Flest eksportarbejdspladser i service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flest eksportarbejdspladser i service"

Transkript

1 # juni 2014 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV EN SUND SJÆL I EN SUND VIRKSOMHED side KLIP FRA KLIPPEØEN SLANGER OG SOCIALØKONOMI INTERNETTET ER DIN BEDSTE VEN > 03 > > > I dag er mere end 70 procent af alle privatansatte i Danmark beskæftiget i servicevirksomheder, og antallet af arbejdspladser i serviceeksport overstiger langt såvel industrien som landbruget, dokumenterer Dansk Erhvervs nye analyse af udviklingen i eksportarbejdspladser. TCO - NÅR DU SKAL HAVE DET HELE MED Flest eksportarbejdspladser i service Af Mira Lie Nielsen og Kristian Kongensgaard Service udgør en betydelig og stadig større del af dansk eksport. De seneste knap 20 års udvikling i antallet af danske arbejdspladser, som skabes på baggrund af eksport, viser med al tydelighed, at Danmark også i eksport-øjemed i højere og højere grad lever af service. Alle sektorer er påvirket af krisen i 2009, men over hele perioden er tendensen tydelig. Service fylder mere og mere, mens arbejdspladserne stagnerer eller forsvinder i andre sektorer. Der er ikke tale om en skønhedskonkurrence imellem samfundets sektorer, da de har stor gavn af hinanden. Det, der skal fokus på, er, at eksport af services via direkte og indirekte kanaler har stor betydning for jobskabelsen herhjemme. Det er et økonomisk selvmål at mindske serviceerhvervenes konkurrenceevne ved eksempelvis at pålægge serviceerhvervene særskilt høje energiafgifter, siger analysechef Geert Laier Christensen, Dansk Erhverv. Foto: Kim Wendt. Der er ikke tale om en skønhedskonkurrence imellem samfundets sektorer, da de har stor gavn af hinanden. Det, der skal fokus på, er, at eksport af services via direkte og indirekte kanaler har stor betydning for jobskabelsen herhjemme. Service er hovedparten af danske arbejdspladser Private serviceerhverv har i de seneste år vokset sig til at udgøre en større og større andel af dansk erhvervsliv og dansk økonomi. I dag er mere end 70 procent af alle privatansatte beskæftiget i servicesektoren, og antallet af eksportarbejdspladser i privat service overstiger langt såvel industrien som landbruget. Privat service består af en bred vifte af erhverv. Det er videnservice som for eksempel konsulentydelser, arkitektvirksomhed, IT-ydelser, design, markedsføring og revision. Det er oplevelsesøkonomi og turisme samt handel, transport og logistik. Det er støttefunktioner som rekruttering og rengøring. Siden 1960 erne er serviceerhvervene blevet mere og mere toneangivende, når det gælder beskæftigelsen i den private sektor. Beskæftigelsen i serviceerhvervene er således steget over 45 procent siden I samme periode er beskæftigelsen i industri og landbrug faldet henholdsvis godt 50 og 77 procent. På samme måde, som Danmark fra slutningen af 1800-tallet gik fra at være et landbrugssamfund til at være et industrisamfund, så viser de seneste årtiers udvikling den fortsatte og lange overgang fra et samfund baseret på industriarbejdspladser til et samfund, hvor hovedparten af erhvervslivet udgøres af servicevirksomheder. I 2013 udgjorde serviceeksporten 394 milliarder kr. og vareeksporten 620 milliarder kr. Dermed er eksporten af varer målt på værdi fortsat betydeligt større end eksporten af services. Serviceeksporten vokser dog hurtigere end vareeksporten, og når det gælder eksportbårne arbejdspladser herhjemme, så betyder serviceeksporten en hel del. At service betyder mere og mere for antallet af arbejdspladser i Danmark er også tydeligt, når man ser på udviklingen i sektorernes andel af eksportarbejdspladser. I dag udgør de private eksportrelaterede arbejdspladser mere end halvdelen af samtlige eksportarbejdspladser. Læs mere om eksportarbejdspladser på side 4-5.

2 DANSK ERHVERV leder juni 2014 S 2 Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Godt men småt Aftalen mellem regeringen og Venstre om vækstplanen bygger på sund fornuft. Dansk Erhverv havde dog gerne set flere initiativer til at forbedre de generelle vækstvilkår for hele erhvervslivet. Regeringens oprindelige udspil var for uambitiøst, men det er blevet en smule bedre. Retningen er i det store og hele den rigtige, og det skal regeringen og Venstre have ros for - men vi er stadig langt fra at være i mål, hvis vi skal løse de langsigtede problemer. Selvom der er forsigtige tegn på, at det går fremad i dansk økonomi, ændrer det ikke på det faktum, at Danmark fortsat ligger i den tunge ende i OECD, når det gælder økonomisk vækst og produktivitetsudvikling. Selv med bedre konjunkturer vil der efter 2020 opstå balanceproblemer. Med aftalen lægges der op til at lempe PSO-afgiften, hvilket primært gavner de mest energiintensive virksomheder. Det er positivt, at regeringen og Venstre mindsker omkostningerne for virksomhederne. Man øremærker dog 1 milliard kr. til lettelser for el-intensive virksomheder. Det er desværre endnu et eksempel på den forskelsbehandling, der findes på energiafgiftsområdet. Man kunne med fordel have brugt midlerne på at øge sektorneutraliteten, eksempelvis ved at behandle rumvarme som procesenergi rent afgiftsmæssigt. På trods af gentagne råd fra den økonomiske fagkundskab har man endnu engang ikke gjort noget ved skævvridningen i energiafgifterne på tværs af erhvervslivets sektorer. Man lader fortsat servicevirksomhederne, der udgør over 70 procent af den private beskæftigelse, betale højere energiafgifter end andre sektorer. Det er et positivt element i aftalen, at vækstplanen gør op med den forskelsbehandling, der har hersket på hotelområdet. Fremover gives der mulighed for fuld afløftning af moms på virksomhedernes køb af overnatningsydelser. Det er også positivt, at forsyningssikkerhedsafgiften fjernes. Men det er uhensigtsmæssigt, at den finansieres ved øget bundskat. Hvis man for alvor skal forbedre den danske konkurrenceevne og sikre vækst og arbejdspladser, er det nødvendigt at mindske skatter og afgifter i betydeligt omfang. Som en analyse for nylig viste, har vi i Danmark verdens højeste skattetryk. Det er et problem, vi før eller siden skal have håndteret, hvis vi for alvor ønsker os øget vækst. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion johannes bøggild (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, tine larsen, emilie husted, anne birkelund, Tanja Thorsteinsson design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: Udgives 15 gange i 2014 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Torsdag den 4. september 2014 kl Dansk Erhverv på Børsen, 1217 København K KOM TIL RÅDGIVERDAGEN 2014, OG MØD KOLLEGER, NETVÆRK OG POLITIKERE. VÆR MED, NÅR VI DISKU- TERER, HVORDAN VIDEN-DANMARK FORBLIVER KONKURRENCEDYGTIG! Under overskriften Knowledge Matters inviterer vi toneangivende rådgivere, videntunge virksomheder og deres kunder til et spændende program med ny viden, inspiration, netværk og politik. Danmarks velstand og konkurrenceevne er under pres, fordi verden omkring os længe har været billigere, men nu i hastigt tempo også bliver hurtigere og klogere. Vi er nødt til at svare igen. Ellers skal danske virksomheder indstille sig på, at vi langsomt og sikkert bliver hægtet af den internationale udvikling. Vi har længe vidst, at vi skal leve af viden men hvordan ser den opskrift reelt ud i 2014? Tilmeld dig Rådgiverdagen, og deltag i debatten, når vi stiller skarpt på vækstdrivere som kompetencer, investeringer, innovation, teknologi og offentligt samspil. Pris/information: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt: find: Rådgiverdagen 2014 Save the date

3 Klip fra klippeøen Livet i Dansk Erhvervs telt på Folkemødet på Bornholm begyndte i år med en debat om Det kontantløse samfund - innovation eller social slagside? og sluttede med Alle taber på identitetstyveri. Her på siden er der klip fra, hvad der foregik i mellemtiden. Af Kristian Kongensgaard folkemødet Dansk Erhvervs administrerende direktør, Jens Klarskov, havde inviteret finansminister Bjarne Corydon inden for i sit telt for at give et bud på fremtidens konkurrencestat. Foto: Kim Thurmann. Folket var mødt talstærkt op ved Dansk Erhvervs telt ved ydermolen i Allinge under Folkemødet på Bornholm. Jeg vil gerne starte med at aflive en myte: Det danske skattetryk er ikke sænket. Det kan godt være, at vi har fået lettet visse afgifter og skatter, men det er alt sammen finansieret af, hvad jeg kalder skatteskubberi ; altså at skatterne er blevet flyttet fra ét område til et andet. Christian T. Ingemann, direktør, Dansk Erhverv Med spørgsmålet Betaler vi for meget i skat, hr. minister? tørnede skatteordfører Brian Mikkelsen - Det Konservative Folkeparti, direktør Christian T. Ingemann - Dansk Erhverv, og skatteminister Morten Østergaard, sammen i en debat, styret af, yderst til højre, Mads Brandstrup, politisk redaktør, Dagbladet Børsen. Dansk Erhverv og Selveje Danmark fik politikerne Karen Ellemann - Venstre, Finn Sørensen - Enhedslisten, og Benedikte Kiær - Det Konservative Folkeparti, til at røre rundt i Velfærdsgryden - det frie valg om, hvorvidt der skal flere til at løfte velfærden. Interessen for Dansk Erhvervs arrangementer under Folkemødet var stor. Når man nu er på Bornholm, går det ikke ud over humøret at skulle stå som sild i en tønde.

4 DANSK ERHVERV vækst juni 2014 S 4 Dansk DNA skaber eksportarbejdspladser Ærlighed, tillid, transparens, kreativitet og ordholdenhed er egenskaber, som udlandet forbinder med Danmark og danskerne. Det har skabt grobund for et voksende internationalt marked for en dansk softwarevirksomhed. vækst Af Dorthe Pihl We get things done - sådan forklarer CEO i softwarevirksomheden WorkBook, Niels Heimburger, virksomhedens succes på det internationale marked. Hver dag tikker der nye forespørgsler ind til københavnervirksomheden fra forskellige steder som Singapore, Sydney, Dubai og New York. Det er vores helt klare opfattelse, at danske fyrtårne som Maersk, LEGO og B&O har været medvirkende til at skabe en tillid til Danmark og de ting, vi leverer. At vi gør det professionelt, ærligt og redeligt - og til tiden, forklarer Niels Heimburger. Vi udfordrer kunderne Ud over en høj grad af transparens og ordentlighed er vi danskere ofte så tilpas antiautoritære, at vi tør udfordre kunderne og sætte spørgsmålstegn ved det, de beder om. I Danmark er vi gode til at lytte til kunderne og stille spørgsmålstegn ved det, som kunderne beder os om - vi udfordrer vores kunder, så de kan få et produkt, der er bedre end det, de selv har forestillet sig. Vi giver simpelthen kunderne mere, end de forventer, fortæller Niels Heimburger om en af årsagerne til, at virk- somheden, der har eksisteret siden 2000, bliver ved med at vokse. Vi har valgt at have vores hovedkontor, udvikling og al support i Danmark. Tidligere havde vi også en udviklingsafdeling i Asien, men vi måtte afvikle den. Vi fik ikke den samme kreativitet og innovation i processerne, som vi oplever herhjemme, selvom det også var dygtige folk derude. Tidligere havde vi også en udviklingsafdeling i Asien, men vi måtte afvikle den. Vi fik ikke den samme kreativitet og innovation i processerne, som vi oplever herhjemme, selvom det også var dygtige folk derude. Niels Heimburger, CEO, WorkBook WorkBooks kunder tæller typisk projektdrevne virksomheder som reklamebureauer, konsulenthuse og arkitekter, som har behov for et integreret system til at styre deres forretning, fortrinsvis gennem effektiv salgs-, projekt-, og ressourcestyring samt økonomistyring. Virksomhedens software bliver også brugt i store danske eksportvirksomheder som Grundfos og Velux. CEO Niels Heimburger, WorkBook: Det er vores helt klare opfattelse, at danske fyrtårne som Maersk, LEGO og B&O har været medvirkende til at skabe en tillid til Danmark og de ting, vi leverer. Optimismen lurer WorkBook leverer i dag sit program til cirka 70 procent af de danske reklamebureauer. Derfor ligger vækstpotentialet i høj grad på de internationale markeder. Virksomhedens hjemmeside er da også skrevet på engelsk, og dens markedsføring er først og fremmest digital. De fleste af vores nye kunder kommer fra udlandet - og hver gang, vi får 60 nye kunder, skaber vi en arbejdsplads i Danmark. De udenlandske virksomheder finder os online - eller hvis en medarbejder skifter virksomhed. Så savner de at bruge WorkBook, og så får vi nye kunder den vej. Vi har vækstet cirka 30 procent det sidste år, og alt tyder på, at det kommer til at gå endnu bedre. Det er ret tydeligt, at efterspørgslen på nye IT-investeringer er stigende. Vi ser det som et udtryk for, at der igen er kommet gang i hjulene, så det er vi meget glade for, slutter Niels Heimburger. WorkBook WorkBook er en dansk softwarevirksomhed, der siden 2000 har leveret forretningssoftware til primært reklamebureauer, arkitekter og andre videnbaserede virksomheder. Siden 2000 er virksomheden vokset fra 2-25 ansatte. FØLG OS Dansk Erhverv vil have fokus på, at eksport af services via direkte og indirekte kanaler, som for eksempel WorkBook, er en meget stor jobskaber herhjemme, og at servicevirksomheder eksporterer og i høj grad er udsat for konkurrence. Illustration: Colourbox.

5 DANSK ERHVERV vækst juni 2014 S 5 Serviceerhvervene øger deres betydning Et halvt århundrede med faldende industribeskæftigelse viser med al tydelighed, at tiden, hvor industrien drev beskæftigelsen, er ovre. vækst Af Mira Lie Nielsen og Kristian Kongensgaard Der er markant flere eksportarbejdspladser i servicevirksomhederne end i andre sektorer, når man sammentæller de direkte og de indirekte eksportarbejdspladser, viser Dansk Erhvervs nye analyse af udviklingen. Direkte eksportarbejdspladser er arbejdspladser skabt på basis af en virksomheds, en branches eller en sektors egen eksport. En indirekte eksportarbejdsplads refererer til en arbejdsplads, som er opstået på basis af leverancer til andre erhverv, som eksporterer. Det er nødvendigt at skabe et mere nuanceret billede af eksporten, da et for snævert fokus på vareeksport forvrider de politiske beslutninger. Geert Laier Christensen, analysechef, Dansk Erhverv Hvis man alene ser på de direkte eksportarbejdspladser, altså arbejdspladser, der kan henføres til sektorens egen eksport, var arbejdspladserne i servicesektoren på højde med industriens frem til Udviklingstendensen tyder på, at antallet i dag overgår andre sektorer. Serviceerhvervene har direkte eksportarbejdspladser, mens der i industrien er lidt flere. Udvikling i sektorernes andele af det totale antal eksportarbejdspladser i % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug mv Industri Privat service Mod slutningen af årtusindskiftet byttede privat service og industrien plads i statistikken over eksportarbejdspladser. Siden er de kommet længere og længere væk fra hinanden. Data for eksportarbejdspladser på brancheniveau går kun til Derfor er tallene for fremskrevet på basis af udviklingen i sektorernes samlede beskæftigelse. (Kilde: Danmarks Statistik, særudtræk på basis af national regnskabets input-output tabeller samt Dansk Erhvervs egne beregninger). Sektorens indirekte eksportarbejdspladser udgør med procent af det samlede antal eksportarbejdspladser i serviceerhvervene på De mange indirekte eksportarbejdspladser i serviceerhvervene er et udtryk for stor samhandel mellem danske virksomheder, og at en del af servicesektoren primært retter sig mod det danske marked. Et halvt århundrede med faldende industribeskæftigelse viser med al tydelighed, at tiden, hvor industrien drev beskæftigelsen, er ovre. Industri og landbrug er fortsat vigtige sektorer, men ikke dér, hvor de danske arbejdspladser er. Der er jo ikke tale om et kapløb, da samfundets sektorer har stor gavn af hinanden. Det, der skal fokus på, er, at eksport af services via direkte og indirekte kanaler er en meget stor jobskaber herhjemme, og at servicevirksomheder eksporterer og i høj grad er udsat for konkurrence, understreger analysechef Geert Laier Christensen, Dansk Erhverv. 54,4% 33,3% 8,2% * 2011* 2012* 2013* Servicevirksomhederne har løsningerne Termer som produktionsdanmark, industriarbejdspladser og eksport forstået som eksport af fysiske varer fylder uforholdsmæssigt meget i mediebilledet, selv om den danske produktion i højere og højere grad består af services. Det har blandt andet den uheldige konsekvens, at eksport nærmest udelukkende forbindes med eksport af varer, der skabes på fabrikker og sendes ud i verden. Virkeligheden er, at ikke blot er mere end 70 procent af de privatansatte beskæftiget i serviceerhverv, men eksporten af serviceydelser udgør en særdeles vigtig rolle i skabelsen og fastholdelsen af danske arbejdspladser. Det er nødvendigt at skabe et mere nuanceret billede af eksporten, da et for snævert fokus på vareeksport forvrider de politiske beslutninger. I høj grad er det andet og mere end blot bacon og forarbejdet metal, vi sælger til verden omkring os. Værdien af det, vi eksporterer, opstår primært ved hjælp af en kombination af arbejdsindsats og kapital. Nogle gange transporteres værdien, der er skabt i servicebrancherne og andre erhverv, via en fysisk vare. Men andre gange leveres værdien mere direkte via eksport af services. Eksportmetoden er ikke afgørende - det afgørende er den samlede værdi af det eksporterede og hvor mange arbejdspladser, der skabes, og også i den sammenhæng øges serviceerhvervenes betydning, konkluderer Geert Laier Christensen. Geert Laier Christensen, analysechef, Dansk Erhverv. Den private beskæftigelse i dag og ændringer over tid Fordeling af den private beskæftigelse anno 2013 Udvikling i privat beskæftigelse Sektor Antal Andel Ændring i antal Ændring I pct. Privat service ,2 pct ,1 pct. Industri ,4 pct ,2 pct. Landbrug mv ,5 pct ,9 pct. Ikke blot er mere end 70 procent af de privatansatte beskæftiget i serviceerhverv, men eksporten af serviceydelser udgør en særdeles vigtig rolle i skabelsen og fastholdelsen af danske arbejdspladser. (Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne beregninger).

6 DANSK ERHVERV SUNDHEDSBØRSEN juni 2014 S 6 En sund sjæl i en sund virksomhed Konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Virksomhed 2014 blev vundet af konference- og uddannelsescenteret Pharmakon i Hillerød, der i høj grad også satser på medarbejdernes mentale sundhed, mens Viborg Kommunes afdeling for Teknik & Miljø løb med den særlige Initiativpris. 167 private og offentlige virksomheder og arbejdspladser deltog i dysten. sundhedsbørsen Tekst: Kristian Kongensgaard. Foto: Kaj Bonne Sundhedshumoristen Anders Lund Madsen bidrog med anderledes, sjove og vigtige vinkler på fremtidens sunde arbejdsplads. Hans pointe var: Tab ansigt så meget som muligt! Så kan du slappe af, for så er der ingen, der mere vil forvente noget som helst af dig. Alle deltagerne på SundhedsBørsen fik et motionselastik og nogle praktiske øvelser med hjem. Ingen langtidssyge med stress Det blev konference- og uddannelsescenteret Pharmakon, der løb med titlen som Danmarks Sundeste Virksomhed Pharmakon har med sine målrettede og kreative initiativer vist, at sundhed er meget mere end motion og frugtordning, og at der ligger et stort potentiale i at tænke sundhed bredt. Samtidig har Pharmakon formået at få alle medarbejdergrupper med i den samlede sundhedsstrategi. Det er altafgørende, at der er en synlig dedikeret ledelse, også på mellemlederniveau, som bakker op om medarbejdernes sundhed - og det har Pharmakon. Sundhedsarbejdet inkluderer også medarbejdernes mentale sundhed. Ledelsen står i spidsen for at forebygge stress blandt medarbejderne, og det er et strategisk mål, at ingen medarbejdere må blive langtidssygemeldte på grund af stress, lød det blandt andet i dommerkomitéens motivering. Pharmakon, der har specialiseret sig i at uddanne, udvikle og rådgive om farmaceutisk praksis på apoteker og i lægemiddelindustrien, hører hjemme i Hillerød. Som byens tidligere borgmester var det en særlig glæde for sundhedsminister Nick Hækkerup at overrække prisen: Pharmakon har leveret et inspirerende eksempel på, hvordan man kan skabe en sund arbejdsplads ved at satse benhårdt på mental sundhed, og på at alle medarbejdergrupper trives i hverdagen, sagde han blandt andet. Administrerende direktør Janne Albertsen modtog på Pharmakons vegne prisen som Danmarks Sundeste Virksomhed 2014 af sundhedsminister Nick Hækkerup. Om det sundhedsmæssige fokus i virksomhederne påpegede sundhedsministeren følgende: Det må ikke være påklistret, og det skal bygge på en reel dialog mellem medarbejdere og ledelse. For det, der virker på den ene virksomhed, kan faldt helt igennem på en anden.

7 DANSK ERHVERV SUNDHEDSBØRSEN juni 2014 S 7 Anderledes, kreative og skæve idéer På basis af de mange konkrete idéer, der kom frem under konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Virksomhed 2014, har arrangørerne samlet et inspirationskatalog, som blandt andet indeholder følgende tips. Danmarks sundeste idéer INSPIRATIONSKATALOG Tilbud til gravide Krifa tilbyder gravide medarbejdere på hovedkontoret en times afspænding og samtale ved psykomotorisk terapeut to gange om måneden. De foreløbige målinger viser, at det graviditetsbetingede fravær er faldet fra 48 til 18 procent sammenlignet med sygefraværet hos de gravide på lokaliteter i Krifa uden for hovedkontoret. Toiletøvelser Assens Kommunes administrative medarbejdere på rådhuset bliver på indersiden af alle toiletdøre mødt med et billede og en beskrivelse af en øvelse, der er målrettet de belastninger af bevægeapparatet, som det administrative arbejde kan medføre. Øvelserne skiftes jævnligt ud, og på alle plakater står der: Vælg et andet toilet næste gang du trænger - der finder du en ny øvelse. Relancering af 6 om dagen Datacon A/S har relanceret kampagnen 6 om dagen ved at indføre 2 steder i virksomheden, hvor medarbejderne finder smoothie-blender, saftpresser, smoothieglas, sugerør, skærebræt, knive, masser af lækker frugt og opskrifter til en lækker smoothie. I køleskab er der A38 og juice, og fryserne byder på isterninger og frossen frugt. Så skræl lidt frugt eller lav en smoothie fra morgenstunden af - eller måske en hel kande til jeres afdelingsmøder, lyder opfordringen til medarbejderne. Minimum 80 gange fitness Intrum Justitias medarbejdere kan gå til fitness for 100 kr. om måneden. Virksomheden betaler den resterende del af medlemskabet, betinget af at medarbejderen er i fitness 80 gange på et år. Hvis man ikke er det, skal man selv betale differencen. Øvelser og mellemmåltider Strålfors A/S har udleveret stressbolde og træningselastikker til medarbejderne, som har fået øvelser til, hvordan de skal bruges. Kl. 10 hver dag får medarbejderne sunde mellemmåltider, som deles ud på det tidspunkt, hvor blodsukkeret bliver lavt, og man burde spise et ekstra måltid. Projektleder Lars Kjær Johansen, til højre, fik æren af at tage den særlige Initiativpris med hjem til Viborg Kommune. Den blev overrakt af salgsdirektør Carsten Ljungberg Andersen, Nordea Liv & Pension. Kommunens folk tager trappen Viborg Kommune vandt Initiativprisen for Danmarks sundeste idé, der blev uddelt for første gang på SundhedsBørsen. I afdelingen for Teknik & Miljø i Viborg Kommune har de taget initiativ til at øge sundheden på arbejdspladsen med en kreativ trappedyst, der motiverer til mere bevægelse i en stillesiddende hverdag på rådhuset. Det har dommerkomitéen kvitteret for ved at give Viborg Kommune årets Initiativpris for Danmarks Sundeste Idé, hvis formål er at anerkende små, skæve tiltag, som gør en forskel. Trappedysten motiverer medarbejderne til at vælge trapperne fremfor elevatoren - og til at tage trappen i Sundhed kan ikke aflæses på en badevægt forskellige tempi med inspiration fra grønne, blå, røde og sorte skipister. Trappetræning er en effektiv træningsform til hurtigt at øge medarbejdernes kondition og kræver ikke dyrt udstyr eller abonnement. Samtidig er en fælles konkurrence kolleger imellem med til at styrke fællesskabet og giver anledning til sjove samtaler over frokosten i kantinen. Hos Teknik & Miljø har mændene og kvinderne dystet imod hinanden om at samle flest flamingostykker sammen. Medarbejderne fik fat i flamingostykkerne i kælderen, og tog trappen i enten gang eller løb - alt afhængigt af, hvilken pist de valgte. Pigerne vandt og fik 30 minutters zumba i præmie. På SundhedsBørsen var der mulighed for at udveksle idéer og få ny inspiration fra medarbejdere i 9 af de virksomheder, der deltog i konkurrencen. Her er det Assens Kommune, der præsenterer sine sundhedstiltag. Vi kan ikke leve lige sundt altid, lød det sundhedsrealistiske budskab fra ernæringsekspert Christian Bitz. Hvis noget lyder for sundt til at være sandt, så er det sandsynligvis også tilfældet. Christian Bitz, ernæringsekspert, forfatter, forskningschef og tv-vært, mente på SundhedsBørsen, at vi godt kan være sunde uden at spise klid - og at vi ikke kan leve lige sundt altid: Mad skal ikke være kompliceret, og vi skal ikke leve efter de samme kostråd. Vi skal altid være på vej med sund kost, men vi skal ikke altid nå i mål. Sundhed kan og skal ikke aflæses på en badevægt. Peter Thybo, fysioterapeut, master i læreprocesser og specialist i sundhedsfremme og forebyggelse, har boret i, hvad de robuste - dem der næsten aldrig er syge - kan, og hvor de har det fra: De har en stærk følelse af sammenhæng i deres liv, og de ved, hvad de skal gøre. Hvis jeg var virksomhedsleder, ville jeg udvide kompetencebegrebet hos medarbejderne til at omfatte evnen til at klare livet - og ikke kun arbejdslivet.

8 DANSK ERHVERV virksomhedsportræt juni 2014 S 8 Slanger og socialøkonomi Glad Fonden, der begyndte som verdens første TV-station for og med udviklingshæmmede, og som siden har udvidet sin omfattende socialøkonomiske virksomhed med aktiviteter inden for køkken- og cafédrift, uddannelse, andre medier, design og teater, har nu også føjet en zoologisk have til rækken. virksomhedsportræt Af Kristian Kongensgaard Kvælerslangen har rullet sig godt sammen i hjørnet af sit terrarium, krokodillen gemmer sig under træbroen over den lille indendørs sø, gæssene skræpper højlydt, da vi passerer, tapiren med den let skinnende mørke hud roder upåvirket i sit indelukke, mens vaskebjørnen nysgerrigt stikker sit charmerende hoved frem for at se, hvad vi er ude på. Vi er i det, der indtil for nylig hed Lintrup Safari Zoo Park, få kilometer fra Kongeåen - Sønderjyllands eneste zoologiske have - og som nu er omdøbt til Glad Zoo. Den erhvervsdrivende Glad Fonden har nemlig købt haven og føjet den til sit konglomerat af virksomheder, hvis overordnede formål er at give udviklingshæmmede og personer med funktionsnedsættelse uddannelse og arbejde ud fra deres egne forudsætninger. Desuden er alle virksomheder baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap. Glad Zoo skal vokse som uddannelsessted Lintrup Safari Zoo blev etableret i 1995 og overtaget af parret Kristian Jessen Hansen og Nana Hoch i Han har en baggrund som landmandssøn, værktøjsmager og værkfører, hun er uddannet dyrepasser. I 2011 indledte Glad Fonden et samarbejde med den zoologiske have: En af vores fire lokaliteter ligger i det nærliggende Esbjerg, og vi var på udkig efter et sted med dyr, hvor nogle af Administrerende direktør Mikkel Holmbäck, Glad Fonden. vores elever under den såkaldt Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse - STU kunne komme i praktik, fortæller administrerende direktør Mikkel Holmbäck, Glad Fonden. I år kunne haven så åbne med fonden som ny ejer, mens de hidtidige ejere fortsætter som henholdsvis direktør og chefdyrepasser. De cirka 300 dyr fordelt på 85 forskellige arter har kvadratmeter at boltre sig på. Staben i Glad Zoo tæller pt. i alt 15 personer, og heraf er de 7 dyrepassere. Eleverne under STU er visiteret fra 6 af de omkringliggende kommuner. Fondens ledelse erkender, at de ikke har spor forstand på at drive en zoologisk have. Men de lytter, og de vil gerne lære - og de vil gerne vækste. Kristian Jessen Hansen, direktør, Glad Zoo Det er planen, at Glad Zoo skal vokse som uddannelsessted og dermed også for flere lærere og andre ordinært ansatte samt ansatte på særlige vilkår. Der skal udvides med både en gartnerlinje, håndværkerlinje og en hestepasserlinje. 6 på hvert hold når de er indfaset. Desuden kommer der formentlig også en landbrugslinje, idet Glad Fonden forhandler om at købe 10 hektar af nabojorden. Det skal være til selvforsyning med økologisk dyrkede grøntsager, frugt og bær, både til foder til dyrene og til at sælge i havens butik og café. Den dobbelte bundlinje Mikkel Holmbäck understreger, at Glad Fonden driver og skal drive en reel forretning. Fonden er ikke som sådan på finansloven eller får tilskud. Fondens forskellige virksomheder påtager sig som nævnt at uddanne og beskæftige personer med særligt vanskelige forudsætninger: Det kan alle virksomheder i prin- I Glad Zoo bliver der lagt stor vægt på at formidle viden om dyrene, og at dyrepasserelever og øvrige medarbejdere er i tæt kontakt med publikum. cippet gøre. Vi har det imidlertid som den ene af en dobbelt bundlinje at opbygge kompetencer hos denne målgruppe og gøre dem parate til arbejdsmarkedet og i et vist omfang også beskæftige dem efterfølgende. Den anden bundlinje er, at Glad Fondens virksomheder skal kunne gøre det på kommercielle vilkår. Derfor må vores uddannelser heller ikke være for snævre, og vi skal eksempelvis heller ikke uddanne flere dyrepassere, end der er brug for. Glad Fonden tæller i dag cirka 320 personer, heraf er der cirka 80 under uddannelse, cirka 110 er helt ordinært ansatte, mens resten er ansat på særlige vilkår, for eksempel med løntilskud og i flexjob. Fondens årlige omsætning er på cirka 60 millioner kr., og fonden har aldrig lånt en krone: Det er meget svært at skaffe risikovillig kapital til socialøkonomisk virksomhed, og det er ikke af ond vilje, for vi møder meget opbakning og mange åbne døre. Men risikoen for, at man som investor en dag kan blive nødt til at trække stikket og stå med ansvaret for en fiasko i en sympatisk virksomhed, vejer tungt, siger Mikkel Holmbäck. For at minimere egen risiko er en del af Glad Fondens virksomheder splittet op i selvstændige selskaber. Vi kan knytte vores øvrige forretningsområder til Glad Zoo og give den en helt ny identitet, og hvor vi kan lægge vores mediedel ovenpå med blandt andet lokal-tv og sociale medier. Mikkel Holmbäck, administrerende direktør, Glad Fonden Masser af synergi Med Glad Fondens overtagelse af Lintrup Safari Zoo er der ikke kun tale om et ejerskifte. Fonden tilfører stedet en stribe nye kompetencer og ressourcer i form af blandt andet øget opmærksomhed via TV Glad, design og marketing, catering og andre synergier: Vi kan knytte vores øvrige forret- Foto: Glad Zoo.

#13. Sjusket sagsbehandling i Arbejdstilsynet rokker ved tilliden. IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13. 29.-31. oktober 2014

#13. Sjusket sagsbehandling i Arbejdstilsynet rokker ved tilliden. IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13. 29.-31. oktober 2014 #13 29.-31. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL CSR SKAL UD I ALLE HJØRNER DETAILHANDLENS

Læs mere

Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering.

Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering. #7 15.-17. maj 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Det bedste puf side 4 Ny spilleplade for OPS > 02 Ftalater - forbudt eller ikke forbudt Forår for transport

Læs mere

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE #1 15.-17. januar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE GREVINDEN ØSER

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint #16 11.-13. december 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØD SEISMONAUTERNE! side 08-09 MØDER MED MULIGHEDER > 04-05 DU HAR ANSVARET FOR VÆRDIKÆDEN UNGE MÅ

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Digital konkurrence halter bagud

Digital konkurrence halter bagud #2 5.-7. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV EKSPORTØRERNES SLARAFFENLAND side 10-11 SÅDAN SKABER DU KUNDEOPLEVELSER HR - DEN VIGTIGSTE RESSOURCE ADVISORY

Læs mere

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen #8 24.-26. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NETHANDEL GÅR IKKE OVER IGEN side 08-09 LEKTIER I STEDET FOR LAURBÆR NASDAQ? JA, TAK! ENERGIAFGIFTER DISKRIMINERER

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter #3 25.-27. februar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANMARK HAR STYR PÅ BÆREPOSERNE side 10-11 SÅDAN FOREBYGGES SYGEFRAVÆR CROWD VIL RYSTE SAMFUNDET 27

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst #1 14.-16. januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side 08-09 DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN -

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

De kloge brancher får mere fra hånden

De kloge brancher får mere fra hånden #3 26.-28. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DE SUNDESTE SPJÆTTER IGEN side 16 NY OVERENSKOMST PÅ BUTIKSHYLDEN BREDBÅND MED KONKURRENCE MUSIKKENS

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

CSR-partnerskaber vinder frem

CSR-partnerskaber vinder frem #7 3.-5. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS DIGITALE ÅRSDAG side 08-09 TEMA OM TEAMS OG VIRKSOMHEDSKULTUR VERDENSMESTRE I PRIVAT BRUG

Læs mere

Udkantsdanmark flytter rundt

Udkantsdanmark flytter rundt #10 7.-9. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV konferenen ivæ-ce 2013 rksætters vej til kapital Arrangeret af: Hvorfor lykkedes det for nogle iværksættere

Læs mere

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 Årsdag 2009 15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 ÅRSDAG I GLOBALANCE S TEGN INNOVATIONENS HEMMELIGHEDER VIRKSOMHEDERNE ER KLIMA-KLAR

Læs mere

19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009

19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009 19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009 IT HANDLER IKKE OM COLA OG KODER SLUT MED KVINDEFNIDDER BETALER DU FOR MEGET FOR DIT

Læs mere

22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009

22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009 22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009 DEN DANSK- AMERIKANSKE FORBINDELSE 1 MILLION JOB TIL DEM DER TÆNKER ANDERLEDES EN AFTALE ER

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme #1 16.-18. januar 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Modescenen indtager Børsen side 16 Mød dine kunder på Facebook > 04 Bestyrelsesvalg i fuld gang Ny bog

Læs mere

eller hæmme produktiv

eller hæmme produktiv #6 24.-26. april 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Nøglen til ejerskifte med succes side 10 Created in DK Årsdagen forude > 03 Ferieåret slutter og hvad

Læs mere

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV 14.-16. marts 2012 #4 UD AF LÆRER- VÆRELSET OG IND PÅ VIRKSOMHEDERNE FIND BALANCEN MELLEM ENERGI- EFFEKTIVITET, MILJØ OG KONKURRENCEEVNE

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 ENGROSVIRKSOMHED ROKKER SKATTE- MINISTEREN FORANDRING I DAG - VÆKST I MORGEN SÅDAN VÆKSTER DEN DANSKE

Læs mere

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 FÅ SUCCES MED VIRKSOMHEDENS TALENTER HR-DIREKTØRERNES DAG PROJEKTSTYRING BREDER SIG TIL FLERE

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret ressource Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret Flyv med! Rådgivning skaber værdi som aldrig før. Her i magasinet kan du se, hvordan dygtige designere, arkitekter og

Læs mere