DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!"

Transkript

1 Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9

2 Det sociale landskab under forandring Det sociale landskab både i LEDER Danmark og resten af Europa er under forandring i disse år. Det økonomiske barometer står på lavkonjunktur, og krisebevidstheden breder sig både i nord og i syd. I Sydeuropa slår arbejdsløsheden nye rekorder, og lande som Grækenland og Spanien har en ungdomsarbejdsløshed på omkring 50 procent. I Danmark er vi heldigvis ikke så hårdt ramt, men udfordringerne er de samme, særligt på ungeområdet. For bare et par år siden var fokus i den socialpolitiske debat at få de sidste grupper med på arbejdsmarkedet. Det handlede om fattigdom, social eksklusion og udsatte mennesker. Nu er fokus på de mange mennesker, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Synet på ledige har ændret sig radikalt. Fra mange sider i debatten hører man stemmer, som beskriver ledige som dovne mennesker, der nasser på samfundet og koster os rigtig mange penge. Ledighed er blevet et individuelt karakterbrist noget der står i modsætning til den hårdtarbejdende befolkning. Det er som om, man har glemt at den, der er i arbejde i dag, risikerer at være ledig i morgen. Og at mange faktisk er ledige, fordi de er fysisk eller psykisk nedslidte. Kofoeds Skoles mission er at hjælpe ledige og socialt udsatte mennesker på fode igen, med udgangspunkt i de ressourcer, de har. Som situationen er lige nu, er det en indsats, der er hårdt brug for. Det kan vi mærke både hos de elever vi kender, og de, der kommer til. Ændringerne i det sociale landskab er ikke kun mentale. Fra politisk hold er et stort reformarbejde i gang på det sociale område. Fleksjob- og førtidspensionsreform, dagpengereform, kontanthjælpsreform og digitalisering af kommunikationen mellem myndigheder og borgere, er eksempler på tiltag, som vil påvirke de muligheder og råderum, som skolens elevgruppe har i livet. Kofoeds Skole er også berørt af krisen. Skolens indtægter er faldende, og vi har i årets løb været nødt til at sige farvel til en række medarbejdere. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Særligt i en tid, hvor der er voksende behov for skolens tilbud. Især kan man frygte, at mange af de mennesker, som tidligere har lært skolen at kende gennem et aktiveringsforløb, ikke vil opdage, at skolen er et godt sted at erhverve sig nye kompetencer og få råd og vejledning. Kofoeds Skole skal forandre sig sammen med det sociale landskab. Vi skal forandre os i takt med de muligheder, som de politiske reformer, der er på vej, giver for at yde en social indsats. Men især i takt med de behov og problemer, som de mennesker, der kommer ind ad døren, præsenterer os for. Det vil altid være eleverne, der viser, hvor skolen skal bevæge sig hen. Derfor er der også meget at glæde sig over selvom krisen kradser og pengene er små. For det første, at elevtallet er konstant på trods af at vi ikke har så mange elever i aktivering. For det andet, at vi i løbet af 2012 har fået etableret et elevråd, så vi også på et mere formelt plan kan samarbejde med eleverne om at udvikle skolen. Sidst, men ikke mindst, at skolens medarbejdere arbejder engageret på at tilpasse arbejdet og opretholde den nødvendige kvalitet på trods af de nye tider. Åbenhed, samarbejde og synlighed vil være de veje, Kofoeds Skole vil gå på i det nye sociale landskab. Vi skal blive stærkere på det digitale område. Vi skal udvikle vores metoder og pædagogik og i højere grad turde tænke anderledes. Vi skal gøre opmærksom på os selv over for de mennesker, der har behov for det vi kan. Vi skal prøve nye tiltag af for at skabe indtægter gennem socialøkonomisk virksomhed, fundraising og erhvervspartnerskaber, og vi skal være med til at give debatten en anden stemme, end den har i øjeblikket. Det er spændende arbejde, og jeg synes vi allerede er godt på vej. Robert Olsen, forstander ÅRSSKRIFTSUDGAVE AF KOFOEDS AVIS Denne udgave af Kofoeds Avis udgør også skolens årsskrift for Normalt plejer skolen at udgive et fyldigt årsskrift på tryk. Det har vi valgt at nedlægge, dels af økonomiske årsager og dels fordi mange af de informationer, årsskriftet plejer at indeholde er lettilgængelige via Internettet. Derfor er mange af artiklerne i dette nummer også ledsaget af links til sider på skolens hjemmeside, hvor man kan læse mere om det pågældende emne. Prøv fx at gå ind på dk/årsrapport, hvor du kan hente skolens regnskab og afrapportering på sin resultatkontrakt med Socialministeriet. God fornøjelse. -thop 2 Kofoeds Avis marts 2013

3 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER Kofoeds Skole sætter i 2013 fokus på samarbejde med virksomheder i såkaldte CSR-partnerskaber. CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility som på dansk oversættes til virksomheders sociale ansvar. STØTTE Tekst og foto: Mathilde Hulgård Vi vil på Kofoeds Skole gerne finde nye måder at samarbejde med virksomheder. Det kan fx være samarbejde omkring udvikling af nye projekter, at en virksomhed stiller medarbejdertimer til rådighed, eller at vi sammen med virksomheder skaber rummelige arbejdspladser. Ifølge Lene Hjorth, der er medlem af Kofoeds Skoles bestyrelse og CSR-chef i BRF Kredit, vil CSR-partnerskaberne med det private erhvervsliv tilføre nye ressourcer til skolens sociale arbejde: -Ressourcerne er bl.a. penge, know how og netværk. Netværk er virkelig effektive til at sprede budskaber, og deltager man i et netværk, er man indstillet på at handle, siger Lene Hjort. Virksomheder indgår på den anden side typisk i CSR-partnerskaber, fordi de kan se, at det kan bidrage til innovation, medarbejderengagement og branding. Samarbejde skaber værdi Kofoeds Skole har tradition for at arbejde i krydsfeltet mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor og er derfor godt rustet til at indgå i CSR-partnerskaber. Et eksempel på eksisterende samarbejde er fx i vores produktionsværksted, hvor elever på skolen løser bestillingsopgaver for virksomheder. Desuden er en ny mentorordning startet på Kofoeds Skole i Aalborg. Formålet med mentorordningen er at bruge skolens kontakter i erhvervslivet til at hjælpe frivillige og elever, der kommer på skolen, til at komme i job. Målet er i 2013 at skabe flere tværgående partnerskaber, som får direkte positiv værdi for de mennesker, som har tilknytning til Kofoeds Skole. Faste bidrag fra virksomheder I mange år har private ildsjæle støttet Kofoeds Skole igennem Kofoeds Venner, og som noget nyt giver vi nu også virksomheder mulighed for at støtte Kofoeds Skole fast. Til gengæld giver samarbejdet virksom heden mulighed for at synliggøre deres sociale profil. En stor tak til de virksomheder, som allerede har sagt ja til at støtte Kofoeds Skole med kr. om året. For mere information, kontakt Mathilde Hulgård på telefon Malermester Sigurd Proppe fra Nordisk Malerkompagni og CSRpartner med Kofoeds Skole: Jeg har selv boet tæt på Kofoeds Skole, og jeg har selvfølgelig også lyttet til Gasolin, så derfor har Kofoeds Skole altid været i min bevidsthed. I Nordisk Malerkompagni har vi ikke erfaring med, hvordan man hjælper socialt udsatte vi kan til gengæld altid male et par timer mere om ugen og så bruge overskuddet til støttebidrag. Jeg synes, at det er vigtigt at både mennesker og især virksomheder tager et socialt ansvar og engagerer sig i nærmiljøet, især nu hvor vi går igennem en finanskrise. Tak for støtten til: NOR MAL Nordisk Malerkompagni Kofoeds Avis marts

4 SYNLIGHED og STRATEGI Tekst: Robert Olsen Foto: Kofoeds Skole, André Andersen og Anne Hagelskjær Skovlund Kofoeds Skole har i det forløbne år været synlig både, som social aktør, som social igangsætter af samarbejde og som socialpolitisk aktør. Målet er at Kofoeds Skole er en aktiv del af det sociale arbejde, som foregår i landet. Opmærksomhed i en moderne verden er flygtig, og det er derfor vigtigt at være til stede i debatter, initiativer og i det mediebillede, som er i hastig udvikling. Man kan være på og eksponeret den ene dag og glemt den næste dag. Et af det forgangne års initiativer, som fik en god modtagelse hos samarbejdspartnere, elever og medar- bejdere var afholdelsen af et fælles socialt sommermarked, der blev afholdt i samarbejde med 15 andre organisationer. Der var mange besøgende og god stemning. En leder af de samarbejdende organisationer skrev efterfølgende Jeg håber I høstede stor ros og anerkendelse for det store og veltilrettelagte arbejde. Vi var begejstrede over, at Kofoeds Skole åbnede dørene for andre frivillige sociale organisationer og for jeres organisering og store imødekommenhed. Talrige besøg herunder socialminister Karen Hækkerup, Åbent Hus arrangementer, hjemmeside, DE BEDSTE AMBASSADØRER Sommermarked, 21. juni Brændekløvning på Miljøpladsen Hjemløsekonference på Vesterbros Torv Socialminister Karen Hækkerup besøger hovedskolen 4 Kofoeds Avis marts 2013

5 SAMARBEJDE aktivitet på Facebook, avisomtale og debatindlæg er med til at profilere Kofoeds Skole og vise en åben profil. Men det synes aldrig nok. Vi vil gerne have mere omtale af det gode sociale arbejde Kofoeds Skole gør, så vi er synlige for nuværende og kommende elever og samarbejdspartnere. Også på det sociale område er fremtiden digital, og vi kommer til at bruge plat forme som Facebook, Twitter og mailudsendelse meget mere fremover. Samtidig skal vores vi satse meget mere på vores bedste ambassadører, nemlig tilfredse elever. En ressource, der er blevet brugt alt for lidt, til trods for at vi ved at langt de fleste nye elever kommer til Kofoeds Skole efter at have hørt om skolen fra en ven eller en nabo. Ud af disse overvejelser tegner sig strategier for synlighed. En strategi for udvikling af Kofoeds Skoles digitale kommunikation og en mere bevidst inddragelse af eleverne som ambassadører for skolen. Kofoeds Skole er en del af et samarbejdende socialt arbejde. Med blandt andet et sommermarked, som afholdes den 20. juni. Sæt kryds i kalenderen. Ude som hjemme og til både hverdag og fest er eleverne skolens bedste ambassadører. Alle byder ind med det, de kan. Der bliver spillet, sunget, malet og danset, men der bliver også gjort rent, kløvet brænde og stillet op og pakket ned og alt det andet, der skal til for at få skolen til at fungere. Her er et lille udpluk af situationer, hvor ambassadørkorpset træder i karaktér. MØD AMBASSADØRKORPSET PÅ: DM i ombold Produktions - værkstedet Rengøring i Multihallen Kofoeds Bazar, Århus Kofoeds Avis marts

6 Et øjebliks Kofoeds Skole er mange ting og mange steder. Vi forsøger her at tegne de store linjer op for, hvad der rørte sig på skolens mange aktivitetsområder i STATUS 2012 Tekst: Thomas Pedersen Grafik: Rikke Saabye 2012 har været karakteriseret ved, at skolen fortsat opsøges af mange elever 701 om dagen i gennemsnit og på den anden side et fald i skolens indtægter. Alligevel producerede skolen samlet set flere elevtimer i 2012 end i Også det samlede antal af aktiviteter, skolen udbyder til eleverne, er vokset en anelse. På trods af, at året på de indre linjer har været præget af nedskæringer, har skolen som helhed altså holdt dampen oppe i elevarbejdet og sat ny udvikling i gang på mange områder. Modtage- og rådgivningsenheden Langt størstedelen af de elever, der kommer på Kofoeds Skole, er ledige og socialt udsatte mennesker, der opsøger skolen af egen drift. De fleste elever har problemer ud over ledighed. Det er typisk psykiske problemer, misbrug, gæld, hjemløshed og familieproblemer. Nogle har mistet eller er ved at miste troen på, at det kan nytte noget at bearbejde problemerne, og vi ser flere med meget sammensatte og komplekse problemstillinger. Her kommer skolens forskellige rådgivere ind i billedet med hjælp til at skabe overblik og vejledning i, hvilke skridt eleven kan tage for at få hul dér hvor skoen trykker. Ud over socialråd giverne råder skolen over en advokat, en familierådgiver, en psykolog, en lægekonsulent, en tandklinik og tilbud om behandling og efterværn for misbrugere. Værkstederne Hovedskolen råder over 11 værksteder, som alle har mange forskellige opgaver, som eleverne kan arbejde med. Værkstederne blev i 2012 lagt sammen i en én-strenget struktur, og har været igennem en proces, hvor en række driftsfunktioner er blevet nedlagt og dobbeltfunktioner er blevet slået sammen. For eksempel har vi nedlagt De Åbne Værksteder, men sy- og træarbejdet fra disse værksteder er flyttet over i henholdsvis Tøjdepotet og Håndværkerhuset. På den måde er de fleste tilbud bevaret ved at etablere dem i nye rammer. I 2013 er målet at inddrage eleverne endnu mere i den daglige drift på skolen. Det vil blandt andet ske ved at ved at udbrede skolens dollarsystem, som hidtil har været forbeholdt elever i enkelte værksteder. Kofoeds Skoles Oplysningsforbund (KSO) Kofoeds Skoles Oplysningsforbund i daglig tale KSO udbyder cirka 130 kurser med udgangspunkt i Lov om folkeoplysning. Fagene spreder sig over it, sprog, kreative fag, kost og sundhed, motion, musik og drama samt FVU Forberedende Voksen- Undervisning. En stor udfordring for en del af skolens elever er den kommende digitalisering af kontakten mellem det offentlige og borgerne fra Her har en stor gruppe af skolens elever behov for hjælp og støtte til at få de ydelser mm. de har krav på, når det offentlige skal kontaktes via websider og s. Det giver KSO en vigtig opgave med at sammensætte nye undervisningstilbud, der kan klæde eleverne bedre på til det digitale samfund. Udover digitalisering vil også mad, motion og sund levevis komme på kursusprogrammet i højere grad i de kommende år. 6 Kofoeds Avis marts 2013

7 billede LÆS MERE OM DE ENKELTE OMRÅDER PÅ Ungdomsboliger og hjemløse (KSU) KSU råder over 42 døgnpladser til unge hjemløse. Hjemløsheden i København er stigende, og 95 procent af tilgangen til gruppen af hjemløse er unge mellem 18 og 24 år. I 2009 udgjorde denne aldersgruppe 9 procent af de hjemløse i hovedstaden. I 2011 var de unges andel vokset til 15 procent. Det er i lyset af dette, at Kofoeds Kælder for hjemløse fremadrettet skal anvendes som spydspids i arbejdet på at få kontakt til de unge hjemløse, der færdes i Indre By og i brokvartererne. Når kontakten med de unge hjemløse er etableret, får de mulighed for at bo i et af skolens nødherberg, mens der opbygges en social indsats, som kan omfatte ophold i et af KSU s bofællesskaber med hjælp og støtte til etablering i egen bolig. Landsdækkende grønlænderarbejde Der er cirka 2000 personer med grønlandsk baggrund, der har brug for hjælp til at finde rundt i det danske system og i deres eget liv. Kofoeds Skoles Grønlænderafdeling tilbyder hjælp til denne gruppe i Aalborg, Esbjerg og i København. Ud over rådgivning og værkstedsaktiviteter har Grønlænderafdelingen i København også et bofællesskab for kvinder og et kontaktsted på Vesterbro, hvor omkring 350 forskellige personer henvender sig om året. I løbet af året har vi flyttet kontaktstedet, Naapiffik, til hovedskolen på Amager til bedre lokaler og flere muligheder for brugerne. Medarbejderne møder i stigende grad nytilkomne udsatte grønlændere, hvilket er bekymrende. Der arbejdes især med fokus på de yngste for at undgå yderligere social deroute. Kofoeds Skole Aarhus Også i Aarhus mærker skolen på den ene side en konstant elevsøgning og på den anden side færre ressourcer. Det har resulteret i en strategi, hvor skolen forsøger at engagere elever, der har været igennem en positiv udvikling, i frivilligt arbejde. Projektet hedder Fyr og flamme og er både en vej til at tilføre skolen ressourcer på frivillig basis og tilbud til gamle elever om at komme ind i en anden rolle end elevrollen. I december måned blev to butikker i Aarhus omdannet til Kofoeds Bazar, hvor der i en uges tid var indrettet en butik med alt hvad det kræver af idéudvikling, planlægning, indretning, salg og kundeservice. I det kommende år bliver der arbejdet videre med både frivillighed og socialøkonomiske initiativer blandt andet ved at opbygge et netværk af samarbejdspartnere til salg af skolens kunsthåndværk. Kofoeds Skole Aalborg I 2012 åbnede skolen igen for andre nationaliteter end grønlændere, som har været skolens målgruppe siden Ganske langsomt kommer der enkelte fra andre lande, som bliver taget godt imod. Skolen har etableret samarbejde med en række frivilligorganisationer i Aalborg, som bidrager med økonomiske midler, frivillig arbejdskraft og andre tilbud til eleverne. Der er også sat et samarbejde med det lokale erhvervsliv i gang, som blandt andet går ud på at udstille og sælge de forskellige produkter, som fremstilles i skolens værksteder. I 2013 er skolen i gang med at etablere et mentorkorps, som skal skabe jobnetværk for eleverne. Samtidig vil skolen gøre mere opmærksom på sig selv som netværks- og integrationstilbud til socialt udsatte i Aalborgs ghettoområder. Kofoeds Skoles internationale arbejde Der er med udgangen af 2012 oprettet 20 Kofoeds Skoler eller projekter samt etableret en række løsere udlandsrelationer omkring projekter på Kofoeds Skole og medlemskaber af internationale netværk. Der er oprettet Kofoeds Skoler eller aktiviteter i Estland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Ukraine, Rumænien, Slovenien, Bulgarien og Armenien. Derudover er der aktuelt kontakt med en hjemløseinstitution i Hamborg om overføring af Kofoeds Skoles erfaringer samt kontakt til de sociale myndigheder i Nuuk om etablering af en Kofoeds Skole i Grønland. Skolen deltager herudover i en række projekter med partnerskaber i udlandet om metode- og praksisudvikling samt erfaringsdeling. Kofoeds Avis marts

8 Mindeord i anledning af Aase Olesens død Det er med stor sorg, vi på Kofoeds Skole har erfaret, at skolens mangeårige formand, tidligere socialminister Aase Olesen, er død, 78 år gammel. Aase Olesens navn og virke vil for altid være skrevet ind i skolens historie. Aase Olesen blev medlem af Kofoeds Skoles repræsentantskab og bestyrelse i 1991, og i 1995 blev hun valgt til formand for bestyrelsen. Den post beholdt hun til 2008, da hun trak sig tilbage. Aase Olesen var den fjerde bestyrelsesformand i skolens historie. Aase identificerede sig fuldstændig med kordegn Kofoeds socialpædagogiske tanker og med skolens arbejde. Aase opfattede sig ikke kun som bestyrelsesformand. Hun følte sig som medarbejder på skolen, og når Aase fortalte om skolen, sagde hun vi. Hun var utrættelig i arbejdet på at udbrede kendskabet til Kofoeds Skole, og de mennesker er mange, som hun inviterede ud på skolen for at se og høre om skolens arbejde. Aase var en energisk og utrættelig ambassadør for skolen. Når hun talte på socialpolitiske konferencer, fandt hun ofte lejlighed til at sige noget om Kofoeds Skole. Så ofte hun kunne, deltog Aase i arrangementer på skolen, bl.a. julefester, hvor hun tog forklædet på og bar fade rundt og serverede mad for eleverne. Aase følte ikke, hun kun skulle sidde for bordenden i bestyrelseslokalet. Også eleverne skulle mærke en formand, som arbejdede for dem. Ofte lød der et Goddag Aase fra eleverne, når hun kom på skolen. Aase Olesen var ligeledes god til at anerkende og værdsætte medarbejdernes indsats og engagement i skolen. Som bestyrelsesformand var Aase Olesen idéskabende, og hun udførte sit hverv samvittighedsfuldt og i god balance med den daglige ledelse. Hvis bureaukrati og systemtænkning kom for tæt på den unikke størrelse, vidste hun at svare for skolen. Da Aase i 2008 holdt sin sidste bestyrelsesberetning, sagde hun: Det er det bedste job, jeg har haft. Det har været et ønskejob, og det længste job, jeg har haft. Jeg er aldrig gået til et bestyrelsesmøde med ønsket om, at det bare skulle overstås. Lige til det sidste fulgte Aase med i livet på skolen, og hun deltog i skolens arrangementer kort før, hun blev syg. Aase Olesen vil blive savnet af skolens ledere og medarbejdere og elever, af repræsentantskabet og bestyrelsen. Om Aase kan man sige: Hun gjorde en forskel, og hun satte sig spor. Æret være Aase Olesens minde. Ole Meldgaard Aase Olesen Idéer efterlyses! Projektværkstedet er et nyt tilbud, hvor skolens elever kan få hjælp og støtte til at gøre deres idéer til virkelighed. De fleste kender det. Man går rundt med en idé inde i hovedet i et stykke tid, men kommer aldrig rigtigt i gang med at gøre noget ved det, og det hele ender i ingenting. Kofoeds Skoles elever er ingen undtagelse, men nu har de faktisk fået et sted, hvor de kan gå hen og afprøve og udvikle deres idéer og måske gøre dem til virkelighed. 8 Kofoeds Avis marts 2013 Johanne og Eva er to erfarne kvinder, som har startet Projektværkstedet på Kofoeds Skole. De arbejder begge frivilligt, og brænder for at lytte til andres idéer og hjælpe dem på vej. -Vi er båret af glæden ved at lytte til en god idé, og håber også, at vi for nogle af eleverne kan være med til at åbne verden uden for Kofoeds Skole lidt op, siger Johanne. I Projektværkstedet vil Johanne sammen med Eva og andre frivillige med erfaring i projekt- og udviklingsarbejde først og fremmest lytte og stille spørgsmål til de idéer, eleverne kommer med. Det kan være nogen gerne vil sætte fuglekasser op hjemme i gården, holde et loppemarked eller alle mulige andre projekter. Her kan Projektværkstedet hjælpe tingene på vej ved at spørge ind til fx hvad der mangler for at komme gang, hjælpe med at lave arbejdsplaner, finde samarbejdspartnere eller hjælpe med at skrive ansøgninger om midler til at gennemføre et projekt. Projektværkstedet er åbent mandag og torsdag fra kl og alle skolens elever er velkomne til at komme og få prøvet deres idé af. -thop

9 Kofoeds Skole fylder 85 år og du er inviteret! Den 28. marts runder Kofoeds Skole den flotte alder af 85 år. Det vil vi fejre med et festligt program onsdag den 10. april kl Adressen er: Nyrnberggade 1, 2300 København S. Vi kan endnu ikke løfte sløret for de optrædende kunstnere, men følg med på for løbende opdateringer omkring programmet. Vi håber at se DIG til vores store fødselsdag! -marial Husk at forny dit abonnement på Kofoeds Avis! Kofoeds Skole sætter stor pris på den opmærksomhed og interesse for skolens arbejde, som mange mennesker viser os, blandt andet ved at læse Kofoeds Avis. Men avisen er ikke gratis at producere, og der er også omkostninger til tryk og porto. Vil vi derfor gerne sikre os, at vi ikke sender avisen ud til folk, der ikke er interesseret i at læse den, eller lige så gerne vil læse den digitale udgave på skolens hjemmeside. Hvis du fortsat gerne vil modtage avisen med posten fire gange om året, vil vi derfor anmode om, at du fornyer dit abonnement på avisen, eller gør os opmærksom på at du hellere vil læse avisen digitalt. Er du medlem af skolens støttekreds, Kofoeds Venner, behøver du ikke at foretage dig noget. Du vil stadig modtage avisen fire gange om året, medmindre du foretrækker at læse den digitale udgave. Det er meget enkelt både at forny sit abonnement og at blive digital læser. Har du en internetforbindelse, går du blot ind på og udfylder formularen med dit navn, adresse og meget gerne også din adresse og følger vejledningen. Du kan også sende en til med de samme oplysninger. Husk i den forbindelse at anføre, hvis du hellere vil have en , når avisen udkommer, så du kan læse den digitalt. -thop TAK til alle der i årets løb har støttet skolens arbejde med såvel store som små beløb, materialer, tøj, møbler og alle de andre gaver, vores elevarbejde bliver betænkt med fra mange sider. Du finder en oversigt over fonde og foreninger, som har begunstiget skolen, på: Åbent Hus arrangementer Vi fortætter vores Åbent Hus dage i 2013 med en række nye temaforedrag. Konceptet er det samme 1 times foredrag og 1 times rundvisning på skolens værksteder. Torsdag d. 21. marts: Tirsdag d. 16. april: Tirsdag d. 7. maj: Arbejdet med (ex)misbrugere (Projekt Forward) / v. teamleder Steffen Ipland (FYRAFTEN kl ): Kofoeds Skole før og nu / v. kommunikationsmedarbejder Thomas Pedersen (FYRAFTEN kl ) Socialøkonomi på Kofoeds Skole v. forstander Robert Olsen Arrangementerne er kl (på nær fyraften d. 16/4 og 7/5). Tilmeld dig ved at sende en mail med navn, adresse og tlf.nr. til: Der er et begrænset antal pladser. Pris: 50 kr. pr. deltager. Arrangementet er gratis for Kofoeds Venner. (Se hvordan du bliver medlem på -marial Kofoeds Avis marts

10 2012 i tal STATISTIK Tekst: Ole Meldgaard I 2012 havde Kofoeds Skole elever indskrevet på skolen med gyldigt elevkort. Det svarer til gennemsnittet for de sidste fem år. Kønsfordelingen er 55 pct. kvinder, og 45 pct. mænd. Knap er nye elever, som ikke tidligere har brugt Kofoeds Skole. Det gennemsnitlige daglige fremmøde i Kofoeds Skoles institutioner var 701 elever, heraf 530 på hovedskolen i København. Godt halvdelen af eleverne er danskere, 8 pct. er grønlændere, og 21 pct. kommer fra Mellemøsten og Afrika. I alt har 82 nationaliteter været repræsenteret på skolen. 50 pct. af eleverne er på kontanthjælp, 26 pct. på førtidspension, og 13 pct. er på arbejdsløshedsog sygedagpenge. Over det sidste årti er eleverne blevet ældre, og flere har meget lange ledighedsperioder bag sig. I dag er 44 pct. af eleverne 50 år eller ældre mod 14 pct. i år Den største gruppe er år. 62 pct. har været ledige i 10 år eller mere, eller de har aldrig været på arbejdsmarkedet. 85 pct. har en lejlighed eller bor i et værelse, og 74 pct. er ugifte eller skilte. I alt har eleverne opholdt sig timer på skolen med deltagelse i aktiviteter. Nogle elever er kun kort tid på skolen, andre betydeligt længere, nogle deltager kun i få aktiviteter, andre i adskillige forløb. I forhold til det daglige fremmødte antal elever, deltager hver elev knap 4 timer i skolens aktiviteter i gennemsnit. Det samlede antal aktiviteter har været 508, som er skolens samlede udbud til eleverne af undervisning, værkstedsforløb, vejledning, botræning, akuthjælp og opsøgende virksomhed elever er udskrevet af skolen. Heraf er knap 8 pct. udskrevet til arbejde eller uddannelse. To gange om året spørges eleverne, hvad de synes om skolen, om skolen har været med til at forbedre deres tilværelse og om de synes, de lærer noget. 85 pct. af eleverne er meget tilfredse eller overvejende tilfredse med skolen. 84 pct. oplever, at deres tilværelse er klart forbedret eller noget forbedret i forhold Elevtal på årsbasis Elevernes forsørgelsesgrundlag % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 26% 9% 4% 5% 3% 3% Kofoeds Avis marts 2013

11 til før, de begyndte på skolen. 84 pct. oplever, at deres evner, viden og kvalifikationer forbedres klart eller i nogen grad gennem opholdet på skolen. Skolen har indgået en resultatkontrakt for 2012 med socialministeriet. Af seks fastsatte mål er fem fuldt opfyldte, og én er delvis opfyldt. Et af målene var, at 65 pct. af de unge hjemløse fra ungdomsboligerne skulle udskrives til eget botilbud. Resultatet blev, at 68 pct. flyttede i egen bolig. Et andet mål var, at 90 pct. af eleverne har en ventetid på rådgivning på mindre end fem dage. Resultatet blev, at 92 pct. af eleverne ventede mindre end fem dage. Derimod indfriede skolen kun delvis målet om, at 9 pct. af eleverne i erhvervstræning for særligt udsatte grupper kom i beskæftigelse eller uddannelse. Resultatet blev 5 pct. Tandklinikken på skolen er blevet flittigt benyttet. Klinikken er oprettet i samarbejde med foreningen Bisserne, som består af professionelle tandlæger, som arbejder frivilligt på klinikken. 876 personer blev behandlet i 2012 med bl.a. paradentosebehandlinger, plast- og amalgamfyldninger, tandudtrækninger og tandrensninger elever har benyttet skolens tøjdepot. LÆS MERE OM SKOLENS RESULTATER PÅ Her finder du skolens årsregnskab og årsrapport til Socialministeriet. Elevernes ledighedslængde ,9 62,2 3 år eller mere 7 år eller mere 10 år eller mere Kofoeds Avis marts

12 Magasinpost UMM ID nr.: Danmarks socialt udsatte har brug for DIN hjælp Hver dag kommer ca. 600 elever på Kofoeds Skole landet over. Med private donationer kan vi imødekomme deres vidt forskellige behov ved fx at starte projekter, holde arrangementer og give akut og langsigtet hjælp. Alle bidrag og donationer gør en forskel for vores elever. STØT KOFOEDS SKOLE Du kan støtte Kofoeds Skole på flere måder. Du kan blive fast bidragsyder og støtte med et fast beløb månedligt, kvartalsvis eller årligt. Hver en støttekrone kan fra 2012 trækkes fra i Skat. Bare husk at oplyse dit CPR-nr., så sørger vi for indberetning. Du kan også blive medlem af Kofoeds Venner og støtte med et årligt kontingent. Som fast bidrags yder eller medlem opnår du en række fordele, bl.a. gratis adgang til Åbent Hus arrangementer. Du kan også give et enkelt bidrag med girokortet nedenfor. Tilmeld dit faste bidrag eller medlemskab til Betalingsservice via hjemmesiden eller mail, så letter du vores administrative arbejde, og flere penge går til arbejdet for socialt udsatte i Danmark. GIV LIVSFLAMMEN VIDERE Du kan oprette et testamente til fordel for Kofoeds Skoles arbejde. Kofoeds Skole er fritaget for at betale arveafgift, og vi stiller gratis advokatbistand til din rådighed. Information om Arv & testamente: Malene Alexandersson på eller tlf KONTAKT På kan du læse om vores arbejde, og hvordan du kan støtte. Yderligere information: eller tlf REDAKTION: Thomas Pedersen (ansvarshavende), Mathilde Hulgård, Robert Olsen, Maria Melanie Larsen, Ole Meldgaard og Steffen Dalsgaard. LAYOUT: Rikke Saabye, FORSIDEFOTO: Thomas Pedersen TRYK: Kailow Graphics. Oplag: Eftertryk tilladt med kildeangivelse ISSN: Red. sluttet d. 4. marts 2013 Kofoeds Skole er en selvejende institution, der yder hjælp til selvhjælp til mennesker i sociale vanskeligheder. Skolen arbejder på et kristent og folkeligt grundlag. KONTAKT Nyrnberggade 1, 2300 København S Tlf.: Fax: Postgiro: Næste blad udkommer 1. juni 2013 SKRIV TIL REDAKTIONEN: FÅ KOFOEDS AVIS TILSENDT: Kontakt Kofoeds Skole på eller Afsender: Kofoeds Skole Nyrnberggade København S. GIV ET BIDRAG til Kofoeds Skoles arbejde med socialt udsatte kr. Ved betaling via netbank benyt reg.nr konto nr Husk at oplys medlemsnr. eller navn

Glædelig jul og godt nytår! Tema: Hvad går pengene til. Ludvig og dollarsene side 5. Blandt grønlænderne på Vesterbro side 10

Glædelig jul og godt nytår! Tema: Hvad går pengene til. Ludvig og dollarsene side 5. Blandt grønlænderne på Vesterbro side 10 Nyheder fra Kofoeds Skole December 2006 nr. 4 Glædelig jul og godt nytår! Tema: Hvad går pengene til Ludvig og dollarsene side 5 Blandt grønlænderne på Vesterbro side 10 Ud i hjørnerne LEDER Dette nummer

Læs mere

Juni 2009. Kursen på Kofoed-dollars er stadig høj side 3. Det handler om at bygge mennesker op side 6 og 7

Juni 2009. Kursen på Kofoed-dollars er stadig høj side 3. Det handler om at bygge mennesker op side 6 og 7 Juni 2009 Kursen på Kofoed-dollars er stadig høj side 3 Det handler om at bygge mennesker op side 6 og 7 fot o: e Jens Aage Bjørkøe Forstander ol blande den rent beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrettede

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med h u sfo r bi nr. 5 maj 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Flere unge e Indsatte gidsler i lærerkonflikt På guidede ture med e KOPI Køb kun avisen af sælgere

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere