Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --"

Transkript

1 5. maj årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade 13 Tf Husk Mors Dag søndag d. 8. maj Maou Bomster BWMSTER TILALLE FORMÅL PLANTESERVICE,,.t Mors Dag har vi åbent k Maou B.omster Thorshavnsgade 26 1J Man-tors: Fre: 8-B Lør: 9-13 fuå JEIBIJJ ØJ ffi. FRAR{ ISAFJORDSGADE ØBEEAVI S r----5j TELF. : BILTLF. : L---:21 MI LAsE, SIKRING MM UDFØRFS DØGNSERVICE Bryggens VIrkeighed apri I tre uger har bryggeboere i hobeta vafartet ti Bryggens Viru!ighed i Gime for at se hinancen, synge sammen, danse, spise, snak/u!, kort sagt ære hinancen at IU!nce på nye måder. Pd biedet uneerhoder Simii Sisters, en oka trio med 30'er-sange. Parkeringspadser, -poper og Pinen.-.; stod i centrum på den offentige høring om den nye havnepark, som okarådet forrige mandag var vært for Et havt hundrede mennesker sagde ja tiokarådets invititation om at give sin mening ti kende overfor ar kitekterne Pou Jensen og Anneise Bramsnæs. Vi har her i Bryggebadet bragt udførige beskriveser af forsaget, og i Giroe har den samede projektskitse stået udstiet de sidste måneder. Lad det være sagt med det samme: Mødet udtrykte massiv opbakning ti forsaget om at udvide havneparken het ned ti sojakagegrunden og at overdrage den dagige drift af parken ti kommunen. Pou Jensen startede mødet med at give en historisk og geografisk gennemgang af panerne. Han mindede de fremmødte om, at det netop er i dyb respekt for de mange friviige, der for 10 år siden grundagde havneparken, at man nu vie ade kommunen overtage driften. "Ideaismen og energien kan ganske enket ikke bive ved med at være der, og meningen med aktionen for 10 år siden var at fortæ e kommunen, at de nu måtte se at komme ud af starthuerne", sagde Pou Jen sen. Mange kritiske røster Trods den positive indsti ing over for projektet fadt der også drøje hug ti de to projektmagere. Især forsaget om at ade havneparken pryde af høje poppetræer, fadt noge beboere for bry stet. De udtrykte frygt for et spærret udsyn fra deres ejigheder. Sevom Pou Jensen forsøgte at beroige frygten ved at argumentere for, at det først var anden generation der vie kunne mærke probemet, og at poppetræerne både er angt væk fra ejighederne og iøvrigt ikke særigt tykke, dæmpede det ikke gemytterne. Et konkret møde meem arkitekterne og de impicerede beboere bev udgangen af debatten på mødet. Heer ikke paceringen af den 100 meter ange fre gat Heruf Troie ved Langebro, som ska bruges som vandrehjem, gik ram forbi. Ae på mødet var enige om, at kommunens ide om at pacere et fydende vandrehjem var uamindeigt dårig. Meget af kritikken gik på den mange på parkeringspadser, som et sådant vandrehjem kan udøse. I det hee taget ka.n udvidesen af havneparken generet betyde mange på parkeringspadser. Ikke kun for de mange der "sniger sig uden om" P-afgiften ved at parkere bien på Bryggen og gå ti arbejde i City. Men især for de mennesker der bor på Isands Brygge. Pou Jensen, som samtidig er formand for okara det, nævnte at dette spørgs må er et principiet kommunat spørgsmå. Men at okarådet har henvendt sig fere gange for at få diskuteret dette probem med bystyret. En anden mødedetager spurgte, hvor ofte den nye festpads mon vie bive brugt. Tanken er at fytte centrum for havneparken så den igger ud for Gunøgsgade. Det gode skib "Pinen", som p.t.igger på havnefronten, ska hejses op på to bøgepæe og vi udgøre "vartegnet" for den nye fest pads. Spørgeren udtrykte skepsis ved, at kommunen nu kan disponere over festpadsen, og at der måske vi bive mange fere fester end tidigere. Pou Jensen mente ikke, at der var noget at være nervøs for, men kunne i øvrigt ikke sætte ta på. I panerne for den nye havnepark indgår også panen om at indrette det gue bindingsværkshus ti en form for kuturcenter på havnefronten. Dette fk straks to uafhængige kuturfok ti at "ægge biet" ind på huset: Sussie Paddison og Thrben Hesinghoff fra henhodsvis okahistorisk forening og børneateieret mente hver især, at det gue hus vie være særdees veegnet ti netop deres aktiviteter. Poppeprobemet og de andre uøste spørgsmå biver i øbet af sommeren sat på pads, hvor detaipanægningen gennemføres. Ti efteråret tages de første spadestik ti den nye havnepark. Huseje og ny ejeovgivning Kaus Wier, Amager Lejerforening SIDE 2 Jakob Busse, cand.jur., Lejernes LO. SIDE 3 Gime, bibioteket og Amager Stranddag Med b.a. vag af styringsgruppe i Gi m e den 9. maj og bogsag fra bibioteket starter. SIDE4 Padsgarantimenhvadmed kvaiteten?. august 1996 har Københavns Kommune ovet ga- ran ti for, at ae børn er sikret en pads i vuggestue, når de fyder år. Bryggebadet har tat med poitikere, pæ dagoger og forædre for at fnde ud af, hvordan det går med øftet. SIDE 6-7 Aktuetfra Hans Tausens Kirke Samvær for ædre onsdag den 11. maj k. 14. Skovtur onsdag den 25. maj. SIDES NY.tfra bodkubben Heda Foråret er i fudt for, og Bryggens fodbodkub siden det herrens Ar 1926 har indtaget køvermarken med fornyet optimisme. SIDE 9 Fagregister SIDE 10.fE50røffr -med dyr og bondegård Lige ti at kippe ud! SIDE 11 Udstiing Per Baagøe udstier i Gaerie Edeing. Vi bringer en anbefaing! SIDE 12

2 2 BRYGGEBLADET 5. maj maj 1994 BRYGGEBLADET 3 med tøj fra VERO MODA Bomudsstrik m. hækede stjerner. Kort mode. Fås i fere farver. SortJeans Cowboy shorts 199, ' Fts også i andre friske farver 3 par dametrusser bomud 29; 199,- Bomudsshorts Ensfarvede par 150,-.. tj00 1(08f:NHAVNS TV ) SJ 03 SI V/8RYGCENSHERAEMAGASIN Nu er det tid for forårsrengøring Vinduespoering Rengøring Loftrydning Ring og afta besøg for et uforpigtende tibud. GAARDS RENGØRJNG ENTRUM VINDUESPOLERING APS N ÅR RE N GØR I NG ER EN rili.. I OSS AG København Hobæk Ingen husejenedsætteser Af Kaus Wier, Amager Lejerforening På et møde i Bffi sagde LLO's ansatte, at ejeovsforiget kan bruges ti at sætte husejen ned. Men det er ikke rigtigt. Kaus Hansen og Nies Busk fra Lejernes LO forsvarer foriget med udejerne om ejeoven. Boigministeren har fremsat ovforsag i overensstemmese med foriget. Forsaget er bevet kritiseret af fere ejerforeninger, fordi det vi føre ti massive husejestigninger. LLO-formændene hævder, at ejerne vi kunne bruge ovændringerne ti at kræve husejen sat ned. Men det står ikke i ovforsaget. Efter forsaget kan beboerrepræsentanterne indhente tibud på renhodese og forsikringer. Og husejenævnet kan påægge udejeren at bruge tibuddet, hvis det er bedre end udejerens. I ovforsaget står der ikke, hvad der mere ska ske. Hverken hvis udejeren bruger beboerrepræsentationens tibud, eer hvis han ader være. Loven er i dag sådan, at udejeren har ret ti at sætte husejen op, hvis udgifter ti renhodese og forsikringer stiger. Men oven indehoder ingen ret for ejerne ti at få sat husejen ned, hvis udgifterne fader. Sådan vi det også være, hvis Kaus Hansens narreparagrafbiver gennemført. Lovforsaget indehoder ingen ændringer på det punkt. Et eksempe: Beboerrepræsentationen i x-ejendom finder efter et større arbejde frem ti noge biigere tibud på renhodese og forsikringer. Udejeren nægter at bruge ejernes tibud, og ejerne indbringer sagen for husejenævnet. Husejenævnet vi ikke påægge udejeren at bruge tibuddet om en anden forsikring, fordi udejeren ige har tegnet forsikring for 5 år. I øvrigt kan husejenævnet ikke finde ud af, om tibuddet er bedre, fordi poicerne for de to forsikringer er forskeige. Husejenævnet påægger udejeren at bruge ejernes tibud om renhodese. Udejeren bruger nu ejernes tibud, men han sætter ikke husejen ned. Da ejerne kager over dette, siger udejeren, at han ikke behøver sætte husejen ned før han igen ska varse ejeforhøjese. Husejenævnet giver ham ret. Men udejeren varser ikke nogen ny ejeforhøjese. For ejendommens udgifter er fadet, takket være beboerrepræsen- tationens arbejde. I stedet varser udejeren andre typer ejeforhøjeser hviket oven også i dag giver ham ret ti. Han kan for eksempe forhøje husejen særskit for hensætteser ti vedigehodese eer for skatter og afgifter, som stiger på grund af skattereformen. Han kan også forhøje husejen på grund af ændret fordeing meem boiger og erhverv. Det biver atså ejeren, der får gevinsten af beboerrepræsen- tationens arbejde, indti ejerens øvrige driftsudgifter er steget mere end der er sparet på renhodese. Paragraffen er bevet kritiseret af juristerne, der sidder som sekretærer og formænd for husejenævnene. De er hest fri for det meget kompicerede arbejde at skue sammenigne tibud fra forskeige rengøringsseskaber og forsikringsseskaber. Især forsikringerne er het uoverskueige. Juristerne synes også, at det er meningsøst, at husejenævnet ska påægge udejeren at bruge et tibud, når paragraffen aigeve ikke bestemmer, hvad der videre ska ske. Cafe Isbjørnen Reykjaviksgade Tf Når de edende fok i LLO aigeve er så gade for den nye paragraf, kan man undre sig hvorfor. LLO's formand Kaus Hansen er også formand for Boigseskabet Lejerbo. Dette boigseskab er sat under administration af Københavns Kommune, fordi det er kommet frem, at rabatten på boigseskabets ejendomsforsikringer uovigt er bevet overført ti LLO. I føge oven skue pengene være kommet Lejerbos ejere tigode. Forestier LLO's edese sig et ignende arrangement, hvor LLO ska ti at sæge forsikringer ti de ejendomme, hvor organisationen har medemmer? Stedet hvor man mødes og hygger sig. Am. ø, snaps, bitter, små grå Frit vag kr. 10,- Wiibroe Fag (gudø) kr. 10, Wiibroe am. pisner kr. 8,- Gæder HELE åbningstiden fra k Lejere vinder sag mod Norden... Husejenævnet nedsætter ejeforhøjese for n ye vinduer med 27% Af Kaus Wier. Amager Lejerforening. 31 ejere på Engandsvej har fået nedsat en ejeforhøjese for nye vinduer fra kr. 24,64 pr. m2 pr. år ti kr. 17,90 pr. m2 pr. år. Der er tae om en nedsættese afejeforhøjesen med 27%. Amager Lejerforening har ført sagen for ejerne. Lejerne bor i en ejendom, der er opdet i ejerejigheder. Lejerne har overdraget retten ti kr. tiskud ti Norden og statstiskuddet er sevføgeig trukket fra ved beregningen af ejeforhøjesen. Ejendomsseskabet Norden var imidertid så fabede, at de i beregningen afejeforhøjesen først trak "vedigehodeses- fradraget" fra efter statstiskuddet. Vedigehodesesfradraget er den de af udgiften ti vindues- udskiftningen, som udejeren ska betae. Udejeren sparer udgiften ti at vedigehode de game vinduer, når der i stedet sættes nye i. Efter mangeårig praksis i husejenævnene er dette fradrag på 113 af de samede udgifter. Nordens måde at beregne ejeforhøjesen på medførte, at ejerens fradrag bev mindre, end det eers vie have været. Og ejernes ejeforhøjese tisvarende større. Men det har husejenævnet nu stoppet. Reet burde udejerne være ykkeige over, at de kan ade ejerne betae to tredjedee af udgifterne ved at udskifte amindeige vinduer med termovinduer. Udejerne har pigten ti at reparere, kitte og mae de game vinduer. Men ved i stedet at udskifte ti term o vinduer, kommer ejerne ti at betae to trediedee af udejerens udgift. Reet er der ingen forske på prisen meem et nyt vindue med termogås og et vindue uden.... men biver aigeve snydt Hensætteser i Grundejernes Investeringsfond kan ikke kræves brugt ti forbedringer Af Kaus Wier, Amager Lejerforening Lejerne på Engandsvej måtte aigeve se deres iusioner om ejeoven bristet, da de fik ejeforhøjesen for de nye vinduer. Beboerforeningen troede, at vinduerne skue betaes af de penge, de siden 1983 har indbetat ti en konto i Grundejernes Investeringsfond. Da Schiiter-regeringen gennemførte disse ejeforhøjeser, fik ejerne at vide, at pengene fortrinsvis skue bruges ti brandsikring og energibesparende foranstatninger. Det ie ord "fortrinsvis" kom også ti at stå i oven, men det giver ikke ejerne noget retskrav på, at opsparingen ska betae fremtidige forbedringer og undgå ejeforhøjeser. Resutatet er bevet, at pengene forsvinder sammen med den amindeige vedigehodese, og at ejerne fortsat får ejeforhøjeser for brandsikring, isoering og nye vinduer. Desværre ser det ud ti, at ejere også i fremtiden ska snydes med denne narreparagraf. Inden sin fratræden gennemførte Schiiter-regeringen, at hensætteserne ti Grundejernes Investeringsfond skue forhøjes med 12,50 kr. pr. m2. Og de to LW-formænd Kaus Hansen og Nies Busk har avet aftae med udejerne om, at beøbet ska forhøjes med yderigere 4 kr. pr. m2 de næste 3 år, iat 12 kr. pr. m2. Men narreparagraffen ska stadig stå i oven... Lejighed: 85 m2 Anta ejere: 204 Huseje 1994: kr /måned, kr /år, kr. 424/m2/år ÅRLIGE HUSLEJEFORHØJELSER 1995 Ændret fordeing boig/erhverv Henæggeser 18 Henæggeser 18 b Lejerbesparese ved kontro og fytning af byfornyese og vedigehodese ti udejer Forhøjese af beøb tidigere henagt ti tekniske fornyeser I at husejeforhøjese for 1995 Husejeforhøjese pr. m Ændret fordeing boig/erhverv Henæggeser 18 Henæggeser 18 b Lejerbesparese ved kontro og fytning af byfornyese og vedigehodese ti udejer Forhøjese afbeøb tidigere henagt ti tekniske fornyeser I at husejeforhøjese for 1999 Husejeforhøjese pr. m21999 Forhøjeser ved Forhøjeser iføge Faktiske uændret forbrug Jørgen Thyregod forhøjeser 0,00 920,00 188,00 127,50 170,00 130,90 0,00 340,00 433,71 0,00 0,00-935,00 96,62 110,00 75,15 224, ,00-107,24 4,00 18,00-1,00 ÅRLIGE HUSLEJEFORHØJELSER 1999 Forhøjeser ved Forhøjeser iføge Faktiske uændret forbrug Jørgen Thyregod forhøjeser 0,00 920,00 920,00 637, ,00 701,95 0, , ,61 0,00 0, ,35 528,58 607,00 402, , , ,19 14,00 46,00 28,00 Konsekvenser af den ændrede ejeovgivning Af Jakob Susse, cand.jur. Lejernes LO i Hovedstaden I "Bryggebadet" nr. 7 den har Jørgen Thyregod, under overskriften 'busejechok i vente", beregnet, hvad det nye forsag ti ejeovgivning vi betyde for en ejer i hans ejendom. Han har samtidigt kritiseret Lejernes LO for at have indgået en ændring af ejeoven, der b.a. medfører forringese for ejerne. Baggrunden for at organisationen indgik i ejeovsforhandingerne ska ikke kommenteres yderigere her, da emnet har været ti grundig debat i Giroe den , hvor desværre hverken Jørgen Thyregod eer Per Vede Jensen, der begge har kritiseret organisationen for forhandingsresutatet, var ti stede. Det ska dog bemærkes, at de ovændringer, der er sket inden for de sidste par år, hvor organisationen ikke har haft muighed for at præge forhandingerne, har medført endog meget store forringeser med fri huseje i pensionskassebyggeri, nybyggeri, tidsbegrænset ejerejighedsudejning samt erhvervsejemå, der biver omdannet ti beboese. Ligeedes er kontoen for 18 b forhøjet med 2 x kr. 6,25 pr. m, og der er indført en privat byfornyesesov, hvor regerne om det ejedes værdi ikke finder anvendese. Efter forsaget ti ændring af ejeovgivningen har boigministeren fremsendt et udspi, vor ejers vikår i byfornyede ejendomme forringes væsentig og her har organisationen heer ikke haft nogen muighed for at præge forhandingerne. Med hensyn ti Jørgen Thyregods beregninger omkring konsekvenserne af det fremagte forsag ti ændring af ejeovgivningen ska det anføres, at det kan være overordentigt svært på nuværende tidspunkt at få et fudstændigt overbik over konsekvenserne af forsaget, idet dette øger udejers vedigehodesesforpigtigese på en række områder, samt øget indfydese ti beboerrepræsentationer med hensyn ti ejendommens budgetægning, der netop tigodeser aktive beboerrepræsentationer, som på Bryggen. Herti kommer, at der nu sker en pristasreguering efter tipasningsprocent og en sådan er umuig at forudse udvikingen af. Organisationen har imidertid beregnet, hvad konsekvensen af den ændrede ejeovgivning biver, med udgangspunkt i de ta vi kender i dag. Dette regnestykke afviger væsentigt fra det, Jørgen Thyregod har opstiet i "Bryggebadet". Som det fremgår af ovenstående skema, hvor vi har beregnet konsekvenserne af forsaget, des i 1995, des i 1999, sat op i tre koonner:. koonne med u- ændret ovgivning, 2. koonne med Jørgen Thyregods beregning og 3. koonne med organisationens beregning. Den første fej i Jørgen Thyregods beregning er, at han aerede i 1995 med fud virkning ændrer fordeingen meem boig og erhverv. Det fremgår kart af ovforsaget, at der ska ske en optrapning med % pr. år. Med hensyn ti stigningen i hensætteserne ti udvendig vedigehodese tiægger Jørgen Thyregod en stigning på 5% pr.år, hviket ikke er korrekt. Tager man eksempevis stigningen i 1994, vi det medføre en stigning på 3 '%. 3'% af de kr. 27,50, der i 1994 afsættes ti udvendig vedigehodese, udgør kr. 0,9625/m", der afrundes ti kr. 1,00/m. Når dette sammenhodes med, at beøbet efter den nuværende ovgivning forhøjes med kr. 1,50/m" /år, betyder det en mindre stigning end den nuværende. Hvad angår hensætteser ti udvendig vedigehodese efter 18 b, er det korrekt, som det anføres, at beøbet ska tiægges kr. 4,00/m"/år de næste 3 år. Dette ska ses i sammenhæng med, at udejer overtager en meget væsentig de ejers vedigehodesesforpigtigese af ruder, vand- og gashaner, e-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køeskabe, komfurer, vaskemaskiner m.v. Med hensyn ti hensætteser ti fornyese sker reguering efter statens tipasningsprocent, som for udvendig vedigehodese, hviket er avere end den stigning på gennemsnitig 4' %, som henæggeser ti fornyese er steget med gennem de sidste mange år. Et punkt, som ikke medgår i den fremsatte beregning, er de bespareser, der des igger ved, at ejer ikke ængere ska vedigehode en de instaationer, at beboerrepræsentationen får øget medindfydese på udgifter som forsikring, renhodese m.v., på budgetejen. Dette beøb udgør, meget forsigtigt beregnet, kr. m"/år. Som det fremgår af skemaet, vi dette medføre, at husejen for 1995 ikke stiger med kr , men derimod fader med kr. 107,24, og i 1994 stiger den ikke med kr , men derimod kr ,19, mod kr med uændret ovgivning. Det er vores opfattese, at bespareserne kan bive endnu højere med et dygtigt beboerarbejde, supperet med organisationens knowhow. Der er vort håb, at ovenstående giver en fornemmese af konsekvenserne ved den ændrede ejeovgivning, samt at ovgivningen foreøbig standser iberaiseringen på boigområdet, og at der skabes tryghed og ro indti1998.

3 4 BRYGGEBLADET 5. maj 1994 GI MLE Thorshavnsgade ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS K Kontor: t f Caf e: tf Fax: tf Torsdag d. 5. maj Gratis AKUSTISK BLUESGUITAR FESTIVAL Vi har sat fem meget forskeige akustiske guitarister i stævne ti denne mini-festiva. L.P. Simonsen - Kim Gutman Femming Briisch Børge "Biceps" Jensen & Søren S pond ex. En stor guitaropevese!! Samme dag og samme tid viser VOksenFimkubben: " Drowning by Numbers" af Peter Greenaway Mandag d. 9. maj k. 19: Vag af ny styringsgruppe i Gime Lørdag d. 14/5 og søndag 15/5 k : TUT UM -afrikansk trommedans m. workshop for børn samt opvisning Timeding af børn sker i Gimes cafe, tf Begge dage er der afrikanske dufte i Gi m es køkken! Rene Frederiksen udstier i cafeen 9/5-31/5 Former og farver -fernisering 14/5 k.14 med musik og sang. cafeen serveres på ae hverdage fra k. 18 atid spændende og vetiavet mad ti30 kr.!! Menu 5/5-20/5: Torsdag d. 5: Sparreribs m. coesaw. Fredag d. 6: Sejdfietter i chiisauce m. kartofer. Mandag d. 9: Græsk farsbrød m. saat og brød. Tirsdag d. 10: Lammefrikadeer m. kartofer og tomatsauce. Onsdag d. 11: Kying i sur-sød sauce m. ris. Torsdag d. 12: Fiskesuppe m. grøntsager og brød. Fredag d. 13: Tærte m. bandet saat. Lørdag d. 14 og søndag d. 15: Afrikanske dufte. Mandag d. 16: Tomatsuppe m. fødepeberrod og brød Tirsdag d. 17: Frikadeer m. sovs og kartofer. Onsdag d. 18: Brændende kærighed. Torsdag d. 19: Vegetarisk chii m. brød. Fredag d. 20: Æggekage. Fri entre Åbent hver dag k Søndag k Bibioteket i maj Bogsag Mandag d. 9. maj starter bibiotekets havårige udsag af kasserede bøger. Løbende må bøger kasseres p.g.a. sid, forædese eer mangende efterspørgse. Før i tiden bev de sogt ti genbrugspapir, men for et par år siden ændredes bibioteksoven, så det i dag er muigt først at give pubikum muighed for at erhverve en biig bog. Som sædvanig vi prisen være 10,- kr. pr. bog og 1,- kr. pr. tidsskrift, og bogsaget vi vare måneden ud. Tidsskrifter Som de feste ve ved, er bibhoteket andet end bøger. Mange kommer hver dag for at æse et eer fere af de ti ugebade, vi abonnerer på. Men vi vi også gerne gøre opmærksom på de over 100 tidsskrifter, som findes på bibioteket. Emnerne spænder ige fra ugebade som "At for damerne" og "Anders And" ti speciatidsskrifter om EDB, sundhed eer musik. De nyeste numre kan æses på bibioteket, men ædre numre kan ånes med hjem. Noge af de popuæreste står på hyderne i kassetter, mens andre befinder sig på vores nærmagasin og kan hurtigt hentes frem. Huebjørn, mammut og andredyr Jean Aues romanserie "Jordens børn" har vakt en stor interesse for forhistorisk tid. Sammen interesse afspejes også i den bøge af dinosaurer-fim, -bøger og -egetøj, som især "Jurassic Park" har været eksponent for. Jean Aue har ovet, at der ska komme 6 bind i hendes serie. Foreøbig er vi nået ti nr. 4 "Rejsen over stepperne", som kom i 1990, og mange spørger, om der ikke snart kommer en forsættese. Foreøbig er der ikke nogen i udsigt, men i meemtiden er der da kommet et par andre bøger i samme genre, som man kan fordrive ventetiden med. En af de nyeste er Sue Harrisons "Fader Himme, Moder Jord", der foregår i Aaskas istid og hander om Amager Stranddag 1994 Igen i år hodes Amager Stranddag. Denne gang ørdag den 30. jui k på området ved Hego and. Amager Stranddag er en festig og fokeig dag for hee famiien, hvor Amagers foreninger, institutioner og enketpersoner viser, hvad de har at byde på. Foreøbig detager: spejderne,bibiotekerne, jernbanekubben, voeybakubber, Hjemmeværnet, 'IJenerstaben og fok fra børnekuturhusgruppen. Derudover bi'r der et stort tet med scene, hvorfra okae danse, teaterogmusikgrupper optræder. Sidste timedingsfrist for foreninger og institutioner, der vi detage i Amager Stranddag med en aktivitet, var egentig i mandags den 2. maj, men måske kan det nås endnu, hvis man er hurtig. Rammerne for detage!- en ung kvinde, der kommer bort fra sin stamme efter et overfad. M andre muigheder kan nævnes Ehzabeth Marsha Thomas to romaner "Rensdyrmåne" og "Dyrekvinden", Edward Rutherfurd: "Sarum" samt James A. Michener: "Kiden". Brygge-bogen snart udsogt Så er det ved at være sidste chance for at sikre sig et eksempar af Brygge-bogen "N ærmes t berusende ykkeige". Af2. opag er der nu kun ca. 30 eksemparer tibage, så bogen er snart udsogt i et samet opag på Vi regner derfor ikke med, at der er grundag for at genoptrykke bogen yderigere. Caus Bundgaard se er anske frie. A detagese sker på friviig basis. Desuden er der stadig brug for en række friviige enketpersoner, der har yst ti at give en hånd med ved arrangementets forberedese og afviking. Timeding sker via Amager Kuturbutik Kontaktpersoner er: Kirsten Dvinge, Marie Barendson og Gitte Bisse Bertesen. Vag af ny styringsgruppe i Gime! Mandag 9. maj k. 19 Styringsgruppen er vagt af og bandt Giroes brugere først og fremmest ti at sikre de okae brugeres interesser og udstikke den generee inie for brugen af huset. Ae brugere afgime, enketvis eer foreningsmedemmer, er vekomne ti at detage i brugervaget ti husets styringsgruppe. Styringsgruppen ska støtte brugerne ved start af aktiviteter, sætte aktiviteter i gang, panægge forskeige arrangementer, underhodning, koncerter osv. Så vi DU være med ti at præge Bryggens medborgerhus - enten ved at væge eer bive vagt - så kom i 'Cime mandag d. 9/5! Før Havneparkens tibivese På biedet, som stammer fra sidst i 70'erne, ser man resterne af barakker, kraner og bygninger. Disse å i mange år øde hen og var en herig egepads for børn og unge. Men ønsket om en grøn park stod dog højest og bev - som bekendt med okabefokningens direkte indgriben - reaiseret i Ku og koks og skidt og møg bev fjernet og et åndehu bev skabt. Husk, hvis I har noget materiae om Isands Brygge I forgrunden ses Car Niesen-bygningen så som: Bieder, fim, postkort, husejekontrakter, regninger, rekamer, ALT fra Bryggen har interesse. Venigst kontakt Pou A. Sørensen tf Isands Brygges Lokahistoriske Forening v Sussie Paddison, Snor resgade 3, tf maj 1994 BRYGGEBLADET 5 Mennesker mødes og sød musik opstår r H vad er det for nogen? Andesforeningen Byens Børn, bev stiftet med det formå at en kuture udviking i okaområderne for børn og unge. På Isands Brygge har vi også en okaforening som er i gang med at udarbejde forsag, same ideer og ave ansøgninger der kan forbedre kvaiteten og kvantireten af de tibud der er ti børn og unge efter ukketid. Ideerne er mangfodige, men hvad er der brug for? Vi der sidder i bestyresen er ikke dem der ska bruge tibuddene, så det er vigtigt at okae børn og voksne er med ti at præge debatten, komme med forsag og ideer, såedes at det ikke ender med en udbygning af de ek- CipøAGEH KiCK BOXINGCUTD Åbent ae hverdage k , ørdag Begyndere og øvede trænes under kyndig instruktion af Zarko Dragovic (Europamester) Kim Larsen (EM-bronzevinder) 18 års erfaring i kick-boxing - ring for nærmere information Artierivej 40, byg. E. Tf Bryggens Virkeighed apri sisterende institutioners tibud. Isands Brygges afdeing manger detagese fra okaområdet, så interesserede er meget vekomne ti at rette henvendese ti: Skoen på Bryggen... Car Bagge Kubben, Art.vej... 1br- En brandgo' udstiing Børneateierets udstiing "Børnenes egne forsag ti den ny havnepark" har som omtatandetsteds i Bryggebadet aerede haft et utisigtet omtumet iv. Den oprindeige udstiing i Giroe bev hedigvis set af mange - ikke mindst de børn, der har arbejdet med projektet, deres forædre og kammerater. Og der har været megen ros ti børnene og seve udstiingen. En af ideerne bag projektet var, at okarådet og de bryggeboere, der panægger indretningen af den nye havnepark skue få et indtryk afbømenes interesse og fantasi omkring havneparken, som mange af dem er fittige brugere af. Og gerne medføre at børnene på en eer anden måde bhver inddraget i den videre panægning. Det var derfor ærgerigt, at udstiingen måtte tages ned inden den offentige høring om havneparken bev afhodt og erstattes af en hurtig opstiing i saen, hvor mødet afvikedes. Så meget mere gædeigt var det, at man fra okarådets side aerede havde gjort sig tanker om, hvordan bryggebørnene kunne få en mere aktiv pads i den fremtidige havnepark, idet man foresog at Bryggens Bømeateier måske burde igge i det gue bindingsværkshus på havnen i tæt forbindese med egepads, vandbassin og småbørnsområde. Vi, der var tistede fra Børneateieret, fandt forsaget meget positivt og vi arbejde videre med ideen. ben Jensen "Thorshave"... Jan Kjær Medemsmøder vi fremover bive annonceret i Bryggebadet, og eventuee referater vi også bive bragt i avisen. Detag, mød op, vær med ti at præge udvikingen. Superstærk. 2. sortering med ube tydeige fej 50x50 cm. Nem at ægge. Normap'$ i 1. sort. kr. 460,. NUKUN 120;. arant pr.kvm. Abnngstider: man tots. kt Fred uttrupetæpper Lerd. 1o.13 ARTILLERIVEJ 151 ;, 2300 S TLF Så sevom udstiingen efter brandvæsenets besøg har måttet eve et skyggeiv, har bryggebørnenes arbejde aigeve formået at hævde sig fot..og derfor er det på sin pads, at projektet nu får endnu en udstiingsperiode i en ny ophængning i foyer'en ti bibioteket, så endnu fere bryggeboere får ejighed ti at se, hvike ideer børnene har gjort sig om havneparken. Udstiingen er på pads torsdag den 6.maj og strækker sig over 3 uger. Bryggens Børneateiu Væg sev hvor meget du vi betae for dine farvebieder r i ; :... r.. 2 e'i't..., j ekstra fin brians i 1 sæt farvebieder 10x15 cm iod. '"m' """' 1 bieder 2 sæt farvebieder 10x15 cm iod. f"mk do" 119; 99; r-8-i<i t -sdget Ekstra store i Farvebieder med noget 1 farvebieder i ængere everingstid 1 1 sæt farvebieder 13x18 cm i 1 sæt farvebieder 10x15 cm i inc. fremkadese : inc. fremkadese :.' ' : : : S9; :. ' ' : :. i ooou - j Gæder ved nyfremkadese af farvenegativfim 135, 24x36 mm med 24 optageser. Husk at få checket dit kamera IIII NJAL FOTO VIDEO NJALSGAOE S TI.F GIR FAX

4 6 BRYGGEBLADET 5. maj maj 1994 BRYGGEBLADET 7 Padsgaranti på vuggestueområdet - :men hvad :med kvaiteten?. august 1995 har Københavns Kommune ovet garanti for, at ae børn er sikret en pads i vuggestue, når de fyder år. Bryggebadet har tat med poitikere, pædagoger og forædre for at finde ud af, hvordan det går med øftet. Sociaborgmester Winnie Larsen-Jensen (S) forkarer om baggrunden for garantiordningen: - Med padsgarantien ti vuggestuer, som er sidste fase i padsgarantiordningen på hee daginstitutionsområdet, har vi øst et af de mest presserende probemer for småbørnsfamiierne i Københavns kommune. Det er urimeigt og uhodbart, at småbørnsforædre ikke ved, hvor de ska gøre af deres barn, når de ska genoptage arbejdet efter endt barsesorov. Tina Oesen fra Københavns Forædre Organisation (KFO) mener, at det er ige ovigt not at kade det ovede en garanti: - Sevom man nu kan søge forædreorov, er det ikke ae, der reet har muighed for det. Derfor er det først, når kommunen har garanteret pads ti ae, der måtte ønske det ved udøbet afbar- sesoroven, at der reet er tae om padsgaranti ti vuggestuer. Det er netop den angsigtede poitiske intention, vi arbejder efter, siger Winnie Larsen-Jensen. Men der er endnu ikke skaffet økonomisk beviing ti det. Det er muigt, at vi for at få det gennemført må indgå i en diskussion med pædagogerne om ændrede normeringer. Vuggestuer i game fabrikker For at skaffe det nødvendige anta padser har der været tat meget om at benytte nedagte erhvervsokaer. Ti det siger Anders Kristiansen, formand for Børne og Ungdoms Pædagogernes Landsorganisation (BUPL) i København: - Det største probem i padsgarantiordningen er, hvor pokker man vi gøre af børnene. Behovet for nye padser kan ikke dækkes af nybygninger aene. Der er ikke fere egnede byggegrunde i kommunen. Britt Petersen, formand for Landsforeningen af Soci- Forædre- og pædagogorgaæationer frygter, at prisen for Københavns Kommunes p iasgaranti biver meget høj for de børn, som i forvejen går iruggestuerne a pædagoger (LFS) uddyber: Vi er bange for, at man i padsgarantiens heige navn vi gå på kompromis med de fysiske rammer, man vi pacere børnene i. Jeg har principiet ikke noget imod at diskutere, om aerede eksisterende erhversokaer kan bruges, men et minimumskrav må være, at de ever op ti det niveau, som er gædende på nuværende tidspunkt i vuggestuerne, dvs. ordentigt indekima, ys, børnetoietter og -vaske osv. Winnie Larsen-Jensen: - Probemet med veegnede byggegrunde og okaer har vi søgt øst ad aternativ vej. Vi har forsøgt at tænke utraditionet, f.eks. ved at oprette aternative padser. Det kan dreje sig om, at en eksisterende institution tager fere børn ind, deer børnegruppen i to, hvor disse grupper så på skift tager en uge i skoven. Eer kutu børnehaverne, hvor en bø1 negruppe på 12 børn og t pædagoger udstyret me> buskort bruger byens tibu af offentige egepadse1 museer m.v. På vuggestu eområdet sker det ved, a man opretter sateitter ti a erede eksisterende institu tioner. Hvem ska betae? De aternative padser ha været meget omdiskuterede både når det drejer sig on det økonomiske og om ind hodet. Ti det siger Britt Pe dersen, LFS: De aternative padser e en meget dyrere øsning. De er kart, at man ikke har d store udgifter ti etabering men ti gengæd er vik ardækningen næsten OO«n hvor den i en norma institu tion kun er ca. 7 %. Så det e uhodbart at tro, at de pad ser, der kommer ti at mange, ska skaffes på den måde. Området som sådan har ikke råd ti, at disse padser ska være så meget dyrere. - Vi er i det hee taget bange for, at det er de børn, der aerede har pads i en daginstitution, som kommer ti at betae prisen for padsgarantien. Og den pris er ikke kun et spørgsmå om økonomi, den hander også om kvaitet. Sidste de af padsgarantien bev vedtaget i kommunavagåret 1993, og da skortede det ikke på pæne ord fra borgmesteren om, at der da også var kvaitet i hendes mode, som hun fik 125 mi. kr. ti at reaisere. Men aerede et havt år efter vaget går hun nu ud med et spareforsag på 70 mi!. kr, aene på daginstitutionsområdet. Det betyder indskrænkning af den normae åbningstid, ændrede normeringer, bespareser på vikarbudgettet osv. Det er det værste spareforsag, vi har set i mange år. Så hvad der vindes ind på gyngerne, ved at forædre, der desperat står og manger pads, biver hjupet, sættes noget så eftertrykkeigt ti på karruseen ved at bombe området mange år tibage i tiden. Nedskæringerne rammer både personae, forædre og ikke mindst de børn, det hee i virkeigheden drejer sig om. Man ska måske være borgmester for at se en sådan besparese som noget positivt. Winnie Larsen-Jensen kan i hvert fad: Med de foresåede ændringer i åbningstiden vi vi imødekomme et behov for større feksibiitet. Forædre, der arbejder i butik, har ofte brug for at hente deres børn senere end det, vi nu som det maksimae kan tibyde, nemig kokken Vi vi sørge for, at der i hver byde er institutioner, der har åbent tidigt, og noge der har åbent ti sent dvs. k I øvrigt er det jo de færreste steder, hvor der er børn, fra institutionen åbner, ti den ukker. Det er ressourcespid. Herti siger Tina Oesen, KFO: Borgmesteren opfatter verden, som om det er byggekodser, vi taer om. Det er muigt, at man rent skrivebordsteknisk kan ave beregninger, der understøtter hendes nedskæringsforsag. Men vi taer om mennesker af kød og bod. Det vi være umuigt at f8 en hverdag ti at hænge sammen, hvis forsaget biver en reaitet. Man kan jo sagtens forestie sig, at man, da ens barn startede i institution, havde brug for at afevere det tidigt. Hvis man så skifter arbejde og dermed arbejdstid, kan behovet ændre sig. Nu har man pudseig brug for at hente det sent. Det behov kan den samme institution ikke dække så må barnet jo skifte institution, det er fudstændigt urimeigt. Det er et enormt ansvar at ægge over på padsanviseroe at få det pusespi ti at hænge sammen, og dem er der i for vejen udbredt mistiid ti. Winnie Larsen-Jensen: Det er kart, at man føer sig magtesøs, når man ikke kan få pads ti sit barn, men det er jo ikke padsanviserens skyd. Sevføgeig ska vi da arbejde for at forædrene får den bedst m u ige service, men når vi med padsgarantien kan tibyde ae forædre en pads ti deres barn, når barnet er et år, vi hovedårsagen ti foks utifredshed med padsanvisningen være ryddet af vejen. Retten ti at væge At man har ov ti at priori te re de vuggestuer, som man ønsker, at ens barn ska gå i, er en kendt sag. Ligeså kendt er det, at ønsket ikke atid biver indfriet. Tina Oesen siger: Det er vigtigt, at vi be gynder at diskutere kvaitet og indhod i de padser, der aerede er, og i de nye, der kommer. Spørgsmået om kvaitet hænger også sammen med at kunne væge at kunne sige nej tak ti en Det jo de færreste steder, hvor der er børn, fra institutionen åbner, ti den ukker. Det er ressourcespid, siger Winnie Larsen-Jensen pads, uden at man af den grund ryger ud af venteisten. Faren er, at kvantiteten frem for kvaiteten biver det bestemmende. Det er vigtigt, at vi får skaffet fere institutionspadser, men det er mindst igeså vigtigt, at de padser, der tibydes er gode og tidssvarende. Sort dagpeje er det værste - Ja, der er nok at se ti med sådan to størreser, siger E Jen Margrethe, der er mor ti Svend på 9 måneder og Magnus på næsten 4 år. Hedigvis er de ikke så skrappe med, hvornår man kommer i Magnus' børnehave. Morgenerne kan godt være ret hektiske. Man har ige fået givet børnene tøj på, og så ska Svend pudseig have skiftet be. Og det værste er, når man så på vej ud af døren kommer i tanke om, at der ska smøres madpakke. Det pejer Tim at gøre, men hvis han ikke sev ska have madpakke med, sker det, at vi gemmer det. Een Margrethe har taget 7 måneders forædreorov efter endt barse og går atså for øjebikket hjemme med Svend. - Sevom det noge gange kan være svært at se, hvad man egentig har nået, når dagen er forbi og ungerne er agt i seng, så er der faktisk fudt program. Efter vi har ffietbeggedrengeneitøjetog ffiet dem givet morgenmad, føger Svend og jeg Magnus i børnehaven. Noge morgener gør Tim det, og det er rart. Da Magnus var ie, fugte vi jo hans rytme, men det er anderedes for Svend - han må jo bare føge med rundt. Så er der indkøb, og det praktiske derhjemme med at vaske tøj, rydde op og hvad der eers ska gøres. Når Svend har spist frokost og sovet ti middag, henter vi Magnus igen, og så er kokken aerede trehavfire. Så har man ige et par timer sammen ti hygge, før man ska igang med aftensmaden. Jeg er med i en mødregruppe, der får Svend set jævnadrende børn. Vi mødes ca. en gang om måneden nu. Noge dage ffir man da også tid ti at besøge venner, men nu, hvor jeg har gået hjemme så ænge, kunne det være rart en gang imeem at have et par timer het for sig sev det kan man godt savne. Vi regner med at m Svend i vuggestue her ti sommer, og det biver godt for ham. Menjeg er gad for, at jeg har kunnet gå hjemme det første år. Det værste, jeg kunne forestie mig, vie være at skue have afeveret Svend i sort dagpeje, da han kun var et havt år. Men det vie jo have været den eneste muighed, hvis jeg ikke havde kunnet tage forædreorov. Efter vi har fået taget noge bieder, er det også på tide at komme afsted ti børnehave. På vejen møder Magnus Ejnar, som kommer med pøsevognen. De er venner så Magnus er hedig at m en pøse med på vejen. De når børnehaven næsten ti tiden. Magnus og Svend Nr. 290 på venteisten Både Thny og Yvonne arbejder, så om dagen biver Mik ke på 8 måneder passet af Thnys svigerinde, der sev har en dreng på 112 år. Men det går ikke ængere, siger Yvonne, der er for idt pads, og hun bor på fjerde sa, så vi har virkeig været på den. Jeg har ige snakket med padsanvisningen. Mikke er både skrevet op ti dagpeje og vuggestue. Han er nr. 290 på venteisten, så der er ang vej igen. Vi ska ikke regne med at få pads her ti sommer, har vi met at vide. Jeg synes det er rart at få ren besked, så man ved, hvad man har at hode sig ti. Ja, siger Thny, det virker nogen gange, som om poitikerne ikke vi forstå, hvor stort probemet er. Men jeg vi ikke være med ti at pres se på på padsanvisningen eer forsøge at bruge andre kanaer. Man hører jo tit den med, at hvis man kender en der kender en så... jeg ved ikke, om det er rigtigt, at det hjæper, men det er ihvertfad ikke retfærdigt at møve sig forrest i køen. Mikke kraver hen over guvet tithny. Han vi op at være med, når vi snakker. Da Yvonne har hentet et gas saft ti ham, fortsætter hun. Da jeg var på barse, brugte jeg virkeig megen energi på at tænke på, hvad vi skue stie op, når jeg skue i arbejde igen. Vi har ikke taget forædreorov, primært fordi vores økonomi ikke var ti det. Vi bor i ejerejighed og har måttet købe bi, da Thny fik arbejde i Hobæk. Men da vi nu igen stod uden pasning, har vi da tat om, at Thny måtte tage orov aigeve. Ja, hedigvis var der en dagpejemor, der reagerede på den annonce, vi havde i Bryggebadet. Jeg tror ikke, jeg egner mig ti at gå herhjemme. jeg vie adrig m avet noget, siger Thny med et idt undskydende grin. Thnys og Yvonnes økonomi var ikke ti forædreorov, og Mikkes pads i vuggestue har ange udsigter. - Vi er gade for, at vi m: har fundet en sort dagpeje ti Mikke. Jeg vie ikke have yst ti at afevere ham et stort sted, når han er s ie, fortsætter Yvonne Men senere ska han i vug gestue for at være sammen med andre børn på hane egen ader. Det er jo det man ærei noget af, siger Thny. M at se hvordan de andre børn gør, hvad der er dit og hvad det er mit. Vi er hedige, at vi har sådan en gad dreng. Der har ikke været nogen probemer endnu med at f8 ham passet. Han er ikke ked af det, når vi går, og han er gad for at se os, når vi henter ham. Og mere ffir vi ikke snak ket, for udover at det er tid ti at få avet kartoffemos ti Mikke, har han ært et nyt nummer. - Det er het utroigt sjovt at snakke ned i gasset, sam tidig med at man prøver at drikke saftevand. Fyret efter endt barsesorov Natasja på U måneder sover formiddagssøvn, da Loa ukker mig ind. Hun har stået og set efter mig på atanen, så jeg ikke behøvede at ringe på på dørteefonen. Der er ingen grund ti at vække Natasja, når hun ige er fadet i søvn. De har ige været ovre at afevere storebror Patrick på 3 år i vuggestuen. Jeg pejer atid at give mig god tid, når jeg afeverer og henter Patrick. Natasja esker at ege med at egetøjet og se på de andre børn. Hun kan også igeså godt vænne sig ti det aerede nu, for vi er bevet ovet, at hun får en pads her ti sommer, der ska Patrick jo også begynde i børnehave. Jeg synes det er godt, at børnene er hjemme ti de biver år, ja Patrick var endda 19 måneder før han startede i vuggestue, men det biver nok ettere at sippe nummer to. Hun er også meget sevstændig - det er nok fordi hun har en storebror at abe efter og se op ti. Jeg er med i en mødregruppe, men det er jo ikke så tit vi ses. Fra Natasja ver 7-8 måneder, har det godt nok været svært at stimuere hende. Det er, som om hun keder sig idt, når hun er her aene sammen med mig, du kan tro vi mr gået noge ange ture. Vi er ude fire-fem timer om dagen. Natasja er het vid med at sidde på en græspæne og pie i jorden. Når Patrick så kommer hjem ved 3-4 tiden, er der fud fart på. De tre timer, de har sammen hver eftermiddag, er gud værd for dem begge to. Natasja begynder at kynke inde i sin seng, og Loa må ind for at putte og nusse hende idt, så hun kan fade i søvn igen. Der går da heer ikke ang tid, så sover Natasja som en sten. Da Loa har fået sat sig i sofaen igen, fortsætter hun: - Jeg bev fyret fra mit ar bejde efter endt barse. Der skue indskrænkes, og jeg var atså en af dem, der røg. På det tidspunkt var det ikke muigt at m forædreorov. På den måde var det ikke semt at bive fyret, for vi havde jo ikke pasning ti Natasja. Men nu gæder jeg mig virkeig ti at skue i gang igen. Aan har sit eget konsuentfirma, og der skajeg være med. Det biver rart igen at kom me ud bandt andre mennesker. Det hee går idt op i beskift og tøjvask, når man har gået hjemme så ænge. Det er atså også mig, der trænger ti nye indtryk og ting at forhode mig ti, sutter Loa. Nu ska Natasja også snart have frokost. Og når man har et barn der er så stort, at det er begyndt sev at vie spise, kan det godt tage ang tid. Det hee går idt op i beskift og tøjvask, siger Loa om oogigoogen med Natasja. Pr. 1. august 1995 betyder padsgarantien på vuggestueområdet, at ae børn på år og derover garanteres en vuggestuepads. 465 nye vuggestuepadser i KØbenhavn er godkendt og under færdiggørese. Yder!igere 600 pe& goqkendt i Herti kommer<ca...fi()(}"s.iteit;:vuggestue padser"'"so!! pjip}m{ t,aq i , men sonfertviv1sommeaf.økonoiniøke grunde:." 325 patio f- eje padser m..forvenf.øjfff OPI!VII,1 b.a. af ragige de;9gpg{s:;$.yi,nt.em-.se r,r: for.p;;.:,;: P.t. har. cå/j500wofæd -.:t. '. vn$., Kommune et.. for&:rovidet har ikke frigjorviji:is:tihiorist>adser. idet næsten ae orbvs.f'"or.ah<h'e bø.tti aderen 6-12 måner '' :-'.. ',.., Mød andre 111ed s111å børn Hee andet er ramt af det, og det har stået på ænge. Bryggen er også ramt meget endda-af et koossat babyboom. Sundhedspejerskerne har susende travt. I en ang periode har de kun fugt børnene, ti disse var ca. 8 måneder. I det distrikt, som Bryggen hører ti, er der bevet opnormeret med en stiing, samtidig med at en omstrukturering har fundet sted: Vi har endnu ikke fået ansat en ny sundhedspejerske, så arbejdspresset er ikke ettet endnu, siger Karin Kristensen, vores okae sundhedspejerske. Men ideen er, at vi nu ska føge børnene indti 7-års-aderen. Vi ska så være et par dage på en af distriktets skoer, og så sevføgeig. igesom det er nu, tage på hjemmebesøg hos de mindre børn. Derudover er det meningen, at vi ska have en meget tættere kontakt ti okaområdet og daginstitutionerne. Sundhedspejerskerne hoder hver anden tirsdag i de ige uger åbent hus på universitetet. Her kan man komme og få en snak, få sit barn vejet osv. Mange forædre benytter sig af muigheden for, at deres barn også kan være sammen med jævnadrende. Vi har ikke ressourcer ti en egentig egestue, fortsætter Karin. Men vi ved, at behovet er meget stort. De egestuetibud, som igger i nærheden, f.eks. dem i Hørgården og på Tingvej, har medt om overstrømmende tisutning. Det er faktisk sådan, at man kan bive nødt ti at ukke for yderigere tigang. Legestue på Bryggen I øjebikket arbejder noge forædre i samarbejde med okarådet på at få opstartet en egestue her på Bryggen. Legestuen retter sig mod forædre, der går hjemme med deres børn. Det ska være et tibud ti børnene om at være sammen med jævnadrende et par gange om ugen, og ti forædrene om at m kontakt ti andre med små børn. Legestuen forventes at bive en reaitet ti august.

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Endelig hjælp til brandofre

Endelig hjælp til brandofre 1. årgang nr. 7 Endeig hjæp ti brandfre Efter en af de største tagbrande i København i 10 år skue der gå mere end 14 dage før beberne kunne føe sig sikre på at få den hjæp, de har behv fr Over t uger tg

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96. 22. juni 1993 1. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen.

Læs mere

Bryggens butiksliv truet

Bryggens butiksliv truet 21. april 1994 2. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Bryggens butiksliv truet Ej endomssel skabet N ord e n str a m mer kursen med enorme lej eforhøjelser p å erhvervslej em ål Vi kan lige så godt dreje nøglen

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse 1. februar 1996 4. årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

Ingen nye badeværelser på Bryggen

Ingen nye badeværelser på Bryggen 11. maj 1993 1. årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Ingen nye badeværelser på Bryggen Ejendomsselskabet Norden stopper nu nye badeværelser i deres ejendomme p.g.a. beboeres protester mod prisenfor moderniseringerne

Læs mere

Undersøgelse underkastes undersøgelse

Undersøgelse underkastes undersøgelse 1998B RYG G E B LA D ET 6. 12. november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt

Læs mere

BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag

BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag 17. januar 2001 9.årgang nr.1 BRYGGEBLADET Andelssnak Kom til orienteringsmøde om andelsboligforeninger den 25. januar Bryggebladet inviterer til et orienteringsmøde om andelsboligforeninger torsdag den

Læs mere

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig 15.december 1999 7.årgang nr. 21 I alt 66 børn i børnehaveog fritidshjems-alderen skal i fremtiden helt over på Amager Fælled Vej for at komme til deres institution. Det bliver resultatet af, at selskabet

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

sankthans Politikere på slap og våd line God sommer Bryggebladet er tilbage 13. august 03

sankthans Politikere på slap og våd line God sommer Bryggebladet er tilbage 13. august 03 18. juni 2003 11. årgang nr. 11 sankthans Mandag d. 23. juni i Havneparken ved kulturhuset for alle hekse, troldmænd og rollinger. Velkommen til en dejlig sommeraften ved vandet! I tilfælde af regn trækker

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

Villy bliver 60 år. Ildsjæle starter kajakklub i Sdr. Stenderup Læs side 13. Stenderup halvøen har fået en borgmester Læs side 3

Villy bliver 60 år. Ildsjæle starter kajakklub i Sdr. Stenderup Læs side 13. Stenderup halvøen har fået en borgmester Læs side 3 Nummer 4, 18. årgang, april 2012 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Udenrigsministeren fylder rundt: Villy bliver 60 år Læs side 4 og 5 Ildsjæle starter kajakklub

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

Nr. 15 17. juli 1995

Nr. 15 17. juli 1995 Nr. 15 17. juli 1995 REDAKTIONEN. Vi sidder netop her en lun sommeraften og har nydt Bjarne Riis' fantastiske indsats i dagens enkeltstart i Tour de France. Og nu sidder vi og disskuterer om der skulle

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere