Storstrøms Amts tilbud til skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storstrøms Amts tilbud til skoler"

Transkript

1 Storstrøms Amts tilbud til skoler Undervisning, aktiviteter og materialer til sundhedsundervisningen og klassens timer Trivsel Tobak, alkohol og stoffer Sikkerhed Miljø

2 UNDERVISNING Trivsel Sexualisterne SPASmagerne Tobak, alkohol og stoffer Kosmos eller Kaos Light Kosmos eller Kaos Udsættelse af unges rygedebut Frysepunkt Sikkerhed Trafikinformatørerne AKTIVITETER, KAMPAGNER OG MATERIALER Trivsel Familiemotion Sikkerhed Fyrværkeri-kampagnen Forebyggelse af børneulykker Miljø Jordens dag Kemien omkring os Økologisk skolehave MEST FOR LÆRERNE Miljø Miljørigtig skole Trivsel Skolens psykosociale miljø Bekymringsspørgsmål T ilbud til skolerne...

3 Skolen er med til at lægge grunden for et sundt liv Til skolens ledelse Januar 2005 Venlig hilsen Torben Cordtz Folkesundhedschef Folkesundhedscenteret Tom Folting Afdelingsleder Amtsungdomscentret Forebyggelsesenheden De sunde vaner, som vi lærer i barndomsårene, præger os som regel hele livet. Skolen er gennem mange år den daglige ramme om børns liv, og påvirker derfor børn og unges livsstil og levekår både nu og senere i voksenlivet. Vores vaner om kost, tobak, alkohol, motion og personlig hygiejne grundlægges i skoleårene. Også børns selvfølelse, livsmod og evne til at overskue dagligdagen er i høj grad afhængig af, hvordan skolen er med til at udvikle disse egenskaber. Skolen har en række muligheder for at arbejde med sundhed. Skolen kan vedtage en sundhedspolitik, der markerer de mål og værdier, som er afgørende for elevernes sundhed. Også gennem undervisningen kan skolen give eleverne viden, holdninger og handlekompetence til en positiv sundhedsadfærd. På den måde er skolen med til at lægge grundlaget for et sundt liv. For børn og unge har Storstrøms Amt har en række undervisningsprogrammer, som nu og resten af livet kan være med til at styrke elevernes muligheder for sunde valg. Dette hæfte er oversigt over Storstrøms Amts tilbud til blandt andet folkeskoler, friskoler, privatskoler og specialinstitutioner. De allerfleste tilbud er gratis for skolerne og er opdelt i klassetrin. I oversigten er der desuden oplysninger om tilbudenes baggrund og indhold samt informationer om, hvor man henvender sig, når man vil gøre brug af tilbudene eller ønsker flere oplysninger. Flere eksemplarer af hæftet kan rekvireres hos de kontaktpersoner, der er angivet ved de enkelte tilbud eller downloades på eller T ilbud til skolerne... 3

4 Trivsel Sexualisterne Undervisning Sexualisterne er unge, som underviser andre unge om sex, kærlighed, følelser, abort, prævention og kønssygdomme. Undervisningen eller dialogen varetages af en uddannet gruppe unge mennesker mellem 14 og 20 år. Sexualisterne tager både udgangspunkt i faktuel viden og i deres egne erfaringer, følelser, succeser, fiaskoer og drømme. De lægger op til en dialog med deres publikum, hvor holdninger gives til kende. Pia Kristiansen Projektleder Rønnevej 16, 4700 Næstved Tlf.: / E-post: Lise Landgren Sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1. th Nykøbing F. Tlf.: E-post: Målgruppe: Varighed: Ungdomsklubber og efterskoler 2-3 timer om aftenen Gratis for ungdomsklubber (1 gang hvert andet år) Efterskoler: 1500 kr. plus kørsel 4 T ilbud til skolerne...

5 Trivsel SPASmagerne Undervisning SPAS-magerne er Storstrøms Amts tilbud til folkeskoler og privatskoler om supplerende seksualundervisning. Der undervises i Sexualitet, Prævention, Abort og Sexsygdomme. SPAS-magerne, der varetager undervisningen, er et uddannet korps af fagpersoner: Sygeplejersker Sundhedsplejersker Jordemødre Lærere Pædagoger Kontaktpersoner: Lise Landgren Sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1. th Nykøbing F. Tlf.: E-post: Målgruppe: Varighed: 8. klasse 2 lektioner uden pause Gratis for skolerne T ilbud til skolerne... 5

6 Tobak, alkohol og stoffer Kosmos eller kaos Light Undervisning Amtsungdomscentret tilbyder folkeskolen et undervisningsprogram med gæstelærere om afhængighed og misbrug af tobak og alkohol. Formålet er at styrke elevernes egen handlekraft, når de oplever gruppepres og andre uhensigtsmæssige påvirkninger i forbindelse med tobak og rusmidler. Tilbudet indeholder også materialer, der lægger op til at træne børnene i at indgå i sociale relationer, få mere situationsfornemmelse og en mere positiv opfattelse af sig selv. I forbindelse med undervisningen afholdes et forældremøde. Der lægges op til en dialog mellem forældre og børn i forlængelse af undervisningen. Kontaktperson: Lars Erik Nielsen Oplysningskonsulent Amtsungdomscentret Forebyggelsesafdelingen Præstegårdsvej Vordingborg Tlf.: E-post: Målgruppe: Op til 6. klasse Varighed: 2 timer i klassen og 2 timers forældremøde 325 kr. pr. time plus kørsel Mere information: 6 T ilbud til skolerne...

7 Tobak, alkohol og stoffer Kosmos eller kaos Undervisning Amtsungdomscentret tilbyder folkeskolen et undervisningsprogram med gæstelærere om afhængighed og misbrug af tobak og alkohol og narkotika. Formålet er at gøre eleverne bevidste om, at afhængighed af alkohol og narko medfører at man senere i livet taber holderpunkter og pejlemærker omkring for eksempel uddannelse og familie. Livsduelighed og kvalitet er fokus for undervisningen, som tager udgangspunkt i elevernes nære verden: Kæresten, Familien, Vennerne og Fremtiden. Undervisningen lægger op til en omfattende kontakt med forældrene. Der gives også tilbud om anonym rådgivning. Kontaktperson: Lars Erik Nielsen Oplysningskonsulent Amtsungdomscentret Forebyggelsesafdelingen Præstegårdsvej Vordingborg Tlf.: E-post: Amtsungdomscentret fagfolk, lokale misbrugskonsulenter og politi varetager undervisningen. Målgruppe: klasse Varighed: 4 x 2 timer og 2 timers forældremøde 325 kr. pr. time plus kørsel Mere information: T ilbud til skolerne... 7

8 Tobak, alkohol og stoffer Udsættelse af unges rygedebut Undervisning Folkeskoler og privatskoler tilbydes undervisning om rygning og tobaks sundhedsskadelige virkning. Formålet er at hjælpe den enkelte elev med at vurdere, træffe egne valg og selv se konsekvenserne af disse valg. I fællesskab tager eleverne stilling til det at ryge eller at lade være De fagpersoner, der underviser, er uddannet i tobak og rygning og har en særlig interesse i forebyggende arbejde blandt unge. (Skolen bør være opmærksom på, om specialklasser eventuelt modtager tilbuddet). Kontaktperson: Kirsten Kure Sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1. th Nykøbing F Tlf.: / E-post: Målgruppe: Varighed: Mere information: 7. klasse 2 x 2 timer med cirka en måneds mellemrum Gratis for skolerne 8 T ilbud til skolerne...

9 Tobak, alkohol og stoffer Fryspunkt Undervisning Amtsungdomscentret tilbyder folkeskolen og institutioner med ungdomsuddannelser et undervisningsprogram, som sætter fokus på unges forbrug, adfærd og vurdering af risiko i forbindelse med alkohol. Formålet er at påvirke de unge, så de undgår skadevirkninger af deres eventuelle forbrug af alkohol. Undervisningen fremprovokerer en række svar og debatter, som får de unge til at reflektere over deres alkoholforbrug. Undervisningen varetages af fagpersoner. Kontaktperson: Lars Erik Nielsen Oplysningskonsulent Amtsungdomscentret Forebyggelsesafdelingen Præstegårdsvej Vordingborg Tlf.: E-post: Målgruppe: 10. klasse og 1. år på en ungdomsuddannelse Varighed: 2 x 3 timer med ca. 1 ugen imellem 325 kr. pr. time plus kørsel Mere information: Undervisningmateriale på: T ilbud til skolerne... 9

10 Sikkerhed Trafikinformatørerne Undervisning Trafiksikkerhedsrådet i Storstrøms Amt tilbyder skoler og andre uddannelsessteder foredrag og efterfølgende debat med en trafikinformatør. Trafikinformatøren, der er handicappet på grund af et trafikuheld, tager udgangspunkt i sin egen situation og fortæller både om selve ulykken, om kampen med genoptræning og om livet efter ulykken set fra kørestolshøjde. Formålet er at vise, hvor galt det kan gå, når man kører for stærkt eller med alkohol i blodet. Næsten 200 unge under 24 år kommer hvert år til skade i trafikken i Storstrøm Amt. Det svarer til 10 skoleklasser. Kontaktperson: Anne Dorte Nielsen Ingeniør Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing F Tlf.: E-post: Målgruppe: Varighed: Mere information: klasse og andre unge under uddannelse Cirka 1 1 /2 time Gratis for skolerne T ilbud til skolerne...

11 Trivsel Familiemotion Aktiviteter, kampagner og materialer Undervisningsmaterialet Familiemotion er et tilbud til alle skoler fra Storstrøms Amts Folkesundhedscenter, som prioriterer kost og motion for børn og unge. Formålet er at gøre børnene til motions-ambassadører overfor forældre, så de på den måde kan påvirke familiernes vaner omkring motion. Hverken børn eller voksne bevæger sig nemlig nok. Materialet består af et motionsskema og en pixi-bog, som er udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Hjerteforeningen. Skolerne anbefales at bruge materialet inden efterårsferien i ugerne Materialet kan bestilles i Folkesundhedscentret. Kontaktpersoner: Else Garver Sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1.th Nykøbing F Tlf.: E-post: Målgruppe: Mere information: 4. og 5. klasse og særligt interesserede klasser og grupper Materiale og deltagelse i aktiviteter er gratis for skolerne T ilbud til skolerne... 11

12 Sikkerhed Fyrværkeri Kampagnen Aktiviteter, kampagner og materialer Hvert år deltager Storstrøms Amt i den landsdækkende fyrværkerikampagne. Formålet er at informere om farligheden og konsekvenserne ved uheldig omgang med fyrværkeri. Kampagnen tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen sammen med amterne og Værn om Synet. I Storstrøms Amt samarbejder Folkesundhedscenteret også med Beredskabscentret, Politiet og Hærhjemmeværnet, Lokalafdelingen af Værn om synet og skadestuerne. Hjemmeværnet og Politiet kan rekvireres til et par times demonstration og foredrag for eleverne om uhensigtsmæssig brug af fyrværkeri. Kontaktperson: Kirsten Kure Sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1.th Nykøbing F Tlf.: / E-post: Målgruppe: klasse Varighed: Cirka 2 timer Periode: Medio november til skolernes juleferie Både materialer og eventuel demonstration og foredrag er gratis for skolerne Mere information: 12 T ilbud til skolerne...

13 Sikkerhed Forebyggelse af børneulykker Aktiviteter, kampagner og materialer Sund By Netværket har udarbejdet to håndbøger om forebyggelse af ulykker blandt børn og unge: Håndborg i forebyggelse af børneulykker (0-6 år) Håndborg i forebyggelse af ulykker i skolen og fritidsordninger (6-15 år) Håndbøgerne kan rekvireres gratis i Storstrøms Amts Folkesundhedscenter (så længe lager haves). De kan også downloades fra netværkets hjemmeside: Kontaktperson: Margit Rasmussen Ledende sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1.th Nykøbing F Tlf.: E-post: Målgruppe: Mere information: Skolens ledelse og lærer- og sundhedspersonale Gratis for skolerne T ilbud til skolerne... 13

14 Miljø Jordens Dag Aktiviteter, kampagner og materialer Hvert år er den 22. april en festdag for Jorden. Her opfordres skoler og mange flere til at samle tanker og aktiviteter om en bæredygtig udvikling. Som inspiration til aktiviteter med børn og unge på Jordens dag arrangeres hvert år en gratis temadag for lærere. Hvert år vælges et nyt tema. På Jordens dag er der en række gratis tilbud til blandt andre skoler. Det kan for eksempel være teaterforestillinger, musik eller værksteder i naturen. Ring og hør nærmere hos kontaktpersonerne eller klik ind på Kontaktpersoner: Annette Holtze Tlf.: E-post: På hjemmesiden findes også inspirationsmaterialer til temadagene. De kan også bestilles hos kontaktpersonerne. Til alle skoler, der deltager i Jordens Dag aktiviteterne udleveres gratis Jordens Dag flag, badges og andet materiale. Annemette Bargum Tlf.: E-post: Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing F Målgruppe: Periode: Mere information: Alle klassetrin Børn, unge og voksne Hvert år den 22. april Gratis for skolerne 14 T ilbud til skolerne...

15 Miljø Kemien omkring os Kontaktpersoner: Annette Holtze Tlf.: E-post: Aktiviteter, kampagner og materialer Kampagnen om Miljø og Sundhed sætter fokus på kemien i børn og unges hverdag. Baggrundsmateriale til lærere og pædagoger i SFO beskriver kort, hvilke stoffer, der kan give problemer for sundhed og miljø i de produkter, som børn typisk omgås. Der er desuden konkrete vejledninger til, hvordan man undgår uønsket kemi. Materialet består af fire emneark: Kemi er ingen leg hvor gemmer den sig? Har du fod på kemien? Børn og fantasi undgå farlig kemi! Lad huden gå fri undgå kemi! Elevhæfte og lærervejledning til aktiviteter for 5. og 6. klasse udsendes i marts Her belyses problemstillinger omkring 4 emner: Fast food, slik, Tøj, kosmetik og elektronisk legetøj. I efteråret 2005 foreligger der et materiale for de ældste klassser. Annemette Bargum Tlf.: E-post: Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing F Målgruppe: klasse og klasse Gratis for skolerne T ilbud til skolerne... 15

16 Miljø Økologisk skolehave Start en økologisk skolehave! Aktiviteter, kampagner og materialer Få tilsendt en startpakke med brochurer, der er lette at læse og har fine illustrationer. Det et en god hjælp til den praktiske etablering af den økologisk have eller omstilling af den private have. Materialet kan bruges som inspiration for lærere og som elevhæfter til de større børn. Der er i alt seks hæfter: Kontaktperson: Et generelt hæfte med råd om blandt andet kompost, gødning, sædskifte og ukrudt, et hæfte om tiden fra høst til forår i køkkenhaven, samt fire specielle hæfter om henholdsvis Kartofler, Gulerødder, Ærter og Løg. Annemette Bargum Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing Falster Tlf.: E-post: Gratis for skolerne 16 T ilbud til skolerne...

17 Miljø Miljørigtig skole Mest for lærerne Få idéer og inspiration til miljøforbedringer i skolen og miljøundervisningen i øvrigt. Vi kan hjælpe jer igang med konkrete aktiviteter og henvise til hvor I kan hente flere oplysninger. Vi er gerne sparringspartner, hvis I vil igang med Friluftsrådets Grøn Flag-Grøn Skoleprojekt. Kontaktpersoner: Bjarne Rasmussen Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing F Tlf.: E-post: T ilbud til skolerne... 17

18 Trivsel Skolens psykosociale miljø Mest for lærerne Amtsungdomscentret tilbyder at planlægge og gennemføre en Pædagogisk dag om skolens psykosociale miljø. Formålet er at skabe større opmærksomhed på skolen, hos lærerne og blandt forældre om børn og unges sundhed og trivsel. Det drejer sig ikke kun om misbrug af alkohol og stoffer. Initiativet er et forsøg på at give børn vigtige kompetencer til at klare livets mange udfordringer uanset deres familiemæssige baggrund. Kontaktperson: Lars Erik Nielsen Oplysningskonsulent Amtsungdomscentret Forebyggelsesafdelingen Præstegårdsvej Vordingborg Tlf.: E-post: Målgruppe: Varighed: Folkeskolens lærere 4 timer, der tilrettelægges sammen med skolens ledelse og lærere Gratis for skolerne Mere information: 18 T ilbud til skolerne...

19 Trivsel Mest for lærerne Spørgsmål om bekymring Mobiltelefoni og billedtelefoni Internettets mørke sider og porno Chat på nettet Play Station og vold TV og vold TV og reklamer om kost og beklædning Hvordan håndterer man disse bekymrings-spørgsmål over for eleverne og ikke mindst deres forældre? I form af teammøder tilbydes folkeskolens lærere eller lærerteams konsulentbistand fra Amtsungdomscentret. Kontaktperson: Lars Erik Nielsen Oplysningskonsulent Amtsungdomscentret Forebyggelsesafdelingen Præstegårdsvej Vordingborg Tlf.: E-post: Formålet er at gøre forældre bevidste om deres rolle, når disse spørgsmål dukker op. Målgruppe: klasse Gratis for skolerne Mere information: T ilbud til skolerne... 19

20 Storstrøms Ams Ungdomscenter Forebyggelsesenheden Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf.: Folkesundhedscenteret Storstrøms Amt Jernbanegade 43, 1.th., 4800 Nykøbing Falster Tlf.: Projekt Grønt Amt Lokal Agenda 21 - Sekretariatet, Storstrøms Amt Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster Tlf.: Grøn livsstil Trafiksikkerhedsrådet i Storstrøms Amt Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster Tlf.:

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?!

DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?! DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?! PROGRAM MANDAG DEN 24. SEPTEMBER 2012 12.30 12.45 Dagens program og præsentation Det nationale videncenter KOSMOS 12.45 14.15 Oplæg med øvelser i

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Foredrag, kurser og andre tilbud fra:

Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Foredrag, kurser og andre tilbud fra: Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 259 Offentligt Foredrag, kurser og andre tilbud fra: & ULF ULF står for udviklingshæmmedes LandsForbund og er en forening for udviklingshæmmede og andre mennesker

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

SSP LÆSEPLAN FOR FOLKESKOLEN Vi kan alle være med til at gøre en forskel

SSP LÆSEPLAN FOR FOLKESKOLEN Vi kan alle være med til at gøre en forskel Til lærere og pædagoger m.fl. i Folkeskoler. SSP LÆSEPLAN FOR FOLKESKOLEN Vi kan alle være med til at gøre en forskel Idékatalog til SSP-relevante emner, der kan inddrages i skolens undervisning og øvrige

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

KORUP - UBBERUD SKOLER

KORUP - UBBERUD SKOLER KORUP - UBBERUD SKOLER UNGDOMSLIV FESTER, ALKOHOL OG RUSMIDLER FORORD D er er ingen tvivl om at elever, der begynder i grundskolens 6. klasse enten allerede har eller indenfor kort tid vil stifte bekendtskab

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Bring virkeligheden ind i undervisningen Få besøg af en. en personlig fortælling om konsekvenserne af et forkert valg

Bring virkeligheden ind i undervisningen Få besøg af en. en personlig fortælling om konsekvenserne af et forkert valg Bring virkeligheden ind i undervisningen Få besøg af en Trafikinformatør en personlig fortælling om konsekvenserne af et forkert valg Man sidder lige og vrikker lidt med sine ben og føler efter om de nu

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

X:IT - Hvad, hvem og hvordan

X:IT - Hvad, hvem og hvordan X:IT - Hvad, hvem og hvordan Samlet indsats mod rygning Børn, Unge & Rygning i Kræftens Bekæmpelse har udviklet en intervention, X:IT, som skal reducere antallet af rygere blandt børn og unge i kommunerne.

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen Integrationsrådet Spørg os om alt - og vi vil svare så godt, vi kan! Brug os! Svendborg har et korps af rollemodeller. Vi kommer

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Projektbeskrivelse af Sund SOSU C

Projektbeskrivelse af Sund SOSU C Projektbeskrivelse af Sund SOSU C Sund SOSU C: SOSU C s opgave i forhold til elevernes sundhed er at sætte rammer op, sådan at eleverne selv kan være med at opfylde deres egne mål for sundhed. Formål:

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Yin Yang Bangh TEST DIN VIDEN OM FYRVÆRKERI, LØS SJOVE OPGAVER OG LÆR, HVORDAN DU FYRER DEN RIGTIGT AF!

Yin Yang Bangh TEST DIN VIDEN OM FYRVÆRKERI, LØS SJOVE OPGAVER OG LÆR, HVORDAN DU FYRER DEN RIGTIGT AF! SÅ ER DER knald på undervisningen! Yin Yang Bangh respekt fyr den af med TEST DIN VIDEN OM FYRVÆRKERI, LØS SJOVE OPGAVER OG LÆR, HVORDAN DU FYRER DEN RIGTIGT AF! KÆRE LÆRERE, KÆRE FORÆLDRE... Der er meget

Læs mere

Præsentation af Liv i Lungerne

Præsentation af Liv i Lungerne Præsentation af Liv i Lungerne Skriv meget gerne til mig på mm@lunge.dk, hvis I ønsker præsentationen elektronisk. Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 49, B-8 :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere