Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75"

Transkript

1 SM 328x 75 Computer- und Trainingsanleitung SM 328x D GB F NL E I PL CZ P

2 Trænings og bruger vejledning TINDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsvejledning 146 service 146 deres sikkerhed 146 Kort beskrivelse 147 betjening / taster 148 display værdier Quick start 151 start på træning 151 slut på træning 151 standby 151 Træning 152 count up 152 count down 152 niveau indstilling 152 Distance Tid Energi Alder Valg af targetpuls (fit/fat/man.) 153 Klar til træning 153 modstand valg mellem puls HRC1 count up 154 HRC2 count down 154 Træningsfunktion Skift af display 155 Pause / slut træning 155 Genoptagelse af træning 155 Restitution 155 Input og funktion 156 Tabel: input / funktion 156 Tid Distance skift 156 Tabel: puls 156 Profil justering 156 Individuel indstilling 157 Slet total km 157 Valg mellem kjoule / kcal 157 Valg mellem km/miles 157 Ekstra HRC1 / HRC2 157 Generelt: 158 System lyd 158 Restitution 158 Skift mellem tid og distance 158 Display profil under træning 158 Pulsmåling 158 Med øreclip Med håndsensor Med brystbælte Fejl i computeren. 158 Træningsvejledning 159 Udholdenhedstræning 159 Belastningsintensitet 159 Størrelse af træning 159 Ordforklaring: 160 G Dette tegn henviser til ordforklaring, hvor den specifikke vending forklares. SIKKERHEDS VEJLEDNING FØLG VENLIGST NEDENSTÅENDE RETNINGSLINIER. Træningsmaskinen skal stå oprejst og på et jævnt underlag. Alle samlinger skal tjekkes og efterspændes med jævne mellemrum. For at undgå skader må træningsmaskinen kun bruges i henhold til vejledningerne. Maskinen må ikke udsættes for fugt, da dette kan forårsage rust. Tjek jævnligt maskinens funktioner og tilstand. Sikkerhedstjek skal udføres jævnligt og sikkert at brugeren. Defekte eller beskadigede dele bør udskiftes og kun med originale Kettler dele. Maskinen må ikke benyttes før reparationen er gennemført. Maskinens sikkerhedsstand kan kun opretholdes hvis den tjekkes jævnligt for skader og slidtage. For deres sikkerhed. Før de begynder at træne bør de henvende dem til deres læg og få klarlagt om de kan og bør træne på dette træningsudstyr. Den medicinske vurdering bør være basis for deres træningsprogram. Ukorrekt eller overdreven træning kan medføre skader på deres helbred. 146

3 KORT BESKRIVELSE. Elektronikken indeholder funktionsdisplay med taster og display med diverse symboler og grafik. Display Funktionsområde. Taster. 147

4 Trænings og bruger vejledning Kort brugsanvisning Funktioner Tasterne forklares kort efterfølgende. I de enkelte kapitler vil funktionerne og brugen blive beskrevet mere udførligt. I disse beskrivelser vil funktionstasternes navne være de samme. SET SET knappen er kombineret med +/ drejeknappen. Ved at trykke på SET knappen bekræfter du de værdier og funktioner, som du har valgt med drejeknappen. Ved at holde SET knappen nede i længere tid, genstarter du træningscomputeren. +/ drejeknap +/ drejeknappen er kombineret med SET knappen. Hvis knappen drejes langsomt, ændres værdierne trinvist. Hvis den drejes hurtigt, vises værdierne hurtigt efter hinanden. Ved at trykke på SET knappen, bekræfter du de værdier, menuer, programmer og funktioner, som du har valgt med drejeknappen. Før du starter træningen, kan du forvælge forskellige værdier med drejeknappen. Men først skal apparatet stå i STOP position. I løbet af træningen kan den totale belastning for det valgte træningsprogram sænkes eller øges > grafisk bjælke. Når du har valgt og bekræftet et træningsprogram, indstilles de resterende data for denne træningsperiode med +/ drejeknappen og bekræftes med SET. + Opadgående indstilling af værdierne. Ved at dreje knappen (+) til højre, øger du værdierne. Nedadgående indstilling af værdierne. Ved at dreje knappen (+) til venstre, mindsker du værdierne. G RESET Med denne funktionsknap slettes dataene i displayet, og du kan starte forfra. Program G G Med denne funktionsknap vælger du de forskellige programmer. Tryk én gang til > næste program hold knappen nede > programmerne vises i hurtig rækkefølge RECOVERY Med denne funktionstast starter du restitutionspulsfunktionen. 148

5 MÅLING AF PULS. Pulsmålingen kan foretages på 3 måder. 1. Øreclips 2. Håndpulssensor. 3. Brystbælte, plug in modtager er påkrævet. DISPLAYET. Giver informationer over diverse funktioner og indstillinger PROGRAM: COUNT UP / COUNT DOWN PROGRAM Differentieres ved tælle funktionen. Forudindtastede profiler 1 6 PULSSTYREDE PROGRAMMER HRC1 / HRC2 2 programmer som kontrollere belastningen ud fra en forud indtastet værdi. DISPLAY VÆRDIER. Det viste eksempel i illustrationen er for en motionscykel. Hvis omdrejningerne pr. minut er det samme som i eksemplet, vil hastighed og distance være lavere på en crosstrainer. Ved 60 min. 1 (rmp) Motionscykel = 21,3 km/t Crosstrainer = 9,5 km/t 149

6 Trænings og bruger vejledning Trædefrekvens Gennemsnitsværdi (AVG) Værdi. værdi G Hastighed Gennemsnitsværdi (AVG) Indstillelig dimension Værdi 0 99,9 Puls Max.Puls Advarselstone TIL/FRA Hjertesymbol (blinker) Målpuls overskredet +11 Advarsel (blinker) Max.Puls +1 Målpuls underskredet 11 Procentværdi Faktisk puls / max. puls Dimension Værdi Gennemsnitsværdi Distance Indstillelig dimension Værdi Belastningstrin Gennemsnitsværdi Trin 1 15 G Tid Værdi 0 99:59 150

7 Energiforbrug Indstillelig dimension Værdi Punkter G Belastningsprofil 1 punkt (højde) = 1 trin 1. række = trin 1 Visning af tekst og værdi 1 spalte svarer til 1 minut eller ved hjemmetrænere: 400 m eller 0,2 mil og ved crosstrænere: 200 m eller 0,1 mil 25 spalter QUICK START: START TRÆNING. Uden indstilling Image vises når der tændes. ODO viser det totalte antal km. Efter 3 sekunder: display viser count up alle værdier viser 0. Modstand viser 1 Start træningen Display: Skala, puls (hvis aktiveret) distance, niveau, tid omdrejninger, hastighed. Ændring af modstand under træning. + : værdien ved siden af brake øges med 1 mindskes med 1 Fortsæt træning med den nye indstilling. Ændringer kan foretages når det ønskes. SLUT PÅ TRÆNING. Gennemsnitsværdier (Ø): På display: Puls (hvis aktiveret), niveau, omdrejninger og hastighed. Total værdier: distance, energi og tid. STANDBY (HVILEPOSITION) Efter 4 minutter går maskinen i hvileposition. Tryk på en hvilken som helst tast og displayet genstarter med count up. 151

8 Trænings og bruger vejledning TRÆNING. Computeren er udstyret med 10 træningsprogrammer. De er klart differentieret i deres opbygning, intensitet og belastning. 1. TRÆNING MED NIVEAU INDSTILLING. A) Manuel indstilling (Program) count up (Program) count down) B) Træningsprofiler (Program) TRÆNING MED PULS INDSTILLING. Manuel puls indstilling (Program) HRC1 count up (Program) HRC2 count down 1. TRÆNING MED NIVEAU INDSTILLING. A) Manuel niveau input (Program) count up Tryk program til display count up, start træningen, alle værdier tæller op. eller Tryk set : indstilling + eller : ændre niveau Start træningen, alle værdier tæller op. Program count down Tryk program indtil display count down Programmet tæller ned > 0 fra den indtastede værdi. Hvis der ikke er indtastet nogen værdi, starter programmet i count up for at starte programmet må der være indtastet en værdi i enten distance, tid eller energi. Tryk set værdi bekræftes. VÆRDI DISTANCE Display: Distance værdi (dist) DISTANCE VÆRDI. Indsæt værdier ved brug af + eller (f.eks ) bekræft med set Display: næste menu er værdien for tid. VÆRDIEN FOR TID. Indsæt værdier ved brug af + eller (f.eks ) bekræft med set Display: næste menu er værdien for energi. VÆRDIEN FOR ENERGI. Indsæt værdier ved brug af + eller (f.eks. 1650) bekræft med set Display: næste menu: værdi for alder VÆRDIEN FOR ALDER: Indsæt værdi med + eller (f.eks. 34). Derved er max pulsen på 186 baseret, ved udregningen (220 alder). Bekræft med set Display: næste menu, valg af target puls fat 65% VALG AF TARGETPULS. Vælg med + eller Fedtforbrænding 65%, fitness 75%, manuel 40 90%. Indsæt værdier med + eller 152

9 Bekræft med set, klar til træning Display: klar til træning med indtastede værdier eller TARGET PULS (40 200) Fravælg alder med + eller Display: age off Bekræft med set Display: næste menu er værdien for Fravælg puls Display viser puls off Indsæt værdi med + eller, f.eks. 146 Bekræft med set Display: klar til træning NOTE: En oversigt af alle indstillinger i programmerne ses i tabellen (side 28) Træningsprogrammet er klar. Brugerprofil. Skift brugerprofil med + eller i start træning. b) Træningsprofiler (program) 1 6 Alle profiler vælges med program f.eks. Display 1 fitness nybegynder 1 profil niveau 1 4, 27 min tryk set : indstillings niveau, for indstilling se tabel på side 156 Start træningen tryk program til display 2 Fitness nybegynder 2, bruger niveau 1 5, 30 min. Tryk set indstillingsniveau. For indstilling se tabel på side 156 Start træningen. tryk program til display 3 Øvet 1. brugerniveau min. Tryk set : indstillingsniveau, for indstilling se tabel side 156 Start træningen Tryk program til display 4 Øvet 1: bruger niveau min. Tryk set : indstillings niveau, for indstilling se tabel side 156 Start træningen 153

10 Trænings og bruger vejledning tryk program til display 5 Prof 1. bruger niveau min. Tryk set : indstillingsniveau, for indstilling se side 156 Start træningen Tryk program til display 6 Prof 1. bruger niveau min. Tryk set : indstillingsniveau, for indstilling se side 156 NOTE: Ved træningstider på over 25 minutter vises dette i 25 tætte kolonner. 2. Træning med puls indstillinger. Manuel pulsindstilling. (Program) HRC1 count up Tryk program til display HRC1 (count up) Tryk SET : indstillingsniveau Start træningen. Alle værdier tæller op. Profilen ændres automatisk til target pulsen er opnået (f.eks. 130) (program) HRC2 count down Tryk program til display HRC2 (count down) Tryk SET : indstillings niveau Indstillings mulighederne er de samme som programmet Count down Start træningen Profilerne ændres automatisk til target pulsen er opnået (f.eks. 130) NOTE: Kettler anbefaler at pulsmålingen udføres med øreclips eller brystbælte i alle HRC programmer. Hold tempoet så konstant og jævnt som muligt, eller vil pulsjustering blive påvirket negativt. Trænings funktion. Ændring af display under træningen. > > > > > > > > > Manuel justering program ændre displayet i følgende rækkefølge: Tid, RPM, Hastighed, Distance, Puls, Modstand, Energi, Profiler, Tid.. Automatisk justering : (SCAN) Tryk PROGRAM tasten i længere tid til SCAN symbolet fremkommer i displayet. Dsiplayet skifter ni hvert 5. sek. SCAN funktionen sluttes ved igen at trykke på PRO GRAM tasten, RECOVERY eller ved at træningen afbrydes. 154

11 Trænings pause eller stop. Hvis der er mindre end 10 pedalomdrejninger / min eller at RECOVERY tasten trykkes, vil elektronikken opfatte dette som en træningspause. Alle træningsdata vil fremkomme i displayet. Hastighed, niveau, pedalomdrejninger og puls vil fremkomme som gennemsnitværdier med et Ø. Værdierne vil være fremme i 4 minutter. Hvis du ikke trykker på en tast eller starter træningen igen, vil elektronikken gå i hvile mode, med rum temperatur i displayet. Genoptagelse af træningen. Hvis træningen genoptages inden for 4 minutter vil alle værdier fortsætte som før. Recovery funktionen. Måling af restitutionspulsen. Efter endt træninge tryk RECOVERY. Elektronikken vil nu måle pulsen i de næste 60 sek. Hvis du trykker RECOVERY bliver den aktuelle pulsmåling gemt under RPM og pulsværdien gemmes efter 60 sek. under Speed. I Distance vises differencen mellem de to værdier. Resultatet er en fitnesskarakter (eksempel F 2.6.) displayet stopper efter 20 sek. RECOVERY eller RESET stopper denne funktion NOTE: Hvis pulsen ikke måles i starten eller slutningen af perioden, vil der fremkomme en fejlmelding i displayet. 155

12 Trænings og bruger vejledning Indstillinger og Funktioner. Træning / Rest Modstand * * Pofil Tid Energi Distance eller Max. puls Fedtforbrænding 65% eller fitness 75% eller manuel 40 90% Target puls Tid/distance skift Recover y * Forudvalgte modstand niveau 1 10 forud for træningsstart. Skift mellem Tid / Distance. DISPLAY I TILFÆLDE MED PULS. Kun for profiler 1 6 indstil med eller + (time eller distance mode) Bekræft med SET. Display: næste menu age ( indtast alder) Distancen pr. kolonne er sat til 0,2 km (0,1 mile) Motionscykler: 0,4 km (0,2 miles) overskridelse Værdi / input % MAX Maximal puls Off Target puls Fedtforbrænding 65% eller Fitness 75% * eller Manuel 40 90% Target puls * } Hvis den indtastede puls er under ( 11 slag) vil symbolet lo fremkomme Hvis den opnåede puls er over (+ 11 slag) vil symbolet hi fremkomme. Hvis max pulsen er nået, vil hi pilen blinke og max fremkommer. * Note: fremkommer kun hvis target puls er opnået en gang Justering af brlastningsprofilen Hvis profilen justeres under træningen vil ændringen kun ændres fra efterfølgende kolonne til højre. Kolonnerne til venstre forbliver uændret. 156

13 Individuelle indstillinger. Forsæt frem, efter skemaet ved siden af: Tryk RESET : Display: alle visninger. Tryk nu SET i længer tid: menu: individuelle indstillinger. Display: Rest +/ 1. slet total kilometer. Tryk + og samtidig Funktion: totalkilometer slettes Tryk set : springer til næste indstilling Display: Energi 2. værdier for kilojoule/kcal slettes tryk + eller funktion: vælg total energiforbrug. Tryk set : den valgte enhed slettes og der springes til næste indstilling. Display: Scale 3. display for kilometer eller mile enheder. Tryk + eller Funktion: vælg kilometer eller mile display Tryk SET : den valgte enhed fastholdes og der springes til næste indstilling. Display: Modstandsprofil i HRC Programmer 4. Modstand indstilling i HCR Programmer. Tryk + eller : Funktion: Den interne modstand i HRC programmerne kan specificeres i niveauer på Tryk set : det viste niveau tilføjes og Neustart fremkommer i displayet. Neustart 157

14 Trænings og bruger vejledning Generel information. Beregning af hastighed. Med træningmaskine, Racer, Crossbike. 60 pedalomdrejninger svare til en hastighed på 21,3 km/t Med crosstrainer. 60 pedalomdrejninger svare til en hastighed på 9,5 km/t Beregning af fitnesskarakter Computeren beregner og skønner differencen mellem belastningspuls og hvilepuls, resultatet Fitness karakter er baseret på følgende formel. P 1 belastnings puls Mark (F) = 6 ( 10 x ( P1 P2 ) P1 2 ) P 2 = restitutions puls F1.0 = meget god F6.0 = ikke god Sammenligningen mellem belastningspulsen og hvilepulsen er en simpel og hurtig måde til af kontrollere din fitnesstilstand. Fitnessværdien er en orienterende værdi som viser din evne til at restituere efter fysisk belastning. Før du trykker Recoverytasten og får computerne til at beregne din fitness værdi, bør du træne i dit belastningsniveau i længere tid, i mindst 10 minutter. Med en normal kardiologisk træning, vil du opdage at din karakter vil forbedres. System signal. Når du aktivere maskinen, udsendes et signal under segment testen. Program slut Et program slutter (profilprogram, count down) og et kort signal lyder. Overskridelse af Max Puls. Hvis den forudindtastede puls overskrides med mere end 1 pulsslag, lyder der 2 korte signaler og gentages for hvert 5 sek. Fej i displayet. I tilfælde af fejl, f.eks. hvis en restitutions måling ikke kan gennemføres, lyder 3 korte signaler. Slå SCAN Funktionen til / fra Når Scan funktionen slås til eller fra lyder et kort signal. Recovery. Under denne funktion bremses svinghjulet automatisk. Det er unødvendigt med yderligere træning. Gennemsnits beregning. Gennemsnitsværdier er beregnet pr træningsenhed. Vejleding til pulsmåling. Pulsmålingen starter så snart hjertet i displayet blinker med dit pulsslag. Med øre clip. Ørepulssensoren arbejder med infrarødt lys og måler på blodgennemstrømningen i øreflippen. For at opnå den bedste måling, gnub øreflippen grundigt for at aktivere blodgennemstrømningen, før du sætter sensoren på. Undgå forstyrrende måling. sæt sensoren på øreflippens bedste punkt, så symbolet blinker jævnt. Undgå at sidde under stærke lyskilder, neonlys, halogenlys, spotlight og direkte sollys Undgå at støde sensoren og ledningen, fæstne altid ledningen til tøjet. Med håndpuls sensor. De lavfrekvens impulser hjertet udsender, registreres af håndpuls sensoren og bearbejdes af computeren. Hold altid med begge hænder på sensorerne. Undgå ujævnt greb. Hold hænderne roligt og undgå at gruppe på kontaktfladerne Med brystbælte. Vær opmærksom på de tilsvarende vejledninger. Fejl i puls displayet. Skulle der opstå problemer med pulsmålingen, tjek de ovenstående punkter igennem. NOTE: Det er kun muligt at bruge en af pulsmålingerne af gangen, enten øreclips eller håndsensor eller brystbælte. Hvis ikke øreclips eller brystbælte modtager er isat, så er håndsensoren aktiv. Hvis du isætter øreclips eller brystbælte modtager, deaktiveres håndpulssensoren automatisk.. det er ikke nødvendig at tage stikket til håndpulssensoren ud af computern. Fejl i træningscomputeren. Tryk på RESET tasten. Skift mellem Tid / Distance. I programmerne 1 6, er det muligt at skifte mellem Tid og Distance, i indstillingerne. Distancen pr kolonne er Motionscykler: 0,4 km (0,2 miles) Crosstrainer: 0,2 km (0,1 miles) Display profil under træningen. Ved start blinker den første kolonne. Derefter flytter den mod højre. I programmer på mere end 25 minutter, vil den, når den når 13. kolonne, flytte mod venstre igen. Når den når kolonne 25 vil den dukke op i den sidste kolonne til højre og blinke. 158

15 Trænings vejledning. Træningsintensitet (Motionscykel.) Intensiteten i træning med motionscykel, er en afhængig af på den ene hånd pedalomdrejningerne og på de anden hånd pedalmodstanden. Træningsintensitet (Crosstrainer) Intensiteten i træning med crosstrainer, er afhængig af, på den ene hånd, stepfrekvensen og på den anden hånd stepmodstanden. Træning på crosstrainer er meget effektivt, som belaster alle de store hovedmuskelgrupper på en gang og samtidig det kardiologiske system. Den innovative elliptikal bevægelse, styrker ben og sædemuskler, samtidig med at der skåner ledene. Træningen af overkroppen, belaster specielt overarme, skuldre og brystmuskler. Før træningen bør du læse følgende bemærkninger grundigt igennem. Det ovenfor og nedenfor nævnte omkring træning, er kun anbefalet for personer uden kardiologiske problemer. Bemærkninger om træning. Træning med crosstrainer er designet metodisk ud fra principperne om udholdenhedstræning. Udholdenhedstræning forårsager hovedsagelig ændringer på det kardiologiske system. Dette inkludere også hvilepulsen og pulsbelastningens ændring. Selv hjertet bruger mere tid til at fylde ventriklerne og blodstrømmen ind i de kardiologiske muskler, gennem hoved årene. Derudover er det vigtig med dybe åndedrag (en vigtig kapacitet). Yderligere positive ændringer sker i det metaboliske system. For at opnå disse positive ændringer, må træningen planlægges i henhold til visse vejledninger. Planlægning og kontrol af træningen. basis for planlægningen af træningen, er din aktuelle fysiske tilstand. Med en trænings tolerancetest kan din læge give dig en angivelse af din kapacitet, som kan bruges som basis i din planlægning af din træning. Hvis du ikke får fortaget denne test, bør du undgå høje træningsbelastninger generelt. Du bør huske følgende i din træningsplanlægning, udholdenhed er kontrolleret via mængden af belastning samt intensiteten af belastningen. Belastnings intensitet. Puls under grænse.: den optimale intensitet er opnået ved % (comp diagram) af den kardiologiske max ydelse. Denne værdi er aldersrelateret. Puls i minuttet Pulsdiagramm Fitness og Fedtforbrænding Maximalpuls (220 alder) Fitness Puls (75% Max.Puls) Fedforbrænding Puls (65% Max.Puls) For Crosstrainer er intensiteten, på den ene hånd kontrolleret via hastigheden og på den anden hånd modstanden i det magnetiske bremsesystem. Ved at øge hastigheden vil den fysiske belastning øges samtidig. Den vil også øges hvis bremsemodstanden øges. Som begynder bør du undgå for høj hastighed og for høj bremsemodstand, det kan resultere i en overskridelse af pulsgrænsen. Under træningen, bør du på basis af din puls holde øje med om du holder dig inden for det viste diagram. Omkring belastning. Begyndere bør altid starte på et lavt niveau og gradvis øge til et højere niveau. Første træning bør være ganske kort og udføres som intervaltræning. Sportsmedicinsk bør følgende belastning ses som fitness positiv. Træningsintensitet dagligt 10 min 2 3 gange om ugen min 1 2 gange om ugen min Begyndere bør ikke starte med en træning på min. Følgende program vil give det bedste resultat for begyndere. Træningsintensitet Træningstid Omfanget af en træningsenhed Uge 1 3 gange om ugen 2 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 2 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 2 minutters træning Uge 2 3 gange om ugen 3 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 3 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 2 minutters træning Uge 3 3 gange om ugen 4 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 3 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 3 minutters træning Uge 4 3 gange om ugen 5 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 4 minutters træning 1 minuts pause med gymnastik 4 minutters træning Det anbefales at man før og efter hver træning tager 5 min gymnastik. Mellem 2 træningsdage bør der være 1 træningsfri dag, hvis du fortrækker at træne 3 gange om ugen i min. Derudover er der ikke noget til hinder for at træne 10 minutter hver dag. Ved siden af din planlægning af din udholdenhedstræning, kan du altid gå tilbage til et af de programmer der er integreret i computeren på crosstraineren (sammenlign side 9) alder 159

16 Trænings og bruger vejledning Rækkefælge af bevægelser (Crosstrainer) Rækkefølgen af bevægelser på crosstrineren er allerede givet ud fra de eliptikale bevægelser på fodpladerne og på håndgrebenes stilling. På trods af dette, bør følgende følges. Før træningen bør udstyret altid tjekkes for korrekt samling og position. Når du træder op på maskinen, bør en fodplade være i nederste position og en i højeste. Grib fat i grebene med begge hænder og stig op på den nederste fodplade først. Når du står af, bør det være med den øverste for først. Indstil fodpladerne i den, for dig, mest optimale afstand til håndgrebene. Sørg for tilstrækkelig med benplads til håndgrebene. Udfør din træning med ordentlige sportssko, og sikre dig det bedste greb på forpladerne. Træn ikke uden at holde på enten på grebene eller på rammen foran dig, hvis du kun vil træne det nederste af kroppen. Hold en rolig og jævn bevægelse. Under træningen bør der varieres mellem fremad og tilbage rettede øvelser, for at differentiere på benøvelser og sædeøvelser. Med regelmæssig træning kan du øge din udholdenhed, din kraft og dit velbefindende. Træningssuccesen optimeres ved et helbredsmæssigt sundt liv, som overvejes af en balance og god ernæring. Ordforklaring. Recovery: Måling af restitutionspuls efter træning. En difference beregnes mellem start og slutpuls, og en fitness karakter beregnes på basis af dette. Hvis du ikke ændre din træning, vil forbedringen af denne karakter være en indikator for din fitness. Reset: Sletter indholdet og genstarter displayet. Profiler: En grafik som viser ydelsen eller puls over en given tid eller distance. Mål: Enhed for visning af km/y eller miles, kloule eller kcal, timer (h) og ydelse (watt). Energi: Beregning af kroppens energiforbrug. Kontrol. Det elektroniske system reguler ydelsen og pulsen på manuelle eller forud indtastede værdier. Point felt. Displaysektion med 25 x 16 til visning af belastningspræstation og puls profiler, samt tekst og værdier. Puls Måling af pulsslag pr. minut Max puls Beregnet værdi ud fra 220 alder Target puls Pulsværdi som er manuel eller programrelateret, som skal beregnes. Fedtforbrændings puls. Beregnet værdi: 65 % af max puls. Fitness puls Beregnet værdi. 75 % af max puls Manuel: Beregnet værdi fra: % af max puls. Alder. Her fortages en indtastning til beregning af max pulsen. HI symbol Med HI vist, er target pulsen for høj, med mere end 11 slag. Med HI blinkende, er max pulsen opnået. LO symbol Med LO vist, er target pulsen for lav, mere end 11 slag. Menu: Display hvor værdier indtastes eller vises eller vælges. Ordforklaring: Samling af ord der forklares. 160

17 Trænings skema P1 P2 Tid Distance F i t n e s s Dato Restitutionspuls Belastningspuls Hvilepuls Belastningstrin (min.) (km) Energiforbrug karakter 161

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации FB606 608 609 Návod na trénink a obsluhu Trænings og brugervejledning Instruções de treino e utilização Uputa za treniranje i upravljanje Navodila za vadbo in uporabo Uputstvo za trening i rukovanje Рекомендации

Læs mere

Brugervejledning ERX 300

Brugervejledning ERX 300 Brugervejledning ERX 300 1 Vejledning: Når strømforsyningen er sat i, tænd for strømmen, og displayet starter op og giver en lang biip -lyd. Står den i hvile mode, tryk på RESET tasten for at komme i gang.

Læs mere

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 Vigtig information: A. Tilslut strømforsyningen, bagerst nederst, på cyklen, herefter lyder en biip lyd, og computeren er klar i Manuel mode. B. Valg af program og indstillinger.

Læs mere

Uputstvo za trening i rukovanje Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации

Uputstvo za trening i rukovanje Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации SDH/SDJ Instrukcja treningowa i instrukcja obsługi Návod na trénink a obsluhu Instruções de treino e utilização Trænings og brugervejledning Navodila za vadbo in uporabo Uputstvo za trening i rukovanje

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

SG1/SG4. Рекомендации по проведению тренировок и руководство по. Trænings og betjeningsvejledning Navodila za vadbo in uporabo

SG1/SG4. Рекомендации по проведению тренировок и руководство по. Trænings og betjeningsvejledning Navodila za vadbo in uporabo SG1/SG4 Trænings og betjeningsvejledning Navodila za vadbo in uporabo Uputstvo za trening i rukovanje Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации SG1 SG4 SLO SRB RUS 1 Trænings

Læs mere

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel Brugermanual EveresT Motionscykel Titan EveresT Motionscykel Dette product er designet, produceret, testet og certificeret for udvidet fitnesstræning. Kære Kunde, Tak fordi du har valgt denne motionscykel.

Læs mere

VG 40 Computer vejledning

VG 40 Computer vejledning VG 40 Computer vejledning COMPUTER INSTRUKTION Knappernes funktioner TIME Display Viser minutter og sekunder SPEED Display Viser km. i timen (km/t) eller miles i timen (m/t) RPM Display Omdrejninger i

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro Opstart Når computeren tændes, vil den bippe 3 gange, mens alle LCD-lamper blinker. NB: Når der ikke modtages noget signal eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Computer- und Trainingsanleitung

Computer- und Trainingsanleitung Computer- und Trainingsanleitung ST 2610-9 Der Umwelt zuliebe: Wir drucken auf 100% Altpapier! D GB F NL E I PL CZ P DK RUS 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 52-56 Funktioner og

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Symmetritræning 6. Start/stop for bentræner 7. Hastighed 8. Motor styrke 9. Aktiv tilstand 10. Træningsperiode

Læs mere

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации SM338x 68 Trainings und Bedienungsanleitung Training and Operating Instructions Mode d emploi et instructions d entraînement Trainings en bedieningshandleiding Instrucciones de entrenamiento y manejo Istruzioni

Læs mere

ALASKA FITNESS KH-738D2

ALASKA FITNESS KH-738D2 ALASKA FITNESS KH-38D2 Sikkerhedsinstrukser Af sikkerhedsmæssige grunde skal du regelmæssigt efterse crosstræneren for defekte og slidte dele. Hvis du giver crosstræneren til andre eller tillader, at andre

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01

Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01 Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01 ! DISPLAY Før samling og anvendelse produktet bør du venligst gennemlæse manual og samle vejledning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPEED/Hastiged Display (1) I LCD display

Læs mere

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY 1

Læs mere

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER R70 Romaskine R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER Menu Bar 1. STOP = STOP status 2. MANUAL = Modstand 1~16 3. PROGRAM = P1~P12 4. WATT (W) = Ydelse 5. BRUGER PROGRAM = U1~U4 profiler 6. H.R.C. = 55% 75%

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Start/stop for bentræner 6. Hastihed 7. Motor styrke 8. Aktiv mode 9. Træningsperiode 10.Start/stop

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

Januar. 2013. Motion Håndcykel til kørestolsbruger.

Januar. 2013. Motion Håndcykel til kørestolsbruger. Januar. 2013 Motion Håndcykel til kørestolsbruger. Håndcykling er i dag en af de mest populære motionsformer, blandt kørestolsbruger & handicappede. Alle ved at det er sundt at dyrke motion, og selvom

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen Pulstræning Dagens program 1. Teori om pulstræning 2. Måling af hvile- og makspuls i praksis 3. Aftensmad 4. Teori om pulszoner 5. Beregn jeres pulszoner 6. Gruppearbejde 7. Afrunding Dagens instruktør

Læs mere

Index. Index & Introduktion...14. Sikkerhedsforanstaltninger...15. Elektrisk sikkerhed...16. Oversigt Tegning...17. Liste over dele...

Index. Index & Introduktion...14. Sikkerhedsforanstaltninger...15. Elektrisk sikkerhed...16. Oversigt Tegning...17. Liste over dele... Index Index & Introduktion...14 Sikkerhedsforanstaltninger...15 Elektrisk sikkerhed...16 Oversigt Tegning...17 Liste over dele...18 Monteringsvejledning...19 Digital Display......21 Workout Principper...22

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Pulstræning BLIV BEDRE TIL AT LØBE

Pulstræning BLIV BEDRE TIL AT LØBE Pulstræning BLIV BEDRE TIL AT LØBE Hvorfor løbe? Hvad driver en løber? Iltoptagelse (VO2 max) Evne til at optage ilt som sendes til musklerne Antal røde blodlegemer Hjertets pumpekapacitet Aerob kapacitet

Læs mere

PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer

PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer Model: C5.0i SAMLEVEJLEDNING: SAMLEVEJLEDNING: Læg kassen flat på gulvet, så låget kan løftes af. Udpak delene: håndtag, side håndtag og pedal holder. Fjern top flamingoskum

Læs mere

i bike 2.5e USER MANUAL Reebok-i-bike 2.5e-20100410

i bike 2.5e USER MANUAL Reebok-i-bike 2.5e-20100410 DK i bike 2.5e USER MANUAL Reebok-i-bike 2.5e-20100410 Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE Sikkerheds instruktioner Konsulter din læge før du starter et træningsprogram, for at modtage rådgivning for optimal træning. Advarsel: forkert / overdrevet træning, kan

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGSANVISNING F300, F305, E310 og E315

BRUGSANVISNING F300, F305, E310 og E315 BRUGSANVISNING F300, F305, E310 og E315 REDSKABET ER KONSTRUERET TIL TRÆNING I HJEMMET! TUNTURIPYÖRÄ S GARANTI ER KUN GÆLDENDE FOR FEJL ELLER MANGLER SOM OPSTÅR VED TRÆNING I HJEMMET. Læs nøje brugsanvisningen

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

LEMCO. B fit sengecykel BRUGSANVISNING DK 1.2

LEMCO. B fit sengecykel BRUGSANVISNING DK 1.2 LEMCO B fit sengecykel BRUGSANVISNING DK 1.2 Sikkerhed kommer altid først. Læs og følg brugsanvisningen før du begynder brugen af din LEMCO B fit. Advarsel Læs, forstå og øv sikkerheds - og betjenings

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

polski čeština português dansk slovenski srpski руccкий

polski čeština português dansk slovenski srpski руccкий SJ Instrukcja treningowa i instrukcja obsługi Návod na trénink a obsluhu Instruções de treino e utilização Trænings og brugervejledning Navodila za vadbo in uporabo Uputstvo za trening i rukovanje Рекомендации

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dansk Computer-vejledning til Peak Fitness R9 Romaskine

Dansk Computer-vejledning til Peak Fitness R9 Romaskine Dansk Computer-vejledning til Peak Fitness R9 Romaskine PULS Display Your heart rate/pulse is displayed in beats per minute (bpm), either via a 5 khz Chest Strap or a 2.4 GHz Chest Strap, Dealer Optional.

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Watt i træning og konkurrence. Troels Panduro Panduro Cycling

Watt i træning og konkurrence. Troels Panduro Panduro Cycling Watt i træning og konkurrence Troels Panduro Panduro Cycling Dette får du med 1. Værktøjer til at forbedre din performance, bl.a. identificering af svagheder og styrker 2. Indsigt i, og forståelse af,

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BLIV STÆRK. guide. Tag et hvil - og. sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

BLIV STÆRK. guide. Tag et hvil - og. sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tag et hvil - og 8 sider BLIV STÆRK Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Træningsprogram: Hele kroppen på 35 min. Restitution INDHOLD

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner Træningsvejledning til Trainingsanleitung für Kraftstation FITMASTER Fitmaster Axos Multitræner Art. No.: 7752-400 D GB F NL E I PL P DK CZ Auf 100 % Altpapier gedruckt! DK Træningsvejledning til FITMASTER

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Formtallet: En let måde at holde øje med sin løbeform

Formtallet: En let måde at holde øje med sin løbeform let: En let måde at holde øje med sin løbeform af Jan Skov Pedersen, Aarhus Fremad Atletik, og Steen Laugesen Hansen, Søllerød Nærum Idræts Klub Vi har lige fået udgivet en artikel i Marathon Magasinet,

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Konditionstræning. Telefon Telefax ProTerapi Combitræner Art.nr Monark Cardio Comfort 837E

Konditionstræning. Telefon Telefax ProTerapi Combitræner Art.nr Monark Cardio Comfort 837E ProTerapi Combitræner Art.nr. 373100 Enkel indstilling Trinløs indstilling af belastning Omdrejningstæller m/tællehjul Praktiske transporthjul Fodplader Længde med fodplade: 48 cm. Bredde med fodplade:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Udholdenhedstræning. Se siden om ATP i dette afsnit

Udholdenhedstræning. Se siden om ATP i dette afsnit Udholdenhedstræning Træning der primært forbedrer kredsløbsfunktionen, dvs. samspillet mellem hjerte, lunger, blod, blodkar og muskler kaldes udholdenhedstræning. Udholdenhedstræning forbedrer kroppens

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding Pulse Sonic K3 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE /SET (Funktion/indstil) + Tænd display! MEM /EL (Hukommelse/lys) SAVE/RST/-

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning MOTIONSCYKEL ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere