Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding"

Transkript

1 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding

2 Dagens program: 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning? Øvelser: Overvågning (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Om effekt af kognitiv træning og hjernens plasticitet Øvelse Våbenskjold Opsamling på Våbenskjold (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Hvordan implementerer man et kognitivt træningstilbud med øvelserne fra Professionel Hjernetræning? - Et eksempel 12:00-12:45: Frokost 12:45-16:00 (med pauser efter behov): Hvordan implementerer man et kognitivt træningstilbud med øvelserne fra Professionel Hjernetræning? - Et eksempel (fortsat) Øvelse: Basketball Bestilling af et abonnement og pris Administrationssystemet: Oprettelse og redigering af brugere og grupper Tænd og sluk for øvelser Træningsprogram Resultater Øvelse: Administrationssystemet Evt. afprøvning af et par øvelser (f.eks. Hukommelse som elefant og De hemmelige arkiver ) Afrunding og opsamling

3 Hvad er Professionel hjernetræning?

4 En samling internetbaserede øvelser, der hver især træner specifikke kognitive funktioner Et administrationssystem, som gør det muligt for den træningsansvarlige at tildele klienterne opgaver med passende sværhedsgrad og at overvåge klientens indsats og udbytte.

5 Historie: Fra Happy Neuron til Scientific Brain Training Pro

6 Historie: Fra Scientific Brain Training Pro til Professionel Hjernetræning

7 Historie: Fra Scientific Brain Training Pro til Professionel Hjernetræning

8 Hvad er kognitiv træning?/hvordan kan man i praksis bruge øvelserne i Professionel Hjernetræning?

9 Kognitive funktioner er en forudsætning for at lære om, forstå og kende den verden, man lever i Opmærksomhed Koncentration Indlæring Hukommelse Initiativ Overblik Planlægning Formålet med kognitiv træning er at fastholde, udvikle eller genetablere forudsætninger for at lære om, forstå og kende den verden, man lever i

10 Elementerne i kognitiv træning Individ med kognitive vanskeligheder Elektronisk redskab Kognitiv træner Kognitive øvelser

11 Øvelsens egenskaber KOGNITIV ØVELSE Trænings egenskaber En praktisk udfordring Graduerings egenskaber Relation til hverdagen Feedback egenskaber

12 Opgave 1 og 2: Øvelserne Overvågning og Find vej

13 Overvågning den praktiske udfordring På de lette niveauer får man præsenteret et symbol, som man skal identificere blandt andre symboler i feltmønsteret. På de højere niveauer får man præsenteret et symbol, som man skal identificere i feltmønsteret, men her er der et forstyrrende (næsten identisk) symbol. Det gælder således om ikke at lade sig distrahere af det forstyrrende element, men at huske og identificere det symbol man får præsenteret til start. Ydermere skal man på tre niveauer finde det umage symbol, dvs. et symbol som afviger fra de andre i feltmønsteret.

14 Overvågning funktioner som trænes - visuelt overblik - vedvarende opmærksomhed - selektiv opmærksomhed - rumlig analyse - formgenkendelse

15 Overvågning - relation til hverdagen Disse funktioner er vigtige, når man handler ind og skal finde en bestemt vare på hylden i supermarkedet. For eksempel skal man kunne holde fokus på den bestemte vare på hylden og ikke lade sig distrahere af de andre varer. Det samme gør sig gældende, når man skal finde sin pung på sofabordet blandt aviser og ugeblade, sin ven i en menneskemængde eller sin kuffert på bagagebåndet i lufthavnen.

16 Overvågning Feedback: To visuelle skalaer samt tekst som informerer om nøjagtighed (%) og tid pr. korrekt svar (sekunder).

17 Graduering af sværhedsgraden*: Overvågning Der er 9/10 niveauer, som er blevet forprogrammeret i øvelsen for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Indstillingsmulighederne og sværhedsgraden afhænger af størrelsen af feltmønsteret (4x4 til 8x16) og hjælpetypen: Multisymboler, Med hjælp, Med forstyrrende element og Et umage tegn eller ej. * I psykiatriprogrammer

18 Overvågning Der er således: 4 x 10 x 4 x 2 x 6 = 1920 mulige varianter af denne øvelse

19 Psykiatri- eller Hjerneskadeprogram? Psykiatri- og Seniorprogram Samme indstillinger for alle Ti faste sværhedsgrader Let at administrere Kan anvendes med lavere grad af træner-klient interaktion Mulighed for træningsprogram 18/21 øvelser Hjerneskadeprogram Mulighed for individuel regulering af øvelsernes sværhedsgrad Mulighed for anvendelse af ni faste sværhedsgrader Individuel regulering af sværhedsgrad kræver mere træner-klient interaktion Mulighed for træningsprogram 28 øvelser

20 De tre programmer forskelle og ligheder Øvelser Hjerneskade Psykiatri Senior Stjernetydning X X X Basketball X X X Knæk koden X X X Forandring fryder X X Hukommelse som en elefant X X X Ordet på bordet X X X Former og farver X X Rigtigt sted, rigtigt tidspunkt X X X Våbenskjold X X X Jorden rundt X X Turen går til... X X X Restaurant X X X Organisering X X Hvor er tingene? X X X Indviklede figurer X X X Udsigtspunkt X X Rotation X X X Gamle skrifttegn X X Overvågning X X X To ting på samme tid X X X De hemmelige arkiver X X X To ting på samme tid X X Fuglesang X X Lydprøve X X Ordkløveri X Tårnene i Hanoi X Behændighed Find vej X X

21 Evidens - Virker kognitiv træning?

22 Evidens ved kognitiv træning Kognitiv træning har effekt ved flere forskellige lidelser (forskellige faktorer modificerer udbyttet) Isoleret kognitiv træning har let-moderat effekt Kombineret kognitiv og arbejdstræning har moderatstor effekt Kognitiv træning forstærker effekt af andre psykosociale behandlingstilbud Kognitiv træning kan påvirke selvværd Der er fortsat behov for forskning i feltet

23 Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Kan kombineret kognitiv træning og arbejdstræning implementeres i en rehabiliterings kontekst? 2. Kan det udvikle deltagernes kognition og arbejdsparathed? N 96 Alder gnst: 36,8 Kvinder: 69 (72%) Affektiv lidelse 73 (79 %) Forudgående stabil tilknytning til arbejdsmarkedet 42 (44%)

24 Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Samlet range: 0-36 Delskala range: 0-12 Kognition Tilstand Personlighed Kontekst

25 Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Kognition MI C- SR Baseline Afslutning Signifikans Cohen s d Total 2 6, ,7 7 0, ,5 5 Opmærksomhed (n=96) Eksekutive funktioner (n=96) Hukommelse (n=96) 9,46 7,63 0,000 0,62 8,29 6,83 0,000 0,46 8,44 7,31 0,000 0,37 Cohen s d Effektstørrelse: 0.20=lille; 0.50=medium; 0.80=stor

26 Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Motivation 7,00 6,00 5,82 5,83 5,82 5,31 5,18 5,28 5,30 5,17 5,12 5,21 5,62 5,67 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Første måling (n=79) Anden måling (n=63) Tredje måling (n=46) Fjerde måling (n=27) Interesse Værdi Valg

27 Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Arbejdsparathed Start Slut Antal Procent Antal Procent Ja % % Nej % % Ved ikke 5 5 % 4 4 % Missing 4 4 % 6 6 % I alt % %

28 Hvad vil det sig, at hjernen er plastisk? - hjernen forandrer sig gennem hele livsforløbet - hjernens funktioner formes af, hvordan de anvendes i praksis - opretholdelse af hjernens funktionsniveau (særligt oppe i alderen) afhænger af hvordan den bruges - Er det kompensation eller recovery?

29 Hvad skal der så til?

30 VIGTIGT! Professionel Hjernetræning er IKKE behandling, remediering eller genoptræning. Professionel Hjernetræning er et redskab, som kan anvendes i behandlings-, remedierings- og genoptræningsforløb. Professionel Hjernetræning muliggør mange gentagelser af handlinger, hvilket er en betingelse for automatisering.

31

32 Våbenskjold Den praktiske opgave: Man skal huske et våbenskjold og de dele, det består af, dvs. form, farve, mønstre og forskellige typer af hjelmtegn og våbenmærker. Inden våbenskjoldet skal genkaldes og -skabes, får man en distraktionsopgave, som man skal udføre. Herefter genskaber man våbentegnet med alle dets komponenter. Man får forskellige svarmuligheder ift. form, farve, mønster og våbenskjold.

33 Våbenskjold Kognitive funktioner der trænes: - Visuel opmærksomhed - Rumlig opmærksomhed - Visuel hukommelse - Rumlig hukommelse

34 Våbenskjold Relevans for hverdagssituationer: I hverdagen benytter vi ofte vores visuelle og rumlige opmærksomhed og hukommelse, bl.a., når vi skal finde vej et bestemt sted hen. Når vi skal huske, hvordan et bestemt tøjmærkes logo ser ud, hvor forskellige ting i boligen er, eller hvordan forskellige forretninger er placeret i et indkøbscenter, spiller vores visuelle og rumlige opmærksomhed og hukommelse en central rolle.

35 Implementering af kognitiv træning

36 Hvad er klinisk kognitiv træning i praksis? Det basale: Hardware og lokale Et program Visitation Forundersøgelse Trænerrollen i og uden for træningslokalet Evaluering af forløbet

37 Praktisk klinisk kognitiv træning I klinisk sammenhæng er et kognitivt træningstilbud IKKE et forskningsprojekt, men et behandlingstilbud på linje med andre tilbud, som psykoedukation, samtaleterapi etc. I klinikken er man ikke forpligtet af den stringens og objektive effektmåling, som knytter sig til forskning. Tværtimod kan man som i enhver anden klinisk behandling være fleksibel og tilpasse sig patientens vekslende tilstande og behov og løbende justere målsætningerne. Som i alt andet klinisk behandlingsarbejde er der tale om en fortløbende samstemning mellem behandlingens mål og patientens ønsker og behov.

38 Det basale: Lokale og hardware

39 Visitation Man bør i første omgang prioritere deltagere som hyppigt og samtidigt med den kognitive træning har aktiviteter med kognitive krav, f.eks. arbejde og uddannelse. Samtidig aktivitet kan i synergi med den kognitive træning maksimere udbyttet af begge dele. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt patienten har tid og overskud til begge aktiviteter.

40 Forsamtale: Lave introduktion til programmet og øvelserne Vurdere om deltageren er klar til et program, eller (indledningsvist) skal have et individuelt tilrettelagt program Vurdere hvorvidt deltageren vil have brug for kompensations-midler, f.eks. høretelefoner, OBS! det skal tydeliggøres, at målet gennem forløbet er at blive så uafhængig at kompensationsmidler som muligt.

41 Forsamtale: Skemaer: MIC-SR mhp. på vurdering af de kognitive problemer, som deltageren selv oplever i sin hverdag/motivation for kognitiv træning. OBS! Resultatet i MIC-SR-skemaet kan med stor fordel sammenholdes med resultatet fra en kognitiv/neuropsykologisk undersøgelse. Mine mål for kognitiv træning mhp. fastsættelse af eksterne mål for træningen. Samtidige aktiviteter mhp. eksplicitering af samtidige aktiviteter, som kan optimere udbyttet af den kognitive træning

42

43

44

45

46 Et program for kognitiv træning i gruppe: Blok A: Opmærksomhed og Forarbejdningshastighed Træning af evnerne til at fastholde fokus på en opgave, fastholde årvågenhed og præstationsniveau gennem længere tid hurtig og korrekt reaktion. Blok B: Indlæring og hukommelse Træning af evnerne til sproglig, auditiv og visuel hukommelse, forskellige indlæringsstrategier, f. eks. at danne overkategorier, visuelle og rumlige kapaciteter, f.eks. forestillingsevne. Blok C: Arbejdshukommelse og problemløsning Træning af evnerne til på samme tid at fastholde og bearbejde indtryk og information, logisk tænkning og problemløsning, f.eks. strategisk tænkning sproglig og visuel problemløsning.

47 En session: Varighed ca. 1½ time. Det er hensigten, at deltageren hver gang træner med tre øvelser. Deltageren vælger selv, hvornår der skal holdes pause. Undlader en deltager at holde pause(r) er det en træneropgave at gøre opmærksom på og tilskynde til dette.

48

49 Andre forløbs-modeller: Slow-open: Forløbet afsluttes når det vurderes, at klienten har nået sine mål. Kombineret gruppeprogram og slow-open. Intensive: Trænings-sessioner flere gange pr. uge. Individuelle forløb: Evt. Forud for gruppeforløb Forløbsmodellen skal afspejle den person/gruppe, man tilbyder træning til.

50 Øvelsesprogram Forløbsmodeller Deltagerorganisering Individuelt Hold Variabelt 1 2 Fast 3 4

51 Trænerrollen - i træningslokalet, den formelle del Træneren skal observere klientens kognitive arbejds-stil med henblik på at give underbygget feed-back og regulere øvelsernes sværhedsgrad. Gennem løbende dialog fokusere træner og klient på, hvorledes klientens kognition fungerer, hvilke ressourcer og udfordringer han har og hvilke strategier som er hensigtsmæssige i f t. øvelserne Overses detaljer? Hvordan anvendes kompensation? Hvordan er tempoet? Arbejdes der organiseret? Overskrides tidsgrænser? Er der kort- og langtidshukommelsesvanskeligheder? Etc. I løbet af træningsforløbet skal strategierne og deres effekt sammenholdes med klientens funktion i hverdagen.

52 Trænerrollen - i træningslokalet, den relationelle del Relationelle opgaver i træningslokalet: - evaluere klientens metakognition og frustrationsgrad - på indfølende vis påpege problemer - være realistisk opmuntrende - lave aktiv rollemodellering Fordi: Personer med kognitive vanskeligheder har en hverdag/historie karakteriseret ved kognitive dysfunktioner = nederlag i forbindelse med uddannelse, arbejde og social kontakt.

53 Trænerrollen - udenfor træningslokalet (coachingsamtalen) Evaluere status på skemaerne: - MIC-SR - Mine mål for kognitiv træning - Samtidige aktiviteter På baggrund af dialog med klienten, vdr. særligt udfordrende og styrkende øvelser, at sammensætte det individuelle program til session 7 og 8. Træneren opsætter øvelser til næste session.

54 Trænerrollen - udenfor træningslokalet (coachingsamtalen) Dialog vedrørende hvordan træningen styrker klientens oplevelse af kompetenceog autonomifølelser. VIGTIGT fordi det udvikler selvværd og indre motivation. Jeg bliver bedre og bedre i den kognitive træning Det lykkes for mig at lave kognitiv træning Jeg kan lave selvstændige valg i min kognitiv træning

55 Evaluering af forløbet og udbyttet 1. Er deltageren kommet tættere på sine eksterne træningsmål? 2. Oplever deltageren færre kognitive problemer i sin hverdag? Kan med stor fordel sammenholdes med resultatet fra en kognitiv/neuropsykologisk undersøgelse? 3. Føler deltageren sig mere kompetent til at passe på sig selv og håndtere udfordringer i hverdagen? 4. Er deltageren blevet mere bevidst om sammenhængen mellem hans/hendes kognition, hverdag og selvværd? 5. Skal forløbet forlænges i en tilpasset form?

56 ANDRE DIMENSIONER VED KOGNITIV TRÆNING

57 Rehabiliterings-kvaliteter Kognitiv træning kan medvirke til at udvikle arbejdspladskompetencer: Almene kompetencer: Mødestabilitet Regler og aftaler Initiativ Sociale kompetencer: Samarbejde Motivation i arbejdet Håndtering af kritiske situationer

58 Mestrings-kvaliteter Kognitiv træning kan medvirke til at udvikle psykologiske- og livskvalitetsstrategier: Håndtering af: Angst Frustration Stress Udvikling af: Indsigt i egne ressourcer og udfordringer Selvtillid Selvværd

59 Øvelse:

60 BESTILLING AF ET ABONNEMENT

61

62

63 Gode råd Tænk over hvilke navne og hvilken kode, du vælger ved oprettelsen: Hvis I er flere trænere på samme arbejdsplads, så vælg et fælles brugernavn og en fælles adgangskode (undlad at bruge din egen foretrukne). Vælg et korrekt organisationsnavn og gør det så enkelt som muligt, da det i visse tilfælde vil være nødvendigt, at bruge det ved login.

64 Et grundabonnement koster: Hvad koster det? Hjerneskadeprogram: 420 Kr. pr måned (525 kr inkl. moms). Psykiatriprogram: 320 kr. pr måned (400 kr inkl. moms). Seniorprogram: 320 kr. pr måned (400 kr. inkl. moms). I grundabonnementet er inkluderet 10 aktive brugerkonti. Et tillægsabonnement med adgang til at åbne yderligere 10 aktive brugerkonti koster 275 Kr. pr måned (343,75 Kr inkl. moms). Der kan tegnes abonnement for 3, 6 eller 12 måneder ad gangen. Ved tegning af abonnement på 12 måneder opnås 20 % rabat. Det er muligt at købe tillægsabonnement sammen med grundabonnement, eller på et senere tidspunkt. Betaling foregår via fakturering (evt. elektronisk faktura, hvis det ønskes) og bankoverførsel.

65 Opret en ny bruger Tildel øvelser Indstil sværhedsgrad ADMINISTRATION

66

67 Etablering af en klient

68 Administration af brugerkonti

69 Administration af brugerkonti

70 Gode råd Vælg et simpelt brugernavn og en kode, der er let at huske, men undlad at gøre det FOR simpelt (f.eks.: Ole og 1234 ). Start med at gøre enkelte, simple øvelser tilgængelige for brugeren og udvid efterhånden. Sid sammen med brugeren og gennemgå øvelsen hver gang, der åbnes for en ny, så det sikres, at han/hun ved, hvad den går ud på. Send link i mail til forenklet login-side

71

72

73 Følg med i dine brugeres arbejdsindsats Evaluer resultater Sæt øvelser på opgaveliste Den daglige træning

74 Lav et træningsprogram Der er flere veje til at opbygge et træningsprogram til brugeren: 1. Tænd for de øvelser, som brugeren skal træne med, brug de automatiske niveauer og lad antallet af repetitioner være frit. 2. Opret et træningsprogram med de opgaver, som du ønsker, at brugeren skal gennemføre, med den ønskede indstilling og med det ønskede antal repetitioner. 3. Lav et program med øvelser og indstillinger og hvor lang tid brugeren skal træne. Systemet udfylder selv evt. overskydende tid. 4. Definer dage, hvor lang tid brugeren skal træne samt antal repetitioner af hver øvelse og lad systemet udvælge øvelserne.

75 I gang med træningen Der er tre måder at starte øvelser: 1. Trænertilstand. Når du er logget på som træner, har du adgang til at prøve alle øvelser og skal indstille sværhedsgraden hver gang. Bruges når du som træner skal lære øvelserne at kende. Resultat gemmes ikke. 2. Superviseret tilstand. Når du er logget på som træner og vælger en brugerprofil at logge på, skal du ligeledes indstille sværhedsgraden. Bruges når brugeren træner sammen med dig. I kan så sammen finde den rette sværhedsgrad. Resultat gemmes. 3. Brugertilstand. Når brugeren logger på med brugernavn og adgangskode, er sværhedsgraden indstillet på forhånd. Bruges til den daglige træning. Resultat gemmes

76 Automatiske niveauer Hjerneskadeprogram Oprykning når øvelsen er gennemført to gange med en præcision over 80 % Man rykker et niveau ned, hvis præcisionen er under 60 % Psykiatriprogram Oprykning, når øvelsen er gennemført to gange med en præcision på 100% Man kan ikke rykke ned

77 Administrer øvelser

78 Sæt opgave på opgavelisten

79

80

81

82

83

84 FØLG MED I BRUGERENS RESULTATER

85

86

87

88 Opgave: Administration Log på som træner Deaktiver den eksisterende brugerkonto Opret en ny brugerkonto Opret en gruppe Flyt brugerkontoen over i den nye gruppe Omdøb gruppen Deaktiver den nye brugerkonto

89 Øvelser

90 De hemmelige arkiver trænings-egenskaber Fokuseret opmærksomhed/koncentration Omtanke Begrebsanalyse Kategorisering/organisering Foregribelse af begivenheder Drage erfaringer af sine fejl Håndtering af frustration

91 De hemmelige arkiver relation til hverdagen Hverdagen indeholder mange rutinesituationer, men det sker, at man løber ind i opgaver, hvor man ikke kender den rigtige fremgangsmåde. Det kan være, når man starter på et nyt arbejde eller går i gang med et nyt computerprogram. Kategorisering er også en del af hverdagen: Når vasketøj sorteres i forhold til vaskeprogrammer og farve, når man skal tilberede mad og vurdere, hvornår i forløbet man f.eks. skal koge kartoflerne og stege kødet, når man skal lave jævnbyrdige fodboldhold med lige fordeling af gode og mindre gode spillere.

92 Tak for i dag God fornøjelse med den kognitive træning

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding 12.03.2015

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding 12.03.2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 12.03.2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder.

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Giv dig venligst god tid til at læse de følgende udsagn.

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser eaer behov): Velkomst, præsenta)on og gennemgang af programmet Introduk)on: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis. København d. 3. oktober 2013

Professionel Hjernetræning i praksis. København d. 3. oktober 2013 Professionel Hjernetræning i praksis København d. 3. oktober 2013 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Manual. Version dk.scientificbraintrainingpro.eu

Manual. Version dk.scientificbraintrainingpro.eu Manual Version 2.0 www.professionelhjernetraening.dk dk.scientificbraintrainingpro.eu 1 Indhold 1. Professionel Hjernetræning og denne manual... 4 1.1 Om Professionel Hjernetræning... 4 1.2 Denne manual...

Læs mere

Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0

Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0 Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0 Psykolog Torben Ø. Christensen Ergoterapeut Kristina Christensen Under pres : 2 Blok A: Opmærksomhed

Læs mere

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012 Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis Kolding 30/11 2012 Dagens program: 09:00-09:30 Kursus-check-in og Morgenbuffet 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet

Læs mere

Manual. (Version 1.1, 01.02.2012)

Manual. (Version 1.1, 01.02.2012) Manual (Version., 0.02.202) Hvad er Professionel Hjernetræning? Indhold Hvad er Professionel Hjernetræning?... 3 Sådan fungerer et abonnement på Professionel Hjernetrænings træningsprogrammer... 3 Træningssidens

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis

Professionel Hjernetræning i praksis Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 17/5 2013 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser e@er behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introdukhon: Hvad er Professionel Hjernetræning? Computerøvelse:

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis

Professionel Hjernetræning i praksis Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 21/3 2014 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser eber behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introduk>on: Hvad er Professionel Hjernetræning? Computerøvelse:

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex Trænerguide del 1 Matematikleg Flex www.mv-nordic.com 1 TRÆN MED MATEMATIKLEG FLEX Matematikleg Flex er et adaptivt øvelsesprogram, som træner de basale matematiske færdigheder så som opfattelse af antal,

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

18.15-19.00: Hvad vil det sige at være pårørende

18.15-19.00: Hvad vil det sige at være pårørende Pårørende aften Sophia Andersson, Ergoterapeut, Katrine Fossum, Fysioterapeut og Julie Engell Paulsen, Neuropsykolog. Projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Program (2 timer) 17.00-17.45:

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser?

Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser? Introduk)onskursus: Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser? Formål: At deltagerne opnår: - overblik over SBT/Professionel

Læs mere

Kognitiv miljøterapi

Kognitiv miljøterapi Kognitiv miljøterapi Bente Borg, sygeplejerske, MCN, Klinisk kvalitetskoordinator bente.borg@regionh.dk Marina Nielsen, sygeplejerske, MCN, klinisk oversygeplejerske marina.nielsen@regionh.dk Psykiatrisk

Læs mere

APPENDIKS. Kognitiv remediation ved psykiske lidelser en klinisk guide 2012 forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag

APPENDIKS. Kognitiv remediation ved psykiske lidelser en klinisk guide 2012 forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag APPENDIKS Software, jeg har lært at bruge i Læringscentret Software,jegharlærtatbruge Aktivitet/cd-navn Hvilkefærdighederharjegtrænet? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. For eksempel: *problemløsning *koncentration

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Mitii koncept til individuel og superviseret hjemmetræning Mitii er næste generations sundhedsteknologi - funderet på forskning fra Helene Elsass Center

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet.

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet. Faglig indholdsmæssig tilgang til borgerne. I det fagligt indholdsmæssige arbejde med borgerne i Autismecenter Syd benytter medarbejderne sig af en række pædagogiske modeller, tilgange og metoder. I det

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser Opsamling fra sidst Torsdag den 8. november v. Britt Riber Kommunikation med særlige s patienter Interaktion med ængstelige patienter Anerkendende kommunikation Positivt menneskesyn Autentisk Autentisk

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

PSYKIATRI MENNESKE RELATION. Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut.

PSYKIATRI MENNESKE RELATION. Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut. PSYKIATRI MENNESKE RELATION Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut. jn@psykiatrifonden.dk AFTENENS PROGRAM Hvad er psykisk sårbarhed? Hvad er mental sundhed? Hvordan er det at arbejde med psykisk

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Behandling af arbejdsbetinget stress

Behandling af arbejdsbetinget stress Behandling af arbejdsbetinget stress Erfaringer fra en stressklinik Ved Cand. Psych. Eva Borgen Paulsen & Cand. Psych. Sara Lundhus Løkken Stress Center a/s www.lokkenstresscenter.dk Indhold Om Løkken

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3 Tidlig opsporing af sygdomstegn. AMU Kursus 46874 Fag og læringskonsulent: Dag 3 Program for dag 3 Velkomst v. og registrering Tjek ind og opsamling Observationer. Objektiv/subjektiv. Det kliniske blik.

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Idræt flytter grænser - for børn fra 6-12 år med autisme og ADHD

Idræt flytter grænser - for børn fra 6-12 år med autisme og ADHD Idræt flytter grænser - for børn fra 6-12 år med autisme og ADHD Børkop, d.6. november 2013 NUBU konference v/idrætslærer og fysioterapeut Anette Bentholm Oplægsholder Bogen bygger på Erfaringer: forælder

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

KOGNITIVE VANSKELIGHEDER PSYKOLOG LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE VANSKELIGHEDER PSYKOLOG LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE VANSKELIGHEDER PSYKOLOG LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITION - TÆNKNING RESTITUTION EFTER DEPRESSION Funktionsniveau Stemningsleje Kognition Normalt niveau Tid Stress, angst, depression Kognitive

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.studerende Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Baggrund for

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Juni 2012. Alle rettigheder forbeholdes / Copyright 2012 Via-Musen

Juni 2012. Alle rettigheder forbeholdes / Copyright 2012 Via-Musen Alle rettigheder forbeholdes / Copyright 2012 Via-Musen Juni 2012 Side 2 af 25 Indhold... 2 Start... 3 Tjek jeres forretnings oplysninger... 5 Forretningens placering på kortet... 7 Opret dine ansatte

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV

Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV Nedenfor vises en oversigt over de forandringer, der er blevet gennemført i forbindelse med revideringen af WISC-IV til WISC-V. Først beskrives ændringer,

Læs mere

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 MAGNUS RIISAGER HANSEN NYBORG GYMNASIUM HVORFOR ARBEJDE MED INNOVATION I PSYKOLOGI? UDOVER

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

Vejledning til psykologens opfølgende samtale(r) med sygemeldte

Vejledning til psykologens opfølgende samtale(r) med sygemeldte Vejledning til psykologens opfølgende samtale(r) med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens opfølgende samtale(r) med sygemeldte Psykologen tilbyder den sygemeldte et opfølgende samtaleforløb

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

Kom stressen i forkøbet på arbejdspladsen

Kom stressen i forkøbet på arbejdspladsen Kom stressen i forkøbet på arbejdspladsen Fremtidens emne handler om forebyggelse af stress persolog Modellen: Læringsinstrumenter til ledelse af stress Undersøgelser viser: at mange medarbejdere er overbevist

Læs mere

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Business case Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Projekttitel Virtuel holdtræning Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune indeholder frem mod 2020 store forskydninger i alderssammensætningen.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Josefine Krøyer Projektleder i Sikker Psykiatri, Region Sjælland Rikke vb Hollesen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Læringsmål

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

En matematikundervisning der udfordrer alle elever.

En matematikundervisning der udfordrer alle elever. En matematikundervisning der udfordrer alle elever. Lær af nye bøger, men af gamle lærere!! Det vigtigste spørgsmål handler ikke længere om, hvordan børn lærer matematik men om, hvordan de tænker, når

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

MENTAL SUNDHED. Netværk for fællesskabsagenter offentlige ledelse NU og erfaringer fra netværket

MENTAL SUNDHED. Netværk for fællesskabsagenter offentlige ledelse NU og erfaringer fra netværket MENTAL SUNDHED Netværk for fællesskabsagenter offentlige ledelse NU og erfaringer fra netværket Copenhagen Business School Offentlig Entrepreneurship Forskningsprogramleder, Post Doc. Christa Breum Amhøj

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Hjernen i et neuropsykologisk perspektiv

Hjernen i et neuropsykologisk perspektiv Hvad er neuropsykologi? Hvad er kognition? Hjernen i et neuropsykologisk perspektiv Hvor ved vi det fra? Neuropsykolog Sara Holm Hvad er en neuropsykolog? Hvem er hun?! Program 10 Pause Pause 9 5 8 7 6

Læs mere

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser Emma Rehfeld Overlæge, Psykiater Funktionelle Lidelser Hvorfor bruge metoder fra KAT ved funktionelle tilstande / somatisering?

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere