AUTOMATISK. temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTOMATISK. temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol"

Transkript

1 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 3 Juni 2009 INDHOLD Leder: Hvad mon bilerne kører på om 15 år? Opgaverne løses i fællesskab De første 10 Go on-anlæg kører 1,2 mio. kroner hentet fra smuttere KLS sætter ny klimastandard cool egenkontrol Norge vil forbyde benzindrevne biler Ny BFR-næstformand Hver anden er på diesel Trådløs opsamling af temperaturer til egenkontrol Generationsskifte hos KC Autoudstyr Profil: Et visionært og dynamisk koncept AUTOMATISK temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol undgå sure smileys undgå bøder forøg din service undgå ødelagte varer undgå store energitab få sms-alarm få dagsrapporter på mail Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: ThermIT sensoren kan placeres i f.eks. Køleskabet Fryseren Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: Læs mere på

2 LEDER KOLOFON: Udgiver Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, BFR Hammerholmen 39A, 1. sal, 2650 Hvidovre Telefon: Fax: Kontortid: Redaktion BFRs forretningsudvalg. Ansvarshavende redaktør Ernst Korff, formand for BFR Telefon: Journalist Hans Rømer (DJ) Telefon: Telefax Redaktionel målsætning At give landets benzinforhandlere teknisk, økonomisk, juridisk og merkantil information At orientere benzin- og kioskbranchen om aktuelle forhold At orientere BFRs medlemmer om foreningsspørgsmål Oplag eksemplarer Benzin & Kiosk distribueres til danske benzin- og servicestationer, kiosker, leverandører og grossister tilknyttet benzin- og kioskbranchen. Udgivelse Seks gange årligt. Næste gang ultimo august Deadline for materiale til bladet er den 13. august (Redaktionen af dette blad sluttede den 28. maj 2009) Annoncer Peter Rütt Stengade 47, 3000 Helsingør Telefon: Mobiltelefon Grafisk produktion KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A Telefon: Fax: ISSN: Hvad mon bilerne kører på om 15 år? Medierne har i nogen tid beskæftiget sig meget med, hvad vore biler skal køre på i fremtiden. Op til det forestående klimatopmøde i København, har brancher og politikere også travlt med at melde ud, hvorledes fremtidens biler forsynes med energi. El er blevet det helt store debatemne, fordi det samtidig kan afhjælpe et af de store miljøproblemer, som skyldes CO2-udslippet. De ideer og tiltag, som er i gang, ser spændende ud, og giver naturligvis anledning til mange overvejelser. For selv om vores branche løbende gennemgår store forandringer, har vores eksistensberettigelse først og fremmest været baseret på, at bilister skulle have nem adgang til at skaffe energi til deres biler baseret på produkter fra olieindustrien. Eldrevne biler er ikke nogen ny opfindelse. Faktisk var verdens første bil for over 100 år siden elektrisk, og der har gennem tiderne været mange mere eller mindre vellykkede forsøg med eldrevne biler. Problemet har altid været batterikapaciteten, og selv om batteriteknologien også gennem årene er udviklet, venter vi stadig på det helt store teknologiske gennembrud. Derfor er der nok ingen tvivl om, at det foreløbig bliver i storbyerne, vi vil se elbilernes indtog. Her vil en batterikapacitet, som sikrer op mod 100 kilometers kørsel mellem hver opladning eller hvert batteriskift, i mange tilfælde være tilstrækkelig til mange af de offentlige køretøjer, som servicerer bysamfundene. Skal man derimod rundt over større afstande, vil det tage endnu en årrække og nogle udviklingstrin, før elbilerne bliver hverdag for de fleste bilister i Danmark. Dette bekræftes også af chefen for Bosch-koncernen, Franz Fehrenbach, der om nogen kender til udviklingen i bilindustrien. Han advarer mod den elbil-eurfori, vi oplever i disse måneder og forudser, at der vil gå mindst 10 år, før der sker noget virkeligt gennembrud. I Japan er et storstilet forsøgsprojekt i gang, som skal fremme udbredelsen af elbiler baseret på et netværk af fuldautomatiske batteriskiftestationer og ladestandere. Planen er, at sådanne stationer med tiden skal udbredes til en række andre lande og sikre, at bilister, der kører på el, har samme mulighed for hurtig optankning, som vi kender i dag fra vore servicestationer. Benzinforhandlerne følger naturligvis denne udvikling med interesse, ligesom vi følger udviklingen inden for biobrændstof. Og vi er positive overfor langtidsholdbare tiltag, som tilmed kan gavne miljøet. Men vi opfordrer også til, at man ikke ændrer ved de færdselsstrukturer, som gennem mange år er blevet opbygget med servicestationer, som servicerer bilismen i Danmark på bedste vis. Bilisterne har i mange år været vant til at køre ind på en tankstation, når de skal have fyldt brændstof på bilen. Og ved samme lejlighed kan de handle, spise og vaske bil. Hvad skulle der være i vejen for, at de også kan tanke el eller få skiftet det flade batteri på en af de eksisterende servicestationer om 15 år. Helge Busk Direktør, BFR 2 BENZIN & KIOSK

3 Go on fremtidens benzin og kiosk koncept Den ideelle løsning for de stationer der vil være en del af en fleksibel kæde med fokus på fremtiden og ikke mindst godt købmandsskab! Go on er navnet på din lokale servicestation. Konceptet er etableret for at tilgodese de private stationer, uafhængig af størrelse ingen for små og ingen for store næsten! En speciel velkomst til station nr. 1 Go on i Standby og station nr. 2 Go on i Hjørring. Der er åbnet flere siden og der er mange undervejs. At etablere en kæde som Go on kan ikke lade sig gøre uden de rigtige samarbejdspartnere. Derfor er vi glade og stolte over samarbejdet med Vangsgaard, Malte Fueltech, og ikke mindst SuperGros. Levarandør af butiks- og forpladsfacader Leverandør af teknisk udstyr og it Varegrossist Vil du vide mere omkring Go on - Kontakt da Go on Gruppen på Go on tanken - din lokale servicestation

4 BENZINSELSKABER Opgaverne løses i fællesskab Danmark er det første land, hvor Shell har implementeret sine nye internationale koncepter for servicestationerne takket være en konstruktiv dialog og gensidig respekt mellem selskabet og benzinforhandlerne. og færre privatdrevne stationer. Også i Shell i Danmark. Tre af de personer, som har været og stadig er meget involverede i Shells forandringsprocesser er tidligere retaildirektør i Shell Danmark, Bernd Zimmermann, nuværende retaildirektør i Shell i Danmark, Mads Hummelmose og formand for Shellforhandlerne i Danmark (FSD), Thomas Nørbæk. Mads Hummelmose, Thomas Nørbæk og Bernd Zimmermann er enige om, at der er brug for både selskabets og forhandlernes forskellige kompetencer, når forandringer skal gennemføres med succes. Af Hans Rømer Forandringsprocesser mødes meget ofte med skepsis og forbehold. Dette var også tilfældet, da Shell i foråret 2004 sagde sine forpagtere i Danmark op på stribe. Nu ønskede Shell, at rulle arbejdet med et nyt koncept ud på verdensplan, Retail Business Agreement (RBA), hvor alle selska- bets egne stationer skulle lægges ud i privat drift. Det var ikke kun noget, der berørte forpagtere og forretningschefer. Også på direktionsgangene i de konkurrerende benzinselskaber blev udviklingen fulgt nøje og gav anledning til nogle spekulationer. Det var nye toner, og det var ikke så mange år siden, tendensen i mange benzinselskaber havde været mere kædedrift Den store forandring Bernd Zimmermann kom til Danmark fra Tyskland i maj 2006 for at fortsætte arbejdet med at implementere de to nye koncepter for henholdsvis forpagterne, RBA, og de selvstændige Shellforhandlere, DODO, efter sin forgænger og landsmand Jörg Wienke, som da i to år havde arbejdet på at få RBA-konceptet på plads. Målet var, at Shells egne stationer skulle drives i 24 klynger (clustre). Det er selvstændige forretningsenheder, hver med mellem tre og syv stationer, som drives privat baseret på forpagtningskontrakter, som blandt andet også adskiller sig fra de tidligere forpagtningskontrakter ved, at Shell selv står med ansvaret for brændstofsalget. Det seneste år har Bernd Zimmermann arbejdet fra Danmark med nordiske opgaver, blandt andet med Shell/7-Eleven-konceptet i Norge og Sverige og de 63 tidligere YX-stationer i Danmark, der nu er omprofileret til Shell på forpladsen og 7-Eleven i butikken. Nu venter nye opgaver, så med udgangen af juli i år vender Bernd Zimmermann tilbage til Hamburg for derfra at arbejde med nye internationale projekter for Shell. For et år siden overtog Mads Hummelmose derfor jobbet 4 BENZIN & KIOSK

5 som Shells retaildirektør i Danmark. Han har haft flere ledende job i Dansk Shell i snart otte år. Blandt andet i finansafdelingen og med forskellige projektopgaver. Thomas Nørbæk driver 13 Shell-stationer på RBA-kontrakter fordelt på to områder, samt en selvejerstation på DODO-kontrakt og én Shell/7-Eleven station på franchisekontrakt. Han kender dermed alle tre forretningskoncepter. FSD, som han er formand for, er overordnet forening for forhandlerforeninger for henholdsvis RBA, DODO og senest også den nystiftede forhandlerforening for Shell/7-Eleven. Den vigtige dialog Både Bernd Zimmermann, Mads Hummelmose og Thomas Nørbæk er enige om, at hele processen har været meget spændende og lærerig, men selv om en så omfattende forandring aldrig kan planlægges og gennemføres uden problemer, er de enige om, at det er lykkedes ganske godt. Da jeg overtog opgaven for tre år siden, var konceptet næsten rullet ud. Min opgave var derfor primært at få det til at virke ude på stationerne, hvor vi møder kunderne. En opgave, jeg havde glædet mig meget til. Jeg havde fået at vide, at der var tale om gode og sunde forretninger med dygtige forpagtere. Selvfølgelig har der været problemer og udfordringer undervejs, men vi har altid fundet en løsning, som alle parter har kunnet enes om, fordi samarbejdet med forhandlerforeningen altid har været meget konstruktivt. I Shell har vi ekspertise til at udvikle nogle overordnede koncepter og strategier. Men det er forhandlerne, der er entreprenører og eksperter, når vore koncepter og strategier skal realiseres over for kunderne. Derfor er det så afgørende, at vi kan forene disse egenskaber. Og vi er meget tilfredse med, at vi åbent og fordomsfrit har kunnet tale om og i fælleskab har kunnet teste nogle tiltag. Det har forebygget og løst mange problemer, siger Bernd Zimmermann. Lov er lov Da Bernd Zimmermann tiltrådte, var implementeringen af DODO-kontrakterne også i gang, men var endnu ikke kommet så langt som RBA erne. Det medførte endnu flere og tættere BENZIN & KIOSK 5

6 PROFIL BENZINSELSKABER forhandlinger, der også blev landet på en måde, så Danmark kom først i mål med alle de nye kontrakter i det globale Shell. Det gav anledning til anerkendende kommentarer fra højeste sted i selskabet for det konstruktive samarbejde. Loven om benzinforhandlerkontrakter, som kun findes i Danmark, opfattede vi som den største udfordring for at gennemføre vore internationale planer. Selv om der ikke var megen forståelse for den på internationalt plan i Shell, var vi klar over, at den selvfølgelig skulle respekteres. Derfor handlede dialogen meget om, hvilke muligheder, der var for trods alt at gennemføre vores verdensomspændende koncept inden for lovens rammer. Her har forhandlerforeningen også været en positiv samarbejdspartner, så vi nåede en løsning, alle kan acceptere, siger Bernd Zimmermann. Overvejelser Bernd Zimmermann har også været meget involveret i omlægningen af Shells Metax-stationer. Alle selskabets egne anlæg blev bygget om til Shell Express, som er Shells internationale koncept for automatanlæg. De drives i dag samlet af Metax tidligere direktør Anders Buus Jensen på en RBA-kontrakt. Men der var også 13 privatejede anlæg, som havde en leveringsaftale med Metax. Som selvstændige passede de ikke umiddelbart ind i Shell Express-konceptet, så de forhandlede sig i stedet til en leveringsaftale med YX Energi og er i dag Uno-X-anlæg. Når jeg ser, hvordan Shell Express har udviklet sig, er jeg overbevist om, at det var rigtig, det vi gjorde. Men jeg beklager, at alle ikke kom med. Nogle gange er man nødt til at tage beslutninger, som ikke er mulige at forene med alles ønsker for fremtiden, siger Bernd Zimmermann. Fornuftsægteskab Konverteringen af de 63 danske YX-stationer, der nu har fået Shell på forpladsen og 7/Eleven i butikken har Bernd Zimmermann ligeledes været dybt involveret i. Han betegner samarbejdet med Reitan som kontant og positivt, og begge parter har nogle erklærede mål. Det er et nyt koncept og en ny måde at samarbejde på. Både Shell og Reitan er stærke på hver sit område, og det kræver noget af begge parter at få dem til at fungere sammen, men når det lykkes, bliver det et meget stærkt koncept. Meget af det går allerede rigtigt godt, men der er stadig områder, der skal arbejdes med, som for eksempel regnskabsaflæggelsen. Aktive medspillere Thomas Nørbæk er som formand for FSD i tæt daglig kontakt til Shell. Han er enig i, at samarbejdet skal bygge på respekt, tillid og åbenhed, hvor hver spiller kender både sin egen og den andens parts placering. Så opnår man de bedste resultater til gavn for alle. Verden forandrer sig hele tiden, og selv om vi måske ikke alle er lige begejstrede for store forandringer, er vi som Shell-forhandlere nødt til at acceptere dem, hvis vi vil spille med. Men de har også brug for os og vore kompetencer, når forandringerne skal gennemføres. Og jeg har aldrig oplevet, at Shell ikke har lyttet til vore argumenter. De er også klar over, at hvis forhandlerne ikke er glade og tilfredse, falder det også tilbage på dem. Derfor er den gensidige respekt meget vigtigt, og jo mere tilfredse vi er som forhandlere, desto bedre passer vi vores og deres forretning. Derfor er det også meget vigtigt, at vi hurtigst muligt får Shell/7-Eleven-stationerne helt på skinner, så forhandlerne dér kan blive ved med at bevare den positive ånd, som jeg ved, de har, siger Thomas Nørbæk. Hverken Shell eller Reitan er interessere i, at gode og engagerede folk stopper fordi de er usikre på deres indtjening. Derfor har det også været en fornøjelse for mig ved et netop afholdt møde at tale med Reitans ledelse og møde et hovedkontor, som var så fyldt med kampgejst og velvilje til at finde en fælles vej frem, at jeg er overbevist om, at vi alle når i mål. Vigtigt med ro Mads Hummelmose er enig i disse betragtninger: Nu er de tre koncepter etableret, som de var tænkt med nogle justeringer undervejs, som forhandlerne også har bidraget med forslag til. RBA-, DODO- og Shell/7- Eleven-stationerne bygger stort set på samme platform, og alle er på vej i samme retning. Der har været nogle udskiftninger blandt forhandlerne undervejs. Det kan ikke undgås, og i antal har de ikke ligget ud over de sædvanlige. Nu er det vigtigt, at forhandlerne kan koncentrere sig om at drive stationerne og passe kunderne. Derfor skal vi sikre, at forhandlerne har det godt og er trygge. Kun når de bedste koncepter også har de bedste folk, vil vi nå vore mål. Selv om der nu flere steder ligger Shell-stationer tæt på hinanden, oplever hverken Thomas Nørbæk eller Mads Hummelmose, at de forskellige koncepter konkurrerer med hinanden. De profiterer snarere på hinanden, da Shell-kunderne nu kan vælge det koncept, de synes bedst om. Den øgede tilgængelighed af Shell stationer i markedet tilsikrer blot at endnu flere kunder lægger sit køb hos et medlem af familien, lyder vurderingen. 6 BENZIN & KIOSK

7 Nu op til 2,58 m mellem spejle Hos WashTec er vi naturligvis altid optaget af, at vore kunder kan vaske flest mulige biler, bedst muligt i vore maskiner. Med introduktionen af den nye SoftCare 2 får vi lettere ved at tilbyde en fabriksfærdig størrelse, som passer i den enkelte hal, og som kan vaske biler, der bliver større og større. SoftCare 2 Pro kan bestilles i færdige mål på hhv. 2,25-2,40-2,60-2,80 og 2,90 m i vaskehøjde. Gennemkørselsbredde ved spejle: 2,38 /2,58 m Gennemkørselsbredde ved hjulbørster: 2,05 /2,25 m WashTec A/S - Guldalderen Hedehusene Maskinsalg: Projektsalg: Jan Mørkøv Søren Birch John Poulsen Peter Olesen Peter Krebs

8 BENZINSELSKABER De første 10 Go on-anlæg kører Stor forhåndsinteresse for at blive benzinforhandler med et mobilt tankanlæg, som nu er godkendt af Beredskabsstyrelsen Af Hans Rømer Selv om finanskrisen kom lidt på tværs af planerne for etableringen, har Go'on Gruppen de første 10 anlæg kørende nu midt i juni. Som det ser ud nu, vil der inden udgangen af 2009 være mellem 20 og 30 anlæg og butikker, og det samme antal forventer gruppen at kunne etablere i Vores butikskoncept er nu på plads, og det samme er markedsføringsdelen, så vi kan starte kampagner. Desuden har vi hele vores back-up med regnskabssystem på plads, og en kundekortløsning er lige på trapperne, oplyser salgschef i Go on Gruppen, Arne Albertsen. De første anlæg er sat i drift på benzinstationer, som tidligere har haft leveringsaftaler med andre benzinselskaber, blandt andet Shell og DK/ OK. KC Autoudstyr er din seriøse leverandør indenfor auto- og truck udstyr med fokus på nyheder og service. Se vor nye hjemmeside med online bestilling og over varer indenfor auto og truck Det du skal gøre er at oprette log ind og vi sender rabat oversigt til dig, så kan du bestille online når det passer dig! Go kendt Go on Gruppens mobile tankanlæg, som vakte megen opmærksomhed, da det blev præsenteret på messen i Billund sidst i januar, har nu fået en generel godkendelse fra Beredskabsstyrelsen, så opstillingen rundt i landet kan påbegyndes. Arne Albertsen håber, at der vil blive opstillet mindst 15 af disse anlæg i løbet af Selv om anlæggene er godkendt af Beredskabsstyrelsen skal den enkelte købmand eller benzinforhandler dog stadig have en godkendelse fra sin hjemkommune med hensyn til placeringen. Foreløbig ligger der en snes Det mobile tankanlæg er nu godkendt, og det har fået flere Spar-købmænd til at overveje at udvide butikken med brændstofsalg. ansøgninger til godkendelse rundt om i kommunerne. Interessant mulighed Det er Spar Danmark A/S, der står bag det nye Go on kædekoncept, og brændstofleverandøren er det nyetablerede selskab Flexxon Energy A/S, der er hjemmehørende i Billund. Netop muligheden for at få opstillet et mobilt tankanlæg betyder, at man kan blive benzinforhandler på prøve, uden de helt store investeringer. 63 Spar-købmænd rundt i landet har tilkendegivet, at de gerne vil udvide deres butik med et mobilt tankanlæg. 8 BENZIN & KIOSK

9 Sig JA til Tulip Fordi Tulip kan levere alt hvad en moderne fastfood butik har brug for. Fordi Tulip har en markant profil på alt fra facadeskilt til pølsepapir. Fordi Tulip er et kendt pølse-mærke, der giver dig en klar konkurrencefordel. Fordi Tulip fortsat vil bygge kvalitet op omkring TULIP-mærket. Fordi Tulip løbende udvikler nye produkter. For yderligere information: Se nedenstående. TFC Fast Food A/S Skivevej 43, 9500 Hobro Tlf Fax

10 smutterjagt 1,2 mio. kroner hentet fra smuttere Omkring 100 servicestationer er siden august 2008 blevet hjulpet af det webbaserede IT-systemet og folkene bag Driveoff.dk, der har en inddrivelsesprocent på 70. Af Hans Rømer Siden konceptet og IT-systemet Driveoff.dk blev testet i august 2008 og for alvor gik i luften i starten af 2009, har knap 100 af landets servicestationer haft lidt over sager igennem systemet. Alle stationer melder tilbage om en støt stigende inddrivelsesprocent. Flere af de tilmeldte servicestationer havde held til at inddrive procent af stationens samlede antal smuttere om måneden. I dag er den gennemsnitlige inddrivelsesprocent og for de sager, som afsluttes med, at kunden kommer tilbage og betaler beløbet på stationen, viser statistikken, at Driveoff.dk i øjeblikket har en inddrivelsesprocent på hele 70 procent. Smutterne reagerer Som omtalt Benzin & Kiosk i januar, håndterer Driveoff.dk hele processen fra indhentning af oplysninger til udsendelse af breve og rykkere. Og det effektive ved systemet er, at det ikke stopper, før pengene er indsat Jonas Karlberg. alt 88 procent afsluttet uden brug af inkasso. Men skulle en sag ende med inkasso, kan vi se, at vore aftaler med danske og udenlandske inkassovirksomheder virker, siger Jonas Karlberg. Af de i alt sager er de ni procent effektivt afsluttet via inkasso i Danmark og de tre procent via Driveoff.dk s udenlandske inkassopartner. på de samme stationer helt oppe på 52 procent, siger Jonas Karlberg, direktør i Tensor Group og partner i Driveoff.dk. Korrigerer man de 52 procent for fejlindtastninger ude på stationerne Op mod 100 af landets servicestationer har brugt Drive.off til at inddrive penge fra smuttere, og i 88 procent af tilfældene er det lykkedes uden brug af inkasso. på servicestationens konto. Statistikken viser, at langt de fleste sager afsluttes uden, at sagerne ender hos inkasso. Af alle de sager, der indtil videre har været gennem systemet, er i Systemet udvides Vi får mange gode tilbagemeldinger om systemet fra servicestationerne. Dem bruger vi nu til løbende at udvide systemet, så det bliver endnu mere effektivt, men alle de nye tiltag vil blive testet grundigt. Blandt dem er automatisk politianmeldelse og et såkaldt first warning system med nummerpladegenkendelse, siger Jonas Karlberg. Vores ambition er at gøre livet så surt som overhovedet muligt for de mange smuttere, der fortsat huserer over hele landet. Og vi ser frem til at kunne hjælpe endnu flere servicestationer og olieselskaber med at håndtere inddrivelsen af penge fra smutterne. 10 BENZIN & KIOSK

11 MILJØ KLS sætter ny klimastandard KLS Grafisk Hus, som siden 2006 blandt mange opgaver også har stået for den grafiske produktion af Benzin & Kiosk, er som det første danske CO2-neutrale trykkeri blevet certificeret af det uafhængige selskab CO2focus, som forestår klimacertificering i Norge, Danmark og Sverige. KLS Grafisk Hus forsøger også at skabe en ny branchestandard for klimamærkning af CO2-neutrale tryksager. Som Danmarks første CO2-neutrale trykkeri har det været vigtigt for os at få certificeret og dokumenteret vores indsats. Det har vi opnået med CO2focus blåstempling af vores produktion, siger administrerende direktør hos KLS Grafisk Hus, Knud Erik Larsen. Klimacertificeringen betyder også, at KLS Grafisk Hus kan tilbyde sine kunder 100 pct. CO2-neutrale tryksager, hvor tryksagerne kan påføres CO2focus klimamærke med teksten Klima-neutral tryksag, hvis CO2- udledningen på råvareforbruget til tryksagen er kompenseret. Dermed har kunderne nu adgang til en certificeret dokumentation for, at de tager hensyn til klimaet ved at få produceret CO2-neutrale tryksager. KLS Grafisk Hus har i øvrigt arbejdet intensivt for en certificering og et klimamærke og håber, det kan blive standard for hele trykkeribranchen. Flere miljøtiltag Udover opkøbet og destruktionen af CO2-kvoter arbejder KLS Grafisk Hus selv med flere CO2-neutrale tiltag. Blandt andet genanvendelse af varmen fra de store og energikrævende trykmaskiner og investering i en andel i de nye vindmøller, som DONG Energy sætter op ved Avedøre Holme i Hvidovre, hvor KLS Grafisk Hus har sit trykkeri. KLS Grafisk Hus deltager aktivt i strategigruppen bag vindmøllerne og arbejder desuden på et projekt med successiv udskiftning af firmabilerne til el-biler i løbet af 2009 og Derudover er målet om at nedbringe virksomhedens el-forbrug med 20 pct. tæt på at være nået. Norge vil forbyde benzindrevne biler Tank Regnskab REVISON DANSK Et ønske om at forbyde benzindrevne biler i Norge fra 2015 tvinger bilproducenterne til at udvikle og fremstille grønnere biler, oplyser den norske finansminister Kristin Halvorsen i et interview med nyhedsbureauet Reuter. Flere økonomigrupper støtter forslaget. Kun biler til biofuel, elektriske eller hybridog brændselscelle-køretøjer får tilladelse til at færdes i Norge, men om forslaget vedtages er dog endnu et åbent spørgsmål. Vi har mange års erfaring med regnskab til servicestationer. Brug os når du vil have overblik og styr på økonomien. Med venlig hilsen Hanne Jæger Registreret revisor AD: Dansk Revision Kalundborg Banegårdspladsen 1, Kalundborg Tlf Fax BENZIN & KIOSK 11

12 BFR Ny BFR-næstformand Hardy Larsen, Q8 i Ribe, er stoppet som næstformand for BFR s repræsentantskab og er samtidig trådt ud af repræsentantskabet. Han blev som formand for Q8 s Forhandlerforening medlem af BFR s repræsentantskab i I de seneste ni år har han været næstformand i BFR og medlem af forretningsudvalget. Hardy Larsen valgte at stoppe som formand for Q8-forhandlerne på forhandlerforeningens årsmøde og træde ud af bestyrelsen. Ny næstformand og medlem af BFR s forretningsudvalg er Shell-forhandler Thomas Nørbæk, som er formand for Shellforhandlerne i Danmark (FSD). Q8-forhandler Torben Gregersen, Q8 i Hammershøj, har overtaget formandsposten hos Q8- forhandlerne. Han var i forvejen medlem af BFR s repræsentantskab, hvor han nu har fået følgeskab af Q8-forhandler Mogens Dinsen, Q8 i Broager. I forbindelse med skiftet i BFR takkede BFR s formand, Ernst Korff (th), Hardy Larsen (tv) for det store arbejde, han har udført for benzinforhandlerne og bød velkommen til hans efterfølger som næstformand og medlem af forretningsudvalget, Thomas Nørbæk (midten). 12 BENZIN & KIOSK

13 Hver anden er på diesel Ulovligt prisdiktat Ud af nye personbiler i 2008 var de med dieselmotor, oplyser Konkurrerencestyrelsen har grebet Danmarks Automobilforhandler Forening, DAF. Det vil sige, at næsten hver ind over for DK Benzin og OK, som anden nye bil sidste år blev leveret med dieselmotor, skriver Motor-magasinet. ulovligt har dikteret priserne på flere For fem år siden, hvor der kun blev solgt nye biler, var de med tankstationer. Sagen er kommet i dieselmotor, eller næsten 25 procent. Det betyder kort sagt, at danskerne, med stand efter en klage fra en DK Benzinforhandler. nye eller nyere personbiler, er blevet dobbelt så afhængige af dieselpriserne end for blot fem år siden. De to benzinselskaber har over for Om det økonomisk kan betale sig at ofre merprisen for en dieseldreven personbil er et individuelt regnestykke, som afhænger af kørselsbehov, og hvor mange økonomiske tilskud, hvis forhandlerne flere forhandlerne truet med at fjerne flere kilometer per liter brændstof end en dieseldreven bil giver. skulle vælge at tage mindre for benzinen end listeprisen og konkurrenters Positivt møde Midt i maj har der endnu en gang været holdt et møde mellem YX-forhandlerne og YX Energi om de kommende kontrakter og omprofilering af YX-stationerne til Uno-X. Direktør Helge Busk, BFR, deltog i mødet. Han beskriver det som et godt møde, der blev holdt i en positiv ånd. Nu skal YX Energi vende tilbage efter at have konsulteret de norske ejere, og planen er, at der så skal holdes et stormøde et sted i Trekantområdet den 17. juni, hvor forhandlingsresultatet forelægges. YX-forhandlerne modtager nærmere om tid og sted. Vores tanker 0505.qxd 12/05/05 12:09 Side 1 priser, skriver Dagbladet Børsen. Ud over at det bryder med Konkurrenceloven, er der også tale om et brud på selskabernes egne regler for støtte til forhandlerne. Det skriver Konkurrencestyrelsen i sin redegørelse for sagen. DK Benzin og OK har endvidere tiltvunget sig retten til at bestemme forhandlernes priser, hvis der skulle opstå lokale priskrige på brændstoffet. Forsikringstilbud til udlejere af forplads Vores tanker er på forpladsen I konsekvens af, at stadig flere benzinforhandlere indgår aftaler om udlejning af forpladsen til et benzinselskab, som selv står for brændstofsalget, har BFR nu et nyt forsikringstilbud klar. Her kan en forhandler, der tidligere har haft en miljøforsikring gennem BFR, og som stadig har tilsynet med den udlejede forplads, tegne en pasningsforsikring for miljøansvar i tillæg, hvis man har en udlejerforsikring Pasningsforsikringen kan afmeldes uanset udlejningsforsikringen, også hvis man ophører med pasningsordningen men fortsætter som udlejer. Dækningsomfang kan man orientere sig om hos BFR s samarbejdspartner Insura eller hos BFR s direktør, Helge Busk. Forpladsstyringssystemer Betalingsterminaler Brændstofstandere og -anlæg Serviceudstyr til forpladsen Elektroniske overfyldningsalarmer Elektronisk niveaumåling Underjordiske rørsystemer Service og installation af udstyr Doms giver dig inspiration til valg af de mest optimale løsninger på forpladsen. Vi leverer, installerer, idriftsætter og servicerer udstyret uanset hvornår på døgnet et problem måtte opstå. Vi påtager os også gerne planlægning og styring af de enkelte projekter. Fra vores afdelinger i Glostrup, Kolding og Aalborg når vi hurtigt ud til hver eneste krog af landet, når det gælder hurtig og effektiv service og reparation. Hvis du ønsker en uforpligtende snak om hvordan du skaber den mest optimale forplads - både i relation til driftsøkonomi og niveauet af kundeservice, er du altid velkommen til at kontakte os. Doms A/S, Formervangen 28, 2600 Glostrup Tel Fax: BENZIN & KIOSK 13

14 FØDEVARESIKKERHED Trådløs opsamling af temperaturer til egenkontrol Besøg på servicestationer, hvor flere gav udtryk for deres besvær med temperaturmålinger og egenkontrol i kølere og frysere, førte til en (tråd)løs idé, som nu kommer stationerne til gavn Af Hans Rømer Ivan Hansen og Jørgen Jensen fra Navi Partner i Hjørring, der blandt andet udvikler og implementerer økonomisystemer til flere af landets servicestationer, var på vej for at besøge et kundeemne på Sjælland. På den lange tur gik snakken om løst og fast. Ivan Hansen kommenterede blandt andet, at mange af firmaets automatisk kunne foretage de nødvendige målinger. Næste dag på kontoret ville en kollega vide, hvordan salgsbesøget var gået. Med i svaret fulgte også nærmest i sjov en bemærkning om, at de havde besluttet at lave en ny løsning til elektronisk opsamling af temperaturer til egenkontrol. De små følere anbringes for eksempel i køleskabet og sandwichkøleren. Hvis temperaturen går uden for sine grænseværdier, modtager den ansvarlige en SMS-alarm. Alarmen kan skyldes, at en låge står åben, eller at noget er gået i stykker, og så er det muligt at reagere hurtigt, før indholdet tør op, så det ikke kan sælges. Defekte varer betyder både tab af varer og mistet omsætning, da der måske også kan gå nogen tid, før der kan skaffes nye varer. Jeanette Hansen, der er forpagter af kiosken på Sygehus Vendsyssel i Hjørring, der her står sammen med Ivan Hansen fra ThermIT, har gode erfaringer med den automatiske temperaturovervågning. Det er vigtigt for hende, at hun løbende er informeret om, hvad status er i hendes kølere og frysere i kiosken. Jeanette fortæller at de i kiosken sælger både pølser, sandwich og andre køleprodukter, som skal opbevares ved korrekt temperatur. kunder havde et stort arbejde med at foretage den obligatoriske egenkontrol, hvor der løbende skal aflæses og registreres temperatur i frysere og kølediske. Det er tidkrævende, og hvis ikke dokumentationen er i orden, når der er kontrolbesøg, kan det udløse bøder og en sur smiley. Ivan Hansen foreslog henkastet, at man da burde have et system, som Klar til butikkerne Herefter var der ikke langt fra den (tråd)løse strøtanke til handling. Efter nogle timers undersøgelse var der lavet en liste over de komponenter, der skulle bruges, og herefter blev der også afsat den nødvendige tid til forskning, udvikling og test. Resultatet af dette arbejde ligger nu klar i de første butikker, og hjælper butiksejerne med den daglige egenkontrol. ThermIT, som systemet hedder, kan overtage de tidkrævende manuelle målinger i køleskabe, frysediske og kølerum, hvor der er krav om egenkontrol. De registrerede data kan opsamles og præsenteres på en måde, så kontrolmyndighederne let kan se dem og foretage stikprøvekontrol. Også i de butikker, hvos myndighederne ikke har kunnet få adgang til rapporter med temperaturmålinger på besøgstidspunktet. Nemt at installere ThermIT er i dag et selvstændigt selskab under Navi Partner. ThermIT udvikler og sælger elektronisk, trådløst temperaturovervågningsudstyr til virksomheder, som har krav eller ønske om dagligt eller ugentlig at måle, overvåge og dokumentere temperaturer i lukkede rum, kølere og frysere. Konceptet er udviklet, så kunden selv kan installere systemet og samtidig får så lidt vedligeholdelse som muligt. De trådløse følere, der måler temperaturerne, overfører data en gang i timen døgnet rundt til et centralt placeret hovedmodul i virksomheden, som så automatisk overfører opsamlede data til en ekstern server. Gennem Webportal kan kunden så få adgang til at se og udskrive sine data. Der er også mulighed for at ændre på opsætning, placering af føler og styring af alarmfunktioner i de følere, der kan sende SMS til den ansvarlige medarbejder. Alle data gemmes ligeledes på ThermIT s centrale server, så kunderne ikke skal tænke på backup eller på at installere og vedligeholde programmer på lokale computere. 14 BENZIN & KIOSK

15 profil Generationsskifte hos KC Autoudstyr Irene og Kaj Christoffersen (KC) har med virkning fra 1. juli 2009 solgt KC Autoudstyr i Vordingborg til deres svigersøn, Tommy Sprenger Christoffersen, som er uddannet reservedelsekspedient og har været medarbejder i firmaet i en årrække. Irene og Kaj Christoffersen fortsætter dog i KC Autoudstyr ApS et par år endnu, inden det er tid til at gå på pension. KC Autoudstyr er grundlagt i 1975 med salgsvogn, hvor mekanikere og servicestationer på Sjælland, Lolland og Falster blev besøgt. I 80érne udvidede KC med truckudstyr. Inspirationen hertil kom i forbindelse med et besøg på Frankfurt-messen og besøg på tyske tankstationer. Dengang fandtes der ikke meget udstyr til 24 volt og til truckeren i Danmark. KC begyndte derfor at importere dette udstyr og har siden været med til at opbygge et hjørne på næsten alle motorvejsstationer i Danmark med Tommy Sprenger Christoffersen overtager 1. juli KC Autoudstyr efter grundlæggeren Kaj Christoffersen. ting til lastbiler og truckere. Meget nærliggende gik KC i mange år under navnet Trucker Kaj. I 1986 blev lageret på Krøjevej 6 i Vordingborg bygget, og i 2000 blev det udvidet med en tilbygning. I 1990 erne var KC totalleverandør til Haahr Benzin, og der blev ansat ekstra personale. KC Autoudstyr har i dag seks ansatte og betjener kunder fra Nykøbing F. til Skagen, som jævnligt besøges. Tidligere blev varerne leveret og betalt ved besøg. I dag modtages ordrerne mest på telefon, fax eller bestilles via virksomhedens hjemmeside, som den kommende ejer har opbygget gennem det seneste år. Ordrerne bliver i dag gennemfaktureret hos olieselskaberne. På overtagelsesdagen onsdag den 1. juli er der reception fra kl. 14 til 17 på firmaadressen Krøjevej 6 i Vordingborg. Fokus på forskelle DNA-molekyler udvikler sig forskelligt, vores kunder udvikler sig forskelligt og det gør vores opgaver også altid. Derfor kender vi ikke til standardløsninger men er til gengæld specialister i individuelle løsninger. Kontakt os på eller og hør hvad vi kan gøre for dig! INDIVIDUELLE LØSNINGER Dansk Revision - Aalborg Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf.: Fax: BENZIN & KIOSK 15

16 PROFIL Bjarke Abel Et visionært og dynamisk koncept Bjarke Abel er formand for den nystiftede Shell-7/Eleven forhandlerforening. Han ser positivt på forretningsmulighederne med to stærke og højtprofilerede brands og har tillid til, at en positiv dialog vil gøre den gode forretningsmodel endnu bedre. Af Hans Rømer Det er kun fire år siden, Bjarke Abel gjorde sin entré i benzinbranchen som forpagter af den daværende Hydro Texaco på Ishøj Strandvej 78. Og hvilke fire år? Et Det er kun fire år siden, Bjarke Abel gjorde sin entré i benzinbranchen, og det har været fire begivenhedsrige år, hvor stationen har skiftet navn tre gange. år efter, i juli 2006, mens Bjarke Abel var på sommerferie med sin familie i Thailand, fik han nyheden om, at norske Reitan Servicehandel havde købt alle aktier i Hydro Texaco og dermed overtog alle de selskabsejede Hydro Texaco-stationer og Uno-X-anlæg i Danmark. Alle Hydro Texaco-stationer skulle fremover hedde YX, og inden for kort tid skulle over 100 af de danske Hydro Texaco-stationer have en 7-Elevenbutik i stedet for den hidtidige butik. Der gik selvfølgelig nogle tanker igennem hovedet på mig. Mest positive, fordi jeg allerede kunne se nogle muligheder. Men de store ændringer ville der ikke ske lige med det samme, da kontrakten kørte videre, og vi havde et års opsigelse, erindrer Bjarke Abel. I dag er Bjarke Abel franchisetager. Stationens adresse er stadig Ishøj Strandvej 78. På forpladsen står der heller ikke længere YX, men Shell, og på butikken står 7-Eleven. Det, vi har i dag, er en helt anden verden, end det, vi oprindelig blev præsenteret for. Og jeg er nødt til at sige, at de har gjort det godt, siger Bjarke Abel. Konceptet skulle prøves De, der har gjort det godt, er forhandlerne fra Reitan Servicehandel Danmark og YX Forhandlerforening, som efter halvandet års forhandlinger nåede til at aftale, begge parter kunne leve med. I forhandlingsforløbet var der så tilmed sket det, at 63 af de bedste danske YX-stationer skulle overgå til Shell som led i en større nordisk aftale mellem Reitangruppen og Shell. En af disse stationer var Bjarke Abels. Jeg var positiv og var en af de forpagtere, som gerne ville være med til at afprøve konceptet. Det, mente jeg, var den eneste måde, hvorpå man kunne vurdere, om det var noget. Shell er gode til brændstof og Reitan til det med butik, så jeg mente, at når det bedste fra disse to selskaber blev forenet, måtte der kunne komme noget godt ud af det, siger Bjarke Abel. Hans aftale med Shell går på, at jeg skal passe forpladsen, holde øje med brændstofbeholdningen og støtte Shells kampagner. Han har sørget for, at personalet er uddannet i Shells sikkerhedsprogram, og det har personalet rost meget. Butikken er også meget anderledes end YX s butikskoncept, som der ikke var gjort noget ved i mange år. Flot butik 7-Eleven har efter min mening Danmarks flotteste butikskoncept med et langt større og mere ungdommeligt vareudbud, end vi før har haft. Vi har fået megen spontan ros fra kunderne, som synes, det er en flot butik. Det betyder meget både for mine medarbejdere og mig selv. Vi bliver da lidt stolte af at høre det, siger Bjarke Abel. 16 BENZIN & KIOSK

17 Kunderne har taget godt imod det flotte vareudbud blandt inden for bake off. Bjarke Abel har hidtil holdt sig til Reitans vareudbud. Hvis han ønsker det, og har fornuftige argumenter for det, kan han dog godt tage andre varer ind i butikken og få dem oprettet i systemet. Men endnu har det ikke været aktuelt. Omprofileringen betegner Bjarke Abel også som meget smidig. Det tog i alt halvanden måned først at ændre forplads og bagefter butik, men station og butik har ikke været lukket i den periode. At der nu er Shell på forpladsen har tilsyneladende givet et mersalg. Stationens brændstofsalg ligger et par indexpoint over niveauet fra tiden med YX. Det mener Bjarke Abel skyldes, at Shell har et stærkere brand og er mere højtprofileret end YX. Salget fordeler sig med to tredjedele på benzin og en tredjedel på diesel. Forsinkede regnskaber Hvordan det ser ud med butikken, er Bjarke Abel straks mere usikker på. Regnskabsdelen er det største problem, og det er Reitan Servicehandel kontraktligt forpligtet til at løse. Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder på det. Hvornår det bliver bedre, har han intet bud på, men han har nogle synspunkter om situationen: Vi får vore regnskaber for sent, og vi er usikre på, om de er retvisende. Det skaber uro og utryghed. For mit eget vedkommende betyder det, at jeg i dag bruger mere tid på kontoret end tidligere. Jeg bruger rigtig megen tid på kontrol, og jeg vil hellere bruge al min energi på udvikling af butikken, mine medarbejdere og kunder. Jeg har desuden været nødt til at engagere Hvilken vej er fremad? Det er altid lettest at køre efter rutinen. Men et generationsskifte kan betyde tiltrængt fornyelse. Martinsen hjælper dig og din nye virksomhed med revision, budgetter og rådgivning, der peger i den rigtige retning. Martinsen, Jupitervej 4, 6000 Kolding, tlf BENZIN & KIOSK 17

18 PROFIL Bjarke Abel Bjarke Abel er stolt af 7-Elevens butikskoncept, som han synes er Danmarks flotteste. en bogholder fire timer om ugen. Jeg ved også, at nogle af mine kolleger ikke sover roligt om natten, fordi de ikke ved, hvordan deres forretning går. Reitan Servicehandel har jo konverteret de 63 største YX-anlæg, og hvis der er balance og realisme i den forretningsmodel, der danner grundlag for driften, må vi som udgangspunkt antage, at vi alle kan leve nogenlunde fornuftigt af driften. Det nytter ikke noget, hvis halvdelen af anlæggene har en blødende bundlinje, og det kun er de 20 største anlæg der drives med et fornuftigt overskud. Forretningsmodellen skal naturligvis tage højde for de forskelligheder, der ligger på de enkelte anlæg, og der skal naturligvis også tages højde for de basisomkostninger, der er ved at drive en servicestation. Basisomkostningerne er stort set ens på et mellemstort anlæg og på et stort anlæg. På omkostningssiden er der jo stort set kun en væsentlig parameter, vi kan justere på, og det er vore lønningsomkostninger. Vi har derfor inviteret os selv til dialog med Reitan Servicehandel om en revideret forretningsmodel, og vi håber vores invitation bliver imødekommet. Bjarke Abel ser det som en af sine vigtigste opgaver som formand for forhandlerforeningen, at arbejde på at få disse problemer løst, så både han selv og hans kolleger kan sove roligt om natten. Han mener heller ikke, at Reitan eller Shell kan leve med forhandlernes usikkerhed. 18 BENZIN & KIOSK

19 En anden forretningsmodel Hos franchisetagerne ligger viden om driften, og hos Retian har man det store overblik. Hvis vi kombinerer de to ting, er jeg sikker på, at vi kan finde en forretningsmodel, der vil gavne os alle. I værdigrundlaget hos både Reitan og Shell ligger et ønske om, at der står hele mennesker bag driften. Det giver håb om lydhørhed. Vi har haft det første møde i samarbejdsudvalget med Retian, og jeg ser positivt på de signaler, der kom fra ledelsen. Ligeledes har vi fået tilkendegivelser fra Shell såvel som Reitan om vores forening, der gør dialogen begge veje mere smidig. Det er til stor fordel for alle, at vi nu har fået mandat til at forhandle, og føre dialog med selskaberne. Dette har alle medarbejdere hos Retian forstået, og foreningen er i jævnlig dialog med de forskellige afdelinger. fritidsjob i transportvirksomheden DHL endte med fast ansættelse. Det blev til 10 år i dette selskab, hvor han efterhånden udviklede og afprøvede flere af sine talenter blandt andet inden for salg, så han sluttede på posten som marketingog kommunikationschef. Det var 10 gode år i en meget Foreningen for Shell/7-Elevenforhandlere repræsenterer nu 30 af de 63 stationer, og på en række kommende distriktsmøder, forventer Bjarke Abel, at samtlige stationer bliver repræsenteret. Flere af franchisetagerne har ikke tidligere drevet servicestation og er derfor ikke rigtigt klar over, hvad en forhandlerforening kan gøre for dem. Livets skole Inden Bjarke Abel selv blev benzinforhandler, samlede han viden og erfaring fra flere andre brancher og job. Han er søn af en farvehandler, der havde butik i Østre Farimagsgade, og her hjalp han allerede til som årig, mens han gik i skole. Efter et års ophold på college i USA og siden gymnasiet, ville han oprindelig være havbiolog. Det våde element var han godt fortrolig med som konkurrencesvømmer. Men et Mere tid til at servicere kunderne og mindre tid til regnskaberne, står højt på Bjarke Abels ønskeseddel. dynamisk virksomhed, hvor jeg gennemgik en stor personlig og faglig udvikling, og hvor jeg også var på en ét-årig åben uddannelse på Danmarks Journalisthøjskole, fortæller Bjarke Abel. I 1999 skete der forskelligt med sammenlægning af DHL i Norden. Flere stillinger blev nedlagt, og hvis Bjarke Abel skulle fortsætte, skulle han arbejde i Sverige. Han og familien havde netop købt hus i Greve, så i stedet startede han sammen med en kollega reklame- og kommunikationsbureauet, Renommé. Det gik godt, og efter nogle år blev det opkøbt af Danmarks ældste reklamebureau, Sylvester Hvid. I sin tid i denne branche, var Bjarke Abel i en periode spindoktor for Bjarne Riis, da han stoppede som aktiv cykelrytter. På et tidspunkt fik jeg lyst til at prøve noget nyt, hvor jeg var tættere på mennesker og i højere grad var herre i eget hus, og jeg følte mig godt klædt på til at overtage forpagtningen af Hydro Texacostationen på Ishøj Strandvej, da den blev ledig i 2005, siger Bjarke Abel. Nu kan Bjarke Abel så også føje formandstitlen for Shell/7-Elevenforhandlerne på sit visitkort, og der ser ud til at være en række opgaver, hvor hans erfaringer fra livets skole vil være en god ballast. BENZIN & KIOSK 19

20 Al henvendelse til: Benzin & Kiosk Hammerholmen 39A, 1. sal 2650 Hvidovre Tlf: Magasinpost ID-Nr Helge Busk, Advokat Direktør BFR Mail: Niels Aamann, Advokat Mail: ADVODAN Vejen Torvegade Vejen Telefon Fax

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 3 juni 2010 INDHOLD Leder: Fremtidssikring 2 Bliv en del af succesen! Direktørskifte i BFI-indkøb 4 Elever fik flotte karakterer 6 12 til Pernille og 10 til

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 5 oktober 2010 INDHOLD Bliv en del af succesen! Leder: Alle forhandlere er nu samlet 2 Her skal alle OK-forhandlere kunne mødes 4 Go on forening konstitueret

Læs mere

INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister

INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister Brancheblad for benzin- og kiosksektoren INDHOLD Leder: Det gode forhandlingsklima 2 Overraskende udspil fra YX Energi 4 Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark 6 Energibevidste bilister 7 Enighed

Læs mere

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! Profil: På tide at få startet en OK-forhandlerforening 16

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! Profil: På tide at få startet en OK-forhandlerforening 16 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 4 august 2010 INDHOLD Leder: Ordentlighed Tak! 2 OK-forhandlerforening stiftet 4 Brændstofstandere med videoreklame 6 Nøglefærdige tankanlæg 7 ShineTecs med

Læs mere

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 april 2007 INDHOLD Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring Metax bliver Shell Express MasterCard fra Shell Velbesøgt messe Genvalgt som formand Billigste

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36 forbundets magasin nr. 10, 2013 Du skal turde tabe for at vinde Side 36 Akademikere rykker Specialister med en akademisk uddannelse strømmer ind i bankerne, fordi arbejdsopgaverne bliver mere komplekse,

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere