4. Forebyggelse af social isolation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Forebyggelse af social isolation"

Transkript

1 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter. Hos en del søfarende omtales udbrændthed, ensomhed og social isolation som en af deres største udfordringer. 33

2 Skiftende besætninger en særlig udfordring Kaptajn Gert Christensen mener det er vigtigt at forebygge social isolation. Der er mange ensomme timer om bord. Det er et grundvilkår i moderne skibsfart men derfor er det særligt vigtigt at være opmærksom på de mulige konsekvenser og gøre nogle tiltag om bord. Overstyrmand Dorthe M. Karlsen peger på, at det er en særlig udfordring til søs at arbejde med trivsel og social isolation, fordi det ofte er forfra hver gang, da det er nye mennesker, man kommer ud til. Samtidig oplever hun, at hele systemet mangler forståelse og accept af, at arbejde med trivsel bør være en del af arbejdet om bord. På en arbejdsplads i land er man mere opmærksom på at skabe noget godt, fordi her er man, og her kommer man tilbage til hver dag. Mange synes ikke, det er nødvendigt at gøre så meget ved det til søs. De fleste kan holde ud i to eller tre måneder og ved måske allerede, at næste udmønstring er på et andet skib. Men tingene ændrer sig, og kravene særligt fra de unge er større. Vi vil ikke have de der halve liv længere. Vi vil også have et godt liv derude. Konsekvensen af de mange udskiftninger, kender Gert Christensen også. De slider hårdt på besætningens kræfter. For mange besætningsmedlemmer er det vigtigt, at de kommer tilbage til nogle kendte forhold og til en besætning, de kender. Hvis det er nogle de kender, så er indgangsvinklen bedre og samarbejdet ligeså. Så tiden sammen er en meget vigtigt faktor også i forhold til at få det sociale til at fungere og dermed undgå den sociale isolation. "Commitment from the top" Gert Christensen peger på, at hvis skibets øverste ledelse fungerer godt, også socialt, så trives skibet også socialt. Som kaptajn er jeg en vigtig brik. Jeg kan sætte dagsordenen for dem om bord. Der er ingen tvivl om, at den læresætning, jeg hørte for mange år siden, som er "Commitment from the top", passer. Inden Gert selv blev kaptajn, var han om bord på skibe, hvor kaptajnens dårlige humør og ledelsesstil smittede af på hele skibet. Dorthe Karlsen fortæller, at hun indimellem bliver overrasket over, hvor stor betydning kaptajnen har i forhold til det sociale liv om bord. Hvis der gives tid og plads og opbakning fra kaptajnen og seniordelen, så sker der noget med det sociale om bord. 34

3 Vi havde en kaptajn, som gik foran. Hvis vi fx skulle spille bingo en aften, så gav han udtryk for, at han glædede sig til det eller støttede det, så folk tænkte: "Nåh, så kommer jeg også, og det bliver sikkert sjovt". Få gang i det sociale liv om bord Dorthe fortæller, at de har haft rigtig meget held med at deltage i Handelsflådens Velfærdsråds sportskonkurrencer. De har sportskonkurrencer mellem skibene, og man indgår også i en nordisk konkurrence og laver fx højdespring, kuglestød, 100-meter løb eller 50-meter løb. Så sender man resultaterne ind og ender med i løbet af året at blive målt op imod de andre skibe. Konkurrencerne foregår om bord på skibet. Det er noget, alle om bord kan forholde sig til. Så bliver der arrangeret lidt mad, og man har en hyggelig dag med noget fælles, som man gerne vil. Disse aktiviteter gør, at vi taler om nogle helt andre ting. Uanset nationalitet og personlighed taler vi om noget andet, og pludselig opdager man fx, at der blandt thaierne er en, som er god til længdespring, og at han var lokal mester derhjemme. Og vi har ofte bordtenniskonkurrence, hvor der pludselig er en regionsmester eller andet. De næste dage snakker man sammen om det, man lavede den dag. Dorthe Karlsen fortæller, at det gør en markant forskel. Når man først har taget hul på at tale om andre ting end arbejdet, så kan man blive ved med at tale om noget andet end arbejde. Så det breder sig som ringe i vandet, og fx nationalitet bliver ligegyldig. De har arrangeret konkurrencerne i arbejdstiden for at få så mange med som muligt. De har gerne villet ændre på, at nogle gemmer sig på værelserne altid. Ved at arrangere konkurrencerne i arbejdstiden, har alle muligheden for at være med. De har haft succes med bordfodboldturneringer her behøver folk ikke have nogle kundskaber inden. Alle kan være med. Vi spiller to og to, og vi har trukket lod om holdsammensætningen, så forskellige nationaliteter er sammen, og på den måde får vi noget teambuilding og noget samarbejde ind ad bagdøren. Men man skal virkelig opfordre dem til at være med. Thaier, polakker og filippinere skal have at vide, at de gerne må være med. De kan have svært ved at forstå, at de kan danne team med fx overstyrmanden og kaptajnen. Det ligger dem meget fjernt, hvorimod danskerne slet ikke blander det sammen. Se del 2: Forebyggelse af social isolation/ Skab anledninger man kan være fælles om 35

4 Måltider et socialt samlingspunkt Om bord i et skib kredser det sociale liv omkring kabyssen. Hovmester John Jørgensen kalder det skibets pulsslag. Det starter med "Godmorgen - hvad skal vi have at spise i dag?" Måltiderne er for mange dagens højdepunkt og en lejlighed til at få talt sammen. Sejler man rundt på et skib med en dårlig kok, så er man ikke så glad for at være der, som hvis det er en god kok. John M. Jørgensen, Hovmester Gert Christensen vurderer, at skibsfarten i dag er så forceret, at det er svært at tage på udflugt, når man kommer i havn. Det sker kun en sjælden gang imellem. Derfor må man sætte fokus på, hvad man kan gøre om bord. Gert ser det som en vigtig opgave at sørge for, at besætningen får pustet ud indimellem. En gang imellem laver jeg om på ugedagen, så laver jeg onsdag om til lørdag. Jeg siger til alle i dag er det lørdag. Det syntes de, er meget sjovt. Jeg gør det for at fortælle, at nu prøver vi at holde en fridag. Så får de noget godt at spise og et glas rødvin og karaokeanlægget er stillet frem i messen. Karaoke er stadig meget stort, og når der skal holdes fest sammen med filippinerne, så er det med karaoke eller bankospil. Det giver noget til fællesskabet at kunne lave noget andet sammen, og det er med til at få folk ud af kammeret og væk fra isolationen. Måltidet - en væsentlig del af det sociale samvær. 36

5 Om bord på Dorthes skib laver de lørdagsmiddage. Så gør de noget ekstra ud af det og tager pænt tøj på også for at bryde det monotone liv om bord. Der lægges ofte bordkort ud eller trækkes lod, så man bliver flyttet rundt og kommer til at snakke med forskellige. Dorthe fortæller, at det ikke altid har været lige nemt at få folk til at flytte sig rundt og være med på ideen. Nogle gange kræver det, at man er lidt stædig og holder fast. Og det virker faktisk godt. Det er også vigtigt, at kaptajnen lytter til måltiderne og giver plads til snakken. Stemningen ved middagsbordet farves af en kaptajn som er med på, at alle snakker, og han lytter og tier stille en gang imellem for at lytte til de andre. Og de kaptajner, som interesserer sig for de andre nationaliteter, får spredt det til resten af skibet. Hvis kaptajnen kun taler med danskerne, så kan kulturen om bord også blive sådan, at folk grupperer sig mere efter nationalitet. De fysiske rammer Hovmester John Jørgensen var i rederiet J. Lauritzen med i projektet "Projekt skib". Her eksperimenterede man bl.a. med indretningen af skibet. Fx var al rekreation samlet på et dæk dvs. messe, rygesalon, kabys og motionsrum. Der var jalousidøre mellem motionsrum og rygesalon, så man kunne trække det hele til side og være sammen med de andre. Selve indretningen af skibet er meget vigtig i forhold til at skabe nogle gode sociale rum. John M. Jørgensen, Hovmester Oppe på broen blev der lavet en sofagruppe, så man kan sidde oppe på broen og få en kop kaffe og sludre lidt med styrmanden, når han er på vagt. Så er han ikke så ensom på sin 6-timers aften-/nattevagt. Dorthe Karlsen fortæller, at de har valgt ikke at have fjernsyn i deres opholdsrum om bord. Det er helt bevidst, fordi det giver anledning til snak eller spille spil eller andet. Til gengæld har de en biograf om bord. For kører fjernsynet, så er det det, og det kan være svært at finde et andet offentligt sted at snakke uden at forstyrre. Det handler i det hele taget om at skabe rum, hvor folk har lyst til at være sammen. Det kan være en vanskelig opgave, fordi der er lidt plads om bord. Men det er af stor betydning for livet om bord, at de, der bygger skibet, overvejer, hvordan de kan skabe nogle steder, hvor folk gerne vil være, så de kommer ud fra deres kamre. 37

6 Kontakt til omverdenen. De moderne kommunikationsmidlers betydning Kaptajn Jens Evald Pedersen peger på, at god kontakt til sin hjemmebase og bagland er helt afgørende for trivslen om bord. Det at kunne maile og være i kontakt lidt oftere med sit bagland er en vigtig ting for de fleste søfolk. Om bord på Jens' skib har alle adgang til internettet. Det er et stort plus og noget, som folk prioriterer også frem for en lidt højere løn. Det er guld værd og vægtes meget, at man har den adgang altid. Og vi kan høre, at vi i en vis udstrækning kan rekruttere og fastholde folk hos os på den baggrund. Jens Evald Pedersen, Kaptajn Også kaptajn Lars Peter Jensen fortæller, hvor stor betydning kommunikation hjem via mail har hos dem. Nu får vi presse ud på mange sprog, og alle har adgang til sin egen private de er ikke online, men så snart jeg som kaptajn sender, så bliver deres mail sendt. Så det er vigtigt, jeg gør det ofte. Lars Peter Jensen, Kaptajn Lars Peter ser også frem til, at de en dag måske også vil være online hele tiden. Men han peger også på den fare, at folk i endnu højere grad gemmer sig på deres kammer, når de kan være online. Omvendt vil en god forbindelse og kommunikation til hjemmet betyde, at folk trives og har overskud til at være sociale. Tæt kontakt kan være nødvendig 38 Det kan være svært at opdage, hvis nogle har det dårligt og føler sig ensomme især hvis man ikke har det store kendskab til hinanden. Det kræver, at ledelsen er opsøgende.

7 Det er ikke nok bare at sige: "Min dør står altid åben." Det er svært for folk at træde ind over det dørtrin, også selvom det bliver sagt, at de er velkomne. Man skal også selv rundt som skibsledelse og snakke med folk. Der er kaptajner, der bevidst bruger en time eller to om dagen på at gå rundt og snakke med folk og få en fornemmelse af stemningen om bord. Gert Christensen fortæller, at en del af besætningen er om bord i seks måneder, hvor han selv er om bord i to måneder og lige kommer hjem og bliver ladet op. Det betyder, at han skal være ekstra opmærksom og snakke med alle og spørge til deres familier og børn, når han kommer tilbage osv. Det handler om at vise almen interesse og lidt professionel høflighed, for at de føler sig godt behandlet. Omvendt mener Gert også, man skal passe på med at overrende folk. Hvis jeg er nede ved filippinerne, der har karaoke, så bliver jeg ikke hængende der i 7-8 timer, men måske et par timer så har jeg vist flaget og hygget mig sammen med dem. De skal også have fred. Gert lægger også vægt på kendskab til besætningens forskellige kulturer som en forudsætning for at skabe trivsel og undgå social isolation. Det stiller store krav til os i skibsledelsen at have kendskab til det kulturelle og vide, hvad det er vigtigt med de enkelte grupper. Det gælder også i forhold til trivslen og social isolation, så man er opmærksom på nogle af de forskelle. 5 gode råd Se del 2: Forebyggelse af social isolation/ Dialog med rederiet om vigtige emner Hvis du selv som leder viser interesse og deltager i det sociale, så kommer den øvrige besætning også med. Sæt fokus på det sociale liv om bord. Arranger fx bordtennisturnering, grill eller fest for at lave noget sammen. Folk skal også have lov at være alene, men hvis der er en, der hele tiden isolerer sig eller virker trist, så tag en snak med vedkommende. Tag en åben snak med besætningen om, hvad I kan gøre om bord, for at det fungerer godt socialt. Foreslå, at besætningen arrangerer eller kommer med forslag til noget socialt. 39

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere