Lokal undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Familien Mekanik på grundforløbet for Mekanik, transport og logistik Intro-kursus Karr./El-gr. Grundfagsmodul Service kørekort Projektforløb Praktikophold Servicearbejde URO Projekt AAB AC D Projekt AB AC AD Projekt AC AD B Afsluttende projektforløb Projekt & grundfags eksamen Træningskurser AAB AC D Påbygningskurser AAB AC D

2 Indholdsfortegnelse:... Side Fag på grundforløbet...3 Undervisningstid...3 Undervisningens opbygning...4 Den personlige uddannelsesplan og kontaktlærerordningen...5 Gennemførselsvejledning...5 Godskrivning og realkompetencevurdering...7 Pædagogiske, metodiske og didaktiske overvejelser...7 Samarbejdsaftaler i forbindelse med...8 uddannelsesrettede områdefag på andre skoler. Samarbejde med faglige udvalg og virksomheder...8 Skolepraktik...8 Bedømmelsesplan...9 Skoledata...12 Bilagsoversigt...13 Bilag 1, Beskrivelse af projektarbejdet på Grundforløbet...14 Bilag 2, grundforløb...15 Bilag 3, Midtvejssamtale og selvevaluering...16 Bilag 4, Slutsamtale og selvevaluering...17 Bilag 5, Informationsteknologi...18 Bilag 6, Cykelteknik...20 Bilag 7, Gevind og måleteknik...22 Bilag 8, Førstehjælp og brandbekæmpelse...25 Bilag 9, Arbejdsmiljø Bilag 10, El-grundlære...29 Bilag 11, Karrosseriarbejde...31 Bilag 12, Dansk i autouddannelsen...33 Bilag 13, Naturfag i autouddannelsen...36 Bilag 14, Introduktion til færdselslære...39 Bilag 15, Arbejdsmiljø Bilag 16, 26 Kursus for mekanikere...43 Bilag 17, Service kørekort...45 Bilag 18, Projekt, Bilen blev kasseret til syn...47 Bilag 19, Projekt, Bilen kan ikke bremse...50 Bilag 20, Projekt, Min bil kan ikke starte...53 Bilag 21, Projekt, Min bil kan ikke trække op af bakken!...56 Bilag 22, Projekt, Min bil ryster i rattet!...59 Bilag 23, Projekt, Motor med for stort olieforbrug...62 Bilag 24, Modul, Servicearbejde...65 Bilag 25, Praktikophold, Virksomhedsforlagt undervisning...68 Bilag 26, Modul Uddannelses Rettede Områdefag...70 Bilag 27, Informationsmateriale

3 Fag på grundforløbet Fag, der er fælles for alle på indgangen Arbejdsmiljø Dansk niveau F, E og D Naturfag niveau F, E og D Familierettede fag Benzin- og dieselmotor niveau F Cykelteknik niveau F Elektriske systemer niveau F Gr.kursus i 1.hjælp og elementær Informationsteknologi Introduktion til færdselslære, Karrosseri niveau F Køretøjets vedligehold/motorlære niveau F Undervogn niveau F Uddannelsesrettede fag Benzin- og dieselmotorer niveau F Bremser niveau F Elektriske systemer niveau F Styretøj niveau F Grundforløbsprojekt Undervisningstid Der er lærerdækket undervisning i 28 lektioner om ugen. Elevernes ugentlige program opfylder 37-timersrammen vha. lektier og forberedelse. Lektionerne er fordelt således: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

4 Undervisningens opbygning Intro-kursus Karr./El-gr. Grundfagsmodul Service kørekort Projektforløb Praktikophold Servicearbejde URO Projekt AAB AC D Projekt AB AC AD Projekt AC AD B Afsluttende projektforløb Projekt & grundfags eksamen Træningskurser AAB AC D Påbygningskurser AAB AC D Modul, Introduktionskursus 3 uger (Se bilag 5-9) Modulet indeholder flg. fag/kurser: Informationsteknologi 1 Cykelteknik Gevind og måleteknik Førstehjælp og brandbekæmpelse Arbejdsmiljø 1 Modul, Karrosseri og el-grundlære 2 uger (Se bilag 10-11) Modulet indeholder flg. kurser: El-grundlære Karrosseri Grundfagsmodul 6 uger (Se bilag 1, 12-16) Modulet indeholder flg. fag/kurser: Dansk i autouddannelsen Naturfag Informationsteknologi 2 Introduktion til færdselslære Arbejdsmiljø 2 26 Kursus for mekanikere Modul, Service kørekort - 2 uger (Se bilag 17) Projektforløb med valgfrie projektopgaver 6 uger (Se bilag 18-23) - Valgfrit modul Forløbet indeholder flg. projekttitler/-oplæg eleverne kan vælge blandt: Bilen blev kasseret til syn! Elektriske systemer Bilen kan ikke bremse! Bremse system Min bil kan ikke starte! - Motorstyring Min bil kan ikke trække op af bakken! Transmission system Min bil ryster i rattet! Styretøj og hjulophæng Motor med for stort olieforbrug Benzin- og dieselmotor Modul Service arbejde 2 uger (Se bilag 24) - 4 -

5 Modul, Praktikophold/virksomhedsforlagt undervisning 2 uger (Se bilag 25) - Valgfrit modul Modul Uddannelses Rettede Områdefag 6 uger (Se bilag 26) I modulet indgår følgende: Projektfase grundforløbsprojekt Projektfremlæggelse og bedømmelse Afslutning og bedømmelse af uddannelsesrettede områdefag Repetition af grundfag trukket ud til eksamen Grundfagseksamen Den personlige uddannelsesplan og kontaktlærerordningen Eleven udarbejder sin personlige uddannelsesplan i samarbejde med sin kontaktlærer. Eleven har en indledende samtale med sin kontaktlærer, når han eller hun starter på grundforløbet. Emnerne for samtalen er generel information om grundforløbet, elevens skolepapirer og uddannelsesplan fra grundskolen, relevant erhvervserfaring, elevens mål med uddannelsen, uddannelseskontrakt/praktikpladssøgning og godskrivning. Ud over den personlige uddannelsesplan i elevplan, kan hver elev følge med i sin egen tidsplan på grundforløbet vha. en oversigt som fysisk hænger på en opslags- og informationstavle for grundforløbselever. Kontaktlæreren har løbende kontakt med eleven gennem hele grundforløbet, og kontaktlæreren har ud over den indledende samtale en midtvejs- og slutevalueringssamtale med eleven. (Samtale- og evalueringsark: se bilag) Det er kontaktlæreren der har ansvar for at ændre elevens uddannelsesplan sammen med eleven. Kontaktlæreren har alle opgaver i forbindelse med elevens uddannelsesmæssige aktiviteter og udvikling på grundforløbet. Frafalds- og gennemførelsesproblematikker i forhold til den enkelte elev varetages af studie- og erhvervsvejlederen. Grundforløbsteamet, dvs. lærere, kontaktlærere, studie- og erhvervsvejleder og virksomhedskonsulent holder ugentligt et teammøde for at holde hinanden ajour med elevernes generelle trivsel, udvikling og færden på grundforløbet. Gennemførselsvejledning Studie- og erhvervsvejlederen arbejder efter bekendtgørelsen om gennemførelsesvejledning. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med kontaktlærere, lærere, administration og virksomhedskonsulent. Fokuspunkter for vejlederens opgaver er: Information om uddannelsen og andre uddannelser Specialpædagogiske hjælpemidler, information, ansøgninger, instruktion mm. Information om praktikpladssøgning. Praktik i udlandet Kontakt til virksomheder - 5 -

6 Vejledning for den enkelte elev i forhold til gennemførelse af uddannelsen Kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledere og forvaltninger Afholdelse af statusmøder for elever uden uddannelsesaftale Vejledning af elever uden uddannelsesplads, bl.a. i forbindelse med statusmøder Alle nye elever møder indenfor den første uge studie- og erhvervsvejlederen, således de ved hvilke opgaver denne person tager sig af. Eleven bliver informeret om at han/hun gerne må ringe, skrive sms og . Fast kontortid i afdelingen er Mandag: Fredag: Studie- erhvervsvejlederen deltager i det ugentlige teammøde for grundforløbet. Der er en fast aftale mellem lærere, kontaktlærere, uddannelsesleder og vejleder i forbindelse med opgaver som har med den enkelte elevs gennemførsel af grundforløbet at gøre. Det er kontaktlæreren som i første omgang har ansvar for at følge op på eleven. Hvis og når der er brug for yderligere vejledning og dermed strukturerede samtaleforløb, kobles studie- og erhvervsvejlederen på, i tæt samarbejde med kontaktlæreren. Dette samarbejde aftales nærmere på det ugentlige teammøde eller løbende. I gennemførselsvejledningen drejer det sig typisk om opgaver vedr. elevens udvikling i forhold til fag, elevens generelle trivsel, fravær, kontakt til forældre, kontakt til Ungdoms- og uddannelsesvejledningen i kommunerne. Der er lavet en samarbejdsaftale med UU-Odense og omegn. Odense Tekniske Skole forpligter sig her igennem til at kontakte UUO i forbindelse med frafaldstruede elever og ved udmeldinger. Denne praksis bruges bevidst i forbindelse med alle elever på grundforløbet i AutoVidencenter Fyn, uanset elevens bopæl. Fravær: Ved fravær kontaktes elev/forældre via brev, hvor der opfordres til at melde tilbage inden 3 dage. Brev 1 er en forespørgsel vedrørende fraværet med anmodning om at kontakte skole/vejleder Brev 2 er endnu en forespørgsel. Brev 3 er en information om at man bliver meldt ud, hvis man ikke kontakter skole/vejleder. Hvis en elev ikke kontakter skolen ved brev 2, sker der henvendelse til elevens UU-vejleder enten per telefon eller . Støtte til gennemførsel Hvis det viser sig at en elev har brug for ekstra hjælp i forbindelse med et fag, bliver elevens situation drøftet i grundforløbsteamet og her vil en individuel plan for eleven blive diskuteret for efterfølgende at blive drøftet med elev og eventuelt forældre. Muligheder for eleven kan være følgende: Forlængelse af grundforløbet med mulighed for nye eller gentagne moduler Specielle opgaver rettet mod elevens behov Ekstra undervisning rettet mod elevens niveau Specialpædagogisk støtte - 6 -

7 Eventuelt samarbejde med andre skoler, f.eks. produktionshøjskoler Vejledning og samtaler Godskrivning og realkompetencevurdering Det er kontaktlæreren som taler med og vejleder den enkelte elev i forbindelse med godskrivning. Godskrivning kan opnås såvel i forbindelse med formelle og uformelle kvalifikationer. Ved de formelle kvalifikationer skal eleven medbringe dokumentation på disse. Ved uformelle kvalifikationer, som f.eks. relevant erhvervserfaring, vil den enkelte elev blive realkompetenceafklaret i den indledende del af projektmodulerne på grundforløbet. For grundfagene dansk og naturfag gælder det at der gives godskrivning for eksamen, hvis de formelle krav er opfyldt, og eleven kan opnå godskrivning for undervisningen ved en reel kompetenceafklaring i hvert grundfag. Det sker i form af en på forhånd udarbejdet opgave som eleven skal lave med et tilfredsstillende resultat. Kompetenceafklaringen er vigtig, især for at sikre at eleven rent faktisk har de specifikke og faglige kompetencer der skal bruges for at integrere grundfagene i det afsluttende grundforløbsprojekt, og for at sikre at den særfaglige del af grundfagene bliver tilgodeset. Desuden er grundfaget dansk et fag som ikke alene støtter de danskmæssige kompetencer, men også de uddannelsesmæssige kompetencer, som gælder for hele uddannelsen, f.eks. arbejdsmetoder, skriveteknik, brug af port folio osv. Pædagogiske, metodiske og didaktiske overvejelser Grundforløbet er bygget op i moduler af en varighed som svinger fra 1-6 uger. Modulerne kan indeholde flere forskellige fag og visse moduler på grundforløbet er valgfrie. Se lokal undervisningsplan for hvert fag/modul. Modulopbygningen giver en fleksibilitet for den enkelte elev i forhold til dennes kompetencer og forudsætninger, og dermed også i forhold til eventuelle ændringer af elevens uddannelsesplan. Der lægges stor vægt på gruppearbejde, samarbejde og dialog gennem hele grundforløbet. Alle opgaver og forløb er tilrettelagt således at den enkelte elev får mulighed for at arbejde ud fra sit eget niveau og i sit eget tempo. I forbindelse med projekt og case-arbejde generelt har eleven mulighed for at bruge forskellige dokumentationsformer, f.eks. logbog, rapport, billedserie, notatform, PowerPoint show, lydfiler mm.. Der lægges i høj grad vægt på at den enkelte elev udvikler sig i forhold til såvel fag som personlige kompetencer. Et evalueringsskema benyttes derfor gennem hele grundforløbet som supplement til den obligatoriske karaktergivning, og bruges som afslutning på hvert modul. sskemaet skal forstås som et redskab til at understøtte elevens udvikling i forhold til faglige og personlige kompetencer, så som almen holdning, samarbejdsevne, faglig holdning, arbejde på værkstedet osv. (se bilag) Det er vigtigt at eleven tilegner sig evnen til at reflektere og selvevaluere i forhold til sin egen udvikling og læreproces på grundforløbet; refleksion, erkendelse og ansvar er vigtige og afgørende elementer i forhold til elevens gennemførelse af uddannelsen

8 Learning by doing -princippet og opgavebaserede forløb bruges gennem hele grundforløbet. Alle fag bygger på ideen om at eleven ved selv at være aktiv, tilegner sig en personlig og konkret erfaring med faget/stoffet, som gør at eleven har bedre forudsætninger for at tilegne sig og forstå den teoretiske del af faget. I værkstedsfag tager den teoretiske del af undervisningen udgangspunkt i de opgaver, som eleven arbejder med på værkstedet, og teoriundervisning planlægges løbende. Størstedelen af undervisningen foregår på værkstedet. Grundforløbet har sin egen opslags- og informationstavle. Ud over at give eleven informationer, fungerer tavlen samtidig som et dannelsesredskab i forhold til selvstændighed og modenhed for eleven. Eleven skal nemlig selvstændigt holde styr på sin plan og sine skemaer på grundforløbet via opslags- og informationstavlen. Eleven får ikke udleveret skema for den ugentlige undervisning, men skal finde skemaer, holdplacering, lærere og fag på opslagstavlen. Samarbejdsaftaler i forbindelse med uddannelsesrettede områdefag på andre skoler. AutoVidencenter Fyn har lavet samarbejdsaftale med Silkeborg Tekniske Skole i forbindelse med uddannelsen til karrosserismed, og der er lavet en aftale med CEUS i forbindelse med uddannelserne til cykel og knallertmekaniker og motorcykelmekaniker. Samarbejde med faglige udvalg og virksomheder. Det lokale faglige udvalg og AutoVidencenter Fyn arbejder tæt sammen og holder hinanden ajour ved at holde 6 årlige samarbejdsmøder. I møderne deltager fra AutoVidencenter Fyn uddannelsesleder, vejleder, virksomhedskonsulent og lærerepræsentant Derudover deltager såvel industri som faglige organisationer. AutoVidencenter Fyn har en god kontakt til virksomhederne, dette forstærkes af de regelmæssige besøg, som er en del af virksomhedskonsulentens arbejde i forbindelse med praktikmodulet på grundforløbet. Skolepraktik Skolepraktik er ikke nedlagt men står i kvote 0. Det betyder at det kun er elever med korte uddannelsesaftaler og elever som uforskyldt har mistet deres læreplads der kan optages

9 Bedømmelsesplan På grundforløbet v. AutoVidencenter Fyn benyttes der to bedømmelsesformer. Løbende evaluering af hver enkelt elev (uden brug af karakterer) og karaktergivning efter 7-trinsskalaen i de obligatoriske fag. Denne bedømmelsesplan skal ses i sammenhæng med den ovenstående illustrering af modulopdelingen på grundforløbet. Karakterer i de obligatoriske fag (bedømmelse efter 7-trinsskalaen). Cykelteknik: Cykelteknik indgår i et tre-ugers introduktionsmodul og karakteren i cykelteknik falder umiddelbart i slutningen af modulet og gives i henhold til bekendtgørelsens mål for faget. Naturfag, dansk, Arbejdsmiljø, IT, 26 og færdselslære udgør fagkombinationen i et samlet seksugers modul. Der gives standpunktskarakter i dansk og naturfag i slutningen af modulet og karakteren gives i forhold til bekendtgørelsens mål for hvert grundfag. Eksamen i det udtrukne grundfag ligger umiddelbart i slutningen af URO-forløbet og gennemføres i henhold til bekendtgørelsen for grundfagene og bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsuddannelser. Der er lagt ekstra undervisningsdage ind i UROforløbet for det grundfag, som er udtrukket som eksamensfag. IT afsluttes med en prøve og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Arbejdsmiljø afsluttes på baggrund af de opgaver eleverne laver, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Færdselslære: Karakteren gives på baggrund af en prøve Førstehjælp og brandbekæmpelse: Eleven kan kun bestå, hvis han/hun har deltaget i samtlige undervisningslektioner og har bestået prøven. Karakter Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen sker på baggrund af regler udstukket af Dansk Røde Kors. Køretøjets vedligeholdelse: Her falder karakteren efter modulet Service kørekort. Karakteren gives på baggrund af elevens praktiske arbejde og en skriftlig prøve. Benzin- og dieselmotor, Undervogn, elektriske systemer: Karakteren for disse tre områder falder efter en projektperiode på 6 uger + et Service arbejde -modul på to uger. I projektarbejdsfasen vurderes eleven ikke med karakterer, men ud fra et evalueringsskema. (se nedenfor). Karakteren på de tre områder gives efter Service arbejde -modulet og gives på baggrund af elevens praktiske arbejde og en prøve i henhold til bekendtgørelsens mål for de enkelte områdefag

10 Uddannelsesrettede Områdefag Grundforløbsprojekt: I sidste fase af URO-forløbet skal hver elev fremlægge det projekt, som han/hun har arbejdet med. Eleverne kan godt arbejde sammen i et projekt, men er hver især individuelt ansvarlige, dvs. at de hver især skal kunne svare for indhold, proces og dokumentation i forbindelse med projektarbejdet. Der lægges vægt på såvel elevens bevidsthed om processen i projektforløbet som på det færdige produkt og fremlæggelsen. Der gives en særskilt karakter for grundforløbsprojektet og karakteren gives samlet ud fra projektets indhold, fremlæggelse og elevens arbejdsproces i projektet. For at sikre en retfærdig og ensartet bedømmelse af elevens grundforløbsprojekt, deltager tovholderen/læreren for det pågældende URO-hold, såvel som en faglærer, som ikke umiddelbart har været involveret i URO-forløbet, ved fremlæggelsen. Læreren fra projekt forløbet fungerer som eksaminator, og den anden lærer fungerer som censor. De to tilstedeværende lærere finder i fællesskab en karakter, som eleven bliver gjort bekendt med umiddelbart efter fremlæggelsen. Eleven får samtidig her en begrundelse for karakteren. Benzin- og dieselmotor, Bremser, Styretøj, Elektriske systemer: Der gives en karakter, efter 13-skalen, for hvert fagområde på baggrund af elevens praktiske arbejde på værkstedet og en teoretisk prøve. Løbende Eleven vurderes løbende i forbindelse med alle fag og moduler på grundforløbet. Ved siden af de obligatoriske karakterer anvendes også et evalueringsskema i forbindelse med hver modulafslutning. (se bilag) Skemaet har til formål at synliggøre og fokusere på elevens udvikling i forhold til såvel faglige som personlige kompetencer. Eleven evalueres på Faglig interesse Almen holdning Orden på arbejdsplads Praktisk arbejde Mødedisciplin Fagligt indhold i opgaver (naturfagligt og autofagligt) Den lærer som afslutter modulet, tager en samtale med hver elev med udgangspunkt i evalueringsskemaet. Eleverne får udleveret evalueringsskemaerne og kan lægge dem i deres personlige uddannelsesmapper. Skolen gemmer en kopi af alle evalueringsskemaer. Hvis en elev får et kryds i ikke tilfredsstillende skal elevens kontaktlærer efterfølgende opsøge eleven med henblik på en samtale omkring evalueringen og eventuelt vejlede eleven i forhold til en ændring af elevens personlige uddannelsesplan. Desuden bliver evalueringsskemaet sendt hjem til elevens forældre/værge, hvis eleven er under 18 år

11 Det er den pågældende lærer for modulet som underskriver og sender brevet til forældrene. Kontaktlæreren bruger karakterer og evalueringsskemaer i forbindelse med den midtvejs og slutsamtale som skal gennemføres for hver elev på grundforløbet.(spørgeramme for samtalerne vedlagt)

12 Skoledata Skole Afdeling Uddannelse Dato for godkendelse i Det Lokale Uddannelsesudvalg Underskrift AutoVidencenter Fyn Odense Tekniske Skole Allégade Odense C AutoVidencenter Fyn Familien Mekanik på grundforløbet for Mekanik, transport og logistik Uddannelsesleder Søren Sørensen Formand for Det Lokale Uddannelsesudvalg Brian Pedersen Planen er udarbejdet ud fra følgende bekendtgørelse m.v. Ansvarlige(e) kontaktperson(er) Planen er udarbejdet af Revision af uv-plan: Hovedbekendtgørelse, BEK nr 1243 Grundfagsbekendtgørelse, BEK nr 689 Eksamensbekendtgørelse, BEK nr 356 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr 350 Bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne, BEK nr 341 Bekendtgørelse om uddannelse til mekaniker, BEK nr 689 Vejledning til bekendtgørelse nr. 689 Uddannelsesleder Søren Sørensen Lone Olsen og Søren Sørensen samt grundforløbsteamet på AutoVidencenter Fyn. Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger

13 Bilagsoversigt:... Side Bilag 1, Beskrivelse af projektarbejdet på Grundforløbet...14 Bilag 2, grundforløb...15 Bilag 3, Midtvejssamtale og selvevaluering...16 Bilag 4, Slutsamtale og selvevaluering...17 Bilag 5, Informationsteknologi...18 Bilag 6, Cykelteknik...20 Bilag 7, Gevind og måleteknik...22 Bilag 8, Førstehjælp og brandbekæmpelse...25 Bilag 9, Arbejdsmiljø Bilag 10, El-grundlære...29 Bilag 11, Karrosseriarbejde...31 Bilag 12, Dansk i autouddannelsen...33 Bilag 13, Naturfag i autouddannelsen...36 Bilag 14, Introduktion til færdselslære...39 Bilag 15, Arbejdsmiljø Bilag 16, 26 Kursus for mekanikere...43 Bilag 17, Service kørekort...45 Bilag 18, Projekt, Bilen blev kasseret til syn...47 Bilag 19, Projekt, Bilen kan ikke bremse...50 Bilag 20, Projekt, Min bil kan ikke starte...53 Bilag 21, Projekt, Min bil kan ikke trække op af bakken!...56 Bilag 22, Projekt, Min bil ryster i rattet!...59 Bilag 23, Projekt, Motor med for stort olieforbrug...62 Bilag 24, Modul, Servicearbejde...65 Bilag 25, Praktikophold, Virksomhedsforlagt undervisning...68 Bilag 26, Modul Uddannelses Rettede Områdefag

14 Bilag 1 Beskrivelse af projektarbejdet på Grundforløbet ved Autovidencenter Fyn Meget af den undervisning, du møder i mekanikeruddannelsen, er projektorienteret. Det betyder, at der bliver stillet en opgave, som du selv skal finde ud af, hvordan du vil løse. Det er dit eget initiativ, der er afgørende for det endelige resultat. Det er dine ideer og din viden, som er styrende og bærende for projektet. Læreren fortæller dig ikke, hvordan du skal arbejde eller hvad du skal arbejde med. Du skal selv finde ud af, hvordan du vil løse opgaven. Hvordan begynder du? Det er ikke sikkert, at du kender hele løsningen på problemet, når du går i gang med opgaven. Men begynd med det, du tror, er det rigtige, og skriv ned i din logbog, hvad du går i gang med og hvorfor. Når du så har arbejdet med bilen og problemet, finder du ud af, hvordan du skal komme videre for at løse hele problemet. Hvis du tror du ved, hvordan du skal løse hele opgaven skal du også skrive i din logbog. Skriv hvad du vil gøre, i hvilken rækkefølge du vil gøre det, og hvorfor du har valgt at gøre det sådan. Hvis du så undervejs skal ændre i din plan, skriver du det blot efterfølgende i din logbog. Hvad skal du beslutte først? Når du har besluttet, hvordan du vil gribe arbejdet an, skal du beslutte, hvordan du vil præsentere din projektopgave. Du kan vælge at skrive en rapport. Så skal du bestemme, hvem rapporten skal være henvendt til. Skal det være din lærer, en eventuel kunde, en eventuel værkfører eller en eventuel mester? Du kan også vælge at lave en billedreportage af dit arbejde. Igen skal du beslutte, hvem reportagen er henvendt til. Du kan også vælge en anden fremstillingsform. Men du skal lave en form for dokumentation på, hvad du har lavet, og hvordan du har lavet det. Hvordan arbejder du? Dit arbejde skal bestå af den praktiske løsning af opgaven ved at arbejde på bilen, ved at vælge værktøj og ved at beslutte din fremgangsmåde. Derudover skal du løbende dokumentere dit arbejde. Du skal skrive i din logbog. Gerne ved hver fyraften. Hvad har du lavet i dag og hvad vil du lave i morgen? Her er det en god ide også at skrive om det, som du har lavet, virkede og hvorfor / hvorfor ikke? Disse notater vil være rigtig gode for dig, når du skal lave den afsluttende dokumentation, og når du skal fortælle din lærer om, hvad du har lavet og hvorfor. Hvad skal læreren gøre? Læreren er din sparringspartner. Det vil sige, at han vil vejlede dig om dit arbejde i forhold til de ting, du fortæller ham. Men han vil ikke stå hver morgen og fortælle, hvad du nu skal gå i gang med. Det skal du selv finde ud af. Hvis du ikke kan finde ud af det, så spørg din lærer. Hvis du ikke kan finde ud af det, og du ikke spørger din lærer, består du ikke projektet. Du har helt alene ansvaret for at du laver noget, at du laver nok og at det er det rigtige, du laver, for at bestå

15 Bilag 2 AUTO. EVALUERING GRUNDFORLØB. EMNE.: Uge: Elev: Kontaktlærer: Karakterer: Over Under Ikke middel Middel middel tilfredsstillende Faglig interesse: Almen holdning: Orden på arbejdsplads: Praktisk arbejde: Projekt: OK IKKE OK Mødedisciplin: Modul Bestået: Modul ikke Bestået: Bemærkning: Elev: Lærer: Forældre/Værge: (Udfyldes kun ved Ikke tilfredsstillende )

16 Bilag 3 Navn: Midtvejssamtale og selvevaluering for Dato: 1. Hvordan er det gået i forhold til din uddannelsesplan? 2. Hvordan har din egen indsats været?(f.eks. på værkstedet, teori, mødedisciplin etc.) 3. Hvordan passer undervisningsformen til dig? Hvornår har du fået mest ud af undervisningen? Forklar. 4. Har du nået målene? 5. Er der noget du har lettere/sværere ved? 6. Hvad skal du blive bedre til og hvordan? 7. Er du afklaret i forhold til dit videre uddannelsesforløb?(valg af hovedforløb, påbygningsfag andet) 8. Har du læreplads eller er i gang med at søge? 9. Hvordan vil du søge? 10. Kan du lide at gå her på skolen?(kammerater, lærere osv.) 11. Hvad synes du om opbygningen af grundforløbet? Godt og skidt. 12. Har du forlag til nye moduler eller kommentarer til kontaktlærerordningen? Elev Kontaktlærer

17 Bilag 4 Navn: Slutsamtale og selvevaluering for Dato: 1. Hvordan er det gået i forhold til din uddannelsesplan? 2. Hvordan har din egen indsats været?(f.eks. på værkstedet, teori, mødedisciplin etc.) 3. Hvordan passer undervisningsformen til dig? Hvornår har du fået mest ud af undervisningen? Forklar. 4. Har du nået målene? 5. Er der noget du har lettere/sværere ved? 6. Hvad skal du blive bedre til og hvordan? 7. Er du afklaret i forhold til dit videre uddannelsesforløb?(valg af hovedforløb, påbygningsfag andet) 8. Har du læreplads eller er i gang med at søge? 9. Hvordan vil du søge? 10. Kan du lide at gå her på skolen?(kammerater, lærere osv.) 11. Hvad synes du om opbygningen af grundforløbet? Godt og skidt. 12. Har du forlag til nye moduler eller kommentarer til kontaktlærerordningen? Elev Kontaktlærer

18 Bilag 5 Kursus, Informationsteknologi AVCF/Gf Informationsteknologi Elevrettet beskrivelse På dette modul kommer du til at arbejde selvstændigt med informationssøgning på både skolens intranet og på Internettet, samt anvendelsen af de autotekniske programmer vi bruger på AutoVidencenter Fyn. Du får kendskab til "Elevplan" - et elektronisk planlægningsværktøj for elever på Internettet. Her kan du bl.a. skrive dine uddannelsesønsker i din personlige uddannelsesplan, og se dine opnåede resultater. Du skal arbejde selvstændigt med Word, Excel, Stifinder og Internet Explorer. Med dette kursus bliver du godt rustet til dit videre uddannelsesforløb og fremtid som mekaniker. Dette modul er obligatorisk for mekanikeruddannelsen. Merit Hvis du mener du er i besiddelse af den viden og kunnen - generelle og autofaglige programmer, der er nødvendig for at bestå modulet, kan du blive realkompetenceafklaret. Indstilling til en realkompetenceafklaring skal aftales med din kontaktlærer forud for modulet. Afdeling Auto Varighed Fordelt over 2 kurser Lektioner 28 Kontaktperson Kurt Lund Hansen Billede Uddannelse Indgang Mekanik, transport og logistik (07/2004) Familie Mekanik Hovedforløb Niveau Anden tilknytning Mekanikeruddannelsen - Grundforløb Elevforudsætninger Elevforudsætninger Da undervisningen hovedsagligt gennemføres som enkeltmands øvelser, hvor der kan være stor forskel på den enkelte elevs hastighed, er det meget vigtigt du tager et medansvar for din egen læring, og at du er indstillet på at yde en god indsats. Det er en fordel, men intet krav, at du har et godt kendskab til engelsk. Du bliver del af et aktivt læringsmiljø hvor du skal arbejde med pc'er med intra- og internetadgang til at hente autofaglige oplysninger. Du skal også arbejde med autotekniske programmer samt tekst- og regnearkprogrammer og andre relevante programmer. På det første kursus hvor du skal lære at bruge Elevplan, vil du som øvelse skulle udfylde din personlige uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal du senere på introduktionsmodulet drøfte med din kontaktlærer. Vil du forberede dig før modulet og før samtalen med din kontaktlærer, kan du læse om den

19 personlige uddannelsesplan (PUP) på Danmarks undervisningsportal, EMU, Eller direkte ved at klikke her. Form Taskbaseret uv Undervisningsmaterialer Relevant programmel og opgaver. Link Link iøvrigt Andet Elevens arbejde evalueres løbende af læreren. Eleven evalueres for: Faglig interesse Almen holdning Orden på arbejdspladsen Praktisk arbejde Mødedisciplin Intern beskrivelse Ressourcer/Rammer Lærerkvalifikationer Udstyrstype Lokaletype Deltagere Ved undervisningens afslutning tildeles eleven en standpunktskarakter i henhold til fagets mål. Bedømmelsen gives på baggrund af en afsluttende prøve af en varighed på 2 lektioner. Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. en skal være et udtryk for elevens opnåelse og dokumentation af uddannelsesmålene. Undervisningen kan varetages af et læreteam med flg. kompetencer: Autofaglig uddannelse svarende til Automekaniker/Mekaniker uddannelsen. TX Informationsteknologi eller tilsvarende viden. Videreuddannelse på KVU/VVU niveau. Eksempelvis Værkfører, Maskintekniker, Produktionsteknolog, Teknonom e.lign. Pædagogisk Grunduddannelse. Pc-arbejdspladser med relevante programmer og fælles printer, scanner samt digitalkamera. Dataundervisningslokale med 18 pc'er og internetadgang

20 Bilag 6 Kursus, Cykelteknik AVCF/Gf - Cykelteknik Elevrettet beskrivelse Cykelmekaniker eller cykelmontør er et af de specialer du kan vælge efter af du har gennemført første del af grundforløbet på AutoVidencenter Fyn, men alle mekanikere får brug for på et tidspunkt at kunne servicere en cykel. Du vil på dette lille kursus lære at udføre simple vedligeholdelsesarbejder på en cykels gearsystemer, krank/-garniture, kædetræk og hjul. Kurset er en et obligatorisk fag på indgangen Mekanik, Transport og logistik. Afdeling Auto Varighed 0,4 uge Lektioner 12 Kontaktperson Grundforløbsteamet Billede Uddannelse Indgang Mekanik, transport og logistik (07/2004) Familie Mekanik Hovedforløb Niveau Anden tilknytning Faget er obligatorisk for indgangen, men en fortsættelse indenfor området cykler kræver at eleven skal slutte grundforløbet med URO-modulet på en skole der kører denne uddannelse. AutoVidencenter Fyn har samarbejdsaftale med Ceus i Nykøbing Falster, og Ceus kan oplyse hvilke tidspunkter de optager elever på URO-modulet. Elevforudsætninger Elevforudsætninger Eleven skal være interesseret i uddannelsen, og eleven skal være parat til at yde en aktiv indsats i såvel den egentlige undervisning, teoretisk som faglig, som i de faglige opgaveløsninger der er integreret i undervisningen. Undervisningen tager udgangspunkt i værkstedsarbejde på cykler afbrudt af tilhørende teoretiske oplæg fra læreren. Der arbejdes i to-mands grupper på forskellige cykler. Arbejdsopgaverne vil være: Adskillelse / samling og justering af hjulleje. Kædeadskillelse og samling. Frikrans og geartandhjul / gear Bremseklods justering. Styrleje / fittings justering. Kurset afsluttes med en standpunktskarakter i faget Cykelteknik. Karakteren gives efter 7- trinsskalaen. Form Hands-on kursus Undervisningsmaterialer Der anvendes følgende undervisningsmateriale på kurset:

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere