OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger"

Transkript

1 OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe og GLS-A den store aftale inden for gartneri, land- og skovbrug er blevet godkendt af et massivt flertal af de 3F-medlemmer, der har deltaget i afstemningen. Således stemte 87 pct. ja til mæglingsforslaget. Jeg er meget glad for det markante ja. Vi ser resultatet som et udtryk for, at vi har bestået eksamen med en karakter, som forhandlerne og forhandlingsudvalgene kan være tilfredse med, siger gruppeformanden, Arne Grevsen, til 3f.dk. Det eneste negative ved resultatet er ifølge formanden, at det kun var 31 pct., der deltog i afstemningen. 1. april 2008: Overenskomsten med Mejeribrugets Arbejdsgiverforeningen og 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening er blevet vedtaget ved urafstemningen i 3F. Ikke færre end 92 pct. af de 3F ere, der deltog i afstemningen, sagde ja til deres nye overenskomst. Stemmedeltagelsen var på 40 pct. Jeg er meget glad for, at medlemmerne har bakket stærkt op om forliget. Men jeg havde dog håbet på, at endnu flere havde stemt, siger Vagn Henriksen, forhandlingssekretær i 3F s Grønne Gruppe til Nyhedsbrevet 3F. 12. marts 2008: 3F s repræsentantskab siger med overvældene flertal ja til den mæglingsskitse, som forligsmanden 1. marts fremsatte for de gartnere, skovarbejdere og landbrugsassistenter vedr. fornyelsen af overenskomsten med GLS-A. Kun ni ud af de omkring 250 delegerede på 3F s repræsentantskabsmøde vendte tommelfingeren ned. Repræsentantskabet giver samtidig sin opbakning til forliget på mejeriområdet. 12. marts 2008: På metal.dk meddeles det onsdag, at der også er indgået forlig mellem på den ene side Dansk Metal og El-forbundet og på den anden side Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Denne håndværksoverenskomst indeholder i store træk tilsvarende forbedringer, som er gennemført i overenskomsten for 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening. 5. marts 2008: Forliget på mejeriområdet mellem på den ene side Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og på den anden side 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening sendes til afstemning hos de knapt mejeriansatte den 13. marts. I 3F s Grønne Gruppe sker det med den samlede gruppebestyrelses anbefaling af et ja. Afstemningen afsluttes den 24. marts, og resultatet bliver offentliggjort mandag den 31. marts, så den ny overenskomst kan træde i kraft når den hidtidige aftale udløber pr. 1. april 2008.

2 2. marts 2008: Forligsmanden slår til med det samme efter at han sent fredag udsatte den truende konflikt mellem 3F s Grønne Gruppe og GLS-A. Efter et 30 timer langt forløb uden at parterne selv nærmer sig et forlig fremsætter forligsmanden således sent lørdag aften en mæglingsskitse. Der lægges i denne skitse op til, at landets gartnere, skovarbejdere og landbrugsassistenter får en lønforhøjelse på omkring kr. om måneden. Desuden stiger de ansattes pension til 12,75 pct. i 2010, dvs. det tredje overenskomstår. Både GLS-A og 3F har accepteret, at der fremsættes mæglingsforslag på et sådant grundlag, og det kan forventes til urafstemning blandt 3F s medlemmer i løbet af marts. Niveauet svarer til de aftaler, der allerede tidligere er indgået dels på mejeriområdet og dels for anlægsgartnerne. 1. marts 2008: Mødet i Forligsinstitutionen, hvor der gøres et sidste forsøg på at skabe et forlig mel-lem 3F s Grønne Gruppe og GLS-A, ender uden resultat. Forligsmanden beslutter derfor fredag aften kort før midnat at udsætte den varslede konflikt med 14 dage. Ellers ville konflikten være trådt i kraft i dag lørdag. 29. februar 2008: Endnu et forlig, der er indgået og sendt til afstemning på det grønne område, bliver vedtaget af medlemmerne. Det er 3F s forlig med Danske Anlægsgartnere. Stemmeprocenten var relativt lavt med ca. en tredjedel deltagelse, men til gengæld var den positive holdning dominerende hos dem, der stemte. 86 pct. vendte således tommelfingeren op. Den eneste overenskomst, der endnu ikke er på plads, aftalen mellem 3F og GLS-A, er til forhandling i Forligsinstitutionen, hvor der fredag fra kl gøres endnu et forsøg på at forlige parterne. Linien er lagt med alle de øvrige forlig, og arbejdsgiverne har ikke længere noget argument for, at de skal slippe billigere, siger formanden for Den Grønne Gruppe i 3F, Arne Grevsen. 28. februar 2008: To dages intense forhandlinger bliver torsdag afsluttet med et forlig om ny overenskomst for ca mejeriarbejdere. Forliget er indgået af 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening i fællesskab på den ene side og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening på den anden side. Det er ifølge forhandlingssekretær i Den Grønne Gruppe i 3F, Vagn Henriksen, det bedste af forårets overenskomster. Der er gode lønstigninger på ca kr. mere om måneden samt en forhøjelse af pensionsbidraget til 12,75 pct. Dermed gennembrydes den hidtidige ramme på 12,0 pct. Dertil kommer to ekstra fridage, så man når op på syv feriefridage fra Endelig betaler arbejdsgiverne fra 1. april i år en sundhedsordning for alle medarbejderne. Arbejdsgiverne opnår til gengæld en ny og meget fleksibel overenskomst. Den nye treårige overenskomst træder i kraft per 1. april 2008, hvor den hidtidige aftale udløber. Tilbage står herefter på SALA s overenskomstområde den største overenskomst med GLS-A, og spørgsmålet er, om aftalen på mejeriområdet i sidste ende kan bidrage til, at man også med GLS-A vil nå til enighed. Der er ny runde i Forligsinstitutionen i morgen fredag. 26. februar: For Den Grønne Gruppe i 3F, der er hovedaktør i forårets overenskomster på det grønne område, ser det vanskeligere ud, når det drejer sig om den sædvanligvis normgivende aftale mellem 3F og GLS-A. Når parterne fredag den 29. februar mødes i Forligsinstitutionen er det således sidste mulighed for at få enderne til at 2

3 mødes, inden konflikten kan bryde ud fra lørdag den 1. marts. Arbejdsgiverne vil stadig ikke, sådan som det vurderes i Den Grønne Gruppe, give det samme, som resultatet med Danske Andelsgartnere, og dermed er situationen fastlåst. Arbejdsgiverne mener, at de er kommet med yderligere indrømmelser, og at deres tilbud fuldt ud svarer til forliget på anlægsgartnernes område, fordi 3F her har accepteret yderligere fleksibilitet. Sker der ikke et gennembrud i fredagens forhandlinger kan ca lønmodtagere gå i strejke, men det må forventes, at forligsmanden vælger at udsætte konflikten. Hvis han bruger de fulde muligheder, dvs. udsættelse med 2 x 14 dage plus 5 dage, vil en konflikt således først kunne blive en realitet i begyndelsen af april. 25. februar 2008: 3F erne hos grovvarekoncernen DLG har massivt stemt ja til den nye overenskomst med højere pension og lønstigninger på godt kr. om måneden i såvel 2008, 2009 og pct. af de stemmeberettigede medlemmer i 3F s Transportgruppe deltog i afstemningen og ikke mindre end 88 pct. stemte ja. Også aftalen med Dansk Maskinhandlerforening er blevet stemt igennem med et lignende flertal. Det er en af de mindre aftaler for 3F s vedkommende, idet den kun omfatter 130 medlemmer. Derudover er 1400 fra Dansk Metal dækket af overenskomsten, som Industrigruppen for 3F s vedkommende er ansvarlig for. 23. februar 2008: Heller ikke et nyt forsøg under forligsmandens ledelse kan føre 3F s Grønne Gruppe og GLS-A nærmere hinanden. Det er stadig lønnen, der skiller, idet GLS-A fortsat siger nej til at opfylde 3F s krav om samme lønstigning som i forliget med Danske Anlægsgartnere. Dermed er en konflikt kommet nærmere, idet den kan træde i kraft lørdag den 1. marts. Den vil omfatte landbrug, gartnerier, skovbrug, planteskoler, agroindustrien samt firmaer med fiskeopdræt. Forventeligt vi forligsmanden dog formentlig udsætte konflikten i fortsatte bestræbelser på at presse parterne til et forlig. 22. februar 2008: Der er åben offentlig polemik mellem 3F s Grønne Gruppe og Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) om indholdet i de tilbud, der er afgivet under forhandlingerne. På 3F.dk udtaler formanden for Den Grønne Gruppe, Arne Grevsen, at GLS-A s tilbud ligger 30 pct. under det forlig, som gruppen tidligere har indgået med Danske Anlægsgartnere, der er flyttet fra SALA til DA. Mens denne aftale indeholder en månedslønstigning på omk kr., er GLS-A s tilbud på kun 700 kr. Da der hidtil har været en ensartet lønudvikling på de to områder, vil 3F derfor ikke acceptere tilbuddet fra GLS-A. Heroverfor fremhæver formanden for GLS-A, Gerner Wolff-Sneedorff, at deres tilbud fuldt ud matcher forliget med Danske Anlægsgartnere. Faktisk er det måske endda en smule bedre, mener han. 3F har nemlig givet køb på noget over for anlægsgartnere på andre områder herunder at der først ydes kørepenge efter 20 km. i stedet for som hidtil 8 km. 20. februar 2008: HK/Privat indgår onsdag forlig med Dansk Maskinhandlerforening. Forliget ligner på de fleste punkter forliget mellem GLS-A og HK/Privat, der blev indgået den 28. januar. Der er med Dansk Maskinhandlerforening tidligere med Industrigruppen som part indgået et forlig for 3F erne. 3

4 15. februar 2008: Heller ikke det nye forsøg torsdag under forligsmandens ledelse på at sikre et forlig mellem 3F og GLS-A fører til noget resultat. Arbejdsgiverne holder fast i deres tidligere fremsatte tilbud, der på baggrund af de indgåede forlig ikke er acceptabelt for 3F, siger formanden for Den Grønne Gruppe, Arne Grevsen. Parterne mødes igen i Forligsinstitutionen den 22. februar. Forinden forventes 3F at fremsende andet strejkevarsel den 20. februar. 14. februar 2008: 3F har sendt det første strejkevarsel til arbejdsgiverne på det grønne område og gjort medlemmerne klar til strejke. En strejke vil kunne træde i kraft 1. marts og omfatte landbrug, gartnerier, planteskoler, skovbrug samt agro-industrien og firmaer med fiskeopdræt under GLS-A, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere. Formanden for Den Grønne Gruppe i 3F, Arne Grevsen, understreger, at det ikke er 3F, der har ønsket denne situation, og derfor håber han fortsat, at konflikten kan undgås. Der vil da også nu blive gjort et nyt forhandlingsforsøg under forligsmandens ledelse. 13. februar 2008: Den indgåede toårige overenskomst mellem 3F og Danske Anlægsgartnere sendes nu til urafstemning blandt de omfattede hen ved medlemmer. Forhandlingssekretær i 3F s Grønne Gruppe, Peter K. Holm, karakteriserer resultatet som godt og anbefaler medlemmerne at sige ja. Det er et enigt forhandlingsudvalg samt en samlet gruppebestyrelse, som står bag forliget. Aftalen er toårig, fordi Danske Anlægsgartnere har skiftet hovedorganisation fra SALA til DA, og arbejdsgiverne derfor har haft et ønske om, at udløbet af overenskomsten næste gang sker samtidig med det øvrigt LO/DA-område på det private arbejdsmarked i februar 2008: Forhandlingerne om en ny overenskomst for ca ansatte på mejerierne bliver midlertidigt afbrudt, da parterne ikke kan nå til afklaring om den samlede økonomiske ramme. 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening forhandler for første gang sammen med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, og trods en konstruktiv og optimistisk start viser anden runde i forløbet, at parterne stadig er for langt fra hinanden. Arbejdsgiverne er ikke parate til at give tilsvarende lønstigninger som dem, der er opnået for anlægsgartnere (på DA s område) og for chauffører og lagerarbejdere mv. i DLG-koncernen, dvs. omkring kr. mere om måneden. Overenskomsterne på mejeriområdet udløber den 1. april dvs. en måned senere end de øvrige grønne områder så der er tid endnu. Det er da også aftalt mellem parterne, at forhandlingerne genoptages den 26. februar. 1. februar 2008: Fredag formiddag får de ca anlægsgartnere som de første på det grønne område en ny overenskomst, der er indgået mellem 3F og Danske Anlægsgartnere. Det ganske særlige ved aftalen er, at den kun er toårig. Det hænger sammen med, at Danske Anlægsgartnere har skiftet hovedorganisation fra SALA til DA, og derfor har det været et stort ønske fra arbejdsgiverside at få en overenskomstlængde, således at aftalen udløber samtidig med overenskomsterne på det store LO/DA-område, dvs. i foråret En sådan ændring har som regel altid en pris. Det har arbejdsgiverne vist forståelse for, og dermed er det blevet lettere at nå til enighed. Lønmæssigt indeholder aftalen en stigning på godt kr. om måneden pr. 1. marts i år. Dertil kommer en lille stigning på pensionen, så den når op på 12 pct. Dertil kommer bløde pakker, der forbedrer vilkårene under barselsorlov mv. 4

5 Forliget ligger samlet set i høj grad på linie med aftalerne på LO/DA-området i foråret Aftalen giver ret til lokale lønforhandlinger og derudover åbnes der også op for lokale ændringer, hvad angår arbejdstid og køreregler. Denne øgede fleksibilitet er arbejdsgiverne særligt tilfredse med, men det er dog fastslået, at sådanne ændringer skal godkendes af medarbejderne på den enkelte virksomhed eller af den lokale 3F-afdeling. Hos 3F anbefales aftalen af et enigt forhandlingsudvalg. 1. februar 2008: 710 chauffører, lagerarbejdere og driftsmedarbejdere i landets største grovvareselskab, DLG, har fået ny overenskomst, der giver en stigning i lønnen med ca kr. om måneden. Den nye treårige aftale er indgået mellem 3F s Transportgruppe og DLG/SALA, og den er derfor naturligt nok i overensstemmelse med transportforligene under overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i foråret Samtidig er der dog også sket fornyelser. Mest bemærkelsesværdigt er, at pensionsloftet på 12 pct. er blevet gennembrudt, idet pensionsbidraget i løbet af overens-komstperioden stiger til 12,75 pct. Der er et enigt forhandlingsudvalg bag forliget, der derfor også enstemmigt er anbefalet til godkendelse. 28. januar 2008: GLS-A har indgået det første forlig på det grønne område med HK om overenskomsten for kontorfunktionærer mv. Forhandlinger er sket med udgangspunkt i det mæglingsforslag, som forligsmanden fremsatte i foråret 2007, for LO/DA-området i den private sektor, og på det grundlag er indgået en aftale med en overenskomstperiode på tre år, meddeles det på GLS-A s hjemmeside. Samtidig lægger arbejdsgiverorganisationen helt usædvanligt det tilbudte protokollat i forhandlingerne med 3F s Grønne Gruppe ud på hjemmesiden. Indholdet her svarer til forliget med HK og til resultatet på LO/DA-området, og derfor mener man i GLS-A, at 3F'ernes påstand om, at GLS-A ikke vil forhandle seriøst er uden hold i virkeligheden. I 3F er holdningen, at der skal mere til, fordi det grønne HK-område har en minimallønsoverenskomst, der ikke uden videre kan overføres til 3F s normallønsaftale. De lønstigninger, GLS-A har tilbudt, ligger under niveauet i de toneangivende transportforlig på LO/DA-området i foråret 2007, men her blev der til gengæld af arbejdsgiverne opnået en øget arbejdstidsfleksibilitet, der kan begrunde merstigningen. 28. januar 2008: Formanden for GLS-A, Gerner Wolff-Sneedorff udtaler til Nyhedsbrevet 3F, at parterne ligger så langt fra hinanden i forhandlingerne, at der ikke er mulighed for at komme videre alene. GLS-A har allerede givet sig så meget, som det er muligt, og derfor ønsker arbejdsgiverorganisationen, at forhandlingerne fortsættes i Forligsinstitutionen. Formanden for 3F s Grønne Gruppe, Arne Grevsen, ser det som et udtryk for, at GLS-A styrer mod en konflikt. Når parterne ikke selv kan finde en løsning og dermed få det nødvendige ejerskab til resultatet, bliver det ikke nemt at få medlemmerne til at stemme ja, siger Arne Grevsen. 23. januar 2008: Forhandlingsrunden mellem GLS-A og 3F s Grønne Gruppe afsluttes efter 10 timer uden resultat. Arbejdsgiverne finder, at parterne er så langt fra hinanden, at de ønsker Forligsinstitutionens medvirken. Det afvises af 3F med den begrundelse, at det er alt for tidligt i processen at stoppe parternes selvstændige forhandlinger. Ifølge gruppeformand Arne Grevsen har forhandlingerne været seriøse og er ført i en god tone, men der er stadig store hurdler omkring løn og pension. 5

6 22. januar 2008: Forhandlingerne om en ny overenskomst for anlægsgartnere er kommet ind i den afgørende fase. Således var der lagt op til indgåelse af årets første forlig i overenskomstrunden på det grønne område, da 3F og Danske Anlægsgartnere mødtes mandag. Men efter 10 timers forhandlinger måtte parterne skilles uden resultat på grund af uenighed om niveauet af lønstigningerne i overenskomstperioden. I de fleste andre spørgsmål er der enighed mellem parterne, og klimaet i forhandlingerne er trods det midlertidige sammenbrud fortsat særdeles positivt, udtaler formanden for Den Grønne Gruppe i 3F, Arne Grevsen til Nyhedsbrevet 3F. Næste møde vil blive afholdt den 31. januar, men allerede i morgen, den 23. januar, forhandler 3F overenskomst med GLS-A, arbejdsgiverforeningen inden for gartneri- skov- og landbrug. 11. januar 2008: Starten på forhandlingerne på mejeriområdet har været meget positiv, lyder det enstemmigt fra parterne. De indledende drøftelser har således ført til enighed om etablering af et nyt lønsystem, der skal honorere efter- og videreuddannelse. På den baggrund siger både forhandlingssekretær Vagn Hebruksen, Den Grønne Gruppe i 3F, og direktør i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Morten Gass, at de ser optimistisk på mulighederne for at nå et forlig. Det nye lønsystem vil tage udgangspunkt i en startløn fastsat i overenskomsterne. Derudover vil der blive givet tillæg i forhold til videreuddannelse, opnåede kompetencer internt på virksomhederne og fleksibilitet. Det er alene principperne i det nye lønsystem, der er enighed om. Hvor meget, der konkret vil blive udmøntet i kroner og ører afgøres først gennem de egentlige overenskomstforhandlinger, som tager sin begyndelse onsdag den 30. januar. 5. december 2007: Den Grønne Gruppe i 3F offentliggør en medlemsundersøgelse, der viser, at højere løn, forbedrede pensionsordninger samt bedre løn under sygdom/barsel er de højest prioriterede krav. Medlemmer er blevet bedt om at pege på de tre områder, som for dem er de vigtigste i en ny overenskomst. Hvert fjerde medlem har svaret, og de er repræsentative for medlemmernes sammensætning. Løn er en klar nr. et med 82 pct., mens 46 pct. peger på pensionsbidraget og 42 pct. på løn ved sygdom/barsel. Gruppeformanden, Arne Grevsen, er overrasket over, at så mange medlemmer foretrækker en forhøjet pension, når området i forvejen med 11,55 pct. i bidrag ligger i toppen blandt LO-grupperne på det private arbejdsmarked. Konsekvensen er, at der nu skiftes strategi, så gruppen vil gå efter at bryde rammen på de 12 pct. Tidligere var meldingen ellers, at man kunne satse mest på løn, når nu pensionen i forvejen var på så højt et niveau. 6. november 2007: 3F opsiger praktikaftalerne inden for gartneri og landbrug. På disse områder er der mange udenlandske praktikanter især fra østlandene, og der er ifølge forbundet mistanke om massiv udnyttelse af de udenlandske praktikanter. Formålet er at få aftalerne om praktikanter forbedret i forbindelse med forårets overenskomstforhandlinger med Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A. Formanden for Den Grønne Gruppe i 3F, Arne Grevsen, mener, at der er brug for meget mere overvågning for at hindre misbrug af ordningen. GLS-A s direktør, Johnny Ulf Larsen, tager ikke opsigelsen så alvorligt. Han ser det mest som et mar- 6

7 kedsføringsfif forud for overenskomstforhandlingerne. Han undrer sig dog samtidig over, at der er så mange udenlandske praktikanter og efterlyser en endelig udmelding fra Udlændingeservice af, hvor mange af de hen ved praktikanter fra Ukraine, der arbejder lovligt i Danmark. 23. oktober 2007: De tre forbund, der organiserer lønmodtagere i produktionen på landets mejerivirksomheder, NNF, 3F og Dansk Mejeristers Fagforening (under Dansk Funktionærforbund) har oprettet et fælles sekretariat til varetagelse af overenskomstforhandlingerne. Formålet er at hindre, at arbejdsgiverforeningen får held med at skabe splittelse mellem de tre organisationer, siger forhandlingssekretær i 3F s transportgruppe, Søren Andersen. Forbundenes krav er ved at blive sammenskrevet og de forventes udvekslet med arbejdsgiverne den 18. december. Der er en forventning om, at de øgede mælkepriser også slår igennem på resultatet af overenskomstforhandlingerne, hvor det er temaerne kompetence, tid og løn samt bedre forhold for tillidsvalgte, der forventes at stå øverst på kravlisten. Jesper Due og Jørgen Steen Madsen er professorer og arbejdsmarkedsforskere ved forskningscenteret FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. FAOS

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2011 og 2012 1 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

OK 2000: Feriefridage og pension forudsætning for forlig

OK 2000: Feriefridage og pension forudsætning for forlig OK 2000: Feriefridage og pension forudsætning for forlig Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området har bedre udsigter til en fredelig løsning end OK98, men konfliktscenariet spøger i kulissen - Parallel

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer... 1. Indledning... 2. Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked... 3. Det offentlige

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014 1 FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2013 og 2014 2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Fhv. højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag.

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. ABAF NYT NR. 19/2012 Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. Forligsmanden vil i de kommende dage færdiggøre mæglingsskitsen og vil herefter fremsætte

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

OK 1999: Ændrede arbejdsformer - Nye arbejdstidsregler

OK 1999: Ændrede arbejdsformer - Nye arbejdstidsregler OK 1999: Ændrede arbejdsformer - Nye arbejdstidsregler Nye arbejdstidsregler er blevet kaldt en omvæltning for folkeskolens lærere, men er en logisk konsekvens af en tilsvarende omvæltning af lærernes

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 URAFSTEMNING 5

FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 URAFSTEMNING 5 Konfliktvejledning i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2007 FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 HVORNÅR KAN ET FORHANDLINGSRESULTAT FORELIGGE? 4 FOLKETINGSINDGREB 4 HVAD SKAL DER SKE, NÅR ET FORHANDLINGSRESULTAT/MÆGLINGSFORSLAG

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE. - en stærk rådgiver for arbejdsgivere

GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE. - en stærk rådgiver for arbejdsgivere GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE - en stærk rådgiver for arbejdsgivere juni 2015 2 VISION Det er GLS-A s vision at være det naturlige kompetencecenter inden for arbejdsmarkedspolitik,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne over forhandling om anvendelse af de i aftale af 31. januar 2004 "Ad Særaftale 2 - pension" nævnte midler til bl.a. at gøre løndele pensionsgivende

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere