Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S"

Transkript

1 Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding

2 Indhold 1 Indledende oplysninger Ledelsens beretning Beskrivelse af virksomheden Redegørelse for medarbejderinddragelse Miljøpolitik Miljøkortlægning Status for mål og handlingsplan Vurdering og prioritering Mål og handlingsplan Side 1

3 1 Indledende oplysninger Virksomheden: Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding CVR nummer: Etableringsårs: Kontakt: Direktør Kim B. Bendtsen Mail: Tlf: P-nummer: Branchebetegnelse: Vejgodstransport Branchekode: Ejerforhold: Hovedaktivitet: Væsentlig biaktivitet: Tilsynsmyndighed: Antal ansatte: Ansvarlig ledelse og miljø- Ansvarlig: 60 Aktieselskab National og international landevejstransport Scandi Promotion?? Kolding kommune 5 9 på kontoret chauffører Direktør Kim Bendtsen Miljøansvarlig Kim Bendtsen Sidste miljøredegørelse: Dette er den første miljøredegørelse Næste miljøredegørelse: 2011 Væsentlige miljø- og Ressourcemæssige forhold: Væsentlige miljøressourcer er brændstof til biler og kølemaskiner, men også dæk og vand er en miljøressource. Side 2

4 2 Ledelsens beretning Med indgåelse i Green Network forpligter Scandi Logistics A/S sig til at efterleve de mål vi har sat os og ikke mindst til kontinuerligt at arbejde med de miljømæssige ressourcer vi bruger. Vi forpligter os også til fremadrettet hele tiden at have fokus på de miljømæssige asspekter og hele tiden benytte os af det mest miljøvenlige materiel der er til rådighed på markedet. Vi har til dato haft stor fokus på kvalitet og på at have kunden i centrum, og I foråret 2010 føjede vi endnu et punkt til vores hovedfokusområder, nemlig miljø og CSR. I denne redegørelse vil læseren finde en virksomhedens miljøpolitik samt se en oversigt over miljøkortlægningen. Vi har hos Scandi Logistics A/S valgt at føje miljø til vores hovedfokusområder fordi vi finder det etisk og moralsk korrekt at arbejde med disse emner. I vores virksomhed har vi også udarbejdet en CSR politik og denne danner sammen med vores miljøpolitik baggrund for det vi kalder tid til at give tilbage. Det er vores klare mål at vi skal kunne indgå i vores kunders samlede supply chain som en miljø- og samfundsansvalig partner. Som led i denne udvikling tilbyder vi også e-fakturering så der undgås unødig spild af papir. Fra 1970 er frem til i dag er brændsstofeffektiviteten og det normale brændstofforbrug for et typisk 40 tons vogntog forbedret med 36%. CO2 udslipper, der afhænger af direkte af brændsstofforbruget, er reduceret tilsvarende. Vi har i skrivende stund netop fået leveret 15 nye EEV køretøjer og til maj 2011 bliver yderlige 8 køretøjer leveret dette er en del af virksomhedens overordnede strategi, hvor det er vores mål at have en udskiftningsfaktor på maksimum 3 år. Dette gøres henholdsvis for at vi hele tiden kører i det nyeste materiel og dels for at undgå risiko for nedbrud på materiellet. Vi er stolte af det arbejde vi gør omkring miljø og denne redegørelse vil være at finde på virksomhedens hjemmeside i PDF format. Kolding d. 08/ Kim B. Bendtsen Adm. Direktør Side 3

5 3 Beskrivelse af virksomheden Scandi Logistics Danmark A/S er et danskejet transportfirma med kontor i Kolding samt relaterede, men hver især uafhængige og selvstændige selskaber i Spanien & Tyskland. Vi er pt 47 medarbejdere, som alle dagligt bestræber os på at levere det bedste produkt til kunden, til gavn for både kunden og virksomheden. Vi sætter en ære i at levere vore kunder de bedste former for transportløsninger, hvilket vi gør ved at bygge vor virksomhed op omkring kunden og tilbyde løsninger baseret på netop deres behov. Vi har pligt til altid at levere et godt økonomisk resultat, da gode økonomiske resultater er den eneste mulighed for at udvikle virksomheden, således den fortsat kan tilbyde vore kunder et produkt der er tilpasset netop dem. Vi er bevidste om at vores chauffører ikke kun er vores ansigt udadtil, men også ofte er kundens ansigt udadtil. Vi ligger derfor stor vægt på at vores chauffører er velsoignerede og høflige. Vores chauffører er veluddannede indenfor deres område. Så snart de bliver ansat i firmaet bliver de nøje sat ind i interne regler, samt får gennemgået de gældende køre-og hviletidsbestemmelser og andre regler de har brug for i deres dagligdag. Alle procedurer er beskrevet i en chaufførhåndbog, som i det daglige fungerer som chaufførens opslagsværk, så han altid er forberedt og har adgang til viden, som gør at han er i stand til at udføre alle former for transport opgaver i firmaet. Vi har en gennemsnitlig udskiftningsfaktor på 4 år på alt vores materiel. Vi har i Oktober 2010 fået leveret 15 EEV køretøjer og i Maj 2011 bliver der leveret yderlig 8 EEV biler. Det betyder at hvor vi i dag har 94% euro 5 biler kommer op på 100% med minimum euronorm 5. Scandi Logistics Danmark A/S er bygget på holdninger om at vi selv skal have indflydelse på så stor en del af værdikæden som muligt, for at kunne give vore kunder den bedste service. Dvs. at vi selv har egne biler og vore samarbejdspartnere er alle tæt knyttet til virksomheden. Vi er meget optaget af at vore medarbejdere er veluddannede, og hele tiden følger med udviklingen, for at kunne leve op til vores kunders ønsker, samt at kunne give vore medarbejdere den bedste arbejdsplads der findes. Virksomhedens værdier er bygget op omkring Kaizen principperne som stammer fra Japan og består i at opnå små forbedringer hver dag. Side 4

6 4 Redegørelse for medarbejderinddragelse I vores arbejde med at gøre vores virksomhed mere miljøvenlig er vi bevidste om at dette budskab skal implementeres og forankres i virksomheden og at vores medarbejdere her spiller en vigtig rolle. I det fortsatte arbejde med miljø vil vi: - Afholde kurser i miljørigtig kørsel - Synliggøre de besparelser vi har opnået - Informere chaufførerne om dieselforbrug pr. bil - Opfordre og tilstræbe at alle medarbejdere tænker miljøvenligt. 5 Miljøpolitik Vores miljøpolitik danner grundlag for hele vores arbejde på området og det er vores mål at følgende opfyldes: - Alle chauffører udviser ansvar i trafikken og kører miljøvenligt - Disponenterne udnytter det materiel der er til rådighed optimalt, så spild kilometer reduceres så meget som muligt. - Alle ansatte tænker på de ressourcer der bruger når de er på arbejde. Her tænkes på alt fra forbrug af vand når man er i bad, til at slukke lyset når man forlader et lokale. - Indkøb af nyt materiel (såvel biler som trailere) sker altid under hensyntagen til de seneste miljøkrav. Side 5

7 6 Miljøkortlægning 6,1 Oversigt De overordnede ressourcer som virksomheden benytter sig af kan illustreres sådan: Side 6

8 6,2 Leverandørkrav Udover egne biler benytter virksomheden sig af 3 faste underleverandører. Disse er udvalgt med hensyntagen til en kombination af pris, udbud af serviceydelser og kvalitet. De valgte underleverandører benytter alle nyere materiel. Det er et krav fra Scandi Logistics A/S at alle underleverandører som minimum benytter sig af Euro 4 køretøjer. 6,3 Brændstofforbrug En tung post i miljøregnskabet er brændstofforbruget. Udover lastbiler har virksomheden også et antal køletrailere, som også bruger diesel. Et nyt effektivt IT system sikrer at virksomhedens ressourcer (materiel og chaufførerne tilrådighedstid) udnyttes optimalt, således enhver form for spild minimeres. Årstal Antal biler Km Liter brændstof Ca. antal km pr liter , , ,1 Tallene for 2008 og 2009 er faktiske tal, mens tallene for 2010 er beregnede. Årstal Antal køletrailere Timer Liter brændstof Tallene for & 2010 er faktiske tal. Side 7

9 6,4 Kemikalieforbrug Til brug ved drift af en vognmandsforretning skal der en række hjælpestoffer til for at holde bilerne i driftstikker stand. Chaufførerne står selv for den indvendige rengøring af bilerne og vi har som virksomhed ingen fornemmelse af hvilke typer af rengøringsmidler de bruger. Eneste krav fra virksomheden er at alle biler til enhver tid skal være pæne og præsentable og skal kunne overtages af en anden chauffør med kort varsel. Produkt Forbrug pr. år Bortskaffelse Motorolie 1380 Sprinklervæske 2100 Kølervæske 385 Oliefiltre 35 Akkumulatorer 12 Side 8

10 6,5 Affald Virksomhedens affald opgøres i to grupper: - Papir affald fra kontoret / administrationen - Generel affald fra køkkenet / chaufføropholdsrum Begge typer af affald afhentes en gang om ugen af den kommunale renovation i Kolding Kommune. 6,5 Energi / varmeforbrug I forbindelse med arbejdet omkring miljø tilstræber vi os at alle vores medarbejdere handler miljøbevidst når de opholder sig på firmaets adresse og i den forbindelse husker at slukke lyset når de forlader et lokale, slukke pc en når man går hjem osv. El & Varme forbrug Kontor Lager Chaufførområde Samlet forbrug Virksomheden bor i nye bygninger som er bygget efter de nyeste standarder og varmeforbruget er derfor holdt på et fornuftigt niveau. 6,6 Vand Virksomheden råder ikke over egen vaskehal, men benytter sig af følgende underleverandører: - Scania, Kolding - Tankstelle Vechta, Vechta - B&K Service, Padborg - DTC, Vejle Hos alle 4 underleverandører benytter man genbrugsvand til vaskning af bilerne. 6,8 Luftforurening Antallet af biler har været mere eller mindre konstant de sidste 3 år, men vi har udskiftet de ældste biler med EEV køretøjer, så derfor har vi en forventning om at emissionen af NOx vil falde i fremtiden. Side 9

11 Nox (g) HC CO (g) CO2 (gr) SO (g) Ordforklaringer: CO2: CO2 (kuldioxid) er en luftart som findes naturligt i vores omgivelser. Uden kuldioxid og andre luftarter i atmosfæren ville der være konstant istid på Jorden. Drivhusgasserne, som man kalder disse luftarter har en evne til at holde på jordens varme. SO2: SO2 (svovldioxid) er en gas, som blandt andet dannes ved afbrænding af fossilt brændstof i kraftværker og ved transport. Når svovldioxid kommer i kontakt med fugten i luften omdannes den gradvist til svovlsyre og svovlsyrling. SO2 kan således virke forsurende på søer og jorde med lav kalkindhold. NOx: NOx (kvælstofoxider) er en fælles betegnelse for kvælstofmonoxi (NO) og kvælstofdioxid (NO2), der hovedsageligt kommer fra bilers udstødning, kraftværker og forbrændingsanlæg. NOx er en af de væsentlige kilder til dannelse af ozon, smog og syreregn og kan medføre skader på vores skove, søver og bygninger. 7 Status for mål og handlingsplan Dette er vores første miljøredegørelse, men da miljøemnet har haft vore bevågenhed i en længere periode har vi allerede foretaget en række tiltag som ses i nedenstående handlingsplan. Side 10

12 Rapportering om status og opfyldelse af mål Mål Handleplan Status Optimere udnyttelse af bilerne Investering i nyt it Foretaget i December 2010 og minimere spild km Minimere emissionen af NOx Investering i nye EEV køretøjer 15 biler er leveret de resterende 8 biler bliver leveret i Maj 2011 Side 11

13 8 Vurdering og prioritering Vi har nu gennemgået de forskellige miljømæssige forhold der i væsentlig grad indgår i vores virksomhed og de services vi yder vores kunder. Ud fra denne gennemgang har vi lavet en prioriteringsliste (yderste kolonne til højre) hvor vi har vurderet hvilke forhold vi vil arbejde med. Miljøpåvirkning Højt vurderet af myndighederne Medarbejder interesse Kunde interesse Lov krav Omfattet af miljø politik Højt vurderet af ledelsen Let løsning Brændstof Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 1 Fjernvarme? Nej Nej?? Nej El Ja Nej? Ja Ja Nej 1 Samlet prioritering Kemikalieforbrug Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 2 Affald Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 2 Da brændstof er en stor del af den miljømæssige belastning for vores virksomhed er det dette område vi prioriterer højest. Virksomhedens bygninger er fra 2008 og såvel isolering som valg af byggematerialer er af højeste kvalitet, så vi vurderer at vi stort set ikke kan ændre på mængden af emission fra hverken el eller fjernvarme. Side 12

14 9 Mål og handlingsplan Vi har nu gennemgået vores miljømæssige påvirkninger og foretaget en miljøkortlægning. For at fortsætte arbejdet på miljøområdet og opnå flere besparelser vil vi fremadrettet arbejde med følgende fokusområder. - Optimering af kørselsplanlægningen for at opnå maximal udnyttelse af bilerne. - Informere chaufførerne om de besparelser vi opnår, for den vej igennem fortsat at motivere dem til at arbejde målrettet med at nedbringe forbruget af diesel. - Alle ny-investeringer bliver foretaget med hovedvægt på pris, kvalitet og miljø. - Chaufførerne skal inddrages mere i arbejdet omkring at nedbringe forbruget af diesel dette gøres ved at de informeres om hvordan bilerne betjenes bedst muligt. Miljøpolitik Miljøpåvirkning Mål Handling Ansvarlig Tidsplan Vi vil reducere vores brændstof- Forbrug NOx udledning At sænke brændstof- Forbruget med 3% Investering i nye biler + chaufførerne kommer på køre kursus Kim Sommer 2011 Side 13

15 because we care. Side 14

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer Lastbiltransport, klima Indsatser, holdninger og værktøjer ITD. International Transport Danmark. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7467 1233. itd@itd.dk. www.itd.dk Udgivet af ITD International Transport Danmark

Læs mere

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility

CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility CSR Corporate Social Responsibility 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Bæredygtigheds redegørelse Kokbjerg 28-6000 Kolding Tlf: 7632 1800 fax: 7632 1810 www.bccatering.dk BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov. - Projektrapport

Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov. - Projektrapport Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov inden for det ydre miljø - Projektrapport Udført af: Svend Jensen ERA i samarbejde med Solvej Sigaard Knoth fra Industriens Uddannelsessekretariat

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere