H A LV Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2015

2 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar 30. juni Information om indhold i afdelingernes beretning og regnskaber 13 Anvendt regnskabspraksis 14 Afdeling Globale Aktier Beretning 16 Resultatopgørelse, balance & noter 17 2

3 3 FORENINGSOPLYSNINGER FORENING RÅDGIVER Falkoner Allé 53, Frederiksberg Telefon: Great Dane A/S Porthusvej Svendborg Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Reg.nr. i Finanstilsynet: Stiftet: 26. september 2014 Hjemsted: Frederiksberg Kommune Regnskabsår: 1. januar 31. december REVISOR Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Telefon: BESTYRELSE DEPOTSELSKAB OG NAVNENOTERINGSSTED Ken L. Bechmann (formand) Charlotte Lindholm (næstformand) John Erik Rif Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa Telefon: INVESTERINGS- FORVALTNINGSELSKAB TILSYNSMYNDIGHED Invest Administration A/S Falkoner Allé 53, Frederiksberg Telefon: Finanstilsynet Århusgade København Ø Telefon:

4 4 Udvikling og forventninger Ricisi og risikostyring LEDELSESBERETNING Foreningens bestyrelse har i dag godkendt foreningens første halvårsrapport, og foreningen er kommet godt fra start. Rapporten omfatter perioden fra foreningens etablering den 26. september 2014 til den 30. juni Halberg-Gundersen Invest er en forening skabt af investorer, til gavn for investorer. Bestyrelsen er derfor meget tilfreds med, at der i tegningsperioden viste sig en god tiltro til foreningens idegrundlag. Afdeling Globale Aktier fik i sin første tegningsperiode, der gik fra den 14. til den 20. januar 2015, en meget tilfredsstillende tegning på i alt 159,6 mio. kr. fordelt på 50 investorer, og blev første gang handlet på Nasdaq Copenhagen A/S den 27. januar Ved halvårsskiftet er foreningens formue vokset til 205,6 mio. kr. Driftsresultatet i afdelingen bidrog med 10,4 mio. kr. og tilgang af nye midler med 35,6 mio. kr. Bag driftsresultatet ligger et afkast i perioden på 6,5 pct., hvilket absolut set er et højt afkast sammenlignet med den gældende lave inflation og renter. Bestyrelsen finder endvidere afkastet tilfredsstillende i forhold til udviklingen i benchmark. Omkostningsprocenten var på 0,44 pct. i første halvår, svarende til en forventet omkostningsprocent for året på 0,95 pct., hvilket er lavt i forhold til andre danske afdelinger med globale aktier som investeringsunivers. FORLØBET AF FØRSTE TEGNINGSPERIODE Halberg-Gundersen Invest afdeling Globale Aktier afsluttede sin tegningsperiode den 20. januar 2015 og havde første handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S den 27. januar investorer tegnede andele for i alt 159,6 mio. kr., og dermed var der positiv interesse for at være med fra start. Siden er der tegnet beviser for yderligere 35,6 mio. kr., og antallet af investorer har rundet 140. Foreningens formand, professor Ken L. Bechmann, udtrykte i forlængelse af tegningsperiodens udløb stor tilfredshed med resultatet: Vi bliver jo ikke solgt af bankerne, men skal derimod købes af investorerne selv. Vi er bestemt tilfredse med, at der allerede nu inden der er dokumenteret nogen resultater er så mange, der tror på foreningen. Det glæder os. Vi er også overvældet af den opmærksomhed, foreningen eksempelvis har fået i medierne, fra branchen og fra uafhængige rådgivere.

5 Udvikling og forventninger Ricisi og risikostyring 5 UDVIKLING OG FORVENTNINGER Positive aktieafkast trods makroøkonomisk usikkerhed lancerede afdeling Globale Aktier medio januar 2015, hvilket faldt samtidig med en række større makroøkonomiske og politiske begivenheder, som kom til at præge værdipapirmarkederne i årets første halvdel. Den europæiske centralbank (ECB) præsenterede efter amerikansk model den 22. januar et opkøbsprogram for europæiske obligationer, der strækker sig ind i 2016, og det gav anledning til store kursstigninger på især de europæiske aktier. Samtidigt faldt der lidt mere ro over konflikten mellem Ukraine og Rusland, mens den nye venstreorienterede græske regering, der overtog magten efter valget den 25. januar, helt stjal rampelyset fra såvel Putin som Islamisk Stat og borgerkrigen i Syrien hen over forårsmånederne. Høje afkast i aktiemarkederne Afkastet på aktiemarkederne blev på 11,7 pct. i årets første seks måneder målt ved MSCI World Index inkl. udbytte i danske kroner. Ved udgangen af 1. kvartal lå afkastet betydeligt højere, da verdensindekset var steget med 15,8 pct. Men især uroen i Grækenland fik efterfølgende aktiemarkedet til at falde tilbage i løbet af 2. kvartal. Den generelt positive udvikling dækker over store stigninger på de japanske aktier, hvor det toneangivende indeks, Nikkei 225, ved udgangen af juni, havde givet et afkast på 16,5 pct. I Europa var det især de franske og tyske markeder, som bidrog positivt med afkast på henholdsvis 12,1 og 11,6 pct., mens de engelske aktier oplevede et mindre fald på 0,7 pct. Sidstnævnte skal dog ses i lyset af en markant styrkelse af det britiske pund, så afkastet målt i danske kroner landede på 9,1 pct. I USA lå det toneangivende aktieindeks S&P 500 næsten fladt med en lille stigning på 0,2 pct. De amerikanske aktier blev imidlertid også set fra europæiske investorers øjne hjulpet af kursstigninger på USD, som neutraliserede afkastefterslæbet, så det amerikanske afkast målt i danske kroner blev på 9,2 pct. Fortsat makroøkonomisk uvished Den globale vækst forblev med 3,4 pct. på et uændret relativt lavt niveau i 2014, som var stort set identisk med BNPvæksten i Tallet dækker imidlertid over en fremgang fra 1,4 pct. til 1,8 pct. i de vestlige industrilande, mens udviklingslandenes vækst fortsatte med at falde fra niveauet 5,0 pct. i 2013 til 4,6 pct. i DET HURTIGE OVERBLIK RESULTAT 1. HALVÅR MIO. KR. AFKAST 1. HALVÅR ,5 PCT. FORMUE ULTIMO 1. HALVÅR MIO. KR.

6 6 Udvikling og forventninger Ricisi og risikostyring Denne tendens ventes at fortsætte i 2015, hvor der i markedet ligger forventninger om en økonomisk fremgang i USA og Europa på henholdsvis 3,1 pct. og 1,5 pct. Japan forventes at genfinde en vækst på cirka 1,0 pct. efter et 2014, som mod forventning gav en mindre tilbagegang i den japanske økonomi. Væksten i udviklingslandene forventes endnu engang at falde, og det er primært Rusland, Brasilien og Kina, som trækker i negativ retning. En samlet fremgang i den globale økonomi kan dog, for aktiemarkedernes vedkommende, i høj grad blive påvirket af en række faktorer: Grækenlands mulige euro exit. I skrivende stund hersker der stadig tvivl om Grækenlands fortsættelse i eurosamarbejdet. Langt hovedparten af markedsdeltagerne forventer ikke, at Grækenland vil kunne påvirke det begyndende opsving i Europa voldsomt, men der synes til gengæld ikke tvivl om, at en græsk exit vil skabe betydelig uro på aktiemarkedet på kort sigt, hvilket med al tydelighed blev understreget ved udgangen af juni, hvor bestræbelserne på at indgå en ny aftale mellem Grækenland og kreditorerne i første omgang mislykkedes. Geopolitisk situation. Selvom Grækenland for en stund har taget fokus væk fra Ukraine og Islamisk Stat, er der på ingen måde fundet langsigtede løsninger på de to konflikter, og de har dermed en risiko for at blusse op igen, når Grækenlands forhold er mere afklaret. Olie- og råvarepriserne. Olieprisen blev halveret i perioden fra juni 2014 til januar 2015, og har efterfølgende rettet sig lidt igen til niveauet USD. Effekten bør alt andet lige give en større gevinst for den brede økonomi i form af både øget privatforbrug og reducerede omkostninger for erhvervslivet, end den negative effekt på selskabernes økonomi inden for olie- og råvarebranchen. Renteudviklingen i både USA og Europa er et af de helt store spørgsmål. Markedet har længe spået en amerikansk renteforhøjelse, mens den ekspansive europæiske pengepolitik må forventes at udskyde væsentlige rentestigninger i Europa. Da inflationen fortsat er lav og ydermere bliver holdt i ave af de lavere råvarepriser, må det forventes, at rentestigningerne kommer først i USA, hvis den forventede økonomiske fremgang materialiseres, og her er det vigtigere end nogensinde før, at man ikke hæver renterne så tidligt, at opsvinget kvæles. Valutakursudviklingen har ændret markant ved konkurrencesituationen de seneste 12 måneder. Den amerikanske dollar blev i perioden fra maj 2014 til marts 2015 styrket med over 30 pct. i forhold til euro og danske kroner, og en kommende amerikansk renteforhøjelse kan medføre, at tendensen fortsætter. Det betyder, at europæiske virksomheder alt andet lige bliver mere konkurrencedygtige i forhold til de amerikanske, som får vanskeligt ved at opretholde de seneste års høje indtjeningsniveau. Samlet set er der så småt udsigt til, at den globale økonomi er kommet sig over finanskrisen, men der er stadig betydelige usikkerhedsmomenter, ligesom forbrugertilliden og det private forbrug endnu ikke er på et tilstrækkeligt niveau til med sikkerhed at kunne konkludere, at den økonomiske vækst er stabil. Forventninger Selv om de vestlige økonomier først for alvor viser tegn på at have kommet sig over finanskrisen med enkelte hængepartier som eksempelvis Grækenland så har værdipapirmarkederne længe indregnet, at krisen var slut. Således genfandt de amerikanske aktier allerede i begyndelsen af 2013 kursniveauerne fra før krisen, mens de europæiske markeder var lidt længere om det. Den ekspansive pengepolitik i først USA og Japan, som senest er blevet suppleret med det store opkøbsprogram fra den europæiske centralbank (ECB) i Europa, har medført, at renten stadig ud fra en langsigtet betragtning må betegnes som rekordlav. Der er således ikke meget afkast at hente på obligationsmarkederne, og det må antages, at en del af 6

7 Udvikling og forventninger Ricisi og risikostyring 7 den likviditet, som ved et mere normalt renteniveau ville være blevet geninvesteret i obligationer, er blevet kanaliseret over i aktiemarkedet. Det har resulteret i, at selskaber i brancher med stabil indtjening og udbytteniveau, der har de mest obligationslignende karakteristika eksempelvis stabile forbrugsvarer og health care er blevet markant højt værdiansat. Men til forskel fra tidligere situationer med relativt højt prissatte aktiemarkeder, synes der at være en mere fornuftig sammenhæng mellem prissætningen og selskabernes fundamentale værdier og indtjeningsevne i de øvrige brancher. Et øget privatforbrug som følge af de positive takter i Nordamerika og Europa kan desuden blive den kilde, som kan medføre, at de børsnoterede selskaber vil være i stand til at øge indtjeningen fra det nuværende niveau, og i det lys synes aktiemarkedet fortsat at være en attraktiv aktivklasse for langsigtede investorer. Der er forventning om, at aktiemarkederne i den resterende del af 2015 kan udvikle sig positivt med de aktuelle udsigter, der ligger for den økonomiske udvikling, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er usikkerheder knyttet til forventningerne. Foreningsforhold På generalforsamlingen den 9. marts 2015 blev Ken L. Bechmann, Charlotte Lindholm og John Erik Rif genvalgt til bestyrelsen. Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som foreningens revisor. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ken. L. Bechmann som formand og Charlotte Lindholm som næstformand. Bestyrelsen har afholdt to bestyrelsesmøder 2014 og tre bestyrelsesmøder i 1. halvår KORT OM MARKEDERNE Aktiemarkederne Det globale aktieindeks opgjort i danske kroner inkl. udbytter steg med 11,7%. Amerikanske aktier steg, målt med S&P 500-indekset opgjort i danske kroner, med 10,1 pct. Emerging markets aktier, målt ved MSCI Emerging Free-indekset opgjort i danske kroner, steg med 12,0 pct. Det europæiske aktieindeks, steg set under et med 13,0 pct. målt i danske kroner. Det danske aktieindeks OMX København Totalindeks Cap inkl. udbytter steg med 20,9 pct. Obligationsmarkederne Det globale obligationsindeks steg med 5,6 pct. målt ved Merril Lynch Global Broad Market Index. Danske statsobligationer fik (målt ud fra det danske obligationsindeks Nordea Constant Maturity Government 5 years) et afkast på -1,1 pct. Valutamarkederne Den danske krone faldt svagt i forhold til EUR og faldt med 8,9 pct. i forhold til USD.

8 8 Udvikling og forventninger Ricisi og risikostyring RISICI OG RISIKOSTYRING, afdeling Globale Aktier investerer i såvel danske som udenlandske aktier. Afdelingens generelle profil samt risikoindikator er beskrevet i de følgende afnit. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til gældende prospekt, det kan hentes på Risikoen er udtrykt ved en risikoindikator, der er et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering Lav risiko Høj risiko Afdelingens placering, der er oplyst i boksen nedenfor, på risikoindikatoren er bestemt af de seneste fem års historiske udsving i afdelingens benchmark MSCI World Index inkl. udbytte, målt i danske kroner. Placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder som eksempelvis politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Der er historisk set typisk større risiko forbundet med at investere i aktier end i obligationer. De historiske data giver ikke nogen garanti for den fremtidige kursudvikling. Det er vigtigt at opnå den rigtige kombination af investeringsbeviser i forhold til ens økonomi, tidshorisont og risikovillighed. Det gælder både på tidspunktet for investeringen og løbende i opsparingsperioden. Derfor anbefales det at opsøge rådgivning. Eksempler på risikoelementer er beskrevet nedenfor. Listen er ikke udtømmende. Store historiske udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Risici knyttet til valg af investeringsbeviser Investeringer skal sammensættes ud fra egne behov og forventninger. Man skal derfor være bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være AFDELINGENS GENERELLE PROFIL Afdelingen blev etableret i 2014, og har derfor ikke tilstrækkelig historik til at opgøre risikoprofilen ud fra egen udvikling. Risikoprofilen for afdeling Globale Aktier er opgjort til 6. Placeringen er baseret på de seneste fem års historiske udsving i afdelingens benchmark MSCI World Index inkl. udbytte, målt i danske kroner.

9 Udvikling og forventninger Ricisi og risikostyring 9 en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Risici knyttet til investeringsmarkederne Risikoelementer omfatter f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndteres inden for de givne rammer for de forskellige investeringsområder, afdelingen investerer i. Et eksempel på risikostyringselementer er lovgivningens regler om risikospredning. Risici knyttet til investeringsbeslutninger Investeringsbeslutninger er langt overvejende baseret på porteføljerådgiverens handelsforslag til køb og salg af værdipapirer. Handelsforslagene udspringer af forventninger til fremtiden, der dannes ud fra kendskab til markedsforholdene f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Målet er at opnå et afkast efter omkostninger på niveau med eller over benchmark. Afdelingens afkast er opgjort efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for de almindelige omkostninger, der er ved porteføljepleje. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkast kan blive både højere og lavere end benchmark. Benchmarket er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. Risici knyttet til driften af foreningen og dens afdeling Ved administration af foreningens midler er der en række forretningsmæssige risici, herunder risici i relation til investeringsbeslutningerne, f.eks. kvaliteten af de porteføljemæssige investeringsbeslutninger samt til driften af foreningen, f.eks. menneskelige og systemmæssige fejl, og til den daglige ledelses evne til løbende at holde bestyrelsen godt orienteret om foreningens forhold. Investeringsforeningen er underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. For yderligere oplysninger om afdelingen under Investeringsforeningen Halberg-Gundersen henvises til gældende prospekt for foreningen, der kan downloades fra www. halberg-gundersen.dk. Generelle risikofaktorer Enkeltlande: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet: Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. De væsentligste begrænsninger i investeringerne følger af de gældende regler for risikospredning. Valuta: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil afdelingens kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. 9

10 10 Udvikling og forventninger Ricisi og risikostyring Selskabsspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en aktieafdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10% i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Særlige risici ved aktieafdelingen Udsving på aktiemarkedet: Aktiemarkeder kan svinge meget og stige og falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Risikovillig kapital: Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til f.eks. udvikling af nye produkter. En del af en afdelings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. Halberg-Gundersen Invest placerer overvejende i selskaber, hvor adgangen til den nævnte form for risikovillig kapital almindeligvis har mindre betydning. Risikoklasse gul I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingen, i lighed med andre investeringsforeningers afdelinger, risikoklassificeret med farven gul, der betyder, at der er risiko for, at indskuddet på produktet kan tabes helt eller delvist, og at produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Ud over den gule kategori findes en grøn og en rød kategori. 10

11 Ledelelsespåtegning 11 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2015 for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest. I overensstemmelse med gældende praksis har halvårsrapporten ikke været genstand for revision eller review. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskabet for den enkelte afdeling giver et retvisende billede af afdelingens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt resultatet af afdelingernes aktiviteter for perioden 26. september juni Den fælles ledelsesberetning og ledelsesberetningen for afdelingen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingen påvirkes af. Frederiksberg, den 24. august 2015 Direktion: Invest Administration A/S Preben Iversen Bestyrelse: Ken L. Bechmann Charlotte Lindholm John Erik Rif formand næstformand 11

12 12 Sådan læses beretning og halvårsregnskab Anvendt regnskabspraksis Afdeling Globale Aktier BERETNING OG HALVÅRSREGNSKAB 26. SEPTEMBER JUNI

13 Sådan læses beretning og halvårsregnskab Anvendt regnskabspraksis Afdeling Globale Aktier 13 INFORMATION OM INDHOLD I BERETNING OG HALVÅRSREGNSKAB FOR AFDELINGERNE SÅDAN LÆSES BERETNING OG HALVÅRSREGNSKAB Afdelingen aflægger separat halvårsregnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens økonomiske udvikling i perioden og giver en status ultimo halvåret. Foreningen håndterer de administrative opgaver og investeringsopgaven for foreningens afdeling inden for de rammer, som lovgivningen og bestyrelsen har lagt for afdelingen. Derfor er det valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, de generelle risici og foreningens risikostyring i indledende afsnit i rapporten. Det anbefales, at afsnittene læses i sammenhæng med den specifikke afdelingsberetning for samlet set at få et fyldestgørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der påvirker afdelingen. Beretning og halvårsregnskab for afdelingen er struktureret således, at der indledningsvist er en beretning med beskrivelse af afdelingens profil, hvor de væsentligste karakteristika ved afdelingen er beskrevet, herunder risikoprofil. Derefter følger en beretning om halvåret der gik, hvor afkast og performance beskrives. Performance opgøres ved at sammenligne og vurdere afdelingens afkast i forhold til det eventuelle sammenligningsindeks, benchmark, der er fastlagt for afdelingen. Benchmark opgøres uden omkostninger ved porteføljepleje. Beretningen om forventningerne til udviklingen i den resterende del af 2015, der er beskrevet sidst i ledelsesberetningen for afdelingen. Forventningsafsnittet er ikke en eksakt beskrivelse af, hvad man som investor kan forvente at opnå ved investering i afdelingen. Der er usikkerhed knyttet til forventningsafsnittet. Afsnittet supplerer det generelle afsnit om forventninger til den økonomiske udvikling, der er beskrevet i den generelle ledelsesberetning. I tilknytning til beretningen er givet en række informationer om de ti største positioner i afdelingens portefølje, fordelingen af aktiverne i porteføljen på f.eks. geografiske områder samt en række hoved- og nøgletal for afdelingens første halvårsregnskab. Herefter følger et halvårsregnskab for afdelingen. Halvårsregnskabet består af tre elementer: En resultatopgørelse, en balance og et sæt noter. Resultatopgørelsen viser halvårets indtægter og omkostninger. Indtægterne kan f.eks. være obligationsrenter og aktieudbytter. Kursreguleringen, der er anført i driftsresultatet, vil være positiv, når der samlet for året er kursgevinster på afdelingens portefølje af finansielle instrumenter og negativ, når der samlet er tale om et kurstab. Handelsomkostningerne ved de løbende køb og salg af de finansielle instrumenter fremgår af en separat linje i resultatopgørelsen. Af resultatopgørelsen fremgår endvidere de samlede administrationsomkostninger, der har været forbundet med driften af afdelingen i halvåret samt et skattebeløb, der kan bestå af udbytteskat og renteskat, som ikke kan refunderes. Balancen er et statusbillede af aktiver og passiver ultimo halvåret. Aktiverne er i al væsentlighed de finansielle instrumenter, som den enkelte afdeling investerer i. Eksempelvis værdien af aktie- eller obligationsbeholdningen ultimo halvåret. Passiverne er i al væsentlighed de investeringsbeviser, som investorerne i afdelingen ejer, også benævnt afdelingens formue. Noterne er uddybende information om enkelte poster. Notehenvisningerne fremgår af resultatopgørelsen og balancen for den enkelte afdeling. Noterne omfatter f.eks. en beskrivelse af udvikligen i cirkulerende andele, hvor formuetilgang fra salg af investeringsbeviser (emissioner) og formueafgang fra afdelingens køb af investeringsbeviser fra investorerne (indløsninger) fremgår. 13

14 14 Sådan læses beretning og halvårsregnskab Anvendt regnskabspraksis Afdeling Globale Aktier ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Halvårsrapporten for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest aflægges i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Beløb i fremmed valuta Indtægter og udgifter i udenlandsk valuta indgår i resultatopgørelsen omregnet til danske kroner ved anvendelse af transaktionsdagens valutakurs. Mellemværende i fremmed valuta omregnes til danske kroner på grundlag af GMT1600-kurser ultimo halvåret. Unoterede valutakurser er fastlagt på baggrund af handelskurserne ultimo halvåret. Resultatopgørelsen Renteindtægter omfatter realiserede og periodiserede renter. Renteindtægter på kontant indestående hos depotselskabet m.v. omfatter modtagne renter. Udbytter omfatter de i regnskabsåret modtagne danske aktieudbytter samt udenlandske aktieudbytter. I det regnskabsmæssige resultat indgår realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab. Realiserede kursgevinster/-tab beregnes på grundlag af forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo året henholdsvis købsprisen i halvåret, såfremt aktivet er anskaffet i halvåret. Urealiserede kursgevinster/-tab beregnes som forskellen mellem kursværdien ultimo halvåret og primo året eller købsprisen i halvåret, såfremt aktivet er anskaffet i halvåret. Under handelsomkostninger føres alle direkte omkostninger i forbindelse med en afdelings handler udført i forbindelse med værdipapirplejen i afdelingen. Handelsudgifter i forbindelse med emissioner og indløsninger i en afdeling føres direkte på formuen. Balancen Finansielle instrumenter indregnes og måles til dagsværdi. Ved finansielle instrumenter forstås værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, andele udstedt af andre foreninger, afledte finansielle instrumenter samt likvide midler, herunder valuta. For likvide beholdninger svarer dagsværdien normalt til den nominelle værdi. Børsnoterede værdipapirer, f.eks. aktier, er indregnet til dagsværdi, der opgøres ud fra lukkekurs ultimo regnskabsperioden, idet udtrukne obligationer optages til nutidsværdi, der typisk svarer til den nominelle værdi. Udenlandske værdipapirer er omregnet efter valutakurs ultimo regnskabsåret. Nøgletal Cirkulerende andele: Den nominelle kapital af den pågældende afdelings udestående antal andele ultimo halvåret. Indre værdi pr. andel: Indre værdi pr. andel beregnes som investorernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo halvåret. Årets afkast i %: Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i halvåret. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo halvåret med korrektion for eventuel udlodning til investorerne i året. Sharpe ratio: Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast eller benchmarkafkastet set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, 14

15 Sådan læses beretning og halvårsregnskab Anvendt regnskabspraksis Afdeling Globale Aktier 15 hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60 måneders periode. Standardafvigelse: Standardafvigelsen er et udtryk for udsving i afdelingens afkast eller benchmarkafkastet, og er et statistisk risikomål. Nøgletallet er beregnet på basis af månedlige afkasttal. Standardafvigelse opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60 måneders periode. Omkostningsprocent: Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for perioden divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i halvåret. ÅOP: ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) er opgjort som summen af afdelingens seneste CI-omkostningsprocent (typisk administrationsomkostninger i regnskabsåret i procent), direkte handelsomkostninger ved løbende drift i regnskabsåret i procent, samt (aktuelle maksimale emissionstillæg i procent og maksimale indløsningsfradrag i procent)/7, idet 7 år anses som investors gennemsnitlige investeringshorisont. Benchmarkafkast i procent: Benchmarkafkastet beregnes som ændringen i procent i det valgte markedsindeks for den pågældende afdeling i halvåret og inkluderer ikke de ved porteføljepleje forbundne handelsomkostninger m.v. 15

16 16 Sådan læses beretning og halvårsregnskab Anvendt regnskabspraksis Afdeling Globale Aktier AFDELING GLOBALE AKTIER INVESTERINGSOMRÅDE OG -PROFIL Afdeling Globale Aktier investerer i danske og udenlandske aktier, der handles på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller et andet reguleret marked. Afdelingen kan endvidere placere likvide midler i bankindskud for op til 20 pct. af formuen. Almindeligvis vil kontantandelen være under 10 pct., men i forbindelse med omlægninger og emissioner kan andelen overstige 10 pct. Investeringerne sker i overensstemmelse med kapitel i lov om investeringsforeninger m.v. Finanstilsynet har givet tilladelse til, at afdelingen kan benytte den i vedtægterne angivne mulighed for kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgående handler indenfor et maksimum på 10 pct. af afdelingens formue. Afdelingens investeringer spredes på selskaber, sektorer og lande. Porteføljens sektormæssige og geografiske fordeling kan derfor afvige fra fordelingen i benchmark. Investeringskonceptet i afdelingen er primært at investere i udenlandske aktier. Aktieudvælgelsen foregår primært via rådgivers forslag til foreningens investeringsforvaltningsselskab om køb og salg. Afdelingens bruttoafkast er altovervejende bestemt af rådgivers vurdering af og forslag til, hvilke aktier, afdelingen investerer i samt timing af køb/salg. Afdelingens mål er at give et afkast efter omkostninger på niveau med eller over benchmark. Udvælgelsen af aktier sker ud fra en valuebaseret tilgang på baggrund af rådgivers vurdering og analyser. Bestyrelsen har fastlagt, at der skal investeres i minimum 25 selskaber. Udvikling fra 26. september 2014 til ultimo 1. halvår 2015 Afdelingens portefølje har siden etableringen den 21. januar 2015 givet et afkast på 6,54 pct. Afdelingens afkast blev begunstiget af, at der i den indledende tegningsperiode blev modtaget et større apportindskud, så porteføljen fik glæde af de stigende aktiekurser umiddelbart efter udløbet af tegningsperioden. 53 pct. af den tegnede formue kom fra et indskud af værdipapirer, og de resterende 47 pct. blev modtaget som kontantindskud. Opgjort fra afdelingens første handelsdag, den 27. januar 2015, som kutymemæssigt benyttes i performance opgørelser, har afkastet været på 5,3 pct. I samme periode er afdelingens benchmark, MSCI World Index inkl. udbytte, steget med 5,4 pct. Afdelingens afkast har således været på niveau med udviklingen i benchmarket, hvilket er tilfredsstillende, da afdelingens afkast opgøres efter omkostninger til porteføljeplejen. Afdeling Globale Aktier har ved udgangen af juni 60 selskaber i porteføljen, med en overvægt af europæiske selskaber, mens nordamerikanske aktier er tilsvarende undervægtet. Generelt er foreningens strategi at investere i solide og rentable virksomheder, uanset deres geografiske og branchemæssige tilhørsforhold. Der sigtes dog fortsat efter en tilfredsstillende global spredning, hvor afdelingens vægtning i forhold til den regionale værdi af de globale aktiemarkeder afspejles i porteføljen. Men der skeles til gengæld ikke til, om selskaberne indgår i foreningens benchmark. Derfor kan afdeling Globale Aktier give et afkast, som afviger markant fra det generelle markedsafkast. Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på

17 Sådan læses beretning og halvårsregnskab Anvendt regnskabspraksis Afdeling Globale Aktier 17 Afdeling Globale Aktier var ved halvårsskiftet overvægtet i industrielle og finansielle selskaber, mens stabile forbrugsaktier og medicinalbranchen var undervægtet. Vægtningen hænger sammen med, at prissætningen af selskaber i sektorerne Health Care og Stabile Forbrugsvarer vurderes at være meget høj, hvilket dæmper forventningerne til afkastet i disse to sektorer. Overvægtningen af de industrielle og finansielle selskaber har relativt bidraget mest til afkastet og tegner sig for næsten 80 pct. af afdelingens afkast, mens selskaber i sektorerne Råvarer, Cykliske Forbrugsvarer og IT har trukket i den modsatte retning. Det er blandt andet afdelingens investeringer i den canadiske producent og operatør af barakbyer, Black Diamond Group, den amerikanske producent af traktorer og landbrugsmaskiner, AGCO, danske A. P. Møller Mærsk, forsikringsselskabet AIG og banken J.P. Morgan Chase, der har bidraget positivt til afkastet. Forventninger Afdelingens strategi bygger på den langsigtede buy-andhold filosofi. Når selskaberne udvælges, lægges der stor vægt på, ikke kun at foreningens medlemmer opnår et tilfredsstillende afkastpotentiale, men i lige så høj grad også på, at de selskaber, der investeres i, har en tilstrækkelig stærk økonomi til at modstå både kort- og langvarige økonomiske kriser. Dermed søger afdelingen at gå uden om selskaber, som vurderes havende for stor gæld eller en indtjeningsevne, hvor der er øget risiko for permanent tab hen over konjunkturcyklen. Denne filosofi sigter på at skabe et tilfredsstillende og konkurrencedygtigt afkast på den lange bane uanset om markederne generelt er højt eller lavt prissat. Skulle der opstå en korrektion i aktiemarkedet, sigter investeringsstrategien på, at en sådan korrektion i aktiekurserne ikke eroderer porteføljens underliggende indtjeningsevne. Udsigten til renteforhøjelser i først og fremmest USA må forventes at materialisere sig inden for den nærmeste fremtid. Det er i bund og grund positivt. For, hvis de kommer, vil det i så fald ske for at dæmpe en tiltagende vækst og det afledte inflationspres og dermed er USA kommet ind i et mere bæredygtigt vækstforløb. Men det er klart, at højere renter vil gå ud over mange virksomheders forretning og indtjening. Foreningens fokus ligger på at sammensætte en portefølje af aktieselskaber, som er herre i eget hus, og som har vist sig i stand til at drive deres forretning i både gode og dårlige tider med et langsigtet tilfredsstillende afkast til følge. Der er forventning om, at aktiemarkederne i den resterende del af 2015 kan udvikle sig positivt med de aktuelle udsigter, der ligger for den økonomiske udvikling, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er usikkerheder knyttet til forventningerne. 17

18 18 Sådan læses beretning og halvårsregnskab Anvendt regnskabspraksis Afdeling Globale Aktier HALVÅRSREGNSKAB AFDELING GLOBALE AKTIER FAKTA OM AFDELING GLOBALE AKTIER Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 6 Risikoprofil Gul Sharpe Ratio (5 år) - Benchmark MSCI World Index inkl. udbytte Benchmark Sharpe Ratio (5 år) 1,54 ÅOP (2014) - PORTEFØLJENS 10 STØRSTE POSITIONER: * ) 1 A. P. Møller - Mærsk B 3,5% 2 American Int Group 3,0% 3 AGCO Corp 2,8% 4 Black Diamond 2,7% 5 JP Morgan Chase 2,4% 6 Qualcomm 2,4% 7 Movado Group 2,4% 8 Storebrand 2,3% 9 Chart Industries 2,2% 10 GUESS 2,2% * ) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 2015 HOVED- OG NØGLETAL DE SENESTE 5 ÅR FOR AFDELING GLOBALE AKTIER ) Hovedtal i mio. kr. Periodens nettoresultat 10,4 Investorernes formue 205,6 Cirkulerende andele (nominel værdi) 192,6 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 106,75 Periodens afkast i pct. 6,54 Sharpe Ratio 2) - Standardafvigelse 2) - Omkostningsprocent 0,44 Benchmark Benchmarkafkast i pct. 3) 5,35 Sharpe Ratio 2) - Standardafvigelse 2) - 1) Bemærk: For perioden 26. september juni ) Afdelingen er under 3 år 3) Benchmarkafkast er opgjort for perioden 27. januar juni Afdelingen har i samme perioden givet et afkast på 5,3% 18

19 Sådan læses beretning og halvårsregnskab Anvendt regnskabspraksis Afdeling Globale Aktier 19 HALVÅRSREGNSKAB AFDELING GLOBALE AKTIER RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 26. SEPTEMBER JUNI 2015 BALANCE, ULTIMO 1. HALVÅR 2015 Note (1.000 kr.) 2015 Note (1.000 kr.) 2015 Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger -889 Resultat før skat Skat -411 Halvårets nettoresultat Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld 366 Passiver i alt NOTER Note (pct) Aktiver Fordeling af finansielle instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 96,1 Øvrige finansielle instrumenter 3,9 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter (kapitalandele) er 25,5% placeret i den finansielle sektor, 19,1% Industri, 18,0% i Forbrugsgoder, 11,1% i Informationsteknologi, 7,1% i Energi og 19,2% i andre sektorer. Øvrige finansielle instrumenter omfatter bl.a. likvide midler. Cirkulerende Formueandele værdi Note (stk.) (1.000 kr.) 2 Investorernes formue Investorernes formue, primo 0 0 Udlodning fra sidste år 0 Emissioner Indløsninger 0 0 Emissionstillæg og indløsningsfradrag 173 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue

20 Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Falkoner Allé 53, Frederiksberg

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Udvikling og forventninger Risici og risikostyring Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Økonomiske omgivelser første halvår 2014.... 5 Forventninger til

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2007 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest August 2015 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Udvikling og forventninger

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Etik Invest. CVR-nr. 25 58 51 27

Investeringsforeningen Etik Invest. CVR-nr. 25 58 51 27 Investeringsforeningen Etik Invest CVR-nr. 25 58 51 27 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2013... 3 Forventninger til 2014...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Halvårsrapport 2014. CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport 2014. CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2014 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1.

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere