Storstrøms Amts tilbud til skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storstrøms Amts tilbud til skoler"

Transkript

1 Storstrøms Amts tilbud til skoler Undervisning, aktiviteter og materialer til sundhedsundervisningen og klassens timer Trivsel Tobak, alkohol og stoffer Sikkerhed Miljø

2 UNDERVISNING Trivsel Sexualisterne SPASmagerne Tobak, alkohol og stoffer Kosmos eller Kaos Light Kosmos eller Kaos Udsættelse af unges rygedebut Frysepunkt Sikkerhed Trafikinformatørerne AKTIVITETER, KAMPAGNER OG MATERIALER Trivsel Familiemotion Sikkerhed Fyrværkeri-kampagnen Forebyggelse af børneulykker Miljø Jordens dag Kemien omkring os Økologisk skolehave MEST FOR LÆRERNE Miljø Miljørigtig skole Trivsel Skolens psykosociale miljø Bekymringsspørgsmål T ilbud til skolerne...

3 Skolen er med til at lægge grunden for et sundt liv Til skolens ledelse Januar 2005 Venlig hilsen Torben Cordtz Folkesundhedschef Folkesundhedscenteret Tom Folting Afdelingsleder Amtsungdomscentret Forebyggelsesenheden De sunde vaner, som vi lærer i barndomsårene, præger os som regel hele livet. Skolen er gennem mange år den daglige ramme om børns liv, og påvirker derfor børn og unges livsstil og levekår både nu og senere i voksenlivet. Vores vaner om kost, tobak, alkohol, motion og personlig hygiejne grundlægges i skoleårene. Også børns selvfølelse, livsmod og evne til at overskue dagligdagen er i høj grad afhængig af, hvordan skolen er med til at udvikle disse egenskaber. Skolen har en række muligheder for at arbejde med sundhed. Skolen kan vedtage en sundhedspolitik, der markerer de mål og værdier, som er afgørende for elevernes sundhed. Også gennem undervisningen kan skolen give eleverne viden, holdninger og handlekompetence til en positiv sundhedsadfærd. På den måde er skolen med til at lægge grundlaget for et sundt liv. For børn og unge har Storstrøms Amt har en række undervisningsprogrammer, som nu og resten af livet kan være med til at styrke elevernes muligheder for sunde valg. Dette hæfte er oversigt over Storstrøms Amts tilbud til blandt andet folkeskoler, friskoler, privatskoler og specialinstitutioner. De allerfleste tilbud er gratis for skolerne og er opdelt i klassetrin. I oversigten er der desuden oplysninger om tilbudenes baggrund og indhold samt informationer om, hvor man henvender sig, når man vil gøre brug af tilbudene eller ønsker flere oplysninger. Flere eksemplarer af hæftet kan rekvireres hos de kontaktpersoner, der er angivet ved de enkelte tilbud eller downloades på eller T ilbud til skolerne... 3

4 Trivsel Sexualisterne Undervisning Sexualisterne er unge, som underviser andre unge om sex, kærlighed, følelser, abort, prævention og kønssygdomme. Undervisningen eller dialogen varetages af en uddannet gruppe unge mennesker mellem 14 og 20 år. Sexualisterne tager både udgangspunkt i faktuel viden og i deres egne erfaringer, følelser, succeser, fiaskoer og drømme. De lægger op til en dialog med deres publikum, hvor holdninger gives til kende. Pia Kristiansen Projektleder Rønnevej 16, 4700 Næstved Tlf.: / E-post: Lise Landgren Sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1. th Nykøbing F. Tlf.: E-post: Målgruppe: Varighed: Ungdomsklubber og efterskoler 2-3 timer om aftenen Gratis for ungdomsklubber (1 gang hvert andet år) Efterskoler: 1500 kr. plus kørsel 4 T ilbud til skolerne...

5 Trivsel SPASmagerne Undervisning SPAS-magerne er Storstrøms Amts tilbud til folkeskoler og privatskoler om supplerende seksualundervisning. Der undervises i Sexualitet, Prævention, Abort og Sexsygdomme. SPAS-magerne, der varetager undervisningen, er et uddannet korps af fagpersoner: Sygeplejersker Sundhedsplejersker Jordemødre Lærere Pædagoger Kontaktpersoner: Lise Landgren Sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1. th Nykøbing F. Tlf.: E-post: Målgruppe: Varighed: 8. klasse 2 lektioner uden pause Gratis for skolerne T ilbud til skolerne... 5

6 Tobak, alkohol og stoffer Kosmos eller kaos Light Undervisning Amtsungdomscentret tilbyder folkeskolen et undervisningsprogram med gæstelærere om afhængighed og misbrug af tobak og alkohol. Formålet er at styrke elevernes egen handlekraft, når de oplever gruppepres og andre uhensigtsmæssige påvirkninger i forbindelse med tobak og rusmidler. Tilbudet indeholder også materialer, der lægger op til at træne børnene i at indgå i sociale relationer, få mere situationsfornemmelse og en mere positiv opfattelse af sig selv. I forbindelse med undervisningen afholdes et forældremøde. Der lægges op til en dialog mellem forældre og børn i forlængelse af undervisningen. Kontaktperson: Lars Erik Nielsen Oplysningskonsulent Amtsungdomscentret Forebyggelsesafdelingen Præstegårdsvej Vordingborg Tlf.: E-post: Målgruppe: Op til 6. klasse Varighed: 2 timer i klassen og 2 timers forældremøde 325 kr. pr. time plus kørsel Mere information: 6 T ilbud til skolerne...

7 Tobak, alkohol og stoffer Kosmos eller kaos Undervisning Amtsungdomscentret tilbyder folkeskolen et undervisningsprogram med gæstelærere om afhængighed og misbrug af tobak og alkohol og narkotika. Formålet er at gøre eleverne bevidste om, at afhængighed af alkohol og narko medfører at man senere i livet taber holderpunkter og pejlemærker omkring for eksempel uddannelse og familie. Livsduelighed og kvalitet er fokus for undervisningen, som tager udgangspunkt i elevernes nære verden: Kæresten, Familien, Vennerne og Fremtiden. Undervisningen lægger op til en omfattende kontakt med forældrene. Der gives også tilbud om anonym rådgivning. Kontaktperson: Lars Erik Nielsen Oplysningskonsulent Amtsungdomscentret Forebyggelsesafdelingen Præstegårdsvej Vordingborg Tlf.: E-post: Amtsungdomscentret fagfolk, lokale misbrugskonsulenter og politi varetager undervisningen. Målgruppe: klasse Varighed: 4 x 2 timer og 2 timers forældremøde 325 kr. pr. time plus kørsel Mere information: T ilbud til skolerne... 7

8 Tobak, alkohol og stoffer Udsættelse af unges rygedebut Undervisning Folkeskoler og privatskoler tilbydes undervisning om rygning og tobaks sundhedsskadelige virkning. Formålet er at hjælpe den enkelte elev med at vurdere, træffe egne valg og selv se konsekvenserne af disse valg. I fællesskab tager eleverne stilling til det at ryge eller at lade være De fagpersoner, der underviser, er uddannet i tobak og rygning og har en særlig interesse i forebyggende arbejde blandt unge. (Skolen bør være opmærksom på, om specialklasser eventuelt modtager tilbuddet). Kontaktperson: Kirsten Kure Sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1. th Nykøbing F Tlf.: / E-post: Målgruppe: Varighed: Mere information: 7. klasse 2 x 2 timer med cirka en måneds mellemrum Gratis for skolerne 8 T ilbud til skolerne...

9 Tobak, alkohol og stoffer Fryspunkt Undervisning Amtsungdomscentret tilbyder folkeskolen og institutioner med ungdomsuddannelser et undervisningsprogram, som sætter fokus på unges forbrug, adfærd og vurdering af risiko i forbindelse med alkohol. Formålet er at påvirke de unge, så de undgår skadevirkninger af deres eventuelle forbrug af alkohol. Undervisningen fremprovokerer en række svar og debatter, som får de unge til at reflektere over deres alkoholforbrug. Undervisningen varetages af fagpersoner. Kontaktperson: Lars Erik Nielsen Oplysningskonsulent Amtsungdomscentret Forebyggelsesafdelingen Præstegårdsvej Vordingborg Tlf.: E-post: Målgruppe: 10. klasse og 1. år på en ungdomsuddannelse Varighed: 2 x 3 timer med ca. 1 ugen imellem 325 kr. pr. time plus kørsel Mere information: Undervisningmateriale på: T ilbud til skolerne... 9

10 Sikkerhed Trafikinformatørerne Undervisning Trafiksikkerhedsrådet i Storstrøms Amt tilbyder skoler og andre uddannelsessteder foredrag og efterfølgende debat med en trafikinformatør. Trafikinformatøren, der er handicappet på grund af et trafikuheld, tager udgangspunkt i sin egen situation og fortæller både om selve ulykken, om kampen med genoptræning og om livet efter ulykken set fra kørestolshøjde. Formålet er at vise, hvor galt det kan gå, når man kører for stærkt eller med alkohol i blodet. Næsten 200 unge under 24 år kommer hvert år til skade i trafikken i Storstrøm Amt. Det svarer til 10 skoleklasser. Kontaktperson: Anne Dorte Nielsen Ingeniør Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing F Tlf.: E-post: Målgruppe: Varighed: Mere information: klasse og andre unge under uddannelse Cirka 1 1 /2 time Gratis for skolerne T ilbud til skolerne...

11 Trivsel Familiemotion Aktiviteter, kampagner og materialer Undervisningsmaterialet Familiemotion er et tilbud til alle skoler fra Storstrøms Amts Folkesundhedscenter, som prioriterer kost og motion for børn og unge. Formålet er at gøre børnene til motions-ambassadører overfor forældre, så de på den måde kan påvirke familiernes vaner omkring motion. Hverken børn eller voksne bevæger sig nemlig nok. Materialet består af et motionsskema og en pixi-bog, som er udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Hjerteforeningen. Skolerne anbefales at bruge materialet inden efterårsferien i ugerne Materialet kan bestilles i Folkesundhedscentret. Kontaktpersoner: Else Garver Sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1.th Nykøbing F Tlf.: E-post: Målgruppe: Mere information: 4. og 5. klasse og særligt interesserede klasser og grupper Materiale og deltagelse i aktiviteter er gratis for skolerne T ilbud til skolerne... 11

12 Sikkerhed Fyrværkeri Kampagnen Aktiviteter, kampagner og materialer Hvert år deltager Storstrøms Amt i den landsdækkende fyrværkerikampagne. Formålet er at informere om farligheden og konsekvenserne ved uheldig omgang med fyrværkeri. Kampagnen tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen sammen med amterne og Værn om Synet. I Storstrøms Amt samarbejder Folkesundhedscenteret også med Beredskabscentret, Politiet og Hærhjemmeværnet, Lokalafdelingen af Værn om synet og skadestuerne. Hjemmeværnet og Politiet kan rekvireres til et par times demonstration og foredrag for eleverne om uhensigtsmæssig brug af fyrværkeri. Kontaktperson: Kirsten Kure Sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1.th Nykøbing F Tlf.: / E-post: Målgruppe: klasse Varighed: Cirka 2 timer Periode: Medio november til skolernes juleferie Både materialer og eventuel demonstration og foredrag er gratis for skolerne Mere information: 12 T ilbud til skolerne...

13 Sikkerhed Forebyggelse af børneulykker Aktiviteter, kampagner og materialer Sund By Netværket har udarbejdet to håndbøger om forebyggelse af ulykker blandt børn og unge: Håndborg i forebyggelse af børneulykker (0-6 år) Håndborg i forebyggelse af ulykker i skolen og fritidsordninger (6-15 år) Håndbøgerne kan rekvireres gratis i Storstrøms Amts Folkesundhedscenter (så længe lager haves). De kan også downloades fra netværkets hjemmeside: Kontaktperson: Margit Rasmussen Ledende sundhedskonsulent Folkesundhedscenteret Jernbanegade 43, 1.th Nykøbing F Tlf.: E-post: Målgruppe: Mere information: Skolens ledelse og lærer- og sundhedspersonale Gratis for skolerne T ilbud til skolerne... 13

14 Miljø Jordens Dag Aktiviteter, kampagner og materialer Hvert år er den 22. april en festdag for Jorden. Her opfordres skoler og mange flere til at samle tanker og aktiviteter om en bæredygtig udvikling. Som inspiration til aktiviteter med børn og unge på Jordens dag arrangeres hvert år en gratis temadag for lærere. Hvert år vælges et nyt tema. På Jordens dag er der en række gratis tilbud til blandt andre skoler. Det kan for eksempel være teaterforestillinger, musik eller værksteder i naturen. Ring og hør nærmere hos kontaktpersonerne eller klik ind på Kontaktpersoner: Annette Holtze Tlf.: E-post: På hjemmesiden findes også inspirationsmaterialer til temadagene. De kan også bestilles hos kontaktpersonerne. Til alle skoler, der deltager i Jordens Dag aktiviteterne udleveres gratis Jordens Dag flag, badges og andet materiale. Annemette Bargum Tlf.: E-post: Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing F Målgruppe: Periode: Mere information: Alle klassetrin Børn, unge og voksne Hvert år den 22. april Gratis for skolerne 14 T ilbud til skolerne...

15 Miljø Kemien omkring os Kontaktpersoner: Annette Holtze Tlf.: E-post: Aktiviteter, kampagner og materialer Kampagnen om Miljø og Sundhed sætter fokus på kemien i børn og unges hverdag. Baggrundsmateriale til lærere og pædagoger i SFO beskriver kort, hvilke stoffer, der kan give problemer for sundhed og miljø i de produkter, som børn typisk omgås. Der er desuden konkrete vejledninger til, hvordan man undgår uønsket kemi. Materialet består af fire emneark: Kemi er ingen leg hvor gemmer den sig? Har du fod på kemien? Børn og fantasi undgå farlig kemi! Lad huden gå fri undgå kemi! Elevhæfte og lærervejledning til aktiviteter for 5. og 6. klasse udsendes i marts Her belyses problemstillinger omkring 4 emner: Fast food, slik, Tøj, kosmetik og elektronisk legetøj. I efteråret 2005 foreligger der et materiale for de ældste klassser. Annemette Bargum Tlf.: E-post: Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing F Målgruppe: klasse og klasse Gratis for skolerne T ilbud til skolerne... 15

16 Miljø Økologisk skolehave Start en økologisk skolehave! Aktiviteter, kampagner og materialer Få tilsendt en startpakke med brochurer, der er lette at læse og har fine illustrationer. Det et en god hjælp til den praktiske etablering af den økologisk have eller omstilling af den private have. Materialet kan bruges som inspiration for lærere og som elevhæfter til de større børn. Der er i alt seks hæfter: Kontaktperson: Et generelt hæfte med råd om blandt andet kompost, gødning, sædskifte og ukrudt, et hæfte om tiden fra høst til forår i køkkenhaven, samt fire specielle hæfter om henholdsvis Kartofler, Gulerødder, Ærter og Løg. Annemette Bargum Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing Falster Tlf.: E-post: Gratis for skolerne 16 T ilbud til skolerne...

17 Miljø Miljørigtig skole Mest for lærerne Få idéer og inspiration til miljøforbedringer i skolen og miljøundervisningen i øvrigt. Vi kan hjælpe jer igang med konkrete aktiviteter og henvise til hvor I kan hente flere oplysninger. Vi er gerne sparringspartner, hvis I vil igang med Friluftsrådets Grøn Flag-Grøn Skoleprojekt. Kontaktpersoner: Bjarne Rasmussen Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing F Tlf.: E-post: T ilbud til skolerne... 17

18 Trivsel Skolens psykosociale miljø Mest for lærerne Amtsungdomscentret tilbyder at planlægge og gennemføre en Pædagogisk dag om skolens psykosociale miljø. Formålet er at skabe større opmærksomhed på skolen, hos lærerne og blandt forældre om børn og unges sundhed og trivsel. Det drejer sig ikke kun om misbrug af alkohol og stoffer. Initiativet er et forsøg på at give børn vigtige kompetencer til at klare livets mange udfordringer uanset deres familiemæssige baggrund. Kontaktperson: Lars Erik Nielsen Oplysningskonsulent Amtsungdomscentret Forebyggelsesafdelingen Præstegårdsvej Vordingborg Tlf.: E-post: Målgruppe: Varighed: Folkeskolens lærere 4 timer, der tilrettelægges sammen med skolens ledelse og lærere Gratis for skolerne Mere information: 18 T ilbud til skolerne...

19 Trivsel Mest for lærerne Spørgsmål om bekymring Mobiltelefoni og billedtelefoni Internettets mørke sider og porno Chat på nettet Play Station og vold TV og vold TV og reklamer om kost og beklædning Hvordan håndterer man disse bekymrings-spørgsmål over for eleverne og ikke mindst deres forældre? I form af teammøder tilbydes folkeskolens lærere eller lærerteams konsulentbistand fra Amtsungdomscentret. Kontaktperson: Lars Erik Nielsen Oplysningskonsulent Amtsungdomscentret Forebyggelsesafdelingen Præstegårdsvej Vordingborg Tlf.: E-post: Formålet er at gøre forældre bevidste om deres rolle, når disse spørgsmål dukker op. Målgruppe: klasse Gratis for skolerne Mere information: T ilbud til skolerne... 19

20 Storstrøms Ams Ungdomscenter Forebyggelsesenheden Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf.: Folkesundhedscenteret Storstrøms Amt Jernbanegade 43, 1.th., 4800 Nykøbing Falster Tlf.: Projekt Grønt Amt Lokal Agenda 21 - Sekretariatet, Storstrøms Amt Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster Tlf.: Grøn livsstil Trafiksikkerhedsrådet i Storstrøms Amt Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster Tlf.:

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune - for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune Kolofon Forord Tekst: Birgitte Kierkegaard, Risskov Skole Jørgen Hulgaard, Søndervangskolen Peter Eie Christensen, Børn og Unge- Lægeordningen Jon Arnfred,

Læs mere

15 år og fuld fart frem?

15 år og fuld fart frem? Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Signe Ramstedt Bertelsen Indlæg kan sendes til redaktion@notorius.dk 15 år og fuld fart frem? Deadline 11. december December 2007 Næste

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 7.000 Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2005 1. udgave,

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere