pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304"

Transkript

1 Page 1 of Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis ingen af dem angives, vises/genereres statistik for hele registreringsperioden. NB! Klik kun én gang på knappen og vent til statistikken bliver vist. Jobcenter Herning - statistik Fra dato (dd-mm-åååå) Til dato (dd-mm-åååå) Hent statistik Datafil til download - klik her - vælg "Gem" - gem på pc - åbn Excel - Åbn fil fra Excel Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering Borgerens højeste fuldførte uddannelse Dato for visitation til projekt for sygedagpengemodtagere Har ikke afsluttet folkeskolen 1 Folkeskole 42 Gymnasial uddannelse 13 Erhvervsfaglig uddannelse 146 Videregående uddannelse Dato for sygemelding (første dag) Hvad er sygefraværets årsag 44. Er borgeren i job eller ledig på tidspunktet for visitation til projektet 6. Hvis den sygemeldte er i job - Har den sygemeldte haft kontakt til egen arbejdsplads inden første samtale i jobcentret 34 Bevægeapperatsygdom (ryg, knæ, skuldre o.a.) 13 Hjerte- og kar sygdom 2 Mave- tarm sygdom 1 Sygdom i nervesystemet (eksempelvis sclerose) 1 Kræftsygdom Apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen (slagtilfælde)) Ulykkestilfælde Anden fysisk lidelse 8 Depression 184 Stressrelateret eller nervøs lidelse 142 Angstlidelse 22 Personlighedsforstyrrelse eller psykisk udviklingsforstyrrelse (eks. psykose, borderline syndrom eller ADHD) Anden psykisk lidelse 12 Sociale forhold (eks. misbrug, problemer i familien o.a.) Uafklaret Borgeren er i job 149 Borgeren er i job men opsagt 48 Borgeren er ledig gang gange 69

2 Page 2 of Hvis den sygemeldte er ledig - Har den sygemeldte haft kontakt til A-kasse inden den første samtale i jobcentret 8. Har den sygemeldte haft kontakt til sundhedssystemet inden første samtale i jobcentret 9. Har jobcentret indhentet lægeoplysninger for borgeren 1. I hvor høj grad skyldes sygemeldingen arbejdsrelaterede forhold, som der skal tages hensyn til ved tilbagevenden til job 11. Har den sygemeldte tidligere (før denne aktuelle sygemelding) været sygemeldt i over 8 uger inden for de seneste 2 år 12. Hvad viser denne første samtale om behov for afklaring og indsats Flere end 3 gange 44 Nej, den sygemeldte har ikke haft kontakt til arbejdspladsen gang gange 16 Flere end 3 gange 2 Nej, den sygemeldte har ikke haft kontakt til A-kassen 81 Ja, i forbindelse med undersøgelse hos praktiserende læge Ja, i forbindelse med behandling hos praktiserende læge Ja, for at få mulighedserklæring eller friattest hos praktiserende læge Ja, øvrige sundhedssystem for undersøgelse/udredning 34 Ja, øvrige sundhedssystem for behandling 83 Andet 27 Nej, borgeren har ikke haft kontakt til sundhedssystemet Ja, hos borgerens egen læge 284 Ja, hos lægekonsulent eller sociallæge 2 Ja, i det øvrige sundhedssystem 27 Nej, jobcentret har ikke indhentet lægeoplysninger for borgeren 6 34 I høj grad 11 Delvist 76 I mindre grad 41 Slet ikke 7 Ved ikke Ja 9 Nej Behov for beskæftigelsesmæssig afklaring 39 Behov for beskæftigelsesmæssig indsats 137 Behov for helbredsmæssig afklaring 134 Behov for behandling 16 Behov for social afklaring 1 Behov for social indsats 1 Behov for koordinering med andre kommunale aktører ifm. afklaring og/eller indsats Behov for koordinering med aktører i sundhedssystemet (eks. egen læge, speciallæge o.a.) ifm. afklaring og/eller indsats Behov for koordinering med virksomhed/arbejdsplads ifm. afklaring og/eller indsats Behov for koordinering med fagforening/a-kasse Behov for koordinering med andre aktører end de nævnte Der er brug for yderligere samtale med borgeren inden behovet for afklaring og indsats kan klarlægges 2. Registrering Dato for færdiggørelse af opfølgningsplanen Hvor hyppig kontakt (samtaler) har der været mellem borger og jobcenter eller andre der har ansvaret for den borgerrettede indsats, fra visitation til opfølgningsplanen var udarbejdet 263 Der har været en samtale (ved visitation til projektet) 6 Der har været 2 samtaler 124 Der har været 3 eller flere samtaler 79

3 Page 3 of Er der fastsat en forventet dato for følgende i opfølgningsplanen: 4. I hvor høj grad har borgeren været inddraget i udarbejdelsen af opfølgningsplanen. I hvor høj grad har arbejdsgiver/virksomhed været inddraget i udarbejdelsen af opfølgningsplanen 6. Hvilke aktører har været inddraget i den koordinerede afklaring i forbindelse med udarbejdelse af opfølgningsplanen 26 Hel raskmelding 17 Delvis raskmelding 7 Påbegyndelse af virksomhedsforløb 18 Nej, ingen fastsatte datoer I høj grad 239 Delvist 22 I mindre grad 1 Slet ikke I høj grad 41 Delvist 23 I mindre grad 14 Slet ikke Arbejdsgiver/virksomhed 61 Andre kommunale aktører 26 A-kasse/fagforening 4 Egen læge 173 Speciallæge (somatisk) 1 Speciallæge (psykiatrisk) 2 Psykolog 39 Erhvervspsykolog 3 Ergoterapeut/fysioterapeut 1 Anden aktør 46 Øvrige 27 Der har ikke været inddraget aktører ifm. afklaring og udarbejdelse af opfølgningsplanen 7. Indeholder opfølgningsplanen en beskrivelse af: Hvilke aktiviteter, indsatser og mål indgår i opfølgningsplanen Mål for opfølgningen 218 Den konkrete opfølgningsindsats 127 Borgerens egen indsats 163 Beskrivelse af behandlingsindsats 113 Oplysninger om lægeerklæringer 1 Prognose, herunder forventet hel eller delvis raskmelding Tidspunkter for opfølgningssamtaler 9 Borgerens egen vurdering af borgerens situation og kommentarer til opfølgningsforløbet Gradvis tilbagevenden til egen arbejdsplads gennem delvis raskmelding Gradvis tilbagevenden til egen arbejdsplads gennem virksomhedspraktik Tilpasning af jobfunktion på egen arbejdsplads 16 Indslusning på ny arbejdsplads via virksomhedspraktik 13 Indslusning på ny arbejdsplads vis job med løntilskud Afklaring af fremtidigt jobområde/jobfunktion via virksomhedspraktik Afklaring af fremtidigt jobområde/jobfunktion via job med løntilskud Brug af hjælpemidler på arbejdspladsen (IT-rygsæk, særlig indretning af arbejdspladsen o.a.) Anden beskæftigelsesmæssig afklaring/indsats 9 Helbredsmæssig afklaring 121 Korterevarende behandling 63 Længerevarende behandling 46 Indsats ift. sociale problemstillinger 7 Koordinering med andre kommunale aktører (social, sundhed, handicap o.a.)

4 Page 4 of Hvilke aktører skal inddrages i implementeringen af opfølgningsplanen Koordinering med aktører i sundhedssystemet (eks. egen læge, speciallæge o.a.) Koordinering med fagforening/a-kasse 6 Koordinering med andre aktører end de nævnte 22 Andre indsatser Arbejdsgiver/virksomhed 111 Andre kommunale aktører (social, sundhed, handicap o.a.) A-kasse/fagforening 7 Egen læge 23 Speciallæge (somatisk) 2 Speciallæge (psykiatrisk) 3 Psykolog 4 Erhvervspsykolog 1 Ergoterapeut/fysioterapeut Anden aktør 7 Øvrige 42 Der er ikke planlagt inddragelse af aktører ifm. implementering af opfølgningsplanen 3. Registrering 1. Er de planlagte indsatser gennemført indtil opstart af virksomhedsforløb 2 1 De planlagte indsatser er gennemført 118 Der har været iværksat yderligere indsatser end planlagt Der har været iværksat færre indsatser end planlagt 2 2. Er de planlagte aktører blevet inddraget Kun de planlagte aktører er inddraget 18 Der er inddraget flere aktører end planlagt 18 Der er inddraget færre aktører end planlagt 3 3. Er i opfølgningsplanen blevet fulgt 4. Er borgeren delvist raskmeldt, i virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Dato for start af delvis raskmelding/virksomhedspraktik 6. Hvor hyppig kontakt (samtaler) har der været mellem borger og jobcenter eller andre der har ansvaret for den borgerrettede indsats, fra visitation til delvis raskmelding eller virksomhedsforløb for borgeren 7. Arbejdstid (antal timer) ved opstart af virksomhedsforløb (delvis raskmelding, virksomhedspraktik eller job med løntilskud) 8. Er borgeren tilknyttet en støtteperson/mentor (der eksempelvis hjælper med koordinering af indsatser eller introduktion på arbejdspladsen) Tidsplanen er overholdt 97 Forløbet er gennemført på kortere tid end angivet i Forløbet er gennemført over længere tid end angivet i 9 27 Borgeren er delvist raskmeldt på egen arbejdsplads 72 Borgeren er vendt tilbage til egen arbejdsplads i virksomhedspraktik Borgeren er i virksomhedspraktik på en anden arbejdsplads end der, hvor borgeren er ansat Borgeren er ledig og startet i virksomhedspraktik 39 Borgeren er ledig og startet i job med løntilskud 1 17 Der har været en samtale (ved visitation til projektet) 6 Der har været 2 samtaler 22 Der har været 3 samtaler 27 Der har været 4 samtaler 31 Der har været eller flere samtaler Under 1 timer 24 1 til 2 timer til 3 timer 14 Over 3 timer 1 Ja, støtteperson/mentor på arbejdspladsen 24

5 Page of Bruges de handicapkompenserende ordninger i forbindelse med virksomhedsforløbet 1. Er der andre indsatser i gang for borgeren sideløbende med virksomhedsforløbet 11. Er der iværksat midlertidig eller permanent tilpasning af arbejdstid, arbejdsopgaver o.a. i virksomhedsforløbet Ja, støtteperson/mentor udenfor arbejdspladsen (eksempelvis i jobcentret) Nej Ja, personlig assistance 1 Ja, hjælpemidler 1 Nej Ja, jobsøgning Ja, netværkstilbud med andre sygemeldte borgere 11 Ja, støttetilbud på eller udenfor arbejdspladsen (mentor, bostøtte, støtte/kontaktperson o.a.) Ja, generel sundhedsindsats (motion, kostvejledning o.a.) Ja, genoptræning hos fysioterapeut/ergoterapeut o.a. 1 Ja, psykologsamtaler 3 Ja, undersøgelse hos egen læge 18 Ja, behandling hos egen læge 69 Ja, psykiatrisk udredning/behandling 21 Ja, somatisk udredning/behandling 3 Ja, misbrugsbehandling 3 Ja, andet 29 Nej Ja, midlertidig tilpasning af arbejdstid 13 Ja, permanent tilpasning af arbejdstid Ja, midlertidig tilpasning af arbejdsopgaver 64 Ja, permanent tilpasning af arbejdsopgaver Anden form for tilpasning (eksempelvis afklaring af behov for hjælpemidler, mentorstøtte o.a.) Nej, der er ikke iværksat tilpasning Registrering 161 Om implementering af opfølgningsplanen 1. Er de planlagte indsatser (som opfølgningsplanen så ud ved 2. registrering) blevet gennemført, eller er der sket ændringer 2. Er de planlagte aktører (som opfølgningsplanen så ud ved 2. registrering) blevet inddraget, eller er der sket ændringer? 4 1 De planlagte indsatser er gennemført 12 Der har været iværksat yderligere indsatser end planlagt Der har været iværksat færre indsatser end planlagt Kun de planlagte aktører er inddraget 111 Der er inddraget flere aktører end planlagt 7 Der er inddraget færre aktører end planlagt Er i opfølgningsplanen blevet overholdt? 1 Afmelding fordi borgeren er helt raskmeldt og i job (For afmelding af andre årsager - gå længere ned af siden) Tidsplanen er overholdt 92 Forløbet er gennemført på kortere tid end angivet i Forløbet er gennemført over længere tid end angivet i 1. Dato for afmelding Har borgeren været delvist raskmeldt som led i tilbagevenden til job Ja 3 Nej Hvilken arbejdsplads er borgeren i job på 73 Borgeren var i job ved sygemeldingens start, og er fastholdt på samme arbejdsplads Borgeren var i job ved sygemeldingens start, men er skiftet til en ny arbejdsplads nu Borgeren var ledig ved sygemeldingens start, og er indsluset på en ny arbejdsplads

6 Page 6 of Arbejder borgeren indenfor samme branche som før sygemeldingen/i seneste job. I hvor høj grad løser borgeren samme type arbejdsopgaver som før sygemeldingen/i seneste job 6. Er der sket tilpasning/modifikation af borgerens jobfunktion 7. Hvis der er sket tilpasning - Er tilpasningen tidsbegrænset eller varig Afmelding af andre årsager end hel eller delvis raskmelding og i job Ja 68 Nej I høj grad 4 Delvist 1 I ringe grad 1 Slet ikke 6 Ingen tilpasning af jobfunktion 39 Aftale mellem arbejdsgiver og borger om fritagelse for bestemte arbejdsopgaver eller ændret jobindhold uden offentligt tilskud Aftale mellem arbejdsgiver og borger om deltid/nedsat arbejdstid uden offentligt tilskud Aftale mellem borger og arbejdsplads efter de sociale kapitler Brug af handicapkompenserende ordninger (enten personlig assistance på arbejdspladsen eller hjælpemidler) 6 aftale hvor kommunen betaler sygedagpenge fra første sygedag Andet 14 Tilpasningen er tidsbegrænset 1 Tilpasningen er varig 1 1. Dato for afmelding 9 2. Årsag til afmelding 96 Borgeren er startet i uddannelse Sygdom der umuliggør deltagelse i et aktivt forløb 8 Barsel 2 Flytning til anden kommune Borgerens arbejdsevne er så lav, at borgeren indstilles til førtidspension eller fleksjob Manglende deltagelse i projektforløbet på grund af fravær Manglende deltagelse i projektforløbet på grund af manglende motivation Andet 7 Borgeren er delvist raskmeldt og i job ved projektperiodens udløb Borgeren er fuldt eller delvist raskmeldt, men ikke i job ved projektperiodens udløb Borgeren er fortsat sygemeldt ved projektperiodens udløb Raskmeldt til A-kasse/ledighed 61 Spring i registrering Borgeren springer i standardforløbet (1. samtale ved visitation, 2. opfølgningsplan, 3. virksomhedsforløb, 4. afmelding), fordi: Borgeren er fuldt raskmeldt og i job - før opfølgningsplanen er færdiggjort og uden forudgående virksomhedsforløb (direkte fra 1. til 4. registrering) Borgeren fuldt raskmeldt og i job - efter opfølgningsplanen er færdiggjort men uden et forudgående virksomhedsforløb (direkte fra 2. til 4. registrering) Borgeren er afmeldt uden at være i job - uden at have fået lavet en opfølgningsplan og uden et virksomhedsforløb (direkte fra 1. til 4. registrering) Borgeren er afmeldt uden at være i job - efter at have fået udarbejdet en opfølgningsplan men uden et virksomhedsforløb (direkte fra 2. til 4. registrering) Discus Kontakt: top

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask E V A L U E R I N G ARBEJDSLIV, STRESS OG DEPRESSION - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask Indholdsfortegnelse Resumé...

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere