Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75"

Transkript

1 SM 328x 75 Computer- und Trainingsanleitung SM 328x D GB F NL E I PL CZ P

2 Trænings og bruger vejledning TINDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsvejledning 146 service 146 deres sikkerhed 146 Kort beskrivelse 147 betjening / taster 148 display værdier Quick start 151 start på træning 151 slut på træning 151 standby 151 Træning 152 count up 152 count down 152 niveau indstilling 152 Distance Tid Energi Alder Valg af targetpuls (fit/fat/man.) 153 Klar til træning 153 modstand valg mellem puls HRC1 count up 154 HRC2 count down 154 Træningsfunktion Skift af display 155 Pause / slut træning 155 Genoptagelse af træning 155 Restitution 155 Input og funktion 156 Tabel: input / funktion 156 Tid Distance skift 156 Tabel: puls 156 Profil justering 156 Individuel indstilling 157 Slet total km 157 Valg mellem kjoule / kcal 157 Valg mellem km/miles 157 Ekstra HRC1 / HRC2 157 Generelt: 158 System lyd 158 Restitution 158 Skift mellem tid og distance 158 Display profil under træning 158 Pulsmåling 158 Med øreclip Med håndsensor Med brystbælte Fejl i computeren. 158 Træningsvejledning 159 Udholdenhedstræning 159 Belastningsintensitet 159 Størrelse af træning 159 Ordforklaring: 160 G Dette tegn henviser til ordforklaring, hvor den specifikke vending forklares. SIKKERHEDS VEJLEDNING FØLG VENLIGST NEDENSTÅENDE RETNINGSLINIER. Træningsmaskinen skal stå oprejst og på et jævnt underlag. Alle samlinger skal tjekkes og efterspændes med jævne mellemrum. For at undgå skader må træningsmaskinen kun bruges i henhold til vejledningerne. Maskinen må ikke udsættes for fugt, da dette kan forårsage rust. Tjek jævnligt maskinens funktioner og tilstand. Sikkerhedstjek skal udføres jævnligt og sikkert at brugeren. Defekte eller beskadigede dele bør udskiftes og kun med originale Kettler dele. Maskinen må ikke benyttes før reparationen er gennemført. Maskinens sikkerhedsstand kan kun opretholdes hvis den tjekkes jævnligt for skader og slidtage. For deres sikkerhed. Før de begynder at træne bør de henvende dem til deres læg og få klarlagt om de kan og bør træne på dette træningsudstyr. Den medicinske vurdering bør være basis for deres træningsprogram. Ukorrekt eller overdreven træning kan medføre skader på deres helbred. 146

3 KORT BESKRIVELSE. Elektronikken indeholder funktionsdisplay med taster og display med diverse symboler og grafik. Display Funktionsområde. Taster. 147

4 Trænings og bruger vejledning Kort brugsanvisning Funktioner Tasterne forklares kort efterfølgende. I de enkelte kapitler vil funktionerne og brugen blive beskrevet mere udførligt. I disse beskrivelser vil funktionstasternes navne være de samme. SET SET knappen er kombineret med +/ drejeknappen. Ved at trykke på SET knappen bekræfter du de værdier og funktioner, som du har valgt med drejeknappen. Ved at holde SET knappen nede i længere tid, genstarter du træningscomputeren. +/ drejeknap +/ drejeknappen er kombineret med SET knappen. Hvis knappen drejes langsomt, ændres værdierne trinvist. Hvis den drejes hurtigt, vises værdierne hurtigt efter hinanden. Ved at trykke på SET knappen, bekræfter du de værdier, menuer, programmer og funktioner, som du har valgt med drejeknappen. Før du starter træningen, kan du forvælge forskellige værdier med drejeknappen. Men først skal apparatet stå i STOP position. I løbet af træningen kan den totale belastning for det valgte træningsprogram sænkes eller øges > grafisk bjælke. Når du har valgt og bekræftet et træningsprogram, indstilles de resterende data for denne træningsperiode med +/ drejeknappen og bekræftes med SET. + Opadgående indstilling af værdierne. Ved at dreje knappen (+) til højre, øger du værdierne. Nedadgående indstilling af værdierne. Ved at dreje knappen (+) til venstre, mindsker du værdierne. G RESET Med denne funktionsknap slettes dataene i displayet, og du kan starte forfra. Program G G Med denne funktionsknap vælger du de forskellige programmer. Tryk én gang til > næste program hold knappen nede > programmerne vises i hurtig rækkefølge RECOVERY Med denne funktionstast starter du restitutionspulsfunktionen. 148

5 MÅLING AF PULS. Pulsmålingen kan foretages på 3 måder. 1. Øreclips 2. Håndpulssensor. 3. Brystbælte, plug in modtager er påkrævet. DISPLAYET. Giver informationer over diverse funktioner og indstillinger PROGRAM: COUNT UP / COUNT DOWN PROGRAM Differentieres ved tælle funktionen. Forudindtastede profiler 1 6 PULSSTYREDE PROGRAMMER HRC1 / HRC2 2 programmer som kontrollere belastningen ud fra en forud indtastet værdi. DISPLAY VÆRDIER. Det viste eksempel i illustrationen er for en motionscykel. Hvis omdrejningerne pr. minut er det samme som i eksemplet, vil hastighed og distance være lavere på en crosstrainer. Ved 60 min. 1 (rmp) Motionscykel = 21,3 km/t Crosstrainer = 9,5 km/t 149

6 Trænings og bruger vejledning Trædefrekvens Gennemsnitsværdi (AVG) Værdi. værdi G Hastighed Gennemsnitsværdi (AVG) Indstillelig dimension Værdi 0 99,9 Puls Max.Puls Advarselstone TIL/FRA Hjertesymbol (blinker) Målpuls overskredet +11 Advarsel (blinker) Max.Puls +1 Målpuls underskredet 11 Procentværdi Faktisk puls / max. puls Dimension Værdi Gennemsnitsværdi Distance Indstillelig dimension Værdi Belastningstrin Gennemsnitsværdi Trin 1 15 G Tid Værdi 0 99:59 150

7 Energiforbrug Indstillelig dimension Værdi Punkter G Belastningsprofil 1 punkt (højde) = 1 trin 1. række = trin 1 Visning af tekst og værdi 1 spalte svarer til 1 minut eller ved hjemmetrænere: 400 m eller 0,2 mil og ved crosstrænere: 200 m eller 0,1 mil 25 spalter QUICK START: START TRÆNING. Uden indstilling Image vises når der tændes. ODO viser det totalte antal km. Efter 3 sekunder: display viser count up alle værdier viser 0. Modstand viser 1 Start træningen Display: Skala, puls (hvis aktiveret) distance, niveau, tid omdrejninger, hastighed. Ændring af modstand under træning. + : værdien ved siden af brake øges med 1 mindskes med 1 Fortsæt træning med den nye indstilling. Ændringer kan foretages når det ønskes. SLUT PÅ TRÆNING. Gennemsnitsværdier (Ø): På display: Puls (hvis aktiveret), niveau, omdrejninger og hastighed. Total værdier: distance, energi og tid. STANDBY (HVILEPOSITION) Efter 4 minutter går maskinen i hvileposition. Tryk på en hvilken som helst tast og displayet genstarter med count up. 151

8 Trænings og bruger vejledning TRÆNING. Computeren er udstyret med 10 træningsprogrammer. De er klart differentieret i deres opbygning, intensitet og belastning. 1. TRÆNING MED NIVEAU INDSTILLING. A) Manuel indstilling (Program) count up (Program) count down) B) Træningsprofiler (Program) TRÆNING MED PULS INDSTILLING. Manuel puls indstilling (Program) HRC1 count up (Program) HRC2 count down 1. TRÆNING MED NIVEAU INDSTILLING. A) Manuel niveau input (Program) count up Tryk program til display count up, start træningen, alle værdier tæller op. eller Tryk set : indstilling + eller : ændre niveau Start træningen, alle værdier tæller op. Program count down Tryk program indtil display count down Programmet tæller ned > 0 fra den indtastede værdi. Hvis der ikke er indtastet nogen værdi, starter programmet i count up for at starte programmet må der være indtastet en værdi i enten distance, tid eller energi. Tryk set værdi bekræftes. VÆRDI DISTANCE Display: Distance værdi (dist) DISTANCE VÆRDI. Indsæt værdier ved brug af + eller (f.eks ) bekræft med set Display: næste menu er værdien for tid. VÆRDIEN FOR TID. Indsæt værdier ved brug af + eller (f.eks ) bekræft med set Display: næste menu er værdien for energi. VÆRDIEN FOR ENERGI. Indsæt værdier ved brug af + eller (f.eks. 1650) bekræft med set Display: næste menu: værdi for alder VÆRDIEN FOR ALDER: Indsæt værdi med + eller (f.eks. 34). Derved er max pulsen på 186 baseret, ved udregningen (220 alder). Bekræft med set Display: næste menu, valg af target puls fat 65% VALG AF TARGETPULS. Vælg med + eller Fedtforbrænding 65%, fitness 75%, manuel 40 90%. Indsæt værdier med + eller 152

9 Bekræft med set, klar til træning Display: klar til træning med indtastede værdier eller TARGET PULS (40 200) Fravælg alder med + eller Display: age off Bekræft med set Display: næste menu er værdien for Fravælg puls Display viser puls off Indsæt værdi med + eller, f.eks. 146 Bekræft med set Display: klar til træning NOTE: En oversigt af alle indstillinger i programmerne ses i tabellen (side 28) Træningsprogrammet er klar. Brugerprofil. Skift brugerprofil med + eller i start træning. b) Træningsprofiler (program) 1 6 Alle profiler vælges med program f.eks. Display 1 fitness nybegynder 1 profil niveau 1 4, 27 min tryk set : indstillings niveau, for indstilling se tabel på side 156 Start træningen tryk program til display 2 Fitness nybegynder 2, bruger niveau 1 5, 30 min. Tryk set indstillingsniveau. For indstilling se tabel på side 156 Start træningen. tryk program til display 3 Øvet 1. brugerniveau min. Tryk set : indstillingsniveau, for indstilling se tabel side 156 Start træningen Tryk program til display 4 Øvet 1: bruger niveau min. Tryk set : indstillings niveau, for indstilling se tabel side 156 Start træningen 153

10 Trænings og bruger vejledning tryk program til display 5 Prof 1. bruger niveau min. Tryk set : indstillingsniveau, for indstilling se side 156 Start træningen Tryk program til display 6 Prof 1. bruger niveau min. Tryk set : indstillingsniveau, for indstilling se side 156 NOTE: Ved træningstider på over 25 minutter vises dette i 25 tætte kolonner. 2. Træning med puls indstillinger. Manuel pulsindstilling. (Program) HRC1 count up Tryk program til display HRC1 (count up) Tryk SET : indstillingsniveau Start træningen. Alle værdier tæller op. Profilen ændres automatisk til target pulsen er opnået (f.eks. 130) (program) HRC2 count down Tryk program til display HRC2 (count down) Tryk SET : indstillings niveau Indstillings mulighederne er de samme som programmet Count down Start træningen Profilerne ændres automatisk til target pulsen er opnået (f.eks. 130) NOTE: Kettler anbefaler at pulsmålingen udføres med øreclips eller brystbælte i alle HRC programmer. Hold tempoet så konstant og jævnt som muligt, eller vil pulsjustering blive påvirket negativt. Trænings funktion. Ændring af display under træningen. > > > > > > > > > Manuel justering program ændre displayet i følgende rækkefølge: Tid, RPM, Hastighed, Distance, Puls, Modstand, Energi, Profiler, Tid.. Automatisk justering : (SCAN) Tryk PROGRAM tasten i længere tid til SCAN symbolet fremkommer i displayet. Dsiplayet skifter ni hvert 5. sek. SCAN funktionen sluttes ved igen at trykke på PRO GRAM tasten, RECOVERY eller ved at træningen afbrydes. 154

11 Trænings pause eller stop. Hvis der er mindre end 10 pedalomdrejninger / min eller at RECOVERY tasten trykkes, vil elektronikken opfatte dette som en træningspause. Alle træningsdata vil fremkomme i displayet. Hastighed, niveau, pedalomdrejninger og puls vil fremkomme som gennemsnitværdier med et Ø. Værdierne vil være fremme i 4 minutter. Hvis du ikke trykker på en tast eller starter træningen igen, vil elektronikken gå i hvile mode, med rum temperatur i displayet. Genoptagelse af træningen. Hvis træningen genoptages inden for 4 minutter vil alle værdier fortsætte som før. Recovery funktionen. Måling af restitutionspulsen. Efter endt træninge tryk RECOVERY. Elektronikken vil nu måle pulsen i de næste 60 sek. Hvis du trykker RECOVERY bliver den aktuelle pulsmåling gemt under RPM og pulsværdien gemmes efter 60 sek. under Speed. I Distance vises differencen mellem de to værdier. Resultatet er en fitnesskarakter (eksempel F 2.6.) displayet stopper efter 20 sek. RECOVERY eller RESET stopper denne funktion NOTE: Hvis pulsen ikke måles i starten eller slutningen af perioden, vil der fremkomme en fejlmelding i displayet. 155

12 Trænings og bruger vejledning Indstillinger og Funktioner. Træning / Rest Modstand * * Pofil Tid Energi Distance eller Max. puls Fedtforbrænding 65% eller fitness 75% eller manuel 40 90% Target puls Tid/distance skift Recover y * Forudvalgte modstand niveau 1 10 forud for træningsstart. Skift mellem Tid / Distance. DISPLAY I TILFÆLDE MED PULS. Kun for profiler 1 6 indstil med eller + (time eller distance mode) Bekræft med SET. Display: næste menu age ( indtast alder) Distancen pr. kolonne er sat til 0,2 km (0,1 mile) Motionscykler: 0,4 km (0,2 miles) overskridelse Værdi / input % MAX Maximal puls Off Target puls Fedtforbrænding 65% eller Fitness 75% * eller Manuel 40 90% Target puls * } Hvis den indtastede puls er under ( 11 slag) vil symbolet lo fremkomme Hvis den opnåede puls er over (+ 11 slag) vil symbolet hi fremkomme. Hvis max pulsen er nået, vil hi pilen blinke og max fremkommer. * Note: fremkommer kun hvis target puls er opnået en gang Justering af brlastningsprofilen Hvis profilen justeres under træningen vil ændringen kun ændres fra efterfølgende kolonne til højre. Kolonnerne til venstre forbliver uændret. 156

13 Individuelle indstillinger. Forsæt frem, efter skemaet ved siden af: Tryk RESET : Display: alle visninger. Tryk nu SET i længer tid: menu: individuelle indstillinger. Display: Rest +/ 1. slet total kilometer. Tryk + og samtidig Funktion: totalkilometer slettes Tryk set : springer til næste indstilling Display: Energi 2. værdier for kilojoule/kcal slettes tryk + eller funktion: vælg total energiforbrug. Tryk set : den valgte enhed slettes og der springes til næste indstilling. Display: Scale 3. display for kilometer eller mile enheder. Tryk + eller Funktion: vælg kilometer eller mile display Tryk SET : den valgte enhed fastholdes og der springes til næste indstilling. Display: Modstandsprofil i HRC Programmer 4. Modstand indstilling i HCR Programmer. Tryk + eller : Funktion: Den interne modstand i HRC programmerne kan specificeres i niveauer på Tryk set : det viste niveau tilføjes og Neustart fremkommer i displayet. Neustart 157

14 Trænings og bruger vejledning Generel information. Beregning af hastighed. Med træningmaskine, Racer, Crossbike. 60 pedalomdrejninger svare til en hastighed på 21,3 km/t Med crosstrainer. 60 pedalomdrejninger svare til en hastighed på 9,5 km/t Beregning af fitnesskarakter Computeren beregner og skønner differencen mellem belastningspuls og hvilepuls, resultatet Fitness karakter er baseret på følgende formel. P 1 belastnings puls Mark (F) = 6 ( 10 x ( P1 P2 ) P1 2 ) P 2 = restitutions puls F1.0 = meget god F6.0 = ikke god Sammenligningen mellem belastningspulsen og hvilepulsen er en simpel og hurtig måde til af kontrollere din fitnesstilstand. Fitnessværdien er en orienterende værdi som viser din evne til at restituere efter fysisk belastning. Før du trykker Recoverytasten og får computerne til at beregne din fitness værdi, bør du træne i dit belastningsniveau i længere tid, i mindst 10 minutter. Med en normal kardiologisk træning, vil du opdage at din karakter vil forbedres. System signal. Når du aktivere maskinen, udsendes et signal under segment testen. Program slut Et program slutter (profilprogram, count down) og et kort signal lyder. Overskridelse af Max Puls. Hvis den forudindtastede puls overskrides med mere end 1 pulsslag, lyder der 2 korte signaler og gentages for hvert 5 sek. Fej i displayet. I tilfælde af fejl, f.eks. hvis en restitutions måling ikke kan gennemføres, lyder 3 korte signaler. Slå SCAN Funktionen til / fra Når Scan funktionen slås til eller fra lyder et kort signal. Recovery. Under denne funktion bremses svinghjulet automatisk. Det er unødvendigt med yderligere træning. Gennemsnits beregning. Gennemsnitsværdier er beregnet pr træningsenhed. Vejleding til pulsmåling. Pulsmålingen starter så snart hjertet i displayet blinker med dit pulsslag. Med øre clip. Ørepulssensoren arbejder med infrarødt lys og måler på blodgennemstrømningen i øreflippen. For at opnå den bedste måling, gnub øreflippen grundigt for at aktivere blodgennemstrømningen, før du sætter sensoren på. Undgå forstyrrende måling. sæt sensoren på øreflippens bedste punkt, så symbolet blinker jævnt. Undgå at sidde under stærke lyskilder, neonlys, halogenlys, spotlight og direkte sollys Undgå at støde sensoren og ledningen, fæstne altid ledningen til tøjet. Med håndpuls sensor. De lavfrekvens impulser hjertet udsender, registreres af håndpuls sensoren og bearbejdes af computeren. Hold altid med begge hænder på sensorerne. Undgå ujævnt greb. Hold hænderne roligt og undgå at gruppe på kontaktfladerne Med brystbælte. Vær opmærksom på de tilsvarende vejledninger. Fejl i puls displayet. Skulle der opstå problemer med pulsmålingen, tjek de ovenstående punkter igennem. NOTE: Det er kun muligt at bruge en af pulsmålingerne af gangen, enten øreclips eller håndsensor eller brystbælte. Hvis ikke øreclips eller brystbælte modtager er isat, så er håndsensoren aktiv. Hvis du isætter øreclips eller brystbælte modtager, deaktiveres håndpulssensoren automatisk.. det er ikke nødvendig at tage stikket til håndpulssensoren ud af computern. Fejl i træningscomputeren. Tryk på RESET tasten. Skift mellem Tid / Distance. I programmerne 1 6, er det muligt at skifte mellem Tid og Distance, i indstillingerne. Distancen pr kolonne er Motionscykler: 0,4 km (0,2 miles) Crosstrainer: 0,2 km (0,1 miles) Display profil under træningen. Ved start blinker den første kolonne. Derefter flytter den mod højre. I programmer på mere end 25 minutter, vil den, når den når 13. kolonne, flytte mod venstre igen. Når den når kolonne 25 vil den dukke op i den sidste kolonne til højre og blinke. 158

15 Trænings vejledning. Træningsintensitet (Motionscykel.) Intensiteten i træning med motionscykel, er en afhængig af på den ene hånd pedalomdrejningerne og på de anden hånd pedalmodstanden. Træningsintensitet (Crosstrainer) Intensiteten i træning med crosstrainer, er afhængig af, på den ene hånd, stepfrekvensen og på den anden hånd stepmodstanden. Træning på crosstrainer er meget effektivt, som belaster alle de store hovedmuskelgrupper på en gang og samtidig det kardiologiske system. Den innovative elliptikal bevægelse, styrker ben og sædemuskler, samtidig med at der skåner ledene. Træningen af overkroppen, belaster specielt overarme, skuldre og brystmuskler. Før træningen bør du læse følgende bemærkninger grundigt igennem. Det ovenfor og nedenfor nævnte omkring træning, er kun anbefalet for personer uden kardiologiske problemer. Bemærkninger om træning. Træning med crosstrainer er designet metodisk ud fra principperne om udholdenhedstræning. Udholdenhedstræning forårsager hovedsagelig ændringer på det kardiologiske system. Dette inkludere også hvilepulsen og pulsbelastningens ændring. Selv hjertet bruger mere tid til at fylde ventriklerne og blodstrømmen ind i de kardiologiske muskler, gennem hoved årene. Derudover er det vigtig med dybe åndedrag (en vigtig kapacitet). Yderligere positive ændringer sker i det metaboliske system. For at opnå disse positive ændringer, må træningen planlægges i henhold til visse vejledninger. Planlægning og kontrol af træningen. basis for planlægningen af træningen, er din aktuelle fysiske tilstand. Med en trænings tolerancetest kan din læge give dig en angivelse af din kapacitet, som kan bruges som basis i din planlægning af din træning. Hvis du ikke får fortaget denne test, bør du undgå høje træningsbelastninger generelt. Du bør huske følgende i din træningsplanlægning, udholdenhed er kontrolleret via mængden af belastning samt intensiteten af belastningen. Belastnings intensitet. Puls under grænse.: den optimale intensitet er opnået ved % (comp diagram) af den kardiologiske max ydelse. Denne værdi er aldersrelateret. Puls i minuttet Pulsdiagramm Fitness og Fedtforbrænding Maximalpuls (220 alder) Fitness Puls (75% Max.Puls) Fedforbrænding Puls (65% Max.Puls) For Crosstrainer er intensiteten, på den ene hånd kontrolleret via hastigheden og på den anden hånd modstanden i det magnetiske bremsesystem. Ved at øge hastigheden vil den fysiske belastning øges samtidig. Den vil også øges hvis bremsemodstanden øges. Som begynder bør du undgå for høj hastighed og for høj bremsemodstand, det kan resultere i en overskridelse af pulsgrænsen. Under træningen, bør du på basis af din puls holde øje med om du holder dig inden for det viste diagram. Omkring belastning. Begyndere bør altid starte på et lavt niveau og gradvis øge til et højere niveau. Første træning bør være ganske kort og udføres som intervaltræning. Sportsmedicinsk bør følgende belastning ses som fitness positiv. Træningsintensitet dagligt 10 min 2 3 gange om ugen min 1 2 gange om ugen min Begyndere bør ikke starte med en træning på min. Følgende program vil give det bedste resultat for begyndere. Træningsintensitet Træningstid Omfanget af en træningsenhed Uge 1 3 gange om ugen 2 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 2 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 2 minutters træning Uge 2 3 gange om ugen 3 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 3 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 2 minutters træning Uge 3 3 gange om ugen 4 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 3 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 3 minutters træning Uge 4 3 gange om ugen 5 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 4 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 4 minutters træning Det anbefales at man før og efter hver træning tager 5 min gymnastik. Mellem 2 træningsdage bør der være 1 træningsfri dag, hvis du fortrækker at træne 3 gange om ugen i min. Derudover er der ikke noget til hinder for at træne 10 minutter hver dag. Ved siden af din planlægning af din udholdenhedstræning, kan du altid gå tilbage til et af de programmer der er integreret i computeren på crosstraineren (sammenlign side 9) alder 159

16 Trænings og bruger vejledning Rækkefælge af bevægelser (Crosstrainer) Rækkefølgen af bevægelser på crosstrineren er allerede givet ud fra de eliptikale bevægelser på fodpladerne og på håndgrebenes stilling. På trods af dette, bør følgende følges. Før træningen bør udstyret altid tjekkes for korrekt samling og position. Når du træder op på maskinen, bør en fodplade være i nederste position og en i højeste. Grib fat i grebene med begge hænder og stig op på den nederste fodplade først. Når du står af, bør det være med den øverste for først. Indstil fodpladerne i den, for dig, mest optimale afstand til håndgrebene. Sørg for tilstrækkelig med benplads til håndgrebene. Udfør din træning med ordentlige sportssko, og sikre dig det bedste greb på forpladerne. Træn ikke uden at holde på enten på grebene eller på rammen foran dig, hvis du kun vil træne det nederste af kroppen. Hold en rolig og jævn bevægelse. Under træningen bør der varieres mellem fremad og tilbage rettede øvelser, for at differentiere på benøvelser og sædeøvelser. Med regelmæssig træning kan du øge din udholdenhed, din kraft og dit velbefindende. Træningssuccesen optimeres ved et helbredsmæssigt sundt liv, som overvejes af en balance og god ernæring. Ordforklaring. Recovery: Måling af restitutionspuls efter træning. En difference beregnes mellem start og slutpuls, og en fitness karakter beregnes på basis af dette. Hvis du ikke ændre din træning, vil forbedringen af denne karakter være en indikator for din fitness. Reset: Sletter indholdet og genstarter displayet. Profiler: En grafik som viser ydelsen eller puls over en given tid eller distance. Mål: Enhed for visning af km/y eller miles, kloule eller kcal, timer (h) og ydelse (watt). Energi: Beregning af kroppens energiforbrug. Kontrol. Det elektroniske system reguler ydelsen og pulsen på manuelle eller forud indtastede værdier. Point felt. Displaysektion med 25 x 16 til visning af belastningspræstation og puls profiler, samt tekst og værdier. Puls Måling af pulsslag pr. minut Max puls Beregnet værdi ud fra 220 alder Target puls Pulsværdi som er manuel eller programrelateret, som skal beregnes. Fedtforbrændings puls. Beregnet værdi: 65 % af max puls. Fitness puls Beregnet værdi. 75 % af max puls Manuel: Beregnet værdi fra: % af max puls. Alder. Her fortages en indtastning til beregning af max pulsen. HI symbol Med HI vist, er target pulsen for høj, med mere end 11 slag. Med HI blinkende, er max pulsen opnået. LO symbol Med LO vist, er target pulsen for lav, mere end 11 slag. Menu: Display hvor værdier indtastes eller vises eller vælges. Ordforklaring: Samling af ord der forklares. 160

17 Trænings skema P1 P2 Tid Distance F i t n e s s Dato Restitutionspuls Belastningspuls Hvilepuls Belastningstrin (min.) (km) Energiforbrug karakter 161

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner Træningsvejledning til Trainingsanleitung für Kraftstation FITMASTER Fitmaster Axos Multitræner Art. No.: 7752-400 D GB F NL E I PL P DK CZ Auf 100 % Altpapier gedruckt! DK Træningsvejledning til FITMASTER

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Dit personlige træningsprogram på Concept 2 Indoor Rower

Dit personlige træningsprogram på Concept 2 Indoor Rower Modest Sport Fredensborgvej 17-3080 Tikøb tlf. 4975 9660 & fax. 4975 9760 E-mail: reiner@modest-sport.dk www.modest-sport.dk Dit personlige træningsprogram på Concept 2 Indoor Rower Det er vores håb, at

Læs mere

uge 1 Dag Træningsintensitet Kommentarer Skiftevis gå 2 min. og løb 1 min. 6 gange, svarende til at du løber 6 min. og går 12 min.

uge 1 Dag Træningsintensitet Kommentarer Skiftevis gå 2 min. og løb 1 min. 6 gange, svarende til at du løber 6 min. og går 12 min. uge 1 1 Lav til moderat 4 Lav til moderat 6 Skiftevis gå min. og løb 1 min. 6 går 1 min. Skiftevis gå min. og løb 1 min. 6 går 1 min. uge 1 Lav til moderat 4 Lav til moderat 6 Skiftevis gå min. og løb

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual

DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Watt Træning med BODY BIKE Connect

Watt Træning med BODY BIKE Connect Watt Træning med BODY BIKE Connect Hvor langt kører man på en lektion? Hvor hurtigt kører man? Hvad svarer det til hvis man cyklede på landevejen? Hvor hårdt træder man? Hvor meget energi producerer man

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT)

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT) Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Zone eller Level på cykel/løb L Restitutionstræning L2 Distancetræning L3 Tempotræning

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

foto sparta TRÆNINGSPLANER

foto sparta TRÆNINGSPLANER foto sparta TRÆNINGSPLANER Programmerne er lavet af Running2, som tilbyder alt fra personlig træning, træningsprogrammer og fællestræning til fysioterapi, ernæringsvejledning og mentaltræning. Running2

Læs mere

Premier Crosstrainer Brugermanual

Premier Crosstrainer Brugermanual Premier Crosstrainer Brugermanual 1 Brugermanual Reebok Premier Crosstrainer Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Hel- og halvmarathontræning 2015

Hel- og halvmarathontræning 2015 Hel- og halvmarathontræning 2015 Vi kommer ind på følgende: Udholdenhedstræning - løbeøkonomi Styrketræning core- og stabilitetstræning Hvordan finder du dit nuværende konkurrencetempo Udregning af dine

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave)

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Materialet tager udgangspunkt i en introduktion til distanceløb for et hold med idræt på B-niveau: Når man skal designe

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Indholdsfortegnelse: - Spilleregler - Bånd oversigt - Gevinst oversigt - Featurespil Rev. 10.10.2012 Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere