SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F"

Transkript

1 - SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Arealer Etageareal m 2 Grundareal m 2 Pris Kontantpris kr ,- INVESTERINGSEJENDOM I NYKØBING F. 3 erhvervslejemål Beliggende tæt ved gågaden Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 1 af 16

2 Kontakt: Finn Larsen EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Klosterstræde Nykøbing F Matr.nr. 211 A Nykøbing F. Bygrunde KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse Guldborgsund Byejendom (kontor, butik, beboelse) Udlejningsejendom OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår Ombygningsår 1986 AREALER Grundareal m², heraf vej 0 m². Bebygget areal 501 m² Erhvervsareal m/afskrivning 737 m² Erhvervsareal u/afskrivning 379 m² Etageareal i alt m² Sekundære arealer 63 m² OFFENTLIG VURDERING År 2011 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FORSIKRINGSFORHOLD Ejendommen er p.t. forsikret således: IF - forsikring, police nr Ejendommen er forsikret under en samlet police, hvorfor den nuværende forsikring ikke kan overtages. Forsikringen omfatter bygningsbrand, anden bygningsskade, svamp og insekt. Den anførte præmie er anslået. Køber opfordres til at søge oplysning om forsikringsforhold og - præmie i eget forsikringsselskab. ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldig energimærke foreligger ikke p.t. Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 2 af 16

3 BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE Fuldt udlejet ejendom midt i Nykøbing F. Bygningsmæssigt er ejendommen opdelt i forhus, sidebygning og vinkelbygning. Forhuset er opført i teglsten med delvis malet/skuret og blanke facader. Der er ældre termovinduer, som trænger til udskiftning. Tegltaget ekskl. mansarden mod gården er skiftet for år siden. Forhuset er indrettet med: Indgang/opgang med elevator. Sahva stueplan: reception, afsnit med klinik/behandlingsrum, gang med kontor og 2 x personalefaciliteter med bad, omklædning og toilet samt 2 værksteder. På 1. salen i vinkelbygningen - tidligere skomageri med lager, kantine m.m. 1-sal forhuset: - speciellægeklinik: Indgang/reception, kundetoilet, frokoststue med bad/toilet, lille kontor samt 3-4 kliniklokaler. Sidebygningen indeholder 3 rum, som pt. ikke kan anvendes på grund af skimmelsvamp. 2- sal forhuset - tandlægeklinik : reception, frokoststue, 4-5 kliniklokaler med tilhørende steriliseringsrum m.m. OMRÅDE / KVARTER P-FORHOLD Ejendommen er beliggende midt i byen og tæt ved byens Lille Torv. Der er mulighed for parkering på ejendommen Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 3 af 16

4 SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Anslået kapitalbehov kr STARTFORRENTNING 10,18 %. LIKVIDITET: Der henvises til særskilt bilag. LEJEINDTÆGTER Samlede årlige lejeindtægter udgør kr Erhvervslejemål kr I øvrigt henvises til særskilt bilag. ØVRIGE FORHOLD Ejendommen udbydes på kontantvilkår uden forslag til finansiering. home Erhverv er gerne behjælpelig med anvisning af finansieringsmulighed. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS VEJ KLOAKFORHOLD OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD Ejendommen er beliggende i byzone Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Kloakforholdene er noteret som offentlig. Ejendommen er beliggende under kommuneplanramme C1, der udlægger området til Bykerne/centerområde. Er ligeledes beliggende under lokalplan C 13 - må kun anvendes til bolig og institutionsformål. Ved institutionsformål forstås omsorgscenter og dagcenter for ældre og handicappede. Inden for lokalplanens område kan der opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når disse ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn til eventuel tags skæring med facade, når disse udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Desuden kan der opføres mindre udhuse til boligerne. Ejendommen er endvidere beliggende under lokalplan C22, der bl.a. omhandler reglerne for skilte og facader i bymidten. Ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig med bevaringsværdi 3. Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 4 af 16

5 BRANDMÆSSIGE FORHOLD Køber opfordres til at kontrollerer de brandmæssige forhold ud fra købers påtænkte anvendelse. SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE Udskrift af tingbogen foreligger som tingbogsattest af Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v Dok. om vinduer i sidebygning Dok. om underjordisk anlæg Dok. om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv Dok. om låge mv Dok. om hegn, hegnsmur, fællesarealer mv., adgangsret Lokalplan C13 Der er ikke foretaget aktgennemgang. EL, VAND OG VARME El forsyning fra SEAS-NVE. Vand fra alment vandforsyningsanlæg. Ejendommen opvarmes ved fjernvarme. ØVRIGE FORHOLD Sælger oplyser, at ejendommens el-installationer opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8 s krav om, at eksisterende installationer skal være forsynet med HFI eller HPFI-afbryder fra 1. juli MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT TIDLIGERE FORURENING MILJØFORHOLD, DRIFT Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Region Sjælland har registreret oplysninger på matriklen. DRIFTSUDGIFTER Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 5 af 16

6 Ejendomsskatter (år 2012) kr Renovation / miljøafgifter kr Vand / vandafledning / el kr Renholdelse / vicevært kr Udvendig vedligeholdelse, afsat kr Administration kr Forsikringer, præmie kr Driftsudgifter, i alt anslået kr Der henvises til specificerede driftsudgifter under bilag. ØVRIGE FORHOLD Driftsudgifterne er anslået. Udover lejen, betaler lejerne forbrug af el, vand/spildevand og varme. Udgiften til forsikring er anvendt fra sælgers nuværende police. BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: home Erhverv, Erhvervscenter Sydsjælland & Lolland Falster, Præstøvej 57, 4700 Næstved Att.: Finn Larsen, Erhvervschef, tlf.: , mobil: , Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 6 af 16

7 BILAG - SPECIFIKATIONER Bygningsspecifikation BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Opført / ombygget år 1932/ 1986 Bebygget areal 219 m² Sekundære arealer 40 m² Antal etager 3 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Stueplan 219 m² Erhvervsareal Ja 1. sal 219 m² Erhvervsareal Nej 2. sal 160 m² Erhvervsareal Nej Portrum 40 m² Sekundært areal Nej BYGNING NR. 2 BBR-nr. 2 Opført / ombygget år 1932/ 1980 Bebygget areal 87 m² Antal etager 2 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: stueplan 87 m² Erhvervsareal Ja 1. sal 87 m² Erhvervsareal Ja BYGNING NR. 3 BBR-nr. 3 Opført / ombygget år 1932/ 1987 Bebygget areal 136 m² Antal etager 2 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: stueplan 136 m² Erhvervsareal Ja 1. sal 136 m² Erhvervsareal Ja BYGNING NR. 4 BBR-nr. 4 Opført / ombygget år 1932/ 1987 Bebygget areal 36 m² Antal etager 2 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: stueplan 36 m² Erhvervsareal Ja 1. sal 36 m² Erhvervsareal Ja Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 7 af 16

8 BYGNING NR. 5 BBR-nr. 5 Opført / ombygget år 1997 Bebygget areal 23 m² Sekundære arealer 23 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Cyelskur 23 m² Sekundært areal Nej Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. Lejeindtægter / Refunderede driftsudgifter FAKTISKE LEJEINDTÆGTER Erhvervslejemål kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. LEJEMÅLSOVERSIGT Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktforhold m.m. Likviditetsbudget Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Driftsudgifter kr kr INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 25,00 % kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 25,00 % kr BEMÆRKNINGER Den anvendte skatteprocent er satsen for selskaber. Køber opfordres til at kontakte egen revisor/rådgiver med henblik på beregning af det skattemæssige resultat, såfremt ejendommen købes i personligt regi. Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 8 af 16

9 Driftsudgifter, specificerede EJENDOMSSKATTER (år 2012) kr RENOVATION Renovation kr VAND / VANDAFLEDNING / EL Vand/spildevand kr El og vand til ejend kr RENHOLDELSE / VICEVÆRT Vicevært kr Øvrige udgifter kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Afsat kr ADMINISTRATION Administration kr FORSIKRINGER Præmie årligt forsikring I kr Driftsudgifter, i alt anslået kr Købesummens fordeling - Afskrivninger KONTANTOMREGNING AF KØBESUM Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms ekskl. evt. momsrefusion kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER Bygninger og installationer Ikke afskriv.berettiget bygninger kr Særlige installationer kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Særlige installationer 4,00 % x kr = kr Afskrivning 1. år kr Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 9 af 16

10 Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. Handelsomkostninger KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET) Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Startforrentning KONTANTKØB Købers kapitalbehov Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion deposita kr Investeret kapital, omregnet kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter m.v. iht. budget kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning kr STARTFORRENTNING på kontantbasis, 1. år, vejledende: X 100 = 10,18 % (anslået) Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 10 af 16

11 FOTO - KORTBILAG Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 11 af 16

12 Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 12 af 16

13 Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 13 af 16

14 home Erhverv, Erhvervscenter Sydsjælland & Lolland Falster v/ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S Præstøvej 57, 4700 Næstved Tlf.: , Fax.: LEJEMÅLSOVERSIGT - ØKONOMI Lejemålsoversigt pr.: Nr. Lejer Adresse Type Anvendelse Areal m 2 Aktuel årlig leje Leje pr. m 2 Basisleje Depositum Depositum garanti 1 Sahva A/S Klosterstræde 16, st. 2 Christer Kramer ApS. 3 Tandlæge Damgaard ApS. Klosterstræde 16, 1. sal Klosterstræde 16, 2. sal Forudbetalt leje Refunderede driftsudgifter Erhverv Bandageri , Erhverv Speciellægeklinik , Erhverv Tandlægeklinik , I ALT Erhvervsdelens andel Boligdelens andel Øvrige arealer Faktisk / anslået LEJE / DEPOSITA I ALT heraf faktisk heraf anslået 0 0 Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 14 af 16

15 home Erhverv, Erhvervscenter Sydsjælland & Lolland Falster v/ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S Præstøvej 57, 4700 Næstved Tlf.: , Fax.: LEJEMÅLSOVERSIGT ØKONOMI / REGULERINGER Lejeoversigt pr.: Nr. Lejer Varme á conto Vand á conto Moms Status Reguleringsprincip Seneste regulering Næste regulering Regulering for skatter og afgifter 1 Sahva A/S 0 0 Ja Faktisk Nej 2 Christer Kramer ApS Nej Faktisk Nej 3 Tandlæge Damgaard ApS Nej Faktisk Nej Lejen påklaget Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 15 af 16

16 home Erhverv, Erhvervscenter Sydsjælland & Lolland Falster v/ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S Præstøvej 57, 4700 Næstved Tlf.: , Fax.: LEJEMÅLSOVERSIGT - KONTRAKTSVILKÅR Lejeoversigt pr.: Nr. Lejer P-pl Lejestart Opsigelsesvarse l Uopsigelighe d udlejer Uopsigeligh ed lejer Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Afståelse sret 1 Sahva A/S Lejer Udlejer Nej Nej 2 Christer Kramer ApS Lejer Udlejer Nej Nej 3 Tandlæge Damgaard ApS Lejer Udlejer Nej Nej Fremlej eret Bemærkninger Sag Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Side 16 af 16

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 - SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål Beliggende i midtbyen Tæt på alt Ingen lejer God stor grund Parkering er etableret Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 DEAS ERHVERV

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Investeringsejendom på gågaden i Kolding Sag 112782 TIL SALG Kolding - Østergade 22-24 Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Boligudlejningsejendom Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1 Fantastisk beliggenhed

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321 SALGSOPSTILLING Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre Sag 956PK000321 Produktion- og lagerejendom Pris kr. 8.200.000 Højloftet stueplan på 745 m² og 219 m² kælder Samlet erhvervsareal: 964 m² . Mægler: Peter

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

Fuldt udlejet investeringsejendom

Fuldt udlejet investeringsejendom Fuldt udlejet investeringsejendom Centralt beliggende i Hals Sag I1110-27 TIL SALG Hals - Midtergade 23, 45 & 47 3 erhvervsejerlejligheder Udlejet til Aldi, EDC og Home Kontantpris kr. 7.950.000 1. års

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 Investeringsejendom Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 TIL SALG Dronninglund - Stationstorvet 2 Central og markant beliggenhed Veldisponeret butik Regulært lager Kontantpris kr. 6.275.000

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 Investeringsejendom Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 TIL SALG Brovst - Vestergade 30 Nyere erhvervsejerlejlighed udlejet til Kiwi Uopsigelig indtil 01.05.2016 Gode til- og frakørselsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø SALGSPROSPEKT Værkstedsejendom med beboelse. Dyrlevvej 26, 4720 Præstø Sag ERH14072 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Dyrlevvej 26 4720 Præstø

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 ½- SALGSPROSPEKT 170 m2 bolig ledig til ny ejer Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 Forrentning ca. 5,5 % Mulighed for etablering af flere lejligheder på 800 frie m2 Ejendommen er fredet, hvorfor udstykning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 Nørregade 15 A-F, 6740 Bramming Udlejningsejendom med central beliggenhed i Bramming Pris kontant: Kr. 12.000.000 Afkast 1. år, anslået: 7,2% Årlig lejeindtægt

Læs mere