Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet?"

Transkript

1 oktober 2014 Nr. 09 Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? "I Heden & Fjorden er vi klar over værdien af det tværfaglige samarbejde, hvor en række rådgivere fra Kvæg, Plante & Miljø samt Regnskab & Økonomi arbejder tæt sammen for at give dig den bedst mulige foderrådgivning." Johannes Elbæk, adm. direktør Hvorfor lave Kompakt fuldfoder? Fordi det giver mere mælk. Forsøg gennemført af Videncentret for Landbrug viser, at der i gennemsnit kan hentes ekstra 1,5 kg EKM pr. ko pr. dag ved at lave en mere ensartet foderblanding til køerne. Kristensen, N.B Videncentret for Landbrug, Kvæg, Indberetning af sprøjtejournal 2014 side 6 Ny slagtepræmieordning kræver ny tilmelding side 7 Møde: Nyt om EU-reform og Vandplaner side 11

2 Indholdsfortegnelse Økonomi Moms- og skattekalender Plante Kvæg Sprøjteopfølgningskurser Praktisk klovkursus Kursus i brugen af e-arkiv og e-faktura Kødkvægsarrangement Arrangementer foreninger Motorvejsmøde om Holstebro motorvejen Tirsdag den 14. oktober kl på Rådgivningscentret, Nupark 47, Holstebro Formålet med mødet er at orientere om projektet, samt fortælle om, hvordan man som lodsejer sikrer sine rettigheder bedst muligt. Der vil være indlæg ved lokale rådgivere, specialkonsulent Ole Kirk fra Videnscenter for Landbrug samt fra landmænd, der selv har prøvet at få jord eksproprieret til motorvej. Mødet er primært for de landmænd/lodsejere, der vil blive berørt af motorvejen, men alle er velkomne. Ingen tilmelding. Holstebro Struer Landboforening 02 Kontakt Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm, mobil og Karen Aagaard, mobil DLBR forsikringsmæglerne A/S Birk Tlf LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Jens Ravn tlf Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf SvineRådgivningen Birk Tlf Foto: Colourbox m.fl.

3 økonomi Af Tove Plougmann Nielsen, økonomirådgiver og socialøkonom Fakta om arbejdsskadeforsikring for indehavere og medarbejdende ægtefæller Som selvstændig erhvervsdrivende har du sikret dine medarbejdere med en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Det vil sige, at dine medarbejdere får erstatning i tilfælde af personskade på arbejdet. Men har du også sørget for din egen tryghed? og har du en medarbejdende ægtefælle, der også skal sikres? Hvem kan tegne Arbejdsskadeforsikring for indehavere? Selvstændige erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefæller og medarbejdende ægtefæller der er på lønaftale, kan på frivillig basis tegne en forsikring, hvis de ønsker at være omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Dette gælder private firmaer samt I/S og K/S, herunder også landmænd. Derimod er beskæftigede i et ApS eller A/S omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler med mere Erstatning for tab af erhvervsevne Godtgørelse for varigt mén Overgangsbeløb ved dødsfald Erstatning for tab af forsørger Godtgørelse til efterladte Forsikring dækker personskader forårsaget af arbejde. Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning. Anmeldefrist Du skal anmelde skaden til dit forsikringsselskab senest ni dage efter, at skaden er sket. 03

4 Af Søren Hansen, driftsøkonomirådgiver Jagten på den uudnyttede kassekredit Hvis der gennem en længere periode er en stor uudnyttet kassekredit, kan pengeinstituttet foreslå, at der enten skal beregnes provision af trækningsretten, eller der skal påbegyndes en nedskrivning af trækningsretten. Argumentet er, at pengeinstituttet hele tiden skal stille likviditet til rådighed i forhold til det bevilgede maksimale trækningsret. Hvis der tages provision af trækningsretten, bliver den effektive rente afhængig af udnyttelsesgraden. Hvis for eksempel der er aftalt en årlig rente på 7 % og en provision på 0,25 % med kvartårlig rentetilskrivning, bliver den effektive rente 7,54 % ved en udnyttelsesgrad på 75 % og 7,71 % ved en udnyttelsesgrad på 50 %. Især ved udnyttelsesgrader under 50 % begynder den effektive rente at stige, hvis der indgår provision. Se figuren. Forsøg derfor at få grundlæggende rentesats nedsat således, at den samlede renteudgift ikke øges. Hvis der indgås en aftale om nedskrivning af kassekreditten er det naturligvis vigtigt, at der hele tiden fortsat er plads på kassekreditten til uforudsete udgifter. Selv med en grundig budgetlægning kan der ske uforudsete ting. Husk derfor en klar aftale om, at trækningsretten kan øges igen uden omkostninger, hvis behovet viser sig. Etableringsomkostningerne er jo betalt tidligere. 04

5 Af Allan Graversen, Ringkøbing Amts Revsion ApS Frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. november 2014 Om der skal foretages frivillig indbetaling af acontoskat afhænger af, om den rente der spares ved frivillig indbetaling, er større end den rente, der mistes. Forventer du en restskat, vil det være en god ide at foretage en indbetaling, hvis lånerenten eller investeringsrenten er mindre end den rente, der betales til Skat. Forventes selskabet at få en restskat for 2014, og foretages der en frivillig indbetaling af restskat i november 2014, slipper selskabet for at betale et rentetillæg på 4,6 % per år. Hvis selskabets overskudslikviditet giver under 5,7 % per år i rente eller er selskabets finansieringsomkostninger under 5,7 % per år, er det en fordel at foretage en frivillig indbetaling, hvis man kan undvære pengene i tolv måneder. MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. oktober oktober (ikke udtømmende) 10. oktober Indbetaling til eindkomst / FerieKonto 10. oktober Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for september måned oktober Indbetaling af AES, AER og finansieringsbidrag 15. oktober Indbetaling af lønsumsafgift for september måned 2014 og juli kvartal oktober Indbetaling af B-skat og Arbejdsmarkedsbidrag (9. rate) 20. oktober Indbetaling af restskat for personer over kroner for indkomståret 2013 (3. rate) 27. oktober Angivelse og indbetaling af moms for september måned 2014 (månedsmoms) 27. oktober Listeangivelse af EU-salg uden moms for september måned og 3. kvartal oktober Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb per 31. maj

6 Plante Af Kjeld Nørgaard, chefrådgiver Det er tid til indberetning af sprøjtejournalen (SJI) for høståret 2014 Indsender du din sprøjtejournal for 2013/14 til os inden den 1. oktober 2014, giver vi en planteskovl som tak for hjælpen! Skæringen mellem det gamle og det nye sprøjteår er, når afgrøden høstes. Nedvisning med roundup før høst tilhører 2014, mens kvik-sprøjtning i stubben efter høst skal i sprøjtejournalen for Mark og gødningsplanlægning Lav din markplan nu i efteråret. Specielt hvis du skal afsætte husdyrgødning i den kommende sæson, er det en fordel for alle, at vi får styr på husdyrgødningsoverførsler tidligt. Til den kommende sæson vil vi gerne tilbyde at sætte ekstra fokus på din bundlinje i marken. Hvis du ønsker, at vi går lidt dybere i din markøkonomi, er det også oplagt at tage fat på det ved en tidlig planlægning. Planlægningen kan eventuelt kombineres med et markbesøg i vintersæd eller græsmarker før vinter. Får du lavet din markplan inden den 1. januar, tilbyder vi igen i år en halv times gratis opfølgning og rettelser til foråret

7 kvæg Af Mikael T. Mortensen, kvægrådgiver og Birthe Buskov planterådgiver Ny slagtepræmieordning kræver ny tilmelding 1.januar 2015 ophører den hidtil gældende slagtepræmieordning for handyr. Støtten udvides nu til 180 millioner kroner årligt, hvilket næsten er en fordobling af den gamle ordning. Med den forøgede støtte udvides ordningen også til at gælde kviekalve og stude. Det forventes, at den såkaldt koblede støttepræmie til oksekødsproduktionen vil blive udbetalt for ca stk. kvæg i Danmark. Hvert dyr støttes med cirka 700 kroner. Hvis produktionen bliver større end forventet, bliver støttesatsen per dyr dog mindre. Udover at sikre produktion af slagtekvæg hos danske landmænd skal slagtepræmien understøtte slagteriernes råvareforsyning og fastholdesen af arbejdspladser på slagterierne. Som i den nuværende handyrordning skal ansøgere have mindst fem støtteberettigede dyr for at få slagtepræmien. Tilmeld dig i oktober 2014 Som i den nuværende handyrordning er det slagterierne, der står for at indberette antallet af slagtede dyr. Landmænd, som vil gøre brug af ordningen, skal tilmelde sig i perioden den oktober 2014 for at få del i slagtepræmien i De, der ønsker at tilmelde sig slagtepræmieordningen, skal tilmelde sig via Fødevareminsteriets tast-selv service eller kontakte deres planterådgiver for tilmelding. Tilmelding kan også ske via Fællesskemaet, men så fås der ikke præmier for dyr leveret før 21. april Det er vigtigt, at tilmelding til ordningen sker med samme CVR- eller CPRnummer, som besætningen er registreret under i CHR. Fakta om slagtepræmien Den samlede støttepulje til slagtepræmien er på 180 millioner kroner Slagtepræmien gives ved slagtning af dyr af begge køn Den maksimale alder for støtteberettigede dyr er 16 måneder for kvier og 30 måneder for tyre og stude Dyret skal have en slagtet vægt på mindst 160 kg eller en alder på mindst otte måneder, hvis dyret sendes til slagtning i et andet EU-land NaturErhvervstyrelsen skriver direkte til de landmænd, der har leveret støtteberettigede dyr i 2013 og Bemærk, der sker IKKE automatisk overførsel til den nye ordning grundet ændrede støttebetingelser. Dyret skal have opholdt sig på ansøgerens bedrift i mindst to af de forudgående tre måneder før slagtning eller forsendelse. Dette er uændret i forhold til den nuværende støtteordning. 07

8 Arrange Sprøjteopfølgningskursus Et sprøjtebevis eller certifikat må ikke være mere end fire år gammelt. Så har du erhvervet eller været på et af de første opfølgningskurser i perioden 1. juli juni 2011, er det tiden at få det opfrisket - og senest 1. juli Varighed Opfølgningskurset varer èn dag, og der afsluttes IKKE med eksamen. Ved gennemført kursus udstedes et kursusbevis, som skal kunne forevises på forlangende ved Plantedirektoratets kontrolbesøg. Tid og sted Vi tilbyder følgende kurser: Torsdag den 20. november kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Torsdag den 20. november kl på Rådgivningscentret, Nupark 47G, 7500 Holstebro Tirsdag den 9. juni 2015 kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Undervisere Det er teknikrådgiver Hans Thostrup, og planterådgivere fra Heden & Fjorden, som underviser. Kurserne udbydes som AMU-kurser i samarbejde med Dalum Landbrugsskole. Pris Kurset koster i alt 750 kroner plus moms for en hel dag inklusiv forplejning med mere. (Dalum opkræver 122 kroner og Heden & Fjorden 628 kroner). Som ufaglært eller faglært der mulighed for at søge om VEU-godtgørelse (inden for landbrugsfaget er det kun agronom og tekniker, som betragtes som videregående uddannelse). Tilmelding Klik ind på og søg på HogF. Når du har fundet det rigtige kursussted, skal du vælge den ønskede dato. Bemærk, at du som arbejdsgiver skal have medarbejdersignatur for at kunne tilmelde, og du skal desuden have de rigtige rettigheder på Se også tilmeldingsvejledningen under arrangementer på vores hjemmeside Lønrefusion Du har mulighed for at søge om VEU-godtgørelse på cirka 650 kroner per dag. Bemærk, at du skal tilmelde dig kurset med Digital Signatur/medarbejdersignatur for at søge godtgørelse. Er du selvstændig landmand og IKKE ønsker at søge om VEU-godtgørelse, kan du tilmelde dig på som privatperson uden at have en Digital Signatur Det er dit ansvar, at dit sprøjtebevis eller certifikat er gyldigt. Hvis du ikke med fire års interval gennemfører dit opfølgningskursus, mister du retten til at sprøjte, men sprøjtebeviset/- certifikatet bortfalder ikke. Ønsker du på et senere tidspunkt igen at opnå ret til at sprøjte, kan det ske ved, at du gennemfører et opfølgningskursus. Arrange

9 menter Praktisk klovkursus for alle der arbejder med køer og klove Torsdag den 30. oktober kl på Agroskolen i Hammerum, Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning Kurset i praktisk klovbeskæring giver en god basisviden for selv at komme i gang med at klovbeskære eller lægge forbinding på akut halte køer, der ikke kan vente indtil klovbeskæreren kommer igen. Kurset er en blanding af teori og praktik. Den praktiske del foregår på døde koben. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med køer og klove, både nybegyndere og de der trænger til en genopfriskning. køer skal gå godt - for at klare sig godt Undervisere: klovspecialist Nynne Capion og klovbeskærer Marinus Bonde Pris: kroner inklusiv forplejning Tilmelding: senest onsdag den 22. oktober på eller tlf Kursusleder: kvægrådgiver Dorthe Lyngby Larsen Ring gerne for yderligere information om kurset på mobil menter 03 09

10 Arrange Kødkvægsarrangement Onsdag den 1. oktober kl hos Niels Christian Mortensen, Herningvej 57, 7480 Vildbjerg Niels har 10 Charolais ammekøer + opdræt Aftenen fortsætter på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning med faglige indlæg: Leverikter og parasitter ved dyrlæge Line Fruergaard-Roed Fodring af kødkvæg i vinterhalvåret ved kvægrådgiver Mikael Mortensen Bemærk ny adresse til aftenens faglige indlæg Tilmelding: senest mandag den 29. september på eller på tlf Pris: 100 kroner per person inklusiv kaffe. Betales på dagen Kødkvægsudvalget, Heden & Fjorden Kursus i brugen af e-arkiv og e-faktura Den elektroniske mulighed for håndtering af regnskabsbilag og andre dokumenter Tirsdag den 21. oktober kl i IT-lokalet i Birk, Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Onsdag den 22. oktober kl i mødelokale 2 i Nupark, Rådgivningscentret, Nupark 47, 7500 Holstebro Tilmelding: En uge før hvert kursus på tlf Underviser: Lars Østerby, regnskabsassistent 10 Pris: 500 kroner eksklusiv moms. Inklusiv kaffe Arrange Max antal deltagere: 9

11 menter Nyt om EU-reform og vandplaner Kom og hør hvad der er nyt i den nye EU-reform. Hvad sker der omkring vandplaner og vandråd? Tirsdag den 30. september kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum Program: Indledning ved Sven Agergaard, bestyrelsesformand Heden & Fjorden Orientering om EU-reformen ved NaturErhverv Kaffe Hvad sker der med vandplanerne, og hvad er der sket i vandrådene? ved Helle Borum, miljørådgiver og Karsten Willumsen, formand for Herning-Ikast Landboforening Tilmelding: senest fredag den 26. september til Heden & Fjorden på eller tlf Holstebro Struer Landboforening Herning-Ikast Landboforening Plante & Miljø, Heden & Fjorden seniorklubber Foredrag Fredag den 10. oktober kl på rådgivningscentret Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, Herning Foredrag med Hanne Reid Larsen Emne: Oplev DR journalisten bag programmerne Kæft, trit og flere knus i forbindelse med behandlingshjemmet Schubertsminde Foredrag Onsdag den 22. oktober kl i Ikast Svømmecenter Foredrag med Erik Kavin, lokalhistoriker Emne: Fortidens liv langs Kræmmervejen. Pris: 60 kroner per person Ingen tilmelding Ikast-Bordingegnens seniorklub Herningegnens Landboforeningers seniorklub Foredrag Tirsdag den 21. oktober kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum Efterårsfest Tirsdag den 28. oktober kl i Skolegade 32 Tilmelding: senest den 20. oktober til Lis Lægaard på eller Husk at bestille diabetesmad ved tilmelding. Pris: 175 kroner per person Foredrag med Torben Madsen, Frederiks. Emne: Torben fortæller om oplevelser som jægersoldat, bomberydder og livrist for dronning Ingrid Holstebro-Struer Hedeboernes Landboforeningers seniorklub menter seniorklub 11

12 Vil du gerne vide, hvad der skal til, for at Kompakt fuldfoder kan fungere optimalt hjemme hos dig, så ring til: Katrine Bjørn for en snak om Kompakt fuldfoder + KMP fuldfoder: Mette Fjordside for en snak om Kompakt fuldfoder + Virksomhedsudvikling: Bliver du kunde i Heden & Fjorden, er det første besøg gratis, som en del af dit opstartstilbud. Vibeke Duchwaider for en snak om Kompakt fuldfoder + Grovfoderoptimering: eller planterådgiver Bent Hedegaard: Aage H. Nielsen for en snak om Kompakt fuldfoder + Produktionsøkonomi: eller driftsøkonom Annette Bøeg: Hvad er Kompakt fuldfoder? Kompakt fuldfoder er fuldfoder i ordets egentlige forstand en foderblanding, hvor hver mundfuld indeholder hele foderplanen. Ofte tilsættes vand, og blandingsgraden øges for at opnå den nødvendige ensartethed ligesom det er et krav, at der er foder tilgængeligt på foderbordet på alle tider af døgnet. Det lyder måske meget nemt, men der er en del faldgruber omkring fremstilling af kompakt fuldfoder, som man skal være opmærksom på. Især fordi de mere tunge blandinger kan udfordre fuldfodervognene. Derfor kan det være en god idé at få lidt hjælp til at komme i gang med de rigtige rutiner omkring kompakt fuldfoder. Redaktionen er afsluttet den 12. september Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

justering af Virksomhedsordningen

justering af Virksomhedsordningen november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12

Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12 oktober 2011 Nr. 09 Skatteregnskaber i ny udgave side 05 Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12 Nye ø90 online kurser side 13 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante&Miljø... 06 Kvægbrug.....................................................

Læs mere

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

giv arbejdsglæden et tjek side 03

giv arbejdsglæden et tjek side 03 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø....................................... 03 Plante&Miljø...

Læs mere

MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014

MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Industrivej 53 7620 Lemvig Telefon 9663 0544 Telefax 9663 0545 E-mail: ll@lemvig-landbo.dk www.lemvig-landbo.dk MØDEPROGRAM 2014-2015 Så er vinterprogrammet

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere