Referat fra Generalforsamling den 30/5-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling den 30/5-13"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling den 30/5-13 Deltagere: Birthe, Johanna, Line, Cecilie, Susanne, Rosa, Hanne, Signe, Charlotte, Vibeke, Susan, Lotte, Anne, Charlotte, Linda, Ulla, Birgit, Majbritt, Lene, Pernille, Else, Sanne, Rikke, Anne, jdm. Stud Leonie Dirigent: Johanna Referant: Rosa Jensen Indkaldelsen til generalforsamlingen er kommet i rette tid. Annonceret i jordemodertidsskriftet i april udgaven og derudover annonceret på afdelingerne lokalt. Formandens beretning Maj 2013 ved Birgit Ploug 2012 blev på mange måder et stille år til trods for overenskomstforhandlinger, og disse vender vi tilbage til senere Når det så er sagt, så hænger det selvfølgelig i høj grad sammen med, at 2011 var så fyldt med udfordringer, at vi aldrig tidligere har oplevet noget lignende på vores område. Store fyringsrunder og store bekymringer for os alle, men jo specielt til de jordemødre, der blev udsat for at modtage en opsigelse. Det sidder og vil for altid sidde i os alle, at der ikke længere er den sikkerhed i ansættelsen, som ví tidligere fik stukket i næsen, og som blev fremført som et gode holdt op mod de andre vikår, som vi havde i vores ansættelser. Året startede med et større arbejde omkring ubrugte trepartsmidler som resulterede i et par gode dage for alle med mulighed for at kigge bagom begrebet patient-empowerment, et nyt begreb i sygeplejerske regi, men for mig at se, et begreb der længe har været en del af jordemodervirksomhed, da vi bruger kundens egne ressourcer og tilrettelægger vores tilbud, som et supplement til dette. Dog igen forunderligt at opleve, at de i sygeplejen formår at sætte ord på og gøre noget stort ud af noget, som vi betragter som noget grundlæggende og ikke har gjort det store ud af at fortælle verden, at vi gør. Her er der helt klart udviklingspotentiale for jordemodervæsenet. Strateginotatet bør være en del af alles bevidsthed og synliggør den indsats, vi alle forsøger at arbejde efter, velvidende, at meget afhænger af de ledelsesstrukturer, vi er underlagt. Stor debat om igangsættelsesmetoder har på mange måder præget de sidste måneder. Specielt for jordemødre med konsultations arbejde, har der på denne baggrund været basis for lange debatter både i egne kredse men specielt med og blandt de gravide. En debat, som jeg mener, er gavnlig for os alle, idet vi på nogen områder måske glemmer at være nok delagtige i ændringer på det obstetriske område, og især fordi mange arbejdspladser glemmer at invitere jordemødre med, når der skal udfærdigelses nye retningslinjer, men jo også fordi vi måske ikke maser nok på for at være med. Foreningen kan ikke kæmpe kampen for os på dette område, men vi kan være med i debatten både internt og eksternt

2 Arbejdet i sundhedskartellet er meget bredt og ligger tit udenfor sammenhæng med vores umiddelbare arbejdsliv, og så alligevel kan tingene få konsekvenser for alle, end skønt det ikke lige synes sådan i det første øjeblik. Her tænker jeg på indsatsen for at sikre de indlagte på regionens sygehus en sufficient kost under deres indlæggelse. Det er tit svært at virke overbevisende som jordemoder, når man anbefaler en alsidig og sund kost og så under fødslen tilbyder sandwich af hvidt brød og saftevand og i et godt sekund også lidt frisk frugt Desuden er det i forbindelse med diverse forhandlinger, som tit er i fælles forum vigtigt, at vi er kendt og delagtig, således at vi kan drage nytte af hinanden Store problemer med arbejdsmiljøet på sygeplejerskeområdet. Tror det samme er gældende på vores område, selvom der ikke er tal på dette, under alle omstændigheder et område, som TR har øje for og arbejder videre med i samarbejde med de stedlige arbejdsmiljørepræsentanter. Det er i al fald bevidst, at dårligt arbejdsmiljø har konsekvenser for kvaliteten af det arbejde, der udføres. Faglig trivsel havde en besvarelsesprocent på 60. For mig at se kunne det være et udtryk for, at der er utryghed, som sætter sit præg på ens lyst til at svare. Årshjul og referater på hjemmesiden Sundhedsmessen er et stort tiltag, som måske kan skabe interesse om det videre faglige arbejde på sygehusene, men også en måde at markedsføre professioner på. TR vilkår: et område, der i kraft af forrige overenskomst burde være stærkt opprioriteret, men desværre må der kæmpes på de forskellige arbejdspladser i regionen for, at der kan komme vilkår, som gør det muligt at opøve de specielle kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at stå på mål både for de enkelte medlemmer, men i særdeleshed for samarbejdet på de forskellige afdelinger, med deres helt specielle vilkår. Ny MED aftale, som er trådt i kraft som en direkte følge af, at der siden sidste år har været - Regionen som et ansættelsesområde på vores område er der endnu ikke set de store ændringer som en konsekvens af dette, men det er helt klart pointeret, at det er lavet med henblik på at tydeliggøre de intentioner, der er for at sikre den enkeltes ansættelse. P-sagen er nu elektronisk. Der mangler endnu den sidste færdiggørelse af tekniske detaljer om adgange i forbindelse med stillingsskift, et område, der har stor bevågenhed i vores del af de forskellige samarbejdsudvalg i regionen, Rokader på ledelsesplan på regionens afdelinger. Flere afdelinger har fået ny ledelse og flere steder er det endnu så nyt, eller endnu ikke trådt endeligt i kraft, at det er svært at måle på effekten. Den tålmodige fødsel har været et meget friskt pust for os alle. Det har været godt med de faglige diskussioner på det enkelte afsnit, og det er blevet godt taget imod de fleste steder, både her i regionen og på landsplan, og vi vil arbejde på at lave mere af samme slags, samtidigt har vi bevidst valgt at lave små arrangementer på de forskellige afdelinger, da de totalt ser ud til at have større tilslutning end de store regionale tiltag.

3 Omlæggelser af arbejdstid på grund af store opkald: Hillerød er nu det eneste sted i regionen, der fortsat arbejder med døgnvagter. Der holdes til stadighed øje med opkaldsfrekvenser og ses på mulighed for at omlægge disse, såfremt opkaldene får et omfang, som er utilsigtet. Ny bevilling - FF og efterfødselssamtaler endelig, endelig godt nyt og desuden en mulighed for at få flere jordemødre i arbejde. Henover dette år er der igen blevet fastansat på regionens afdelinger, det har været tiltrængt og har spist sig lidt ind på en del af de arbejdsløses antal, og forhåbentligt vil der også fremover være mulighed for at få flere jordemødre i arbejde og på flere nye områder, hvor jordemødre ikke de senere år klassisk har været udøvende. Der er bl.a. lavet overenskomst for ansættelser af jordemødre på det kommunale plan, så gælder det blot om, at vi finder de stillinger, som jordemødre har lysten og evnerne til at søge og arbejde i Overenskomst processen blev denne gang helt anderledes end vanligt. Der blev forsøgt speedet op på processen, således at vi først i august samlede forslagene og dernæst fik en hurtigere proces. Som ventet fik vi ikke det store pengebeløb med hjem, for mig at se blev den helt store gevinst, at vi ikke måtte afvige nogen af de såkaldte goder, vi har oparbejdet gennem mange og lange forhandlinger de foregående år. Vi har igen fået en 2 årig overenskomst i håbet om, at tingene/ økonomien vender og ændrer sig til det bedre, men jeg tror, vi er nødt til at arbejde målrettet på at finde områder, hvor vi kan imødekomme arbejdsgivernes intentioner om at opnå større fleksibilitet etc. Vi kunne f.eks. stille forslag om selv at betale vores frokost, for mig at se et godt initiativ, der ville sikre os retten til at få frokost (også i nattevagten) mod de goder, vores helbred vil opnå, når den får føde, hvor den har brug for det. Vi kan sikkert finde på mange andre indrømmelser, og ja, jeg ved godt, at det så vil betyde, at beredskabet skal se anderledes ud, men jeg tror, vi står os godt ved at møde op med noget, der ser ud til at være en fordel for arbejdsgiverne. Lærernes lockout har for mig at se gjort det tydeligt, at kravene fra arbejdsgivers side bliver mere og mere krævende, uden at det kommer til at betyde, at der kommer belønninger med af den klassiske art. Medlemmer opdelt på ordinære 1 og studie-medlemmer 2012 Ordinære Studie I alt således så medlemstallene ud ved udgangen af Ved indgangen til 2011 var vi lige under 1700 aktive medlemmer, og i kraft af et stigende indtag på uddannelsen, star vi nu med lige under 1800 og med et stigende antal studerende, kan vi se en fremtid i møde, hvor udbudet af jordemødre vil kunne imødegå de intentioner, der fremgår af strateginotatet. Her ved indgangen til en forhåbentlig god sommer, kan vi så se frem til et år med medlemsmøde og en mulighed for at tænke frem mod det jordemodervæsen, vi ønsker at være en del af, den jordemoderforening, som bliver vedkommende for os i kraft af vores eget engagement og det fag, som betyder så uendeligt meget for vore kunder og vores eget både arbejdsmæssige men også personlige liv,

4 og her tænker jeg, at vi med fordel kan kigge ind i vore strukturer og finde Den Sociale kapital, tillid, retfærdighed og det samarbejde, der kan danne grundlag for dette samarbejde Fremlæggelse af årsregnskabet v. Charlotte, kasserer - Overskueligt budget, som ender med Spørgsmål fra salen ang. frikøb af studerende? Kredsen vil undersøge, hvad der er gjort tidligere og prøve at efterleve dette. - Kredsen lagde op til, at der beregnes økonomi til et spændende fagligt oplæg ved medlemsmødet i oktober, forslaget er arbejdsglæde. - Regnskabet godkendes - Cäcilia Sprengart er genvalgt som revisor, Ulla Skands er revisor suppleant Valg er delegerede: DELEGEREDE HOVEDSTADSKREDSEN Navn ADR Mobil mail Birgit Plough Jensen Møllebakken Hillerød Pelse Helms Kaae Blomsterager Kokkedal Susan Gerlach Stæremosevej 7 Sletelte 3200 Helsinge Sanne Lindstedt Biens Alle Kbh. S. Susanne Brondbjerg Jernaldermarken Roskilde Malene Viktoria Grønbæk Gregersen Rosa Jensen Charlotte Moe Signe Engberg Landorph Grantoftevej 1 C 3500 Værløse Trianglen 7A 1.th Kbh. Ø Ny Ordrup Sideallé 7 2.tv 2920 Charlottenlund Jonas Liesvej 12 1.sal 2860 Søborg com com Rikke Albæk Haslevej Rønne Linda Hansen Sydfrontvej herlev Anne Agersnap Nymose Huse Ulla Skands Kollerød Bygade 34 c Allerød Hanne B.Pedersen Vølundsgade 2, 2.th

5 2200 KBH.N Birthe Stepping Pedersen Ole Suhrs gade Kbh Cecilie Lawaetz Enghavevej tv 2450n Kbh. SV Johanna Arnadottir Røsågade 58 4.th 2300 Kbh S Lotte Bang Grøndalsvænge alle Kbh NV Anne Rievers Odensegade 30 st.tv 2100 Kbh Ø Else Andersen Dambakken 2 st Birkerød Pernille W.Jordt Jagtvej 70, 2.th 2200 Kbh N Lene Mollerup Skolebakken 17 Mai-Britt Holm Sæbyholmsvej Valby Charlotte ElklitGoodley Brogårdsvej 28, st. Vibeke Milne Knastebakken Ballerup Suppleanter Rikke Mønsted Stenlillevej Brønshøj Iben Kiellberg Tybjergvej Vanløse Fie Hjørnet, Ingerslevsgade tv 1705 København V Signe Bjørnholt Marcussen Studerende Cecilie Søndergaard Holsteinsgade 36, 4 tv, 2100 København Ø Njalsgade 2 4.tv 2300 Kbh.S Studienr Leonie Starkgraff Jacobys Alle Frederiksberg Studie nr Tak for et godt møde

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

TL Sydvest Beretning 2014

TL Sydvest Beretning 2014 TL Sydvest Beretning 2014 Indledning Så er 2014 brugt, raketterne er skudt af kransekagen spist og champagnen er drukket. Der er ikke flere dage tilbage og så er det tid til at se tilbage på året der gik.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere