DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!"

Transkript

1 Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9

2 Det sociale landskab under forandring Det sociale landskab både i LEDER Danmark og resten af Europa er under forandring i disse år. Det økonomiske barometer står på lavkonjunktur, og krisebevidstheden breder sig både i nord og i syd. I Sydeuropa slår arbejdsløsheden nye rekorder, og lande som Grækenland og Spanien har en ungdomsarbejdsløshed på omkring 50 procent. I Danmark er vi heldigvis ikke så hårdt ramt, men udfordringerne er de samme, særligt på ungeområdet. For bare et par år siden var fokus i den socialpolitiske debat at få de sidste grupper med på arbejdsmarkedet. Det handlede om fattigdom, social eksklusion og udsatte mennesker. Nu er fokus på de mange mennesker, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Synet på ledige har ændret sig radikalt. Fra mange sider i debatten hører man stemmer, som beskriver ledige som dovne mennesker, der nasser på samfundet og koster os rigtig mange penge. Ledighed er blevet et individuelt karakterbrist noget der står i modsætning til den hårdtarbejdende befolkning. Det er som om, man har glemt at den, der er i arbejde i dag, risikerer at være ledig i morgen. Og at mange faktisk er ledige, fordi de er fysisk eller psykisk nedslidte. Kofoeds Skoles mission er at hjælpe ledige og socialt udsatte mennesker på fode igen, med udgangspunkt i de ressourcer, de har. Som situationen er lige nu, er det en indsats, der er hårdt brug for. Det kan vi mærke både hos de elever vi kender, og de, der kommer til. Ændringerne i det sociale landskab er ikke kun mentale. Fra politisk hold er et stort reformarbejde i gang på det sociale område. Fleksjob- og førtidspensionsreform, dagpengereform, kontanthjælpsreform og digitalisering af kommunikationen mellem myndigheder og borgere, er eksempler på tiltag, som vil påvirke de muligheder og råderum, som skolens elevgruppe har i livet. Kofoeds Skole er også berørt af krisen. Skolens indtægter er faldende, og vi har i årets løb været nødt til at sige farvel til en række medarbejdere. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Særligt i en tid, hvor der er voksende behov for skolens tilbud. Især kan man frygte, at mange af de mennesker, som tidligere har lært skolen at kende gennem et aktiveringsforløb, ikke vil opdage, at skolen er et godt sted at erhverve sig nye kompetencer og få råd og vejledning. Kofoeds Skole skal forandre sig sammen med det sociale landskab. Vi skal forandre os i takt med de muligheder, som de politiske reformer, der er på vej, giver for at yde en social indsats. Men især i takt med de behov og problemer, som de mennesker, der kommer ind ad døren, præsenterer os for. Det vil altid være eleverne, der viser, hvor skolen skal bevæge sig hen. Derfor er der også meget at glæde sig over selvom krisen kradser og pengene er små. For det første, at elevtallet er konstant på trods af at vi ikke har så mange elever i aktivering. For det andet, at vi i løbet af 2012 har fået etableret et elevråd, så vi også på et mere formelt plan kan samarbejde med eleverne om at udvikle skolen. Sidst, men ikke mindst, at skolens medarbejdere arbejder engageret på at tilpasse arbejdet og opretholde den nødvendige kvalitet på trods af de nye tider. Åbenhed, samarbejde og synlighed vil være de veje, Kofoeds Skole vil gå på i det nye sociale landskab. Vi skal blive stærkere på det digitale område. Vi skal udvikle vores metoder og pædagogik og i højere grad turde tænke anderledes. Vi skal gøre opmærksom på os selv over for de mennesker, der har behov for det vi kan. Vi skal prøve nye tiltag af for at skabe indtægter gennem socialøkonomisk virksomhed, fundraising og erhvervspartnerskaber, og vi skal være med til at give debatten en anden stemme, end den har i øjeblikket. Det er spændende arbejde, og jeg synes vi allerede er godt på vej. Robert Olsen, forstander ÅRSSKRIFTSUDGAVE AF KOFOEDS AVIS Denne udgave af Kofoeds Avis udgør også skolens årsskrift for Normalt plejer skolen at udgive et fyldigt årsskrift på tryk. Det har vi valgt at nedlægge, dels af økonomiske årsager og dels fordi mange af de informationer, årsskriftet plejer at indeholde er lettilgængelige via Internettet. Derfor er mange af artiklerne i dette nummer også ledsaget af links til sider på skolens hjemmeside, hvor man kan læse mere om det pågældende emne. Prøv fx at gå ind på dk/årsrapport, hvor du kan hente skolens regnskab og afrapportering på sin resultatkontrakt med Socialministeriet. God fornøjelse. -thop 2 Kofoeds Avis marts 2013

3 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER Kofoeds Skole sætter i 2013 fokus på samarbejde med virksomheder i såkaldte CSR-partnerskaber. CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility som på dansk oversættes til virksomheders sociale ansvar. STØTTE Tekst og foto: Mathilde Hulgård Vi vil på Kofoeds Skole gerne finde nye måder at samarbejde med virksomheder. Det kan fx være samarbejde omkring udvikling af nye projekter, at en virksomhed stiller medarbejdertimer til rådighed, eller at vi sammen med virksomheder skaber rummelige arbejdspladser. Ifølge Lene Hjorth, der er medlem af Kofoeds Skoles bestyrelse og CSR-chef i BRF Kredit, vil CSR-partnerskaberne med det private erhvervsliv tilføre nye ressourcer til skolens sociale arbejde: -Ressourcerne er bl.a. penge, know how og netværk. Netværk er virkelig effektive til at sprede budskaber, og deltager man i et netværk, er man indstillet på at handle, siger Lene Hjort. Virksomheder indgår på den anden side typisk i CSR-partnerskaber, fordi de kan se, at det kan bidrage til innovation, medarbejderengagement og branding. Samarbejde skaber værdi Kofoeds Skole har tradition for at arbejde i krydsfeltet mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor og er derfor godt rustet til at indgå i CSR-partnerskaber. Et eksempel på eksisterende samarbejde er fx i vores produktionsværksted, hvor elever på skolen løser bestillingsopgaver for virksomheder. Desuden er en ny mentorordning startet på Kofoeds Skole i Aalborg. Formålet med mentorordningen er at bruge skolens kontakter i erhvervslivet til at hjælpe frivillige og elever, der kommer på skolen, til at komme i job. Målet er i 2013 at skabe flere tværgående partnerskaber, som får direkte positiv værdi for de mennesker, som har tilknytning til Kofoeds Skole. Faste bidrag fra virksomheder I mange år har private ildsjæle støttet Kofoeds Skole igennem Kofoeds Venner, og som noget nyt giver vi nu også virksomheder mulighed for at støtte Kofoeds Skole fast. Til gengæld giver samarbejdet virksom heden mulighed for at synliggøre deres sociale profil. En stor tak til de virksomheder, som allerede har sagt ja til at støtte Kofoeds Skole med kr. om året. For mere information, kontakt Mathilde Hulgård på telefon Malermester Sigurd Proppe fra Nordisk Malerkompagni og CSRpartner med Kofoeds Skole: Jeg har selv boet tæt på Kofoeds Skole, og jeg har selvfølgelig også lyttet til Gasolin, så derfor har Kofoeds Skole altid været i min bevidsthed. I Nordisk Malerkompagni har vi ikke erfaring med, hvordan man hjælper socialt udsatte vi kan til gengæld altid male et par timer mere om ugen og så bruge overskuddet til støttebidrag. Jeg synes, at det er vigtigt at både mennesker og især virksomheder tager et socialt ansvar og engagerer sig i nærmiljøet, især nu hvor vi går igennem en finanskrise. Tak for støtten til: NOR MAL Nordisk Malerkompagni Kofoeds Avis marts

4 SYNLIGHED og STRATEGI Tekst: Robert Olsen Foto: Kofoeds Skole, André Andersen og Anne Hagelskjær Skovlund Kofoeds Skole har i det forløbne år været synlig både, som social aktør, som social igangsætter af samarbejde og som socialpolitisk aktør. Målet er at Kofoeds Skole er en aktiv del af det sociale arbejde, som foregår i landet. Opmærksomhed i en moderne verden er flygtig, og det er derfor vigtigt at være til stede i debatter, initiativer og i det mediebillede, som er i hastig udvikling. Man kan være på og eksponeret den ene dag og glemt den næste dag. Et af det forgangne års initiativer, som fik en god modtagelse hos samarbejdspartnere, elever og medar- bejdere var afholdelsen af et fælles socialt sommermarked, der blev afholdt i samarbejde med 15 andre organisationer. Der var mange besøgende og god stemning. En leder af de samarbejdende organisationer skrev efterfølgende Jeg håber I høstede stor ros og anerkendelse for det store og veltilrettelagte arbejde. Vi var begejstrede over, at Kofoeds Skole åbnede dørene for andre frivillige sociale organisationer og for jeres organisering og store imødekommenhed. Talrige besøg herunder socialminister Karen Hækkerup, Åbent Hus arrangementer, hjemmeside, DE BEDSTE AMBASSADØRER Sommermarked, 21. juni Brændekløvning på Miljøpladsen Hjemløsekonference på Vesterbros Torv Socialminister Karen Hækkerup besøger hovedskolen 4 Kofoeds Avis marts 2013

5 SAMARBEJDE aktivitet på Facebook, avisomtale og debatindlæg er med til at profilere Kofoeds Skole og vise en åben profil. Men det synes aldrig nok. Vi vil gerne have mere omtale af det gode sociale arbejde Kofoeds Skole gør, så vi er synlige for nuværende og kommende elever og samarbejdspartnere. Også på det sociale område er fremtiden digital, og vi kommer til at bruge plat forme som Facebook, Twitter og mailudsendelse meget mere fremover. Samtidig skal vores vi satse meget mere på vores bedste ambassadører, nemlig tilfredse elever. En ressource, der er blevet brugt alt for lidt, til trods for at vi ved at langt de fleste nye elever kommer til Kofoeds Skole efter at have hørt om skolen fra en ven eller en nabo. Ud af disse overvejelser tegner sig strategier for synlighed. En strategi for udvikling af Kofoeds Skoles digitale kommunikation og en mere bevidst inddragelse af eleverne som ambassadører for skolen. Kofoeds Skole er en del af et samarbejdende socialt arbejde. Med blandt andet et sommermarked, som afholdes den 20. juni. Sæt kryds i kalenderen. Ude som hjemme og til både hverdag og fest er eleverne skolens bedste ambassadører. Alle byder ind med det, de kan. Der bliver spillet, sunget, malet og danset, men der bliver også gjort rent, kløvet brænde og stillet op og pakket ned og alt det andet, der skal til for at få skolen til at fungere. Her er et lille udpluk af situationer, hvor ambassadørkorpset træder i karaktér. MØD AMBASSADØRKORPSET PÅ: DM i ombold Produktions - værkstedet Rengøring i Multihallen Kofoeds Bazar, Århus Kofoeds Avis marts

6 Et øjebliks Kofoeds Skole er mange ting og mange steder. Vi forsøger her at tegne de store linjer op for, hvad der rørte sig på skolens mange aktivitetsområder i STATUS 2012 Tekst: Thomas Pedersen Grafik: Rikke Saabye 2012 har været karakteriseret ved, at skolen fortsat opsøges af mange elever 701 om dagen i gennemsnit og på den anden side et fald i skolens indtægter. Alligevel producerede skolen samlet set flere elevtimer i 2012 end i Også det samlede antal af aktiviteter, skolen udbyder til eleverne, er vokset en anelse. På trods af, at året på de indre linjer har været præget af nedskæringer, har skolen som helhed altså holdt dampen oppe i elevarbejdet og sat ny udvikling i gang på mange områder. Modtage- og rådgivningsenheden Langt størstedelen af de elever, der kommer på Kofoeds Skole, er ledige og socialt udsatte mennesker, der opsøger skolen af egen drift. De fleste elever har problemer ud over ledighed. Det er typisk psykiske problemer, misbrug, gæld, hjemløshed og familieproblemer. Nogle har mistet eller er ved at miste troen på, at det kan nytte noget at bearbejde problemerne, og vi ser flere med meget sammensatte og komplekse problemstillinger. Her kommer skolens forskellige rådgivere ind i billedet med hjælp til at skabe overblik og vejledning i, hvilke skridt eleven kan tage for at få hul dér hvor skoen trykker. Ud over socialråd giverne råder skolen over en advokat, en familierådgiver, en psykolog, en lægekonsulent, en tandklinik og tilbud om behandling og efterværn for misbrugere. Værkstederne Hovedskolen råder over 11 værksteder, som alle har mange forskellige opgaver, som eleverne kan arbejde med. Værkstederne blev i 2012 lagt sammen i en én-strenget struktur, og har været igennem en proces, hvor en række driftsfunktioner er blevet nedlagt og dobbeltfunktioner er blevet slået sammen. For eksempel har vi nedlagt De Åbne Værksteder, men sy- og træarbejdet fra disse værksteder er flyttet over i henholdsvis Tøjdepotet og Håndværkerhuset. På den måde er de fleste tilbud bevaret ved at etablere dem i nye rammer. I 2013 er målet at inddrage eleverne endnu mere i den daglige drift på skolen. Det vil blandt andet ske ved at ved at udbrede skolens dollarsystem, som hidtil har været forbeholdt elever i enkelte værksteder. Kofoeds Skoles Oplysningsforbund (KSO) Kofoeds Skoles Oplysningsforbund i daglig tale KSO udbyder cirka 130 kurser med udgangspunkt i Lov om folkeoplysning. Fagene spreder sig over it, sprog, kreative fag, kost og sundhed, motion, musik og drama samt FVU Forberedende Voksen- Undervisning. En stor udfordring for en del af skolens elever er den kommende digitalisering af kontakten mellem det offentlige og borgerne fra Her har en stor gruppe af skolens elever behov for hjælp og støtte til at få de ydelser mm. de har krav på, når det offentlige skal kontaktes via websider og s. Det giver KSO en vigtig opgave med at sammensætte nye undervisningstilbud, der kan klæde eleverne bedre på til det digitale samfund. Udover digitalisering vil også mad, motion og sund levevis komme på kursusprogrammet i højere grad i de kommende år. 6 Kofoeds Avis marts 2013

7 billede LÆS MERE OM DE ENKELTE OMRÅDER PÅ Ungdomsboliger og hjemløse (KSU) KSU råder over 42 døgnpladser til unge hjemløse. Hjemløsheden i København er stigende, og 95 procent af tilgangen til gruppen af hjemløse er unge mellem 18 og 24 år. I 2009 udgjorde denne aldersgruppe 9 procent af de hjemløse i hovedstaden. I 2011 var de unges andel vokset til 15 procent. Det er i lyset af dette, at Kofoeds Kælder for hjemløse fremadrettet skal anvendes som spydspids i arbejdet på at få kontakt til de unge hjemløse, der færdes i Indre By og i brokvartererne. Når kontakten med de unge hjemløse er etableret, får de mulighed for at bo i et af skolens nødherberg, mens der opbygges en social indsats, som kan omfatte ophold i et af KSU s bofællesskaber med hjælp og støtte til etablering i egen bolig. Landsdækkende grønlænderarbejde Der er cirka 2000 personer med grønlandsk baggrund, der har brug for hjælp til at finde rundt i det danske system og i deres eget liv. Kofoeds Skoles Grønlænderafdeling tilbyder hjælp til denne gruppe i Aalborg, Esbjerg og i København. Ud over rådgivning og værkstedsaktiviteter har Grønlænderafdelingen i København også et bofællesskab for kvinder og et kontaktsted på Vesterbro, hvor omkring 350 forskellige personer henvender sig om året. I løbet af året har vi flyttet kontaktstedet, Naapiffik, til hovedskolen på Amager til bedre lokaler og flere muligheder for brugerne. Medarbejderne møder i stigende grad nytilkomne udsatte grønlændere, hvilket er bekymrende. Der arbejdes især med fokus på de yngste for at undgå yderligere social deroute. Kofoeds Skole Aarhus Også i Aarhus mærker skolen på den ene side en konstant elevsøgning og på den anden side færre ressourcer. Det har resulteret i en strategi, hvor skolen forsøger at engagere elever, der har været igennem en positiv udvikling, i frivilligt arbejde. Projektet hedder Fyr og flamme og er både en vej til at tilføre skolen ressourcer på frivillig basis og tilbud til gamle elever om at komme ind i en anden rolle end elevrollen. I december måned blev to butikker i Aarhus omdannet til Kofoeds Bazar, hvor der i en uges tid var indrettet en butik med alt hvad det kræver af idéudvikling, planlægning, indretning, salg og kundeservice. I det kommende år bliver der arbejdet videre med både frivillighed og socialøkonomiske initiativer blandt andet ved at opbygge et netværk af samarbejdspartnere til salg af skolens kunsthåndværk. Kofoeds Skole Aalborg I 2012 åbnede skolen igen for andre nationaliteter end grønlændere, som har været skolens målgruppe siden Ganske langsomt kommer der enkelte fra andre lande, som bliver taget godt imod. Skolen har etableret samarbejde med en række frivilligorganisationer i Aalborg, som bidrager med økonomiske midler, frivillig arbejdskraft og andre tilbud til eleverne. Der er også sat et samarbejde med det lokale erhvervsliv i gang, som blandt andet går ud på at udstille og sælge de forskellige produkter, som fremstilles i skolens værksteder. I 2013 er skolen i gang med at etablere et mentorkorps, som skal skabe jobnetværk for eleverne. Samtidig vil skolen gøre mere opmærksom på sig selv som netværks- og integrationstilbud til socialt udsatte i Aalborgs ghettoområder. Kofoeds Skoles internationale arbejde Der er med udgangen af 2012 oprettet 20 Kofoeds Skoler eller projekter samt etableret en række løsere udlandsrelationer omkring projekter på Kofoeds Skole og medlemskaber af internationale netværk. Der er oprettet Kofoeds Skoler eller aktiviteter i Estland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Ukraine, Rumænien, Slovenien, Bulgarien og Armenien. Derudover er der aktuelt kontakt med en hjemløseinstitution i Hamborg om overføring af Kofoeds Skoles erfaringer samt kontakt til de sociale myndigheder i Nuuk om etablering af en Kofoeds Skole i Grønland. Skolen deltager herudover i en række projekter med partnerskaber i udlandet om metode- og praksisudvikling samt erfaringsdeling. Kofoeds Avis marts

8 Mindeord i anledning af Aase Olesens død Det er med stor sorg, vi på Kofoeds Skole har erfaret, at skolens mangeårige formand, tidligere socialminister Aase Olesen, er død, 78 år gammel. Aase Olesens navn og virke vil for altid være skrevet ind i skolens historie. Aase Olesen blev medlem af Kofoeds Skoles repræsentantskab og bestyrelse i 1991, og i 1995 blev hun valgt til formand for bestyrelsen. Den post beholdt hun til 2008, da hun trak sig tilbage. Aase Olesen var den fjerde bestyrelsesformand i skolens historie. Aase identificerede sig fuldstændig med kordegn Kofoeds socialpædagogiske tanker og med skolens arbejde. Aase opfattede sig ikke kun som bestyrelsesformand. Hun følte sig som medarbejder på skolen, og når Aase fortalte om skolen, sagde hun vi. Hun var utrættelig i arbejdet på at udbrede kendskabet til Kofoeds Skole, og de mennesker er mange, som hun inviterede ud på skolen for at se og høre om skolens arbejde. Aase var en energisk og utrættelig ambassadør for skolen. Når hun talte på socialpolitiske konferencer, fandt hun ofte lejlighed til at sige noget om Kofoeds Skole. Så ofte hun kunne, deltog Aase i arrangementer på skolen, bl.a. julefester, hvor hun tog forklædet på og bar fade rundt og serverede mad for eleverne. Aase følte ikke, hun kun skulle sidde for bordenden i bestyrelseslokalet. Også eleverne skulle mærke en formand, som arbejdede for dem. Ofte lød der et Goddag Aase fra eleverne, når hun kom på skolen. Aase Olesen var ligeledes god til at anerkende og værdsætte medarbejdernes indsats og engagement i skolen. Som bestyrelsesformand var Aase Olesen idéskabende, og hun udførte sit hverv samvittighedsfuldt og i god balance med den daglige ledelse. Hvis bureaukrati og systemtænkning kom for tæt på den unikke størrelse, vidste hun at svare for skolen. Da Aase i 2008 holdt sin sidste bestyrelsesberetning, sagde hun: Det er det bedste job, jeg har haft. Det har været et ønskejob, og det længste job, jeg har haft. Jeg er aldrig gået til et bestyrelsesmøde med ønsket om, at det bare skulle overstås. Lige til det sidste fulgte Aase med i livet på skolen, og hun deltog i skolens arrangementer kort før, hun blev syg. Aase Olesen vil blive savnet af skolens ledere og medarbejdere og elever, af repræsentantskabet og bestyrelsen. Om Aase kan man sige: Hun gjorde en forskel, og hun satte sig spor. Æret være Aase Olesens minde. Ole Meldgaard Aase Olesen Idéer efterlyses! Projektværkstedet er et nyt tilbud, hvor skolens elever kan få hjælp og støtte til at gøre deres idéer til virkelighed. De fleste kender det. Man går rundt med en idé inde i hovedet i et stykke tid, men kommer aldrig rigtigt i gang med at gøre noget ved det, og det hele ender i ingenting. Kofoeds Skoles elever er ingen undtagelse, men nu har de faktisk fået et sted, hvor de kan gå hen og afprøve og udvikle deres idéer og måske gøre dem til virkelighed. 8 Kofoeds Avis marts 2013 Johanne og Eva er to erfarne kvinder, som har startet Projektværkstedet på Kofoeds Skole. De arbejder begge frivilligt, og brænder for at lytte til andres idéer og hjælpe dem på vej. -Vi er båret af glæden ved at lytte til en god idé, og håber også, at vi for nogle af eleverne kan være med til at åbne verden uden for Kofoeds Skole lidt op, siger Johanne. I Projektværkstedet vil Johanne sammen med Eva og andre frivillige med erfaring i projekt- og udviklingsarbejde først og fremmest lytte og stille spørgsmål til de idéer, eleverne kommer med. Det kan være nogen gerne vil sætte fuglekasser op hjemme i gården, holde et loppemarked eller alle mulige andre projekter. Her kan Projektværkstedet hjælpe tingene på vej ved at spørge ind til fx hvad der mangler for at komme gang, hjælpe med at lave arbejdsplaner, finde samarbejdspartnere eller hjælpe med at skrive ansøgninger om midler til at gennemføre et projekt. Projektværkstedet er åbent mandag og torsdag fra kl og alle skolens elever er velkomne til at komme og få prøvet deres idé af. -thop

9 Kofoeds Skole fylder 85 år og du er inviteret! Den 28. marts runder Kofoeds Skole den flotte alder af 85 år. Det vil vi fejre med et festligt program onsdag den 10. april kl Adressen er: Nyrnberggade 1, 2300 København S. Vi kan endnu ikke løfte sløret for de optrædende kunstnere, men følg med på for løbende opdateringer omkring programmet. Vi håber at se DIG til vores store fødselsdag! -marial Husk at forny dit abonnement på Kofoeds Avis! Kofoeds Skole sætter stor pris på den opmærksomhed og interesse for skolens arbejde, som mange mennesker viser os, blandt andet ved at læse Kofoeds Avis. Men avisen er ikke gratis at producere, og der er også omkostninger til tryk og porto. Vil vi derfor gerne sikre os, at vi ikke sender avisen ud til folk, der ikke er interesseret i at læse den, eller lige så gerne vil læse den digitale udgave på skolens hjemmeside. Hvis du fortsat gerne vil modtage avisen med posten fire gange om året, vil vi derfor anmode om, at du fornyer dit abonnement på avisen, eller gør os opmærksom på at du hellere vil læse avisen digitalt. Er du medlem af skolens støttekreds, Kofoeds Venner, behøver du ikke at foretage dig noget. Du vil stadig modtage avisen fire gange om året, medmindre du foretrækker at læse den digitale udgave. Det er meget enkelt både at forny sit abonnement og at blive digital læser. Har du en internetforbindelse, går du blot ind på og udfylder formularen med dit navn, adresse og meget gerne også din adresse og følger vejledningen. Du kan også sende en til med de samme oplysninger. Husk i den forbindelse at anføre, hvis du hellere vil have en , når avisen udkommer, så du kan læse den digitalt. -thop TAK til alle der i årets løb har støttet skolens arbejde med såvel store som små beløb, materialer, tøj, møbler og alle de andre gaver, vores elevarbejde bliver betænkt med fra mange sider. Du finder en oversigt over fonde og foreninger, som har begunstiget skolen, på: Åbent Hus arrangementer Vi fortætter vores Åbent Hus dage i 2013 med en række nye temaforedrag. Konceptet er det samme 1 times foredrag og 1 times rundvisning på skolens værksteder. Torsdag d. 21. marts: Tirsdag d. 16. april: Tirsdag d. 7. maj: Arbejdet med (ex)misbrugere (Projekt Forward) / v. teamleder Steffen Ipland (FYRAFTEN kl ): Kofoeds Skole før og nu / v. kommunikationsmedarbejder Thomas Pedersen (FYRAFTEN kl ) Socialøkonomi på Kofoeds Skole v. forstander Robert Olsen Arrangementerne er kl (på nær fyraften d. 16/4 og 7/5). Tilmeld dig ved at sende en mail med navn, adresse og tlf.nr. til: Der er et begrænset antal pladser. Pris: 50 kr. pr. deltager. Arrangementet er gratis for Kofoeds Venner. (Se hvordan du bliver medlem på -marial Kofoeds Avis marts

10 2012 i tal STATISTIK Tekst: Ole Meldgaard I 2012 havde Kofoeds Skole elever indskrevet på skolen med gyldigt elevkort. Det svarer til gennemsnittet for de sidste fem år. Kønsfordelingen er 55 pct. kvinder, og 45 pct. mænd. Knap er nye elever, som ikke tidligere har brugt Kofoeds Skole. Det gennemsnitlige daglige fremmøde i Kofoeds Skoles institutioner var 701 elever, heraf 530 på hovedskolen i København. Godt halvdelen af eleverne er danskere, 8 pct. er grønlændere, og 21 pct. kommer fra Mellemøsten og Afrika. I alt har 82 nationaliteter været repræsenteret på skolen. 50 pct. af eleverne er på kontanthjælp, 26 pct. på førtidspension, og 13 pct. er på arbejdsløshedsog sygedagpenge. Over det sidste årti er eleverne blevet ældre, og flere har meget lange ledighedsperioder bag sig. I dag er 44 pct. af eleverne 50 år eller ældre mod 14 pct. i år Den største gruppe er år. 62 pct. har været ledige i 10 år eller mere, eller de har aldrig været på arbejdsmarkedet. 85 pct. har en lejlighed eller bor i et værelse, og 74 pct. er ugifte eller skilte. I alt har eleverne opholdt sig timer på skolen med deltagelse i aktiviteter. Nogle elever er kun kort tid på skolen, andre betydeligt længere, nogle deltager kun i få aktiviteter, andre i adskillige forløb. I forhold til det daglige fremmødte antal elever, deltager hver elev knap 4 timer i skolens aktiviteter i gennemsnit. Det samlede antal aktiviteter har været 508, som er skolens samlede udbud til eleverne af undervisning, værkstedsforløb, vejledning, botræning, akuthjælp og opsøgende virksomhed elever er udskrevet af skolen. Heraf er knap 8 pct. udskrevet til arbejde eller uddannelse. To gange om året spørges eleverne, hvad de synes om skolen, om skolen har været med til at forbedre deres tilværelse og om de synes, de lærer noget. 85 pct. af eleverne er meget tilfredse eller overvejende tilfredse med skolen. 84 pct. oplever, at deres tilværelse er klart forbedret eller noget forbedret i forhold Elevtal på årsbasis Elevernes forsørgelsesgrundlag % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 26% 9% 4% 5% 3% 3% Kofoeds Avis marts 2013

11 til før, de begyndte på skolen. 84 pct. oplever, at deres evner, viden og kvalifikationer forbedres klart eller i nogen grad gennem opholdet på skolen. Skolen har indgået en resultatkontrakt for 2012 med socialministeriet. Af seks fastsatte mål er fem fuldt opfyldte, og én er delvis opfyldt. Et af målene var, at 65 pct. af de unge hjemløse fra ungdomsboligerne skulle udskrives til eget botilbud. Resultatet blev, at 68 pct. flyttede i egen bolig. Et andet mål var, at 90 pct. af eleverne har en ventetid på rådgivning på mindre end fem dage. Resultatet blev, at 92 pct. af eleverne ventede mindre end fem dage. Derimod indfriede skolen kun delvis målet om, at 9 pct. af eleverne i erhvervstræning for særligt udsatte grupper kom i beskæftigelse eller uddannelse. Resultatet blev 5 pct. Tandklinikken på skolen er blevet flittigt benyttet. Klinikken er oprettet i samarbejde med foreningen Bisserne, som består af professionelle tandlæger, som arbejder frivilligt på klinikken. 876 personer blev behandlet i 2012 med bl.a. paradentosebehandlinger, plast- og amalgamfyldninger, tandudtrækninger og tandrensninger elever har benyttet skolens tøjdepot. LÆS MERE OM SKOLENS RESULTATER PÅ Her finder du skolens årsregnskab og årsrapport til Socialministeriet. Elevernes ledighedslængde ,9 62,2 3 år eller mere 7 år eller mere 10 år eller mere Kofoeds Avis marts

12 Magasinpost UMM ID nr.: Danmarks socialt udsatte har brug for DIN hjælp Hver dag kommer ca. 600 elever på Kofoeds Skole landet over. Med private donationer kan vi imødekomme deres vidt forskellige behov ved fx at starte projekter, holde arrangementer og give akut og langsigtet hjælp. Alle bidrag og donationer gør en forskel for vores elever. STØT KOFOEDS SKOLE Du kan støtte Kofoeds Skole på flere måder. Du kan blive fast bidragsyder og støtte med et fast beløb månedligt, kvartalsvis eller årligt. Hver en støttekrone kan fra 2012 trækkes fra i Skat. Bare husk at oplyse dit CPR-nr., så sørger vi for indberetning. Du kan også blive medlem af Kofoeds Venner og støtte med et årligt kontingent. Som fast bidrags yder eller medlem opnår du en række fordele, bl.a. gratis adgang til Åbent Hus arrangementer. Du kan også give et enkelt bidrag med girokortet nedenfor. Tilmeld dit faste bidrag eller medlemskab til Betalingsservice via hjemmesiden eller mail, så letter du vores administrative arbejde, og flere penge går til arbejdet for socialt udsatte i Danmark. GIV LIVSFLAMMEN VIDERE Du kan oprette et testamente til fordel for Kofoeds Skoles arbejde. Kofoeds Skole er fritaget for at betale arveafgift, og vi stiller gratis advokatbistand til din rådighed. Information om Arv & testamente: Malene Alexandersson på eller tlf KONTAKT På kan du læse om vores arbejde, og hvordan du kan støtte. Yderligere information: eller tlf REDAKTION: Thomas Pedersen (ansvarshavende), Mathilde Hulgård, Robert Olsen, Maria Melanie Larsen, Ole Meldgaard og Steffen Dalsgaard. LAYOUT: Rikke Saabye, FORSIDEFOTO: Thomas Pedersen TRYK: Kailow Graphics. Oplag: Eftertryk tilladt med kildeangivelse ISSN: Red. sluttet d. 4. marts 2013 Kofoeds Skole er en selvejende institution, der yder hjælp til selvhjælp til mennesker i sociale vanskeligheder. Skolen arbejder på et kristent og folkeligt grundlag. KONTAKT Nyrnberggade 1, 2300 København S Tlf.: Fax: Postgiro: Næste blad udkommer 1. juni 2013 SKRIV TIL REDAKTIONEN: FÅ KOFOEDS AVIS TILSENDT: Kontakt Kofoeds Skole på eller Afsender: Kofoeds Skole Nyrnberggade København S. GIV ET BIDRAG til Kofoeds Skoles arbejde med socialt udsatte kr. Ved betaling via netbank benyt reg.nr konto nr Husk at oplys medlemsnr. eller navn

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Juni 2010. Sociale virksomheder. leder side 2. Skovlen under angsten. Støtte gør nytte. side 6. side 6

Juni 2010. Sociale virksomheder. leder side 2. Skovlen under angsten. Støtte gør nytte. side 6. side 6 Juni 2010 Sociale virksomheder leder side 2 Støtte gør nytte side 6 Skovlen under angsten side 6 Socialøkonomiske virksomheder kan være en vej til inklusion for de svageste Den socialpolitiske tendens

Læs mere

V e l k o m m e n t i l

V e l k o m m e n t i l V e l k o m m e n t i l Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. Hans Christian Kofoed, Kofoeds Skoles grundlægger Indhold Om Kofoeds Skole...................................... 3 Ud på arbejdsmarkedet..................................

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole Stillings og personprofil Forstander Kofoeds Skole August 2011 1 Opdragsgiver Den selvejende institution Kofoeds Skole Adresse Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Telefon 32 68 02 00 www.kofoedsskole.dk

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Marts 2014 Det skjulte integrationsproblem side 2 Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6 De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Elevrådet er kommet godt i gang side 10 Det skjulte integrationsproblem

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Juni 2014 Den Klæder skaber Munden Mangfoldige bæredygtige meget mere fuld af mennesker skole end folk læring

Juni 2014 Den Klæder skaber Munden Mangfoldige bæredygtige meget mere fuld af mennesker skole end folk læring Juni 2014 TEMA: BÆREDYGTIGHED Den bæredygtige skole side 2 Klæder skaber meget mere end folk side 3 Munden fuld af læring side 4 Mangfoldige mennesker side 6 Den bæredygtige skole På Kofoeds Skole har

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

KOFOEDS SKOLES. Forløbsundersøgelse af tidligere beboere på Kofoeds Skoles botilbud, udskrevet mellem 2005-2012

KOFOEDS SKOLES. Forløbsundersøgelse af tidligere beboere på Kofoeds Skoles botilbud, udskrevet mellem 2005-2012 KOFOEDS SKOLES U N G D O M S B O L I G E R Forløbsundersøgelse af tidligere beboere på Kofoeds Skoles botilbud, udskrevet mellem 2005-2012 UDARBEJDET AF ANE KIRK FOR KOFOEDS SKOLE, JANUAR 2015 1 11. Indledning

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

September 2010. Hellere sælge aviser end tigge. side 3. Ny skole i Aabenraa. side 4. Når livet skal erobres tilbage. side 6

September 2010. Hellere sælge aviser end tigge. side 3. Ny skole i Aabenraa. side 4. Når livet skal erobres tilbage. side 6 September 2010 Hellere sælge aviser end tigge side 3 Ny skole i Aabenraa side 4 Når livet skal erobres tilbage side 6 foto: Kofoeds Skole At ville gøre en forskel I maj måned åbnede vi Kofoeds LEDER Skole

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Velkommen til. Kofoeds Skole

Velkommen til. Kofoeds Skole Velkommen til Kofoeds Skole D E S I G N : H E N R I E T T E M Ø R K A N S VA R : C H R I S T I N A B E R G J O H A N S E N F O T O S : L A R S B E C H, C L AU S C H R I S T E N S E N, A N D E R S K AV

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Haugegaard. En del af

Haugegaard. En del af Haugegaard Et udviklingsorienteret bo-, arbejds- og aktivitetstilbud for unge voksne med neurologiske og psykosociale problemstillinger, fx autisme, ADHD, OCD, lettere hjerneskader og dysfunktioner En

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard 1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet 5. Maj 2015 Lis Elgaard Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld indsats Præstere bedre..eller minimum

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 Aktivitetskalender ErhvervsKvinder Fyn 2009: 2. halvår AUGUST 26. august 2009 kl. 18.30-21.30 EKSTRA Virksomhedsbesøg hos Summerbird Tilmelding afsluttet 32 deltagere

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Gruppe A Bekymrende at klasserne er små ingen legekammerater at vælge imellem. Vigtigt at man også arbejder på at folk til at flytte

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Kirkens Korshærs sociale arbejde

Kirkens Korshærs sociale arbejde Kirkens Korshærs sociale arbejde Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. www.kirkenskorshaer.dk Kontakt: kk@kirkenskorshaer.dk Citater: Er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere