Selektivt referat fra mødet den 8. okt på Forsyningen i Hasle. Mødedeltager: Steen Colberg Jensen, Jan Fjorder, Jakob Post og Torben Jensen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selektivt referat fra mødet den 8. okt. 2008 på Forsyningen i Hasle. Mødedeltager: Steen Colberg Jensen, Jan Fjorder, Jakob Post og Torben Jensen."

Transkript

1 På baggrund af den skriftlige og hårde kritik i dagspressen på Bornholm af Teknisk Forvaltning og Forsyningens gennemførte arbejdsmetoder på Bornholm, besluttede medlemmerne i kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune den 18. december 2008, at der skulle udarbejdes en Redegørelse om alt, hvad der havde at gøre med rottespærresagen på Bornholm. Baggrunden for at igangsætte denne uvildige undersøgelse var, at man skulle og ville AFSLØRE BRUGEN AF DE SÆDVANLIGE ARBEJDSMETODER PÅ BORNHOLM, DER VAR SÅ VELKENDTE FRA LIC-TIDEN I HASLE, AT DET DENGANG VAR SÅ ALTØDELÆGGENDE FOR TILLIDEN TIL POLITIKERNE OG MYNDIGHEDERNE PÅ BORNHOLM. DET BETØD AT ALMINDELIGE FAMILIER IKKE TURDE SATSE DERES TILVÆRELSE PÅ AT HJÆLPE TIL MED AT ERHVERVFREMME UDVIKLINGEN I ET FORTROLIGT SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDERNE PÅ BORNHOLM Alle disse skjulte dagsordner med, at myndighederne sagde eet, gjorde noget andet, skrev noget tredje, og gemte de fleste af opfindernes dokumenterne væk som de selvfølgelig ellers havde aktindsigt i, men aldrig fik det, blev i ly af mørke aftener kørt ned til BOFA i Rønne og brændt af. Undervejs måtte myndighederne alligevel have tabt nogle vigtige dokumenter, som blev fundet og samlet op af tilfældige folk, som med det samme afslørede f.eks., at Bjarne Westerdahl som bestyrelsesmedlem i Bornholms Amtsråd og samtidig formand for LIC s bestyrelse var med til at optage fiktive lån i Den Danske Bank på Bornholm og investerede i andre folks opfindelser bag om ryggen på opfinderen og det uden, at opfinderen senere fik noget at vide om det. Det var beskæmmende og dokumenterede afsløringer for den almindelige bornholmske befolkning at få kendskab til, at de bornholmske familiers egne opfindelser pludseligt bag om ryggen på dem selv som opfindere fik kendskab til den skriftlige dokumentation på, at deres opfindelser allerede skriftligt var blevet tilbudt gratis til overtagelse af magteliten på Bornholm. Hemmeligholdelsen af disse daglige og skjulte arbejdsmetoder udført i samarbejde mellem politikerne og myndighederne på Bornholm skulle nu afsløres een gang for alle og beskrives i denne Redegørelse, så det stod lysende klart for enhver på Bornholm, hvad det hele drejede sig om, når det kom til stykket, så man kunne få en erhvervs- og udviklingspolitik på Bornholm som befolkningen kunne identificere sig med og gøre brug af, hvis de havde noget på hjertet og lyst til at skabe sig en fremtid på Bornholm. Mine dokumenterede påstande er selvfølgelig blevet udleveret skriftlig punkt for punkt med tilhørende bilag til Borgmester Bjarne Kristiansen og ethvert medlem i kommunalbestyrelsen har nu i denne 4. måneders periode selvfølgelig kunnet få udleveret kopier af alt det dokumentariske materiale, der tilhører disse punkter, hvis de havde ønsket det. De partier i kommunalbestyrelsen som fra start af har fået udleveret alt materialet er Thomas Thors (A) Niels Jørgensen (C) Søren Alexandersen ( R ) Torben Rønne Larsen ( O ) Carl Ilsøe ( A ) Bjarne Kristiansen ( I ) Per Ole Petersen ( A ) og materialet er også gennemgået med Erik A. Larsen ( V) Bente Helms ( I ) samt Jacob Kjøller ( C ) Der er nu gået ca. 4. måneder og der er endnu ikke udarbejdet en færdig Redegørelse til kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommunen. Derfor vil jeg sende disse dokumenterede påstande ud til alle medlemmer i kommunalbestyrelsen og kræve et svar på om, der er så meget som et punkt de kan slå tilbage, for hvis der er det, så vil jeg have et skriftligt svar inden 8. dage. Således, at vi kan få rettet eventuelle misforståelser ellers bliver mine dokumenterede påstande offentliggjort for den bornholmske befolkning punkt for punkt efter denne dato. Der er samtidig som dokumentation udleveret båndoptagelser til Borgmester Bjarne Kristiansen som journalister fra Danmarks Radio har optaget, som klart dokumentation på.: DE SÆDVANELIGE ARBEJDSMETODERS BRUG PÅ BORNHOLM LEVER I BEDSTE VELGÅENDE og det er præcis, hvad jeg har beskrevet ovenfor til Borgmester Bjarne Kristiansen.

2 Disse båndoptagelser kan selvfølgelig påhøres hos Borgmesteren Bjarne Kristiansen af alle medlemmer i kommunalbestyrelsen. Det nytter bare ikke noget hele tiden og nu snart i 19 år i træk, at et flertal i kommunalbestyrelsen hele tiden bliver ved med at beskytte de ansatte folk, og politiker, der hver dag året rundt benytter sig af den stiltiende aftale om til enhver tid forventede loyalitet om beskyttelse af et stort flertal i kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune til at udføre disse.: DE SÆDVANLIGE ARBEJDSMETODERS BRUG PÅ BORNHOLM Selektivt referat fra mødet den 8. okt på Forsyningen i Hasle. Mødedeltager: Steen Colberg Jensen, Jan Fjorder, Jakob Post og Torben Jensen. Steen Colberg Jensen åbner mødet med at sige, at jeg har bemærket mig, at du ikke er helt enig i Redegørelsen, derfor vil vi gerne lige løbe den igennem med dig. Jeg afbryder og spørger i stedet for SCJ. Kan du ikke forklare mig hvad du forstår ved en byggemodning og hvad skal der til for, at man kan kalde det en byggemodning? Til det svarer SCJ. Der skal indlægges vand, el, vej og kloak for at man kan kalde det en byggemodning. Derfor fremfører og spørger jeg. Der har været fremme i pressen på Bornholm, at Forsyningen i år 2005 har monteret 64 rottespærrer efter endt byggemodning på Bornholm. Ifølge DR. Bornholms journalist Peter Skafte som har udleveret nogle dokumenter til mig fra den 12. okt er det rigtigt at Forsyningen har oplyst dette til pressen samt til politikerne i Bornholms regionskommune. Derfor stiller jeg spørgsmålet på mødet.: Hvor er der på Bornholm monteret 64 rottespærrer ved byggemodninger i år 2005.? Jan Fjorder.: Det har vi jo allerede svaret på, det har vi sendt til dig. Det var jo ikke byggemodninger, det har vi ikke sagt. Det var primært ikke byggemodninger, det var Rosengade, Svanekegade, Havnegade? Jeg fik ikke oplyst, hvor de 64 byggemodninger var og er på Bornholm i år Den 22.november 2007 besvarer Jan Fjorder Peter Skaftes spørgsmål om forbruget af rottespærrer i år 2005 ved byggemodninger. : Jan Fjorder oplyser at de 64 rottespærrer blev monteret i Svanekegade i Aakirkeby, Rosengade i Rønne, Havnegade i Nexø samt Bokulvej i Gudhjem foruden et antal rottespærrer ved byggemodning på Markvejen og Gjedeløkken. Det er korrekt at der ikke blev indkøbt rottespærrer i år 2005 fordi der var et lager på Tejn Renseanlæg indkøbt i forbindelse med Allinge havneprojektet i år Når rottebekæmpelsesselskabet ikke i perioder har solgt rottespærrer til os er det altså ikke ensbetydende med, at vi ikke har installeret rottespærrer, men fordi vi har taget fra vores lager. Dette er en lodret og bevidst løgn overfor kommunalbestyrelsen, pressen og Folketinget og mig som opfinder.? Hvad er konsekvensen? Hvad vil I gøre ved det: eller acceptere løgnen Jan Fjorder er fuldstændig ligeglad med jeres mening

3 Det passer simpelthen ikke, hvad Jan Fjorder oplyser skriftlig til Bjarne Kristiansen, Jette Deltorp, Anna Sofie Poulsen og Teknik- og Miljøudvalget den 22. november 2007, fordi det var mig der monterede alle de rottespærrer i årerne og jeg har fakturaer fra disse år. Jan Fjorder havde ikke 64 rottespærrer på laget til at montere på overnævnte adresser og hvem skulle have gjort det. Den er altså også gal med år 2007 i Gudhjem, hvor de skriver at de har monteret ca stykker i det nordlige Gudhjem, for jeg har ikke solgt nogen til Forsyningen på det tidspunkt da Peter Skafte fik disse oplysninger den 12. oktober 2007 fordi jeg solgte først 8 stykker til BRD. Dahl den 1. december 2007? Derfor virker det jo også underligt når Jan Fjorder og Jakob Post netop skriver. : ( indsatsen dokumenteres på et niveau, som lever op til en videnskabelig dokumentation? ) Hvordan kan de det når de ikke monterer rottespærrerne som de oplyser om til politikerne, pressen, Folketinget osv.? på Dette er igen en lodret og bevidst løgn overfor Borgmesteren og diverse embedsfolk som nu intetanende bliver infiltreret i en skriftlig dokumenteret løgn og bliver dermed selv trukket ind i en dokumenteret løgn og magtmisbrug. Eller beskytte Jan Fjorder og hans løgn og magtmisbrug Jan Fjorder.: Torben du sår tvivl om vi overholder, hvad vi lover!? Jeg svarer nogenlunde sådan her.: Den information som Du, Jakob og jeg har udleveret til Teknologisk Institut, Folketinget, Amtsrådsforeningen, KL. Miljøstyrelsen er jo ikke overens med det I siger, gør og skriver fordi det bliver ændret hele tiden og det er et problem for os når vi sidder og snakker over i Folketinget! Ifølge dokumentation rejser Jan Fjorder den 16. februar 2007 over til Folketinget for at udlevere de Redegørelser som regionsborgmester Thomas Thors har underskrevet den 13. april 2005 til Folketingsmedlem Sten Gade SF. Redegørelserne som er fremsendt til Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen er dokumentation på, at Bornholms Regionskommune er en forgangskommunerne i bestræbelserne på at kunne dokumentere overfor det øvrige Danmark, at man nu kan få et rottefrit kloaksystem. Nemlig ved at montere rottespærrebrønde som skelbrønde på alle parceller i forbindelse med, at kommunen renoverer kloaksystemet eller byggemodner store områder for derved at forhindre rotternes udbredelse. Ifølge flere kommuner i Danmark så mener man at ca. 90% af Danmarks kloaksystem kan blive og forblive rottefrit ved montering af disse rottespærrebrønde. Dette er en klokkeklar skriftlig misinformation af Folketinget, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Miljøstyrelsen, samtlige danske og svenske kommuner, som har fået disse Redegørelser udleveret, Rådgivende Ingeniører, Teknologisk Institut, DTU., ERFA gruppen i Danmark og i Sverige, Eller beskytte og skjule Jan Fjorder og hans misinformation. Ifølge TV2 Bornholms Aftennyheder den 18. september 2008 fortæller Jan Fjorder i denne TV Udsendelse, at for 8 10 år siden troede vi at der skulle etableres en rottespærrer ud for hver parcel, men vi er blevet klogere vi kan nu sektionere kloakprojekterne med færre rottespærrer.

4 Hvorfor udleverede Jan Fjorder så de Redegørelser til Folketinget som dokumentation på, hvordan vi udfører kloakrenovering på Bornholm den 16. februar 2007 til Sten Gades lovforslag L92. i Folketinget? De samme dokumenter blev jo udleveret igen af Bjarne Kristiansen og mig i maj måned 2008 til lovforslaget i Folketinget den 3 0g 4. juni. Samtidig med Allinge Gudhjem projektet også blev udleveret? Det er dokumenteret vildledning af Folketinget, når Jan Fjorder den 16. februar 2007 udleverer Redegørelserne som er underskrevet af Thomas Thors den 13. april 2005 og i en TV2- udsendelse den 18. september 2008 bare siger. : For 8 10 år siden troede vi at der skulle etableres rottespærrer ud for hver parcel, men vi er blevet klogere. eller beskytte og skjule Jan Fjorder og hans bevidste Vildledning TJ. Mit næste spørgsmål er.: Det næste er den lokalplan i Allinge hvor Du Jan påstår, at den ikke blevet politisk behandlet og derfor ikke politisk godkendt. Det er Jer selv der har fremsendt projektet med betænkning til Teknologisk Institut og det er selvfølgelig også udleveret til Folketinget som dokumentation på at Bornholm er en forgangskommune på dette felt. Hvorfor er det aldrig blevet politisk behandlet? Jan Fjorder svarer. : Nej det blev det ikke og det skal det heller ikke! Vi har også den med hotel Allinge og Korsgade i Hasle osv., hvor der er monteret rottespærrer efter gældende regler. Og så kommer spørgsmålet.: Hvad så med de steder, hvor der ikke er monteret rottespærrer som skelbrønde efter gældende regler? Hvorfor er de gældende regler ikke blevet fulgt i alle disse år? Det drejer sig om flere hundrede rottespærrebrønde som ikke er blevet monteret de senere år efter gældende regler og de bornholmske borger bliver snydt hver dag på denne måde? Hvad vil I gøre for, at alle de borgere på Bornholm, som efter gældende regler har krav på at få monteret en rottespærrebrønd som skelbrønd efter endt kloakrenovering ikke har fået den monteret på grund af Jan Fjorder forskelsbehandlinger af familierne på Bornholm? eller beskytte og skjule Jan Fjorder og hans forskelsbehandling af folk? Jan Fjorder har nu pludseligt indtaget samme holdning til rottespærrebrønde som DANVA s ledelse med Kristian Friis og Carl Emil Larsen, Claus Møller Pedersen Århus Kommune, Bo Laden Ålborg kommune samt Carsten Cronqvist Københavns kommune som bakkede DANVA s ledelse med Carl Emil Larsen op i at misinformere Folketinget med økonomiske beregninger og grafer og kurver der viser at det vil koste samfundet over 100. milliarder kroner at montere rottespærrer i Danmark? Beregningerne var og er 96% forkerte ifølge Skive kommune økonomiske beregninger som på det tidspunkt har monteret over 770 rottespærrebrønde som skelbrønde siden Den 17. marts 2007 skriver Jan Fjorder. Jeg har hele tiden betragtet disse kurver som et ukvalificeret og i forhold til sagen helt uinteressant og et slag under bæltestedet. Især efter jeg har talt med Morten Steen Sørensen Envidan som har hjulpet Bo Laden med at lave kurver og grafer til beregninger overfor Folketinget. Jeg er ked af vi ikke kan komme tættere ind på sandheden vedr. Ålborg kurverne. Alt tyder på at de hører ikke til i den seriøse ende. Det er meget ærgerlig at DANVA og Ålborg kommune har fremsendt disse beregninger til Folketinget.

5 Med venlig hilsen Jan Fjorder. Det er den bornholmske erhvervsudvikling der foregår her og det bliver den ved med. Hvad vil I gøre ved, at Jan Fjorder vidste og intet gjorde for at afsløre at han havde kendskab til og dokumentation på at Folketinget blev misinformeret med 100 milliarder kroner af DANVA ledelse og som betød at lovforslaget fremsat af Sten Gade blev forkastet? Sige det er forsendt nu? Den dokumentation som netop er fremsendt til Teknologisk Institut, Folketinget, KL., Amtsrådsforeningen ( underskrevet og godkendt af Thomas Thors den 13. april 2005) er jo det lovgivningsforslaget er bygget op omkring. Jan Fjorder du skriver igen den 12. april Det er nu indarbejdet i kommunens Handlingsplan for Kloakfornyelse. at der etableres rottespærrer på alle stikledninger, der leder spildevand. Det er dokumentation som er sendt ud til stort set alle kommuner i Danmark og kommunens driftserfaringer offentliggøres igennem artikler Stads og Havneingeniøren og andre fagblade og den bornholmske presse. Steen Colberg Jensen. Hvad Thomas Thors I en fjern fortid har lovet dig er irrelevant i denne forbindelse, det er relevant for dig som producent, men for Forsyningen og de bornholmske forbruger er det irrelevant. Jeg har selvfølgelig snakket med Thomas Thors igen den 13. oktober 2008 om disse Redegørelser som er udleveret til Folketinget og som Steen Colberg Jensen og Jan Fjorder var enige om var irrelevante og fra en fjern fortid så derfor havde de ingen betydning mere for de bornholmske forbrugere af spildevandssystemet på Bornholm. I øvrigt skulle jeg meddele dig Bjarne Kristiansen og vel også Kenth Halfdan Ferning, at jeg har snakket med Thomas Thors om disse Redegørelser. Det er jo højst besynderligt, at Jan Fjorder tillader sig fuldstændig at sætte disse Redegørelser ud af kraft. Desuden påstår Jan Fjorder, at han på baggrund af den udarbejdede Rottespærrerapport fra Miljøstyrelsen og underskrevet og udgivet af jurist og rottekonsulent Peter Weile i Danmark i marts måned 2006 var årsagen til at han ikke havde fulgt de bornholmske Redegørelser frem til år Endnu mere besynderligt, for Rapporten er jo først udgivet i 2006 og selve undersøgelserne begyndte jo først sidst i oktober 2005 og forsatte så i november, december 2005 og i januar måned 2006? De bornholmske forbrugere af Spildevandsystemet har i alle disse år, hvor Jan Fjorder skulle have ladet rottespærrebrønde montere som skelbrønde i forbindelse med renoveringer og byggemodninger fordi det var politisk anbefalet ikke levet op til loyal embedsførelse og dermed påført den bornholmske befolkning en fremtidig merudgift til kloakrenovering. eller afsætte penge til merudgiften? TJ. Det er for mig utroværdigt, når man sidder og skriver eet, gør noget andet, og senere ændre vilkårene på det man startede. Især når Jan påstår at det er langt mere alvorligt, hvis der er nogen der tror, at vi ikke gør som politikerne siger, fordi det er jeg sikker på at vi gør.

6 Jan Fjorder. De lokalplaner som ikke er gennemført, hvor der er beskrevet, at der skal monteres rottespærrer som skelbrønde, vil vi sige til politikerne sige, at det er ikke den rigtige måde i år 2008 at montere rottespærre på, så det må vi lave om på. TJ. Samarbejdet kolliderer jo Jan, når man sidder og føler at I ikke følger det der skrevet ned og nu sidder og siger, at vi nu skal ændre lokalplanerne fordi du vil noget andet. Steen Colberg Jensen. Jan kan komme med en anbefaling til politikerne, men så beslutter politikerne om der skal ændres noget. TJ. Jeg forstår ikke, at I ikke bakker Folketinget op med en anbefaling af de projekter som er udleveret til Folketinget. De bliver forvirret over at bornholmerne ikke gør som de selv skriftlig oplyser? Jan Fjorder. Skal vi ikke bare leve med at vi har forskellig opfattelse af montering af rottespærrer. Den 28. april år 2000 udsendes en meddelelse fra Peter Weile Miljøstyrelsen, han skriver at mere end 90% af rotterne som man støder på i byerne kommer fra ødelagte kloakledninger, og eksperterne vurderer, at næsten halvdelen af vedligeholdelsesarbejde med kloakkerne i hovedstaden skyldes skader forvoldt af rotter. Jeg har desuden spurgt Bo Kristensen i Tejn om der er noget om snakken, til det svarede han.: Jeg har set tusindvis af videofilm med rotter i kloakkerne og rotterne ødelægger enormt meget så det skal nok passe på det nærmeste.! Når de videnskabelige forskningsresultater fra Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen, Danmarks Skadedyrslaboratorium og Danmarks Tekniske Universitet ved professor i Spildevand Mogens Henze dokumenterer, at der er et Milliard efterslæb på kloakker i Danmark og at der skal bruge op imod 2 til 4 milliarder mere om året i Danmark for at undgå en rotteinvasion, forurenet grundvand og en enorm ekstraregning til vores efterkommere. Hvad vil I så gøre når Jan Fjorder skriftlig meddeler kommunalbestyrelsen og pressen på Bornholm i første omgang, at Forsyningen nu dokumenterer indsatsen på et niveau, som lever op til videnskabelig dokumentation? Især når de alligevel ikke vil montere rottespærrebrønde som skelbrønde mere. Hvad vil I gøre ved det? eller beskytte Jan Fjorder og hans vildledning og misinformation? Det man siger helt klart i juraen, det er, at det er illoyalt, at man overfor kommunalbestyrelsen melder eet ud og gør noget andet og skriver noget tredje. Det er altså Advokater, jurister, journalister og embedsfolk, der påpeger dette. Hvad vil I gøre ved det? eller beskytte Jan Fjorder og nedtone hans illoyalitet til nul. Jan Fjorder. Det er illoyalt, hvis vi havde gjort det. Hvem har den opfattelse, vil du godt hjælpe mig med det?

7 Ja, det kan jeg godt nu f.eks., du meddeler kommunalbestyrelsen og pressen på Bornholm den 12. november 2007, at Bornholms Regionskommune har monteret ca. 500 rottespærrer på Bornholm og heraf tæt på 99% af de bornholmske modeller? Jeg kan dokumentere, at der ikke er købt og monteret 500 rottespærrebrønde på Bornholm, men derimod kun ca. 250 i alt den 31 december 2007? Ifølge skriftlige oplysninger til ERFA gruppens spørgeskema i februar måned 2007 er der af Bornholms Regionskommunes Forsyning monteret 265 rottespærrer på Bornholm. ERFA gruppen spørgeskema tilsendt Forsyningen i december 2007 er aldrig blevet besvaret skriftlig med antal af monterede rottespærrer på 500 stykker som oplyst til kommunalbestyrelsen og pressen på Bornholm. Desuden gik Forsyningen efterfølgende ud i en TV2 udsendelse på Bornholm og oplyste at de monterede op til 500 rottespærrer om året på Bornholm. En TV 2 - udsendelse som senere blev udsendt landsdækkende i TV2.? Uden der nogensinde er blevet lavet et dementi af de udokumenterede påstande Som du skriver er der i 2005 anvendt 64 rottespærrer. I 2006, 36 stykker. I 2007 kommer forbruget ikke over 35 stykker rottespærrer skriver og meddeler Jan Fjorder, men kommunen købte først ifølge regning 8 stykker den 1. december 2007? Men ifølge oplysninger til Peter Skafte DR. Bornholm den 18. september 2007 er der allerede monteret stykker i det nordlige Gudhjem? Hvad vil I gøre ved, at Jan Fjorder oplyser, at der er monteret 500 rottespærrer på Bornholm når det er en bevidst løgn han beskriver til kommunalbestyrelsen, fordi han har jo selv oplyst til ERFA gruppen at der monteret 265 stykker. eller beskytte Jan Fjorder og hans misinformation TJ. Ja, det er jo de papirer, du kan tale med journalist Peter Skafte om f.eks. Steen Colberg Jensen. Vi må konstatere, at der er nogen detaljer vi er uenige om, men jeg syntes vi skal komme videre og lade være med at hæfte os ved detaljerne. TJ. Vi slutter her mødet og vi er måske kommet et lille stykke videre med hensyn til forståelse, jeg er bare så usikker på det hele fordi det hele virker som et spil ping pong og ordkløveri for mig. Torben Jensen.

Jeg har tidligere skriftlig anmodet om at få aktindsigt i behandlingen af Rottespærresagen, men aldrig fået svar tilbage fra Regionskommunen?

Jeg har tidligere skriftlig anmodet om at få aktindsigt i behandlingen af Rottespærresagen, men aldrig fået svar tilbage fra Regionskommunen? E-mail til chefjurist Helge Clausen 3. august 2009 Til chefjurist Helge Clausen og Borgmester Bjarne Kristiansen. Til Bornholms Regionskommune vedrørende mødereferat fra mødet den 17. marts 2009 udarbejdet

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Opfinder Torben Jensen skriver:

Opfinder Torben Jensen skriver: Opfinder Torben Jensen skriver: Jeg er blevet opfordret af Folketingsmedlemmer til at informere Folketingsmedlemmer om problemerne med at være iværksætter eller opfinder i Danmark. Emnet og problematikken

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Formanden for bestyrelsen, Erik Larsen, byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Karl Momsen som dirigent.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Sorvad den 10. oktober 2015 Med venlig hilsen Spørgsmål 1 Er borgmester Jan Petersen (S), de øvrige medlemmer

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Evaluering af et rådgivningsprojekt for kræftramte familier Fokuseret kort-tids forebyggende familierådgivning for familier med en forældre med kræft. Kræftens Bekæmpelse i Århus Psykologisk Institut,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden

Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden 18.7. 2002 18.7. 2002 18.7. 2002 18.7. 2002 Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden Tidlig opmærksomhed

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Verdens bedste kloaksystem.

Verdens bedste kloaksystem. Verdens bedste kloaksystem. Ved brug af TJ-brønden kan kloaksystemerne rottesikres, og dermed holde meget længere. Dette, oplyste Teknologisk Instituts Centerleder Inge Faldager på Rotte-Temadagene 1996

Læs mere

1. Status på option for Nexø Halmvarmeværk... 92. 2. Orientering om Balka - Snogebæk projekt... 93

1. Status på option for Nexø Halmvarmeværk... 92. 2. Orientering om Balka - Snogebæk projekt... 93 Bornholms Varme A/S 3.2.2012 91 Referat Bestyrelsesmøde nr. 17 Den 3. februar 2012 kl. 13.30 Mødested: Brovangen 9, Aakirkeby Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 8.2.2013 165. Bestyrelsesmøde nr. 25 Den 8. februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 8.2.2013 165. Bestyrelsesmøde nr. 25 Den 8. februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 8.2.2013 165 Referat Bestyrelsesmøde nr. 25 Den 8. februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring. Øster Hornum Varmeværk A.M.B.A. mod Ella Knudsen.

Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring. Øster Hornum Varmeværk A.M.B.A. mod Ella Knudsen. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Aalborg d. 07.10.2013 J.nr. 13-10170 Sekretær Jane Toft/tine jane@komplext.dk Øster Hornum Varmeværk A.M.B.A. mod Ella Knudsen. Undertegnede skal hermed efter Energiklagenævnets

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere.

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 40 Offentligt Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål B om solceller i Folketingets Klima-, Energi og Bygningspolitiske

Læs mere

Indbudte: chef gr.. Per Ole Petersen (kommende bestyrelsesformand deltog i mødet)

Indbudte: chef gr.. Per Ole Petersen (kommende bestyrelsesformand deltog i mødet) Bornholms Forsynings Brugerråd 30.05.2014 1 Referat. Brugerrådsmøde nr. 23 Den 30. maj 2014 kl. 9-11 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. René Nordin Bloch( Formand) Jens S. Koefoed Per Martlev Hansen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29. september 2009 kl. 19.30

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29. september 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 18.11.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 38 Den 18. november 2015 kl.15.00 Mødested: Brovangen 9, Aakirkeby.

Referat. Bornholms Varme A/S 18.11.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 38 Den 18. november 2015 kl.15.00 Mødested: Brovangen 9, Aakirkeby. Bornholms Varme A/S 18.11.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 38 Den 18. november 2015 kl.15.00 Mødested: Brovangen 9, Aakirkeby Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Betina Haagensen (Næstformand) Linda

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 20.4.2012 56. Bestyrelsesmøde nr. 15 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 20.4.2012 56. Bestyrelsesmøde nr. 15 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Spildevand A/S 20.4.2012 56 Referat Bestyrelsesmøde nr. 15 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Efter jeg i dag modtog orientering omkring byrådsmødet den, 25. juni står det det imidlertid sole klart for mig hvorfor.

Efter jeg i dag modtog orientering omkring byrådsmødet den, 25. juni står det det imidlertid sole klart for mig hvorfor. 1 Påstand Her ligger hunden begravet. Mail fra Palle Flebo-Hansen, den 20. juni 2012. Til Fra Slagelse kommune / Borgerrådgiveren Palle Flebo-Hansen Dato 20 juni 2012 Emne Politik Hej Lone! Jeg skriver

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen.

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen. Formandens beretning Endnu et år er gået i fjernvarmens tegn, Året har budt på flere forandringer, bland andet opsagde Gjerlev deres kontrakt med ULK, men det halve års opsigelse der stod i kontrakten

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Laurits Iversen og Per Sloth Nielsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Til bestyrelsen i Christiansgave 1 Kikkertundersøgelse

Læs mere

Referat. Bornholms Vand A/S 18.11.2011 36. Bestyrelsesmøde nr. 13 Den 18. november 2011 kl. 12.00 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Vand A/S 18.11.2011 36. Bestyrelsesmøde nr. 13 Den 18. november 2011 kl. 12.00 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Vand A/S 18.11.2011 36 Referat Bestyrelsesmøde nr. 13 Den 18. november 2011 kl. 12.00 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat. Generalforsamling Bornholms Forsyning A/S 27.05.2015 1. Generalforsamling Den 27. maj 2015 kl. 15.00 Mødested: Industrivej 1A, Rønne

Referat. Generalforsamling Bornholms Forsyning A/S 27.05.2015 1. Generalforsamling Den 27. maj 2015 kl. 15.00 Mødested: Industrivej 1A, Rønne Bornholms Forsyning A/S 27.05.2015 1 Referat Generalforsamling Den 27. maj 2015 kl. 15.00 Mødested: Industrivej 1A, Rønne Dirigent: Bemærkninger til dagsordenen: Indholdsfortegnelse: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere