DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!"

Transkript

1 Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9

2 Det sociale landskab under forandring Det sociale landskab både i LEDER Danmark og resten af Europa er under forandring i disse år. Det økonomiske barometer står på lavkonjunktur, og krisebevidstheden breder sig både i nord og i syd. I Sydeuropa slår arbejdsløsheden nye rekorder, og lande som Grækenland og Spanien har en ungdomsarbejdsløshed på omkring 50 procent. I Danmark er vi heldigvis ikke så hårdt ramt, men udfordringerne er de samme, særligt på ungeområdet. For bare et par år siden var fokus i den socialpolitiske debat at få de sidste grupper med på arbejdsmarkedet. Det handlede om fattigdom, social eksklusion og udsatte mennesker. Nu er fokus på de mange mennesker, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Synet på ledige har ændret sig radikalt. Fra mange sider i debatten hører man stemmer, som beskriver ledige som dovne mennesker, der nasser på samfundet og koster os rigtig mange penge. Ledighed er blevet et individuelt karakterbrist noget der står i modsætning til den hårdtarbejdende befolkning. Det er som om, man har glemt at den, der er i arbejde i dag, risikerer at være ledig i morgen. Og at mange faktisk er ledige, fordi de er fysisk eller psykisk nedslidte. Kofoeds Skoles mission er at hjælpe ledige og socialt udsatte mennesker på fode igen, med udgangspunkt i de ressourcer, de har. Som situationen er lige nu, er det en indsats, der er hårdt brug for. Det kan vi mærke både hos de elever vi kender, og de, der kommer til. Ændringerne i det sociale landskab er ikke kun mentale. Fra politisk hold er et stort reformarbejde i gang på det sociale område. Fleksjob- og førtidspensionsreform, dagpengereform, kontanthjælpsreform og digitalisering af kommunikationen mellem myndigheder og borgere, er eksempler på tiltag, som vil påvirke de muligheder og råderum, som skolens elevgruppe har i livet. Kofoeds Skole er også berørt af krisen. Skolens indtægter er faldende, og vi har i årets løb været nødt til at sige farvel til en række medarbejdere. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Særligt i en tid, hvor der er voksende behov for skolens tilbud. Især kan man frygte, at mange af de mennesker, som tidligere har lært skolen at kende gennem et aktiveringsforløb, ikke vil opdage, at skolen er et godt sted at erhverve sig nye kompetencer og få råd og vejledning. Kofoeds Skole skal forandre sig sammen med det sociale landskab. Vi skal forandre os i takt med de muligheder, som de politiske reformer, der er på vej, giver for at yde en social indsats. Men især i takt med de behov og problemer, som de mennesker, der kommer ind ad døren, præsenterer os for. Det vil altid være eleverne, der viser, hvor skolen skal bevæge sig hen. Derfor er der også meget at glæde sig over selvom krisen kradser og pengene er små. For det første, at elevtallet er konstant på trods af at vi ikke har så mange elever i aktivering. For det andet, at vi i løbet af 2012 har fået etableret et elevråd, så vi også på et mere formelt plan kan samarbejde med eleverne om at udvikle skolen. Sidst, men ikke mindst, at skolens medarbejdere arbejder engageret på at tilpasse arbejdet og opretholde den nødvendige kvalitet på trods af de nye tider. Åbenhed, samarbejde og synlighed vil være de veje, Kofoeds Skole vil gå på i det nye sociale landskab. Vi skal blive stærkere på det digitale område. Vi skal udvikle vores metoder og pædagogik og i højere grad turde tænke anderledes. Vi skal gøre opmærksom på os selv over for de mennesker, der har behov for det vi kan. Vi skal prøve nye tiltag af for at skabe indtægter gennem socialøkonomisk virksomhed, fundraising og erhvervspartnerskaber, og vi skal være med til at give debatten en anden stemme, end den har i øjeblikket. Det er spændende arbejde, og jeg synes vi allerede er godt på vej. Robert Olsen, forstander ÅRSSKRIFTSUDGAVE AF KOFOEDS AVIS Denne udgave af Kofoeds Avis udgør også skolens årsskrift for Normalt plejer skolen at udgive et fyldigt årsskrift på tryk. Det har vi valgt at nedlægge, dels af økonomiske årsager og dels fordi mange af de informationer, årsskriftet plejer at indeholde er lettilgængelige via Internettet. Derfor er mange af artiklerne i dette nummer også ledsaget af links til sider på skolens hjemmeside, hvor man kan læse mere om det pågældende emne. Prøv fx at gå ind på dk/årsrapport, hvor du kan hente skolens regnskab og afrapportering på sin resultatkontrakt med Socialministeriet. God fornøjelse. -thop 2 Kofoeds Avis marts 2013

3 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER Kofoeds Skole sætter i 2013 fokus på samarbejde med virksomheder i såkaldte CSR-partnerskaber. CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility som på dansk oversættes til virksomheders sociale ansvar. STØTTE Tekst og foto: Mathilde Hulgård Vi vil på Kofoeds Skole gerne finde nye måder at samarbejde med virksomheder. Det kan fx være samarbejde omkring udvikling af nye projekter, at en virksomhed stiller medarbejdertimer til rådighed, eller at vi sammen med virksomheder skaber rummelige arbejdspladser. Ifølge Lene Hjorth, der er medlem af Kofoeds Skoles bestyrelse og CSR-chef i BRF Kredit, vil CSR-partnerskaberne med det private erhvervsliv tilføre nye ressourcer til skolens sociale arbejde: -Ressourcerne er bl.a. penge, know how og netværk. Netværk er virkelig effektive til at sprede budskaber, og deltager man i et netværk, er man indstillet på at handle, siger Lene Hjort. Virksomheder indgår på den anden side typisk i CSR-partnerskaber, fordi de kan se, at det kan bidrage til innovation, medarbejderengagement og branding. Samarbejde skaber værdi Kofoeds Skole har tradition for at arbejde i krydsfeltet mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor og er derfor godt rustet til at indgå i CSR-partnerskaber. Et eksempel på eksisterende samarbejde er fx i vores produktionsværksted, hvor elever på skolen løser bestillingsopgaver for virksomheder. Desuden er en ny mentorordning startet på Kofoeds Skole i Aalborg. Formålet med mentorordningen er at bruge skolens kontakter i erhvervslivet til at hjælpe frivillige og elever, der kommer på skolen, til at komme i job. Målet er i 2013 at skabe flere tværgående partnerskaber, som får direkte positiv værdi for de mennesker, som har tilknytning til Kofoeds Skole. Faste bidrag fra virksomheder I mange år har private ildsjæle støttet Kofoeds Skole igennem Kofoeds Venner, og som noget nyt giver vi nu også virksomheder mulighed for at støtte Kofoeds Skole fast. Til gengæld giver samarbejdet virksom heden mulighed for at synliggøre deres sociale profil. En stor tak til de virksomheder, som allerede har sagt ja til at støtte Kofoeds Skole med kr. om året. For mere information, kontakt Mathilde Hulgård på telefon Malermester Sigurd Proppe fra Nordisk Malerkompagni og CSRpartner med Kofoeds Skole: Jeg har selv boet tæt på Kofoeds Skole, og jeg har selvfølgelig også lyttet til Gasolin, så derfor har Kofoeds Skole altid været i min bevidsthed. I Nordisk Malerkompagni har vi ikke erfaring med, hvordan man hjælper socialt udsatte vi kan til gengæld altid male et par timer mere om ugen og så bruge overskuddet til støttebidrag. Jeg synes, at det er vigtigt at både mennesker og især virksomheder tager et socialt ansvar og engagerer sig i nærmiljøet, især nu hvor vi går igennem en finanskrise. Tak for støtten til: NOR MAL Nordisk Malerkompagni Kofoeds Avis marts

4 SYNLIGHED og STRATEGI Tekst: Robert Olsen Foto: Kofoeds Skole, André Andersen og Anne Hagelskjær Skovlund Kofoeds Skole har i det forløbne år været synlig både, som social aktør, som social igangsætter af samarbejde og som socialpolitisk aktør. Målet er at Kofoeds Skole er en aktiv del af det sociale arbejde, som foregår i landet. Opmærksomhed i en moderne verden er flygtig, og det er derfor vigtigt at være til stede i debatter, initiativer og i det mediebillede, som er i hastig udvikling. Man kan være på og eksponeret den ene dag og glemt den næste dag. Et af det forgangne års initiativer, som fik en god modtagelse hos samarbejdspartnere, elever og medar- bejdere var afholdelsen af et fælles socialt sommermarked, der blev afholdt i samarbejde med 15 andre organisationer. Der var mange besøgende og god stemning. En leder af de samarbejdende organisationer skrev efterfølgende Jeg håber I høstede stor ros og anerkendelse for det store og veltilrettelagte arbejde. Vi var begejstrede over, at Kofoeds Skole åbnede dørene for andre frivillige sociale organisationer og for jeres organisering og store imødekommenhed. Talrige besøg herunder socialminister Karen Hækkerup, Åbent Hus arrangementer, hjemmeside, DE BEDSTE AMBASSADØRER Sommermarked, 21. juni Brændekløvning på Miljøpladsen Hjemløsekonference på Vesterbros Torv Socialminister Karen Hækkerup besøger hovedskolen 4 Kofoeds Avis marts 2013

5 SAMARBEJDE aktivitet på Facebook, avisomtale og debatindlæg er med til at profilere Kofoeds Skole og vise en åben profil. Men det synes aldrig nok. Vi vil gerne have mere omtale af det gode sociale arbejde Kofoeds Skole gør, så vi er synlige for nuværende og kommende elever og samarbejdspartnere. Også på det sociale område er fremtiden digital, og vi kommer til at bruge plat forme som Facebook, Twitter og mailudsendelse meget mere fremover. Samtidig skal vores vi satse meget mere på vores bedste ambassadører, nemlig tilfredse elever. En ressource, der er blevet brugt alt for lidt, til trods for at vi ved at langt de fleste nye elever kommer til Kofoeds Skole efter at have hørt om skolen fra en ven eller en nabo. Ud af disse overvejelser tegner sig strategier for synlighed. En strategi for udvikling af Kofoeds Skoles digitale kommunikation og en mere bevidst inddragelse af eleverne som ambassadører for skolen. Kofoeds Skole er en del af et samarbejdende socialt arbejde. Med blandt andet et sommermarked, som afholdes den 20. juni. Sæt kryds i kalenderen. Ude som hjemme og til både hverdag og fest er eleverne skolens bedste ambassadører. Alle byder ind med det, de kan. Der bliver spillet, sunget, malet og danset, men der bliver også gjort rent, kløvet brænde og stillet op og pakket ned og alt det andet, der skal til for at få skolen til at fungere. Her er et lille udpluk af situationer, hvor ambassadørkorpset træder i karaktér. MØD AMBASSADØRKORPSET PÅ: DM i ombold Produktions - værkstedet Rengøring i Multihallen Kofoeds Bazar, Århus Kofoeds Avis marts

6 Et øjebliks Kofoeds Skole er mange ting og mange steder. Vi forsøger her at tegne de store linjer op for, hvad der rørte sig på skolens mange aktivitetsområder i STATUS 2012 Tekst: Thomas Pedersen Grafik: Rikke Saabye 2012 har været karakteriseret ved, at skolen fortsat opsøges af mange elever 701 om dagen i gennemsnit og på den anden side et fald i skolens indtægter. Alligevel producerede skolen samlet set flere elevtimer i 2012 end i Også det samlede antal af aktiviteter, skolen udbyder til eleverne, er vokset en anelse. På trods af, at året på de indre linjer har været præget af nedskæringer, har skolen som helhed altså holdt dampen oppe i elevarbejdet og sat ny udvikling i gang på mange områder. Modtage- og rådgivningsenheden Langt størstedelen af de elever, der kommer på Kofoeds Skole, er ledige og socialt udsatte mennesker, der opsøger skolen af egen drift. De fleste elever har problemer ud over ledighed. Det er typisk psykiske problemer, misbrug, gæld, hjemløshed og familieproblemer. Nogle har mistet eller er ved at miste troen på, at det kan nytte noget at bearbejde problemerne, og vi ser flere med meget sammensatte og komplekse problemstillinger. Her kommer skolens forskellige rådgivere ind i billedet med hjælp til at skabe overblik og vejledning i, hvilke skridt eleven kan tage for at få hul dér hvor skoen trykker. Ud over socialråd giverne råder skolen over en advokat, en familierådgiver, en psykolog, en lægekonsulent, en tandklinik og tilbud om behandling og efterværn for misbrugere. Værkstederne Hovedskolen råder over 11 værksteder, som alle har mange forskellige opgaver, som eleverne kan arbejde med. Værkstederne blev i 2012 lagt sammen i en én-strenget struktur, og har været igennem en proces, hvor en række driftsfunktioner er blevet nedlagt og dobbeltfunktioner er blevet slået sammen. For eksempel har vi nedlagt De Åbne Værksteder, men sy- og træarbejdet fra disse værksteder er flyttet over i henholdsvis Tøjdepotet og Håndværkerhuset. På den måde er de fleste tilbud bevaret ved at etablere dem i nye rammer. I 2013 er målet at inddrage eleverne endnu mere i den daglige drift på skolen. Det vil blandt andet ske ved at ved at udbrede skolens dollarsystem, som hidtil har været forbeholdt elever i enkelte værksteder. Kofoeds Skoles Oplysningsforbund (KSO) Kofoeds Skoles Oplysningsforbund i daglig tale KSO udbyder cirka 130 kurser med udgangspunkt i Lov om folkeoplysning. Fagene spreder sig over it, sprog, kreative fag, kost og sundhed, motion, musik og drama samt FVU Forberedende Voksen- Undervisning. En stor udfordring for en del af skolens elever er den kommende digitalisering af kontakten mellem det offentlige og borgerne fra Her har en stor gruppe af skolens elever behov for hjælp og støtte til at få de ydelser mm. de har krav på, når det offentlige skal kontaktes via websider og s. Det giver KSO en vigtig opgave med at sammensætte nye undervisningstilbud, der kan klæde eleverne bedre på til det digitale samfund. Udover digitalisering vil også mad, motion og sund levevis komme på kursusprogrammet i højere grad i de kommende år. 6 Kofoeds Avis marts 2013

7 billede LÆS MERE OM DE ENKELTE OMRÅDER PÅ Ungdomsboliger og hjemløse (KSU) KSU råder over 42 døgnpladser til unge hjemløse. Hjemløsheden i København er stigende, og 95 procent af tilgangen til gruppen af hjemløse er unge mellem 18 og 24 år. I 2009 udgjorde denne aldersgruppe 9 procent af de hjemløse i hovedstaden. I 2011 var de unges andel vokset til 15 procent. Det er i lyset af dette, at Kofoeds Kælder for hjemløse fremadrettet skal anvendes som spydspids i arbejdet på at få kontakt til de unge hjemløse, der færdes i Indre By og i brokvartererne. Når kontakten med de unge hjemløse er etableret, får de mulighed for at bo i et af skolens nødherberg, mens der opbygges en social indsats, som kan omfatte ophold i et af KSU s bofællesskaber med hjælp og støtte til etablering i egen bolig. Landsdækkende grønlænderarbejde Der er cirka 2000 personer med grønlandsk baggrund, der har brug for hjælp til at finde rundt i det danske system og i deres eget liv. Kofoeds Skoles Grønlænderafdeling tilbyder hjælp til denne gruppe i Aalborg, Esbjerg og i København. Ud over rådgivning og værkstedsaktiviteter har Grønlænderafdelingen i København også et bofællesskab for kvinder og et kontaktsted på Vesterbro, hvor omkring 350 forskellige personer henvender sig om året. I løbet af året har vi flyttet kontaktstedet, Naapiffik, til hovedskolen på Amager til bedre lokaler og flere muligheder for brugerne. Medarbejderne møder i stigende grad nytilkomne udsatte grønlændere, hvilket er bekymrende. Der arbejdes især med fokus på de yngste for at undgå yderligere social deroute. Kofoeds Skole Aarhus Også i Aarhus mærker skolen på den ene side en konstant elevsøgning og på den anden side færre ressourcer. Det har resulteret i en strategi, hvor skolen forsøger at engagere elever, der har været igennem en positiv udvikling, i frivilligt arbejde. Projektet hedder Fyr og flamme og er både en vej til at tilføre skolen ressourcer på frivillig basis og tilbud til gamle elever om at komme ind i en anden rolle end elevrollen. I december måned blev to butikker i Aarhus omdannet til Kofoeds Bazar, hvor der i en uges tid var indrettet en butik med alt hvad det kræver af idéudvikling, planlægning, indretning, salg og kundeservice. I det kommende år bliver der arbejdet videre med både frivillighed og socialøkonomiske initiativer blandt andet ved at opbygge et netværk af samarbejdspartnere til salg af skolens kunsthåndværk. Kofoeds Skole Aalborg I 2012 åbnede skolen igen for andre nationaliteter end grønlændere, som har været skolens målgruppe siden Ganske langsomt kommer der enkelte fra andre lande, som bliver taget godt imod. Skolen har etableret samarbejde med en række frivilligorganisationer i Aalborg, som bidrager med økonomiske midler, frivillig arbejdskraft og andre tilbud til eleverne. Der er også sat et samarbejde med det lokale erhvervsliv i gang, som blandt andet går ud på at udstille og sælge de forskellige produkter, som fremstilles i skolens værksteder. I 2013 er skolen i gang med at etablere et mentorkorps, som skal skabe jobnetværk for eleverne. Samtidig vil skolen gøre mere opmærksom på sig selv som netværks- og integrationstilbud til socialt udsatte i Aalborgs ghettoområder. Kofoeds Skoles internationale arbejde Der er med udgangen af 2012 oprettet 20 Kofoeds Skoler eller projekter samt etableret en række løsere udlandsrelationer omkring projekter på Kofoeds Skole og medlemskaber af internationale netværk. Der er oprettet Kofoeds Skoler eller aktiviteter i Estland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Ukraine, Rumænien, Slovenien, Bulgarien og Armenien. Derudover er der aktuelt kontakt med en hjemløseinstitution i Hamborg om overføring af Kofoeds Skoles erfaringer samt kontakt til de sociale myndigheder i Nuuk om etablering af en Kofoeds Skole i Grønland. Skolen deltager herudover i en række projekter med partnerskaber i udlandet om metode- og praksisudvikling samt erfaringsdeling. Kofoeds Avis marts

8 Mindeord i anledning af Aase Olesens død Det er med stor sorg, vi på Kofoeds Skole har erfaret, at skolens mangeårige formand, tidligere socialminister Aase Olesen, er død, 78 år gammel. Aase Olesens navn og virke vil for altid være skrevet ind i skolens historie. Aase Olesen blev medlem af Kofoeds Skoles repræsentantskab og bestyrelse i 1991, og i 1995 blev hun valgt til formand for bestyrelsen. Den post beholdt hun til 2008, da hun trak sig tilbage. Aase Olesen var den fjerde bestyrelsesformand i skolens historie. Aase identificerede sig fuldstændig med kordegn Kofoeds socialpædagogiske tanker og med skolens arbejde. Aase opfattede sig ikke kun som bestyrelsesformand. Hun følte sig som medarbejder på skolen, og når Aase fortalte om skolen, sagde hun vi. Hun var utrættelig i arbejdet på at udbrede kendskabet til Kofoeds Skole, og de mennesker er mange, som hun inviterede ud på skolen for at se og høre om skolens arbejde. Aase var en energisk og utrættelig ambassadør for skolen. Når hun talte på socialpolitiske konferencer, fandt hun ofte lejlighed til at sige noget om Kofoeds Skole. Så ofte hun kunne, deltog Aase i arrangementer på skolen, bl.a. julefester, hvor hun tog forklædet på og bar fade rundt og serverede mad for eleverne. Aase følte ikke, hun kun skulle sidde for bordenden i bestyrelseslokalet. Også eleverne skulle mærke en formand, som arbejdede for dem. Ofte lød der et Goddag Aase fra eleverne, når hun kom på skolen. Aase Olesen var ligeledes god til at anerkende og værdsætte medarbejdernes indsats og engagement i skolen. Som bestyrelsesformand var Aase Olesen idéskabende, og hun udførte sit hverv samvittighedsfuldt og i god balance med den daglige ledelse. Hvis bureaukrati og systemtænkning kom for tæt på den unikke størrelse, vidste hun at svare for skolen. Da Aase i 2008 holdt sin sidste bestyrelsesberetning, sagde hun: Det er det bedste job, jeg har haft. Det har været et ønskejob, og det længste job, jeg har haft. Jeg er aldrig gået til et bestyrelsesmøde med ønsket om, at det bare skulle overstås. Lige til det sidste fulgte Aase med i livet på skolen, og hun deltog i skolens arrangementer kort før, hun blev syg. Aase Olesen vil blive savnet af skolens ledere og medarbejdere og elever, af repræsentantskabet og bestyrelsen. Om Aase kan man sige: Hun gjorde en forskel, og hun satte sig spor. Æret være Aase Olesens minde. Ole Meldgaard Aase Olesen Idéer efterlyses! Projektværkstedet er et nyt tilbud, hvor skolens elever kan få hjælp og støtte til at gøre deres idéer til virkelighed. De fleste kender det. Man går rundt med en idé inde i hovedet i et stykke tid, men kommer aldrig rigtigt i gang med at gøre noget ved det, og det hele ender i ingenting. Kofoeds Skoles elever er ingen undtagelse, men nu har de faktisk fået et sted, hvor de kan gå hen og afprøve og udvikle deres idéer og måske gøre dem til virkelighed. 8 Kofoeds Avis marts 2013 Johanne og Eva er to erfarne kvinder, som har startet Projektværkstedet på Kofoeds Skole. De arbejder begge frivilligt, og brænder for at lytte til andres idéer og hjælpe dem på vej. -Vi er båret af glæden ved at lytte til en god idé, og håber også, at vi for nogle af eleverne kan være med til at åbne verden uden for Kofoeds Skole lidt op, siger Johanne. I Projektværkstedet vil Johanne sammen med Eva og andre frivillige med erfaring i projekt- og udviklingsarbejde først og fremmest lytte og stille spørgsmål til de idéer, eleverne kommer med. Det kan være nogen gerne vil sætte fuglekasser op hjemme i gården, holde et loppemarked eller alle mulige andre projekter. Her kan Projektværkstedet hjælpe tingene på vej ved at spørge ind til fx hvad der mangler for at komme gang, hjælpe med at lave arbejdsplaner, finde samarbejdspartnere eller hjælpe med at skrive ansøgninger om midler til at gennemføre et projekt. Projektværkstedet er åbent mandag og torsdag fra kl og alle skolens elever er velkomne til at komme og få prøvet deres idé af. -thop

9 Kofoeds Skole fylder 85 år og du er inviteret! Den 28. marts runder Kofoeds Skole den flotte alder af 85 år. Det vil vi fejre med et festligt program onsdag den 10. april kl Adressen er: Nyrnberggade 1, 2300 København S. Vi kan endnu ikke løfte sløret for de optrædende kunstnere, men følg med på for løbende opdateringer omkring programmet. Vi håber at se DIG til vores store fødselsdag! -marial Husk at forny dit abonnement på Kofoeds Avis! Kofoeds Skole sætter stor pris på den opmærksomhed og interesse for skolens arbejde, som mange mennesker viser os, blandt andet ved at læse Kofoeds Avis. Men avisen er ikke gratis at producere, og der er også omkostninger til tryk og porto. Vil vi derfor gerne sikre os, at vi ikke sender avisen ud til folk, der ikke er interesseret i at læse den, eller lige så gerne vil læse den digitale udgave på skolens hjemmeside. Hvis du fortsat gerne vil modtage avisen med posten fire gange om året, vil vi derfor anmode om, at du fornyer dit abonnement på avisen, eller gør os opmærksom på at du hellere vil læse avisen digitalt. Er du medlem af skolens støttekreds, Kofoeds Venner, behøver du ikke at foretage dig noget. Du vil stadig modtage avisen fire gange om året, medmindre du foretrækker at læse den digitale udgave. Det er meget enkelt både at forny sit abonnement og at blive digital læser. Har du en internetforbindelse, går du blot ind på og udfylder formularen med dit navn, adresse og meget gerne også din adresse og følger vejledningen. Du kan også sende en til med de samme oplysninger. Husk i den forbindelse at anføre, hvis du hellere vil have en , når avisen udkommer, så du kan læse den digitalt. -thop TAK til alle der i årets løb har støttet skolens arbejde med såvel store som små beløb, materialer, tøj, møbler og alle de andre gaver, vores elevarbejde bliver betænkt med fra mange sider. Du finder en oversigt over fonde og foreninger, som har begunstiget skolen, på: Åbent Hus arrangementer Vi fortætter vores Åbent Hus dage i 2013 med en række nye temaforedrag. Konceptet er det samme 1 times foredrag og 1 times rundvisning på skolens værksteder. Torsdag d. 21. marts: Tirsdag d. 16. april: Tirsdag d. 7. maj: Arbejdet med (ex)misbrugere (Projekt Forward) / v. teamleder Steffen Ipland (FYRAFTEN kl ): Kofoeds Skole før og nu / v. kommunikationsmedarbejder Thomas Pedersen (FYRAFTEN kl ) Socialøkonomi på Kofoeds Skole v. forstander Robert Olsen Arrangementerne er kl (på nær fyraften d. 16/4 og 7/5). Tilmeld dig ved at sende en mail med navn, adresse og tlf.nr. til: Der er et begrænset antal pladser. Pris: 50 kr. pr. deltager. Arrangementet er gratis for Kofoeds Venner. (Se hvordan du bliver medlem på -marial Kofoeds Avis marts

10 2012 i tal STATISTIK Tekst: Ole Meldgaard I 2012 havde Kofoeds Skole elever indskrevet på skolen med gyldigt elevkort. Det svarer til gennemsnittet for de sidste fem år. Kønsfordelingen er 55 pct. kvinder, og 45 pct. mænd. Knap er nye elever, som ikke tidligere har brugt Kofoeds Skole. Det gennemsnitlige daglige fremmøde i Kofoeds Skoles institutioner var 701 elever, heraf 530 på hovedskolen i København. Godt halvdelen af eleverne er danskere, 8 pct. er grønlændere, og 21 pct. kommer fra Mellemøsten og Afrika. I alt har 82 nationaliteter været repræsenteret på skolen. 50 pct. af eleverne er på kontanthjælp, 26 pct. på førtidspension, og 13 pct. er på arbejdsløshedsog sygedagpenge. Over det sidste årti er eleverne blevet ældre, og flere har meget lange ledighedsperioder bag sig. I dag er 44 pct. af eleverne 50 år eller ældre mod 14 pct. i år Den største gruppe er år. 62 pct. har været ledige i 10 år eller mere, eller de har aldrig været på arbejdsmarkedet. 85 pct. har en lejlighed eller bor i et værelse, og 74 pct. er ugifte eller skilte. I alt har eleverne opholdt sig timer på skolen med deltagelse i aktiviteter. Nogle elever er kun kort tid på skolen, andre betydeligt længere, nogle deltager kun i få aktiviteter, andre i adskillige forløb. I forhold til det daglige fremmødte antal elever, deltager hver elev knap 4 timer i skolens aktiviteter i gennemsnit. Det samlede antal aktiviteter har været 508, som er skolens samlede udbud til eleverne af undervisning, værkstedsforløb, vejledning, botræning, akuthjælp og opsøgende virksomhed elever er udskrevet af skolen. Heraf er knap 8 pct. udskrevet til arbejde eller uddannelse. To gange om året spørges eleverne, hvad de synes om skolen, om skolen har været med til at forbedre deres tilværelse og om de synes, de lærer noget. 85 pct. af eleverne er meget tilfredse eller overvejende tilfredse med skolen. 84 pct. oplever, at deres tilværelse er klart forbedret eller noget forbedret i forhold Elevtal på årsbasis Elevernes forsørgelsesgrundlag % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 26% 9% 4% 5% 3% 3% Kofoeds Avis marts 2013

11 til før, de begyndte på skolen. 84 pct. oplever, at deres evner, viden og kvalifikationer forbedres klart eller i nogen grad gennem opholdet på skolen. Skolen har indgået en resultatkontrakt for 2012 med socialministeriet. Af seks fastsatte mål er fem fuldt opfyldte, og én er delvis opfyldt. Et af målene var, at 65 pct. af de unge hjemløse fra ungdomsboligerne skulle udskrives til eget botilbud. Resultatet blev, at 68 pct. flyttede i egen bolig. Et andet mål var, at 90 pct. af eleverne har en ventetid på rådgivning på mindre end fem dage. Resultatet blev, at 92 pct. af eleverne ventede mindre end fem dage. Derimod indfriede skolen kun delvis målet om, at 9 pct. af eleverne i erhvervstræning for særligt udsatte grupper kom i beskæftigelse eller uddannelse. Resultatet blev 5 pct. Tandklinikken på skolen er blevet flittigt benyttet. Klinikken er oprettet i samarbejde med foreningen Bisserne, som består af professionelle tandlæger, som arbejder frivilligt på klinikken. 876 personer blev behandlet i 2012 med bl.a. paradentosebehandlinger, plast- og amalgamfyldninger, tandudtrækninger og tandrensninger elever har benyttet skolens tøjdepot. LÆS MERE OM SKOLENS RESULTATER PÅ Her finder du skolens årsregnskab og årsrapport til Socialministeriet. Elevernes ledighedslængde ,9 62,2 3 år eller mere 7 år eller mere 10 år eller mere Kofoeds Avis marts

12 Magasinpost UMM ID nr.: Danmarks socialt udsatte har brug for DIN hjælp Hver dag kommer ca. 600 elever på Kofoeds Skole landet over. Med private donationer kan vi imødekomme deres vidt forskellige behov ved fx at starte projekter, holde arrangementer og give akut og langsigtet hjælp. Alle bidrag og donationer gør en forskel for vores elever. STØT KOFOEDS SKOLE Du kan støtte Kofoeds Skole på flere måder. Du kan blive fast bidragsyder og støtte med et fast beløb månedligt, kvartalsvis eller årligt. Hver en støttekrone kan fra 2012 trækkes fra i Skat. Bare husk at oplyse dit CPR-nr., så sørger vi for indberetning. Du kan også blive medlem af Kofoeds Venner og støtte med et årligt kontingent. Som fast bidrags yder eller medlem opnår du en række fordele, bl.a. gratis adgang til Åbent Hus arrangementer. Du kan også give et enkelt bidrag med girokortet nedenfor. Tilmeld dit faste bidrag eller medlemskab til Betalingsservice via hjemmesiden eller mail, så letter du vores administrative arbejde, og flere penge går til arbejdet for socialt udsatte i Danmark. GIV LIVSFLAMMEN VIDERE Du kan oprette et testamente til fordel for Kofoeds Skoles arbejde. Kofoeds Skole er fritaget for at betale arveafgift, og vi stiller gratis advokatbistand til din rådighed. Information om Arv & testamente: Malene Alexandersson på eller tlf KONTAKT På kan du læse om vores arbejde, og hvordan du kan støtte. Yderligere information: eller tlf REDAKTION: Thomas Pedersen (ansvarshavende), Mathilde Hulgård, Robert Olsen, Maria Melanie Larsen, Ole Meldgaard og Steffen Dalsgaard. LAYOUT: Rikke Saabye, FORSIDEFOTO: Thomas Pedersen TRYK: Kailow Graphics. Oplag: Eftertryk tilladt med kildeangivelse ISSN: Red. sluttet d. 4. marts 2013 Kofoeds Skole er en selvejende institution, der yder hjælp til selvhjælp til mennesker i sociale vanskeligheder. Skolen arbejder på et kristent og folkeligt grundlag. KONTAKT Nyrnberggade 1, 2300 København S Tlf.: Fax: Postgiro: Næste blad udkommer 1. juni 2013 SKRIV TIL REDAKTIONEN: FÅ KOFOEDS AVIS TILSENDT: Kontakt Kofoeds Skole på eller Afsender: Kofoeds Skole Nyrnberggade København S. GIV ET BIDRAG til Kofoeds Skoles arbejde med socialt udsatte kr. Ved betaling via netbank benyt reg.nr konto nr Husk at oplys medlemsnr. eller navn

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Du er altid velkommen på

Du er altid velkommen på Du er altid velkommen på RING TIL OS PÅ TELEFON 32 68 02 00 Åbent man. - tor. 8-15:30 fredag 8-14 Omsorgsfulde arbejdsfællesskaber med noget for enhver RÅDGIVNING. VÆRKSTEDER. UNDERVISNING. SOCIALE ARRANGEMENTER

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

RÅDGIVNING. VÆRKSTEDER. UNDERVISNING. SOCIALE ARRANGEMENTER. Velkommen. Et aktivt fællesskab En aktiv hverdag

RÅDGIVNING. VÆRKSTEDER. UNDERVISNING. SOCIALE ARRANGEMENTER. Velkommen. Et aktivt fællesskab En aktiv hverdag RÅDGIVNING. VÆRKSTEDER. UNDERVISNING. SOCIALE ARRANGEMENTER Velkommen Et aktivt fællesskab En aktiv hverdag Sådan kommer du i gang på Kofoeds Skole? Kontakt Modtagelsen på tlf. 41 73 31 80 - eller kig

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Af Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole

Af Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole Af Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole Et læsted for livsflammen fylder 85 år! Den 28. marts fejrer Kofoeds Skole sin 85 års fødselsdag. Skolens tilgang til socialt arbejde og mennesker med sociale

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig.

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig. Kofoeds Skoles Ungdomsboliger Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, KSU, er fire bofællesskaber for hjemløse og socialt udsatte unge. KSU arbejder ud fra Kofoeds Skoles grundmetode, hjælp til selvhjælp, med anerkendelse

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi Kofoeds Skole Værdier Mission Vision Metode Strategi Værdigrundlag Kofoeds Skoles arbejde hviler på et kristent og folkeligt grundlag, der respekterer det enkelte menneskes værdi og ligeret. Den inderste

Læs mere

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 Side 1 af 7 KØB ABONNEMENT Lån penge, 5.000-400.000 Unde Nem udbe Lån u BILLUND André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, ABJ@JV.DK Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 ME 1 2 André

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Haugegaard. En del af

Haugegaard. En del af Haugegaard Et udviklingsorienteret bo-, arbejds- og aktivitetstilbud for unge voksne med neurologiske og psykosociale problemstillinger, fx autisme, ADHD, OCD, lettere hjerneskader og dysfunktioner En

Læs mere

Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5

Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5 Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5 Vores styrke er vores brede målgruppe, mange tilbud og anerkendende metoder Til sagsbehandlere og visitatorer Kofoeds skole 32 68 02 00 Det er forskellige mennesker,

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: OK-kram Cafe

Læs mere

December 2013. Kampen om stemmerne side 3 HJEMLØSEPRISEN. til Kofoeds Skole side 6 VÆRKTØJSKASSE. til mere velvære side 8

December 2013. Kampen om stemmerne side 3 HJEMLØSEPRISEN. til Kofoeds Skole side 6 VÆRKTØJSKASSE. til mere velvære side 8 December 2013 Kampen om stemmerne side 3 HJEMLØSEPRISEN til Kofoeds Skole side 6 VÆRKTØJSKASSE til mere velvære side 8 UBALANCE Vi stræber ofte efter at skabe balance LEDER i vores liv. Vi vil gerne, at

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

TEMA: DIGITALISERING Vores fælles digitale ansvar side 2. Facebook en livslinje til omverdenen side 6. Digitalt løft til Kofoeds Skole side 7

TEMA: DIGITALISERING Vores fælles digitale ansvar side 2. Facebook en livslinje til omverdenen side 6. Digitalt løft til Kofoeds Skole side 7 September 2013 TEMA: DIGITALISERING Vores fælles digitale ansvar side 2 Facebook en livslinje til omverdenen side 6 Digitalt løft til Kofoeds Skole side 7 Vores fælles DIGITALE ansvar Fra 2014 vil kommunikationen

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

V e l k o m m e n t i l

V e l k o m m e n t i l V e l k o m m e n t i l Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. Hans Christian Kofoed, Kofoeds Skoles grundlægger Indhold Om Kofoeds Skole...................................... 3 Ud på arbejdsmarkedet..................................

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formand Emil Tang

Bestyrelsens beretning ved formand Emil Tang Bestyrelsens beretning ved formand Emil Tang Endnu engang velkommen til jer, som i år har valgt at komme til vores generalforsamling i Selveje Danmark. De sidste par år har vi jo kunne lægge generalforsamlingen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

WWW.HJAELPERYTTERNE.DK. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen.

WWW.HJAELPERYTTERNE.DK. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen. WWW.HJAELPERYTTERNE.DK» Gigt omfatter mere end 200 forskellige sygdomme og ca. 700.000 danske børn, unge og ældre

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Mødestrukturgruppen har mødtes

Mødestrukturgruppen har mødtes Saml ind ved valget Folkeafstemningen den 3. december nærmer sig med hastige skridt. Flere af jer har samlet ind ved tidligere valg. Nu er chancen der igen. Information om valget er allerede sendt til

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Nr. 6 - november 2011 Indhold Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Risiko for at miste status som social hjælpeorganisation hos SKAT Børn, Unge & Sorg modtager 60.000

Læs mere

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet Projektbeskrivelse Daglejerprojektet 7. oktober 2005 v. Mette Meilandt Projektet skal afprøve daglejerarbejde som et tilbud om arbejdsmarkedstilknytning for udsatte grønlændere. Da Daglejerprojektet er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere