Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)"

Transkript

1 Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer: Deltagere: Katrine Vendelbo Dencker (Byrådet) Mette Lene Jensen (Byrådet) Haldis Glerfoss (Byrådet) Michael Mathiesen (Byrådet) Betina Svinggaard (Byrådet) Marianne Hoff Andersen (Helsingør Kommune, direktør) Claus Ljungdahl (Kvickly Prøvestenen, varehuschef) Kim Backe (Backe Vin, Cityforeningen) Birthe Flæng Møller (Boliggården, direktør) Carsten Spliid (Nordsjællands Politi, leder af ETB) Tawfik J. Tawfik (Integrationsrådet, formand) Tina Steinbrenner (Erhvervsskolen Nordsjælland, vicedirektør) Sune Bek (Helsingør Gymnasium, rektor) Birgitte Wittendorff ( Center for Børn, Unge og Familier, centerchef) Peter Arhnung (Skolerne i Snekkersten, skoleleder) Mette Hultgren (Ungdomsskolen, afdelingsleder) Richo Jensen (SSPK, leder) Fraværende: Richo Jensen Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Unge med bekymrende adfærd i Nordvest-kvarteret Tryghed og kriminalitet - siden sidst Rusmiddelhandleplan - udkast til Byrådet Anbefalinger til Byrådet Opsamling på dagens møde Eventuelt og meddelelser...13 Bilagsliste...14

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Udvalg for Tryghed og Beslutninger Udvalg for Tryghed og den Dagsorden godkendt Michael Uhlmann fra SSPK deltog i mødet

3 3 02. Unge med bekymrende adfærd i Nordvest-kvarteret Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/16573 Udvalg for Tryghed og Indledning/Baggrund Mødet holdes i Fritidsklubben Abildtræet for at sætte fokus på områdets udfordringer omkring en gruppe unge. Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har tidligere drøftet en bekymrende adfærd hos flere unge i Helsingørs Nordvestområde. SSPK og Politiet er opmærksomme på området, og udvalget har ikke tidligere fundet anledning til at foreslå en styrket indsats. Følgende ledere og medarbejdere deltager med korte oplæg: Tina Jakobsen, leder af klubberne på Helsingør skole Jeanne Plæhn, koordinator i Fritidsklubben Abildtræet Bo Frølich, Pædagogisk Afdelingsleder Nordvestskolen Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Vision 2020 tidlig indsats Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at orientering foretages Beslutninger Udvalg for Tryghed og den Ikke til stede: Richo Jensen Orientering foretaget Ledere og medarbejdere fra skole, værested og klub i området peger blandt andet på: En gruppe drenge over 18 år, skaber i stigende grad utryghed i området De unge opholder sig i weekender og aftner på klubbens legeplads, bålsted mv der ligger relativt isoleret. Dette har betydet en del hærværk. Beboere i nærliggende boligområder oplever det utrygt når denne unge-gruppe er i

4 4 området Børn og unge i værested og klub er utrygge ved gruppen. Nordvestskolen skal fra 2016 danne ramme om udskolingen. Personalet får sværere og sværere ved at være i dialog med gruppen SSPK har tidligere været meget synlige i klubben, men har måttet prioritere andre boligområder i de seneste år Opmærksomhed på, at nogle af de unge rammes af EUD-reform (adgangskrav) Udvalget vil på mødet 11. september drøfte muligheder for en styrket indsats i området.

5 5 03. Tryghed og kriminalitet - siden sidst Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Udvalg for Tryghed og Indledning/Baggrund Fast punkt på dagsordenen, hvor Politi og SSPK informerer om den aktuelle situation og indsats. Der orienteres desuden om aktuelle beslutninger og drøftelser fra Byråd og fagudvalg. August 2015: Nordvest udfordringer og indsats i området, v/politiet og SSPK Sommerferien status på indsats i blandt andet boligområderne, v/politiet og SSPK Omorganisering af særlig socialpædagogisk indsats i området omkring Vapnagård, v/ Marianne Hoff Andersen Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages Beslutninger Udvalg for Tryghed og den Ikke til stede: Richo Jensen Orientering foretaget SSPK har intensiveret fokus på Nordvestområdet, og arbejder målrettet med at skaffe de unge fritidsjob Politiet oplyser at sommerferien har været relativt rolig sommer i og omkring boligområderne

6 6 04. Rusmiddelhandleplan - udkast til Byrådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/11821 Udvalg for Tryghed og Bilag Rusmiddelplan.pdf Rusmiddelhandleplan Helsingør, udkast.pdf Rusmidler statistik Helsingør.pdf Indledning/Baggrund Udvalg for Tryghed og Forebyggelse havde den 20. marts 2015 et møde med fokus på kommunens rusmiddelindsats for unge. På den baggrund har udvalget ønsket at lægge et udkast til en rusmiddelplan frem for Byrådet i sensommeren/efteråret Center for Særlig Social Indsats har i samarbejde med andre centre, skoler og uddannelsessteder udarbejdet et udkast til en rusmiddelplan. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Vision 2020 tidlig indsats Sagsfremstilling Rusmiddelhandleplanen formål Handlingsplanens retter sig i mod børn og unge, og fokuserer primært på unges forbrug af hash. Drøftelserne i Udvalg for Tryghed og Forebyggelse peger på, at hash blandt mange unge og deres forældre opfattes som relativt ufarligt. Flere aktører herunder boligområderne og nogle uddannelsesinstitutioner oplever et stigende forbrug af hash. Formålet med rusmiddelplanen er at sikre en forebyggende indsats på alle skoler og ungdomsuddannelser i Helsingør Kommune en koordineret indsats for unge, med der har problemer med rusmidler at unge med misbrug fastholdes i deres grundskole/ungdomsuddannelse overblik over indsatser og tilbud og en klar rollefordeling mellem professionelle Rusmiddelhandleplanens indhold 1. Kendskab til det nuværende udgangspunkt Undersøgelse af hvordan vi i grundskolen ungdomsuddannelserne tackler unge og rusmidler, for at vi bedre kan lave en fælles fokuseret indsats (jf. bilag) Udarbejdes foråret Etablering af rusmiddelpolitik på skoler Der etableres en rusmiddelpolitik på alle folkeskoler med udskolingsklasser, herunder også Ungdomsskolen og produktionsskolen Sundet. Udarbejdes foråret Tydeligt overblik over tilbud Det skal være tydeligt for alle, hvilke tilbud der er i Helsingør Kommune til unge med rusmiddelproblematikker (misbrug). Der udarbejdes et samlet digitalt katalog Udarbejdes inden sommeren 2016

7 7 4. Helsingung yder konsulentbistand Helsingung har som et fast tilbud mulighed for at yde konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af konkrete rusmiddelpolitikker på skolen/institutioner Løbende tilbud 5. Behandlingsguide Helsingung udarbejder en behandlingsguide, som giver anvisninger, råd og vejledninger til hvordan fagpersoner kan arbejde med og motivere unge Efteråret Skolers inddragelse i Best Practice-netværk Skoler inddrages i det eksisterende samarbejde mellem Familierådgivningen, Lokalcentret, SSPK og Helsingung. Efteråret Forsøg med fokuseret indsats på erhvervsskole Der iværksættes et forsøg med en fokuseret indsats på en erhvervsskole, hvor Helsingung vil være fysisk til stede på skolen. Helsingung vil etablere en rådgivning for elever og lærere og bidrage til undervisningen om emnet i det nye fag Samfund og sundhed. Iværksættelse august Afholdelse af konference Der afholdes en årlig konference, hvor deltagerne er fagpersoner fra de relevante tilbud, der arbejder med unge fra år i kommunen Første konference i efteråret Klarlæggelse af udgifter Der vil være afledte udgifter i forbindelse med ovenstående, alt efter hvilke indsatser, der skal prioriteres og igangsættes. Afklares ultimo Konkret formulering af handleplan Handleplanen skal indeholde milepæle og succesmål. Samlet evaluering i efteråret August 2015 Økonomi/Personaleforhold Udvalget for Tryghed og Forebyggelse ønsker at støtte et lokalt rusmiddelseminar/konference for professionelle herunder fra skoler og ungdomsuddannelser (punkt 8 i handleplanen). Udvalget afsætter kr. til seminar/konference. Kommunikation/Høring Handleplanen skal til høring i Socialudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Særlig Social Indsats indstiller, at udkastet godkendes med eventuelle rettelser at udvalget støtter et rusmiddelseminar/konference med kr. Beslutninger Udvalg for Tryghed og den Ikke til stede: Richo Jensen

8 8 Udkastet blev godkendt og sendes videre til fagudvalgene. Udvalg for Tryghed og Forebyggelse afsætter kr. til nævnte seminar

9 9 05. Anbefalinger til Byrådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/16575 Udvalg for Tryghed og Indledning/Baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2015 at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg med fokus på tryghed og forebyggelse af kriminalitet. Udvalget har 17 medlemmer, og har siden januar afholdt fem møder og været på studietur til Gellerup ved Århus. Udvalget fremlagde i maj en status for Byrådet. Udvalg for Tryghed og Forebyggelse får ved hvert møde en orientering om den aktuelle situation fra Politiet og SSPK. Udvalget har derudover drøftet en række temaer, herunder exit fra bandemiljøer, rusmidler blandt unge og anvendelsen af forældrepålæg. Udkast til anbefalinger fra udvalget til byrådet drøftes på mødet med henblik på, at anbefalingerne ligger klar til Byrådets budgetforhandlingsseminar i september. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Udvalgets arbejde relaterer sig til Vision 2020 tidlig indsats Sagsfremstilling Udvalgets formål er at rådgive Byrådet om indsatser, prioriteringer og samarbejder, der kan fremme tryghed og forebygge kriminalitet i Helsingør Kommune sikre et bredt og koordineret samarbejde mellem kommune, boligområder, politi, erhvervsliv og ungdomsuddannelserne i det kriminalitetsforebyggende arbejde Udvalget har fokus på at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd på kort og langt sigte. Udgangspunktet for udvalget er kommunens udsatte boligområder, men også andre dele af kommunen er relevante for udvalgets arbejde, fx det trygge natteliv i bykernen. Økonomi/Personaleforhold Anbefalingerne fremlægges som input til forhandlingerne om Budget 2016 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at udvalget vedtager anbefalinger til Byrådet Beslutninger Udvalg for Tryghed og den

10 10 Ikke til stede: Richo Jensen Udsat til næste møde

11 Opsamling på dagens møde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Udvalg for Tryghed og Indledning/Baggrund Fast opsamlings-punkt: Opsamling på opgaver og ansvar Presse

12 Eventuelt og meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Udvalg for Tryghed og Indledning/Baggrund Tryghedsvandring: Onsdag den 2. september kl Næste møde 11. september 2015: Tema om unge i job, fritidsjob mm. Exit-handleplan

13 13 Bilagsliste 4. Rusmiddelhandleplan - udkast til Byrådet 1. Bilag Rusmiddelplan.pdf (223571/15) 2. Rusmiddelhandleplan Helsingør, udkast.pdf (223569/15) 3. Rusmidler statistik Helsingør.pdf (223564/15)

14 Bilag: 4.1. Bilag Rusmiddelplan.pdf Udvalg: Udvalg for Tryghed og : 21. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

15 Bilag til handleplan for rusmidler: Inspiration til spørgeskema Spørgeskema om rusmiddelpolitik I det nedenstående er der et spørgeskema, som er taget næsten ordret fra Svendborg Kommune, som har udarbejdet skemaet i samarbejde med Sundheds- og Servicestyrelsen, i forbindelse med et projekt, der kørte på ungdomsuddannelserne i forskellige byer. Skemaet skal have den funktion, at det bliver synligt for os som kommune, hvordan holdningen på ungdoms- og erhvervsuddannelserne er i forhold til unge og rusmidler, og hvordan de enkelte ungdomsuddannelser tackler disse problematikker, som vi alle har inde på livet. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er en facitliste og nogle svar er ikke mere politisk korrekte end andre. Nr. Spørgsmål Kommentar 1 Har skolen en decideret rusmiddelpolitik? 2 Er politikkerne og reglerne synlige på internettet? 3 Er politikkerne tilgængelige i informationsfoldere o.l.? 4 Er der indskrevet regler om rygning i skolens rusmiddelpolitik eller ordensregler? 5 Er der indskrevet regler om ulovlige rusmidler i skolens ordensregler/politik? 6 Har skolen regler om udskænkning af alkohol til elever under 16 år? 7 Har skolen regler om udskænkning til berusede elever til fester? 8 Har skolen regler for max. promille i alkohol som udskænkes til skolens fester? 9 Er rusmidler forbudt på introture? 10 Er rusmidler forbudt på studieturene? 11 Er alkohol forbudt til fester på skolerne? 12 Kan skolen spotte, hvornår et forbrug bliver til misbrug? 13 Har skolen en handleplan, hvis en lærer spotter en ung med et problematisk forbrug? 14 Har skolen defineret, hvem der samtaler med eleven med et misbrugsproblem? 15 Har skolen en nuanceret politik (modsat nultolerance)? 16 Handler skolen individuelt fra sag til sag? 17 Har skolen et forældresamarbejde/formaliseret kontakt? 18 Tilbydes eleven behandling eller rådgivning? 19 Samarbejder skolen med forældrene, hvis den unge har et misbrug? 1 / 2

16 20 Samarbejder skolen med de kommunale rusmiddelkonsulenter? 21 Samarbejder skolen med de kommunale UU-vejledere? 22 Samarbejder skolen med kommunale SSP-konsulenter? 23 Samarbejder skolen med den/de kommunale sundhedskonsulenter? 24 Har skolen psykologordning for elever med misbrugsproblemer? 25 Har skolen undervisningstemaer om rusmidler? 26 Giver skolen klagevejledning, når der sanktioneres? 27 Er det ledelsens opgave at dispensere fra regler/politikker? 28 Er det lærernes opgave at dispensere fra regler/politikker? Formål med spørgeskemaet: Bilag til handleplan for rusmidler: Inspiration til spørgeskema Målet med spørgeskemaet, og det at arbejde med rusmiddelpolitikker på ungdoms- og erhvervsuddannelserne, er at vi får en fælles viden, bliver klogere på hvorfor holdningerne er forskellige, og om vi på langt sigt kan nærme holdningerne til hinanden, så de unge møder fælles holdninger til hvordan vi kan hjælpe dem bedst gennem ungdomslivet. Vi forsøger jo alle at være hjælpsomme over for de unge. Nogle unge har massiv opbakning/kontrol hjemmefra, så de nemmere kommer gennem de svære år. De unge, som ikke har den samme opbakning hjemmefra, har brug for at vi/skolerne/institutionerne er med til at sætte rammer. Det vil også være en stor hjælp for mange forældre, som i disse år af den unges liv oplever at deres indflydelse daler. Ligesom da aldersgrænserne for køb af alkohol blev genindført da begyndte mange forældre at tænke og sige hvis det er forbudt at købe skal de nok heller ikke drikke. Det har betydet et dalende forbrug blandt de helt unge. På samme måde kan forældrene nemmere bakke op, hvis de møder bevidste/synlige holdninger til unge og rusmidler, og sammen med uddannelsesstedet kan de være med til at mindske forbruget af rusmidler. Helsingungs refleksioner om rusmiddelpolitik: 1. Det kunne være spændende hvis der var en erhvervsskole/ungdomsuddannelse, som havde lyst til at indgå i et samarbejde om i forbindelse med udmøntningen af Satspuljen: Forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler. Institutionen skal have lyst til at indgå i et mere formaliseret samarbejde, for at se om det kunne medvirker til at mindske frafaldet. 2. Helsingung er også blevet spurgt af Det Kriminalpræventive Råd og SSP-samrådet om vi vil indgå i en arbejdsgruppe om at udarbejde undervisningsmateriale til den samme pulje. 3. Helsingung vil gerne indgå i et arbejde med at udarbejde en guide til hvordan de forskellige ungdomsuddannelser/erhvervsskoler og institutioner i kommunen, der arbejder med unge, kan lave behandling og/eller hvordan de kan motivere de unge til at modtage rådgivning/behandling af Helsingung (eller andre). Der er lavet lignende indsatser i Københavns Kommune. 2 / 2

17 Bilag: 4.2. Rusmiddelhandleplan Helsingør, udkast.pdf Udvalg: Udvalg for Tryghed og : 21. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

18 Handleplan: Unge og Rusmidler i Helsingør Udkast august 2015 Unge og Rusmidler i Helsingør Udkast til handleplan Elementer, der skal indgå i en handleplan: Baggrund for at styrke indsatsen: Der er ca unge i Helsingør i aldersgruppen år. Cirka 1200 af dem har et problematisk forbrug af rusmidler, og heraf har ca. 500 unge et behandlingskrævende forbrug af rusmidler1. Tallene er ifølge de seneste tal fra Center for Rusmiddelforskning ikke blevet mindre. Hash og andre rusmidler er for nogle unge blevet en del af deres liv. En forholdsvis stor gruppe - ca unge i Helsingør Kommune, er i kortere eller længere tid ude i et forbrug af rusmidler (alkohol, hash eller andre stoffer), hvor de ikke længere selv har kontrollen over deres forbrug. De unge, som fortsætter med deres forbrug og udvikler et reelt misbrug, er unge, som oplever at rusmidlerne gør en forskel i deres liv. De oplever, at de får ro på. Set udefra kan vi se bivirkningerne ved de unges forbrug. Men der kan gå lang tid inden de unge selv erkender, at de har et problem. Derfor er det vigtigt at forældrene og fagpersonerne omkring de unge bliver i stand til at spotte de unge og skubbe til dem, så de bliver tilbudt behandling så tidligt som muligt. Der er succes med at behandle unge tidligt og unge, der bliver tvunget i behandling, opnår næsten lige så gode resultater som de unge, der siger, at de kommer selv. Med en fælles indsats kan vi sammen sørge for, at ingen unge med problemer falder mellem to stole. Den fælles rusmiddelhandleplan skal give overblik over indsatserne og fremlægge en klar rollefordeling. Handleplanen skal give det faglige personale, men også forældrene tryghed. For den unge i vanskeligheder skal den koordinerende indsats bringe den unge på rette vej og tilbage til et godt og trygt ungdomsliv, for mange unge vil det betyde at de fastholdes i deres grundskole/ungdomsuddannelse. Handleplanen: 1) Opnåelse af kendskab til det nuværende udgangspunkt Vi foreslår, at der bliver lavet en undersøgelse af hvordan vi i grundskolen (udskolingen), herunder også Ungdomsskolen, og på erhvervs- og ungdomsuddannelserne, herunder også produktionsskolen Sundet, tackler unge og rusmidler, for at vi bedre kan lave en fælles fokuseret indsats. Andre områder, såsom fritidslivet, kan eventuelt inddrages på tilsvarende måde. a. Enten kan undersøgelsen udføres som en spørgeskemaundersøgelse (se fx undersøgelse til inspiration i bilag). b. Eller via interviews/møder hvor vi samler de relevante interessenter og laver en profil af området. 1 Udregnet i 2012 på baggrund af tal fra Center for Rusmiddelforskning v/århus Universitet. Se bilag 1 / 3

19 Handleplan: Unge og Rusmidler i Helsingør Udkast august 2015 (Udarbejdes foråret 2016) 2) Etablering af rusmiddelpolitik på skoler Der etableres en rusmiddelpolitik på alle folkeskoler med udskolingsklasser, herunder også Ungdomsskolen og produktionsskolen Sundet. Rusmiddelpolitikken skal tydeligt skitsere hvordan skolen arbejder med rusmiddelproblematikker, og hvordan skolen tackler unge, der eksperimenterer med rusmidler. Formålet er hurtigt at identificere de unge, og igangsætte en indsats over for dem. Erfaringerne fra Helsingungs behandling, viser at tidlig og hurtig indsats har større behandlingseffekt. (udarbejdes foråret 2016) 3) Tydeligt overblik over tilbud Det skal være tydeligt for alle, hvilke tilbud der er i Helsingør Kommune til unge med rusmiddelproblematikker (misbrug). Der udarbejdes et samlet digitalt katalog, så professionelle, forældre og andre voksne, der kommer i kontakt med unge, tydeligt og nemt kan skaffe sig et overblik over de indsatser der er i kommunen, som er til rådighed for den unge og forældrene. Vi foreslår, at der udarbejdes en APP/hjemmeside, der formidler overblikket, og som er nem at opdatere løbende (i stil med børnelinealen). Nedenstående tilbud skal kortlægges: Nr. Tilbud Indsats 1 Helsingung Beskrives i afdækningen 2 SSPK 3 BUR 4 Familierådgivningen 5 Center for Job og Uddannelse 6 UU Øresund 7 Grundskolen (udskolingen) 8 Erhvervsuddannelserne 9 Gymnasierne 10 Produktionsskolen 11 Private tilbud (fx Headspace) 12 Ungdomsskolen klasseskolen (udarbejdes inden sommeren 2016) 4) Helsingung yder konsulentbistand Helsingung har som et fast tilbud mulighed for at yde konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af konkrete rusmiddelpolitikker på skolen/institutioner der arbejder med børn og unge. (Løbende tilbud) 5) Behandlingsguide Der udarbejdes en behandlingsguide, som giver anvisninger, råd og vejledninger til hvordan du, som fagperson, kan arbejde med og motivere unge til at træffe andre valg i forhold til deres brug (misbrug) af rusmidler. Helsingung udarbejder guiden Helsingung, så den lægger sig op af den behandlingsindsats, der er i forvejen. (ligger klar efteråret 2016) 2 / 3

20 Handleplan: Unge og Rusmidler i Helsingør Udkast august ) Skolers inddragelse i Best Practice-netværk Der er etableret (start marts 2015) et netværk Best Practice, som er et samarbejde mellem Familierådgivningen, Lokalcentret, SSPK og Helsingung, hvor vi mødes en gang om måneden og drøfter problematiske sager, hvor der er rusmidler involveret. Formålet er at styrke indsatsen over for unge, der har rusmiddelproblematikker (misbrug). Næste skridt er at afdække hvordan skolerne kan inddrages i dette samarbejde. (klarlægges efteråret 15) 7) Forsøg med fokuseret indsats på erhvervsskole Der iværksættes et forsøg med en fokuseret indsats på en erhvervsskole, hvor Helsingung vil være fysisk til stede på skolen. Helsingung vil etablere en rådgivning for elever og lærere og bidrage til undervisningen om emnet i det nye fag Samfund og sundhed på erhvervsskolerne. Pt. er vi ved at søge en pulje i Sundhedsstyrelsen, hvor formålet er, at udforme eller sammensætte et undervisningsforløb, der har fokus på at forebygge hashrygning på erhvervsog produktionsskoler (klar til iværksættelse august 2016) 8) Afholdelse af konference Der afholdes en årlig konference, hvor deltagerne er alle fagpersoner fra de relevante tilbud, der arbejder med unge fra år i kommunen (primært unge fra år - se tabellen ovenfor). Målet med konferencen er udvikling af fælles viden, og styrke samarbejdet på tværs i kommunen, så vi med en fokuseret indsat baseret på fælles viden, kan være mere hjælpsomme over for de unge. Konferencen koordineres med de temadage som SSPK og andre tilbyder i kommunen. (første konference efteråret 16) 9) Klarlæggelse af udgifter Der vil være afledede udgifter i forbindelse med ovenstående, alt efter hvilke indsatser, der skal prioriteres og igangsættes. Dette kræver en nærmere beskrivelse. (klarlægges ultimo 15) 10) Konkret formulering af handleplan Handleplanen skal indeholde milepæle og succesmål, der løbende måles/evalueres og i efteråret 2018 kommer en samlet evaluering. (august 2015) Flemming W. Licht Afdelingsleder v/cros Helsingør (Helsingung) Bilag: Spørgeskema om Rusmiddelpolitik Helsingørtal 3 / 3

21 Bilag: 4.3. Rusmidler statistik Helsingør.pdf Udvalg: Udvalg for Tryghed og : 21. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

22 Tabel DSM-IV spørgsmål (konsekvenser) Fravær fra arbejde eller skole Manglende koncentration arbejde/skole Påvirket arbejde/skole Glemt vigtige begivenheder Støtter familie/venner mindre end forventeligt Konflikter med familie/venner Konflikter med andre personer Familie/venner: nedsæt dit forbrug Kollegaer/lærere/andre: nedsæt dit forbrug Kommer i håndgemæng/slagsmål Fysiske og psykiske problemer HVIS JA fortsætter på trods af problemer Påvirket ved kørsel af bil/betjening af maskiner Har været på skadestuen Haft problemer med loven Økonomiske problemer forårsaget af forbrug Tid brugt på forbrug og skaffe Behøver at indtage mere for at få ønsket effekt Forsøgt at sætte grænser HVIS JA ude af stand til at holde dem Oplevet kraftige fysiske og psykiske problemer ved forsøg på at stoppe af mindst to dages varighed (fx rystende hænder, problemer med at sove, sveder, hurtige hjerteslag, 3128 unge Er udregnet med at tage procentsatserne fra Sundhedsstyrelsens årlige rapport om "Narkotikasituationen i Danmark 2011" (16-25 årige) 1 - har røget sidste måned 8,3% 2 - har røget nogensinde 49,7% Tallene er fremkommet ved at bruge et estimat fra Center for Rusmiddelforskning (15-24 årige) 4 - har et direkte inderventionskrævende misbrug 8,6% (8 dages forbrug af illegale stoffer og eller 6 DSM konsekvenser) 5 - har et problematisk rusmiddelforbrug 17,3% (4 dages forbrug af illegale stoffer og eller 3 DSM konsekvenser) Kommunen skønner at den har ca unge mellem 15 og 24 år begge incl. i unge unge 506 unge

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 11. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Ungdomsskolen Bemærkninger: Mødested: Ungdomsskolen, Rasmus Knudsens Vej 52, 3000

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 04. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Kulturværftet M1 Bemærkninger: Mødet holdes på Kulturværftet kl 10.00-12.00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Mødested: SSPK Bemærkninger: Sted: SSPK, Rønnebær Alle 170 Tid: 16.00-17.45

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Fredag den 11. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Stengade 72, Til gården Direktør

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

MAUNAL - RUSMIDDELPOLITIK UNGDOMSUDDANNELSER - SVENDBORG

MAUNAL - RUSMIDDELPOLITIK UNGDOMSUDDANNELSER - SVENDBORG MAUNAL - RUSMIDDELPOLITIK UNGDOMSUDDANNELSER - SVENDBORG 2012-2014 Indhold 1. Indledning 2. Den overordnede proces 3. Indholdet i politikken 4. Den gode proces projektgruppens 10 bud 5. Typiske dilemmaer

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse. Udvalgets arbejde og anbefalinger

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse. Udvalgets arbejde og anbefalinger Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Udvalgets arbejde og anbefalinger Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Marts 2016 Formandens forord Som formand er jeg rigtig glad for at kunne lægge

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 04. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: SSPK, Rønnebær Alle 170 Bemærkninger: BEMÆRK: Kl. 17: Besøg ved Klub Olivens sommerfest. Mødes ved P-plads,

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Torsdag den 27. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Onsdag den 04. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Dagsorden Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Dagsorden Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Dagsorden Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Helsingør Gymnasium Bemærkninger: Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå til

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Torsdag den 27. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet.

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet. Notat Deltagere: Bente Borg Donkin, Byrådet Christian Holm Donatzky, Byrådet (til kl. 17) Jens Bertram, Byrådet Marlene Harpsøe, Byrådet Afbud Charlotte Olsen, formand Boliggården Palle Wørmann, formand

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 09. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:10 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 02. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Dagsorden Rådet for Almene Boliger

Dagsorden Rådet for Almene Boliger Dagsorden Rådet for Almene Boliger : Onsdag den 16. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Bente Borg Donkin (Byrådet) Jens Bertram

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Dagsorden Børne- og Uddannelsesudvalget

Dagsorden Børne- og Uddannelsesudvalget Dagsorden Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 09. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørforum for almene : Fredag den 04. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hoff Andersen

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 04. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv.

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv. Indsats: Unge og Misbrug Dato 21. maj 2013 I foråret 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har til opdrag at beskrive en indsats omkring unge og misbrug. Indsatsen er initieret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Fredag den 22. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Kulturværftet Kulturværftet M1:

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 26. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Prøvestenen, Pyramiden Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Peder Skou (DA) Harald Kortland

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 18.12.2014. Sted: Seglet. Møde nr. 24

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 18.12.2014. Sted: Seglet. Møde nr. 24 Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 18.12.2014 Sted: Seglet Møde nr. 24 Afbud: Carsten Spliid, leder af ETB enheden og Hanne Frederiksen, Skolechef. Åben dagsorden: 1.

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser Bilag 3. Center for Børn Unge og Familier Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. - Mob. 25313350 ksk07@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Kristine Skyhøj SSPK overblik over organisering og forebyggende

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Bilagsrapport

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Bilagsrapport Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Bilagsrapport BILAG 1 Kommissorium..2 BILAG 2 Medlemmer af Udvalg for Tryghed og Forebyggelse..3 BILAG 3 Midtvejsstatus til Byrådet, maj 2015..4 BILAG 4 Anbefalinger

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling

Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling Bilag 2. Center for Børn Unge og Familier Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling Socialforvaltningen Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsbeh. Lars Løgstrup Chefkonsulent

Læs mere

Unge, Alkohol og Stoffer

Unge, Alkohol og Stoffer Status for projektet Center for Unge og Misbrug, U-turn, juni 2013 Unge, Alkohol og Stoffer Status Projekt USA har nu været i gang i godt og vel et år, hvor der er blevet arbejdet både intenst, eftertænksomt

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE OG LÆRERE PÅ SKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER TIL KLASSEDIALOGEN HØRER FILMEN SARAH, DER KAN FINDES PÅ WWW.UTURN.KK.DK

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere