Nordisk Gastronomisk Innovation Camp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Gastronomisk Innovation Camp"

Transkript

1 Nordisk Gastronomisk Innovation Camp 1. Projektledare, e-post och telefon Carsten Gydal Jensen Rune Roepstorff Nissen Projektstart och slut samt erhållna medel från NNM August 2007-december 2007 der blev bevilliget , dkr. 3. Mål Målet med projektet er: At udvikle et koncept for Nordisk gastronomisk Innovations camp 1. At afdække muligheder, involvere aktører og skabe et fundament, der gør det muligt at afvikle en Nordisk gastronomisk Innovations camp. I projektet er der taget de første skridt i retning af at udvikle et koncept for afviklingen af en Gastronomisk Camp. Projektet har gennemført en forundersøgelse i de nordiske lande for at afdække om der overhovedet er basis for at arbejde med Nordisk mad i storkøkkener. Konklusionen på undersøgelsen er klart at storkøkkenerne er interesseret i at arbejde videre med Nordisk Mad. Men det blev også tydeligt igennem arbejdet i projektperioden, at en væsentlig del af fundamentet for at kunne arbejde med Nordisk mad i storkøkkener er at Manifestet omskrives til den virkelighed som findes i de nordiske storkøkkener. På temadagen hvor ca. 25 køkkenchefer fra store køkkener i de nordiske lande (flest fra Danmark) gav deltagerne udtryk for at de fandt Nordisk mad i storkøkkener meget interessant og relevant men at det var meget væsentligt at arbejde videre med at omskrive manifestet til storkøkkenernes virkelighed og hverdag. På temadagen kom deltagerne med input til hvorledes en lanceringscamp af et manifest for storkøkkener kunne foregå. Målgruppen er storkøkkenledere og deres omverden. Det er dog vores indtryk, at man skulle satse på en dansk udgave med nordiske gæster til at begynde med. Så kan de nordiske deltagere tage det bedste med hjem, og derfra udbrede NNM i deres storkøkkenvirkeligheder. Forundersøgelsen viste nemlig klart at kendskabet til Nordisk mad er stærkest blandt storkøkkenfolk i Danmark. 4. Projektbeskrivning VIFFOS har i efteråret 2007 gennemført en forundersøgelse af betingelserne for at afvikle en Innovations camp, der kan sikre udbredelsen af principperne bag det ny nordiske køkken i storkøkkenbranchen. Formålet med nærværende projekt var at afdække muligheder, involvere aktører og skabe et fundament, der gør det muligt at afvikle NGI-camp. Projektgruppen har arbejdet på at: 1. Identificere de kulturelle aspekter og kulturinstitutioner, der kan indgå i en NGI-camp. 2. Kortlægge de nordiske initiativer der er omkring nordisk mad, herunder de aktuelle aktører, der er på banen. 3. Identificere metoder til at afvikle NGI-camp. 4. Identificere metoder til at kortlægge muligheder og barrierer på selve campen, for at adoptere og tilpasse konceptet for NNM. 1 Nordisk gastronomisk innovations camp er tænkt som en begivenhed, hvor man i to eller flere dage samler fagpersoner fra Norden som i køkkener og andre værksteder eksperimentere og inspirere hinanden til at udvikle Ny Nordisk Køkken

2 Resultatet af forundersøgelsen Forundersøgelsen giver en indikation af, hvorledes begrebet Ny Nordisk Mad skal tolkes i den offentlige bespisning, dvs. et minimumsniveau for at det er anvendeligt. F.eks. kan begrebet Ny Nordisk Mad tolkes som bæredygtighedsbegreb, sundhedsbegreb, som at gøre det rigtige -begreb. At dette er en oplagt mulighed og styrke fremgår af alle forventninger til fremtidens forbrugere, der vil blive endnu mere opmærksomme på økologi, miljørigtighed og fair trade under ét (Jf. Børsen, fødevaresundhed p. 4-11, d ). Undersøgelsen har identificeret fokusområder (håndtag der kan drejes på), hvor man kan starte en proces i den offentlige bespisning, så det opleves realiserbart og relevant for storkøkkenerne. Det er en forudsætning i forundersøgelsen, at Ny Nordisk Mad tager afsæt i at være et begreb for sundhed i lokale råvarer og regional udvikling (regioner i de nordiske lande). Dvs. fremhæver styrken ved de nordiske råvarer, f.eks. på grund af årsvariationer, relativt korte solperioder, kvaliteten i søerne og havet m.m. Forundersøgelsen belyser, at der er en interesse blandt aktørerne for at afholde et arrangement, som sætter fokus på Ny Nordisk Mad. Dette dokumenteres også af den vedlagte rapport udarbejdet af RUC-studerende. I Danmark er der især fokus på aktører som kantiner og storkøkkener, catervirksomheder og råvareleverandører. I de andre nordiske lande er det en del af undersøgelsen at afdække, om det er de samme aktører som i Danmark, der er målgruppen for en Nordisk Gastronomisk Innovation Camp. Forundersøgelsen viser, at NNM ikke er nær så klart et begreb i de øvrige lande som i Danmark. For flere deltages vedkommende var begrebet helt nyt. Generelt kan man sige, at alle landenes storkøkkener udtrykker en interesse i NNM (Som en måde at gennemføre en nu gør vi det på den gode måde fornyelsesproces ), men at det er vanskeligere for andre nordiske lande at skelne mellem NNM og andre modebølger for at gøre det rigtige, som fx Slow Food. Grunden til dette er, at NNM begrebet ikke er kendt i befolkningen. Desuden er den offentlige bespisning i de nordiske lande ikke helt ens. F.eks. i Finland er der mange års tradition, for at skoleelever får gratis mad i skolerne, og her har kantineledere omgået storindkøbskravene (en klar barriere for udbredelsen af NNM i storkøkkener i de andre nordiske lande) med at udvikle meget specifikke kravsspecifikationer således, at det er blevet muligt at handle lokalt. I Norge er den regionale madkultur i forvejen stærk, så nyheden i NNM er måske ikke så stor der. En stor innovation camp er beskrevet i ansøgningen 2. I forundersøgelsen er denne forelagt målgruppen for campen på en workshopdag. De har forholdt sig til den og det har givet os følgende svar. Der giver indholdet til campen: Udarbejdelse af et idékatalog på campen hvordan skal manifestet overføres og fortolkes i storkøkkener? Madlavningsværksteder Netværksdannelse Hvem skal deltage udover storkøkkenlederne? - Målgruppen kan omfatte alle - leverandører, producenter, storkøkkener, de der har med den daglige drift at gøre, ledere/produktionsansvarlige, uddannelsesinstitutioner. Leverandører skal ikke nødvendigvis inddrages i arbejdet med at fortolke manifestet i forhold til storkøkkener 2 Innovationstræning kan være metoden til at skabe en fælles referenceramme for deltagerne og facilitere processen for skabelse af et nordisk koncept. Workshops tilrettelægges som hands-on gastronomiske værksteder, hvor aktørerne inspirerer og udveksler erfaringer. Ambitionen er at formidling og videnopsamling vil være centralt på campen. Der nedsættes arbejdsgrupper til at opsamle viden fx pædagogik, nyskabelse, madoplevelser mm. Metoden er videoreportage og fremtidscafe. Workshops vil blive videofilmet og blive vist direkte på skærme i konferencesalen som hjælp til arbejdsgrupperne. Videoreportage vil samtidig blive sendt online på nettet som webtv. En redigeret version på nyhedsform vil blive sendt til nyhedsstationer i resten af Norden. Leverandører og interessenter kan mod betaling medvirke som på en fagfestival med indhold delvist styret af arrangørerne. De skal helst kunne bidrage med aktiviteter, der involverer de øvrige deltagere eller fx et foredrag eller en workshop. 2

3 Yderligere var det vort indtryk, at man ikke vil få held med en flere dage lang camp i en meget travl branche, hvorfor en camp må være forholdsvis kortvarig fx 1 2 dage. Forundersøgelsen opstiller skitserne til et koncept for afviklingen af en Innovation Camp. Det pædagogiske koncept skal guide de faglige deltagere igennem en proces, der leder til en beslutning om et fælles sæt spilleregler for indførsel af Ny Nordisk Mad i den offentlige bespisning i Danmark. Andre nordiske lande inviteres for at bidrage til denne proces, fremvise deres madkultur i den offentlige bespisning og lade sig inspirere af arrangementet. Det er hensigten at sprede ideen om afholdelse af tilsvarende arrangementer i de andre nordiske lande. Endelig opstiller forundersøgelsen et koncept for, hvordan man skaber opmærksomhed omkring arrangementet, via den rette kampagnestrategi. Forundersøgelsen har benyttet proces-værktøjet ZING 5. Aktiviteter Fase 1 Definition af opgaver Møde m. Claus Meyer Identificering startdato Involvering af aktører Kick-off møde Introbrev til partnere om mødet den Spørgsmål til deres forudsætninger 2. Opgaver til partnerne inden den 8.10: Skitsere initiativer i eget land og skitsere aktører 3. Filmklip fra Claus Meyer RUC-studerende RRN kontakter med ide 1. 2 opgavebeskrivelser CGJ 2. RRN holder kontakt og projektet i live med RUC Forberedende møde inden Dagsorden - Input fra PEH til møde kl Konsulent CGJ kontakter GEMBA - møde m. konsulent CGJ Aftale med Claus Meyer 2 oplæg på møder den 8.10 og ZING seancen samt involvering med sit brand og markedsføring Identificere interessenter i storkøkken branchen startdato Identificering af aktører Kontakt til storkøkkenfolk (deltagere på Symposiet), Kost- og Ernæringsforbundet 1. Overveje/motivere hvem der skal deltage i ZING seancen 2. Finde markedsførende aktører til ZING dag Udsendelse af invitationer til Kick-off Kontakt til aktører Invitationer til struktureret brainstorm ZING - fremsendelse til partnere til oversættelse inden - kort beskrivelse af seancen Kontakt til andre aktører Kontakt til: 1. øvrige nordiske projekter a la Skolemad 3. mulige ambassadører 4. andre skoler for at finde ambassadører i deres områder kl.9-13 Forberedende møde m. konsulent Forberedelse Afholdelse Dagsorden - Mødeindkaldelse - Oplæg v. Claus Meyer ZING struktur - Skabeloner til partnerne til afrapportering Mødeledelse - Præsentation af forundersøgelse - Referent CGJ - Partnere får hjemmearbejde indtil mødet ultimo Nov. 3

4 Fase 2 ZING i DK Afholdelse Efterbearbejdning Afholdelse Efterbearbejdning Researche på interessenter siden symposiet delrapport ZING i NO, SE, FI og ISL Partnere inviteres til DK. Partnere fremlægger aktiviteter i NO, SE, FI og ISL delrapport på DA, NO eller SE Kortlægning af NNM Listning af eksisterende og fremtidige initiativer i DK aktiviteter og aktører - Identificere kulturelle aspekter og institutioner i DK - identificere mulige sponsorer i DK - delrapport Kortlægning af NNM Researche på interessenter Listning af eksisterende og fremtidige initiativer i NO, SE, FI og siden symposiet aktiviteter og aktører ISL - Identificere kulturelle aspekter og institutioner i NO, SE, FI og ISL - identificere mulige sponsorer i NO, SE, FI og ISL - delrapport Markedsføring Researche Forretningsplan (hvordan får vi bedst muligt økonomi i afholdelse og evt. følgeprodukter) Identificere mulige koncepter i DK Identificere praktiske muligheder i DK Researche Idekatalog - delrapport - kontakt til RUC-stud Researche UNICON-hallen - internet - udstilling - lyd/lys oa. - scene Fase 3 Dataopsamling Efterbearbejdning Samling af delrapporter fra NO, SE, FI og ISL Opsamlingsmøde kl.9-13 Forberedende møde m. konsulent Forberedelse Afholdelse Dagsorden - Mødeindkaldelse Mødeledelse - Konklusioner fra undersøgelsen - Referent CGJ Færdigbehandling Rapport Samskrivning - Udkast til prospekt 6. Deadlines during the project period - August to December 2007 Se ovenfor 7. Hur har NNM s värden ingått och förmedlats? NNM har været det centrale omdrejningspunkt for hele projektet. Vi har specifikt arbejdet med udgangspunkt i manifestet. Manifestet har været oplæg til køkkenledere og til partnerne. Claus Meyer har også selv stået for en del af formidlingen. Vi 4

5 har undervejs arbejdet specifikt med mulighederne for at oversætte manifestet til storkøkkenverden. Det er det centrale omdrejningspunkt for projektarbejdet. 8. Information, artiklar, etc Via vores hjemmeside og vort nyhedsbrev. August, november og januar Artiklerne er også sendt med en pressemeddelse til landsdækkende aviser i februar Medieoversigt for NNM: Produkt Medie Tidspunkt (Udfører) Pressemeddelelse om ucr.dk og lokale medier (CGJ) projektbevillingen (CGJ) Artikel om stormødet d. ucr.dk (RRN) (RRN) Afslutningsartikel, kort Sendt til presseliste, (RRN) (RRN) Nordisk Ministerråd, Samarbejdspartnerne og Roskilde Kommune. Zing rapport, lang Sendt til presseliste (RRN) (Gemba) Zing rapport, kort Sendt til presseliste (RRN) (Gemba) Artikel, lang (RUC-stud.) Sendt til presseliste og (RRN) RUC-Nyt Artikel, kort (RUC-stud.) Sendt til presseliste og RUC-Nyt (RRN) Afslutningsrapport (RRN) Afslutningsrapport Papir - sendt til deltagerne på workshoppen? (GG)? (GG) Presseliste for NNM: DAGBLADET/Frederiksborg Amts Avis Fjordbyerne Roskilde Avis Politiken Berlingske Tidende TV2 9. Målgrupp Vi har nået målgruppen for projektet gennem den involverende kontakt. Vi har dog vanskeligt ved at vurdere om vores brede folkelige målgruppe er nået, da informationen er foregået gennem hjemmesiden. Der vedhæftes en fil med kontaktinformation til alle erhvervsskoler og relevant fagforbund. Desuden vedhæftes en fil med pressekontakt til hele landet. 5

6 10. Deltagare och partners vilka har delaktigt och hur? Ev. ändringar från ansökan? Alle partnerene har deltaget i det omfang de blev bedt om. Der er ingen ændringer fra ansøgningen. Nordiske deltagere Claus Meyer, Meyers Madhus, Nørrebrogade 52C, 2200 Kbh Astrid Bjorkan og Martin Flå Torgar Näringshage AS Toftsundet, 8900 Brønnøysund, Norge Jan-Ole Karlson og Barbro Åkesson Storumans Lärcentrum Skolgatan 23, Storuman, Sverige Kerstin Strøm og Asa Tynkkynen Optima/Optima Samkommun, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad, Finland Heida Hilmirsdotti, Universitetshospitalet i Reykjavik 5 studerende fra RUC ( Roskilde universitetscenter) Aktivitet i projektet Har deltager i møde med projektgruppen og har givet oplæg på temadagen Har deltaget i møde i projektgruppen og deltaget på temadagen Har deltaget i møde i projektgruppen og deltaget på temadagen. Har afholdt møde i Sverige med interessenter. Har deltaget i møde i projektgruppen og deltaget på temadagen Har deltaget i møde i projektgruppen og deltaget på temadagen. Har udarbejdet rapport fra Island Har udarbejdet rapport, deltaget på temadagen og fortaget undersøgelse om Nordisk mad i danske storkøkkener. 11. Förslag till fortsatta aktiviteter, för att utveckla NNM. På baggrund af anbefalingerne fra temadagen d. 26. november vil VIFFOS udarbejde en ny ansøgning med det formål at samle toneangivende køkkenchefer fra de nordiske lande og sammen udarbejde et manifest for storkøkkener. På baggrund af dette projekt vurdere vi ligeledes at det vil være hensigtmæssigt at udarbejde klare eksempler og opsamle erfaringer i storkøkkenerne på hvorledes manifestet kan omsættes til brug i storkøkkener. På nuærende tidspunkt dec har VIFFOS fået bevilliget projekt nr. 2 og er i fuld gang med arbjedet. 6

7 12. Ekonomisk rapport hur har projektmedlen använts? Kan bifogas i Excel. ANSÖKAN Tid och kostnader Tim / DKK Tidsåtgång i timmar 400 BETALD AV NNM ANNAN FINANSIÄR Lönekostnad, betalas ej av NNM Externa tjänster Material Resor & möten ,71 Information SUMMA: Finansiering DKK Egen finansierng Annan finansiering Offentlig finansiering Finansiering från NNM ,7 SUMMA: Datum och ansvarig person fredag den 13 juni 2008 Rune Roepstorff Nissen 7

8 REGNSKAB med rejseudgifter + budgeteret rejsepenge og 25 timer Budgeteret egenfinansiering Egenfinansiering Projektudgifter DKR timesats antal timer DKR DKR. DK Uddannelsescenter Roskilde Konsulent (Claus Meyer) SE Storuman/AkademiNorr NO Torgar FI Optimaedu ISL IDAN/Landspitali Virksomhedsmøder ISL IDAN 2415 GEMBA Konferenceudgifter/møder 10669,71 Ole Hoff Sørensen Rejseudg. 914 Internt Trykkeri 250 Konsulentbistand Subtotal ,71 Bevilling Rest 10316,29 Egenfinansiering i alt

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

sundere Mad i IdrætsLivet

sundere Mad i IdrætsLivet Partnerskab og interventionsprojekt til sundere Mad i IdrætsLivet Kort om projektet SMIL skal være startskuddet på en national kulinarisk og sund revolution i de danske idrætsfaciliteter. SMIL vil skabe

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af oplysningsindsatsen

Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care ı V.01 ı 03.2014 1 indhold Executive Summary 4 Baggrund & præmis 7 Organisation & økonomi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere