Unge, Alkohol og Stoffer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge, Alkohol og Stoffer"

Transkript

1 Status for projektet Center for Unge og Misbrug, U-turn, juni 2013 Unge, Alkohol og Stoffer Status Projekt USA har nu været i gang i godt og vel et år, hvor der er blevet arbejdet både intenst, eftertænksomt og med god energi med projektets indsatser. Der er arbejdet med rusmiddelpolitikker og afholdt fælles netværksmøder og kompetenceudviklingsdage. Holdninger til alkohol og stoffer er blevet drøftet, og der er dykket ned i forforståelser, udfordringer og erfaringer med at arbejde med elever med rusmiddelproblemer. Deltagere i projekt Unge, Alkohol og Stoffer i Kbh Hotel- og Restaurantskolen Niels Brock Det Frie Gymnasium Københavns Kommunes Ungdomsskole UU København Center for Unge og Misbrug, U-turn (socialforvaltningen) Ressourcegruppe: Repræsentanter for Sundheds- og omsorgsforvaltningen & Børne- og Ungdomsforvaltningen Rusmiddelpolitik Kompetenceudvikling Handleplaner Alle fire uddannelsesinstitutioner har nu udarbejdet en rusmiddelpolitik. Vejen til målet har været meget forskellig og der har været forskellig grader af elev- og lærerinvolvering, hvilket fint afspejler uddannelsesinstitutionernes forskellige organisering, vilkår og hverdag. I projektplanen lagde vi op til en proces, hvor der først skulle arbejdes med rusmiddelpolitikker og handleplaner og derefter dykkes ned i kompetenceudviklingsindsatserne. Det blev imidlertid hurtigt klart for projektgruppen, at kompetenceudviklingsdagene ville give vigtige input til nøglepersonernes arbejde med handleplanerne. Arbejdet med temaer som: Hvordan møder vi de unge, der (måske) har problemer med rusmidler? Hvordan får vi en dialog i gang og hvordan hjælper vi til refleksion og første skridt til forandring? har skabt en god basis for konkretisering af hvordan der kan arbejdes med forebyggelse og tidlig indsats på ungdomsuddannelserne.

2 Lidt om de tre kompetenceudviklingsdage Temaet for de tre dage var samtalen med unge om rusmidler. På dagene blev der arbejdet med tre kategorier - henholdsvis de afklarede, ambivalente og motiverede unge. 1. dag: Om at møde, forstå og forstyrre de uafklarede unge Kurset satte fokus på mødet med de uafklarede elever med rusmiddelproblemer. Dagens emner var: Fra det eksperimenterende forbrug til det problemgivende Hvordan møder vi de unge, så de får lyst til at snakke med os? Om modstand, relation og om at skabe mod på forandring. Vi fik besøg af Ina, hvis historie om vejen ud af et langt og problematisk forbrug af hash, gav anledning til mange spørgsmål og stof til eftertanke. 2. & 3. dag: Om mødet med de ambivalente unge og de unge, der er motiverede for forandring. På internatet på Comwell i Roskilde var der tid til mere fordybelse, gensidig inspiration og afprøvning af værktøjer. Vi kom rundt om: Viden om rusmidler og hvordan vi inddrager denne viden i samtalerne med de unge. Hvorfor ryger de unge hash? Værktøjer, der kan bruges i samtalerne. ( Bl.a. eksternaliserende dialog samt narrativ og løsningsorienteret tilgang.) Der har de seneste måneder været løbende kontakt mellem nøglepersoner og Kurt og Carina fra U-turn. Kontakten har omfattet sparring, sidemandsoplæring ved samtaler med unge, der har rusmiddelproblemer samt brobygning til enkeltsamtaler og samtaleforløb, der enten har været afholdt på uddannelsesinstitutionen eller i U-turn. Den 13. juni samles vi til netværksmøde for nøglepersonerne i projektet. Temaet er konkretisering af rusmiddelpolitikkerne gennem konkrete handleplaner/-guides. Handleplanerne skal give et overblik over de nuværende og kommende aktiviteter inden for forebyggelse og handling ved bekymring, rammer for samtaler med eleverne, efterlevelse af rammer for fester, studieture mm. Hermed tages fat på planlægningen af projektets næste fase: Udvikling af metoder til generel forebyggelse, tidlig opsporing og tidlig indsats. Side 2

3 Nyt om Organisering Kjeld Rothenberg, MR Børn, har valgt at gå på pension. Tak til Kjeld for indsatsen og den store interesse for projektet. Og velkommen til Julie Nørrelund Hansen fra MR Børn, der overtager Kjelds plads i styregruppen. Sundhedsstyrelsen og NIRAS Aktiviteter i første og andet kvartal 2013: NIRAS gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt nøglepersoner på uddannelsesinstitutionerne 1. kvartal Tværkommunalt netværksmøde 12. marts i Odsherred (videndeling mm.) NIRAS gennemførte telefoninterviews med projektledere i maj Sundhedsstyrelsen samler input fra de 6 kommuner, referater mm. på den fælles e-platform: Brugernavn: modelproj, Adgangskode: 04jun12 I efteråret udarbejder NIRAS en midtvejsevaluering. De næste skridt Planlægning og udvikling af indsatser og bringe kompetencerne i spil Netværksmøde den 13. juni om formulering af handleplaner Deltagere: Projektets nøglepersoner (studievejledere, elevcoaches, UU-vejledere). Temaer bl.a.: - Hvordan sikrer vi Den levende rusmiddelpolitik - Hvilke aktiviteter har vi/skal vi have mht. oplysning/forebyggelse? - Hvordan håndhæves rammerne for fester, studieture mm.? - Hvordan håndterer vi bekymring/den første kontakt, samtaler med eleven? - Hvad skal man gøre/kunne, som f.eks. elevcoach eller UU-vejleder, når man møder unge med rusmiddelproblemer? Side 3

4 Konkretisering af handleplanerne ude i organisationerne (juni-sept.) Deltagere: Arbejdsgrupper & ledelse på de 4 ungdomsuddannelser og i UU. Indhold: Drøftelse af ideer til beredskab og indsatser i egen organisation samt prioritering af udviklingsarbejdet. Deadline for skitse til handleplanerne er den 23. september (styregruppemødet). U-turn deltager gerne i arbejdsmøder på uddannelsesinstitutionerne i august - september. UU og U-turn holder desuden møde om rolle- og funktionsbeskrivelse og behov for kompetenceudvikling i UU. Møde i ressourcegruppen den 4. juli Deltagere: Christina Haahr Bach, Annette Kann, Bodil Jensen, Mette-Marie Damborg Andersen, Johanne Møller. Indhold: Status og drøftelse af samspil og rollefordeling i projektets næste fase. Bl.a. skal vi snart til at planlægge workshops. Temaerne vil afhænge af de fokus, der vælges i handleplanerne (f.eks. alkohol, forældresamarbejde, temaer og materialer til undervisningen mm.). Plan for udviklingsaktiviteter samt igangsætning af arbejdet, september- De første udviklingsindsatser startes op. U-turn udarbejder bl.a. henvisningsguide (hvordan og hvornår henvises) Styregruppen Styregruppemøde den 23. september 2013: Deltagere: Bjarne Rasmussen, Michelle Beldner, Julie Nørrelund Hansen, Jens Mariager, Mikkel Frich, Frank Strørup, Michael Bang Sørensen/Søs Bayer, Unna Madsen samt deltagere fra projektgruppen. Indhold: Status på handleplaner, drøftelse af udviklingsindsatser inden for forebyggelse og tidlig opsporing og tidlig indsats. Øvr. Temadag om eksisterende sundhedsindsatser målrettet de unge, 4.sept. Arrangør: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Folkesundhed København. Repræsentanter for projekt Unge, Alkohol og Stoffer i Kbh holder oplæg/deltager. Formålet med temadagen er at få gensidig orientering om og inspiration fra nogle af de kommunale sundhedsindsatser målrettet udskolingen og de unge i Københavns Kommune Se nedenfor - Et kig indenfor hos en af de deltagende skoler Send gerne jeres interne nyhedsbreve eller anden kommunikation om projektet til os. Det er spændende at følge med i hvilke historier der fortælles. Kontakt: Johanne Møller, Mail: Side 4

5 KKU udbreder spørgsmålet: Har du prøvet at spørge..? Uddrag fra Nyhedsbrev på Københavns Kommunes Ungdomsskole Fire af ungdomsskolens medarbejdere er under uddannelse som nøglepersoner hos U-turn, som er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25 år, der ryger hash eller tager andre stoffer. Under uddannelsesforløbet får de fire medarbejdere viden om rusmidlerne og om, hvad vi i ungdomsskolen kan gøre for at få en dialog med de elever, som har problemer med deres forbrug af rusmidler. Thomas Baldus fra Byhøjskolen er en af de kommende nøglepersoner. Han fortæller: - Det er spændende at lære mere om, hvad der skal til for at skabe en dialog med de unge, og der er især et svar, som går igen, når jeg har spurgt eksperterne fra U-turn til råds om, hvordan jeg skulle gå til de unge. Jeg har blandt andet spurgt om: Hvad er det for en mærkelig ampul, jeg har set nogle unge putte i en joint? Er det noget nyt på markedet? Hvordan finder jeg ud af, hvor meget de i virkeligheden ryger og om det er et problem for dem? Hvordan finder jeg ud af, om de ryger på skolen? Svaret er hver gang kommet prompte fra underviseren Kurt fra U-turn: Har du prøvet at spørge? Har du prøvet at spørge unge, hvad det betyder for dem at ryge og derefter lytte til dem og stille uddybende spørgsmål til deres svar? Hvis du fortsætter med at lytte og stille uddybende spørgsmål, så når du hurtigt til et punkt, hvor du skaber en forståelse, forstyrrelse og relation, der kan være med til at skabe en forandring. Gennem coachende spørgsmål kan du få den unge til at reflektere. De unge ved godt, hvad der er godt for dem. De gør det bare ikke altid. Hvis de ryger hash, så kan du være sikker på, at der er en god grund til, at de begyndte på det, og til at de fortsætter. Hashen er sjældent kerneproblemet i den unges liv og med en række velplacerede spørgsmål, kan du komme ind bag symptomerne og nærme dig det, der virkelig skal arbejdes med for eksempel familieproblemer, diagnoser, ringe selvværd, ingen venner eller andre ungdomsproblemer. Når vi spørger ind til de unges hashrygevaner, så tror de unge ofte, at de bliver smidt ud af skolen, eller at vi vil have dem til at stoppe, hvis de fortæller sandheden. Det gør vi ikke. Og det vil vi ikke. Dialog og refleksion Vi vil gerne være i dialog. Og vi vil gerne have den unge til at reflektere og til at ændre det, de selv ønsker at ændre. Det kan vi ikke, hvis vi smider dem ud eller på anden måde skubber dem fra os med en kritik af deres adfærd. Det virker heller ikke at opfordre den unge til at stoppe, desværre. Men gennem nysgerrighed og spørgsmål kan vi ofte nå frem til at anerkende drengen, der ikke kan holde sin mors evige bekymring om fremtiden ud. Pigen, der fortrænger familiesvigtet. Den introverte følsomme teenager og hende, der har en løsningsorienteret tilgang til ADHD. Alle trækker de stikket ud for at få lidt ro. Det giver mening for dem! De kan ikke rumme det lange perspektiv med risikoen for en lavere IQ, dårligere indlæring og marginalisering på forskellige måder. Men de unge taber i sidste ende, hvis pausen bliver for lang og tågen for tyk. Vi skal anerkende dem for det fornuftige i det, de gør. Og stille nogle spørgsmål, der skaber refleksion og forandring. Side 5

6

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst.

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst. www.sst.dk/ungogsund Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 77 22 74 00 Telefax 77 22 74 11 sst@sst.dk Omslag_FINAL.indd 1 Ung & Sund Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Unge & Rusmidler. Udgiver Socialstyrelsen, 2015. Forfattere Bro Kommunikation. Bidragsyder Mads Uffe Pedersen. Foto Michael Daugaard

Unge & Rusmidler. Udgiver Socialstyrelsen, 2015. Forfattere Bro Kommunikation. Bidragsyder Mads Uffe Pedersen. Foto Michael Daugaard UNGE & RUSMIDLER Unge & Rusmidler Udgiver Socialstyrelsen, 2015 Forfattere Bro Kommunikation Bidragsyder Mads Uffe Pedersen Foto Michael Daugaard Layout Bro Kommunikation Tryk PrintDivision A/S 1. oplag

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Uddannelsens titel: 47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug

Uddannelsens titel: 47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug Uddannelsens titel: 47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug Inspirationsmaterialet er udviklet af: Bettina Hvidberg, SOSU Nord, Aalborg bene@sosunord.dk 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere