Ringkøbing- Skjern Kommune:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing- Skjern Kommune:"

Transkript

1 # SocialIT Nyt Ringkøbing- Skjern Kommune: Udvikler dialogbaseret BUM-model Landsformand Lisbeth Jensen, ULF: Borgerens retssikkerhed sættes på prøve Syddjurs Socialpsykiatri: Bosted Systemet er døren til skjult viden Konservatives socialordfører: Taler varmt om digitale tilsyn IT-firmaet SPECIALISTERNE: Anvender autismens karaktertræk i erhvervslivet Magasinet om digital kommunikation i den sociale sektor

2 Vi skal have digitalt tilsyn 6 Digitalisering og borgerens retssikkerhed 8 Akkreditering: IT kan hjælpe 10 Bosted Systemet: En dør til den skjulte viden 12 Marianne Smedegaard På farten for socialt velfærd i Norden 14 Dialogbaseret BUM i Ringkøbing-Skjern Kommune 16 E-tilgængelighed: Handicappede overses på nettet 18 Autisme-virksomhed med stort internationalt potentiale bagsiden Nyt & Noter Dette nummer I 2009 skal Danmark ratificere FN s konvention om rettigheder for personer med handicap. I konventionen står der først og fremmest, at handicappede naturligvis har samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som alle andre borgere. En vigtig pointe er desuden, at handicap er et resultat af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer dem i at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Med andre ord er vi som samfund undertiden med til at gøre nogle borgere handicappede, fordi vi har indrettet samfundet på en måde, der udelukker dem fra at deltage på lige fod med andre. I Skandinavien er vi kendt for at have stort fokus på inklusion og udvikling i den sociale sektor. Et spændende eksempel er virksomheden SPECIALISTERNE, der har ansat mennesker med autisme og benytter deres forkærlighed for at hænge sig i detaljer til styrken i en højt specialiseret ydelse, som blandt andet består i at teste kilometervis af kildekode for fejl. Lidt nedslående skriver Hjælpemiddelinstituttet til gengæld, at der stadig er lang vej igen, før bare de offentlige hjemmesider er tilgængelige for handicappede. Samme skisma får Lisbeth Jensen, landsformand i Udviklingshæmmedes LandsForbund, til på den ene side at fremhæve, at gode digitaliseringsværktøjer kan være med til at styrke kvaliteten af den pædagogiske indsats og styrke retssikkerheden, og til på den anden side at advare om, at det modsatte er tilfældet, hvis systemer og værktøjer opbygges, så de udelukker frem for at inkludere de handicappede i hverdagen. Fra Christiansborg peger Konservatives socialordfører, Vivi Kier, på, at digital dokumentation på den enkelte arbejdsplads kan udvikle de enkelte tilbud og kvalificere hele tilsynsbegrebet, idet man kan benytte digitale tilsyn som udgangspunkt for både uanmeldte og anmeldte tilsyn i fremtiden. I tråd med dette mener centerchef Jan Alder, Akkreditering Danmark, at digitalisering kan være med til at styrke hele akkrediteringstankegangen. Teamleder Susanne Dehn Andersen beskriver fra praksis i Syddjurs Socialpsykiatri, hvordan indførelsen af Bosted Systemet har vist sig at styrke kvaliteten af ydelsen i en periode, hvor medarbejderne skulle vænne sig til nye arbejdsgange og ændrede krav til ydelserne. Hidtil har digitalisering af den sociale sektor ikke været et tema i det nordiske social-samarbejde. Men som direktør Marianne Smedegaard fra Nordisk Velfærdscenter i Stockholm fortæller i dette nummer, så kan et igangværende projekt med telemedicin og det danske arbejde med Social IT ende med at sætte digitali sering af den sociale sektor højere på den fælles nordiske dagsorden. Det er naturligvis en spændende udvikling, som vi vil følge fremover. Social IT-NYT er magasinet for ledere og beslutningstagere på det sociale område. Magasinets formål er at sætte Social IT på samfundets dagsorden ved at beskrive og informere om initiativer, strømninger og projekter, der understøtter arbejdet med digitalisering af den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør: Direktør Michael Sandal Redaktion: Katja Broholm Per Roholt Tekst: Bureau4 Team Online Jan Alder Akkreditering Danmark Birgitte Dalgård Johansen Hjælpemiddelinstituttet Layout: Katrine Dyreborg Strauch Foto: Fotograferne Mikkel & Thomas Geir Haukursson/ fagfotografen Tryk: Elbo Grafisk A/S Social IT-NYT udkommer 3 gange om året i et oplag på eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Team Online A/S Edisonsvej Odense C Telefon Fax Abonnement: Social IT-NYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: bestil ISSN God fornøjelse med læsningen Direktør Michael Sandal 3

3 Konservatives socialordfører Konservatives socialordfører Vivi Kier: Vi skal have Digitalt tilsyn uanset om det er offentlige eller private sociale institutioner eller sundhedsinstitutioner, mener direktør Michael Sandal, Team Online A/S. Det er f.eks. muligt til stadighed at have et totalt overblik over antallet af tilfælde af magtanvendelser, unormale mønstre i medicinering og manglende opdateringer i lovpligtige handleplaner herunder mål og delmål. På alle de sociale tilbud, som anvender Bosted Systemet, er disse data registreret i systemet, hvor de jo bruges i det daglige udviklingsarbejde, forklarer Michael Sandal. Hvis en medarbejder f.eks. mangler at følge op på et delmål for en beboer, så får vedkommende en meddelelse på sin skærm et par dage inden den aftalte tidsfrist, en alarm på dagen og endnu én, når fristen er overskredet. På medarbejderens skærmbillede med udestående opgaver skifter opgaverne ganske enkelt farve fra grøn til gul til rød. Hvis man ønsker det, kan man jo udvide funktionaliteten, så afdelingslederen efterfølgende får en lignende serie af advarsler, hvis f.eks. en vis procentdel af de lovpligtige handleplaner for hele afdelingen ikke er opdateret. Sådan et system er først og fremmest en hjælp til den lokale afdelingsleder, der kan benytte informationerne til at undersøge, hvad der evt. er årsagen, og hvad man evt. kan gøre ved det. Men systemet kan også sættes op til, at en advarsel automatisk sendes videre til den lokale forstander, hvis situationen ikke ændrer sig og hvis f.eks. en vis procentdel af hele tilbuddets handleplaner ikke er opdateret og så fremdeles, siger Michael Sandal. Tilsvarende vil embedslægen i en region med et enkelt blik på sin skærm, inden hun går hjem fra arbejde fredag eftermiddag, kunne se, om der er et usædvanligt mønster i medicinforbruget på områdets tilbud og tage sine forholdsregler. Sådan et Early Warning- system giver samtidig rette vedkommende mulighed for at bore sig hele vejen ned gennem systemet og se den eller de konkrete sager, som er årsag til, at systemet er gået fra grønt til rødt niveau, altså i realiteten en form for digitalt tilsyn, baseret på de samme informationer, som er dokumenteret af hensyn til det enkelte tilbuds daglige arbejde og udviklingsmuligheder, siger Michael Sandal, Team Online A/S. Kvaliteten af kommunernes og regionernes tilsyn med de sociale tilbud skal være bedre. En metode hertil kan være at udvikle en model for digitale tilsyn med udgangspunkt i de mange registrerede data om hverdagen på de sociale tilbud, der allerede findes i socialfaglige ITsystemer. Det mener den konservative socialordfører, Vivi Kier, der er meget optaget af at få højnet kvaliteten af tilsynsvirksomheden: Jeg kan simpelthen ikke klare flere historier om tilsyn, der viser, at alt er smukt og dejligt den ene dag, og så ramler det hele to dage efter, siger Vivi Kier: Problemet med tilsyn, som vi kender dem i dag, er, at de i bedste fald kun giver et øjebliksbillede af situationen. Når tilsynet kommer på besøg, ser alting som regel pænt ud, og alle taler hyggeligt og positivt sammen. Sagsbehandleren laver nogle noter på sit papir, men får måske ikke det hele med og har måske oven i købet svært ved at læse sin egen håndskrift, når hun kommer hjem. Så ender det hele et par dage senere med en pæn tilsynsrapport, hvor der står, at det hele ser fornuftigt og godt ud, siger Vivi Kier, der ridser scenen skarpt op for at understrege fordelene ved, at de lovpligtige tilsyn bliver baseret på fakta og forudgående uanmeldte digitale tilsyn: Alle gør jo deres bedste, men det ville være langt bedre, hvis man kunne trække data ud af et system som f.eks. Bosted Systemet, og se hvordan det er gået med den konkrete borger i det sidste år eller få et retvisende billede af forholdene på den samlede institution. Det ville give et langt bedre grundlag for dialogen i forbindelse med tilsyn, og for medarbejderne ville det også være langt mere betryggende, at der hele tiden ligger dokumentation for, hvad der foregår, så de ikke bagefter kan beskyldes for ikke at have udført deres arbejde godt nok og f.eks. undladt at indberette tilfælde af magtanvendelse, overmedicinering med mere, siger Vivi Kier. Viden til hurtigere indsats Digitalt tilsyn vil ifølge Vivi Kier også give de centrale myndigheder og politikerne mulighed for at få et hurtigere og bedre overblik over de aktuelle forhold på alle de sociale tilbud: I dag er det meget bøvlet at få aktuelle oplysninger frem om f.eks. magtanvendelsessager i forhold til udviklingshæmmede. Myndighederne skal først skrive ud til alle institutionerne, der så skal finde data frem og sende dem tilbage. Det tager jo 100 år. Her kunne jeg sagtens forestille mig en model, hvor f.eks. ministeriet havde mulighed for at gå ind i systemet og trække en række overordnede data ud, der gav et helt aktuelt billede. Så kunne man benytte de generelle data til at se, om der f.eks. er flere eller færre tilfælde af magtanvendelse, om medicinforbruget "Problemet med tilsyn, som vi kender dem i dag, er, at de i bedste fald kun giver et øjebliksbillede af situationen... " er stigende eller lignende. Samtidig kunne man også bruge det digitale tilsyn til at vurdere, om der er basis for at gennemføre uanmeldte fysiske tilsyn på udvalgte tilbud. Det kunne være for at høre om årsagen til, at de måske bruger 10 gange så meget PN medicin som andre institutioner eller ikke har udarbejdet individuelle handleplaner til tiden. I langt de fleste tilfælde vil man sandsynligvis finde ud af, at der findes en helt fornuftig forklaring på afvigelserne. Men det kunne også være måden at finde frem til de steder, hvor tingene går skævt, og de ansatte er kørt træt og hellere burde arbejde et andet sted af hensyn til beboerne. For vi skal jo huske, at vi ikke skal føre tilsyn for tilsynets skyld. Vi skal føre tilsyn af hensyn til borgerne de svageste i samfundet, siger Vivi Kier, der også ser digitale tilsyn som en metode til i højere grad at involvere både borgerne på de sociale tilbud og deres pårørende i tilsynsarbejdet: Der er borgere, som er så udsatte, at de ikke selv kan være med til at evaluere deres tilbud, men det er jo langt fra alle. Mange vil selv kunne bidrage med input til evalueringen af et tilbud eller kunne forholde sig til sandhedsværdien i en tilsynsrapport, hvis de blev inddraget i arbejdet. Og hvor borgerne er for svage, f.eks. udsatte børn, der mangler modet og overskuddet eller de svært udviklingshæmmede, der ikke har evnerne, ja, der må vi finde frem til engagerede pårørende eller andre betydningsfulde og ansvarlige voksne, der kan være med til at varetage den enkeltes interesserer. Det vil helt sikkert være lettere, hvis en del af processen var digital, mener Vivi Kier, socialpolitiske ordfører for Konservative. Muligheden findes allerede Allerede i dag er der mulighed for at skabe det overblik, som efterlyses politisk: I dag er der er ingen undskyldning for ikke at kende den aktuelle status på løsningen af lovpligtige opgaver på landets institutioner, faktabox / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Faktabox Tilsynspligten Tilsynspligten med de kommunale tilbud fremgår af 16 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område. Her står der, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Tilsynsforpligtelsen er uddybet i Serviceloven, hvor kommunalbestyrelsen efter 148 skal føre tilsyn med de sociale tilbud, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om i forhold til den enkelte. Formålet er dels at sikre, at hjælpen opfylder de formål, den er bevilget til, dels at det løbende kan overvejes, om der er behov for andre former for hjælp. Tilsynet omfatter også beboere på boformer efter serviceloven m.v. Kommunalbestyrelsen har også en forpligtelse jf. 148a i SEL til at føre et driftsorienteret tilsyn med forholdene i det enkelte sociale botilbud, herunder tilsyn med økonomi og personaleforhold med videre, ligesom kommunalbestyrelsen har en forpligtelse til at føre tilsyn med de private botilbud, som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Tilsynsmyndigheden forpligter sig både til at føre et generelt tilsyn og et direkte individuelt tilsyn. Typisk udmønter tilsynsopgaven sig i tre konkrete former for tilsyn: Uanmeldte tilsynsbesøg Anmeldte tilsynsbesøg Skærpet tilsyn 4 5

4 Konvention om rettigheder for personer med handicap Retssikkerhed Digitalisering og borgerens FN s handicapkonvention FN's internationale handicapkonvention blev vedtaget af FN s generalforsamling den 13. december Danmark underskrev den 30. marts 2007 konventionen og har nu sammen med 125 af FN s 192 medlemslande forpligtet sig til at ratificere konventionen, dvs. ændre i lovgivningen og vedtage nye love og tiltag, der forbedrer handicappedes rettigheder og forhindrer diskriminering. Velfærdsministeriet arbejder på at få ratificeret konventionen, så den bliver en del af dansk lovgivning i begyndelsen af Konventionen er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre de grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap af fysisk og/eller psykisk karakter. Digitalisering giver ganske vist mulighed for, at personalet f.eks. kan udfylde en handleplan sammen med borgeren, og det er godt. Men hvordan sikrer vi, at det ikke alene er personalets holdning, der kommer til udtryk? spørger Lisbeth Jensen. En af udfordringerne for de handicappede er, at handicappede har brug for mere hjælp for at kunne begå sig i cyberspace på lige fod med andre borgere. Derfor udfordrer den øgede digitalisering personalets evner til at formidle Den skal bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelser opnår lige muligheder og de samme rettigheder, som andre mennesker har inden for områder som uddannelse, arbejde og det sociale liv. og imødekomme borgerens behov for hjælp og vejledning. Selvom vi digitaliserer, erstatter det ikke et godt samspil mellem borger og personale. Det er vigtigt, at personalet tager sig tid til at sætte sig ned med borgeren og f.eks. hjælpe med at indberette til SKAT via computeren. Det handler om, at borgeren er tryg og stoler på personalet, siger formanden for ULF, og fremhæver handicappede uden sprog som en særlig udfordring for personalet. Her foreslår hun, at man bruger Jeg ser frem til, at vi får ratificeret konventionen. Det at være handicappet må ikke udelukke, at man deltager i samfundslivet på lige fod med andre mennesker, og der tror jeg, at konventionen kan medvirke til at gøre en positiv forskel, siger velfærdsminister Karen Jespersen. Essensen i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap er, at alle mennesker uanset fysiske og psykiske handicaps har krav på at blive behandlet som ligeværdige borgere. Hele tankegangen i Bosted Systemet understøtter den socialpædagogiske indsats for at føre denne vision ud i livet. Ved at dokumentere indsatsen over for den enkelte borger skabes et grundlag for videndeling mellem de fagprofessionelle til gavn for indsatsen i forhold til den enkelte borger. Men systemet giver også den enkelte borger øget mulighed for indsigt i egen sag og dermed mulighed for at påvirke og få større indflydelse på eget liv. Det enkelte menneskes rettigheder er ukrænkelige. Derfor har vi sat borgeren i centrum i Bosted Systemet. Den overskuelighed og gennemsigtighed, som systemet tilbyder, styrker den enkelte borgers retssikkerhed og mulighed for at få større indflydelse over eget liv, siger direktør Michael Sandal, Team Online. Digitaliseringen sætter retssikkerheden på prøve Kommentar fra Lisbeth Jensen, formand for Udviklingshæmmedes LandsForbund, ULF Digitalisering er en fordel, alle steder, hvor det gælder om at sikre kvaliteten af den pædagogiske indsats og på områder som medicinhåndtering. Her kan digitalisering være med til at styrke kvaliteten og borgerens retssikkerhed. Men generelt sætter digitaliseringen retssikkerheden på prøve i forhold til handicappede, mener landsformand Lisbeth Jensen, ULF. flere billeder i kommunikationen med borgeren. Billeder er vigtig symbolik og sikrer, at personalet og borgeren ikke går forkert af hinanden. Hvis emnet er borgerens tilfredshed med at bo det pågældende sted, er det oplagt at vise et billede af et hus eller en lejlighed som kan skabe enighed om det emne, man taler om. Det er så vigtigt, at man forstår hinanden, så borgerens ønsker kommer frem, og borgeren inddrages i alt vedrørende hans/hendes liv, mener formanden for ULF, Lisbeth Jensen. retssikkerhed Vox pop Vi har spurgt en række brugere af Bosted Systemet om, hvordan digitalisering kan være med til at styrke borgerens retssikkerhed? Jeanette Søgaard, social- og sundhedsassistent, behandlingsstedet Holbrogaard, Faaborg Retssikkerheden øges blandt andet ved, at man kan arbejde med digital signatur på dokumenterne og kan dokumentere, hvad der er sket i en sag Mette Bang, administrationsmedarbejder, bostedet Æblehaven, Kolding Man kan sige, at retssikkerheden øges ved digitalisering, fordi alle relevante data samles et sted. På den måde bliver data mere tilgængelige og overskuelige for alle også for borgerne. Det er nemt at finde frem til de svar, som man har brug for, f.eks. når man skal indberette til regionen med mere. Mogens Kiersgaard Hansen, afdelingsleder, botilbuddet Vestbo, Middelfart Et godt eksempel er Bosted Systemets lommepenge-modul, hvor vi både registrerer og godkender udbetalinger på beboernes konti. Det sikrer naturligvis mod tyveri af brugernes penge. Men det øger også retssikkerheden for både personale og beboer, fordi vi hele tiden kan dokumentere, hvad der er sket. På samme måde sikrer f.eks. digitalisering af procedurerne i forbindelse med medicingivning, at vi har vished for, at beboerne får den medicin, som de har krav på hverken mere eller mindre. Hans Bjerregaard, afdelingsleder og sygeplejerske, Syrenparken, Vejle Ved at digitalisere åbnes der for mulighed for, at vi kan inddrage borgeren mere i arbejdet med handleplanen. Med det netbeserede Bosted System har vi jo mulighed for at sidde i beboerens eget hjem ved computeren og udfylde handleplanen sammen. Desuden er alene det faktum, at handleplanerne nu er læsbare, i sig selv en styrkelse af retssikkerheden. Det er jo de færreste, der kan læse andres håndskrift. Også på medicinområdet styrker det retssikkerheden, når det af loggen i systemet tydeligt fremgår, hvem der har givet hvad til beboeren og hvornår uden mulighed for at slette i optegnelserne bagefter. Dermed er ansvarsplaceringen blevet meget tydeligere. 6 7

5 Akkreditering Akkreditering faktabox Akkreditering: IT kan hjælpe Af centerleder i Akkreditering Danmark, Jan Alder Hvad kan og skal IT på det sociale område kunne? Effektivisere og frigøre ressourcer til arbejdet med brugerne og til forbedring af den faglige udvikling Styrke det daglige pædagogiske arbejde, så ydelserne på tilbuddet optimeres Sikre systematisk og faktisk dokumentation af indsats og ressourceforbrug Gøre statistisk dataopsamling muligt Tydeliggøre kommunikation til både eksterne og interne interessenter Sikre myndigheders og politikeres muligheder for styring og viden Skabe indblik, så det offentliges ressourceanvendelse lever op til det lidt diffuse begreb om sammenhæng mellem pris og kvalitet Formidle Fortællingen om hvad der egentlig foregår ude på de mange sociale tilbud i Danmark - om borgere, der ikke har de samme muligheder som os andre, om triste skæbner blandt børn, unge og voksne, hvor det så alligevel lykkes. Akkreditering Danmark retter sig både mod private og offentlige sociale tilbud. Læs mere om Akkreditering Danmark på eller kontakt centerleder Jan Alder, mobil Akkreditering Danmark er en akkrediteringsordning, der er udviklet i praksis gennem en tæt dialog med de private sociale tilbud og tilbud om specialundervisning. Det var LOS, Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlings tilbud, der tog initiativ til projektet i Akkreditering Danmark retter sig i dag mod forskellige dele af såvel den offentlige som den private sociale sektor. Status er, at 50 danske tilbud allerede er akkrediterede, og mere end dobbelt så mange arbejder på at blive det. Det særlige ved det sociale område Først lidt stikord til det praktiske arbejde med akkreditering på det sociale område: Brugere af meget forskellig kaliber Medarbejdere med meget forskellig baggrund Kommunale og nationale krav og ønsker om dokumentation Interne krav om dokumentation, der forbedrer indsatsen og arbejdsglæden Systematik, ledelse, kompetencer, organisationsudvikling, fokus på resultater og effekter, værdier, strategier, brugerind dragelse kendetegn ved praksis der kræver et stort fokus på det sociale tilbuds faglige kvalitet, brugeroplevet kvalitet og organisatorisk kvalitet. Alt dette skal et moderne socialt tilbud mestre, og det kan akkreditering hjælpe med. Med den rigtige IT-understøttelse kan akkrediteringsarbejdet lettes, og dermed gøre det nemmere både at blive akkrediteret, og fastholde den kvalitet i arbejdet som man er blevet anerkendt for. Det er for mange sociale tilbud et reelt arbejde at blive akkrediteret, og derfor skal kvalitets indsatsen forankres, så den anvendes i dagligdagen efter opnået akkreditering. Her er erfaringen, at IT-understøttelse er et vigtigt redskab. Akkreditering Danmarks behov for IT-understøttelse Mange af de akkrediterede sociale tilbud har, som konsekvens af eller som følge af akkrediteringsarbejdet, indført forskellige former for elektroniske dagbogsprogrammer og lignende. Der er flere software-producenter på markedet, og i Akkreditering Danmark anbefaler vi ikke ét bestemt produkt. Til gengæld anbefaler vi de sociale tilbud, at deres IT-leverandør kan sikre: At udveksling af personfølsomme oplysninger kan foregå korrekt At produktet kan kommunikere med de forskellige offentlige IT-platforme og systemer, der formentlig vil blive obligatoriske At de får et anvendeligt, nemt og effektivt system At evaluering og refleksion understøttes, så også resultater og effekter beskrives og dokumenteres At indtastning helst kun sker ét sted Det kunne have været relevant i udviklingsfasen at få udviklet ét specifikt produkt målrettet vores kvalitetsordning, men vi havde ikke ressourcer og økonomi til at få udviklet dette produkt, der kunne opfylde de forskellige interne og eksterne krav. Vi er for nylig gået i dialog med Team Online, der gerne vil afklare, om det er muligt at tilpasse deres Bosted System til Akkreditering Danmarks forskellige standarder og kriterier - en dialog vi gerne vil udvide med andre producenter på markedet. Konkret ønsker vi i Akkreditering Danmark at kunne tilbyde sociale tilbud, der vil akkrediteres, at de kan købe et særligt tilpasset IT-produkt, der både understøtter akkrediteringsarbejdet, og som er fremtidssikret til at kommunikere med de offentlige IT-platforme, og sluttelig øger effektiviteten for at frigøre ressourcer til det, der er vigtigt nemlig arbejdet med brugerne. Sociale tilbud skal være bedre IT og digitalisering er ikke nyt langt fra. Det indføres i mange dele af den offentlige sektor også på Velfærdsministeriets område. På området for udsatte børn og unge har der i flere år kørt et digitaliseringsprojekt, og der er i 2008 igangsat et tilsvarende digitaliseringsprojekt for voksenhandicap og udsatte voksne. Det interessante for Akkreditering Danmark er at få udviklet IT-understøttende produkter, som kan imødekomme praksis for de sociale tilbud, der arbejder med akkreditering i deres hverdag. Akkreditering i den moderne udgave, hvor fokus er på læring, refleksion og resultater samt effekter, bliver indført på det sociale område i de kommende år. Det er afgørende at få skabt en fornuftig og relevant platform for dokumentation og udvikling af den sociale sektor i Danmark. Det er helt essentielt, at målet for de sociale tilbud er at være bedre til at gøre deres arbejde end til at beskrive og dokumentere det i den forstand er både akkreditering og IT-understøttelse kun redskaber til at nå dette mål. 8 9

6 Syddjurs Socialpsykiatri Syddjurs Socialpsykiatri Bosted Systemet: En dør til den skjulte viden fakta Om Syddjurs Socialpsykiatri Socialpsykiatrien varetager specialiserede tilbud for borgere med socialpsykiatriske problemstillinger, der har begrænsede muligheder for at leve integreret i samfundet. Området omfatter dagtilbud, bofællesskaber, undervisning, akutindsats og opsøgende indsats. Socialpsykiatrien samarbejder bl.a. med den regionale behandlingspsykiatri, Randers psykiatriske Hospital, Forsorg og Misbrugscentre i Rønde, Lokalpsykiatrien i Rønde og Beskæftigelsesforvaltningen. Borgerne modtager socialpsykiatrisk støtte i form af hjælp til økonomi, rengøring eller kontakt med andre. Syddjurs Socialpsykiatri har erfaret, at Bosted Systemet kan bidrage til at medarbejderne ser på egen praksis med nye øjne. Teamleder Susanne Dehn Andersen på sit kontor i Hornslet. Syddjurs Socialpsykiatri er opdelt i fem afdelinger, og har kontorer i henholdsvis Hornslet, Ebeltoft og Rønde. Viden kommer frem i lyset Socialpsykiatrien i Syddjurs er ligesom andre sociale specialområder kendetegnet ved, at der eksisterer en masse tavs viden blandt medarbejderne, fordi man ikke har haft tradition for at sætte ord på det pædagogiske arbejde. Som eksempel havde ca. halvdelen af personalet i Syddjurs Socialpsykiatri aldrig arbejdet med dokumentation før implementeringen af Bosted Systemet. Og det skaber forandring i organisationen. Personalegruppen deler sig nu ifølge teamleder Susanne Dehn Andersen i to lejre den ene føler et pres fra ledelsen om at sætte ord på arbejdet, mens den anden gruppe føler sig mere sikker i formidlingen. Susanne håber at kunne imødekomme noget af personalets usikkerhed over dokumentationsarbejdet ved at tage temaet op til samtlige personalemøder under punktet Hvordan går det med Bosted Systemet?. Ny tankegang for 85 ydelser Susanne Dehn Andersen forklarer, at forandringen er en nødvendighed, fordi der er ved at ske en redefinering af hele fagidentiteten på deres område, idet der i 2007 kom en anden forventning til 85 ydelser. Udviklingen går mod, at vi skal have flere igennem, og at der er mere fokus på rehabilitering end på vedligeholdelse. Det kræver større faglighed og en afgrænsning af opgaverne, vurderer Susanne. Ifølge Susanne medfører kravet om dokumentation, at medarbejderne ikke længere kan opfinde egne metoder. Medarbejderne på aktivitetsdelen skal f.eks. oprette aktivitetsbeskrivelser, og det kræver en afklaring og refleksion hos medarbejderne, som hæver det faglige niveau. Tidligere fokuserede medarbejderne på relationen til brugeren. Det betød, at en medarbejder kunne opstille mål om, at brugeren skulle kunne lide vedkommende, og derfor fungerede personalet i højere grad som en form for besøgsven, mener Susanne. I dag er det slut med alene at fungere som besøgsven, og derfor skal gamle vaner og brugernes forventninger aflæres. Nu handler det om, at brugerne skal skabe netværk hos andre end personalet. Det handler om at yde støtte i forhold til fastsatte mål, hvor man har forholdt sig til, hvad den enkelte har brug for. Nu gælder det om at få afsluttet brugerne, så snart funktionsniveauet er blevet bedre. Det skal i dag ses som en succes, at kunne afslutte en indsats, og det skal ses som noget godt, når brugerne bliver uafhængige, vurderer Susanne. Rette tid og sted Bosted Systemet er derfor kommet til Syddjurs på det rette tidspunkt, mener Susanne. Bosted Systemet kan være med til at håndtere de nye forventninger, fordi det skaber nye måder at arbejde på. Bosted Systemet gør f.eks., at vi nu kan bruge handleplanskonceptet, siger Susanne, der er klar over, at en af de udfordringer, som følger med den øgede dokumentation, er, at medarbejderne kan være i tvivl om, hvor meget de skal dokumentere. Bør man f.eks. skrive ved hvert hjemmebesøg? Susanne besvarer selv spørgsmålet og forklarer, at den hyppige dokumentation, som kendes fra bostederne, ikke er hensigtsmæssig for deres medarbejdere. Selv mener hun, at dokumentationen fylder 20% af arbejdet, mens den pædagogiske del udgør de resterende 80%. Rum for kreativitet Susanne Dehn Andersen mener desuden lidt paradoksalt, at et system som Bosted Systemet, der er styret af regler, kan være godt at have i huset i forandringstider, fordi det er med til at fremme de kreative processer hos personalet. Loven sætter den overordnede ramme, politikerne skaber forventningerne, og herunder opererer lederne. Bosted Systemet sætter med udgangspunkt i alt dette rammerne for og sikrer, at personalet kan agere kreativt inden for de fastsatte rammer. Det, tror jeg, giver personalet ro. De får at vide, at systemet rummer de og de muligheder, og inden for de rammer kan de udfolde sig frit. Personalet gør mere, end jeg havde forventet. Og de undersøger helt af sig selv nye muligheder i systemet, når behovet opstår, siger Susanne Dehn Andersen. Hun mener desuden, at medarbejderne oplever en tryghed ved at få et overblik over, hvad der dokumenteres, idet det er med til at synliggøre, at de leverer varen og giver en faglig tilfredsstillelse. Bosted Systemet skaber eftertænksomhed og gør, at medarbejderne ser på deres egen praksis med nye øjne. De spørger sig selv, om de kunne have gjort noget andet end det, de valgte at gøre. De kan invitere andre med ind i deres praksis og dele erfaringer og viden med hinanden. Der er ingen hemmelige rum, og det skaber en åbenhed omkring indsatsen, som er meget vigtig, mener Susanne Dehn Andersen. Bruger der lægger puslespil på Værestedet Midtpunktet i Rønde 10 11

7 Nordisk samarbejde Nordisk samarbejde F Nordisk viden på socialområdet I hele norden forskes der meget i social- og handicapområdet. Her er en række links til steder, hvor du kan finde nye spændende forskningsresultater: Østlandsforskning Nordic Network for Disability Reasearch SFI Det nationale forskningscenter for välfärd Nordlandsforskning Center for Disability Studies, University of Iceland www2.hi.is/page/fotlun_en_about Institut för hälsa och välfärd F Nordisk Velfærdscenter NVC blev etableret den 1. januar 2009 af Nordisk Ministerråd som resultatet af en sammenlægning af Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (NSH), Nordiska utvecklingsprogrammet för utveckling av social service (NOPUS), Nordisk uddannelsecenter for døvblindepersonale (NUD) og Nordisk center för alkohol- och drogforskning i Helsingfors. Marianne Smedegaard: På farten for social velfærd i Norden Centeret har hovedkontor med seks medarbejdere placeret i Stockholm og arbejder tæt sammen med NVC Danmark og NVC Finland samt Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Sverige. NVC Danmark er det nye navn for Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale, NUD, der ligger i Dronningelund i Nordjylland. Centeret yder service til personale og organisationer, der arbejder for og med personer med døvblindhed primært i de nordiske lande. NVC er desuden sekretariat for Nordiska Handikappolitiska Rådet. Læs mere om NVC på Det er mandag morgen. Marianne Smedegaard står på perronen på Odense Banegård med sin håndbagage. Klokken 7.46 sætter hun sig til rette i IC 108 til Kastrup Lufthavn. Godt fem timer senere træder hun ind ad døren på Nordisk Velfærdscenter i Stockholm, hvor hun arbejder som konstitueret direktør. Selv om Stockholm ligger langt fra Odense, havde jeg brugt lige så lang tid om ugen på at pendle til og fra arbejde, hvis jeg f.eks. var ansat i Region Syddanmark i Vejle, siger Marianne Smedegaard, der aldrig har fortrudt sit jobskifte i 2006 fra Fyns Amt til det nordiske samarbejde. Da jeg fik jobbet, var jeg slet ikke klar over, hvor mange kræfter, der egentlig bliver lagt i det nordiske samarbejde, siger Marianne Smedegaard, som derfor nyder sit job i Sverige trods den lange tur på arbejde. Den nordiske Model NVC er en nyoprettet nordisk institution under Nordisk Ministerråd: Det betyder at jeg er daglig chef for 25 højt kvalificerede medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige, og Finland, der alle har fingeren på pulsen på det sociale område, siger Marianne Smedegaard. NVC er med sine datterinstitutioner Nordisk Ministerråds hovedorgan for at fremme udviklingen inden for det socialpolitiske område i Norden og nærområderne. Vores overordnede opgave er at bidrage til at udvikle den nordiske velfærdsmodel og højne kvaliteten inden for det socialpolitiske område i Norden. Det gør vi ved at initiere nye projekter på det socialpolitiske område, hvor der samarbejdes på tværs af de nordiske lande. Det gør vi også gennem uddannelse, information, fremme af forskningssamarbejde, formidling af forskningsresultater, udviklingsarbejde, netværksopbygning og internationalt samarbejde. Det gælder om at dele og nyttiggøre de enkelte landes erfaringer i et nordisk perspektiv, men også om at bringe de nordiske erfaringer på socialområdet videre ud i verden - først og fremmest til nærområdet, det vil sige landene omkring Østersøen, og i EU, siger Marianne Smedegaard, der mener, at Norden har meget at byde på, fordi vi har fælles kultur og samme mål og regler på mange områder. Ude i verden er man f.eks. meget optaget af Den Nordiske Model, fordi vi har så meget fokus på inkludering og udvikling af det enkelte menneske uanset social status og handicap. Det betyder blandt andet, at vi er meget engageret i de baltiske lande og Nordvest Rusland, hvor NVC har en række projekter, hvor formålet netop er at bringe vores bedste erfaringer videre til andre. Digitalisering er fælles interesse Ligesom i Danmark er digitalisering af den sociale sektor også på dagsordenen i de øvrige nordiske lande. I den sammenhæng ser Marianne Smedegaard også muligheder for, at et samlet Norden kan bringe sig i front internationalt: Det er ikke et område, vi har haft stort fokus på endnu, men behovet for digitalisering er ens i alle de nordiske lande. Udfordringen består jo grundlæggende i at finde måder at understøtte den daglige indsats på, så den kan varetages af færre hænder for færre penge i en tid, hvor borgernes forventninger til de sociale ydelser er stjernehøje og stadigt stigende. Vi skal altså have fundet ud af, hvor vi skal bruge hænderne, og hvor vi med fordel kan bruge arbejdskraftbesparende teknologi. Her er de danske tanker om Social IT spændende. Også fordi vi med de rette it-systemer kan sikre, at nye dokumentationsbehov ikke blot betyder ekstra arbejde for medarbejderne, men rent faktisk kan omsættes til bedre ydelser, når vi kan se, hvad der virker og dermed får sat gang i det pædagogiske udviklingsarbejde i hverdagen. Projekt Vestnorden Hidtil har NVC blandt andet arbejdet med videokonferencer mellem institutioner og eksperter som et middel til at styrke og udvikle den sociale indsats: Vi er meget optaget af at finde nye måder at anvende teknologien på, og i Projekt Vestnorden har vi undersøgt, hvordan ny kommunikations teknologi kan anvendes af familier og ansatte som arbejder med udviklingshæmmede, og hvordan teknologien kan benyttes til kompetenceudvikling i det daglige arbejde, siger Marianne Smedegaard. Projekt Vestnorden er et samarbejde mellem Grønland, Færøerne, Island og med NST, Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø som teknisk ansvarlig. Et andet vigtigt indsatsområde for NVC er videndeling. Her står vi også over for en udfordring, hvor internet og it-teknologien skal hjælpe os. Både i Norge og Sverige har man stærke traditioner for at forske i socialområdet, men problemet er, at den forskningsbaserede viden kan være svær at finde for andre. Her kan teknologien være med til at gøre det lettere for socialarbejderne i de nordiske lande at finde frem til den relevante viden. Vi har faktisk megen viden på socialområdet, men den har kun begrænset værdi, så længe den ikke er let tilgængelig. Viden skal bringes i spil og gøres til en del af hverdagen på de enkelte tilbud, hvor og når der er brug for denne viden. Alene derfor kunne det være interessant at se nærmere på digitalisering af den sociale sektor og Social IT som et tema på nordisk plan, siger Marianne Smedegaard, som 1. maj erstattes i chefstolen af nordmanden Tone Mørk. Hele ideen med det nordiske samarbejde er, at stillingerne er tidsbegrænsede, men jeg har da endnu nogle år foran mig, hvor jeg vil koncentrere mig om de mange spændende projekter, som gennemføres i regi af NVC, og jeg ser frem til at samarbejde med den nye direktør. Allerede i dag er jeg jo på farten med mere end 100 rejsedage om året, så der bliver nok rigeligt at se til uden en direktørtitel også i de kommende år, siger Marianne Smedegaard, konstitueret direktør for Nordisk Velfærdscenter i Stockholm. Læs mere om Nordisk Ministerråd på

8 Bestiller-Udfører-Modtager Bestiller-Udfører-Modtager Dialogbaseret BUM Fagchef for Voksenhandicap og Socialpsykiatri Inge Marie Vestergaard i Ringkøbing-Skjern Kommune Med fagchefen Inge Marie Vestergaard i spidsen delte Ringkøbing-Skjern Kommune deres erfaringer med deltagerne på KL s handicap- og psykiatrikonference i november De præsenterede her værktøjer fra arbejdet med dialogbaseret BUM på handicap- og psykiatriområdet. Vi fangede Inge Marie Vestergaard på konferencen og spurgte bl.a. til hendes visioner for arbejdet med BUM, hun er nemlig meget optaget af, hvordan arbejdet med BUM kan bane vejen for øget dialog mellem udfører- og bestillerledet. Tilbage i 2006 besluttede de fem kommuner, der i dag indgår i Ringkøbing-Skjern Kommune, at begynde arbejdet med dialogbaseret BUM for at højne kvaliteten af visitationerne samt for at udføre opfølgning via 141 handleplaner. De har undervejs været i dialog med Institut for Serviceudvikling (ISU) om udarbejdelsen af en dialogbaseret Bestiller-Udfører-Modtagermodel udviklet specielt til handicap- og psykiatri-området. Sideløbende med projektet har de arbejdet med holdningerne til BUM, og senest er der i den forbindelse gennemført en evaluering af modellen. Ringkøbing-Skjern Kommune er i øjeblikket i gang med opstartskurser i Team Onlines Bosted System. Klar, parat start Det var både centerledere og medarbejdere fra Specialteamet samt øvrigt personale fra centrene, der sad på skolebænken på Rådhuset i Ringkøbing til tre dages opstartskursus i november 2008, da to konsulenter fra Team Online underviste Ringkøbing-Skjern Kommune i Bosted Systemet. I løbet af de første måneder i 2009 vil superbrugerkurser, brugerkurser og grundlæggende IT-kurser følge for resten af personalet inden for Voksenhandicap og Socialpsykiatri. Opstartskurset var planlagt til tre dage, da i alt seks tilbud skulle starte på en gang. De seks tilbud er følgende: Bakkehuset, Center Vest, Center Øst, Skelbæk centret, Socialpsykiatri og Åcenter syd. Desuden deltog personalet fra Specialteamet, fordi det er dem, der udarbejder 141 handleplan samt funktionsudredninger, som ligger til grund for, hvilket tilbud borgeren visiteres til. Team Onlines konsulent Annie Jannsen fortæller, at den store udfordring i forbindelse med opstartskurset var at få de seks forskellige typer tilbud med tilsvarende forskellige arbejdsgange til at passe ind, så der kunne udarbejdes fælles skabeloner, der bl.a. danner grundlag for de personlige udviklingsplaner, som skrives på borgerne. Det gik imponerende hurtigt at komme til enighed om passende skabeloner, siger Annie Jannsen efter et veloverstået opstartkursus i Ringkøbing. Hun forklarer desuden, at for at medarbejderne på de forskellige centre kan kommunikere omkring borgere, som bor i et center og har dagtilbud i et andet center, er der oprettet en extranetadgang, der giver personalet adgang til aktiviteter, handleplaner, mål og delmål, dagbog, fora, dokumenter samt medicinoplysninger på den enkelte borger. I oplægget gjorde du meget ud af at fortælle, at det er vigtigt at få skabt ejerskab hos udførerledet i forhold til BUM. Hvordan gør man det? På første møde, hvor borgeren også deltager, udarbejdes funktionsudredningen, som vedrører borgerens funktionsnedsættelse og ressourcer. På dette møde eller et senere møde påbegyndes udarbejdelsen af 141 handleplan og bestilling. Her opsættes mål for borgeren, herunder borgerens ønsker for sit liv. Det er vigtigt, at man imødekommer den eventuelle forskrækkelse, der måtte være forbundet med BUM. Jeg frygter, at bestilleren anses for en, der sidder i et slot og er hævet over udføreren - det er totalt misforstået. Det er desuden vigtigt, at der fokuseres på indholdet, og at man har en dialog om det. Alle parter har jo et ønske om, at det skal lykkes, siger Inge Marie Vestergaard. Anbefalingerne fra evalueringen af modellen Dialogbaseret BUM fra maj 2008 lyder bl.a. på, at det er vigtigt at bevare den tætte dialog med udførerleddet og at inddrage udførerleddet i læringsprocessen. Desuden efterspørges en opfølgning på bestillingerne. Udføreren har typisk spørgsmål om, hvad der forventes af deres arbejde, og om arbejdet har hjulpet borgeren? Når inddragelsen af udførerledet øges, betyder det, at man kan planlægge, hvad der skal arbejdes med systematisk, og det gavner i sidste ende borgeren, at indsatsen bliver mere mål-? rettet, siger Inge Marie Vestergaard. Det smarte ved Bosted Systemet er, at målene og ønskerne i forhold til 141 handleplanen bliver synlige og tilgængelige på kontaktpersonens startside i systemet. Det gør, at de bliver nærværende og retningsgivende, forklarer Inge Marie Vestergaard. Dine visioner for arbejdet med BUM? Jeg ønsker sammenhæng mellem visitation og normering (penge), siger Inge Marie Vestergaard

9 Brugervenlighed Brugervenlighed E-tilgængelighed: Handicappede overses på nettet af: Birgitte Dalgård Johansen, kommunikationsmedarbejder, Hjælpemiddelinstituttet Claus Thøgersen kan ved hjælp af sin skærmoplæser og sin PDA få informationer om et websites struktur, opbygning og indhold. Er et sites bagvedliggende struktur ikke kompatibel med skærmlæseren, har Claus Thøgersen meget svært ved at få de informationer, han skal bruge, og websitet er ubrugeligt for ham og andre blinde. Trods krav fra EU-kommissionen og retningslinjer fra den danske regering halter det gevaldigt med de danske offentlige websites. Webmaster Søren Aalykke Claus Thøgersen er ved at føre mig ind i sin verden som blind bruger af internettet, og ord som tags, kodestandarder og skærmlæsere trænger sig uafladeligt på. Han surfer rundt på forskellige websites, men langt fra med samme hastighed, som når jeg selv gør det. Strukturen er altafgørende Det er ikke helt nemt at forstå, hvad Claus Thøgersen laver, når han forsøger at danne sig et overblik over et website. Sider som dr.dk s forside er meget svære at overskue, men de kan da heldigvis det med overskrifterne, fortæller han. Det hele drejer sig faktisk om struktur. Ligger der en ordentlig gennemtænkt struktur bag websitet, så kan skærmoplæseren finde rundt. Overskrifterne skal være tagget H1, og ikke H2 eller H3, fordi det nu ser smartest ud i fonten. Hvis overskrifterne er rigtigt tagget, så starter skærmlæseren der, og er resten af teksten tagget rigtigt, det vil sige i den rigtige rækkefølge tag 1, tag 2, tag 3 osv., ja, så er det til at finde rundt, forklarer Claus Thøgersen. Han bevæger sig videre på nettet, men bliver stoppet af et pdf-dokument. Pdf-filer kan forholdsvist simpelt laves sådan, at skærmlæseren kan læse dem op. Men mange er utilgængelige, fordi der ikke tænkes på tilgængelighed. Tilgængelighed til pdf-filer er problematisk, fordi de eneste officielle retningslinjer for fremstilling af filerne forudsætter, at man anvender Adobes værktøjer. Men pdf-filer kan fremstilles med mange andre værktøjer end Adobe, særligt i store organisationer, der ikke bare bruger standard software. Hvad nytter det så at henvise dem til de tekniske retningslinjer intet som helst! Pdf i sig selv er en standard, men tilgænge lighed kræver noget ekstra, som kun Adobe selv har en løsning på. Det er derfor, vi er så opmærksomme på, at pdf-filer er problematiske, og på at man ikke bare ukritisk kan bruge dem på nettet, fortæller Claus Thøgersen. Det kan være svært for en ikke-blind at sætte sig ind i, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Derfor er det også vigtigt, at virksomheder og offentlige instanser konsulterer forskellige bruger grupper og går i dialog med dem, når et website skal testes eller bygges op. Claus Thøgersen sidder af og til selv med ved bordet, når Århus Kommune og Midttrafik skal have gode råd om tilgængelighed for blinde. Fastlæg en tilgængelighedspolitik Hovedprincippet i web-tilgængelighed er, at alle skal kunne få al den information som et givent website tilbyder. Dvs., at bruger man f.eks. et lydklip, så skal man samtidig gøre den information tilgængelig på anden vis for døve og hørehæmmede, eller er der billeder, skal der laves en alt-tekst, så blinde også ved, hvad der er på billedet. Ligesom Claus Thøgersen giver gode råd om tilgængelighed, kan man også søge råd hos tilgængelighedsrådgiverne Sensus. De har udarbejdet redskaber til at sikre, at man får et tilgængeligt website. Det drejer sig først og fremmest om at få fastlagt en intern tilgængelighedspolitik, så alle arbejder i samme retning. Søren Aalykke, webmaster ved Hjælpemiddelinstituttet, udtrykker det således: Det er sjældent webmasteren, der producerer alt indhold til et website. Derfor er det vigtigt, at der er konsensus om, hvilke principper man arbejder efter i den bredere medarbejdergruppe, som producerer indholdet. Søren Aalykke oplever at webmastere generelt ikke er særligt oplyste om personer med funktionsned sættelsers særlige behov på nettet. Ofte er det heller ikke webmasteren selv, der programmerer, så vedkommende har svært ved at være garant for tilgængelighed på det pågældende website. Fra flere sider f.eks. fra EU og den danske regering lægges der op til, at samfundet skal være et e-samfund, og at flere og flere ting skal ordnes via nettet. Hvis der så er en gruppe mennesker, som bliver afskåret fra at agere i og interagere med det offentlige, så bliver vores demokrati bragt i fare, lyder det fra Søren Aalykke. Tilgængelighed er ikke nødvendigvis dyrere I forbindelse med en undersøgelse af tilgængeligheden til offentlige websites spurgte man indkøbere, udviklere og beslutningstagere om, hvor meget de troede udgifterne ville stige, hvis tilgængelighedskravene skulle opfyldes. En tredjedel af de adspurgte mente, at merudgifterne ville blive under 10%, mens godt halvdelen mente, at det ville blive 10-30% dyrere. Søren Aalykke forsøger at nuancere disse opfattelser: Generelt har folk en forestilling om, at det er meget dyrt at lave et website tilgængeligt, men det er en sandhed med modifikationer. Indtænkes tilgængelighed fra starten bliver det ikke så dyrt, forklarer Søren Aalykke. De fleste større websites i Danmark er baseret på et CMS (Content Management System). Hvis tilgængelighed er tænkt ind i et CMS fra starten, så får man meget forærende. Derfor ser Søren Aalykke også tilgængelighedspolitikken som noget, der bør gå forud for udviklingen af ethvert nyt website eller tilføjelse af indhold til et eksisterende. Også for udviklernes egen skyld. Det er klart, at det tager lidt længere tid, når man skal tjekke, om man lever op til de forskellige tilgængelighedskrav, men har man nogle principper, man arbejder ud fra, så behøver det ikke blive så omstændeligt, siger Søren Aalykke. Han mener ikke, at man kan undskylde den dårlige tilgængelighed på internettet med, at den teknologiske udvikling går for hurtigt til, at man kan nå at gøre de nye muligheder tilgængelige for personer med funktionsnedsættelse eller, at det er for dyrt. Lars Ballieu fra Sensus bakker op. Han mener, at det er en rigtig god idé for offentlige myndigheder at levere tilgængelige løsninger. De skaber dermed mulighed for, at mennesker med særlige behov, f.eks. handicappede og ældre, kan betjene sig selv på internettet. Det er sandsynligvis samtidig de grupper, som har den største kontakt til den offentlige sektor. Omkostningerne kan derfor tjene sig selv ind, ved at det er billigere at vedligeholde og drive netsteder og andre IT-løsninger, som overholder accepterede standarder, og ved at det øger selvbetjeningen blandt alle borgere. Begge dele er højst sandsynlige, hvorfor man næppe kan argumentere, at tilgængelighed er for dyrt, siger Lars Ballieu. Tilgængelighed et krav Siden 1. januar 2008 har det været obligatorisk, at offentlige websites skal leve op til nogle tilgængelighedskrav, som er defineret i WCAG-standarden. Det vil sige, at alle offentlige websites, der er udviklet i år bør være tilgængelige. Allerede da strukturreformen trådte i kraft 1. januar 2007, stod det klart, at dette krav var på vej, så det ville være oplagt, at de nye, sammenbragte kommuners websites var tilgængelige. Men det er desværre ikke tilfældet, viser en ny rapport fra IT- og Telestyrelsen. Resultaterne viser bl.a. at kun 14 ud af de 234 websites, som Sensus har testet tilgængeligheden på, er vurderet til at have en god tilgængelighed. Læs mere om de åbne standarder og kortlægning af offentlige hjemmesider på IT- og Telestyrelsens website: Her finder du også en vejledning i, hvordan tilgængelighedskravene opfyldes samt praktiske tips til implementering og drift. E-tilgængelighed i praksis Hjælpemiddelinstituttet anbefaler: 1 Lav ikke tekst om til grafik. 2 Giv mulighed for skalering af tekst. 3 Angiv alt-tekst til billeder. 4 Brug ikke tabeller til præsentation og layout. 5 Husk at sikre tilgængelighed i filer til download. 6 Sørg for alternativer til lyd og billeder. 7 Undgå musebaserede drop-down menuer til navigation. 8 Angiv korrekt og entydigt mål for link. 9 Sørg for, at alternative browsere kan anvende websitet korrekt. 10 ) Advar brugeren, hvis du bruger pop-up-vinduer. 11 Sørg for tilstrækkelig kontrast mellem tekst og baggrund. 12 Anvend ikke farver, som giver problemer for farveblinde. Århus Kommune på rette kurs I Århus Kommune har man en klar målsætning: Kommunens kommende website skal leve op til de nye obligatoriske krav til offentlige hjemmesiders tilgængelighed, som de refereres af Kompetencecenter IT for alle (KIA). For at planen skal lykkes, kræver det en indsats på mange fronter. Borgmesterens Afdeling er f.eks. i dialog med Danske Handicaporganisationer omkring udviklingen af siden for netop at sikre, at der tages et vidtgående hensyn til borgere med funktionsnedsættelse. Målet er, at borgere med nedsat funktionsevne ud fra egne præmisser skal kunne benytte den web-baserede kommunikation og service fra kommunen på lige fod med andre borgere. Det betyder, at hjemmesiden skal være tilgængelig for mennesker med handicap, der benytter forskellige former for kompenserende hjælpemidler. På baggrund af viden indhentet på hjemmesiden får alle kommunens borgere hermed et redskab til at deltage i demokratiske processer og handle i forhold til at kunne påvirke egen livssituation. Århus Kommunes nye hjemmeside lanceres primo 2010, der med garanti vil overholde WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) for tilgængeligt webdesign på niveau AA. Kom og hør Århus Kommune fortælle om deres erfaringer og udfordringer på web-tilgængelighedskonferencen 9. juni 2009, hvor der bliver sat fokus på den digitale tilgængelighed. Om Hjælpemiddelinstituttet / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Faktabox / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Faktabox / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Faktabox / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Faktabox Hjælpemiddelinstituttet er et landsdækkende videncenter og en del af den nationale videns- og specialrådgivnings organisation (VISO). Vi udvikler og formidler viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til at inkludere og skabe bedst mulige vilkår i samfundet for mennesker med funktionsnedsættelser. Læs mere

10 Virksomhedsportræt Virksomhedsportræt Autisme-virksomhed med stort SPECIALISTERNE, hvor de fleste medarbejdere har en autismediagnose, har haft stor mediebevågenhed. De har haft fornemt besøg af bl.a. EU's Beskæftigelseskommissær, Velfærdsminister Karen Jespersen og vores egen Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Den overvældende interesse fra mediernes side skyldes, at SPECIALISTERNE er den hidtil eneste af sin slags i verden. Der har allerede vist sig at være stor udenlandsk efterspørgsel på deres koncept - indtil videre har de fået 44 henvendelser fra interesserede lande. Heartcore - idealisme og forretning Virksomhedens mission er at anvende autismens karaktertræk positivt til løsning af værdifulde internationalt Potentiale På femte år har IT-firmaet SPECIALISTERNE succes med at udnytte spidskompetencerne hos personer med autisme til testopgaver. Konceptet skal nu udbredes på internationalt plan. opgaver for erhvervslivet på markedsmæssige vilkår. Især det med at agere på lige vilkår med resten af erhvervslivet ligger den administrerende direktør Lisbeth Zornig Andersen meget på sinde. Det tænder mig at kunne anvende markedskræfterne og samtidig kunne gøre en god gerning, hvor jeg kæmper for at skabe jobs til personer med en autismediagnose. Hvad angår fakturering og salg af ydelser, er vi ikke forskellige fra andre IT-virksomheder, siger Lisbeth Zornig Andersen og fortæller, at disciplinen kaldes heartcore vi tjener penge for at sikre arbejdspladser til mennesker med autisme og det vil sige, at profitten bliver et middel til at nå målet. Hun tilføjer, at de jævnligt får tilkendegivelser fra pårørende til mennesker med autisme, der roser SPECIALISTERNEs initiativer. Det giver håb at arbejde i en virksomhed som vores, mener Lisbeth Zornig Andersen. Dygtige testere Stifteren Thorkil Sonne modtog Årets Autismepris i 2004, hvilket da også vidner om, at hans initiativ foruden at være en god forretning vækker begejstring hos personer med autisme og deres pårørende. Han har selv problematikken tæt inde på livet som far til en søn med autisme-diagnose. Fremtidsudsigterne ser normalt dystre ud for disse mennesker, der kan se frem til et skånejob eller et liv på førtidspension. Ingen har før Thorkil Sonne tænkt på at udnytte autismens karaktertræk, som ofte er fødte testere af soft- og hardware. Lisbeth Zornig Andersen peger på den finansielle sektor og bogholderi som brancher, hvor man med fordel også kan bruge autister, som har præferencer for den logisk matematiske måde at tænke på. Mennesker med autisme er oplagt arbejdskraft i brancher, hvor tal og logik er involveret, og hvor det at håndtere, validere og vedligeholde komplekse data betragtes som spidskompetencer, forklarer Lisbeth. Til forskel fra Thorkil Sonne har Lisbeth Zornig Andersen ikke selv haft personlig berøring med mennesker med autisme, før hun begyndte sit arbejde hos SPECIALISTERNE. Tværtimod havde hun et stereotypt billede af mennesker med autisme ligesom de fleste andre, men hun er siden blevet klogere. Jeg havde selv den opfattelse, at mennesker med autisme havde svært ved at skabe sociale relationer, men de viser empati og følelser, så snart de føler sig trygge. Man skal vide, at mange af dem er sårbare og har lidt mange nederlag, inden de kommer til os, når samfundet har stemplet dem som utilpasset og mærkelig. Det er en af grundene til, at det er tydeligt at se, hvor meget det betyder for dem at få et arbejde, når det lykkes hos os, fortæller Lisbeth. Varieret arbejdsdag Selvom Lisbeth Zornig Andersen har været vant til travle arbejdsdage fra sin tidligere ansættelse hos KMD, vidner hendes nuværende kalender om et ikke helt almindeligt direktørjob. På en ganske almindelig tirsdag har hun sin kalender fyldt med to interviews, et kundebesøg hos en IT-virksomhed og et møde med en LEGO-direktør. Hun mener selv, at det kan være svært at prioritere i et travlt arbejdsliv. For der skal også være tid til at drage omsorg og støtte for specialisterne. Det er essentielt for Lisbeth at kunne prioritere at spørge en af de diagnosticerede medarbejdere om han f.eks. vandt skakturneringen forleden. Mennesker med autisme har nemlig også brug for støtte og sparring fra 16-8, og er der først taget hånd om deres privatliv kan de også fungere i arbejdslivet, mener Lisbeth. Det er da også ét af de ansvarsområder, som SPECIALISTERNE påtager sig, og som andre IT-virksomheder ikke behøver at bekymre sig om. Det er én af grundene til, at de har ansat socialpædagoger, der støtter medarbejderne i forhold til at få struktureret en hverdag, hvor regningerne er betalt, og der er købt ind. Lisbeth lægger i den forbindelse heller ikke skjul på, at det kræver ekstra ressourcer at bruge specialister som arbejdskraft. Samarbejdspartnere En central del af SPECIALISTERNEs arbejde er at foretage en arbejdsevnevurdering af den enkelte ansøger, den er nemlig udgangspunktet for at skaffe job til mennesker med autisme. Lisbeth forklarer, at når en kunde henvender sig med en datahåndteringseller testopgave, går de straks i gang med at klarlægge opgavens karakter og finde et match blandt konsulenterne. Her kommer arbejdsevneafklaringen ind i billedet, hvor SPECIALISTERNEs pædagoger og erfarne IT-folk i forbindelse med et 5-måneders afklaringsforløb iagttager, hvordan personen tilgår en opgave og holder øje med koncentrationsevnen. Vurderingen foretages ud fra stillede opgaver og arbejdssituationer. Når den rette konsulent er fundet til at løse opgaven, vil konsulenten i de fleste tilfælde få en arbejdsplads hos SPECIALISTERNE evt. med placering som konsulent ude hos kunden. For at sikre de bedst mulige arbejdsbetingelser for deres ansatte holder SPECIALISTERNE foredrag hos kunden om autisme og om den pågældende konsulents personlighed for at sikre at arbejdsgiveren ved så meget om medarbejderen som muligt, og på den vis kan sikre at vedkommende trives på arbejdspladsen. Helt Om SPECIALISTERNE op mod 2/3 af SPECIALISTERNEs medarbejdere arbejder ude hos kunderne, og det kræver da også samarbejde og ekstra ressourcer fra begge parter for at løfte opgaven, indrømmer Lisbeth. Mennesker med autisme har nemlig en væsentlig lavere stresstærskel end andre mennesker, og som følge heraf har de også et højt sygefravær, forklarer hun. For at få nedbragt sygefraværet opfordrer SPECIALISTERNE deres kunder til at være særligt opmærksomme på konsulenternes humør og arbejdsevne. Hvis projektlederne får mistanke om, at der kan være noget galt, tager de med det samme ud til kunden, og undersøger om der er noget, der kan ændres, så konsulenten får det bedre. Lego-laboratoriet IT-firmaet SPECIALISTERNE arbejder for at skabe jobs til personer med en autismediagnose. 38 ud af deres 55 medarbejdere har en autismediagnose. De arbejder med dataregistrerings- og testopgaver Dagens møde med LEGO-direktøren skyldes et projekt, som Lisbeth Zornig Andersen forventer sig meget af. Det gælder et projekt med LEGO mindstorm robotter, hvor SPECIALISTERNE kan bidrage med deres gode erfaringer, hvor de bruger robotten som et afklaringsredskab over for personer med autisme. Der er i autismeforskningen visse indikationer på, at børn med autismediagnose har en overhyppighed af interesse for LEGO. Lisbeth forklarer, at LEGO er velegnet til mennesker med autisme, fordi, der er noget kendthed over produktet, og vigtigst af alt handler det om struktur og om at samle. Mennesker med autisme finder ifølge Lisbeth konstruktørrollen meget tiltalende. SPECIALISTERNE bruger LEGOs produkt til at teste nye ansøgeres flair for teknik i afklarings forløbet og for at undersøge, hvordan de går i gang med en opgave. Lisbeth forklarer, at nogle læser vejledning inden de går i gang, mens andre straks går i gang med at eksperimentere, bygge og programmere. Hun tror dog på, at LEGOklodserne muligvis også kan være et redskab, når det gælder social træning, hvor det at bygge sammen forbedrer personer med autismes sociale kompetencer. Hvis projektet sammen med LEGO lykkes er SPECIALISTERNE igen med til noget nyt, som ikke er set før. Både LEGO-direktøren og Lisbeth er meget engageret i projektet og mener, at samarbejdsmodellen kan formidles på verdensplan. af soft- og hardware hos anerkendte virksomheder som f.eks. TDC og e-boks. For nylig har SPECIALISTERNEs stifter Thorkil Sonne omlagt firmaets ejerstruktur således, at firmaet nu drives som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål for specialistpersonligheder

11 KL s Sociale temamøde Temamødet 2009 sætter fokus på forebyggelse i bred forstand. Forebyggelse er blevet et centralt tema, der giver kommunerne nye forpligtelser, både fagligt og økonomisk, men samtidig skaber mulighed for at tænke social- og sundhedspolitik på nye måder og i nye sammenhænge. Maj Hvilke erfaringer har vi med forebyggelse i det sociale arbejde? Hvordan får vi socialområdet og de nye sundhedsopgaver til for alvor at spille sammen? Og hvad kommer Forebyggelseskommissionens forslag til at betyde for kommunerne? Disse og mange flere emner sættes til debat i Aalborg. Socialt Leder Forums Landsmøde Temaet på Socialt Leder Forums Landsmøde 2009 er innovativ ledelse. Bestyrelsen har i år set konkret og praktisk på, hvordan man som leder i et aktivitets- og botilbud i en kommune eller en region kan fremme en anderledes tilgang til ledelse. Det kan være, at det netop ikke drejer sig om de mange små løbende forbedringer af hverdagens rutiner, men om den radikalt anderledes måde at gøre tingene på. Til gengæld kan revolutioner sagtens begynde i detaljen eller på et afgrænset område, lyder det i oplægget fra Socialt Leder Forum. Der vil desuden være faglige oplæg og mulighed for at dyrke fællesskabet og skabe nye netværk. Marts

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO Ringkøbing-Skjern Kommune Dagsorden Præsentation Lidt om kommunen Organisationsplan Ændret syn på borgeren Voksenudredningsmetoden Faglige

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Styringsparadigme på det specialiserede voksenområde.

Styringsparadigme på det specialiserede voksenområde. Sagsnr.: 2016/0011489 Dato: 13. september 2016 Titel: Styringsparadigme på det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Styringsparadigme på det specialiserede voksenområde. Dette

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI INTRO TILGÆNGELIGHED SKABER LIGE MULIGHEDER MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal fremme personer med handicaps muligheder for at anvende vores tilbud, produkter og

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Forstander Svend Erik K. Sørensen Opholdsstedet Broager Bestyrelsesformand Eigil Mørck Fonden Broager Afdelingsleder

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere