Referat fra Generalforsamlingen jordemoderforeningen Kreds Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamlingen jordemoderforeningen Kreds Syddanmark"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamlingen jordemoderforeningen Kreds Syddanmark Onsdag 21/ på Carlslund kro, Fruens bøge i Odense. 1. Valg af dirigent : Valg af referant : Alice Borgen 2 Formandens beretning : ved Gitte Valeur : Se vehæftet bilag 3 Året der gik fra fødestederne : Svendborg 2013 ( Gitte Valeur ) Maj 2013 Kjo opsiges med ophør 1.9 pga. Besparelser. Der arbejdes med og udføres ledelse på tværs med understøttende strukturer mellem Ouh./svb., Styrker og svagheder til stadig refleksion som fortsætter til endelig sammenlægning Udvikling, udd., udveksling mellem fødestederne Sep. Bedste lup, 4 dages avis fokus Nov. Fratrædelsesaftale effektueres efter langtidssygemelding, hvor det ikke er muligt at yde fødegangsvagter. 1 medarbejder. Varsles ned i tid svarende til antal nattevagtstimer da det ikke er muligt for hende at varetage denne vagtform. April :2 tema dage med Gitten Hammerberg, mhp. "Det gode arbejdsmiljø Årsberetning Kolding ( Lærke Christoffersen& Stine Storm ) En jordemoder i Kolding har igennem de sidste par år oplevet en stor forandring i sit arbejdsliv. Der har været nogle økonomiske tiltag, som bl.a. har betydet kompetencetilpasning, ændrede vagtkonstellationer, ansættelsesstop, ganske få fastansættelser, ingen personalemøder etc. Det har betydet meget for gruppen og det ville være naivt at sige det ikke har kostet på vores arbejdsmiljø. Men når vi nogle gange taler sammen og ser på de resultater vi som jordemodergruppe har skabt, så er det ikke kun negativt. Vi har lært at tænke kreativt omkring vores fag og omkring vores kerneopgaver. Vi formår faktisk at have et fødeafsnit som alene er Side 1

2 jordemoderbemandet, vi har et svangreafsnit som alene er jordemoderbemandet, et ambulantområde som mere eller mindre består alene af jordemødre og vi ser flere og flere fastansættelser på vores barselsafsnit, en jordemoder som er ansat til at varetage funktionen omkring sorggrupper og til sidst har vi jordemødre som er ansat ved kommunen som en del af et projekt for familier - Familieiværksætteri. Så besparelser ja, det er der og det kan vi ikke komme udenom. Men jordemødre har igen vist sig at være af en speciel støbning og det er kendetegnene for jordemødrene i Kolding. På det private område blomstrer de innovative tiltag i form af bl.a. Din Jordemoderpraksis som, ud over tilbud til de gravide, har projekter og videreuddannelse til gavn for jordemødre. Derudover kæmper ejeren af jordemoder.dk Birgit Thalwitzer stærkt for en privat fødeklinik i region Syddanmark og kender jeg hende ret, så giver hun ikke op! 2014 startede med at vi måtte sige farvel til vores chefjordemoder derudover vores afdelingsjordemoder for ambulantområdet. Frem til april har vi således været med kun én jordemoderleder, hvilket har skabt en del frustration og utryghed i jordemodergruppen. Til august siger vi farvel til vores afdelingsjordemoder for fødeafsnittet. Så i 2014 slutter vi af med 3 nye ledere for jordemodergruppen det bliver spændende, at se hvad de har at byde på og hvordan det vil påvirke os i Kolding. Sygehus Sønderjylland: ( Tove Grue ) Fyringsrunde : 2 blev fyret ud af en fusion på 500, desværre var det jordemødre Ny Centerleder, som er fysioterapeut og i et andet center er ansat en jordemoder som centerleder Opsagt løntillæg til alle jordemødre på kr., men vi kæmper for at holde pengene til jordemødre Haderslev lukker pga. mangel på læger 1. juni 2014 God KJO ordning Vi glæder os til at starte i Aabenraa, hvor vi skal have koordinerende jordemødre alle 24 timer i døgnet og jordemødrene skal tage sig af alle svangre Hjemmebesøg hos alle førstegangsfødende, hvor der tages PKU og hørescreening i hjemmet Side 2

3 Årsberetning fra SVS Esbjerg 2014 ( Birgitte Hovedskoue) Vi har det godt i Esbjerg. Vi fastansætter langsomt vores vikar i konverteret timer fra SOSU-gruppen, som enten går på pension eller finder andet arbejde. Der er lavet aftale om, at i 2015 skal der være fast ansat 8 jdm. på barselsgangen. Vores store udfordring i Esbjerg er, at vi skal vende os til de mange forandringer som ofte sker meget hurtigt. Vi er vestjyder med stort V, til tider ville vi gerne, at det hele går lidt langsommere. Som Gitte var inde på i Årsberetningen for jordemoderforeningen region Syddanmark, får vi kun mere og mere dokumentation, hvilket sikkert er godt, men det tager tiden fra noget andet og her i Esbjerg mener vi, at det tager tiden fra patienterne. Dette er vi meget opmærksomme på og snakker meget om, hvordan vi kan lave arbejdsgangen som mindsker dette, så vi fortsat har tiden til den fødende, parret og familien. Vi har lige nu i samarbejde med vores læger, stor fokus på blødning pp, igangsættelser og bristninger, da vi kan se at det har en stigning. Nye tiltag fra jordemødrenes siden, har vi ansat 2 jordemødre i sorg gruppen, penge som kommer fra regionen. Vores KJO-ordning ligger i Grindsted, men skal flytte i løbet af efteråret til Esbjerg, da vi ikke kan få den fyldt op, vi håber på den måde, at flere får gavn af ordningen. Trods de store udfordringer og den manglede tid, holder vi fanen høj og passer godt på hinanden, humøret i det daglige er højt. Årsberetning fra Odense,( Alice Borgen ) Jeg tiltrådte funktionen 1 April og har ikke den store erfaring omkring at levere dette oplæg; og har heller ikke det store overblik endnu. Men jeg har en god og tålmodig suppleant, og en god Kredsformand Tak til begge. De monofaglige møder med repræsentanter fra samtlige fødesteder i Kredsen,er utrolig spændende, lærerige og vigtige blev et udfordrende år, hvor vi for alvor blev præsenteret for kreative løsninger på at imødegå et stramt budget. Løsninger vi ikke alle var lige begejstrede for, men som var nødvendige for at leve op til de stramme krav, der har været stillet. Vi har kunnet glæde os over initiativet sikre fødsler, mange af os har længe savnet mere systematiseret faglig underbygning af det håndværk vi er så stolte af. Vi har også kunnet glæde os over at vi har fået mulighed for at styrke vores samarbejde med sygeplejerskerne på svangreområdet i kraft af at der nu er ansat jordemødre på det stationære afsnit. Et nyt initiativ fra TR-side så dagens lys, i form af planlægning af medlemsmøder hver første torsdag i måneden. Det blev godt modtaget, men kunne godt have været bedre besøgt. Der har været planlagt fem, og afholdt fire. Et indledende møde, Et med Tullia om vagtplanlægning. Et med Anette., som handlede om tankerne bag hendes strategi Et møde omkring tolkning af lønseddler, og et møde omkring senior politik. Alle gode og informative møder, som de der deltog gav udtryk for var relevante og givende. Side 3

4 Vi har fokus på Blødning, PP-med,Sectio arbejdsgrupper er nedsat. Vores KJO har stor succe og fødsel tallet er stigende for dem. Jordemødrene certificeres i akkupunktur. Fremtiden vil byde på udfordringer omkring budget og fagligheden, samt vilkår for Tr ; Kandidat uddannelsen og dens indflydelse på vores fag. 4. Årsregnskab 2013 : Tove fremlægger årsregnskabet og det er Godkendt uden anmærkninger. 5. Budget 2014 : Tove fortæller at kredsen vil give tilskud til Landsmødet næste år, og der vil blive sat et beløb af, som deles mellem ansøgerne. Hermed mere når det er fastlagt. Vi laver et Årshjul, 6. Valg af Revisor og revisorsuppleant : Kritisk revisor : Nina Kangas ( OUH ) 7.Valg af delegeret til Kongressen: Kongress 3/ delegerede: Vivi Lauridsen: mail: tlf: Charlotte Holm: mail: tlf: Susanne Krogh: mail: tlf:? Rie Jakobsen: mail: tlf: Annika Frøkjær: mail: tlf: Joan Pedersen: mail: tlf: Trine Ørum: mail: tlf: suppl: Nina Kangas: mail: tlf : Margrete Juel: mail: tlf: Kirsten Faaborg: mail: tlf: Side 4

5 Louise Påske: mail: tlf: Karina Skovenborg: mail: tlf: Lone Møller: mail: tlf: Jette Uth: mail: tlf: Eventuelt : Susanne Krog fra KJO i Odense, ønsker at der kunne laves en fælles aftale for KJO i Regionen, Anika Frøkjær & Louise Påske reklamerede lidt for deres private klinik, og fortlate om de er ved at få lavet en Diplom uddannelse for jordemødre omkring klimakteriet, og det skulle blive en realitet efterår Modulet vil også blive udbudt til Sygeplejersker. Generalforsamlingen sluttes, i skønne grønne omgivelser og fantastisk mad og drikke. Derefter rykkes indendør: Kaffe /The og kransekage blev nydt til et fantastisk inspirerende foredrag af : Katja Schrøder, jordemoder og ph.d.-studerende, som fortalte om sit igangværende ph.d.-studie 'Traumatiske fødselsforløb fra den sundhedsprofessionelles perspektiv'. Studiet har til formål at undersøge, hvordan den høje forekomst af stress, udbrændthed og depression hos jordemødre og obstetrikere er relateret til oplevelsen og håndteringen af at være involveret i fødselsforløb, hvor barnet fødes med svære, og potentielt livstruende fødselsskader. I de tilfælde hvor der kan være tale om begåede fejl eller utilsigtede hændelser, kan følelsen af skyld og ansvar være tyngende for den enkelte medarbejder. Derfor vil studiet udforske, i hvilket omfang og på hvilken måde den sundhedsprofessionelle gør sig eksistentielle overvejelser i forhold til at føle sig ansvarlig for et hændelsesforløb med alvorlige eller endog fatale konsekvenser for et andet menneskes liv. Formålet med at opnå denne viden er at forbedre håndteringen af medarbejderreaktioner i forbindelse med traumatiske hændelsesforløb indenfor sundhedsvæsenet. Der er både udført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt jordemødre og obstetrikere og foretaget kvalitative interviews, og selvom ikke alle resultater foreligger, fortalte Katja om studiet indtil nu, og det var spændende. Vi glæder os til det færdige resultat. Referant Alice Borgen Side 5

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat fra Generalforsamling den 30/5-13

Referat fra Generalforsamling den 30/5-13 Referat fra Generalforsamling den 30/5-13 Deltagere: Birthe, Johanna, Line, Cecilie, Susanne, Rosa, Hanne, Signe, Charlotte, Vibeke, Susan, Lotte, Anne, Charlotte, Linda, Ulla, Birgit, Majbritt, Lene,

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Brugerstyrede senge i psykatrien 20 Akutsygepleje i kommunerne 8 Af kredsformand Jytte Wester Fagligheden skal prioriteres DSR NORD Magasin for medlemmer

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2012 En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 Et

Læs mere

TL Sydvest Beretning 2014

TL Sydvest Beretning 2014 TL Sydvest Beretning 2014 Indledning Så er 2014 brugt, raketterne er skudt af kransekagen spist og champagnen er drukket. Der er ikke flere dage tilbage og så er det tid til at se tilbage på året der gik.

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1

MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1 MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1 Indhold: 1. Forord s. 3 2. indledning s. 4 3. Filosofien bag Mindful birth s. 7 4. Fødsel set ud fra et historisk perspektiv s. 10 5. Flugt,

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere