ØKONOMISKE FORDELE VED AT PENDLE OVER ØRESUND JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISKE FORDELE VED AT PENDLE OVER ØRESUND JUNI"

Transkript

1 R A P P O R T ØKONOMISKE FORDELE VED AT PENDLE OVER ØRESUND Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI a1

2 Indhold Sammenfatning 2 Indledning 3 Familie 1: Rådighedsbeløb for familie med husstandsindkomst på DKK 4 Løn, skat og sociale afgifter 6 Pension og social sikring 7 Boligomkostninger 8 Låneformer i Danmark og Sverige 9 Omkostninger til bil 10 Øvrige faste omkostninger 11 Familie 2: Rådighedsbeløb for familie med husstandsindkomst på DKK 12 Ændringer i forhold til familien med en indkomst på DKK 14 Øvrige familier: Konsekvenser for øvrige familier, der bor i lejebolig og for par uden børn 15 Kilder 16 Rapporten er tilgængelig på og findes også på svensk.

3 SAMMENFATNING Det har længe været kendt, at huse er billigere i Malmö og bilen er billigere i Sverige. Børnepasning, elektricitet, varme, tøj og fødevarer er også billigere i Sverige. Til gengæld er lønnen i København højere end i Malmö. Så hvorfor ikke udnytte disse forskelle og bo i Sverige og arbejde i Danmark? En dansk gennemsnitsfamilie, med en månedlig husstandsindkomst på danske kroner, får danske kroner mere om måneden til forbrug ved at flytte til Malmö frem for at bo i Storkøbenhavn. Når der tages højde for, at leveomkostninger er ca. 10 pct. lavere i Malmö end i København, bliver gevinsten danske kroner ved at flytte til Malmö. En tilsvarende svensk familie vil få danske kroner mere om måneden, hvis de arbejder i København frem for i Malmö. Det fremgår af en analyse Øresundsbrons analyseafdeling har udarbejdet med hjælp fra revisionsfirmaet KPMG og Nordea. I analysen er det disponible rådighedsbeløb beregnet for en typefamilie på to voksne og to børn, der bor i et hus på ca. 130 m 2, og som har en ny VW Golf. Familiens økonomi er beregnet ud fra om de både bor og arbejder på samme side af Øresund, og om de pendler mellem Malmö og København. Hvis familierne vælger at bo og arbejde i Sverige, vil rådighedsbeløbet være danske kroner højere, end hvis de bor og arbejder i Danmark. De lave boligudgifter i Sverige har større betydning for familiens økonomi end den lavere svenske løn. Beregninger fra KPMG viser, at lønniveauet før skat i gennemsnit er 1 3 højere i København end i Malmö, men personskatterne er til gengæld også højere i Danmark. Huspriserne er 40 procent lavere i Malmö end i København, og bilpriserne er næsten dobbelt så høje i Danmark som i Sverige. Øvrige faste udgifter til a-kasse og fagforeningskontingent samt udgifter til børneinstitutioner er også højere i Danmark end i Sverige. Fordelen ved at bo i Malmö opstår, fordi Skåne er et yderområde i Sverige, hvor indkomster og boligpriser er lavere end i hovedstaden. Hvis der var foretaget en tilsvarende sammenligning mellem København og Stockholm eller mellem Ålborg og Malmö, ville resultatet have været en del anderledes. Den sidste mulighed, at bo i Danmark og arbejde i Sverige, er ikke en økonomisk attraktiv mulighed for vores familie. Den lave løn i Sverige kombineret med høje bolig- og bilpriser i København gør, at det disponible rådighedsbeløb bliver meget lavt. Det disponible rådighedsbeløb er desuden beregnet for en familie med en husstandsindkomst på danske kroner i København. Denne familie vil få endnu større økonomisk gevinst ved at flytte fra København til Malmö eller søge arbejde i Købenavn frem for i Malmö. Økonomi pr. måned for en familie, der har en månedlig husstandsindkomst på kr. i Danmark, i DKK Bopælsland: Danmark Sverige Arbejdsland: Danmark Sverige Danmark Sverige Lønindkomst, brutto Lønudbetaling efter skat og pensionsindbetaling samt børnefamilieydelse Omkostninger hus Omkostninger bil inkl. BroBizz Øvrige faste omkostninger Disponibelt rådighedsbeløb

4 Indledning I denne rapport beregnes forskellene i det disponible rådighedsbeløb for to typefamilier med en husstandsindkomst på hhv og DKK pr. måned i Danmark. I Sverige vil husstandsindkomsten være ca. 25 pct. lavere end i København som følge af et lavere lønniveau. For begge familier er rådighedsbeløbet beregnet, hvis de: Bor i Danmark og arbejder i Danmark Bor i Danmark og arbejder i Sverige Bor i Sverige og arbejder i Danmark Bor i Sverige og arbejder i Sverige I dette notat er der udelukkende analyseret på familiernes økonomiske rådighedsbeløb. Andre faktorer, der har betydning for familien, såsom rejsetid, sprog, kulturforskelle, adgang til natur mv. er ikke medtaget. Disse faktorer er subjektive, og den enkelte familie må derfor selv relatere dette i forhold til en eventuel økonomisk gevinst ved at pendle eller flytte over Øresund. Der er en mindre usikkerhed i alle beregningerne, da en præcis sammenligning af udgifterne på tværs af Øresund ikke altid er mulig. Vi har bestræbt os på, at tallene er så sammenlignelige som muligt, og har eksempelvis derfor ikke regnet på udgifterne ved at bo i lejebolig. I alle tilfælde er der forudsat, at familien skal have de samme goder på begge sider af Øresund: Husene og bilerne skal være lige store og have samme alder etc. I praksis er der mange, der flytter over sundet, for netop at kunne købe et større hus i et bedre kvarter eller få en større bil. Rapporten er blevet til med stor hjælp fra revisionsfirmaet KPMG, som har beregnet husstandenes skat, både når typefamilien bor og arbejder i samme land, og når der pendles over Øresund. Nordea har bidraget med beregninger af omkostningerne til finansiering af hus og bil i begge lande. Vi har desuden fået hjælp fra bl.a. EDC i Glostrup, FDM, Konsumentverket og Svensk fastighetsförmedling med oplysninger til beregningerne. Denne rapport er den fjerde rapport i en serie, der beskriver udviklingen i Øresundsregionen i anledningen af Øresundsbrons 5 års fødselsdag. Alle rapporterne er tilgængelige på 3

5 FAMILIE 1 Rådighedsbeløb for familie med husstandsindkomst på DKK Familien består af to voksne og to børn. Familien har lige købt et hus i Glostrup vest for København eller i Oxie uden for Malmö. Glostrup og Oxie er to gennemsnitsbyområder i hhv. Storkøbenhavn og Stormalmö. Familien har lige anskaffet sig huset som er 20 år gammelt og er på ca.130 m 2. Huset er finansieret vha. et 30-årigt lån, med 5-årigt rentetilpasningslån. Familien har en opsparing på DKK, som benyttes til udbetaling på en ny bil samt en del af udbetalingen på et hus. Forældrene har et job i centrum af København eller Malmö. I København er lønindkomsten i vores eksempel på hhv og DKK pr. måned, og i Malmö viser beregninger fra KPMG, at familien vil få en lønindkomst, der er ca. 25 pct. mindre. Her er forudsat, at de har samme erfaringer, uddannelse samt jobtype. Forældrene er begge medlemmer af fagforening og a-kasse. Børnene går hhv. i skole og på fritidshjem samt i børnehave i nærområdet, og familierne modtager børnefamilieydelse for begge børn. Familien har lige anskaffet sig en ny VW Golf, som benyttes til og fra arbejdet. Bilen benyttes både hvis de bor og arbejder i samme land, og når de pendler over Øresundsbron. Familien vil opnå det største disponible rådighedsbeløb på i alt DKK om måneden ved at bo uden for Malmö og arbejde i København. Dette er DKK mere end ved at bo og arbejde i Sverige og hele DKK mere end ved at bo og arbejde i Danmark. Der er altså mange penge at spare for danske familier ved at flytte til Malmö og bibeholde jobbet i København. Samtidig er der en stor gevinst for svenskerne i at bibeholde huset eller lejligheden i Malmö, og søge job i København. Familiens økonomi pr. måned, i DKK Bopælsland: Danmark Sverige Arbejdsland: Danmark Sverige Danmark Sverige Lønindkomst, brutto Lønudbetaling efter skat og pensionsindbetaling samt børnefamilieydelse Ydelse på realkreditlån og boliglån Ydelse på bil Driftsomkostninger på bil Broafgift El, varme, vand, renovation, licens, forsikring Fagforening og a-kasse Børnehave og fritidshjem Disponibelt rådighedsbeløb

6 Den sidste mulighed, at bo i Danmark og arbejde i Sverige, er ikke økonomisk attraktiv. Den lave løn i Sverige kombineret med høje bolig- og bilpriser i København gør, at det disponible rådighedsbeløb bliver meget lavt (5.600 DKK pr. måned). Dette til trods for at familien kan vælge SINK-beskatningen i Sverige, som er en 25 pct. bruttoskat. Denne prisforskel får familierne, der er enten bor eller arbejder i Malmö glæde af. Når der korrigeres for denne forskel, bliver gevinsten ved at flytte til Malmö på hele DKK om måneden. Det reelle disponible rådighedsbeløb I beregningerne er der ikke taget højde for at pengene rækker længere i Sverige end i Danmark, da bl.a. fødevarer og tøj er billigere i Sverige end i Danmark. I mange tilfælde koster varerne det samme i svenske kroner som i danske kroner, men der er dog også varer, hvor der ingen forskel er, eller som er dyrere i Sverige end i Danmark. I gennemsnit vurderer vi, at familierne imidlertid kan få ca. 10 procent mere for deres rådighedsbeløb i Sverige end i Danmark. Reelt disponibelt rådighedsbeløb i Danmark og Sverige, i DKK Bopælsland: Danmark Sverige Arbejdsland: Danmark Sverige Danmark Sverige Disponibelt rådighedsbeløb Reelt disponibelt rådighedsbeløb (som følge af de 10% lavere leveomkostninger i Sverige)

7 Løn, skat og sociale afgifter Der er store forskelle i principperne i danske og svenske lønaftaler. I Sverige betales en højere arbejdsgiverafgift end i Danmark. Til gengæld er personskatten lavere (se figur nedenfor). For en lønmodtager er der stor forskel i den udbetalte løn efter skat og pension i Malmö og i København. Beregninger fra KPMG viser, at lønniveauet før skat i gennemsnit er ca. 1/3 højere i København end i Malmö. Her er forudsat, at der er tale om samme slags job med de samme slags kvalifikationer. En familie, som i København tilbydes DKK i løn, vil i Malmö i gennemsnit kun blive tilbudt DKK i løn. Hertil kommer, at lønmodtagerne i Danmark for det meste også indbetaler en del af lønnen til den arbejdsgiverfinansierede pension. Nettolønforskellen mellem København og Malmö er typisk højest hos lavt uddannede og lavest hos højt uddannede personer. Efter skat, og efter egen indbetaling til pension i Danmark, får en dansk familie som er bosat i Glostrup og arbejder i København netto udbetalt DKK mere end en svensk familie, der er bosat i Oxie og arbejder i Malmö. Heri er medtaget børnefamilieydelse, som i Danmark udgør ca DKK pr. måned for familien, og i Sverige udgør DKK samt befordringsfradrag (inkl. fradrag for passage af Øresundsbron) og rentefradrag på lånene. Ved at flytte fra Danmark til Sverige, og bibeholde arbejdet i Københavns centrum, vil lønudbetalingen efter skat stige lidt, bl.a. som følge af et højere befordringsfradrag. Arbejdsgivernes personaleudgifter i København og Malmö Indkomst før skat og egenbetaling til pension pr. måned, i DKK Samme valuta SVENSKE REGLER Arbejdsgiverafgift inkl. arbejdsgiverens pensionspræmie Personskat Bruttoløn DANSKE REGLER Ferietillæg og arbejdsgiverens pensionsbidrag Personskat, arbejdsmarkedsbidrag og eget pensionsbidrag København Malmö Bruttoløn, person Bruttoløn, person Børnfamilieydelse, to børn Nettoløn Nettoløn Note: Det gråblå areal viser nettolønnen efter skat, som er lidt højere i København end i Malmö. De to blå arealer viser tilsammen bruttolønnen, som i gennemsnit er 1/3 højere i København end i Malmö. Endeligt viser det grønne areal, arbejdsgiverens udgifter, som er langt højere i Malmö end i København. 6

8 Pension og social sikring I beregningerne har de dansk ansatte personer en pensionsordning, hvor de selv betaler pct. af bruttolønnen. De danske arbejdsgivere betaler typisk det dobbelte beløb. I Sverige er det udelukkende arbejdsgiveren, som indbetaler til pensionen. Der er ikke regnet på, om familierne får udbetalt den samme pension, når de forlader arbejdsmarkedet, men for begge lande er valgt ordninger, som er almindelige i samfundene. I begge lande er det dog ikke ualmindeligt, at lønmodtagerne indbetaler et ekstra beløb til pensionen. Det skal desuden understreges, at der er væsentlige forskelle i de to landes sociale sikringssystemer, herunder er f.eks. barselsreglerne lempeligere i Sverige end i Danmark, og den svenske Ålderspension er typisk væsentligt gunstigere end den danske folkepension. Grænsependlerne er omfattet af arbejdslandets sociale sikring, hvilket altså gør, at de personer der arbejder i Danmark er omfattet af danske regler og tilsvarende i Sverige. 7

9 Boligomkostninger Et 20 år gammelt hus i Oxie på 130 m 2 koster ca. 1,5 mio. DKK, mens et tilsvarende hus i Glostrup koster ca. 2,6 mio. DKK. Huspriserne i Oxie og Glostrup ligger begge omkring gennemsnittet i henholdsvis Københavns- og Malmöområdet. Den månedlige ydelse på lån bliver herefter DKK i Danmark og DKK i Sverige. I Sverige er lånebeløbet dog lidt mindre som følge af, at familien har brugt færre midler på udbetalingen på bilen og derfor har betalt en større udbetaling på huset. Rentefradraget indgår i indkomsten efter skat. De samlede udgifter til el, varme, forsikring, renovation, licens mv. er også billigere i Sverige. I dette tilfælde er forskellen ca. 30 procent. Familiens boligomkostninger inkl. ejendomsskat er ca DKK lavere pr. måned i Oxie end i Glostrup. I Sverige skal familien betale DKK pr. måned, mens udgiften er DKK i Danmark. Hvis familien i stedet valgte at flytte til Limhamn eller Bunkeflostrand, hvilket de fleste danskere gør, ville prisforskellen være lidt mindre. Limhamn og Bunkeflostrand tilhører nogle af Malmös dyreste områder tæt på Øresund og kan sammenlignes med Københavns nordlige forstæder. Prisforskellene kan dog variere en del afhængig af hustype, beliggenhed og lignende. Boligomkostninger inkl. ejendomsskat og ekskl. rentefradrag pr. måned, i DKK København Malmö Ydelse realkredit Ydelse boliglån Ejendomsskat Forsikring (indbo) Forsikring (brand) El, varme, vand, renovation Licens

10 Låneformer i Danmark og Sverige Låneformerne i Danmark og Sverige er forskellige, men i beregningerne er der taget udgangspunkt i de samme forudsætninger. Realkreditlånet/Bottenlånet har en løbetid på 30 år, og 5-årigt rentetilpasnings lån. Boliglånet/Topplånet løber i 10 år med variabel rente. I Sverige opdeles finansieringen af fast ejendom i Bottenlån, Topplån og udbetaling. Informationerne er fra Nordea, som bl.a. har udgivet folderen Køb af fast ejendom i Sverige : 1. Bottenlånet tilbydes fra et hypoteksinstitut og er med variabel rente, men har mulighed for at vælge en fast rente i op til 8 år. Der kan maksimalt lånes 75 pct. af ejendommens handelspris, og løbetiden kan være fra år. Der oprettes pantebreve som sikkerhed i ejendommen. I Danmark finansieres fast ejendom vha. et realkreditlån, et boliglån samt evt. en udbetaling: 1. Realkreditlånet udstedes af et realkreditinstitut og løber typisk år. Renten kan være variabel eller fast, og der kan vælges afdragsfrihed i op til 10 år. Maksimalt 80 pct. af ejendommens købspris kan finansieres vha. et realkreditlån. Til sikkerhed for lånet vil realkreditinstituttet oprette et pantebrev i ejendommen. 2. Det beløb, der ikke finansieres vha. et realkreditlån eller af udbetalingen, skal finansieres vha. et boliglån (kan have andre navne). Til sikkerhed for lånet vil realkreditinstituttet oprette et pantebrev i ejendommen. 3. Det er valgfrit i Danmark at lægge en udbetaling. 2. Topplånet tilbydes af bankerne i Sverige og er med variabel rente. Løbetiden er op til 15 år, og der kan maksimalt lånes 90 pct. af ejendommens handelspris. Der oprettes pantebreve som sikkerhed i ejendommen. 3. Udbetalingen udgør mindst 10 pct. i Sverige. 9

11 Omkostninger til bil En anden vigtig økonomisk grund til at flytte til Sverige er billigere biler. Familiens nye VW Golf koster ca DKK i Danmark og kun ca DKK i Sverige. Udgifter til forsikring og benzin er også lavere i Sverige, så selvom køreturen fra Oxie til København er længere end fra Glostrup til København, så er driftsomkostningerne næsten de samme. Udgifterne til passage af Øresundsbron vil dog trække den anden vej, så de samlede transportomkostninger vil blive lidt højere ved at bo i Sverige end i Danmark. Befordringsfradraget og fradraget for bropassage er inkluderet i beskatningen og dermed i lønnen efter skat. Fradraget for passage af Øresundsbron er på ca DKK pr. måned, hvilket svarer til en skattebesparelse på ca. 600 DKK. pr. måned. En pendleraftale til Øresundsbron koster DKK. Familien vil kunne nøjes med at bruge DKK pr. måned til bil, hvis de bor og arbejder i Sverige. Den tilsvarende udgift vil være ca DKK i Danmark. Familien, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal bruge yderligere DKK om måneden på bilen. Omkostninger til bil pr. måned, i DKK Bopælsland: Danmark Sverige Arbejdsland: Danmark Sverige Danmark Sverige Ydelse bil Driftsomkostninger bil Broafgift Bilforsikring Afstande fra bopæl til arbejdssted (ca.): Glostrup København Glostrup Malmö Oxie København Oxie Malmö 12 km 52 km 44 km 12 km 10

12 Øvrige faste omkostninger Af øvrige faste omkostninger er medtaget fagforenings- og a-kasse kontingentet samt udgiften til børnehave og fritidshjem. Udgiften til børnehave og fritidshjem er 800 DKK lavere om måneden i Sverige end i Danmark. I Danmark udgør det DKK om måneden og i Sverige DKK om måneden. Udgifter pr. måned til børnehave og fritidshjem, i DKK København Malmö Børnehave Fritidsklub Fagforenings og a-kassekontingent er 900 DKK lavere i Sverige end i Danmark for to personer. Her skal bemærkes, at der er benyttet gennemsnitsværdier for flere faggrupper, og der betales efter arbejdsland. I Sverige er udgiften kun 500 DKK om måneden, mens udgiften i Danmark er hele DKK. I Øresundsbrons Nyhedsbrev (nr. 1, 2005) er forskellene i udgifter til a-kasse og fagforening beskrevet. Fagforenings og a-kassekontingent for to personer pr. måned, i DKK København Malmö Fagforening A-kasse

13 FAMILIE 2 Rådighedsbeløb for familie med husstandsindkomst på DKK Familien svarer til den foregående familie, men de har en højere lønindkomst og en større bil. Familien består også af to voksne og to børn og har også lige anskaffet sig et ca. 20-årigt gammelt hus på 130 m 2 i hhv. Glostrup eller Oxie. Lønindkomsten er steget fra til DKK pr. måned fordelt på og DKK. De får desuden børnefamilieydelse. De voksne arbejder fortsat i centrum af København og Malmö, og de kører i bil til arbejdet. Familien har en ny VW Passat, hvilket er en dyrere bil end den første families VW Golf. Det disponible rådighedsbeløbs for denne familie er fortsat højere ved at bo og arbejde i Malmö frem for at bo og arbejde i København. Gevinsten er på DKK pr. måned. Den største gevinst opnås dog fortsat ved at arbejde i København og bo i Malmö. Hermed vil familien have DKK pr. måned mere til forbrug end ved at bo og arbejde i Sverige og DKK mere i rådighedsbeløb end ved at bo og arbejde i Danmark. Det er nu blevet mere økonomisk fordelagtigt for familien at arbejde i Sverige og bo i Danmark, selvom det fortsat er den kombination, der giver det laveste rådighedsbeløb. Familien kan med fordel vælge SINK-beskatningen, som er en 25 pct. bruttoskat for danskere, der arbejder i Sverige. SINK-skatten er primært fordelagtige for personer med en høj indkomst. Der er både beregnet på SINK-beskatning og almindelig beskatning for danskere der arbejder i Sverige. I tabellerne er medtaget den mest fordelagtige beskatning, hvilket er SINK-beskatningen. De lavere leveomkostninger i Malmö frem i København, vil gøre det yderligere fordelagtigt for familien at flytte til Malmö. Den økonomiske fordel bliver herefter DKK kr. pr. måned ved at bo i Malmö frem for at bo i København. 12

14 Familiens økonomi pr. måned, i DKK Bopælsland: Danmark Sverige Arbejdsland: Danmark Sverige Danmark Sverige Lønindkomst, brutto Lønudbetaling efter skat og pensionsindbetaling samt børnefamilieydelse Ydelse på realkreditlån og boliglån Ydelse på bil Driftsomkostninger på bil Broafgift El, varme, vand, renovation, licens, forsikring Fagforening og a-kasse Børnehave og fritidshjem Disponibelt rådighedsbeløb Reelt disponibelt rådighedsbeløb i Danmark og Sverige, i DKK Bopælsland: Danmark Sverige Arbejdsland: Danmark Sverige Danmark Sverige Disponibelt rådighedsbeløb Reelt disponibelt rådighedsbeløb (som følge af de 10 % lavere leveomkostninger i Sverige)

15 Ændringer i forhold til familien med en indkomst på DKK I forhold til den første familie er der få budgetposter, der har ændret sig nævneværdigt. Der er et par poster, som er rykket et par hundrede kroner, som følge af at familien har brugt et højere beløb på udbetalingen til bilen og tilsvarende lavere beløb på udbetalingen på huset. Den største forskel ligger naturligvis i lønindkomsten efter skat. Familien får nu udbetalt DKK, hvis de bor og arbejder i Danmark, mens det tilsvarende beløb er DKK, hvis de bor og arbejder i Sverige. Familien får dog udbetalt den højeste løn efter skat, hvis de pendler over Øresund. Dette er uanset, om det er fra Sverige til Danmark eller omvendt. Da boligudgifterne er en del højere i Danmark end i Sverige, kan det fortsat bedst betale sig at bo i Sverige og arbejde i København. Gevinsten ved at bo i Sverige frem for i Danmark er også blevet større, da familien har en dyrere bil. Familiens VW Passat koster ca DKK i Danmark og ca DKK i Sverige. Hertil kommer lavere driftsomkostninger og forsikringspræmie i Sverige. Indkomst før skat og egenbetaling til pension pr. måned, i DKK København Malmö Bruttoløn, person Bruttoløn, person Børnfamilieydelse, to børn Omkostninger pr. måned ved at holde bil, i DKK Bopælsland: Danmark Sverige Arbejdsland: Danmark Sverige Danmark Sverige Ydelse bil Driftsomkostninger bil Broafgift Bilforsikring

16 ØVRIGE FAMILIER Konsekvenser for øvrige familier, der bor i lejebolig og for par uden børn I de foregående afsnit er de økonomiske konsekvenser kun beregnet for familier, der ønsker at bo i egen bolig, og som har børn. Er der også gevinster ved at pendle over sundet for andre familietyper? Økonomisk gevinst for par uden børn ved at flytte over sundet Par uden børn vil opnå den samme gevinst, som par med børn ved at pendle over sundet. Rådighedsbeløbet bliver nogenlunde det samme i beregningerne for par med og uden børn. Børnefamilierne har udgifter til dagsinstitutioner, men får til gengæld børnefamilieydelse. Rådighedsbeløbet skal dog række længere for børnefamilierne, da der her er fire personer, der skal leve af det. Økonomisk gevinst for familier i lejeboliger, andelsboliger eller Bostadsrätt Der er ikke foretaget beregninger på familier i andre boligformer end ejerbolig. Udgifterne til ejerbolig kan nogenlunde sammenlignes på tværs af Øresund, da der eksisterer en nogenlunde markedsreguleret pris, som kan sammenlignes. Dette gælder ikke for de øvrige ejerformer på boliger, hvor reglerne er forskellige på tværs af Øresund, og hvor der ikke eksisterer nogen entydig markedspris. Eksempelvis kan en Bostadsrätt sælges frit i Sverige, og sælgerne kan opnå en værdistigning. I Danmark er prisen på andelsboliger (som på visse områder minder om en Bostadsrätt) reguleret, og sælgerne kan kun opnå en forholdsvis lille værdistigning. Selvom der ikke er foretaget beregninger for disse ejerformer, så er helhedsbilledet dog temmelig klar. Boligudgifter til lejeboliger er også en del billigere i Malmö end i København, og det kan også her betale sig at bo i Malmö og nyde godt af de højere lønninger i København. Ved at bo i centrum af Malmö bliver det også nemt at benytte Øresundstogene til og fra arbejdet i København, hvilket gør at familien sparer udgifterne til bropassagen. Til gengæld bliver skattefradraget en del mindre. Udgifter pr. måned for to personer ved at benytte tog og bil over Øresundsbron, i DKK Tog Bil To pendlerkort til Øresundstogene Pendleraftale med Øresundsbron Skattefradrag for passage over Øresundsbron (ca.) Almindelig befordringsfradrag individuelt individuelt Driftsomkostninger bil individuelt 15

17 Kilder Følgende kilder er benyttet til at få baggrundsoplysningerne for at beregne familiernes økonomi og disponible indkomst: Beregning af skat- og lønforskelle KPMG Der er ingen eksakte kilder, der viser forskellene på leveomkostningerne i København og Malmö. Praktiska broar og Folkuniversitetet har bl.a. foretaget sammenligner af prisforskelle på fødevarer og julegaver. Øresunddirekt viser desuden flere sammenligninger på deres hjemmeside. Renteudgifter til bil og bolig Informationer om boliglån i DK og SE Nordea Nordea Køb af fast ejendom i Sverige Øresundsbron har estimeret, at prisforskellen mellem København og Malmö er ca. 10 pct., hvilket nok er en konservativ antagelse. Anskaffelsespriser på biler i Danmark Anskaffelsespriser på biler i Sverige Driftsomkostninger til biler i Danmark Driftsomkostninger til biler i Sverige FDM Konsumentvärket Priser på huse i Glostrup ved København Priser på huse i Oxie ved Malmö EDC Glostrup Svensk fastighetsförmedling Omkostninger ved hus i Danmark Omkostninger ved hus i Sverige EDC Glostrup Svensk fastighetsförmedling Indboforsikring Danmark Indboforsikring Sverige Nordea Konsumentverket Licens Danmark Licens Sverige Udgifter til a-kasse og fagforenings- Øresundsbrons kontingent Nyhedsbrev, nr Udgifter til børnehave og fritidshjem i Danmark Udgifter til børnehave og fritidshjem i Sverige Bilforsikring Danmark Bilforsikring Sverige If If Priser for at passere Øresundsbron

18 Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade 10 DK-1601 København V Danmark Tel Fax Øresundsbro Konsortiet Kalkbrottsgatan 141 Box 4278 SE Malmö Sverige Tel. +46 (0) Fax +46 (0)

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Komparativ analyse af indkomst ved arbejde i Øresundsregionen, herunder en sammenligning. europæiske storbyer

Komparativ analyse af indkomst ved arbejde i Øresundsregionen, herunder en sammenligning. europæiske storbyer Komparativ analyse af indkomst ved arbejde i Øresundsregionen, herunder en sammenligning med udvalgte europæiske storbyer Juli 2013 Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i relation til denne rapport er:

Læs mere

Billigere boliger på den anden side af Øresund

Billigere boliger på den anden side af Øresund Ø-analyse N R. 1 m a r t s 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Billigere boliger på den anden side af Øresund Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 er stadig flere danskere

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Grænsegængere og skat Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Øresundsaftalen af 29. okt. 2003 Dansk-svensk bilateral aftale Protokol til nordiske DBO fra 1996 Regulerer skattemæssige forhold for grænsegængere

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE JUNI

DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE JUNI R A P P O R T DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Det siger danskerne om at flytte til

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne ANALYSE Trend Report Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne Vinderne har villa, biler og mange børn Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser,

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Sagsnr. 14.02-02-703 Den 25. juli 2002

Sagsnr. 14.02-02-703 Den 25. juli 2002 Sagsnr. 14.02-02-703 Den 25. juli 2002 %LODJ%5nGLJKHGVEHO EIRUNRQWDQWKM OSVIDPLOLHU XGHQE UQ Beregningerne i det følgende er foretaget ved at tildele nogle standardfamilietyper forskellig indkomst og beregne,

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Danskerne i Skåne kører i tyske biler

Danskerne i Skåne kører i tyske biler Ø-analyse N R. 3 M A J 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Danskerne i Skåne kører i tyske biler Tyske biler fylder godt op i garagerne hos de danskere, der er flyttet

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE 9. august 2001 Af Martin Hornstrup Resumé: INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden 1993. Denne

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken i:\juni-2000\vel-a-06-mh.doc Af Martin Hornstrup 19.juni 2000 RESUMÈ MIDTVEJSSTATUS FOR PINSEPAKKEN Set fra samfundsøkonomisk side er der ingen tvivl om, at pinsepakken var et yderst fornuftigt finanspolitiks

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER i:\november-2000\olie-nov.doc Af Martin Hornstrup 28. november 2000 RESUMÉ FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER Revisions- og konsulentfirmaet Deloitte & Touche har beregnet konsekvenserne

Læs mere

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE i:\september-99\6-a-mh.doc Af Martin Hornstrup September 1999 RESUMÈ REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE I medierne er det blevet fremført, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Indhold Status på Øresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked Job i Sverige Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked 1 VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne Analyse 5. oktober 215 Siden krisen: Fem gode år for direktørerne I perioden siden finanskrisen er lønnen på direktionsgangene steget mere end på byggepladserne. Således er den gennemsnitlige direkte månedsløn

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt 7. juni 2016 J.nr. 16-0647347 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 458 af 13. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark?

Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark? Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark? 9. oktober 2017 I den hjemlige debat kan man godt få indtryk af, at Danmarks sociale udgifter er verdens absolut højeste. En ny opgørelse af

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament

Læs mere

BØRNEFAMILIERNES ØKONOMISKE VILKÅR

BØRNEFAMILIERNES ØKONOMISKE VILKÅR 10. januar 2005 Af Anita Vium, direkte tlf. 33557724 Resumé: BØRNEFAMILIERNES ØKONOMISKE VILKÅR Selvom børnefamilierne har haft fremgang i deres disponible indkomst de senere år, er de fra 2001 til 2004

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Ejendommens hovedtal Matr.nr.: Kontant pris 1.899.000 Bruttoydelse pr. måned 10.031 Udbetaling 95.000 Nettoydelse pr. måned 9.773 Matr. nr.

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

og en god boligrådgiver

og en god boligrådgiver Der er mange ting at tage stilling til, hvis man står over for at skulle købe sin første bolig. Man kan få mange gode råd især om det økonomiske i det lokale pengeinstitut. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Stor gevinst ved arbejde for LO-par

Stor gevinst ved arbejde for LO-par Fakta om økonomi Stor gevinst ved arbejde for LO-par En lavtlønnet LO-familie, der bor til leje med tre, har en gevinst ved at være i arbejde på næsten 6. kr. om måneden sammenlignet med en situation,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere