SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING"

Transkript

1 Partner SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING HJÆLP TIL BRUG VED ANSØGNING OM REGISTRERING AF BRUGSMODEL Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK Taastrup Tlf : Fax : Layout Charlotte Rosendal møller/pr-maj08

2 Ch e c k l i s t e Huskede jeg In d h o l d Sådan skrives en brugsmodelansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til brugsmodelansøgning Disposition og kladde Gode råd: Ansøgningsblanketten... 9 Beskrivelsen Brugsmodelkrav Sammendraget Tegninger eller fotos Betaling Eks. 1: Ansøgningsblanket Eks. 2: Ansøgningsblanket Eks. 3: DK Postkasse Eks. 4: DK Aggregat Eks. 5: DK Næsesalve Eks. 6: DK Kartofler Eks. 7: DK Delbar ovnrist Checkliste Ansøgningsblanketten: Beskrivelsen: Brugsmodelkrav: Sammendraget: Tegninger eller fotos: Generelt: mit/mit firmas fulde navn/firmanavn som ansøger? telefon/-faxnummer? alle dispositionens punkter? at få det hele med? at angive træk og ikke virkningen? at angive de træk, der er nødvendige for virkningen? og ikke andet, der virker begrænsende på omfanget? at angive træk klart og bestemt? kun én frembringelse i kravene? at lave det kort, (max 150 ord)? at nummerere figurerne? at skrive det hele rent på hvidt papir? (undtagen ansøgningsdokumentet) De vedhæftede ark kan kun bruges til stikord og kladde. at lave det hele i to eksemplarer? (fotokopi) at betale? (fx vedlagt check) Hu s k, d u k a n a l t i d s p ø r g e o m h j æ l p p å t e l e f o n

3 Ch e c k l i s t e Huskede jeg In d h o l d Sådan skrives en brugsmodelansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til brugsmodelansøgning Disposition og kladde Gode råd: Ansøgningsblanketten... 9 Beskrivelsen Brugsmodelkrav Sammendraget Tegninger eller fotos Betaling Eks. 1: Ansøgningsblanket Eks. 2: Ansøgningsblanket Eks. 3: DK Postkasse Eks. 4: DK Aggregat Eks. 5: DK Næsesalve Eks. 6: DK Kartofler Eks. 7: DK Delbar ovnrist Checkliste Ansøgningsblanketten: Beskrivelsen: Brugsmodelkrav: Sammendraget: Tegninger eller fotos: Generelt: mit/mit firmas fulde navn/firmanavn som ansøger? telefon/-faxnummer? alle dispositionens punkter? at få det hele med? at angive træk og ikke virkningen? at angive de træk, der er nødvendige for virkningen? og ikke andet, der virker begrænsende på omfanget? at angive træk klart og bestemt? kun én frembringelse i kravene? at lave det kort, (max 150 ord)? at nummerere figurerne? at skrive det hele rent på hvidt papir? (undtagen ansøgningsdokumentet) De vedhæftede ark kan kun bruges til stikord og kladde. at lave det hele i to eksemplarer? (fotokopi) at betale? (fx vedlagt check) Hu s k, d u k a n a l t i d s p ø r g e o m h j æ l p p å t e l e f o n

4 ANSØGNING OM REGISTRERING AF BRUGSMODEL Dette lille hæfte er udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Det har til formål at give en detaljeret anvisning på, hvordan man skriver ansøgningsblanketten og de tilhørende bilag til en brugsmodelansøgning. Hæftet er især tænkt som en hjælp til vore kunder, der selv ønsker at udføre arbejdet uden professionel assistance. PROFESSIONEL HJÆLP ELLER GØR DET SELV? Når du skal lave en ansøgning om brugsmodelregistrering, kan du henvende dig til et patentbureau eller andre sagkyndige og få professionel assistance. Bureauernes medarbejdere er fagfolk og du får en god sikkerhed for, at ansøgningen bliver kvalificeret udført, både med hensyn til det formelle og til den beskyttelse du ønsker. Du kan imidlertid også vælge at gøre arbejdet selv eller at lade en medarbejder i dit firma gøre det. Den foreliggende vejledning vil være en hjælp til at udføre dette arbejde som førstegangs ansøger og uden forkundskab. Følger du vejledningen trin for trin, er der en god chance for et godt resultat og for, at du undgår de faldgruber, der kan være i forbindelse med sådanne ansøgninger. Inden du går i gang, bør du læse vores hæfte: VEJLEDNING TIL BRUG VED ANSØGNING OM BRUGSMODELREGISTRERING HVAD SKAL DER LAVES? Når du søger om brugsmodelregistrering, skal du sende følgende til os: mærkestyrelsen indsende: en ansøgningsblanket, en beskrivelse, et eller flere brugsmodelkrav, eventuelle tegninger eller fotos, et sammendrag, og ansøgningsgebyret. Bag i hæftet har vi gengivet to ansøgningsblanketter, hvor den fortrykte blanket, der fås hos os er brugt. Endvidere finder du fem eksempler på beskrivelser, brugsmodelkrav, tegninger og sammendrag. 40 1

5 EKSEMPEL 7 DEN NEMME MÅDE Denne fremgangsmåde kan du bruge i de allerfleste tilfælde, nemlig hvis: Du ikke har nogen fuldmægtig, men selv laver ansøgningen, ansøgningen ikke er baseret på en tidligere ansøgning, (prioritet, forgrening eller deling), Du ikke ønsker prøvning af registreringen, ansøgningen ikke angår opfindelser, der indeholder biologisk materiale. DK U3 På de næste sider finder du: en fortrykt ansøgningsblanket. et par ark, med dispositionen til en beskrivelse, samt plads til fx at skrive en kladdetekst. et ark, med dispositionen til et brugsmodelkrav, og et ark, hvor du kan skrive sammendraget. Det du skal gøre nu: 1) Udfyld ansøgningsblanketten, 2) Lav en beskrivelse. Benyt dispositionen, på det vedhæftede ark. Brug eventuelt arket som kladde eller stikordsgrundlag. Brug gerne flere ark. 3) Skriv et brugsmodelkrav. Brug arket som grundlag. Skriv derefter eventuelle yderligere brugsmodelkrav efter samme mønster. 4) Skriv sammendraget. 5) Skriv det hele rent på maskine eller tekstbehandling, (dog ikke ansøgningsblanketten, der bruges som den er.) Teksten skal være sort maskinskrift, linieafstand 1½ på hvidt papir i A4-format. Der skal være en margin på 20 mm hele vejen rundt. 6) Lav i givet fald tegninger eller fotos. 7) Tag kopier af beskrivelse, brugsmodelkrav, sammendrag og tegninger eller fotos. Læg to eksemplarer i en kuvert sammen med ansøgningsdokumentet og en check på 2000 kr. Send det til: Patent- og Varemærkestyrelsen PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Helgeshøj Allé 81 Helgeshøj Alle Taastrup 2630 Taastrup Det er det hele! De følgende sider behøver du kun læse, hvis du synes, du har brug for gode råd eller inspiration angående de nævnte trin. Du er også velkommen til at ringe til vores brugsmodelsekretariat på tlf , hvis der er noget, du er i tvivl om. 2 39

6 E KSEMPEL 7 DK U3 FIGUR 3 Patent- og Varemærkestyrelsen Brugsmodelansøgning Helgeshøj Allé Taastrup Tel. Fax Web CVR-nr. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: 2. Ansøger(e) (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på side 2 : : : : : Økonomi- og Erhvervsministeriet CVR-nr.: Telefon: Mobil: : : P-nr.: Telefax: Telefax: 3. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Mobil: 4. Frembringer(e) (fulde navn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Flere frembringere på bagsiden Telefax: 5. Frembringelsens titel: Titel: FIGUR 4 6. Prioritetspåstand(e): 7. Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Landekode Nr. Dato Landekode Nr. Ansøgningen er fremkommet Ansøgningen er fremkommet ved ved forgrening fra: udskillelse/deling af dansk brugsmodel- Dansk patentansøgning nr.: ansøgning nr.: Europæisk patentansøgning nr.: Ansøgt løbedag: International ansøgning nr.: Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale 12.Bilagsfortegnelse: Institutnavn: dansk beskrivelse i 1 ekspl. Deponeringsnr.: sammendrag i 1 ekspl. Ansøgningen angår en videreførelse af en international ansøgning tegninger eller fotografier International indleveringsdag: Kapitel I i 1 ekspl. International ansøgning nr.: Kapital II fuldmagt Ansøgningen angår en konvertering af en europæisk patentansøgning Europæisk indleveringsdag: Europæisk ansøgnings nr.: 13.Gebyrer: ansøgningsgebyr prøvningsgebyr 10. Anmodning om prøvning 14.Publicering: 11.Dato og underskrift: Tegning eller fotografi, der ønskes på forsiden 38 af skriftet 3.1-maj08/crm

7 E KSEMPEL 7 2. Ansøgere fortsat Ansøger (fulde navn og adresse): DK U3 FIGUR 1 CVR-nr.: P-nr.: Telefon: Telefax: Ansøger (fulde navn og adresse): CVR-nr.: P-nr.: Telefon: Telefax: 4. Frembringere fortsat Frembringer (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: Frembringer (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): FIGUR 2 Telefon: Telefax: Frembringer (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: Frembringer (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: Prioritetspåstande fortsat 4 Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 37

8 EKSEMPEL 7 DISPOSITION OG KLADDE DK U3 BESKRIVELSE Titel Frembringelsens anvendelsesområde Kendt teknik Det tekniske problem KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 36 5

9 DISPOSITION OG KLADDE EKSEMPEL 7 Den nye teknik Den tekniske virkning Figurfortegnelse Udførelseseksempler KLADDE DK U3 NB: Kun til kladde eller notater 6 35

10 EKSEMPEL 7 DISPOSITION OG KLADDE DK U3 BRUGSMODELKRAV 1. som er ny ved KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 34 7

11 DISPOSITION OG KLADDE EKSEMPEL 7 S AMMENDRAG KLADDE DK U3 NB: Kun til kladde eller notater 8 33

12 EKSEMPEL 6 DK U3 ANSØGNINGS- BLANKETTEN GODE RÅD Du kan skrive i hånden eller på maskine efter ønske (resten af dokumenterne skal være skrevet på maskine jf. s. 2). Det er kun nødvendigt at udfylde felterne nr. 2, 4, 5 og 11. Du skal kun udfylde felterne 1 og 14 hvis de ønsker det. Felterne 12 og 13 bruger vi som checklister efter modtagelsen. Hvis I er flere om frembringelsen eller er flere ansøgere, brug da felterne på blankettens bagside, hvis der ikke er plads på forsiden. Der er kun et felt, der erfaringsmæssigt kan volde besvær, nemlig titlen, (felt nr. 5). Her må du være opmærksom på følgende: En titel skal angive arten af frembringelsen, altså fx hvilket produkt, der er tale om. Den skal være kort og saglig, så den kan forstås afen fagmand. EKSEMPLER Cykelpumpe, Pitabrød med fyld, Bogstøtte, Næsesalve, Postkasse. Man må ikke bruge fantasibetegnelser eller logoer, ( Hurtigpumperen, Fixuportstøtten eller lignende), fordi de ikke forstås af uindviede. Du skal heller ikke angive det nye eller den virkning, der opnås i titlen: Cykelpumpe med teflonstempel, eller Postkasse, hvor posten kan indkastes med én hånd. Titlen på ansøgningsdokumentet er den samme som bruges først i beskrivelsen, se næste side. 32 9

13 GODE RÅD EKSEMPEL 6 BESKRIVELSEN Find i eksempelsamlingen bag i hæftet det eksempel, der ligner din frembringelse mest, og brug det som model for din beskrivelse. Følg den viste disposition, hvis det er muligt. Så er du sikker på at få det hele med: DK U3 Titel Her skriver du det samme som på ansøgningsblanketten. Frembringelsens anvendelsesområde Her skal der stå, hvilken art produkt (fx), der er tale om, og hvad produktet bruges til. FREMBRINGELSENS ANVENDELSESOMRÅDE: Frembringelsen angår en postkasse med en indkastningslem og en tømningslem på forsiden Kendt teknik Her forklares, hvordan kendte produkter af samme art er udført. KENDT TEKNIK: Ved kendte postkasser åbner indkastningslemmen udad, og man skal derfor bruge to hænder for at indkaste posten Det tekniske problem, der skal løses Nu behøver der ikke være noget problem i bogstavelig forstand. Men det skal oplyses, hvad man opnår med den nye frembringelse. DET TEKNISKE PROBLEM, DER SKAL LØSES: Med frembringelsen ønskes tilvejebragt en postkasse, af nævnte art, som er lettere at betjene idet man kan lægge posten ind med en hånd Den nye teknik Her oplyses, hvad der er det nye ved frembringelsen. Det, der angives her, skal svare til indholdet af brugsmodelkravet, (se senere). Bemærk, at det er de nye tekniske foranstaltninger, (de nye træk ved konstruktionen eller elementet, den nye sammensætning af midlet), der skal angives og ikke virkningen. Se i øvrigt nærmere i det følgende under afsnittet om brugsmodelkravene. DEN NYE TEKNIK: Det nye er, at indkastningslemmen, der på sædvanlig måde er hængslet ved overkanten, åbner indad i postkassen. Den tekniske virkning 10 Her forklares det, at de nye midler virkelig løser det tekniske problem. Det skal ikke være nogen videnskabelig redegørelse men blot en forklaring af, at det virkelig er de nye tekniske foranstaltninger, der bevirker, at problemet løses. 31

14 EKSEMPEL 6 GODE RÅD DK U3 DEN TEKNISKE VIRKNING: Det er derved tilstrækkeligt at bruge en hånd til indlægningen, idet man ikke længere behøver holde indkastningslemmen åben med den anden hånd Hvis der er flere brugsmodelkrav, (se senere), forklares deres indhold på samme måde, (se eksempel 1 bagest i hæftet). Figurfortegnelse Hvis der er tegninger eller fotos med, bør der her være en samlet angivelse af, hvad de enkelte figurer forestiller. FIGURFORTEGNELSE: Figur 1 viser postkassen ifølge frembringelsen i perspektiv, Figur 2 viser samme postkasse i større målestok set forfra, Figur 2a viser et snit langs linien A-A i figur 2, Figur 2b viser Udførelseseksempler I dette afsnit gennemgås et eller flere af de konkrete eksempler på produktet (fx), der er vist på tegningen og med direkte henvisning til positionsnumre på tegningen. Man kan bruge overskrifter til de enkelte afsnit som vist, men det kræves ikke. Eksemplerne bagest viser begge muligheder. FÅ DET HELE MED!!! Man kan ikke tilføje noget nyt til ansøgningens bilag efter indleveringen, så det er vigtigt at det hele kommer med fra begyndelsen. Beskriv frembringelsens teknik generelt og giv derefter udførelseseksempler. Pas på at du ikke i den generelle beskrivelse begrænser dig med fx eksakte dimensioner eller bestemte materialevalg. Dem kan man angive, når man senere beskriver den konkrete udførelsesform. EKSEMPEL Postkassen er lavet af 0,8 mm jernplade og er 823 mm høj og 425 mm bred. Denne beskrivelse er ikke god. Hvis du senere kommer i tanke om, at den lige så godt kunne laves i plast og med andre dimensioner, kan du ikke tilføje disse træk til beskrivelsen. EKSEMPEL Postkassen er fremstillet af plast eller metalplade. Den er cm høj og cm bred. En foretrukket udførelsesform er fremstillet i 0,8 mm jernplade og er 823 mm høj og 425 mm bred. Her er der ingen snævre begrænsninger i form af materialevalg og dimensioner

15 GODE RÅD EKSEMPEL 5 BRUGSMODEL- KRAV Et brugsmodelkrav er en præcis definition af det, brugsmodelregistreringen beskytter. Formuleringen er vigtig, fordi det er brugsmodelkravene, der fastlægger beskyttelsesomfanget, dvs. hvor meget ny teknik, der er beskyttet af brugsmodelregistreringen. Et brugsmodelkrav skal angive de træk, der er nødvendige for at den tekniske virkning opnås. DK U3 EKSEMPEL: (Fra eksempel nr. 3 i samlingen bagest) BRUGSMODELKRAV 1. Postkasse (1) med en indkastningslem (2) over en tømningslem (3) på forsiden, hvilken postkasse er ny ved at indkastningslemmen (2), som på sædvanlig måde er tophængslet, åbnes indad i postkassen. Kravet er delt i to afsnit: Et, der angiver det kendte grundlag (postkassen med lemmene), og et, der angiver det nye. De to afsnit er adskilt ved ordene er ny ved. Andre formuleringer kan være lige så gode, fx: BRUGSMODELKRAV 1. Postkasse (1) som på forsiden har en indkastningslem, der er hængslet for oven, og - under denne - en tømningslem. Postkassen er ny ved, at indkastningslemmen åbnes indad i postkassen. Det væsentlige er, at de træk, der er nødvendige for virkningen, angives. Her, at lemmen åbnes indad, (således at man kan kaste posten ind med en hånd.) Hvad man skal passe på 1 ) Lad være med kun at angive virkningen i stedet for træk. Det er en fælde, mange falder i: BRUGSMODELKRAV 1. Postkasse(1 ) med en indkastningslem over en tømningslem på forsiden, som er ny ved at man kun behøver at bruge en hånd for at kaste posten ind i postkassen. Dette brugsmodelkrav duer ikke, fordi det ikke siger noget om den nye teknik men kun om den virkning, den medfører

16 EKSEMPEL 5 GODE RÅD DK U3 2) Pas på ikke at begrænse brugsmodelkravets omfang ved at angive detaljer, der ikke er nødvendige for virkningen: BRUGSMODELKRAV 1. Postkasse (1 ) med en indkastningslem over en tømningslem på forsiden, som er ny ved, at indkastninglemmen, der er udført af 0.8 mm jernplade, åbner indad, idet den i lukket stilling ligger an mod en indadbøjet del af tømningslemmen, sådan at den danner en vinkel på ca 30 grader med postkassens forside. Umiddelbart ville de fleste synes, at dette er en korrekt og klar definition af frembringelsens genstand, nemlig den postkasse, firmaet laver. Men som en angivelse af beskyttelsesomfanget duer det ikke. Nu er det jo kun denne bestemte konstruktion, der er omfattet af beskyttelsen, og ikke alle andre, der kan være lige så gode, og som falder inden for frembringelsens ide. En postkasse, hvor fx indkastningslemmen ligger an mod en del af postkassens forside og ikke mod tømningslemmen, eller hvor lemmen er udført i 0,6 mm plade, eller hvor den nævnte vinkel er 20 grader og ikke 30, falder uden for den beskyttelse, der er defineret ved brugsmodelkravet. Det betyder, at andre, i hvert fald i princippet, kan lave en sådan postkasse uden tilladelse fra brugsmodellens indehaver. De nævnte detaljer kan angives i efterfølgende brugsmodelkrav, der er knyttet til det første med indledningen: Postkasse ifølge krav 1 Se hvordan i eksempel 1 bagest. 3) Pas på ubestemte angivelser BRUGSMODELKRAV 1. Postkasse, som er ny ved lemmen. Brugsmodelkravet duer ikke, fordi det ikke angiver de nye træk. Hvad er det, der er det nye ved lemmen? Jamen det kan man da læse i beskrivelsen kunne man sige, men det er ikke nok. Brugsmodelkravet skal kunne læses alene, fordi det udgør en definition af registreringens beskyttelsesomfang

17 GODE RÅD EKSEMPEL 5 Må man henvise til tegningen? Ja meget gerne. For at lette forståelsen bør man bruge henvisninger til tegningens positionsnumre i parentes, se også eksemplerne oven for. Postkasse (1), med en indkastningslem (2), over en tømningslem (3)... osv. DK U3 Disse henvisninger er ikke begrænsende for kravets omfang, idet de kun er til orientering. I visse tilfælde kan man formulere et brugsmodelkrav som en ren henvisning til en tegning. Det kan man gøre, hvis det er en enkel teknik, fx en bestemt form af en genstand, der er svær at beskrive med ord. BRUGSMODELKRAV Postkasse ifølge krav 1, som er ny ved at indkastningslemmens tværsnit har den form, der er vist på figur 2b. eller: BRUGSMODELKRAV Fiskekrog, som er ny ved at modhagerne er udformet som vist på tegningen. Den sidste form kan dog kun bruges, hvis den udformning, der er vist på tegningen virkelig definerer det nye ved frembringelsen klart og entydigt. Flere brugsmodelkrav Som vi har nævnt tidligere, kan du opstille flere brugsmodelkrav, der er knyttet til det første. De kan være rettet på forskellige udførelses former, detaljer, materialer mm. Se hvordan i eksemplerne bagest. Bemærk! Kun én frembringelse. Man må ikke i samme ansøgning opstille brugsmodelkrav på flere uafhængige frembringelser. I eksemplet der handler om postkassen, kan man således opstille brugsmodelkrav på udførelser, der angår indkastningslemmen eller som er logisk knyttet dertil. Man kan derimod ikke opstille krav, der fx angår postkassens fastgørelse til en tilhørende stander, idet det repræsenterer en helt anden og uafhængig teknisk problemstilling

18 EKSEMPEL 4 GODE RÅD DK U3 S AMMEN- DRAGET Sammendraget er et kort resume af den beskrevne frembringelse. Det må ikke fylde mere end 150 ord. Brug gerne - i afkortet form - samme formuleringer som i beskrivelsen. Lav det sidst i beskrivelsen eller på et ark papir for sig. Prøv så vidt muligt at forfatte sammendraget sådan, at man både kan se, hvad der det nye og hvilken teknisk virkning, der opnås. Skal man så skrive den samme tekst tre gange? (beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag) Foto 1 Ja, det ser man i mange tilfælde. Det skyldes, at beskrivelsen, brugsmodelkravene og sammendraget skal kunne læses hver for sig og uafhængigt af hinanden. TEGNINGER ELLER FOTOS Tegninger skal laves med sorte streger på hvidt papir, idet de skal reproduceres. Brug gerne computertegninger, (fx CAD), hvis du har en god printer. Lav tegningerne så enkle som muligt. Du skal kun vise det væsentlige. Brug kun positionsnumre, hvis det er nødvendigt og letter forståelsen af beskrivelsen. Undgå egentlige arbejdstegninger, der som regel er for uoverskuelige. Vi stiller ingen krav til tegningers kvalitet, når blot de er tydelige og kan reproduceres. Ofte er en god håndtegnet skitse tilstrækkelig. Du kan bruge alle former for papirfotos, også farvebilleder, der dog bliver reproduceret i sort-hvid i skriftet. Foto 2 Husk at sætte numre på tegninger eller fotos, hvis der er flere. BETALING Det er nemmest at lægge en check i kuverten sammen med det øvrige. Men De er naturligvis velkommen til at bruge andre betalingsmåder (girering, betaling ved kassen her)

19 EKSEMPEL 1 EKSEMPEL 4 DK U

20 EKSEMPEL 4 EKSEMPEL 2 DK U3 Foto 1 Foto

21 EKSEMPEL 3 EKSEMPEL 3 DK U3 DK U

22 EKSEMPEL 3 EKSEMPEL 3 DK U3 DK U

23 EKSEMPEL 3 EKSEMPEL 3 DK U3 DK U

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

patentområdet for opfindere og iværksættere

patentområdet for opfindere og iværksættere Kort om Chas. Hude Ebbe Johansen er uddannet civilingeniør (K) i 1965 ved Danmarks Tekniske Universitet. I sin karriere har han blandt andet beskæftiget sig med udvikling og innovation hos Radiometer A/S,

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere