AUTOMATISK. temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTOMATISK. temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol"

Transkript

1 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 3 Juni 2009 INDHOLD Leder: Hvad mon bilerne kører på om 15 år? Opgaverne løses i fællesskab De første 10 Go on-anlæg kører 1,2 mio. kroner hentet fra smuttere KLS sætter ny klimastandard cool egenkontrol Norge vil forbyde benzindrevne biler Ny BFR-næstformand Hver anden er på diesel Trådløs opsamling af temperaturer til egenkontrol Generationsskifte hos KC Autoudstyr Profil: Et visionært og dynamisk koncept AUTOMATISK temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol undgå sure smileys undgå bøder forøg din service undgå ødelagte varer undgå store energitab få sms-alarm få dagsrapporter på mail Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: ThermIT sensoren kan placeres i f.eks. Køleskabet Fryseren Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: Læs mere på

2 LEDER KOLOFON: Udgiver Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, BFR Hammerholmen 39A, 1. sal, 2650 Hvidovre Telefon: Fax: Kontortid: Redaktion BFRs forretningsudvalg. Ansvarshavende redaktør Ernst Korff, formand for BFR Telefon: Journalist Hans Rømer (DJ) Telefon: Telefax Redaktionel målsætning At give landets benzinforhandlere teknisk, økonomisk, juridisk og merkantil information At orientere benzin- og kioskbranchen om aktuelle forhold At orientere BFRs medlemmer om foreningsspørgsmål Oplag eksemplarer Benzin & Kiosk distribueres til danske benzin- og servicestationer, kiosker, leverandører og grossister tilknyttet benzin- og kioskbranchen. Udgivelse Seks gange årligt. Næste gang ultimo august Deadline for materiale til bladet er den 13. august (Redaktionen af dette blad sluttede den 28. maj 2009) Annoncer Peter Rütt Stengade 47, 3000 Helsingør Telefon: Mobiltelefon Grafisk produktion KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A Telefon: Fax: ISSN: Hvad mon bilerne kører på om 15 år? Medierne har i nogen tid beskæftiget sig meget med, hvad vore biler skal køre på i fremtiden. Op til det forestående klimatopmøde i København, har brancher og politikere også travlt med at melde ud, hvorledes fremtidens biler forsynes med energi. El er blevet det helt store debatemne, fordi det samtidig kan afhjælpe et af de store miljøproblemer, som skyldes CO2-udslippet. De ideer og tiltag, som er i gang, ser spændende ud, og giver naturligvis anledning til mange overvejelser. For selv om vores branche løbende gennemgår store forandringer, har vores eksistensberettigelse først og fremmest været baseret på, at bilister skulle have nem adgang til at skaffe energi til deres biler baseret på produkter fra olieindustrien. Eldrevne biler er ikke nogen ny opfindelse. Faktisk var verdens første bil for over 100 år siden elektrisk, og der har gennem tiderne været mange mere eller mindre vellykkede forsøg med eldrevne biler. Problemet har altid været batterikapaciteten, og selv om batteriteknologien også gennem årene er udviklet, venter vi stadig på det helt store teknologiske gennembrud. Derfor er der nok ingen tvivl om, at det foreløbig bliver i storbyerne, vi vil se elbilernes indtog. Her vil en batterikapacitet, som sikrer op mod 100 kilometers kørsel mellem hver opladning eller hvert batteriskift, i mange tilfælde være tilstrækkelig til mange af de offentlige køretøjer, som servicerer bysamfundene. Skal man derimod rundt over større afstande, vil det tage endnu en årrække og nogle udviklingstrin, før elbilerne bliver hverdag for de fleste bilister i Danmark. Dette bekræftes også af chefen for Bosch-koncernen, Franz Fehrenbach, der om nogen kender til udviklingen i bilindustrien. Han advarer mod den elbil-eurfori, vi oplever i disse måneder og forudser, at der vil gå mindst 10 år, før der sker noget virkeligt gennembrud. I Japan er et storstilet forsøgsprojekt i gang, som skal fremme udbredelsen af elbiler baseret på et netværk af fuldautomatiske batteriskiftestationer og ladestandere. Planen er, at sådanne stationer med tiden skal udbredes til en række andre lande og sikre, at bilister, der kører på el, har samme mulighed for hurtig optankning, som vi kender i dag fra vore servicestationer. Benzinforhandlerne følger naturligvis denne udvikling med interesse, ligesom vi følger udviklingen inden for biobrændstof. Og vi er positive overfor langtidsholdbare tiltag, som tilmed kan gavne miljøet. Men vi opfordrer også til, at man ikke ændrer ved de færdselsstrukturer, som gennem mange år er blevet opbygget med servicestationer, som servicerer bilismen i Danmark på bedste vis. Bilisterne har i mange år været vant til at køre ind på en tankstation, når de skal have fyldt brændstof på bilen. Og ved samme lejlighed kan de handle, spise og vaske bil. Hvad skulle der være i vejen for, at de også kan tanke el eller få skiftet det flade batteri på en af de eksisterende servicestationer om 15 år. Helge Busk Direktør, BFR 2 BENZIN & KIOSK

3 Go on fremtidens benzin og kiosk koncept Den ideelle løsning for de stationer der vil være en del af en fleksibel kæde med fokus på fremtiden og ikke mindst godt købmandsskab! Go on er navnet på din lokale servicestation. Konceptet er etableret for at tilgodese de private stationer, uafhængig af størrelse ingen for små og ingen for store næsten! En speciel velkomst til station nr. 1 Go on i Standby og station nr. 2 Go on i Hjørring. Der er åbnet flere siden og der er mange undervejs. At etablere en kæde som Go on kan ikke lade sig gøre uden de rigtige samarbejdspartnere. Derfor er vi glade og stolte over samarbejdet med Vangsgaard, Malte Fueltech, og ikke mindst SuperGros. Levarandør af butiks- og forpladsfacader Leverandør af teknisk udstyr og it Varegrossist Vil du vide mere omkring Go on - Kontakt da Go on Gruppen på Go on tanken - din lokale servicestation

4 BENZINSELSKABER Opgaverne løses i fællesskab Danmark er det første land, hvor Shell har implementeret sine nye internationale koncepter for servicestationerne takket være en konstruktiv dialog og gensidig respekt mellem selskabet og benzinforhandlerne. og færre privatdrevne stationer. Også i Shell i Danmark. Tre af de personer, som har været og stadig er meget involverede i Shells forandringsprocesser er tidligere retaildirektør i Shell Danmark, Bernd Zimmermann, nuværende retaildirektør i Shell i Danmark, Mads Hummelmose og formand for Shellforhandlerne i Danmark (FSD), Thomas Nørbæk. Mads Hummelmose, Thomas Nørbæk og Bernd Zimmermann er enige om, at der er brug for både selskabets og forhandlernes forskellige kompetencer, når forandringer skal gennemføres med succes. Af Hans Rømer Forandringsprocesser mødes meget ofte med skepsis og forbehold. Dette var også tilfældet, da Shell i foråret 2004 sagde sine forpagtere i Danmark op på stribe. Nu ønskede Shell, at rulle arbejdet med et nyt koncept ud på verdensplan, Retail Business Agreement (RBA), hvor alle selska- bets egne stationer skulle lægges ud i privat drift. Det var ikke kun noget, der berørte forpagtere og forretningschefer. Også på direktionsgangene i de konkurrerende benzinselskaber blev udviklingen fulgt nøje og gav anledning til nogle spekulationer. Det var nye toner, og det var ikke så mange år siden, tendensen i mange benzinselskaber havde været mere kædedrift Den store forandring Bernd Zimmermann kom til Danmark fra Tyskland i maj 2006 for at fortsætte arbejdet med at implementere de to nye koncepter for henholdsvis forpagterne, RBA, og de selvstændige Shellforhandlere, DODO, efter sin forgænger og landsmand Jörg Wienke, som da i to år havde arbejdet på at få RBA-konceptet på plads. Målet var, at Shells egne stationer skulle drives i 24 klynger (clustre). Det er selvstændige forretningsenheder, hver med mellem tre og syv stationer, som drives privat baseret på forpagtningskontrakter, som blandt andet også adskiller sig fra de tidligere forpagtningskontrakter ved, at Shell selv står med ansvaret for brændstofsalget. Det seneste år har Bernd Zimmermann arbejdet fra Danmark med nordiske opgaver, blandt andet med Shell/7-Eleven-konceptet i Norge og Sverige og de 63 tidligere YX-stationer i Danmark, der nu er omprofileret til Shell på forpladsen og 7-Eleven i butikken. Nu venter nye opgaver, så med udgangen af juli i år vender Bernd Zimmermann tilbage til Hamburg for derfra at arbejde med nye internationale projekter for Shell. For et år siden overtog Mads Hummelmose derfor jobbet 4 BENZIN & KIOSK

5 som Shells retaildirektør i Danmark. Han har haft flere ledende job i Dansk Shell i snart otte år. Blandt andet i finansafdelingen og med forskellige projektopgaver. Thomas Nørbæk driver 13 Shell-stationer på RBA-kontrakter fordelt på to områder, samt en selvejerstation på DODO-kontrakt og én Shell/7-Eleven station på franchisekontrakt. Han kender dermed alle tre forretningskoncepter. FSD, som han er formand for, er overordnet forening for forhandlerforeninger for henholdsvis RBA, DODO og senest også den nystiftede forhandlerforening for Shell/7-Eleven. Den vigtige dialog Både Bernd Zimmermann, Mads Hummelmose og Thomas Nørbæk er enige om, at hele processen har været meget spændende og lærerig, men selv om en så omfattende forandring aldrig kan planlægges og gennemføres uden problemer, er de enige om, at det er lykkedes ganske godt. Da jeg overtog opgaven for tre år siden, var konceptet næsten rullet ud. Min opgave var derfor primært at få det til at virke ude på stationerne, hvor vi møder kunderne. En opgave, jeg havde glædet mig meget til. Jeg havde fået at vide, at der var tale om gode og sunde forretninger med dygtige forpagtere. Selvfølgelig har der været problemer og udfordringer undervejs, men vi har altid fundet en løsning, som alle parter har kunnet enes om, fordi samarbejdet med forhandlerforeningen altid har været meget konstruktivt. I Shell har vi ekspertise til at udvikle nogle overordnede koncepter og strategier. Men det er forhandlerne, der er entreprenører og eksperter, når vore koncepter og strategier skal realiseres over for kunderne. Derfor er det så afgørende, at vi kan forene disse egenskaber. Og vi er meget tilfredse med, at vi åbent og fordomsfrit har kunnet tale om og i fælleskab har kunnet teste nogle tiltag. Det har forebygget og løst mange problemer, siger Bernd Zimmermann. Lov er lov Da Bernd Zimmermann tiltrådte, var implementeringen af DODO-kontrakterne også i gang, men var endnu ikke kommet så langt som RBA erne. Det medførte endnu flere og tættere BENZIN & KIOSK 5

6 PROFIL BENZINSELSKABER forhandlinger, der også blev landet på en måde, så Danmark kom først i mål med alle de nye kontrakter i det globale Shell. Det gav anledning til anerkendende kommentarer fra højeste sted i selskabet for det konstruktive samarbejde. Loven om benzinforhandlerkontrakter, som kun findes i Danmark, opfattede vi som den største udfordring for at gennemføre vore internationale planer. Selv om der ikke var megen forståelse for den på internationalt plan i Shell, var vi klar over, at den selvfølgelig skulle respekteres. Derfor handlede dialogen meget om, hvilke muligheder, der var for trods alt at gennemføre vores verdensomspændende koncept inden for lovens rammer. Her har forhandlerforeningen også været en positiv samarbejdspartner, så vi nåede en løsning, alle kan acceptere, siger Bernd Zimmermann. Overvejelser Bernd Zimmermann har også været meget involveret i omlægningen af Shells Metax-stationer. Alle selskabets egne anlæg blev bygget om til Shell Express, som er Shells internationale koncept for automatanlæg. De drives i dag samlet af Metax tidligere direktør Anders Buus Jensen på en RBA-kontrakt. Men der var også 13 privatejede anlæg, som havde en leveringsaftale med Metax. Som selvstændige passede de ikke umiddelbart ind i Shell Express-konceptet, så de forhandlede sig i stedet til en leveringsaftale med YX Energi og er i dag Uno-X-anlæg. Når jeg ser, hvordan Shell Express har udviklet sig, er jeg overbevist om, at det var rigtig, det vi gjorde. Men jeg beklager, at alle ikke kom med. Nogle gange er man nødt til at tage beslutninger, som ikke er mulige at forene med alles ønsker for fremtiden, siger Bernd Zimmermann. Fornuftsægteskab Konverteringen af de 63 danske YX-stationer, der nu har fået Shell på forpladsen og 7/Eleven i butikken har Bernd Zimmermann ligeledes været dybt involveret i. Han betegner samarbejdet med Reitan som kontant og positivt, og begge parter har nogle erklærede mål. Det er et nyt koncept og en ny måde at samarbejde på. Både Shell og Reitan er stærke på hver sit område, og det kræver noget af begge parter at få dem til at fungere sammen, men når det lykkes, bliver det et meget stærkt koncept. Meget af det går allerede rigtigt godt, men der er stadig områder, der skal arbejdes med, som for eksempel regnskabsaflæggelsen. Aktive medspillere Thomas Nørbæk er som formand for FSD i tæt daglig kontakt til Shell. Han er enig i, at samarbejdet skal bygge på respekt, tillid og åbenhed, hvor hver spiller kender både sin egen og den andens parts placering. Så opnår man de bedste resultater til gavn for alle. Verden forandrer sig hele tiden, og selv om vi måske ikke alle er lige begejstrede for store forandringer, er vi som Shell-forhandlere nødt til at acceptere dem, hvis vi vil spille med. Men de har også brug for os og vore kompetencer, når forandringerne skal gennemføres. Og jeg har aldrig oplevet, at Shell ikke har lyttet til vore argumenter. De er også klar over, at hvis forhandlerne ikke er glade og tilfredse, falder det også tilbage på dem. Derfor er den gensidige respekt meget vigtigt, og jo mere tilfredse vi er som forhandlere, desto bedre passer vi vores og deres forretning. Derfor er det også meget vigtigt, at vi hurtigst muligt får Shell/7-Eleven-stationerne helt på skinner, så forhandlerne dér kan blive ved med at bevare den positive ånd, som jeg ved, de har, siger Thomas Nørbæk. Hverken Shell eller Reitan er interessere i, at gode og engagerede folk stopper fordi de er usikre på deres indtjening. Derfor har det også været en fornøjelse for mig ved et netop afholdt møde at tale med Reitans ledelse og møde et hovedkontor, som var så fyldt med kampgejst og velvilje til at finde en fælles vej frem, at jeg er overbevist om, at vi alle når i mål. Vigtigt med ro Mads Hummelmose er enig i disse betragtninger: Nu er de tre koncepter etableret, som de var tænkt med nogle justeringer undervejs, som forhandlerne også har bidraget med forslag til. RBA-, DODO- og Shell/7- Eleven-stationerne bygger stort set på samme platform, og alle er på vej i samme retning. Der har været nogle udskiftninger blandt forhandlerne undervejs. Det kan ikke undgås, og i antal har de ikke ligget ud over de sædvanlige. Nu er det vigtigt, at forhandlerne kan koncentrere sig om at drive stationerne og passe kunderne. Derfor skal vi sikre, at forhandlerne har det godt og er trygge. Kun når de bedste koncepter også har de bedste folk, vil vi nå vore mål. Selv om der nu flere steder ligger Shell-stationer tæt på hinanden, oplever hverken Thomas Nørbæk eller Mads Hummelmose, at de forskellige koncepter konkurrerer med hinanden. De profiterer snarere på hinanden, da Shell-kunderne nu kan vælge det koncept, de synes bedst om. Den øgede tilgængelighed af Shell stationer i markedet tilsikrer blot at endnu flere kunder lægger sit køb hos et medlem af familien, lyder vurderingen. 6 BENZIN & KIOSK

7 Nu op til 2,58 m mellem spejle Hos WashTec er vi naturligvis altid optaget af, at vore kunder kan vaske flest mulige biler, bedst muligt i vore maskiner. Med introduktionen af den nye SoftCare 2 får vi lettere ved at tilbyde en fabriksfærdig størrelse, som passer i den enkelte hal, og som kan vaske biler, der bliver større og større. SoftCare 2 Pro kan bestilles i færdige mål på hhv. 2,25-2,40-2,60-2,80 og 2,90 m i vaskehøjde. Gennemkørselsbredde ved spejle: 2,38 /2,58 m Gennemkørselsbredde ved hjulbørster: 2,05 /2,25 m WashTec A/S - Guldalderen Hedehusene Maskinsalg: Projektsalg: Jan Mørkøv Søren Birch John Poulsen Peter Olesen Peter Krebs

8 BENZINSELSKABER De første 10 Go on-anlæg kører Stor forhåndsinteresse for at blive benzinforhandler med et mobilt tankanlæg, som nu er godkendt af Beredskabsstyrelsen Af Hans Rømer Selv om finanskrisen kom lidt på tværs af planerne for etableringen, har Go'on Gruppen de første 10 anlæg kørende nu midt i juni. Som det ser ud nu, vil der inden udgangen af 2009 være mellem 20 og 30 anlæg og butikker, og det samme antal forventer gruppen at kunne etablere i Vores butikskoncept er nu på plads, og det samme er markedsføringsdelen, så vi kan starte kampagner. Desuden har vi hele vores back-up med regnskabssystem på plads, og en kundekortløsning er lige på trapperne, oplyser salgschef i Go on Gruppen, Arne Albertsen. De første anlæg er sat i drift på benzinstationer, som tidligere har haft leveringsaftaler med andre benzinselskaber, blandt andet Shell og DK/ OK. KC Autoudstyr er din seriøse leverandør indenfor auto- og truck udstyr med fokus på nyheder og service. Se vor nye hjemmeside med online bestilling og over varer indenfor auto og truck Det du skal gøre er at oprette log ind og vi sender rabat oversigt til dig, så kan du bestille online når det passer dig! Go kendt Go on Gruppens mobile tankanlæg, som vakte megen opmærksomhed, da det blev præsenteret på messen i Billund sidst i januar, har nu fået en generel godkendelse fra Beredskabsstyrelsen, så opstillingen rundt i landet kan påbegyndes. Arne Albertsen håber, at der vil blive opstillet mindst 15 af disse anlæg i løbet af Selv om anlæggene er godkendt af Beredskabsstyrelsen skal den enkelte købmand eller benzinforhandler dog stadig have en godkendelse fra sin hjemkommune med hensyn til placeringen. Foreløbig ligger der en snes Det mobile tankanlæg er nu godkendt, og det har fået flere Spar-købmænd til at overveje at udvide butikken med brændstofsalg. ansøgninger til godkendelse rundt om i kommunerne. Interessant mulighed Det er Spar Danmark A/S, der står bag det nye Go on kædekoncept, og brændstofleverandøren er det nyetablerede selskab Flexxon Energy A/S, der er hjemmehørende i Billund. Netop muligheden for at få opstillet et mobilt tankanlæg betyder, at man kan blive benzinforhandler på prøve, uden de helt store investeringer. 63 Spar-købmænd rundt i landet har tilkendegivet, at de gerne vil udvide deres butik med et mobilt tankanlæg. 8 BENZIN & KIOSK

9 Sig JA til Tulip Fordi Tulip kan levere alt hvad en moderne fastfood butik har brug for. Fordi Tulip har en markant profil på alt fra facadeskilt til pølsepapir. Fordi Tulip er et kendt pølse-mærke, der giver dig en klar konkurrencefordel. Fordi Tulip fortsat vil bygge kvalitet op omkring TULIP-mærket. Fordi Tulip løbende udvikler nye produkter. For yderligere information: Se nedenstående. TFC Fast Food A/S Skivevej 43, 9500 Hobro Tlf Fax

10 smutterjagt 1,2 mio. kroner hentet fra smuttere Omkring 100 servicestationer er siden august 2008 blevet hjulpet af det webbaserede IT-systemet og folkene bag Driveoff.dk, der har en inddrivelsesprocent på 70. Af Hans Rømer Siden konceptet og IT-systemet Driveoff.dk blev testet i august 2008 og for alvor gik i luften i starten af 2009, har knap 100 af landets servicestationer haft lidt over sager igennem systemet. Alle stationer melder tilbage om en støt stigende inddrivelsesprocent. Flere af de tilmeldte servicestationer havde held til at inddrive procent af stationens samlede antal smuttere om måneden. I dag er den gennemsnitlige inddrivelsesprocent og for de sager, som afsluttes med, at kunden kommer tilbage og betaler beløbet på stationen, viser statistikken, at Driveoff.dk i øjeblikket har en inddrivelsesprocent på hele 70 procent. Smutterne reagerer Som omtalt Benzin & Kiosk i januar, håndterer Driveoff.dk hele processen fra indhentning af oplysninger til udsendelse af breve og rykkere. Og det effektive ved systemet er, at det ikke stopper, før pengene er indsat Jonas Karlberg. alt 88 procent afsluttet uden brug af inkasso. Men skulle en sag ende med inkasso, kan vi se, at vore aftaler med danske og udenlandske inkassovirksomheder virker, siger Jonas Karlberg. Af de i alt sager er de ni procent effektivt afsluttet via inkasso i Danmark og de tre procent via Driveoff.dk s udenlandske inkassopartner. på de samme stationer helt oppe på 52 procent, siger Jonas Karlberg, direktør i Tensor Group og partner i Driveoff.dk. Korrigerer man de 52 procent for fejlindtastninger ude på stationerne Op mod 100 af landets servicestationer har brugt Drive.off til at inddrive penge fra smuttere, og i 88 procent af tilfældene er det lykkedes uden brug af inkasso. på servicestationens konto. Statistikken viser, at langt de fleste sager afsluttes uden, at sagerne ender hos inkasso. Af alle de sager, der indtil videre har været gennem systemet, er i Systemet udvides Vi får mange gode tilbagemeldinger om systemet fra servicestationerne. Dem bruger vi nu til løbende at udvide systemet, så det bliver endnu mere effektivt, men alle de nye tiltag vil blive testet grundigt. Blandt dem er automatisk politianmeldelse og et såkaldt first warning system med nummerpladegenkendelse, siger Jonas Karlberg. Vores ambition er at gøre livet så surt som overhovedet muligt for de mange smuttere, der fortsat huserer over hele landet. Og vi ser frem til at kunne hjælpe endnu flere servicestationer og olieselskaber med at håndtere inddrivelsen af penge fra smutterne. 10 BENZIN & KIOSK

11 MILJØ KLS sætter ny klimastandard KLS Grafisk Hus, som siden 2006 blandt mange opgaver også har stået for den grafiske produktion af Benzin & Kiosk, er som det første danske CO2-neutrale trykkeri blevet certificeret af det uafhængige selskab CO2focus, som forestår klimacertificering i Norge, Danmark og Sverige. KLS Grafisk Hus forsøger også at skabe en ny branchestandard for klimamærkning af CO2-neutrale tryksager. Som Danmarks første CO2-neutrale trykkeri har det været vigtigt for os at få certificeret og dokumenteret vores indsats. Det har vi opnået med CO2focus blåstempling af vores produktion, siger administrerende direktør hos KLS Grafisk Hus, Knud Erik Larsen. Klimacertificeringen betyder også, at KLS Grafisk Hus kan tilbyde sine kunder 100 pct. CO2-neutrale tryksager, hvor tryksagerne kan påføres CO2focus klimamærke med teksten Klima-neutral tryksag, hvis CO2- udledningen på råvareforbruget til tryksagen er kompenseret. Dermed har kunderne nu adgang til en certificeret dokumentation for, at de tager hensyn til klimaet ved at få produceret CO2-neutrale tryksager. KLS Grafisk Hus har i øvrigt arbejdet intensivt for en certificering og et klimamærke og håber, det kan blive standard for hele trykkeribranchen. Flere miljøtiltag Udover opkøbet og destruktionen af CO2-kvoter arbejder KLS Grafisk Hus selv med flere CO2-neutrale tiltag. Blandt andet genanvendelse af varmen fra de store og energikrævende trykmaskiner og investering i en andel i de nye vindmøller, som DONG Energy sætter op ved Avedøre Holme i Hvidovre, hvor KLS Grafisk Hus har sit trykkeri. KLS Grafisk Hus deltager aktivt i strategigruppen bag vindmøllerne og arbejder desuden på et projekt med successiv udskiftning af firmabilerne til el-biler i løbet af 2009 og Derudover er målet om at nedbringe virksomhedens el-forbrug med 20 pct. tæt på at være nået. Norge vil forbyde benzindrevne biler Tank Regnskab REVISON DANSK Et ønske om at forbyde benzindrevne biler i Norge fra 2015 tvinger bilproducenterne til at udvikle og fremstille grønnere biler, oplyser den norske finansminister Kristin Halvorsen i et interview med nyhedsbureauet Reuter. Flere økonomigrupper støtter forslaget. Kun biler til biofuel, elektriske eller hybridog brændselscelle-køretøjer får tilladelse til at færdes i Norge, men om forslaget vedtages er dog endnu et åbent spørgsmål. Vi har mange års erfaring med regnskab til servicestationer. Brug os når du vil have overblik og styr på økonomien. Med venlig hilsen Hanne Jæger Registreret revisor AD: Dansk Revision Kalundborg Banegårdspladsen 1, Kalundborg Tlf Fax BENZIN & KIOSK 11

12 BFR Ny BFR-næstformand Hardy Larsen, Q8 i Ribe, er stoppet som næstformand for BFR s repræsentantskab og er samtidig trådt ud af repræsentantskabet. Han blev som formand for Q8 s Forhandlerforening medlem af BFR s repræsentantskab i I de seneste ni år har han været næstformand i BFR og medlem af forretningsudvalget. Hardy Larsen valgte at stoppe som formand for Q8-forhandlerne på forhandlerforeningens årsmøde og træde ud af bestyrelsen. Ny næstformand og medlem af BFR s forretningsudvalg er Shell-forhandler Thomas Nørbæk, som er formand for Shellforhandlerne i Danmark (FSD). Q8-forhandler Torben Gregersen, Q8 i Hammershøj, har overtaget formandsposten hos Q8- forhandlerne. Han var i forvejen medlem af BFR s repræsentantskab, hvor han nu har fået følgeskab af Q8-forhandler Mogens Dinsen, Q8 i Broager. I forbindelse med skiftet i BFR takkede BFR s formand, Ernst Korff (th), Hardy Larsen (tv) for det store arbejde, han har udført for benzinforhandlerne og bød velkommen til hans efterfølger som næstformand og medlem af forretningsudvalget, Thomas Nørbæk (midten). 12 BENZIN & KIOSK

13 Hver anden er på diesel Ulovligt prisdiktat Ud af nye personbiler i 2008 var de med dieselmotor, oplyser Konkurrerencestyrelsen har grebet Danmarks Automobilforhandler Forening, DAF. Det vil sige, at næsten hver ind over for DK Benzin og OK, som anden nye bil sidste år blev leveret med dieselmotor, skriver Motor-magasinet. ulovligt har dikteret priserne på flere For fem år siden, hvor der kun blev solgt nye biler, var de med tankstationer. Sagen er kommet i dieselmotor, eller næsten 25 procent. Det betyder kort sagt, at danskerne, med stand efter en klage fra en DK Benzinforhandler. nye eller nyere personbiler, er blevet dobbelt så afhængige af dieselpriserne end for blot fem år siden. De to benzinselskaber har over for Om det økonomisk kan betale sig at ofre merprisen for en dieseldreven personbil er et individuelt regnestykke, som afhænger af kørselsbehov, og hvor mange økonomiske tilskud, hvis forhandlerne flere forhandlerne truet med at fjerne flere kilometer per liter brændstof end en dieseldreven bil giver. skulle vælge at tage mindre for benzinen end listeprisen og konkurrenters Positivt møde Midt i maj har der endnu en gang været holdt et møde mellem YX-forhandlerne og YX Energi om de kommende kontrakter og omprofilering af YX-stationerne til Uno-X. Direktør Helge Busk, BFR, deltog i mødet. Han beskriver det som et godt møde, der blev holdt i en positiv ånd. Nu skal YX Energi vende tilbage efter at have konsulteret de norske ejere, og planen er, at der så skal holdes et stormøde et sted i Trekantområdet den 17. juni, hvor forhandlingsresultatet forelægges. YX-forhandlerne modtager nærmere om tid og sted. Vores tanker 0505.qxd 12/05/05 12:09 Side 1 priser, skriver Dagbladet Børsen. Ud over at det bryder med Konkurrenceloven, er der også tale om et brud på selskabernes egne regler for støtte til forhandlerne. Det skriver Konkurrencestyrelsen i sin redegørelse for sagen. DK Benzin og OK har endvidere tiltvunget sig retten til at bestemme forhandlernes priser, hvis der skulle opstå lokale priskrige på brændstoffet. Forsikringstilbud til udlejere af forplads Vores tanker er på forpladsen I konsekvens af, at stadig flere benzinforhandlere indgår aftaler om udlejning af forpladsen til et benzinselskab, som selv står for brændstofsalget, har BFR nu et nyt forsikringstilbud klar. Her kan en forhandler, der tidligere har haft en miljøforsikring gennem BFR, og som stadig har tilsynet med den udlejede forplads, tegne en pasningsforsikring for miljøansvar i tillæg, hvis man har en udlejerforsikring Pasningsforsikringen kan afmeldes uanset udlejningsforsikringen, også hvis man ophører med pasningsordningen men fortsætter som udlejer. Dækningsomfang kan man orientere sig om hos BFR s samarbejdspartner Insura eller hos BFR s direktør, Helge Busk. Forpladsstyringssystemer Betalingsterminaler Brændstofstandere og -anlæg Serviceudstyr til forpladsen Elektroniske overfyldningsalarmer Elektronisk niveaumåling Underjordiske rørsystemer Service og installation af udstyr Doms giver dig inspiration til valg af de mest optimale løsninger på forpladsen. Vi leverer, installerer, idriftsætter og servicerer udstyret uanset hvornår på døgnet et problem måtte opstå. Vi påtager os også gerne planlægning og styring af de enkelte projekter. Fra vores afdelinger i Glostrup, Kolding og Aalborg når vi hurtigt ud til hver eneste krog af landet, når det gælder hurtig og effektiv service og reparation. Hvis du ønsker en uforpligtende snak om hvordan du skaber den mest optimale forplads - både i relation til driftsøkonomi og niveauet af kundeservice, er du altid velkommen til at kontakte os. Doms A/S, Formervangen 28, 2600 Glostrup Tel Fax: BENZIN & KIOSK 13

14 FØDEVARESIKKERHED Trådløs opsamling af temperaturer til egenkontrol Besøg på servicestationer, hvor flere gav udtryk for deres besvær med temperaturmålinger og egenkontrol i kølere og frysere, førte til en (tråd)løs idé, som nu kommer stationerne til gavn Af Hans Rømer Ivan Hansen og Jørgen Jensen fra Navi Partner i Hjørring, der blandt andet udvikler og implementerer økonomisystemer til flere af landets servicestationer, var på vej for at besøge et kundeemne på Sjælland. På den lange tur gik snakken om løst og fast. Ivan Hansen kommenterede blandt andet, at mange af firmaets automatisk kunne foretage de nødvendige målinger. Næste dag på kontoret ville en kollega vide, hvordan salgsbesøget var gået. Med i svaret fulgte også nærmest i sjov en bemærkning om, at de havde besluttet at lave en ny løsning til elektronisk opsamling af temperaturer til egenkontrol. De små følere anbringes for eksempel i køleskabet og sandwichkøleren. Hvis temperaturen går uden for sine grænseværdier, modtager den ansvarlige en SMS-alarm. Alarmen kan skyldes, at en låge står åben, eller at noget er gået i stykker, og så er det muligt at reagere hurtigt, før indholdet tør op, så det ikke kan sælges. Defekte varer betyder både tab af varer og mistet omsætning, da der måske også kan gå nogen tid, før der kan skaffes nye varer. Jeanette Hansen, der er forpagter af kiosken på Sygehus Vendsyssel i Hjørring, der her står sammen med Ivan Hansen fra ThermIT, har gode erfaringer med den automatiske temperaturovervågning. Det er vigtigt for hende, at hun løbende er informeret om, hvad status er i hendes kølere og frysere i kiosken. Jeanette fortæller at de i kiosken sælger både pølser, sandwich og andre køleprodukter, som skal opbevares ved korrekt temperatur. kunder havde et stort arbejde med at foretage den obligatoriske egenkontrol, hvor der løbende skal aflæses og registreres temperatur i frysere og kølediske. Det er tidkrævende, og hvis ikke dokumentationen er i orden, når der er kontrolbesøg, kan det udløse bøder og en sur smiley. Ivan Hansen foreslog henkastet, at man da burde have et system, som Klar til butikkerne Herefter var der ikke langt fra den (tråd)løse strøtanke til handling. Efter nogle timers undersøgelse var der lavet en liste over de komponenter, der skulle bruges, og herefter blev der også afsat den nødvendige tid til forskning, udvikling og test. Resultatet af dette arbejde ligger nu klar i de første butikker, og hjælper butiksejerne med den daglige egenkontrol. ThermIT, som systemet hedder, kan overtage de tidkrævende manuelle målinger i køleskabe, frysediske og kølerum, hvor der er krav om egenkontrol. De registrerede data kan opsamles og præsenteres på en måde, så kontrolmyndighederne let kan se dem og foretage stikprøvekontrol. Også i de butikker, hvos myndighederne ikke har kunnet få adgang til rapporter med temperaturmålinger på besøgstidspunktet. Nemt at installere ThermIT er i dag et selvstændigt selskab under Navi Partner. ThermIT udvikler og sælger elektronisk, trådløst temperaturovervågningsudstyr til virksomheder, som har krav eller ønske om dagligt eller ugentlig at måle, overvåge og dokumentere temperaturer i lukkede rum, kølere og frysere. Konceptet er udviklet, så kunden selv kan installere systemet og samtidig får så lidt vedligeholdelse som muligt. De trådløse følere, der måler temperaturerne, overfører data en gang i timen døgnet rundt til et centralt placeret hovedmodul i virksomheden, som så automatisk overfører opsamlede data til en ekstern server. Gennem Webportal kan kunden så få adgang til at se og udskrive sine data. Der er også mulighed for at ændre på opsætning, placering af føler og styring af alarmfunktioner i de følere, der kan sende SMS til den ansvarlige medarbejder. Alle data gemmes ligeledes på ThermIT s centrale server, så kunderne ikke skal tænke på backup eller på at installere og vedligeholde programmer på lokale computere. 14 BENZIN & KIOSK

15 profil Generationsskifte hos KC Autoudstyr Irene og Kaj Christoffersen (KC) har med virkning fra 1. juli 2009 solgt KC Autoudstyr i Vordingborg til deres svigersøn, Tommy Sprenger Christoffersen, som er uddannet reservedelsekspedient og har været medarbejder i firmaet i en årrække. Irene og Kaj Christoffersen fortsætter dog i KC Autoudstyr ApS et par år endnu, inden det er tid til at gå på pension. KC Autoudstyr er grundlagt i 1975 med salgsvogn, hvor mekanikere og servicestationer på Sjælland, Lolland og Falster blev besøgt. I 80érne udvidede KC med truckudstyr. Inspirationen hertil kom i forbindelse med et besøg på Frankfurt-messen og besøg på tyske tankstationer. Dengang fandtes der ikke meget udstyr til 24 volt og til truckeren i Danmark. KC begyndte derfor at importere dette udstyr og har siden været med til at opbygge et hjørne på næsten alle motorvejsstationer i Danmark med Tommy Sprenger Christoffersen overtager 1. juli KC Autoudstyr efter grundlæggeren Kaj Christoffersen. ting til lastbiler og truckere. Meget nærliggende gik KC i mange år under navnet Trucker Kaj. I 1986 blev lageret på Krøjevej 6 i Vordingborg bygget, og i 2000 blev det udvidet med en tilbygning. I 1990 erne var KC totalleverandør til Haahr Benzin, og der blev ansat ekstra personale. KC Autoudstyr har i dag seks ansatte og betjener kunder fra Nykøbing F. til Skagen, som jævnligt besøges. Tidligere blev varerne leveret og betalt ved besøg. I dag modtages ordrerne mest på telefon, fax eller bestilles via virksomhedens hjemmeside, som den kommende ejer har opbygget gennem det seneste år. Ordrerne bliver i dag gennemfaktureret hos olieselskaberne. På overtagelsesdagen onsdag den 1. juli er der reception fra kl. 14 til 17 på firmaadressen Krøjevej 6 i Vordingborg. Fokus på forskelle DNA-molekyler udvikler sig forskelligt, vores kunder udvikler sig forskelligt og det gør vores opgaver også altid. Derfor kender vi ikke til standardløsninger men er til gengæld specialister i individuelle løsninger. Kontakt os på eller og hør hvad vi kan gøre for dig! INDIVIDUELLE LØSNINGER Dansk Revision - Aalborg Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf.: Fax: BENZIN & KIOSK 15

16 PROFIL Bjarke Abel Et visionært og dynamisk koncept Bjarke Abel er formand for den nystiftede Shell-7/Eleven forhandlerforening. Han ser positivt på forretningsmulighederne med to stærke og højtprofilerede brands og har tillid til, at en positiv dialog vil gøre den gode forretningsmodel endnu bedre. Af Hans Rømer Det er kun fire år siden, Bjarke Abel gjorde sin entré i benzinbranchen som forpagter af den daværende Hydro Texaco på Ishøj Strandvej 78. Og hvilke fire år? Et Det er kun fire år siden, Bjarke Abel gjorde sin entré i benzinbranchen, og det har været fire begivenhedsrige år, hvor stationen har skiftet navn tre gange. år efter, i juli 2006, mens Bjarke Abel var på sommerferie med sin familie i Thailand, fik han nyheden om, at norske Reitan Servicehandel havde købt alle aktier i Hydro Texaco og dermed overtog alle de selskabsejede Hydro Texaco-stationer og Uno-X-anlæg i Danmark. Alle Hydro Texaco-stationer skulle fremover hedde YX, og inden for kort tid skulle over 100 af de danske Hydro Texaco-stationer have en 7-Elevenbutik i stedet for den hidtidige butik. Der gik selvfølgelig nogle tanker igennem hovedet på mig. Mest positive, fordi jeg allerede kunne se nogle muligheder. Men de store ændringer ville der ikke ske lige med det samme, da kontrakten kørte videre, og vi havde et års opsigelse, erindrer Bjarke Abel. I dag er Bjarke Abel franchisetager. Stationens adresse er stadig Ishøj Strandvej 78. På forpladsen står der heller ikke længere YX, men Shell, og på butikken står 7-Eleven. Det, vi har i dag, er en helt anden verden, end det, vi oprindelig blev præsenteret for. Og jeg er nødt til at sige, at de har gjort det godt, siger Bjarke Abel. Konceptet skulle prøves De, der har gjort det godt, er forhandlerne fra Reitan Servicehandel Danmark og YX Forhandlerforening, som efter halvandet års forhandlinger nåede til at aftale, begge parter kunne leve med. I forhandlingsforløbet var der så tilmed sket det, at 63 af de bedste danske YX-stationer skulle overgå til Shell som led i en større nordisk aftale mellem Reitangruppen og Shell. En af disse stationer var Bjarke Abels. Jeg var positiv og var en af de forpagtere, som gerne ville være med til at afprøve konceptet. Det, mente jeg, var den eneste måde, hvorpå man kunne vurdere, om det var noget. Shell er gode til brændstof og Reitan til det med butik, så jeg mente, at når det bedste fra disse to selskaber blev forenet, måtte der kunne komme noget godt ud af det, siger Bjarke Abel. Hans aftale med Shell går på, at jeg skal passe forpladsen, holde øje med brændstofbeholdningen og støtte Shells kampagner. Han har sørget for, at personalet er uddannet i Shells sikkerhedsprogram, og det har personalet rost meget. Butikken er også meget anderledes end YX s butikskoncept, som der ikke var gjort noget ved i mange år. Flot butik 7-Eleven har efter min mening Danmarks flotteste butikskoncept med et langt større og mere ungdommeligt vareudbud, end vi før har haft. Vi har fået megen spontan ros fra kunderne, som synes, det er en flot butik. Det betyder meget både for mine medarbejdere og mig selv. Vi bliver da lidt stolte af at høre det, siger Bjarke Abel. 16 BENZIN & KIOSK

17 Kunderne har taget godt imod det flotte vareudbud blandt inden for bake off. Bjarke Abel har hidtil holdt sig til Reitans vareudbud. Hvis han ønsker det, og har fornuftige argumenter for det, kan han dog godt tage andre varer ind i butikken og få dem oprettet i systemet. Men endnu har det ikke været aktuelt. Omprofileringen betegner Bjarke Abel også som meget smidig. Det tog i alt halvanden måned først at ændre forplads og bagefter butik, men station og butik har ikke været lukket i den periode. At der nu er Shell på forpladsen har tilsyneladende givet et mersalg. Stationens brændstofsalg ligger et par indexpoint over niveauet fra tiden med YX. Det mener Bjarke Abel skyldes, at Shell har et stærkere brand og er mere højtprofileret end YX. Salget fordeler sig med to tredjedele på benzin og en tredjedel på diesel. Forsinkede regnskaber Hvordan det ser ud med butikken, er Bjarke Abel straks mere usikker på. Regnskabsdelen er det største problem, og det er Reitan Servicehandel kontraktligt forpligtet til at løse. Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder på det. Hvornår det bliver bedre, har han intet bud på, men han har nogle synspunkter om situationen: Vi får vore regnskaber for sent, og vi er usikre på, om de er retvisende. Det skaber uro og utryghed. For mit eget vedkommende betyder det, at jeg i dag bruger mere tid på kontoret end tidligere. Jeg bruger rigtig megen tid på kontrol, og jeg vil hellere bruge al min energi på udvikling af butikken, mine medarbejdere og kunder. Jeg har desuden været nødt til at engagere Hvilken vej er fremad? Det er altid lettest at køre efter rutinen. Men et generationsskifte kan betyde tiltrængt fornyelse. Martinsen hjælper dig og din nye virksomhed med revision, budgetter og rådgivning, der peger i den rigtige retning. Martinsen, Jupitervej 4, 6000 Kolding, tlf BENZIN & KIOSK 17

18 PROFIL Bjarke Abel Bjarke Abel er stolt af 7-Elevens butikskoncept, som han synes er Danmarks flotteste. en bogholder fire timer om ugen. Jeg ved også, at nogle af mine kolleger ikke sover roligt om natten, fordi de ikke ved, hvordan deres forretning går. Reitan Servicehandel har jo konverteret de 63 største YX-anlæg, og hvis der er balance og realisme i den forretningsmodel, der danner grundlag for driften, må vi som udgangspunkt antage, at vi alle kan leve nogenlunde fornuftigt af driften. Det nytter ikke noget, hvis halvdelen af anlæggene har en blødende bundlinje, og det kun er de 20 største anlæg der drives med et fornuftigt overskud. Forretningsmodellen skal naturligvis tage højde for de forskelligheder, der ligger på de enkelte anlæg, og der skal naturligvis også tages højde for de basisomkostninger, der er ved at drive en servicestation. Basisomkostningerne er stort set ens på et mellemstort anlæg og på et stort anlæg. På omkostningssiden er der jo stort set kun en væsentlig parameter, vi kan justere på, og det er vore lønningsomkostninger. Vi har derfor inviteret os selv til dialog med Reitan Servicehandel om en revideret forretningsmodel, og vi håber vores invitation bliver imødekommet. Bjarke Abel ser det som en af sine vigtigste opgaver som formand for forhandlerforeningen, at arbejde på at få disse problemer løst, så både han selv og hans kolleger kan sove roligt om natten. Han mener heller ikke, at Reitan eller Shell kan leve med forhandlernes usikkerhed. 18 BENZIN & KIOSK

19 En anden forretningsmodel Hos franchisetagerne ligger viden om driften, og hos Retian har man det store overblik. Hvis vi kombinerer de to ting, er jeg sikker på, at vi kan finde en forretningsmodel, der vil gavne os alle. I værdigrundlaget hos både Reitan og Shell ligger et ønske om, at der står hele mennesker bag driften. Det giver håb om lydhørhed. Vi har haft det første møde i samarbejdsudvalget med Retian, og jeg ser positivt på de signaler, der kom fra ledelsen. Ligeledes har vi fået tilkendegivelser fra Shell såvel som Reitan om vores forening, der gør dialogen begge veje mere smidig. Det er til stor fordel for alle, at vi nu har fået mandat til at forhandle, og føre dialog med selskaberne. Dette har alle medarbejdere hos Retian forstået, og foreningen er i jævnlig dialog med de forskellige afdelinger. fritidsjob i transportvirksomheden DHL endte med fast ansættelse. Det blev til 10 år i dette selskab, hvor han efterhånden udviklede og afprøvede flere af sine talenter blandt andet inden for salg, så han sluttede på posten som marketingog kommunikationschef. Det var 10 gode år i en meget Foreningen for Shell/7-Elevenforhandlere repræsenterer nu 30 af de 63 stationer, og på en række kommende distriktsmøder, forventer Bjarke Abel, at samtlige stationer bliver repræsenteret. Flere af franchisetagerne har ikke tidligere drevet servicestation og er derfor ikke rigtigt klar over, hvad en forhandlerforening kan gøre for dem. Livets skole Inden Bjarke Abel selv blev benzinforhandler, samlede han viden og erfaring fra flere andre brancher og job. Han er søn af en farvehandler, der havde butik i Østre Farimagsgade, og her hjalp han allerede til som årig, mens han gik i skole. Efter et års ophold på college i USA og siden gymnasiet, ville han oprindelig være havbiolog. Det våde element var han godt fortrolig med som konkurrencesvømmer. Men et Mere tid til at servicere kunderne og mindre tid til regnskaberne, står højt på Bjarke Abels ønskeseddel. dynamisk virksomhed, hvor jeg gennemgik en stor personlig og faglig udvikling, og hvor jeg også var på en ét-årig åben uddannelse på Danmarks Journalisthøjskole, fortæller Bjarke Abel. I 1999 skete der forskelligt med sammenlægning af DHL i Norden. Flere stillinger blev nedlagt, og hvis Bjarke Abel skulle fortsætte, skulle han arbejde i Sverige. Han og familien havde netop købt hus i Greve, så i stedet startede han sammen med en kollega reklame- og kommunikationsbureauet, Renommé. Det gik godt, og efter nogle år blev det opkøbt af Danmarks ældste reklamebureau, Sylvester Hvid. I sin tid i denne branche, var Bjarke Abel i en periode spindoktor for Bjarne Riis, da han stoppede som aktiv cykelrytter. På et tidspunkt fik jeg lyst til at prøve noget nyt, hvor jeg var tættere på mennesker og i højere grad var herre i eget hus, og jeg følte mig godt klædt på til at overtage forpagtningen af Hydro Texacostationen på Ishøj Strandvej, da den blev ledig i 2005, siger Bjarke Abel. Nu kan Bjarke Abel så også føje formandstitlen for Shell/7-Elevenforhandlerne på sit visitkort, og der ser ud til at være en række opgaver, hvor hans erfaringer fra livets skole vil være en god ballast. BENZIN & KIOSK 19

20 Al henvendelse til: Benzin & Kiosk Hammerholmen 39A, 1. sal 2650 Hvidovre Tlf: Magasinpost ID-Nr Helge Busk, Advokat Direktør BFR Mail: Niels Aamann, Advokat Mail: ADVODAN Vejen Torvegade Vejen Telefon Fax

Bliv en del af Danmarks mest succesfulde automatkæde INDHOLD. Vi søger leje af stationer Vi søger forhandlere til Uno-X

Bliv en del af Danmarks mest succesfulde automatkæde INDHOLD. Vi søger leje af stationer Vi søger forhandlere til Uno-X Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 Marts 2009 INDHOLD Leder: Finanskrisen rammer også benzinforhandlerne! Ombygningen følger tidsplanen Overordnet aftale er tæt på Forhandlerforening konstitueret

Læs mere

YX ENERGI INDHOLD. Bliv en del af de selvstændige benzinforhandleres foretrukne selskab

YX ENERGI INDHOLD. Bliv en del af de selvstændige benzinforhandleres foretrukne selskab Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 4 August 2008 INDHOLD Leder: Professionelle forhandlinger Første gang 12 selvejerstationer flytter på én gang BFR-støtte til lovændring Lukkeloven løber til

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 3 juni 2010 INDHOLD Leder: Fremtidssikring 2 Bliv en del af succesen! Direktørskifte i BFI-indkøb 4 Elever fik flotte karakterer 6 12 til Pernille og 10 til

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! Profil: På tide at få startet en OK-forhandlerforening 16

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! Profil: På tide at få startet en OK-forhandlerforening 16 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 4 august 2010 INDHOLD Leder: Ordentlighed Tak! 2 OK-forhandlerforening stiftet 4 Brændstofstandere med videoreklame 6 Nøglefærdige tankanlæg 7 ShineTecs med

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 5 oktober 2010 INDHOLD Bliv en del af succesen! Leder: Alle forhandlere er nu samlet 2 Her skal alle OK-forhandlere kunne mødes 4 Go on forening konstitueret

Læs mere

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde. Profil: Lille, meget populær servicestation 16. Leder: Go on i styrket form 2

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde. Profil: Lille, meget populær servicestation 16. Leder: Go on i styrket form 2 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 6 december 2010 INDHOLD Leder: Go on i styrket form 2 Omprofilering i godt samarbejde 4 Tyverisikret nummerpladeramme 6 Nye kontrakter præsenteret 8 2,4 milliarder

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

A Shiny Royal Revolution!

A Shiny Royal Revolution! august 2011 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren 2 Konklusionen holder ikke 8 Istobal bøjer sig for Ninki A Shiny Royal Revolution! Hammerh 2650 Hvid www.benz Telefon: Fax: 16 Profil I Thisted går

Læs mere

Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! INDHOLD. Profil: Se mere på www.unox.dk. Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen

Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! INDHOLD. Profil: Se mere på www.unox.dk. Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 Marts 2010 INDHOLD Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen Forhandlere kan måske 4 også få Qvik To Go Lokalt Go on-kort 6 Statoil vil

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 april 2007 INDHOLD Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring Metax bliver Shell Express MasterCard fra Shell Velbesøgt messe Genvalgt som formand Billigste

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning Introduktion til en styrket og stigende omsætning i din virksomhed. Tak for din interesse for at møde os. Jeg har hermed fornøjelsen af at præsentere

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

A/B TEST. Foliekniven.dk: 39,19 % højere omsætning med e-mærket. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold.

A/B TEST. Foliekniven.dk: 39,19 % højere omsætning med e-mærket. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. e-mærket 2015 A/B TEST Foliekniven.dk: 39,19 % højere omsætning med e-mærket Vi er stolte af, at e-mærket så utvetydigt har bidraget til den markante omsætningsstigning på Foliekniven.dk. Vi er desuden

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

LUNDBERG NYT Februar 2015

LUNDBERG NYT Februar 2015 Indhold: Microsoft C5 Nyheder... side 1 Lundberg NAV Håndværk... side 1 Entré 110... side 2 e-conomic... side 2 Elektronisk fakturering til det offentlige... side 3 Energispare tilskud uden moms... side

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Servicepartnere. Net1. LUND EL HALS ApS. pool og spa. www.net1.dk/feriepartner

Servicepartnere. Net1. LUND EL HALS ApS. pool og spa. www.net1.dk/feriepartner Servicepartnere Servicepartnere Vi har opbygget et solidt netværk af dygtige, engagerede og servicemindede samarbejdspartnere, som straks står til rådighed, hvis vi har brug for at løse akutte situationer

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister

INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister Brancheblad for benzin- og kiosksektoren INDHOLD Leder: Det gode forhandlingsklima 2 Overraskende udspil fra YX Energi 4 Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark 6 Energibevidste bilister 7 Enighed

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen

30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen 30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen Præsentation Industri Supply ApS, Industry Supply Danmark A/S, Industry Point Sweden AB Sender dagligt godt 100.000 nyhedsbreve ud pr. mail. Beskæftiger

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Fra drift- til salgskultur Ambitionen for Q8 at foretage et fokusskifte fra en drift- til en salgskultur. Q8 er derfor startet med salgslederne,

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere