Gert Jacobsen valgt med applaus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gert Jacobsen valgt med applaus."

Transkript

1 Generalforsamling den 30/ Valg af Ordstyrer. Gert Jacobsen valgt med applaus. 2. Formandens beretning samt udvalgsberetninger. Velkommen Jeg syntes, det har været et godt år for KFS. I 2013 har vi haft medlemsfremgang, vi har både fået flere juniorer, og senior godt. Vi må stadigvæk forsøg på at få flere medlemmer; en mulighed kunne være at øge antallet af indsendte fangstrapporter, som kan offentliggøres og dermed give reklame for klubben. Forslag modtages. Vi fortager nu selv opkrævning og medlemsregistrering. Det har Torben brugt meget tid på (sammen med Winkas). Jeg vil opfordre alle til at oplyse Torben om deres , fødselsdato og telefonnummer. Dagkortsalget er gået frem, er en del bedre ind sidst år. Men vi har dog en del problemer med tyvefiskeri især udlændinge, vi har været i kontrakt med fiskerikontrollen, som ville forsøg at udfører mere kontrol. Kontrakt med forbundet, som igen tog kontrakt med fiskerikontrollen. En mulig der undersøges er om vi kan få uddannet flere fiskeribetjentet, men da vi ikke har sendt anmeldelser ind i flere år er det ikke helt nemt. De 3 stk. Pontonbroer, som er lagt ud fra prambroen og ud til slusen bruges meget så det må siges at være en succes. Tilladelserne er nu på plads. Vi fik ikke afhold den årlige lodsejerfisketur. Vi forsøger at afholde den i år. Vi har deltaget i outdoor messe 2 gang med mange besøgende og det har givet nye medlemmer. Vi har afholdt grejaktion, hvor der blev handlet, selv om vi kun var en 8-10, der var mødt op. Vi forsøger måske igen i år. Hjemmesiden funger fint. Klubhus: Juniorafdeling kører med klubaften hver uge med 6-12 junior, men der plads til flere. Senioraften. Forsøges startet op igen i løbet af foråret. Der er ikke mange, der bruger vores nye fiskevand Kimmerslev Sø så vi forslå at vi stopper med leje af det (pris 2000 kr). Vi har afholdt div. Konkurrencer; forårskonkurrence, geddekonkurrence og efterårskonkurrence i Tryggevælde Å med lidt større deltagelse end sidst år; mellem 5 og 20 deltager. Vi forsøger igen og håber på flere deltagere.

2 Venskabskonkurrence med Sorø er også afholdt, hvor vi havde et par hyggelig dag, og vi vandt konkurrence i Sorø. Fiskeriet i både Køge Å og i Tryggevælde Å har vel været ok. Dog savner vi fangstrapporter. Der er forsøgt med kystkonkurrence, men med meget ringe deltagelse. Om der forsøges igen i år vides ikke. Vi har afholdt 3 havturer sammen med Ølsted med et ok deltagerantal, selv om der skal ringes rundt for, at vi er nok (12 mand). Fiskeriet var ok, dog uden de store fisk. Jeg kan kun opfordre til at deltage. Vi har altid en hyggelig tur. Vi har fået startet Køge Mede Team som har afholdt mange arr og med mange deltager unge som ældere. Stort tak til dem der fik det startet op. Vi har afholdt jule-bingo med deltagelse af over 30 deltager. Køge Mede Team stod for det. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre for at få flere deltagere til de forskellige arr. Hvis der ikke kommer flere, vil klubben ende med at være en klub, der kun giver tilladelse til at fiske i Køge Å og Tryggevælde Å, og så er der ikke mere behov for medlemskab af forbundet. Til sidst en stor tak til Henrik Christiansen for hans arbejde i bestyrelsen, han vil forsætte med at arbejde for foreningen. Håber vi får et godt fiskeår med flere medlemmer, som vil deltage i vores arrangementer. Niels Thers Vandplejen beretning. 200 m restaurering af Vedskølle Å 3 ponton broer. Godt år for vandplejen. BERETNING K.S.F.. Junior En meget svingener fremmøde procent til vores klubaften ved slutning af 2012 og begyndelse af 2013.som måske skyldres en del uro i byen(skyderier) i november og december af 2012 kombineret med den hårde vinter og klublokalets beliggenhed, at forældre er utrygge ved at sender deres unger i byen Hvem ved! Men i løbet af året har junior tallet stiger til 60 så noget må vi gøre rigtig.

3 I vinter halvåret mødes vi hver tirsdag til fluebinding og laver spinner flåd og pudser grej af. Når vejer tillader det, er vi ud at fisker i Køge Å Tryggevælde Å og et par gang ved Ørsted P&T sø. I foråret afholdt vi et fluekastekursus for medlemmer og junior ved et certificeret kasteinstruktør fra forbundet, Thomas Thaarup,(Henrik Mortensens højre hånd) Alle fik stort udbytte af kursuset, frem over må vi bruge forbundet noget mere. Efter sommer ferie prøve Casper at sætter gang i ungerne ved at leje et sø ved Myrup fiske park P&T i Næstved kun til vores unger, men pga. for ring tilslutning bliv det afblæst. Weekend tur til Kolding bliv udsæt pga. et kommunikations fejl mellem Tommy og mig men Torben har redet os så vi tager afsted i år 2014 d maj. Vi har været med til Aktivfritids messe forår og efterår, for at lave pr for foreningen. stor tak til Klaus Foss og Med Team for deres indsats ved at overtager fiskeri med børn. Oliver Hag gren kom igennem 2 del af forbunds junior leder kursus, så vi håber at få gaven af hans erfaring i det kommende år. Tak til vandplejeudvalget for at inviter os med til el fiskeri så ungerne kunne for indsigt i vandpleje, De 8 ungerne var helt op og ringe især til strygning af fiskene, de deltog aktiv i at fanger fisk i karrene, og nogen fik lov at stryg et par hanner. I alt et tilfredsstillende år trods den langsomme opstart det gav Torben og jeg ekstra grå hår og hjerter flimmer. Bob Beretning Køge mede team Køge mede team blev grundlagt 3/ Forud for det havde vi et møde med formand, næst formand og kasser i Køge sportsfiskeforening. Vi havde søgt foreningen om 5000 kr om året til at starte op for. Køge mede team havde tre mål, og en plan for at nå vores mål. De tre mål er: 1/ At gi gode fiske oplevelser til så mange som muligt. 2/ At tage de interesseret med på en rejse af gode fiske oplevelser inden for Medefiskeri. 3/ At afholde hyggeture, kurser og konkurencer.

4 Vi komonikere med vores medlemmer via facebook, i skrivende stund er der 104 medlemmer af Køge mede team's gruppe. Ikke alle er aktive fiskere i Køge mede team. Vi har medlemmer fra hele landet, der følger os på facebook. De læser om vores ture, og daglige arbejde. Vi har også gjort meget brug af youtube, 2013 har vi lagt ca. 80 film på youtube. Vi har brugt de to platforme, for at følge tiden vi lever i. Det er nemt og hurtigt at gøre opmærksomhed på sit budskab, og nemt at komonikere med medlemmer. Vores mål, og det vi har forpligtigede os til over til foreningen i følge mødet. 8 til 10 mede fiske ture/ kurser. Vi har et tæt samarbejde med Aktiv Fritid. Vi var tilstede og fisker i Køge å ved Aktiv Fritid's forårs og efterårs messe. I 2013 også til deres fødselsdage fest. Vi havde i alt 5 dage i Køge å, i samarbejde med aktiv fritid og Køge sportsfiskeforening. Mellen 35 og 50 børn, unge og voksne fiskede med os pr. dag. Aktiv fritid er vores maddike sponsor, til alle vores kurser har vi fået maddiker, uden vi har skulle betale en krone. Når jeg nu beretter om vores ture er det ca. Da jeg ikke helt har styr på antal af ture, og antal deltagere. Vi har haft 4-5 kurser i Hastrup søen. Der var mellem 8 og 13 deltagere, i alderen 4 til 64 år. Der ud over har der været hygge ture til Hastrup søen, ture som vores medlemmer selv har sat op, og komonikeret ud via vores facebook side. Jeg anslår ca 10 ture. Ture hvor der både blev mede fisket og fisket karper. Vi har haft ca. 10 kurser i tryggevælde å. Der har været mellem 11 og 19 deltagere, i alderen 8 til 67 år. Der ud over har der været hygge ture til tryggevælde å ca 15.

5 Køge mede team er mere end en sammenslutning af mede fiskere. Vores fiskere har flittigt besøgt flere put and take søer, og fanget bøde ørreder og stør. Køge mede team havde også fiskere til DM i fladfisk. Kronen på værket var vores jule Bingo. Køge mede team er en del af Køge sportsfiskeforening, det er meget vigtigt at understrege og et vigtigt samarbejde for begge parter. Derfor var det dejligt at se 39 personer til et fælles angerment på Hastrup skolen. Ved denne lejlighed havde vi et overdådigt premie bord. 84 Premier med en værdi fra 30 til 800 kr. Vores sponsore og samarbejds partnere havde hjulpet til at gøre denne dag til en fest. Tak til : Køge sportsfiskeforening, Aktiv Fritid, Sports Dres, bait'n'gear og Regitse's dine og fest service. Køge mede team har været meget aktive i dansk Medefiskeri Vores mange fiske rapporter på har gjort indtryg. Vi har haft fiskere til landsholds udtagelse vest, i Vidåen. Køge mede team stod for landsholdsudtagelsen øst, som blev fisket i lammefjorden. Ved DM 2013 blev der for første gang uddelt en pris til den person, eller forening der havde gjort mest for udbredelsen af Medefiskeri i Danmark. Det pris modtog jeg på vegne af Køge mede team, det var en dejlig pris og en stor annakendelse. Til mede mødet blev det afgjort at DM i 2014 skal afholdes af Ishøj fiske klub, med Køge mede team som hjælpere. Der skal fiskes i strandsøerne og tryggevælde å. Jeg håber på vi kan stille med to hold ved den lejlighed. Landshold udtagelse øst 2014 afholder Køge mede team i lammefjorden. Køge mede team vil være til stede ved aktiv fritids forårs messe, og måske også efterårs messen. Vi vil afholde ca 4 mede kurser i Hastrup søen, ca 10 kurser i tryggevælde å. Jeg håber på at vi kan få et nyt team sat i gang, Køge karpe team.

6 Målet vil være 2 til 4 overnatninger/ kursus i Køge mede team skal være indvejer til DM i karpe fiskeri, som skal fiskes i Sorø sø. Da interessen har været stor, og vi har haft flere kurser end først planlagt. Har vi modtaget penge af Køge sportsfiskeforening til forfoder, kroge og line. Vi har modtaget grej og gaver, fra private og grej forhandler. Jeg forventer vi i 2014 skal bruge mellem 5000 til 8000 for at gennemføre de planlagte aktiviter. Julebingo gav et overskud på 2500 som vil gå til indkøb af grej og foder. Udgifter til deltagelse af medemødet, som forgik på Fyn. Er blevet dækket af Køge sportsfiskeforening 850 kr. På konkurence dagene til det kommende DM i tryggevælde å, betaler deltagerne ikke fiske kort. Men jeg forventer at der vil komme en indtægt til foreningen, når deltagerne skal træne op til DM. I slutningen af februar, eller start marts vil Køge mede team indbyde interesseret fiskere, til møde om DM i mede fiskeri Der efter vil vi søge penge af foreningen, til betaling af deltager gebyr. Claus Foss Køge mede team. Kommentar til beretninger. Ingen Beretninger enstemmigt vedtaget. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab, herunder evt. bemærkninger fra den kritiske revisor. Kassererens beretning. Regnskabet 2013 Endnu et år er gået, det gik ikke helt så godt som forventet det er især PBS indbetalingerne der har svigtet, da vi med nogen forsinkelse fik udsendt PBS opkrævningerne var der 57 medlemmer som valgte ikke at betale deres kontingent formentlig medlemmer der havde et automatisk træk på deres konto, ved modtagelsen af et nyt PBS indbetalingskort blev de gjort opmærksom på at de betalte til KSF. Og valgte således ikke at betale kontingent her er ikke tale om et egentlig tab i kroner og øre men en medlemstilbagegang svarende til ca. 48,000 Kroner.

7 Projektet i Børsted med Udlægning af gydegrus har påført os en ekstra omkostning på Ca.14,000 Kr. Til leje af maskine, vi har fået et skriftligt tilsagn fra FFFD på 8000 Kr. til dækning af omkostningen herefter er der tale om et regulært tab på Ca Kr. I sensommeren 2013 indgik vi en aftale med Aktiv Fritid om levering af stænger til vores nyindmeldte Juniorer det er stænger der i udsalg koster Kr. Tilbuddet lød Kr. + moms der er udstedt gavebeviser i 2013 for 5.850,00 Kr. Tidligere kørte Forbundet kampagne til hvervning af Junior medlemmer, men det ophørte de kunne ikke finde leverandører. Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelse møde drøfte en skæringsdato for stop af udlevering af gratis stænger. Køge Mede Team har modtaget tilskud på godt ,00 Kr. formentlig de bedste penge vi har givet ud i lang tid de arrangementer som Køge Mede Team har kørt i 2013 har givet foreningen mindst 20 nye medlemmer unge som ældre. Vi har fået lavet 5 styk Beachflag en rigtig god måde at promovere foreningen på pris 7.736,00 Kr. Vi har fået lavet et nyt skilt som skal sættes op på parkeringspladsen ved prambroen pris 1.875,00 Med det frafald der har været sammenholdt med tilgang af nye medlemmer ender vi på 363 medlemmer, heraf tegner Juniorerne sig for 62 medlemmer når vi tager dem med der er i familiekontingentet. Sammentalte beløb Medlems tilbagegang ,00 Projekt Børsted tab 6.000,00 Fiske stænger nye juniorer 5.850,00 Køge Mede Team ,00 Beachflag 7.736,00 Nyt skilt 1.875,00 I alt ,00 Kasserer Torben Kritisk revisor (gert)jørgen: Torben har gjort kæmpe arbejde revisioner finder regnskabet er i orden, men utilfredsstillende med underskudet. Gert fremlægger oplæg til besparelser. 150 nye medlemmer for at regnskabet balancerer. Problem at Sorø medlemmer har biligere adgang til vore vande ene os. Forbundet/Sorø model. Peter formand Sorø: Sorø har efter 2 år med ny model samme medlemstal som før den nye model. Ny model: valgfrit at være medlem af forbundet for det enkelte medlem. Gert: anden løsning forhøj kontingent med 200 kr ved udændret medl.tal og drift for at regnskabet er i balance. Claus: Fiskerene fra Ishøj medlem i Køge pga. medlemskabet af forbundet. Regnskab enstemmigt vedtaget.

8 4. Indkommene forslag. Forslag fra Per Seitzberg Nuværende vedtægt:.6. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt ordstyrer. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækninger eller, hvis blot eet medlem ønsker det, ved skriftlig afstemning. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af Januar måned, og indkaldelse sker fra bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til hvert enkelt medlem. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde: 1) Beretning 2) Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor). 3) Indkomne forslag. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter. 5) Kontingent og indskud for den kommende sæson. 6) Fastsættelse af medlemstal. 7) Præmieuddeling. 8) Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest 1. November inden generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres samtidig med indkaldelsen. Ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 8 dages varsel til hvert enkelt medlem, afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Når en sådan begæring indgives, skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Forslag til vedtægtsændring:.6. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt ordstyrer. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækninger eller, hvis blot eet medlem ønsker det, ved skriftlig afstemning. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af Januar måned, og indkaldelse sker fra bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til hvert enkelt medlem. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde: 1) Beretning 2) Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor). 3) Indkomne forslag. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter. 5) Kontingent og indskud for den kommende sæson. 6) Fastsættelse af medlemstal. 7) Præmieuddeling. 8) Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres samtidig med indkaldelsen eller på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 8 dages varsel til hvert enkelt medlem, afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Når en sådan begæring indgives, skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

9 Forslaget vedtaget 5. Valg til bestyrelsen Kasser: Torben Johansen Genvalgt Nyt Bestyrelsesmedlem: John Østergård Valgt Bestyrelsesmedlem: Casper Juhl Genvalgt Revisor: Jørgen Gulbrandsen Genvalgt Bestyrelsessuppleant. Alf Rasmussen Genvalgt Revisor suppleant. Mogens Gøth Genvalgt 6. Kontingent og indskud for Bestyrelsen forslår: Juniorer (under 18 år) Kr. 315,00 Seniorer Kr. 885,00 Familie 1 Kr ,00* Pensionist fra 62 år Kr. 575,00 Samlever Kr. 380,00 *Familie (husstand bestående af indtil 2 voksne og børn, der ikke er fyldt 18 år). (Inkl. forbundskontingent). Husstanden modtager dog kun et medlemblad. Debat omkring junior kontingent: Claus Foss og kasser fra Ishøj mener at det er meget lavt i forhold til andre aktiviteter. Henrik: bestyrelsen har drøftet det og mener at det er vigtigt at have lavt junior kontingent. Claus: mere reklame for hvad juniorer rent faktisk får for deres kontingent, stænger-agn-øvrigt lånegrej. Peter formand Sorø: vi har altid kørt med lavt junior kontingent. Claus: forslag om stigning på 15 % Afstemning: bestyrelsen forslag godkendt. 7. Fastsættelse af medlemstal.

10 Medlemstallet fastsættes til max Præmieuddeling. Torskepokal: Holger Klausen 5,8 kg. Geddepokal: Michael Pedersen 7,6 kg. Gave til Claus Foss for stort arbejde i mede team. Gave til Henrik Christiansen stort arbejde i bestyrelsen. 9. Eventuelt. Renovering af pontonbroen? Henrik: er foretaget. Bedre kontruktion? Hønsenet. Skilt v. Slusen? Genopsætning. Spærring (grøde): fjernet af Hedeselskabet. Tilsanding af udløb. Bestyrelsen skal uddelegere arbejdet? Skilt v. Troldhættebroen defekt? Nyt medlem vil gerne kontrollere (Claus). Fremgangsmåde/forholdsregler v. Kontrol. Evt. spørg Sten Lyngsø. Kort på hjemmeside? Arrrangere Kend din Å Fangstrapporter efterlyses. Foredrag? Facebook kan ikke søge KSF

11 Klubhus Tryggevælde Å? Spejderhytte v. Solgårdsparken. Evt. samarbejde. Danne et udvalg til forbedring af adgang til åen?: Claus vil gerne. Årlig arbejdsdag? Evt. med grill. Opfordring til brug af Facebook til div. oplysninger om fangster mm. Massivt garnproblem i bugten. Gert takkede for god ro og orden. Referant Jørgen Guldbrandsen Formand. Niels Thers.

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Bestyrelsen? Formand: Niels Bo Sørensen Hjedsbækvej 470, Sønderup 9541 Suldrup Tlf. 6094 3688 Kasserer: Michael Amstrup Haverslevvej 4 9530

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere