Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --"

Transkript

1 5. maj årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade 13 Tf Husk Mors Dag søndag d. 8. maj Maou Bomster BWMSTER TILALLE FORMÅL PLANTESERVICE,,.t Mors Dag har vi åbent k Maou B.omster Thorshavnsgade 26 1J Man-tors: Fre: 8-B Lør: 9-13 fuå JEIBIJJ ØJ ffi. FRAR{ ISAFJORDSGADE ØBEEAVI S r----5j TELF. : BILTLF. : L---:21 MI LAsE, SIKRING MM UDFØRFS DØGNSERVICE Bryggens VIrkeighed apri I tre uger har bryggeboere i hobeta vafartet ti Bryggens Viru!ighed i Gime for at se hinancen, synge sammen, danse, spise, snak/u!, kort sagt ære hinancen at IU!nce på nye måder. Pd biedet uneerhoder Simii Sisters, en oka trio med 30'er-sange. Parkeringspadser, -poper og Pinen.-.; stod i centrum på den offentige høring om den nye havnepark, som okarådet forrige mandag var vært for Et havt hundrede mennesker sagde ja tiokarådets invititation om at give sin mening ti kende overfor ar kitekterne Pou Jensen og Anneise Bramsnæs. Vi har her i Bryggebadet bragt udførige beskriveser af forsaget, og i Giroe har den samede projektskitse stået udstiet de sidste måneder. Lad det være sagt med det samme: Mødet udtrykte massiv opbakning ti forsaget om at udvide havneparken het ned ti sojakagegrunden og at overdrage den dagige drift af parken ti kommunen. Pou Jensen startede mødet med at give en historisk og geografisk gennemgang af panerne. Han mindede de fremmødte om, at det netop er i dyb respekt for de mange friviige, der for 10 år siden grundagde havneparken, at man nu vie ade kommunen overtage driften. "Ideaismen og energien kan ganske enket ikke bive ved med at være der, og meningen med aktionen for 10 år siden var at fortæ e kommunen, at de nu måtte se at komme ud af starthuerne", sagde Pou Jen sen. Mange kritiske røster Trods den positive indsti ing over for projektet fadt der også drøje hug ti de to projektmagere. Især forsaget om at ade havneparken pryde af høje poppetræer, fadt noge beboere for bry stet. De udtrykte frygt for et spærret udsyn fra deres ejigheder. Sevom Pou Jensen forsøgte at beroige frygten ved at argumentere for, at det først var anden generation der vie kunne mærke probemet, og at poppetræerne både er angt væk fra ejighederne og iøvrigt ikke særigt tykke, dæmpede det ikke gemytterne. Et konkret møde meem arkitekterne og de impicerede beboere bev udgangen af debatten på mødet. Heer ikke paceringen af den 100 meter ange fre gat Heruf Troie ved Langebro, som ska bruges som vandrehjem, gik ram forbi. Ae på mødet var enige om, at kommunens ide om at pacere et fydende vandrehjem var uamindeigt dårig. Meget af kritikken gik på den mange på parkeringspadser, som et sådant vandrehjem kan udøse. I det hee taget ka.n udvidesen af havneparken generet betyde mange på parkeringspadser. Ikke kun for de mange der "sniger sig uden om" P-afgiften ved at parkere bien på Bryggen og gå ti arbejde i City. Men især for de mennesker der bor på Isands Brygge. Pou Jensen, som samtidig er formand for okara det, nævnte at dette spørgs må er et principiet kommunat spørgsmå. Men at okarådet har henvendt sig fere gange for at få diskuteret dette probem med bystyret. En anden mødedetager spurgte, hvor ofte den nye festpads mon vie bive brugt. Tanken er at fytte centrum for havneparken så den igger ud for Gunøgsgade. Det gode skib "Pinen", som p.t.igger på havnefronten, ska hejses op på to bøgepæe og vi udgøre "vartegnet" for den nye fest pads. Spørgeren udtrykte skepsis ved, at kommunen nu kan disponere over festpadsen, og at der måske vi bive mange fere fester end tidigere. Pou Jensen mente ikke, at der var noget at være nervøs for, men kunne i øvrigt ikke sætte ta på. I panerne for den nye havnepark indgår også panen om at indrette det gue bindingsværkshus ti en form for kuturcenter på havnefronten. Dette fk straks to uafhængige kuturfok ti at "ægge biet" ind på huset: Sussie Paddison og Thrben Hesinghoff fra henhodsvis okahistorisk forening og børneateieret mente hver især, at det gue hus vie være særdees veegnet ti netop deres aktiviteter. Poppeprobemet og de andre uøste spørgsmå biver i øbet af sommeren sat på pads, hvor detaipanægningen gennemføres. Ti efteråret tages de første spadestik ti den nye havnepark. Huseje og ny ejeovgivning Kaus Wier, Amager Lejerforening SIDE 2 Jakob Busse, cand.jur., Lejernes LO. SIDE 3 Gime, bibioteket og Amager Stranddag Med b.a. vag af styringsgruppe i Gi m e den 9. maj og bogsag fra bibioteket starter. SIDE4 Padsgarantimenhvadmed kvaiteten?. august 1996 har Københavns Kommune ovet ga- ran ti for, at ae børn er sikret en pads i vuggestue, når de fyder år. Bryggebadet har tat med poitikere, pæ dagoger og forædre for at fnde ud af, hvordan det går med øftet. SIDE 6-7 Aktuetfra Hans Tausens Kirke Samvær for ædre onsdag den 11. maj k. 14. Skovtur onsdag den 25. maj. SIDES NY.tfra bodkubben Heda Foråret er i fudt for, og Bryggens fodbodkub siden det herrens Ar 1926 har indtaget køvermarken med fornyet optimisme. SIDE 9 Fagregister SIDE 10.fE50røffr -med dyr og bondegård Lige ti at kippe ud! SIDE 11 Udstiing Per Baagøe udstier i Gaerie Edeing. Vi bringer en anbefaing! SIDE 12

2 2 BRYGGEBLADET 5. maj maj 1994 BRYGGEBLADET 3 med tøj fra VERO MODA Bomudsstrik m. hækede stjerner. Kort mode. Fås i fere farver. SortJeans Cowboy shorts 199, ' Fts også i andre friske farver 3 par dametrusser bomud 29; 199,- Bomudsshorts Ensfarvede par 150,-.. tj00 1(08f:NHAVNS TV ) SJ 03 SI V/8RYGCENSHERAEMAGASIN Nu er det tid for forårsrengøring Vinduespoering Rengøring Loftrydning Ring og afta besøg for et uforpigtende tibud. GAARDS RENGØRJNG ENTRUM VINDUESPOLERING APS N ÅR RE N GØR I NG ER EN rili.. I OSS AG København Hobæk Ingen husejenedsætteser Af Kaus Wier, Amager Lejerforening På et møde i Bffi sagde LLO's ansatte, at ejeovsforiget kan bruges ti at sætte husejen ned. Men det er ikke rigtigt. Kaus Hansen og Nies Busk fra Lejernes LO forsvarer foriget med udejerne om ejeoven. Boigministeren har fremsat ovforsag i overensstemmese med foriget. Forsaget er bevet kritiseret af fere ejerforeninger, fordi det vi føre ti massive husejestigninger. LLO-formændene hævder, at ejerne vi kunne bruge ovændringerne ti at kræve husejen sat ned. Men det står ikke i ovforsaget. Efter forsaget kan beboerrepræsentanterne indhente tibud på renhodese og forsikringer. Og husejenævnet kan påægge udejeren at bruge tibuddet, hvis det er bedre end udejerens. I ovforsaget står der ikke, hvad der mere ska ske. Hverken hvis udejeren bruger beboerrepræsentationens tibud, eer hvis han ader være. Loven er i dag sådan, at udejeren har ret ti at sætte husejen op, hvis udgifter ti renhodese og forsikringer stiger. Men oven indehoder ingen ret for ejerne ti at få sat husejen ned, hvis udgifterne fader. Sådan vi det også være, hvis Kaus Hansens narreparagrafbiver gennemført. Lovforsaget indehoder ingen ændringer på det punkt. Et eksempe: Beboerrepræsentationen i x-ejendom finder efter et større arbejde frem ti noge biigere tibud på renhodese og forsikringer. Udejeren nægter at bruge ejernes tibud, og ejerne indbringer sagen for husejenævnet. Husejenævnet vi ikke påægge udejeren at bruge tibuddet om en anden forsikring, fordi udejeren ige har tegnet forsikring for 5 år. I øvrigt kan husejenævnet ikke finde ud af, om tibuddet er bedre, fordi poicerne for de to forsikringer er forskeige. Husejenævnet påægger udejeren at bruge ejernes tibud om renhodese. Udejeren bruger nu ejernes tibud, men han sætter ikke husejen ned. Da ejerne kager over dette, siger udejeren, at han ikke behøver sætte husejen ned før han igen ska varse ejeforhøjese. Husejenævnet giver ham ret. Men udejeren varser ikke nogen ny ejeforhøjese. For ejendommens udgifter er fadet, takket være beboerrepræsen- tationens arbejde. I stedet varser udejeren andre typer ejeforhøjeser hviket oven også i dag giver ham ret ti. Han kan for eksempe forhøje husejen særskit for hensætteser ti vedigehodese eer for skatter og afgifter, som stiger på grund af skattereformen. Han kan også forhøje husejen på grund af ændret fordeing meem boiger og erhverv. Det biver atså ejeren, der får gevinsten af beboerrepræsen- tationens arbejde, indti ejerens øvrige driftsudgifter er steget mere end der er sparet på renhodese. Paragraffen er bevet kritiseret af juristerne, der sidder som sekretærer og formænd for husejenævnene. De er hest fri for det meget kompicerede arbejde at skue sammenigne tibud fra forskeige rengøringsseskaber og forsikringsseskaber. Især forsikringerne er het uoverskueige. Juristerne synes også, at det er meningsøst, at husejenævnet ska påægge udejeren at bruge et tibud, når paragraffen aigeve ikke bestemmer, hvad der videre ska ske. Cafe Isbjørnen Reykjaviksgade Tf Når de edende fok i LLO aigeve er så gade for den nye paragraf, kan man undre sig hvorfor. LLO's formand Kaus Hansen er også formand for Boigseskabet Lejerbo. Dette boigseskab er sat under administration af Københavns Kommune, fordi det er kommet frem, at rabatten på boigseskabets ejendomsforsikringer uovigt er bevet overført ti LLO. I føge oven skue pengene være kommet Lejerbos ejere tigode. Forestier LLO's edese sig et ignende arrangement, hvor LLO ska ti at sæge forsikringer ti de ejendomme, hvor organisationen har medemmer? Stedet hvor man mødes og hygger sig. Am. ø, snaps, bitter, små grå Frit vag kr. 10,- Wiibroe Fag (gudø) kr. 10, Wiibroe am. pisner kr. 8,- Gæder HELE åbningstiden fra k Lejere vinder sag mod Norden... Husejenævnet nedsætter ejeforhøjese for n ye vinduer med 27% Af Kaus Wier. Amager Lejerforening. 31 ejere på Engandsvej har fået nedsat en ejeforhøjese for nye vinduer fra kr. 24,64 pr. m2 pr. år ti kr. 17,90 pr. m2 pr. år. Der er tae om en nedsættese afejeforhøjesen med 27%. Amager Lejerforening har ført sagen for ejerne. Lejerne bor i en ejendom, der er opdet i ejerejigheder. Lejerne har overdraget retten ti kr. tiskud ti Norden og statstiskuddet er sevføgeig trukket fra ved beregningen af ejeforhøjesen. Ejendomsseskabet Norden var imidertid så fabede, at de i beregningen afejeforhøjesen først trak "vedigehodeses- fradraget" fra efter statstiskuddet. Vedigehodesesfradraget er den de af udgiften ti vindues- udskiftningen, som udejeren ska betae. Udejeren sparer udgiften ti at vedigehode de game vinduer, når der i stedet sættes nye i. Efter mangeårig praksis i husejenævnene er dette fradrag på 113 af de samede udgifter. Nordens måde at beregne ejeforhøjesen på medførte, at ejerens fradrag bev mindre, end det eers vie have været. Og ejernes ejeforhøjese tisvarende større. Men det har husejenævnet nu stoppet. Reet burde udejerne være ykkeige over, at de kan ade ejerne betae to tredjedee af udgifterne ved at udskifte amindeige vinduer med termovinduer. Udejerne har pigten ti at reparere, kitte og mae de game vinduer. Men ved i stedet at udskifte ti term o vinduer, kommer ejerne ti at betae to trediedee af udejerens udgift. Reet er der ingen forske på prisen meem et nyt vindue med termogås og et vindue uden.... men biver aigeve snydt Hensætteser i Grundejernes Investeringsfond kan ikke kræves brugt ti forbedringer Af Kaus Wier, Amager Lejerforening Lejerne på Engandsvej måtte aigeve se deres iusioner om ejeoven bristet, da de fik ejeforhøjesen for de nye vinduer. Beboerforeningen troede, at vinduerne skue betaes af de penge, de siden 1983 har indbetat ti en konto i Grundejernes Investeringsfond. Da Schiiter-regeringen gennemførte disse ejeforhøjeser, fik ejerne at vide, at pengene fortrinsvis skue bruges ti brandsikring og energibesparende foranstatninger. Det ie ord "fortrinsvis" kom også ti at stå i oven, men det giver ikke ejerne noget retskrav på, at opsparingen ska betae fremtidige forbedringer og undgå ejeforhøjeser. Resutatet er bevet, at pengene forsvinder sammen med den amindeige vedigehodese, og at ejerne fortsat får ejeforhøjeser for brandsikring, isoering og nye vinduer. Desværre ser det ud ti, at ejere også i fremtiden ska snydes med denne narreparagraf. Inden sin fratræden gennemførte Schiiter-regeringen, at hensætteserne ti Grundejernes Investeringsfond skue forhøjes med 12,50 kr. pr. m2. Og de to LW-formænd Kaus Hansen og Nies Busk har avet aftae med udejerne om, at beøbet ska forhøjes med yderigere 4 kr. pr. m2 de næste 3 år, iat 12 kr. pr. m2. Men narreparagraffen ska stadig stå i oven... Lejighed: 85 m2 Anta ejere: 204 Huseje 1994: kr /måned, kr /år, kr. 424/m2/år ÅRLIGE HUSLEJEFORHØJELSER 1995 Ændret fordeing boig/erhverv Henæggeser 18 Henæggeser 18 b Lejerbesparese ved kontro og fytning af byfornyese og vedigehodese ti udejer Forhøjese af beøb tidigere henagt ti tekniske fornyeser I at husejeforhøjese for 1995 Husejeforhøjese pr. m Ændret fordeing boig/erhverv Henæggeser 18 Henæggeser 18 b Lejerbesparese ved kontro og fytning af byfornyese og vedigehodese ti udejer Forhøjese afbeøb tidigere henagt ti tekniske fornyeser I at husejeforhøjese for 1999 Husejeforhøjese pr. m21999 Forhøjeser ved Forhøjeser iføge Faktiske uændret forbrug Jørgen Thyregod forhøjeser 0,00 920,00 188,00 127,50 170,00 130,90 0,00 340,00 433,71 0,00 0,00-935,00 96,62 110,00 75,15 224, ,00-107,24 4,00 18,00-1,00 ÅRLIGE HUSLEJEFORHØJELSER 1999 Forhøjeser ved Forhøjeser iføge Faktiske uændret forbrug Jørgen Thyregod forhøjeser 0,00 920,00 920,00 637, ,00 701,95 0, , ,61 0,00 0, ,35 528,58 607,00 402, , , ,19 14,00 46,00 28,00 Konsekvenser af den ændrede ejeovgivning Af Jakob Susse, cand.jur. Lejernes LO i Hovedstaden I "Bryggebadet" nr. 7 den har Jørgen Thyregod, under overskriften 'busejechok i vente", beregnet, hvad det nye forsag ti ejeovgivning vi betyde for en ejer i hans ejendom. Han har samtidigt kritiseret Lejernes LO for at have indgået en ændring af ejeoven, der b.a. medfører forringese for ejerne. Baggrunden for at organisationen indgik i ejeovsforhandingerne ska ikke kommenteres yderigere her, da emnet har været ti grundig debat i Giroe den , hvor desværre hverken Jørgen Thyregod eer Per Vede Jensen, der begge har kritiseret organisationen for forhandingsresutatet, var ti stede. Det ska dog bemærkes, at de ovændringer, der er sket inden for de sidste par år, hvor organisationen ikke har haft muighed for at præge forhandingerne, har medført endog meget store forringeser med fri huseje i pensionskassebyggeri, nybyggeri, tidsbegrænset ejerejighedsudejning samt erhvervsejemå, der biver omdannet ti beboese. Ligeedes er kontoen for 18 b forhøjet med 2 x kr. 6,25 pr. m, og der er indført en privat byfornyesesov, hvor regerne om det ejedes værdi ikke finder anvendese. Efter forsaget ti ændring af ejeovgivningen har boigministeren fremsendt et udspi, vor ejers vikår i byfornyede ejendomme forringes væsentig og her har organisationen heer ikke haft nogen muighed for at præge forhandingerne. Med hensyn ti Jørgen Thyregods beregninger omkring konsekvenserne af det fremagte forsag ti ændring af ejeovgivningen ska det anføres, at det kan være overordentigt svært på nuværende tidspunkt at få et fudstændigt overbik over konsekvenserne af forsaget, idet dette øger udejers vedigehodesesforpigtigese på en række områder, samt øget indfydese ti beboerrepræsentationer med hensyn ti ejendommens budgetægning, der netop tigodeser aktive beboerrepræsentationer, som på Bryggen. Herti kommer, at der nu sker en pristasreguering efter tipasningsprocent og en sådan er umuig at forudse udvikingen af. Organisationen har imidertid beregnet, hvad konsekvensen af den ændrede ejeovgivning biver, med udgangspunkt i de ta vi kender i dag. Dette regnestykke afviger væsentigt fra det, Jørgen Thyregod har opstiet i "Bryggebadet". Som det fremgår af ovenstående skema, hvor vi har beregnet konsekvenserne af forsaget, des i 1995, des i 1999, sat op i tre koonner:. koonne med u- ændret ovgivning, 2. koonne med Jørgen Thyregods beregning og 3. koonne med organisationens beregning. Den første fej i Jørgen Thyregods beregning er, at han aerede i 1995 med fud virkning ændrer fordeingen meem boig og erhverv. Det fremgår kart af ovforsaget, at der ska ske en optrapning med % pr. år. Med hensyn ti stigningen i hensætteserne ti udvendig vedigehodese tiægger Jørgen Thyregod en stigning på 5% pr.år, hviket ikke er korrekt. Tager man eksempevis stigningen i 1994, vi det medføre en stigning på 3 '%. 3'% af de kr. 27,50, der i 1994 afsættes ti udvendig vedigehodese, udgør kr. 0,9625/m", der afrundes ti kr. 1,00/m. Når dette sammenhodes med, at beøbet efter den nuværende ovgivning forhøjes med kr. 1,50/m" /år, betyder det en mindre stigning end den nuværende. Hvad angår hensætteser ti udvendig vedigehodese efter 18 b, er det korrekt, som det anføres, at beøbet ska tiægges kr. 4,00/m"/år de næste 3 år. Dette ska ses i sammenhæng med, at udejer overtager en meget væsentig de ejers vedigehodesesforpigtigese af ruder, vand- og gashaner, e-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køeskabe, komfurer, vaskemaskiner m.v. Med hensyn ti hensætteser ti fornyese sker reguering efter statens tipasningsprocent, som for udvendig vedigehodese, hviket er avere end den stigning på gennemsnitig 4' %, som henæggeser ti fornyese er steget med gennem de sidste mange år. Et punkt, som ikke medgår i den fremsatte beregning, er de bespareser, der des igger ved, at ejer ikke ængere ska vedigehode en de instaationer, at beboerrepræsentationen får øget medindfydese på udgifter som forsikring, renhodese m.v., på budgetejen. Dette beøb udgør, meget forsigtigt beregnet, kr. m"/år. Som det fremgår af skemaet, vi dette medføre, at husejen for 1995 ikke stiger med kr , men derimod fader med kr. 107,24, og i 1994 stiger den ikke med kr , men derimod kr ,19, mod kr med uændret ovgivning. Det er vores opfattese, at bespareserne kan bive endnu højere med et dygtigt beboerarbejde, supperet med organisationens knowhow. Der er vort håb, at ovenstående giver en fornemmese af konsekvenserne ved den ændrede ejeovgivning, samt at ovgivningen foreøbig standser iberaiseringen på boigområdet, og at der skabes tryghed og ro indti1998.

3 4 BRYGGEBLADET 5. maj 1994 GI MLE Thorshavnsgade ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS K Kontor: t f Caf e: tf Fax: tf Torsdag d. 5. maj Gratis AKUSTISK BLUESGUITAR FESTIVAL Vi har sat fem meget forskeige akustiske guitarister i stævne ti denne mini-festiva. L.P. Simonsen - Kim Gutman Femming Briisch Børge "Biceps" Jensen & Søren S pond ex. En stor guitaropevese!! Samme dag og samme tid viser VOksenFimkubben: " Drowning by Numbers" af Peter Greenaway Mandag d. 9. maj k. 19: Vag af ny styringsgruppe i Gime Lørdag d. 14/5 og søndag 15/5 k : TUT UM -afrikansk trommedans m. workshop for børn samt opvisning Timeding af børn sker i Gimes cafe, tf Begge dage er der afrikanske dufte i Gi m es køkken! Rene Frederiksen udstier i cafeen 9/5-31/5 Former og farver -fernisering 14/5 k.14 med musik og sang. cafeen serveres på ae hverdage fra k. 18 atid spændende og vetiavet mad ti30 kr.!! Menu 5/5-20/5: Torsdag d. 5: Sparreribs m. coesaw. Fredag d. 6: Sejdfietter i chiisauce m. kartofer. Mandag d. 9: Græsk farsbrød m. saat og brød. Tirsdag d. 10: Lammefrikadeer m. kartofer og tomatsauce. Onsdag d. 11: Kying i sur-sød sauce m. ris. Torsdag d. 12: Fiskesuppe m. grøntsager og brød. Fredag d. 13: Tærte m. bandet saat. Lørdag d. 14 og søndag d. 15: Afrikanske dufte. Mandag d. 16: Tomatsuppe m. fødepeberrod og brød Tirsdag d. 17: Frikadeer m. sovs og kartofer. Onsdag d. 18: Brændende kærighed. Torsdag d. 19: Vegetarisk chii m. brød. Fredag d. 20: Æggekage. Fri entre Åbent hver dag k Søndag k Bibioteket i maj Bogsag Mandag d. 9. maj starter bibiotekets havårige udsag af kasserede bøger. Løbende må bøger kasseres p.g.a. sid, forædese eer mangende efterspørgse. Før i tiden bev de sogt ti genbrugspapir, men for et par år siden ændredes bibioteksoven, så det i dag er muigt først at give pubikum muighed for at erhverve en biig bog. Som sædvanig vi prisen være 10,- kr. pr. bog og 1,- kr. pr. tidsskrift, og bogsaget vi vare måneden ud. Tidsskrifter Som de feste ve ved, er bibhoteket andet end bøger. Mange kommer hver dag for at æse et eer fere af de ti ugebade, vi abonnerer på. Men vi vi også gerne gøre opmærksom på de over 100 tidsskrifter, som findes på bibioteket. Emnerne spænder ige fra ugebade som "At for damerne" og "Anders And" ti speciatidsskrifter om EDB, sundhed eer musik. De nyeste numre kan æses på bibioteket, men ædre numre kan ånes med hjem. Noge af de popuæreste står på hyderne i kassetter, mens andre befinder sig på vores nærmagasin og kan hurtigt hentes frem. Huebjørn, mammut og andredyr Jean Aues romanserie "Jordens børn" har vakt en stor interesse for forhistorisk tid. Sammen interesse afspejes også i den bøge af dinosaurer-fim, -bøger og -egetøj, som især "Jurassic Park" har været eksponent for. Jean Aue har ovet, at der ska komme 6 bind i hendes serie. Foreøbig er vi nået ti nr. 4 "Rejsen over stepperne", som kom i 1990, og mange spørger, om der ikke snart kommer en forsættese. Foreøbig er der ikke nogen i udsigt, men i meemtiden er der da kommet et par andre bøger i samme genre, som man kan fordrive ventetiden med. En af de nyeste er Sue Harrisons "Fader Himme, Moder Jord", der foregår i Aaskas istid og hander om Amager Stranddag 1994 Igen i år hodes Amager Stranddag. Denne gang ørdag den 30. jui k på området ved Hego and. Amager Stranddag er en festig og fokeig dag for hee famiien, hvor Amagers foreninger, institutioner og enketpersoner viser, hvad de har at byde på. Foreøbig detager: spejderne,bibiotekerne, jernbanekubben, voeybakubber, Hjemmeværnet, 'IJenerstaben og fok fra børnekuturhusgruppen. Derudover bi'r der et stort tet med scene, hvorfra okae danse, teaterogmusikgrupper optræder. Sidste timedingsfrist for foreninger og institutioner, der vi detage i Amager Stranddag med en aktivitet, var egentig i mandags den 2. maj, men måske kan det nås endnu, hvis man er hurtig. Rammerne for detage!- en ung kvinde, der kommer bort fra sin stamme efter et overfad. M andre muigheder kan nævnes Ehzabeth Marsha Thomas to romaner "Rensdyrmåne" og "Dyrekvinden", Edward Rutherfurd: "Sarum" samt James A. Michener: "Kiden". Brygge-bogen snart udsogt Så er det ved at være sidste chance for at sikre sig et eksempar af Brygge-bogen "N ærmes t berusende ykkeige". Af2. opag er der nu kun ca. 30 eksemparer tibage, så bogen er snart udsogt i et samet opag på Vi regner derfor ikke med, at der er grundag for at genoptrykke bogen yderigere. Caus Bundgaard se er anske frie. A detagese sker på friviig basis. Desuden er der stadig brug for en række friviige enketpersoner, der har yst ti at give en hånd med ved arrangementets forberedese og afviking. Timeding sker via Amager Kuturbutik Kontaktpersoner er: Kirsten Dvinge, Marie Barendson og Gitte Bisse Bertesen. Vag af ny styringsgruppe i Gime! Mandag 9. maj k. 19 Styringsgruppen er vagt af og bandt Giroes brugere først og fremmest ti at sikre de okae brugeres interesser og udstikke den generee inie for brugen af huset. Ae brugere afgime, enketvis eer foreningsmedemmer, er vekomne ti at detage i brugervaget ti husets styringsgruppe. Styringsgruppen ska støtte brugerne ved start af aktiviteter, sætte aktiviteter i gang, panægge forskeige arrangementer, underhodning, koncerter osv. Så vi DU være med ti at præge Bryggens medborgerhus - enten ved at væge eer bive vagt - så kom i 'Cime mandag d. 9/5! Før Havneparkens tibivese På biedet, som stammer fra sidst i 70'erne, ser man resterne af barakker, kraner og bygninger. Disse å i mange år øde hen og var en herig egepads for børn og unge. Men ønsket om en grøn park stod dog højest og bev - som bekendt med okabefokningens direkte indgriben - reaiseret i Ku og koks og skidt og møg bev fjernet og et åndehu bev skabt. Husk, hvis I har noget materiae om Isands Brygge I forgrunden ses Car Niesen-bygningen så som: Bieder, fim, postkort, husejekontrakter, regninger, rekamer, ALT fra Bryggen har interesse. Venigst kontakt Pou A. Sørensen tf Isands Brygges Lokahistoriske Forening v Sussie Paddison, Snor resgade 3, tf maj 1994 BRYGGEBLADET 5 Mennesker mødes og sød musik opstår r H vad er det for nogen? Andesforeningen Byens Børn, bev stiftet med det formå at en kuture udviking i okaområderne for børn og unge. På Isands Brygge har vi også en okaforening som er i gang med at udarbejde forsag, same ideer og ave ansøgninger der kan forbedre kvaiteten og kvantireten af de tibud der er ti børn og unge efter ukketid. Ideerne er mangfodige, men hvad er der brug for? Vi der sidder i bestyresen er ikke dem der ska bruge tibuddene, så det er vigtigt at okae børn og voksne er med ti at præge debatten, komme med forsag og ideer, såedes at det ikke ender med en udbygning af de ek- CipøAGEH KiCK BOXINGCUTD Åbent ae hverdage k , ørdag Begyndere og øvede trænes under kyndig instruktion af Zarko Dragovic (Europamester) Kim Larsen (EM-bronzevinder) 18 års erfaring i kick-boxing - ring for nærmere information Artierivej 40, byg. E. Tf Bryggens Virkeighed apri sisterende institutioners tibud. Isands Brygges afdeing manger detagese fra okaområdet, så interesserede er meget vekomne ti at rette henvendese ti: Skoen på Bryggen... Car Bagge Kubben, Art.vej... 1br- En brandgo' udstiing Børneateierets udstiing "Børnenes egne forsag ti den ny havnepark" har som omtatandetsteds i Bryggebadet aerede haft et utisigtet omtumet iv. Den oprindeige udstiing i Giroe bev hedigvis set af mange - ikke mindst de børn, der har arbejdet med projektet, deres forædre og kammerater. Og der har været megen ros ti børnene og seve udstiingen. En af ideerne bag projektet var, at okarådet og de bryggeboere, der panægger indretningen af den nye havnepark skue få et indtryk afbømenes interesse og fantasi omkring havneparken, som mange af dem er fittige brugere af. Og gerne medføre at børnene på en eer anden måde bhver inddraget i den videre panægning. Det var derfor ærgerigt, at udstiingen måtte tages ned inden den offentige høring om havneparken bev afhodt og erstattes af en hurtig opstiing i saen, hvor mødet afvikedes. Så meget mere gædeigt var det, at man fra okarådets side aerede havde gjort sig tanker om, hvordan bryggebørnene kunne få en mere aktiv pads i den fremtidige havnepark, idet man foresog at Bryggens Bømeateier måske burde igge i det gue bindingsværkshus på havnen i tæt forbindese med egepads, vandbassin og småbørnsområde. Vi, der var tistede fra Børneateieret, fandt forsaget meget positivt og vi arbejde videre med ideen. ben Jensen "Thorshave"... Jan Kjær Medemsmøder vi fremover bive annonceret i Bryggebadet, og eventuee referater vi også bive bragt i avisen. Detag, mød op, vær med ti at præge udvikingen. Superstærk. 2. sortering med ube tydeige fej 50x50 cm. Nem at ægge. Normap'$ i 1. sort. kr. 460,. NUKUN 120;. arant pr.kvm. Abnngstider: man tots. kt Fred uttrupetæpper Lerd. 1o.13 ARTILLERIVEJ 151 ;, 2300 S TLF Så sevom udstiingen efter brandvæsenets besøg har måttet eve et skyggeiv, har bryggebørnenes arbejde aigeve formået at hævde sig fot..og derfor er det på sin pads, at projektet nu får endnu en udstiingsperiode i en ny ophængning i foyer'en ti bibioteket, så endnu fere bryggeboere får ejighed ti at se, hvike ideer børnene har gjort sig om havneparken. Udstiingen er på pads torsdag den 6.maj og strækker sig over 3 uger. Bryggens Børneateiu Væg sev hvor meget du vi betae for dine farvebieder r i ; :... r.. 2 e'i't..., j ekstra fin brians i 1 sæt farvebieder 10x15 cm iod. '"m' """' 1 bieder 2 sæt farvebieder 10x15 cm iod. f"mk do" 119; 99; r-8-i<i t -sdget Ekstra store i Farvebieder med noget 1 farvebieder i ængere everingstid 1 1 sæt farvebieder 13x18 cm i 1 sæt farvebieder 10x15 cm i inc. fremkadese : inc. fremkadese :.' ' : : : S9; :. ' ' : :. i ooou - j Gæder ved nyfremkadese af farvenegativfim 135, 24x36 mm med 24 optageser. Husk at få checket dit kamera IIII NJAL FOTO VIDEO NJALSGAOE S TI.F GIR FAX

4 6 BRYGGEBLADET 5. maj maj 1994 BRYGGEBLADET 7 Padsgaranti på vuggestueområdet - :men hvad :med kvaiteten?. august 1995 har Københavns Kommune ovet garanti for, at ae børn er sikret en pads i vuggestue, når de fyder år. Bryggebadet har tat med poitikere, pædagoger og forædre for at finde ud af, hvordan det går med øftet. Sociaborgmester Winnie Larsen-Jensen (S) forkarer om baggrunden for garantiordningen: - Med padsgarantien ti vuggestuer, som er sidste fase i padsgarantiordningen på hee daginstitutionsområdet, har vi øst et af de mest presserende probemer for småbørnsfamiierne i Københavns kommune. Det er urimeigt og uhodbart, at småbørnsforædre ikke ved, hvor de ska gøre af deres barn, når de ska genoptage arbejdet efter endt barsesorov. Tina Oesen fra Københavns Forædre Organisation (KFO) mener, at det er ige ovigt not at kade det ovede en garanti: - Sevom man nu kan søge forædreorov, er det ikke ae, der reet har muighed for det. Derfor er det først, når kommunen har garanteret pads ti ae, der måtte ønske det ved udøbet afbar- sesoroven, at der reet er tae om padsgaranti ti vuggestuer. Det er netop den angsigtede poitiske intention, vi arbejder efter, siger Winnie Larsen-Jensen. Men der er endnu ikke skaffet økonomisk beviing ti det. Det er muigt, at vi for at få det gennemført må indgå i en diskussion med pædagogerne om ændrede normeringer. Vuggestuer i game fabrikker For at skaffe det nødvendige anta padser har der været tat meget om at benytte nedagte erhvervsokaer. Ti det siger Anders Kristiansen, formand for Børne og Ungdoms Pædagogernes Landsorganisation (BUPL) i København: - Det største probem i padsgarantiordningen er, hvor pokker man vi gøre af børnene. Behovet for nye padser kan ikke dækkes af nybygninger aene. Der er ikke fere egnede byggegrunde i kommunen. Britt Petersen, formand for Landsforeningen af Soci- Forædre- og pædagogorgaæationer frygter, at prisen for Københavns Kommunes p iasgaranti biver meget høj for de børn, som i forvejen går iruggestuerne a pædagoger (LFS) uddyber: Vi er bange for, at man i padsgarantiens heige navn vi gå på kompromis med de fysiske rammer, man vi pacere børnene i. Jeg har principiet ikke noget imod at diskutere, om aerede eksisterende erhversokaer kan bruges, men et minimumskrav må være, at de ever op ti det niveau, som er gædende på nuværende tidspunkt i vuggestuerne, dvs. ordentigt indekima, ys, børnetoietter og -vaske osv. Winnie Larsen-Jensen: - Probemet med veegnede byggegrunde og okaer har vi søgt øst ad aternativ vej. Vi har forsøgt at tænke utraditionet, f.eks. ved at oprette aternative padser. Det kan dreje sig om, at en eksisterende institution tager fere børn ind, deer børnegruppen i to, hvor disse grupper så på skift tager en uge i skoven. Eer kutu børnehaverne, hvor en bø1 negruppe på 12 børn og t pædagoger udstyret me> buskort bruger byens tibu af offentige egepadse1 museer m.v. På vuggestu eområdet sker det ved, a man opretter sateitter ti a erede eksisterende institu tioner. Hvem ska betae? De aternative padser ha været meget omdiskuterede både når det drejer sig on det økonomiske og om ind hodet. Ti det siger Britt Pe dersen, LFS: De aternative padser e en meget dyrere øsning. De er kart, at man ikke har d store udgifter ti etabering men ti gengæd er vik ardækningen næsten OO«n hvor den i en norma institu tion kun er ca. 7 %. Så det e uhodbart at tro, at de pad ser, der kommer ti at mange, ska skaffes på den måde. Området som sådan har ikke råd ti, at disse padser ska være så meget dyrere. - Vi er i det hee taget bange for, at det er de børn, der aerede har pads i en daginstitution, som kommer ti at betae prisen for padsgarantien. Og den pris er ikke kun et spørgsmå om økonomi, den hander også om kvaitet. Sidste de af padsgarantien bev vedtaget i kommunavagåret 1993, og da skortede det ikke på pæne ord fra borgmesteren om, at der da også var kvaitet i hendes mode, som hun fik 125 mi. kr. ti at reaisere. Men aerede et havt år efter vaget går hun nu ud med et spareforsag på 70 mi!. kr, aene på daginstitutionsområdet. Det betyder indskrænkning af den normae åbningstid, ændrede normeringer, bespareser på vikarbudgettet osv. Det er det værste spareforsag, vi har set i mange år. Så hvad der vindes ind på gyngerne, ved at forædre, der desperat står og manger pads, biver hjupet, sættes noget så eftertrykkeigt ti på karruseen ved at bombe området mange år tibage i tiden. Nedskæringerne rammer både personae, forædre og ikke mindst de børn, det hee i virkeigheden drejer sig om. Man ska måske være borgmester for at se en sådan besparese som noget positivt. Winnie Larsen-Jensen kan i hvert fad: Med de foresåede ændringer i åbningstiden vi vi imødekomme et behov for større feksibiitet. Forædre, der arbejder i butik, har ofte brug for at hente deres børn senere end det, vi nu som det maksimae kan tibyde, nemig kokken Vi vi sørge for, at der i hver byde er institutioner, der har åbent tidigt, og noge der har åbent ti sent dvs. k I øvrigt er det jo de færreste steder, hvor der er børn, fra institutionen åbner, ti den ukker. Det er ressourcespid. Herti siger Tina Oesen, KFO: Borgmesteren opfatter verden, som om det er byggekodser, vi taer om. Det er muigt, at man rent skrivebordsteknisk kan ave beregninger, der understøtter hendes nedskæringsforsag. Men vi taer om mennesker af kød og bod. Det vi være umuigt at f8 en hverdag ti at hænge sammen, hvis forsaget biver en reaitet. Man kan jo sagtens forestie sig, at man, da ens barn startede i institution, havde brug for at afevere det tidigt. Hvis man så skifter arbejde og dermed arbejdstid, kan behovet ændre sig. Nu har man pudseig brug for at hente det sent. Det behov kan den samme institution ikke dække så må barnet jo skifte institution, det er fudstændigt urimeigt. Det er et enormt ansvar at ægge over på padsanviseroe at få det pusespi ti at hænge sammen, og dem er der i for vejen udbredt mistiid ti. Winnie Larsen-Jensen: Det er kart, at man føer sig magtesøs, når man ikke kan få pads ti sit barn, men det er jo ikke padsanviserens skyd. Sevføgeig ska vi da arbejde for at forædrene får den bedst m u ige service, men når vi med padsgarantien kan tibyde ae forædre en pads ti deres barn, når barnet er et år, vi hovedårsagen ti foks utifredshed med padsanvisningen være ryddet af vejen. Retten ti at væge At man har ov ti at priori te re de vuggestuer, som man ønsker, at ens barn ska gå i, er en kendt sag. Ligeså kendt er det, at ønsket ikke atid biver indfriet. Tina Oesen siger: Det er vigtigt, at vi be gynder at diskutere kvaitet og indhod i de padser, der aerede er, og i de nye, der kommer. Spørgsmået om kvaitet hænger også sammen med at kunne væge at kunne sige nej tak ti en Det jo de færreste steder, hvor der er børn, fra institutionen åbner, ti den ukker. Det er ressourcespid, siger Winnie Larsen-Jensen pads, uden at man af den grund ryger ud af venteisten. Faren er, at kvantiteten frem for kvaiteten biver det bestemmende. Det er vigtigt, at vi får skaffet fere institutionspadser, men det er mindst igeså vigtigt, at de padser, der tibydes er gode og tidssvarende. Sort dagpeje er det værste - Ja, der er nok at se ti med sådan to størreser, siger E Jen Margrethe, der er mor ti Svend på 9 måneder og Magnus på næsten 4 år. Hedigvis er de ikke så skrappe med, hvornår man kommer i Magnus' børnehave. Morgenerne kan godt være ret hektiske. Man har ige fået givet børnene tøj på, og så ska Svend pudseig have skiftet be. Og det værste er, når man så på vej ud af døren kommer i tanke om, at der ska smøres madpakke. Det pejer Tim at gøre, men hvis han ikke sev ska have madpakke med, sker det, at vi gemmer det. Een Margrethe har taget 7 måneders forædreorov efter endt barse og går atså for øjebikket hjemme med Svend. - Sevom det noge gange kan være svært at se, hvad man egentig har nået, når dagen er forbi og ungerne er agt i seng, så er der faktisk fudt program. Efter vi har ffietbeggedrengeneitøjetog ffiet dem givet morgenmad, føger Svend og jeg Magnus i børnehaven. Noge morgener gør Tim det, og det er rart. Da Magnus var ie, fugte vi jo hans rytme, men det er anderedes for Svend - han må jo bare føge med rundt. Så er der indkøb, og det praktiske derhjemme med at vaske tøj, rydde op og hvad der eers ska gøres. Når Svend har spist frokost og sovet ti middag, henter vi Magnus igen, og så er kokken aerede trehavfire. Så har man ige et par timer sammen ti hygge, før man ska igang med aftensmaden. Jeg er med i en mødregruppe, der får Svend set jævnadrende børn. Vi mødes ca. en gang om måneden nu. Noge dage ffir man da også tid ti at besøge venner, men nu, hvor jeg har gået hjemme så ænge, kunne det være rart en gang imeem at have et par timer het for sig sev det kan man godt savne. Vi regner med at m Svend i vuggestue her ti sommer, og det biver godt for ham. Menjeg er gad for, at jeg har kunnet gå hjemme det første år. Det værste, jeg kunne forestie mig, vie være at skue have afeveret Svend i sort dagpeje, da han kun var et havt år. Men det vie jo have været den eneste muighed, hvis jeg ikke havde kunnet tage forædreorov. Efter vi har fået taget noge bieder, er det også på tide at komme afsted ti børnehave. På vejen møder Magnus Ejnar, som kommer med pøsevognen. De er venner så Magnus er hedig at m en pøse med på vejen. De når børnehaven næsten ti tiden. Magnus og Svend Nr. 290 på venteisten Både Thny og Yvonne arbejder, så om dagen biver Mik ke på 8 måneder passet af Thnys svigerinde, der sev har en dreng på 112 år. Men det går ikke ængere, siger Yvonne, der er for idt pads, og hun bor på fjerde sa, så vi har virkeig været på den. Jeg har ige snakket med padsanvisningen. Mikke er både skrevet op ti dagpeje og vuggestue. Han er nr. 290 på venteisten, så der er ang vej igen. Vi ska ikke regne med at få pads her ti sommer, har vi met at vide. Jeg synes det er rart at få ren besked, så man ved, hvad man har at hode sig ti. Ja, siger Thny, det virker nogen gange, som om poitikerne ikke vi forstå, hvor stort probemet er. Men jeg vi ikke være med ti at pres se på på padsanvisningen eer forsøge at bruge andre kanaer. Man hører jo tit den med, at hvis man kender en der kender en så... jeg ved ikke, om det er rigtigt, at det hjæper, men det er ihvertfad ikke retfærdigt at møve sig forrest i køen. Mikke kraver hen over guvet tithny. Han vi op at være med, når vi snakker. Da Yvonne har hentet et gas saft ti ham, fortsætter hun. Da jeg var på barse, brugte jeg virkeig megen energi på at tænke på, hvad vi skue stie op, når jeg skue i arbejde igen. Vi har ikke taget forædreorov, primært fordi vores økonomi ikke var ti det. Vi bor i ejerejighed og har måttet købe bi, da Thny fik arbejde i Hobæk. Men da vi nu igen stod uden pasning, har vi da tat om, at Thny måtte tage orov aigeve. Ja, hedigvis var der en dagpejemor, der reagerede på den annonce, vi havde i Bryggebadet. Jeg tror ikke, jeg egner mig ti at gå herhjemme. jeg vie adrig m avet noget, siger Thny med et idt undskydende grin. Thnys og Yvonnes økonomi var ikke ti forædreorov, og Mikkes pads i vuggestue har ange udsigter. - Vi er gade for, at vi m: har fundet en sort dagpeje ti Mikke. Jeg vie ikke have yst ti at afevere ham et stort sted, når han er s ie, fortsætter Yvonne Men senere ska han i vug gestue for at være sammen med andre børn på hane egen ader. Det er jo det man ærei noget af, siger Thny. M at se hvordan de andre børn gør, hvad der er dit og hvad det er mit. Vi er hedige, at vi har sådan en gad dreng. Der har ikke været nogen probemer endnu med at f8 ham passet. Han er ikke ked af det, når vi går, og han er gad for at se os, når vi henter ham. Og mere ffir vi ikke snak ket, for udover at det er tid ti at få avet kartoffemos ti Mikke, har han ært et nyt nummer. - Det er het utroigt sjovt at snakke ned i gasset, sam tidig med at man prøver at drikke saftevand. Fyret efter endt barsesorov Natasja på U måneder sover formiddagssøvn, da Loa ukker mig ind. Hun har stået og set efter mig på atanen, så jeg ikke behøvede at ringe på på dørteefonen. Der er ingen grund ti at vække Natasja, når hun ige er fadet i søvn. De har ige været ovre at afevere storebror Patrick på 3 år i vuggestuen. Jeg pejer atid at give mig god tid, når jeg afeverer og henter Patrick. Natasja esker at ege med at egetøjet og se på de andre børn. Hun kan også igeså godt vænne sig ti det aerede nu, for vi er bevet ovet, at hun får en pads her ti sommer, der ska Patrick jo også begynde i børnehave. Jeg synes det er godt, at børnene er hjemme ti de biver år, ja Patrick var endda 19 måneder før han startede i vuggestue, men det biver nok ettere at sippe nummer to. Hun er også meget sevstændig - det er nok fordi hun har en storebror at abe efter og se op ti. Jeg er med i en mødregruppe, men det er jo ikke så tit vi ses. Fra Natasja ver 7-8 måneder, har det godt nok været svært at stimuere hende. Det er, som om hun keder sig idt, når hun er her aene sammen med mig, du kan tro vi mr gået noge ange ture. Vi er ude fire-fem timer om dagen. Natasja er het vid med at sidde på en græspæne og pie i jorden. Når Patrick så kommer hjem ved 3-4 tiden, er der fud fart på. De tre timer, de har sammen hver eftermiddag, er gud værd for dem begge to. Natasja begynder at kynke inde i sin seng, og Loa må ind for at putte og nusse hende idt, så hun kan fade i søvn igen. Der går da heer ikke ang tid, så sover Natasja som en sten. Da Loa har fået sat sig i sofaen igen, fortsætter hun: - Jeg bev fyret fra mit ar bejde efter endt barse. Der skue indskrænkes, og jeg var atså en af dem, der røg. På det tidspunkt var det ikke muigt at m forædreorov. På den måde var det ikke semt at bive fyret, for vi havde jo ikke pasning ti Natasja. Men nu gæder jeg mig virkeig ti at skue i gang igen. Aan har sit eget konsuentfirma, og der skajeg være med. Det biver rart igen at kom me ud bandt andre mennesker. Det hee går idt op i beskift og tøjvask, når man har gået hjemme så ænge. Det er atså også mig, der trænger ti nye indtryk og ting at forhode mig ti, sutter Loa. Nu ska Natasja også snart have frokost. Og når man har et barn der er så stort, at det er begyndt sev at vie spise, kan det godt tage ang tid. Det hee går idt op i beskift og tøjvask, siger Loa om oogigoogen med Natasja. Pr. 1. august 1995 betyder padsgarantien på vuggestueområdet, at ae børn på år og derover garanteres en vuggestuepads. 465 nye vuggestuepadser i KØbenhavn er godkendt og under færdiggørese. Yder!igere 600 pe& goqkendt i Herti kommer<ca...fi()(}"s.iteit;:vuggestue padser"'"so!! pjip}m{ t,aq i , men sonfertviv1sommeaf.økonoiniøke grunde:." 325 patio f- eje padser m..forvenf.øjfff OPI!VII,1 b.a. af ragige de;9gpg{s:;$.yi,nt.em-.se r,r: for.p;;.:,;: P.t. har. cå/j500wofæd -.:t. '. vn$., Kommune et.. for&:rovidet har ikke frigjorviji:is:tihiorist>adser. idet næsten ae orbvs.f'"or.ah<h'e bø.tti aderen 6-12 måner '' :-'.. ',.., Mød andre 111ed s111å børn Hee andet er ramt af det, og det har stået på ænge. Bryggen er også ramt meget endda-af et koossat babyboom. Sundhedspejerskerne har susende travt. I en ang periode har de kun fugt børnene, ti disse var ca. 8 måneder. I det distrikt, som Bryggen hører ti, er der bevet opnormeret med en stiing, samtidig med at en omstrukturering har fundet sted: Vi har endnu ikke fået ansat en ny sundhedspejerske, så arbejdspresset er ikke ettet endnu, siger Karin Kristensen, vores okae sundhedspejerske. Men ideen er, at vi nu ska føge børnene indti 7-års-aderen. Vi ska så være et par dage på en af distriktets skoer, og så sevføgeig. igesom det er nu, tage på hjemmebesøg hos de mindre børn. Derudover er det meningen, at vi ska have en meget tættere kontakt ti okaområdet og daginstitutionerne. Sundhedspejerskerne hoder hver anden tirsdag i de ige uger åbent hus på universitetet. Her kan man komme og få en snak, få sit barn vejet osv. Mange forædre benytter sig af muigheden for, at deres barn også kan være sammen med jævnadrende. Vi har ikke ressourcer ti en egentig egestue, fortsætter Karin. Men vi ved, at behovet er meget stort. De egestuetibud, som igger i nærheden, f.eks. dem i Hørgården og på Tingvej, har medt om overstrømmende tisutning. Det er faktisk sådan, at man kan bive nødt ti at ukke for yderigere tigang. Legestue på Bryggen I øjebikket arbejder noge forædre i samarbejde med okarådet på at få opstartet en egestue her på Bryggen. Legestuen retter sig mod forædre, der går hjemme med deres børn. Det ska være et tibud ti børnene om at være sammen med jævnadrende et par gange om ugen, og ti forædrene om at m kontakt ti andre med små børn. Legestuen forventes at bive en reaitet ti august.

5 8 BRYGGEBLADET 5. maj 1994 Aktuet fra Hans Tausens Kirke Gudstjenesteiste Søndag d. 8. maj k. 1 0: Fabritius Onsdag d. 11. maj k. 14: Fabritius. Samvær for ædre Torsdag d. 12. maj k. 1 O: Hans Anker Jørgensen. Søndag d. 15. maj k. 10: Fabritius Samvær for ædre Onsdag den 11. maj k. 14 Den korte Gudstjeneste vi forme sig som en minikoncert med Hans Tausens Børnekor. Derefter hoder vi forårsfest med musik og sang, hvor vokakvartetten Skovtur "Skinger Singers" underhoder. Stort kaffebord og ekstra fin odtrækning. Muighed for at købe skovtursbietter t 90 kr. Ae er sevføgeig særdees vekommen!!! Onsdag den 25. maj k I år ska vi på en dejig tur op gennem den Nordsjæandske natur ti Lynæs Kro, hvor der serveres en ækker middag bestående af fæskesteg med sprød svær og dessert. Drikkevarer er for egen regning. I pausen er der muighed for de mest mobie at besøge Knud Rasmussen-museet i Hundested, og hvis der er tid ser vi idt mere af den smukke natur. Vi sutter eftermiddagen med kaffe og kringe, og efter et hyggeigt samvær går turen tibage ti Isands Brygge, hvor vi forventer at være k. ca Pris: kr. 90,-. Bietter kan øbes på kirkekontoret eer ved "Samværene". Sidste frist for timeding er ørd. d. 21. maj. Isands Brygges Sogns M enighedspeje Den 14. maj k Matine Hanne Sevad - vioin Susanne Germer- kaver spier musik af Prokofief Debussy Brahms Kirkeværge Forårssame af Hans Anker Jørgensen Du, som gi'r os iv og gør os gade, du, som hoder af os, som vi er, du, som åbner bøgehækkens bade, du, som skaber bomst og bi og bær, uden dig var ae marker gode, uden dig var ae hjerter kode. Uden dig har kode spekuanter skabt en hverdag uden ys og uft, uden tid ti børn og game tanter, uden fugesang og bomsterduft. Uden dig må gæden gå på krykker, uden dig må ivet gå i stykker. Uden dig forråder vi hinanden, uden dig går vore sind i chok. Uden dig går foket fra forstanden, hee verden går mod ragnarok. Derfor råber vi i angst og smerte: Lær os en gang ti, hvad Jesus ærte!. "I kan ikke tjene Gud og fanden, I må væge meem iv og død! I ska ikke tjene på hinanden, I ska dee gæde, sorg og brød! 'fjen hinanden, I er ae ige! Der er ingen rige i mit rige! I ska serned kærighedens øjne! At det skabte ska I passe på! I ska ikke tro på gydne øgne, i mit rige er de store små! I ska ikke frygte nogen fj ende, kærighedens iv har ingen ende!" Du, som åbner døren gennem døden, når vi drikker af dit hjertebod, vis os midt i mørket morgenrøden, giv os hvedekornets kraft og mod. Du, som åbner bøgehækkens bade, giv os iv og ys og gør os gade! Ved Hans Tausens Kirke savnes en kirkeværge Findes der mon her i sognet en person for eksempe en pensioneret håndværker eer ignende, der kunne tænke sig at være kirkeværge ved Hans Tausens Kirke? En kirkeværge har ti op gave at føre tisyn med kirkens og de derti hørende bygningers vedigehodese. Ligeedes påhvier det vær gen at få eventuee manger afhjupet ved at indhente tibud fra diverse håndværkere. Under et arbejdes udførese er værgen igeedes tisynsførende. At dette foregår i samarbejde med meninghedsrådet, dets forretningsudvag og kirketjeneren. Har du yst og mod på at være med ti at øse denne vigtige opgave, bedes du henvende dig på kirkens kontor, hvor yderigere op ysninger kan indhentes. Du kan også tage en snak m vor kirketjener Annie Grundtvig på tf efter k Menighedsrådet Udpantningstibud ae sags grøntsager - ige ti at stikke i jorden Porre - seeri - hvidkå bomkå - rødkå 12; pr. potte Stikøg røde eer hvide 1/2 kg.1 O; Læggekartofer pr.pose20; Store tomatpanter 1 O; Peargonier 100; små og tætte, ae farver kasse m. 1 O stk. Marguerite r 100; små og tætte, kasse m. 1 O stk. Lobeia 10; kant eer hænge pr. bakke Pottemud 1otr.10; 2otr.16; Marguerite MtHusk dorsoag. 8. tna ' ij. eer fuchsia Kun 50; Opstammede, store og fotte f'uig 6ob S IS maj_1994 BRYGGEBLADET 9 Nyt fra bodkubben Heda Foråret er i fudt for, og Bryggens fodbodkub siden det herrens år 1926 har indtaget køvermarken med fornyet optimisme. Vukanen Heka er i ud brud, eer er det bodku ben Heka der bryder ud? Efter sæsonen 93 var kubben så hedige at få tigang, af ikke mindre end 35 nye spiere som virkeig har sat skub i tingene. Hee seks hod er timedt, derfor har kubben ansat hee to trænere ti sæsonen 94. Forventningerne var høje ti sæsonstart d. 9/4 94. Føgende kampe er spiet:. hod 9/4: Heka-Gentofte 1-2. En kamp på det jævne, det må have været premierenerver. Måscorer for Heka, Søren Bengtsson. 16/4: Vokan-Heka 3-5. Sejren kom i hus på en god og vespiet. haveg, sevom det var svært at spie i Jeg vi meget gerne med dette brev sige en tak for den gode og sandfærdige bog de to piger Anneise og Vima har skrevet om ivet på Isands Brygge. Det vie jeg også gerne have gjort men det bev ikke ti noget. Jeg er sev opvokset i Marokko, Lejren, fra 1937 ti Det var ti både at e og græde over, men det var.en skøn barndom aigeve med ae disse dejige møgunger. Tak mudder ti knæene. Hecas måscorer var: Thomas Marker, to, Jan Larsen, Jan Just og Jesper Christensen hver et. 19/4: Pokakamp Heka CIK 2-3. God kamp af hee hodet, men overmagten var for stor og CIK, som ti dagigt spier to rækker højere end Heka, hev en kneben sejr hjem. Hekas måscorer var Søren Bengtsso og Martin Roesen. 23/4: Heka-Sønderbro 1-2. I denne kamp var hodet direkte uhedige med ikke at få point, eers en god kamp. Hekas måscorer var Thomas Marker. 2.hod 10/4: Posten-Heka 1-8. Fot karet af træner Finns trop per, der spiede en. god kamp og virkeig fik sat po sten på pads. 17/4: Heka-Union 5-2. Endnu en overbevisende sejr og fere af spierne Det vie fyde mindst ti sider, hvis ae navne skue med her. Men endnu engang tak for en god bog, som jeg håber mange vi købe. Både gamme, som nye bryggeboer også udenfor Isands Brygge. Mvh. Jørgen-Bærentzen (Jumme) Stopehøj 38, t u Gentofte. P.S. Har æst bogen fere gange. En stor tak ti BIE for opmærksomheden ved min konfirmation Karina Jensen En kærig tanke og tiykke ti BV2 fra personaet i Gime. Vi ser frem ti BV 3 Løsning af krydsen i nr _ t.u{-! "'' ",..,.tf",\ -... A v N t. [Z o ov T M ø --'--'".._ P.OW61,..._ H = F "'"" j u R N A s A M o v = 1: L t M E N T E. T.!!!:... ) Vt'rtr t A A R A t A f\... «Y>- '"'"' o B. E R... N... - t; E:. R u D T """' TO'- E. T M t. R E. J) E. T... N..., r;;.- J A...,.. v E... t. "',t- M A M A -,_ A NI t. u. s, A... ou s u - G- \( o E. - s L s E... A N <-In \( - R. - E:. A s M \) s R t. A L """"" o \oj ( u R s. R A M T OY _,. "O'"'o\... b E. A R L t'ft T \.( 0,.."_ Tf' t E S'. E,_ R... " s o E. N banker på ti første-hodet. 24/4: Vestia-Heka 1-3. Sevom spiet var på det jævne bev det aigeve ti sejr, det tyder godt for de kommende kampe. 3.hod 10/4: Heka-Heimda 2-4. De brændte chancer kamp, men det tager tid at få hodet ti at fungere. 17/4: Oympia-Heka 1-8. I denne kamp fungerede hodet perfekt og det bev ti en storsejr, godt fremført af anfører Per Jepsen og hodeder Jan Nyby. 23/4: Heka-Ryvang 1-3. Hodet spiede ikke godt i denne kamp, men var heer ikke særig hedig med dommerens kendeser. Odboys 14/4: Heka-Fr.hom 4-1. Efter en idt skidt. haveg, fik de "game ben" nyt iv og tingene bev sat på pads. Navn/ ad&'nr: Det ser ud ti at hodeder Johnny Hougaard har fået stabet et godt hod på benene. 21/4: Heka-Su KFUM 4-1. De gode takter fra den første kamp fortsatte i denne kamp og hodet ser ud ti at kunne bande sig i toppen af rækken. 23/4: Pokakamp Heimda-Heka 0-4. Endnu en god kam p afheka, hvor der adrig var tviv om kampens resutat. 25/4: Ryvang-Heka 3-0. Efter en hård uge med tre kampe, bev Hekas tropper øbet over ende, kun storspi af måmand Aan Osen gjorde, at nederaget ikke bev større. Super Veteran 19/4: Rødovre-Rekia 4-0. En kamp der hurtigt vi gå i gemmebogen, hecaspierne var set ikke kommet ud af starthuerne. 23/4: Heka-Gvi 4-1. Den- Juie's Køreskoe v/j. Schmidt MIK køreærer Speciae ordbinde og nervøse Garanti og ankenævn Medem af Dansk Køreærerunion Eget teoriokae på Bryggen Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tisendt en brochure TLF ne kamp viste at der stadig er gang i de game og neder aget fra den sidste kamp, bev hævnet mod Gvi. Hekas måscorer var Femming Soth, 1bnni Såby, Arne Nyman og Ouf Lund. Kommende kampe for bodkubben Haka: 4/5 k : Super veteran B908-Heka i Sundby idrætspark. 5-5 k : Odboys Heka-Heas på Køver marken. 5/5: Heka 1-Vardar, Cik Heka 2, Heka 3-Jægersborg, ae tre kampe spies k på Køvennarken. Måaktier Bodkubben Heka har i Ar 120 måaktionærere, der er opdet i fire grupper. Føgende har vundet f. vin. Gruppe Morten Lund måaktienr.. Gruppe 2 J Kristoffersen måaktienr. 16, P. Jørgensen måaktienr. 17, F. Hougaard måaktienr. Begravese Løsning på krydsen kan afeveres i Beboerhjørnets postkasse, Leifsgade 7, ti og med søndag d. 15. maj Bandt de rigtige øsninger trækkes od om et gavekort på 100 kr. ti EDEKA v/ Per Toft. Vi offentiggør vinderen i næste nummer, som udkommer den 19. maj. MIH OS IV.. RP- IA,., ka PÅ.51C. I8 Cf:. OftLOV 1-fÆ.RtE 'W4VN LO> S S :At*,( STof>- SIGNAL. I.ØG ) i"... K.oc GNI Sø - HEt.r t<.ot.t SI \ TE'5. "'"'-i -.P'S! 'FAAP>I- krig>.f">..:th II<.IF D.-1'\ fs 'FI.SIÆ'k 1'146' -cg : TO Y' "O H. o to T IDL. M.r r EØ M /o"'f S f' t. E MT 84, H. Thomassen måaktienr. 86, J. Larsen måaktienr Pokakamp gruppe 2 J. Kristoffersen måaktienr. 16, A. Rasmussen måaktienr. 68. Gruppe 3 Jens Osen måaktienr. 97. Kubben vi gerne takke ae måaktionærerne for deres støtte tieste hodet. Haka har ti sæsonen 94 fået nyt spietøj i rigtigt ækkert kvaitet og fotte farver, og vi gerne takke føgende sponsorere for deres støtte: Sponsor hod: Bryggebageren, Leifsgade Ejendomsseskabet Norden. Sponsor 2 hod: O. Nørby's Eftf. Cafe Langebro Artiericafeen Cafe Isbjørnen Grønjordsgrien Bager Sørensen - Kastrup Madhus. Sponsor Odboys: Amager Texti Tryk HP. Rengøring v/ Aan Madsen. Sponsor Super Veteran: Steakhouse, Rødemeemvej. Kubsponsore: Bryggens Lokaråd Sportsbixen, Engandsvej v/søren H. Knudsen. O Bisættese Ae aftaer træffes gerne hjemme hos Dem. Begrave ses.orrtn ng Amagerbrogade 1 55 siands Brygge 1 3 TLF DØGNVAGT Kr 'F'>fAJSt;,... TJVE - At PJE!tO k. TAL ;:- SJ- Cit> LA TO '.;mo SIU:V TIL.- E. Vf':7 NI NG S<.ot. 5yEo VOI<" LE' R -p VOtA L VIi(. STivif -1)6 PI<;E' Kryds& tværs-vinder Vinder afcrydsen i Bryggebadet nr. 8 bev: Inger Osen, Hafdansgade 21, 2. IICI(f' tti iv M LYØ :z:;u. 1.1 (:,6 Ff'JR " (111TZVk u J THIH4 SMID_! TffE'r av.- ø- SIC4& TJILo u U -..øtt +

6 10 BRYGGEBLADET 5. maj maj 1994 BRYGGEBLADET 11 Sko Eriks Skoservice Egisgade per 8Z S'V;fRT ÆT EGNE DYR.. \tf:r NCX9LE.?>1Rit<SLI- )OM tv\n H1tt:Ut: PiG ø Apotek.. siands Brygges siands Brygge Auto KL.Auto Isafjordsyade Banker AmagerBanken siands Brygge '.Begraveser 'sryggens Begravesestoneti i og Amagerbrogade)55,, siands Brygge Bryggens Viktuaier &:Sinshet>rød siandsbrygge S., ;:.\. EDEKA Mard/Per Tof.< Isands Brygge ' '. Frugtkæderen t Isafjordsgade Genbrug.. Vinduei-Bøger &Bade Egisgade 30 Køkken-montering Arnåger Køkken Cener : v Vorup Rasmussen ApS Amagerbiogade / ;:;. '.f' Låse 1 nøger Låti)ørpet.. Isafjordsgade 7, Maere M)ert irma'av-byg Egisgade Smede- & maskin.fabrik Smede- og Maskinfabrikken,. Harry Niesen E1r. 1/S Storasgade 14 C.., ' Socenter Buketten safj ordsgade S 319S5565 Speciaforretninger.' Tidens Form. Dansk Kunsthåndværk Njasgade Terapeauter m.m. Bryggens Fodkinik Reykjaviksgade Aura Vision Energitame. Center for afernaiv behanding Thorshavnsgade Tæpper,.. Uttrup Tæpper Artierivej :.. Vinduespoerig. Nygards RengØrog ;..,.. og Centrom Vinduespoering Aps Egisgade 38.. rj:9s B,Yggens BØrn & Ungdoms- center ' Artierivej 71 c Børnehave Gun øgsgade S4455 : 'Fjitidshjem Krudtugen Artmerivej 71 A ntegreret insrifuion Artierf.Jei 7r o., Uf\ ÆT PA Ef rryt.::ke Mt.10N NØEN w FOI..P PET Mt. PEr LAV EN f.of tave:. E f\apf (Fo k- fcurrej' -\f i Fotografer JASI Fotografi siands Brygge s.., Foohander. Løvenborg Foto. siands Brygge x.. Grafisk produktion Jespersen Offset -Grafisk produktion i ae ed ".. Ved Langebro fax: Gri/ Pzia Bjørnegrien ' Reyk javiksgade Nabio Piizana siands Brygge Ocean Kinesisk Gri Leifsgade ' Murere Murerfirmaet Leif Johnson NS Artierivej 38 A, ' ;i::. x:: '"...{ '" Møber S EIFFEL.. Egisgade 28, Radio& TV PinkRadio Sag reparation & udejning...safjordsgade 13,. ' CrazyPizza Amager Bouevard 2.., ' '.., Rengøring..... KSk Rengøring Vinduespoering GuniiBOS!Icde 15,. Tøf Bryggens Børnetøj Reykjaviksgade 2 31 S Bryggens Herremagain' Thofshavnsgaqe 24, S1 Hansen Kjoer Njasgade S Rubens Damekonfektion - Leifsgade 7 st. tv S. Tømrere Træast ACS-Træas1 NS Amager Fæedvej SO Jakobsen E & Sønner ApS Øst-detai/engros AriiiiiP.r\fAI 75 Integreret institution Snorresgade ' nte9reretinsiitution. Thorshavnsgade 23 B Medborgerhuset Gime Thorshavnsgade 21,.,.,., 319S Skoen på siands Bcygge Artierivej Socia- og Sundhedsforvatningeri "' - Njåfsgade 13 :... 31:57)201 FAI\ ve 6 ToNE VPKAL 2_ 2 Opagese 1 ft: 30, kr. pr. udgve!s,: '.. 200, kr;jor 19' udgiveser. Priser &xer. moms. Henv.: Beboerh)ørnet;...., teefo: >53

7 BRYGGEBLADET Bryggekunstner udstier i Gaerie Edeing Pige med oonsende Mst af Per Baagøe Brandmand i fyr og famme En børneudstiing i.brændpunktet Endnu før sidste nummer af Bryggebadet var udkommet med omtaen af Børneateierets udstiing i Gi m e og annonceringen af, at den kunne ses måneden ud, kom en embedsmand forbi med en sæde. Og så var den udstiing ikke ængere at beskuedr. Det begav sig såedes: en brandinspektør afagde et besøg i Gime for at godkende forskeige, fremtidige stoeopsætningspaner i saen (en forme rutinesag). Men stor var hans bestyrtese, da han opdagede, at der var forskeige udstiinger igang i Gime i forbindese med Bryggens Virkeighed. Den sags skue man på forhånd have søgt brandvæsenet om tiadese ti. Og det var ikke bevet gjort. Umiddebart forangte han ae udstiingsområderne ukket og truede med bå og brand, hvis ikke at bev piet ned inden næste dag. Den saut skabte naturigvis stort postyr i Gime - og skønt udstiingerne var udført og opstiet efter bedste professionee krav ti omhu og sikkerhed var t uomtvisteigt: brandvæsenet var ikke bevet ansøgt og havde dermed ikke givet tiadese. Det ykkedes at overtae brandinspektøren ti endnu en visit næste dag for en fæes gennemgang af udstiingerne - i det håb at der kunne findes en øsning, der kunne tifredsstie både brandvæsen, Bryggens Virkeighed og Bryggens Børneateier. Mødet resuterede i, at inspektøren med et par små ændringskrav accepterede udstiingerne omkring Bryggeiv i 30'erne, 50'erne og60'erne. Men Børneateierets udstiing på repos'en vie han set ikke diskutere. Den skue bort. Trods henvendese op i brandhierarkiet med askens forsag ti revurdering, ændringer i ophæningen, udstationering af brandmandskabm.v.-og en vis forståese fra brandchefens side - fasthodt brandinspektøren med oven i hånd sit krav om udstiingens bortskaffese. Så dagen efter bev udstiingen taget ned og stiet ti side. Tre dage senere bev børnenes arbejder opstiet igen - men dennegang i saen - ti okarådets høring om det ny havneparksforsag. Efter høringen bev udstiingen så pakket ned igen, for saen skue anvendes ti fere store arrangementer ugen igennem. Men trafikken med børnenes udstiing er hedigvis endnu ikke afsuttet. Aerede samme dag som de gødende forhandinger med brandinspektøren var endt i aske, henvendte Børneateieret sig ti bibioteket og Stadsarkitekten for at høre om de kunne have udstiingen i deres foyer (Njasgade 15). Det var het i orden. Bare kom. Derfor vi den brandaktuee udstiing afbørnenes forsag ti fremtidens havnepark - samt arbejder fra workshoppen om forhistoriske dyr - være at se i foyer'en, Njasgade 15 fra nu på torsdag og tre uger frem. Så tijer der gik forgæves i Gime - det var brandærgerigt, men kom i Njasgade og se de fine ting i en ny ophængning. Hans Urik Riis (Bryggens Børmateier J! j '' Det var i 1988,jeg først stødte på Per Baagøe, ikke nogen særig stor udstiing, dybt inde i Fosdaen i Vendsysse, på Biedværkstedet i Brovst. Men en pragtfud udstiing, de smukkeste raderinger jeg ænge havde set. Stor var min gæde at Ugensgåde H vad er dette? Et brieste fra Leipzig? En forstenet havmåge? Et hjæpemidde for mænd? En itaiensk styrthjem? En kartoffehugraver? En kokosnøddeknækker? Besvarese ti Bryggebadet i konvout mærket Thoreifshus senest den 15. maj. Bandt de rigtige øsninger trækkes od om en god faske vin, som kan afhentes i Beboerhjømet. Fra sidste nummers vinder har vi modtaget føgende: - Jeg gætter på, at den vittige og fabede sætning i ugens gåde er skrevet af PH. Og vi gerne benytte ejigheden ti at korrigere: Jeg havde gættet sidste uges gåde! - Men atså ikke sendt nogen besvarese, så det biver jo idt svært at bevise! Dette kun bemærket for at gåde-forfatteren ikke ska give op: Der er sikkert fere gæt.tere end besvaresernes anta, ader formode! Men vi æsere ska jo også ige have tid ti at finde ud af, at ) avisgåder ikke behøver at være patte og dumme 2) Bryggebadet er ved at bive et rigtigt godt bad! Med venig hisen NiesLyck, Isafjordsgade 13, 3. tv. møde ham igen, et andet og ydmygt udstijiingssted, oppe i Nordsjæand tæt ved hans 1\jem, udstiende i Gaeri Brantebjerg. Ikke fordi der ikke har været pads ti de store udstiingsteder, siden debuten på Charottenborgs forårsudstiing i 1971, han er produktiv og udstiende, hvad enten det er med Vioet So, Zebra eer som nu hos Corner. En naturens mand er han, Per Baagøe, med at dens saft og kraft. Lige nu udstier den bryggeboende kunstner oiemaerier inspireret af opeveser i Odsherreds natur i Gaerie Ede Jing. Desværre er det ikke muigt at gengive et af de udstiede maerier i en tifredsstiende kvaitet, derfor bringer vi i stedet en af Per Baagøes tidigere raderinger. Gaerie Edeting Gamme Mønt 39 dagig k ørdag k udstiingen varer ti den 30. Juni ram entre 90 NNE <-H:> hesinghoff Keimtæpper Amagers største udvag i Keimtæpper. Væg meem 500 stk. VI har netop modtaget en kæmpe sending som sæges ti uhørt ave priser 140x200cm. 1095,- 485 NUKUN ; m uttrupetæcer Lerd. 1o.13 garant 7:: Fred ARTILLERIVEJ S TLF Pasfoto Tibud 4 stk. 35,- Normapris - 60,- J tis t Fotografi Miniab siands Brygge 7 Tf Husk! VI fremkader dine farvefim på kun 1 time.

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Stædighed betaler sig

Stædighed betaler sig 1. årgang nr. 11 BRYGG-EBLADET I sidste uge ankom et skib ti Isands Brygge på en noget usædvanig måde. Stædighed betaer sig Stædig ejer sparer beboere for 154.000 i 1994 og tjener sev 27.000 At sev det

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 2 apr. - jun. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet I dette nummer kan I æse referatet fra den vebesøgte spejderfest/generaforsaming,

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Beboerforeningen i fuldsving

Beboerforeningen i fuldsving 1. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET Husejechok i vente Beboerne i to ejendomme rystet over varse om kæmpe husejestigning i forbindese med instaering af fjernvarme Tirsdag den 11. maj bev 400 beboere revet vodsomt

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Nye åbningstider. Fra den 2. januar 1996 ændres åbningstiderne på lsiands Brygge Posthus og vil herefter være:

Nye åbningstider. Fra den 2. januar 1996 ændres åbningstiderne på lsiands Brygge Posthus og vil herefter være: 14. december 1995 3. årgang nr. 21 BRYGGEBLADET Ørestad før skoe Mangende skoeudbygning ed i overordnet p anægning Under den store ørestadshøring i Gime kastede Oe Henzen fra de Konservative en bombe af

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort Dengang & godt det var sommer... Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Grupperådet vi gerne ønske jer ae en rigtig gædeig

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Oprydning på sojakagen i gang i år

Oprydning på sojakagen i gang i år 15. januar 1998 6. årgang nr.1 BRYGGEBLADET Oprydning på sojakagen i gang i år Fjernese af kviksøvforurening ventes at vare de næste 10-15 år Leder og æserindæg. SIDE2&3 Sådan så det ud da koranægget bev

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke.

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke. Vekommen som træner i HSF-Fodbodafdeing Kubben er etaberet i 1945, og har siden starten stie og roigt udvidet sit medemsta. Der er nu ca. 430 aktive spiere i HSF-fodbodafdeing. Kubben er en bredde kub,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Vi vi gerne sige vekommen ti vore nye nye bæveredere Gitte og Per og håber,

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Siden sidste bad har grupperådet hodt et møde, første de hodt vi sammen

Læs mere

LLO, Norden, A/S Østervold og beboere for at kunne beregne konsekvenserne af en eventuel overtagelse, og. 18x27cm. 25,-

LLO, Norden, A/S Østervold og beboere for at kunne beregne konsekvenserne af en eventuel overtagelse, og. 18x27cm. 25,- 15. december 1994 2. årgang nr. 21 Tre ejendomme sogt Ejendomsseskabet N orden sæger ud af sine ejendomme på Bryggen Lørdag d. 3. december fik beboerrepræsentanterne i tre ejendomme en pressemeddeese,

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 11. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2012 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet (Grupperådet er forædrebestyresen for spejderne) Vi håber, I har haft en

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

80.000 tons forurenet jord skal fjernes

80.000 tons forurenet jord skal fjernes 24. februar 1994 2. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET ARVEN EFrER SOJAKAGEN 80.000 tons forurenet jord ska fjernes A t sojakagefabrikken har fi været årsag ti omfattende forurening af sine omgiveser med især kviksøv

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011 Megabå ti oprykningsejren! Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Arbejdsdag I forbindese med det konstituerende grupperådsmøde

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

For fritidshjemmene og klubbernes vedkommende er der lagt op til, at der skal indføres en fast

For fritidshjemmene og klubbernes vedkommende er der lagt op til, at der skal indføres en fast 26.november1998 B 6. årgang nr. 20 RYG G E B LA D ET Uro på daginstitutionerne Onsdag den 18. november, afbodt pædagogerne i København fagig dag. Daginstitutionerne var ukket, og forædrerne måtte se sig

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

Ekstraregning til nye andelshavere

Ekstraregning til nye andelshavere 22. august 2001 9. årgang nr. 13 Ekstraregning ti nye andeshavere Noge beboere ska tibagebetae boigstøtte modtaget efter 1. apri. "Det er desværre ikke en aprisnar. Vi er meget kede af den uhedige situation

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 11. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2012 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe BUSK-dagen Søndag den 30. oktober bev der afhodt Buskdag, som var afsutningen på en HEMMELIG

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

BRYGGEBLADET. Splittelse om. historisk havneparkbygning

BRYGGEBLADET. Splittelse om. historisk havneparkbygning 27. februar 1997 5. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET Spittese om. historisk havneparkbygning Truser om nedrivning ti sommer Tre repræsentanter fra Coumbus Fim, som har ti huse i det historiske gue bindingsværkshus

Læs mere

Socialcenter Amagerbro presset

Socialcenter Amagerbro presset 1997B RYG G E B LA D E-T 5. 13. årgang november nr.19 Sociacenter Amagerbro presset Person aet protester er over d årige ar bejdsforhod Tåmodigheden hos personaet på Sociacenter Amagerbro er ved at sippe

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 april - juni 2011. Bæverne gir den gas til spejderfesten. Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 april - juni 2011. Bæverne gir den gas til spejderfesten. Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 apri - juni 2011 Bæverne gir den gas ti spejderfesten Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Generaforsaming Der bev afhodt generaforsaming for

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere