SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING"

Transkript

1 Partner SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING HJÆLP TIL BRUG VED ANSØGNING OM REGISTRERING AF BRUGSMODEL Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK Taastrup Tlf : Fax : Layout Charlotte Rosendal møller/pr-maj08

2 Ch e c k l i s t e Huskede jeg In d h o l d Sådan skrives en brugsmodelansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til brugsmodelansøgning Disposition og kladde Gode råd: Ansøgningsblanketten... 9 Beskrivelsen Brugsmodelkrav Sammendraget Tegninger eller fotos Betaling Eks. 1: Ansøgningsblanket Eks. 2: Ansøgningsblanket Eks. 3: DK Postkasse Eks. 4: DK Aggregat Eks. 5: DK Næsesalve Eks. 6: DK Kartofler Eks. 7: DK Delbar ovnrist Checkliste Ansøgningsblanketten: Beskrivelsen: Brugsmodelkrav: Sammendraget: Tegninger eller fotos: Generelt: mit/mit firmas fulde navn/firmanavn som ansøger? telefon/-faxnummer? alle dispositionens punkter? at få det hele med? at angive træk og ikke virkningen? at angive de træk, der er nødvendige for virkningen? og ikke andet, der virker begrænsende på omfanget? at angive træk klart og bestemt? kun én frembringelse i kravene? at lave det kort, (max 150 ord)? at nummerere figurerne? at skrive det hele rent på hvidt papir? (undtagen ansøgningsdokumentet) De vedhæftede ark kan kun bruges til stikord og kladde. at lave det hele i to eksemplarer? (fotokopi) at betale? (fx vedlagt check) Hu s k, d u k a n a l t i d s p ø r g e o m h j æ l p p å t e l e f o n

3 Ch e c k l i s t e Huskede jeg In d h o l d Sådan skrives en brugsmodelansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til brugsmodelansøgning Disposition og kladde Gode råd: Ansøgningsblanketten... 9 Beskrivelsen Brugsmodelkrav Sammendraget Tegninger eller fotos Betaling Eks. 1: Ansøgningsblanket Eks. 2: Ansøgningsblanket Eks. 3: DK Postkasse Eks. 4: DK Aggregat Eks. 5: DK Næsesalve Eks. 6: DK Kartofler Eks. 7: DK Delbar ovnrist Checkliste Ansøgningsblanketten: Beskrivelsen: Brugsmodelkrav: Sammendraget: Tegninger eller fotos: Generelt: mit/mit firmas fulde navn/firmanavn som ansøger? telefon/-faxnummer? alle dispositionens punkter? at få det hele med? at angive træk og ikke virkningen? at angive de træk, der er nødvendige for virkningen? og ikke andet, der virker begrænsende på omfanget? at angive træk klart og bestemt? kun én frembringelse i kravene? at lave det kort, (max 150 ord)? at nummerere figurerne? at skrive det hele rent på hvidt papir? (undtagen ansøgningsdokumentet) De vedhæftede ark kan kun bruges til stikord og kladde. at lave det hele i to eksemplarer? (fotokopi) at betale? (fx vedlagt check) Hu s k, d u k a n a l t i d s p ø r g e o m h j æ l p p å t e l e f o n

4 ANSØGNING OM REGISTRERING AF BRUGSMODEL Dette lille hæfte er udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Det har til formål at give en detaljeret anvisning på, hvordan man skriver ansøgningsblanketten og de tilhørende bilag til en brugsmodelansøgning. Hæftet er især tænkt som en hjælp til vore kunder, der selv ønsker at udføre arbejdet uden professionel assistance. PROFESSIONEL HJÆLP ELLER GØR DET SELV? Når du skal lave en ansøgning om brugsmodelregistrering, kan du henvende dig til et patentbureau eller andre sagkyndige og få professionel assistance. Bureauernes medarbejdere er fagfolk og du får en god sikkerhed for, at ansøgningen bliver kvalificeret udført, både med hensyn til det formelle og til den beskyttelse du ønsker. Du kan imidlertid også vælge at gøre arbejdet selv eller at lade en medarbejder i dit firma gøre det. Den foreliggende vejledning vil være en hjælp til at udføre dette arbejde som førstegangs ansøger og uden forkundskab. Følger du vejledningen trin for trin, er der en god chance for et godt resultat og for, at du undgår de faldgruber, der kan være i forbindelse med sådanne ansøgninger. Inden du går i gang, bør du læse vores hæfte: VEJLEDNING TIL BRUG VED ANSØGNING OM BRUGSMODELREGISTRERING HVAD SKAL DER LAVES? Når du søger om brugsmodelregistrering, skal du sende følgende til os: mærkestyrelsen indsende: en ansøgningsblanket, en beskrivelse, et eller flere brugsmodelkrav, eventuelle tegninger eller fotos, et sammendrag, og ansøgningsgebyret. Bag i hæftet har vi gengivet to ansøgningsblanketter, hvor den fortrykte blanket, der fås hos os er brugt. Endvidere finder du fem eksempler på beskrivelser, brugsmodelkrav, tegninger og sammendrag. 40 1

5 EKSEMPEL 7 DEN NEMME MÅDE Denne fremgangsmåde kan du bruge i de allerfleste tilfælde, nemlig hvis: Du ikke har nogen fuldmægtig, men selv laver ansøgningen, ansøgningen ikke er baseret på en tidligere ansøgning, (prioritet, forgrening eller deling), Du ikke ønsker prøvning af registreringen, ansøgningen ikke angår opfindelser, der indeholder biologisk materiale. DK U3 På de næste sider finder du: en fortrykt ansøgningsblanket. et par ark, med dispositionen til en beskrivelse, samt plads til fx at skrive en kladdetekst. et ark, med dispositionen til et brugsmodelkrav, og et ark, hvor du kan skrive sammendraget. Det du skal gøre nu: 1) Udfyld ansøgningsblanketten, 2) Lav en beskrivelse. Benyt dispositionen, på det vedhæftede ark. Brug eventuelt arket som kladde eller stikordsgrundlag. Brug gerne flere ark. 3) Skriv et brugsmodelkrav. Brug arket som grundlag. Skriv derefter eventuelle yderligere brugsmodelkrav efter samme mønster. 4) Skriv sammendraget. 5) Skriv det hele rent på maskine eller tekstbehandling, (dog ikke ansøgningsblanketten, der bruges som den er.) Teksten skal være sort maskinskrift, linieafstand 1½ på hvidt papir i A4-format. Der skal være en margin på 20 mm hele vejen rundt. 6) Lav i givet fald tegninger eller fotos. 7) Tag kopier af beskrivelse, brugsmodelkrav, sammendrag og tegninger eller fotos. Læg to eksemplarer i en kuvert sammen med ansøgningsdokumentet og en check på 2000 kr. Send det til: Patent- og Varemærkestyrelsen PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Helgeshøj Allé 81 Helgeshøj Alle Taastrup 2630 Taastrup Det er det hele! De følgende sider behøver du kun læse, hvis du synes, du har brug for gode råd eller inspiration angående de nævnte trin. Du er også velkommen til at ringe til vores brugsmodelsekretariat på tlf , hvis der er noget, du er i tvivl om. 2 39

6 E KSEMPEL 7 DK U3 FIGUR 3 Patent- og Varemærkestyrelsen Brugsmodelansøgning Helgeshøj Allé Taastrup Tel. Fax Web CVR-nr. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: 2. Ansøger(e) (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på side 2 : : : : : Økonomi- og Erhvervsministeriet CVR-nr.: Telefon: Mobil: : : P-nr.: Telefax: Telefax: 3. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Mobil: 4. Frembringer(e) (fulde navn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Flere frembringere på bagsiden Telefax: 5. Frembringelsens titel: Titel: FIGUR 4 6. Prioritetspåstand(e): 7. Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Landekode Nr. Dato Landekode Nr. Ansøgningen er fremkommet Ansøgningen er fremkommet ved ved forgrening fra: udskillelse/deling af dansk brugsmodel- Dansk patentansøgning nr.: ansøgning nr.: Europæisk patentansøgning nr.: Ansøgt løbedag: International ansøgning nr.: Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale 12.Bilagsfortegnelse: Institutnavn: dansk beskrivelse i 1 ekspl. Deponeringsnr.: sammendrag i 1 ekspl. Ansøgningen angår en videreførelse af en international ansøgning tegninger eller fotografier International indleveringsdag: Kapitel I i 1 ekspl. International ansøgning nr.: Kapital II fuldmagt Ansøgningen angår en konvertering af en europæisk patentansøgning Europæisk indleveringsdag: Europæisk ansøgnings nr.: 13.Gebyrer: ansøgningsgebyr prøvningsgebyr 10. Anmodning om prøvning 14.Publicering: 11.Dato og underskrift: Tegning eller fotografi, der ønskes på forsiden 38 af skriftet 3.1-maj08/crm

7 E KSEMPEL 7 2. Ansøgere fortsat Ansøger (fulde navn og adresse): DK U3 FIGUR 1 CVR-nr.: P-nr.: Telefon: Telefax: Ansøger (fulde navn og adresse): CVR-nr.: P-nr.: Telefon: Telefax: 4. Frembringere fortsat Frembringer (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: Frembringer (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): FIGUR 2 Telefon: Telefax: Frembringer (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: Frembringer (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: Prioritetspåstande fortsat 4 Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 37

8 EKSEMPEL 7 DISPOSITION OG KLADDE DK U3 BESKRIVELSE Titel Frembringelsens anvendelsesområde Kendt teknik Det tekniske problem KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 36 5

9 DISPOSITION OG KLADDE EKSEMPEL 7 Den nye teknik Den tekniske virkning Figurfortegnelse Udførelseseksempler KLADDE DK U3 NB: Kun til kladde eller notater 6 35

10 EKSEMPEL 7 DISPOSITION OG KLADDE DK U3 BRUGSMODELKRAV 1. som er ny ved KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 34 7

11 DISPOSITION OG KLADDE EKSEMPEL 7 S AMMENDRAG KLADDE DK U3 NB: Kun til kladde eller notater 8 33

12 EKSEMPEL 6 DK U3 ANSØGNINGS- BLANKETTEN GODE RÅD Du kan skrive i hånden eller på maskine efter ønske (resten af dokumenterne skal være skrevet på maskine jf. s. 2). Det er kun nødvendigt at udfylde felterne nr. 2, 4, 5 og 11. Du skal kun udfylde felterne 1 og 14 hvis de ønsker det. Felterne 12 og 13 bruger vi som checklister efter modtagelsen. Hvis I er flere om frembringelsen eller er flere ansøgere, brug da felterne på blankettens bagside, hvis der ikke er plads på forsiden. Der er kun et felt, der erfaringsmæssigt kan volde besvær, nemlig titlen, (felt nr. 5). Her må du være opmærksom på følgende: En titel skal angive arten af frembringelsen, altså fx hvilket produkt, der er tale om. Den skal være kort og saglig, så den kan forstås afen fagmand. EKSEMPLER Cykelpumpe, Pitabrød med fyld, Bogstøtte, Næsesalve, Postkasse. Man må ikke bruge fantasibetegnelser eller logoer, ( Hurtigpumperen, Fixuportstøtten eller lignende), fordi de ikke forstås af uindviede. Du skal heller ikke angive det nye eller den virkning, der opnås i titlen: Cykelpumpe med teflonstempel, eller Postkasse, hvor posten kan indkastes med én hånd. Titlen på ansøgningsdokumentet er den samme som bruges først i beskrivelsen, se næste side. 32 9

13 GODE RÅD EKSEMPEL 6 BESKRIVELSEN Find i eksempelsamlingen bag i hæftet det eksempel, der ligner din frembringelse mest, og brug det som model for din beskrivelse. Følg den viste disposition, hvis det er muligt. Så er du sikker på at få det hele med: DK U3 Titel Her skriver du det samme som på ansøgningsblanketten. Frembringelsens anvendelsesområde Her skal der stå, hvilken art produkt (fx), der er tale om, og hvad produktet bruges til. FREMBRINGELSENS ANVENDELSESOMRÅDE: Frembringelsen angår en postkasse med en indkastningslem og en tømningslem på forsiden Kendt teknik Her forklares, hvordan kendte produkter af samme art er udført. KENDT TEKNIK: Ved kendte postkasser åbner indkastningslemmen udad, og man skal derfor bruge to hænder for at indkaste posten Det tekniske problem, der skal løses Nu behøver der ikke være noget problem i bogstavelig forstand. Men det skal oplyses, hvad man opnår med den nye frembringelse. DET TEKNISKE PROBLEM, DER SKAL LØSES: Med frembringelsen ønskes tilvejebragt en postkasse, af nævnte art, som er lettere at betjene idet man kan lægge posten ind med en hånd Den nye teknik Her oplyses, hvad der er det nye ved frembringelsen. Det, der angives her, skal svare til indholdet af brugsmodelkravet, (se senere). Bemærk, at det er de nye tekniske foranstaltninger, (de nye træk ved konstruktionen eller elementet, den nye sammensætning af midlet), der skal angives og ikke virkningen. Se i øvrigt nærmere i det følgende under afsnittet om brugsmodelkravene. DEN NYE TEKNIK: Det nye er, at indkastningslemmen, der på sædvanlig måde er hængslet ved overkanten, åbner indad i postkassen. Den tekniske virkning 10 Her forklares det, at de nye midler virkelig løser det tekniske problem. Det skal ikke være nogen videnskabelig redegørelse men blot en forklaring af, at det virkelig er de nye tekniske foranstaltninger, der bevirker, at problemet løses. 31

14 EKSEMPEL 6 GODE RÅD DK U3 DEN TEKNISKE VIRKNING: Det er derved tilstrækkeligt at bruge en hånd til indlægningen, idet man ikke længere behøver holde indkastningslemmen åben med den anden hånd Hvis der er flere brugsmodelkrav, (se senere), forklares deres indhold på samme måde, (se eksempel 1 bagest i hæftet). Figurfortegnelse Hvis der er tegninger eller fotos med, bør der her være en samlet angivelse af, hvad de enkelte figurer forestiller. FIGURFORTEGNELSE: Figur 1 viser postkassen ifølge frembringelsen i perspektiv, Figur 2 viser samme postkasse i større målestok set forfra, Figur 2a viser et snit langs linien A-A i figur 2, Figur 2b viser Udførelseseksempler I dette afsnit gennemgås et eller flere af de konkrete eksempler på produktet (fx), der er vist på tegningen og med direkte henvisning til positionsnumre på tegningen. Man kan bruge overskrifter til de enkelte afsnit som vist, men det kræves ikke. Eksemplerne bagest viser begge muligheder. FÅ DET HELE MED!!! Man kan ikke tilføje noget nyt til ansøgningens bilag efter indleveringen, så det er vigtigt at det hele kommer med fra begyndelsen. Beskriv frembringelsens teknik generelt og giv derefter udførelseseksempler. Pas på at du ikke i den generelle beskrivelse begrænser dig med fx eksakte dimensioner eller bestemte materialevalg. Dem kan man angive, når man senere beskriver den konkrete udførelsesform. EKSEMPEL Postkassen er lavet af 0,8 mm jernplade og er 823 mm høj og 425 mm bred. Denne beskrivelse er ikke god. Hvis du senere kommer i tanke om, at den lige så godt kunne laves i plast og med andre dimensioner, kan du ikke tilføje disse træk til beskrivelsen. EKSEMPEL Postkassen er fremstillet af plast eller metalplade. Den er cm høj og cm bred. En foretrukket udførelsesform er fremstillet i 0,8 mm jernplade og er 823 mm høj og 425 mm bred. Her er der ingen snævre begrænsninger i form af materialevalg og dimensioner

15 GODE RÅD EKSEMPEL 5 BRUGSMODEL- KRAV Et brugsmodelkrav er en præcis definition af det, brugsmodelregistreringen beskytter. Formuleringen er vigtig, fordi det er brugsmodelkravene, der fastlægger beskyttelsesomfanget, dvs. hvor meget ny teknik, der er beskyttet af brugsmodelregistreringen. Et brugsmodelkrav skal angive de træk, der er nødvendige for at den tekniske virkning opnås. DK U3 EKSEMPEL: (Fra eksempel nr. 3 i samlingen bagest) BRUGSMODELKRAV 1. Postkasse (1) med en indkastningslem (2) over en tømningslem (3) på forsiden, hvilken postkasse er ny ved at indkastningslemmen (2), som på sædvanlig måde er tophængslet, åbnes indad i postkassen. Kravet er delt i to afsnit: Et, der angiver det kendte grundlag (postkassen med lemmene), og et, der angiver det nye. De to afsnit er adskilt ved ordene er ny ved. Andre formuleringer kan være lige så gode, fx: BRUGSMODELKRAV 1. Postkasse (1) som på forsiden har en indkastningslem, der er hængslet for oven, og - under denne - en tømningslem. Postkassen er ny ved, at indkastningslemmen åbnes indad i postkassen. Det væsentlige er, at de træk, der er nødvendige for virkningen, angives. Her, at lemmen åbnes indad, (således at man kan kaste posten ind med en hånd.) Hvad man skal passe på 1 ) Lad være med kun at angive virkningen i stedet for træk. Det er en fælde, mange falder i: BRUGSMODELKRAV 1. Postkasse(1 ) med en indkastningslem over en tømningslem på forsiden, som er ny ved at man kun behøver at bruge en hånd for at kaste posten ind i postkassen. Dette brugsmodelkrav duer ikke, fordi det ikke siger noget om den nye teknik men kun om den virkning, den medfører

16 EKSEMPEL 5 GODE RÅD DK U3 2) Pas på ikke at begrænse brugsmodelkravets omfang ved at angive detaljer, der ikke er nødvendige for virkningen: BRUGSMODELKRAV 1. Postkasse (1 ) med en indkastningslem over en tømningslem på forsiden, som er ny ved, at indkastninglemmen, der er udført af 0.8 mm jernplade, åbner indad, idet den i lukket stilling ligger an mod en indadbøjet del af tømningslemmen, sådan at den danner en vinkel på ca 30 grader med postkassens forside. Umiddelbart ville de fleste synes, at dette er en korrekt og klar definition af frembringelsens genstand, nemlig den postkasse, firmaet laver. Men som en angivelse af beskyttelsesomfanget duer det ikke. Nu er det jo kun denne bestemte konstruktion, der er omfattet af beskyttelsen, og ikke alle andre, der kan være lige så gode, og som falder inden for frembringelsens ide. En postkasse, hvor fx indkastningslemmen ligger an mod en del af postkassens forside og ikke mod tømningslemmen, eller hvor lemmen er udført i 0,6 mm plade, eller hvor den nævnte vinkel er 20 grader og ikke 30, falder uden for den beskyttelse, der er defineret ved brugsmodelkravet. Det betyder, at andre, i hvert fald i princippet, kan lave en sådan postkasse uden tilladelse fra brugsmodellens indehaver. De nævnte detaljer kan angives i efterfølgende brugsmodelkrav, der er knyttet til det første med indledningen: Postkasse ifølge krav 1 Se hvordan i eksempel 1 bagest. 3) Pas på ubestemte angivelser BRUGSMODELKRAV 1. Postkasse, som er ny ved lemmen. Brugsmodelkravet duer ikke, fordi det ikke angiver de nye træk. Hvad er det, der er det nye ved lemmen? Jamen det kan man da læse i beskrivelsen kunne man sige, men det er ikke nok. Brugsmodelkravet skal kunne læses alene, fordi det udgør en definition af registreringens beskyttelsesomfang

17 GODE RÅD EKSEMPEL 5 Må man henvise til tegningen? Ja meget gerne. For at lette forståelsen bør man bruge henvisninger til tegningens positionsnumre i parentes, se også eksemplerne oven for. Postkasse (1), med en indkastningslem (2), over en tømningslem (3)... osv. DK U3 Disse henvisninger er ikke begrænsende for kravets omfang, idet de kun er til orientering. I visse tilfælde kan man formulere et brugsmodelkrav som en ren henvisning til en tegning. Det kan man gøre, hvis det er en enkel teknik, fx en bestemt form af en genstand, der er svær at beskrive med ord. BRUGSMODELKRAV Postkasse ifølge krav 1, som er ny ved at indkastningslemmens tværsnit har den form, der er vist på figur 2b. eller: BRUGSMODELKRAV Fiskekrog, som er ny ved at modhagerne er udformet som vist på tegningen. Den sidste form kan dog kun bruges, hvis den udformning, der er vist på tegningen virkelig definerer det nye ved frembringelsen klart og entydigt. Flere brugsmodelkrav Som vi har nævnt tidligere, kan du opstille flere brugsmodelkrav, der er knyttet til det første. De kan være rettet på forskellige udførelses former, detaljer, materialer mm. Se hvordan i eksemplerne bagest. Bemærk! Kun én frembringelse. Man må ikke i samme ansøgning opstille brugsmodelkrav på flere uafhængige frembringelser. I eksemplet der handler om postkassen, kan man således opstille brugsmodelkrav på udførelser, der angår indkastningslemmen eller som er logisk knyttet dertil. Man kan derimod ikke opstille krav, der fx angår postkassens fastgørelse til en tilhørende stander, idet det repræsenterer en helt anden og uafhængig teknisk problemstilling

18 EKSEMPEL 4 GODE RÅD DK U3 S AMMEN- DRAGET Sammendraget er et kort resume af den beskrevne frembringelse. Det må ikke fylde mere end 150 ord. Brug gerne - i afkortet form - samme formuleringer som i beskrivelsen. Lav det sidst i beskrivelsen eller på et ark papir for sig. Prøv så vidt muligt at forfatte sammendraget sådan, at man både kan se, hvad der det nye og hvilken teknisk virkning, der opnås. Skal man så skrive den samme tekst tre gange? (beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag) Foto 1 Ja, det ser man i mange tilfælde. Det skyldes, at beskrivelsen, brugsmodelkravene og sammendraget skal kunne læses hver for sig og uafhængigt af hinanden. TEGNINGER ELLER FOTOS Tegninger skal laves med sorte streger på hvidt papir, idet de skal reproduceres. Brug gerne computertegninger, (fx CAD), hvis du har en god printer. Lav tegningerne så enkle som muligt. Du skal kun vise det væsentlige. Brug kun positionsnumre, hvis det er nødvendigt og letter forståelsen af beskrivelsen. Undgå egentlige arbejdstegninger, der som regel er for uoverskuelige. Vi stiller ingen krav til tegningers kvalitet, når blot de er tydelige og kan reproduceres. Ofte er en god håndtegnet skitse tilstrækkelig. Du kan bruge alle former for papirfotos, også farvebilleder, der dog bliver reproduceret i sort-hvid i skriftet. Foto 2 Husk at sætte numre på tegninger eller fotos, hvis der er flere. BETALING Det er nemmest at lægge en check i kuverten sammen med det øvrige. Men De er naturligvis velkommen til at bruge andre betalingsmåder (girering, betaling ved kassen her)

19 EKSEMPEL 1 EKSEMPEL 4 DK U

20 EKSEMPEL 4 EKSEMPEL 2 DK U3 Foto 1 Foto

21 EKSEMPEL 3 EKSEMPEL 3 DK U3 DK U

22 EKSEMPEL 3 EKSEMPEL 3 DK U3 DK U

23 EKSEMPEL 3 EKSEMPEL 3 DK U3 DK U

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

dt> DK 2012 00161 U3 BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) Registreret brugsmodel uden prøvning Patent- og Varemærkestyrelsen

dt> DK 2012 00161 U3 BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) Registreret brugsmodel uden prøvning Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK dt> ' Patent- og Varemærkestyrelsen (12) (51) lnt.ci. 8 : A 47 F 8/00 (2006.01) {21) Ansøgningsnr.: BA 2012 00161 (22) lndleveringsdag: 2012-10-26 (24) Løbedag: 2011-03-16 ( 41) Alm. tilgængelig:

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8 a, 8 b, stk. 2, 9, 11, 22, stk. 7, 22, stk. 8, 28, stk. 2, 31, 34, 38, stk. 2, 45, stk.

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 22. 09. årgang. 2000-11-24 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009 NIR waterhole: Brugsmodeller Peter Indahl Oslo 8. september 2009 Lande med brugsmodeller Årligt antal brugsmodeller Brugsmodelansøgninger Patentansøgninger 2006 2007 2008 2007 2008 Kina 159.997 179.999

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 23. 20. årgang. 2011-12-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 23. 20. årgang. 2011-12-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 23. 20. årgang. 2011-12-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning Patenthåndbog Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen Vejledning August 2007 Forord Patenthåndbogen beskriver Patent- og Varemærkestyrelsens praksis ved behandling

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 90 Sæby Indbygningslampe 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Akademiuddannelsen Designteknolog Optagelsesprøve september 2015 Pattern Design

Akademiuddannelsen Designteknolog Optagelsesprøve september 2015 Pattern Design Akademiuddannelsen Designteknolog Optagelsesprøve september 2015 Pattern Design Praktiske informationer Optagelsesopgaven skal afleveres digitalt. Derfor skal du indscanne dit materiale, samle det i ét

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009 Byggeskadeforsikring Udfordringer ved ikke at have en erklæring Detektivarbejde Kan forsikringsfirma løbe fra forsikring i processen fra tilbud til færdiggørelse

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER

JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER Spar mange penge på firma Julegaverne Nye gevinst systemer Introduktion Bogtrykkergården er specialist i fremstilling og produktion af julekalendere, med indbyggede

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler)

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler) Vejledning (beholdes af ansøger) Dette ansøgningsskema kan udfyldes via din computer og printes ud ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER (Gramex

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV Denne vejledning henvender sig til foreninger, organisationer, institutioner og komitéer, der ønsker at afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1

1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1 Vejledning til e-grant Ansøgninger om store projekter - fase 2-2015 Indhold 1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1 1.1 Adgang til e-grant... 1 1.2 Brugeroprettelse... 2 1.3 Velkomstsiden (Home) Find

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSEN AF FORMATET TIL DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE

VEJLEDNING I ANVENDELSEN AF FORMATET TIL DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE VEJLEDNING I ANVENDELSEN AF FORMATET TIL DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE Indledning Udfærdigelsen af et curriculum vitae er en vigtig etape i forbindelse med jobsøgning. Læs de følgende informationer omhyggeligt

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen - sidst redigeret d. 13. november 2009 af Rikke Møller-Poulsen For at blive optaget i FreelanceNøglen eller ændre din profil skal du gøre

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere