OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger"

Transkript

1 OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe og GLS-A den store aftale inden for gartneri, land- og skovbrug er blevet godkendt af et massivt flertal af de 3F-medlemmer, der har deltaget i afstemningen. Således stemte 87 pct. ja til mæglingsforslaget. Jeg er meget glad for det markante ja. Vi ser resultatet som et udtryk for, at vi har bestået eksamen med en karakter, som forhandlerne og forhandlingsudvalgene kan være tilfredse med, siger gruppeformanden, Arne Grevsen, til 3f.dk. Det eneste negative ved resultatet er ifølge formanden, at det kun var 31 pct., der deltog i afstemningen. 1. april 2008: Overenskomsten med Mejeribrugets Arbejdsgiverforeningen og 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening er blevet vedtaget ved urafstemningen i 3F. Ikke færre end 92 pct. af de 3F ere, der deltog i afstemningen, sagde ja til deres nye overenskomst. Stemmedeltagelsen var på 40 pct. Jeg er meget glad for, at medlemmerne har bakket stærkt op om forliget. Men jeg havde dog håbet på, at endnu flere havde stemt, siger Vagn Henriksen, forhandlingssekretær i 3F s Grønne Gruppe til Nyhedsbrevet 3F. 12. marts 2008: 3F s repræsentantskab siger med overvældene flertal ja til den mæglingsskitse, som forligsmanden 1. marts fremsatte for de gartnere, skovarbejdere og landbrugsassistenter vedr. fornyelsen af overenskomsten med GLS-A. Kun ni ud af de omkring 250 delegerede på 3F s repræsentantskabsmøde vendte tommelfingeren ned. Repræsentantskabet giver samtidig sin opbakning til forliget på mejeriområdet. 12. marts 2008: På metal.dk meddeles det onsdag, at der også er indgået forlig mellem på den ene side Dansk Metal og El-forbundet og på den anden side Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Denne håndværksoverenskomst indeholder i store træk tilsvarende forbedringer, som er gennemført i overenskomsten for 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening. 5. marts 2008: Forliget på mejeriområdet mellem på den ene side Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og på den anden side 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening sendes til afstemning hos de knapt mejeriansatte den 13. marts. I 3F s Grønne Gruppe sker det med den samlede gruppebestyrelses anbefaling af et ja. Afstemningen afsluttes den 24. marts, og resultatet bliver offentliggjort mandag den 31. marts, så den ny overenskomst kan træde i kraft når den hidtidige aftale udløber pr. 1. april 2008.

2 2. marts 2008: Forligsmanden slår til med det samme efter at han sent fredag udsatte den truende konflikt mellem 3F s Grønne Gruppe og GLS-A. Efter et 30 timer langt forløb uden at parterne selv nærmer sig et forlig fremsætter forligsmanden således sent lørdag aften en mæglingsskitse. Der lægges i denne skitse op til, at landets gartnere, skovarbejdere og landbrugsassistenter får en lønforhøjelse på omkring kr. om måneden. Desuden stiger de ansattes pension til 12,75 pct. i 2010, dvs. det tredje overenskomstår. Både GLS-A og 3F har accepteret, at der fremsættes mæglingsforslag på et sådant grundlag, og det kan forventes til urafstemning blandt 3F s medlemmer i løbet af marts. Niveauet svarer til de aftaler, der allerede tidligere er indgået dels på mejeriområdet og dels for anlægsgartnerne. 1. marts 2008: Mødet i Forligsinstitutionen, hvor der gøres et sidste forsøg på at skabe et forlig mel-lem 3F s Grønne Gruppe og GLS-A, ender uden resultat. Forligsmanden beslutter derfor fredag aften kort før midnat at udsætte den varslede konflikt med 14 dage. Ellers ville konflikten være trådt i kraft i dag lørdag. 29. februar 2008: Endnu et forlig, der er indgået og sendt til afstemning på det grønne område, bliver vedtaget af medlemmerne. Det er 3F s forlig med Danske Anlægsgartnere. Stemmeprocenten var relativt lavt med ca. en tredjedel deltagelse, men til gengæld var den positive holdning dominerende hos dem, der stemte. 86 pct. vendte således tommelfingeren op. Den eneste overenskomst, der endnu ikke er på plads, aftalen mellem 3F og GLS-A, er til forhandling i Forligsinstitutionen, hvor der fredag fra kl gøres endnu et forsøg på at forlige parterne. Linien er lagt med alle de øvrige forlig, og arbejdsgiverne har ikke længere noget argument for, at de skal slippe billigere, siger formanden for Den Grønne Gruppe i 3F, Arne Grevsen. 28. februar 2008: To dages intense forhandlinger bliver torsdag afsluttet med et forlig om ny overenskomst for ca mejeriarbejdere. Forliget er indgået af 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening i fællesskab på den ene side og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening på den anden side. Det er ifølge forhandlingssekretær i Den Grønne Gruppe i 3F, Vagn Henriksen, det bedste af forårets overenskomster. Der er gode lønstigninger på ca kr. mere om måneden samt en forhøjelse af pensionsbidraget til 12,75 pct. Dermed gennembrydes den hidtidige ramme på 12,0 pct. Dertil kommer to ekstra fridage, så man når op på syv feriefridage fra Endelig betaler arbejdsgiverne fra 1. april i år en sundhedsordning for alle medarbejderne. Arbejdsgiverne opnår til gengæld en ny og meget fleksibel overenskomst. Den nye treårige overenskomst træder i kraft per 1. april 2008, hvor den hidtidige aftale udløber. Tilbage står herefter på SALA s overenskomstområde den største overenskomst med GLS-A, og spørgsmålet er, om aftalen på mejeriområdet i sidste ende kan bidrage til, at man også med GLS-A vil nå til enighed. Der er ny runde i Forligsinstitutionen i morgen fredag. 26. februar: For Den Grønne Gruppe i 3F, der er hovedaktør i forårets overenskomster på det grønne område, ser det vanskeligere ud, når det drejer sig om den sædvanligvis normgivende aftale mellem 3F og GLS-A. Når parterne fredag den 29. februar mødes i Forligsinstitutionen er det således sidste mulighed for at få enderne til at 2

3 mødes, inden konflikten kan bryde ud fra lørdag den 1. marts. Arbejdsgiverne vil stadig ikke, sådan som det vurderes i Den Grønne Gruppe, give det samme, som resultatet med Danske Andelsgartnere, og dermed er situationen fastlåst. Arbejdsgiverne mener, at de er kommet med yderligere indrømmelser, og at deres tilbud fuldt ud svarer til forliget på anlægsgartnernes område, fordi 3F her har accepteret yderligere fleksibilitet. Sker der ikke et gennembrud i fredagens forhandlinger kan ca lønmodtagere gå i strejke, men det må forventes, at forligsmanden vælger at udsætte konflikten. Hvis han bruger de fulde muligheder, dvs. udsættelse med 2 x 14 dage plus 5 dage, vil en konflikt således først kunne blive en realitet i begyndelsen af april. 25. februar 2008: 3F erne hos grovvarekoncernen DLG har massivt stemt ja til den nye overenskomst med højere pension og lønstigninger på godt kr. om måneden i såvel 2008, 2009 og pct. af de stemmeberettigede medlemmer i 3F s Transportgruppe deltog i afstemningen og ikke mindre end 88 pct. stemte ja. Også aftalen med Dansk Maskinhandlerforening er blevet stemt igennem med et lignende flertal. Det er en af de mindre aftaler for 3F s vedkommende, idet den kun omfatter 130 medlemmer. Derudover er 1400 fra Dansk Metal dækket af overenskomsten, som Industrigruppen for 3F s vedkommende er ansvarlig for. 23. februar 2008: Heller ikke et nyt forsøg under forligsmandens ledelse kan føre 3F s Grønne Gruppe og GLS-A nærmere hinanden. Det er stadig lønnen, der skiller, idet GLS-A fortsat siger nej til at opfylde 3F s krav om samme lønstigning som i forliget med Danske Anlægsgartnere. Dermed er en konflikt kommet nærmere, idet den kan træde i kraft lørdag den 1. marts. Den vil omfatte landbrug, gartnerier, skovbrug, planteskoler, agroindustrien samt firmaer med fiskeopdræt. Forventeligt vi forligsmanden dog formentlig udsætte konflikten i fortsatte bestræbelser på at presse parterne til et forlig. 22. februar 2008: Der er åben offentlig polemik mellem 3F s Grønne Gruppe og Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) om indholdet i de tilbud, der er afgivet under forhandlingerne. På 3F.dk udtaler formanden for Den Grønne Gruppe, Arne Grevsen, at GLS-A s tilbud ligger 30 pct. under det forlig, som gruppen tidligere har indgået med Danske Anlægsgartnere, der er flyttet fra SALA til DA. Mens denne aftale indeholder en månedslønstigning på omk kr., er GLS-A s tilbud på kun 700 kr. Da der hidtil har været en ensartet lønudvikling på de to områder, vil 3F derfor ikke acceptere tilbuddet fra GLS-A. Heroverfor fremhæver formanden for GLS-A, Gerner Wolff-Sneedorff, at deres tilbud fuldt ud matcher forliget med Danske Anlægsgartnere. Faktisk er det måske endda en smule bedre, mener han. 3F har nemlig givet køb på noget over for anlægsgartnere på andre områder herunder at der først ydes kørepenge efter 20 km. i stedet for som hidtil 8 km. 20. februar 2008: HK/Privat indgår onsdag forlig med Dansk Maskinhandlerforening. Forliget ligner på de fleste punkter forliget mellem GLS-A og HK/Privat, der blev indgået den 28. januar. Der er med Dansk Maskinhandlerforening tidligere med Industrigruppen som part indgået et forlig for 3F erne. 3

4 15. februar 2008: Heller ikke det nye forsøg torsdag under forligsmandens ledelse på at sikre et forlig mellem 3F og GLS-A fører til noget resultat. Arbejdsgiverne holder fast i deres tidligere fremsatte tilbud, der på baggrund af de indgåede forlig ikke er acceptabelt for 3F, siger formanden for Den Grønne Gruppe, Arne Grevsen. Parterne mødes igen i Forligsinstitutionen den 22. februar. Forinden forventes 3F at fremsende andet strejkevarsel den 20. februar. 14. februar 2008: 3F har sendt det første strejkevarsel til arbejdsgiverne på det grønne område og gjort medlemmerne klar til strejke. En strejke vil kunne træde i kraft 1. marts og omfatte landbrug, gartnerier, planteskoler, skovbrug samt agro-industrien og firmaer med fiskeopdræt under GLS-A, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere. Formanden for Den Grønne Gruppe i 3F, Arne Grevsen, understreger, at det ikke er 3F, der har ønsket denne situation, og derfor håber han fortsat, at konflikten kan undgås. Der vil da også nu blive gjort et nyt forhandlingsforsøg under forligsmandens ledelse. 13. februar 2008: Den indgåede toårige overenskomst mellem 3F og Danske Anlægsgartnere sendes nu til urafstemning blandt de omfattede hen ved medlemmer. Forhandlingssekretær i 3F s Grønne Gruppe, Peter K. Holm, karakteriserer resultatet som godt og anbefaler medlemmerne at sige ja. Det er et enigt forhandlingsudvalg samt en samlet gruppebestyrelse, som står bag forliget. Aftalen er toårig, fordi Danske Anlægsgartnere har skiftet hovedorganisation fra SALA til DA, og arbejdsgiverne derfor har haft et ønske om, at udløbet af overenskomsten næste gang sker samtidig med det øvrigt LO/DA-område på det private arbejdsmarked i februar 2008: Forhandlingerne om en ny overenskomst for ca ansatte på mejerierne bliver midlertidigt afbrudt, da parterne ikke kan nå til afklaring om den samlede økonomiske ramme. 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening forhandler for første gang sammen med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, og trods en konstruktiv og optimistisk start viser anden runde i forløbet, at parterne stadig er for langt fra hinanden. Arbejdsgiverne er ikke parate til at give tilsvarende lønstigninger som dem, der er opnået for anlægsgartnere (på DA s område) og for chauffører og lagerarbejdere mv. i DLG-koncernen, dvs. omkring kr. mere om måneden. Overenskomsterne på mejeriområdet udløber den 1. april dvs. en måned senere end de øvrige grønne områder så der er tid endnu. Det er da også aftalt mellem parterne, at forhandlingerne genoptages den 26. februar. 1. februar 2008: Fredag formiddag får de ca anlægsgartnere som de første på det grønne område en ny overenskomst, der er indgået mellem 3F og Danske Anlægsgartnere. Det ganske særlige ved aftalen er, at den kun er toårig. Det hænger sammen med, at Danske Anlægsgartnere har skiftet hovedorganisation fra SALA til DA, og derfor har det været et stort ønske fra arbejdsgiverside at få en overenskomstlængde, således at aftalen udløber samtidig med overenskomsterne på det store LO/DA-område, dvs. i foråret En sådan ændring har som regel altid en pris. Det har arbejdsgiverne vist forståelse for, og dermed er det blevet lettere at nå til enighed. Lønmæssigt indeholder aftalen en stigning på godt kr. om måneden pr. 1. marts i år. Dertil kommer en lille stigning på pensionen, så den når op på 12 pct. Dertil kommer bløde pakker, der forbedrer vilkårene under barselsorlov mv. 4

5 Forliget ligger samlet set i høj grad på linie med aftalerne på LO/DA-området i foråret Aftalen giver ret til lokale lønforhandlinger og derudover åbnes der også op for lokale ændringer, hvad angår arbejdstid og køreregler. Denne øgede fleksibilitet er arbejdsgiverne særligt tilfredse med, men det er dog fastslået, at sådanne ændringer skal godkendes af medarbejderne på den enkelte virksomhed eller af den lokale 3F-afdeling. Hos 3F anbefales aftalen af et enigt forhandlingsudvalg. 1. februar 2008: 710 chauffører, lagerarbejdere og driftsmedarbejdere i landets største grovvareselskab, DLG, har fået ny overenskomst, der giver en stigning i lønnen med ca kr. om måneden. Den nye treårige aftale er indgået mellem 3F s Transportgruppe og DLG/SALA, og den er derfor naturligt nok i overensstemmelse med transportforligene under overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i foråret Samtidig er der dog også sket fornyelser. Mest bemærkelsesværdigt er, at pensionsloftet på 12 pct. er blevet gennembrudt, idet pensionsbidraget i løbet af overens-komstperioden stiger til 12,75 pct. Der er et enigt forhandlingsudvalg bag forliget, der derfor også enstemmigt er anbefalet til godkendelse. 28. januar 2008: GLS-A har indgået det første forlig på det grønne område med HK om overenskomsten for kontorfunktionærer mv. Forhandlinger er sket med udgangspunkt i det mæglingsforslag, som forligsmanden fremsatte i foråret 2007, for LO/DA-området i den private sektor, og på det grundlag er indgået en aftale med en overenskomstperiode på tre år, meddeles det på GLS-A s hjemmeside. Samtidig lægger arbejdsgiverorganisationen helt usædvanligt det tilbudte protokollat i forhandlingerne med 3F s Grønne Gruppe ud på hjemmesiden. Indholdet her svarer til forliget med HK og til resultatet på LO/DA-området, og derfor mener man i GLS-A, at 3F'ernes påstand om, at GLS-A ikke vil forhandle seriøst er uden hold i virkeligheden. I 3F er holdningen, at der skal mere til, fordi det grønne HK-område har en minimallønsoverenskomst, der ikke uden videre kan overføres til 3F s normallønsaftale. De lønstigninger, GLS-A har tilbudt, ligger under niveauet i de toneangivende transportforlig på LO/DA-området i foråret 2007, men her blev der til gengæld af arbejdsgiverne opnået en øget arbejdstidsfleksibilitet, der kan begrunde merstigningen. 28. januar 2008: Formanden for GLS-A, Gerner Wolff-Sneedorff udtaler til Nyhedsbrevet 3F, at parterne ligger så langt fra hinanden i forhandlingerne, at der ikke er mulighed for at komme videre alene. GLS-A har allerede givet sig så meget, som det er muligt, og derfor ønsker arbejdsgiverorganisationen, at forhandlingerne fortsættes i Forligsinstitutionen. Formanden for 3F s Grønne Gruppe, Arne Grevsen, ser det som et udtryk for, at GLS-A styrer mod en konflikt. Når parterne ikke selv kan finde en løsning og dermed få det nødvendige ejerskab til resultatet, bliver det ikke nemt at få medlemmerne til at stemme ja, siger Arne Grevsen. 23. januar 2008: Forhandlingsrunden mellem GLS-A og 3F s Grønne Gruppe afsluttes efter 10 timer uden resultat. Arbejdsgiverne finder, at parterne er så langt fra hinanden, at de ønsker Forligsinstitutionens medvirken. Det afvises af 3F med den begrundelse, at det er alt for tidligt i processen at stoppe parternes selvstændige forhandlinger. Ifølge gruppeformand Arne Grevsen har forhandlingerne været seriøse og er ført i en god tone, men der er stadig store hurdler omkring løn og pension. 5

6 22. januar 2008: Forhandlingerne om en ny overenskomst for anlægsgartnere er kommet ind i den afgørende fase. Således var der lagt op til indgåelse af årets første forlig i overenskomstrunden på det grønne område, da 3F og Danske Anlægsgartnere mødtes mandag. Men efter 10 timers forhandlinger måtte parterne skilles uden resultat på grund af uenighed om niveauet af lønstigningerne i overenskomstperioden. I de fleste andre spørgsmål er der enighed mellem parterne, og klimaet i forhandlingerne er trods det midlertidige sammenbrud fortsat særdeles positivt, udtaler formanden for Den Grønne Gruppe i 3F, Arne Grevsen til Nyhedsbrevet 3F. Næste møde vil blive afholdt den 31. januar, men allerede i morgen, den 23. januar, forhandler 3F overenskomst med GLS-A, arbejdsgiverforeningen inden for gartneri- skov- og landbrug. 11. januar 2008: Starten på forhandlingerne på mejeriområdet har været meget positiv, lyder det enstemmigt fra parterne. De indledende drøftelser har således ført til enighed om etablering af et nyt lønsystem, der skal honorere efter- og videreuddannelse. På den baggrund siger både forhandlingssekretær Vagn Hebruksen, Den Grønne Gruppe i 3F, og direktør i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Morten Gass, at de ser optimistisk på mulighederne for at nå et forlig. Det nye lønsystem vil tage udgangspunkt i en startløn fastsat i overenskomsterne. Derudover vil der blive givet tillæg i forhold til videreuddannelse, opnåede kompetencer internt på virksomhederne og fleksibilitet. Det er alene principperne i det nye lønsystem, der er enighed om. Hvor meget, der konkret vil blive udmøntet i kroner og ører afgøres først gennem de egentlige overenskomstforhandlinger, som tager sin begyndelse onsdag den 30. januar. 5. december 2007: Den Grønne Gruppe i 3F offentliggør en medlemsundersøgelse, der viser, at højere løn, forbedrede pensionsordninger samt bedre løn under sygdom/barsel er de højest prioriterede krav. Medlemmer er blevet bedt om at pege på de tre områder, som for dem er de vigtigste i en ny overenskomst. Hvert fjerde medlem har svaret, og de er repræsentative for medlemmernes sammensætning. Løn er en klar nr. et med 82 pct., mens 46 pct. peger på pensionsbidraget og 42 pct. på løn ved sygdom/barsel. Gruppeformanden, Arne Grevsen, er overrasket over, at så mange medlemmer foretrækker en forhøjet pension, når området i forvejen med 11,55 pct. i bidrag ligger i toppen blandt LO-grupperne på det private arbejdsmarked. Konsekvensen er, at der nu skiftes strategi, så gruppen vil gå efter at bryde rammen på de 12 pct. Tidligere var meldingen ellers, at man kunne satse mest på løn, når nu pensionen i forvejen var på så højt et niveau. 6. november 2007: 3F opsiger praktikaftalerne inden for gartneri og landbrug. På disse områder er der mange udenlandske praktikanter især fra østlandene, og der er ifølge forbundet mistanke om massiv udnyttelse af de udenlandske praktikanter. Formålet er at få aftalerne om praktikanter forbedret i forbindelse med forårets overenskomstforhandlinger med Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A. Formanden for Den Grønne Gruppe i 3F, Arne Grevsen, mener, at der er brug for meget mere overvågning for at hindre misbrug af ordningen. GLS-A s direktør, Johnny Ulf Larsen, tager ikke opsigelsen så alvorligt. Han ser det mest som et mar- 6

7 kedsføringsfif forud for overenskomstforhandlingerne. Han undrer sig dog samtidig over, at der er så mange udenlandske praktikanter og efterlyser en endelig udmelding fra Udlændingeservice af, hvor mange af de hen ved praktikanter fra Ukraine, der arbejder lovligt i Danmark. 23. oktober 2007: De tre forbund, der organiserer lønmodtagere i produktionen på landets mejerivirksomheder, NNF, 3F og Dansk Mejeristers Fagforening (under Dansk Funktionærforbund) har oprettet et fælles sekretariat til varetagelse af overenskomstforhandlingerne. Formålet er at hindre, at arbejdsgiverforeningen får held med at skabe splittelse mellem de tre organisationer, siger forhandlingssekretær i 3F s transportgruppe, Søren Andersen. Forbundenes krav er ved at blive sammenskrevet og de forventes udvekslet med arbejdsgiverne den 18. december. Der er en forventning om, at de øgede mælkepriser også slår igennem på resultatet af overenskomstforhandlingerne, hvor det er temaerne kompetence, tid og løn samt bedre forhold for tillidsvalgte, der forventes at stå øverst på kravlisten. Jesper Due og Jørgen Steen Madsen er professorer og arbejdsmarkedsforskere ved forskningscenteret FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. FAOS

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014 1 FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2013 og 2014 2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Fhv. højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 5. ordinære generalforsamling Onsdag den 24. oktober 2012 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen Materiale

Læs mere

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer... 1. Indledning... 2. Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked... 3. Det offentlige

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

Når overenskomsten føles rigtig

Når overenskomsten føles rigtig Når overenskomsten føles rigtig Artiklen er skrevet til Træ-Industri-Byg, TIB s, jubilæumsskrift udgivet i anledning af 125 året for organiseringen af tømrere, snedkere og andre faggrupper samlet i TIB.

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Dansk Metal Tele Øst

Dansk Metal Tele Øst . Dansk Metal Tele Øst VIL TENDENSEN FORTSÆTTE? Antallet af ansatte i TDC A/S er faldet dramatisk fra 1999 til 2014. Tendensen fortsætter med alarmerende nedgang af medarbejdere. 20.000 18.000 16.000 14.000

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

for få midler til lokal løndannelse, hvilket fører til for få og for små tillæg

for få midler til lokal løndannelse, hvilket fører til for få og for små tillæg )UD1\O QWLOORNDOO QGDQQHOVH" $QDO\VHDIHUIDULQJHUPHG1\O QLGHQRIIHQWOLJHVHNWRURJ1\O QVVN EQHXQGHUGH LJDQJY UHQGHRYHUHQVNRPVWIRUKDQGOLQJHUSnGHWRIIHQWOLJHDUEHMGVPDUNHG $IOHNWRU)OHPPLQJ,EVHQ&$50$$DOERUJ8QLYHUVLWHWIRU8JHEUHYHW$

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid?

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? En analyse baseret på interview med centrale beslutningstagere i det offentlige forhandlingssystem, udarbejdet for Lønkommissionen. Af Steen Scheuer

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere