klar til nye udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "klar til nye udfordringer"

Transkript

1 klar til nye udfordringer

2 2

3 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt Hvis vi i Region Sjælland skal gribe de muligheder, der kommer allerede om få år, når anlægsarbejdet til den faste forbindelse starter, er det vigtigt, at vi er veluddannede, omstillingsparate, og at vi udover dansk også taler tysk og engelsk. Virksomhederne i Region Sjælland har i de kommende år en enestående mulighed for at byde ind på et hav af opgaver i tilknytning til det kommende Femern Bælt projekt og mange andre store investeringer i infrastrukturen i Østdanmark. Med projektet Klar til Femern Bælt 2012 ønsker vi at give virksomhederne mulighed for at forberede sig på fremtiden både til regionale og internationale opgaver. Projektets overordnede formål er at bidrage til øget regional beskæftigelse og økonomisk vækst i forbindelse med anlægsfasen af Femern Bælt forbindelsen og fremover. Virksomheder i Region Sjælland kan igennem projektet få rådgivning og økonomisk støtte til efteruddannelse og netværksrådgivning samt sikre sig optimal synlighed og relevante informationer om Femern byggeriet. Vi vil i samarbejde med dig gøre din virksomhed klar til at få andel i nogle af alle de opgaver, der kommer i kølvandet på selve bro- eller tunnelbyggeriet i Du behøver IKKE at kunne bygge en bro eller en tunnel for at få del i opgaverne. Der er brug for både mindre anlægsopgaver, transport, reparation af maskiner, affaldshåndtering, rengøring, catering og meget mere. Læs mulighederne for netop din branche på side 5.

4 4

5 Hvad er mulighederne for dit firma? 5 Etableringen af den faste forbindelse giver mange muligheder for leverancer fra små og mellemstore virksomheder som din. Se hvad mulighederne er for netop din branche her: > Bygge og anlæg Der skal etableres store produktionssteder på begge sider af Femern Bælt til produktion af sænkekasser og bropiller. Produktionen behøver ikke nødvendigvis at foregå på Lolland eller Femern, hvor den faste forbindelse etableres, men skal dog helst være inden for en radius af 120 km. Din virksomhed kan derfor sagtens være med, selvom den ligger i den nordligste del af regionen. På bygge-/produktionspladserne skal der etableres parkering, hegn, kontorer, omklædning, kantiner, beboelse, lager, produktionshaller, udskibningshavne, værksteder, laboratorier m.v. Din virksomhed vil kunne være med til at varetage opbygning og vedligeholdelse på og ved byggepladserne. > Transport På byggepladserne vil der også være brug for persontransport og ikke mindst transport af byggematerialer til produktionen af enten bro- eller tunnelelementer. Her vil din virksomhed kunne komme i betragtning. > Rengøring, catering, vagt osv. Ved et byggeri af denne størrelse vil der være brug for en lang række servicefag som f.eks. catering, rengøring, vask, affaldshåndtering, etablering af vagt og kontrol. Fælles for alle brancher er, at projektet Klar til Femern Bælt 2012 skal gøre dig og din virksomhed klar til selve byggeriet ved hjælp af kompetenceopbygning, rådgivning og netværk. Klar til Femern Bælt 2012 kan medvirke til at give din virksomhed et løft, der også på længere sigt vil kunne styrke den til fremtidens udfordringer.

6 6

7 7 Hvordan får du del i opgaverne? Når de store entreprenører skal i gang med byggeriet af den faste forbindelse, får de travlt. De skal finde ud af, hvor produktionsstederne skal placeres, de skal have bygget haller, veje, kontorbygninger, kantiner og meget mere. Konkurrencen om at få del i opgaverne vil blive hård, da lande med et lavere lønniveau vil have en økonomisk fordel. Derfor vil vi i samarbejde med dig forbedre din virksomheds konkurrenceevne på andre områder. For at komme i betragtning til opgaverne vil du med fordel kunne opkvalificere din virksomhed via kvalitetsstyring, certificering, dokumentation og uddannelse. Dette hjælper vi dig med også økonomisk. netværk Samarbejd med andre firmaer og øg din konkurrenceevne En af de vigtigste faktorer mht. at få del i opgaverne er at indgå i netværk med andre virksomheder som din eller virksomheder, der leverer nogle andre ydelser end din. Sammen vil I kunne tilbyde andre og større arbejdsopgaver end dem, din virksomhed varetager nu. Der ligger naturligvis en række udfordringer omkring netværksdannelse som f.eks. fastlæggelse af mål, kompentencerafklaring, økonomi og ansvarsfordeling. Inden for projektet Klar til Femern Bælt 2012 vil du få rådgivning om ledelse og jura i forbindelse med samarbejde med andre virksomheder og dannelse af netværker. Ved at deltage i projektet Klar til Femern Bælt 2012 kan du allerede nu begynde at forbedre din virksomheds kvalifikationer og gøre det let for entreprenørerne at vælge netop din virksomhed til nogle af de mange opgaver. I de efterfølgende afsnit kan du læse mere om, hvordan vi har tilrettelagt opkvalificeringsforløbet.

8 8 Tidslinje for projektet Klar til Femern Bælt 2012 Tidslinje for projektet Klar til Femern Bælt aug/sept nov Planlægning 2010 aug/sept nov Planlægning Infomøder Uddannelse Infomøder Konsulentassistance til virksomheder i Region Sjælland Uddannelse Etablering af underleverandørdatabase Konsulentassistance til virksomheder i Region Sjælland Faglige seminarer Etablering af underleverandørdatabase Faglige seminarer Regional økonomisk udvikling af Femern Bælt Regionen Langsigtet erhvervsudvikling inden for særlige brancher som fødevarer, logistik, medico, miljø, turisme Regional økonomisk udvikling af Femern Bælt Regionen Langsigtet erhvervsudvikling inden for særlige brancher som fødevarer, logistik, medico, miljø, turisme Ratificering af traktat Tidslinje for Femern Bælt forbindelsens etablering Tidslinje for Femern Bælt forbindelsens etablering Planlægning Beslutning Forventet vedtagelse 2010 Projektering 2011 om 2012 linjeføring af anlægslove Byggeriet starter Ratificering af traktat Planlægning Projektering Beslutning om linjeføring Forventet vedtagelse af anlægslove. Byggeriet starter

9 UdDannelse Konsulentassistance Viden til vækst Under hele projektet vil der være mulighed for efteruddannelse af både ledere og medarbejdere i din virksomhed. Konsulentassistance og uddannelse finansieres af projektet - det eneste virksomheden skal betale selv, er lønnen for den tid, ledere og medarbejdere bruger under uddannelsen. Vores uddannelsespakke er udviklet af uddannelsesinstitutioner og konsulentvirksomheder i tæt samarbejde med virksomheder og erhvervsrådene i Region Sjælland. Dette har vi gjort for at sikre, at uddannelsestilbuddene er relevante for netop din virksomhed. De uddannelser, du som leder eller mellemleder, kan vælge, er bl.a. inden for strategi, forretningsudvikling, kontraktforhold, finansiering, kultur og sprog. De første uddannelsestilbud vil være klar til oktober/november 2010 og vil løbende blive suppleret alt efter, hvilke behov din og andre virksomheder har. Du fastlægger selv eller i samråd med en konsulent, hvilke tilbud du ønsker at benytte dig af. Projektet afholder omkostningerne til uddannelserne, dit bidrag er arbejdstiden. Du vil igennem hele projektforløbet kunne få den nyeste information omkring aktiviteterne på uddannelsesområdet på projektets hjemmeside Få et eftersyn af din virksomhed og find ud af hvad jeres potentiale er Det kan være svært at se, hvor man skal begynde med at opkvalificere i sin egen virksomhed. Derfor kan du under hele projektperioden få en ekstern vurdering af din virksomheds kompetencer samt hvad mulighederne er for udvikling i din egen virksomhed og/eller i samarbejde med andre firmaer. Sammen med en konsulent betalt af projektet Klar til Femern Bælt 2012 vil du kunne få lagt en handlingsplan for nødvendig uddannelse af ledere og medarbejdere. Konsulentgruppen vil stå til rådighed for din virksomhed og/eller i det virksomhedsnetværk, du eventuelt måtte indgå i. Der vil være konsulenter med forskellige specialer eksempelvis kompetenceafklaring, udvikling, ledelse, økonomi, jura, markedsføring m.v.

10 10 Emner for de faglige seminarer Strategi og planlægning Garanti/ risikostyring Finansiel styring Jura/ joint ventures Personlig ledelse og motivation Netværksdannelse ml. virksomheder i Femern Bælt Regionen Etablering, netværk og joint ventures Kompetenceopbygning Synliggørelse/ marketing Styring af projekt og logistikkæde Medarbejderudvikling Kontrakt styring Udbudsprocessen Kvalitetsstyring

11 11 faglige seminarer Få et overblik over vigtige problemstillinger De faglige seminarer vil fungere som effektiv introduktion til de vigtige problemstillinger, din virksomhed står overfor, når den skal deltage i større nationale og internationale projekter. De forskellige seminaremner er vist i diagrammet på side 10. Se nærmere information om kravene for deltagelse på vores hjemmeside Seminarerne vil skiftevis blive afholdt i Danmark og i Tyskland med både dansk og tysk deltagelse. Der er tale om heldagsarrangementer, hvor emnet for seminaret omfatter en buisness case med praktiske erfaringer, faglige oplæg og evt. en emnerelevant udflugt. Igennem de faglige seminarer vil du få vigtige værktøjer til at forbedre din virksomheds konkurrenceevne.ved hvert seminar skabes rammerne for, at du kan møde virksomhedsledere fra andre firmaer. Du vil derfor også igennem de faglige seminarer få rig mulighed for at indgå i udbytterige netværk på tværs af brancher og landegrænser. Rækkefølge og antal af seminarer samt tid, sted og program vil blive offentliggjort på og dit lokale erhvervsråds hjemmeside.

12 12

13 13 synliggørelse Gør storentreprenørerne opmærksomme på din virksomheds kompetencer Gennem hele uddannelsesforløbet forbedres din virksomheds kompetencer og netværk. Hvis du vil have del i opgaverne mht. den faste forbindelse over Femern Bælt, er det vigtigt at synliggøre din virksomhed og dit eventuelle netværk over for de store entreprenørkonsortier. Vi udvikler derfor en underleverandørdatabase, hvor virksomheder, der deltager i projektet Klar til Femern Bælt 2012, kan synliggøre deres produkter og ydelser, referencer, specielle kompetenceområder, certifikater og økonomi samt samarbejdspartnere og netværk. Databasen etableres primo 2011 og udarbejdes på dansk, tysk og engelsk. Optagelsen i databasen er uden omkostninger for din virksomhed, men kræver aktiv deltagelse i projektet, f.eks. via gennemførelse af seminarer eller efteruddannelse. Hvordan tilmelder jeg min virksomhed til Klar til femern bælt Tilmelding Hvis du er interesseret i at deltage i projektet Klar til Femern Bælt 2012, så kontakt enten dit lokale erhvervsråd, Fonden Femern Belt Development (se kontaktoplysninger på sidste side) eller gå ind på og meld dig til. Du vil kunne tilmelde dig og få rådgivning mht. uddannelse og konsulentbistand under hele projektforløbet du behøver IKKE at have været med fra projektets start. 2. Finansiering Projektet betaler for den konsulentassistance og det uddannelsesforløb, du måtte vælge. Det eneste du selv skal betale, er arbejdstiden og lønnen for den tid, du og dine medarbejdere bruger under uddannelsen.

14 14 Hvor kan jeg finde yderligere information? Andre samarbejdspartnere Kontaktoplysninger I forbindelse med Klar til Femern Bælt 2012 vil der løbende blive udsendt elektroniske nyhedsbreve via de lokale erhvervsråd, hvor du får den nyeste information omkring projektet. Du kan også tilmelde dig projektets nyhedsbrev på Dit lokale erhvervsråd og projektets hjemmeside vil også løbende informere om de forskellige uddannelsestilbud. Hvis du er interesseret i at modtage de aktuelle tilbud om uddannelse, information eller database, så send en mail til Hvis du ønsker personlig rådgivning mht. projektet, så kontakt dit lokale erhvervsråd. Erhvervsrådene i Region Sjælland Erhvervsrådene i Region Sjælland har det lokale kendskab i deres respektive områder og fungerer som bindeled mellem Femern Belt Development og din virksomhed. De skal sikre, at informationer omkring projektet når ud til alle relevante virksomheder i regionen, og rådgive virksomhederne om de muligheder, der er i projektet. Fonden Femern Belt Development Videncenter Råhavegård Maribovej Holeby Tlf

15 Erhvervsråd 15 Erhvervsråd Lolland-Falster Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby Tlf: Faxe Erhvervsråd Erhvervshuset Grobund Finlandsgade 29, 4690 Haslev Tlf: Holbæk Regionens Erhvervsråd Stenhusvej 7, 4300 Holbæk* Tlf: Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B, 4400 Kalundborg Tlf: * Skifter adr. i starten af januar Se ny adr. på erhvervsrådets hjemmeside. København Syd Erhvervscenter Udviklingspark Øresund Korskildelund 6, 2670 Greve Tlf: Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S Det Gule Pakhus Havnen 1, 4700 Næstved Tlf: Odsherred Erhvervsråd Nyvej 25, 4573 Højby Sj. Tlf: Slagelse Erhvervsråd Industrivej 1, 4200 Slagelse Tlf: Sorø Erhverv- & Turistråd Det Gule Pakhus Østergade 8 B, 1. th Sorø Tlf: Udviklingshuset Sjælland Stændertorvet 1, 4000 Roskilde Tlf: Vordingborg Udviklingsselskab A/S Marienbergvej 132, 1. sal th Vordingborg Tlf:

16 Hvem står bag projektet? Klar til Femern Bælt 2012 er udviklet af Femern Belt Development i samarbejde med Dansk Industri, Wirtschaftsförderung Lübeck og Industrie- und Handelskammer zu Lübeck. Klar til Femern Bælt 2012 er finansieret af partnerne samt EU s INTERREG program, Vækstforum Sjælland samt EU s Socialfond. Grænseløst samarbejde DEN EUROPÆISKE UNION Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit Den Europæiske Socialfond D E V E L O P M E N T

http://www.faxeerhverv.dk/_da-dk/content/modules/nyhedsbreve/oversigt;1593

http://www.faxeerhverv.dk/_da-dk/content/modules/nyhedsbreve/oversigt;1593 Page 1 of 6 Faxe Erhvervsråd Erhvervshuset Grobund Finlandsgade 29 4690 Haslev Tlf.: 56 37 03 00 info@faxeerhverv.dk Tirsdag den 11. marts 2010 Velkommen til Nyhedsbrevet fra Faxe Erhvervsråd. Så er vi

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Femern A/S møder virksomheder over hele Danmark

Femern A/S møder virksomheder over hele Danmark Nyhedsbrev nr. 33 februar 2014 Indhold møder virksomheder over hele Danmark 1 i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner 3 Bedre overblik over danske regler 5 Femern Bælt-tunnelen er et prioritetsprojekt

Læs mere

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd Faxe Erhvervsråd Årsrapport 2010 1 INDHOLD 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Side 3 2. RESUMÉ OG OVERBLIK 2.1. Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Side 3 2.2. Vision og mission 2009 2013 Side 3-4 2.3. Tilfredshedsmåling

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Koordinering af delydelserne... 4 4. Delydelse 1 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

TEMACommitment. Nr. 1 JUNI 2010

TEMACommitment. Nr. 1 JUNI 2010 Nr. 1 JUNI 2010 Vi gør forretning til en sport Business Alliancen lolland Falster TEMACommitment Samarbejde er et ord, der i den senere tid nærmest er blevet et nøgleord på Lolland- Falster. Politikere

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

MAGASIN TIL VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND OM ANSÆTTELSE AF VIDENMEDARBEJDERE

MAGASIN TIL VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND OM ANSÆTTELSE AF VIDENMEDARBEJDERE MAGASIN TIL VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND OM ANSÆTTELSE AF VIDENMEDARBEJDERE SIDE 4 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid INTRO Få en bedre bundlinie med en videnmedarbejder!

Læs mere

5 Femern Bælt. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT

5 Femern Bælt. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT 5 Femern Bælt Kapitlet beskriver beslutningen om en fast forbindelse over Femer Bælt mellem Danmark og Tyskland, og Lolland Kommunes visioner for den udvikling som den fremtidige centrale placering mellem

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange vækst nr. 5/2011 Sjælland Cartmate Trillebør med eksportpotentiale Urhøj smedje Skrev samme oplysninger 7 gange Tema digitalisering og it Interview med Anne Thomas, Innovationlab Vejviser Find dine muligheder

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere