PROGRAM FOR Undervisning, foredrag og debatoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM FOR 2009. Undervisning, foredrag og debatoplæg"

Transkript

1 PROGRAM FOR 2009 Undervisning, foredrag og debatoplæg Undervisnings- og foredragstilbuddene i 2009 er nedenfor opdelt efter art og trin mht. forudsætninger i den pågældende målgruppe af personer. De her angivne emner kan sammenkædes til en række af timer efter nærmere aftale, herunder fordelingen over tid. Alle foredrag fungerer som koncentreret, inspirerende undervisning og information. I undervisningsmæssig sammenhæng kan de indgå enten som enkeltstående indslag for at udbygge den generelle viden eller som led i en større plan, hvor emnerne behandles yderligere og opgaver løses efterfølgende. Efter vores opfattelse er det generelt anbefalingsværdigt at integrere disse eksterne bidrag som et led i en større sammenhæng. Principielt er der dog tale om et oplæg for alle timer af stand alone -mæssig karakter, således at der ikke direkte stilles krav til efterfølgende diskussion eller fordybelse i de berørte problemstillinger. Ophavsret omkring de anvendte plancher og informationsmaterialer tilhører Aktieinfo og må kun anvendes i umiddelbar tilknytning til vores gennemførte undervisning og kopiering er antalsmæssigt begrænset til brug for de deltagende. Yderligere anvendelse sker efter særlig aftale. Priser og betalingsbetingelser. Pris beregnes i moduler á 45 minutter á 950 kr. ekskl. moms for skoler/læreanstalter er modulprisen 750,- ekskl. moms. Tillæg ved store arrangementer. Der betales transport jf. gældende takst fra Statens side. Rabat ved køb af over 10 moduler inden for et kalenderår er 10 %. Kontakt os for en nærmere aftale. Aktie.info Danmark ApS Kobbelhave 44 DK-6000 Kolding Tel. (+45) CVR-nr

2 OM AKTIEINFO: Aktieinfo blev stiftet i 2001 og er et af Danmarks førende, uafhængige analysehuse med fokus på både danske og udenlandske aktier. Information til abonnenter sker via Internettet til alle på samme tid. Aktieinfo er for gørdet-selv-aktiefolket som selv vil bidrage til at få opsparingen til at vokse under stor hensyntagen til risikoen. Der er opnået flotte resultater i Aktieinfos modelporteføljer, som flere år i træk har klaret sig bedre end det danske indeks. Aktier udvælges ud fra Stockpicking metoden. Personerne bag selskabet er analytiker Lau Svenssen og direktør John Stihøj begge med en mangeårig erfaring fra den finansielle branche. Desuden er Uffe Madsen, Spanien tilknyttet som konsulent med virke på Costa del Sol i Spanien. André Perman, San Francisco, USA er fast skribent på Magasinet Aktieinfo. Om foredragsholderne: LAU SVENSSEN Lau, 52 år, har en mangeårig erfaring som aktieanalytiker og er uddannet Cand. Polit. Han har dels været ansat i finanshuse i Danmark og dels haft sit eget rådgivningsfirma, og han citeres ofte i medierne. Lau har en unik evne til at finde interessante aktiecases. Han skriver Synspunkter i Berlingske Tidende. JOHN STIHØJ John, 48 år, har arbejdet indenfor den finansielle branche i mere end 20 år, heraf 7 år som investeringsrådgiver i skandinaviske banker i det finansielle centrum i Luxembourg, og han har opnået stor viden og ekspertise indenfor investeringsverdenen. John er direktør og ejer af Aktieinfo.

3 Gå hjem møder samt Kursus - & Voksenundervisning Finanskrisen Sammenhængen i den voksende krise gennemgås fra foråret 2007 til dato. Udgangspunkt i Subprime-lån med spredning til andre, mere indviklede værdipapirer og bankudlån til Hedge Funds og SIV er. Parallel-forløbet omkring olieprisens ekstreme stigning med top i juli 2008 og hurtige nedtur. Likviditetsmysteriet hvor bliver pengene af? Efterårskrisen i 2008 med flugt af penge til Safe Havens og dermed akut krise for svage lande (Island + delvis Danmark). Børspanik for aktier med afsporing i oktober 2008 og psyko-orienteret forandring af forventningerne med spredning til realsektoren (recessionsfrygt). Selvopfyldende profeti og hvordan lærer vi at beskytte os mod fremtidige kriser. Renteforhold og huslån Finanskrisen har medført turbulente forhold omkring renten. Vi ser på udsigterne for økonomien (afmatningen: recession stagnation fornyet vækst?), rentens udvikling som konsekvens af Finanskrisen, Danmarks særstilling som associeret til ØMU en, og det samlede perspektiv for Rentefald, men hvornår og i hvor lang tid? Hvordan forholder man sig som låntager med fastforrentet lån hhv. Flexlån? Hvornår kan man omlægge sine lån med fordel? Hvordan fastlægges en fornuftig balancere i gældens rentevilkår og løbetid hhv. muligheden for afdragsfrihed? Privatøkonomiens kerne De centrale punkter i livsforløbet og pengene herved. Nuværende indtægt udsigter for fremtidig indtægt. Skal man flytte til udlandet eller et andet sted pga. job? Er det pengene værd? Den største udgiftspost: skat. Skattesystemets påvirkning af valg fast ejendoms fortrin + opsparing med fradrag. Bagsiden med Bondeproblemet: gæld og dårlig likviditet. Hvilken gældskapacitet har du? Hvor stor risiko bør man påtage sig, og hvornår? De tunge udgifter: bolig, bil, dyr hobby. Børn og hensynet til deres trivsel, tryghed, fremtid og sikkerhed. Forsikringer (liv), hvordan og hvor meget? Pensioner - undgå faldgrubberne. Planlægning contra løbende tilpasninger. Kriser skilsmisser papir(-løs). Hvor meget skal man være sikret ved pensionering? Nedsparing og friværdien i fast ejendom. Huskeseddel i en farlig, fri verden: Pas-på punkter. Samfundets struktur En bred gennemgang af Danmarks strukturelle forhold og relationer til omverdenen. Erhvervsgrundlag og beskæftigelse. Den offentlige sektors størrelse, struktur og styring samt den danske udgave af den nordiske velfærdsmodel. Finanssektorens funktion, størrelse og struktur. EU-medlemskabets betydning og begrænsning af national selvstændighed. Den politiske magts overtagelse af den udøvende magt. Domstolene, Ombudsmand og klageadgang samt offentlighed i forvaltningen. Særlige forhold angående Færøerne og Grønland. Danmark i den globale virkelighed Globaliseringens omfang og kerne i den frie økonomi. Frihandel. Regionale aftaler (Nafta, EØS). Erhvervslivets dynamik som frontløber. Penge har intet fædreland. Global kapitalisme. Grænseløs kriminalitet; ønskes kontrol? Politisk samarbejde (G5-7-20). Magtforskydninger. USA-EU-Japan-Kina-Indien + Rusland-Brasilien samt resten af verden. OPEC og energi som flaskehals, olie + naturgas. CO2-udfordringen. FN som ny platform. Danmarks reducerede særpræg. Barriererne falder. Kan indkomsterne (BNP) opretholdes og vokse? Trues velfærden? Trues danskheden som kultur. Varighed: 2 x 45 minutter

4 Værdipapirer Hvad er penge? Finansielle placeringer i bank, reale aktiver, fast ejendom, værdipapirer, pensioner. Fordringer, pantebreve og obligationer. Pantebreve (Subprime som særtilfælde). Obligationer Typer Udstedere - Valuta. Indekspapirer. Hybridpapirer (garanterede produkter). Ansvarlige lån. Konvertible lån. Aktier Typer Stemmeret Præferencestilling indfrielsesregler. Ejerandele med stort udsvingsrum for markedsprisen. IPO er - Second hand handel. Børsnotering - First North - DAMP - Dansk OTC - Unoterede papirer. Aktionæraftaler. Free Flow. Udbytte (aconto skat), opkøb af egne aktier, emissioner. Skatteregler. Varighed: 3 x 45 minutter med spørgsmål løbende. Aktier Ejerandelsbeviser. Grundlæggende ide i A/S med isoleret økonomi og begrænset hæftelse. Børser som fænomen. IPO er. Second hand handel. Aktiers karakteristika i prisdannelsen på et frit marked. Menneskers adfærd. Typer af aktører og deres tankegang. Interaktiv proces med mange, skiftende aktører involveret. Teknisk analyse Fundamental analyse. Take Overs, fusioner, aktier som betalingsmiddel. Skatteforhold. Hvordan har udviklingen været. Hvad er situationen netop nu? Varighed: 3 x 45 minutter med spørgsmål løbende. Iværksætter: skal - skal ikke? Med udgangspunkt i praktisk erfaring afdækkes emnet set fra initiativtagerens synspunkt. Er mine ideer og mit oplæg holdbart som forretning? Er det værd at tage chancen risikoen for at det går galt og tabet herved. Hvordan beskytter jeg mig (min familie) og forhindrer personlig ruin? Hvilke rammer skal eksperimentet have i tid og penge? Hvem og hvad konkurrerer jeg imod, og hvordan får jeg succes i både salg og selve leverancen hvad er min styrke? Findes der alternative måder at aktivere et sådant projekt på samarbejde eller salg af konceptet til en eksisterende virksomhed med eller uden min deltagelse som ansat? De vigtigste praktiske forhold for etableringen: tid, sted, ansatte, familiens inddragelse og accept, pengene, selskabsform, bogholderi/revisor. Findes en Plan B, hvis Plan A svigter? Varighed: 2 x 45 minutter med spørgsmål løbende.

5 Folkeskolen 9. og 10. klassetrin Gymnasier/HTX og Handelsskoler Foredragene tilpasses til den pågældende studieårgang. Værdipapirer Hvad er penge? Finansielle placeringer i bank, reale aktiver, fast ejendom, værdipapirer, pensioner. Fordringer, pantebreve og obligationer. Pantebreve og gældsbreve. Obligationer Typer Udstedere - Valuta. Indekspapirer. Aktier Typer Stemmeret Præferencestilling. Ejerandele med stort udsvingsrum for markedsprisen. IPO er- Second hand handel på Børsen. Børsnoteringen sikrer normalt fornuftig prisdannelse på papirerne. Privatøkonomi for begyndere De centrale punkter i livsforløbet og pengene herved. Hvad skal jeg uddanne mig til og hvad tjener jeg så? Indtægter og udgifter som ung. Skat. Tilsvarende som voksen. Hus - hvad koster det? Hvordan låner man penge og hvad koster det i rente? Hvordan beregner jeg mit budget. Hvor meget tør jeg låne? De store udgifter: bolig bil hobby. Pas-på punkter. Danmark i den globale virkelighed Globaliseringens omfang og kerne i den frie økonomi. Frihandel. Regionale aftaler (Nafta, EØS). Erhvervslivets dynamik som frontløber. Penge har intet fædreland. Global kapitalisme. Grænseløs kriminalitet; ønskes kontrol? Politisk samarbejde (G5-7-20). Magtforskydninger. USA-EU-Japan-Kina-Indien + Rusland-Brasilien samt resten af verden. OPEC og energi som flaskehals, olie + naturgas. CO2-udfordringen. FN som ny platform. Danmarks reducerede særpræg. Barriererne falder. Kan indkomsterne (BNP) opretholdes og vokse? Trues velfærden? Trues danskheden som kultur. Varighed: 2 x 45 minutter Aktier Ejerandelsbeviser. Grundlæggende ide i A/S med isoleret økonomi og begrænset hæftelse. Børser som fænomen. IPO er. Sceond hand handel. Aktiers karakteristika i prisdannelsen på et frit marked. Menneskers adfærd. Typer af aktører og deres tankegang. Interaktiv proces med mange, skiftende aktører involveret. Teknisk analyse Fundamental analyse. Take Overs, fusioner, aktier som betalingsmiddel. Skatteforhold. Hvordan har udviklingen været? Hvad er situationen netop nu? Skal aktierne stige eller falde?

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj 15-02-2009 3. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj 15-11-2009 20. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-04-2010 9. Årgang 7. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-04-2010 9. Årgang 7. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-04-2010 9. Årgang 7. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Søren Ellemose, Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-4: Aktiekommentar. Vi anbefaler

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Vi fastholder et moderat positivt syn på aktiernes

Læs mere

økonomisk frihed Af martin kyed

økonomisk frihed Af martin kyed økonomisk frihed Af martin kyed Velkommen til CEPOS gymnasieprojekt Denne publikation er en del af CEPOS gymnasieprojekt. CEPOS gymnasieprojekt henvender sig til elever og lærere på de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

Magasinet FINANS-Info

Magasinet FINANS-Info Magasinet FINANS-Info Uafhængigt investeringsmagasin. 15-09-2007 16. udgave, 6. årgang. Leveret i PDF-format via e-mail kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Pr. brev i Danmark: kr. 800,- halvårligt

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012 Konklusion Strategien om at vokse med 15-25 % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det

Læs mere

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE PRIVAT INVESTERING

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE PRIVAT INVESTERING PRIVAT INVESTERING 2 UDGAVE NOVEMBER 2005 Hvordan finder jeg den rigtige pensionsopsparing? Vær hudløs ærlig over for dig selv, når du skal vælge pensionsopsparing. Lever du usundt, må du forvente at få

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere