Lokal undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Familien Mekanik på grundforløbet for Mekanik, transport og logistik Intro-kursus Karr./El-gr. Grundfagsmodul Service kørekort Projektforløb Praktikophold Servicearbejde URO Projekt AAB AC D Projekt AB AC AD Projekt AC AD B Afsluttende projektforløb Projekt & grundfags eksamen Træningskurser AAB AC D Påbygningskurser AAB AC D

2 Indholdsfortegnelse:... Side Fag på grundforløbet...3 Undervisningstid...3 Undervisningens opbygning...4 Den personlige uddannelsesplan og kontaktlærerordningen...5 Gennemførselsvejledning...5 Godskrivning og realkompetencevurdering...7 Pædagogiske, metodiske og didaktiske overvejelser...7 Samarbejdsaftaler i forbindelse med...8 uddannelsesrettede områdefag på andre skoler. Samarbejde med faglige udvalg og virksomheder...8 Skolepraktik...8 Bedømmelsesplan...9 Skoledata...12 Bilagsoversigt...13 Bilag 1, Beskrivelse af projektarbejdet på Grundforløbet...14 Bilag 2, grundforløb...15 Bilag 3, Midtvejssamtale og selvevaluering...16 Bilag 4, Slutsamtale og selvevaluering...17 Bilag 5, Informationsteknologi...18 Bilag 6, Cykelteknik...20 Bilag 7, Gevind og måleteknik...22 Bilag 8, Førstehjælp og brandbekæmpelse...25 Bilag 9, Arbejdsmiljø Bilag 10, El-grundlære...29 Bilag 11, Karrosseriarbejde...31 Bilag 12, Dansk i autouddannelsen...33 Bilag 13, Naturfag i autouddannelsen...36 Bilag 14, Introduktion til færdselslære...39 Bilag 15, Arbejdsmiljø Bilag 16, 26 Kursus for mekanikere...43 Bilag 17, Service kørekort...45 Bilag 18, Projekt, Bilen blev kasseret til syn...47 Bilag 19, Projekt, Bilen kan ikke bremse...50 Bilag 20, Projekt, Min bil kan ikke starte...53 Bilag 21, Projekt, Min bil kan ikke trække op af bakken!...56 Bilag 22, Projekt, Min bil ryster i rattet!...59 Bilag 23, Projekt, Motor med for stort olieforbrug...62 Bilag 24, Modul, Servicearbejde...65 Bilag 25, Praktikophold, Virksomhedsforlagt undervisning...68 Bilag 26, Modul Uddannelses Rettede Områdefag...70 Bilag 27, Informationsmateriale

3 Fag på grundforløbet Fag, der er fælles for alle på indgangen Arbejdsmiljø Dansk niveau F, E og D Naturfag niveau F, E og D Familierettede fag Benzin- og dieselmotor niveau F Cykelteknik niveau F Elektriske systemer niveau F Gr.kursus i 1.hjælp og elementær Informationsteknologi Introduktion til færdselslære, Karrosseri niveau F Køretøjets vedligehold/motorlære niveau F Undervogn niveau F Uddannelsesrettede fag Benzin- og dieselmotorer niveau F Bremser niveau F Elektriske systemer niveau F Styretøj niveau F Grundforløbsprojekt Undervisningstid Der er lærerdækket undervisning i 28 lektioner om ugen. Elevernes ugentlige program opfylder 37-timersrammen vha. lektier og forberedelse. Lektionerne er fordelt således: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

4 Undervisningens opbygning Intro-kursus Karr./El-gr. Grundfagsmodul Service kørekort Projektforløb Praktikophold Servicearbejde URO Projekt AAB AC D Projekt AB AC AD Projekt AC AD B Afsluttende projektforløb Projekt & grundfags eksamen Træningskurser AAB AC D Påbygningskurser AAB AC D Modul, Introduktionskursus 3 uger (Se bilag 5-9) Modulet indeholder flg. fag/kurser: Informationsteknologi 1 Cykelteknik Gevind og måleteknik Førstehjælp og brandbekæmpelse Arbejdsmiljø 1 Modul, Karrosseri og el-grundlære 2 uger (Se bilag 10-11) Modulet indeholder flg. kurser: El-grundlære Karrosseri Grundfagsmodul 6 uger (Se bilag 1, 12-16) Modulet indeholder flg. fag/kurser: Dansk i autouddannelsen Naturfag Informationsteknologi 2 Introduktion til færdselslære Arbejdsmiljø 2 26 Kursus for mekanikere Modul, Service kørekort - 2 uger (Se bilag 17) Projektforløb med valgfrie projektopgaver 6 uger (Se bilag 18-23) - Valgfrit modul Forløbet indeholder flg. projekttitler/-oplæg eleverne kan vælge blandt: Bilen blev kasseret til syn! Elektriske systemer Bilen kan ikke bremse! Bremse system Min bil kan ikke starte! - Motorstyring Min bil kan ikke trække op af bakken! Transmission system Min bil ryster i rattet! Styretøj og hjulophæng Motor med for stort olieforbrug Benzin- og dieselmotor Modul Service arbejde 2 uger (Se bilag 24) - 4 -

5 Modul, Praktikophold/virksomhedsforlagt undervisning 2 uger (Se bilag 25) - Valgfrit modul Modul Uddannelses Rettede Områdefag 6 uger (Se bilag 26) I modulet indgår følgende: Projektfase grundforløbsprojekt Projektfremlæggelse og bedømmelse Afslutning og bedømmelse af uddannelsesrettede områdefag Repetition af grundfag trukket ud til eksamen Grundfagseksamen Den personlige uddannelsesplan og kontaktlærerordningen Eleven udarbejder sin personlige uddannelsesplan i samarbejde med sin kontaktlærer. Eleven har en indledende samtale med sin kontaktlærer, når han eller hun starter på grundforløbet. Emnerne for samtalen er generel information om grundforløbet, elevens skolepapirer og uddannelsesplan fra grundskolen, relevant erhvervserfaring, elevens mål med uddannelsen, uddannelseskontrakt/praktikpladssøgning og godskrivning. Ud over den personlige uddannelsesplan i elevplan, kan hver elev følge med i sin egen tidsplan på grundforløbet vha. en oversigt som fysisk hænger på en opslags- og informationstavle for grundforløbselever. Kontaktlæreren har løbende kontakt med eleven gennem hele grundforløbet, og kontaktlæreren har ud over den indledende samtale en midtvejs- og slutevalueringssamtale med eleven. (Samtale- og evalueringsark: se bilag) Det er kontaktlæreren der har ansvar for at ændre elevens uddannelsesplan sammen med eleven. Kontaktlæreren har alle opgaver i forbindelse med elevens uddannelsesmæssige aktiviteter og udvikling på grundforløbet. Frafalds- og gennemførelsesproblematikker i forhold til den enkelte elev varetages af studie- og erhvervsvejlederen. Grundforløbsteamet, dvs. lærere, kontaktlærere, studie- og erhvervsvejleder og virksomhedskonsulent holder ugentligt et teammøde for at holde hinanden ajour med elevernes generelle trivsel, udvikling og færden på grundforløbet. Gennemførselsvejledning Studie- og erhvervsvejlederen arbejder efter bekendtgørelsen om gennemførelsesvejledning. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med kontaktlærere, lærere, administration og virksomhedskonsulent. Fokuspunkter for vejlederens opgaver er: Information om uddannelsen og andre uddannelser Specialpædagogiske hjælpemidler, information, ansøgninger, instruktion mm. Information om praktikpladssøgning. Praktik i udlandet Kontakt til virksomheder - 5 -

6 Vejledning for den enkelte elev i forhold til gennemførelse af uddannelsen Kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledere og forvaltninger Afholdelse af statusmøder for elever uden uddannelsesaftale Vejledning af elever uden uddannelsesplads, bl.a. i forbindelse med statusmøder Alle nye elever møder indenfor den første uge studie- og erhvervsvejlederen, således de ved hvilke opgaver denne person tager sig af. Eleven bliver informeret om at han/hun gerne må ringe, skrive sms og . Fast kontortid i afdelingen er Mandag: Fredag: Studie- erhvervsvejlederen deltager i det ugentlige teammøde for grundforløbet. Der er en fast aftale mellem lærere, kontaktlærere, uddannelsesleder og vejleder i forbindelse med opgaver som har med den enkelte elevs gennemførsel af grundforløbet at gøre. Det er kontaktlæreren som i første omgang har ansvar for at følge op på eleven. Hvis og når der er brug for yderligere vejledning og dermed strukturerede samtaleforløb, kobles studie- og erhvervsvejlederen på, i tæt samarbejde med kontaktlæreren. Dette samarbejde aftales nærmere på det ugentlige teammøde eller løbende. I gennemførselsvejledningen drejer det sig typisk om opgaver vedr. elevens udvikling i forhold til fag, elevens generelle trivsel, fravær, kontakt til forældre, kontakt til Ungdoms- og uddannelsesvejledningen i kommunerne. Der er lavet en samarbejdsaftale med UU-Odense og omegn. Odense Tekniske Skole forpligter sig her igennem til at kontakte UUO i forbindelse med frafaldstruede elever og ved udmeldinger. Denne praksis bruges bevidst i forbindelse med alle elever på grundforløbet i AutoVidencenter Fyn, uanset elevens bopæl. Fravær: Ved fravær kontaktes elev/forældre via brev, hvor der opfordres til at melde tilbage inden 3 dage. Brev 1 er en forespørgsel vedrørende fraværet med anmodning om at kontakte skole/vejleder Brev 2 er endnu en forespørgsel. Brev 3 er en information om at man bliver meldt ud, hvis man ikke kontakter skole/vejleder. Hvis en elev ikke kontakter skolen ved brev 2, sker der henvendelse til elevens UU-vejleder enten per telefon eller . Støtte til gennemførsel Hvis det viser sig at en elev har brug for ekstra hjælp i forbindelse med et fag, bliver elevens situation drøftet i grundforløbsteamet og her vil en individuel plan for eleven blive diskuteret for efterfølgende at blive drøftet med elev og eventuelt forældre. Muligheder for eleven kan være følgende: Forlængelse af grundforløbet med mulighed for nye eller gentagne moduler Specielle opgaver rettet mod elevens behov Ekstra undervisning rettet mod elevens niveau Specialpædagogisk støtte - 6 -

7 Eventuelt samarbejde med andre skoler, f.eks. produktionshøjskoler Vejledning og samtaler Godskrivning og realkompetencevurdering Det er kontaktlæreren som taler med og vejleder den enkelte elev i forbindelse med godskrivning. Godskrivning kan opnås såvel i forbindelse med formelle og uformelle kvalifikationer. Ved de formelle kvalifikationer skal eleven medbringe dokumentation på disse. Ved uformelle kvalifikationer, som f.eks. relevant erhvervserfaring, vil den enkelte elev blive realkompetenceafklaret i den indledende del af projektmodulerne på grundforløbet. For grundfagene dansk og naturfag gælder det at der gives godskrivning for eksamen, hvis de formelle krav er opfyldt, og eleven kan opnå godskrivning for undervisningen ved en reel kompetenceafklaring i hvert grundfag. Det sker i form af en på forhånd udarbejdet opgave som eleven skal lave med et tilfredsstillende resultat. Kompetenceafklaringen er vigtig, især for at sikre at eleven rent faktisk har de specifikke og faglige kompetencer der skal bruges for at integrere grundfagene i det afsluttende grundforløbsprojekt, og for at sikre at den særfaglige del af grundfagene bliver tilgodeset. Desuden er grundfaget dansk et fag som ikke alene støtter de danskmæssige kompetencer, men også de uddannelsesmæssige kompetencer, som gælder for hele uddannelsen, f.eks. arbejdsmetoder, skriveteknik, brug af port folio osv. Pædagogiske, metodiske og didaktiske overvejelser Grundforløbet er bygget op i moduler af en varighed som svinger fra 1-6 uger. Modulerne kan indeholde flere forskellige fag og visse moduler på grundforløbet er valgfrie. Se lokal undervisningsplan for hvert fag/modul. Modulopbygningen giver en fleksibilitet for den enkelte elev i forhold til dennes kompetencer og forudsætninger, og dermed også i forhold til eventuelle ændringer af elevens uddannelsesplan. Der lægges stor vægt på gruppearbejde, samarbejde og dialog gennem hele grundforløbet. Alle opgaver og forløb er tilrettelagt således at den enkelte elev får mulighed for at arbejde ud fra sit eget niveau og i sit eget tempo. I forbindelse med projekt og case-arbejde generelt har eleven mulighed for at bruge forskellige dokumentationsformer, f.eks. logbog, rapport, billedserie, notatform, PowerPoint show, lydfiler mm.. Der lægges i høj grad vægt på at den enkelte elev udvikler sig i forhold til såvel fag som personlige kompetencer. Et evalueringsskema benyttes derfor gennem hele grundforløbet som supplement til den obligatoriske karaktergivning, og bruges som afslutning på hvert modul. sskemaet skal forstås som et redskab til at understøtte elevens udvikling i forhold til faglige og personlige kompetencer, så som almen holdning, samarbejdsevne, faglig holdning, arbejde på værkstedet osv. (se bilag) Det er vigtigt at eleven tilegner sig evnen til at reflektere og selvevaluere i forhold til sin egen udvikling og læreproces på grundforløbet; refleksion, erkendelse og ansvar er vigtige og afgørende elementer i forhold til elevens gennemførelse af uddannelsen

8 Learning by doing -princippet og opgavebaserede forløb bruges gennem hele grundforløbet. Alle fag bygger på ideen om at eleven ved selv at være aktiv, tilegner sig en personlig og konkret erfaring med faget/stoffet, som gør at eleven har bedre forudsætninger for at tilegne sig og forstå den teoretiske del af faget. I værkstedsfag tager den teoretiske del af undervisningen udgangspunkt i de opgaver, som eleven arbejder med på værkstedet, og teoriundervisning planlægges løbende. Størstedelen af undervisningen foregår på værkstedet. Grundforløbet har sin egen opslags- og informationstavle. Ud over at give eleven informationer, fungerer tavlen samtidig som et dannelsesredskab i forhold til selvstændighed og modenhed for eleven. Eleven skal nemlig selvstændigt holde styr på sin plan og sine skemaer på grundforløbet via opslags- og informationstavlen. Eleven får ikke udleveret skema for den ugentlige undervisning, men skal finde skemaer, holdplacering, lærere og fag på opslagstavlen. Samarbejdsaftaler i forbindelse med uddannelsesrettede områdefag på andre skoler. AutoVidencenter Fyn har lavet samarbejdsaftale med Silkeborg Tekniske Skole i forbindelse med uddannelsen til karrosserismed, og der er lavet en aftale med CEUS i forbindelse med uddannelserne til cykel og knallertmekaniker og motorcykelmekaniker. Samarbejde med faglige udvalg og virksomheder. Det lokale faglige udvalg og AutoVidencenter Fyn arbejder tæt sammen og holder hinanden ajour ved at holde 6 årlige samarbejdsmøder. I møderne deltager fra AutoVidencenter Fyn uddannelsesleder, vejleder, virksomhedskonsulent og lærerepræsentant Derudover deltager såvel industri som faglige organisationer. AutoVidencenter Fyn har en god kontakt til virksomhederne, dette forstærkes af de regelmæssige besøg, som er en del af virksomhedskonsulentens arbejde i forbindelse med praktikmodulet på grundforløbet. Skolepraktik Skolepraktik er ikke nedlagt men står i kvote 0. Det betyder at det kun er elever med korte uddannelsesaftaler og elever som uforskyldt har mistet deres læreplads der kan optages

9 Bedømmelsesplan På grundforløbet v. AutoVidencenter Fyn benyttes der to bedømmelsesformer. Løbende evaluering af hver enkelt elev (uden brug af karakterer) og karaktergivning efter 7-trinsskalaen i de obligatoriske fag. Denne bedømmelsesplan skal ses i sammenhæng med den ovenstående illustrering af modulopdelingen på grundforløbet. Karakterer i de obligatoriske fag (bedømmelse efter 7-trinsskalaen). Cykelteknik: Cykelteknik indgår i et tre-ugers introduktionsmodul og karakteren i cykelteknik falder umiddelbart i slutningen af modulet og gives i henhold til bekendtgørelsens mål for faget. Naturfag, dansk, Arbejdsmiljø, IT, 26 og færdselslære udgør fagkombinationen i et samlet seksugers modul. Der gives standpunktskarakter i dansk og naturfag i slutningen af modulet og karakteren gives i forhold til bekendtgørelsens mål for hvert grundfag. Eksamen i det udtrukne grundfag ligger umiddelbart i slutningen af URO-forløbet og gennemføres i henhold til bekendtgørelsen for grundfagene og bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsuddannelser. Der er lagt ekstra undervisningsdage ind i UROforløbet for det grundfag, som er udtrukket som eksamensfag. IT afsluttes med en prøve og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Arbejdsmiljø afsluttes på baggrund af de opgaver eleverne laver, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Færdselslære: Karakteren gives på baggrund af en prøve Førstehjælp og brandbekæmpelse: Eleven kan kun bestå, hvis han/hun har deltaget i samtlige undervisningslektioner og har bestået prøven. Karakter Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen sker på baggrund af regler udstukket af Dansk Røde Kors. Køretøjets vedligeholdelse: Her falder karakteren efter modulet Service kørekort. Karakteren gives på baggrund af elevens praktiske arbejde og en skriftlig prøve. Benzin- og dieselmotor, Undervogn, elektriske systemer: Karakteren for disse tre områder falder efter en projektperiode på 6 uger + et Service arbejde -modul på to uger. I projektarbejdsfasen vurderes eleven ikke med karakterer, men ud fra et evalueringsskema. (se nedenfor). Karakteren på de tre områder gives efter Service arbejde -modulet og gives på baggrund af elevens praktiske arbejde og en prøve i henhold til bekendtgørelsens mål for de enkelte områdefag

10 Uddannelsesrettede Områdefag Grundforløbsprojekt: I sidste fase af URO-forløbet skal hver elev fremlægge det projekt, som han/hun har arbejdet med. Eleverne kan godt arbejde sammen i et projekt, men er hver især individuelt ansvarlige, dvs. at de hver især skal kunne svare for indhold, proces og dokumentation i forbindelse med projektarbejdet. Der lægges vægt på såvel elevens bevidsthed om processen i projektforløbet som på det færdige produkt og fremlæggelsen. Der gives en særskilt karakter for grundforløbsprojektet og karakteren gives samlet ud fra projektets indhold, fremlæggelse og elevens arbejdsproces i projektet. For at sikre en retfærdig og ensartet bedømmelse af elevens grundforløbsprojekt, deltager tovholderen/læreren for det pågældende URO-hold, såvel som en faglærer, som ikke umiddelbart har været involveret i URO-forløbet, ved fremlæggelsen. Læreren fra projekt forløbet fungerer som eksaminator, og den anden lærer fungerer som censor. De to tilstedeværende lærere finder i fællesskab en karakter, som eleven bliver gjort bekendt med umiddelbart efter fremlæggelsen. Eleven får samtidig her en begrundelse for karakteren. Benzin- og dieselmotor, Bremser, Styretøj, Elektriske systemer: Der gives en karakter, efter 13-skalen, for hvert fagområde på baggrund af elevens praktiske arbejde på værkstedet og en teoretisk prøve. Løbende Eleven vurderes løbende i forbindelse med alle fag og moduler på grundforløbet. Ved siden af de obligatoriske karakterer anvendes også et evalueringsskema i forbindelse med hver modulafslutning. (se bilag) Skemaet har til formål at synliggøre og fokusere på elevens udvikling i forhold til såvel faglige som personlige kompetencer. Eleven evalueres på Faglig interesse Almen holdning Orden på arbejdsplads Praktisk arbejde Mødedisciplin Fagligt indhold i opgaver (naturfagligt og autofagligt) Den lærer som afslutter modulet, tager en samtale med hver elev med udgangspunkt i evalueringsskemaet. Eleverne får udleveret evalueringsskemaerne og kan lægge dem i deres personlige uddannelsesmapper. Skolen gemmer en kopi af alle evalueringsskemaer. Hvis en elev får et kryds i ikke tilfredsstillende skal elevens kontaktlærer efterfølgende opsøge eleven med henblik på en samtale omkring evalueringen og eventuelt vejlede eleven i forhold til en ændring af elevens personlige uddannelsesplan. Desuden bliver evalueringsskemaet sendt hjem til elevens forældre/værge, hvis eleven er under 18 år

11 Det er den pågældende lærer for modulet som underskriver og sender brevet til forældrene. Kontaktlæreren bruger karakterer og evalueringsskemaer i forbindelse med den midtvejs og slutsamtale som skal gennemføres for hver elev på grundforløbet.(spørgeramme for samtalerne vedlagt)

12 Skoledata Skole Afdeling Uddannelse Dato for godkendelse i Det Lokale Uddannelsesudvalg Underskrift AutoVidencenter Fyn Odense Tekniske Skole Allégade Odense C AutoVidencenter Fyn Familien Mekanik på grundforløbet for Mekanik, transport og logistik Uddannelsesleder Søren Sørensen Formand for Det Lokale Uddannelsesudvalg Brian Pedersen Planen er udarbejdet ud fra følgende bekendtgørelse m.v. Ansvarlige(e) kontaktperson(er) Planen er udarbejdet af Revision af uv-plan: Hovedbekendtgørelse, BEK nr 1243 Grundfagsbekendtgørelse, BEK nr 689 Eksamensbekendtgørelse, BEK nr 356 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr 350 Bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne, BEK nr 341 Bekendtgørelse om uddannelse til mekaniker, BEK nr 689 Vejledning til bekendtgørelse nr. 689 Uddannelsesleder Søren Sørensen Lone Olsen og Søren Sørensen samt grundforløbsteamet på AutoVidencenter Fyn. Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger

13 Bilagsoversigt:... Side Bilag 1, Beskrivelse af projektarbejdet på Grundforløbet...14 Bilag 2, grundforløb...15 Bilag 3, Midtvejssamtale og selvevaluering...16 Bilag 4, Slutsamtale og selvevaluering...17 Bilag 5, Informationsteknologi...18 Bilag 6, Cykelteknik...20 Bilag 7, Gevind og måleteknik...22 Bilag 8, Førstehjælp og brandbekæmpelse...25 Bilag 9, Arbejdsmiljø Bilag 10, El-grundlære...29 Bilag 11, Karrosseriarbejde...31 Bilag 12, Dansk i autouddannelsen...33 Bilag 13, Naturfag i autouddannelsen...36 Bilag 14, Introduktion til færdselslære...39 Bilag 15, Arbejdsmiljø Bilag 16, 26 Kursus for mekanikere...43 Bilag 17, Service kørekort...45 Bilag 18, Projekt, Bilen blev kasseret til syn...47 Bilag 19, Projekt, Bilen kan ikke bremse...50 Bilag 20, Projekt, Min bil kan ikke starte...53 Bilag 21, Projekt, Min bil kan ikke trække op af bakken!...56 Bilag 22, Projekt, Min bil ryster i rattet!...59 Bilag 23, Projekt, Motor med for stort olieforbrug...62 Bilag 24, Modul, Servicearbejde...65 Bilag 25, Praktikophold, Virksomhedsforlagt undervisning...68 Bilag 26, Modul Uddannelses Rettede Områdefag

14 Bilag 1 Beskrivelse af projektarbejdet på Grundforløbet ved Autovidencenter Fyn Meget af den undervisning, du møder i mekanikeruddannelsen, er projektorienteret. Det betyder, at der bliver stillet en opgave, som du selv skal finde ud af, hvordan du vil løse. Det er dit eget initiativ, der er afgørende for det endelige resultat. Det er dine ideer og din viden, som er styrende og bærende for projektet. Læreren fortæller dig ikke, hvordan du skal arbejde eller hvad du skal arbejde med. Du skal selv finde ud af, hvordan du vil løse opgaven. Hvordan begynder du? Det er ikke sikkert, at du kender hele løsningen på problemet, når du går i gang med opgaven. Men begynd med det, du tror, er det rigtige, og skriv ned i din logbog, hvad du går i gang med og hvorfor. Når du så har arbejdet med bilen og problemet, finder du ud af, hvordan du skal komme videre for at løse hele problemet. Hvis du tror du ved, hvordan du skal løse hele opgaven skal du også skrive i din logbog. Skriv hvad du vil gøre, i hvilken rækkefølge du vil gøre det, og hvorfor du har valgt at gøre det sådan. Hvis du så undervejs skal ændre i din plan, skriver du det blot efterfølgende i din logbog. Hvad skal du beslutte først? Når du har besluttet, hvordan du vil gribe arbejdet an, skal du beslutte, hvordan du vil præsentere din projektopgave. Du kan vælge at skrive en rapport. Så skal du bestemme, hvem rapporten skal være henvendt til. Skal det være din lærer, en eventuel kunde, en eventuel værkfører eller en eventuel mester? Du kan også vælge at lave en billedreportage af dit arbejde. Igen skal du beslutte, hvem reportagen er henvendt til. Du kan også vælge en anden fremstillingsform. Men du skal lave en form for dokumentation på, hvad du har lavet, og hvordan du har lavet det. Hvordan arbejder du? Dit arbejde skal bestå af den praktiske løsning af opgaven ved at arbejde på bilen, ved at vælge værktøj og ved at beslutte din fremgangsmåde. Derudover skal du løbende dokumentere dit arbejde. Du skal skrive i din logbog. Gerne ved hver fyraften. Hvad har du lavet i dag og hvad vil du lave i morgen? Her er det en god ide også at skrive om det, som du har lavet, virkede og hvorfor / hvorfor ikke? Disse notater vil være rigtig gode for dig, når du skal lave den afsluttende dokumentation, og når du skal fortælle din lærer om, hvad du har lavet og hvorfor. Hvad skal læreren gøre? Læreren er din sparringspartner. Det vil sige, at han vil vejlede dig om dit arbejde i forhold til de ting, du fortæller ham. Men han vil ikke stå hver morgen og fortælle, hvad du nu skal gå i gang med. Det skal du selv finde ud af. Hvis du ikke kan finde ud af det, så spørg din lærer. Hvis du ikke kan finde ud af det, og du ikke spørger din lærer, består du ikke projektet. Du har helt alene ansvaret for at du laver noget, at du laver nok og at det er det rigtige, du laver, for at bestå

15 Bilag 2 AUTO. EVALUERING GRUNDFORLØB. EMNE.: Uge: Elev: Kontaktlærer: Karakterer: Over Under Ikke middel Middel middel tilfredsstillende Faglig interesse: Almen holdning: Orden på arbejdsplads: Praktisk arbejde: Projekt: OK IKKE OK Mødedisciplin: Modul Bestået: Modul ikke Bestået: Bemærkning: Elev: Lærer: Forældre/Værge: (Udfyldes kun ved Ikke tilfredsstillende )

16 Bilag 3 Navn: Midtvejssamtale og selvevaluering for Dato: 1. Hvordan er det gået i forhold til din uddannelsesplan? 2. Hvordan har din egen indsats været?(f.eks. på værkstedet, teori, mødedisciplin etc.) 3. Hvordan passer undervisningsformen til dig? Hvornår har du fået mest ud af undervisningen? Forklar. 4. Har du nået målene? 5. Er der noget du har lettere/sværere ved? 6. Hvad skal du blive bedre til og hvordan? 7. Er du afklaret i forhold til dit videre uddannelsesforløb?(valg af hovedforløb, påbygningsfag andet) 8. Har du læreplads eller er i gang med at søge? 9. Hvordan vil du søge? 10. Kan du lide at gå her på skolen?(kammerater, lærere osv.) 11. Hvad synes du om opbygningen af grundforløbet? Godt og skidt. 12. Har du forlag til nye moduler eller kommentarer til kontaktlærerordningen? Elev Kontaktlærer

17 Bilag 4 Navn: Slutsamtale og selvevaluering for Dato: 1. Hvordan er det gået i forhold til din uddannelsesplan? 2. Hvordan har din egen indsats været?(f.eks. på værkstedet, teori, mødedisciplin etc.) 3. Hvordan passer undervisningsformen til dig? Hvornår har du fået mest ud af undervisningen? Forklar. 4. Har du nået målene? 5. Er der noget du har lettere/sværere ved? 6. Hvad skal du blive bedre til og hvordan? 7. Er du afklaret i forhold til dit videre uddannelsesforløb?(valg af hovedforløb, påbygningsfag andet) 8. Har du læreplads eller er i gang med at søge? 9. Hvordan vil du søge? 10. Kan du lide at gå her på skolen?(kammerater, lærere osv.) 11. Hvad synes du om opbygningen af grundforløbet? Godt og skidt. 12. Har du forlag til nye moduler eller kommentarer til kontaktlærerordningen? Elev Kontaktlærer

18 Bilag 5 Kursus, Informationsteknologi AVCF/Gf Informationsteknologi Elevrettet beskrivelse På dette modul kommer du til at arbejde selvstændigt med informationssøgning på både skolens intranet og på Internettet, samt anvendelsen af de autotekniske programmer vi bruger på AutoVidencenter Fyn. Du får kendskab til "Elevplan" - et elektronisk planlægningsværktøj for elever på Internettet. Her kan du bl.a. skrive dine uddannelsesønsker i din personlige uddannelsesplan, og se dine opnåede resultater. Du skal arbejde selvstændigt med Word, Excel, Stifinder og Internet Explorer. Med dette kursus bliver du godt rustet til dit videre uddannelsesforløb og fremtid som mekaniker. Dette modul er obligatorisk for mekanikeruddannelsen. Merit Hvis du mener du er i besiddelse af den viden og kunnen - generelle og autofaglige programmer, der er nødvendig for at bestå modulet, kan du blive realkompetenceafklaret. Indstilling til en realkompetenceafklaring skal aftales med din kontaktlærer forud for modulet. Afdeling Auto Varighed Fordelt over 2 kurser Lektioner 28 Kontaktperson Kurt Lund Hansen Billede Uddannelse Indgang Mekanik, transport og logistik (07/2004) Familie Mekanik Hovedforløb Niveau Anden tilknytning Mekanikeruddannelsen - Grundforløb Elevforudsætninger Elevforudsætninger Da undervisningen hovedsagligt gennemføres som enkeltmands øvelser, hvor der kan være stor forskel på den enkelte elevs hastighed, er det meget vigtigt du tager et medansvar for din egen læring, og at du er indstillet på at yde en god indsats. Det er en fordel, men intet krav, at du har et godt kendskab til engelsk. Du bliver del af et aktivt læringsmiljø hvor du skal arbejde med pc'er med intra- og internetadgang til at hente autofaglige oplysninger. Du skal også arbejde med autotekniske programmer samt tekst- og regnearkprogrammer og andre relevante programmer. På det første kursus hvor du skal lære at bruge Elevplan, vil du som øvelse skulle udfylde din personlige uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal du senere på introduktionsmodulet drøfte med din kontaktlærer. Vil du forberede dig før modulet og før samtalen med din kontaktlærer, kan du læse om den

19 personlige uddannelsesplan (PUP) på Danmarks undervisningsportal, EMU, Eller direkte ved at klikke her. Form Taskbaseret uv Undervisningsmaterialer Relevant programmel og opgaver. Link Link iøvrigt Andet Elevens arbejde evalueres løbende af læreren. Eleven evalueres for: Faglig interesse Almen holdning Orden på arbejdspladsen Praktisk arbejde Mødedisciplin Intern beskrivelse Ressourcer/Rammer Lærerkvalifikationer Udstyrstype Lokaletype Deltagere Ved undervisningens afslutning tildeles eleven en standpunktskarakter i henhold til fagets mål. Bedømmelsen gives på baggrund af en afsluttende prøve af en varighed på 2 lektioner. Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. en skal være et udtryk for elevens opnåelse og dokumentation af uddannelsesmålene. Undervisningen kan varetages af et læreteam med flg. kompetencer: Autofaglig uddannelse svarende til Automekaniker/Mekaniker uddannelsen. TX Informationsteknologi eller tilsvarende viden. Videreuddannelse på KVU/VVU niveau. Eksempelvis Værkfører, Maskintekniker, Produktionsteknolog, Teknonom e.lign. Pædagogisk Grunduddannelse. Pc-arbejdspladser med relevante programmer og fælles printer, scanner samt digitalkamera. Dataundervisningslokale med 18 pc'er og internetadgang

20 Bilag 6 Kursus, Cykelteknik AVCF/Gf - Cykelteknik Elevrettet beskrivelse Cykelmekaniker eller cykelmontør er et af de specialer du kan vælge efter af du har gennemført første del af grundforløbet på AutoVidencenter Fyn, men alle mekanikere får brug for på et tidspunkt at kunne servicere en cykel. Du vil på dette lille kursus lære at udføre simple vedligeholdelsesarbejder på en cykels gearsystemer, krank/-garniture, kædetræk og hjul. Kurset er en et obligatorisk fag på indgangen Mekanik, Transport og logistik. Afdeling Auto Varighed 0,4 uge Lektioner 12 Kontaktperson Grundforløbsteamet Billede Uddannelse Indgang Mekanik, transport og logistik (07/2004) Familie Mekanik Hovedforløb Niveau Anden tilknytning Faget er obligatorisk for indgangen, men en fortsættelse indenfor området cykler kræver at eleven skal slutte grundforløbet med URO-modulet på en skole der kører denne uddannelse. AutoVidencenter Fyn har samarbejdsaftale med Ceus i Nykøbing Falster, og Ceus kan oplyse hvilke tidspunkter de optager elever på URO-modulet. Elevforudsætninger Elevforudsætninger Eleven skal være interesseret i uddannelsen, og eleven skal være parat til at yde en aktiv indsats i såvel den egentlige undervisning, teoretisk som faglig, som i de faglige opgaveløsninger der er integreret i undervisningen. Undervisningen tager udgangspunkt i værkstedsarbejde på cykler afbrudt af tilhørende teoretiske oplæg fra læreren. Der arbejdes i to-mands grupper på forskellige cykler. Arbejdsopgaverne vil være: Adskillelse / samling og justering af hjulleje. Kædeadskillelse og samling. Frikrans og geartandhjul / gear Bremseklods justering. Styrleje / fittings justering. Kurset afsluttes med en standpunktskarakter i faget Cykelteknik. Karakteren gives efter 7- trinsskalaen. Form Hands-on kursus Undervisningsmaterialer Der anvendes følgende undervisningsmateriale på kurset:

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør.

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. FORLØBIG UDGAVE AF 09.07.2010 Sussanne Løhde Mikkelsen lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Indgangen: Produktion og Udvikling Overbygning Produktion som speciale 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Yderligere information får du ved henvendelse til: Allan Kristiansen Uddannelsesleder tlf: 51 64 99 88 Thomas Wejrup Praktikinstruktør

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Den lokale undervisningsplan For Grundforløbet Håndværk og Teknik Teknikfamilien

Den lokale undervisningsplan For Grundforløbet Håndværk og Teknik Teknikfamilien Den lokale undervisningsplan For Grundforløbet Håndværk og Teknik Teknikfamilien Forord: Den lokale undervisningsplan er et vigtigt planlægnings- og styringsinstrument på skolen. Med Erhvervs Uddannelsesreformen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere