Lokal undervisningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Familien Mekanik på grundforløbet for Mekanik, transport og logistik Intro-kursus Karr./El-gr. Grundfagsmodul Service kørekort Projektforløb Praktikophold Servicearbejde URO Projekt AAB AC D Projekt AB AC AD Projekt AC AD B Afsluttende projektforløb Projekt & grundfags eksamen Træningskurser AAB AC D Påbygningskurser AAB AC D

2 Indholdsfortegnelse:... Side Fag på grundforløbet...3 Undervisningstid...3 Undervisningens opbygning...4 Den personlige uddannelsesplan og kontaktlærerordningen...5 Gennemførselsvejledning...5 Godskrivning og realkompetencevurdering...7 Pædagogiske, metodiske og didaktiske overvejelser...7 Samarbejdsaftaler i forbindelse med...8 uddannelsesrettede områdefag på andre skoler. Samarbejde med faglige udvalg og virksomheder...8 Skolepraktik...8 Bedømmelsesplan...9 Skoledata...12 Bilagsoversigt...13 Bilag 1, Beskrivelse af projektarbejdet på Grundforløbet...14 Bilag 2, grundforløb...15 Bilag 3, Midtvejssamtale og selvevaluering...16 Bilag 4, Slutsamtale og selvevaluering...17 Bilag 5, Informationsteknologi...18 Bilag 6, Cykelteknik...20 Bilag 7, Gevind og måleteknik...22 Bilag 8, Førstehjælp og brandbekæmpelse...25 Bilag 9, Arbejdsmiljø Bilag 10, El-grundlære...29 Bilag 11, Karrosseriarbejde...31 Bilag 12, Dansk i autouddannelsen...33 Bilag 13, Naturfag i autouddannelsen...36 Bilag 14, Introduktion til færdselslære...39 Bilag 15, Arbejdsmiljø Bilag 16, 26 Kursus for mekanikere...43 Bilag 17, Service kørekort...45 Bilag 18, Projekt, Bilen blev kasseret til syn...47 Bilag 19, Projekt, Bilen kan ikke bremse...50 Bilag 20, Projekt, Min bil kan ikke starte...53 Bilag 21, Projekt, Min bil kan ikke trække op af bakken!...56 Bilag 22, Projekt, Min bil ryster i rattet!...59 Bilag 23, Projekt, Motor med for stort olieforbrug...62 Bilag 24, Modul, Servicearbejde...65 Bilag 25, Praktikophold, Virksomhedsforlagt undervisning...68 Bilag 26, Modul Uddannelses Rettede Områdefag...70 Bilag 27, Informationsmateriale

3 Fag på grundforløbet Fag, der er fælles for alle på indgangen Arbejdsmiljø Dansk niveau F, E og D Naturfag niveau F, E og D Familierettede fag Benzin- og dieselmotor niveau F Cykelteknik niveau F Elektriske systemer niveau F Gr.kursus i 1.hjælp og elementær Informationsteknologi Introduktion til færdselslære, Karrosseri niveau F Køretøjets vedligehold/motorlære niveau F Undervogn niveau F Uddannelsesrettede fag Benzin- og dieselmotorer niveau F Bremser niveau F Elektriske systemer niveau F Styretøj niveau F Grundforløbsprojekt Undervisningstid Der er lærerdækket undervisning i 28 lektioner om ugen. Elevernes ugentlige program opfylder 37-timersrammen vha. lektier og forberedelse. Lektionerne er fordelt således: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

4 Undervisningens opbygning Intro-kursus Karr./El-gr. Grundfagsmodul Service kørekort Projektforløb Praktikophold Servicearbejde URO Projekt AAB AC D Projekt AB AC AD Projekt AC AD B Afsluttende projektforløb Projekt & grundfags eksamen Træningskurser AAB AC D Påbygningskurser AAB AC D Modul, Introduktionskursus 3 uger (Se bilag 5-9) Modulet indeholder flg. fag/kurser: Informationsteknologi 1 Cykelteknik Gevind og måleteknik Førstehjælp og brandbekæmpelse Arbejdsmiljø 1 Modul, Karrosseri og el-grundlære 2 uger (Se bilag 10-11) Modulet indeholder flg. kurser: El-grundlære Karrosseri Grundfagsmodul 6 uger (Se bilag 1, 12-16) Modulet indeholder flg. fag/kurser: Dansk i autouddannelsen Naturfag Informationsteknologi 2 Introduktion til færdselslære Arbejdsmiljø 2 26 Kursus for mekanikere Modul, Service kørekort - 2 uger (Se bilag 17) Projektforløb med valgfrie projektopgaver 6 uger (Se bilag 18-23) - Valgfrit modul Forløbet indeholder flg. projekttitler/-oplæg eleverne kan vælge blandt: Bilen blev kasseret til syn! Elektriske systemer Bilen kan ikke bremse! Bremse system Min bil kan ikke starte! - Motorstyring Min bil kan ikke trække op af bakken! Transmission system Min bil ryster i rattet! Styretøj og hjulophæng Motor med for stort olieforbrug Benzin- og dieselmotor Modul Service arbejde 2 uger (Se bilag 24) - 4 -

5 Modul, Praktikophold/virksomhedsforlagt undervisning 2 uger (Se bilag 25) - Valgfrit modul Modul Uddannelses Rettede Områdefag 6 uger (Se bilag 26) I modulet indgår følgende: Projektfase grundforløbsprojekt Projektfremlæggelse og bedømmelse Afslutning og bedømmelse af uddannelsesrettede områdefag Repetition af grundfag trukket ud til eksamen Grundfagseksamen Den personlige uddannelsesplan og kontaktlærerordningen Eleven udarbejder sin personlige uddannelsesplan i samarbejde med sin kontaktlærer. Eleven har en indledende samtale med sin kontaktlærer, når han eller hun starter på grundforløbet. Emnerne for samtalen er generel information om grundforløbet, elevens skolepapirer og uddannelsesplan fra grundskolen, relevant erhvervserfaring, elevens mål med uddannelsen, uddannelseskontrakt/praktikpladssøgning og godskrivning. Ud over den personlige uddannelsesplan i elevplan, kan hver elev følge med i sin egen tidsplan på grundforløbet vha. en oversigt som fysisk hænger på en opslags- og informationstavle for grundforløbselever. Kontaktlæreren har løbende kontakt med eleven gennem hele grundforløbet, og kontaktlæreren har ud over den indledende samtale en midtvejs- og slutevalueringssamtale med eleven. (Samtale- og evalueringsark: se bilag) Det er kontaktlæreren der har ansvar for at ændre elevens uddannelsesplan sammen med eleven. Kontaktlæreren har alle opgaver i forbindelse med elevens uddannelsesmæssige aktiviteter og udvikling på grundforløbet. Frafalds- og gennemførelsesproblematikker i forhold til den enkelte elev varetages af studie- og erhvervsvejlederen. Grundforløbsteamet, dvs. lærere, kontaktlærere, studie- og erhvervsvejleder og virksomhedskonsulent holder ugentligt et teammøde for at holde hinanden ajour med elevernes generelle trivsel, udvikling og færden på grundforløbet. Gennemførselsvejledning Studie- og erhvervsvejlederen arbejder efter bekendtgørelsen om gennemførelsesvejledning. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med kontaktlærere, lærere, administration og virksomhedskonsulent. Fokuspunkter for vejlederens opgaver er: Information om uddannelsen og andre uddannelser Specialpædagogiske hjælpemidler, information, ansøgninger, instruktion mm. Information om praktikpladssøgning. Praktik i udlandet Kontakt til virksomheder - 5 -

6 Vejledning for den enkelte elev i forhold til gennemførelse af uddannelsen Kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledere og forvaltninger Afholdelse af statusmøder for elever uden uddannelsesaftale Vejledning af elever uden uddannelsesplads, bl.a. i forbindelse med statusmøder Alle nye elever møder indenfor den første uge studie- og erhvervsvejlederen, således de ved hvilke opgaver denne person tager sig af. Eleven bliver informeret om at han/hun gerne må ringe, skrive sms og . Fast kontortid i afdelingen er Mandag: Fredag: Studie- erhvervsvejlederen deltager i det ugentlige teammøde for grundforløbet. Der er en fast aftale mellem lærere, kontaktlærere, uddannelsesleder og vejleder i forbindelse med opgaver som har med den enkelte elevs gennemførsel af grundforløbet at gøre. Det er kontaktlæreren som i første omgang har ansvar for at følge op på eleven. Hvis og når der er brug for yderligere vejledning og dermed strukturerede samtaleforløb, kobles studie- og erhvervsvejlederen på, i tæt samarbejde med kontaktlæreren. Dette samarbejde aftales nærmere på det ugentlige teammøde eller løbende. I gennemførselsvejledningen drejer det sig typisk om opgaver vedr. elevens udvikling i forhold til fag, elevens generelle trivsel, fravær, kontakt til forældre, kontakt til Ungdoms- og uddannelsesvejledningen i kommunerne. Der er lavet en samarbejdsaftale med UU-Odense og omegn. Odense Tekniske Skole forpligter sig her igennem til at kontakte UUO i forbindelse med frafaldstruede elever og ved udmeldinger. Denne praksis bruges bevidst i forbindelse med alle elever på grundforløbet i AutoVidencenter Fyn, uanset elevens bopæl. Fravær: Ved fravær kontaktes elev/forældre via brev, hvor der opfordres til at melde tilbage inden 3 dage. Brev 1 er en forespørgsel vedrørende fraværet med anmodning om at kontakte skole/vejleder Brev 2 er endnu en forespørgsel. Brev 3 er en information om at man bliver meldt ud, hvis man ikke kontakter skole/vejleder. Hvis en elev ikke kontakter skolen ved brev 2, sker der henvendelse til elevens UU-vejleder enten per telefon eller . Støtte til gennemførsel Hvis det viser sig at en elev har brug for ekstra hjælp i forbindelse med et fag, bliver elevens situation drøftet i grundforløbsteamet og her vil en individuel plan for eleven blive diskuteret for efterfølgende at blive drøftet med elev og eventuelt forældre. Muligheder for eleven kan være følgende: Forlængelse af grundforløbet med mulighed for nye eller gentagne moduler Specielle opgaver rettet mod elevens behov Ekstra undervisning rettet mod elevens niveau Specialpædagogisk støtte - 6 -

7 Eventuelt samarbejde med andre skoler, f.eks. produktionshøjskoler Vejledning og samtaler Godskrivning og realkompetencevurdering Det er kontaktlæreren som taler med og vejleder den enkelte elev i forbindelse med godskrivning. Godskrivning kan opnås såvel i forbindelse med formelle og uformelle kvalifikationer. Ved de formelle kvalifikationer skal eleven medbringe dokumentation på disse. Ved uformelle kvalifikationer, som f.eks. relevant erhvervserfaring, vil den enkelte elev blive realkompetenceafklaret i den indledende del af projektmodulerne på grundforløbet. For grundfagene dansk og naturfag gælder det at der gives godskrivning for eksamen, hvis de formelle krav er opfyldt, og eleven kan opnå godskrivning for undervisningen ved en reel kompetenceafklaring i hvert grundfag. Det sker i form af en på forhånd udarbejdet opgave som eleven skal lave med et tilfredsstillende resultat. Kompetenceafklaringen er vigtig, især for at sikre at eleven rent faktisk har de specifikke og faglige kompetencer der skal bruges for at integrere grundfagene i det afsluttende grundforløbsprojekt, og for at sikre at den særfaglige del af grundfagene bliver tilgodeset. Desuden er grundfaget dansk et fag som ikke alene støtter de danskmæssige kompetencer, men også de uddannelsesmæssige kompetencer, som gælder for hele uddannelsen, f.eks. arbejdsmetoder, skriveteknik, brug af port folio osv. Pædagogiske, metodiske og didaktiske overvejelser Grundforløbet er bygget op i moduler af en varighed som svinger fra 1-6 uger. Modulerne kan indeholde flere forskellige fag og visse moduler på grundforløbet er valgfrie. Se lokal undervisningsplan for hvert fag/modul. Modulopbygningen giver en fleksibilitet for den enkelte elev i forhold til dennes kompetencer og forudsætninger, og dermed også i forhold til eventuelle ændringer af elevens uddannelsesplan. Der lægges stor vægt på gruppearbejde, samarbejde og dialog gennem hele grundforløbet. Alle opgaver og forløb er tilrettelagt således at den enkelte elev får mulighed for at arbejde ud fra sit eget niveau og i sit eget tempo. I forbindelse med projekt og case-arbejde generelt har eleven mulighed for at bruge forskellige dokumentationsformer, f.eks. logbog, rapport, billedserie, notatform, PowerPoint show, lydfiler mm.. Der lægges i høj grad vægt på at den enkelte elev udvikler sig i forhold til såvel fag som personlige kompetencer. Et evalueringsskema benyttes derfor gennem hele grundforløbet som supplement til den obligatoriske karaktergivning, og bruges som afslutning på hvert modul. sskemaet skal forstås som et redskab til at understøtte elevens udvikling i forhold til faglige og personlige kompetencer, så som almen holdning, samarbejdsevne, faglig holdning, arbejde på værkstedet osv. (se bilag) Det er vigtigt at eleven tilegner sig evnen til at reflektere og selvevaluere i forhold til sin egen udvikling og læreproces på grundforløbet; refleksion, erkendelse og ansvar er vigtige og afgørende elementer i forhold til elevens gennemførelse af uddannelsen

8 Learning by doing -princippet og opgavebaserede forløb bruges gennem hele grundforløbet. Alle fag bygger på ideen om at eleven ved selv at være aktiv, tilegner sig en personlig og konkret erfaring med faget/stoffet, som gør at eleven har bedre forudsætninger for at tilegne sig og forstå den teoretiske del af faget. I værkstedsfag tager den teoretiske del af undervisningen udgangspunkt i de opgaver, som eleven arbejder med på værkstedet, og teoriundervisning planlægges løbende. Størstedelen af undervisningen foregår på værkstedet. Grundforløbet har sin egen opslags- og informationstavle. Ud over at give eleven informationer, fungerer tavlen samtidig som et dannelsesredskab i forhold til selvstændighed og modenhed for eleven. Eleven skal nemlig selvstændigt holde styr på sin plan og sine skemaer på grundforløbet via opslags- og informationstavlen. Eleven får ikke udleveret skema for den ugentlige undervisning, men skal finde skemaer, holdplacering, lærere og fag på opslagstavlen. Samarbejdsaftaler i forbindelse med uddannelsesrettede områdefag på andre skoler. AutoVidencenter Fyn har lavet samarbejdsaftale med Silkeborg Tekniske Skole i forbindelse med uddannelsen til karrosserismed, og der er lavet en aftale med CEUS i forbindelse med uddannelserne til cykel og knallertmekaniker og motorcykelmekaniker. Samarbejde med faglige udvalg og virksomheder. Det lokale faglige udvalg og AutoVidencenter Fyn arbejder tæt sammen og holder hinanden ajour ved at holde 6 årlige samarbejdsmøder. I møderne deltager fra AutoVidencenter Fyn uddannelsesleder, vejleder, virksomhedskonsulent og lærerepræsentant Derudover deltager såvel industri som faglige organisationer. AutoVidencenter Fyn har en god kontakt til virksomhederne, dette forstærkes af de regelmæssige besøg, som er en del af virksomhedskonsulentens arbejde i forbindelse med praktikmodulet på grundforløbet. Skolepraktik Skolepraktik er ikke nedlagt men står i kvote 0. Det betyder at det kun er elever med korte uddannelsesaftaler og elever som uforskyldt har mistet deres læreplads der kan optages

9 Bedømmelsesplan På grundforløbet v. AutoVidencenter Fyn benyttes der to bedømmelsesformer. Løbende evaluering af hver enkelt elev (uden brug af karakterer) og karaktergivning efter 7-trinsskalaen i de obligatoriske fag. Denne bedømmelsesplan skal ses i sammenhæng med den ovenstående illustrering af modulopdelingen på grundforløbet. Karakterer i de obligatoriske fag (bedømmelse efter 7-trinsskalaen). Cykelteknik: Cykelteknik indgår i et tre-ugers introduktionsmodul og karakteren i cykelteknik falder umiddelbart i slutningen af modulet og gives i henhold til bekendtgørelsens mål for faget. Naturfag, dansk, Arbejdsmiljø, IT, 26 og færdselslære udgør fagkombinationen i et samlet seksugers modul. Der gives standpunktskarakter i dansk og naturfag i slutningen af modulet og karakteren gives i forhold til bekendtgørelsens mål for hvert grundfag. Eksamen i det udtrukne grundfag ligger umiddelbart i slutningen af URO-forløbet og gennemføres i henhold til bekendtgørelsen for grundfagene og bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsuddannelser. Der er lagt ekstra undervisningsdage ind i UROforløbet for det grundfag, som er udtrukket som eksamensfag. IT afsluttes med en prøve og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Arbejdsmiljø afsluttes på baggrund af de opgaver eleverne laver, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Færdselslære: Karakteren gives på baggrund af en prøve Førstehjælp og brandbekæmpelse: Eleven kan kun bestå, hvis han/hun har deltaget i samtlige undervisningslektioner og har bestået prøven. Karakter Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen sker på baggrund af regler udstukket af Dansk Røde Kors. Køretøjets vedligeholdelse: Her falder karakteren efter modulet Service kørekort. Karakteren gives på baggrund af elevens praktiske arbejde og en skriftlig prøve. Benzin- og dieselmotor, Undervogn, elektriske systemer: Karakteren for disse tre områder falder efter en projektperiode på 6 uger + et Service arbejde -modul på to uger. I projektarbejdsfasen vurderes eleven ikke med karakterer, men ud fra et evalueringsskema. (se nedenfor). Karakteren på de tre områder gives efter Service arbejde -modulet og gives på baggrund af elevens praktiske arbejde og en prøve i henhold til bekendtgørelsens mål for de enkelte områdefag

10 Uddannelsesrettede Områdefag Grundforløbsprojekt: I sidste fase af URO-forløbet skal hver elev fremlægge det projekt, som han/hun har arbejdet med. Eleverne kan godt arbejde sammen i et projekt, men er hver især individuelt ansvarlige, dvs. at de hver især skal kunne svare for indhold, proces og dokumentation i forbindelse med projektarbejdet. Der lægges vægt på såvel elevens bevidsthed om processen i projektforløbet som på det færdige produkt og fremlæggelsen. Der gives en særskilt karakter for grundforløbsprojektet og karakteren gives samlet ud fra projektets indhold, fremlæggelse og elevens arbejdsproces i projektet. For at sikre en retfærdig og ensartet bedømmelse af elevens grundforløbsprojekt, deltager tovholderen/læreren for det pågældende URO-hold, såvel som en faglærer, som ikke umiddelbart har været involveret i URO-forløbet, ved fremlæggelsen. Læreren fra projekt forløbet fungerer som eksaminator, og den anden lærer fungerer som censor. De to tilstedeværende lærere finder i fællesskab en karakter, som eleven bliver gjort bekendt med umiddelbart efter fremlæggelsen. Eleven får samtidig her en begrundelse for karakteren. Benzin- og dieselmotor, Bremser, Styretøj, Elektriske systemer: Der gives en karakter, efter 13-skalen, for hvert fagområde på baggrund af elevens praktiske arbejde på værkstedet og en teoretisk prøve. Løbende Eleven vurderes løbende i forbindelse med alle fag og moduler på grundforløbet. Ved siden af de obligatoriske karakterer anvendes også et evalueringsskema i forbindelse med hver modulafslutning. (se bilag) Skemaet har til formål at synliggøre og fokusere på elevens udvikling i forhold til såvel faglige som personlige kompetencer. Eleven evalueres på Faglig interesse Almen holdning Orden på arbejdsplads Praktisk arbejde Mødedisciplin Fagligt indhold i opgaver (naturfagligt og autofagligt) Den lærer som afslutter modulet, tager en samtale med hver elev med udgangspunkt i evalueringsskemaet. Eleverne får udleveret evalueringsskemaerne og kan lægge dem i deres personlige uddannelsesmapper. Skolen gemmer en kopi af alle evalueringsskemaer. Hvis en elev får et kryds i ikke tilfredsstillende skal elevens kontaktlærer efterfølgende opsøge eleven med henblik på en samtale omkring evalueringen og eventuelt vejlede eleven i forhold til en ændring af elevens personlige uddannelsesplan. Desuden bliver evalueringsskemaet sendt hjem til elevens forældre/værge, hvis eleven er under 18 år

11 Det er den pågældende lærer for modulet som underskriver og sender brevet til forældrene. Kontaktlæreren bruger karakterer og evalueringsskemaer i forbindelse med den midtvejs og slutsamtale som skal gennemføres for hver elev på grundforløbet.(spørgeramme for samtalerne vedlagt)

12 Skoledata Skole Afdeling Uddannelse Dato for godkendelse i Det Lokale Uddannelsesudvalg Underskrift AutoVidencenter Fyn Odense Tekniske Skole Allégade Odense C AutoVidencenter Fyn Familien Mekanik på grundforløbet for Mekanik, transport og logistik Uddannelsesleder Søren Sørensen Formand for Det Lokale Uddannelsesudvalg Brian Pedersen Planen er udarbejdet ud fra følgende bekendtgørelse m.v. Ansvarlige(e) kontaktperson(er) Planen er udarbejdet af Revision af uv-plan: Hovedbekendtgørelse, BEK nr 1243 Grundfagsbekendtgørelse, BEK nr 689 Eksamensbekendtgørelse, BEK nr 356 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr 350 Bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne, BEK nr 341 Bekendtgørelse om uddannelse til mekaniker, BEK nr 689 Vejledning til bekendtgørelse nr. 689 Uddannelsesleder Søren Sørensen Lone Olsen og Søren Sørensen samt grundforløbsteamet på AutoVidencenter Fyn. Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger

13 Bilagsoversigt:... Side Bilag 1, Beskrivelse af projektarbejdet på Grundforløbet...14 Bilag 2, grundforløb...15 Bilag 3, Midtvejssamtale og selvevaluering...16 Bilag 4, Slutsamtale og selvevaluering...17 Bilag 5, Informationsteknologi...18 Bilag 6, Cykelteknik...20 Bilag 7, Gevind og måleteknik...22 Bilag 8, Førstehjælp og brandbekæmpelse...25 Bilag 9, Arbejdsmiljø Bilag 10, El-grundlære...29 Bilag 11, Karrosseriarbejde...31 Bilag 12, Dansk i autouddannelsen...33 Bilag 13, Naturfag i autouddannelsen...36 Bilag 14, Introduktion til færdselslære...39 Bilag 15, Arbejdsmiljø Bilag 16, 26 Kursus for mekanikere...43 Bilag 17, Service kørekort...45 Bilag 18, Projekt, Bilen blev kasseret til syn...47 Bilag 19, Projekt, Bilen kan ikke bremse...50 Bilag 20, Projekt, Min bil kan ikke starte...53 Bilag 21, Projekt, Min bil kan ikke trække op af bakken!...56 Bilag 22, Projekt, Min bil ryster i rattet!...59 Bilag 23, Projekt, Motor med for stort olieforbrug...62 Bilag 24, Modul, Servicearbejde...65 Bilag 25, Praktikophold, Virksomhedsforlagt undervisning...68 Bilag 26, Modul Uddannelses Rettede Områdefag

14 Bilag 1 Beskrivelse af projektarbejdet på Grundforløbet ved Autovidencenter Fyn Meget af den undervisning, du møder i mekanikeruddannelsen, er projektorienteret. Det betyder, at der bliver stillet en opgave, som du selv skal finde ud af, hvordan du vil løse. Det er dit eget initiativ, der er afgørende for det endelige resultat. Det er dine ideer og din viden, som er styrende og bærende for projektet. Læreren fortæller dig ikke, hvordan du skal arbejde eller hvad du skal arbejde med. Du skal selv finde ud af, hvordan du vil løse opgaven. Hvordan begynder du? Det er ikke sikkert, at du kender hele løsningen på problemet, når du går i gang med opgaven. Men begynd med det, du tror, er det rigtige, og skriv ned i din logbog, hvad du går i gang med og hvorfor. Når du så har arbejdet med bilen og problemet, finder du ud af, hvordan du skal komme videre for at løse hele problemet. Hvis du tror du ved, hvordan du skal løse hele opgaven skal du også skrive i din logbog. Skriv hvad du vil gøre, i hvilken rækkefølge du vil gøre det, og hvorfor du har valgt at gøre det sådan. Hvis du så undervejs skal ændre i din plan, skriver du det blot efterfølgende i din logbog. Hvad skal du beslutte først? Når du har besluttet, hvordan du vil gribe arbejdet an, skal du beslutte, hvordan du vil præsentere din projektopgave. Du kan vælge at skrive en rapport. Så skal du bestemme, hvem rapporten skal være henvendt til. Skal det være din lærer, en eventuel kunde, en eventuel værkfører eller en eventuel mester? Du kan også vælge at lave en billedreportage af dit arbejde. Igen skal du beslutte, hvem reportagen er henvendt til. Du kan også vælge en anden fremstillingsform. Men du skal lave en form for dokumentation på, hvad du har lavet, og hvordan du har lavet det. Hvordan arbejder du? Dit arbejde skal bestå af den praktiske løsning af opgaven ved at arbejde på bilen, ved at vælge værktøj og ved at beslutte din fremgangsmåde. Derudover skal du løbende dokumentere dit arbejde. Du skal skrive i din logbog. Gerne ved hver fyraften. Hvad har du lavet i dag og hvad vil du lave i morgen? Her er det en god ide også at skrive om det, som du har lavet, virkede og hvorfor / hvorfor ikke? Disse notater vil være rigtig gode for dig, når du skal lave den afsluttende dokumentation, og når du skal fortælle din lærer om, hvad du har lavet og hvorfor. Hvad skal læreren gøre? Læreren er din sparringspartner. Det vil sige, at han vil vejlede dig om dit arbejde i forhold til de ting, du fortæller ham. Men han vil ikke stå hver morgen og fortælle, hvad du nu skal gå i gang med. Det skal du selv finde ud af. Hvis du ikke kan finde ud af det, så spørg din lærer. Hvis du ikke kan finde ud af det, og du ikke spørger din lærer, består du ikke projektet. Du har helt alene ansvaret for at du laver noget, at du laver nok og at det er det rigtige, du laver, for at bestå

15 Bilag 2 AUTO. EVALUERING GRUNDFORLØB. EMNE.: Uge: Elev: Kontaktlærer: Karakterer: Over Under Ikke middel Middel middel tilfredsstillende Faglig interesse: Almen holdning: Orden på arbejdsplads: Praktisk arbejde: Projekt: OK IKKE OK Mødedisciplin: Modul Bestået: Modul ikke Bestået: Bemærkning: Elev: Lærer: Forældre/Værge: (Udfyldes kun ved Ikke tilfredsstillende )

16 Bilag 3 Navn: Midtvejssamtale og selvevaluering for Dato: 1. Hvordan er det gået i forhold til din uddannelsesplan? 2. Hvordan har din egen indsats været?(f.eks. på værkstedet, teori, mødedisciplin etc.) 3. Hvordan passer undervisningsformen til dig? Hvornår har du fået mest ud af undervisningen? Forklar. 4. Har du nået målene? 5. Er der noget du har lettere/sværere ved? 6. Hvad skal du blive bedre til og hvordan? 7. Er du afklaret i forhold til dit videre uddannelsesforløb?(valg af hovedforløb, påbygningsfag andet) 8. Har du læreplads eller er i gang med at søge? 9. Hvordan vil du søge? 10. Kan du lide at gå her på skolen?(kammerater, lærere osv.) 11. Hvad synes du om opbygningen af grundforløbet? Godt og skidt. 12. Har du forlag til nye moduler eller kommentarer til kontaktlærerordningen? Elev Kontaktlærer

17 Bilag 4 Navn: Slutsamtale og selvevaluering for Dato: 1. Hvordan er det gået i forhold til din uddannelsesplan? 2. Hvordan har din egen indsats været?(f.eks. på værkstedet, teori, mødedisciplin etc.) 3. Hvordan passer undervisningsformen til dig? Hvornår har du fået mest ud af undervisningen? Forklar. 4. Har du nået målene? 5. Er der noget du har lettere/sværere ved? 6. Hvad skal du blive bedre til og hvordan? 7. Er du afklaret i forhold til dit videre uddannelsesforløb?(valg af hovedforløb, påbygningsfag andet) 8. Har du læreplads eller er i gang med at søge? 9. Hvordan vil du søge? 10. Kan du lide at gå her på skolen?(kammerater, lærere osv.) 11. Hvad synes du om opbygningen af grundforløbet? Godt og skidt. 12. Har du forlag til nye moduler eller kommentarer til kontaktlærerordningen? Elev Kontaktlærer

18 Bilag 5 Kursus, Informationsteknologi AVCF/Gf Informationsteknologi Elevrettet beskrivelse På dette modul kommer du til at arbejde selvstændigt med informationssøgning på både skolens intranet og på Internettet, samt anvendelsen af de autotekniske programmer vi bruger på AutoVidencenter Fyn. Du får kendskab til "Elevplan" - et elektronisk planlægningsværktøj for elever på Internettet. Her kan du bl.a. skrive dine uddannelsesønsker i din personlige uddannelsesplan, og se dine opnåede resultater. Du skal arbejde selvstændigt med Word, Excel, Stifinder og Internet Explorer. Med dette kursus bliver du godt rustet til dit videre uddannelsesforløb og fremtid som mekaniker. Dette modul er obligatorisk for mekanikeruddannelsen. Merit Hvis du mener du er i besiddelse af den viden og kunnen - generelle og autofaglige programmer, der er nødvendig for at bestå modulet, kan du blive realkompetenceafklaret. Indstilling til en realkompetenceafklaring skal aftales med din kontaktlærer forud for modulet. Afdeling Auto Varighed Fordelt over 2 kurser Lektioner 28 Kontaktperson Kurt Lund Hansen Billede Uddannelse Indgang Mekanik, transport og logistik (07/2004) Familie Mekanik Hovedforløb Niveau Anden tilknytning Mekanikeruddannelsen - Grundforløb Elevforudsætninger Elevforudsætninger Da undervisningen hovedsagligt gennemføres som enkeltmands øvelser, hvor der kan være stor forskel på den enkelte elevs hastighed, er det meget vigtigt du tager et medansvar for din egen læring, og at du er indstillet på at yde en god indsats. Det er en fordel, men intet krav, at du har et godt kendskab til engelsk. Du bliver del af et aktivt læringsmiljø hvor du skal arbejde med pc'er med intra- og internetadgang til at hente autofaglige oplysninger. Du skal også arbejde med autotekniske programmer samt tekst- og regnearkprogrammer og andre relevante programmer. På det første kursus hvor du skal lære at bruge Elevplan, vil du som øvelse skulle udfylde din personlige uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal du senere på introduktionsmodulet drøfte med din kontaktlærer. Vil du forberede dig før modulet og før samtalen med din kontaktlærer, kan du læse om den

19 personlige uddannelsesplan (PUP) på Danmarks undervisningsportal, EMU, Eller direkte ved at klikke her. Form Taskbaseret uv Undervisningsmaterialer Relevant programmel og opgaver. Link Link iøvrigt Andet Elevens arbejde evalueres løbende af læreren. Eleven evalueres for: Faglig interesse Almen holdning Orden på arbejdspladsen Praktisk arbejde Mødedisciplin Intern beskrivelse Ressourcer/Rammer Lærerkvalifikationer Udstyrstype Lokaletype Deltagere Ved undervisningens afslutning tildeles eleven en standpunktskarakter i henhold til fagets mål. Bedømmelsen gives på baggrund af en afsluttende prøve af en varighed på 2 lektioner. Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. en skal være et udtryk for elevens opnåelse og dokumentation af uddannelsesmålene. Undervisningen kan varetages af et læreteam med flg. kompetencer: Autofaglig uddannelse svarende til Automekaniker/Mekaniker uddannelsen. TX Informationsteknologi eller tilsvarende viden. Videreuddannelse på KVU/VVU niveau. Eksempelvis Værkfører, Maskintekniker, Produktionsteknolog, Teknonom e.lign. Pædagogisk Grunduddannelse. Pc-arbejdspladser med relevante programmer og fælles printer, scanner samt digitalkamera. Dataundervisningslokale med 18 pc'er og internetadgang

20 Bilag 6 Kursus, Cykelteknik AVCF/Gf - Cykelteknik Elevrettet beskrivelse Cykelmekaniker eller cykelmontør er et af de specialer du kan vælge efter af du har gennemført første del af grundforløbet på AutoVidencenter Fyn, men alle mekanikere får brug for på et tidspunkt at kunne servicere en cykel. Du vil på dette lille kursus lære at udføre simple vedligeholdelsesarbejder på en cykels gearsystemer, krank/-garniture, kædetræk og hjul. Kurset er en et obligatorisk fag på indgangen Mekanik, Transport og logistik. Afdeling Auto Varighed 0,4 uge Lektioner 12 Kontaktperson Grundforløbsteamet Billede Uddannelse Indgang Mekanik, transport og logistik (07/2004) Familie Mekanik Hovedforløb Niveau Anden tilknytning Faget er obligatorisk for indgangen, men en fortsættelse indenfor området cykler kræver at eleven skal slutte grundforløbet med URO-modulet på en skole der kører denne uddannelse. AutoVidencenter Fyn har samarbejdsaftale med Ceus i Nykøbing Falster, og Ceus kan oplyse hvilke tidspunkter de optager elever på URO-modulet. Elevforudsætninger Elevforudsætninger Eleven skal være interesseret i uddannelsen, og eleven skal være parat til at yde en aktiv indsats i såvel den egentlige undervisning, teoretisk som faglig, som i de faglige opgaveløsninger der er integreret i undervisningen. Undervisningen tager udgangspunkt i værkstedsarbejde på cykler afbrudt af tilhørende teoretiske oplæg fra læreren. Der arbejdes i to-mands grupper på forskellige cykler. Arbejdsopgaverne vil være: Adskillelse / samling og justering af hjulleje. Kædeadskillelse og samling. Frikrans og geartandhjul / gear Bremseklods justering. Styrleje / fittings justering. Kurset afsluttes med en standpunktskarakter i faget Cykelteknik. Karakteren gives efter 7- trinsskalaen. Form Hands-on kursus Undervisningsmaterialer Der anvendes følgende undervisningsmateriale på kurset:

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Mekanikeruddannelsen Indholdsfortegnelse:...Side Fag på hovedforløbet...4 Undervisningstid...4 Undervisningens opbygning...5 Den personlige uddannelsesplan og kontaktlærerordningen...7

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Uddannelse Indgang Service Familie 2/Sundhed og teknik

Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Uddannelse Indgang Service Familie 2/Sundhed og teknik B. Beskrivelse af konkrete fag og forløb Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Skole Ots Afdeling S&K Uddannelse Indgang Service Familie Familie 2/Sundhed

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2.

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2. Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Fagligt oplæg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Januar 2011 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden

Læs mere

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industriteknik-maskin HF3

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog MERCANTEC håndbog Revideret August 2014 funktionen Målet med kontaktlærerfunktionen er, at læreren ved siden af de sædvanlige lærerroller skal være kontaktperson for elever, der har forskellige uddannelsesplaner

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesplan Ny mesterlære

Uddannelsesplan Ny mesterlære Uddannelsesplan Ny mesterlære 1. Virksomhedens navn: Indehaver/direktør: Adresse: Post nr.: Tlf. nr.: By: CVR. nr.: 2. Virksomhedens kontaktperson: Direkte tlf. nr.: E-mail: 3. Lærlingens navn: Adresse:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses på www.uvm.dk Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere