PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI"

Transkript

1 R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI a1

2 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser 4 Holdningen til at flytte til den anden side af sundet 5 Boliger, biler og naturen gør det attraktivt at flytte til Sverige 6 Bolig- og bilpriser gør det uattraktivt at flytte til Danmark 7 Ikke alle ser over Øresund, når den nye bolig skal findes 8 Holdningen til at pendle over Øresund 9 Yderligere information 11 Rapporten er tilgængelig på og findes også på svensk.

3 SAMMENFATNING Nu 5 år efter åbningen af Øresundsbron, er Øresundsregionen blevet en naturlig del af hverdagen for mange sjællændere og skåninge. En del har fået svenske eller danske kollegaer og en del har venner, familie eller bekendte, der er flyttet over på den anden side af Øresund. Og der er udsigt til stadig høje forventninger på Øresundsregionens vegne i de kommende år med hensyn til flytninger og jobsøgning på tværs af landegrænsen. En undersøgelse som analyseinstituttet Norstat har gennemført for Øresundsbron viser, at hverken sprog eller kultur udgør væsentlige hindringer for integrationen i Øresundsregionen. Forskellene i lønninger, bolig- og bilpriser og øvrige leveomkostninger er betydelige mellem den danske og svenske side og udgør i dag de væsentligste økonomiske drivkræfter bag integrationen i Øresundsregionen. Men ligegyldigt hvor store de økonomiske incitamenter er, kommer integrationen ikke langt uden en åbenhed overfor de muligheder, der tilbydes på den anden side af sundet. Derfor er det glædeligt at se, at indbyggerne i Øresundsregionen generelt er åbne overfor de muligheder, der er på den anden side og har et pænt kendskab til de attraktive muligheder, som Øresundsregionen tilbyder dem. Men åbenheden overfor mulighederne på den anden side af Øresund og interaktionen med den anden side er stadig koncentreret om regionens center omkring Øresund, og især omkring København og Malmö, mens de områder, der ligger længst væk fra Øresundsbron ikke i samme omfang er orienteret mod den anden side af sundet. 2

4 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? Øresundsregionen er nu, fem år efter åbningen af Øresundsbron, blevet en integreret del af livet for en stor del af regionens borgere. De højere lønninger og de jobmæssige udfordringer i København har bevirket, at der i dag er væsentligt flere sjællænderne, der har svenske kollegaer. I alt 24 pct. af den beskæftigede befolkning på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm arbejder i dag direkte sammen med mindst én svensk kollega og hele 58 pct. møder svenskere enten på deres egen arbejdsplads eller i forbindelse med forretningsmøder. De danske pendlere på vej til Malmö eller Lund er væsentligt sværere at få øje på end de svenske om morgenen på vej over Øresundsbron. 15 pct. af de beskæftigede skåninge har danske kollegaer, mens 41 pct. møder danskere i forbindelse med deres arbejde. De lavere lønninger og transporttiden er de to væsentligste faktorer til at sjællænderne ikke søger job i Sverige. De høje boligpriser i Københavnsområdet og de danske bilpriser afskrækker i høj grad skåningene fra at flytte til Danmark. Derfor er det kun hver fjerde person i Skåne, der kender mindst én, der er flyttet til Danmark inden for de sidste fem år. Til gengæld har en hel del skåninge fået danske naboer inden for de sidste fem år. De lavere leveomkostninger og især de lavere boligpriser i Skåne betyder, at der er væsentligt flere sjællændere, der er flyttet til Skåne. Derfor er der også flere sjællændere (42 pct.), der kender én eller flere, der er flyttet til Sverige i løbet af de fem år, der er gået, siden åbningen af broen. Jo tættere du bor på Øresundsbron, jo større sandsynlighed er der for, at netop du har en kollega, der bor på den anden side af Øresund eller har familie, venner eller bekendte, der er flyttet over på den anden side af sundet. I København har hver anden indbygger mindst én person i bekendtskabskredsen, der er flyttet til Sverige inden for de sidste fem år, mens det kun er hver fjerde i Storstrøms amt, der kan nævne en person i bekendtskabskredsen, der er flyttet til Sverige. Og det samme mønster viser sig, når der spørges til svenske kollegaer. 70 pct. af de sjællændere, der arbejder i København møder svenskere i forbindelse med deres arbejde, mens det igen er Storstrøms amt, der ligger lavest, hvor kun 32 pct. møder svenskere i forbindelse med deres arbejde. Det samme mønster ses i Sverige. 30 pct. af befolkningen i Malmö Lund kender mindst én person, der er flyttet til Danmark inden for de sidste fem år, mens 23 pct. fra det øvrige Skåne kan nævne en eller flere, der er flyttet til Danmark. 3

5 Grænseoplevelser Midt på Øresundsbron markeres grænsen mellem Danmark og Sverige med et blåt EU-skilt. Men skiltet får ikke den store opmærksomhed fra dem, der passerer broen. 60 pct. af indbyggerne i Øresundsregionen siger, at de ikke tænker over, at de krydser en grænse, når de passerer Øresundsbron. Lidt flere tænker dog over, at de ikke længere befinder sig i hjemlandet, når de taler med en svensker henholdsvis dansker. 43 pct. af sjællænderne og 41 pct. af skåningene siger, at de ikke tænker over, om det er en dansker eller svensker, de taler med. Alt i alt et godt skridt på vejen mod en bedre integration over sundet. Et andet tegn på den stigende integration over Øresund er dels det stigende antal danskere, der flytter til Skåne og dels det stigende antal pendlere, primært fra Skåne til Københavnsområdet. Men også holdningen til det at flytte til den anden side af sundet eller at søge arbejde eller uddannelse på den anden side af sundet er en vigtig indikator på den regionale integration, og ikke mindst i hvilken retning vi kan forvente integrationen vil bevæge sig i de kommende år. 4

6 Holdningen til at flytte til den anden side af sundet 5 pct. af sjællænderne mener, at det er sandsynligt, at de flytter til Sverige inden for de næste to år, mens 4 pct. af skåningene finder det sandsynligt, at de flytter til Danmark inden for samme tidshorisont. Nu er det ikke sådan at 5 pct. af sjællænderne svarende til personer flytter til Sverige, eller at 4 pct. af skåningene svarende til personer flytter til Danmark i løbet af de næste par år. Tallet kan bruges som en holdningsindikator, der viser at de muligheder der er på den anden side af broen er med inde i overvejelserne, når regionens indbyggere går på jagt efter en ny bolig, og det er et vigtigt step i integrationsprocessen. Det er en del af de mentale broer, der er vigtige for at Øresundsregionen kan blive til én integreret region. Det er dog stadig kun en del regionsindbyggere, der tager den anden side med i flytteovervejelserne. 23 pct. af sjællænderne og 29 pct. af skåningene siger, at det er sandsynligt, at de skifter bopæl i løbet af to år. Kun 5 pct. på Sjælland og 4 pct. i Skåne siger, at det er sandsynligt, at de flytter til Sverige henholdsvis Danmark. Om man går med tanker om at flytte til Sverige afhænger i høj grad af, hvor man bor. 7,9 pct. af indbyggerne i København og på Frederiksberg siger, at det er sandsynligt, at de flytter til Sverige i løbet af en 2-årig periode. I Vestsjællands amt udgør den tilsvarende gruppe kun 3,6 pct. af befolkningen. Andel af den voksne befolkning på Sjælland og øerne, der finder det sandsynligt, at de flytter til Sverige i løbet af to år København og Frederiksberg 8% Københavns Amt 5% Frederiksborg Amt 2% Roskilde Amt 4% Vestsjællands Amt 4% Storstrøms Amt 4% I alt 5% 5

7 Boliger, biler og naturen gør det attraktivt at flytte til Sverige Når man spørger sjællænderne, er de ikke i tvivl. De lavere boligpriser, de lavere bilpriser og den skønne svenske natur gør det attraktivt at bo i Sverige pct. af sjællænderne svarer bekræftende på dette spørgsmål. Også de øvrige lave leveomkostninger, boligstandarden og opvækstmiljøet for børn gør det attraktivt at flytte til Sverige. Sprog- og kulturforskelle gør ikke den store forskel for den gennemsnitlige sjællænder. Det eneste minus er transporttiden til arbejdet og omkostningerne ved at komme over Øresund. Her svarer pct., at disse faktorer gør det uattraktivt at flytte til Sverige. Der er dog ikke overvældende enighed om dette pct. mener, at transportomkostningerne over Øresund og ændringerne i transporttiden tværtimod gør det attraktivt at flytte til Sverige. Faktorer, der gør det attraktivt eller uattraktivt at flytte til Sverige for sjællændere Attraktivt Uattraktivt Boligpriserne 80% 5% Bilpriserne 79% 4% Adgang til natur 72% 3% Øvrige leveomkostninger 49% 16% Boligstandarden 48% 6% Opvækstmiljø for børn 36% 13% Kulturforskelle 28% 15% Sprogforskelle 24% 21% Transporttiden mellem bopæl og arbejdsplads 20% 39% Transportomkostninger over Øresund 18% 38% 6

8 Bolig- og bilpriser gør det uattraktivt at flytte til Danmark Det er primært de svenskere, der bor i de områder, der ligger tættest på Øresundsbron, nemlig det sydvestlige Skåne, der mener, at det er sandsynligt, at de flytter til Danmark inden for en tidshorisont på to år. Fx. mener 4,8 pct. af indbyggerne i Malmö Lund Trelleborg området, at det er sandsynligt, at de flytter til Danmark. Skåningene er lidt mere usikre på, hvad der er attraktivt/uattraktivt ved at flytte til Danmark end sjællænderne er, når der spørges til Sverige. Men ikke desto mindre står det meget klart, at det ikke er attraktivt at flytte til Danmark. Hvad der gør Skåne attraktiv, gør Sjælland uattraktiv. De høje bolig- og bilpriser er de to enkeltfaktorer, som flest skåninge finder uattraktiv ved at bo i Danmark. Men også boligstandarden opfattes som uattraktiv og manglen på natur. Transporttid mellem bopæl og arbejde og transportomkostningerne er lige så uattraktive for skåningene som for sjællænderne, mens pct. finder at sprog- og kulturforskelle, øvrige leveomkostninger samt opvækstmiljøet for børn gør det uattraktivt at flytte til Danmark. Andel af den voksne befolkning i Skåne, der finder det sandsynligt, at de flytter til Danmark i løbet af to år Faktorer, der gør det attraktivt eller uattraktivt at flytte til Danmark for skåninge Malmö/Lund/Trelleborg 5% Ystad/Simrishamn 6% Helsingborg/Landskrona 3% Øvrige Skåne 2% I alt 4% Attraktivt Uattraktivt Boligpriserne 10% 58% Bilpriserne 11% 49% Boligstandarden 13% 43% Adgang til natur 15% 38% Transporttiden mellem bopæl og arbejdsplads 13% 37% Transportomkostninger over Øresund 11% 37% Sprogforskelle 17% 34% Øvrige leveomkostninger 19% 32% Opvækstmiljø for børn 15% 27% Kulturforskelle 25% 21% 7

9 Ikke alle ser over Øresund, når den nye bolig skal findes Der er som nævnt en stor del af dem, der går med flytteplaner, der med det samme kan afvise at flytte til Sverige. Vennerne, familien og arbejdet er de væsentligste årsager til, at hovedparten af sjællænderne finder det usandsynligt, at det bliver Sverige, de flytter til. Det er rart, at have vennerne tæt på. Familien, der måske allerede bor langt væk (som Jylland), ønsker man ikke at flytte længere væk fra og for enkelte lurer frygten for, at venner og familien vil svigte, hvis man flytter til Sverige. En del ser ikke Skåne som en mulighed, da de så vil få for langt til arbejde. Mange har simpelthen bare ikke interessen for at flytte til Sverige eller siger, at de befinder sig godt i Danmark. I Skåne er nærheden til vennerne og familien, arbejdet, men også det faktum, at man allerede sidder i en ejerbolig de væsentligste årsager til at 90 pct. af skåningene ikke ønsker, at flytte til Danmark. 8

10 Holdningen til at pendle over Øresund 6 pct. af sjællænderne og 12 pct. af skåningene finder det sandsynligt, at de søger job eller påbegynder en uddannelse på den anden side af sundet inden for de næste to år. Igen kan tallene kun bruges til at sige noget om den åbenhed regionens indbyggere har overfor at søge job eller uddannelse på den anden side. De kan ikke bruges til at beregne hvor mange, der rent faktisk vil begynde at pendle til job eller uddannelse på den anden side af sundet. I alt 35 pct. af alle danskere, der bor på Sjælland eller øerne finder det sand-synligt, at de inden for de næste to år søger nyt job eller påbegynder en uddannelse. I Skåne er det 38 pct. af den voksne befolkning, der går med de samme forventninger. Dvs. at godt hver tredje i Skåne, der går med overvejelser om at søge nyt job eller påbegynde en uddannelse tager Danmark med i overvejelser, mens det tilsvarende er 17 pct. af de sjællændere, der overvejer at søge nye job- eller uddannelsesmæssige udfordringer, der har Sverige med i overvejelserne. Totredjedele af alle de personer i Øresundsregionen, der tænker på at søge job eller uddannelse på den anden side, bor i nærheden af Øresundsbron, i dette tilfælde enten i Malmö/Lund/Trelleborg området eller i Københavns amt, København eller på Frederiksberg. Blandt sjællænderne er det især de unge studerende og de privatansatte funktionærer, der mener, det er sandsynligt, at de søger job eller uddannelse i Sverige. Tilsammen udgør de totredjedele af alle med interesse for at søge job eller uddannelse i Sverige. Aldersprofilen er også ganske markant. De årige er de mest åbne overfor at søge job eller uddannelse i Sverige, hvor 13 pct. svarer, at det er sandsynligt. Jo ældre sjællændere er, jo færre personer ser Sverige som en jobmæssig mulighed. I Skåne er interessen for at arbejde eller studerede i Danmark fordelt over flere erhvervsgrupper end på Sjælland. De studerende udgør stadig en stor gruppe, men også funktionærer i den private sektor, ikkefaglærte/specialarbejdere og ledende funktionærer og specialister i den private sektor ser muligheder på det danske arbejdsmarked og i den danske uddannelsesverden. Det kan også aflæses i aldersprofilen blandt de personer, der er interesserede i at søge job Andel af skåningene, der finder det sandsynligt, at de søger job eller uddannelse i Danmark inden for de næste to år Andel af sjællænderne, der finder det sandsynligt, at de søger job eller uddannelse i Sverige inden for de næste to år Malmö/Lund/Trelleborg 15% Ystad/Simrishamn 8% Helsingborg/Landskrona 12% Øvrige Skåne 6% I alt 12% København og Frederiksberg 9% Københavns Amt 7% Frederiksborg Amt 2% Roskilde Amt 4% Vestsjællands Amt 4% Storstrøms Amt 5% I alt 6% 9

11 eller uddannelse i Danmark. De to største grupper udgøres af de unge under 30 og de årige. For skåningene er det de højere lønninger i Københavnsområdet, det større arbejdsmarked med flere jobmæssige udfordringer, større mulighed for at få job samt kulturforskellene, der gør det attraktivt at søge job eller uddannelse i Danmark. Modsat gør de forskellige regler for arbejdsmarkedsforhold og på det sociale område sammen med transporttid og transportomkostninger det uattraktivt at søge job eller uddannelse i Danmark. Mange sjællænderne har generelt svært ved at forholde sig til, hvad der gør det attraktivt eller uattraktivt at arbejde eller studere i Sverige. De skattemæssige forskelle i kraft af den lave SINK-skat er den eneste parameter, som sjællænderne er enige om, gør det attraktivt at arbejde i Sverige. For resten af de parametre, der er spurgt til, er uenigheden generelt ret stor og mange mener ikke, at de kan tage stilling til spørgsmålet. Transporttiden er dog en parameter, der for en del gør det uattraktivt at arbejde eller søge uddannelse i Sverige. Metode Resultaterne i denne rapport er baseret på en telefoninterviewundersøgelse som analyseinstituttet Norstat har foretaget for Øresundsbron i april Undersøgelsen er gennemført i Øresundsregionen, dvs. på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og i Skåne. Respondenterne er et repræsentativt udsnit af Øresundsregionens befolkning mellem 18 og 60 år. Faktorer, der gør det attraktivt eller uattraktivt at søge job eller uddannelse i Danmark Faktorer, der gør det attraktivt eller uattraktivt at søge job eller uddannelse i Sverige Attraktivt Uattraktivt Lønforskelle 53% 11% Jobmæssige udfordringer 38% 13% Kulturforskelle 34% 14% Mulighed for at få job 31% 13% Skattemæssige forskelle 25% 19% Arbejdsmiljøet 21% 19% Sprogforskelle 20% 29% Transporttid 19% 29% Forskellige regler på det sociale område 18% 25% Forskellige arbejdsmarkedsregler 16% 24% Transportomkostninger 15% 28% Attraktivt Uattraktivt Skattemæssige forskelle 59% 8% Mulighed for at få job 31% 13% Transportomkostninger 29% 26% Kulturforskelle 29% 17% Arbejdsmiljøet 26% 9% Jobmæssige udfordringer 25% 15% Sprogforskelle 25% 23% Forskellige regler på det sociale område 22% 14% Forskellige arbejdsmarkedsregler 21% 14% Transporttid 21% 35% Lønforskelle 19% 25% 10

12 Yderligere information Hvis der ønskes yderligere information om Øresundsbron og Øresundsregionen, henvises til rapporter, der kan hentes på Øresundsbrons hjemmeside Øresundsbron er kilde på al information i denne rapport. 11

13 Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade 10 DK-1601 København V Danmark Tel Fax Øresundsbro Konsortiet Kalkbrottsgatan 141 Box 4278 SE Malmö Sverige Tel. +46 (0) Fax +46 (0)

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Indhold Status på Øresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer

Læs mere

DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE JUNI

DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE JUNI R A P P O R T DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Det siger danskerne om at flytte til

Læs mere

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen Ø-analysE N R 1 J U N I 2 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund Sammenfatning Beslutningstagerne og

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Pendling over Øresund. Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund

Pendling over Øresund. Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 4. opfølgning, august 26 Indhold Indhold... 2 Forord til pendlingsanalysen... 3 Indledning... 3 Formål...

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

ØKONOMISKE FORDELE VED AT PENDLE OVER ØRESUND JUNI

ØKONOMISKE FORDELE VED AT PENDLE OVER ØRESUND JUNI R A P P O R T ØKONOMISKE FORDELE VED AT PENDLE OVER ØRESUND Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Indledning 3 Familie 1: Rådighedsbeløb for familie med husstandsindkomst

Læs mere

Billigere boliger på den anden side af Øresund

Billigere boliger på den anden side af Øresund Ø-analyse N R. 1 m a r t s 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Billigere boliger på den anden side af Øresund Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 er stadig flere danskere

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON

MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON Miljøledelsessystem Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds bron mellem

Læs mere

R A P P O R T. ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t

R A P P O R T. ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t R A P P O R T Studieintegration i Øresundsregionen ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t J U N I 2 0 0 6 Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virksomhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske

Læs mere

FLYTNINGER PÅ TVÆRS AF ØRESUND JUNI 2 0 0 5

FLYTNINGER PÅ TVÆRS AF ØRESUND JUNI 2 0 0 5 R A P P O R T FLYTNINGER PÅ TVÆRS AF ØRESUND Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Indledning 2 Danskere den største gruppe tilflyttere til Sverige 3 En stigende strøm af tilbagevendende

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE

SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE Sikkerhed på jernbanen Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Pendling over Øresund

Pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger til pendling over Øresund April 2002 Udarbejdet for ØAR, Københavns kommune, Region Skåne, Malmö kommune Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Boligmarkedet i Øresundsregionen

Boligmarkedet i Øresundsregionen Boligmarkedet i Øresundsregionen Et integreret boligmarked er en af de vigtigste forudsætninger for, at Øresundsregionen skal kunne forankres som en samlet region. For regionens indbyggere indebærer et

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012 BORGER- PANEL februar 2012 Vi går langt for at få et nyt job Det kan kræve mange ændringer at finde et nyt job: Længere rejsetid, anden branche, ny uddannelse og lavere løn, eller måske er det nødvendigt

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Danskerne i Skåne kører i tyske biler

Danskerne i Skåne kører i tyske biler Ø-analyse N R. 3 M A J 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Danskerne i Skåne kører i tyske biler Tyske biler fylder godt op i garagerne hos de danskere, der er flyttet

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser

Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Spørgeskema Øresundsindeks marts 2006 Hvordan har udviklingen på følgende områder været for Deres virksomhed? Omsætning og handel Svar DK DK (=139) S (=253) 1a. Sammenlignet

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN

AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN L i v o g a r b e j d e Hvad skal man være særligt opmærksom på, hvis man går med tanker om at få en dagligdag på begge sider af Øresund? Denne artikel giver

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL Regional Udviklingsplan JUNI 2013 Arbejdsliv i grænselandet Fordomme om danske og tyske arbejdsgivere Usikkerhed om konsekvenser ved grænsearbejde OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER

Læs mere

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne ud i oplandet D en 26. juni 2014 Mens det for en del yder- og landkommuner kan være en udfordring at tiltrække nye borgere generelt, kan det være en særlig

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

Rekordmange danskere flytter til Skåne

Rekordmange danskere flytter til Skåne Ø-analyse N R. 2 m a r t s 2 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Rekordmange danskere flytter til Skåne I 26 vendte flere danskere end nogensinde blikket mod øst, da den nye

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Af økonom Agnete E. Fich Øresundskonsortiet, analyseafdelingen aef@oresundskonsortiet.com 1. INDLEDNING Øresundsmodellen beskriver den

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 Det går op og ned for kulturen i Øresundsregionen. Vi rejser oftere over Sundet for at opleve kultur på den anden side, mens vi får mindre af den æterbårne kultur

Læs mere

SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ

SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ Sikkerhed på Øresundsbron Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Rejsetider og tilgængelighed i Øresundsregionen Data og resultater indbygget i en tilgængelighedsmodel

Rejsetider og tilgængelighed i Øresundsregionen Data og resultater indbygget i en tilgængelighedsmodel Rejsetider og tilgængelighed i Øresundsregionen Data og resultater indbygget i en tilgængelighedsmodel Jakob Høj, Tetraplan A/S Projektets formål Opdrag for Region Skåne Udarbejde et aktuelt tilgængelighedsatlas

Læs mere

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ i:\december 99\regional oek-mw.doc VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin Journal 0203/MW Direkte telefon: 33 31 23 23-248 RESUMÈ REGIONAL ØKONOMI OG UDDANNELSE Regionalpolitik har en tendens til

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder Printervenlig Udskriv Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Undersøgelsens formål og metode 3. Orlovsperioder og længde 4. Kvindernes

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Denne rapport er udarbejdet af Øresundsbro Konsortiets analyseafdeling. Spørgsmål vedrørenderapporten kan stiles til:

Denne rapport er udarbejdet af Øresundsbro Konsortiets analyseafdeling. Spørgsmål vedrørenderapporten kan stiles til: R A P P O R T Hård kamp om Skånes arbejdskraft! ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t J U N I 2 0 0 8 Øresundsbron ejes og drives af Øresundsbro Konsortiet, som ejes ligeligt af den danske og svenske

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN R A P P O R T BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N M A R T S 2 0 0 6 Indhold Sammenfatning 2 Boligmarkedet forudsætning for vækst

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER Toprække UDFLYTNING SKAL STYRKE ARBEJDS- MARKEDET FOR HØJTUDDANNEDE UDEN FOR DE STORE BYER Den 27. januar besøgte 30 medlemmer af REG LAB Christiansborg til en

Læs mere