GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070"

Transkript

1 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: Teefon: Fax.:

2 GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C, 50% uftfugtighed) Produkt Anvendese Vådining (inutter) Sen vådining (inutter) S Hæftining (inutter) HF Kontaktining (inutter) KL Tæppei 237 Hurtig vandbaseret dispersionsi, speciet ti ining af tæpper ed forskeige typer bagside sat ti nåefit. Kan anvendes ti tæpper ed atex eer PVCbagside, kokostæpper ed eer uden bagside.. Het fri for organiske opøsningsider. ** Guv& Vægi 245 Ekspres Ekstra hurtig around vandbaseret guvi ed et kraftigt våd hug og høj styrke speciet udviket ti professione brug. Anvendes ti ining af hoogen viny, vinyer ed sku eer vævbagside, vægvinyer, kork ed PVCbagside, nåefit, kokostæpper og tæpper på både sugende og ikkesugende underag DanAtac 246 Hurtig specifik vandbaseret i, ed et kraftigt vådhug, het fri for organiske opøsningsider. Lien har kort åbentid og kan både benyttes ti våd og hæfteining. Yderere har ien en fortræffeig genaktiveringsevne. Anvendes ti ining af hoogen viny, vinyer ed sku eer vævbagside, eer f.eks. inoeu ed oeofinsku bagside på sugende og ikkesugende underag. Er endvidere veegnet ti opsætning af vægvinyer.** Linoeusi 256 Vandbaseret dispersionsi speciet udviket ti vådining af inoeu. Lien har et godt hug og opnår hurtig høj styrke. Anvendes ti ining af inoeu på sugende og svagt sugende underag. Kan endvidere anvendes ti ining af tæpper. ** DanAtac 257 Specia vandbaseret dispersionsi ti inoeu ed et særigt kraftigt vådhug og en enor styrke. Lien har en ekstra ang åbentid og kan både benyttes ti vådog hæfteining. Yderere kan ien genaktiveres ved varepåvirkning. Lien er het fri for organiske opøsningsider. Anvendes ti ining af inoeu på sugende og svagt sugende underag so beton, træfiberpader og sparteasser. ** Parketi 264 Vandbaseret dispersionsi speciet udviket ti ining af stav og osaikparket. Liens tixotropiske konsistens gør den et at påføre og der opnås hurtigt en stærk og et feksibe ining. Lien er het fri for organiske opøsningsider. Opfyder kravene ti parketi i.h.t. DIN 281. Må ikke anvendes ti overfadebehandede træguve MS Parketi 268 Eastisk hurtighærdende parketi, ti ining af stav og osaikparket, højkantsparket, pankeguve og kodseguve od underag af træ, beton, stå og auiniu. Lien indehoder ikke vand, isocyanater eer organiske opøsningsider, og hærder ved en reaktion ed uftens fugtighed. 020 Kontakti 281 Opøsningsiddebaseret around kontakti. Anvendes ti ining af het tætte guvateriaer so f.eks. viny, natur og kunstgui o.ign. od ikke sugende ateriaer so f.eks. eta. Er endvidere veegnet ti træ, fiber, spån, og vinypader, pastainater, fit, kork, beton.. Kontakti 281 kan ikke anvendes ti poystyrensku (faingo) brug istedet Aquakontakt DanAtac Aqua Contack 288 Vandbaseret kontakti baseret på forstærket neoprengui. Anvendes b.a. ti ining af tætte guvateriaer od ikkesugende ateriaer f.eks. gui, viny, eta.. Er desuden egnet ti guv og vægkork, ainater, poystyrensku (faingo), træ, eta, tekstier DanAtac Tæppefix 278 Vandbaseret i ti fiksering af tæpper /tæppefiser ed sku, fit eer guibagside. DanAtac Tæppefix 278 hoder tæpper effektivt på pads, såedes at buer og foder undgås. Tæppet igger so iet, en er et at fjerne igen uden at ødeægge underaget. DanAtac Tæppefix 278 erstatter såedes dobbetkæbende tape eer øst iggende tæpper. Anvendes på både nye og gae guve, på sugende og tætte underag, so f.eks. spartet beton, spånpader, træfiberpader, krydsfiner, parket eer bræddeguve, PVC eer inoeusbeægninger 3040 *De angivne tider er vejedende og kan variere idt, afhængig af okae forhod. **Lien opfyder kravene i GSOGuvfakta i.h.t. Nordtest 141, 142, 143 og 146. side 2

3 GULIM Anvendese Særdees veegnet Kan anvendes X Pansparting Anbefaes ikke Beægningstype Tæppei 237 Guv& Vægi 245 Ekspres DanAtac Viny 246 Linoeusi 256 DanAtac Linoeu 257 Parketi 264 MS Parketi 268 Kontakti 281 Aquakontakt 288 Tæppefiksering 278 Mængde 2 /iter Lietode *** Lining te underag underag Gui *) Kork Korkent Linoeu Nåefit Parket **) Poyoefine (PVCfri) Tæpper Viny (PVC) Gui *) Kork Korkent Linoeu Nåefit Parket **) Poyoefine (PVCfri) Tæpper Viny (PVC) Fiksering af tæpper Natur ed PVCbagside ed atexbagside ed PVCbagside Kokos Teksti Hoogen ed skubagside ed vævbagside Fiser Profier/paneer Natur ed PVCbagside ed atexbagside ed PVCbagside Kokos Hoogen ed skubagside ed vævbagside Fiser Profier/paneer te underag underag X X /KL KL S /S KL KL S/TH Anbefaes ikke S S S S S/TH S S S KL * Det tirådes atid at foretage prøveining af gui, da ikke ae typer er ibare. ** Se atid Produkt Inforationsbad. *** Vådining, Sen vådining S, Hæftining HF, Kontaktining KL, Tidig hæftining TH. Se side 5. side 3

4 SÅDAN GØR DU MED GULIM Lining kan norat foretages på ae rene, jævne, faste og vedvarende tørre underag so beton, puds, træ, træfiberpader (ikke oiebehandede), anhydrit og ceentsparteasser sat på de feste eksisterende faste beægninger. Forberedese Inden anvendese ska i, underag og beægning tepereres ti ee 18 C og 25 C, svarende ti guvteperaturen. Den reative uftfugtighed i okaet å ikke overstige 65%. Luftfugtigheden kan eventuet nedsættes ved opvarning og/ eer ventiation. I praksis ska ien og beægningen stå indst ét døgn i det okae, hvor det ska anvendes. Ved guvvare ska der tages særige forhodsreger, og der henvises ti den enkete beægningseverandørs anvisninger. Lining Når beægningen er tipasset ruet, påføres ien ed en tandsparte, der giver den anbefaede ængde i. Afhængig af underag og beægningstype anvendes fire forskeige iningsetoder; vådining, sen vådining, hæftining eer kontaktining. Disse etoder er beskrevet på side 5. Det er vigtigt at beærke, at ændrede kiaforhod påvirker iens tørre og hærdetid. Lav teperatur og/eer høj reativ uftfugtighed kan betyde en væsentig forøgese af iens tørretid. Sørg atid for god ventiation under arbejdet, og et stykke tid derefter. Spor af i i saingerne fjernes straks efter iningen. Lægningsetoderne kan variere ed den vagte beægning. Derfor ska beægningseverandørens anvisninger atid føges. Efterbehanding Hvis der foretages svejsning eer fugning af beægningen, å dette først gøres, når ifugen er afhærdet, tidigst efter ca. ét døgn. Ved ining i vådru ska ae sainger varesvejses i.h.t. GVK s (Guvbranchens Vådrus Kontro) reger. Rengøring Koer i på huden, skyes hurtigt og grundigt ed vand og derefter afvaskes ed vand og sæbe. Lirester kan evt. fjernes ed pipsten. Værktøj kan norat rengøres ed vart vand inden ien hærder. Kontakti 281 ska dog fjernes ed f.eks. acetone. Afhærdet i kan norat kun fjernes ekanisk, dog kan noge typer fikseringsie fjernes ed vart vand. Sikkerhed De feste af DANA LIM s guvie er fudstændig vandbaserede og indehoder ingen organiske opøsningsider. De er hverken brandfarige eer sundhedsskadeige, en an bør dog udvise aindeig fornuftig hygiejne og begrænse tisudsning af huden. For Kontakti 281 er det vigtigt at æse sikkerhedsetiketten, da den kræver særige forhodsreger. For ae produkter kan rekvireres sikkerhedsdatabad. Råd og vejedning I tifæde af speciee opgaver eer behov for yderigere opysninger kan DANA LIM s Tekniske Service atid kontaktes. For ae produkter kan rekvireres ere detajerede Produkt Inforationsbade. Tips Fra gaet pankeguv ti oderne skibsook! Montagevejedning for opbygning af optiat skibsdæk : Guvfugeasse 553 er speciet udviket ti fugning af netop træguve og færdigparket. Guvbræddernes fugefade renskæres ed en overfræser for at sikre optia vedhæftning. Den ideee fugestørrese er ca. 10. Fugefaderne pries ed Prier 962 for at sikre højst uig styrke. PEtape eer traditione Fugebund, hvis fugens dybde ska justeres, ægges i bunden af fugen for at undgå vedhæftning. Guvfugeasse 553 påføres ed håndfuge eer trykuftpisto i fugerne, so ved nybehandede guve kan være afdækket ed tape. Afdækningstape fjernes straks efter at fugen er færdigbearbejdet. Det er også uigt at undade afdækningstape og så sibe guvet efter ca. 57 døgn. Guvfugeasse 553 hærder ved en reaktion ed uftens fugtighed og danner en eastisk fuge, der kan optage bevægeser på op ti +/25%. For yderigere inforation henvises ti Produkt Inforationsbad på Guvfugeasse 553 sat brochure for Guvfugeasse. side 4

5 TYPE LIMNING VÅDLIMNING () Lien påføres underaget og beægningen onteres i den våde i indenfor den angivne onteringsperiode, såedes at der opnås afsitning på bagsiden af beægningen. Hvis underaget er indre sugende kan ien eventuet uftes. Læg beægningen i den våde i og gnid fast. Løft derefter beægningen fra guvet i ca. 20 inutter, inden den trykkes fast igen. Hvis ikke det er uigt at ufte ifugen, kan senvådining anvendes. Vådining anvendes hovedsageigt når indst den ene fade er sugende. SEN VÅDLIMNING (SV) Lien påføres underaget, en beægningen onteres først når en de af vandet fra ien er fordapet eer opsuget af underaget. Lien ska dog stadig føes våd, og give afsitning på bagsiden af beægningen. Sen vådining er den est aindeige iningsetode, og bør foretrækkes hvis det er uigt speciet ved ontering af fugtføsoe beægninger. FORDELE: Hurtig ontage. Muig justering. Giver ining ed høj styrke. ULEMPER: Uegnet ti to tætte fader. Uegnet ti ining af store areaer (for kort onteringstid). Mindre kraftigt hug. FORDELE: God ti fugtføsoe beægninger. Kraftigere hug end ved vådining. ULEMPER: Dårig ining hvis an venter for ænge ed ontering. Uegnet ti fugtføsoe ateriaer. Giver ining ed høj styrke. HÆFTLIMNING (HL) Lien påføres underaget og beægningen onteres først, når ien er fingertør. Liens hæftekæbende overfade sikrer fasthodese af beægningen. I praksis foretages ofte tidig hæftining, d.v.s. at ontering foretages, når ien overgår fra sen våd ti hæfti. KONTAKTLIMNING (KL) Lien påføres både underag og beægning i et tyndt ag. Når ien er tør onteres beægningen nøjagtigt og bankes i god kontakt. Kontaktining anvendes ved ining af to het tætte ateriaer, eer hvor an ønsker øjebikkeig høj styrke. FORDELE: Egnet ti store areaer, da onteringsperioden er ang. Giver kraftigt hug, og derfor egnet ti f.eks. ining i hukeh o.ign. ULEMPER: Ofte idt avere styrke end ved vådining / sen vådining FORDELE: Øjebikkeig høj styrke ULEMPER: Svær at anvende på større areaer, og bruges typisk ti fiser. Ingen uighed for efterjustering. Tips Guviaskine ti parketguve Ny og forbedret udgave Nu ed åbent agasin, så der kan hodes øje ed ængden af i i askinen. Fordee Tidsbesparende ved areaer typisk større end Sikrer ensartet udægning af ien og udfydning af evt. unker. Ergonoisk forbedret arbejdsstiing. Ne at rengøre. Ved køb af MS Parketi 268 stier DANA LIM A/S guvisaskinen gratis ti rådighed. Første gang guvisaskinen ønskes anvendt, gives et introduktionskursus på byggepadsen. Ring på og ån en askine side 5

6 SPARTELMASSER Navn Kort beskrivese Ceentbaseret, past & fiberforstærket, sevniveerende guvsparteasse ti indendørs brug. Anvendes ti panafretning af guve, og kan spartes ned ti 2. Kan anvendes på ae faste underag so puds, beton, støbeasfat, guvgips, træpadeunderag.. sat ti fadopbygning. Ceentbaseret vandfast hurtigtørrende reparations og sparteasse ti indendørs og udendørs brug. Anvendes ti opbygning af fad og større opretninger, og giver en overfade kar ti beægning. Ska overfaden stå uden beægning, bør den aes for at undgå sid og for at gøre den ere rengøringsvenig. Ceentbaseret, pastforstærket, sevniveerende, hurtighærdende, spændingsfri pupbar guvsparteasse ti indendørs brug. Anvendes ti panafretning af guve, og kan anvendes på ae faste underag so puds, beton, gips padeunderguve.. Anbefaes ikke ti brug på anhydrit og asfatunderguve. Brugstid in. Sevniveerende Lagtykkese pr. sparting (ax.) Gangbar efter ca. Beægningskar efter ca. Forbrug pr. 2 pr. agtykkese Fibersparte Ja tier 6 tier 1,7 kg puver Pansparte Ja 0, tier 24 tier 1,6 kg puver Pansparte Ja tier 36 døgn 1,7 kg puver Prier 600 Acrybaseret prier, der anvendes ti forbehanding før sparting. Prieren sikrer effektiv vedhæftning ee sparteag og underag og hindrer for hurtig udtørring af sparteassen. Anvendes endvidere ti ibanding i sparteassen i særige tifæde. Nej 3060 in. Tips Sparting og opretning af guve DANA LIMs guvsparteasser er opbygget på basis af keisk hærdende ceent, hviket sikrer en hurtig og ensartet hærdning og udtørring. Det gør det uigt at opnå et hurtigt og sikkert byggeforøb, uden efterføgende probeer ed restfugt og betonsvind. For at opnå det optiae resutat ed produkterne er det vigtigt at vejedningerne føges nøje, ige fra forberedese af underaget ti den færdige overfadebehanding. Kargøring: Den korrekte kargøring og underagets beskaffenhed er afgørende for sparteassens sutstyrke. Underaget ska atid være fast, saenhængende og fri for støv, fedt o.ign. Det er vigtigt at svage dee okaiseres, såedes at de kan ophugges eer bortsibes. Støv fjernes bedst ved støvsugning, ens evt. fedt fjernes ed et grundrenseidde. Se vejedning for de enkete underag i anvendesesskeaet. Guvets teperatur å ikke være under +5 C. Prining: For at forbedre vedhæftningen og for at forhindre for hurtig udtørring, ska underaget so rege pries før udægning af sparteassen. Priningen foretages når underaget er kargjort, og tistrækkeigt tørt, såedes at prieren kan opsuges af underaget. Prining foretages enten ed Prier 600 eer ed et såkadt seeag. Prier 600 anvendes priært på sugende underag, enten koncentreret eer i en fortynding ed vand, afhængig af underaget. Påføring foretages i et jævnt ag ed en tæt, ikke for bød, børste eer pense. Det er vigtigt at prieren arbejdes godt ned i underaget, såedes at der opnås fud og ensartet dækning. På tætte ateriaer pries ed seeag, der består af en banding af vand, Prier 600 og Pansparteasse 656 i forhodet :10. Dette ag kostes på underaget i en 12 agtykkese. Før sparting ska prieren være het tør, og et seeag ska være hvidtørt. Banding: Puveret bandes ed vand i det forhod, der angives på ebaagen. Bandingen foretages ettest ed en boreaskine påsat piskeris i 23 inutter, indti assen er hoogen og kupfri. Den færdigbandede asse bør derefter stå 12 inutter, hvorefter der igen orøres 12 in. Sparting: Sevniveerende guvsparteasse udhædes eer pupes ud på guvet, hvorefter den sev fyder saen ti en jævn og pan overfade. I hjørner og på eget ujævne underag hjæpes sparteassen på pads ed en sparte. Guvsparteasser ti opbygning af fad påføres ed en sparte. Overfadebehanding: Afhængig af typen er sparteasserne tørre og gangbare efter 16 tier. På dette tidspunkt kan overfaden finsibes og en eventue fiseontering kan foretages. Montering af tæppe, viny og ignende beægninger bør først foretages, når assen er beægningskar, hviket afhængig af typen tager fra 2 tier ti 2 døgn. Det er vigtigt at føge beægningseverandørens krav ti fugtindhodet i underguvet. I boigru og ettere industri kan sparteasserne so rege stå uden topbeægning, en bør dog so iniu overaes for at undgå sid og for at gøre overfaden ere rengøringsvenig. Vær opærkso på at uigheden for efterbehanding afhænger af den vagte sparteasse, og evt. dennes tykkese. Rengøring: Guvsparteasse starter hærdeprocessen ved ibanding af vand. At værktøj ska derfor rengøres hurtigst uigt efter brug, før assen er hærdet. Rengøring kan foretages ed vand. Sikkerhed: Guvsparteasser er baseret på ceent, der kan virke irriterende på huden. Brug derfor arbejdshandsker og pas på stænk eer støv i øjnene (brug evt. beskyttesesbrier). Læs sikkerhedsetiketten på ebaagen. For ae produkter kan endvidere rekvireres sikkerhedsdatabad. side 6

7 SPARTELMASSER Anvendese Særdees veegnet ο Kan anvendes Anbefaes ikke Opgave Opretning af guve (indendørs) Opbygning af fad i vådru, sat trapper og ign. (indendørs) Reparation af huer og revner (indendørs) Underag Beton Ceentpuds Keraiske fiser Maede fader Terrazzo Træ, spån og fiberpade Beton Ceentpuds Keraiske fiser Maede fader Terrazzo Træ, spån og fiberpade Beton Ceentpuds Terrazzo Træ, spån og fiberpade Ceentsahinde og svage dee bortsibes eer ophugges Støvsuges Snavs og fedt fjernes ed grundrens Pries ed Prier 600 ufortyndet Pries ed Prier 600 fortyndet i forhodet (prier:vand) Pries ed seeag (se side 6) Tips Underguvet Et svagt underguv styrkes ikke ved, at der udægges en sparteasse. Kargøringen af underaget er derfor atafgørende for et godt sparteresutat. Anvendesesskeaet ovenfor viser, hvike forberedeser. der ska gøres på de enkete underag. Vær dog opærkso på føgende: Beton/ceentpuds: Betonguve er so rege et godt underag for sparting, en overfaden ska være absout fast. Det er igeedes vigtigt at såkadt betonhud eer ceentsahinde fjernes, da disse oråder er uden styrke. Keraiske fiser/terrazzo: Terrazzoguve og keraiske fiser ses ofte i vådru og er derfor ofte udsat for forskeige rengøringsider eer kan have en fedtagtig overfade. Det er uigt at sparte direkte på sådanne underag, efter de er bevet gennegået for eventuee svage oråder og er bevet grundigt rengjorte. En effektiv rengøring foretages ved afvaskning ed en fortynding af saiakspiritus (1 de) i vand (10 dee), evt. tisat idt sand. Maede fader: Maede fader ska sibes og rengøres/affedtes eget grundigt. Poyurethanaing akeres ed PUak ibandet groft sand, for at give sparteassen tistrækkeig vedhæfting. Træ, spån og fiberpader: Træguve bevæger sig ved ændring af ogivesernes teperatur og fugtforhod. Man å derfor forvente, at der kan koe synige sainger igenne sparteassen. Ved sparting af træguve ska ae øse brædder søes godt fast og guvet renses for gae øs aing, voks o.ign. side 7

8 VÆRKTØJ Navn Kort beskrivese Bredde Anvendese Ca* forbrug / 2 Varenr. Træhåndtag ti udskifteig og vendbar etakinge. Benyttes ed spartekinger ti guvie. Spartehåndtag i træ Spartekinge nr.2 Spartekinge nr. 3 Spartekinge nr. 4 Spartekinge nr. 5 Spartekinge nr c 28 c 28 c 28 c 28 c 28 c Gui Linoeu MS / Parket MS / Parket MS / pank 0,3 0,42 0,5 0,8 1, Kopet spartesæt Rustfrit stå Hoder ti ikinge Hoder ti ikinge Løst håndgreb ti spartekinge Løs spartekinge Løs spartekinge 45 c 60 c 45 c 60 c **Test er foretaget ved at hode sparte i en vinke på 45. Ved øgning od 90 vi iængde øges. Mede af Guvbranchens Saarbejds & Opysningsråd Vore inforationer er baseret på ofattende aboratorieforsøg der har ti hensigt at hjæpe brugeren ti at finde bedst uige produkt og arbejdsetode. Da brugerens arbejdsforhod igger uden for vor kontro, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resutater, der opnås ved produktets anvendese. Opysningerne i dette produktinforationsbad er retningsgivende typiske værdier, og er såedes ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt ti vore aindeige sags og everingsbetingeser. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Tf.: Fax: Teknisk Service: apri 2015/vf

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk MSPOLYMER FUGEMASSER Produkt Anvendese Hærdesyste

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS

APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS I dette dokument som downoades separat fra hovedrappoten vises pot af ae uforstyrrede temperaturogs og de derfra bestemte 5 m- og 20 m-temperaturgradienter.

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Gulvlæggerens Quickguide

Gulvlæggerens Quickguide Gulvlæggerens Quickguide Altid lige ved hånden www.schonox.dk samt www.casco.dk på din smartphone eller tablet Gulvafretning 4-28 Gulvafretning...4 Træ- og bræddegulve samt spån- og gipsplader...8 Beton...9

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

møder & konferencer www.krybily.dk

møder & konferencer www.krybily.dk øder & knerencer www.krybiy.dk Veken Veken ti Bet Wetern KRYB I LY. Det - Stjernede Bet Wetern KRYB I LY har pkriten på dit næte arrangeent. (Bet Wetern KRYB I LY er indbegrebet a dank krkutur ed in het

Læs mere

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF Medemsbad for nr. 1 Sæson 2012/2013 Vekommen ti ny sæson i NGF 1 Nakskov Gymnastikforenings bestyrese 2 Forretningsudvag: Formand: Susanne Larsen Heesvej 37, 4000 Nakskov Tf. 60454892 Mai: sus@youmai.dk

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s Agroeter Mobile vandingsaskiner 2 års garanti! * KSE MSE XLE Agroeter a/s Maskiner du kan regne ed Agroeter obil er en serie af vandingsaskiner, der dækker ethvert af dine vandingsbehov. Agroeter obil

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Opslagsværk plejehjem

Opslagsværk plejehjem Opslagsværk plejehje I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-ener, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når an laver ad til ældre. Til hvert ene er der også links,

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere