tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken præcis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis."

Transkript

1 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen Brønshøj Brønshøj den 23. december varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde med mindst 14 dages varsel. Afdeling 20 skal derfor oplyse, at der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken præcis. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Orientering om Fremtidssikring af AAB-afd Godkendelse af Fremtidssikringsplan for AAB-afd.20 Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Venlig hilsen og vel mødt! Afdelingsbestyrelsen

2 2 Af hensyn til arrangementet bedes tilmeldingen afleveret på afdelingskontoret senest mandag den 13. januar klip Afleveres senest mandag den 13. januar Jeg/vi tilmelder os afdelingsmødet tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården kl : Navn og adresse: Antal:

3 3 Indholdsfortegnelse Ekstraordinært afdelingsmøde Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsesmøder i 2014 Fastelavn 2014 Nye kræfter? Kontortider. Havebyen.dk skal have ny redaktion Bevilliger til AAB afd. 20 Tilskud på kr Lån på kr Forslag om kr. Beboerorientering om LAR projektet Undersøgelser: Kloakprojektet Kældrene Kloakkerne Fortsatte undersøgelser Kontroller nedløbsrør og regnvandstønde ComX bliver en del af Dansk Kabel TV Der leveres stadig det samme til beboerne Referat - Ordinært afdelingsmøde 10. september Tilstede Stemmeudvalg Referent

4 4 Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen er ikke et blad men en samling af informationer til beboerne. Denne gang har vi bagest indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde d. 21. Januar 2014, hvor vi skal diskutere forslag til fremtidssikring af afdeling 20. Vores plan til fremtidssikring af afdeling 20 er en forlængelse af de beslutninger der er taget på AAB s repræsentantskabsmøde i efteråret Huslejen i afdeling 20 er allerede nu på næsten samme niveau som for nybyggeri men husene er fra 1922, og har ikke en fremtidig standard. Hvilken boligstandard forventer vi nu eller om 15 år, når vi betaler det samme i husleje som for nybyggeri? Målet med en fremtidssikring af afd. 20 er at både vedligeholdelse og den generelle standard kan tilfredsstille de krav og ønsker nuværende og fremtidige beboere har uden at den månedlige udgift stiger (bortset fra de almindelige prisstigninger). Vi skal derfor søge tilskud fra Landsbyggefonden, AAB s dispositionsfond og alle andre steder hvor det er muligt for at få gennemført forbedringer i vores bebyggelse. Vi skal også selv bidrage f.eks. ved at gennemføre lokal afledning af regnvand, så vi kan spare vandafledningsafgift. Ved at få bedre isolering, bedre udnyttelse af vores energi, genbrug af regnvand til f.eks. toiletskyl, en bedre og mere effektiv affaldssortering der sikrer mere genbrug. Vores bidrag er mindre forbrug en besparelse som anvendes til bedre komfort og fremtidssikring. Gennem fremtidssikring af vore boliger vil afd. 20 fortsat være et godt og attraktivt sted at bo.

5 5 Bestyrelsesmøder i 2014 Bestyrelsen holder møde på følgende dage i 2014: 9. januar 16. januar 6. februar 6. marts 3. april 8. maj 12. juni 3. juli 7. august 2. september Bestyrelsen holder traditionelt møder den første torsdag i måneden, men har i 2014 valgt at gøre det anderledes, bl.a. fordi første torsdag i maj er 1. maj og første torsdag i juni er grundlovsdag. Fastelavn 2014 Det er fastelavn søndag d. 2. marts og fastelavsudvalget arrangerer Slå katten af tønden for børn, forældre, bedsteforældre m.m. Efter den store succes i år bliver det igen i 2014 i Spejderhytten, Herbergsvej 4 i Brønshøj (det er lige ved siden af vandrehjemmet). Vi kan være indendørs og få en festlig dag uanset vejret. Hvis du har lyst til at hjælpe til, så læg en seddel i postkassen ved kontoret. Der kommer en indbydelse med tilmeldingsblanket senere. Nye kræfter? I en boligforening som afdeling 20 er der altid brug for nye og aktive kræfter. Heldigvis har vi mange og stolte traditioner med aktive beboere. Der kan f.eks. nævnes: - Hjemmesiden - Fastelavn - Fester - Auktioner nyt - Udvalg om vedligeholdelsesreglement - Udvalg om råderetsreglement

6 6 Bestyrelsen vil gerne opfordre alle der har lyst til at lave noget sammen i afdeling 20 om at komme med deres forslag, så vil vi gøre hvad vi kan for at støtte op om og stille faciliteter til rådighed så ideerne kan føres ud i livet. Og vi håber naturligvis også, at der er beboere der har lyst til også at tage del i bestyrelsesarbejdet i fremtiden. Kontortider. Varmemester Kent Pedersen træffes dagligt på kontoret kl og Bestyrelsen har kontortid kl til (cirka) den første torsdag i måneden. Indtil medlemsmødet i september kan bestyrelsen træffes på kontoret: 9. januar 6. februar 6. marts 3. april 12. juni 3. juli 7. august 2. september 8. maj Hvis der opstår en akut situation, f.eks. et sprængt vandrør, hvor det ikke er muligt at vente til varmemestrens kontortid, kan man ringe til afdelingens nødtelefonnummer: Det er et nødtelefonnummer, hvor det vil være muligt, udenfor varmemesterens arbejdstid at få fat i en fra bestyrelsen, så man kan få hjælp til at løse akutte problemer.

7 7 Havebyen.dk skal have ny redaktion Geert & Eeva fra hjemmesideudvalget har fået en ny lejlighed og flytter fra afdeling 20 den 1. april Derfor har hele hjemmesideudvalget givet besked om at der skal nye kræfter til. Bestyrelsen vil gerne takke hjemmesideudvalget for deres store indsats, der har sikret at afd. 20 har en af de flotteste (om ikke den flotteste) hjemmesider i AAB. Vi håber, sammen med det afgående udvalg, at nye kræfter vil træde til og videreføre hjemmesiden for afd. 20. Puk Norman Hansen fra bestyrelsen har meldt sig så nu venter vi på de næste. Interesserede kan henvende sig til hjemmesideudvalget, som har lovet at de vil hjælpe jer i gang inden de flytter. Se yderligere information på Bevilliger til AAB afd. 20 Organisationsbestyrelsen i AAB har ad flere omgange bevilget penge fra dispositionsfonden til afdeling 20. Tilskud på kr I september måned 2013 bevilgede organisationsbestyrelsen kr til et projekt der skal sikre afd. 20 mod oversvømmelse af kældre i forbindelse med skybrud. Projektet er specielt rettet mod Brønshøjparken eller Louisehullet. Her har Københavns kommune planlagt at opsamle regnvand ved skybrud og senere bortlede det. Denne plan kan, hvis der ikke gøres noget, gøre at afd. 20 bliver hårdere ramt ved fremtidige skybrud. Projektet laves i samarbejde mellem AAB s tekniske afdeling, vores forsiringsrådgiver Willis og ingeniørfirmaet Gaihede. Lån på kr På vores medlemsmøde i september måned vedtog vi at huslejen i afd. 20 skulle stige med 2% i stedet for de 3% der var foreslået fra AAB s administration. Forslaget fra AAB s administration var begrundet i en hurtigere tilbagebetaling af vores lån fra dispositionsfonden, end afd. 20 var blevet lovet. Organisationsbestyrelsen bevilgede på sit møde i november 2014 et lån fra dispositionsfonden på til dækning af ydelser i 2013 som afdrages i

8 8 2016, og at vi skal afdrage mindre end foreslået i 2014 det skal i stedet afdrages i Afd. 20 påføres derfor ikke underskud i 2013 og 2014 p.gr.a. afdrag til dispositionsfonden. Forslag om kr. Med udgangspunkt i 5 års gennemgangen af vore kloaker og planerne om en fremtidssikring af afd. 20 har byggeteknisk afdeling og administrationen i AAB sendt endnu en ansøgning om støtte til aktiviteter i afd. 20 på yderligere kr. Organisationsbestyrelsen er positiv overfor denne ansøgning, og afventer nu at vi i afd. 20 afholder et afdelingsmøde, hvor vi vedtager at gennemføre en fremtidssikring i afd. 20. Beboerorientering om LAR projektet Området i og omkring AAB afdeling 20 i Brønshøj står overfor en række store udfordringer, i forbindelse med afledning af regnvand. Københavns Kommune har i forbindelse med håndtering af regnvand ved skybrud, fra de omkringliggende områder, planer om at lede overløbsvand til Louisehullet i Brønshøj Parken. Der er derfor igangsat udarbejdelsen af en overordnet plan for området. En plan der vil synliggøre disse udfordringer og klarlægge de muligheder der er for området vedrørende håndtering af regnvand ved Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og Skybrudssikring af ejendommene omkring parken. Formålet er, at fremtidssikre området og bygningerne således, at der i videst muligt omfang undgås vand i bygningerne fremover. Undersøgelser: I forbindelse med LAR projektet skal der udføres undersøgelser af jordbundsforhold og grundvandsstand i områderne omkring bygningerne. Disse undersøgelser blev udført i uge 48 af Gaihede a/s -

9 9 Kloakprojektet I løbet af 2013 har vi gennemført en række undersøgelser i forbindelse med 5 års gennemgangen for kloakprojektet. Kældrene I første omgang gennemgik vore rådgivere fra AAB s byggetekniske afdeling og fra ingeniørfirmaet Grontmij kældrene ligesom I beboere aflevere spørgeskemaer om kældrene. Det medførte at firmaet Dansk Fugtstop, som stod for dræn i kældrene gennemgik samtlige kældre og udbedrede en række fejl og mangler i efteråret Der er bl.a. blevet opsat pumper, hvor de manglede og fundet en del defekte pumper, der vil blive udskiftet, så snart det er afklaret om de er dækket af en garanti og hvem der skal betale for udskiftningen Vi afventer nu den endelige rapport og håbet at kunne afslutte denne del af gennemgangen i løbet af foråret Kloakkerne Ved gennemgang af kloakkerne har vi fået mange overraskelser. Vi havde en forventning om, at alle hovedledninger var blevet strømpeforet. Det er de ikke. Vi havde en forventning om at alle stikledninger ind til de enkelte huse var blevet efterset. Det er de ikke. Nogle husker at der på det afdelingsmøde, hvor kloakprojektet blev præsenteret og vedtaget, bl.a. blev vist billeder fra hovedkloakken i Tjørnevangen, hvor der var sammenstyrtninger og fare for at den ville kollapse. Det var et af de tunge argumenter for at vedtage projektet som medførte meget store huslejestigninger. Vi har desværre konstateret at vi i dag kan tage præcis de samme billeder præcis denne strækning er ikke blevet repareret. Vi undersøger nu hvor ansvaret for dette kan placeres hos entreprenøren, rådgiveren eller den tilsynsførende. Denne undersøgelse foregår hos AAB s advokat. Fortsatte undersøgelser På baggrund af de oplevelser vi har haft under 5 års gennemgangen har vi sammen med byggeteknisk afdeling søgt organisationsbestyrelsen om økonomisk støtte til at fortsætte 5 års gennemgangen og endnu en

10 10 undersøgelse af kloakkerne, så vi i vores helhedsplan kan sikre at kloakkerne i afdeling 20 er i orden, så vi kan få sat en stopper for rotteproblemerne. Kontroller nedløbsrør og regnvandstønde Bestyrelsen opfordrer til at man efterser og renser nedløbsrørene, specielt dem med åbning til regnvandstønde, da der ofte danner sig propper af blade som kan medføre frostsprængning om vinteren og dermed påføre store unødvendige udgifter for afdeling 20. [Skriv tekst]

11 11 ComX bliver en del af Dansk Kabel TV TDC har købt ComX pr. 1. december 2013 og fremover vil ComX og Dansk Kabel TV slå kræfterne sammen om at levere bolignet løsninger til AAB afd. 20. Dansk Kabel TV er datterselskab under TDC, der ligesom ComX leverer løsninger til boligforeninger indenfor bredbånd, telefoni, tv, dørtelefoni, videoovervågning og andet. Dansk Kabel TV er samtidig en landsdækkende serviceorganisation med egne kørende teknikere, så de kan nu tilbyde service og netværksudbygning under samme tag. Der leveres stadig det samme til beboerne Umiddelbart bør vi beboere ikke opleve ændringer, uanset om vi modtager bredbånd, telefoni eller tv fra ComX. Kundeservice og support findes på samme mailadresser og telefonnumre. Vores eksisterende kontrakt med ComX gælder naturligvis stadig.

12 12 Referat - Ordinært afdelingsmøde 10. september Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen Referent Elsebeth Thorlak 1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. 2. Beretning fra bestyrelsen, v. Formand Thomas Borg Mogensen Beretning omhandlede bl.a.: Velkommen til mange nye beboere Kloak og kælderprojektet 5 års gennemgang, der er stadig ikke noget regnskab fra projektet. Rapport er lavet. Alle kældre gennemgås pt. af Dansk Fugtstop. NCC kloak. Udbudsmaterialet er forsvundet i AAB. Strømpeforing mangler i hovedkloak i Bavnevangen. Jurister i AAB undersøger om Moe og Brødsgård kan stilles til ansvar. Vedligeholdelsesreglement 2 udvalg har været nedsat. Forslag til ændringer er udarbejdet. Bestyrelsen indstiller at udvalget arbejder videre og også inddrager råderetsregler. Maling af vinduer. Beboere bedes tjekke om malearbejdet er i orden. Højtvandslukke i Pilevangen. Det tog længere tid og blev dyrere end beregnet kr. Reetablering af haver har ikke været tilfredsstillende. Skybrudsplan. Bestyrelsen har lavet indsigelse til kommunen vedr. Louisehullet. Kommunen har taget indsigelserne til efterretning og vil undersøge. Bestyrelsen har efterfølgende sendt Åbent brev til Teknik- og Miljøborgmester, men har pt. ikke fået svar. Helhedsplan/minihelhedsplan. Vores husleje svarer til nybyggeri, men standard svarer ikke til det. Landsbyggefond giver tilskud til helhedsplaner. Ansøgning om helhed- plan/minihelhedsplan er udarbejdet sendt januar 2013.

13 13 Der er behov for mange vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder bl.a. 38 badeværelser, gulve i rækkehuse, hulmursisolering, isolering af spidslofter, vinduer, fugtsikring i kældre, facade renovering, køkkener, aftrækskanaler, lyskasser, skure. Skybrud og klimatilpasning. Opsamling og genanvendelse af regnvand. Nedgravet affaldsanlæg. Butikken isolering af loftet. Flugtveje sammenlægning af lejligheder. Varmeveksler, solenergi. Vi ønsker at sikre en fremtidssikring uden at huslejen stiger. Når noget konkret foreligger indkaldes til nyt medlemsmøde, som skal behandle og vedtage planen. Tak til hjemmesideudvalget. En del af de mange rapporter der er lave i og om afdelingen ligger på Hjemmesiden. Bestyrelsen nøjes ikke med at informere ved hjælp af hjemmesiden - Der udsendes stadig informationer på papir til alle eboere. Tak til arrangørerne af fastelavnsarrangement. Tak til bestyrelsen, Mogens Bøgild og varmemester. Spørgsmål: Kim Davidsen: Pumper i kældre. Skal der være en separat el- gruppe? Svar: Thomas synes det er nødvendigt, men vi ved ikke, om det er bestilt ved kælderrenovering p.gr.a. det manglende udbudsmateriale. Beretning fra husdyrudvalg, v. Jane Kaimer og Liselotte Nielsen Registreringspapir og regler ligger på nettet. Der har været få klager og henvendelser påtaler er respekteret og accepteret. Ved behandling af klager først dialog, klager skriftligt med navn og adresse. Ved manglende registrering er proceduren: - påtale - 3 advarsler - henvendelse til bestyrelsen - henvendelse til AAB Udvalget har modtaget en del registreringer af katte. Nu er der 11 hunde og 7 katte registreret. Kontaktperson i bestyrelsen til husdyrudvalget er Puk.

14 14 Fastelavnsfesten v. Peter Bøgild Der var ca. 100 tilstede. Et rigtig godt arrangement, som fastelavsudvalget opfordrer alle til at komme til næste år. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Årsregnskab til orientering for 2012, v. Kasserer Jan Samuel Kasserens bemærkninger til afvigelser fra budgettet: - Vandafgift er blevet lavere. Fint. - Forsikringer er steget skybrud i 2011 er årsag. 100% stigning. - Variable istandsættelser ved fraflytning blevet højere. Mange flytninger som følge af huslejestigning i Tab på fraflytninger misvedligeholdelse henlæggelser steget med 500% - Lån afdrag steget med kr. - Konto 204 øgede ydelser på lån. I alt underskud på akkumuleret kr. Bemærkning fra formanden: Bestyrelsen har overholdt de budgetpunkter, den selv har indflydelse på. I regnskabet er ekstra henlæggelser, som medlemsmødet ikke har besluttet i budgettet. Bestyrelsen har henvendt sig til AAB økonomikontor. Bestyrelsen vil have AAB til at respektere de beslutninger, som medlemsdemokratiet vedtager. AAB har ikke villet ændre regnskab for Spørgsmål vedr. Landsbyggefonden fra Kim Davidsen Spørgsmålet er rettet til rep. fra AAB. Hvad vil AAB gøre for at hjælpe med overskridelserne i forhold til kloakprojektet? Formanden svarede, at bestyrelsen har været i dialog med AAB. Anmodning om rente- og afdragsfrit lån er imødekommet i organisationsbestyrelsen i januar Dette er ikke indeholdt i regnskabet for 2013 og budgetforslag for Behandling af evt. indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2014, v. Kasserer Jan Samuel Bemærkninger fra kasseren til budgetpunkter:

15 15 Udgifter: Ejendomsskatter kr. pr. lejlighed, stigning på 8%. Konto 114 renholdelse, løn til ejendomsfunktionær snerydning. Almindelig vedligeholdelse fald på 31%. Konto 119 stigning, uforudsete udgifter Konto 120 henlæggelser, stigning Konto 153 afdrag steget Forsikring stigning Indtægter: Rentestigning Dispositionsfonden driftsstøtte stigning kr. i underskud svarende til huslejestigning på 3%. Spørgsmål: Jane Kaimer: Vedr. post 109 renovation. Betaler vi for overlæsning af containere? Svar fra kasseren: Nej! Johanne Lund : Hvorfor falder den almindelig vedligeholdelse? Svar fra kasseren: Der er ikke fald, det er tale om en teknisk omkontering, idet konto 115 istandsættelse af flyttelejligheder er ført over på konto 116. Udgifter er i henhold til den vedligeholdelsesplan, som er vedtaget. Bestyrelsen satser på at få gennemført en helhedsplan/minihelhedsplan. Genopretning af afdelingen koster ca. 100 mill. Johanne Lund: Kan vi risikere at budget laves om af AAB?

16 16 Svar fra kasseren: Vi kan risikere alt og vi har selv mulighed for at stemme budgettet ned. Ændringsforslag til budgettet fra bestyrelsen fremsat af formanden: Ændringsforslag til konto 125 Budgetforslaget for 2014 ændres til kr , jf. Bevilling af rente- og afdragsfrit lån fra Organisationsbestyrelsen i januar Nødvendig stigning i huslejen = kr Huslejestigning i procent = 2% Formanden begrundede bestyrelsens forslag: Regnskabsafdelingen i AAB havde lovet at sende udkast til budget før sommerferie. Det kom først 15. august og indeholdt en række fejl. Bestyrelsen indsendte ændringsforslag og har måttet rykke for at få det reviderede udkast. Dette blev først sendt til afdelingen 5. september og var bl.a. ikke blevet rettet i forhold til indsigelser vedr. rentetilskrivning på det rente- og afdragsfrie lån, som tidligere var bevilget. Bestyrelsen valgt at udsende budgetforslaget til beboerne på trods af fejlen, ellers ville det ikke blive rettidigt udsendt før medlemsmødet. Kommentar fra AAB repræsentant Bent Haupt Jensen: Henstiller til medlemsmødet, at nedstemme ændringsforslaget og vedtage det udsendte budget. Henstiller at bestyrelsen efterfølgende går i dialog med AAB. Ændringsforslaget stillet af bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget. Det samlede budget 2014 blev enstemmigt vedtaget. Bent Haupt Jensen meddelte herefter, at han vil tage afdelingens beslutning vedr. budget 2014 op i organisationsbestyrelsen.

17 17 6. Valg a. Afdelingsformand Thomas Borg Mogensen afgår efter tur. Thomas blev valgt b. Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen afgår efter tur. Martin blev valgt. c. Bestyrelsessuppleant Kim Davidsen afgår efter tur. Ingen opstillede kandidater. d. Repræsentantskabssuppleant Martin Nielsen afgår efter tur. Martin blev valgt. 7. Evt. Jane Kaimer opfordrede AAB s repræsentant til at fortælle, hvad han tager med hjem til AAB. Bent Haupt Jensen svarede - Det er spændende at høre om forskellige afdelinger - Der er lige bevilget kr. bevilget til forundersøgelser vedr. Louisehullet - At afdelingen skal have respekt for at andre beboere skal betale, hvis vi skal have forbedringer. - At han vil undersøge de svipsere i administrationen, som bestyrelsen havde berettet om. Jane Kaimer replicerede: Vi har hørt om rigtig mange svigt fra AAB. Vi er klar over at vi bor i fællesskab. Vi føler ikke at AAB Hovedsæde hjælper. Formanden: Vi har nu et positivt samarbejde med teknisk afdeling og jurister i AAB. Vi hænger desværre stadig i kælder og kloak- projektet. Det påvirker vores økonomi. AAB repr. Bent Haupt Jensen: Organisationen er ændret i de seneste år. Henlæggelser til vedligeholdelse har været for små i mange afdelinger. Referent: Elsebeth Thorlak

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Godt nytår N y Bestyrelsen ønsker alle beboere et godt t nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at informere lidt om, hvad der åer sket i 2011 og planerne

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

e-mail til nyt@aab20.dk Nr. 2 25. årgang 2008 Referat af afdelingsmødet, den 20.5 2008. Indhold i dette nummer:

e-mail til nyt@aab20.dk Nr. 2 25. årgang 2008 Referat af afdelingsmødet, den 20.5 2008. Indhold i dette nummer: Nr. 2 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Indlæg vedrørende intranet Storskrald Kontorets åbningstider Huslejeforhøjelsen Redaktionensgruppen består af: Verner Bjørkelund Egevangen 7.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere