Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave)"

Transkript

1 Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Materialet tager udgangspunkt i en introduktion til distanceløb for et hold med idræt på B-niveau: Når man skal designe et løbetræningsprogram er der en række overvejelser man bør gøre sig, ligesom der er nogle fysiologiske mekanismer og tilpasninger til træning man skal sætte sig ind i: Mål og målgruppe: 1. Udgangsniveau/træningsbaggrund 2. Løbedistancen (5km, 10km, ½-maraton, maraton) Fysiologiske krav som distanceløb stiller: 1. Kondital/maksimal ilt-optagelse 2. Anaerob tærskel 3. Muskeludholdenhed 4. Evne til at fedtforbrænde (½ og 1/1-maraton). Træningsplanlægning/træningsmetoder: 1. Periodisering 2. Restitution 3. Intervaller (korte/lange) 4. Tempoløb 5. Fartleg Aerob/anaerob energiomsætning: Under et 5km løb vil løbetiden for de fleste idrætsstuderende ligge ml. 16 og 30min. Ved disse arbejdstider vil størstedelen af energien komme fra aerobe processer. Hvis distancen øges til 10km eller ½-maraton vil det anaerobe bidrag blive endnu mindre og vel egentligt kun bidrage i starten af løbet, eventuelle ryk undervejs og i den afsluttende spurt. Fra: Krop og træning, Tybjerg, 2.udg., 1997, fig. 4,4 1

2 Kondital/maksimal iltoptagelses betydning: Jo hurtigere man vil løbe jo mere energi (ATP) skal de arbejdende muskler producere. Da energien primært leveres via de aerobe processer, vil det være løberens evne til at forsyne de arbejdende muskler med ilt der vil sætte begrænsningen for hvor hurtigt løberen kan løbe: KH-forbrænding: C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + 38ATP (Glukose) Fedt-forbrænding: C 15 H 31 COOH + 23O 2 16CO H 2 O + 129ATP (Palmetinsyre) Udregningseksempel: Det koster ca. 4KJ at løbe en km pr. kg legemsvægt man vejer (4KJ/Km/kg). Vejer en løber 75kg skal han altså producerer svarende til 300KJ energi pr. km han løber. Løber han med 12km i timen (5min/km) skal han producere (300KJ/5min) 60KJ/min. Vil han ned og løbe med 20km i timen (3min/km), som de eliten jo kan, skal han altså producerer (300KJ/3min)100KJ/min. Med andre ord skal der mere knald på de aerobe processer, dvs. han skal øge sin evne til at forsyne de arbejdende muskler med ilt. I løb (modsat fx roning) skal man bære sin egen legemsvægt (4KJ/Km/kg). Det er derfor i løb mere interessant at have et højt kondital end nødvendigvis at have en høj maksimal iltoptagelse (om end de to størrelser jo oftest følges ad). Konditallet er den maksimale iltoptagelse udtrykt pr. kg legemsvægt, hvorfor fx et vægttab alene kan give en konditions forbedring. Desværre ser man derfor også overdreven vægt fokusering / spiseforstyrrelse inden for langdistanceløb ligesom eliteløbere altid er relativt spinkelt bygget. Fra: Exercise Physiology, McArdle et al NB: Bemærk de har defineret maksimal iltoptagelse som vi (i DK) kalder kondital. 2

3 Anaerob tærskel: Når man øger intensiteten under løb øges bidraget af de anaerobe processer og dermed også produktionen af mælkesyre (laktat): C 6 H 12 O 6 2CH 3 CHOHCOOH+ 2ATP (Glukose) (mælkesyre) I teorien starter de anaerobe processers bidrag allerede omkring 60% af max. Mælkesyre produktionen bliver dog først et problem på intensiteter hvor kroppen ikke længere er i stand til at bortskaffe den producerede mælkesyre. Udholdenhedsatleter er derfor rigtigt glade for at kende netop den arbejdsintensitet, hvor de kan konkurrere uden at mælkesyren akkumulerer i musklerne/blodet. Den arbejdsintensitet hvor mælkesyren begynder at akkumulerer (kurven knækker) defineres som den anaerobe tærskel (AT). Fig viser hvordan den anaerobe tærskel (AT) har rykket sig efter en træningsperiode. Bemærk at knækpunktet for mælkesyrekoncentrationen i blodet forskydes fra ca. 73% af max før en træningsperiode til 85% af max efter en træningsperiode. Efter en fokuseret træningsperiode kan atleten altså nu arbejde på en højere relativ belastning uden at syre til så han må stoppe. Han kan andre ord løbe sin fx 5km hurtigere. De bedste maratonløbere kan arbejde med en arbejdsintensitet på helt oppe omkring 90% af deres max. iltoptagelse i de time som deres maratonløb nu varer! Fra: Idrættens træningslære, Gjerset et al.,

4 Når man træner/konkurrere tæt på den anaerobe tærskel vil vejrtrækningen pga. mælkesyreproduktionen være kraftigt forceret, dvs. man hyperventilerer. Det giver derfor ikke mening hvis samtale er mulig under træning af den anaerobe tærskel eller ved konditions forbedrende træning! Fedt/kulhydrat forbrænding: På de rigtig lange distancer (fx ½ og 1/1 marathon) vil det være nødvendigt at spare på sine glykogen depoter. Ved udholdenhedstræning forbedres evnen til at forbrænde fedt både ved den samme relative som absolutte arbejdsintensitet. Man kan altså træne evnen til at forbrænde fedt: Case A: Der cykles på samme absolutte arbejdsintensitet. Case B: Der cykles på samme relative arbejdsintensitet. UT: Utrænet, T: Trænet. Bemærk at RQ-værdien er lavere for den trænede i Case B, selv om han arbejder på den samme relative arb.intensitet (68%) som den utrænede. Samtidigt træder han 150watt mere! Fysiologiske ændringer af konditions og udholdenhedstræning: Efter et længerevarende og optimalt sammensat løbetræningsprogram, vil man kunne observere en række fysiologiske forbedringer: Fra: Krop og træning, Tybjerg, 2.udg., 1997, Tabel på s-62 4

5 Pulsur: Da der er en lineær sammenhæng mellem pulsfrekvens og den maksimale iltoptagelse kan man bruge et pulsur som en indikator for hvor hårdt man træner. Man kan således via pulsuret styre sin træningsintensitet så man træner kondition/maksimaliltoptagelse, udholdenhed/tempotræning, restituere etc på de rigtige tidspunkter jf. træningsprogrammet. Fra: gomotion.dk Hos gomotion.dk kan du ud fra hvilepuls og din maxpuls bestemme dine egne træningszoner. Pulskurve for Jette under intervaltræning på et idræt B hold. En pulsmåler kan også bruges under konkurrence således man ikke kommer til at lægge for hårdt ud i starten af løbet (dvs. ligge over den anaerobe tærskel). Omvendt kan pulsuret også indikere at man måske løber for langsomt! 5

6 Restitution: Et godt træningsprogram tager hensyn til at der skal være tid til at restituere og superkompensere (dvs. bygge kroppen op til noget stærkere). Jo hårdere man træner, jo længere bliver den krævede restitutionstid herefter. Se skema: Med andre ord nytter det ikke at lave hård interval træning/tempoløb hver dag tværtimod. Fra: Idrættens træningslære, Gjerset et al.,

7 Periodisering: Fase 1: Opbygningsfase: 1. Vænne kroppen til at tåle træningen og belastningen 2. Opbygge sener, knogler, muskler, så overbelastningsskader forebygges. 3. Udholdenhedstræning. 4. Evt. styrketræning. Fase 2: Interval og tempotræning 1. Intervaltræning Maksimal iltoptagelse, Anaerob tærskel 2. Tempoløb Anerobtærskel, udholdenhed 3. Distancetræning Fedt forbrænding, muskeludholdenhed, løbeøkonomi. 4. Restitutionsløb Fase 3: Nedtrapningsfase/formtopning: 1. Superkompensering 2. Tempotræning i kort udgave 3. Korte intervaller (få) 4. Nøgleordet er fokus på restitution og superkompensation For at forebygge overtræning er det en god ide at føre dagbog over træningen. Hermed kan man holde styr på mængden og progressionen i træningen. Man kan opbygge træningen i små cykler af 3-4uger. Fx 3uger hvor man gradvist øger mængden med 10% efterfulgt af en restitutionsuge. Når man begynder at lægge intervaller/tempoløb ind i programmet, skal man ligeledes tage hensyn til den længere restitutions tid. Fra: Idrættens træningslære, Gjerset et al.,

8 Overtræning: Overtræning er en tilstand hvor kroppen ikke formår at modtage og respondere (superkompensere) på den træning den udsættes for. I stedet for at blive bedre vil man opservere træthed, uoplagthed og manglende præstationsevne. Man kan holde øje med følgende symptomer/signaler på overtræning: Fra: Idrættens træningslære, Gjerset et al.,

9 Løb som et tema til den praktiske eksamen Hvis der er flere der vil til eksamen i løb er det logisk at flere af disse går op sammen. Således vindes der mere tid til den praktiske afvikling. (20min/elev til den praktiske del). Da I skal op i to idrætslige emner kan 3 personer fremvise i ca. en halv time (3x10min) ude på vores baner. Introduktion: Forbered en introduktion og fortæl hvad i vil vise. Fx - En vil fremvise korte intervaller på 417m runden (fx 5-7x417 p. 1min) - En anden viser lange intervaller kombineret m. fartleg: 2x700m, p.2-3min efterfulgt af fartleg ovre på 417m banen (Så ser censor + eksaminator jer oftest). - En tredje vil måske løbe en ~3000m eller en ~5000m? Redegør kort for de fysiologiske baggrunde for at lave de intervaller/tempoløb som i gør. Brug fx ord som: -At forbedre den maksimale O2 optagelse, således at den aerobe kapacitet forbedres. - Forbedring af den anaerobe tærskel, så man kan løbe stærkere før man syrer til. -Generelt om træningsplanlægning og løbetræningsmetoder. (evt. ud fra udgangsniveau og træningstilstand) -Brug af pulsur (og hvordan). Dvs. hvor mange procent af den maksimale kapacitet (relative arbejdsbelastning) man skal arbejde på, i de forskellige træningsformer. - andet? I det hele taget inddrag de teoretiske overvejelser vi har snakket om i timerne og fra vores læsestof. Kilder: Tema hæftet til løb, langdistanceløb som idrætsligt emne, vores løbeside, vores program Fremvisning: Løb jeres små sekvenser med udgangspunktet der hvor 417m banen starter. Så kan censor og eksaminator stå og iagttage de forskellige der løber. Måske vil eksaminator af og til spørge til jeres puls og løbetid. Fidusen er så at ligge på den rigtige intensitet og kunne gennemøre det planlagte program. Evaluering: 1. Holdet vil typisk i løbet af året have deltaget i et motionsløb. Fx Cityløbet i København, den første tirsdag i maj, eller Spartas maraton start op i oktober. Det er naturligt at lade denne/disse præstation(er) indgå i bedømmelsen. 2. Udførelsen af det program eller løb man har valgt at fremvise. 3. Koblingen af det teoretiske element i forbindelse med programmet/løbetræning. 4. Der bør tages hensyn til alder, køn og udvikling i træningsforløbet. 9

10 10

11 Til slut drejebog afleveret af 3 kursister fra 2012/13 årgangen: DREJEBOG TIL EKSAMEN I IDRÆT / B navn /navne: Mads Tranberg, Sara Berg og Søren Larsen tematisk forløb: Løb og kondinationsøvelser genre: Klassiske og moderne idrætter *= bilag vedlagt SEKVENS Introduktion BEGRUNDELSE FOR VALG Begrundelse for valg af træningsintensiteter VO2-max træning for at presse hjertet mest muligt i forskellige tidsintervaller FOKUSPUNKTER VARIGHED 3 min. Opvarmning Hæve pulsfrekvensen Opvarmning af led og muskler Forebyggelse af skader Klargøring af det neuromuskulære sammenspil Opvarmning af relevante muskelgrupper for løb Teknik i løb: poserunning stigningsløb 4 minutter (normal opvarmningstid 20 min.) Lange intervaller 700 m x 3 Klapleg For at arbejde ved højere pulsniveau over en længere periode Opretholde et højere tempo over en længere distance Forbedring af slagvolumen, VO2-max, anaerob tærskel Løbe intervallerne i samme tempo eller let progressivt. Opnå puls på (84-90 % af max.) (anaerob tærskel) samt en puls på (VO2- max) Klapleg, så alle kan være med, og få lige meget ud af træningen 13 min. (Løbes samtidigt med korte intervaller) * Korte intervaller 400 m x 5 For at opretholde en højere intensitet Forbedring af slagvolumen VO2-max træning Løbe intervallerne i samme tempo eller let progressivt. (Opnå puls på % af max.) 13 min. (Løbes samtidigt med lange intervaller) Udstræk/nedkøling - Let løb/gang for at aktivere venepumperne og reducere mælkesyreophobningen Lav intensitet Udstrækning af relevante muskler og sener. 4 min. (normal nedkøling/ud- 11

12 - Udstræk for at forkorte restitutionstiden, smidiggøre senerne og forebygge skader. strækning 20 min.) Bilag 1: Individuelle data og pulszoner. Pulszoner Puls Procent max Zone 1 Opvarmning/restitution < < - 65 % Zone 2 Udholdenhed % Zone 3 Aerob kapacitet % Zone 4 Anaerob tærskel % Zone 5 Vo2max % Zone 6 Anaerob kapacitet % Søren Larsen 29 år Hvilepuls 60 Maxpuls 195 Kondital 51,7 Pulszoner Puls Procent max Zone 1 Opvarmning/restitution < -147 < - 65 % Zone 2 Udholdenhed % Zone 3 Aerob kapacitet % Zone 4 Anaerob tærskel % Zone 5 Vo2max % Zone 6 Anaerob kapacitet % Sara Berg 28 år Hvilepuls 55 Maxpuls 193 Kondital 43,8 Pulszoner Puls Procent max Zone 1 Opvarmning /restitution < < - 65 % Zone 2 Udholdenhed % Zone 3 Aerob kapacitet % Zone 4 Anaerob tærskel % Zone 5 Vo2max % Zone 6 Anaerob kapacitet % Mads Tranberg 26 år Hvilepuls 55 Maxpuls 196 Kondital 50,4 12

13 Bilag 2: Intervalruter. Rute 2: Lange intervaller Rute 3: Korte intervaller 13

Fysiologiske forhold af stor betydning for præstationsevnen.

Fysiologiske forhold af stor betydning for præstationsevnen. Fysiologiske forhold af stor betydning for præstationsevnen. Maksimal iltoptagelseshastighed (kondital) Løbeøkonomi Præstation Procentdel af maksimal iltoptagelseshastighed som kan opretholdes gennem længere

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Fysisk træning. Kapitlet gennemgår følgende:

Fysisk træning. Kapitlet gennemgår følgende: 2A Fysisk træning Dette kapitel giver aldersrelaterede anbefalinger til den fysiske træning i tennis. Første afsnit beskriver fem fysiske færdigheder, der er væsentlige for tennisspillere. Andet afsnit

Læs mere

gode råd om motionscykling

gode råd om motionscykling træning cykel- gode råd om motionscykling Hvordan skal jeg træne? Der findes masser af træningsprogrammer, lige fra de helt videnskabelige til dem, hvor man bare sætter sig op på cyklen og kører. Det er

Læs mere

10-20-30 løb. - En guide og diskussion baseret på 10-20-30 forskningsforsøget på Institut For Idræt, Københavns Universitet.

10-20-30 løb. - En guide og diskussion baseret på 10-20-30 forskningsforsøget på Institut For Idræt, Københavns Universitet. 10-20-30 løb - En guide og diskussion baseret på 10-20-30 forskningsforsøget på Institut For Idræt, Københavns Universitet. I SAMARBEJDE MED Indhold BAGGRUND bag om 10-20-30 løb.... 3 HVORDAN løbes 10-20-30?...

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Watt Træning med BODY BIKE Connect

Watt Træning med BODY BIKE Connect Watt Træning med BODY BIKE Connect Hvor langt kører man på en lektion? Hvor hurtigt kører man? Hvad svarer det til hvis man cyklede på landevejen? Hvor hårdt træder man? Hvor meget energi producerer man

Læs mere

"Vær seriøs - du skal være i allround, god, fysisk form ved kursusstart"

Vær seriøs - du skal være i allround, god, fysisk form ved kursusstart Fysisk træning frem mod start på Patrulje- og Jægeraspirantkursus Patrulje- og Jægeraspirantkursernes særlige formål, indhold, varighed og afviklingsform gør, at vilkår og betingelser for den enkelte aspirant

Læs mere

Fysisk træning. Tr æ n i n g

Fysisk træning. Tr æ n i n g Fysisk træning Tr æ n i n g hvad påvirker en idrætspræstation?....................... 2 Fysisk træning.............................................. 4 Hvad indgår i fysisk træning?........................................

Læs mere

ATI KROP OG IDENTITET

ATI KROP OG IDENTITET ATI KROP OG IDENTITET FAG: IDRÆT BIOLOGI MATERIALE ESTRUP M.FL. IDRÆT C KOMPENDIUM: FYSISK PROFIL 4. Grundlæggende fysiologi og kroppen under arbejde For at kunne forstå, hvad der sker i kroppen i idrætstimerne

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

Hel- og halvmarathontræning 2015

Hel- og halvmarathontræning 2015 Hel- og halvmarathontræning 2015 Vi kommer ind på følgende: Udholdenhedstræning - løbeøkonomi Styrketræning core- og stabilitetstræning Hvordan finder du dit nuværende konkurrencetempo Udregning af dine

Læs mere

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union BAT Bordtennis Aldersrelateret Træning INDHOLDSFORTEGNELSE 0 FORORD...4 2.0 INTRODUKTION TIL MANUALEN... 7 2.1 Sådan læses manualen... 8 2.2 DBTUs definitioner... 8 3.0 HVAD ER ET TALENT?... 9 4.0 DBTUs

Læs mere

Sådan får jeg en aktiv hverdag

Sådan får jeg en aktiv hverdag EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan får jeg en aktiv hverdag Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

Titel: 10-20-30 løbetræning: Et nyt træningskoncepts betydning for præstationen. Tema: Præstation og højintens træning

Titel: 10-20-30 løbetræning: Et nyt træningskoncepts betydning for præstationen. Tema: Præstation og højintens træning 10-20-30 -løbetræning: Et nyt træningskoncepts betydning for præstationen Udarbejdet af: Kasper Sørensen Christian Nørgaard Nielsen Aalborg Universitet Idræt 10. semester Vejleder: Ernst Albin Hansen Afleveret

Læs mere

Udgiver Redaktion Forfattere Fotos Tryk DIFs specialforbund Salg og distribution Ernæring ræning T

Udgiver Redaktion Forfattere Fotos Tryk DIFs specialforbund Salg og distribution Ernæring ræning T Ernæring Træning 1 Ernæring INDHOLD Indledning... 2 Eksempel fra en idrætsudøver... 3 Kostanbefalinger til idrætsudøvere... 4 Energibehov... 4 Hvor kommer energien fra?... 6 Hvordan beregner man sit eget

Læs mere

Større, Stærkere og Sundere Hurtigt, Sikkert og Naturligt

Større, Stærkere og Sundere Hurtigt, Sikkert og Naturligt Større, Stærkere og Sundere Hurtigt, Sikkert og Naturligt Skrevet af: Lasse Kjær, http://fitness-blog.dk. Denne bog er 100% gratis og du må gerne sende den rundt til dine venner og andre som kan have glæde

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Læs her hvordan du tager gåturen nogle skridt videre og gør den til motion, der sagtens kan konkurrere med løb. Af Line Felholt, december 2012 03 Gå dig i form

Læs mere

Idræt og træning. Tr æ n i n g

Idræt og træning. Tr æ n i n g Idræt og træning Tr æ n i n g Idræt!......................................................... 2 Tilfredsstillelse af sociale behov........................................ 2 Klubben som samlingssted...........................................

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

Kapitel 5 TRÆNING OG STRESS. Du skal bare ud at have noget mere adrenalin i kroppen.

Kapitel 5 TRÆNING OG STRESS. Du skal bare ud at have noget mere adrenalin i kroppen. Kapitel 5 TRÆNING OG STRESS Du skal bare ud at have noget mere adrenalin i kroppen. Kære Majken! Jeg er ramt af stress og sygemeldt på 7. uge. Jeg går til psykolog og læge hver 14. dag og har god gavn

Læs mere

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT)

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT) Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Zone eller Level på cykel/løb L Restitutionstræning L2 Distancetræning L3 Tempotræning

Læs mere

Lene B. Terp Det Nationale Videncenter KOSMOS University College Syddanmark 2010

Lene B. Terp Det Nationale Videncenter KOSMOS University College Syddanmark 2010 IT I IDRÆT Lene B. Terp Det Nationale Videncenter KOSMOS University College Syddanmark 2010 IT I IDRÆT UDARBEJDET AF: Lene B. Terp University College Syddanmark MATERIALET KAN DOWNLOADES PÅ: www.skud.nu

Læs mere

Effektiv. løbetræning med

Effektiv. løbetræning med Effektiv løbetræning med Kom godt i gang med løb Vil du gerne i gang med en fleksibel og effektiv motionsform, der ikke kræver meget andet end et par løbesko og vijestyrke? Løb er en fantastisk populær

Læs mere

ATK Aldersrelateret Træningskoncept

ATK Aldersrelateret Træningskoncept ATK Aldersrelateret Træningskoncept Dansk Kano og Kajak Forbund Aldersrelateret træningskoncept 1 Kompendiet er udarbejdet af en skrivegruppe bestående af: Mads Kongsgaard Cand. Scient, PhD i Træning-

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere