NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven"

Transkript

1 SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven

2 SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN

3 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven INTRODUKTION Et undervisningsforløb for de yngste elever i skolehaven i forbindelse med høst af afgrøder efter sommerferien. Eleverne har typisk arbejdet med årstider og været i skolehaven mange gange for at klargøre jorden, for at så og passe deres planter. Nu er tiden kommet, hvor de kan høste frugten og gennem undersøgelser af frugter og grøntsagers modning få viden og erfaringer med naturen knyttet til årstiderne i Danmark. Formål Gennem arbejdet med at høste skolehavens grøntsager og frugter får eleverne en øget indsigt i planters ændringer knyttet til årstider. I forløbet skal eleverne vise, hvordan teori, planlægning og viden om natur og årstider kombineres med praksis, som er høstudbyttet i skolehaven. Klassetrin klasse TID PÅ ÅRET August-september

4 SIDE 4 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN FÆLLES MÅL KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL Færdigheds- og vidensmål UNDERSØGELSE Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål. Organismer Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur. Eleven har viden om dyr, planter og svampe. Perspektivering Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. Årstider Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider. Eleven har viden om årstiderne i Danmark.

5 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 5 EksemplER på læringsmål Eleven kan formidle sammenhæng mellem afgrøders vækst og årstiderne. Eleven kan med billeder af skolehaven og gennem praktiske øvelser fortælle om planternes livscyklus i skolehaven på forskellige årstider. Eleven kan indsamle frugter og grøntsager og ud fra kriterier undersøge deres tegn på modenhed. Faglige begreber - Næring - Spredning - Vækst

6 SIDE 6 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSAKTIVITETEN OMFANG OG FORLØB LEKTION 1-2 August/september Forforståelse og introduktion til planters modningsproces LEKTION 3-6 August/september Høst, smag og modenhed LEKTION 7-8 August/september Opsamling I KLASSEN I SKOLEHAVEN I KLASSEN Planlægning Dette forløb kan være en del af elevernes arbejde med årstiderne. Dette forløb strækker sig over tre dage til tre uger og bør ligge i august eller september måned, da det er her, de fleste frugter og grøntsager er modne. Arbejdsform Første del af forløbet vil være klasseundervisning, hvor det primært er læreren, som formidler nyt stof omkring planters modning og overvintring med udgangspunkt i konkrete ting, som eleverne kender fra hverdagen. Eleverne skal derefter arbejde i grupper i skolehaven, hvor de finder, vurderer og høster de modne frugter og grøntsager. Materialevalg Eleverne skal i dette forløb høste af de grøntsager og frugter, der hen over sommeren har groet i skolehaven. Hvis de grøntsager, der nævnes i forløbet, ikke findes i jeres skolehave, må du justere, så det kommer til at passe.

7 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 7 I KAN FOR EKSEMPEL HØSTE: GulerØDDER Er i vækst, så længe spidsen er spids. Når spidsen er afrundet, er guleroden klar til høst. Gulerødder kan tåle at stå længe i jorden. De kan godt tåle en smule nattefrost, så længe de stadig står i jorden. Gulerødder graves op med en greb, hvorefter toppen brækkes af. Vær omhyggelig med at fjerne alle blade, så de ikke rådner under opbevaring. Gulerødderne skal opbevares frostfrit eventuelt i sand. Kartofler Er i vækst, indtil toppen begynder at visne. Men man kan med fordel vente med at grave kartoflerne op til en gang i august/september. Lad de opgravede kartofler tørre, så jord kan børstes af dem. Kartoflerne opbevares i papkasser eller flamingokasser med avispapir i. De skal opbevares mørkt, tørt og køligt. Men ikke under 4-5 C, da kartoflen under denne temperatur vil omdanne stivelse til sukker. Løg Når toppen lægger sig, er det et tegn på, at løget ikke længere udvikler sig. Løgets rødder er lyse i vækst, men de bliver brunlige, når væksten stopper. Løg kan hænges et frostfrit, tørt sted eventuelt i et net eller en sæk. Du kan også lade eleverne flette ranker i stedet for at skære toppene af løgene. Æbler Når æblet drejes en omgang, skal det gå løs af træet. Ellers er det ikke modent. At der er æbler, der er faldet af træet, er ikke ensbetydende med, at æblerne er modne. Det vil typisk være ormædte æbler, der falder af. Æbler skal opbevares køligt og frostfrit. Ikke alle æbler er lige gode at gemme. Undersøg, hvilke sorter I har i haven. Hvilke skal bruges først? Æblerne gemmes optimalt i flade kasser, som de forsigtigt placeres i, uden at de berører hinanden. Undgå at støde æblerne, da det forringer deres holdbarhed drastisk. Majs Er høstklar når frynserne, der stikker ud ved spidsen, begynder at visne. RødbedeR Måske har I løbende høstet blade og frugt af disse. Hvis de ikke tages op nu, må de beskyttes mod nattefrost ved at dække dem til med visne blade. Hyldebær Bærret skal være sort farven skal ikke gå helt ned i stænglen. Klaser af hyld klippes af og skylles i rigeligt vand, inden de tilberedes.

8 SIDE 8 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN GennemførSEL af undervisningsforløb LEKTION 1-2. FORFORSTÅELSE OG INTRODUKTION TIL PLANTERS MODNINGSPROCES Intro I disse lektioner spores eleverne ind på, hvordan de kan bruge deres sanser til vurdering af frugt og grøntsagers modenhed samt frøenes rolle i naturen. Her kan I også opsummere på den viden eleverne har om de øvrige årstider. Læringsmål på elevniveau - Du kan fortælle, hvad forskellen er på de fire årstider i skolehaven ud fra dine billeder af haven. - Du får viden om sammenhængen mellem frø og frugters udvikling/modning og årstiderne. Materialer Billeder fra årets gang i skolehaven. Haves dette ikke, kan du finde billeder på nettet af haver på forskellige årstider. Gulerødder, solsikkefrø og æbler eller blommer. Eventuelt andre modne grøntsager, frø og frugter. Frøposer, eventuelt tomme frøposer, som kan vises frem til eleverne. Gennemførsel Lad eleverne beskrive, hvilke kendetegn de forskellige årstider har. Eleverne anvender her den tilegnede viden fra børnehaveklassen om årstidernes skiften. Tegn og fortæl for eleverne, hvordan skolehavens cyklus og aktiviteter (forårsklargøring, såperiode, spirings -og vækstperiode, høst og vinterklargøring) kan kobles på årstiderne. Du supplerer dette med at vise eleverne billeder fra skolehaven/naturen taget på forskellige årstider. Efter I fælles har talt om årstider og tegn på disse i skolehaven, kan du snævre samtalen ind, så I kommer til at fokusere på efteråret særligt på de modne høstklare grøntsager. Tag udgangspunkt i de modne frugter og grøntsager, som findes i jeres skolehave. Brug gulerødderne som eksempel på en moden grøntsag. Du kan fortælle eleverne, at gulerodsplanten gør sig klar til at have næring nok i sin rod til næste år ved at danne guleroden det første år nede i jorden. Planten er toårig, ligesom mange andre planter, så en gulerod sætter først blomster det andet år. I skolehaven høster vi ammeroden første år, da roden på den toårige plante er uegnet til føde.

9 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 9 I kan tale om et solsikkefrø, som er blevet til en solsikkeplante. Hvad kan de frø bruges til næste år, og hvilken betydning har frøene for solsikkens overlevelse i naturen? Lad hver elev lave en lille skitse, der viser frøets vej fra såning til nu, hvor planten er moden. Du kan fortælle eleverne om de planter, de skal høste i skolehaven, tegn på modenhed, samt hvordan planterne høstes. Vis eleverne eksemplarer af de frugter og grøntsager, de skal høste. Medbring, hvis du har mulighed for det, enten eksemplarer fra skolehaven eller billeder fra nettet. Du kan tale med eleverne om, hvordan man kan smage på nogle afgrøder (især frugt) for at bestemme modenhed, samt at sødme er indikator for modenhed. Brug for eksempel æbler, blommer eller andre frugter, som gør det let for dig at minde eleverne om, at vi i mange tilfælde høster frugten og er ligeglade med frøene. I andre tilfælde som med korn, majs og lignende er det frøene, der høstes og er værdifulde til menneskeføde. Frøene er dem, der kan blive til nye planter, mens det øvrige af frugten har funktion ved at fremme spredningen af frøene, f.eks. som hyldebær gennem fugle. Afslutningsvist kan I snakke om, hvordan afgrøderne vokser ved hjælp af fotosyntesens biokemiske processer, hvor planter optager energi fra sollyset, CO2, vand og gødningsstoffer fra jorden.

10 SIDE 10 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN LEKTION 3-6. HØST, SMAG OG MODENHED Intro Endelig er det tid til at høste. Eleverne skal i løbet af disse lektioner bogstaveligt talt høste frugten af deres arbejde i skolehaven. Afslutningsvist skal de nyde en råkost og suppe lavet af deres egen høst. Lærringsmål på elevniveau - Du kan indsamle skolehavens afgrøder og med dine sanser vurdere deres modenhed. - Du kan anvende afgrøderne til madlavning. Materialer Opbevaring til grøntsager og frugter (kasser, sække mv.) Haveredskaber Æbler, gulerødder, løg, krydderurter og kartofler fra skolehaven Citron, sukker og salt Skrælleknive, knive, skærebræt og rivejern Bålsted og bålgryde Brænde og optændingsremedier, bestik og tallerkner Gennemførsel I skolehaven samles der op på det, I talte om i lektion 1 og 2 i forhold til at vurdere planters modenhed. Tal om den vækst, I kan se, planterne har været igennem og fortæl om sammenhængen med årstiderne, sol og vand. I kan samlet gå rundt i haven, så du kan vise eleverne, hvordan man helt konkret gør. På den måde er eleverne klar til om lidt selv at skulle høste de modne frugter og grøntsager. Eleverne opdeles i grupper. Grupperne vurderer modenhed og høster de afgrøder, de mener, er klar til høst. Det er en god idé at lade eleverne tage billeder undervejs. Billederne kan bruges som udgangspunkt for en evalueringssamtale i lektion 8 samt til fremvisning for forældrene.

11 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 11 Lad grupperne stå for at tilberede forskellige retter: - Gulerod-/æbleråkost, eventuelt rødbede, med citronsaft. - Rå smagsprøver af eksempelvis kartoffel, gulerod og løg. - Suppe af kartoffel, gulerod og løg. Smag suppen til med salt og krydderurter eventuelt bouillonterning. Smag på de rå grøntsager. Få eleverne til at sætte ord på smagen og teksturen i forhold til grøntsagernes modenhed. Nyd råkosten og urtesuppen.

12 SIDE 12 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN LEKTION 7-8. OPSAMLING Intro I disse lektioner skal eleverne fortælle om årets gang i skolehaven, hvordan de kan vurdere, om en plante er moden, samt om grøntsager/planters vækst. Lærringsmål på elevniveau - Du kan fortælle om sammenhænge mellem planter og årstider. - Du kan tegne en model af, hvordan et frø udvikler sig til en plante. Materialer De billeder som eventuelt blev taget, da eleverne var i skolehaven Papir og farveblyanter Gennemførsel Du kan lave en opsamling på dette forløb ved at tale med eleverne om: - Hvad høstede vi? - Hvordan kunne vi se, at afgrøden var moden? - Hvordan høstede vi? - Hvilken betydning havde årstiden for vores høst? - Hvad er det, vi gør i haven i forhold til planternes vækst i naturen? Eleverne tegner den grøntsag eller frugt fra skolehaven, som de bedst kunne lide, og sætter den ind i plantens livscyklus, fra frø til den selv sætter frø.

13 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 13 Opsamling Hvis eleverne tog billeder i skolehaven under høsten, kan I nu se billederne sammen. Med udgangspunkt i billederne kan du spørge til konkrete oplevelser i haven. Måske var der nogen, der oplevede noget særligt under høsten, de har lyst til at fortælle om. Tal om de nye ord, eleverne har lært gennem dette forløb, og hvad der især overraskede eleverne under deres arbejde i skolehaven. Hvilke gode råd synes eleverne, de kan give til andre, der gerne vil i gang med at dyrke deres egne sunde grøntsager i en have?

14 SIDE 14 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN Forslag til evaluering Ved forløbets opstart afdækkes elevernes forforståelse i samtaler på klassen, og løbende holdes der øje med de tegn på læring, som eleverne udviser. Det gør du ved at observere, hvordan eleverne arbejder i gruppearbejdet, hvor de fortæller om høsten i skolehaven. Afspejler elevernes udtalelser, at de har lært det, de skal? Tegn på læring Eleven fortæller, at såning foregår om foråret. Eleven fortæller, at høst foregår om efteråret. Eleven fortæller, at en afgrøde spirer om foråret. Eleven vurderer tegn på modenhed, ud fra kriterier som sødme, størrelse, duft. Eleven tegner en model af en plantes livsforløb.

15 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 15 LINKS OG LITTERATUR LINKS Årets gang i køkkenhaven Løg Majs Høst At gemme æbler og pærer Rødbeder LITTERATUR Regnbuen 3. Høst side 4-5. Geografforlaget Sig natur 3. Affald der bliver til jord Af Lise Fabricius Wadkjær, Ida Guldager, Peter Jepsen og Ida Toldnod, Alinea Natur Teknik Grøn. Grøntsager og ukrudt: side Geografforlaget Den selvforsynende have Af John Seymour, Gyldendal. Politikens havebog Klik på link i PDF og gå direkte til materialet!

16

MADKUNDSKAB KARTOFLEN I SKOLEHAVEN SIDE 1 MADKUNDSKAB. Kartoflen i skolehaven

MADKUNDSKAB KARTOFLEN I SKOLEHAVEN SIDE 1 MADKUNDSKAB. Kartoflen i skolehaven SIDE 1 MADKUNDSKAB KARTOFLEN I SKOLEHAVEN MADKUNDSKAB Kartoflen i skolehaven SIDE 2 MADKUNDSKAB KARTOFLEN I SKOLEHAVEN MADKUNDSKAB KARTOFLEN I SKOLEHAVEN SIDE 3 MADKUNDSKAB KARTOFLEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

I faget madkundskab skal eleverne lære at lave mad og træffe madvalg, som bl.a. er baseret på viden om sundhed, råvarer, smag og bæredygtighed.

I faget madkundskab skal eleverne lære at lave mad og træffe madvalg, som bl.a. er baseret på viden om sundhed, råvarer, smag og bæredygtighed. Kartoflen fra muld til mund. Introduktion Dette læringsforløb handler om, hvordan skolehaven kan fungere som læringsrum for faget madkundskab i september måned. Her kan kartoflerne graves op og kan ved

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Redaktion: Malene Østergaard Loft og Birthe Kyhn Layout: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus

Redaktion: Malene Østergaard Loft og Birthe Kyhn Layout: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus l rervejledning Redaktion: Malene Østergaard Loft og Birthe Kyhn Layout: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus Tak til: Kirsten Marie Pedersen, Hanne Birkum og Mikkel Østergaard Troelsen. indhold

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Madværksteder for ældre

Madværksteder for ældre Madværksteder for ældre Planlægning og praktik Marts 2014 Forord Måltidet har ofte en helt central rolle som samlingspunkt om både det at nyde den gode mad og hinandens selskab. Sådan er det hele livet.

Læs mere

Oldtiden for 0.-3.kl. Esbjerg Museum. Arbejd med jernalderen hjemme på skolen. Find bl.a. ud af hvordan jernaldermennesket

Oldtiden for 0.-3.kl. Esbjerg Museum. Arbejd med jernalderen hjemme på skolen. Find bl.a. ud af hvordan jernaldermennesket Arbejd med jernalderen hjemme på skolen. Find bl.a. ud af hvordan jernaldermennesket levede, hvordan de gik klædt og hvad de spiste. Lav selv jernaldermad. Tag bagefter på Esbjerg Museum og få fortællingen

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7.

EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7. EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7. KLASSETRIN INDLEDNING FØDEVARESTYRELSEN Fødevarestyrelsen er en

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til 7. 9. klasse 1 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Hvidovre som Science kommune

Hvidovre som Science kommune Hvidovre som Science kommune Opgave udarbejdet af Daniel Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen og Maria-Louise Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen. 1 Indhold Indledning... 3 Årstider Vejret - Naturkatastrofer...

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Hjortøgaard indbyder til udeskole

Hjortøgaard indbyder til udeskole Hjortøgaard indbyder til udeskole 3 naturformidlere står klar med 20 undervisningsforløb fra skoleåret 2015/16 Vælg og book Foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard Ved Sandet 17, 3500 Værløse www. Hjortoegaard.dk

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Madværksteder. - En manual til madværksteder. Madkulturen.dk

Madværksteder. - En manual til madværksteder. Madkulturen.dk 1 Madværksteder - En manual til madværksteder Madkulturen.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Introduktion til Madværksteder 7 Det pædagogiske arbejde 8 Før I går i gang 12 Madrefleksioner 14 Råvarerne 16

Læs mere