Professionel Hjernetræning i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel Hjernetræning i praksis"

Transkript

1 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 21/ Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser eber behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introduk>on: Hvad er Professionel Hjernetræning? Computerøvelse: Overvågning (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Kort om effekt af kogni>v remedia>on og hjernens plas>citet Computerøvelse Våbenskjold (Psykiatriprogrammet i trænerudgave) Computerøvelse De hemmelige arkiver (Hjerneskadeprogrammet i trænerudgave) Opsamling på Våbenskjold og De hemmelige arkiver (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Hvordan implementerer man et kogni>vt trænings>lbud med øvelserne fra Professionel Hjernetræning? - Et eksempel fra rehabiliteringen 12:00-12:45: Frokost 12:45-16:00 (med pauser eber behov): Monitorering af compliance og resultater/resultater og opgaveliste Etablering af en klient/en gruppe /Bes>lling af et abonnement Hvad koster det? Computerøvelse To >ng på samme >d (Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus) Computerøvelse Hukommelse som elefant (Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus) Computerøvelse Basketball (Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus) Opsamling på To >ng på samme >d, Hukommelse som en elefant og Basketball (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) 1

2 Historie Hvad består systemet af? De tre programmer INTRODUKTION Hvad er Professionel Hjernetræning? En samling internetbaserede øvelser, der hver især træner specifikke kogni>ve funk>oner Et administraqonssystem, som gør det muligt for den træningsansvarlige at >ldele klienterne opgaver med passende sværhedsgrad og at overvåge klientens indsats og udbyxe. 2

3 Historie: Fra Happy Neuron >l Scien>fic Brain Training Pro Historie: Fra Scien>fic Brain Training Pro >l Professionel Hjernetræning 3

4 Hvad er Professionel Hjernetræning? Psykiatriprogram Samme inds>llinger for alle Ni faste sværhedsgrader Let at administrere Kan anvendes med lavere grad af træner- klient interak>on 18 øvelser Hjerneskadeprogram Fleksibelt Mulighed for individuel regulering af øvelsernes sværhedsgrad S>ller krav >l træner Kræver mere træner- klient interak>on Også mulighed for anvendelse af > faste sværhedsgrader 28 øvelser De tre programmer forskelle og ligheder Øvelser Hjerneskade Psykiatri Senior Stjernetydning X X X Basketball X X X Knæk koden X X X Forandring fryder X X Hukommelse som en elefant X X X Ordet på bordet X X X Former og farver X X Rig>gt sted, rig>gt >dspunkt X X X Våbenskjold X X X Jorden rundt X X Turen går >l... X X X Restaurant X X X Organisering X X Hvor er >ngene? X X X Indviklede figurer X X X Udsigtspunkt X X Rota>on X X X Gamle skrietegn X X Overvågning X X X To >ng på samme >d X X X De hemmelige arkiver X X X To >ng på samme >d X X Fuglesang X X Lydprøve X X Ordkløveri X Tårnene i Hanoi X Behændighed Find vej X X 4

5 Opgave 1 Psykiatriprogrammet: Bruger-tilstand Overvågning Den prakqske opgaver: I øvelsen skal man finde et bestemt symbol, som er gemt i et feltmønster fyldt med forskellige næsten iden>ske symboler. På de lexe niveauer får man præsenteret et symbol, som man skal iden>ficere blandt andre symboler i feltmønsteret. På de højere niveauer får man præsenteret et symbol, som man ligeledes skal iden>ficere i feltmønsteret, men her er der også et forstyrrende (næsten iden>sk) symbol. Det gælder således om ikke at lade sig distrahere af det forstyrrende element, men at huske og iden>ficere det symbol man får præsenteret >l start. Ydermere skal man på tre niveauer finde det umage symbol, dvs. et symbol som afviger fra de andre i feltmønsteret. 5

6 Overvågning KogniQve funkqoner der trænes: I øvelsen træner man vedvarende og selek>v opmærksomhed. Endvidere trænes visuelt overblik samt visuel og rumlig analyse og formgenkendelse. Overvågning Relevans for hverdags situaqoner: I øvelsen er det nødvendigt at fokusere på bestemte facexer og ignorere andre, som distraherer opmærksomheden. Denne funk>on kan være yderst vig>g, når man handler ind og skal finde en bestemt vare på hylden i supermarkedet. For eksempel skal man kunne holde fokus på den bestemte vare på hylden og ikke lade sig distrahere af de andre varer. Det samme gør sig gældende, når man skal finde sin pung på sofabordet blandt aviser og ugeblade eller sin ven i en menneskemængde samt at se nuancer i landskabet. 6

7 Overvågning Evaluering: To visuelle skalaer samt tekst som informerer om nøjag>ghed (%) og >d pr. korrekt svar (sekunder). Overvågning Tilpasning af sværhedsgraden: Der er 10 niveauer, som er blevet forprogrammeret i øvelsen for at sikre en let start og en jævnt s>gende sværhedsgrad. Inds>llingsmulighederne og sværhedsgraden akænger af størrelsen af feltmønsteret (4x4 >l 8x16) og hjælpetypen: Mul>symboler, Med hjælp, Med forstyrrende element og Et umage tegn eller ej. 7

8 Hjerneskade- og psykiatriprogrammet er bedst egnet Ql mennesker med: ü Alder mellem 18 og 65 år. ü Almindelig synsfunk>on. ü Præmorbidt intelligensniveau på minimum 70. ü Almindelige læsefærdigheder. ü Fuldt bevidstheds- og almindeligt orienteringsniveau. ü Tilstrækkeligt psykiatrisk stabilitet >l at sidde ned, mens sessionen foregår. Virker kogni>v træning/remedia>on og hvorfor? Ja (viser de fleste undersøgelser) Isoleret kogni>v træning har let- moderat effekt Kombineret kogni>v og arbejdstræning har moderat- stor effekt Kogni>v træning forstærker effekt af andre psykosociale behandlings>lbud Fordi: Hjernen er plas>sk (viser de fleste undersøgelser) 8

9 Hvad vil det sige, at hjernen er plas>sk? Hjernen forandrer sig gennem hele livsforløbet. Hjernens funk>oner formes af, hvordan de anvendes i praksis. Opretholdelse af hjernens funk>onsniveau (særligt oppe i alderen) akænger af hvordan den bruges. Intakte hjerneområder kan overtage funk>oner fra beskadigede områder. Hvad skal der så >l? 9

10 Udvalgt liveratur om kogniqv træning/remediaqon Systema)ske reviews/meta- analyser: Wykes T, et al. A meta- analysis of cogni>ve remedia>on for schizophrenia: methodology and effect sizes. Am J Psychiatry May;168 (5): Sitzer DI, et al. Cogni>ve training in Alzheimer's disease: a meta- analysis of the literature. Acta Psychiatr Scand Aug;114(2): Rohling ML, et al. Effec>veness of cogni>ve rehabilita>on following acquired brain injury: a meta- analy>c re- examina>on of Cicerone et al.'s (2000, 2005) systema>c reviews. Neuropsychology Jan;23(1): Mar>n M, et al. Cochrane Database Syst Rev Jan 19. Cogni>on- based interven>ons for healthy older people and people with mild cogni>ve impairment. Udvalgte nyere ar)kler: Kluwe- Schiavon B, et al. Execu>ve func>ons rehabilita>on for schizophrenia: A cri>cal systema>c review. J Psychiatr Res Jan;47(1): Gharaeipour M, ScoX B. Effects of cogni>ve remedia>on on neurocogni>ve func>ons and psychiatric symptoms in schizophrenia inpa>ents. Schizophr Res Dec;142(1-3): Cordier R, et al. Cogni>ve remedia>on has global cogni>ve and func>onal benefits for people with schizophrenia when combined with psychiatric rehabilita>on. Aust Occup Ther J Aug;59(4): Harvey PD, Bowie CR. Cogni>ve enhancement in schizophrenia: pharmacological and cogni>ve remedia>on approaches. Psychiatr Clin North Am Sep;35(3): Abbate- Daga G, et al. Effec>veness of cogni>ve remedia>on therapy (CRT) in anorexia nervosa: A case series. J Clin Exp Neuropsychol Aug 10. Kurtz MM. Cogni>ve remedia>on for schizophrenia: current status, biological correlates and predictors of response. Expert Rev Neurother Jul;12(7): Anaya C, et al. A systema>c review of cogni>ve remedia>on for schizo- affec>ve and affec>ve disorders. J Affect Disord Dec 15;142 (1-3): Sofuoglu M, DeVito EE, Waters AJ, Carroll KM. Cogni>ve enhancement as a treatment for drug addic>ons. Neuropharmacology Jan; 64:

11 VIGTIGT! Professionel Hjernetræning er IKKE behandling, remediering eller genoptræning. Professionel Hjernetræning er et redskab, som kan anvendes i behandlings-, remedierings- og genoptræningsforløb. Opgave 2 Psykiatriprogrammet træner-tilstand 11

12 Våbenskjold Den prakqske opgave: I denne øvelse skal man huske et våbenskjold og alle de dele, det består af, dvs. form, farve, mønstre og forskellige typer af hjelmtegn og våbenmærker. Inden våbenskjoldet skal genkaldes og - skabes, får man en distrak>onsopgave, som man skal udføre. Hereeer genskaber man våbentegnet med alle dets komponenter. Man får forskellige svarmuligheder ie. form, farve, mønster og våbenskjold. Våbenskjold KogniQve funkqoner der trænes: I denne øvelse træner man sin visuelle og rumlige opmærksomhed, percep>on og hukommelse. 12

13 Våbenskjold Relevans for hverdagssituaqoner: I hverdagen benyxer vi oee vores visuelle og rumlige percep>on og hukommelse. Det gør vi blandt andet, når vi skal finde vej et bestemt sted hen. Når vi skal huske, hvordan et bestemt tøjmærkes logo ser ud, husker hvor forskellige >ng i boligen er, eller hvordan forskellige forretninger er placeret i et indkøbscenter. Våbenskjold Tilpasning af sværhedsgraden: 10 niveauer er forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt s>gende sværhedsgrad. Sværhedsgraden akænger af våbenskjoldets mønsterkompleksitet (ensfarvet, simpelt eller komplekst), våbenmærker (0-3), >d >l indlæring af våbenskjoldet (30-60 sek.) og typen af distrak>ons- opgaver (på de lexere niveauer er distrak>onsopgaven tal man skal placere i den rig>g rækkefølge og på de højere niveauer er det ord, man skal placere i alfabe>ske rækkefølge). 13

14 Våbenskjold Evaluering: To visuelle skalaer som angiver henholdsvis >dsforbrug under indlæring og præcision. Desuden tekst, som informerer om rig>gheden af besvarelsen ie. våbenskjoldets form, farve, mønster og våbenmærke. På evalueringssiden har man mulighed for at se både egne og korrekte løsninger (=facit). Opgave 3 Hjerneskadeprogrammet - trænertilstand 14

15 De hemmelige arkiver Den prakqske opgave: Ord falder ned fra øverst i skærmbilledet. På skærmen ser man også nogle skuffer. Med musen skal man klikke på en skuffe, der udgør den kategori, som et ord passer i. Hereeer kategoriseres ordet i skuffen. Nogle skuffer har labels, andre har ikke. Når man ikke kender kategorierne, må man prøve sig frem og forsøge at regne dem ud, så man kan anbringe ordene i de rig>ge arkivskuffer. De hemmelige arkiver KogniQve funkqoner der trænes: Man træner fokuseret opmærksomhed/ koncentra>on og flere forskellige ekseku>ve færdigheder: Omtanke, kategorisering/ organisering, foregribelse af begivenheder og det at drage erfaringer af sine fejl. 15

16 De hemmelige arkiver Relevans for hverdagssituaqoner: Hverdagen indeholder mange ru>nesitua>oner, men det sker, at man løber ind i opgaver, hvor man ikke kender den rig>ge fremgangsmåde. Det kan være, når man starter på et nyt arbejde eller går i gang med et nyt computerprogram. Kategorisering er også en del af hverdagen: Når vasketøj sorteres i forhold >l vaskeprogrammer og farve, når man skal >lberede mad og vurdere, hvornår i forløbet man f.eks. skal koge kartoflerne og stege kødet, når man skal lave jævnbyrdige fodboldhold med lige fordeling af gode og mindre gode spillere. De hemmelige arkiver Tilpasning af sværhedsgraden: 10 niveauer er blevet forprogrammeret, hvilket bevirker en let start og en jævnt s>gende sværhedsgrad. Sværhedsgraden akænger af antal arkivskuffer (fra 2 >l 6) og antallet af arkivmapper, der er uden labels. 16

17 De hemmelige arkiver Evaluering: Tre visuelle skalaer som angiver henholdsvis nøjag>ghed, antal fejl og gen. reak>ons>d. Desuden tekst som informerer om nøjag>ghed (%), antal fejl (tal) og reak>ons>d (sekunder). På evalueringssiden har man mulighed for at se både egne og korrekte løsninger (=facit). Hvordan implementerer man et kogniqvt træningsqlbud med øvelserne fra Professionel Hjernetræning? - Et eksempel fra rehabiliteringen 17

18 ü Hvad er klinisk kognitiv træning i praksis? ü Det basale: Hardware og lokale ü Et program ü Visitation ü Forundersøgelse ü Trænerrollen i og uden for træningslokalet ü Evaluering af forløbet Praktisk klinisk kognitiv træning I klinisk sammenhæng er et kognitivt træningstilbud IKKE et forskningsprojekt, men et behandlingstilbud på linje med andre tilbud, som psykoedukation, samtaleterapi etc. I klinikken er man ikke forpligtet af den stringens og objektive effektmåling, som knytter sig til forskning. Tværtimod kan man som i enhver anden klinisk behandling være fleksibel og tilpasse sig patientens vekslende tilstande og behov og løbende justere målsætningerne. Som i alt andet klinisk behandlingsarbejde er der tale om en fortløbende samstemning mellem behandlingens mål og patientens ønsker og behov. 18

19 Det basale: Lokale og hardware Visitation Man bør i første omgang prioritere deltagere som hyppigt og samtidigt med den kognitive træning har aktiviteter med kognitive krav, f.eks. arbejde og uddannelse. Samtidig aktivitet kan i synergi med den kognitive træning maksimere udbyttet af begge dele. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt patienten har tid og overskud til begge aktiviteter. 19

20 Opgaver: Forsamtale: Lave introduktion til programmet og øvelserne Vurdere om deltageren er klar til programmet, eller indledningsvist skal have et individuelt tilrettelagt program Vurdere hvorvidt deltageren vil have brug for kompensations-midler, f.eks høretelefoner, OBS! det skal tydeliggøres, at målet er at blive så uafhængig af kompensationsmidler som muligt. Skemaer: MIC-SR mhp. på vurdering af de kognitive problemer, som deltageren selv oplever i sin hverdag. OBS! Resultatet i MIC-SR-skemaet kan med stor fordel sammenholdes med resultatet fra en kognitiv/neuropsykologisk undersøgelse. Mine mål for kognitiv træning mhp. fastsættelse af eksterne mål for træningen. Samtidige aktiviteter mhp. eksplicitering af samtidige aktiviteter, som kan optimere udbyttet af den kognitive træning. 20

21 21

22 Et program: Blok A: Opmærksomhed og Forarbejdningshastighed Her træner man b.la. evnerne til at fastholde fokus på en opgave, fastholde årvågenhed og præstationsniveau gennem længere tid hurtig og korrekt reaktion. Blok B: Indlæring og hukommelse Her træner man b.la. evnerne til sproglig, auditiv og visuel hukommelse, forskellige indlæringsstrategier, f. eks. at danne overkategorier, visuelle og rumlige kapaciteter, f.eks. forestillingsevne. Blok C: Arbejdshukommelse og problemløsning Her træner man b.la. evnerne til på samme tid at fastholde og bearbejde indtryk og information, logisk tænkning og problemløsning, f.eks. strategisk tænkning sproglig og visuel problemløsning. 22

23 En session: Varighed ca. 1½ time. Det er hensigten, at deltageren hver gang træner med tre øvelser. Deltageren vælger selv, hvornår der skal holdes pause. Undlader en deltager at holde pause(r) er det en træneropgave at gøre opmærksom på og tilskynde til dette. 23

24 24

25 Supplerende øvelser Anvendes ved behov, fx. hvis man løber tør, eller klienten keder sig Rota>on : Opmærksomhed og forarbejdningshas>ghed. Lydprøve : Indlæring og hukommelse. Fuglesang : Indlæring og hukommelse. Ordet på bordet : Indlæring og hukommelse. Hvor er >ngene : Indlæring og hukommelse. Knæk koden : Arbejdshukommelse og problemløsning. Alternative forløbs-modeller: Slow-open: Forløbet afsluttes når det vurderes, at klienten har nået sine mål. Intensive: Trænings-sessioner flere gange pr. uge. Forløbsmodellen skal afspejle den gruppe, man tilbyder træning til. Jo mere psykisk skrøbelig medlemmerne er, desto større krav stilles der til den pædagogiske tilgang. 25

26 Trænerrollen - i træningslokalet, den formelle del Mål: At observere klientens kogni>ve arbejds- s>l med henblik på at give underbygget feed- back og befordre udvikling: Overses detaljer? Hvordan anvendes kompensa>on? Hvordan er tempoet? Arbejdes der organiseret? Overskrides >dsgrænser? Er der kort- og lang>dshukommelses- vanskeligheder? Etc. Målet er ikke at løse pa>entens opgaver, men gennem dialog at øge fokus på hvorledes hans kogni>on fungerer og hvilke strategier som er hensigtsmæssige i f.t. opgaven. Trænerrollen - i træningslokalet, den emoqonelle del Løbende - evaluere klientens metakognition og frustrationsgrad - på indfølende vis påpege problemer - være realistisk opmuntrende - lave aktiv rollemodellering Fordi: Personer med kognitive vanskeligheder har en hverdag/historie karakteriseret ved kognitive dysfunktioner = nederlag i forbindelse med uddannelse, arbejde og social kontakt. 26

27 Trænerrollen - udenfor træningslokalet (coachingsamtalen) Evaluere Blokkens Evner jeg har trænet -skema Evaluere status på skemaerne: - MIC-SR - Mine mål for kognitiv træning - Samtidige aktiviteter På baggrund af dialog med klienten, vdr. særligt udfordrende og styrkende øvelser, at sammensætte det individuelle program til session 7 og 8. Træneren opsætter øvelser til næste session. Trænerrollen - udenfor træningslokalet (coachingsamtalen) Ved (arbejds-)rehabilitering er det særlig vigtig også at fokusere på arbejdspladskompetencer: Almene: Mødestabilitet Regler og aftaler Initiativ Sociale kompetencer: Samarbejde Motivation i arbejdet Håndtering af kritiske situationer 27

28 Trænerrollen - udenfor træningslokalet (coachingsamtalen) Dialog vedrørende hvordan træningen styrker klientens oplevelse af kompetenceog autonomifølelser. VIGTIGT fordi det udvikler selvværd og indre motivation. Jeg bliver bedre og bedre i den kognitive træning Det lykkes for mig at lave kognitiv træning Jeg kan lave selvstændige valg i min kognitiv træning Evaluering af forløbet og udbyttet 1. Er deltageren kommet tættere på sine eksterne træningsmål? 2. Oplever deltageren færre kognitive problemer i sin hverdag? Kan med stor fordel sammenholdes med resultatet fra en kognitiv/neuropsykologisk undersøgelse? 3. Føler deltageren sig mere kompetent til at passe på sig selv og håndtere udfordringer i hverdagen? 4. Er deltageren blevet mere bevidst om sammenhængen mellem hans/hendes kognition, hverdag og selvværd? 5. Skal forløbet forlænges i en tilpasset form? 28

29 BESTILLING AF ET ABONNEMENT 29

30 30

31 Gode råd Tænk over hvilke navne og hvilken kode, du vælger ved oprexelsen: Hvis I er flere trænere på samme arbejdsplads, så vælg et fælles brugernavn og en fælles adgangskode (undlad at bruge din egen foretrukne). Vælg et korrekt organisa>onsnavn og gør det så enkelt som muligt, da det i visse >lfælde vil være nødvendigt, at bruge det ved login. 31

32 Psykiatri- programmet: Bruger- modus 32

33 33

34 Abonnementet fornys automa>sk Et grundabonnement koster: Hvad koster det? Hjerneskadeprogram: 420 Kr. pr måned (525 kr inkl. moms). Psykiatriprogram: 320 kr. pr måned (400 kr inkl. moms). Seniorprogram: 320 kr. pr måned (400 kr. inkl. moms). I grundabonnementet er inkluderet 10 ak>ve brugerkon>. Et Qllægsabonnement med adgang >l at åbne yderligere 10 ak>ve brugerkon> koster 275 Kr. pr måned (343,75 Kr inkl. moms). Der kan tegnes abonnement for 3, 6 eller 12 måneder ad gangen. Ved tegning af abonnement på 12 måneder opnås 20 % rabat. Det er muligt at købe Qllægsabonnement sammen med grundabonnement, eller på et senere >dspunkt. Betaling foregår via fakturering (evt. elektronisk faktura, hvis det ønskes) og bankoverførsel. 34

35 Opret en ny bruger Tildel øvelser Inds>l sværhedsgrad ADMINISTRATION Opret en brugerkonto I det følgende bliver gennemgået: 1. Hvordan man oprexer en brugerkonto 2. Hvordan man vælger øvelser >l brugeren 3. Hvordan man inds>ller sværhedsgrad 4. Hvordan man flyxer en bruger 5. Hvordan man deak>verer en bruger 35

36 Gode råd Vælg et simpelt brugernavn og en kode, der er let at huske, men undlad at gøre det FOR simpelt (f.eks.: Ole og 1234 ). Start med at gøre enkelte, simple øvelser >lgængelige for brugeren og udvid eeerhånden. Sid sammen med brugeren og gennemgå øvelsen hver gang, der åbnes for en ny, så det sikres, at han/ hun ved, hvad den går ud på. Send link i mail >l forenklet login- side Etablering af en klient 36

37 Administra>on af brugerkon> 37

38 Opgave 4 Opret en brugerkonto Opret en gruppe Flyt brugerkontoen Deak>ver kontoen 38

39 Følg med i dine brugeres arbejdsindsats Evaluer resultater Sæt øvelser på opgaveliste RESULTATER OG OPGAVELISTE Lav et træningsprogram Hjerneskadeprogram Opret en opgaveliste med de opgaver, som du ønsker, at brugeren skal gennemføre, med den ønskede inds>lling og med det ønskede antal repe>>oner. Tænd for de øvelser, som brugeren skal træne med, brug de automa>ske niveauer og lad antallet af repe>oner være frit. Psykiatriprogram Tænd for de øvelser, som brugeren skal træne med, brug de automa>ske niveauer og lad antallet af repe>oner være frit. 39

40 Automa>ske niveauer Hjerneskadeprogram Oprykning når øvelsen er gennemført to gange med en præcision over 80 % Man rykker et niveau ned, hvis præcisionen er under 60 %. Psykiatriprogram Oprykning når øvelsen er gennemført to gange med en præcision på 100 % Man kan ikke rykke ned på et lavere niveau. Resultater og opgavelister I det følgende bliver gennemgået: 1. Hvordan man kan få overblik over brugernes arbejdsindsats og resultater 2. Hvordan man sæxer øvelser på opgavelisten 3. Hvordan man inds>ller sværhedsgraden 40

41 41

42 42

43 Sæt opgave på opgavelisten 43

44 44

45 Trænings- øvelser: Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus Hjerneskade- programmet: Træner- modus Hjerneskade- programmet: Træner- modus Den prak>ske opgave: To Qng på samme Qd: Først laver man en simpel visuel opgave, hvor det gælder om at reagere på en bestemt måde, når et givet symbol optræder. Hereeer laver man en simpel lydopgave, hvor ord, man hører, skal sorteres i kategorier. Til sidst skal begge opgaver udføres sam>digt. Hukommelse som en elefant: I denne øvelse præsenteres man for forskellige ordlister, som skal indlæres og genkendes. Ordlisterne har forskellige længder og varierer ie., hvorvidt ordene er indbyrdes relaterede i en kategori. Ved genkendelsen skal de indlærte ord iden>ficeres blandt ord, som ikke er på den første liste, man ser. Basketball: I øvelsen vises to rækker med tegnede basketballnet, som indeholder et antal farvede bolde. Opgaven er at regne ud, hvor mange flytninger der skal >l for at ændre den øverste række, så den bliver magen >l den nederste. 45

46 Kogni>ve funk>oner der trænes: To Qng på samme Qd: I øvelsen træner man audi>v og visuel forarbejdningshas>ghed, delt og selek>v opmærksomhed samt impulshæmning. Hukommelse som en elefant: I denne øvelse træner man verbal episodisk hukommelse samt indlærings- strategier f.eks. ved at lave kategorier eller historier med ordene. Basketball: Her træner man grundlæggende problemløsning: Man er s>llet overfor et problem, hvor man skal afgøre, hvilke metoder der skal anvendes for at løse det. Mentalt skal man planlægge og udøve strategi. Problemløsningen skal understøxes af koncentra>on. Øvelsen indebærer endvidere træning af den visuelle fores>llingsevne, da boldene ikke kan flyxes med computermusen. Alle handlinger skal således mentalt visualiseres. Relevans for hverdags situa>oner: To Qng på samme Qd: Simpel opmærksomhed/forarbejdning anvendes, når man fokuserer på og koncentrerer sig om tekst eller tale. Delt opmærksomhed anvendes f.eks. ved bilkørsel, når man på samme >d holder øje med trafikken og taler med en passager. Selek>v opmærksomhed bruger man, når man skal lyxe eeer, hvad en kammerat siger på en støjende café. Hukommelse som en elefant: I hverdagen har man oee brug for at indlære og huske >ng, beskeder og oplysninger, som man senere skal bruge i en anden situa>on: Det kan f.eks. være en aeale med en ven eller >ng man skal bruge i sin husholdning. Indlærings- strategier kan være en fordel i mange arbejdssitua>oner, hvor man skal organisere opgaver og >ng, man får at vide f.eks. ie. hvilken ugedag, man skal lave særlige opgaver. Basketball: Det er ikke alle hverdagens opgaver, som kan løses med ru>ne. Nogen gange står man i situa>oner, hvor man skal afgøre: Hvad er målet? Hvilke regler og begrænsninger er der? Er der en bestemt måde, som det er hensigtsmæssig at starte på? Etc. Impulsive handlinger kan sjældent anvendes >l den slags opgaver. Situa>onerne kan opstå, når man skal løse opgaver sammen med andre mennesker, f.eks. indrexe et kontor, eller når man er alene, f.eks. første gang man skal på posthuset i et nyt kvarter. 46

47 Ingen er for små og ingen er for store >l kogni>v træning Tak for i dag God fornøjelse med den kogni>ve træning 47

Professionel Hjernetræning i praksis

Professionel Hjernetræning i praksis Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 17/5 2013 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser e@er behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introdukhon: Hvad er Professionel Hjernetræning? Computerøvelse:

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 16.01.2015 Dagens program: 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis. København d. 3. oktober 2013

Professionel Hjernetræning i praksis. København d. 3. oktober 2013 Professionel Hjernetræning i praksis København d. 3. oktober 2013 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012 Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis Kolding 30/11 2012 Dagens program: 09:00-09:30 Kursus-check-in og Morgenbuffet 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser eaer behov): Velkomst, præsenta)on og gennemgang af programmet Introduk)on: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding 12.03.2015

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding 12.03.2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 12.03.2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder.

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Giv dig venligst god tid til at læse de følgende udsagn.

Læs mere

Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0

Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0 Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0 Psykolog Torben Ø. Christensen Ergoterapeut Kristina Christensen Under pres : 2 Blok A: Opmærksomhed

Læs mere

Manual. (Version 1.1, 01.02.2012)

Manual. (Version 1.1, 01.02.2012) Manual (Version., 0.02.202) Hvad er Professionel Hjernetræning? Indhold Hvad er Professionel Hjernetræning?... 3 Sådan fungerer et abonnement på Professionel Hjernetrænings træningsprogrammer... 3 Træningssidens

Læs mere

Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser?

Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser? Introduk)onskursus: Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser? Formål: At deltagerne opnår: - overblik over SBT/Professionel

Læs mere

Manual. Version dk.scientificbraintrainingpro.eu

Manual. Version dk.scientificbraintrainingpro.eu Manual Version 2.0 www.professionelhjernetraening.dk dk.scientificbraintrainingpro.eu 1 Indhold 1. Professionel Hjernetræning og denne manual... 4 1.1 Om Professionel Hjernetræning... 4 1.2 Denne manual...

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

KOGNITIVE VANSKELIGHEDER SOM FØLGE AF MISBRUG OG HVAD GØR VI I PRAKSIS? Ved konferencen Hash og stoffer på hjernen, DGI- byen, den 3.

KOGNITIVE VANSKELIGHEDER SOM FØLGE AF MISBRUG OG HVAD GØR VI I PRAKSIS? Ved konferencen Hash og stoffer på hjernen, DGI- byen, den 3. KOGNITIVE VANSKELIGHEDER SOM FØLGE AF MISBRUG OG HVAD GØR VI I PRAKSIS? Ved konferencen Hash og stoffer på hjernen, DGI- byen, den 3. oktober 2016 Et neuropsykologisk perspek1v på misbrug og dets konsekvenser,

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

Kogni&ve forstyrrelser ved stress, depression og angst

Kogni&ve forstyrrelser ved stress, depression og angst Kogni&ve forstyrrelser ved stress, depression og angst Louise Meldgaard Bruun, 2013 Kogni&on? Kogni&on = den menneskelige erkendelse, tænkning og anvendelse af viden Obs Skelnen mellem tænkningens form

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys hjælper dig og dine patienter til større succes Som fysioterapeut, har man kun succes med træning, hvis patienterne får lavet øvelserne

Læs mere

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil TST Privat og fortroligt 13 oktober 2008 Thomas Thomsen Råscore Standardscore Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil score Opfattelsesevne 47 46 1 46 88 Ræsonnement 16 12 4 10 15 Tal, hastighed

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD Børn gør det godt hvis de kan ADHD Koncentration Impulsgennembrud Hyperaktivitet Eksekutive vanskeligheder Opmærksomheds forstyrrelser Eksekutive styre funktioner Neuropsykologiske

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex Trænerguide del 1 Matematikleg Flex www.mv-nordic.com 1 TRÆN MED MATEMATIKLEG FLEX Matematikleg Flex er et adaptivt øvelsesprogram, som træner de basale matematiske færdigheder så som opfattelse af antal,

Læs mere

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital Vanskelige at opdage og forstå Anerkendes ofte sent eller slet ikke

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

Førstehjælp i teori og metode. En kort guide 6l au6smespecifikke, specialpædagogiske 6lgange

Førstehjælp i teori og metode. En kort guide 6l au6smespecifikke, specialpædagogiske 6lgange Førstehjælp i teori og metode En kort guide 6l au6smespecifikke, specialpædagogiske 6lgange Hvad adskiller teori og metode? Helt grundlæggende kan man sige, at teori er et niveau dybere end metode. Det

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Evaluering & indikatorer på god inklusion - Odense 2015 -

Evaluering & indikatorer på god inklusion - Odense 2015 - 11/05/15 Evaluering & indikatorer på god - Odense 2015-1 Program Introduk2on & baggrund 10.15 10.45 Eksempler fra praksis tegn på god i Vordingborg kommune 10.45 11.05 10 minuaers pause Case & refleksion

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Nå dine mål gennem visualisering

Nå dine mål gennem visualisering Nå dine mål gennem visualisering Koncentration & Restitution At dagdrømme om det put, du fik i hul på 18. green. At se for sig, hvordan det var at løbe over målstregen til det årlige 5km løb med arbejdspladsen.

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser Opsamling fra sidst Torsdag den 8. november v. Britt Riber Kommunikation med særlige s patienter Interaktion med ængstelige patienter Anerkendende kommunikation Positivt menneskesyn Autentisk Autentisk

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

PSYKIATRI MENNESKE RELATION. Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut.

PSYKIATRI MENNESKE RELATION. Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut. PSYKIATRI MENNESKE RELATION Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut. jn@psykiatrifonden.dk AFTENENS PROGRAM Hvad er psykisk sårbarhed? Hvad er mental sundhed? Hvordan er det at arbejde med psykisk

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.studerende Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Baggrund for

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Kognitive hierarki. Blok 3 Strategi. Blok 2. Blok 1. Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn. Analyse

Kognitive hierarki. Blok 3 Strategi. Blok 2. Blok 1. Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn. Analyse Opmærksomhed Hjernen Kognitive hierarki Blok 3 Strategi Blok 2 Blok 1 Analyse Visuel Hukommelse Auditiv Kompetencerne Taktil Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn Hyperaktive

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Velkommen til regionalt medlemsmøde. Program 12-06-2014

Velkommen til regionalt medlemsmøde. Program 12-06-2014 Velkommen til regionalt medlemsmøde Sclerose og kognitive problemer Scleroseforeningen Forår 2014 Oplægsholder: Neuropsykolog Jannie Engelbrecht 1 Program 18.30-18.35 Velkomst - om Scleroseforeningen -

Læs mere

Dagens program. 1

Dagens program. 1 Dagens program Hjernen og hvordan den fungerer Hjernen og fysisk træning Sådan kan vi holde os skarpe om hjernesundhed Mo=va=on og vaner hjernes forsvar mod forandringer og hvordan vi kan træne det Sådan

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3 Tidlig opsporing af sygdomstegn. AMU Kursus 46874 Fag og læringskonsulent: Dag 3 Program for dag 3 Velkomst v. og registrering Tjek ind og opsamling Observationer. Objektiv/subjektiv. Det kliniske blik.

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Information om træthed

Information om træthed Information om træthed 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad menes med? Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen Kognitiv: Mentale processer vedrørende tænkning. Bl.a. opmærksomhed, koncentration, hukommelse,

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING FAKTA: Overspringshandlinger og udskydelsesadfærd er et velkendt fænomen for mange. Forskningen viser, at det især er studerende (75

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

Kognitive problemer hos elever med epilepsi

Kognitive problemer hos elever med epilepsi Vibeke Hansen, konsulent, Videnscenter om Epilepsi Kognitive problemer hos elever med epilepsi Selvom mange børn med epilepsi er normaltbegavede og klarer sig i skolen på lige fod med kammerater uden epilepsi,

Læs mere

Bevægelse i undervisningen

Bevægelse i undervisningen Bevægelse i undervisningen Formål Vi vil have mere bevægelse i undervisningen for at øge koncentrationsevnen, så eleverne bedre kan huske, hvad de har lært. Bevægelse kan både være med fagligt indhold

Læs mere

Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV

Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV Nedenfor vises en oversigt over de forandringer, der er blevet gennemført i forbindelse med revideringen af WISC-IV til WISC-V. Først beskrives ændringer,

Læs mere

NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT

NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT Som det eneste sted i Skandinavien er Instituttet certificeret til at tilbyde NVTforløb. Den unikke teknik træner brugen af halvsidigt syn efter hjerneskade, så man efter cirka

Læs mere

Senior. Mikro Værkstedet

Senior. Mikro Værkstedet Mikro Værkstedet Senior Udviklet af LäraMera Program AB, Kognitiva Kompaniet AB og Leripa AB Dansk version v/ Mikro Værkstedet, www.mikrov.dk Idé og program: Research og program: Pædagogik og manuskript:

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Behandling af arbejdsbetinget stress

Behandling af arbejdsbetinget stress Behandling af arbejdsbetinget stress Erfaringer fra en stressklinik Ved Cand. Psych. Eva Borgen Paulsen & Cand. Psych. Sara Lundhus Løkken Stress Center a/s www.lokkenstresscenter.dk Indhold Om Løkken

Læs mere

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza De grundlæggende kognitive dysfunktioner Empati: Empati er driften til at identificere andres menneskers

Læs mere

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Implementeringsguide

Implementeringsguide Implementeringsguide Erfaringer fra implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering Efter en måneds tid kunne jeg simpelthen begynde at mærke, at min hjerne blev skarpere. ( )

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Hvorfor de 7 lægeroller?

Hvorfor de 7 lægeroller? De 7 lægeroller De 7 lægeroller Det overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse ligger hos Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De 7 roller dækker over de funk;oner, som speciallægen

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning For at kunne implementerer en tydelig struktur for eleverne i hverdagen, er det nødvendigt at hver enkelt medarbejder har en grundlæggende

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

ViSS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Side 1 Dyrehaven 10 C, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

ViSS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Side 1 Dyrehaven 10 C, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Velfærdsteknologi målrettet mennesker med demens Demens udvikles i mange tilfælde langsomt og snigende. Symptomerne er i begyndelsen ofte uspecifikke, lette at overse og kan forveksles med fx milde symptomer

Læs mere