Her er krisen en by i Danmark!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her er krisen en by i Danmark!"

Transkript

1 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Her er krisen en by i Danmark! Grønlandsbanken har ikke oplevet bobler og store tab og ligger i top med stabil og god indtjening, sammenlignet med de fleste danske pengeinstitutter. Men man kunne godt bruge nogle flere medarbejdere. Læs side 2 Hellere RUS end Mus /6 Fra offer til aktør /8 Viden er kapital /14-15

2 2 Arbejdspladsen Af journalist Eliasabeth Teisen Langt mod nord, men tæt på centrum Grønlandsbanken er styret uden om den krise, mange danske pengeinstitutter har været ramt af. En af udfordringerne er at tiltrække danske bankfolk til øen mod nord Der er ingen forskel på, om man kommer fra Grønland eller Danmark. Vi er ét hold. Der er ikke en dansk kultur og en grønlandsk kultur, og medarbejderne bliver her længe Jacobine G. Poulsen, tillidsmand Vi er en bank i Grønland og vores forretninger er i Grønland. Det er det, vi ved noget om. Vi er bank for de almindelige borgere og virksomheder. De helt specielle ting, som når store internationale virksomheder rumler med råstofplaner, er ikke vores direkte business, siger direktør Martin Kviesgaard. Man kan næsten mærke grundfjeldet, når han selv skal beskrive sin bank. Han har været i Grønlandsbanken sammenlagt 12 år. De sidste otte som direktør. Grønlandsbanken har været i landet siden Det er en udfordring at drive bank i en region med indbyggere spredt på km2. Grønlandsbanken har omkring af dem som kunder, og der er over 1000 km fra den sydligste filial i Qaqortoq til de nordligste filialer i Ilulissat og den nyeste i Aasiaat, der netop er åbnet. Men de klarer det godt. Ingen bobler Vores produkter ligner de danske, men er jo påvirket af den grønlandske lovgivning. Vi har ikke skattebegunstigede pensionsopsparinger i banken, og realkreditstrukturen er simplere. Vi tilbyder for eksempel ikke flekslån. Det betyder også, at vi ikke er ramt af krisen som i Danmark. Vi har ikke oplevet bobler og store tab. Vi har ligget godt i læ. Faktisk har vi ligget i top med stabil og god indtjening, når vi sammenligner med vores danske kolleger, siger Martin Kviesgaard. For medarbejderne betyder det tryghed. De er sluppet for fyringsrunder, og Martin Kviesgaard skønner, at der snarere bliver brug for flere end færre medarbejdere. Stort potentiale Af de i alt 114 medarbejdere er omkring 80 ansat i hovedkontoret i Nuuk. De

3 arbejdspladsen 3 Foto: Ulrik Bang øvrige sidder i en af de fem filialer, der ligger op langs vestkysten. Det betyder meget, vi er ude lokalt, og vi har stor glæde af medarbejdernes lokale tilknytning. Vi har fortsat et stort potentiale med mange kunder i forhold til balancen på 4,5 milliarder kroner. De kunder, der ikke bor tæt ved en af bankens filialer, må ty til netbanken, eller telefonen. Og det går godt. Geografien gør, at vi satser på teknologien, men vi gør os også umage for at komme på besøg i byerne på kysten, hvor det er muligt, siger Martin Kviesgaard. Spørgsmålet om forholdet mellem lokale og danske medarbejdere finder Martin Kviesgaard relativt uinteressant. Der er stort set ikke skel, og vi har mange medarbejdere, som ser danske ud, men som er vokset op i Grønland. Løn og arbejdsvilkårene er ens selvfølgelig betinget af jobbet. Den eneste forskel er, at de tilrejste får dækket flere rejseomkostninger. Det gælder for omkring 20 procent af medarbejderne. I det hele taget er der en utrolig god korpsånd og engagement på kryds og tværs i banken. Savner vovemod Selvom banken ikke har svært ved at rekruttere, og banken uddanner, så nu for eksempel stort set halvdelen af ledergruppen er rekrutteret lokalt, efterlyser Martin Kviesgaard mere eventyrlyst blandt danske bankfolk. Jeg savner noget mere vovemod. Her er spændende og udviklende at være. Her er en anden kultur, en anden natur og en anden dagligdag. Både individuelt og som familie er det udviklende at være her. Jeg synes, danskerne er blevet lidt mere tunge i det i forhold til at springe ud i noget nyt. I orkanens øje Og bankmæssige udfordringer er der nok af. Diskussionerne om Grønlands Vores vilkår vil blive voldsomt påvirket, hvis der kommer et gennembrud på råstoffronten. De afledte effekter for Grønlands virksomheder og befolkning kan blive kolossal Martin Kviesgaard, direktør for Grønlandsbanken

4 4 arbejdspladsen Foto: Ulrik Bang undergrund og mulige råstofeventyr følger Martin Kviesgaard med stor interesse, selvom han afskriver de store multinationale virksomheder som andet end indlånskunder. Det er en utrolig interessant tid, og vi skal vurdere på scenarier. Vores vilkår vil blive voldsomt påvirket, hvis der kommer et gennembrud på råstoffronten. De afledte effekter for Grønlands virksomheder og befolkning kan blive kolossal. Det vil betyde arbejdspladser og nye ordrer også til de lokale virksomheder. Det skal vi være klar til at håndtere. Vi ligger sådan set midt i orkanens øje, og kommer der et gennembrud, bliver banken et meget interessant sted at være. Allerede nu holder vi møder med erhvervsfolk og embedsmænd fra lande som USA, Australien og Canada. Der er fokus på Grønland, og banken fylder meget i samfundet, siger Martin Kviesgaard. Tætte relationer Men det er ikke kun direktøren, der er godt tilfreds med arbejdspladsen. Også tillidsmand og næstformand i den faglige personaleforening, Jacobine G. Poulsen, er stolt af og glad for sin arbejdsplads. Medarbejdernes væsentligste opgave er jo at tjene penge til banken, og sørge for at kunderne har det godt. De skal have gode oplevelser og komme glade tilbage, siger Jacobine G. Poulsen. Og for Jacobine G. Poulsen er det ikke mindst vigtigt, fordi man i Grønland er meget tæt på sine kunder. Man mødes i byen, man hilser og man kender familien. Folk heroppe er glade for deres rådgivere og har en personlig relation til dem. Også i banken er man tæt på hinanden. Man dyrker sport sammen, går til fester sammen, og hvert andet år mødes alle de ansatte i Nuuk til et fælles arrangement. Nye kolleger bliver modtaget med åbne arme. Vi hjælper hinanden, og der er ingen forskel på, om man kommer fra Grønland eller Danmark. Vi er ét hold. Der er ikke en dansk kultur og en grønlandsk kultur, og medarbejderne bliver her længe. Selvfølgelig er der kontraktansatte, som tager hjem efter de tre år. Men der er også mange der kommer tilbage om ikke andet så på ferie. De slipper ikke med det samme, siger Jacobine G. Poulsen. Af de i alt 114 medarbejdere er omkring 80 ansat i hovedkontoret i Nuuk. De øvrige sidder i en af de fem filialer, der ligger op langs vestkysten.

5 5 Nyt fra grønland Meddelser fra kredsen og forbundet læserbreve nyheder etc Foto: Colourbox Tillidsvalgte skal have kompetenceløft Kreds Øst giver tilskud til transport og overnatning for tillidsvalgte, som skal på kursus i Danmark Af Laila Busted, kredsformand Overenskomsten er opsagt Forbundsformand Kent Petersen og forhandlingskonsulent Marianne Kjær har været i Grønland for at opsige overenskomsten mellem Grønlands Arbejdsgiverforening og Finansforbundet, der udløber den 31. marts 2014 Af Niels Anton Nielsen Kent Petersen og Marianne Kjær fra Finansforbundet har været i Grønland den 15. til 17. oktober 2013 for at opsige overenskomsten mellem Grønlands Arbejdsgiverforening og Finansforbundet. En medlemsundersøgelse, som desværre ikke er af samme kvalitet som for medlemmerne i Danmark, er blevet gennemført, så mandatet for den kommende genforhandling af overenskomsten er på plads. Medio januar 2014 vil der være udveksling af krav mellem Grønlands Arbejdsgiverforening og Finansforbundet, og forhandlingerne indledes først i marts Det bliver Marianne Kjær fra Finansforbundet, som skal lede forhandlingerne. Fra BankNordik deltager tillidsmand Pia Holm Jensen, mens GrønlandsBANKEN repræsenteres af Allan Damsgaard. De tillidsvalgte i Grønland har brug for kompetenceudvikling, coaching og sparring med andre tillidsvalgte i Finansforbundet. Men da det er meget dyrt at rejse til Danmark på uddannelse, og Finansforbundet skal spare penge er der truffet en central beslutning om. at de tillidsvalgte i Grønland ikke kan deltage i specialuddannelserne i Danmark. I stedet tilbydes de tillidsvalgte uddannelser hvert andet år i Grønland specielt designet til dem. Men derved går de tillidsvalgte glip af de mange gode uddannelsestilbud Finansforbundet har, og også den erfaringsudveksling, de kunne få ved at møde deres danske kollegaer. Derfor har bestyrelsen i Kreds Øst har besluttet, at de tillidsvalgte fra Grønland kan ansøge kredsen om tilskud til transporten og overnatningen til kurset i Danmark. Ansøgningen bliver behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen vil bevilge omkostninger til kurset, hvis det er et relevant kursus. Bestyrelsen kigger på hver enkelt indstilling og godkender de indstillinger, som er relevante. Det har de tillidsvalgte i Grønland taget rigtig godt imod, og på nuværende tidspunkt har vi allerede behandlet og bevilget tilskud til tre ansøgninger. Vi er i kredsen rigtig glade for, at vi på denne måde kan hjælpe de tillidsvalgte i Grønland til at blive endnu dygtigere. Kompetenceløft er altid vigtigt. Men måske særlig vigtigt, når man skal udfordre ledelsen, på vegne af sine kollegaer. Sidst men ikke mindst, er det også vigtigt at få erfaringen og sparringen fra andre kolleger, specielt når man i forvejen er meget langt væk fra hinanden, som de tillidsvalgte i Grønland er. Derfor tager vi gerne dette ansvar på os i Kreds Øst.

6 6 dialog med chefen Af journalist Elisabeth Teisen Hellere RUS end MUS I BEC vil de hellere have RUS end MUS, og det kan man jo godt forstå. Men inden man kommer for godt i gang med associationerne, må vi hellere afsløre, at det handler om formen for den tilbagevendende samtale, leder og medarbejder har. Samtalen, der skal afstemme forventninger, identificere udviklingsmuligheder, give rum for forslag, tilbagemeldinger og i det hele taget danne det brede fundament for den gode dialog I BEC erstatter de MUS-samtalen - den faste årlige samtale med de mange obligatoriske punkter - med Rullende Udviklings Samtaler - RUS. Den nye form skal gøre udvikling til en mere integreret del af hverdagen i BEC. Systemkonsulent Mette Toelstang Pedersen har endnu ikke haft sin første samtale efter det nye koncept, men hun ser frem til sin første RUS-samtale om et par uger. Hun glæder sig, fordi hun selv fremover i højere grad end i dag kan være med til at sætte dagsordenen og bestemme hyppigheden og omfanget bedre end i den på mange måder skemalagte MUS-samtale. Jeg kan jo selv spille ind med, hvad der optager mig. Det kan være helt konkrete ting fra dagligdagen, jeg beder om at få sat på dagsordenen, hvis det er det, jeg ser, der er behov for, siger Mette Toelstang Pedersen. Organisationen er godt introduceret til det nye koncept. Det har været beskrevet i internt nyt, i BEC s unikke medie: Toiletnyt, HR har fortalt om det på frokostmøder, det er drøftet på afdelingsmøder, og der ligger en masse redskaber med eksempler, input og vejledninger på intranettet i BEC. Medarbejdernes stemme Det er heller ikke bare noget, der er hevet ned over hovedet på os. I BEC s store Chiliprojekt, der har haft Mette Toelstang Pedersen det overordnede formål at engagere medarbejderne mere i forretningen, har der også været en gruppe, som så på vores koncept for medarbejderudvikling. Så vi har selv været med og det skal tages i brug på alle niveauer, fortæller Mette Toelstang Pedersen. Der er fire faste punkter, som er centrale i RUS: 1) mål og roller, 2) præstation og kompetencer, 3) arbejdsglæde og samarbejde og 4) ambitioner og potentiale. Det aftales individuelt mellem leder og medarbejder, hvordan RUS-forløbet skal se ud. Der er blot en ramme, der tilsiger, at der minimum skal holdes to RUS om året, og at alle fire centrale emner har været indeholdt. Om vi til hver samtale kommer igennem alle fire punkter, eller bare ét af Jeg lægger op til, om jeg vil have to, fire eller 12 samtaler om året. Jeg er også selv medbestemmende på, hvor længe jeg synes, samtalen skal vare Mette Toelstang Pedersen, systemkonsulent

7 dialog med chefen 7 Foto: Klaus Halsting Noget af det vigtigste for os var at få en mere fleksibel ramme for kommunikationen. En måde, der ikke er blokerende for dem, der ikke trives med de mere følelsesladede ting som at give eller modtage ros eller kritik. At få et koncept, som alle kan bo i Vibeke Damm, tillidsmand Vibeke Damm dem, er meget op til mig. Ligesom jeg lægger op til, om jeg vil have to, fire eller 12 samtaler om året. Jeg er også selv medbestemmende på, hvor længe jeg synes, samtalen skal vare, fortsætter Mette Toelstang Pedersen. Kollegernes feed back Som en ny, stor ting skal alle også sørge for i løbet af RUS-året at få feedback fra tre kolleger. Det er nemlig ikke kun leder-medarbejder-relationen, som er vigtig for BEC. Det samarbejde, der foregår mellem kolleger på alle niveauer, er ligeså vigtigt i en organisation, hvor man ønsker, at mange flere beslutninger skal træffes af den enkelte. Og ved at sætte så mange mennesker til at give hinanden feedback, ønsker BEC at styrke en feedback-kultur. Resultatet skal gerne blive et BEC, der får det bedste frem i alle. Og får man samtidig afdækket sine eventuelle blinde vinkler fagligt eller personligt, så giver det et grundlag at arbejde med sin udvikling på. Den enkelte medarbejder vælger selv, hvem der skal give én feedback, og den enkelte medarbejder vælger selv, hvor meget af den feedback, man vil gøre en del af selve RUS-samtalen. Første gang vil jeg nok vælge kolleger, jeg er sikker på en god og positiv dialog med. Men senere kan jeg godt forestille mig, at jeg også tør gå til kolleger, der vil give mig rigtig meget at arbejde med, siger Mette Toelstang Pedersen, der ser meget frem til den kommende RUS-samtale. At føle sig hjemme Systemudvikler Vibeke Damm, der er tillidsmand, har været med til at udvikle konceptet. Noget af det vigtigste for os var at få en mere fleksibel ramme for kommunikationen. En måde, der ikke er blokerende for dem, der ikke trives med de mere følelsesladede ting som at give eller modtage ros eller kritik. At få et koncept, som alle kan bo i, siger Vibeke Damm. Vibeke Damm opfatter det også som en proces, hvor man lærer undervejs. Jeg håber, vi ligeså stille gror ind i det. Der er meget få definerede krav, men det var dog en betingelse fra vores side, at der bliver snakket kompetenceafklaring og udvikling. Yes, jeg er god! Et andet mål med processen er at gøre feedback mere udbredt i organisationen. Vi skal øve os i at kigge på os selv og hinanden og fortælle, når vi gør noget godt. Vi håber også flere med tiden kommer ud af busken og tør fortælle om, hvad de selv synes, de er rigtigt gode til, og hvad de kunne tænke sig at arbejde mere med. Derfor konceptet med kravet om feed back fra tre kolleger om et emne, man selv definerer. Mange syntes, det lød lidt skræmmende, og for flere har det været den største bekymring, der viste sig ved de åbne møder, medarbejderne var inviteret til. Hvis mange siger, at man er god til et eller andet, var det måske en idé også at melde det ud til lederen. Hvis man omvendt får at vide, at der er noget, man skal arbejde med, er det jo også et værdifuldt input til dialogen om ens egen udvikling. Formålet er at få alle de skjulte ressourcer frem. Det er ikke at hænge nogen ud, siger Vibeke Damm. Om lederne får travlt, vil tiden vise. Men de lange skematiske MUS-samtaler tog meget tid, og håbet er, at den mere dynamiske form giver et større udbytte. Afdelingsleder i BEC, Dorthe Rosenville, forventer kun en begrænset stigning i tidsforbruget. Jeg har i forvejen løbende statusmøder med mine medarbejdere, og i praksis vil det nok bare betyde, at nogle af disse udvides. Det nye koncept virker langt mere nærværende og meningsfuldt. Vi kan drøfte den personlige og faglige udvikling, når den er relevant. Jeg forventer langt større udbytte, engagement og mere selvindsigt. Hvis de forventninger bliver indfriet, er den ekstra tid godt givet ud, siger Dorthe Rosenville. Inden årets udgang skal alle de ca. 500 medarbejdere i BEC have en samtale med deres leder om rammer og emner. I det nye år tager de for alvor hul på den nye måde at tale sammen på.

8 8 positiv psykologi Af Kenneth Samuelsen, formand for personaleforeningen i BankNordik Fra offer til aktør 30 forventningsfulde medlemmer fra BankNordik på Færøerne, indlogerede sig den første weekend i november på Hotel Føroyar for at deltage på et medlemskursus i Positiv psykologi. Kursuslederen Josef Guldager indfriede alle forventningerne Der har været alt for megen fokus på de syge mennesker. Det går man væk fra nu. Psykiatrien skal arbejde med de syge, medens psykologer skal arbejde med det sunde menneske, siger Josef Guldager, aut. psykolog og mangeårig foredragsholder for blandt andre Finansforbundet. Positiv psykologi handler ikke om at undgå og fornægte problemerne, men at man kigger anderledes på dem. Det handler om at man hele tiden ser positivt på tingene og er i et trivselsfelt, et såkaldt flow, hvor man hele tiden udvikler sig. Det handler om at være i nuet på en accepterende måde, uanset hvad der kommer. Det er vigtigt, at man har en følelse af, at man har gjort sig umage, at man har fokus på intentionerne frem for problemerne og at man er nysgerrig. Tilfredshedsformel Formlen hedder Tilfredshed = Spillerum + Omstændigheder + Vilje. Spillerummet er 50 procent genetisk, altså at du har det i dig at være positiv. Omstændighederne, såsom sygdom, stress og andet vægter kun procent. Viljen, altså vores indstilling til at præge vores positivitet, vægter hele procent. Psykologen Marcial Losada satte sig for at beregne, hvor mange positive kommentarer, oplevelser eller tilkendegivelser, der skulle til for at opveje effekten af en negativ oplevelse. Resultatet siger tre positive til én negativ. Man har målt virksomheder, og dem der ligger under Losada-linjen, altså under tre, præsterer væsentligt dårligere end de virksomheder, der ligger på fem eller seks. Resiliens Josef Guldager fortalte, at man efter Utøya katastrofen gjorde den store fejl at behandle alle de overlevende som ofre. Behandlingen var baseret på traumets meget negative sider. Mange af dem havde faktisk PTG (Post Tramatic Growt). De kom styrket ud af oplevelsen. De var ikke ofre, men overlevere - og der er en væsentlig forskel. Et offer har tabt og vil i en vedvarende offer rolle blive undertrykt og ydmygelsen fortsætter. En overlever er sejrherre og har status af styrke og handlekraft. Det førte os over i resiliens, som handler om, at vi kommer stærkere ud af oplevelser, som måske ikke altid Deltagerne kunne tage hjem mætte af visdom, hygge og god forplejning. er så behagelige, og om hvordan vi bruger denne styrke i kommende udfordringer. Vigtigt at øffe Afslutningsvis fortalte Josef os vigtigheden i det positive, men at det hele nu ikke skulle ende i happy-go-lucky. Mennesket er disponeret for at dyrke det negative, og han understregede vigtigheden i, at man fra tid til anden får øffet færdigt. Vi var så heldige at have Josef Guldager på hans sidste kursus, inden han lægger årene ind, som man siger på Færøerne. Nu går han på pension. Deltagerne var enige om, at kurset var super. Og at rammerne på hotellet, og ikke mindst den fantastiske mad man får i KOKS - hotellets restaurant - var klasse. 10 former for positivitet Glæde Taknemmelighed Afklarethed Interesse Håb Stolthed Humor Inspiration Ærefrygt Kærlighed

9 jobopslag 9 Bestyrelsesmedlemmer søges Vi ved allerede nu, at vi er mindst fire kredsbestyrelsesmedlemmer færre efter generalforsamlingen i Det betyder, at de resterende 7 skal løbe særdeles stærkt, hvis de stadig skal nå de samme ting, som vi har været 11 om at klare i år. Og selv med 11 personer har der været ting, vi ikke har nået. Vores arbejdsopgaver er estimeret til 15 personer. Så vi har brug for hjælp. Kvalifikationer: Har du interesse for og holdninger til det fagpolitiske arbejde? Har du lyst til at søge indflydelse på medlemmernes arbejdsforhold? Kan du sætte dig i helikopterperspektiv og se fagpolitiske udfordringer fra flere vinkler og ikke kun snævert fra egen virksomhed/egne medlemmer? Er du god til konstruktivt samarbejde med mange forskellige mennesker og meninger? Er du åben, ærlig og har god humoristisk sans? Så er det dig, vi søger som vores afløser. Jobbet: Jobbet som kredsbestyrelsesmedlem består af politisk arbejde som ansvarlig for mindst et af Finansforbundets ansvarsområder, hvor du skal: Holde dig ajour med ansvarsområdet både i relation til Finansforbundet, men også i relation til det øvrige samfund Debattere området i kredsbestyrelsen og sætte relevante punkter på dagsordenen, for således at sikre kvalificeret input til og fra ansvarsområdet Deltage aktivt i ansvarsområdets møder/underudvalg Deltage i hvervning af medlemmer Være ansvarlig for at kompetenceudvikle dig inden for området Være ansvarlig for kredsaktiviteter inden for området - både over for tillidsvalgte og medlemmer Være kredsens talsmand på repræsentantskabsmøder og landsmøder inden for området Være ansvarlig for, at der bliver produceret informationsmateriale Give input til HB-medlemmerne Have beslutningsansvar inden for området inklusive udarbejdelse af budget i samarbejde med formandskabet. Kim Frederiksen og Torben Andersen er ikke med på billedet, men er en del af den nuværende kredsbestyrelse. medlemmer, samt kredsens og andre kredses generalforsamlinger. Alt i alt skal du forvente et tidsforbrug på ca. 66 dage om året i kredsregi. Lønnen: Der gives ingen honorering for kredsbestyrelsesarbejde, men du opretholder selvfølgelig din løn i virksomheden, jf. aftalen om fagligt arbejde i overenskomsten. Derudover vil du: få sat diverse arbejdsredskaber til din rådighed: PC, evt. telefon m.m. opnå stor personlig udvikling få tilfredsheden ved at føle, at du gør en forskel for dine kolleger. Vil du vide mere: Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt formandskabet: Formand, Laila Busted, Næstformand, Kirsten Lillemor Madsen, gmail.com, Næstformand, Pia Beck Stæhr, Venlig hilsen de tre snart forhenværende kredsbestyrelsesmedlemmer Desuden skal du deltage på de månedlige bestyrelsesmøder, diverse kredsarrangementer rettet imod tillidsvalgte og Oluf Nielsen, Niels Anton Nielsen og Ann Baldus-Kunze

10 10 fællesskab Af Kenneth Samuelsen, formand for personaleforeningen i BankNordik Ein stór løta Det var et stort øjeblik, da samtlige ansatte i BankNordik koncernen fra Grønland, Danmark og Færøerne stod i en cirkel, der hvor det nye hovedsæde skal bygges i Tórshavn. Alle lagde hver især en sten og byggede en varde ved siden af, hvor bygningen skal opføres. I sandheden ein stór løta, - et stort øjeblik Den første weekend i oktober mødtes alle de ansatte i BankNordik på Færøerne. Formålet var at få sat ansigter på hinanden, og at de danske og grønlandske kolleger skulle se banken på Færøerne, og så skulle de også se og opleve færøsk natur og kultur. Set-up et var stort for denne sammenkomst, for vi var jo over 400 personer. Vi lagde ud tidligt lørdag morgen med at spille landskamp mellem Færøerne/Grønland og Danmark, som førstnævnte vandt på straffesparkskonkurrence, efter at den ordinære kamp var endt 2-2. Intet var overladt til tilfældighederne, for kampen blev spillet på nationalstadionet, og begge hold var i originale landsholddragter. Resten af lørdagen foregik med adventure, hvor folk havde valgt sig ind på hold, hvor de kunne opleve alt fra det mere ekstreme med hurtiggående RIBbåde og svømme i grotter - til det mere stilfærdige i at gå en tur i den færøske natur. Der var også mulighed for at tage til Kirkebø og lave finere madlavning - selvfølgelig på færøsk manér. Lørdagen sluttede med en stor fest på Hotel Føroyar. Det hele gik op i en højere enhed, med god mad, færøsk dans og forrygende færøsk underholdning. De udenlandske festdeltagere var fra start instrueret i, hvordan man fester på Færøerne, og en af reglerne er, at man fester til den lyse morgen. Og det gjorde alle så, selv om det havde været en travl og lang dag med masser af oplevelser og indtryk. Søndag rejste folk så hjem igen efter en vel tilrettelagt weekend. HR-folkene i BankNordik skal have stor tak for det store arbejde, de havde gjort for at alt skulle klappe. Og det gjorde det sandelig - selv vejret var perfekt.

11 fællesskab 11 Én bank i 3 lande BankNordik opererer i Danmark, i Grønland og på Færøerne, hvor banken har sin oprindelse. Banken har tre overenskomster, - alle med Finansforbundet. Koncernen består også af to forsikringsselskaber, Vørður på Island og Trygd på Færøerne. Banken råder også over SKYN, som er et færøsk boligmæglerselskab. En varde blev bygget ved siden af, hvor Bank- Nordiks nye hovedsæde skal bygges.

12 12 hverning Af Ann Baldus-Kunze, fællestillidsmand BEC En tur i paradis I BEC i Roskilde bød tillidsmændene på Paradis is i forsøget på at komme i dialog med kolleger, der ikke er medlem af Finansforbundet. Kreds Øst støttede arrangementet økonomisk Kreds Øst har rundt omkring i vores virksomheder cirka potentielle medlemmer, der ikke har meldt sig ind i Finansforbundet. I september valgte vi at sætte et beløb af til aktiviteter, der kan sætte fokus på fordelene ved at være medlem. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre vilkår er det muligt at få. Et af de store områder, hvor det er svært at få de ansatte til at melde sig ind, er IT-virksomhederne. Den normale daglige kontakt er svær, da få tillidsmænd skal dække mange afdelinger. Ofte skal der mere end bare en enkelt påvirkning til af et potentielt medlem. Hvis en tillidsmand har 75 potentielle medlemmer, er der behov for, at medlemmerne omkring hjælper med påvirkningen. I forbindelse med kampagnen for turen til New York, hvor eksisterende medlemmer kan vinde en tur, hvis de får en kollega til at melde sig ind, valgte vi i BEC i Roskilde at byde på is fra Paradis i kantinen. Vi opfordrede medlemmerne til at tage en kollega med hen til isboden, hvor vi fra tillidsmandsgruppen kunne hjælpe med alle de gode argumenter for at melde sig ind. BEC i Roskilde deler lokaler med JN Data, så det var både Kreds Øst og Nykreds, der var repræsenteret i kantinen den dag. Jesper fra Paradis i Roskilde havde seks forskellige is med, og der blev hurtigt kø ved vognen. Det gav rigtig gode muligheder for os tillidsmænd til at tale med medarbejderne, mens de ventede på deres tur. Lakridsisen var den klare favorit. Der var ikke mange, der turde springe Cirka 300 personer nåede at forsyne sig fra isboden på BEC. ud i at prøve den med Pinkgrape. Først da Jesper halvvejs vurderede, at der godt kunne gives to kugler til de resterende, var der modige medarbejdere nok til at prøve de lidt mere sjældne is-varianter. Efter halvanden times god snak og is-spisning meldte isboden udsolgt. Ca. 300 personer havde været henne og forsyne sig. Det blev til en lille håndfuld nye medlemmer, og væsentlig flere, der lige skulle hjem og kontrollere om Finansforbundet kan tilbyde de samme vilkår for forsikringer og gruppelivsordninger, som de har i deres eksisterende fagforening. Hvis I har lyst til noget lignende i jeres virksomhed, så kontakt kredsen på Vi vender tilbage til jer og drøfter, hvad der passer bedst i jeres virksomhed. I vores snak omkring mulige aktiviteter, har vi været omkring is-vogn, kaffe-vogn, konkurrence med f.eks. en ipad som gevinst, biograftur, foredrag osv. Det er egentlig kun fantasien der sætter grænser hvis økonomien blot er acceptabel. Men det er en af de ting, vi drøfter, når vi tager kontakt til jer. Som udgangspunkt skal I ikke lade jer begrænse omkring ideer.

13 klumme Ingen fornyelse af titlen tillidsmand F KUS O 13 Desværre tabte vi kampen for at få ændret betegnelsen tillidsmand til tillidsrepræsentant Stil skarpt på din udvikling Af Laila Busted, kredsformand Kreds Øst forsøgte på det seneste landsmøde i Finansforbundet at få ændret begrebet tillidsmand til tillidsrepræsentant. I dag er begrebet tillidsmand i de fleste virksomheder erstattet af begrebet tillidsrepræsentant. Lokalt i de enkelte virksomheder og af FA benyttes titlen tillidsrepræsentant oftere end titlen tillidsmand. Det er meget gammeldags at kalde sig tillidsmand, og det passer ikke til den moderne virksomhed, Finansforbundet ellers forsøger at være. Derfor ønskede Kreds Øst en ændring af titlen. Men også fordi kvinderne i Finansforbundet - som fungerer som tillidsmænd - fortjener at blive kaldt tillidsrepræsentanter og ikke tillidsmænd. Personligt synes jeg ikke, det er respektfuldt overfor mig (eller andre kvinder) at blive kaldt tillidsmand. Jeg er tillidsrepræsentant eller tillidskvinde, mand kan jeg aldrig blive!! Vi foreslog også at kalde alle tillidsmænd i Finansforbundet for tillidskvinder, fordi mere end 50 procent af vores tillidsmænd i Finansforbundet er kvinder. Men forslaget blev ikke taget seriøst. Sproget betyder noget, og at kalde kvinder for mænd er ikke tidsvarende eller respektfuldt, og det er med til at fastholde de stigmatiserende kønsroller som vi alle er opvokset med. Og dermed også det meget fastlåste kønsopdelte arbejdsmarked, som vi har i Danmark. Men desværre var Finansforbundets landsmøde og efterfølgende repræsentantskabet ikke indstillet på at bakke op om vores forslag, og titlen er derfor fortsat tillidsmand på vores tillidsvalgte kolleger. Det er vi rigtig ærgerlige over i Kreds Øst, men vi kæmpede for sagen hele vejen. Finansforbundet FOKUS er den samlede betegnelse for alle arrangementer i Finansforbundet-regi. Fællesnævneren er kurser, seminarer, gå-hjem-møder og netværk, der klæder dig på fagligt og personligt. Finansforbundet FOKUS er derfor din indgang til uddannelses- og arrangementstilbud med udgangspunkt i dig som medarbejder i den finansielle sektor uanset om du arbejder med f.eks. rådgivning, it, forretningsudvikling eller er leder. I Finansforbundet FOKUS finder du nemlig gode tilbud til alle arbejdsområder i sektoren. Hold dig løbende opdateret på finansforbundet.dk/fokus

14 14 Kompetenceudvikling Af journalist Elisabeth Teisen Foto: Jasper Carlberg Viden er kapital Opdaterede kompetencer er din eneste chance for et trygt arbejdsliv og en sikker tilknytning til arbejdsmarkedet Den finansielle virksomhed er kompliceret. Hvad der var god latin i går, er måske no-go i dag. De enkelte kunders økonomiske forhold ændrer sig. Deres familiemæssige relationer ændrer sig. Produkterne og teknologien ændrer sig. Måden at agere med kunderne ændrer sig. Samfundsøkonomien ændrer sig. Kort sagt lever vi i en kompleks verden, hvor man som ansat i sektoren har et stort ansvar for at være opdateret. Derfor har arbejdsgiverne i den finansielle sektor og Finansforbundet længe været enige om, at kompetenceudvikling er helt centralt for at have gode medarbejdere, der kan generere merværdi for virksomhederne og for kunderne på én gang. Ydermere bliver der i disse senkriseår set meget nøje på ressourcer og resultater. Du må selv tage ansvaret Din eneste chance for som medarbejder at få et nogenlunde trygt og sikkert arbejdsliv er derfor, at du hele tiden selv tager ansvaret for at holde dig ajour. Din arbejdsgiver har naturligvis også et ansvar, men ser nok mere kynisk på, hvordan virksomheden skaffer de fornødne kompetencer lettest. Og det er måske ikke ved at holde dig til ilden. Derfor må du gøre det selv. Heldigvis har du i overenskomsten en rigtig god støtte. Her er det aftalt, at der skal gennemføres en udviklingssamtale med dig. Aftalen skal munde ud i en udviklingsplan med en afklaring af kompetencer og en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal konkretisere, hvordan du gennem kurser, oplæring og uddannelse støttes af virksomheden til at nå dine mål i udviklingsplanen. I udviklingsplanen har du og din leder afstemt jeres krav og forventninger til det job, du bestrider. I overenskomsten har Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening skrevet en fælles erklæring om, hvad der menes med kompetenceudvikling i den finansielle sektor. I den kan man blandt andet læse: Vedligeholdelse og udvikling af kompetencer sker såvel ud fra virksomhedens strategiske målsætninger som medarbejderens behov for at udvikle sin kompetence og jobfleksibilitet i både praksis og moderne læringsmiljøer, fx læring på jobbet, sidemandsoplæring, samarbejde, mentorordninger, e-learning, kurser,

15 Kompetenceudvikling 15 meritgivende uddannelser ect. Kompetenceudvikling sker altid med udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og jobfunktion. Det er altså vigtigt, at du selv spiller med. Derfor skal du forberede dig godt til din udviklingssamtale. Hvad kan du, hvad er du særligt god til, hvad vil du, hvad drømmer du om? Det skal du gøre dig klart, inden du går ind til samtalen. Masser af muligheder Heldigvis er der i det danske uddannelsessystem mange muligheder for at videreuddanne sig på deltid. Der er et bredt udbud af uddannelser, der kan tages som deltidsuddannelse, samtidig med at man er i job. De muligheder kan du få et fint overblik over på Finansforbundets hjemmeside. Klik på Bliv klogere på og derefter Kompetenceafklaring. Desværre stirrer nogle arbejdsgivere sig blinde på behovet her og nu, så medarbejderne kun må efteruddanne sig i forhold til det job, de allerede bestrider. Det er vigtigt, at arbejdsgiverne bliver mere åbne for uddannelse, der retter sig mod andre typer job. Ikke mindst fordi mange job forsvinder som følge af de store strukturændringer i sektoren. Det er en diskussion, vi vil tage op ved de kommende overenskomstforhandlinger, siger Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby. Brug din tillidsmand Du skal endelig bruge Kreds Øst og din tillidsmand, hvis du har spørgsmål. Har du spørgsmål til, hvad du har ret til, og hvad du kan forvente imødekommet af ønsker til kompetenceudvikling, snakker du selvfølgelig med din leder. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder eller uenig med din leder om, hvad der er aftalt i overenskomst og lokale bestemmelser, kontakter du tillidsmanden eller Kreds Øst/fællestillidsmand. Kontaktpersonerne i Kreds Øst finder du på kredsens hjemmeside. Du kan også kontakte Finansforbundets karriere- og uddannelsesrådgivere med konkrete spørgsmål til uddannelsesmuligheder. Foto: Lisbeth Holten Har du tid til at lade være? Det kan være svært at få tid i en ellers travl hverdag til også at tænke på kompetenceudvikling, men du bør finde tiden til det Af kredsbestyrelsesmedlem Ann Baldus-Kunze Hverdagen suser forbi os. Vi løber stærkere end vi nogensinde har gjort, og opgaverne er flere og langt mere spændende end tidligere. Det kan være svært at få tid i en ellers travl hverdag til også at tænke på kompetenceudvikling. Men har du tid til at lade være? Vores arbejdsopgaver ændrer sig, og det er vigtigt at være på forkant. Hele tiden udvikle sig i den retning, vi tror det vil være mest fordelagtigt. Hvis du ikke kan få at vide af din arbejdsgiver, hvad der forventes af dig om tre år, så må du gætte. Det er i hvert fald ikke særlig smart at sætte sig tilbage og vente. Ved du ikke hvor du skal starte? Prøv at skrive dit CV. Ikke fordi du skal søge et nyt job, men blot for at få kortlagt dine kompetencer. Der er stor hjælp at hente på Finansforbundets hjemmeside. Vælg Bliv klogere på i menuen og kig derefter i spalten Jobsøgning og Kompetenceafklaring. Du behøver ikke tilmelde dig en uddannelse på flere års forløb, hvis det virker for uoverskueligt. Ofte kan enkelte temadage eller valgfag fra en enkelt uddannelse være lige præcis det du har brug for. Det hele afhænger også af, hvordan du lærer bedst. Der er næsten uanede muligheder for at finde det, der passer til dig. Det vigtigste du kan gøre for dig selv er at prioritere din kompetenceudvikling. Husk at sætte tid af hver eneste uge. Måske en fast ugedag, en skemalagt aftale eller hvad der ellers passer for dig.

16 16 Kort Nyt Meddelser fra kredsen og forbundet læserbreve nyheder etc Nye store kunder til BEC Datacentralen BEC er inde i en god stime, hvor først Coop Bank, så Vækstfonden og nu PFA Udbetalingsbank vælger it-leverandørens løsninger, skriver FinansWatch. PFA købte sin banklicens fra den nu hedengangne Cantobank, som også havde BEC som leverandør. Det var dog ikke givet, at de to parter ville fortsætte samarbejdet. Det ligger tilbage til, da vi købte Cantobank, som var på BEC. Det har vi valgt at fortsætte med. Vi har haft en god dialog med BEC, som virker meget kompetente, siger direktør Lars Stouge i PFA Udbetalingsbank til FinansWatch. Vor Bank bliver til Lollands Bank Fusionen mellem Vordingborg Bank og Lollands Bank ender nu med, hvad der ligner en reel overtagelse, idet Vor Bank-navnet bliver droppet til fordel for det kendte og sikre Lollands Bank. Oprindeligt var de to bankers bestyrelser enige om, at navnet for den fusionerede bank skulle være Vor Bank, men her er blevet lyttet til bankens repræsentantskab, aktionærer, kunder og andre interessenter som har gjort det tydeligt for bestyrelsen, at navneændringen har skabt uro. De to bankers bestyrelser har derfor besluttet, at den fusionerede bank i en periode på op til 2 år bliver Lollands Bank. Bestyrelsen vil i den periode sætte gang i en proces for at finde det rigtige navn, logo og designlinje, der afspejler de værdier, som kendetegner den fusionerede bank, skriver Lollands Bank i sin regnskabsmeddelelse for tredje kvartal. Efter bladets deadline har der været holdt ekstraordinær generalforsamling i Vordingborg Bank den 25. november og i Lollands Bank 4. december med henblik på fusionen. God underholdning på generalforsamlingen Heidi Korgaard Madsen og Tobias Fensløv optræder med sange fra Den Glade Enke. Når Kreds Øst holder generalforsamling fredag den 4. april 2014 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København, kan deltagerne se frem til forskellig god underholdning under og efter middagen. Kredsen har hyret Klassens Tykke Dreng, bestående af de to entertainere Morten Brix og Lars Herlow til at levere deres specielle show, der er en blanding af stand-up og musik. Et andet indslag er sange fra Den Glade Enke, som synges af Heidi Korgaard Madsen og Tobias Felsløv. Senere på aftenen bliver tiden skruet tilbage til 1970 erne, når det danske band Glam Gang går på scenen og fyrer pop- og rockhits af fra navne som Slade, Sweet, Suzi Quatro, Abba og Queen. skriv til os Læserbreve modtages gerne. Skriv til eller ring på tlf

17 Spil banko med dine kolleger Kreds Øst inviterer alle medlemmer til bankospil: Onsdag den 5. februar kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, 2300 København S Onsdag den 26. februar kl Menstrup Kro, Menstrup 4700 Næstved Prisen er 75 kr. per person og inkluderer middag, drikkevarer og to bankoplader. Tilmelding er bindende og skal ske via hjemmesiden Kredsoest.dk (vælg Aktuelt og derefter Arrangementer). Der er et begrænset antal pladser, så vi anbefaler, at I tilmelder jer hurtigst muligt. Tilmeldingsfrist er en uge før arrangementet. Når du er tilmeldt, modtager du en gammeldags faktura, som du bedes benytte til betaling. Betalingen skal ske senest en uge før arrangementet. Ved afbud refunderes beløbet ikke, men betragtes som administrationsgebyr. Vi glæder os til at se jer. De bedste hilsner Bestyrelsen i Kreds Øst

18 18 Kort Nyt Meddelser fra kredsen og forbundet læserbreve nyheder etc DiBas dage talte For DiBas 180 medarbejdere er salget af DiBa til Sydbank ikke det værste scenarie. Alligevel er stemningen trykket Af journalist Elisabeth Teisen Medarbejderne i Danmarks ældste bank, DiBa, har længe vidst, hvor det bar hen. Bestyrelsen har ikke lagt skjul på, at man gennem et stykke tid har kigget på, hvad der fremadrettet ville være den bedste løsning for banken. Nej, det kommer ikke som lynet fra en klar himmel, at der var en proces i gang, og at det nu er Sydbank, der ser ud til at blive køberen, er vi sådan set godt tilfredse med, siger Michael Frederiksen, fællestillidsmand og medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Men der er forskel på at vide, at noget er på vej, til at det bliver en realitet. Selvom der er forståelse for beslutningen, er stemningen selvfølgelig tryk- Michael Frederiksen ket. Følelserne kan man ikke bortrationalisere. Og meddelelsen om, at der skal reduceres med omkring 40 medarbejdere i region Sjælland over de kommende år, gør selvfølgelig medarbejderne utrygge, siger Michael Frederiksen. Ledelsen i Sydbank har meldt ud, at det i videst muligt omfang skal ske gennem naturlig afgang og med stor respekt for medarbejdernes situation. Inden købet kan blive en realitet, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, og afhængigt af forløbet kan der blive tale om yderligere en ekstraordinær generalforsamling. Salget er derfor næppe på plads på denne side af årsskiftet. Sydbank har tilbudt 478,5 millioner kroner for Diba, der har et udlån på knap tre milliarder kroner, otte filialer på Sjælland og 180 medarbejdere. Julekonkurrence på Kredsoest.dk Det bliver ikke rigtig jul uden en forudgående julekonkurrence på hjemmesiden Kredsoest.dk. Vi har i år valgt, at julekonkurrencen er en adventskonkurrence. Men der er stadig 24 gevinster som tidligere år. Og du skal også svare på spørgsmål, som du plejer, for at deltage. Der bliver lagt nye spørgsmål ud 1., 2., 3. og 4. søndag i advent. Du har en uge til at få svaret på spørgsmålene og deltage om den uges gevinster. Gevinsterne er som tidligere år supergavekort til en værdi á 200 eller 500 kroner. Vi foretager følgende trækninger: 9. december 7 gavekort af 200 kroner. 16. december 7 gavekort af 200 kroner. 23. december 7 gavekort af 200 kroner. 6. januar 3 gavekort af 500 kroner. Vinderne får direkte besked, og vindernavne annonceres efterfølgende på hjemmesiden. Kun medlemmer af Kreds Øst har mulighed for at vinde gevinsterne. På gensyn på Kredsoest.dk, hvor du fra 1. december kan læse meget mere om, hvordan du deltager i årets julekonkurrence. Glædelig jul Julenisserne fra Kredsbestyrelsen Læserbreve modtages gerne. Skriv til eller ring på tlf

19 19 sudoku LET SUDOKO svær SUDOKO Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1-9. Og kun tallene 1-9. Det er tallene diagionalt fra Venstre top og ned til Højre hjørne, der er løsningen i både den lette og den svære. Løs den ene eller begge. Der er 200 kr. på højkant for hver. Vindere af konkurrencen i oktober-nummeret er: Nicola Berntsen, Danmarks Nationalbank Palle C. Lepage, BEC Hjertelig tillykke til vinderne. Præmierne er fremsendt. Send løsningen senest den 7. januar 2014 til: eller Kreds Øst, Finansforbundet, Applebys Plads 5 Postboks 1960, 1411 København K Udgiver: Kreds Øst Applebys Plads København K Telefon Telefax Hjemmeside: (ISSN nr ) Redaktion: Kirsten L. Madsen (ansv.) Torben V. Andersen Niels A. Nielsen Ann Baldus-Kunze Kommunikation, Finansforbundet Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Buwi Grafisk ApS Forsidefoto: Ulrik Bang Oplag: Udgives af Kreds Øst - en finanskreds i Finans forbundet. Vi sikrer den menneskelige kapital

20 20 Nu må det være tid til syv fede år Laila Busted Kredsformand Så blev DiBa Bank solgt. Sydbank har købt banken under forudsætning af, at 90 procent af aktionærerne takker ja til det tilbud, de har fået. Det er dejligt for de ansatte i banken, at de endelig har en afklaring på deres situation. Forhåbentlig fører købet dog ikke til masseafskedigelser af de ansatte i DIBA. Vi krydser fingrene for, at besparelserne findes andre steder end på de ansatte. Det er trods alt de ansatte, der skaber resultaterne og ikke kun ledelsen! I Kreds Øst er vi selvfølgelig kede af, at DiBa med Sydbanks overtagelse ikke længere vil være en del af vores kreds. Finansiel Stabilitet er også ved at afvikle mange af sine sidste opgaver og derved også medarbejderne. Rigtig mange ansatte har mistet deres arbejde. Det er meget hårdt for den enkelte, der rammes af sådan en begivenhed. Krisen har slået meget hårdere i den danske finansielle sektor, end i Sverige og Norge. På sjette år styrtbløder kredsen, og Vi krydser fingrene for at besparelserne findes andre steder end på de ansatte. Det er trods alt de ansatte, der skaber resultaterne - og ikke kun ledelsen! der går ikke mange måneder mellem store begivenheder i kredsens virksomheder. Nogle af jer læste måske min tidligere leder, hvor jeg skrev om at det nu var tid til opkøb, fusioner med mere, og at ingen kunne føle sig sikker. Det er det, vi i høj grad ser lige nu. Min drøm er, at 2014 bliver året, hvor væksten kommer tilbage til landet og den finansielle sektor igen kan blive et trygt og sikkert sted at arbejde for de ansatte. Nu har vi jo haft syv magre år, så det må være på tide, at de syv fede år kommer. Det fortjener vi alle sammen nu. Vi har betalt prisen. En meget høj pris. I have a dream.

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

UDVIKLINGSSAMTALEN. Guide til Performance Appraisal (PA) 2015

UDVIKLINGSSAMTALEN. Guide til Performance Appraisal (PA) 2015 Guide til Performance Appraisal (PA) 2015 Din udviklingssamtale får det bedste forløb, hvis både du og din leder er godt forberedt til samtalen. Derfor har Danske Kreds udarbejdet denne guide, som du kan

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING PERSONLIGE ERFARING SOCIALE FAGLIGE INDHOLD HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? side 3 SKAB DIN UDVIKLINGSPLAN side 4 Kend dine kompetencer

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere