Evaluering af ernæringsvejledning målrettet daginstitutionerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af ernæringsvejledning målrettet daginstitutionerne"

Transkript

1 Evaluering af ernæringsvejledning målrettet daginstitutionerne Rammerne har stor indflydelse på, hvor nemt og hvor oplagt det er, at opføre sig mere sundhedsfremmende. Citat af Bjarne Brun Jensen, professor i miljø- og sundhedspædagogik Udarbejdet af Sundhedsfremmegruppen, september

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Indledning Baggrund Formål Mål Målgruppe Indsats: Kostvejledningstilbud til institutionerne Evaluering af indsatsen fra Institutionernes behov for viden og kostvejledning Forskellige mad- og måltidspolitikker i institutionerne Servering af sukkerholdige mad- og drikkevarer Institutionernes holdning til økologi Diskussion og konklusion Referencer

3 Sammenfatning Furesø Kommunes Sundhedsfremmegruppe har i perioden fra 2008 til 2010 haft en sundhedsfremmende indsats målrettet børneinstitutioner for børn fra 0-6 år. Formålet har været at arbejde frem mod at alle børn i Furesø Kommunes daginstitutioner tilbydes de samme sundhedsfremmende ernæringsmæssige rammer at vokse op i. Indsatserne har dels bestået af vejledning af personalet i de enkelte institutioner, undervisning af større personalegrupper og forældre, samt udarbejdelse af materialer om ernæring til børn og om rammesætning for mad og måltider. Sundhedsfremmegruppens ernæringsvejleder har deltaget i udarbejdelsen af Børneområdets mad og måltidspolitik for dagtilbud 0-6 år. Disse indsatser har betydning for børns generelle sundhed nu og på sigt, samt betydning for at reducere social ulighed i sundhed. Indsatserne har været frugtbare og har bl.a. haft til følge at sukkermængden, som kommunens børn tilbydes i institutionerne, er blevet mindre. Børn- og Ungeforvaltningens udgivelse af en fælles mad- og måltidspolitik for 0-6 års børn i dagtilbud i Furesø Kommune primo 2010 har bidraget til en højere grad af ensretning af daginstitutionernes mad- og måltidstilbud. Der ses dog stadig en uhensigtsmæssig forskel i de ernæringsmæssige rammer kommunens børn tilbydes i de forskellige dagtilbud. Der er således et fortsat behov for en indsats i forhold til at få den fælles mad- og måltidspolitik implementeret i alle institutioner. Der er behov for konkret vejledning målrettet institutioner, hvor valg af fødevarer og drikke stadig ikke helt harmonerer med Sundhedsstyrelsens anbefalinger af kost til børn. Overordnet set bør der arbejdes med at skabe en større forståelse blandt forældre og personale for betydningen af, at der opnås de bedst mulige sundhedsfremmende rammer for børnene i daginstitutionerne. Der er samtidig brug for en ledelsesmæssig forankring i såvel områdeledelser som på forvaltningsniveau. 3

4 1. Indledning Børns sundhed skabes i et samspil mellem den enkelte, familien og de små og store fællesskaber som barnet og familien indgår i. De fleste børn tilbringer hver dag mange timer i institutioner, som derfor er oplagte sundhedsfremmende arenaer i forhold til at fremme børns sundhed og livsstil. De rammer som Furesø Kommunes daginstitutioner tilbyder børnene, har afgørende betydning for udviklingen af børns sundhed nu og for børnenes fremtidige sundhedsvaner. Den enkelte institution bør danne sundhedsfremmende rammer, ligesom personalet bør være sundhedsfremmende rollemodeller. Disse indsatser vil fremme børnenes generelle sundhedstilstand, samt medvirke til at reducere sociale ulighed i sundhed. Sundhedsfremme Sundhedsfremme er en proces, der sætter mennesker i stand til at øge kontrollen over og forbedre deres sundhed. Sundhedsfremme er en omfattende social og politisk proces, der ikke kun omfatter handlinger der rettes mod en styrkelse af individers færdigheder og evner, men også omfatter handlinger med henblik på at ændre sociale, miljømæssige og økonomiske betingelser for at afbøde virkningen på befolkningens og individers sundhed. Sundhedsfremme er den proces, der sætter folk i stand til at øge kontrollen over sundhedens determinanter for derved at øge deres sundhed. WHO 1998 Sundhedsfremmegruppen har i godt 2 år tilbudt alle kommunens institutioner vejledning om lokale mad- og måltidspolitikker, foredrag og oplæg for forældre samt personalegrupper. Formålet har været at bidrage til, at alle børn i Furesø Kommunes daginstitutioner sikres de samme sundhedsfremmende rammer at vokse op i. 2. Baggrund Flere undersøgelser viser, at en større andel af børn og unge bliver overvægtige og fede. Blandt danske seks til otte årige børn var hver femte pige i 2003 overvægtig og fire ud af hundrede var fede, mens hver syvende dreng var overvægtig og fem ud af hundrede var fede (1). Derudover ses der også stigninger i antallet af overvægtige børn helt ned til tre og fire års alderen (2). Vi ved at 70-80% af de overvægtige børn forbliver overvægtige som voksne. Dette skyldes bl.a., at livsstilsvaner grundlægges i barndommen, og det er rigtig svært at opnå og opretholde en normalvægt, når et menneske først er blevet overvægtig (2, 3). Generelt spiser danske børn for lidt fisk, fuldkornsprodukter, samt frugt og grønt, mens over 50% af de danske børn spiser og drikker sig til et alt for stort indtag af tilsat sukker og mættet fedt i forhold til de officielle anbefalinger. Dermed indeholder børns kost for meget sukker og fedt og ikke mindst for lidt kostfiber, sundt fedt samt vitaminer og mineraler (4,5). Samtidig er kun to ud af tre børn fysisk aktive i mere end 60 minutter om dagen og op mod hver femte barn er at betegne som fysisk inaktiv (6). 4

5 3. Formål Formålet med Sundhedsfremmegruppens indsats er at skabe sundhedsfremmende rammer i daginstitutionerne og dermed give alle Furesø Kommunes 0 6 årige børn lige vilkår for at udvikle sunde mad- og måltidsvaner. 4. Mål 1. At undersøge behovet for kostvejledning i institutionerne 2. At udarbejde og etablere kostvejledningstilbud til institutionerne 3. At identificere mulige vejledningsfora på længere sigt 4. At styrke personalets handlekompetence i forhold til sunde og ernæringsrigtige måltider til 0-6 årige børn 5. At alle institutionerne udarbejder en mad- og måltidspolitik eller kostpolitik på baggrund af de officielle anbefalinger 6. At alle institutioner forholder sig til forbruget af sukker og sukkerholdige mad- og drikkevarer i hverdagen 7. At undersøge institutionernes holdning til økologi 5. Målgruppe 2008: Primær: Børneinstitutioner 0-6 år, 43 stk. Sekundær: Dagplejere, 43 stk. Primær målgruppe er personale, sekundære forældre 2010: Antal børneinstitutioner 0-6 år, 31 stk. fordelt på 4 områder: (Nordvest, Nordøst, Sydvest, Sydøst) Dagplejere, 43 stk. I perioden 2008 til 2010 er en del institutioner blevet lukket eller sammenlagt. 6. Indsats: Kostvejledningstilbud til institutionerne På baggrund af den første undersøgelse i 2008 blev tilbuddet om kostvejledning til institutionerne skabt. Alle institutionerne fik i 2008 information om tilbuddet, og i 2009 en påmindelse om at tilbuddet fortsat var gældende. Tilbuddet indeholder: o Besøg i institutionen efter behov o Vejledning af grupper efter behov, fx personale-, leder-, forældregrupper el. køkkenpersonale o vejledning o Generel ernæringsfaglig vejledning 29 ud af 39 institutioner har taget imod tilbuddet om besøg af kommunens ernæringsvejleder i perioden fra efterår 2008 til forår institutioner har modtaget mere end et besøg. således har kommunens ernæringsvejleder i alt været på 33 besøg, heraf 27 personalemøder og 6 forældremøder (inklusiv personale). Dagplejen har modtaget samme tilbud, og én gang har alle 43 dagplejere været samlet til en temadag om sund kost. 5

6 Besøg, vejledning og undervisning på møder har i høj grad drejet sig om servering af slik og kage ved fødselsdage og højtider, men også om at leve op til kostrådene i hverdagen, og uhensigtmæssig mad og drikkevarer som fx hvidt brød, kiks og saft. Manglende viden har været en del af årsagen, men også personlige og forskellige holdninger internt i personalegrupper og blandt forældre er en stor del af årsagen. Den største årsag til forskellige holdninger omkring mad, måltider og hygge er, at der hos personale og forældre er forskellige forståelser for, hvilken betydning sundhedsfremmende rammer har for børnenes udvikling nu og på sigt. Der eksisterer en række individuelle normer og holdninger og derudover spiller forskellige vaner, kultur og traditioner også ind. 7. Evaluering af indsatsen fra Evalueringen sker i henhold til mål og vil inddrage: Spørgeskemaundersøgelse fra maj 2008 Spørgeskemaundersøgelse fra juni 2009 Besøg og kontakt mellem institutionerne og ernæringsvejlederen Spørgeskemaer, samt anden kontakt er primært foregået med institutionens leder eller souschef. På grund af omstrukturering af institutionerne efter det første spørgeskema blev sendt ud i 2008, er en del af besvarelser ikke direkte sammenlignelige med spørgeskemaet sendt ud i Institutionernes behov for viden og kostvejledning I såvel 2008 og 2009 er personalets behov for viden blevet undersøgt. Undersøgelsen viser, at behovet i 2008 var ret stort, mens det i 2009 er faldet markant. Således er det fx nu kun 10 % mod 41 % i 2008, der i høj eller meget høj grad vurderer at have behov for mere viden om de 8 kostråd. Altså ser det ud til, at indsatsen har haft en virkning på vidensniveauet blandt personalet. Der er dog stadig mange, der vurderer, at de har brug for mere viden om kosttemaet, særligt om betydningen for barnets udvikling og udarbejdelsen af kostpolitikker. Institutionerne har en løbende udskiftning af personale, og det etablerede personale har behov for opdatering af viden. Overordnet set er der tale om en længerevarende proces - en kulturændring, fordi det i høj grad handler om personalets og forældrenes forståelse for betydningen af sundhedsfremmende rammer samt vaner, kultur og traditioner omkring mad, måltider og hygge. Figur 7.1: Skema over behovet for mere viden i 2008 og 2009 Behov for mere viden om Behov for viden om de 8 kostråd madens betydning for Behov for viden om udarbejdelse af kostpolitik barnets udvikling Høj eller meget høj grad 41 % 10 % 28 % 10 % 34 % 10 % Delvist 28 % 37 % 28 % 40 % 41 % 50 % Lav eller meget lav grad 31 % 50 % 24 % 47 % 24 % 37 % 6

7 7.2 Forskellige mad- og måltidspolitikker i institutionerne Undersøgelserne fra 2008, 2009 og 2010 viser, at der er en stor variation i de rammer Furesø Kommunes institutioner tilbyder børnene. I 2008 og 2009 svarer de fleste institutioner, at de har en lokal mad- og måltidspolitik og herunder også en sukker politik.. Der er dog stor forskel på de nedskrevne politikker, lige fra 5 linjer til en detaljeret beskrivelse af hvad og hvordan før, under og efter måltidet mm..desuden er der stor forskel på, hvor ofte politikkerne evalueres og efterleves. I januar 2010 udkom Furesø Kommunes mad- og måltidspolitik for dagtilbud. En stikprøve i september 2010 fra de 4 områder i kommunen peger på, at politikken har haft en positiv virkning i forhold til servering af sukker, men det ikke er alle institutioner, der efterlever Furesøs Kommunes politik om: Sukker er ikke en del af institutionens hverdag eller tradition i forbindelse med fejring af fødselsdage. (med undtagelse af sukker som krydderi i fx frugtgrød). Som undtagelse fra 0-sukkerprincippet kan hver enkelt afdeling lokalt definere et antal årlige begivenheder, hvor der kan serveres sukkerholdige mad- og drikkevarer. Eksempler på variation mellem institutionerne Variationer omkring hvornår sukkerpolitikken beskrevet i Mad- og måltidspolitikken for daginstitutioner, bliver overholdt: Til alle fødselsdage Til fødselsdage i institutionen, men ikke hvis vi tager på hjemmebesøg Til fødselsdage i institutionen, men ikke hvis en forælder insisterer på at barnet deler kage ud. Altid Altid, på nær når vi nogle gange er på tur om sommeren En af årsagerne til, at det er svært at efterleve en kommunal sukkerpolitik er, at der blandt det pædagogiske personale samt blandt forældre er stor uenighed omkring, hvad børnene skal tilbydes på fødselsdage, ved særlige lejligheder og specielt på varme sommerdage. En overordnet kommunal mad- og måltidspolitik og kostvejledning har endnu ikke løst dette problem. Flere steder opleves der en manglende forståelse for de institutionelle rammers betydning for de vaner, børnene tillægger sig og som 70-80% af børnene tager med sig op igennem voksenlivet. Der er hos begge grupper et fortsat behov for vejledning om barnets behov for næring i løbet af en dag, samt vidensdeling om at vaner grundlægges i barndommen. Desuden er der behov for refleksioner om hvorfor vi voksne gerne vil give børnene sukkerholdige produkter. Herudover er der generelt behov for drøftelser om vaner, kultur og traditioners betydning for vores måde at agere på. 7

8 7.3 Servering af sukkerholdige mad- og drikkevarer Som det ses i skema 7.2 er der sket et markant fald i hvor ofte børnene bliver tilbudt sukker i den periode ( ) hvor institutionerne har haft mulighed for at benytte kommunens ernæringsvejleder. Figur 7.3: Hvor ofte serverer institutionen sukkerholdige mad- og drikkevarer i forbindelse med højtider? Svaret skal være det samlede antal gange, der bliver serveret på én stue (2008) 5-9 gange 2-4 gange 1 gang 0 gange Perioden omkring jul? 19% (5) 7% (2) 47% (14) 29% (8) 34% (10) 61% (18) 0% (0) 3% (1) Perioden omkring fastelavn? 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 86% (25) 71% (21) 14% (4) 29% (8) Perioden omkring påske? 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 47% (22) 56% (16) 53% (25) 44% (13) I sommerperioden? 21% (6) 4% (1) 36% (10) 37% (11) 16% (5) 37% (11) 27% (8) 22% (6) Institutioner der serverer sukker 5-9 gange i løbet af december er faldet med 12%, og antallet af institutioner, der har serveret sukker 2-4 gange i december, er faldet med 18%. Denne tendens gør sig gældende i forbindelse med alle højtiderne. Dette tyder på, at Sundhedsfremmegruppens indsats fra 2008 til 2009 har haft en positiv effekt. 7.4 Institutionernes holdning til økologi I 2008 blev institutionerne spurgt om deres holdninger til økologi. Alle 29 institutionerne serverer altid økologisk mælk. Kun 10 institutioner serverer altid økologisk frugt og grønt, mens 11 overvejende serverer økologisk frugt og grønt. 6 institutioner serverer desuden altid andre økologiske produkter. Hvis det var muligt ville alle institutionerne altid(72%) eller overvejende(28%) servere økologiske produkter. Figur 7.4: Institutionernes holdning og forbrug af økologiske varer (2008): Altid Overvejende Hvis det lige passer ind Næsten aldrig Aldrig Hvor ofte serveres der økologisk mælk? 100%(29) Hvor ofte serveres der økologisk frugt? Hvor ofte serveres der økologiske grøntsager? Hvor ofte serveres der andre økologiske produkter? Hvis muligt, hvor ofte ville institutionen servere økologiske produkter? 33%(10) 39%(11) 11%(3) 11%(3) 6%(2) 33%(10) 44%(13) 11%(3) 6%(2) 6%(2) 22%(6) 67%(19) 11%(3) %(21) 28%(8)

9 Alle institutioner foretrækker altid eller overvejende at benytte økologiske produkter, hvis muligt.når Furesø Kommunes Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal evalueres, bør spørgsmålet om økologi revurderes. 9

10 8. Diskussion og konklusion Der var ved projektets start en formodning om, at der var behov for en ernæringsvejlednings indsats målrettet kommunens daginstitutioner.. Denne formodning blev bekræftet ved en spørgeskemaundersøgelse i Undersøgelsen viste at der var stor forskel på de sundhedsmæssige rammer børnene i Furesø Kommune tilbydes. Ud fra denne undersøgelse blev et ernæringsvejledningstilbud målrettet institutionernes behov sammensat. Indsatsen har haft en positiv effekt. Mængden af sukker, der tilbydes børnene i institutionerne, er betydeligt reduceret. Behovet for viden om kost er faldet, og behovet for vejledning generelt, vurderes betydeligt lavere. Alle institutioner har eller er i gang med at udarbejde lokale mad- og måltidspolitikker. I Januar 2010 indførte kommunen en Fælles mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune Dette har haft stor positiv betydning for ensretning af kommunens tilbud til børn i daginstitutioner.det må dog konkluderes efter 8 måneder, at den overordnede politik ikke er fuldt implementeret endnu. Der er fortsat store forskelle i de rammer, kommunens børn tilbydes og derfor fortsat behov for en indsats på området. Den mest dominerende problemstilling er, at der hos noget af det pædagogisk personale samt hos nogle forældre, stadig er et behov for vejledning om barnets behov for næring i løbet af en dag, samt vejledning om at vaner grundlægges i barndommen. Desuden ses et behov for en sundhedspædagogisk refleksion om, hvorfor vi voksne gerne vil give børnene sukkerholdige produkter. For at imødekomme ovenstående problemstillinger anbefales den fremtidige indsats at have følgende fokuspunkter samt indsatsmålgrupper. Indsatsmålgrupper Primær: Børn og ungeforvaltningen Ledelsesmæssig opbakning, prioritering samt konkret plan for handlingsforløb Institutionerne Sekundær: har en det løbende pædagogiske udskiftning personale af personale, samt køkkenpersonale og det etablerede i institutionerne personale har behov for Teoretisk opdatering og praktisk af viden. vejledning samt undervisning og inddragelse i handlingsforløb Overordnet Tertiær: set er Forældrene der tale om en længerevarende proces - en kulturændring, fordi det i høj grad handler Teoretisk om personalets vejledning, informering og forældres og inddragelse forståelse af i handlingsforløb betydningen for sundhedsfremmende rammer samt vaner, kultur og traditioner omkring mad, måltider og hygge. Fokuspunkter Det bør derfor Forvaltningspersonale sikres at der der arbejder med med børn børn 0-6 på år. 0-6 års området løbende bliver holdt opdateret, Igangsættelse på det sundhedsfremmende samt facilitering område af sundhedsfremmende der omhandler ernæring. processer, Og via det en relevante personale sundhedspædagogisk kompetence udvikles tankegang. løbende. Med det formål at skabe de bedst mulige sundhedsfremmende rammer for alle børn i Furesø Kommune. Økologi Netværk for køkkenansatte der tilbydes faglig praktisk og teoretisk undervisning og Afdækningen mulighed har vist for at erfaringsudveksling de enkelte institutioner har et ønske om altid eller overvejede at benytte økologiske Undervisning produkter. Denne for pædagogisk mulighed bør personale derfor revurderes arbejder ved med næste børn evaluering 0-6 år. Både af Mad- praktisk og måltidspolitikken. og teoretisk omkring sund livsstil 10

11 9. Referencer 1. Pearson, S. et al (2005): Stigning i overvægt og fedme blandt københavnske skolebørn i perioden Ugeskrift for Læger 167/2. 2. Michaelsen, K. F. et al (2006): Forebyggelse og behandling af fedme hos børn og unge. Ugeskrift for læger 168/2. 3. Reilly, J. (2006): Obesity in childhood and adolescence: evidence based clinical and public healht perspectives. Post grad. Med. J. 2006:82; Fagt, S. et al (2007): Børn og unges måltidsvaner Fødevareinstituttet, DTU. 5. Fagt, S. et al (2008): Danskernes kostvaner Status og udvikling med fokus på frugt og grønt samt sukker. Fødevareinstituttet, DTU. 6. Sundhedsstyrelsen (2008A): Undersøgelse af åriges livsstil og sundhedsvaner Center for Forebyggelse. 7. Sundhedsstyrelsen (2008B): En lettere barndom. ( 11

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitik for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for dagtilbudsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

Mad og måltider i dagplejen. Mariagerfjord Kommune

Mad og måltider i dagplejen. Mariagerfjord Kommune Mad og måltider i dagplejen Mariagerfjord Kommune Indhold Målet med dagplejens mad og måltidspolitik er at sætte rammerne for at børnenes mad er ernæringsrigtig, og de får gode kostvaner og energi til

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

God mad til Bornholmske børn

God mad til Bornholmske børn God mad til Bornholmske børn Lev tre år længere Forebyggelseskommissionen, som er nedsat af regeringen i 2008, er i april, 2009 fremkommet med en rapport. Rapporten danner grundlag for regeringens mål

Læs mere

Brug din ernæringsvejleder

Brug din ernæringsvejleder Sundhed og Forebyggelse Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.sund.furesoe.dk Ernæringsvejlederen: E-mail: ernaeringsvejleder@furesoe.dk Sundhed og Forebyggelse Brug din ernæringsvejleder Vejledning

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Mad- og måltidspolitik Horsens Kommune ønsker at 1. alle børn får sund mad og drikke, som lever op til kvaliteten i de nationale

Læs mere

Tovværkets Børnegårds

Tovværkets Børnegårds Tovværkets Børnegårds Kostpolitik Formålet med en kostpolitik Vi har på Tovværkets Børnegård valgt at udarbejde en kostpolitik for at tydeliggøre, hvilke pædagogiske overvejelser vi har gjort os i forhold

Læs mere

Kostpolitik - En sund start på livet

Kostpolitik - En sund start på livet Kostpolitik - En sund start på livet Udarbejdet af forældrerepræsentanter og pædagoger i Børnehuset Himmelblå 2016 Hvorfor en kostpolitik Børnene opholder sig mange af deres vågne timer i institutionen

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

Mad- og måltidskultur i. Thorsø Børnehus. Favrskov Kommune. April 2017

Mad- og måltidskultur i. Thorsø Børnehus. Favrskov Kommune. April 2017 Mad- og måltidskultur i Thorsø Børnehus April 2017 Favrskov Kommune Denne mad- og måltidspolitik er udarbejdet i samarbejde med forældrebestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet, at hver enhed udarbejder

Læs mere

Kost- og ernæringspolitik for. Vedtaget af forældrebestyrelsen juni 2016.

Kost- og ernæringspolitik for. Vedtaget af forældrebestyrelsen juni 2016. Kost- og ernæringspolitik for Vedtaget af forældrebestyrelsen juni 2016. Kostpolitik for Trækronerne. Mad er vigtigt som brændstof, nydelse og som samlende element i hverdagen. Både derhjemme, i institutionen

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave agpleje, vuggestue og børnehave - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Horsens Kommunes: Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige i

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Mad- og måltidskultur i. Ulstrup Børnehus. Favrskov Kommune. April 2017

Mad- og måltidskultur i. Ulstrup Børnehus. Favrskov Kommune. April 2017 Mad- og måltidskultur i Ulstrup Børnehus April 2017 Favrskov Kommune Denne mad- og måltidspolitik er udarbejdet i samarbejde med forældrebestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet, at hver enhed udarbejder

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Madmod og madglæde - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Småfolk er elskelige og sårbare, opmærksomme og letpåvirkelige. De er indlæringsparate og har alle muligheder for sammen med de voksne at

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Kostpolitik. Se fødevarestyrelsens anbefalinger på:

Kostpolitik. Se fødevarestyrelsens anbefalinger på: Kostpolitik Målet med denne politik er: - At understøtte gode kostvaner i samarbejde med forældrene. - At tage medansvar, når vi serverer noget i børnehaven, for at børnene får så gode kostvaner som muligt

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune

Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune 1. Indledning Mad og drikke er et vigtigt fundament for, at barnet trives og kan udvikles. Undersøgelser fra Fødevarestyrelsen viser, at

Læs mere

Kost- og sukkerpolitik 2017

Kost- og sukkerpolitik 2017 HORSENS KOMMUNE Kost- og sukkerpolitik 2017 Daginstitution Midtby Forældrebestyrelsen Kost- og sukkerpolitikken er udarbejdet af forældrebestyrelsen. Politikken gælder for alle vuggestueog børnehavebørn

Læs mere

mad- og måltidspolitikken

mad- og måltidspolitikken Notat Til: Fra: Notat til sagen: Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb (projektleder for mad- og måltidsprojektet) Status på mad- og måltidspolitikken Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780

Læs mere

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Indhold Forord... 2 1. Formål med kostpolitikken i Hørning BørneUnivers... 2 2. Generelle principper... 2 3. Hørning BørneUnivers tilbyder følgende måltider... 3 4.

Læs mere

Mad og Måltid i Dagplejen. Juli Natur og Udvikling

Mad og Måltid i Dagplejen. Juli Natur og Udvikling Mad og Måltid i Dagplejen Juli 2016 Natur og Udvikling Mad og Måltid i Dagplejen Børn skal have dejlig og nærende mad, i trygge rammer. Forord Halsnæs kommune har udarbejdet en overordnet Mad- og Måltidspolitik

Læs mere

MORSØ KOMMUNES OVERORDNEDE SUNDHEDSFAGLIGE MAD OG MÅLTIDSPOLITIK DAGPLEJEN DAGINSTITUTIONER SKOLER SKOLEBODER SKOLE- FRITIDSORDNINGER

MORSØ KOMMUNES OVERORDNEDE SUNDHEDSFAGLIGE MAD OG MÅLTIDSPOLITIK DAGPLEJEN DAGINSTITUTIONER SKOLER SKOLEBODER SKOLE- FRITIDSORDNINGER MORSØ KOMMUNES OVERORDNEDE SUNDHEDSFAGLIGE MAD OG MÅLTIDSPOLITIK DAGPLEJEN DAGINSTITUTIONER SKOLER SKOLEBODER SKOLE- FRITIDSORDNINGER 1 En overordnet mad- og måltidspolitik for børn i Morsø kommune har

Læs mere

Forord. Henning Ravn Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget

Forord. Henning Ravn Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Kostpolitik for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommunes sundhedspolitik har som gennemgående tema, at det sunde valg skal være det lette valg. Vigtigheden og tilgængeligheden af sund kost blandt borgerne

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Jels Skole Mad- og måltidspolitik Udarbejdet af: Teamet for SundhedsAktiv Skole Indholdsfortegnelse Kostpolitik... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kostpolitik for Jels Skole.... 3 Baggrund... 3 Kostpolitik...

Læs mere

Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud

Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud - 1 - Forord Lemvig Kommune vil gerne sætte fokus på sund levevis for alle børn og unge. Allerede i 1999 blev der udarbejdet en overordnet kostpolitik

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Kost, Sundhed og Trivsel

Kost, Sundhed og Trivsel Kost, Sundhed og Trivsel En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Op mod 80% af den daglige kost bliver spist i Dagplejen Politik for Kost, Sundhed og Trivsel I Danmark er der stor fokus på at forbedre folkesundheden,

Læs mere

Mad og måltidspolitik for Børnehuset Mariehønen

Mad og måltidspolitik for Børnehuset Mariehønen Mad og måltidspolitik for Børnehuset Mariehønen Vi tilbyder sund kost: Den kost vi serverer for børnene i børnehuset Mariehønen er en del af børnenes hverdag og er derfor af stor betydning for deres opvækst

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPRINCIPPER I DAGTILBUD I HØJE- TAASTRUP KOMMUNE 2018

MAD- OG MÅLTIDSPRINCIPPER I DAGTILBUD I HØJE- TAASTRUP KOMMUNE 2018 MAD- OG MÅLTIDSPRINCIPPER I DAGTILBUD I HØJE- TAASTRUP KOMMUNE 2018 Høje-Taastrup Kommune tilbyder mad og drikke til alle børn under 3 år. Det betyder, at alle børn i kommunens dagplejer og vuggestuer

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPRINCIPPER I DAGTILBUD I HØJE- TAASTRUP KOMMUNE 2018

MAD- OG MÅLTIDSPRINCIPPER I DAGTILBUD I HØJE- TAASTRUP KOMMUNE 2018 MAD- OG MÅLTIDSPRINCIPPER I DAGTILBUD I HØJE- TAASTRUP KOMMUNE 2018 Høje-Taastrup Kommune tilbyder mad og drikke til alle børn under 3 år. Det betyder, at alle børn i kommunens dagplejer og vuggestuer

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge De unge spiser oftere mere

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Hvad er en mad- og måltidspolitik? En mad- og måltidspolitik er et velegnet styringsredskab for arbejdet med mad og måltider i børnehaven. En kostpolitik er en fælles vedtaget og

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

syddjurs.dk Overordnet mad- og måltidspolitik Fælles om de nærende og nærværende måltider

syddjurs.dk Overordnet mad- og måltidspolitik Fælles om de nærende og nærværende måltider syddjurs.dk Overordnet mad- og måltidspolitik Fælles om de nærende og nærværende måltider November 2018 Forord - Mad- og måltidspolitikken I Syddjurs Kommune ønsker vi med denne overordnede mad- og måltidspolitik

Læs mere

Overordnet kost- og Måltidspolitik. - For alle områder i Lemvig kommune

Overordnet kost- og Måltidspolitik. - For alle områder i Lemvig kommune Overordnet kost- og Måltidspolitik - For alle områder i Lemvig kommune Forord Lemvig Kommune sætter fokus på sund levevis ved at medvirke til at skabe rammer for gode og sunde kostvaner hos borgerne. Det

Læs mere

Mad- og Måltidspolitikkens Brugerundersøgelse

Mad- og Måltidspolitikkens Brugerundersøgelse Mad- og Måltidspolitikkens Brugerundersøgelse Rapport om børns kostvaner i kommunens skoler og daginstitutioner, samt om elevers, forældres og medarbejderes holdninger til en fælles Mad- og Måltidspolitik

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2017-2018 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Revideret april 2016 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune

Læs mere

syddjurs.dk Overordnet mad- og måltidspolitik Fælles om de nærende og nærværende måltider

syddjurs.dk Overordnet mad- og måltidspolitik Fælles om de nærende og nærværende måltider syddjurs.dk Overordnet mad- og måltidspolitik Fælles om de nærende og nærværende måltider December 2018 Forord Vision I Syddjurs Kommune ønsker vi med denne overordnede mad- og måltidspolitik at skabe

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

BØRNEHUSET TUBORGVEJ Tuborgvej Hellerup Telefon: KOSTPOLITIK

BØRNEHUSET TUBORGVEJ Tuborgvej Hellerup Telefon: KOSTPOLITIK BØRNEHUSET TUBORGVEJ Tuborgvej 7 2900 Hellerup Telefon: 39 62 08 60 E-mail: 37570@buf.kk.dk KOSTPOLITIK Jeg hedder Marina. Jeg kommer oprindeligt fra Rusland og har boet i Danmark siden 1993. Jeg er uddannet

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Kostpolitik på Nordvestskolen

Kostpolitik på Nordvestskolen Kostpolitik på Nordvestskolen Vision: At skabe sunde kostvaner hos børn og unge i skolen med henblik på fremme af sundhed og velvære. At fremme elevenes koncentration og energi med henblik på øget udbytte

Læs mere

Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere

Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere Revideret i 2012 Skolen ved Nordens Plads Sofus Francks Vænge 32 2000 Frederiksberg Tlf. 38 21 10 00 skolenvednordensplads@frederiksberg.dk

Læs mere

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 I Planeten er det vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og trygt således at børnene får lyst til at deltage i måltidet. Det betyder at

Læs mere

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %).

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %). Sukker i børn og unges kost Af cand.brom. Sisse Fagt og cand.scient. Anja Biltoft-Jensen, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Børn og unge får for meget tilsat sukker gennem kosten. De primære

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Indledning Politik for mad, måltider og bevægelse har siden 2007 dannet grundlag for de tilbud og aktiviteter inden

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Kostpolitik for Beder Øst

Kostpolitik for Beder Øst Kostpolitik for Beder Øst Anden udgave redigeret juni 2010, Ulla Kjær Rytter Status/baggrund Kostpolitikken i Beder Øst tager afsæt i Århus Kommunes kostpolitik, i værdierne Troværdighed, Respekt og Engagement,

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Mad og Måltidspolitik - for børn og unge i Brøndby August 2017 BRØNDBY KOMMUNE

Mad og Måltidspolitik - for børn og unge i Brøndby August 2017 BRØNDBY KOMMUNE Mad og Måltidspolitik - for børn og unge i Brøndby 2017-2022 August 2017 BRØNDBY KOMMUNE Indhold Indledning...2 Formål / vision...3 Baggrund...3 Ansvaret...4 Sund mad...5 Indledning Brøndby Kommunes mad-

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Bella Luna.

Lokal kostpolitik for Børnehuset Bella Luna. Lokal kostpolitik for Børnehuset Bella Luna. Se vejledningen på side 2. Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Bella Luna vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Sammenhæng. kombineret med frugt og grønt så er man nået langt. Denne mad- og måltidspolitik gælder for både børnehave og vuggestue.

Sammenhæng. kombineret med frugt og grønt så er man nået langt. Denne mad- og måltidspolitik gælder for både børnehave og vuggestue. Sammenhæng. Vi ved alle at kosten har stor betydning for vores trivsel og velvære. Det gælder også for børn. De kan bare ikke selv fortælle hvad for noget mad de har brug for, for at føle velvære, så det

Læs mere

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 260 Offentligt Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Det talte ord gælder Indledning Jeg vil tillade mig at besvare

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO er

Mad- og måltidspolitik. - for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO er Mad- og måltidspolitik - for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO er 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Mad- og måltidspolitikken i Svendborg Kommune... 7

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Kostpolitik for Børnehuset Dyrup. Nyttige informationer.

Kostpolitik for Børnehuset Dyrup. Nyttige informationer. Kostpolitik for Børnehuset Dyrup Nyttige informationer. 1 Kostpolitik Formål: Formålet med at lave en decideret kostpolitik i Dyrup Børnehus er, at vi såvel personale som forældre bliver mere bevidste

Læs mere

Mad - og måltids politik for Stavtrup Dagtilbud.

Mad - og måltids politik for Stavtrup Dagtilbud. Mad - og måltids politik for Stavtrup Dagtilbud. Forord: Denne politik indeholder Stavtrup Dagtilbuds mad - og måltids politik for børn i Stavtrups daginstitutioner og dagpleje. Den indeholder foruden

Læs mere

Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune

Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune Kost og bevægelsespolitik, Sankt Helene Skole Sankt Helene Skoles kostpolitik består af tre niveauer: Gribskov Kommunes overordnede kostpolitik, skolens generelle målsætninger og skolens konkrete anvisninger

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN

KOSTPOLITIK FOR BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN KOSTPOLITIK FOR BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN Formål Formålet med retningslinjer for kost er at sikre en ernæringsrigtig kost i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Læs mere

Sunde måltider. - et ledelsesansvar TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM

Sunde måltider. - et ledelsesansvar TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM Sunde måltider - et ledelsesansvar TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Børnehuset Hanens kostpolitik

Børnehuset Hanens kostpolitik Børnehuset Hanens kostpolitik Kostpolitik i Børnehuset Hanen I Børnehuset Hanen bliver der lavet mad til alle børn hver dag. Maden består af økologiske produkter, friske varer, årstidens grønsager og hjemmebagt

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS

KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS Sidst revideret: 06.7.2016 Kostpolitik for Nim Børnehus Kostpolitikken skal synliggøre Børnehusets holdninger vedrørende kost overfor forældre, og samtidig tjene som retningslinje

Læs mere

Høringsudkast til. Politik for mad, måltider og bevægelse

Høringsudkast til. Politik for mad, måltider og bevægelse Høringsudkast til Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Indledning Politik for mad, måltider og bevægelse har siden 2007 dannet grundlag for de tilbud

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 1 of 5 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke

Læs mere

Kostpolitik for Dagtilbud Hinnerup Nord/Øst

Kostpolitik for Dagtilbud Hinnerup Nord/Øst Kostpolitik for Dagtilbud Hinnerup Nord/Øst Favrskov Kommune Vores kostpolitik er udarbejdet i samarbejde med forældrebestyrelsen. Igennem vores kostpolitik vil vi gerne udtrykke vores holdning til den

Læs mere

Kost- og sukkerpolitik. Børnehuset Mirabellen

Kost- og sukkerpolitik. Børnehuset Mirabellen Kost- og sukkerpolitik Børnehuset Mirabellen Mirabellens kost- og sukkerpolitik Mirabellens forældreråd har formuleret en kost- og sukkerpolitik for Mirabellen med udgangspunkt i den allerede eksisterende

Læs mere

Sunde Børn i en Sund By

Sunde Børn i en Sund By Sunde Børn i en Sund By Mad- og måltidspolitik for dagplejen i Brædstrup børn og unge Forord Horsens Kommune ønsker at fremme sund kost, motion og god hygiejne blandt børn i alderen 0-6 år. Som led heri

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Kostpolitik. Fjelsted Harndrup Børneunivers

Kostpolitik. Fjelsted Harndrup Børneunivers Kostpolitik Fjelsted Harndrup Børneunivers Kære forældre! Middelfart Kommune ønsker at sætte fokus på sund levevis herunder sunde fødevarer og gode kostvaner i alle kommunens dagtilbud, skoler og klubber.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Mellemmåltider. i SFO en. En guide til SFO erne i Roskilde Kommune

Mellemmåltider. i SFO en. En guide til SFO erne i Roskilde Kommune Mellemmåltider i SFO en En guide til SFO erne i Roskilde Kommune 2 Et godt mellemmåltid er sund fornuft SFO en spiller en central rolle i børns dagligdag. Her får de en tryg og legende overgang mellem

Læs mere