Karen Hvidtfeldt Madsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karen Hvidtfeldt Madsen"

Transkript

1 Familiebilleder - far er en klovn Karen Hvidtfeldt Madsen 26 Arbejdspapiret er et bearbejdet manus til introduktionsforelæsningen for årgang 2004 på overbygningsuddannelsen Kultur og Formidling

2 Karen Hvidtfeldt Madsen Familiebilleder - far er en klovn Arbejdspapir 26 Center for Kulturstudier Syddansk Universitet Copyright: Forfatteren Redaktion: Jørn Guldberg & Anne Scott Sørensen Grafisk tilrettelæggelse og DTP: Jeanet Dal Hartvigsen Omslag: Jeanet Dal Hartvigsen Tryk: Syddansk Universitets Trykkeri ISBN: ISSN: BARCODE: Udgivet af Center for Kulturstudier Syddansk Universitet Campusvej Odense M Telefon: Udvalgte arbejdspapirer findes på internettet: Sat med Arial og New Century Schoolbook Printet in Denmark 2004

3 Familiebilleder far er en klovn Karen Hvidtfeldt Madsen Det er som om, at der er kommet mere fokus på mænd, manderoller og mænds identitet i offentligheden. Fx er mænds seksualitet blevet genstand for opmærksomhed i forskningen, hvor det for nogle årtier siden mest var kvinden, man interesserede sig for. Men hvis man ser på repræsentationen af manden i reklamer, så ser der ud til at være en tendens til at tage mænd stadig mindre alvorligt i forlængelse af fx en figur som Polle fra Snave, kunne man få mistanke om, at det er en trend i det tidlige 21. århundrede at gøre grin med mændene. Indenfor de seneste år har der været en række tv-reklamer med familien som ramme, der særligt eksponerer familiefaderen i forskellige variationer af klovneroller, og det er netop disse reklamer, jeg vil tage udgangspunkt i. Når familiefaren tilbagevendende fremstilles som en klovn, er det så udtryk for nye tendenser i forholdet mellem kønnene eller nybrud i forhold til generationsforskelle? Har familien forandret sig, eller er vores opfattelse af familien som kulturel kategori i skred? Og hvem er det mere præcist, der kan tænkes at identificere sig Karen Hvidtfeldt Madsen (f. 1968), cand.mag., ph.d. og adjunkt ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, tilknyttet Center for Kulturstudier. Forsker i den moderne kulturs æstetiske former og udtryk og bl.a. identitetsdannelse, kønsaspekter, livsformer og civilisationsprocesser. Udgivelser bl.a. "Barnets skrig; Sylvia Plath og det ambivalente liv", KONTUR 2002, og Widerstand als Ästhetik. Peter Weiss und Die Ästhetik des Widerstands, Wiesbaden: Deutsche Universitäts-Verlag,

4 med en figur som klovnefaren? Det er nogle af de spørgsmål, der ligger til grund for det følgende, hvor jeg vil undersøge disse reklamer med kernefamiliens kulturhistorie og teori som kontekst. Tv-reklamens familier Brødfirmaet Schulstads reklamer i 2003 viser en familie på 4, far, mor og to børn, hvor faren morer sig kosteligt over det auditive sammenfald mellem verberne bager og bærer, som opstår i visse socio- og kronolekter. 1 Det gennemgående motiv i reklamen er faren med en pose af Schulstads brød i hånden, der fastholder, at han bærer sit brød selv. Han er den eneste, der griner, og resten af familien betragter ham med åbenlys foragt. TDCs reklamer benytter sig i vid udstrækning af samme tema i en række reklamer for mobiltelefoni og bredbåndsforbindelser, hvor en familie, som firmaet selv refererer til som Familien Frederiksen, præsenteres i forskellige hverdagsagtige situationer. Op til jul kørte en reklame, hvor faren gør juletræet klar til juleaften, og med et barnligt glimt i øjnene leder efter gaver til sig selv. Plottet er, at hans to børn ikke har sørget for en gave til deres far, og mens datteren afleder sin fars opmærksomhed, downloader sønnen hurtigt og rutineret musik fra TDCs hjemmeside på en CD, som de pakker ind uden at faren opdager, hvad der er foregået. 1 Forældrene spilles af Niels Olsen og Charlotte Sieling. 2

5 Det er umiddelbart set faren, der spiller hovedrollen i reklamerne, men det er en særlig type fædre, der umiddelbart virker dumme og i hvert fald dummere end resten af familien. De er mere barnlige end deres børn, og synes helt uberørte af den foragt og manglende respekt, de møder. 3

6 I en anden TDC-reklame med samme familie, skal forældrene ud en aften og siger som afsked til børnene, at de ikke må surfe på nettet hele aftenen, fordi familien ikke har råd til at betale for det. Datteren svarer snusfornuftigt, at hun har tænkt sig at bruge aftenen på at sy en gymnastikpose til sin bror, og broren annoncerer, at han regner med at køre en runde med støvsugeren. Forældrenes overraskelse indikerer, at det ikke er den måde de normalt ser deres børn, og samtidig kan de ligesom seeren ikke entydigt gennemskue hvilken grad af ironi, der ligger i børnenes ord. Givetvis er det ikke TDCs hensigt med reklamen at fremhæve deres priser som høje. Snarere antyder reklamen, i tråd med føromtalte reklame, at børnene har langt bedre styr på, hvad der kan betale sig, end forældrene har, og sandsynligvis har sørget for at tilkoble familien til et bredbåndssystem med højhastighedsforbindelse, således at de slet ikke behøver så lang tid bag skærmen. Børnene i denne reklame behersker både den gamle teknologi (støvsuger og symaskine) og den nye digitale teknologi; det er særdeles magtfulde børn, der præsenteres. Det er gennemgående, at børnene er deres forældre og i hvert fald fædre overlegne. Fx i forhold til den ny teknologi, er børnene langt mere kompetente. I TDC-reklamen for bredbånd står begge forældre på dørtærsklen, mellem inde og ude. Børnene er rolige, ironiske og overlegne, forældrene derimod forfjamskede og usikre. Denne reklame peger på, hvor stor magt børnene har fået i den demokratiserede familie, ligesom i den Schulstad-reklame, hvor drengen fanger ordspillet med, at de fede skiver også kan betyde gode plader eller cd er, dvs. forstås som en reference til musik. Det er sønnen, ikke hustruen, der kan overgå faren i ordspil, hvilket bringer far og søn i en kortvarig harmonisk overensstemmelse hvor det dog stadig er drengen, der er overlegen. Det synes således at være børnene, der har magten i hjemmet og i familien ikke de voksne. Børnene har endvidere en tilsyneladende alders- eller generationsbetinget samhørighed, der går på tværs af kønnene, hvilket ikke kommer til udtryk i forholdet mellem forældrene. 4

7 Familiebilledets historie Man kan følge de skiftende samlivsformer op igennem det 20. århundredes biograf- og tv-reklamer: bevægelsen fra den hjemmegående husmors drømme og behov, til den udearbejdende mors livsform, ses tydeligt afspejlet igennem reklamerne - ligesom udviklingen fra den traditionelle kernefamilie til det første homoseksuelle kys i en reklame for Dagbladet Politiken for nylig. Samtidig viser reklamerne en tydelig tendens til at børn og unge kommer mere i centrum og får mere plads. I 1960 erne og 70 erne producerede firmaet Ajax en række biografreklamer med sloganet som en hvid tornado som gennemgående pointe og motiv. I en af dem kunne man eksempelvis se en 7-8 årig pige, der snusfornuftigt irettesatte sin far og fortalte ham, hvad mor plejer at gøre, når hun gør rent. Selv helt små piger var mere kompetente end fædrene, hvad det huslige angik. 2 I denne reklame kom der ingen bror på banen, og hvis der var nogle 2 Liv Thomsen m. fl.; Reklamer til Tiden. Om vores familie [Fra Patriark til Papfar], DR

8 drengebørn i familien, havde de nok ikke været til megen hjælp. I modsætning til i TDC s Familien Frederiksen spillede Ajax på fastlagte kønsrollestrukturer, og desuden foregik pigens belæring af sin far i en væsentlig mere kærlig tone end den, vi hører i de aktuelle familiereklamefilm. I de moderne vestlige samfund er familien en forbrugsenhed, og derfor er familien et typisk tema i reklamer. I det 19. århundrede blev familien et af de danske guldaldermaleres yndlingsmotiver, og baggrunden for denne tematisering var netop også, at den borgerlige familie var en købedygtig enhed, der hellere ville købe billeder af sig selv, end de historisk motiver som Kunstakademiet egentlig uddannede de studerende til at udføre. Mange af de populære malerier skildrer kærligheden og glæden i den borgerlige families privatsfære, ofte hverdagsskildringer, hvor tilsyneladende dagligdags og tilfældige situationer fastholdes, som fx børn, der leger, spiser eller bades. Og det er ikke mindst disse malerier med familie og børn som motiv, der har gjort guldalderens værker så kendte og afholdte. Landets økonomiske situation var generelt dårlig i tiden efter Napoleonskrigenes afslutning, og mange kunstnere udførte portrætmalerierne mere af nød end af lyst. Krisen er formentlig en del af baggrunden for den interesse for de gratis glæder, det intime liv i familien og hjemmet, og af samme grund var de fleste malerier ret små, for at passe til tidens beskedne økonomi og små hjem. (Monrad 1989) 6

9 Wilhelm Bendz Det Waagepetersenske Familiebillede 1830 Statens Museum for Kunst Det Waagepetersenske Familiebillede er et eksemplarisk genremaleri, hvor tidens nye borgerlige normer, roller og selvforståelse præsenteres med familien som ramme. Maleriets motiv viser Hr. Waagepetersen, der vender sig fra arbejdet ved skrivebordet 7

10 mod sin kone og deres børn, som kommer ind i værelset fra den bagerste dør; og opstillingen former en diagonal linie fra hunden ved faderens fødder, videre op ad hans ben og det ældste barns ryg til moderens venstre arm og det lille barn, som hun bærer. Således aftegner kernefamilien sig mellem slægt og erhverv, mellem skrivebord og familieportrætter. Christian Waagepetersen ( ) var vinhandler i tredje generation. Han havde arvet familiefirmaet fra sin far, hvilket også præger de rekvisitter, han har stående fremme på bordet. Familien tilhørte den absolutte økonomiske og kulturelle elite; ved siden af sine forretninger var Hr. Waagepetersen en markant kunstsamler og dygtig musiker, der afholdt velbesøgte musikalske arrangementer i familiens hjem. Han markerede sin stil og sin smag ved at give tre af sine sønner hhv. navnene Mozart, Beethoven og Haydn som mellemnavne. 3 På Det Waagepetersenske Familiebillede er det faren, der arbejder ved skrivebordet, og moren, der passer børnene, og således er kønsrollerne præsenteret. Identifikationsmønstrene er også kønnede: i den konkrete scene har hun datteren på armen, mens sønnen læner sig op ad sin far. Rundt om dem på væggene hænger portrætter af den ældre generation, hvorved billederne i maleriets højre side repræsenterer en fundamental respekt for slægten. Portrætterne synes at være hængt op, så de tilsammen danner korsets form på væggen, og dermed også peger på den religiøse dimensions betydning. Bag kvinden, der er placeret som maleriets centrum, får tilskueren gennem den åbne dør et glimt af det værelse, som det ser ud som om, at hun er kommet fra. Her er den egentlige privatsfære muligvis familiens soveværelse. I hvert fald er rummet malet med et gådefuldt, måske romantisk, måske metafysisk lys. Hvor mandens domæne synes at være skrivebordet og arbejdet, repræsenterer kvinden således det intime, det mystiske og længselsfulde, som i dette maleri antydes i det bagerste 8

11 værelse, og understreges af hendes reserverede holdning og fraværende ansigtsudtryk. Således fremstiller Bendz familien Waagepetersen i en naturlig og hverdagslig positur, men også i et maleri, som hentyder til følelseslivet, til drifterne og seksualiteten, bag den borgerlige families umiddelbare kulisser. Denne del af historien er overladt til tilskuerens medfortolkende fantasi, og i den forstand er Det Waagepetersenske Familiebillede et åbent billede (bemærk også vinduet, der står åbent!). Guldaldermalerierne afbilleder den betydning som familien er i færd med at få. Det er ikke bare de konkrete familiemedlemmer der portrætteres; det er de følelser, der binder familien sammen, som tematiseres. Som jeg vil vise i det følgende, har såvel sociologer som kulturhistorikere ligeledes kredset om at definere familiens betydning og den særlige moderne familiefølelse. Mellem ude og inde Ifølge den franske kulturhistoriker Phillipe Ariès opstår familiefølelsen ved udgangen af middelalderen (Barndommens Historie 1960/da.1982). Familien som samfundsmæssig enhed eksisterede i middelalderen, men fik sin moderne betydning (som 2 generationer knyttet sammen af stærke følelsesmæssige bånd) i 1400 og 1500-tallet, hvilket dokumenteres ved, at kunstnere, bortset fra afbildninger af den hellige familie, ikke har interesseret sig for familien som livsform tidligere. Ariès demonstrerer hvorledes familiefølelsen gradvist opstår i illustrationerne i middelalderens kalendere, bønnebøger og altertavler i perioden fra 1400-tallet og frem til 1700-tallet. En strøm af familiebilleder viser sig, hvori også barnet får en ny og hidtil ukendt plads. Familiebilledet mister tilknytningen til det religiøse, og familieportrættet får sin verdslige form. Privatlivet i moderne forstand eksisterede ifølge Ariès slet ikke i middelalderen; de 3 Hjemme hos hofvinhandleren i Store Strandstræde, in Guldalderen. Fogtdals Illustrerede Tidende. Billede af danskerens liv, nr. 1, Februar

12 første familiebilleder er udendørs. Først senere kommer kunstneren indenfor, og interiør og det private hjemmeliv bliver et tema i vestens maleri og grafik i 1500 og tallet (Ariès 1982:207). I den danske guldalders billeder af den borgerlige familie ser man stadig sporene af splittelsen mellem ude og inde (en struktur som reklamerne synes at gentage fx i dørtærskelmotivet i TDC-reklamen). C.W. Eckersberg Det Nathansonske Familiebillede 1818 Statens Museum for Kunst På C.W. Eckersbergs maleri af den Nathansonske familie, ses Hr. Nathanson afbilledet i døråbningen, således fastfrosset i selve overgangen, eller splittelsen, mellem den intime familiesfære og den offentlige verden. Selvom det er familielivet, der er i fokus, kan man ikke sige, at der er tale om et egentligt hverdagsmotiv; tværtimod afbilleder 10

13 maleriet en ganske særlig begivenhed, idet grosserer Nathansson og hans hustru Esther efter sigende netop kommer hjem fra en audiens hos dronningen, hvorfor de er passende festligt påklædte. Der findes en skitse til maleriet, hvor Eckersberg viser, at han på et tidligere stadium af arbejdet havde forestillet sig et portræt af familien under mere afslappede former, hvor forældrene deltager i børnenes dans. Men motivet blev ændret til det endelige og mere repræsentative format (sandsynligvis efter ønske fra bestilleren, iflg. Monrad 1989: 118), hvor både børn og voksne nærmest poserer for maleren. Også maleriets pompøse størrelse (126 x 172,5 cm) er usædvanligt, og peger på, at maleriet, udover at være til familiens interne brug og selvforståelse, også skulle tjene repræsentative formål. Det er en overgangsscene i dobbelt forstand, hvor forældrene bevæger sig fra det offentlige rum til det private, og hvor børnene forestiller at afbryde deres leg, idet forældrene træder ind ad døren, hvorved forholdet mellem indre og ydre, ude og hjemme, offentligt og intimt, accentueres. I Bendz maleri af Familien Waagepetersen fremgår splittelsen mellem ude og inde, offentligt og privat, indirekte skildret, idet familiefaren sidder hjemme og arbejder. I maleriet danner han en overgangsfigur mellem hjem og arbejde, det udadvendte og det indadvendte. Det er hustruen, der er billedets egentlige fokus, og hun fremstilles ikke primært som hustru, men i langt højere grad som omsorgsfuld mor. Hvor Hr. Waagepetersen skildres i sin relation til offentligheden, videnskaben, forretningslivet og familiens økonomi, så er hun placeret som familiens absolutte midtpunkt. Ifølge kulturhistorikeren John R. Gillis har motherhood og maternity (biologisk og socialt moderskab) frem til Victoria tiden, dvs. overgangen til det moderne, været to adskilte størrelser. Det er sammenfaldet af disse to, der giver moderskabet sin moderne betydning, hvilket netop fremgår af Benz maleri. Iflg. Gillis var rollen som hustru tidligere vigtigere end rollen som mor (Gillis 1997: 153, 158), og hvis man havde mulighed for det, var det fx almindeligt og helt acceptabelt at lade en anden kvinde end moren selv forestå amningen af de små børn, hvilket i vor tid ville være meget kontroversielt. 11

14 Moderrollen får værdi med reformationen, påpeger Gillis; katolikkerne dyrker Maria som jomfru, hvorimod den protestantiske tro fokuserer på Maria som moder. Det er påfaldende (og selvfølgelig tilfældigt), at familien Nathansons børn i så overvejende grad er piger. Tilsyneladende har familien kun en dreng og hele syv døtre, og havde det ikke været et historisk faktum, kunne det have været et symbol på, at familiens rum, intimsfæren, som forældrene Nathanson træder ind i, er et rum, der er i færd med at udvikle sig til et rent kvindeligt domæne. Det er en central og kontroversiel del af historikeren John Gillis argumentation, at det tidligere (mellem det 16. og det 19. århundrede) var faren og ikke moren, der havde størst symbolsk værdi i familien; det hed Haus-Vater, hvor det nu hedder husmor. Historically, motherhood and fatherhood have switched places in our symbolic universe. Before the nineteenth century, when Europeans and Americans thought about family and home, they almost exclusively conjured up father figures. Today people imagine family and home using primarily images of mothers. Mothers are always there for them, a fixed point in their mental landscapes, but fathers are either absent or only dimly perceived, strangers in their own homes. Mother and father figures function in our culture to represent the familiar and the unknown. (Gillis 1997:181) I det før-moderne overværede manden typisk ikke selve fødslen af sine børn, men holdt ofte barnet over dåben, hvorved det var ham, der i symbolsk/kristen forstand gav barnet livet. Før den moderne videnskab udforskede og klarlagde reproduktionsprocesserne, betragtede man manden som barnets egentlige skaber, man mente at alle barnets anlæg var i sæden, og at kvinden så at sige bare var et hylster, der opbevarede fosteret. Med de nye videnskabelige indsigter overtager kvinden hovedrollen i reproduktionsprocessen, og mandens rolle bliver overtaget af lægen (Gillis 1997:141). At være far bliver noget privat, hvilket forstærkes af arbejdsdelingen, hvor manden nu forlader hjemmet for at arbejde. Med industrialiseringen er arbejde og hjem typisk fysisk adskilt, og de kønsadskilte sfærer betyder, at mandens rolle i familien i højere grad bliver som ægtemand end som social far (Gillis 1990:190). Da mænd i efterkrigstiden begynder at deltage i fødslerne, der nu foregår på hospitaler eller klinikker, er 12

15 deres primære rolle at støtte kvinden, påpeger Gillis; manden deltager netop mere som ægtefælle end som far. Generelt har den moderne far et distanceret forhold til børnene, både i hverdagen, hvor det først og fremmest er kvinderne, der udøver omsorgen, og i lovgivningen, hvor kvinden får primærretten til barnet. Patriarken: splittelsen mellem forretningsmand og familiefar Familieoverhovedet, patriarken, som han fx fremstår i Familien Waagepetersen, må balancere mellem rollen som familiemedlem og firmaets chef. Han står i grænselandet mellem det ydre og det indre, det offentlige og det private: han er forretningsmand og familiefar på en gang. Idet han forvalter familiens formue, har han på engang magt over alle og ansvar for alle. Udover de daglige udgifter skal familiens kapital række til eventuelle medgifter, den udgør familieforsikring og pensionsopsparing for alle familiens medlemmer og hensynet til denne må således komme før hensynet til hver enkelt. Historisk findes eksempler på, at familien ganske enkelt defineres som et patriarkat: Familie ist eine Anzahl Personen, welche der Macht und Gewalt eines Haus- Vaters [ ] unterworfen sind 4 Og ifølge Bengt Algot Sørensen har familien siden antikken været den herskende styreform, urbilledet i såvel politik, religion og familien. Familien er en patriarkalsk styret enhed. Frem til 1800 er patriarkatet en dobbelthed af Furcht und Liebe skriver Algot Sørensen. Faren har magten, men også ansvaret, for at holde moralsk og økonomisk orden i familien, og han udøver sin magt ved at være dels streng og alvorlig, dels mild og kærlig. I det 19. århundrede vinder den milde og kærlige far mere frem. Jo mere individualiseret samfundet bliver, jo mindre ansvar har patriarken, hvis magt samtidig mister sin substans. 4 Zedlus Universal-Lexikon, 1734 citeret fra Bengt Algot Sørensen; Herrschaft und Zärtlichkeit. Der Patriarchalismus und das Drama im 18. Jahrhundert. München: C.H. Beck,

16 At dette er tilfældet fremgår også af et senere familiemaleri af familien Waagepetersen malet af Wilhelm Marstrand i Her er faderen slet ikke til stede, motivet viser fru Waagepetersen, to tjenestefolk, og familiens nu 5 børn, malet i en hverdagssituation, hvor børnene ser ud til at være afbrudt et kort øjeblik i deres leg. Det er typisk for tidens genremalerier, at motiverne er komponeret til at fremtræde tilfældige og hverdagsagtige. Men billedet er selvfølgelig nøje planlagt, og både maler og familie har haft indflydelse på den endelige udformning. Wilhelm Marstrand Familien Waagepetersen 1836 Statens Museum for Kunst 14

17 Fra Eckersbergs maleri af familien Nathanson til Bærentzens og Bendz familiebilleder er der sket en markant udvikling væk fra en officiel og repræsentativ fremstilling af familien mod en mere hverdagsagtig skildring. Denne udvikling kan siges at være fuldbyrdet med Marstrands maleri af familien Waagepetersen fra 1836, hvor figurerne er grupperet mere levende og frit end i nogen af de andre familiebilleder. Baggrunden er utvivlsomt, at de borgerlige normer nu var blevet en selvfølge og ikke længere behøvede at vises demonstrativt frem. (Monrad 1989: 120) De borgerlige normer er blevet en selvfølge, skriver Monrad, og en af disse normer er kønsforskellene, der netop understreges her. Faren er der ikke. Han er formodentlig optaget af sine forretninger, skriver Monrad, og fortsætter: Hans fravær er en påmindelse om, at grundlaget for borgerskabets økonomiske position var arbejdsomhed og flid. (Monrad 1989:121) Men frem for alt er beslutningen om, at Hr. Waagepetersen ikke skulle være med på dette maleri, en markering af, at det lykkelige familieliv er blevet feminint. Patriarken bestemmer nok endnu, men det er på et overordnet og ydre niveau. Hr. Waagepetersens borgerlige arbejdsomhed foregår formentlig nu primært udenfor hjemmet, så han er ikke længere en del af det intime familieliv. In Victorian images of the good family life, mothers occupied an increasingly central position, displacing the father to a very large extent. By the end of the century, men were more likely to be behind the family camera than in front of it. They became the missing presence, literally and figuratively, in a family world that was increasingly organized around the symbolic interaction between women and children. (Gillis 1997: 73) Den isolerede hjemmegående husmor, som altså opstod sammen med det moderne samfund, er hende som Freud analyserede. Og den far, som iflg. John Gillis, opstod med reformationen, som et spejl af det monistiske Gudsbillede (Gillis 1997:181-82), er udgangspunktet for den patriarkalske familiestruktur, som hos Freud blev sammenholdt med dramaet om Ødipus, der slog sin far ihjel og giftede sig med sin mor. Denne struktur, argumenterede Freud for, gennemspiller sig symbolsk i enhver familie, og 15

18 reproducerer forholdet mellem generationerne og kønnene. 5 Barndommen blev skabt i den moderne borgerlige familie. Barnet blev ikke længere betragtet som en lille voksen, men som et individ i en særlig livsfase. Det er tydeligt, at børnene på Marstrands billede har fået mere liv og personlighed, end de har på såvel det første Waagepetersen-billede og på Eckersbergs Nathanson-maleri. Forestillingerne om børns rolle og position i familien har forandret sig, og barndommen skildres som en livsperiode med selvstændig betydning (Shorter 1979, Ariès 1982). Børnene fremtræder som barnlige i ordets moderne betydning. 5 Ødipuskomplekset er den identifikationsmodel som hvert enkelt individ konfronteres med i sin barndom. Komplekset har navn efter den mytologiske Kong Ødipus, der i Sofokles drama uforsætligt slog sin far ihjel og giftede sig med sin mor. Parallelt med dette drama kommer hvert lille barn i den ødipale fase til at opfatte sin far som en rival i forhold til det tætte forhold barnet har med sin moder, som er barnets første kærlighedsobjekt. I fortsættelsen af denne struktur opstår kønsrollerne, idet den lille pige erkender sin underlegenhed, i kraft af at hun opdager, at hun ingen penis har, og hun/moderen vækker kastrationsangsten hos drengen, idet han tænker, at pigen er blevet kastreret. Drengen identificerer sig med faren, men mister dermed morens beskyttelse. Pigen udtræder også af symbiosen, men hun har erkendt, at hun ikke kan blive som sin far, og ønsker sig som kompensation herfor et barn med sin far. Således etableres ifølge Freud forskellen på kønnene i de tidlige stadier af barnets liv, og de indlejrer sig i det ubevidste. I den klassiske Freudianske psykoanalyse gennemleves ødipuskomplekset i 3-5 års alderen. Andre, fx Melanie Klein, har argumenteret for at den ødipale fase indtræffer langt tidligere. Seksualiteten undertrykkes gennem resten af barndommen frem til puberteten, hvorefter drengen genfinder kærligheden til moren hos en anden kvinde, og kvinden ligesom sin mor, forelsker sig i en mand. Således reproduceres køns- og familiestrukturer fra den ene generation til den næste. 16

19 Otto Haslund Koncert. Kunstnerens børn og deres Legekammerater 1887 & En time i strikning 1890 Statens Museum for Kunst Guldaldermalerne lader børnene kommer i centrum på deres egne betingelser, i fri leg eller i hverdagssituationer sammen med mødrene. Det ses tydeligt hos en maler som Otto Haslund, og desuden på Constantin Hansens billeder af sin kone og deres børn. 17

20 Constantin Hansen En moder (kunstnerens hustru) leger med tre af sine børn (ufuldendt) Skovgaardmuseet, Viborg Kernefamiliens kulturhistorie: fra offentligt til privat Familielivet blev attraktivt i borgerskabet, og at forholdet mellem mor og børn er et helt centralt element i den moderne familie, er en hovedpointe i en af familieforskningens klassikere Edward Shorters Kernefamiliens historie (1975/da. 1979). På grund af modernitetens fremkomst og hastige udvikling forekom verden truende, og kernefamiliens popularitet skal ses som en reaktion på denne trussel. Familien udviklede sig som et privat kompensationsrum i forhold til en uoverskuelig offentlighed. Moderniteten blev oplevet stærkest i middelklasserne derfor er det også her den moderne familie opstår og udvikler sig og her, at moderkærligheden opstår. 18

21 Det er indlysende at ikke alle de vigtige udviklinger i barndommens historie kan føres tilbage til kapitalismen. Det jeg hævder er, at omformningen af børnepasningen inden for familien skete som en direkte følge af den økonomiske vækst, der blev skabt af det nittende århundredes kapitalisme; og at middelklassen tidligere end proletarerne fik udbytte af de højere personlige indtægter, som denne vækst medførte, og derfor var de første til at modificere deres børnepasningspraksis. (Shorter 1979:288) Den tid, som blev kernefamilien til del i det moderne samfund, blev vundet ind dels fordi arbejdsfunktioner blev rationaliseret og mange mennesker fik mere fritid. Men først og fremmest skete der, ifølge Shorter, det, at familien nu blev prioriteret højere end fællesskabet, fx naboer og arbejdskammerater. Shorter definerer tre sentimentale bølger, der ruller hen over den traditionelle familie ved overgangen til det moderne; eller tre forskellige udbrud af sentimentale holdninger, der sammen danner kernen i den moderne families eksistens. Den første bølge er den romantiske kærlighed, hvor følelser bliver grundlaget for partnervalg og ægteskab. Frem til det modernes gennembrud (perioden fra ) var ægteskabet i almindelighed en praktisk foranstaltning, indgået af hensyn til ejendoms- og slægtsforhold, mener Shorter. Bortset fra i de allerøverste samfundslag, var der ikke tale om kærlighed i ægteskabet. Den store sentimentale bølge begyndte tidligere i byen end på landet og tidligere i middelklassen end i de lavere klasser, men før denne århundrede gamle udvikling tog sin begyndelse, synes forholdet mellem mænd og kvinder i husstande at have været uden kærlighed overalt i Frankrig. (Shorter 1979:72) Edward Shorter henviser til Helmut Möllers undersøgelse af det tyske småborgerskab, Die Kleinbürgerliche Familie im 18. Jahrhundert (1969), hvorom Shorter skriver: For denne klasses vedkommende var Möller næppe i stand til at finde én eneste henvisning til kærlighed i ægteskabet før I den forudgående periode mødte han kun fædre, der var følelsesmæssigt isolerede fra deres koner og deres øvrige familie mænd der var brutale, dominerende, besat af ydre former, snerpede og (i takt med deres aftagende magt over håndværkersvendene, som i skarer drog bort fra mestrenes hjem) vanvittigt autoritære. (Shorter 1979:73) Tilværelsen var skarpt kønsopdelt, og mand og kvinde havde magten på hver sit domæne. Stort set ingen ægteskaber var lykkelige. Generelt forbandede og begræd æg- 19

22 tefællerne deres valg konstaterer Shorter om den førmoderne tid. (Shorter 1979:73) Den anden bølge udgøres af den intimitet mellem mor og barn, hvor barnets velfærd sættes over alt andet, og det er disse intime kærlighedsbånd mellem mor og barn, som i den tredje sentimentale bølge kommer til at omfatte hele kernefamilien: Den tredje spydspids i den moderne tids store sentimentale fremstød er domesticitet 6, forstået som familiens bevidsthed om sig selv som en dyrebar følelsesmæssig enhed, der med privatisme og isolation må beskyttes mod indtrængen udefra (Shorter 1979: 247). I løbet af 1800-tallet begynder man at være mere hjemme i familien, og i kraft af den øgede opmærksomhed familiemedlemmerne imellem, bliver de følelsesmæssige bånd stærkere og mere betydningsfulde for hver enkelt (Shorter 1979:246ff). Det der i virkeligheden adskiller kernefamilien fra andre familiemønstre i den vestlige verden er en særlig solidaritetsfornemmelse, der udskiller hjemmet som en enhed for sig selv i forhold til det omgivende samfund. Dens medlemmer føler, at de har meget mere fælles med hinanden, end de har med nogen anden udenfor at de lever i et privilegeret følelsesmæssigt klima, som de gennem privatisme og isolation må beskytte mod indtrængen udefra. (Shorter 1979:224) Det er således, ifølge Shorter, ikke som direkte følge af den romantiske kærlighed mellem mand og kvinde, at den moderne kernefamilie tager karakter, men derimod i forlængelse af de nære bånd mellem mor og barn især mor og datter. Det følelsesmæssige væv, der blev spundet mellem moderen og det spæde barn, udstrakte sig til også at omfatte de ældre børn og ægtemanden: en fornemmelse af, at bevarelsen af de dyrebare i spædbarnets tilværelse krævede lige så delikate omgivelser; heraf opstår domesticiteten og betydningen af den hjemlige hygge (Shorter 1979:224-25). Ariès argumenterer for, at kernefamilien fik betydning i det moderne samfund, og at dette bevidsthedsmæssige skift har mere end én årsag. I løbet af middelalderen ændrede arveregler og samejelove sig således, at kernefamilien fik mulighed for at 6 Betydning i retning af hjemmeliv eller hjemlighed iflg. den danske oversætter (Shorter 1979:8) 20

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Hvorfor er det så svært for den moderne medarbejder at skabe balance mellem arbejds- og familieliv? Der nedsættes Familie- og Arbejdsmarkedskommissioner

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Kærlighed 2. Symbiose - nærhed og afstand

Kærlighed 2. Symbiose - nærhed og afstand Moden kærlighed vil sige et forhold, som lader den enkelte bevare sin integritet: man accepterer den anden som en person, der er forskellige fra en selv, med ønsker og interesser, der ikke nødvendigvis

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Page 1/7 Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen går i retning af et objekt,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de?

Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de? Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de? Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo?, Vejle 25. november 2010 Toke Haunstrup Christensen, Statens Byggeforskningsinstitut Baggrunden Indtil midten

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Informationsbehandling

Informationsbehandling Informationsbehandling Spørgsmål 1 og 2 vedrører følgende oplysninger: For at konfektionsfabrikanterne kan producere tøj, der passer, er de nødt til at kende den typiske højde på folk i forskellige aldre.

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet frem til omkring midten af det 20. århundrede noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

At være på muligheder og problemer

At være på muligheder og problemer At være på muligheder og problemer Titel på emnet: Narcissisme Fagkombination: Samfundsfag (A) & Oldtidskundskab (C) Problemformulering Skaber samfundet narcissister? Jeg antager, at unges selvudlevering

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

John Aasted Halse. Børn og stress

John Aasted Halse. Børn og stress John Aasted Halse Børn og stress INDHOLD FORORD.............................................................................. 7 RUNDT OM STRESS...................................................................

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Danskerne: Vi vil have flere kys og kram i hverdagen.

Danskerne: Vi vil have flere kys og kram i hverdagen. Analyseresultater VALENTINSDAG 2014 Følgende resultater er baseret på en undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov for Anthon Berg. Der er i alt gennem- ført 1505 CAWI- interview med danskere

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere