Omsorgsplan for Hesselgården.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsplan for Hesselgården."

Transkript

1 Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær nærværende og vis du er her for at træde til med omsorg og hjælp. Indhold: 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie eller en person, som barnet har været tæt knyttet til. 3. Når Hesselgården mister et barn. 4. Når Hesselgården mister en medarbejder eller en medarbejder mister i nærmeste familie. 5. Ulykke på ture. Planen deles ud til samtlige medarbejdere og revideres en gang årligt. Når det er naturligt bør sorgtema behandles på stuen. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når ovenstående erfares, orienteres stuepædagogen. Stuepædagogen orienterer alle medarbejdere på stuen og ledelsen. Stuepædagogen har ansvaret for kontakt til hjemmet for at finde ud af: ( Blomst ell. brev kan sendes til pårørte ) 1. Hvad der skal gøres. 2. Hvem skal orienteres 3. Hvilken rolle skal Hesselgården tage på sig. 4. Om der er oplysninger, der ikke må gives videre. 5. Om der skal koordineres med anden institution eller skole, hvis der er søskende. Aftalen forelægges nødvendige personer.

2 Stuepædagogen sørger for opfølgning med samtaler på stuen (evt. i hjemmet) senere i forløbet. Når et barn mister (i nærmeste familie) eller en person, barnet har været tæt knyttet til. Når ovenstående erfares, orienteres stuepædagogen. Stuepædagogen orientere alle omkring stuen og ledelsen. Stuepædagogen har ansvaret for kontakt til hjemmet for at finde ud af: 1. Hvad skal der gøres. 2. Hvem skal orienteres. 3. Hvilken rolle skal Hesselgården tage på sig. 4. Om der er oplysninger, der ikke må gives videre. 5. Om der skal koordineres, hvis der er søskende. 6. Eventuelt besøg i hjemmet. 7. Eventuelt deltage i begravelse stuepædgog/andre. 8. Gravstedet besøges eventuelt. Aftalen forelægges nødvendige personer. Ved dødsfald i (nærmeste familie) sender stuen/hesselgården blomster. Kontoret koordinerer. Stuepædagogen sørger for opfølgning i form af samtaler med barnet og stuens andre børn. Når Hesselgården mister et barn. Når ovenstående erfares, orienteres stuepædagogen. Stuepædagogen orientere alle omkring stuen og ledelsen. Stuepædagogen kontakter hjemmet for at finde ud af: 1. Hvad skal der gøres.

3 2. Hvem skal orienteres. 3. Hvilken rolle skal Hesselgården tage på sig. 4. Om der skal koordineres, hvis der er søskende. 5. Eventuelt besøg i hjemmet. 6. Eventuelt deltage i begravelse stuepædgog/andre 7. Gravstedet besøges eventuelt. Aftalen forelægges nødvendige personer. Kontoret orienterer hele personalet og sætter tidspunkt for: 1. Fælles mindehøltidelighed ved ledelsen/stuepersonale. 2. Flaget sættes på halv. 3. På den berørte stue markeres den tomme plads/garderobe med blomster og samtale med børnene. Forældrene orienteres. Stuen/Hesselgården sender blomster til begravelsen. Kontoret koordinerer. Stuepædagogen sørger for opfølgning efter aftale med efterlevende voksne (blomst på fødselsdag, tegninger fra kammerater). Stuepædagogen sørger for opfølgning med samtaler på stuen. Supervision/krisehjælp tilbydes eller gives til stuens ansatte. Når Hesselgården mister en medarbejder eller en medarbejder mister i nærmeste familie. Når ovenstående erfares kontaktes kontoret. Hesselgårdens ledelse orienterer forældrebestyrelsen, samt forvaltningen. Hesselgårdens ledelse tager kontakt til familien. a. De efterladte skal have mulighed for at komme frem med, hvad de har af ønsker af Hesselgården i denne situation. b. Familien orienteres om, hvad Hesselgården foretager sig i anledning af dødsfaldet.

4 c. Der sendes en varm hilsen fra Hesselgården. 1. Ledelsen samler Hesselgårdens medarbejdere til en kort orientering og mindehøjtidelighed. Ledelsen fastsætter tidspunktet. 2. Træhuset/Stenhusets medarbejdere og børn samles til en kort mindehøjtidelighed. 3. Der flages på halv på selve dødsdagen. 4. Eventuelt deltagelse i begravelse. Bårebuket. 5. Der flages på begravelsesdagen. Efterfølgende samtales der om, hvem der rydder op og får afleveret afdødes private ejendele til efterladte. Ulykke på ture. Der skal altid være 2 voksne med, når man forlader Hesselgårdens område med en større gruppe børn. Mobiltelefon skal medbringes sammen med telefonnumre. Hvis uheldet er ude: 1. Stop ulykken. 2. Yd førstehjælp. 3. Tilkald hjælp. FALCK kontaktes af anden ansat eller forbipasserende. 4. Hold børnegruppen samlet. 5. Kontakt ledelsen, som igen kontakter involverede parter og sørger for modtagelse af børnene. 6. Børnegruppen følges samlet tilbage til Hesselgården. 7. Hesselgården sørger for, at en person til støtte for voksne/børnene er klar ved tilbagekomsten (f.eks. finde egnet lokale, lave saftevand m.m.). 8. Forvaltningen orienteres. På Hesselgården: Involverede børn. 1. Der gives krisehjælp i form af en samlet snak, hvor man tales om hændelsesforløbet. 2. Børnene afhentes evt. af forældre. Involverede personaler: 1. Der gives krisehjælp.

5 2. Psykolog. 3. Ambulanceskilt ( mappe på kontoret med navne på personer, tilskadeslidte ønsker skal kontaktes ). Forhold til pressen: 1. Kun Hesselgårdens ledelse udtaler sig til pressen. Derefter henvises til de øvrige punkter i omsorgsplanen. Børn og voksne reagerer ikke på samme måde. Der er stor variation i måden børn reagerer på ved nyheden om, at nogen er død. De almindeligste umiddelbare reaktioner hos børn er: - Chok og vantro - Forfærdelse og protest - Apati og lammelse - Fortsættelse af sædvanlig aktivitet Husk- glem ikke det vigtigste, når et barn skal have hjælp til at bearbejde sorgen efter fars/mors død, evt. - Lad barnet se den døde - Lad barnet deltage i begravelsen - Tag også barnet med på kirkegården - Gør det klart, at den døde ikke kommer tilbage - Tag den nødvendige tid til hyggestunder og kropskontakt - Forklar sammenhængen i "små bidder" - Forklar kort og præcist - ikke lange forklaringer - Forklar at du selv er ked af det og måske mere pirrelig end ellers - Fortæl igen og igen at barnet er elsket og uden skyld i dødsfaldet

6 - Lad barnet udtrykke både positive og negative følelser for den døde - Hjælp barnet med at bevare minderne om den døde Nogle af de almindeligste sorgreaktioner hos barn er: - Angst - Stærke minder - Søvnforstyrrelser - Tristhed, længsel og savn - Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd - Skyld, selvbebrejdelse og skam - Skolevanskeligheder - Fysiske gener Andre mulige sorgreaktioner: - Regressiv adfærd - Social tilbagetrækning - Fantasier - Personlighedsforandringer - Fremtidspessimisme - Spekulationer over årsag og mening - Vækst og modning

7 Børns forståelse af døden hænger nøje sammen med, hvor gamle de er. Det samme gælder for de forestillinger, de gør sig i forbindelse med deres fars eller mors død. I store træk kan man opdele børnene i følgende grupper fra 2-18 år: 2-4år Små børn opfatter ikke døden som endelig. De kan ikke forstå, at den døde far eller mor ikke vender tilbage. De føler sig forladt. Små børn stiller ofte vanskelige spørgsmål som: Kommer far/mor ikke snart hjem igen? Hvor er far/mor henne? Hvad laver far/mor der? Små børn kan plages af stærke skyldfølelser, som ikke altid er logiske. Et barn kan eksempelvis tro, at faderen eller moderen er syg, fordi de sagde "dumme far/mor". 5 9 år Børn i denne alder forstår gradvis, at døden er uigenkaldelig, det er ikke usædvanligt, at de forestiller sig døden som en person. De tænker intenst over, hvordan det mon er at være død. Børn blander ofte fantasi og virkelighed sammen. Hvis de ikke får lejlighed til at se deres døde far/mor, kan de tro, at den døde ser lige så uhyggelig ud som eksempelvis døde og dræbte i en voldsfilm år Forholdet til døden begynder at minde om de voksnes. De forstår, at døden er uundgåelig. Børnene gør sig i den alder store spekulationer over, hvad der sker efter døden. Angsten for selv at dø er stor, og børnene har ofte vanskeligt ved at falde i søvn eller at sove år Børnene er ofte i stand til at beherske eller fortrænge deres angst - modsat mindre børn. Det er ikke usædvanligt at børn i denne aldersgruppe siger, at de ikke er bange for døden. Børnene er meget påvirkede af, hvordan de voksne i deres nærhed taler om døden. Fornemmer børnene at døden og talen om den afdøde er tabu, holder de deres tanker for sig selv år

8 Børnene er i en fase af livet, hvor de frigør sig fra hjemmet. Det gør det ofte ekstra svært at bearbejde tabet og sorgen. Mange føler, at dødsfaldet forhindrer dem i at leve og more sig som andre unge. De får dårlig samvittighed og undertrykker deres behov. Reaktionerne spænder fra at spille høj musik - til den totale fornægtelse af sorgen. Har der været mange konflikter mellem barnet og den døde, kan det fremkalde stærke minder, som giver en dybtfølt skyldfølelse. Tanker om selvmord for at genforenes med den døde kan forekomme. Børn og Sorg. Litteratur som kan supplere dit arbejde med børn i sorg Anneberg, Inger: Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom. Høst og søn (1998) Dyregrov, Atle (1992): Sorg hos børn. En håndbog for voksne. Dansk psykologisk forlag Dyregrov, Atle (1996): At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet igennem sorgen. Hans Reitzels Forlag Dyregrov, Atle og Raundalen, Magne (1994): Sorg og omsorg i skolen. Senter for Krisepsykologi Dyregrov, Atle: Børn og traumer. HØ Reitzels Forlag (1997) Ekvik, Steinar (1991): Skolen i møte med elever som sørger. En guide til hjælp for læreren. Ad Notam Gyldendal. Norge Ekvik, Steinar (1996): Tårer uden stemme - Når barn er blandt de som sørger. Verbom. Norsk forlag Fredsted, Malene (1999): Kan man dø - når man er ung? Holkenfeldt 3 Jacobsen, Anne (1978): Kan man dø om natten? Når børn rammes af alvorlig sygdom. Gyldendals Pædagogiske bibliotek Jacobsen, Anne (1988):BØ og sorg. Om børns reaktioner på tab og død. Clausens bøger Jacobsen, Anne (1995): Alting har sin tid. Hans Reitzels Forlag Kamradt, Jette: Hvis nu mor taber håret - om børn og død. Dansk psykologisk forlag (1998) Møller, Erik (1999): Sommeren efter Anemone. Aschehough Olesen, Peter (1999): Min mor døde. Min far døde. 25 danskere fortæller om at miste en mor eller en far. Kroghs forlag i samarb. m. Kræftens Bekæmpelse. Ottesen, Doris: Børn og sorg - om forældretab i barndommen. Dafolo Forlag (1998) Poulsen, Lene (1995): At miste - vidnesbyrd fra en sorg. Dansk psykologisk forlag Rimestad, Christian (lø2):...ad natmørkt hav. 11 interviews om døden. Åløkkes forlag Wenneberg, neberg, Signe (Red.): Kære far og mor. Skilsmissegenerationens voksne børn fortæller. Aschehough (1997) Pjecer fra Kræftens Bekæmpelse: Hvad fejler du, far? Kræft og sorg Når forældre dør Ved livets afslutning

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune.

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Illustration: Marianne Madsen Indholdsfortegnelse: Eksistentielle grundvilkår... 3 Vrede... 4 Typiske reaktioner på tab hos børn... 5

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Min pårørende er dement

Min pårørende er dement Min pårørende er dement Information til pårørende på plejehjemmet Irlandsvej. Til alle pårørende...3 Demensressourcegruppen....3 Hvad er Demens?...3 Symptomer....4 Alzheimers sygdom....4 Vaskulær demens...7

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien Sorg med børn og unges øjne Sådan føles sorg Omsorgsmålingen NÅR SOR GEN RAM MER En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien FORSIDE Illustrationen er

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere