BankNordik Markets Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående var, at de finansielle markeder ikke havde reageret nævneværdigt på de forskellige usikkerheder der har været rundt om på kloden. I de første 2 uger af august kom så reaktionerne, og for aktieinvestorerne føltes dette forholdsvist kraftigt. Som forventet blev påvirkningen af forholdsvis kort karakter på aktiemarkedet. Valuta- og rentemarkedet, og dermed obligationerne, har udvist et lidt anderledes mønster. Udviklingen for de respektive områder bliver gennemgået dybere under de efterfølgende afsnit, men det samlede billede virker ikke grundlæggende ændret. BankNordik gentager derfor de seneste måneders anbefaling om overvægt af aktier i forhold til den neutrale porteføljesammensætning, både på kort sigt og på længere investeringshorisont. Anbefaling i forhold til den overordnede langsigtede porteføljesammensætning Aktier Obligationer Overvægt Undervægt Kontanter Neutral Det er således fortsat BankNordiks vurdering at det overordnede vækstbillede er intakt, om end der ikke bliver tale om et synkront globalt opsving. Dette favoriserer en fortsat overvægt af aktier i den langsigtede strategiske porteføljesammensætning, dels på grund af forventning om positiv økonomisk vækst, og dels på grund af de meget lave renter. Med de lave renteniveauer er der reelt ikke noget alternativ til aktieinvesteringer. Yderligere bør de historisk lave renter åbne op for virksomhedernes lyst til at foretage nye investeringer i produktion, eller konsolideringer med effektiviseringer til følge. Samtidig giver det forbrugerne mulighed for at øge forbruget, idet en mindre del af den disponible indkomst skal gå til at betale renter på allerede optaget lån, og muligvis også låne lidt ekstra, og dermed bidrage til yderligere at understøtte opsvinget. Aktiemarkedet 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0, over se tilbage på en måned, der bød på geopolitisk 800uro, men stadig formåede at slå rekorder. Det amerikanske S&P tester i skrivende stund det magiske niveau på indeks og der skal blot endnu et lille pust til at bringe dette, 400 verdens mest benyttede aktiebarometer, over denne grænse. Niveauet har ingen fundamental betydning, og burde således ikke være andet end blot et ciffer der udtrykker den samlede 0 vægtede markedsværdi af de underliggende selskaber. Men det har en stor psykologisk betydning. For nogle investorer vil det markere et nyt afsæt for yderligere stigninger, mens andre vil bruge det til at overveje om aktierne er blevet for dyre. Isoleret betragtet er tallet blot et vilkårligt tal, ligesom indeks 800, som det danske OMXC20 CAP lige har brudt. Aktiemarkedet tillægger dog netop indeks for S&P 500 stor betydning, og derfor giver det anledning til at se nærmere på værdiansættelsen af aktierne på dette niveau Indeksniveauet på skal divideres med den samlede indtjening pr. aktie for de selskaber der indgår i indekset. Den forventede samlede indtjening ligger på USD 129 for de næste 12 måneder, og det giver en price earning (P/E) på 15,5. Det er den forventede indtjening der ligger til grund for dette tal, og således selskabernes egne forventninger til indtjening. Man kan argumentere for at selskaberne kan være for optimistiske og at de kan have en tendens til at tro for meget på egne evner. Ses der derfor på den seneste rapporterede indtjening er 3H 6H 9H 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y tallet da også noget lavere, nemlig omkring USD 110. Det giver en højere P/E omkring 17,5 18 men det er stadig ikke højt, set i historisk perspektiv. Fig. 1: Historisk forward P/E for S&P Kildehenvisning: Reuters 15,3 Som sommeren går på hæld, kan aktieinvestorer verden

2 Den fremgang USA oplever og den fortsatte beslutsomhed fra FED om at stimulere økonomien gennem lav rente og lempelig pengepolitik, understøtter vækst i selskabernes indtjening. Når befolkningen oplever faldende arbejdsløshed og boligpriserne langsomt stiger, så vil forbruget stige, og det er det vigtigste element for en stigende indtjening hos virksomhederne. I regnskabernes vold August måned startede dog et noget andet sted end i rekordernes land, da uro-faktorer fik aktierne til at dykke ganske markant. Der var voldsomme bombardementer i Gaza, den radikale muslimske fraktion IS rykkede frem i Irak og den vestlige verden har været meget optaget af den voksende spænding i Ukraine. Disse ulykkelige tilstande er stadig i fuldt flor, men aktiemarkedet ryster det af sig, og både risikobarometret VIX og handlen med optioner mod kursfald er normaliseret igen. Måneden har også budt på kvartalsregnskaber fra samtlige af de hjemlige C20 selskaber. Her er der en helt tydelig tendens der viser, at virksomhederne har fået styr på omkostningerne, - og det batter på indtjeningen. Selv om 75 pct. af selskaberne skuffer når det gælder omsætningen, så er der hele 65 pct. der overrasker positivt på indtjeningen. Dermed tyder det på at der blevet rationaliseret og sparet, mens væksten har haltet noget. Skal selskaberne fremover slå indtjeningsforventningerne, er vækst nødvendigt, da der må være en naturlig grænse for hvor meget der kan effektiviseres internt. Over halvdelen af de 20 selskaber måtte da også se deres aktie falde på rapporteringsdagen. Den traditionelt så stabile aktie TDC, var den største taber da den faldt med 8,9 pct. Det gik ligeledes hårdt ud over aktier som NovoZymes, Coloplast, ISS, Carlsberg og William Demant, mens regnskabsdagen var god for FLS, Chr. Hansen og Danske Bank. Den største vinder var dog Pandora der steg med 8,3 pct. efterfulgt af A.P. Møller Mærsk, der steg lige knap 5 pct. Risikovilligheden er tilbage På en enkelt uge (uge 34, der sluttede den 22. august) blev der sendt kæmpe formuer ind i aktiefonde. På verdensplan voksede aktiefonde med næsten DKK 100 mia. og DKK 17,5 mia. blev sendt ind i højrente-obligationsfonde. Det viser tal fra en rapport lavet af Bank of America Merrill Lynch. Dette flow ind i aktiefonde er det største siden oktober 2013, og for obligationsfondene har der de foregående 6 uger udelukkende været outflow. Pengebevægelserne viser således en modreaktion på den første uge i august, hvor især en eskalering af uroen i Ukraine fik investorerne til at trække penge væk fra risikable aktiver. I starten af august forsvandt DKK 93 mia. fra aktiefonde, og hele DKK 65 mia. fra højrenteobligationsfonde. Da pengene fandt vej tilbage, var det primært fonde med amerikanske aktier der var modtagere. Her endte DKK 72 mia. mens fonde med Japan som speciale kun tiltrak DKK 550 mio. Fonde med europæiske aktier var dem der tiltrak mindst interesse, og der kunne måles et fald på DKK 3,3 mia. herfra. Det var således 7. uge i træk med outflow fra fonde med europæiske aktier. Ovenstående tal, der viser hvordan kapitalen bliver flyttet rundt, kan man som investor bruge til at studere, hvordan de store pengetanke og institutionelle investorer så som pensionsfonde, allokerer derhen hvor afkastet er størst, eller hvor risikoen er mindst. Når risikoen stiger, ses det straks hvordan større beløb flyttes væk for at imødekomme denne risiko. Men da afkastet således reduceres til nærmest nul ved sikre placeringer, vil de første tegn på en normalisering af risikobilledet straks få pengene til at søge tilbage i aktier og højrenteobligationer. Uroen omkring Ukraine gik særligt ud over europæiske aktier. Det skyldes at de europæiske markeder ligger ganske tæt på urocentret, og den for Europa så vigtige tyske økonomi, er den største handelspartner med området. Det er højst sandsynligt derfor pengene ikke ønskede at være her, men hellere ville tilbage til USA, hvor bedringen af økonomien er mere tydelig og hvor selskabernes regnskaber umiddelbart ser flotte ud. ATP: Vi har ikke nok vækst Herhjemme er det pensionsselskaber som ATP der har store beløb som kan flyttes rundt. ATP-chefen Carsten Stendevad mener, at det giver stof til eftertanke at pengetanke er villige til at påtage sig en høj risiko, for et stadigt mere presset afkast. Finansmarkederne steg pænt i første halvår, men når man ser ud af vinduet og ser på verdensøkonomien, så buldrer det jo ikke derudaf. Vi er stadigvæk bekymrede og nogle af vores aktive investeringsstrategier handler netop om, om der er en måde at være inde i markedet på, hvor vi også kan komme hurtigt ud, hvis tingene vender sagde Carsten Stendevad i et interview til Ritzau Finans den 25. august Han taler videre om, at ATP ser meget på hvilken betaling de får for den risiko der tages. Det gælder om at have en klar strategi for, hvad der gøres hvis tingene vender, og have stort fokus på risikostyringen. Som mange andre er ATP s øjne rettet mod den meget lempelige pengepolitik der føres i både Europa og USA, og særligt hvornår den strammes op. Carsten Stendevad siger om dette: Vi har ikke nok vækst. Derfor ser den lempelige politik, der føres, ud til at fortsætte. Det hjælper jo finansmarkederne, men det, alle sammen jo godt vil have, er en sund og stærk verdensøkonomi der er vi ikke helt endnu. Chefen for Den Europæiske Centralbank Mario Draghi underbygger denne holdning, da han 25. august 2014 talte i den amerikanske by Jackson Hole. Her gav Draghi udtryk for, at den manglende inflation og vækst i euroområdet er et alvorligt problem. Ifølge Wall Street Journal fastslog han at risikoen for at gøre for lidt var større end risikoen for at gøre for meget. Dette gav en positiv stemning i markedet, da håbet om en stimulering gennem yderligere såkaldte kvantitative lempelser således blussede op. Det kan ligeledes være sådanne udtalelser der kan få penge til at flytte mod europæiske aktiefonde, men det må tiden vise. 2

3 ATP s strategi er således meget lig den der passer til de fleste privatpersoner. Pengene SKAL aktiveres for at give et afkast, men det er nødvendigt med en plan og en stringent risikostyring. Hvor ATP gør sig meget bevidst om deres overordnede risiko, og følger de langsigtede planer der er lagt, så bør den private gøre det samme. Det er derfor nødvendigt at lægge en investeringsstrategi der også omfatter risikoprofilen. Naturligvis skal denne så følges, men man bør også jævnligt gøre sig bevist om sin porteføljes risiko. Kun således kan man sikre at den matcher den personlige risikoprofil. Er aktiebeholdningen vokset meget, skal der rebalanceres og måske allokeres anderledes således at risikoen ikke er uforholdsmæssig stor. ATP ville aldrig lade tilfældigheder råde, og det samme bør gøre sig gældende for den private investor. Fortsat overvægt af aktier, men planen er klar hvis tingene brænder på Som det fremgår i indledningen, anbefaler BankNordik at man overvægter aktier i sin portefølje. Selv om det danske OMXC20 Cap er steget med hele 17 pct. og S&P 500 med ca. 7 pct., så er aktier stadig den bedste placering. Det er fortsat den underliggende forbedring i virksomhedernes indtjening samt forbrugernes tillid til fremtiden, der skal bære aktierne fremover. Regnskabssæsonen viste at virksomhederne har været effektive til at skære omkostninger væk og effektivisere forretningen. Nu skal de vise at der er vækst at hente. BankNordik vurderer, at det er muligt. Det er dog samtidig vigtigt at tage med i betragtning, at skyerne hurtigt kan trække sammen og at dette vil medføre, at markedets holdning kan ændre sig lynhurtigt. Det store fokus vil være på den kommende stramning af pengepolitikken hos både ECB og FED, men hvis det sker i moderat tempo og varsles i god tid, bør markedet kunne holde til det. Så er der alle jokerne: uroen i Ukraine, ebola i Afrika, måske faldende vækst i Kina, mangel på reformer i Frankrig, høje renter i Spanien og Italien og alle mulige andre ting der har præget markedet i korte perioder for derefter at forsvinde i baggrunden igen. Aktiemarkedet har holdt dampen oppe, men en dag kan dampen slippe op og så gælder det om at have en plan parat. Præcis som hos ATP er BankNordiks anbefaling præget af forholdet mellem afkast og risiko. Vurderingen er, at der endnu er god værdi i aktieinvesteringer og risikoen er kontrolleret. Skulle risikobilledet ændre sig er det dog om at være vaks. Lad derfor dette være en opfordring til at følge med i BankNordiks Markets Update også fremover, for på den måde at følge bankens vurderinger i forhold til investeringsklimaet. Alibaba IPO, er der guld at finde i den hemmelige hule? I eventyret om Ali Baba har røverne en hemmelig hule fyldt med guld. Man skal blot kunne de hemmelige ord for at komme ind. I virkelighedens verden er Alibaba det største internetselskab i Kina og det driver en række handelsplatforme på internettet. Den største af disse hedder Toabao, et site, hvor private kan handle med hinanden. Derudover har de platformen Tmall og Juhuasuan, hvor private kan opnå mængderabatter ved køb fra virksomheder. Disse tre sites står for ca. 80 pct. af Alibabas omsætning, som allerede langt overgår den samlede omsætning for Amazon og Ebay. Alibaba voksede også langt hurtigere end disse selskaber. Sidste år var væksten på 52 pct. mod 22 pct. for Amazon og 14 pct. for Ebay. Alene på platformen Taobao bruger over 200 mio. kinesere hver måned siden til at købe varer, og flere brugere kommer til hele tiden. Der har længe været planer om at børsnotere denne voksende gigant. I forsommeren faldt valget på den amerikanske børs NYSE (New York Stock Exchange) som handelssted, og selv om processen er trukket ud, forventes børsnoteringen at finde sted i løbet af september. Timingen virker til at være perfekt; Alibabas konkurrenter viser flotte vækstrater og indtjeningen er høj. Ét eksempel er selskabet JD.com som ligner Amazon i Kina. Selskabet havde en vækst på 64 pct. i andet kvartal af JD.com har kun 38 mio. brugere, så med Kinas 1,3 mia. mennesker er der nok til alle. I eventyret var de hemmelige ord Sesam luk dig op. Der er muligvis nogle kinesiske embedsmænd og andre med de rette kontakter, som kender de hemmelige ord, og derved får ligeså nem adgang til rigdom som i eventyret. Men da denne børsnotering bliver så enorm, mener BankNordik at der skal ledes andre steder for at få del i guldet. Alibaba er spået til at få en markedsværdi på mellem USD 170 og 200 mia., selv om kun aktier for ca. USD 20 mia. kommer på børsen. Det står selvfølgelig enhver frit for at købe aktier, blot først når børsnoteringen er sket. Den dag vil alle til fadet på samme tid og kursen vil derfor højst sandsynligt blive presset gevaldigt i vejret. Man kan nemt sidde tilbage med sorteper når roen falder på igen, det var der mange der gjorde ved den sidste store børsnotering som var Facebook. Fig. 2: Yahoo sammenholdt med Google BankNordik mener dog at have fundet en hemmelig indgang, og det er gennem selskabet Yahoo. De fleste kender sikkert søgeportalen, som i fordoms tid kæmpede en kamp med Google om at være den foretrukne søgemaskine på internettet. Selskabet har stadig en bid af markedet, men endnu vigtigere, så ejer de ca. 25 pct. af Alibaba. Det vides ikke om Yahoo vil sælge deres aktier i forbindelse med børsnoteringen, men et 1,8 gæt er at de vil sælge ca. halvdelen. Det er i denne ejerandel 1,6 at den hemmelige indgang ligger. Yahoo har pt. en markedsværdi på ca. USD 38 mia. men hvis Alibaba børsnoteres til 1,4 en 1,2 Google Yahoo Kildehenvisning: Bloomberg ,0 0,8 3 0,6

4 august værdi på USD 200 mia. vil alene værdien af Yahoos aktier i Alibaba være næsten USD 50 mia. værd. En investering i Yahoo vil således give en genvej til børsnoteringen af Alibaba, og som investor ender man op med at have en aktie i et selskab der pludseligt vil sidde på en ordentlig bunke kontanter. Kontanter der kan bruges til opkøb eller andet til gavn for aktionærerne. For investorer med den rette risikoprofil ser BankNordik således at der kan være god værdi i at købe aktier i Yahoo nu, før Alibabas børsnotering. ikke lige så let at lancere et europæisk opkøbsprogram, 200 som det har været i de andre lande Det danske obligationsmarked er, som bekendt, ganske påvirket af udviklingen i de europæiske renter. De faktorer der er beskrevet ovenfor har således også haft en ganske mærkbar indvirkning på de danske renter, som er faldet ganske bemærkelsesværdigt i august. Fig. 3: Ændring i danske swap-renter ( ) 0 Kildehenvisning: Bloomberg Obligationsmarkedet For obligationsmarkedet har august måned generelt været præget af en del dårlige nyheder, hvilket har sendt de lange renter ned. 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Dansk Krone Swaps-renter Dansk Krone Swaps-renter Udviklingen i Ukraine er på ingen måde blevet bedre, men det som har ramt de finansielle markeder er, at Rusland har reageret på den seneste runde af sanktioner fra Vesten. Rusland har stoppet for al import af frugt, grønt, kød, fisk og mejeriprodukter fra EU, USA, Australien, Canada og Norge, og efterfølgende er Japan blevet ramt ved at en række japanske statsborgere er blevet erklæret uønskede i Rusland. De økonomiske konsekvenser ved disse sanktioner rammer langt fra lige hårdt og det er især de østeuropæiske lande som må holde for. Dette er formentlig helt i tråd med intentionerne fra Rusland, idet disse lande har dårligst råd og dermed er de mest sårbare. De finansielle markeder er nervøse for, at der kan komme endnu en runde af sanktioner og at det vil ramme langt bredere og dermed for alvor lægge en dæmper på et europæisk opsving, som halter ganske kraftigt. De seneste europæiske væksttal for andet kvartal viste en vækst på 0. Det skal i den forbindelse bemærkes, at væksten forventes at komme tilbage i tredje kvartal, men dog på et meget beskedent niveau. Med udviklingen i handelskonflikten med Rusland in mente, er der en fare for, at opsvinget kan afspores helt hvis Rusland spiller sit ultimative trumfkort en lukning af gaseksporten til Europa. Det vil være noget af tveægget sværd idet Rusland er afhængig af indtægten fra gassalget og der går nogle år inden Rusland kan sende sin gas til andre end Europa. 21. maj indgik Rusland og Kina en gasaftale som indebærer at Rusland med virkning fra 2018 skal eksportere gas til Kina. Grunden til at det først er fra 2018 er, at Rusland først lige skal have bygget en gasledning til Kina. Den svage udvikling i europæisk økonomi har fået den europæiske centralbank til at accelerere det forberedende arbejde til et opkøbsprogram, som formentlig vil ligne de programmer der længe har været i gang i både USA, England og Japan. Der er efterhånden opbygget en klar forventning om at Draghi leverer en eller anden form for QE lempelse, men med de forskelle der er landene i mellem, bliver det afgjort 0,6 0, H 6H 9H 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y Det der kan aflæses i grafen er at de danske swap-renter er faldet ganske tydeligt siden slutningen af sidste måned. Dette ses tydeligst for de lange løbetider (10-årig helt længst til højre 24 i grafen) hvor faldet har været på hele 20 bp og det vel at bemærke fra et niveau der i forvejen var ganske lavt. 22 Udviklingen har været til gavn for de investorer der allerede er 20 placeret i obligationsmarkedet, men er medvirkende til at gøre obligationsinvesteringer som alternativ til aktiemarkedet endnu 18 mindre attraktivt for nye investeringer. 16 Obligationsmarkedet set gennem låntager-briller. 15,3 Det 14der ovenfor er beskrevet som en udvikling der gør det mindre interessant (rent afkastmæssigt) for investorer, er på 12 den anden side en ganske behagelig udvikling for låntagerne. Set 10gennem låntagerbriller byder obligationsmarkedet nu på rigtigt gode konverteringsmuligheder. Den nye 2,5 % 2047 obligation 8 handles omkring kurs 97,50 og med det niveau må det friste mange låntagere der i dag har et fastforrentet lån på 4 %. Hen over sommeren har vi set en kraftig stigning i opsigelserne og det ser ud til at fortsætte nu, hvor efteråret officielt står for døren. BankNordik vil klart anbefale alle låntagere at se nærmere på muligheden. Hvis et 30-årigt lån er for langt, eller af andre grunde ikke appellerer, så er der også kommet nye 10- og 20-årige lån som måske kunne friste, eller passer bedre ind i det samlede økonomiske billede. Under alle omstændigheder bør du som låntager vurdere om der er økonomi i at se på de nye alternativer den seneste udvikling i markedet har betydet. Det er fortsat vigtigt ikke blot at fokusere på renten, når man som låntager skal vurdere, hvilken lånetype der er mest attraktiv. Omkostninger fylder mere og mere og det er vigtigt 4

5 at se på, hvordan de samlede omkostninger ser ud frem for en ensidig fokusering på renten. Som altid gælder, at det ikke er muligt at finde lige præcist et lån, som passer alle låntagere, så kontakt din rådgiver for at få gennemgået dine muligheder. BankNordik anbefaler som udgangspunkt altid kurssikring det gælder både ved hjemtagelser og indfrielser. Valuta Siden sidst Som august måned er skredet frem er det blevet mere og mere tydeligt at pengepolitikken i USA og eurozonen er på divergerende kurs. Det kom senest klart til udtryk i forbindelse med taler fra FED-chef Janet Yellen og ECB-chef Mario Draghi på den årlige centralbankkonference i Jackson Hole fredag den 22. august. Der er ingen tvivl om, at FED fortsætter sin planlagte kurs hen mod en normalisering af pengepolitikken, og den første renteforhøjelse vil forventeligt komme i løbet af første halvår 2015, såfremt der ikke kommer negative stød til amerikansk økonomi i de kommende måneder. Anderledes forholder det sig med ECB. Draghi leverede en noget dueagtig tale på centralbankmødet, og det har øget forventningerne til at ECB allerede på det kommende rentemøde den 4. september vil iværksætte et opkøbsprogram, og dermed pumpe likviditet ud i systemet. Der er med andre ord udsigt til en meget lang periode med ultra lave renter i Europa. Det lægger ganske naturligt et nedadgående pres på EUR over for USD. På den geopolitiske front er det fortsat krisen i Ukraine, (som allerede anført ovenfor) der vækker størst bekymring, selv om det indtil videre ikke har haft nogen særlig synlig effekt på valutakurserne. Der er dog ingen tvivl om, at de fra EU s side iværksatte sanktioner over for Rusland også vil komme til at gøre ondt på økonomien i eurozonen, og frygten for at der sker et tilbagefald til recession er stigende. Det underbygges af de seneste økonomiske nøgletal fra Europas lokomotiv, Tyskland, som peger på en temmelig kraftig opbremsning i tysk økonomi. Tysk erhvervsliv har også p.t. mistet en stor del af optimismen og troen på fremtiden viser de forskelige tillidsindeks for erhvervslivet. Der er med rette grund til at være bekymret for økonomien i eurozonen, som tillige slås med en fortsat meget lav inflation. Der er dermed lagt et pres på euroen såvel fra makroøkonomisk som fra geopolitisk side. Der er jo sjældent noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. ECB får indirekte hjælp til bekæmpelse af den lave inflation via den svækkede EUR, og dermed kan de kommende måneders inflationstal måske begynde at udvise en svag stigningstakt. Med svækkelsen af EUR over en bred kam, især over for USD, JPY og GBP melder spørgsmålet sig så igen, om det kan være indledningen til en valutakrig som der tidligere har været så meget tale om. Der er ingen tvivl om, at hverken USA eller Japan (især) er interesserede i at deres respektive valutaer bliver alt for stærke. Begge lande er fortsat ramt af lave inflationsrater, som med en styrkelse af deres valutaer risikerer at falde yderligere. En fortsat faldende EUR åbner dermed for, at verbal intervention og i yderste fald ændring i pengepolitikken i USA og Japan kan blive en af konsekvenserne. Det er endnu alt for tidligt at spå om, men det er et faktum som der ikke kan ses helt bort fra. Tidligere har en solid kapitalindstrømning til eurozonen været med til at holde EUR relativt stærk. De seneste tal viser, at der er sket en kraftig opbremsning i den trafik. Investorerne frygter at de økonomiske sanktioner mod Rusland vil ramme europæisk erhvervsliv mindst ligeså hårdt, og dermed lægge en kraftig dæmper på vækstpotentialet. Ikke noget der ligefrem er med til at styrke lysten til at placere kapital i eurozonen. EUR - USD De ovenfor beskrevne faktorer har lige siden rentemødet i ECB den 7. august, hvor Draghi indledte sin nuværende meget dueagtige stil, lagt et tiltagende nedadgående pres på EUR. Han har godt og grundigt fået pillet glansen af Sct. Gertrud (læs: EUR) med sine udtalelser. EUR/USD handler i skrivende stund omkring 132-niveauet det laveste inden for det seneste års tid. På helt kort sigt, det vil sige frem til næste rentemøde i ECB den 4. september, forventer BankNordik at EUR vil være under fortsat pres. Den videre udvikling i EUR/ USD vil afhænge meget af udfaldet af rentemødet og de efterfølgende udtalelser fra centralbankchef Draghi. Det nuværende niveau for EUR/USD afspejler allerede de store forventninger der er til at ECB lemper pengepolitikken den 4. september, så hvis markedet i den henseende bliver skuffet kan det føre til en mærkbar modreaktion. Krydset er p.t. ekstremt oversolgt og virker efterhånden noget stresset. GBP Nedtonede renteforventninger fra Bank of England, samt økonomiske nøgletal af noget blandet karakter, har taget toppen af GBP. I august måned har GBP/DKK handlet ganske stabilt mellem 930 og 940 det meste af tiden. BankNordik forventer også fremadrettet et stabilt GBP, som vil handle omkring det nuværende niveau. En stærk engelsk økonomi sammenlignet med eurozonens meget skrøbelige vækstudsigter vil forhindre en større svækkelse af GBP. Kommer der en markant svækkelse af EUR over den kommende tid, kan det dog sende kapital ind i GBP og dermed styrke den engelske valuta. NOK BankNordik skrev i sommerudgaven af Markets Update, at ikke noget tydede på at NOK/DKK igen skulle nå op i niveauet på kort sigt. Dertil var NOK for hårdt ramt af chokket 5

6 fra rentemødet i juni måned, og intet pegede på nyheder der kunne løfte kronen. Der må vi så konstatere, at vi tog grueligt fejl. Den 11. august kom der inflationstal, som langt oversteg forventningerne og med det samme førte til en tro på, at Norges Bank igen vil opjustere rentebanen på det forestående rentemøde den 18. september. NOK skød afsted som en raket og NOK/DKK er nu tilbage i niveauet Frem til rentemødet i september vurderer BankNordik, at NOK har potentiale til en mindre yderligere styrkelse op mod 92,50 93 over for DKK. SEK De svenske inflationstal for juli måned overraskede ved at stige mere end forventet. Det har været med til at stabilisere SEK, som i det meste af juli måned har handlet ganske stabilt mellem 81 og 81,50 over for DKK. Med de seneste inflationstal in mente er sandsynligheden for endnu en rentenedsættelse mindsket. Det er også værd at bemærke, at referatet fra Riksbankens seneste rentemøde viste at to af de seks medlemmer stemte for en rentenedsættelse på 25 bp, i stedet for de 50 bp som blev vedtaget på mødet. Selv om der fortsat indregnes en lille sandsynlighed for endnu en rentenedsættelse er det næppe noget der vil rykke meget på SEK. På den baggrund forventer BankNordik en stabil SEK over for DKK i niveauet CHF Geopolitisk uro flere steder i verden har givet et lille løft til CHF, men fortsat handler den stille og roligt inden for sit veldefinerede interval. Den schweiziske centralbank SNB holder sin valuta i et jerngreb, og intet tyder på at den får lov til at blive styrket ud over sin top på 120 over for EUR, svarende til 621 over for DKK. Kun i tilfælde af at uroen i Ukraine for alvor eskalerer og resulterer i egentlige krigshandlinger, som involverer Nato og Rusland, kan der for alvor komme flugt ind i CHF. Så vil SNB møde nogle udfordringer. Det skal understreges at det bestemt ikke er et scenarie, som BankNordik regner for sandsynligt. JPY En svag EUR er den primære årsag til at JPY fortsat holder sig på et relativt højt niveau. Japansk økonomi har været stærkt påvirket af momsforhøjelsen, der trådte i kraft den 1. april i år, hvilket gør det vanskeligt at vurdere den egentlige styrke i økonomien. Kraftig vækst i 1. kvartal er afløst af et fald på 4,2 pct. i 2. kvartal. Arbejdsløsheden falder ikke længere og detailsalget har været negativt de seneste 3 måneder. Umiddelbart tegner det ikke et billede af en økonomi i fremgang. BankNordik forventer derfor fortsat at JPY skal svækkes, men timingen afhænger i høj grad af udviklingen i EUR. 6

7 BankNordik Markets Update forventningsskema 28. august august 2014 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente 0,20 I-traxx (Y5) 233,5 ECB refinansieringsrente 0,15 VIX 11,78 US Fed Funds 0 0,25 è Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 0,90 USD/DKK 5,6438 Amerikansk 10-årig rente 2,35 EUR/DKK 7,4533 Dansk 10-årig rente 1,23 GBP/DKK 9,3643 Dansk realkredit, 3,5 % 44 3,33 CHF/DKK 6,1753 Aktier: SEK/DKK 0,8131 OMXC20 (CAP) 804,69 NOK/DKK 0,9135 Dow Jones ,01 JPY/DKK 5,4385 Nasdaq 4.569,62 EUR/CHF 1,2069 EuroStoxx ,45 EUR/USD 1,3206 DAX 9.569,71 Symbolforklaring Ved ændring Aktier Overvægt Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Obligationer Kontanter Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 7

8 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 28. august Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen (DK) Handel & Investeringsrådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen(DK) Arnfinnur Guðjónsson (FO) Trygvi H. Poulsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from...

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from... nr. 3 juli 2006 21. årgang Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder Knofedt i gode investeringer Portræt af investeringschef Søren Astrup With a little help from...

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere