AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN"

Transkript

1 AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN L i v o g a r b e j d e Hvad skal man være særligt opmærksom på, hvis man går med tanker om at få en dagligdag på begge sider af Øresund? Denne artikel giver svar på en række spørgsmål og guider dig ind på det dansk-svenske arbejdsmarked»på fredag bliver jeg svensker - kun et stenkast fra broen, uden for Malmø vil vi bo «. Sådan lyder begyndelsen på en tekst i serien»postkort fra livet«, der jævnligt udsendes i dansk radio inklusive melodi. Og hvad nu årsagen end er, så fortæller statistikken, at et stort antal mennesker både pendler og flytter mellem Danmark og Sverige. Øresundsregionen er et område i udvikling, og stadigt flere mennesker har en dagligdag på begge sider af sundet. Danskere flytter til Sverige, svenskere får job i Danmark, og virksomheder rekrutterer medarbejdere fra begge»sider«. Udflytningen fra Danmark/Sjælland til Sverige/Skåne er femdoblet siden broens åbning i sommeren I 2004 flyttede således sjællændere til Skåne, og de har hovedsageligt bosat sig i Malmø og an- dre sydsvenske kommuner. To ud af tre beholder jobbet i Danmark, og pendlingen øges. Fra december 2005 er der imidlertid indgået en aftale mellem Arbejdsformidlingen i Danmark og den svenske arbejdsmarkedsstyrelse for at understøtte mobiliteten i Øresundsregionen. Når man søger i Jobnet under Geografi eller Erhverv, er der også mulighed for at finde job i Skåne, ligesom svenskerne via Platsbanken kan finde job på den danske side af Øresund. Læs mere om samarbejdet på Husk også, at du kan tage de danske dagpenge med til Sverige i op til tre måneder, mens du søger job - men du skal have A-kassens tilladelse inden afrejsen. Nærheden, broen og den styrkede opmærksomhed på Øresundsregionen læg- 4 SKOV & LAND MARTS 2006 NR. 3

2 l a n g s Ø R E S U N D ger op til større integration, men de to landes spilleregler er forskellige. Umiddelbart kan det være ganske besværligt for den enkelte at få styr på regler og rettigheder i forbindelse med studier og arbejde, pendling og flytning. Hvilke fradrag har man fx ret til som Øresundspendler? Hvad sker der med ens pension, når man flytter til Sverige? Hvad med A-kasse og fagforening? Skat og sygesikring? Og hvad med personnummer, kørekort og den slags? Der er hjælp at hente mange steder fra, og adskillige oplysninger kan søges på nettet, inden man kaster sig ud i at være grænsegænger eller udenlandsdansker. Først og fremmest er der Nordisk Ministerråds informationstjeneste Hallo Norden og den dansk-svenske informationstjeneste Øresunddirekt, der både har pjecer med mange nyttige link og personligt kan give oplysninger om fx, hvilke myndigheder, der skal kontaktes, hvilke skatteregler, som gælder, og hvordan det forholder sig med en lang række praktiske forhold. Der er din fagforening, hvor arbejdsmarkedskonsulent Sys Tarrild kan rådgive om arbejdsmarkedsforhold, ligesom hun kan henvise til en lang række kontakter i netværket af fagforeninger og A-kasser i Øresundsregionen. Og der er ikke mindst erfaringerne fra alle dem, som selv har taget turen. Redaktionen har talt med en jordbrugsakademikere, en skov- og landskabsingeniør samt en dyrlæge om deres oplevelser ved at arbejde og bo i Øresundsregionen. Og redaktionen har bedt dem pege på fordele og ulemper såvel som på, hvad man særligt skal være opmærksom på. 5

3 R E S U N D Bopæl i Sverige og arbejde i Danmark - Jeg flyttede til Sverige allerede i januar 1991 for at færdiggøre skovbrugsstudiet. Derefter fik jeg arbejde på forskellige skovdistrikter, inden jeg i 1998 mødte min nuværende svenske kone, og vi flyttede primo 1999 til Helsingborg, begynder forstkandidat Ulrik Sylvest og fortsætter: - Min pendling begyndte til mit daværende arbejde i Jordbrugsakademikernes sekretariat i Klampenborg, mens min kone fik arbejde på et auktionshus i Landskrona. Efter to år fik jeg nyt arbejde hos ToldSkat i Helsingør, og efter yderligere ca. to år skiftede jeg til Direktoratet for FødevareErhverv i København, hvor jeg nu har været i ca. 3 1 / 2 år. - At jeg bor i Sverige kan vel derfor nærmest betragtes som lidt af en tilfældighed og ikke som et bevidst valg for fx at kunne bo billigt eller købe en billig bil - selv om det selvfølgelig er behageligheder, jeg hilser velkomne. Og en direkte kontant fordel er det fx, at vi i vores situation har mulighed for og råd til at bo i eget hus og have to biler på lidt over min beskedne statslige akademikerløn. Min kone arbejder nemlig for tiden kun ca. 25 pct. Leveomkostningerne i Sverige er også faldet ganske betydeligt i de seneste ti år, og hertil kommer den meget direkte fordel ved den faldende værdi af den svenske krone, når man nu får sin løn udbetalt i danske kroner. Gennem alle årene har Ulrik Sylvests store problem været at få konsistente oplysninger om sine skatteforhold, herunder usikkerhed om arten af fradrag, beskatning af egen bolig og reglerne for arbejdsgiverindbetalte pensionsbidrag. Beskatningen sker under dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Sverige, og det betyder skattebetaling i Danmark af danske lønindtægter. Han har derfor heller ikke klarhed over, hvordan han eventuelt optjener ret til dansk folkepension, når han nu betaler skat til Danmark. Normalt har man ikke optjent ret til dansk folkepension, når man ikke er bosiddende i Danmark. - Når man begynder som grænsegænger, er det altså vigtigt at få information om de skattemæssige forhold, og det har jeg så fået ved at spørge den danske skatteforvaltning igen og igen. Men jeg har også fået meget at vide ved at tale med andre pendlere på færgen. Og efterhånden er der en del at finde på diverse hjemmesider, forklarer Ulrik Sylvest. - Herudover er det meget vigtigt at huske på, at man ved deltidsarbejde i Sverige kan pådrage sin danske arbejdsgiver betydelig risiko for, at de svenske skattemyndigheder vil mene, at de skal have arbejdsgiverafgifter fra den danske arbejdsgiver. Og tilsvarende kan gøre sig gældende ved etablering af hjemmearbejdsplads. - Jeg vil give andre det råd, at man skal tænke sig grundigt om, inden man flytter til Sverige, hvis motivet er den økonomiske fordel. Venner og familie synes nemlig, at der er meget langt over på den anden side af Øresund, og det tager tid at opbygge en svensk omgangskreds. Omvendt kan det være meget berigende at følge med i to samfund og to landes måder at fungere på. Og hvis man tror, at der er kommunalt bureaukrati i Danmark, så har man meget i vente, betoner Ulrik Sylvest. Arbejde og bopæl i Sverige Skov- og landskabsingeniør Rene Koppelhus er ansat i Södra Skog, der er en medlemsejet forening af skovejendomme i området fra Malmö til Norrköping, og det er ikke nogen tilfældighed. - Allerede under uddannelsen var jeg på savværksophold i Sverige, og her opdagede jeg, at det svenske skovbrug fortsat har den tradition og den kultur omkring sig, som jeg 6 SKOV & LAND MARTS 2006 NR. 3

4 holder af, men som desværre er i færd med at uddø i Danmark. Jeg satte fokus på Sverige og satsede derfor også på at skrive mit speciale herovre. Det åbnede døre, og jeg fik job på et gods med titel og løn som skovfoged. Under mit sidste ophold på Skovskolen blev jeg så kontaktet af Södra Skog, og det var en af de chancer, man ikke kan lade gå fra sig. Jeg blev ansat i 2003 og arbejdede samtidig med, at jeg afsluttede min uddannelse, og det var naturligvis rigtig hårdt i et halvt år - men også godt. Jeg fik jo netop lov til at beskæftige mig med den type skovbrug, som jeg gerne ville, understreger Rene Koppelhus. - Men der var en del papirnusseri forbundet med at flytte til Sverige for at arbejde. Jeg har bopælspligt, så jeg skulle have flyttebevis, svensk personnummer, ID-kort, bankkonto osv., men jeg synes, at både de danske og de svenske myndigheder har styr på det. Det største problem var imidlertid, at både familie og venner følte, at de skulle på en udlandsrejse, hvis de skulle besøge os. - Min kone, der er levnedsmiddelkandidat, flyttede nemlig med, men arbejdede fortsat i København det første års tid. Og her har vi så et problem, der for alvor bremser væksten! Vi bor midt inde i skoven og har derfor brug for en bil, og broafgiften kan mærkes på budgettet. Hvis Øresundsregionen skal være et erhvervsmæssigt udviklingsområde, så skal der indføres fordelagtige pendlerkort, fastslår Rene Koppelhus. Han befinder sig godt i Sverige både på den ene og den anden måde, men alligevel skal man ikke glemme, at man er i et andet land. Der er kulturforskelle, som man skal være lydhør overfor, og så skal man både som tilflytter og grænsegænger lære sproget. Når det gælder arbejdsmarkedsforholdene, peger han på, at lønsystemet kan være svært at gennemskue. Lønnen er lavere end i Danmark, men det er skatten også, og så indbetaler arbejdsgiveren direkte til det sociale sikkerhedsnet, mens arbejdstageren selv betaler sin første sygedag (karensdag). - Når det hele gøres op, er lønnen tæt på at være den samme som i Danmark, og så er fx barselsordningerne bedre og vuggestuepladserne billigere. Men man skal ikke flytte til Sverige for at få en stor bil. Sagen skal tænkes grundigt igennem, og man skal frem for alt være åben for en ny kultur. Når det så er sagt, er der efter min mening alt for få danskere, som ser mulighederne i Sverige, også inden for mit eget fag, og Skovskolen kunne gøre langt mere på det felt, runder Rene Koppelhus af. Bopæl i Danmark og arbejde i Sverige - Som nyuddannet dyrlæge er det svært at få et job i hovedstadsregionen inden for smådyrsområdet, men jeg ville gerne så vidt muligt blive i København pga. min daværende kæreste. Alligevel søgte jeg smådyrsjob både i Jylland og på Sjælland, indtil en veninde anbefalede mig at søge job i Sverige på Malmö Djursjukhus, forklarer Mette Deichmann. - I første omgang fik jeg ingen respons på min ansøgning, men efter 3-4 måneder blev jeg ringet op angående et sommervikariat. På det tidspunkt havde jeg et andet vikariat, som sluttede i foråret, og det passede derfor fint at fortsætte i Malmø. Jeg havde naturligvis ingen planer om at blive i Sve- NR. 3 MARTS 2006 SKOV & LAND 7

5 R E S U N D rige, men anså det for at være en god mulighed for at få lidt mere erfaring. Efter sommerperioden blev jeg imidlertid fastansat, og jeg har nu arbejdet på Malmö Djursjukhus i snart fire år - og bor stadig i København. - Når du arbejder i Sverige og bor i Danmark, betaler du SINK-skat, som er på 25 pct. Det lyder umiddelbart som en stor fordel, men tager man de lavere svenske lønninger, det manglende fradrag og de skattemæssige ufordelagtigheder, fx i forhold til pensionsopsparing og lån i danske banker, i betragtning, så er der ikke mange økonomiske fordele tilbage ved at arbejde i Sverige og bo i Danmark. - Jeg arbejder først og fremmest i Sverige, fordi jeg er utroligt glad for mit arbejde. I Sverige er de fleste dyr forsikrede, hvilket medfører, at der diagnosticeres og behandles en hel del mere på kæledyrene. Dette gør arbejdet som dyrlæge mere varieret og interessant. Desuden findes der flere større svenske dyrehospitaler, og her bliver der afsat flere penge til efteruddannelse/kurser osv., og samtidig får du mulighed for at have en del flere kolleger, hvilket er hyggeligt såvel som med til at udvikle ens faglige viden. Endelig sidder du lidt tryggere i dit job. Det er ikke så let at blive fyret i Sverige, når du først er fastansat. Også barselsforholdene er bedre, og helseundersøgelser, tilskud til motion, massage ved fx rygproblemer mv. er også ofte noget din arbejdsplads er med til at betale. Mette Deichmann synes ikke, at det har været helt let at få informationer om de forskellige regler for at bo i Danmark og arbejde i Sverige. Det skal dog siges, at det er blevet nemmere i de senere år. Men i begyndelsen fik hun hele tiden forskellig besked af de danske hhv. de svenske skattemyndigheder. Dertil kommer, at samarbejdet imellem de danske og svenske banker langt fra er optimalt. - Det har fx givet en del sved på panden pludselig at få at vide, at man skulle betale flere hundrede tusinde kr. tilbage i skat af den ene skattemyndighed, hvorefter man har fået det modsatte at vide af den anden, fortæller Mette Deichmann og tilføjer: - Jeg har i flere år haft en kollega, der har betalt dobbelt så meget i skat, som jeg til trods for, at vi arbejdede under helt samme forhold. Min kollega var bare ansat på et tidspunkt, hvor reglerne var anderledes, og havde derfor sin helt egen skatteprocent, som ikke kunne ændres. Det er dog blevet anderledes i 2005, da vi nu begge betaler SINK-skat. Mette Deichmann husker, at sproget var en hindring i begyndelsen, og hun påpeger, at det stadig kan skabe problemer, men også ganske morsomme misforståelser. Hun synes i øvrigt, at de fleste svenskere er meget tolerante, selv om man ikke behersker det svenske sprog til UG. - Hvis man vil kaste sig ud i at rejse frem og tilbage over sundet, er det vigtigt at få styr på skatteregler, forsikringsregler, A-kasseregler, socialforsikring, skattefradrag og pensionsforhold. Jeg kan varmt anbefale Øresunddirekt, som virkelig har hjulpet mig meget og altid været søde og hjælpsomme til at svare på både mail og telefonopkald, slutter den pendlende dyrlæge Nyttige adresser til den videre færd SKOV & LAND MARTS 2006 NR. 3

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser En almindelig families liv i et Norden med grænser 1 Historien om Jyrki og Jóhanna En almindelig families liv i et Norden med grænser ANP 2012:724 Nordisk Ministerråd, København 2012 ISBN 978-92-893-2341-3

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark Grønlændere i Danmark - Hverdagsliv, etnicitet og identitet BILAG Roskilde Universitetet Socialvidenskab, forårssemesteret 2015 Bachelorprojekt skrevet af Anette F. Helland Indholdsfortegnelse BILAG A:

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere