GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070"

Transkript

1 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: Teefon: Fax.:

2 GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C, 50% uftfugtighed) Produkt Anvendese Vådining (inutter) Sen vådining (inutter) S Hæftining (inutter) HF Kontaktining (inutter) KL Tæppei 237 Hurtig vandbaseret dispersionsi, speciet ti ining af tæpper ed forskeige typer bagside sat ti nåefit. Kan anvendes ti tæpper ed atex eer PVCbagside, kokostæpper ed eer uden bagside.. Het fri for organiske opøsningsider. ** Guv& Vægi 245 Ekspres Ekstra hurtig around vandbaseret guvi ed et kraftigt våd hug og høj styrke speciet udviket ti professione brug. Anvendes ti ining af hoogen viny, vinyer ed sku eer vævbagside, vægvinyer, kork ed PVCbagside, nåefit, kokostæpper og tæpper på både sugende og ikkesugende underag DanAtac 246 Hurtig specifik vandbaseret i, ed et kraftigt vådhug, het fri for organiske opøsningsider. Lien har kort åbentid og kan både benyttes ti våd og hæfteining. Yderere har ien en fortræffeig genaktiveringsevne. Anvendes ti ining af hoogen viny, vinyer ed sku eer vævbagside, eer f.eks. inoeu ed oeofinsku bagside på sugende og ikkesugende underag. Er endvidere veegnet ti opsætning af vægvinyer.** Linoeusi 256 Vandbaseret dispersionsi speciet udviket ti vådining af inoeu. Lien har et godt hug og opnår hurtig høj styrke. Anvendes ti ining af inoeu på sugende og svagt sugende underag. Kan endvidere anvendes ti ining af tæpper. ** DanAtac 257 Specia vandbaseret dispersionsi ti inoeu ed et særigt kraftigt vådhug og en enor styrke. Lien har en ekstra ang åbentid og kan både benyttes ti vådog hæfteining. Yderere kan ien genaktiveres ved varepåvirkning. Lien er het fri for organiske opøsningsider. Anvendes ti ining af inoeu på sugende og svagt sugende underag so beton, træfiberpader og sparteasser. ** Parketi 264 Vandbaseret dispersionsi speciet udviket ti ining af stav og osaikparket. Liens tixotropiske konsistens gør den et at påføre og der opnås hurtigt en stærk og et feksibe ining. Lien er het fri for organiske opøsningsider. Opfyder kravene ti parketi i.h.t. DIN 281. Må ikke anvendes ti overfadebehandede træguve MS Parketi 268 Eastisk hurtighærdende parketi, ti ining af stav og osaikparket, højkantsparket, pankeguve og kodseguve od underag af træ, beton, stå og auiniu. Lien indehoder ikke vand, isocyanater eer organiske opøsningsider, og hærder ved en reaktion ed uftens fugtighed. 020 Kontakti 281 Opøsningsiddebaseret around kontakti. Anvendes ti ining af het tætte guvateriaer so f.eks. viny, natur og kunstgui o.ign. od ikke sugende ateriaer so f.eks. eta. Er endvidere veegnet ti træ, fiber, spån, og vinypader, pastainater, fit, kork, beton.. Kontakti 281 kan ikke anvendes ti poystyrensku (faingo) brug istedet Aquakontakt DanAtac Aqua Contack 288 Vandbaseret kontakti baseret på forstærket neoprengui. Anvendes b.a. ti ining af tætte guvateriaer od ikkesugende ateriaer f.eks. gui, viny, eta.. Er desuden egnet ti guv og vægkork, ainater, poystyrensku (faingo), træ, eta, tekstier DanAtac Tæppefix 278 Vandbaseret i ti fiksering af tæpper /tæppefiser ed sku, fit eer guibagside. DanAtac Tæppefix 278 hoder tæpper effektivt på pads, såedes at buer og foder undgås. Tæppet igger so iet, en er et at fjerne igen uden at ødeægge underaget. DanAtac Tæppefix 278 erstatter såedes dobbetkæbende tape eer øst iggende tæpper. Anvendes på både nye og gae guve, på sugende og tætte underag, so f.eks. spartet beton, spånpader, træfiberpader, krydsfiner, parket eer bræddeguve, PVC eer inoeusbeægninger 3040 *De angivne tider er vejedende og kan variere idt, afhængig af okae forhod. **Lien opfyder kravene i GSOGuvfakta i.h.t. Nordtest 141, 142, 143 og 146. side 2

3 GULIM Anvendese Særdees veegnet Kan anvendes X Pansparting Anbefaes ikke Beægningstype Tæppei 237 Guv& Vægi 245 Ekspres DanAtac Viny 246 Linoeusi 256 DanAtac Linoeu 257 Parketi 264 MS Parketi 268 Kontakti 281 Aquakontakt 288 Tæppefiksering 278 Mængde 2 /iter Lietode *** Lining te underag underag Gui *) Kork Korkent Linoeu Nåefit Parket **) Poyoefine (PVCfri) Tæpper Viny (PVC) Gui *) Kork Korkent Linoeu Nåefit Parket **) Poyoefine (PVCfri) Tæpper Viny (PVC) Fiksering af tæpper Natur ed PVCbagside ed atexbagside ed PVCbagside Kokos Teksti Hoogen ed skubagside ed vævbagside Fiser Profier/paneer Natur ed PVCbagside ed atexbagside ed PVCbagside Kokos Hoogen ed skubagside ed vævbagside Fiser Profier/paneer te underag underag X X /KL KL S /S KL KL S/TH Anbefaes ikke S S S S S/TH S S S KL * Det tirådes atid at foretage prøveining af gui, da ikke ae typer er ibare. ** Se atid Produkt Inforationsbad. *** Vådining, Sen vådining S, Hæftining HF, Kontaktining KL, Tidig hæftining TH. Se side 5. side 3

4 SÅDAN GØR DU MED GULIM Lining kan norat foretages på ae rene, jævne, faste og vedvarende tørre underag so beton, puds, træ, træfiberpader (ikke oiebehandede), anhydrit og ceentsparteasser sat på de feste eksisterende faste beægninger. Forberedese Inden anvendese ska i, underag og beægning tepereres ti ee 18 C og 25 C, svarende ti guvteperaturen. Den reative uftfugtighed i okaet å ikke overstige 65%. Luftfugtigheden kan eventuet nedsættes ved opvarning og/ eer ventiation. I praksis ska ien og beægningen stå indst ét døgn i det okae, hvor det ska anvendes. Ved guvvare ska der tages særige forhodsreger, og der henvises ti den enkete beægningseverandørs anvisninger. Lining Når beægningen er tipasset ruet, påføres ien ed en tandsparte, der giver den anbefaede ængde i. Afhængig af underag og beægningstype anvendes fire forskeige iningsetoder; vådining, sen vådining, hæftining eer kontaktining. Disse etoder er beskrevet på side 5. Det er vigtigt at beærke, at ændrede kiaforhod påvirker iens tørre og hærdetid. Lav teperatur og/eer høj reativ uftfugtighed kan betyde en væsentig forøgese af iens tørretid. Sørg atid for god ventiation under arbejdet, og et stykke tid derefter. Spor af i i saingerne fjernes straks efter iningen. Lægningsetoderne kan variere ed den vagte beægning. Derfor ska beægningseverandørens anvisninger atid føges. Efterbehanding Hvis der foretages svejsning eer fugning af beægningen, å dette først gøres, når ifugen er afhærdet, tidigst efter ca. ét døgn. Ved ining i vådru ska ae sainger varesvejses i.h.t. GVK s (Guvbranchens Vådrus Kontro) reger. Rengøring Koer i på huden, skyes hurtigt og grundigt ed vand og derefter afvaskes ed vand og sæbe. Lirester kan evt. fjernes ed pipsten. Værktøj kan norat rengøres ed vart vand inden ien hærder. Kontakti 281 ska dog fjernes ed f.eks. acetone. Afhærdet i kan norat kun fjernes ekanisk, dog kan noge typer fikseringsie fjernes ed vart vand. Sikkerhed De feste af DANA LIM s guvie er fudstændig vandbaserede og indehoder ingen organiske opøsningsider. De er hverken brandfarige eer sundhedsskadeige, en an bør dog udvise aindeig fornuftig hygiejne og begrænse tisudsning af huden. For Kontakti 281 er det vigtigt at æse sikkerhedsetiketten, da den kræver særige forhodsreger. For ae produkter kan rekvireres sikkerhedsdatabad. Råd og vejedning I tifæde af speciee opgaver eer behov for yderigere opysninger kan DANA LIM s Tekniske Service atid kontaktes. For ae produkter kan rekvireres ere detajerede Produkt Inforationsbade. Tips Fra gaet pankeguv ti oderne skibsook! Montagevejedning for opbygning af optiat skibsdæk : Guvfugeasse 553 er speciet udviket ti fugning af netop træguve og færdigparket. Guvbræddernes fugefade renskæres ed en overfræser for at sikre optia vedhæftning. Den ideee fugestørrese er ca. 10. Fugefaderne pries ed Prier 962 for at sikre højst uig styrke. PEtape eer traditione Fugebund, hvis fugens dybde ska justeres, ægges i bunden af fugen for at undgå vedhæftning. Guvfugeasse 553 påføres ed håndfuge eer trykuftpisto i fugerne, so ved nybehandede guve kan være afdækket ed tape. Afdækningstape fjernes straks efter at fugen er færdigbearbejdet. Det er også uigt at undade afdækningstape og så sibe guvet efter ca. 57 døgn. Guvfugeasse 553 hærder ved en reaktion ed uftens fugtighed og danner en eastisk fuge, der kan optage bevægeser på op ti +/25%. For yderigere inforation henvises ti Produkt Inforationsbad på Guvfugeasse 553 sat brochure for Guvfugeasse. side 4

5 TYPE LIMNING VÅDLIMNING () Lien påføres underaget og beægningen onteres i den våde i indenfor den angivne onteringsperiode, såedes at der opnås afsitning på bagsiden af beægningen. Hvis underaget er indre sugende kan ien eventuet uftes. Læg beægningen i den våde i og gnid fast. Løft derefter beægningen fra guvet i ca. 20 inutter, inden den trykkes fast igen. Hvis ikke det er uigt at ufte ifugen, kan senvådining anvendes. Vådining anvendes hovedsageigt når indst den ene fade er sugende. SEN VÅDLIMNING (SV) Lien påføres underaget, en beægningen onteres først når en de af vandet fra ien er fordapet eer opsuget af underaget. Lien ska dog stadig føes våd, og give afsitning på bagsiden af beægningen. Sen vådining er den est aindeige iningsetode, og bør foretrækkes hvis det er uigt speciet ved ontering af fugtføsoe beægninger. FORDELE: Hurtig ontage. Muig justering. Giver ining ed høj styrke. ULEMPER: Uegnet ti to tætte fader. Uegnet ti ining af store areaer (for kort onteringstid). Mindre kraftigt hug. FORDELE: God ti fugtføsoe beægninger. Kraftigere hug end ved vådining. ULEMPER: Dårig ining hvis an venter for ænge ed ontering. Uegnet ti fugtføsoe ateriaer. Giver ining ed høj styrke. HÆFTLIMNING (HL) Lien påføres underaget og beægningen onteres først, når ien er fingertør. Liens hæftekæbende overfade sikrer fasthodese af beægningen. I praksis foretages ofte tidig hæftining, d.v.s. at ontering foretages, når ien overgår fra sen våd ti hæfti. KONTAKTLIMNING (KL) Lien påføres både underag og beægning i et tyndt ag. Når ien er tør onteres beægningen nøjagtigt og bankes i god kontakt. Kontaktining anvendes ved ining af to het tætte ateriaer, eer hvor an ønsker øjebikkeig høj styrke. FORDELE: Egnet ti store areaer, da onteringsperioden er ang. Giver kraftigt hug, og derfor egnet ti f.eks. ining i hukeh o.ign. ULEMPER: Ofte idt avere styrke end ved vådining / sen vådining FORDELE: Øjebikkeig høj styrke ULEMPER: Svær at anvende på større areaer, og bruges typisk ti fiser. Ingen uighed for efterjustering. Tips Guviaskine ti parketguve Ny og forbedret udgave Nu ed åbent agasin, så der kan hodes øje ed ængden af i i askinen. Fordee Tidsbesparende ved areaer typisk større end Sikrer ensartet udægning af ien og udfydning af evt. unker. Ergonoisk forbedret arbejdsstiing. Ne at rengøre. Ved køb af MS Parketi 268 stier DANA LIM A/S guvisaskinen gratis ti rådighed. Første gang guvisaskinen ønskes anvendt, gives et introduktionskursus på byggepadsen. Ring på og ån en askine side 5

6 SPARTELMASSER Navn Kort beskrivese Ceentbaseret, past & fiberforstærket, sevniveerende guvsparteasse ti indendørs brug. Anvendes ti panafretning af guve, og kan spartes ned ti 2. Kan anvendes på ae faste underag so puds, beton, støbeasfat, guvgips, træpadeunderag.. sat ti fadopbygning. Ceentbaseret vandfast hurtigtørrende reparations og sparteasse ti indendørs og udendørs brug. Anvendes ti opbygning af fad og større opretninger, og giver en overfade kar ti beægning. Ska overfaden stå uden beægning, bør den aes for at undgå sid og for at gøre den ere rengøringsvenig. Ceentbaseret, pastforstærket, sevniveerende, hurtighærdende, spændingsfri pupbar guvsparteasse ti indendørs brug. Anvendes ti panafretning af guve, og kan anvendes på ae faste underag so puds, beton, gips padeunderguve.. Anbefaes ikke ti brug på anhydrit og asfatunderguve. Brugstid in. Sevniveerende Lagtykkese pr. sparting (ax.) Gangbar efter ca. Beægningskar efter ca. Forbrug pr. 2 pr. agtykkese Fibersparte Ja tier 6 tier 1,7 kg puver Pansparte Ja 0, tier 24 tier 1,6 kg puver Pansparte Ja tier 36 døgn 1,7 kg puver Prier 600 Acrybaseret prier, der anvendes ti forbehanding før sparting. Prieren sikrer effektiv vedhæftning ee sparteag og underag og hindrer for hurtig udtørring af sparteassen. Anvendes endvidere ti ibanding i sparteassen i særige tifæde. Nej 3060 in. Tips Sparting og opretning af guve DANA LIMs guvsparteasser er opbygget på basis af keisk hærdende ceent, hviket sikrer en hurtig og ensartet hærdning og udtørring. Det gør det uigt at opnå et hurtigt og sikkert byggeforøb, uden efterføgende probeer ed restfugt og betonsvind. For at opnå det optiae resutat ed produkterne er det vigtigt at vejedningerne føges nøje, ige fra forberedese af underaget ti den færdige overfadebehanding. Kargøring: Den korrekte kargøring og underagets beskaffenhed er afgørende for sparteassens sutstyrke. Underaget ska atid være fast, saenhængende og fri for støv, fedt o.ign. Det er vigtigt at svage dee okaiseres, såedes at de kan ophugges eer bortsibes. Støv fjernes bedst ved støvsugning, ens evt. fedt fjernes ed et grundrenseidde. Se vejedning for de enkete underag i anvendesesskeaet. Guvets teperatur å ikke være under +5 C. Prining: For at forbedre vedhæftningen og for at forhindre for hurtig udtørring, ska underaget so rege pries før udægning af sparteassen. Priningen foretages når underaget er kargjort, og tistrækkeigt tørt, såedes at prieren kan opsuges af underaget. Prining foretages enten ed Prier 600 eer ed et såkadt seeag. Prier 600 anvendes priært på sugende underag, enten koncentreret eer i en fortynding ed vand, afhængig af underaget. Påføring foretages i et jævnt ag ed en tæt, ikke for bød, børste eer pense. Det er vigtigt at prieren arbejdes godt ned i underaget, såedes at der opnås fud og ensartet dækning. På tætte ateriaer pries ed seeag, der består af en banding af vand, Prier 600 og Pansparteasse 656 i forhodet :10. Dette ag kostes på underaget i en 12 agtykkese. Før sparting ska prieren være het tør, og et seeag ska være hvidtørt. Banding: Puveret bandes ed vand i det forhod, der angives på ebaagen. Bandingen foretages ettest ed en boreaskine påsat piskeris i 23 inutter, indti assen er hoogen og kupfri. Den færdigbandede asse bør derefter stå 12 inutter, hvorefter der igen orøres 12 in. Sparting: Sevniveerende guvsparteasse udhædes eer pupes ud på guvet, hvorefter den sev fyder saen ti en jævn og pan overfade. I hjørner og på eget ujævne underag hjæpes sparteassen på pads ed en sparte. Guvsparteasser ti opbygning af fad påføres ed en sparte. Overfadebehanding: Afhængig af typen er sparteasserne tørre og gangbare efter 16 tier. På dette tidspunkt kan overfaden finsibes og en eventue fiseontering kan foretages. Montering af tæppe, viny og ignende beægninger bør først foretages, når assen er beægningskar, hviket afhængig af typen tager fra 2 tier ti 2 døgn. Det er vigtigt at føge beægningseverandørens krav ti fugtindhodet i underguvet. I boigru og ettere industri kan sparteasserne so rege stå uden topbeægning, en bør dog so iniu overaes for at undgå sid og for at gøre overfaden ere rengøringsvenig. Vær opærkso på at uigheden for efterbehanding afhænger af den vagte sparteasse, og evt. dennes tykkese. Rengøring: Guvsparteasse starter hærdeprocessen ved ibanding af vand. At værktøj ska derfor rengøres hurtigst uigt efter brug, før assen er hærdet. Rengøring kan foretages ed vand. Sikkerhed: Guvsparteasser er baseret på ceent, der kan virke irriterende på huden. Brug derfor arbejdshandsker og pas på stænk eer støv i øjnene (brug evt. beskyttesesbrier). Læs sikkerhedsetiketten på ebaagen. For ae produkter kan endvidere rekvireres sikkerhedsdatabad. side 6

7 SPARTELMASSER Anvendese Særdees veegnet ο Kan anvendes Anbefaes ikke Opgave Opretning af guve (indendørs) Opbygning af fad i vådru, sat trapper og ign. (indendørs) Reparation af huer og revner (indendørs) Underag Beton Ceentpuds Keraiske fiser Maede fader Terrazzo Træ, spån og fiberpade Beton Ceentpuds Keraiske fiser Maede fader Terrazzo Træ, spån og fiberpade Beton Ceentpuds Terrazzo Træ, spån og fiberpade Ceentsahinde og svage dee bortsibes eer ophugges Støvsuges Snavs og fedt fjernes ed grundrens Pries ed Prier 600 ufortyndet Pries ed Prier 600 fortyndet i forhodet (prier:vand) Pries ed seeag (se side 6) Tips Underguvet Et svagt underguv styrkes ikke ved, at der udægges en sparteasse. Kargøringen af underaget er derfor atafgørende for et godt sparteresutat. Anvendesesskeaet ovenfor viser, hvike forberedeser. der ska gøres på de enkete underag. Vær dog opærkso på føgende: Beton/ceentpuds: Betonguve er so rege et godt underag for sparting, en overfaden ska være absout fast. Det er igeedes vigtigt at såkadt betonhud eer ceentsahinde fjernes, da disse oråder er uden styrke. Keraiske fiser/terrazzo: Terrazzoguve og keraiske fiser ses ofte i vådru og er derfor ofte udsat for forskeige rengøringsider eer kan have en fedtagtig overfade. Det er uigt at sparte direkte på sådanne underag, efter de er bevet gennegået for eventuee svage oråder og er bevet grundigt rengjorte. En effektiv rengøring foretages ved afvaskning ed en fortynding af saiakspiritus (1 de) i vand (10 dee), evt. tisat idt sand. Maede fader: Maede fader ska sibes og rengøres/affedtes eget grundigt. Poyurethanaing akeres ed PUak ibandet groft sand, for at give sparteassen tistrækkeig vedhæfting. Træ, spån og fiberpader: Træguve bevæger sig ved ændring af ogivesernes teperatur og fugtforhod. Man å derfor forvente, at der kan koe synige sainger igenne sparteassen. Ved sparting af træguve ska ae øse brædder søes godt fast og guvet renses for gae øs aing, voks o.ign. side 7

8 VÆRKTØJ Navn Kort beskrivese Bredde Anvendese Ca* forbrug / 2 Varenr. Træhåndtag ti udskifteig og vendbar etakinge. Benyttes ed spartekinger ti guvie. Spartehåndtag i træ Spartekinge nr.2 Spartekinge nr. 3 Spartekinge nr. 4 Spartekinge nr. 5 Spartekinge nr c 28 c 28 c 28 c 28 c 28 c Gui Linoeu MS / Parket MS / Parket MS / pank 0,3 0,42 0,5 0,8 1, Kopet spartesæt Rustfrit stå Hoder ti ikinge Hoder ti ikinge Løst håndgreb ti spartekinge Løs spartekinge Løs spartekinge 45 c 60 c 45 c 60 c **Test er foretaget ved at hode sparte i en vinke på 45. Ved øgning od 90 vi iængde øges. Mede af Guvbranchens Saarbejds & Opysningsråd Vore inforationer er baseret på ofattende aboratorieforsøg der har ti hensigt at hjæpe brugeren ti at finde bedst uige produkt og arbejdsetode. Da brugerens arbejdsforhod igger uden for vor kontro, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resutater, der opnås ved produktets anvendese. Opysningerne i dette produktinforationsbad er retningsgivende typiske værdier, og er såedes ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt ti vore aindeige sags og everingsbetingeser. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Tf.: Fax: Teknisk Service: apri 2015/vf

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Gulvlæggerens Quickguide

Gulvlæggerens Quickguide Gulvlæggerens Quickguide Altid lige ved hånden www.schonox.dk samt www.casco.dk på din smartphone eller tablet Gulvafretning 4-28 Gulvafretning...4 Træ- og bræddegulve samt spån- og gipsplader...8 Beton...9

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

DANMARKS STØRSTE LIM- OG FUGEMASSE PRODUCENT

DANMARKS STØRSTE LIM- OG FUGEMASSE PRODUCENT DANMARKS STØRSTE LIM- OG FUGEMASSE PRODUCENT Dana Lim A/S er en af Danmarks ældste og mest traditionsrige limproducenter, der nu i over 80 år har forsynet det danske marked med lim og fugemasser. I dag

Læs mere

Den lille jævne. weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1

Den lille jævne. weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1 Den lille jævne weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1 Indholdsfortegnelse: Signaturforklaringer/ordforklaringer Signaturforklaringer... 4-5 Ordforklaringer...6-7 Generelt/forudsætninger

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... VANDTÆTNING BYGGERIETS G INDUSTRIENS FRETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... NAFUFLEX Afsnit 1 De fleksible smøre-, sprøjte- og rullemembraner VLSEAL 200 VLSEAL 250 EXPERT PRF Afsnit 2 Smøremembraner - lette at

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Fliseopsætningog lægning

Fliseopsætningog lægning Fliseopsætningog lægning www.lip.dk Råd og vejledning - når der bygges på kvalitet! Fliseprojektet er en stensikker løsning Smukke langtidsholdbare løsninger Mulighederne er mange og kun fantasien sætter

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix Ansvarlig styrke Flisemontering Nye fliser med Alfix DK Introduktion Få en god start med Alfix En beklædning af keramiske fliser udgør et stift lag. En forudsætning for et godt resultat er derfor et fast

Læs mere

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk indendørs Kom rigtig godt i gang Med denne guide giver vi vores viden og erfaring videre til dig, så du står tilbage med det bedste resultat.

Læs mere

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS SYSTEM Et hurtigt og komplet system, der sikrer farveægte naturstensbelægninger www.ardex.dk Produktoversigt Fugtfølsomme natursten Fugtbestandige

Læs mere