Skoleåret 2012/ Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune"

Transkript

1 Skoleåret 2012/ Viborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen: årgang: årgang: årgang:... 6 PLC:... 6 Overgang fra indskoling til mellemtrin... 8 Mellemtrin: årgang... 8 Læseudvikling progression årgang: årgang: årgang: PLC: Overgang fra mellemtrin til udskoling Udskoling: årgang Læseudvikling progression Dansk i hele afdelingen: De humanistiske fag: De naturvidenskabelige fag: PLC: Overgang fra skole til ungdomsuddannelse

3 Overgang fra dagtilbud til skole Dagtilbud og skoler skal i samarbejde med forældre sikre, at viden om det enkelte barns kompetencer angående skriftsprog indgår i en pædagogisk drøftelse ved overgangen til skole. Brobygningsmøde i børnehaven angående børn, der har fået fokuseret sproglig indsats samt børn med andre særlige behov Ansvarlig: Pædagog, forældre, Talehørelærer/psykolog, Børnehaveklasseleder/SFO Status på børn med generel og fokuseret indsats i forhold til sproglig udvikling Ansvarlig: Pædagog Indskoling: årgang Alle elever skal have en god læsestart, hvor de fra begyndelsen oplever læsning og skrivning som meningsfulde aktiviteter. Der er en klar og tydelig progression i den første læseundervisning. Læseudvikling progression Børnehaveklassen: I børnehaveklassen arbejdes der en del med sproglig opmærksomhed som indledende og opfølgende aktiviteter i forbindelse med læseindlæring og sprogudvikling: - lytte lege (Jørgen Frost) - rim og remser - sætninger/ord/stavelser - forlyde/fonemer Der lægges stor vægt på oplæsning og især dialogisk læsning, hvor børnene er aktive deltagere i oplæsningen og dermed udvikler den sproglige udvikling. For yderligere at udvikle sprog og læsning indlægges et væld af sprogstimulerende lege. Den formelle bogstavindlæring foregår efter bogsystemet: Hop om bord.. Ansvarlig: Børnehaveklasseleder I forbindelse med 0. klassernes første besøg på skolebiblioteket udleveres en pjece til forældrene, hvor de kan læse om vigtigheden af læsning for og med deres børn. Desuden får alle elever udleveret et bogmærke. Der undervises i overordnede genrebegreber som for eksempel skøn- og faglitteratur. 3

4 Elever med behov tilbydes særlig tilpasset undervisning Ansvarlig: Børnehaveklasseleder Læsevejleder Sprogvurdering i børnehaveklasse (aug.) Læseevaluering på begyndertrinnet Ansvarlig: Børnehaveklasseleder Læsekonference i børne-haveklasse (sept.) Børnehaveklasseleder Sprogvurdering i børne-haveklasse (april) Læseevaluering på begyndertrinnet Ansvarlig: Børnehaveklasseleder Læsekonference i børnehaveklasse (maj) Børnehaveklasseleder Lærer i kommende 1. Klasse 1. årgang: I den første læseundervisning lægges der stor vægt på samtale og fortælling for at udvikle sprog og ordforråd. Der arbejdes fortsat med sproglig opmærksomhed, fx rim og remser og bogstav-lydforbindelse Afkodning og sprogforståelse er fundamentet for læsning og derfor vigtige elementer i læseudviklingen. Der arbejdes ligeledes med fleksible læse- og angrebsstrategier, hvor målet er, at eleverne selv kan læse tekster af passende sværhedsgrad. Lærerens oplæsning anvendes som udgangspunkt for samtale og tekstforståelse. Der lægges vægt på at udvikle gode læserutiner med tid til daglig læsning Der arbejdes hen imod at eleverne skal kunne skrive enkle tekster, og for at motivere til øget skrivelyst arbejdes med børnestavning i egne tekster. Ligeledes inddrages computeren aktivt i både læse- og skriveudviklingen. Materialer: - Den første læsning - Bogstavbogen - Den første læsning Læsebogen - Den første læsning Arbejdsbogen - Frilæsning: skønlitteratur/faglitteratur - Tegne/skrivehæfte e på 1. årgang Elever med behov tilbydes læseløft, der er særlig tilpasset undervisning (i løbet af 1. og 2. klasse) Ansvarlig: Koordinator for spec.pæd.bistand 4

5 I 1. kl. testes alle elevers læsning med OS64 (nov.) I 1. klasse testes alle elever med Skriftsproglig udvikling (marts) Læsevejleder Læsekonference i 1. kl. (april) Klasseteam 2. årgang: På 2. årgang er der fortsat fokus på afkodning og læseforståelse, hvorfor vi arbejder med forskellige læsestrategier - lydering, stavning og billedlæsning. Der lægges vægt på at udvikle gode læserutiner med tid til daglig læsning: enten individuelt, som makkerlæsning eller som gruppelæsning. Vi deltager ligeledes i skolens årlige læsebånd, læser frilæsningsbøger og har en ugentlig bibliotekstid. Der arbejdes meget med forforståelse og ordforråd bl.a. ved samtale om bog og billeder (Den Første Læsning) Læseforståelse trænes også ved at arbejde med spørge- og svareteknik, lave overskrifter og beskrivelser For at tilgodese genrelæsning arbejdes der med små fagbøger, it-programmer og bogsystemet, Den Første Læsning Der arbejdes fortsat med sproglig opmærksomhed med bl.a. øvelser fra arbejdsbog (Den Første Læsning) Børnestavning praktiseres stadig, men med øget fokus på sprogbrug og løbende korrektion (Stav 3) Skrivelysten er stadig et vigtigt element i den skriftsproglige udvikling, hvorfor der er mange skrivløs opgaver (arbejdsbog) og brug af tegne-skrive hæfte Computeren bruges aktivt i både læse- og skriveudviklingen og anvendes derfor jævnligt i undervisningen. e på 2. årgang Elever med behov tilbydes læseløft, der er særlig tilpasset undervisning (i løbet af 1. og 2. klasse) Ansvarlig: Koordinator for spec.pæd.bistand I 2. klasse tager alle elever national test i dansk, læsning (forår) Læsekonference i 2. kl. (forår) Klasseteam I slutningen af 2. klasse testes alle elever for ordblindhed med DVO s screening Læsekonference i 2. kl. (forår) Ansvarlig: Koordinator for spec.pæd.bistand 5

6 3. årgang: Der læses meget i skolen og hjemme, og der er øget fokus på læseforståelse og læsehastighed. Litteraturen bruges som underholdning, livsorientering og virkelighedsflugt/bekræftigelse af, at "verden er sådan" Der arbejdes med drama, hvor tekststykker fra dansk dramatiseres. Det skriftlige udtryk øves i en procesorienteret skrivning (stile), og grammatik og diktater trænes jf. Stav 3. Computeren bruges aktivt i både læse- og skriveudviklingen og anvendes derfor jævnligt i undervisningen til tekstbehandling, avis og søgearbejde/muligheder på www. e på 3. årgang Elever med behov tilbydes i løbet af 3. klasse særlig undervisning for ordblinde kaldet VAKS Ansvarlig: Koordinator for spec.pæd.bistand Elever med tegn på ordblindhed kan via PPR indstilles til læsecenter PPR, Specialvejleder Læsecenter Elever med tegn på ordblindhed testes individuelt i beg. af 3. klasse med DVO s screening Alle VAKS-elever testes individuelt i slutningen af 3. Klasse Ansvarlig: Koordinator for spec.pæd.bistand Intern test i slutningen af 3. klasse SL60 Læsevejleder Læsekonference i 3. kl. (forår) Klasseteam PLC: Skolebibliotekaren sørger for, at der forefindes et vedkommende udbud af højtlæsningsbøger, både til lærer/pædagog- og forældrebrug. Skolebibliotekaren sørger for at holde eksisterende beholdning ajour, således at eleverne kan tilbydes et velegnet, varieret og interessant udbud af både skøn- og faglitteratur. Nyudgivelser af diverse lærermidler inden for læsning formidles til kolleger. Ønsker kan indkøbes i klassesæt. I forbindelse med lærernes årsplanlægning formidles egnet litteratur og læremidler, både analoge og digitale, til inspiration i årsplanen. På PLC laves forskellige udstillinger med det formål at fremme elevernes læselyst. Skolebibliotekaren sammensætter læsekasser til de enkelte klasser. Det kan for eksempel være til frilæsning eller i forbindelse med et emne/forfatterskab. Eleverne præsenteres for og undervises i genrekendskab. Eleverne undervises i forskellige og egnede forfatterskaber. Alle indskolingsklasser tilbydes deres egen udlånstime. 6

7 PLC står for at arrangere skolens læsebånd. Skolebibliotekaren indkøber relevant pædagogisk litteratur om alle aspekter af begrebet læsning. Læsevejleder I Fælles Kommunal regi afholder skolen diverse projekter som for eksempel Bogæderdag. Eleverne vejledes i valg af egnet og udfordrende litteratur til selvstændig læsning. Dansklærer 7

8 Overgang fra indskoling til mellemtrin Skolens samlede indsats skal sikre kontinuitet og sammenhæng i børnenes læse- og skriftsprogsudvikling gennem hele skoleforløbet. Skolen skal i samarbejde med forældre sikre, at viden om det enkelte barns kompetencer på læse- og skriftsprogområdet indgår i en pædagogisk drøftelse ved overlevering mellem skolens afdelinger og ved lærer- og skoleskift. Venskabsklasserne mødes jævnligt gennem tre år, og herved spottes elevernes læsefærdigheder af kommende dansklærer. Overleveringsmøde ml. afgivende og modtagende klasselærer, hvor relevante prøveresultater og evalueringer videregives. Via læsemakkere i læsebånd får modtagende lærer et førstehåndskendskab til elevernes niveau. Orientering om evt. indstillinger til læseklasse gives. Kompetencecentret er tovholder Testmateriale/statusrapport vedrørende eleven overdrages til kommende lærer. Elevplanen danner grundlag for overleveringen. Ansvarlig: Læsecenter Mellemtrin: årgang Der er fokus på konsolidering og automatisering af læsefærdigheder, læselyst og på udvikling af strategier til læseforståelse i alle fag. Fokus skifter fra at lære at læse til at læse for at lære Læseudvikling progression 4. årgang: Opstart med læse- kursus. Der læses i timerne og lærerne hører den enkelte elev læse højt. Der er fokus på indholdsforståelse og kendskab til genrer. Der laves evt. læsekontrakter over Intra med udvalgte elever for at holde fast i hjemlig læsning. Computeren bruges aktivt i både læse- og skriveudviklingen og anvendes derfor jævnligt i undervisningen til tekstbehandling og søgearbejde/muligheder på www. Brug af CD-ord. e på 4. årgang 8

9 Elever med behov kan tilbydes kursus i læsecentret ca. 1 gang om året fra klasse. Ansvarlig: Klasselærer Spec.vejleder PPR Læsecenter I læsecentret fortsætter VAKS- undervisningen og eleven tilbydes IT-hjælpemidler til støtte for læsning og skrivning, så længe eleven går i folkeskolen. Ansvarlig: Læsecenter 4. årgang nationale test, dansk, læsning (forår) Læsekonference, 4. årgang (forår) Klasseteam 5. årgang: Dansk: Der lægges vægt på at udvikle gode læserutiner. Derfor arbejdes der med læsesedler gennem hele skoleåret eller periodevis. I perioder er der fokus på faglig læsning, hvor også skolens årlige læsebånd kan inddrages. Tidligere lærte læsestrategier repeteres. Når det er muligt laves niveaudelt undervisning og der arbejdes med niveaudelte klassesæt. Ugentligt biblioteksbesøg med lån af bøger med passende sværhedsgrad Gennem nærlæsning og romanarbejde sikres, at eleverne opnår en god læseforståelse. Højtlæsning elevers oplæsning for elever, og lærer for elever. Læsehastighed, læselyst og gode læsevaner er centrale områder i arbejdet med læsning, hvorfor den enkelte elev skal læse litteratur i en passende mængde og sværhedsgrad. Computeren bruges aktivt i både læse- og skriveudviklingen og anvendes derfor jævnligt i undervisningen til tekstbehandling og søgearbejde/muligheder på www. Brug af CD-ord. e på 5. årgang Historie, kristendom: Førlæsning På nettet bruges CD-ord efter behov Ansvarlig: Faglærere 9

10 Elever med behov kan tilbydes kursus i læsecentret ca. 1 gang om året fra klasse. Ansvarlig: Klasselærer Spec.vejleder PPR Læsecenter I læsecentret fortsætter VAKS- undervisningen og eleven tilbydes IT-hjælpemidler til støtte for læsning og skrivning, så længe eleven går i folkeskolen. Ansvarlig: Læsecenter 5. årgang Læs 5 (forår) Læsekonference 5. årgang (forår) Klasseteam 6. årgang: Dansk: Matematik: Individuel læsning med fokus på læseforståelse Genre-læsning med opmærksomhed på teksten/historiens udtryk: Tegneserie, novelle, roman, film. Skimme- og skærmlæsning Værklæsning og forfatterskabslæsning Så vidt det er muligt, ses film til en læst bog. Læsebånd Skriftlige opgaver med fokus på stavning og grammatik Tilegne og søge specifik viden, der skal systematiseres, prioriteres og fremlægges (fag- og skønlitterær-læsning). Brug af it I undervisningen (ex. Media Player, Movie Maker, Word, Excel, Power Point og Publisher og CD-ord). e på 6. årgang Brug af arbejdspapir (procesnotat) til at forstå tekstopgaver Ved bl.a. at følge nedenstående arbejdsgang ved problemløsning - Læs opgaven højt - Genfortæl opgaven med egne ord - Hvad handler opgaven om? - Tegn et billede af opgaven - Find og vælg en løsningsstrategi - Giv et overslag - Udregn resultatet - Sammenhold med overslaget Ansvarlig: Matematiklærere 10

11 Historie: Eleverne er på nettet og skal via opgaveløsning lære følgende: - At finde en tekst der passer til deres læseniveau - At skimme en tekst - At være kildekritisk Ansvarlig: Faglærere Elever med behov kan tilbydes kursus i læsecentret ca. 1 gang om året fra klasse. Ansvarlig: Klasselærer Spec.vejleder PPR Læsecenter I læsecentret fortsætter VAKS- undervisningen og eleven tilbydes IT-hjælpemidler til støtte for læsning og skrivning, så længe eleven går i folkeskolen. Ansvarlig: Læsecenter Elever med behov tilbydes Turbo-dansk, der er særlig tilpasset undervisningen (i løbet af 6. og 7. klasse) Ansvarlig: Koordinator for spec.pæd.bistand Dansklærer 6. årgang nationale test, dansk, læsning(forår) Læsekonference, 6. årgang (forår) Klasseteam PLC: Skolebibliotekaren sørger for, at der forefindes et vedkommende udbud af højtlæsningsbøger, både til lærer- og forældrebrug. Skolebibliotekaren sørger for at holde eksisterende beholdning ajour, således at eleverne kan tilbydes et velegnet, varieret og interessant udbud af både skøn- og faglitteratur. Eleverne vejledes i valg af egnet og udfordrende litteratur til selvstændig læsning. Nyudgivelser af diverse lærermidler inden for læsning formidles til kolleger. Ønsker kan indkøbes til fællessamlingen. I forbindelse med lærernes årsplanlægning formidles egnet litteratur og læremidler til inspiration i årsplanen. På PLC laves forskellige udstillinger med det formål at fremme elevernes læselyst. Skolebibliotekaren sammensætter læsekasser til de enkelte klasser. Det kan for eksempel være til frilæsning eller i forbindelse med et emne/forfatterskab. Eleverne præsenteres for og undervises i genrekendskab. Eleverne undervises i forskellige og egnede forfatterskaber. Skolebibliotekaren er behjælpelig med at finde egnet litteratur til emnearbejde. Skolebiblioteket tilbyder bibliotekskundskab til 5. årgang. Skolebibliotekaren formidler diverse tilbud fra folkebiblioteket, for eksempel tilbud om bibliotekskundskab. 11

12 Alle mellemtrinsklasser tilbydes ugentlig udlån på PLC PLC står for at arrangere skolens læsebånd. Skolebibliotekaren indkøber relevant pædagogisk litteratur om alle aspekter af begrebet læsning. Læsevejleder I Fælles Kommunal regi afholder skolen Bogæderdag. Dansklærer 12

13 Overgang fra mellemtrin til udskoling Skolens samlede indsats skal sikre kontinuitet og sammenhæng i børnenes læse- og skriftsprogsudvikling gennem hele skoleforløbet. Skolen skal i samarbejde med forældre sikre, at viden om det enkelte barns kompetencer på læse- og skriftsprogområdet indgår i en pædagogisk drøftelse ved overlevering mellem skolens afdelinger og ved lærer- og skoleskift. Overleveringssamtaler ved lærerskift og skift til anden afdeling Elever, der har været i Læsecenter, sikres de rette hjælpemidler (it-rygsæk) Testmateriale/statusrapport vedrørende eleven overdrages til kommende lærer. Elevplanen danner grundlag for overleveringen. Ansvarlig: Læsecenter Udskoling: årgang Der er fokus på at bevare og udvikle gode læsevaner og opnåelse af høj grad af sikkerhed og passende læsehastighed. Den faglige læsning er fortsat i fokus og udvikles i takt med, at teksterne i undervisningen og fritiden bliver mere komplekse og omfangsrige. Læseudvikling progression Dansk i hele afdelingen: Generelt: Dansklærerne i udskolingen har i samarbejde udarbejdet et fælles udgangspunkt med en rød tråd i forhold til arbejdet med årsplaner som et redskab, således at der er sammenhænge mellem mål på de forskellige niveauer og aktiviteterne i undervisningen. Der arbejdes med litterær og faglig læsning af såvel trykte som elektroniske tekster samt multimodale tekster. Eleverne skal udvikle deres selvstændige læsning, så de læser stadigt mere krævende tekster flydende og med god forståelse. De skal således både udvikle og vedligeholde deres læsefærdigheder og læsekultur. Eleverne vil møde skærpede krav til læsning, forståelse og selvstændig brug af ord og tekster på et større abstraktionsniveau og med en større kompleksitet end tidligere. Der arbejdes løbende med at udvide og udvikle elevernes faglige sprog. Afdelingen deltager i skolens årlige læsebånd. På alle årgange fælleslæses mellem 4-7 romaner efterfulgt af tekstforståelses og analyseopgaver og eventuelt boganmeldelser. Dramatisering af fælles tekster som fortolkningsformidling. Der fokuseres på at give eleverne god forforståelse, inden teksterne læses. Oplæsning af elever for elever, og af lærer for elever. Tekster fortolkes i musikalsk form. Så vidt det er muligt, ses film til de fælleslæste bøger. 13

14 Der tilbydes lektiecafé 2 ugentlige lektioner Ansvarlig: Faglæreren 7. årgang: Bibliotekslektion hver 14. dag. Skolebibliotekar Læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner er centrale områder i arbejdet med læsning, hvilket betyder, at vi fortsat er opmærksomme på, at den enkelte elev læser litteratur i en passende mængde og sværhedsgrad. ST6 tages meget tidligt i 7. skoleår. Der laves individuelle stavemapper på baggrund af resultatet af testen. Med udgangspunkt i materialet: Læs På! arbejdes der praktisk med forskellige læseteknikker: Hurtiglæsning, indholdslæsning, skimmelæsning og læsning mellem linjerne. For at udvikle elevernes læsehastighed arbejdes der med fartkort årgang: På 8. årgang afholdes et lille kursus i notatteknik, hvor eleverne blandt andet lærer brugen af understregning, mind map og kolonnenotat. Terminsprøve i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. Vi arbejder fortsat med de forskellige læseteknikker. Lærerne tager løbende FSA-prøver i retskrivning og læsning, dels for rutinens skyld dels som evalueringsredskab men også for at spotte, om der er områder, hvor eleverne ikke er tilstrækkeligt dækket ind. Vi vil sikre, at den enkelte elev opnår en god læseforståelse blandt andet gennem genrekendskab og analyse og fortolkning af forskellige tekster. Eleverne udvikler løbende deres kendskab til og anvendelse af sprogets opbygning (kan beskrive og anvende sætningers opbygning og de vigtigste sætningsled). Læsning af forskellige genrer, blandt andet sagprosa og fiktion, samt både ældre og nyere litteratur + norsk og svensk. Eleverne udvikler deres evne til at læse med inferens for øje. Oplæsning med fortolkning. Elever med behov kan tilbydes kursus i læsecentret ca. 1 gang om året fra klasse. Ansvarlig: Specialvejleder Lærer på læsecenter Forældre I læsecentret fortsætter VAKS - undervisningen og eleven tilbydes IT- hjælpemidler til støtte for læsning og skrivning, så længe eleven går i folkeskolen. Ansvarlig: Lærer på læsecenter Specialvejleder I løbet af 9. klasse videregiver skolen elevens behov for støtte til den valgte ungdomsuddannelse, der sørger for at anskaffe de nødvendige hjælpemidler. Ansvarlig: Forældre Klasselærer Specialvejleder UU-vejleder 14

15 7. årgang testes med ST6 og TL1 i august måned Læsekonference 7. årgang (efterår) Ansvarlig: Teamets lærere Læsevejleder 8. årgang - nationale test, dansk, læsning (forår). Læsekonference 8. årgang (forår) Ansvarlig: Teamets lærere Læsevejleder Terminsprøver på årgang. Klasselærer Faglærere De humanistiske fag: (Engelsk + tysk + historie + samfundsfag + religion) 7. klasse: læsekursus Oplæsning på klassen af både fag- og skønlitteratur, inden for relevante emner og områder. Eleverne skal lære at indhente informationer og viden gennem genrelæsning og genreforståelse. Fokus på faglig læsning Ansvarlig: Faglærer Det sikres, at eleven har adgang til at scanne tekster og e-bøger Ansvarlig: Faglærer Specialvejleder National test: Engelsk 7. kl. Fagprøver i løbet af skoleåret. Ansvarlig: Faglærer De naturvidenskabelige fag: (Matematik + Biologi + geografi + fysik/kemi) Fokus på nøgleord / begrebsafklaring. Notatteknik. Arbejdet med at finde informationer i tekst, Illustrationer, diagrammer, grafer m.m. Læsebånd. Kildekritik hvordan. Ansvarlig: Faglærer 15

16 Det sikres, at eleven har adgang til at scanne tekster og e-bøger Ansvarlig: Faglærer Specialvejleder 8. årg. nationale test i bio., geo., fy./ke. (forår). Fagprøver i løbet af skoleåret. Ansvarlig: Faglærer PLC: Skolebibliotekaren sørger for at holde eksisterende beholdning ajour, således at eleverne kan tilbydes et velegnet, varieret og interessant udbud af både skøn- og faglitteratur. Nyudgivelser af diverse lærermidler inden for læsning formidles til kolleger. Ønsker kan indkøbes til fællessamlingen. I forbindelse med lærernes årsplanlægning formidles egnet litteratur og læremidler til inspiration i årsplanen. På PLC laves forskellige udstillinger med det formål at fremme elevernes læselyst. Skolebibliotekaren sammensætter læsekasser til de enkelte klasser. Det kan for eksempel være til frilæsning eller i forbindelse med et emne/forfatterskab. Eleverne præsenteres for og undervises i genrekendskab. Eleverne undervises i forskellige og egnede forfatterskaber. Skolebibliotekaren er behjælpelig med at finde egnet litteratur til emnearbejde. Skolebibliotekaren formidler diverse tilbud fra folkebiblioteket, for eksempel tilbud om bibliotekskundskab. Der gives mulighed for at bruge PLC som et læringsrum. Fx kan PLC efter ønske lukkes for udlån og stå til rådighed i forbindelse med projektopgaven og fordybelsestimerne ved Prøveform B i dansk. Alle udskolingsklasser tilbydes mulighed for udlån på PLC hver 14. dag. PLC står for at arrangere skolens læsebånd. Skolebibliotekaren indkøber relevant pædagogisk litteratur om alle aspekter af begrebet læsning. Læsevejleder I Fælles Kommunal regi afholder skolen Bogæderdag. Eleverne vejledes i valg af egnet og udfordrende litteratur til selvstændig læsning. Dansklærer 16

17 Overgang fra skole til ungdomsuddannelse Skolen har en fast procedure, der sikrer at elever i læsevanskeligheder får den nødvendige hjælp ved overgang til ungdomsuddannelse. UU-vejleder står for kontakten til ungdomsuddannelserne Ansvarlig: UU-vejleder Elever med it-rygsække overleveres i skriftlig form. og SPB-lærer Voksne i læsevanskeligheder kan henvende sig til VUC Skive-Viborg. 17

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Handleplan for læsning 2012

Handleplan for læsning 2012 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning 2012 - en skole med F A R T Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens struktur s. 3 Hvad er definitionen på læsning s. 4 Den interaktive

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsepolitik - Sdr. Felding Skole Indholdsfortegnelse... 2 1: Indledning... 4 A: Skolens værdigrundlag... 4 B: Overordnede succeskriterier... 4 C: Målsætning

Læs mere

Læsepolitik Klarup Skole 2012

Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Indhold Hvad vil vi med Klarup Skoles læsepolitik?... 4 Hvad er læsning?... 5 Afkodning Læsning Forståelse - Motivation... 5 Hvad er målet for

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby Fælles skoleudvikling PUC efterår 2011 Indhold Forord...4 Resume og konklusion...5 Sprogudvikling...

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Indholdsfortegnelse: Læsning på hvert klassetrin....3 Læsning i børnehaveklassen..3 Læsning i 1. - 2. klasse 4 Læsning i 3. - 6. klasse 5 Læsning

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 3. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 2. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Årsplan for 3.c 2012-13

Årsplan for 3.c 2012-13 Årsplan for 3.c 2012-13 Da vi har valgt at samarbejde de to 3. kl. Så meget som muligt, vil en del af årplanens beskrivelser være fælles for de to klasser. Status for 3.c Klassen består nu af 10 drenge

Læs mere