GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070"

Transkript

1 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: Teefon: Fax.:

2 GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C, 50% uftfugtighed) Produkt Anvendese Vådining (inutter) Sen vådining (inutter) S Hæftining (inutter) HF Kontaktining (inutter) KL Tæppei 237 Hurtig vandbaseret dispersionsi, speciet ti ining af tæpper ed forskeige typer bagside sat ti nåefit. Kan anvendes ti tæpper ed atex eer PVCbagside, kokostæpper ed eer uden bagside.. Het fri for organiske opøsningsider. ** Guv& Vægi 245 Ekspres Ekstra hurtig around vandbaseret guvi ed et kraftigt våd hug og høj styrke speciet udviket ti professione brug. Anvendes ti ining af hoogen viny, vinyer ed sku eer vævbagside, vægvinyer, kork ed PVCbagside, nåefit, kokostæpper og tæpper på både sugende og ikkesugende underag DanAtac 246 Hurtig specifik vandbaseret i, ed et kraftigt vådhug, het fri for organiske opøsningsider. Lien har kort åbentid og kan både benyttes ti våd og hæfteining. Yderere har ien en fortræffeig genaktiveringsevne. Anvendes ti ining af hoogen viny, vinyer ed sku eer vævbagside, eer f.eks. inoeu ed oeofinsku bagside på sugende og ikkesugende underag. Er endvidere veegnet ti opsætning af vægvinyer.** Linoeusi 256 Vandbaseret dispersionsi speciet udviket ti vådining af inoeu. Lien har et godt hug og opnår hurtig høj styrke. Anvendes ti ining af inoeu på sugende og svagt sugende underag. Kan endvidere anvendes ti ining af tæpper. ** DanAtac 257 Specia vandbaseret dispersionsi ti inoeu ed et særigt kraftigt vådhug og en enor styrke. Lien har en ekstra ang åbentid og kan både benyttes ti vådog hæfteining. Yderere kan ien genaktiveres ved varepåvirkning. Lien er het fri for organiske opøsningsider. Anvendes ti ining af inoeu på sugende og svagt sugende underag so beton, træfiberpader og sparteasser. ** Parketi 264 Vandbaseret dispersionsi speciet udviket ti ining af stav og osaikparket. Liens tixotropiske konsistens gør den et at påføre og der opnås hurtigt en stærk og et feksibe ining. Lien er het fri for organiske opøsningsider. Opfyder kravene ti parketi i.h.t. DIN 281. Må ikke anvendes ti overfadebehandede træguve MS Parketi 268 Eastisk hurtighærdende parketi, ti ining af stav og osaikparket, højkantsparket, pankeguve og kodseguve od underag af træ, beton, stå og auiniu. Lien indehoder ikke vand, isocyanater eer organiske opøsningsider, og hærder ved en reaktion ed uftens fugtighed. 020 Kontakti 281 Opøsningsiddebaseret around kontakti. Anvendes ti ining af het tætte guvateriaer so f.eks. viny, natur og kunstgui o.ign. od ikke sugende ateriaer so f.eks. eta. Er endvidere veegnet ti træ, fiber, spån, og vinypader, pastainater, fit, kork, beton.. Kontakti 281 kan ikke anvendes ti poystyrensku (faingo) brug istedet Aquakontakt DanAtac Aqua Contack 288 Vandbaseret kontakti baseret på forstærket neoprengui. Anvendes b.a. ti ining af tætte guvateriaer od ikkesugende ateriaer f.eks. gui, viny, eta.. Er desuden egnet ti guv og vægkork, ainater, poystyrensku (faingo), træ, eta, tekstier DanAtac Tæppefix 278 Vandbaseret i ti fiksering af tæpper /tæppefiser ed sku, fit eer guibagside. DanAtac Tæppefix 278 hoder tæpper effektivt på pads, såedes at buer og foder undgås. Tæppet igger so iet, en er et at fjerne igen uden at ødeægge underaget. DanAtac Tæppefix 278 erstatter såedes dobbetkæbende tape eer øst iggende tæpper. Anvendes på både nye og gae guve, på sugende og tætte underag, so f.eks. spartet beton, spånpader, træfiberpader, krydsfiner, parket eer bræddeguve, PVC eer inoeusbeægninger 3040 *De angivne tider er vejedende og kan variere idt, afhængig af okae forhod. **Lien opfyder kravene i GSOGuvfakta i.h.t. Nordtest 141, 142, 143 og 146. side 2

3 GULIM Anvendese Særdees veegnet Kan anvendes X Pansparting Anbefaes ikke Beægningstype Tæppei 237 Guv& Vægi 245 Ekspres DanAtac Viny 246 Linoeusi 256 DanAtac Linoeu 257 Parketi 264 MS Parketi 268 Kontakti 281 Aquakontakt 288 Tæppefiksering 278 Mængde 2 /iter Lietode *** Lining te underag underag Gui *) Kork Korkent Linoeu Nåefit Parket **) Poyoefine (PVCfri) Tæpper Viny (PVC) Gui *) Kork Korkent Linoeu Nåefit Parket **) Poyoefine (PVCfri) Tæpper Viny (PVC) Fiksering af tæpper Natur ed PVCbagside ed atexbagside ed PVCbagside Kokos Teksti Hoogen ed skubagside ed vævbagside Fiser Profier/paneer Natur ed PVCbagside ed atexbagside ed PVCbagside Kokos Hoogen ed skubagside ed vævbagside Fiser Profier/paneer te underag underag X X /KL KL S /S KL KL S/TH Anbefaes ikke S S S S S/TH S S S KL * Det tirådes atid at foretage prøveining af gui, da ikke ae typer er ibare. ** Se atid Produkt Inforationsbad. *** Vådining, Sen vådining S, Hæftining HF, Kontaktining KL, Tidig hæftining TH. Se side 5. side 3

4 SÅDAN GØR DU MED GULIM Lining kan norat foretages på ae rene, jævne, faste og vedvarende tørre underag so beton, puds, træ, træfiberpader (ikke oiebehandede), anhydrit og ceentsparteasser sat på de feste eksisterende faste beægninger. Forberedese Inden anvendese ska i, underag og beægning tepereres ti ee 18 C og 25 C, svarende ti guvteperaturen. Den reative uftfugtighed i okaet å ikke overstige 65%. Luftfugtigheden kan eventuet nedsættes ved opvarning og/ eer ventiation. I praksis ska ien og beægningen stå indst ét døgn i det okae, hvor det ska anvendes. Ved guvvare ska der tages særige forhodsreger, og der henvises ti den enkete beægningseverandørs anvisninger. Lining Når beægningen er tipasset ruet, påføres ien ed en tandsparte, der giver den anbefaede ængde i. Afhængig af underag og beægningstype anvendes fire forskeige iningsetoder; vådining, sen vådining, hæftining eer kontaktining. Disse etoder er beskrevet på side 5. Det er vigtigt at beærke, at ændrede kiaforhod påvirker iens tørre og hærdetid. Lav teperatur og/eer høj reativ uftfugtighed kan betyde en væsentig forøgese af iens tørretid. Sørg atid for god ventiation under arbejdet, og et stykke tid derefter. Spor af i i saingerne fjernes straks efter iningen. Lægningsetoderne kan variere ed den vagte beægning. Derfor ska beægningseverandørens anvisninger atid føges. Efterbehanding Hvis der foretages svejsning eer fugning af beægningen, å dette først gøres, når ifugen er afhærdet, tidigst efter ca. ét døgn. Ved ining i vådru ska ae sainger varesvejses i.h.t. GVK s (Guvbranchens Vådrus Kontro) reger. Rengøring Koer i på huden, skyes hurtigt og grundigt ed vand og derefter afvaskes ed vand og sæbe. Lirester kan evt. fjernes ed pipsten. Værktøj kan norat rengøres ed vart vand inden ien hærder. Kontakti 281 ska dog fjernes ed f.eks. acetone. Afhærdet i kan norat kun fjernes ekanisk, dog kan noge typer fikseringsie fjernes ed vart vand. Sikkerhed De feste af DANA LIM s guvie er fudstændig vandbaserede og indehoder ingen organiske opøsningsider. De er hverken brandfarige eer sundhedsskadeige, en an bør dog udvise aindeig fornuftig hygiejne og begrænse tisudsning af huden. For Kontakti 281 er det vigtigt at æse sikkerhedsetiketten, da den kræver særige forhodsreger. For ae produkter kan rekvireres sikkerhedsdatabad. Råd og vejedning I tifæde af speciee opgaver eer behov for yderigere opysninger kan DANA LIM s Tekniske Service atid kontaktes. For ae produkter kan rekvireres ere detajerede Produkt Inforationsbade. Tips Fra gaet pankeguv ti oderne skibsook! Montagevejedning for opbygning af optiat skibsdæk : Guvfugeasse 553 er speciet udviket ti fugning af netop træguve og færdigparket. Guvbræddernes fugefade renskæres ed en overfræser for at sikre optia vedhæftning. Den ideee fugestørrese er ca. 10. Fugefaderne pries ed Prier 962 for at sikre højst uig styrke. PEtape eer traditione Fugebund, hvis fugens dybde ska justeres, ægges i bunden af fugen for at undgå vedhæftning. Guvfugeasse 553 påføres ed håndfuge eer trykuftpisto i fugerne, so ved nybehandede guve kan være afdækket ed tape. Afdækningstape fjernes straks efter at fugen er færdigbearbejdet. Det er også uigt at undade afdækningstape og så sibe guvet efter ca. 57 døgn. Guvfugeasse 553 hærder ved en reaktion ed uftens fugtighed og danner en eastisk fuge, der kan optage bevægeser på op ti +/25%. For yderigere inforation henvises ti Produkt Inforationsbad på Guvfugeasse 553 sat brochure for Guvfugeasse. side 4

5 TYPE LIMNING VÅDLIMNING () Lien påføres underaget og beægningen onteres i den våde i indenfor den angivne onteringsperiode, såedes at der opnås afsitning på bagsiden af beægningen. Hvis underaget er indre sugende kan ien eventuet uftes. Læg beægningen i den våde i og gnid fast. Løft derefter beægningen fra guvet i ca. 20 inutter, inden den trykkes fast igen. Hvis ikke det er uigt at ufte ifugen, kan senvådining anvendes. Vådining anvendes hovedsageigt når indst den ene fade er sugende. SEN VÅDLIMNING (SV) Lien påføres underaget, en beægningen onteres først når en de af vandet fra ien er fordapet eer opsuget af underaget. Lien ska dog stadig føes våd, og give afsitning på bagsiden af beægningen. Sen vådining er den est aindeige iningsetode, og bør foretrækkes hvis det er uigt speciet ved ontering af fugtføsoe beægninger. FORDELE: Hurtig ontage. Muig justering. Giver ining ed høj styrke. ULEMPER: Uegnet ti to tætte fader. Uegnet ti ining af store areaer (for kort onteringstid). Mindre kraftigt hug. FORDELE: God ti fugtføsoe beægninger. Kraftigere hug end ved vådining. ULEMPER: Dårig ining hvis an venter for ænge ed ontering. Uegnet ti fugtføsoe ateriaer. Giver ining ed høj styrke. HÆFTLIMNING (HL) Lien påføres underaget og beægningen onteres først, når ien er fingertør. Liens hæftekæbende overfade sikrer fasthodese af beægningen. I praksis foretages ofte tidig hæftining, d.v.s. at ontering foretages, når ien overgår fra sen våd ti hæfti. KONTAKTLIMNING (KL) Lien påføres både underag og beægning i et tyndt ag. Når ien er tør onteres beægningen nøjagtigt og bankes i god kontakt. Kontaktining anvendes ved ining af to het tætte ateriaer, eer hvor an ønsker øjebikkeig høj styrke. FORDELE: Egnet ti store areaer, da onteringsperioden er ang. Giver kraftigt hug, og derfor egnet ti f.eks. ining i hukeh o.ign. ULEMPER: Ofte idt avere styrke end ved vådining / sen vådining FORDELE: Øjebikkeig høj styrke ULEMPER: Svær at anvende på større areaer, og bruges typisk ti fiser. Ingen uighed for efterjustering. Tips Guviaskine ti parketguve Ny og forbedret udgave Nu ed åbent agasin, så der kan hodes øje ed ængden af i i askinen. Fordee Tidsbesparende ved areaer typisk større end Sikrer ensartet udægning af ien og udfydning af evt. unker. Ergonoisk forbedret arbejdsstiing. Ne at rengøre. Ved køb af MS Parketi 268 stier DANA LIM A/S guvisaskinen gratis ti rådighed. Første gang guvisaskinen ønskes anvendt, gives et introduktionskursus på byggepadsen. Ring på og ån en askine side 5

6 SPARTELMASSER Navn Kort beskrivese Ceentbaseret, past & fiberforstærket, sevniveerende guvsparteasse ti indendørs brug. Anvendes ti panafretning af guve, og kan spartes ned ti 2. Kan anvendes på ae faste underag so puds, beton, støbeasfat, guvgips, træpadeunderag.. sat ti fadopbygning. Ceentbaseret vandfast hurtigtørrende reparations og sparteasse ti indendørs og udendørs brug. Anvendes ti opbygning af fad og større opretninger, og giver en overfade kar ti beægning. Ska overfaden stå uden beægning, bør den aes for at undgå sid og for at gøre den ere rengøringsvenig. Ceentbaseret, pastforstærket, sevniveerende, hurtighærdende, spændingsfri pupbar guvsparteasse ti indendørs brug. Anvendes ti panafretning af guve, og kan anvendes på ae faste underag so puds, beton, gips padeunderguve.. Anbefaes ikke ti brug på anhydrit og asfatunderguve. Brugstid in. Sevniveerende Lagtykkese pr. sparting (ax.) Gangbar efter ca. Beægningskar efter ca. Forbrug pr. 2 pr. agtykkese Fibersparte Ja tier 6 tier 1,7 kg puver Pansparte Ja 0, tier 24 tier 1,6 kg puver Pansparte Ja tier 36 døgn 1,7 kg puver Prier 600 Acrybaseret prier, der anvendes ti forbehanding før sparting. Prieren sikrer effektiv vedhæftning ee sparteag og underag og hindrer for hurtig udtørring af sparteassen. Anvendes endvidere ti ibanding i sparteassen i særige tifæde. Nej 3060 in. Tips Sparting og opretning af guve DANA LIMs guvsparteasser er opbygget på basis af keisk hærdende ceent, hviket sikrer en hurtig og ensartet hærdning og udtørring. Det gør det uigt at opnå et hurtigt og sikkert byggeforøb, uden efterføgende probeer ed restfugt og betonsvind. For at opnå det optiae resutat ed produkterne er det vigtigt at vejedningerne føges nøje, ige fra forberedese af underaget ti den færdige overfadebehanding. Kargøring: Den korrekte kargøring og underagets beskaffenhed er afgørende for sparteassens sutstyrke. Underaget ska atid være fast, saenhængende og fri for støv, fedt o.ign. Det er vigtigt at svage dee okaiseres, såedes at de kan ophugges eer bortsibes. Støv fjernes bedst ved støvsugning, ens evt. fedt fjernes ed et grundrenseidde. Se vejedning for de enkete underag i anvendesesskeaet. Guvets teperatur å ikke være under +5 C. Prining: For at forbedre vedhæftningen og for at forhindre for hurtig udtørring, ska underaget so rege pries før udægning af sparteassen. Priningen foretages når underaget er kargjort, og tistrækkeigt tørt, såedes at prieren kan opsuges af underaget. Prining foretages enten ed Prier 600 eer ed et såkadt seeag. Prier 600 anvendes priært på sugende underag, enten koncentreret eer i en fortynding ed vand, afhængig af underaget. Påføring foretages i et jævnt ag ed en tæt, ikke for bød, børste eer pense. Det er vigtigt at prieren arbejdes godt ned i underaget, såedes at der opnås fud og ensartet dækning. På tætte ateriaer pries ed seeag, der består af en banding af vand, Prier 600 og Pansparteasse 656 i forhodet :10. Dette ag kostes på underaget i en 12 agtykkese. Før sparting ska prieren være het tør, og et seeag ska være hvidtørt. Banding: Puveret bandes ed vand i det forhod, der angives på ebaagen. Bandingen foretages ettest ed en boreaskine påsat piskeris i 23 inutter, indti assen er hoogen og kupfri. Den færdigbandede asse bør derefter stå 12 inutter, hvorefter der igen orøres 12 in. Sparting: Sevniveerende guvsparteasse udhædes eer pupes ud på guvet, hvorefter den sev fyder saen ti en jævn og pan overfade. I hjørner og på eget ujævne underag hjæpes sparteassen på pads ed en sparte. Guvsparteasser ti opbygning af fad påføres ed en sparte. Overfadebehanding: Afhængig af typen er sparteasserne tørre og gangbare efter 16 tier. På dette tidspunkt kan overfaden finsibes og en eventue fiseontering kan foretages. Montering af tæppe, viny og ignende beægninger bør først foretages, når assen er beægningskar, hviket afhængig af typen tager fra 2 tier ti 2 døgn. Det er vigtigt at føge beægningseverandørens krav ti fugtindhodet i underguvet. I boigru og ettere industri kan sparteasserne so rege stå uden topbeægning, en bør dog so iniu overaes for at undgå sid og for at gøre overfaden ere rengøringsvenig. Vær opærkso på at uigheden for efterbehanding afhænger af den vagte sparteasse, og evt. dennes tykkese. Rengøring: Guvsparteasse starter hærdeprocessen ved ibanding af vand. At værktøj ska derfor rengøres hurtigst uigt efter brug, før assen er hærdet. Rengøring kan foretages ed vand. Sikkerhed: Guvsparteasser er baseret på ceent, der kan virke irriterende på huden. Brug derfor arbejdshandsker og pas på stænk eer støv i øjnene (brug evt. beskyttesesbrier). Læs sikkerhedsetiketten på ebaagen. For ae produkter kan endvidere rekvireres sikkerhedsdatabad. side 6

7 SPARTELMASSER Anvendese Særdees veegnet ο Kan anvendes Anbefaes ikke Opgave Opretning af guve (indendørs) Opbygning af fad i vådru, sat trapper og ign. (indendørs) Reparation af huer og revner (indendørs) Underag Beton Ceentpuds Keraiske fiser Maede fader Terrazzo Træ, spån og fiberpade Beton Ceentpuds Keraiske fiser Maede fader Terrazzo Træ, spån og fiberpade Beton Ceentpuds Terrazzo Træ, spån og fiberpade Ceentsahinde og svage dee bortsibes eer ophugges Støvsuges Snavs og fedt fjernes ed grundrens Pries ed Prier 600 ufortyndet Pries ed Prier 600 fortyndet i forhodet (prier:vand) Pries ed seeag (se side 6) Tips Underguvet Et svagt underguv styrkes ikke ved, at der udægges en sparteasse. Kargøringen af underaget er derfor atafgørende for et godt sparteresutat. Anvendesesskeaet ovenfor viser, hvike forberedeser. der ska gøres på de enkete underag. Vær dog opærkso på føgende: Beton/ceentpuds: Betonguve er so rege et godt underag for sparting, en overfaden ska være absout fast. Det er igeedes vigtigt at såkadt betonhud eer ceentsahinde fjernes, da disse oråder er uden styrke. Keraiske fiser/terrazzo: Terrazzoguve og keraiske fiser ses ofte i vådru og er derfor ofte udsat for forskeige rengøringsider eer kan have en fedtagtig overfade. Det er uigt at sparte direkte på sådanne underag, efter de er bevet gennegået for eventuee svage oråder og er bevet grundigt rengjorte. En effektiv rengøring foretages ved afvaskning ed en fortynding af saiakspiritus (1 de) i vand (10 dee), evt. tisat idt sand. Maede fader: Maede fader ska sibes og rengøres/affedtes eget grundigt. Poyurethanaing akeres ed PUak ibandet groft sand, for at give sparteassen tistrækkeig vedhæfting. Træ, spån og fiberpader: Træguve bevæger sig ved ændring af ogivesernes teperatur og fugtforhod. Man å derfor forvente, at der kan koe synige sainger igenne sparteassen. Ved sparting af træguve ska ae øse brædder søes godt fast og guvet renses for gae øs aing, voks o.ign. side 7

8 VÆRKTØJ Navn Kort beskrivese Bredde Anvendese Ca* forbrug / 2 Varenr. Træhåndtag ti udskifteig og vendbar etakinge. Benyttes ed spartekinger ti guvie. Spartehåndtag i træ Spartekinge nr.2 Spartekinge nr. 3 Spartekinge nr. 4 Spartekinge nr. 5 Spartekinge nr c 28 c 28 c 28 c 28 c 28 c Gui Linoeu MS / Parket MS / Parket MS / pank 0,3 0,42 0,5 0,8 1, Kopet spartesæt Rustfrit stå Hoder ti ikinge Hoder ti ikinge Løst håndgreb ti spartekinge Løs spartekinge Løs spartekinge 45 c 60 c 45 c 60 c **Test er foretaget ved at hode sparte i en vinke på 45. Ved øgning od 90 vi iængde øges. Mede af Guvbranchens Saarbejds & Opysningsråd Vore inforationer er baseret på ofattende aboratorieforsøg der har ti hensigt at hjæpe brugeren ti at finde bedst uige produkt og arbejdsetode. Da brugerens arbejdsforhod igger uden for vor kontro, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resutater, der opnås ved produktets anvendese. Opysningerne i dette produktinforationsbad er retningsgivende typiske værdier, og er såedes ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt ti vore aindeige sags og everingsbetingeser. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Tf.: Fax: Teknisk Service: apri 2015/vf

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk MSPOLYMER FUGEMASSER Produkt Anvendese Hærdesyste

Læs mere

TRÆLIM Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

TRÆLIM Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 LIM Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk LIM DETAIL Produkt Anvendese Anvendesestep. (Min. C / Max.

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Industry Jørgen Bohnensack Product manager

Industry Jørgen Bohnensack Product manager 12 Industry Jørgen Bohnensack Product manager Mai: jbo@keramax.com Mobie: +45 4060 7064 Industrivej 15 3320 Skævinge Industry 2-komponent poyurethan E støbemasser 3 Industry Oversigt over Potting (indstøbning)

Læs mere

Limguide. Belægning Limtype Limningsmetode Limmængde Sugende underlag. Let sugende underlag DLW linoleum med LPX/ PUR

Limguide. Belægning Limtype Limningsmetode Limmængde Sugende underlag. Let sugende underlag DLW linoleum med LPX/ PUR Limguide Pajarito B1 ARDEX PREMIUM AF 260** 320g/m² Linodur, Uni Walton, Colorette, Linopol (måtte - ) Contour, Cenit, Royal, Favorite, Favorite R10,Favorite Acoustic, Pastell,Solid, på vægge Medintone,

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Førstehjælp til formler

Førstehjælp til formler Lars Pedersen Fysik Førstehjæ ti forer Nyt eknisk Forag Fysik Førstehjæ ti forer. udgave Nyt eknisk Forag 6, Foragsredaktion: hoas Ru, tr@nyttf.dk Osag: Henrik Stig Møer Iustrationer: Henrik Stig Møer

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

JCB GRAVELÆSSER 4CX ØKONOMIMESTER

JCB GRAVELÆSSER 4CX ØKONOMIMESTER MOTORKRAFT: GRAVEDYBDE: 74,5 kw (100 hk) 5,88 eter LÆSSEKAPACITET: 1,3 3 H G F D E B C K A J STATISKE DIMENSIONER JCB graveæssere er forsynet ed kraftigt hesvejst chassis, koponentopbygget kraftoverførse

Læs mere

Køl & Frys. Køle-/fryseskabene fra Liebherr forhandles i køkken- og hvidevarebutikker. Design, Kvalitet og Innovation

Køl & Frys. Køle-/fryseskabene fra Liebherr forhandles i køkken- og hvidevarebutikker. Design, Kvalitet og Innovation Køe-/fryseskabene fra Liebherr forhandes i køkken- og hvidevarebutikker. Kø & Frys 006 Fudintegrerede køe-/fryseskabe 006 SIDE BY SIDE SPECIL Side-by-Side The big freshness centres WINE SPECIL Superb conditions

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

InCapsa. lindab incapsa

InCapsa. lindab incapsa InCapsa inda incapsa inda incapsa Linda InCapsa Syste ti inddækning af ventiationskanaer I en tid ed stor fokus på oigers energiforrug vi der de koende år ive genneført væsentige renoveringer i den aene

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Let s stick together www.schonox.dk Vælg et støvfrit arbejdsmiljø. For helbredets, tidens og kundernes skyld Vores sortiment af støvreducerede

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Center for Teknik & Miljø edoc sag 1253-58334 edoc dok. 2012-43096 15. maj 2012

Center for Teknik & Miljø edoc sag 1253-58334 edoc dok. 2012-43096 15. maj 2012 Center for Teknik & Mijø edoc sag 123-8334 edoc dok. 2012-43096 1. aj 2012 Notat 2 ti dagsordenspunkt ti TMU 7. 6. 2012 o parcehusoråderne ee strandvejen og kysten En ang kyststrækning ed forskeig anvendese

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

A. Afløbsinstallationer

A. Afløbsinstallationer A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Anlæg til luftkonditionering

Anlæg til luftkonditionering Anæg i ufkondiionering Opbygning Definiioner Veniaionsanæg (indbæsning/ udsugning) Oprehode ønske aosfærisk (ug, røg) kia Kiaanæg (indbæsning) Oprehode både erisk (eperaur og fug) og aosfærisk kia Lufvare-

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

Primer 960 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Primer til MS-polymerer Til tætte flader

Primer 960 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Primer til MS-polymerer Til tætte flader DK Produkt Information: Primer 960 Primer til MS-polymerer Til tætte flader Produktbeskrivelse & anvendelse: Primer 960 er en specialudviklet primer, der bl.a. sikrer MS-polymer baserede fugemasser forbedret

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning S/N10162002... Ethjusvibrationstrome Kataog-nr. 008 110 69 02/2006 Forord F orord BOMAG - maskinerne er resutatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

Varde Ovne et logisk valg 2009/10

Varde Ovne et logisk valg 2009/10 Varde Ovne et ogisk vag 2009/10 2009/10 teknik Hvorfor Varde Ovne har i en ang årrække været en markant spier på brændeovnsmarkedet. Udvikingen er gået fra at være en ie håndværksvirksomhed i begyndesen,

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Fire Guard PU Foam 587

Fire Guard PU Foam 587 DK Produkt Information: Fire Guard PU Foam 587 Brandhæmmende polyurethanskum, testet iht. EN 1366-3 Produktbeskrivelse & anvendelse: Fireguard PU Foam 587 er en professionel brandhæmmende 1- komponent

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air katalog. Katalog DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air katalog. Katalog DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air kataog DANFOSS HEATING Kataog Danfoss Air units Danfoss Air i overbik Danfoss Air w Pug & Pay koncept der sikrer hurtig instaation Integreret fugtsensor for præcis

Læs mere

2008/9. Varde Ovne et logisk valg

2008/9. Varde Ovne et logisk valg 2008/9 Varde Ovne et ogisk vag teknik En brændeovn fra Varde Ovne er atid en konvektionsovn. Det giver dig den bedste fordeing af varme i rummet. Ae vores ovne har fere justeringsmuigheder, som giver dig

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

LIMGUIDE LIMMÆNGDE BELÆGNING LIMTYPE SUGENDE UNDERLAG LET SUGENDE UNDERLAG. Linoleum Marmoleum, Touch. LinoTex CascoLin

LIMGUIDE LIMMÆNGDE BELÆGNING LIMTYPE SUGENDE UNDERLAG LET SUGENDE UNDERLAG. Linoleum Marmoleum, Touch. LinoTex CascoLin Side 01/03 Dato 2016-08-26 Erstatter 2015-09-28 LIMGUIDE Forbo Flooring A/S Produktionsvej 14 DK-2600 Glostrup Tlf.: 44 92 85 00 www.forbo.dk BELÆGNING LIMTYPE SUGENDE LET SUGENDE LIMMÆNGDE Marmoleum,

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Møbel- & Loftbehandling

Møbel- & Loftbehandling træplejesystem Møbel- & Loftbehandling indendørs Væg- & Loftbehandling Bevar træets lyse, lette udtryk Væg- og loftpaneler af lyst træ gulner naturligt, som tiden går. Hvis du vil bevare et naturligt lyst

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Matematikken bag perspektivet I

Matematikken bag perspektivet I Supperende mterie ti erspektiv med GeoMeter Mtemtikken bg perspektivet I Som udgngspunkt for t diskutere de vigtigste mtemtiske sætninger bg perspektivtegninger vi vi benytte noge eementære egenskber for

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10 Projektering - TwinPipes Version 2015.10 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Denne projekteringsanual for TwinPipe-systeer er udarbejdet specielt til følgende driftsforhold: - Freløbsteperatur, T ax, på 80

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

System information. Permafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion

System information. Permafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion Syste inforation. Perafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion Kun til erhvervsæssigt brug. LKW-datablad nr. DK / SYS 110.0 / 00 An Axalta Coating Systes Brand 1 / 09.09.2015

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader.

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader. PRODUKTDATABLAD MV MURVÆRKS IMPRÆGNERING MV Murværks Imprægnering er et brugsklart, vandbaseret vandafvisende middel, der indeholder silan/siloxan, til beton- og murværksoverflader. MV Murværks Imprægneringforringer

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI 1940-2015 SPECIELT KRÆVENDE MILJØER I noge mijøer sties der speciee krav ti de produkter, der bruges ti den interne transport. Det kan være meget hygiejnekrævende og aggressive

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE LIMEN Unitec PVC lim er fremstillet på basis af NMP, som er et opløsningsmiddel, der kan blandes med vand i alle

Læs mere