Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet"

Transkript

1 Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt målrettet undervisere i folkeskoler og friskoler i Herning Kommune Hvad var projektets formål: Projektets havde til formål at kickstarte etableringen af museets undervisningsafdeling og derved styrke og kvalificere samarbejdsrelationen mellem HEART og folkeskoler og friskoler i museets nærmiljø. Det var et brobygnings-projekt, der gennem et opsøgende og oplysende feltarbejde søgte at bygge bro mellem undervisningsafdelingen på HEART og lokale folkeskoler og friskoler. Projektet søgte, gennem det personlige møde mellem museets formidlingsansvarlige Anja Lemcke Stær og den samlede lærergruppe på de respektive udvalgte grundskoler, at etablere en stærk tilknytning, en større forståelse for de respektive fagligheder og at skabe rum for gensidig inspiration og vidensdeling. Dvs. HEART/ undervisning ønskede således at styrke samarbejdsrelationen og igangsætte en gensidig erfaringsudveksling inden for både det læringsteoretiske og det kunstfaglige felt. En af de grundskoler som Anja Lemcke Stær besøgte i forbindelse med Outreach - projektet var Lundgårdskolen. Besøget dannede afsæt for det videre samarbejde. Projektets formål Formålet med undervisningsforløbet er, at give eleverne mulighed for at fordybe sig i temaet arkitektur og få en kropslig erfaring med arkitekturen samt fremstille skitser ved direkte iagttagelse af nærmiljøet. Desuden lægges der vægt på at styrke elevernes evne til at anvende faglige begreber i samtalen om arkitektur og i forbindelse med egen praksis.

2 Undervisningsforløb: Forløbet kan gennemføres i forbindelse med en tema- eller projektuge, men kan også bruges som inspirationsgrundlag for kortere eller længere forløb, hvor man kan fordybe sig i enkelte elementer. Herunder er skitseret, hvordan en temauge kan organiseres. Indholdet i de enkelte dage er beskrevet derefter. Første dag Anden dag Tredje dag Intro til emnet arkitektur. Intro til HEART omvisning med indlagte øvelser, fokus på arkitektur spise madpakker skitsearbejde på museet med underviseren afgang med bus fra museet 4 t. På skolen Fjerde dag Femte dag Evaluering af besøget på HEART: beskriv HEART med 20 ord. Hver elev får 5-10 min. til at nedfælde 20 ord som beskriver HEART. Fremlæg ordene for hinanden. Giv respons - stil opklarende spørgsmål. - Fælles opsamling. Afslut skitsearbejde dit kunstmuseum. Påbegynd modelarbejde 4. t. på skolen Modelbygning byg dit eget kunstmuseum med inspiration fra besøget på HEART. 4. t. på skolen Færdiggør modelarbejde og tilhørende tekst om dit museum. Opsæt udstilling af de færdige arkitekturer -modeller på HEART Evaluere besøget og arbejde med modelbygning af eget kunstmuseum. Sjette dagen Lørdagsskole på HEART / for elever og forældre og bedsteforældre

3 Første dag: Introduktion til arbejde med arkitektur. Tag udgangspunkt i et udvalg af fotos af forskellige karakteristiske, lokale bygninger. Iagttag og beskriv i fællesskab hvilke geometriske grundformer og/eller organiske grundformer de enkelte bygninger er sammensat af. Og se på farver, strukturer og mønstre i de enkelte bygninger. Samtale om bygninger De fleste bygninger er bygget op af former med mange rette linjer. De synes at bestå af forskellige kvadrater, rektangler og trekanter. Men der anvendes også andre geometriske former, som f.eks. cirkel, bue, cylinder og kegle. Se godt på bygningerne og find eksempler på kvadrater, rektangler og trekanter. Hvilke geometriske former kan du ellers finde i bygningerne? Kan du finde eksempler på brudte linjer eller vinkler, der er usædvanlige? Er der elementer man lægger særligt mærke til i de forskellige bygninger? Hvilke farver er brugt til de forskellige bygningsdele? Er der detaljer, som skiller sig ud? Hvorfor ser bygningerne ud som de gør? Hvad tror du, bygningerne bruges til? Hvilke materialer, tror du, der er brugt til bygningerne? Gå ud og kig på skolen og andre bygninger i nærheden. Tag evt. fotos af bygningerne. Tag fotos af hele bygninger og tag også nogle nærbilleder af forskellige detaljer på bygningerne. Hvilke geometriske former kan du finde? Er der brugt nogen særlige elementer i nogle af bygningerne? Er der nogen bygninger, man lægger særligt mærke til? Hvilke materialer er der brugt til de forskellige bygninger? Prøv at mærke på forskellige overflader på nogle bygninger. Hvordan føles overfladen? Ru eller glat? Blød eller hård? Er der et mønster på nogle dele af bygningen. Forslag til praktiske øvelser: 1. Tegn en bygning, hvor du udelukkende bruger geometriske grundformer. Du må bruge lineal og passer for at få tegnet din bygning så nøjagtigt som muligt. 2. Tegn en bygning, som er inspireret af naturelementer. F.eks. et sneglehus, en svamp, et træ, et blad. 3. Undersøgelse af forskellige overflader. 4. Gå på jagt efter forskellige overflade strukturer på skolen. 5. Lav et ark med forskellige rum til frottagen og plads til noter ved siden af. - Hvor er frottagen hentet, og hvordan kan man beskrive strukturen. Eller:

4 Reportage om en udvalgt bygning. Udvælg en bygning, som du vil arbejde med. Sæt dig et godt sted, hvor der er godt overblik over bygningen og tegn den. Få så mange detaljer med som muligt. Tag også et foto af bygningen. Gå tæt på bygningen og udvælg forskellige detaljer, som du vil arbejde med. Tegn forskellige detaljer, som er specielle. Det kan være døre, vinduer, håndtag, tagrender eller udsmykninger. Tegn eksempler på mønstre, der optræder forskellige steder på bygningen. Lav frottage af forskellige overflader på bygningen. Det gør du ved at lægge papir på overfladen og gnide med et farvekridt hen over papiret. Så får du lavet et aftryk af overfladens struktur. Lav til sidst en plakat, hvor du præsenterer den bygning, du har arbejdet med. Sæt dine tegninger, fotos og aftryk på et stort stykke karton. Lav små tekstforklaringer til de forskellige ting på plakaten. Lav en overskrift. Hæng plakaterne op. Geometriske grundformer Kvadrat Rektangel Trekant Cirkel Ellipse Kasse Kube Pyramide Kegle Kugle Cylinder

5 Anden dag Oplæg til museumsbesøget Undervisningen på HEART tager udgangspunkt i en fælles fænomelogisk inspireret oplevelse af museets arkitektur. Der er fokus på at stimulere elevernes trang til at udforske og lyst til at gå på opdagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål og medtænker elevernes iagttagelser og refleksioner. Kl Omvisningen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: se, rør, lyt, tænk og tal: Se jer omkring. Hvad er karakteristisk for HEARTS arkitektur? Hvilken farveholdning præger museet? Hvilke former er karakteristiske for arkitekturen? Hvordan føles ydermurene på HEART sammenlignet med ydermurene på jeres skole? Hvordan er lyden inde på museet? Er der lyst eller dunkelt og hvorfor? Er der sammenhæng mellem museets samling og museets arkitektur? Hvor lå Herning Kunstmuseum og hvilken funktion havde der været i bygningen før bygningen blev overdraget til museet? Øvelser: Kl Forslag til øvelser der kan indgå i undervisningen på museet: Øvelse: 15.min. Eleverne bevæger sig rundt i museet og tager fotos af interessante steder set inde eller udefra. Øvelse: 15.min. Del eleverne op i grupper på to og to. Bed eleverne om på skift at lede hinanden rundt i museet med lukkede øjne. Opgaven går ud på, at den der fører skal lede modparten hen til interessante overflader eller andre elementer der har taktil værdi. Øvelse:15.min. (Uddel et foto fra HEART- interessant vinkel set indefra) Museets arkitektur består af mange forskellige former såvel organiske som geometriske. Indtegn alle de geometriske former, du finder på den udleverede tegning som viser et udsnit af HEART. Prøv evt. efterfølgende hjemme på skolen at gentage øvelsen, men bed hver elev om at tage et foto med af et rumforløb i deres hjem. Diskuter efterfølgende ligheder og forskelle. Skitsearbejde på museet med underviseren og opsamling på museet Kl Skitseforløb: 30.min. Tegn dit yndlingssted på museet og skriv en kortfattet begrundelse for dit valg? Eleverne præsenterer efterfølgende deres valg for hinanden i værkstedet eller hjemme på klassen. Afslut med en opsamling og spørg til: Elevernes umiddelbare oplevelse og indtryk af bygningen. Præsenter eleverne for den kommende praktiske øvelse hjemme på skolen: At udforme deres eget kunstmuseum. Spørg til hvad et museum skal indeholde, hvordan det skal indrettes og hvorfor, samt hvad der har inspireret dem. Lad eleverne bruge den sidste halve time på at arbejde med skitser til deres kommende museum.

6 Tredje dag: Evaluering af besøget på HEART: beskriv HEART med 20 ord. Hver elev får 5-10 min. til at nedfælde 20 ord som beskriver HEART. Fælles opsamling. Beskriv dit eget kunstmuseum med 20 ord. Hver elev får 5-10 min. til at nedfælde 20 ord som beskriver deres kunstmuseum. Hvilken slags kunst, skal museet indeholde? Hvordan er museet indrettet? Hvor skal museet placeres? Fremlæg ordene for hinanden. Giv respons - stil opklarende spørgsmål. Afslut skitsearbejde dit kunstmuseum. Påbegynd modelarbejde Fjerde dag: Modelbygning Femte dag: Forslag: Færdiggør modelarbejde og tilhørende tekst om dit museum. Opsæt udstilling af de færdige arkitekturer -modeller på HEART Sjette dag: `lørdags skole for elever, undervisere og bedsteforældre Program for lørdagsskole`: Velkomst på HEART for elever, undervisere, forældre og bedsteforældre. Efterfølgende åbning af elevudstilling og eventuelt en minielevkoncert eller et andet relevant indslag fra eleverne. Der vil på dagen være mulighed for reduceret billetpris for deltagende forældre og bedsteforældre.

7 Hvilke mål kan opfyldes ved at gennemføre undervisningsforløbet? Trinmål mellemtrin Billedkunst 5. klasse Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser Eleven kan fremstille billeder med arkitekturelementer Eleven har viden om arkitekturelementer Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen planlægning Eleven har viden om sammenhæng mellem form og funktion i bygninger Dansk 6. klasse Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat Eleven kan påtage sig roller i samtalesituationer Eleven kan fremlægge sit produkt for andre Eleven kan sammenfatte sin fortolkning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Litteratur: BY om arkitektur på mellemtrinnet af Anna Støtterup og Alice Carlslund Forlaget MELONI, 2013 HEART, Ed., Holger Reenberg Hatje Cants 2009 Herning og billedkunsten, Birgit Hessellund Udgivet af Herning Kunstmuseum, 1991

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere