REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 11 MAR 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 11 MAR 2015."

Transkript

1 12. marts REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 11 MAR Generelt. Foreningen afholdt bestyrelsesmøde onsdag d. 11. marts Mødet gennemførtes i Kalby Ris. Mødet startede kl og sluttede kl Deltagere: Formanden, Ole Villers, Finn Frederiksen, Hans Christian Olsen, John Frandsen, Jan Hall 1.2. Frameldte: Claus Kjær Madsen, Anja Kappel Thomsen, Christian Skovsbøll Eilskou Andre: Bjarne Rasmussen (referent), Eigil Thorleif Kristensen, Jan Henrik Tiede (Webmaster) samt Aage Deleuran (rep. PMV-gruppen), 2. Dagsorden: a. Godkendelse af dagsorden (Formand, alle). b. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Formand, alle). c. Formanden orienterer (Formand). d. Besøg i Fredskoven (Chef-Guide). e. Ekstern støtte. (Aktivitetskoordinator). f. Økonomi (Økonomiansvarlig). g. Orientering fra: Den enkelte grupperepræsentant giver et kort indlæg (5 min) om aktuel status (PSN, MAT øvrigt), status for deltagelse i kommende aktiviteter, forslag til forbedringer/justeringer. KVG-gruppen. PMV-gruppen. HJKØ-gruppen. HEST-gruppen. Småvognsgruppen. h. Aktivitetskalenderen gennemgås indtil næste møde. (Aktivitetskoordinator). i. Næste møde fastlægges. (Formanden). 1

2 j. Eventuelt. (Alle). 3. Ad. Pkt. 2.a. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Ad. Pkt. 2.b Godkendelse af referatet fra sidste møde. Godkendt med følgende bemærkninger: De i referatet nævnte aktioner, blev ikke gennemgået, hvorfor der ved næste bestyrelsesmøde vil være udarbejdet en aktionsliste (BR ansvarlig). Aktionslisten vil herefter være et pkt. på den aktuelle dagsorden. Ad. Pkt. 2.c. Formanden orienterer.. Gaver, hæder etc. Fordeling af opgaver gennem aktivitetskoordinatoren. Status til mødet hos Steen Thomsen. Åben hede. DHM. Tøjhusmuseet vil have LEO-Bøllebank samt M/38. Foreningen modtager en anden LEO fra Jylland. Kontrolbøger i lighed med dem der findes i forsvaret. Hvem skal have et MANR. Afhentning af borgmesteren med hestevogn. Det skal klargøres hvor sedler vedrørende arbejdsskader ligger. Ad. Pkt. 2.d. Besøg i Fredskoven. Chefguide (John Frandsen) fremlagde følgende: Skema bliver revideret og de enkelte guider er skrevet ind i AKOS. Guideinstruks bliver sendt rundt til de involverede. Der skal udarbejdes en liste udvisende hvem der må have adgang til Fredskoven og dermed udleveret nøgler, hvilket vil være et pkt. på dagsordnen ved mødet hos Steen Thomsen. Ad. Pkt. 2.e.Ønsker om ekstern støtte. Foreningen støtter således: Har gennemført støtte til HJVDSLF øvelse SEJ RYGSÆK. Mangler måske tilbagemelding/erfaringer (BBU, bilag 1, Ris, Ros, Læring.) INFKMP/HJV/Jonstrup øvelse i eskorte og bevogtning af materiel i perioden MAR 2015, jf. AKTBEF nr. 04/2015, pkt. 01. POC (JF) kan kontakte J.B. Nielsen på telefon, og aftale nærmere. Det vil være muligt at låne AMMkasser af forskellig type. Kontakten skal ske snarest. 2

3 Hansson vil gerne vise en klasse (Autister) fra Sydbyskolen i Næstved, rundt i Fredskoven fredag d. 20 eller mandag d. 23 MAR Det drejer sig om 9 personer i alt. Aage er POC og tager kontakt til Hansson. Næstved Politis forening for pensionister har ønsket at besøge foreningen d. 14 APR 2015, kl , jf. AKTBEF nr. 02/2015, pkt. 01. JF koordinerer direkte med politiets forening og PEH og ETK gennemfører foredraget/rundvisningen. HJV/Maribo i Øvelse Bøllesmæk 2 i perioden MAJ 2015 jf. AKTBEF nr. 03/2015, pkt. 01. Aage er POC. Støtten er bl.a. en historisk gennemgang af køretøjerne samt kørsel i PMV og PIR. 2 VEDLKMP/3 VEDLBTN/TRR Øvelse i NÆ-ØTN i perioden MAJ 2015 jf. AKTBEF nr. 03/2015, pkt. 02. Aage er POC. Der koordineres med guiderne, således der er en udpeget hver dag (BR er ansvarlig). Ad. Pkt. 2.f. Økonomi. Kassereren var ikke til stede. Børneattester udarbejdes for guider etc. Ad. Pkt. 2.g. GRP-orientering. En kort orientering fra den enkelte gruppe: KVGGRP. PSN:. MAT: De KVG der endnu ikke er synet, er blevet klargjort. Der er lidt problemer at få tilført strøm til BJVG. M/24 projektet kører som planlagt. Kanonrør, bagstykke og en patron, skal skæres igennem, således man kan se hvordan det ser ud i tværsnit. AMM til Åbent Hus er rekvireret. Øvrigt Eftersyns-og vedligeholdelsestjenesten gennemføres som planlagt, således KVG bliver klar til Åbent Hus og Åben Hede. Ingen ændringer til den udarbejdede garageplan. PMVGRP.. 3

4 MAT. De forhold, der blev påpeget under det nyligt gennemførte syn, er nu bragt i orden. Der er taget 12 PMV ud fra KBR. Der står 6 ved flagstangen, men de bliver fjernet inden Åbent Hus. De øvrige PMV bliver strippet og der ligger en liste i hver PMV, således det kan ses hvad der er taget fra den enkelte PMV. Øvrigt. Liste udvisende de synede PMV er tilrådighed. Er klar til Åbent Hus og Åben Hede. PMV-gruppen gennemfører kontrol af alle kørekort blandt medlemmerne i gruppen. Formålet er, at tilsikre tilstedeværelse og gyldighed er korrekt således kørsel må finde sted. Aage finder ud af om det er muligt, at gennemføre kontrollen for alle aktive medlemmer i foreningen. Såfremt dette er muligt, kontaktes BR, der herefter udarbejde en plan for gennemførelsen i koordination med de enkelte fokusansvarlige. HJKØGRP.. MAT. Bremsetest er blevet gennemført og kun ganske få KØTJ havde mindre fejl. Begge messevogne er i Vordingborg mhp at få udarbejdet en oversigt udvisende diagram, for at lette kommende syn. Øvrigt.. HESTGRP. MAT. Øvrigt. SMÅVOGNSGRP. 4

5 MAT. Øvrigt. Ad. Pkt. 2.h. Gennemgang af Aktivitetskalenderen. BR gennemgik aktivitetskalenderen (AKOS) med fokus på. FMI tirsdag d. 17. marts Gennemgang af materialer (dokumenter der er på vej i skrotbunken ). Formanden og Jan Hall deltager. Syn af KØTJ gennemføres i Slagelse d. 24 MAR. Synet starter i Fredskoven med LEO herefter i Slagelse. Mogens styrer kørerne og ligger navnene ud på hjemmesiden. E.T. K tager kontakt til Teddy mhp. fremskaffelse af en til to besætningsmedlemmer, der kan være til stede under selve synet. Der er kommet en invitation fra Tøjhusmuseet om deltagelse i Åbningsreception (Særudstillingen, 9. april 1940 da tyskerne kom). Receptionen er d. 08. april 2015 kl , Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3. Formanden deltager. Der er yderligere en til to pladser. 4. maj arrangement (Tur Sjælland). POC er Mogens (JF). Åbent Hus gennemføres d. 23 MAJ POC på DEMO er HCO. POC på forplejning er OV. POC på den overordnede gennemførelse er Claus. JF og JH på den praktiske gennemførelse. Fokusansvarlige på KVG og PMV, melder til JF om hvem der er ledige hvornår, således de kan indgå i forskellige opgaver under arrangementet. Deltagelse i Åben Hede i perioden JUN 2015, jf. AKTBEF 03/2015, pkt. 03 (POC er HCO). Ordrenummer er (Niels) brobizz via Anne Grethe ved REG. Foreningens dag bliver tilmeldt af JF. Næstved kulturnat fredag d. 04 OKT har JF taget kontakt med kommunen. Der er forslag til at anvende Grønnegades kaserne. JF stiller forslag om anvendelse af P- plads ved Qvikly måske begge steder (tungt materiel på Qvikly og let på Grønnegades Kaserne. Ad. Pkt. 2.i.Fastlæggelse af næste møde. Næste møde er d. 06 MAJ 2015 kl Mødet finder sted i KBR. Der leveres en let anretning. Under mødet vil bl.a. Åbent Hus blive drøftet. Ad. Pkt. 2.j. Eventuelt. BR orienterede om, at der er indsat et nyt bilag 7, til BBA (Fast dagsorden til bestyrelsesmøder) samt en ny indholdsfortegnelse. Bilag og indholdsfortegnelse er udle- 5

6 veret m.h.p. indsættelse i BB ved den enkelte fokusansvarlige og bestyrelsesmedlemmers ansvar. Underskrive referatet fra sidste møde (07 JAN 2015). Underskrive referatet fra generalforsamlingen. De enkelte fokusansvarlige meddeler BR hvem i gruppen der må køre hvad (Kun af de KØTJ der er i foreningen), hvorefter BR udarbejder en fælles liste, der kommer til at indgå i BBU. De ansvarlige for gennemførelse af en aktivitet, er også ansvarlig for at der gennemføres den nødvendige vedligeholdelse på KØTJ (Beredskabseftersyn/vask etc.) ved hjemkomst. Såfremt dette, af en eller anden årsag ikke er muligt, skrives der en seddel på, hvornår det vil finde sted. HCO firma vil sponsorere perlesten til diverse områder i Fredskoven. De pågældende får efterfølgende en tur i en PMV etc. Tak for det HCO. Såfremt der er behov for rengøring, kontaktes formanden herom. Formanden vil herefter kontakt firmaet. N.H. ANDERSEN FORMAND BJARNE RASMUSSEN JAN HALL OLE VILLERS (Referent) FINN FREDERIKSEN HANS CHRISTIAN OLSEN JOHN FRANDSEN. 6

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg

Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg Bestyrelsesmøde den 12. februar 2015 Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg Dagsorden 1. Orientering fra bestyrelsesmøde den 10. febr i Fonden 2. Evaluering

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Klub 144 Udviklingsplan 2010 Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere