Bedre dyr og mennesker?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre dyr og mennesker?"

Transkript

1 Nr. 10 januar 2003 Bedre dyr og mennesker? Skal mennesker beskyttes mod forbedringer, de selv ønsker foretaget? Forbedringer accepteres allerede > Behov for debat om konsekvenserne > Skal området reguleres ved lov? > Målrettet avl blandt husdyr. Plastikkirurgi og bedre humør på pilleform til mennesker. Vi accepterer allerede forandring af normale egenskaber. Det samme kan blive tilfældet med fremtidens implantationer og genforbedringer. Spørgsmålet er, hvilke sociale og etiske konsekvenser det vil få. Og om forbedringer i nogle tilfælde betyder en forandring til det værre. Der mangler viden om virkninger på lang sigt, hvis man begynder at lave forbedringer på genniveau. Vi skal have rejst debatten om, hvilke ændringer vi vil acceptere og hvilke risici vi løber, før de allerede er en realitet. Skal ansvaret overlades til den enkelte? Eller skal samfundet beskytte folk mod indgreb, der risikerer at skade dem selv og de kommende generationer? Næste skridt bliver at tage stilling til, hvilke områder der skal reguleres ved lovgivning. Dette nummer af BIOSAM Informerer rapporterer fra konferencen Forbedring af dyr og mennesker, som blev afholdt den 19. november Denne Bioforum-konference blev arrangeret for BIOSAM af Det Dyreetiske Råd og Det Etiske Råd. Forbedring af dyrs og menneskers normale egenskaber er ikke et nyt fænomen. Men det er blevet langt mere udbredt i de senere år i kraft af den bioteknologiske og lægevidenskabelige udvikling. Næste skridt kan meget let blive forbedring på genniveau. Måske ligefrem gennem ændringer på arveanlæggene, som vil gå i arv til vores efterfølgere. Men hvor går grænsen? Hvilke ændringer af menneskers og dyrs normale egenskaber vil vi acceptere? Og er der en sammenhæng mellem de to områder? Det var nogle af de spørgsmål, som konferencen om Forbedring af dyr og mennesker den 19. november 2002 belyste - blandt andet ved at trække på nogle af erfaringerne fra den dyreetiske debat. For der er sammenhænge mellem, hvad vi gør ved dyr og mennesker. Men det er forskellige ting, vi accepterer, fortalte Peter Sandøe, som er professor i bioetik og formand for Det Dyreetiske Råd. BioForum har til formål at sikre vidensdeling mellem offentlige aktører på bioteknologiområdet og opdatere deltagerne med hensyn til udviklingen inden for offentlig politik på området. Indbudt er en fast kreds af deltagere fra myndigheder, råd og nævn, forskningsinstitutioner, virksomheder, folketingsmedlemmer med flere. BioForum konferencerne arrangeres af de enkelte råd for BIOSAM, som er et samarbejde om bioteknologi mellem eksisterende råd. BIOSAM blev etableret af regeringen i 1998 og består af Det Etiske Råd, Det Dyreetiske Råd, Dyreforsøgstilsynet, Teknologirådet og Den Centrale Videnskabsetiske Komité. For eksempel accepterer vi målrettet avl af husdyr og kloning af mus til dyreforsøg, men ikke kirurgiske forbedringer af dyr, sagde han. I Danmark er det således forbudt at kupere haler og ører på langt de 1

2 fleste hunderacer. Men samtidig har vi en relativ liberal holdning til kosmetisk kirurgi på mennesker. Vi accepterer ligeledes, at mennesker tager koncentrationsfremmende og humørregulerende medicin, men ikke, at der anvendes hormoner og lignende stoffer til at øge dyrs produktivitet og præstationsevne. Det fremgår også af de mange konkrete eksempler, der var fremme på konferencen: Fra malkekvæg til løftede øjenlåg Inden for husdyravlen har hovedparten af de seneste års ændringer været genetisk betingede, fortalte Lars Gjøl Christensen, professor ved Landbohøjskolen. Et af resultaterne er, at en kylling i dag er klar til at blive slagtet, når den er 30 dage gammel. I 1960 varede det 80 dage, før den var klar. Kravet om øget effektivitet har dog i nogle tilfælde skadet dyrenes velfærd i form af benproblemer hos kyllingerne og øget sygdomsfrekvens hos malkekøer. Men så længe dyrene ellers ikke påføres den slags lidelser, mener Lars Gjøl Christensen, at de fleste nye bioteknologiske redskaber er forsvarlige i husdyravlen. Han vurderer dog, at genterapi stadig har lange udsigter inden for husdyravlen. Ligesom det nu er forbudt at kupere hundes haler, er det heller ikke velset at forbedre hestes præstationsevne ved hjælp af kirurgi eller medicinske stoffer. I USA er reglerne for doping noget friere end i Europa, men også der diskuterer man fx det etiske i at behandle hestes tænder, så biddet ligger bedre i munden ( performance dentistry ). Begge steder er den generelle holdning ifølge hestesports-dyrlæge Jørgen Falk-Rønne, at forbedringerne skal være forsvarlige i forhold til dyrenes velfærd På mennesker udføres der til gengæld kosmetisk kirurgi som aldrig før. Foreløbig menes mellem to og tre mio. kvinder på verdensplan at have fået en brystforstørrende operation, og tallet stiger kraftigt. Her i landet foretages der omkring 1000 af den slags operationer om året, fortalte Benedikte Thuesen, speciallæge i plastikkirurgi ved Erichsens klinik. Flere og flere får også løftet deres øjenlåg eller fjernet poser under øjnene. De vil gerne se mere friske ud - blandt andet for at kunne matche deres yngre kolleger og dermed være mere konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet. Medicin til raske Lignende faktorer spiller ind, når stadig flere raske danskere lader sig vaccinere mod influenza uden indikation. Det vil sige, at de hverken er over 65 år eller har særlig risiko for at få følgesygdomme efter influenza. I 2001 blev vaccineret, heraf uden indikation. I det hele taget bruger raske mennesker flere lægemidler end nogensinde fra midler mod hårtab, nervøsitet og depression til slankemidler, afføringsmidler, potensmidler og hormoner. Lægemidler anvendes ikke kun til at lindre, helbrede og forebygge, men også til at forbedre, fortalte lektor Claus Møldrup, Danmarks Farmaceutiske Højskole. Ud af 1000 adspurgte danskere mente 84%, at det er i orden at få influenzavaccine, men kun en meget lille del accepterer doping i sport. Holdningerne afhænger dog i høj grad af, hvordan man opfatter sundhed og skønhed, og hvilken subkultur man tilhører. - Betablokkere anses for at være nogle af de bedste lægemidler mod nervøsitet. De tillades ikke i sportens verden, men må godt anvendes af gymnasieelever med eksamensangst og violinister i internationale konkurrencer, sagde Claus Møldrup. Et af problemerne er ifølge ham, at når en behandling først er accepteret, kan det være vanskeligt at sænke forbruget. Han mener, at der er behov for en diskussion om, hvad vi egentlig anvender lægemidler til. Som også formanden for Det Etiske Råd Erling Tiedemann var inde på, opfatter mange slet ikke p- piller som medicin, men som en karrierenødvendig foranstaltning for kvinder. Der sker i disse år en revolution inden for udviklingen af lægemidler, så de giver færre bivirkninger og i højere grad tilpasses den enkeltes profil. USA s forsvarsministerium forudså i 1997, at den bioteknologiske udvikling over de næste 20 år vil føre til, at forbedring af hukommelse, indlæring og fysisk formåen gradvist vil blive accepteret som normalt. Claus Møldrup mener dog, at denne udvikling allerede er i højeste gear i dag. Genterapi og implantationer Hvad angår genetiske forbedringer, skelnes der mellem tidsbegrænsede og permanente. Med genterapi forsøger man at få humane celler til at producere bestemte proteiner i en periode. Det kan for eksempel ske ved at anvende modificeret virus eller skyde generne direkte ind i cellerne på små guldperler, fortalte Søren Holm. Han er professor ved Institute of Medicine, Law and Bioethics på University of Manchester og redegjorde for mulighederne for at forbedre mennesker genetisk inden for de næste år. I dag er forskningen især rettet mod DNAvacciner, der kan få cellerne til at udskille de antigene proteiner fra den mikroorganisme, som man ønsker af vaccinere imod. Denne behandling afprøves for tiden i fase II, det vil sige på nogle af de patienter, som har sygdommen. Ifølge Søren Holm kan teknologien dog lige så godt bruges til at skabe en overproduktion af det ønskede protein - altså en form for gendoping. Således kan muskelcellerne programmeres til at producere EPO, væksthormoner eller stoffer, som får muskelskader til at hele hurtigere. Eller få børn af håbefulde forældre til at vokse sig lidt højere. Produktionen kan styres ved at indbygge en kemisk kontakt i de gener, der er indsat i cellerne. Så kan man slå produktionen til og fra ved at tage en tablet med det relevante stof, sagde Søren Holm. At det tages alvorligt i sportens verden fremgår af en udtalelse fra Den Internationale Olympiske Komité fra sommeren Heri forudser man, at gen- 2

3 doping vil blive brugt inden for de næste fem-ti år i forbindelse med sport. I dag er indsatsen især koncentreret om muskelcellerne, som er relativt tilgængelige. Hjerneceller er langt sværere at manipulere. Men hvis det lykkes at videreudvikle metoderne, er der også åbnet op for, at ens hukommelse kan forbedres ved hjælp af genbehandling. Varige ændringer En genetisk ændring bliver dog først permanent, hvis den kan integreres stabilt i cellens arvemateriale. For en sygdom som diabetes ville det betyde, at man kan nøjes med én behandling, der varer resten af livet. Inden for de næste år vil det måske lykkes at få muskel- eller bindevævsceller til at producere bestemte proteiner mere permanent. Men mange permanente forbedringer kan kun lade sig gøre, hvis det samtidig lykkes at ændre bestemte strukturer i kroppen. Det kan derfor blive nødvendigt at foretage de genetiske ændringer allerede på embryonal- eller fosterstadiet. Ifølge Søren Holm rejser det imidlertid så mange tekniske og etiske problemer, at der vil gå mange år, før man implanterer et genetisk forbedret foster i en kvinde. Den type ændringer vil kunne gives videre til kommende generationer, inklusive naturligvis eventuelle bivirkninger, som først måtte vise sig på lang sigt. Søren Holm mener, at det langt fra er sikkert, at genetisk forbedring vil blive den væsentligste form for forbedrende medicinsk teknologi i den nære fremtid. Et alternativ kunne være implantation af stamceller, som ikke nødvendigvis er genetisk ændrede, før de sættes ind i kroppen. En anden mulighed er implantation af elektroniske komponenter i kroppen. Så vidt forskellige eksperters bud på, hvilke forbedringer af mennesker og dyr der foregår i dag og hvad vi kan forvente i fremtiden. Forbedringer til det bedre? Spørgsmålet er, om der nu også er tale om forbedringer, og hvad de etiske og sociale konsekvenser vil blive. Det var oplægsholderne uenige om, særligt når det gælder spørgsmålet om genetiske ændringer af mennesker. Nogle frygter, at det vil føre til større ulighed. Et af skrækscenarierne stammer fra den amerikanske genetiker Lee M. Silver, der tror, at menneskeheden i 2350 vil være opdelt i to arter: de naturlige og de gen-rige. Det mener Søren Holm dog er at overvurdere genernes betydning i forhold til de miljømæssige påvirkninger. Anders Sandberg, doctorent ved Kungliga Tekniska Högskolan, mener til gengæld, at teknologien er et redskab, der skal frigøre mennesket fra dets naturlige begrænsninger. Han repræsenterer den liberalhumanistiske tilgang, transhumanismen, der støtter en såkaldt autoevolution. Det vil sige en udvikling styret af intelligens i stedet for naturlig udvælgelse. - Som art har vi allerede forandret os væsentligt i forhold til tidligere, og self-improvement har altid været en del af menneskets natur. Vi er som individer og gruppe nu selv ansvarlige for vores videre udvikling, sagde han. Han er derfor uenig i, at vi som mennesker defineres af vores naturlige begrænsninger og dermed mister vores menneskelighed ved at frigøre os fra dem. Tværtimod ville det være en større hån mod den menneskelige værdighed at forhindre folk i at frigøre sig fra begrænsningerne end at tillade dem, mener Anders Sandberg. Under visse omstændigheder Klemens Kappel, lektor i filosofi ved Københavns Universitet, er mindre optimistisk i forhold til de genteknologiske muligheder. Men han ser intet principielt forkert i at forbedre mennesket genetisk i form af øget intelligens, humør, livslængde og immunforsvar - hvis omstændighederne er ideelle. Det vil blandt andet sige, at teknologien er gennemprøvet, uden alvorlige bivirkninger, ikke fører til uproduktiv konkurrence, og risikoen for misbrug er fjernet. På den baggrund stiller han spørgsmålstegn ved nogle af de principielle indvendinger mod genforbedringer, der bygger på begreber som tingsliggørelse, selvbestemmelse, menneskets natur, værdighed og integritet. Hvorfor skulle mennesket fx være mindre værd, blot fordi dets immunsystem var blevet forbedret? En anden indvending mod genforbedring er hensynet til de kommende generationer, der i sagens natur ikke kan give deres samtykke. - Men hvis indgrebet anses for at være positivt, vil individets selvbestemmelse og interesser i højere grad blive tilgodeset ved at gennemføre forbedringerne end ved at lade være, sagde Klemens Kappel. Han stillede også spørgsmålstegn ved den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas, der mener, at genforbedringer strider mod dele af vores selvopfattelse, fordi vi ønsker at se os selv som produkter af en vis form for tilfældighed. Men det i sig selv viser ikke, at der er noget galt med genforbedringer, sagde Klemens Kappel. Vores selvopfattelse har ofte ændret sig gennem historien og ofte til det bedre. Mangler en dimension Peter Kemp, professor i filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, er uenig. På linie med Habermas mener han, at der sker en indskrænkning af det naturlige lotteri ved at anvende teknologier som kloning og massedeling af befrugtede æg. Et klonet menneske vil mangle den vigtige dimension i livet, at det er blevet til i et lotteri, sagde han. Ved at gribe ind i en organisme, har man på forhånd bestemt visse egenskaber. Ifølge Habermas er det en form for slaveri, hvor lænkerne er forhåndsstyring. Hvis friheden ophæves kan det føre til autoritær eugenik (arvehygiejne) i kraft af statslig ensretning el- 3

4 ler liberalistisk eugenik, som favoriserer de rige og kloge. Der er også en risiko for, at folks ansvarsbevidsthed trues, hvis de er afhængige af et medikament eller en behandling. Vores eget ansvar for at gøre livet godt eller dårligt mindskes ved tanken om teknologisk styring, der er fremmed og automatisk. I det hele taget gælder det ifølge Peter Kemp om at sikre sig mod, at der sker en glidende overgang fra harmløse forbedringer til overbelastninger og perversioner. Desuden tog han afstand fra, at debatten føres uafhængigt af den faktiske virkelighed. - Det er ufrugtbart at diskutere, hvordan det ville fungere i en perfekt verden, når vi ikke lever i en sådan, sagde han. Risikoen er, at opmærksomheden afledes fra de reelle betænkeligheder, der er ved fx genmanipulation. Debatten bør netop foregå i lyset af den viden, som vi i dag har om mulighederne og farerne i at forbedre mennesker og dyrs egenskaber. Avl af blinde høns I de senere år er der kommet mere fokus på dyrevelfærd. Også når det gælder forbedringer af husdyrenes normale egenskaber. Men velfærd og trivsel er måske ikke altid nok som målestok for, hvad man accepterer. I Canada er der ved et tilfælde fremavlet en ny race af blinde høns. De kan nemt finde vand og føde, og i modsætning til deres seende fæller har de ikke problemer med fjerpilning. Samtidig lægger de flere æg. Alligevel bryder vi os ikke om, at der bevidst avles blinde høns, selv om de tilsyneladende trives. - Vi har en fornemmelse af, at det ikke er godt. Men vi mangler et klart begreb til at definere hvorfor eller en metode til at indkredse problemet, sagde formanden for Det Dyreetiske Råd professor Peter Sandøe. Han efterlyste også flere empiriske data og mener ligesom Peter Kemp, at faktadiskussionen og værdidiskussionen skal holdes sammen. Men ét er den filosofiske debat og diskussionen om vores egne grænser. Andet er behovet og mulighederne for at regulere området. Også her var meningerne delte. langt flere mennesker. I stedet foreslår han en række forskellige institutioner som for eksempel forsikringer og rådgivende organisationer, der kan beskytte individet. De fleste andre oplægsholdere gav imidlertid udtryk for, at der er behov for nogle fælles regler og love. - Nogle mennesker vil gøre ting, som man ved vil skade dem selv. Og her er det rimeligt, at vi sætter nogle begrænsninger. Spørgsmålet er dog, hvornår for eksempel piercing er så slemt, at det er skadeligt, sagde Søren Holm. Også Peter Sandøe mener, at der bør være grænser for, hvor liberale vi skal være. Kirurgiske forbedringer på mennesker er blandt andet tilladt, fordi voksne mennesker selv kan vælge, hvad de vil udsætte deres krop for. Men spørgsmålet er, hvor frit valget egentligt er. - Hvis det bliver et krav, at man skal se ung og frisk ud for at begå sig på arbejdsmarkedet, kan det lægge et pres på den enkelte, sagde Peter Sandøe. Nogle vil måske føle sig tvunget til at få løftet øjenlåg eller fjernet poser under øjnene, andre til at få en brystforstørrende operation. Men er det rimeligt, at vi for at forbedre vores position, skal udsætte vores krop for alvorlige indgreb, spurgte Peter Sandøe. Han mener derfor, at tiden nu er inde til at diskutere, hvor meget vi ønsker og er i stand til at regulere ved lovgivning. Skal det fx være muligt at få foretaget indgreb, der skader én selv, eller genetiske ændringer, der kan påvirke kommende generationer? Grænser for det frie valg I tråd med den transhumanistiske filosofi mener Anders Sandberg fra Kungliga Tekniska Högskolan, at folk skal have frie tøjler, så længe det ikke går ud over andre. Problemet med reguleringer er, hvem der skal afgøre, om en forbedring er acceptabel. Ifølge Anders Sandberg ender beslutningerne ofte hos en selvudnævnt gruppe eller hos nogle eksperter, hvor abstrakt nytte går forud for individets frie valg. Det moralske ansvar bør snarere lægges på det enkelte menneske, så der skabes en bottom up-løsning i stedet for en centralistisk top down-model. Hvis nogle vælger forkert eller begår fejltagelser, går det alene udover dem selv. Og det mener Anders Sandberg er at foretrække frem for, at fejlene begås af en regering i et centralistisk system, hvor det kan skade 4

5 Denne udgave af BIOSAM informerer er skrevet af Anne Birkelund, journalist Se mere om BIOSAMs aktiviteter på BIOSAMs hjemmeside: Her kan man også tilmelde sig som abonnent på BIOSAM informerer. De sidste to numre fra BIOSAM informerer er: 9: Værdifuld viden i biobanker 8: Bæredygtig bioteknologi BIOSAMs medlemmer er: Finn Kamper Jørgensen (Anne-Marie Bønlykke Larsen), Den Centrale Videnskabsetiske Komité Edith Holm, Den Centrale Videnskabsetiske Komité Peter Sandøe, Det Dyreetiske Råd Karsten Vig Jensen, Det Dyreetiske Råd Finn W. Henriksen, Rådet for Dyreforsøg/ Dyreforsøgstilsynet Anett Weber, Rådet for Dyreforsøg/ Dyreforsøgstilsynet Ole Hartling, Det Etiske Råd Mette Hartlev, Det Etiske Råd Torben Klein, koordinator for BIOSAM, Teknologirådet Lars Klüver, Teknologirådet Ekspertpanel Lars Gjøl Christensen, Landbohøjskolen Jørgen Falk-Rønne, Hesteklinikken på Lunden Mette Hartlev, næstformand i Det Etiske Råd Søren Holm, Institute of Medicine, Law and Bioethics University of Manchester Klemens Kappel, Københavns Universitet Peter Kemp, Danmarks Pædagogiske Universitet Claus Møldrup, Danmarks Farmaceutiske Højskole Anders Sandberg, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm Peter Sandøe, formand for Det Dyreetiske Råd Benedikte Thuesen, speciallæge i plastikkirurgi Erichsens klinik, Charlottenlund Erling Tiedemann, daværende formand for Det Etiske Råd 5

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker - Beskyttelse af humangenetisk materiale Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget En naturlig udvikling? > Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede en særudgave af fra rådet til tinget 2 Indhold Forord 4 Individuel medicin 5 Proteomics 10 Genterapi 12 Designer genes

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

Fremtidens krop. Særtryk April 2002. Hvor fører udviklingen os hen? Hvad er vigtigt at diskutere inden vi når så langt?

Fremtidens krop. Særtryk April 2002. Hvor fører udviklingen os hen? Hvad er vigtigt at diskutere inden vi når så langt? Fremtidens krop Særtryk April 2002 n accelererende udvikling inden for teknovidenskaben sætter en ny dagsorden for os alle ikke mindst hvad angår den menneskelige krop, der i stadig højere grad smelter

Læs mere

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Det perfekte menneske? Med dette undervisningshæfte søsætter Det Etiske Råd et Etisk Forum for Unge med temaet

Læs mere

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-10-2

Læs mere

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd Forord 04 1 Året, der gik, i Videncenter for Dyrevelfærd 06 2 Definitioner af og holdninger

Læs mere

Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE

Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd 2007 Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen ISBN: 978-87-91112-67-6 Udgivet af: Det

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Paper til Samhällets Diskurser i Stockholm, 18-21/10 2001 Arbejdsgruppe 2: Medier og politik Maja Horst mh.lpf@cbs.dk Institut

Læs mere

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Elektronisk overvågning

Elektronisk overvågning Elektronisk overvågning Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 17.- 20. november 2000 Teknologirådets rapporter 2000/9 Elektronisk overvågning Borgerpanelets spørgsmål og slutdokument

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring for Folketingets

Læs mere

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme Etik i forebyggelse og sundhedsfremme 2009 Etik i forebyggelse og sundhedsfremme Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Nils Holtug, centerchef, lektor, ph.d., Nana Kongsholm, studerende, Sune Lægaard, adjunkt,

Læs mere

Embryonale stamceller. Høring om anvendelse af stamceller i forskning og behandling

Embryonale stamceller. Høring om anvendelse af stamceller i forskning og behandling Embryonale stamceller Høring om anvendelse af stamceller i forskning og behandling BIOSAM 2003 Program...3 BIOSAM - samarbejde om bioteknologi...7 Politisk spørgepanel...9 Planlægningsgruppen...10 Præsentation

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Sociale robotter Udtalelse fra Det Etiske Råd Det Etiske Råd, 2010 Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Publikationen kan læses og hentes på Det Etiske Råds hjemmeside, www.etiskraad.dk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født

Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født Kunstig befrugtning Af Torben Riis Kunstig befrugtning er et hastigt ekspanderende»marked«inden for sundhedssektoren. I 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født efter at være undfanget ved en eller

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 10 marts 2004 Teknologirådets rapporter 2004/02 Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere

Om at prioritere sundhedsarbejdet

Om at prioritere sundhedsarbejdet Om at prioritere sundhedsarbejdet Om at prioritere sundhedsarbejdet INDHOLD Forord 4 8 12 14 18 20 24 28 32 Udfordringer i det kommunale prioriteringsarbejde Af Lars Iversen, sundhedsudvalgsformand, Hørsholm

Læs mere

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23 Resumé og konklusioner...2 Kap. 1: Fra Holisme til Atomisme...7 1.1 90ernes tidsånd: Holismen...7 1.2 Tidsånden efter årtusindskiftet: Atomismen...11 Kap. 2: Den nye fremskridtstro...12 2.1 Ind i det nye

Læs mere