Oversigt over luvsidetilsanding og oprensninger omkring havne- og kystkonstruktioner. Juni Per Roed Jacobsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over luvsidetilsanding og oprensninger omkring havne- og kystkonstruktioner. Juni 1999. Per Roed Jacobsen."

Transkript

1 Oversigt over luvsidetilsanding og oprensninger omkring havne- og kystkonstruktioner Juni 1999 Klient Klients kontaktperson Kystinspektoratet Per Roed Jacobsen Projekt Projekt Nr. Luvsidetilsanding i Danmark Forfattere Dato Claus Pedersen Karsten Mangor Godkendt af 7. juni 1999 Karsten Mangor Rapport CLP/KM KM KM 7/6/99 Revision Beskrivelse Udført Kontrol Godk. Dato Nøgleord Klassifikation Danske havne Luvsidetilsandinger Klapning Åben Intern Tilhører klienten

2 i INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OVERSIGT OVER LOKALITETER SJÆLLANDS NORDKYST ØVRIGE SJÆLLAND, LOLLAND & FALSTER OG BORNHOLM JYLLANDS ØSTKYST, FYN & SAMSØ JYLLANDS VESTKYST AKTUELLE TILTAG APPENDIX A: Klaptilladelser, Gilleleje Havn af 6. august 1990 og 22. december 1994

3 1-1 1 INTRODUKTION Efter aftale med Kystinspektoratet (KI) har Dansk Hydraulisk Institut (DHI) udarbejdet en liste over lokaliteter, hvor DHI har været involveret i kystundersøgelser i forbindelse med konstruktioner, som griber ind i den lokale sedimentbalance. For hver lokalitet er kort angivet reference til DHI-rapport samt et resumé af sedimentbalance, transportkapaciteter, oprensningsmængder i sejlrender etc., hvor dette er tilgængeligt i rapporten. Der er ikke indført nogen egentlig bagatel-grænse for, hvad der er medtaget i listen. Hvis reelle/potentielle problemer har været af tilstrækkelig omfang til at afstedkomme et projekt, er de medtaget i listen. I de indre farvande er transportraterne generelt væsentligt lavere end for eksempel på Vestkysten, og dermed er tidsskalaen for potentielle morfologiske ændringer også væsentlig længere. Oversigten og gennemgangen er delt op i geografiske zoner. For fuldstændighedens skyld er også medtaget enkelte eksempler, hvor der er udført forundersøgelser til eventuelle konstruktioner, men hvor disse ikke er realiseret. Disse undersøgelser vil typisk indeholde et estimat af transportrater og en vurdering af evt. konstruktioners indflydelse.

4 2-1 2 OVERSIGT OVER LOKALITETER Efterfølgende findes en liste over de lokaliteter, der er registreret og kort omhandlet i de efterfølgende kapitler. Lokaliteterne er endvidere vist på oversigtskortet i Fig Fig 2.1 Oversigtskort med position af lokaliteterne indikeret.

5 2-2 Sjællands Nordkyst 1 Hundested Havn 2 Liseleje Bølgebryder 3 Tisvildeleje Bølgebryder 4 Rågeleje Bølgebryder 5 Gilleleje Havn 6 Hornbæk Havn 7 Helsingør Nordhavn Øvrige Sjælland, Lolland & Falster og Bornholm 8 Nivå Strandpark / Sletten Havn 9 Rungsted Havn 10 Vedbæk Havn 11 Charlottenlund Søbad 12 Hellerup Havn 13 Dragør Lystbådehavn 14 Avedøre Holme 15 Køge Bugt Strandpark 16 Køge Havn 17 Rødvig Havn 18 Gedser Havn 19 Rødby Havn 20 Stigsnæsværket 21 Korsør 22 Sprogø 23 Odden Færgehavn 24 Rønne Jyllands Østkyst, Fyn & Samsø 25 Risinge 26 Knudshoved Færgehavn 27 Mommark Skudehavn 28 Assens Sukkerfabrik 29 Ballen Havn 30 Århus Havn 31 Studstrupværket 32 Katholm 33 Grenaa Lystbådehavn 34 Frederikshavn Havn 35 Skagen Odde Jyllands Vestkyst 36 Gl. Skagen/Hirtshals Havn 37 Hanstholm Havn 38 Thorsminde 39 Grådyb

6 3-1 3 SJÆLLANDS NORDKYST Set i forhold til de indre danske farvande er Sjællands Nordkyst relativt udsat for bølgeaktivitet, og erosionsproblemerne er betydelige. Kystbeskyttelse strækker sig langt tilbage i tiden, og store dele af kysten fra Hundested til Helsingør er i dag beskyttet i mere eller mindre grad. Efterfølgende findes en kort gennemgang af de større konstruktioners indflydelse på sedimenttransporten og kystens stabilitetsforhold. Udover disse større enkeltkonstruktioner er som nævnt store dele af kysten mellem Hundested og Helsingør beskyttet med forskellige konstruktioner varierende fra skræntfodsbeskyttelse over høfder til bølgebrydere i alle tænkelig kombinationer. Disse konstruktioners indflydelse på sedimentbudget og kystens generelle stabilitet er ikke medtaget i nærværende oversigt over enkeltkonstruktioner. 1. Hundested Havn HSS og DHI (76-767) for Fællesudvalget for kystpleje og kystsikring på Nordkysten: Nordkysten, Kystpleje og Kystsikring, 1978 og Havnens historie strækker sig tilbage til Havnen var oprindelig bygget som en ø-havn, netop for at undgå sedimentation og læsideerosion. Ø-havnskonceptet virkede ikke efter hensigten, idet havnen led under sedimentation og tilsanding i området mellem havnen og land. Havnen blev således hurtigt landfast. Siden da er havnen udvidet adskillige gange. Trods udbygningerne har sedimentation altid været et gennemgående problem. På basis af pejleplaner er aflejringsmængden i et trekantsområde nord for havnen beregnet til m 3 i perioden , altså gennemsnitligt ca m 3 per år. I en årrække frem til 1967 var der kun mindre sedimentationsproblemer, fordi det sand, der blev ført ud langs den nordlige ydermole ved nordlig storm, blev ført retur igen af den kraftige udadgående strøm i fjordmundingen efterfølgende stormen. Efter opførelse af ny færgehavn i 1967 syd for den oprindelige havn, har der måttet oprenses m 3 i havneindsejlingen hvert andet år. Dette skyldes, at den omtalte nordlige strøm blev flyttet bort fra havnemundingen af den nye havn. 2. Liseleje Bølgebryder HSS og DHI (76-767) for Fællesudvalget for kystpleje og Kystsikring på nordkysten: Nordkysten, Kystpleje og Kystsikring, 1978 og 1984.

7 3-2 HSS for Hyllingebjerg-Liseleje Kystlaug: Samordnet kystbeskyttelse og pleje projektforslag, COWI/DHI/Hasløv & Kjærsgaard for Teknik & Miljø i Frederiksborg Amt: Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelsesprojekt, Liseleje-bølgebryderen blev anlagt i 1912, længde ca. 82 m parallelt med kystlinien plus en ca. 30 m forlængelse skråt ud fra kysten i den østlige ende, afstand fra oprindelige kystlinie ca. 75 m. For nylig gennemgribende repareret. Bølgebryderen blev opført som læmole for de lokale fiskere, men bølgebryderen blev hurtigt landfast, idet der dannedes en tombolo. Efter tombolodannelsen udvikledes en 200 til 300 m lang luvsidetilsanding, som de sidste mange år har været stabil. Øst for bølgebryderen udvikler læsideerosionen sig til stadighed. Der var således i 1967 tydelig erosion over en strækning af ca. 2,5 km øst for bølgebryderen. Størstedelen af denne erosion er dog nok falsk læsideerosion, idet dette område ikke er beskyttet og i øvrigt består af marine aflejringer. I foråret/sommeren 1999 er et større kystpleje- og kystbeskyttelsesprojekt på en strækning af ca. 4 km øst for Liseleje-bølgebryderen færdiggjort. Projektet består af en serie relativt store bølgebrydere, af samme størrelse som den oprindelige Liselejebølgebryder, af i alt m 3 strandfodring samt en del nye skræntfodsbeskyttelser. 3. Tisvildeleje Bølgebryder HSS og Geoteknisk Institut med input fra DHI (7406) for Frederiksborg Amtskommune: Kystbeskyttelse på strækningen Tisvildeleje til Heatherhill HSS og DHI (76-767) for Fællesudvalget for kystpleje og kystsikring på nordkysten: Nordkysten, Kystpleje og kystsikring, 1978 og Tisvildeleje-bølgebryderen blev anlagt omkring 1905, længde ca. 75 m, afstand fra den daværende kystlinie ca. 80 m. Bølgebryderen har en langstrakt s-facon. Bølgebryderen blev forholdsvis hurtigt forbundet til kysten ved tombolodannelse og der har udviklet sig en luvsideaflejring på vestsiden over en strækning på ca. 300 m. Bølgebryderen er for nylig istandsat. Der er en tydelig læsideerosion over en forholdsvis kort strækning på østsiden. Udviklingen af læsideerosionen er dog til dels imødegået af en omfattende successiv udvidelse af kystbeskyttelse mod øst til en afstand af ca. 2,7 km fra bølgebryderen i form af kraftig skræntfodsbeskyttelse og høfdegrupper.

8 Rågeleje Bølgebryder HSS og Geoteknisk Institut med input fra DHI (7406) for Frederiksborg Amtskommune: Kystbeskyttelse på strækningen Tisvildeleje til Heatherhill HSS og DHI (76-767) for Fællesudvalget for kystpleje og kystsikring på nordkysten: Nordkysten, Kystpleje og kystsikring, 1978 og Der blev nogenlunde samtidigt bygget en bølgebryder ved Rågeleje med omtrent samme dimensioner og virkninger som beskrevet i Tisvildeleje; denne er dog ikke vedligeholdt og er i dag eroderet ned til ca. daglig vande. Den har dog stadig en stabiliserende virkning på kysten mod vest. 5. Gilleleje Havn HSS og DHI (76-767?) for Fællesudvalget for kystpleje og kystsikring på nordkysten: Nordkysten, Kystpleje og kystsikring, DHI (6454) for Gilleleje Havnelaug: Gilleleje Vesthavn. Kysttekniske Undersøgelser. Analyser af Nuværende og Fremtidige Sedimentbudgetter, Gilleleje Havns historie strækker sig tilbage til 1818 med opførelsen af en 60 m lang stenmole. Havnen er siden ombygget og tilbygget over mange omgange med den største udbygning foretaget i Netto transporten på lokaliteten er relativ stor for området, skønnet til m 3 /år i østlig retning. Luvsidetilsandingen vest for havnen strækker sig over en forholdsvis kort afstand, kun ca. 500 m mod vest grundet meget skråt indfaldende bølger. Det totale volumen i luvsidetilsandingen er derfor relativt lille. De 500 m udstrækning af luvsidetilsandingen skal ses i forhold til en udstrækning af havnen af ca. 450 m fra den oprindelige kystlinie Stranden i tilsandingsområdet er præget af ral. Et skønnet gennemsnitligt sedimentbudget for området over de senere år er opgivet nedenfor: Tilført sediment fra vest Oprenses i havneindsejling Afgravning på veststrand, tværtab, afblæsning m.v. Materiale der passerer havnen m 3 /år m 3 /år m 3 /år m 3 /år Der foregår altså en væsentlig transport på revlesystemer forbi havnen. Den forholdsvis store sandmængde som passerer havnen aflejres i et revle/banke område øst for havnen over en strækning langs kysten af ca. 1 km, og kommer således kun kysten nedstrøms for dette område delvis tilgode. Kysten øst for bankeområdet lider således stadig af sandmangel.

9 3-4 Der har inden for de sidste 10 år været store planer om udvidelse af Gilleleje havn, men disse planer er skrinlagt. DHI og Carl Bro rådgiver i øjeblikket kommunen/havnen vedrørende klapning af sand i området øst for havnen. Det største problem i denne sammenhæng er modstand fra grundejerne umiddelbart øst for havnen mod at få en bredere strand ud for deres grunde. 6. Hornbæk Havn HSS og DHI (76-767) for Fællesudvalget for kystpleje og kystsikring på nordkysten: Nordkysten, Kystpleje og kystsikring, 1978 og DHI (5727) rapport for Dansk Geoteknik: Hornbæk Havn, Ny østmole. Notat vedrørende Sedimentationsforhold DHI (7768) rapport for COWI: Hornbæk Havn, Vurdering af sedimentbalance DHI (7575) rapport til Hornbæk Havneråd, vurdering af reparationsforslag for Vestre Ydermole, Hornbæk Havn, 1994 Hornbæk Havns historie strækker sig tilbage til 1820, hvor der blev opført en kort læmole. Grundet tilsanding bag denne blev havnen løbende udbygget med bl.a. læmole og en lang sandfanger. Tilsandingen vest for denne udviklede sig imidlertid stort set i takt med udbygningen, som blev tilendebragt i Trods den lange sandfanger, var der således en væsentlig transport af sand forbi denne. Dette sand aflejredes for størstedelens vedkommende i indsejlingsområdet, hvor der var læ for de fremherskende bølger. Sådan var situationen indtil 1987, hvor der blev opført en ny østmole, således at havnen fik en strømlinet facon med en relativt smal indsejling. Indtil 1987 blev der i gennemsnit oprenset ca m 3 per år. Efter opførelsen af den nye østmole reduceredes den gennemsnitlige oprensning til ca m 3 per år. I 1995 blev sandfangeren ombygget til en egentlig strømlinet ydermole. Tilsandingen ved Hornbæk havn har en længde af ca. 800 m og der er, i lighed med forholdene ved Gilleleje, et stort grundt aflejringsområde øst for havnen. Den årlige tilførsel til Hornbæk området er skønnet ved forskellige metoder, herunder ud fra beregnede erosionsmængder langs kysten og ved beregning af tilsandingsmængder ved sandfangeren i årene umiddelbart efter, at denne blev udbygget. Der er en del variationer i resultaterne, men det vurderes at den gennemsnitlige tilførsel til området er af størrelsesordenen m 3 per år. Der har været afgravet en del sand fra veststranden. De afgravede mængder er opgjort til m 3 per år for perioden 1978 til 92, men mængden steg til m 3 per år i perioden 1993 til 95, men inden for de sidste par år er denne afgravning ophørt.

10 3-5 Der er inden for de seneste år tilført en del sand i form af strandfodring i henhold til projekt udført af COWI. Dette projekt indeholdt ligeledes installation af et kystdræn vest for havnen, men dette skønnes ikke at have nævneværdig indflydelse på sedimentbudgettet. For nærværende er sedimentbalancen ved Hornbæk havn, som følger: Tilføres m 3 per år Oprenses m 3 per år Overføres til kysten øst for havnen m 3 per år Afblæsning, tværtab m 3 per år Passerer havnen m 3 per år 7. Helsingør Nordhavn HSS og DHI (76-767?) for Fællesudvalget for kystpleje og kystsikring på nordkysten: Nordkysten, Kystpleje og kystsikring, g Vandbygningsinstituttet (DHI): Rapport vedrørende Materialvandring på Lappegrunden Helsingør Nordhavn er bygget i 2 primære faser i og Transportforholdene i området afviger fra den typiske littoraltransport grundet beliggenheden ved Øresunds munding. Strømforholdene på dybere vand spiller en væsentlig rolle og er ikke styret af bølgerne. En væsentlig del af sedimentet tilført området forlader kystzonen og aflejres på Lappegrunden og Blokhus grund. Det ligger uden for dette projekts rammer at beskrive dette i detaljer. I perioden blev luvsideaflejringen umiddelbart nordvest for Nordhavnen opmålt til 35 m. Kysten var rykket frem til en afstand op til 320 m fra havnen, men bortset fra området helt tæt på havnen var profilet på dybere vand forstejlet, så nettotilsandingen var lille. Dette forhold har ikke ændret sig nævneværdigt siden. Disse specielle aflejringsforhold formodes at skyldes de specielle strømforhold efter Nordhavnens bygning.

11 4-1 4 ØVRIGE SJÆLLAND, LOLLAND & FALSTER OG BORNHOLM Det øvrige Sjælland (udover Sjællands Nordkyst) er generelt relativt beskyttet mod bølger på grund af farvandenes begrænsede udstrækning, og transportraterne er følgelig langt mindre. Tidsskalaen og størrelsesordenen for erosion/aflejring er således anderledes, men eventuelle problemer associeret hermed ikke nødvendigvis ubetydelige. Efterfølgende findes en kort gennemgang af de mere betydende eksempler, hvor DHI har været involveret i kysttekniske undersøgelser. 8. Nivå Strandpark / Sletten Havn DHI (77-843) for Karlebo Kommune: Nivå Strandpark, Kystteknisk Rapport. Slutrapport Netto sedimenttransporten er nordgående og i middel skønnet til m 3 /år umiddelbart syd for Nivå bugt. Den gennemsnitlige tilsanding af sejlrenden til Sletten Havn er beregnet til ca m 3 /år. Den oprensede mængde er ukendt. 9. Rungsted Havn DHI (5640) for Hørsholm Kommune: Rungsted Sydstrand. Kysttekniske Undersøgelser HS&S, Ib Andersen Juul Møller, DHI (7018) for Hørsholm Kommune: Rungsted Badestrand. Projektforslag Nettotransporten af sediment ved Rungsted Havn er nordgående og skønnet til ca m 3 /år, fordelt på ca m 3 /år sydgående og ca m 3 /år nordgående. Luvsideaflejringen syd for Rungsted havn fra havnens opførelse i 1973 til 1986 udgjorde ca m 3. Luvsidetilsandingen foregår hovedsagelig på revlen et stykke fra kysten, hvilket skal ses i sammenhæng med transportens sammenhæng med vandstanden, hvor den nordgående transport primært foregår på revler ved lavvande. Dette har ført til delvis afsnøring af et lavvandet område i hjørnet syd for havnen. I området øst for havnen langs østmolen har tilsandingen været større med reduktion i vanddybderne på 1 1½ m. Den yderste revle har udviklet sig op langs østmolen. Aflejringen her er estimeret til m 3 i perioden 1973 til 86. Sedimentationen i sejlrenden er steget efterhånden som revlen voksede op langs østmolen og begyndte at føde sejlrenden med sediment. Oprensning startede med små 1000 m 3 /år i 1978 og var steget til ca m 3 /år i 1986.

12 Vedbæk Havn DHI (5760) for Søllerød Kommune: Vedbæk Havn. Lokalplan 32, Kysttekniske Undersøgelser Netto sedimenttransporten er i middel skønnet til m 3 /år i nordgående retning. Ca m 3 /år aflejres syd for havnen, mens resten passerer uden om havnen og giver anledning til revledannelse og tilsanding ved havneindsejlingen. Den oprensede mængde er ukendt. 11. Charlottenlund Søbad DHI (7314) for Charlottenlund Søbad: Kystteknisk analyse af aflejringsforhold for sand og tang, samt forslag til afhjælpende foranstaltninger Søbaddet ligger på vanddybder fra ca. 1 til 2,5 m og består af en nord- og en sydmole udført som stenkastningsmoler samt en række pælebroer. Den bagvedliggende kyst er tildels beskyttet af spunsvægge af træ med foranliggende stenkastninger. Bunden er generelt sandet, og fra ca. 1-1,5 m vanddybde og udefter til ca. 5 m vanddybde findes ålegræs. Søbadet har givet anledning til nogen sedimentation, specielt mellem nordmolen og land samt i bassinet mellem molerne. I perioden er tilsandingen vurderet til m 3, hvortil kommer en skønnet oprenset mængde på 1200 m 3. Ca. 75% af det tilførte materiale påregnes at stamme nordfra. 12. Hellerup Havn DHI (76-783) for Københavns Havnevæsen og Gentofte Kommune: Færgehavn Nord udbygningens indflydelse på aflejringsforholdene ved Hellerup Havn Hellerup havn er tildels afskærmet for bølger fra sydlige og sydøstlige retninger af Tuborg Havn og Færgehavn Nord. Dette resulterer i en netto sydgående sedimenttransport. Materialeomsætningen i kystzonen er vurderet til ikke at overskride m 3 /år. Kysten nord for Hellerup Havn er for en stor dels vedkommende beskyttet af lodrette parallelværker, visse steder suppleret med mindre høfder. Her findes ofte en smal stenet strand med aflejringer af skaller og tang. Umiddelbart nord for Hellerup Havn

13 4-3 findes en relativt kort luvside aflejring op mod Hellerup Havns nordmole. Hellerup Havn ligger indbygget i kysten, og nordmolens orientering følger tildels kysten og rager således ikke langt ud på tværs af kysten. Lævirkningen og den blokerende effekt af molen er derfor begrænset. Stranden er vokset ud langs nordmolen, og sedimentet passerer molen og aflejres tildels i havnens sejlrende. Sejlrenden ind til Hellerup Havn er 2,5 m dyb og 110 m bred. I perioden 1972 til 1976 varierede den årlige oprensningsmængde mellem og m 3 med et gennemsnit omkring m 3 /år. Kysten syd for Hellerup Havn er beskyttet af lodrette parallelværker. Effekten på tilsandingen af sejlrenden ved forøget skyggevirkning for bølger som en følge af udbygning af Færgehavn Nord er vurderet. 13. Dragør Lystbådehavn DHI (78-926) for Dragør Kommune: Tilsandingsproblemer i sejlrenden til Dragør Lystbådehavn Dragør Lystbådehavn ligger klemt inde mellem Fortet og Færgehavnen. Det samlede anlæg omfattende Fortet, Lystbådehavnen og Færgehavnen ligger fremskudt ud i Øresund, og der foregår en væsentlig drejning af kysten. Dette bevirker, at den bølgegenererede transportkapacitet, som er estimeret til m 3 /år i NE-gående retning ud for Fortet er faldende nordpå. Strømforholdene i området er komplicerede, og der foregår en væsentlig strømgenereret transport på flakket ud for Lystbådehavnen. Denne er skønnet til ca m 3 /år i sydlig retning. Kystområdet sydvest for Fortet er præget af skiftende sandbanker (sandklapper) med en betydelig transport og omlejring. Området har historisk været under opfyldning, og baseret på historisk information er aflejringen der har ført til udbygning af strandområdet i perioden 1900 til 1972 skønnet til m 3, hvortil skal lægges aflejringen som er gået til opbygning af banker, etc. Der foregår en væsentlig transport på de lave vanddybder op langs Fortets østside, og en del af denne transport opfanges i sejlrenden til lystbådehavnen. Oprensningsmængden fra sejlrenden var i m 3, men skønnes at være større i gennemsnit. 14. Avedøre Holme DHI (5014) for Elkraft: Avedøre Holme. Sedimenttransport

14 4-4 DHI (5120/1) for Elkraft: Revurdering af kysttekniske forhold for kraftværk på Avedøre Holme Avedøre Holme blev bygget ud i et revlesystem og blokerede den langsgående transport, hvorved der opstod et luvside tilsandingsområde øst for det inddæmmede område. Dette område er sidenhen inddraget i Køge Bugt Strandpark anlægget, og Brøndby Havn er nu placeret op mod Avedøre Holme. 15. Køge Bugt Strandpark DHI (73-619) for I/S Køge Bugt Strandpark: Køge Bugt, Bølgerefraktion DHI udførte bølgesimuleringer og andre kysttekniske analyser i forbindelse med planlægningen af Køge Bugt Strandpark. Bygningen af strandparken pågik i perioden 1975 til Dette medførte omfattende ændringer af de lokale kysttekniske forhold i projektområdet i form af opbygning af nye strande på de eksisterende barriereøer samt bygning af lystbådehavne og større høfder, men det store anlæg er så veltilpasset i den naturlige morfologi i området, at der ikke er forekommet negative følgevirkninger for nabostrækningerne. 16. Køge Havn DHI (7139) for Elkraft: Køge Havn og Askeplads. Kystteknisk vurdering DHI (77-850) og HSS for Køge og Vallø Kommuner: Kystplanlægning, Basisrapport, 2 bind Køge Havn er udbygget til så dybt vand, at den blokerer hele den kystnære transport af sediment. Køge Havn og Køge Lystbådehavn nord herfor ligger i bunden af Køge Bugt, hvor kystens orientering drejer skarpt. Dette fører til, at netto langstransporten af sediment, som syd for Køge Havn er estimeret til m 3 /år i nordgående retning, falder til praktisk taget nul nord for havnen. Havnens blokering af langstransporten giver således ikke anledning til erosionsproblemer nord for havnen. Sejlrenden er praktisk taget fri for sedimentation, men der pågår luvsidetilsanding over et stort område syd for havnen. Denne tilsanding foregår ved opgrunding snarere end ved kystlinieudrykning. 17. Rødvig Havn

15 4-5 DHI (50-186) for Sigurd Brandt: Rødvig Fiskerihavn. Udvidelse af landareal, kystteknisk vurdering Havnens historie strækker sig tilbage til , hvor det der i dag er lystbådehavnen blev anlagt. I 1943 indviedes fiskerihavnen i tilknytning til den nuværende lystbådehavn, og i 1974 blev fiskerihavnen udvidet. Havnen har givet anledning til nogen læ-effekt umiddelbart vest for havnen, hvor kysten meget tæt på havnen, dog lokalt, er rykket frem. Længere mod syd er der tegn på erosion. Havnen har reduceret en sydvestlig transport af sand ind i Bugten sydvest for Rødvig. Den østlige mole ligger i forlængelse af kysten nord for havnen, og luvsidetilsandingen er begrænset, hvilket skyldes høfder langs kysten nord for havnen. Der oprenses i størrelsesordenen 1000 m 3 /år fra indsejlingen til havnen. 18. Gedser Havn DHI (7709) for DSB Bane: Gedser Havn. Sedimentundersøgelser Gedser Havn strækker sig tilbage før 1887, med udbygning af den nuværende vestmole i Havnen er beliggende på det sydvestlige hjørne af den nordsydgående Gedser halvø. Havnen ligger ud til Kroghage Dyb, der løber langs kysten fra Kroghage Pynt 400 m vest fra havnen til Gedser Odde 3 km sydøst for Gedser Havn og fortsætter videre mod sydøst langs Gedser Landrev. Strømmen i Kroghage Dyb, specielt i den vestlige ende ved havnen, kan være ganske kraftig. Der findes en luvsideaflejring øst for havnen, som strækker sig m mod sydøst. Aflejringen består af blandet sand og ral. Kysten længere mod øst er delvist beskyttet af varierende konstruktioner. Baseret på sammenligninger af kort og luftfotos er aflejringsmængden tæt på havnen, som kan registreres som kystfremrykning, skønnet til ca. 600 m 3 /år. Hertil kommer aflejring på dybere vand langs østmolen, som baseret på pejleplaner er skønnet til 260 m 3 /år i perioden Hertil kommer tab til afblæsning, tab til dybt vand, sandindvinding etc., så det samlede tilførte volumen skønnes til m 3 /år i perioden Der pågår en væsentlig oprensning i havnebassiner og sejlrende, men dette sediment antages primært at blive tilført fra vest med den kraftige strøm i Kroghage Dyb, og kan således ikke tilskrives normale, bølgedrevne kystprocesser. Tilførslen af sediment til havnebassiner og sejlrender via de bølgedrevne processer fra øst skønnes til ca m 3 /år i forhold til årlige oprensningsmængder på ca m 3 i havnebassiner og m 3 i et reservoir beliggende i den vestlige side af Rødsand Rende umiddelbart syd for havneindsejlingen. 19. Rødby Havn

16 4-6 DHI ( ) for COWI/Lahmeyer: Impact West of the Darss Sill from the Permanent Structure: Phase II, Coastal Morphology: Baseline Study, Model Set-up and Coastal Impact Undersøgelser i forbindelse med landtilslutning af en fast forbindelse inkluderer en gennemgang af forholdene omkring Rødby Havn. Transporten på Lollands sydvest vendte kyst er netto østgående, og dette har medført en luvside aflejring vest for Rødby Havn og generel mangel på sand øst for havnen. I perioden til 1993 er der noteret oprensninger i sejlrende og sand reservoir på i alt m 3, svarende til m 3 /år i gennemsnit. Under antagelse af at luvsideaflejringen er stabil, kan dette tages som et estimat på nettotransporten fra vest. 20. Stigsnæsværket DHI (5893) for ELKRAFT: Stigsnæsværket. Kysttekniske undersøgelser DHI ( ) for COWI: Stigsnæs Innovators. Havn ved Stigsnæs, The Baltic Gate. Teknisk Notat Stigsnæsværket er, som navnet indikerer, placeret på Stigsnæs, det sydvestlige hjørne af Sjælland. Værket omfatter adskillige store kystanlæg, herunder oliepier, kulhavn, askedepot og moler i forbindelse med kølevandsindtag. Syd for værket og grænsende op til det ligger Kuwait Petroleums raffinaderi med oliepier, og ca. 300 m mod nord ligger en færgehavn. Opførelsen af anlæggene blev påbegyndt i Raffinaderiet dækker et område på næsset, hvor kystorienteringen ændres radikalt fra at være SSØ - NNW i den nordlige del til næsten Ø - W i den sydlige del. Før opførelsen af anlæggene medførte dette med de fremherskende bølgeforhold i området en netto nordgående transport i den nordlige del og en netto østgående transport i den sydlige del af området, med deraf følgende erosion af næsset. Størstedelen af kysten ud for anlæggene er i dag beskyttet, og transporten forbi anlæggene i kystzonen er blokeret. Sydøst for anlæggene, hvor kystbeskyttelsen ophører, har kunnet konstateres en forøget erosion. Dette kan tilskrives beskyttelsen af de tidligere eroderende klinter og den heraf manglende tilførsel af materiale til kystzonen ud for raffinaderiet. Nord for Stigsnæsværket og op mod færgehavnen var transporten oprindelig nordgående, og der var dannet en lille luvsideaflejring syd for færgehavnen. Opførelsen af Stigsnæsværkets kølevandsindtag har givet læ for de sydlige og sydvestlige bølger og har bevirket, at nettotransportretningen er vendt, så sandet mellem kølevandsindtaget og færgehavnen nu transporteres ned mod

17 4-7 kølevandsindtaget. Her fanges det i en bugt dannet af indfatningen til kølevandsindtaget. 21. Korsør DHI (6467)for Korsør Kommune: Korsør Have Ny Servicehavn, Hydrauliske Undersøgelser, Dec DHI (6812) for Korsør Kommune: Korsør Havn Ny Vesthavn, Indvirkning på bølgeuro ved Lystbådehavnen, vanskifte til Noret og kystudvikling syd for havnen, Marts 1992 I forbindelse med ovennævnte projekter for udvidelser af Korsør Havn udførte DHI kysttekniske analyser, herunder bl.a. historiske studier af kystudviklingen på syd for Korsør Havn. Havnen over de sidste ca. 100 år udbygget fra at være en lille havn omkring indsejlingen til Noret til den nuværende udstrækning. Havnen er således over denne periode gradvist udbygget til at dække hele den oprindelige VNV-vendte 800 m lange kyststrækning, som strakte sig fra indsejlingen til Noret til pynten ved Blinde Badstue. De hjørner der i forbindelse med disse udbygninger opstod SSV for de forskellige havneudbygninger, samlede en del sand, af hvilket en del nok tidligere ville være blevet transporteret ned langs kysten syd for havnen. Desuden har den oprindelige VNV-vendte kyststrækning, som nu er dækket af havnen og Marinaen, været under erosion, hvorved den har leveret en del sand til kysten syd for havnen. Denne sandtilførsel eksisterer ikke længere. Af ovennævnte to årsager, har udbygningen af havnen medført en forøget erosion af kysten fra Blinde Badstue og mod SØ, men der er som ovenfor nævnt ikke tale om en traditionel luvsidetilsanding. Havnen samler ikke i dag sand, idet bygningen af Marinaen engang før 1984 har elimineret det hjørne, som før dennes bygning samlede sand. 22. Sprogø I forbindelse med anlægningen af Storebæltsforbindelsen blev der udført omfattende kystanlæg på Sprogø. Af den oprindelige kyst er der således kun en del af sydkysten tilbage i sin naturtilstand. På sydkysten, SV for Fyrbakken, blev opført en lille servicehavn. Sydkysten har ralstrand med østgående transport. Der dannede sig hurtigt en luvsidetilsanding vest for havnen, og der opstod læsideerosion øst for denne. Foden af Fyrbakken blev beskyttet med en lav stenkastning. Østrevet blev beskyttet mod bølgepåvirkning fra nordlige retninger grundet vejrampen til Østbroen, hvorfor det tidligere lige rev begyndte at dreje mod nord. Denne drejning vil sandsynligvis fortsætte, indtil lagunen mellem rampen og revet er afsnøret. 23. Odden Færgehavn DHI har ikke udført officielle undersøgelser for Odden Færgehavn hvad angår tilsanding og sedimentation, men ud fra DHI s generelle kendskab til området, herunder en inspektion af luvsidetilsandingen i foråret 1999, kan det anføres, at der

18 4-8 er en luvsidetilsanding på m 3, hvilket har udviklet sig siden havnen blev bygget sidst i 1960-erne. Der er ingen bypass af sand. 24. Rønne Reference: DHI (6548) for Rønne Kommune: Kystteknisk Vurdering vedr. Opfyldning vest for Rønne Havn Generelt har Rønne medført erosion syd for havnen og aflejring nord for havnen. Specielt har en udbygningen af lystbådehavnen på den nordlige side af havnen i 1989 medført en større aflejring i det læområde langs kysten, som er dannet p.g.a. den frembyggede mole, som udvidelsen af lystbådehavnen hovedsagelig bestod af. Aflejringsmængderne er ikke kvantificeret.

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Kystdirektoratet Påtegning 1 Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse Detteansøgningsskemabenyttesvedansøgningomtilladelsetiletableringellerrenoveringafkystbeskyttelse. Huskatlæsevejledningenpåside7,førskemaetudfyldes. Eventuellespørgsmåltilansøgningsskemaogvejledningrettestilkystdirektoratetpåtlf.nr.99636363ellerviae

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Naturforholdene i havet omkring Læsø

Naturforholdene i havet omkring Læsø Naturforholdene i havet omkring Læsø Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø Rapport udarbejdet for arbejdsgruppen Havet Juni 2005 Forside: Horneks Odde på nordsiden af Læsø Foto: Merete Binderup (2004) 2

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014 Hjarnø Havbrug A/S Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat Maj 2014 1 Indledning Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, der har myndigheden efter bekendtgørelse

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Sommerhus i farezonen. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj.

Sommerhus i farezonen. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj. Derya Baysal, Dyveke Larsen og Maria Graae Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, Samfund og

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer August 2008 Rapporten er udarbejdet for A/S Storebæltsforbindelsen Landskabsanalyse, foto og visualiseringer: Vesterholts eftf. ApS Landskabsarkitekt

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere