akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed"

Transkript

1 halvår Nysgerrighed Samtale Kommunikation Involvering Innovation Læring Udvikling Kreativitet Fokusering Fællesskab Foretagsomhed Viden Civilsamfund Passion Engagement Risikovillighed Kompetent Læringsrum Rollemodeller Udfordring Drømme Muligheder Refleksion Handlekraft Stræbe Mangfoldighed Daginstitutioner Ambitiøs Trivsel Vitalitet Involverende Dristighed Kompetencer Nyt Udforskende Nye Undersøgende Træning Samtalepartnere Børn Praksis Unge Frivillighed Forældre akademi Mod Ledernetværk Sparring

2 fobu akademi Efterår og vinter 2015 I fobu akademi fokuserer vi på kerneopgaven i den selvejende og private institution. Med afsæt i den nyeste forskning målretter vi os bestyrelser, institutionsledere og medarbejdere. I akademiet bliver du udfordret i forskellige læringsfællesskaber og får sat rammer for en refleksiv praksis, hvor du udvikler, skaber læring og trivsel. Gennem oplæg, workshops, konferencer, seminarer over 1 2 dage samt studieture, kommer du fagligt og sparringsmæssigt i dybden på aktuelle temaer. fobu-akademiet giver dig også mulighed for at fastholde og udbygge dit netværk. Endelig er der mulighed for, via tilkøb, at aftale opfølgning som individuelt forløb med fobu s konsulenter f.eks. ude i institutionen. fobu akademiets temaer og indhold er udviklet med udgangspunkt i forslag fra ledere, bestyrelser og pædagoger. Den lydhørhed vægter vi højt, da vi som paraplyorganisation er til for vores medlemmer. Ikke alle ønsker har fået plads i dette halvår, men det kan evt. komme senere og vi vil fortsat tage udgangspunkt i jeres ønsker og behov. De fleste af akademi-aktiviteterne har base i fobus lokaler på Enghavevej 31 i København. Men er der andre steder i landet, hvor man kan samle nok til et hold, så afholder vi gerne aktiviteterne der. Alle kan deltage i fobu akademiet. Du behøver ikke være medlem eller administreret i fobu for at kunne være med. Indholdet i kurserne er for såvel selvejende som private, og nogle kurser har også relevans for kommunale institutioner. Som medlem i fobu får du rabat på kurser m.v. Har du spørgsmål eller forslag til aktiviteter i fobu-akademiet, så kontakt organisationskonsulent Kirsten Birk Olsen på eller pædagogisk konsulent Ulla Engholm på akademi

3 Aktiviteter Et æstetisk fællesskab 100 års jubilæum i fobu - jubilæumsprojekt om fællesskaber København: Uge 35 med workshop tirsdag den 25. august fredag den 28. august 2015 Svendborg: Uge 36 og 37 med workshop tirsdag den 1. september 2015 Aarhus: Uge 38 og 39 med workshop tirsdag den 15. september 2015 fobu s institutioner er inviteret med i et jubilæumsprojekt, som har til formål at give børn mulighed for, gennem æstetiske udtryksformer, at formidle oplevelsen og værdien af fællesskab. fobu har i 100 år sat rammen om en lang række fællesskaber og af samme grund er det tema for vores jubilæumsår her i Jubilæumskufferter til alle fællesskaber Alle medlemsinstitutioner har i løbet af foråret fået kufferter med vejledning til hvordan der kan arbejdes med æstetiske læreprocesser med vuggestuebørn, børnehavebørn, fritids hjemsbørn og klubbørn. I kufferterne var maletusser og regnbuepapir til brug for deltagelse i jubilæumsprojektet. I kufferterne var maletusser og regnbuepapir til brug for deltagelse i jubilæumsprojektet. I kufferterne var også jubilæumsplakater om fællesskaber, som er udarbejdet i jubilæums for projektet i akademiet i efteråret Den kulturelle arv Den kulturelle arv som fobu står på med lokale ildsjæle der startede de første fobu-institutioner for 100 år siden, vil blive en underliggende forståelsesramme i projektet. Fællesskaber omkring børn har en lang historie tilbage til lokale ildsjæle, der på frivillige basis engagerede sig i børns hverdagsliv og skabte trygge og dannende rammer. Alle der er en del af livet i daginstitutionerne, tager del i og former de fællesskaber, som børn er en del af den dag i dag. Små fællesskaber forenes i et stort fællesskab Frem til august 2015 har der været arbejdet med fællesskabsprojektet i de deltagende institutioner. Tegningerne udstilles i henholdsvis København, Svendborg og Aarhus hen over sensommeren og efteråret Projekt-tegningerne udstilles samlet i henholdsvis København, Svendborg og Aarhus hen over sensommeren og efteråret I løbet af udstillingsugerne vil der være workshop med fællesskab som tema og med æstetiske læringsprocesser som udtryksform. Tilmelding til workshop er ikke nødvendig og sker på udstillingsstedet. Udstillinger: Rådhushallen på Københavns Rådhus i uge 35 med workshop fra tirsdag den 25. august fredag den 28. august 2015 Borgerforeningen Kulturhus Svendborg i uge 36 og 37 med workshop tirsdag den 1. september 2015 Trafikhallen på Aarhus Rådhus i uge 38 og 39 med workshop tirsdag den 15. september 2015 Udstillinger og workshops er åben for alle både institutioner, forældre, medarbejdere og øvrigt publikum.

4 Forældresamarbejde - debat om forældresamarbejdet i dag Tirsdag d. 3. november 2015 kl. 9:00-11:00 Torsdag d. 11. februar 2016 kl. 9:00 11:00 Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 9:00 11:00 Forældrene er hjørnesten i barnets trivsel, udvikling og dannelse, også i forhold til den tid barnet er i institution. Jo bedre forældre og medarbejdere samarbejder om barnet og understøtter det i alle livets discipliner, jo mere læring og kvalitet kommer der også ud af daginstitutionens arbejde. Alle er enige om, at samarbejde er vigtigt, men forskningen viser også, at det ikke altid er lige let. I denne temarække dykker vi ned i hvilke perspektiver der er på forældresamarbejdet, både teoretiske og praktiske, og vi udfolder eksempler blandt deltagerne i forhold til egne og andres erfaringer. For eksempel: forståelsesrammer for hvor og hvordan samarbejdet mellem institution og hjem kan foregå nye ideer til afprøvning af forældresamarbejde i egen praksis perspektiver på understøttelse af forældrefællesskaber Tirsdag d. 3. november 2015: Teoretiske perspektiver og rammesætning af forældresamarbejdet i institutionen. Torsdag den 11. februar 2016: Kommunikation mellem hjem og institution. Onsdag den 16. marts 2016: Hvordan kan forældrene engageres i institutionslivet? Facilitator: Organisationskonsulent Kirsten Birk Olsen, pædagogisk konsulent Dorthe Filtenborg Merot og direktør Anders Zorck, fobu Ledere og pædagoger Gratis Målgruppe: Sted: fobu kursuslokale, Enghavevej 31, 1., 1674 København V. Tilmelding: senest en uge før

5 Pas på din stemme, den skal holde hele livet - præventiv stemmetræning for pædagoger og medhjælpere Onsdag d. 7. oktober 2015 kl I daginstitutioner er der stærkt fokus på sproget. Men hvad er sproget uden en stemme? Pædagoger og medhjælpere bruger stemmen hver eneste dag, når de synger, læser og taler med børnene. Med præventiv stemmetræning får du som medarbejder en forståelse for, hvordan stemmen virker og hvordan du med helt konkrete taletekniske redskaber kan forebygge stemmeproblemer. Du får ideer til en sund stemmebrugsstrategi i dagligdagen, hvad du kan gøre hvis du oplever stemmeproblemer og input til, hvordan du kan bruge viden om sund stemmebrug i den pædagogiske praksis. Underviser: Vocal Performance v/nina Herrmann (for mere info se: Målgruppe: Pædagoger og medhjælpere 600 kr. pr. person for fobu-medlemmer. Øvrige deltagere: 725 kr. pr. person. (Inkl. forplejning og materialer) Tilmelding: senest d. 23. september 2015 Styrk børns sproglige udvikling - anvendelige værktøjer til praksis Dag 1: Tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 9:00-13:00 Dag 2: Tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 9:00-13:00 Dag 3: Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 9:00-13:00 Tre dages grundig introduktion til sprogarbejdet og dybereliggende viden om hvordan man selv anvender sproget og dermed kan understøtte sprogudvikling hos andre. Kurset er et godt afsæt for både nye og erfarne medarbejdere der arbejder med børn i 0-6 års alderen. Du får en række redskaber til at styrke og udvikle børnenes sprog verbalt og non-verbalt. Herunder metoder til at: gøre børnene mere kreative gennem deres sprog og mere bevidste om deres krop give børnene lyst og styrke til at udforske verden og give dem en større livsduelighed Metoderne er ligetil og kan straks tages i brug sammen med børnene. Underviser: Målgruppe: Hanne Trolle, leder af Teater Månegøgl siden Hun har spillet teater og formidlet historier over hele verden for mere end børn og voksne. Læs mere på Ledere, pædagoger og medhjælpere max 15 deltagere kr. pr. person for fobu medlemmer for alle 3 dage. Øvrige deltagere kr. pr. person for alle 3 dage. Priserne er incl. forplejning og materialer Tilmelding: senest d. 1. januar 2016

6 Fra leg i daginstitutionen til den legende daginstitution - hvordan kan vi forbedre børn og unges legemiljøer i praksis? Tirsdag d. 22. september 2015 kl. 18:00-20:00 - der serveres sandwich fra kl. 17:30 Hvad er leg egentlig for en størrelse? Og hvilken funktion har den for barnets udvikling? Når børn bliver spurgt om, hvad der er bedst i børnehaven, så svarer de ofte - at lege sammen med mine venner. For at lege sammen skal man have ideer og kunne formidle dem, forhandle og enes, følge fælles spilleregler, være fleksibel og lytte, vente og give plads m.m. Et godt legemiljø er at have en legende holdning og indstilling. Tid til leg, larm og rod. Inspiration, viden og remedier m.m. Et godt legemiljø tilbyder gode inspirerende aktiviteter, som voksne sætter i gang og deltager i. Gennem interaktion med voksne lærer børn de færdigheder de har brug for, for at kunne lege sammen. Foredragsholder Ditte Winther-Lindqvist er ph.d., adjunkt i læringsteori v/dpu/iup. Hun er lektor i udviklingspsykologi med forskningsområde indenfor 0-18 åriges liv, udvikling og aktiviteter. Dittes forskning på førskoleområdet er særligt knyttet til børns leg i børnehaven, legens betydning for udviklingen og hvordan voksne kan understøtte børns leg og legemiljøer (herunder den fysiske indretning af rum og interiør). I de senere år har hun også været involveret i forskning omkring kvalitet i dagtilbud i forhold til indretning af lege- og læringsmiljøer i daginstitutioner, samt overgangen til skole. Foredragsholder: Ditte Winther-Lindqvist, ph.d., adjunkt i læringsteori v/dpu/iup. Målgruppe: Ledere, pædagoger og medhjælpere. Minimum 20 deltagere 775 kr. pr. person for fobu medlemmer. Øvrige deltagere 975 kr. pr. person (priser er inkl. forplejning og materialer.) Grupperabat: Ved mere end 3 tilmeldte på én gang, er prisen 600 kr. pr. deltager for fobu medlemmer. Øvrige deltagere 800 kr. Tilmelding: senest d. 8. september 2015

7 Vuggestuepædagogik - en god start på livet Torsdag d. 28. oktober 2015 kl. 09:00-12:00 Der er i dag stort fokus på kvaliteten af den følelsesmæssige relation mellem barn og voksen i vuggestuen. Det er samtidig kendt viden, at netop kvaliteten af samspillet mellem barn og voksen har en meget stor betydning for kvaliteten af de læreprocesser, som er fundamentet for små børns udvikling. Oplægsholder er Maybritt Larsson, leder af Barnets Hus-Amerikavej som er en vuggestue med 100 børn i alderen 0-3 år. Vuggestuen arbejder målrettet ud fra konceptet Musik og bevægelse og oplægget tager afsæt i både de ledelses- og pædagogfaglige principper som udgør et væsentligt fundament i det pædagogiske arbejde med vuggestuebørn. Maybritt vil bl.a. komme med bud på, hvad det vil sige at arbejde ud fra en målrettet vuggestuepædagogik; hvordan vi sikrer at vuggestuebørnene er aktive deltagere i egen læringsproces, og hvordan man som ledelse kan understøtte kompetenceudviklingen i institutionen. Oplægsholder: Maybritt Larsson, leder af Barnets Hus-Amerikavej Målgruppe: Pædagoger og medhjælpere Gratis Tilmelding: senest d. 22. oktober 2015

8 Bestyrelsens arbejde - værn om ansvaret og grib mulighederne Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 17:30 20:30 (der serveres sandwich) Onsdag d. 25. november 2015 kl. 17:30 20:30 (der serveres sandwich) Onsdag d. 13. januar 2016 kl. 17:30 20:30 (der serveres sandwich) Bestyrelserne i selvejende og private institutioner er en stærk markør for institutionens drift og udvikling. At sidde med i en bestyrelse er således en spændende og udfordrende opgave. Institutionerne har inden for de lovgivningsmæssige og kommunale rammer, store mulig heder for at selv at kunne sætte retning for institutionen, så hvordan gør man det? Den selvejende bestyrelse har såvel det økonomiske ansvar for institutionen som det arbejdsgiverretslige ansvar for leder og medarbejder, det juridiske ansvar og udviklingsansvaret for institutionen. Du introduceres til, hvordan du værner om det ansvar og griber de muligheder i bestyrelsen for at gøre livet for børnene så udviklende som muligt. På kurset bliver du præsenteret for cases og fortællinger der gør stoffet nærværende, og der er mulighed for at få input til egne udfordringer og spørgsmål. Ligeledes får du indblik i, hvordan fobu kan hjælpe i forhold til at få institutionen og bestyrelsen til at præstere så godt som muligt. Underviser: Målgruppe: Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent i fobu Bestyrelsesmedlemmer og ledere 525 kr. pr. person for fobu-medlemmer. Øvrige deltagere: 675 kr. pr. person (priser er inkl. forplejning og fobu s bestyrelseshåndbog) Tilmelding: senest en uge før

9 Når alle bestyrelsens ressourcer sættes i spil - med fokus på kerneopgaven Mandag d. 2. november 2015 kl. 17:30 20:30 (der serveres sandwich) En ting er at vide, hvad opgaven går ud på som bestyrelse i den selvejende eller private institution, en anden er at løse opgaven i fællesskab. Bestyrelsen er et team og diskussioner og beslutninger bliver bedre når man supplerer og komplementerer hinanden på bedst mulig måde. Bestyrelsesmedlemmer bruger i gennemsnit årligt 150 bestyrelsestimer på møder, men hvad kommer der ud af dem? Vi får stillet skarpt på hvordan alle kommer i spil på den gode måde, og hvordan der holdes fokus på bestyrelsens kerneopgaver. Desuden ser vi på hvordan man sikrer at bestyrelsesmedlemmerne er klædt på til at træffe beslutninger og efterfølgende kommunikere og stå på mål for bestyrelsens beslutninger. Undervisere: Målgruppe: Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent og Dorthe Filtenborg Merot, pædagogisk konsulent, fobu Bestyrelsesmedlemmer der tidligere har deltaget i et bestyrelseskursus 525 kr. pr. person for fobu-medlemmer. Øvrige deltagere: 675 kr. pr. person (priser er inkl. forplejning og fobu s bestyrelseshåndbog) Tilmelding: senest en uge før

10 Frisættende ledelse kunsten at integrere medarbejderne i kerneopgaven Mandag d. 9. november 2015 kl. 10:00 15:00 Synlig ledelse er en stærk ledelsesmæssig markør. Synligheden ligger ikke nødvendigvis i at lederen er fysisk tilstede, men i at medarbejdere, gennem en ledelsesmæssig tydelighed, en levende kultur omkring medledelse og en stærk refleksiv praksis, formår at drive ledelse i hver afkrog af organisationen. I den frisættende ledelse udvikles der nye forbindelser mellem de ledende og de ledede. Der udvikles og opbygges et flow af viden, tanker, erfaringer og ideer, som flyder begge veje. Ved at skærpe bevidstheden om de organisatoriske forbindelsespunkter, kan erfaringer, refleksioner og ideer fra livet i pædagogisk praksis gøres tilgængelige for alle lag i organisationen. Med en medledende tilgang frisættes fagpersoner til at tage ansvarlige og kvalitetsbevidste valg med fokus på børnene og deres familier. Lektor Peter Rod og dagtilbudsleder Mette Hjulmann giver i fællesskab en gennemgang af den fritsættende ledelse med fokus på henholdsvis det teoretiske baggrundsstof og på hvorledes man i sin ledelsesgerning kan gribe forandringen an og sætte sig selv og medarbejderne fri. Undervisere: Peter Rod lektor på UCC og Mette Hjulmann, leder af den selvejende børnehave SVÅ i Aarhus, Netværk 2012 Målgruppe: Ledere 450 kr. pr. person for fobu-medlemmer. Øvrige deltagere: 600 kr. pr. person. Inkl. forplejning Tilmelding: senest d. 28. oktober 2015 Ledelse med mennesket i centrum - innovativ ledelse og bevidst fokus Torsdag d. 24. november 2015 kl. 9:00 12:00 Vi har inviteret en erfaren leder og debattør til at sætte dagsorden for hvad nutidens og fremtidens daginstitutionsledere bør fokusere på for at opnå succes. Kom og hør, hvordan en sjælden daginstitutionstruktur og systematik skaber et læringsmiljø og en trivsel, der forhindrer ligegyldighed, stress og aflysninger. Ting lykkes oftest, når ledere tager ansvar og skaber gode vilkår for succeser. Oplægsholder: Stine Kart, leder af den selvejende børnehave Regnbuen, Brønshøj i København Målgruppe: Ledere, souschefer og afdelingsledere Gratis. Tilmelding: senest d. 14. november 2015

11 Lad kerneopgaven hjælpe dig med at prioritere - prøvehandlinger der udvikler pædagogisk praksis Dag 1: Tirsdag d. 6. oktober 2015 kl. 09:00 12:00 Dag 2: Onsdag d. 4. november 2015 kl. 09:00 12:00 Der er styr på arbejdsopgaverne, men hvad er kerneopgaven? Får du løst den primære opgave? En arbejdsdag er fyldt med ting der skal nås og ofte fuld af opgaver der er et produkt af plejer og egne forestillinger om, hvordan man bedst muligt slår til. På kurset får du mulighed for at forberede din aktion i pædagogisk praksis ved at få sat fokus på hvilke af dine arbejdsopgaver der bringer dig i mål, så kerneopgaven bliver løst. Vi kigger også på hvilke opgaver du med sindsro kan lade ligge. Ved at sætte fokus på hvad du gør og hvorfor, arbejder vi os ind på kerneopgaven samtidig med at vi forfølger hvad der sker, når prioriteringerne sætter ind. Inden du kommer, skal du have nedskrevet en undring som vil være afsæt for det 1. trin på vejen gennem din aktion: Hvad undrer du dig over i din pædagogiske praksis? Hvilken forandring vil du gerne sætte fokus på? Hvorfor lige netop dette fokus? På opfølgningsdagen i november arbejder vi refleksivt med dine aktioner i kerneopgaven. NB: Didaktisk aktionslæring i pædagogisk praksis omkring kerneopgaven kan også udbydes til hele personalegrupper i institutionen eller for netværk. Kontakt konsulent Ulla Engholm for nærmere aftale. Underviser: Målgruppe: Dorthe Filteborg Merot, pædagogisk konsulent i fobu, og Ulla Engholm, Ribisgården i Gentofte, master i positiv psykologi Pædagoger og medhjælpere, hele personalegrupper, netværk 700 kr. pr. person for fobu-medlemmer. Øvrige deltagere 900 kr. pr. person. (Incl. forplejning og materialer). En hel personaleaften/netværksaften: kr. Tilmelding: senest d. 29. september 2015

12 HR - den udfordrende personalesag Torsdag d. 19. november 2015 kl. 9:00 11:30 Når der opstår personaleudfordringer i institutionen, hvad skal du som leder så forholde dig til og hvordan handler du bedst, således at alle parter kommer videre, også selvom udfaldet kan blive en fratrædelse? Juridisk chefkonsulent i fobu, Frederik Blichfeldt, vil vejlede og supervisere dig gennem cases. Du får sparring på egen case og kan lære af andres cases. Hver sag fremlægges anonymiseret og er tavshedsbelagt. Forberedelse: Du skal senest 8 dage før, som betingelse for kursusdeltagelse, fremsende et notat med beskrivelse af en konkret sag reel eller tænkt indeholdende fakta og dilemmaer. Underviser: Frederik Blichfeldt, chefkonsulent i fobu Målgruppe: Ledere Gratis Tilmelding: senest 14 dage før Netværk for private institutioner - aktuelle emner med relevans for private institutioner Torsdag d. 10. september 2015 kl 13:00-16:00 Mandag d. 23. november 2015 kl. 13:00-16:00 fobu afholder løbende møder i netværk for private institutioner. Netværket tager aktuelle emner op med relevans for private institutioner og temaerne tager afsæt i det, som lederne er optaget af. Netværket er båret af de ledere der møder op og har lyst til at byde ind med egne erfaringer, refleksioner og nogle gange konkrete produkter og materialer. Alt sammen til fælles inspiration og styrkelse af lederskabet i den private daginstitution. Facilitator: Ulla Engholm, pædagogisk konsulent i fobu / Dorthe Filteborg Merot, pædagogisk konsulent i fobu Målgruppe: Ledere af private institutioner Gratis Tilmelding: senest en uge før

13 Netværk og klynger - med fælles refleksion og dialog Onsdag d. 14. august 2015 kl. 9:00 11:00 Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 9:00-11:00 Torsdag d. 29. oktober 2015 kl. 9:00-11:00 Onsdag d. 2. december 2015 kl. 9:00 11:00 Netværket tager løbende aktuelle temaer op omkring struktur, organisering, styring, pædagogik m.m., som følge af Københavns Kommunes implementering af folkeskolereformen. Møderne tager fat på de politiske beslutninger som området bliver mødt med, og gennem fælles refleksion og dialog drøftes forskellige handlemuligheder og tilgange. Møderne er båret af en partnerskabstilgang til hvordan institutioner på udvalgte områder arbejder sammen og styrker hinanden i at nå fælles mål. Drøftelserne tager afsæt i en forståelse af, at man i et fællesskab med nogle, der er forskellige fra en selv, kan løse opgaver bedre, end man ville kunne alene. Emnerne fastsættes op til hvert møde og tager udgangspunkt i, hvad der på det pågældende tidspunkt er aktuelt. Få mere at vide om netværket på fobu s hjemmeside eller ved at kontakte organisationskonsulent Kirsten Birk Olsen, på Facilitator: Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent i fobu Målgruppe: Ledere for fritidshjem og fritidscentre Gratis Tilmelding: senest en uge før

14 Netværkskoordinatormøde - hvorledes matcher netværkene de kommunale og nationale krav til daginstitutionsområdet? Onsdag d. 16. september 2015 kl. 13:00 16:00 Her får netværkskoordinatorer mulighed for at drøfte emner af relevans for den selvejende institution set i et bredere organisatorisk og styringsmæssigt lys. Det er nu ca. 3 år siden at netværkene blev dannet og der har rundt omkring i landet været flere initiativer til at udfordre netværkskonstruktionen siden da. På mødet d. 16. september forholder vi os til hvorledes netværkene matcher de kommunale og nationale krav der er til daginstitutionsområdet, og hvordan vi fremover, og i dialog mod kommunerne, kan sikre bæredygtige strukturer omkring den selvejende institution med respekt for forskellige værdimæssige ståsteder og en meningsfuld organisering. Facilitator: Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent i fobu Målgruppe: Netværkskoordinatorer Gratis Tilmelding: senest en uge før

15 Selvejeidentitet hvor går grænserne? Onsdag d. 11. november 2015 kl. 9:00-11:00 Både ledere og bestyrelser stiller af og til sig selv og hinanden spørgsmålet om hvor langt kommunen kan gå? Hvor er grænsen i forhold til at være en konstruktiv og lydhør samarbejdspart med kommunen, og at være en værdibåret institution, som vil holde fast i sig selv og sin selvstændighed? Med afsæt i kommunestyrelseslovens 2 stiller vi skarpt på, hvordan man skal forstå den selvejende ramme i og udenfor den kommunale forvaltning. Med afsæt i fobus erfaringer og deltagernes egne erfaringer, får du tydelighed på: Hvornår et samarbejde er godt uden at man mister sig selv Hvilke kampe man skal kæmpe og hvilke man skal lade ligge En øget bevidsthed omkring selvejet som konstruktion og dermed også en stærkere mulighed for at forstå og argumentere for dine valg og fravalg Facilitator: Anders Zorck, direktør i fobu, Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent i fobu og Louise Høgh, juridisk konsulent i Dansk Erhverv Ledere og bestyrelsesmedlemmer Gratis Målgruppe: Tilmelding: senest en uge før

16 fobu akademi kalender Et æstetisk fællesskab års Jubilæums udstillinger og workshops Udstillinger og workshops Tidspunkt Workshops København: Rådhushallen på Københavns Rådhus Svendborg: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Uge august Mandag d fredag d. 28. august kl (man-ons) kl (tors-fre) Uge 36 og september Tirsdag d. 1. september kl Aarhus: Trafikhallen på Aarhus Rådhus Uge 38 og september Tirsdag d. 15. september kl Kurser Emne Tidspunkt Aug Sept Okt Netværk og klynger - med fælles refleksion og dialog Netværk for private institutioner Netværkskoordinatormøde Fra leg i daginstitutionen til den legende daginstitution hvordan kan vi forbedre børn og unges legemiljøer i praksis? Lad kerneopgaven hjælpe dig med at prioritere prøvehandlinger der udvikler pædagogisk praksis 1. dag Pas på din stemme, den skal holde hele livet præventiv stemmetræning for pædagoger og medhjælpere Bestyrelsens arbejde værn om ansvaret og grib mulighederne Vuggestuepædagogik en god start på livet

17 Kurser fortsat... Emne Tidspunkt Nov Dec Senere Når alle bestyrelsens ressourcer sættes i spil med fokus på kerneopgaven Tænketank om netværk og klynger Forældresamarbejde - debat om forældresamarbejdet anno 2015 Lad kerneopgaven hjælpe dig med at prioritere prøvehandlinger der udvikler pædagogisk praksis 2. dag Frisættende ledelse kunsten at integrere medarbejderne i kerneopgaven / / Selvejeidentitet hvor går grænserne? HR den udfordrende personalesag Netværk for private institutioner Ledelse med mennesket i centrum innovativ ledelse og bevidst fokus Bestyrelsens arbejde værn om ansvaret og grib mulighederne /1-16 Styrk børns sproglige udvikling få anvendelige værktøjer til praksis /2-16, 9/2-16, 23/2-16

18 Interne undervisere fra fobu Ulla Engholm Pædagogisk konsulent (Fra 1/10 Leder af Ribisgården, Gentofte) Mobil Ulla Qvist Engholm faciliterer den ledelsesfaglige og pædagogiske udvikling i institutionerne og deres forpligtende netværk. Hun forestår bestyrelseskurser, lederudvikling, kompetenceudvikling og pædagogiske dage i institutioner og netværk. Laver desuden iagttagelser af pædagogisk praksis og børns leg med efterfølgende feedback og personaleaften. Ulla er uddannet pædagog fra Viborg Børnehaveseminarium 1980, har PD i pædagogisk ledelse fra DPU 1994, en LD i ledelse fra UCC 2008 og en master i positiv psykologi 2014, fra Aarhus Universitet, med speciale i hvordan styrker kan forbedre pædagogers trivsel i daginstitutioner. Hun har arbejdet som institutionsleder i 16 år i en selvejende institution og har en solid praksiserfaring med ledelse og pædagogisk udvikling i forhold til trivsel- læring og udvikling. Ulla er medudvikler af LEAN i et pædagogisk univers og har desuden lang erfaring med projektledelse i kommunale udviklingsprojekter, tilrettelæggelse af kurser og uddannelsesforløb samt seminarer og konferencer i forvaltningsregi. Kirsten Birk Olsen Organisationskonsulent Mobil Kirsten Birk Olsen er uddannet cand.scient.pol. fra 2002 ved Københavns Universitet og med 9 års erfaring indenfor institutionsdrift og kommunal forvaltning, har Kirsten Birk Olsen været i tæt samarbejde på både politisk- og driftsniveau med såvel kommunale som selvejende institutioner, særligt i forhold til økonomistyring, ledersparring, organisationsudvikling og koordination af kommunale tiltag. Hun har desuden lang erfaring som aktør i civilsamfundet, som hhv. frivillig i foreningslivet, som bestyrelsesmedlem i foreningsbestyrelse, i institutionsbestyrelse, skolebestyrelsen samt fagforeningsbestyrelse. Frederik Blichfeldt Chefkonsulent Telefon Mobil Frederik Blichfeldt varetager rådgivning af fobu s interne organisation samt fobu s medlemsinstitutioner. Han arbejder med juridisk rådgivning om arbejdsret, fast ejendom, fondsret, fusioner, kontraktsret, forvaltningsret etc. I øvrigt rådgivning til medlemsinstitutionernes ledelse omkring personaleudvikling (HR) og organisation samt undervisnings- og udviklingsopgaver. Frederik Blichfeldt er uddannet cand. jur med advokatbestalling Han har ledelseserfaring som kontorchef og sekretariatschef i DR og i kommunal sammenhæng. Har desuden haft egen advokatvirksomhed i 10 år, og erfaring indenfor undervisning, mediationsuddannelse etc.

19 Dorthe Filtenborg Merot Pædagogisk konsulent Dorthe Filtenborg Merot er uddannet småbørnspædagog i 1993 og har Diplomuddannelse i ledelse fra UCC år 2014 samt taget Master Class ift ledelse m.m. fra Ledernes Kompetencecenter år Dorthe har bred erfaring som leder igennem en lang årrække i selvejende og kommunale institutioner. Hun har blandt andet opbygget flere institutioner helt fra bunden af ud fra egne pædagogiske metoder og principper omhandlende børns spor, leg, læring og udvikling med særlig inspiration fra Norditalien (Pistoia) hvor, Dorthe har foretaget utallige studierejser. Dorthe har skrevet og udgivet flere bøger, artikler, antologier, pjecer m.m. omhandlende pædagogisk teori og praksis med en særlig optagethed omkring de pædagogiske læreplaner, dokumentation og evaluering samt rummets indretning og brug ift fokus på Det Gode Børneliv. Dorthe har erfaring med at tilrettelægge og undervise ved pædagogiske dage i daginstitutioner hvor, hun formidler ny viden, inspiration og konkrete metoder til videreudvikling af den pædagogiske praksis. Ligeledes har Dorthe udarbejdet faglige redskaber (skemaer, modeller, øvelser, cases m.m.) til brug for udvikling af bestyrelses- og lederopgaven i en selvejende/privat daginstitution. Dorthe har igennem en årrække holdt foredrag og oplæg på konferencer, seminarer m.m. i både ind- og udland. Lad fobu arrangere jeres næste interne temadag Det kunne være: Forældresamarbejde med succes Æstetik, rum og læring Vision - mission og værdier Narrativ organisationsudvikling Relationer Styrker og sweet spotting Iagttagelser af pædagogisk praksis

20 Lokaleudlejning Det kreative værksted Det kreative værksted tilbyder centrale, lyse rammer om kurser, workshops, events m.m. I forlængelse af fobu s hovedkontor og kursuslokaler på Vesterbro, har vi indrettet to rum til kreative udfoldelser og pædagogisk læring. Udover et værksted udstyret med pensler, maling m.m. er der også et tilstødende rum til fordybelse i teori og processer. Lokalerne kan benyttes af både ledere, pædagoger og personalegrupper - og man kan også leje rummene med eller uden konsulent. Ledernetværk, ledelsesteams og studiegrupper er også velkomne. Hvis du er interesseret i at høre nærmere omkring det kreative værksted - eller er interesseret i at leje lokalerne til egne forløb/begivenheder så skriv til Leje pr. dag: Kapacitet: NB: 500 kr. for fobu medlemsinstitutioner og kr. for ikke-medlemmer. 12 personer Lokalerne kan kun lejes sammenhængende Tilkøb: Værkstedsmaterialer Prisen afhænger af hvad og hvor meget I skal bruge. Kontakt fobu for nærmere information. Facilitering fobu konsulent der faciliterer forløbet: Kontakt fobu og hør nærmere om muligheder og pris. Drikkevarer Kaffe, the og postevand: 35 kr. pr. dag pr. deltager for fobu medlemsinstitutioner og 55 pr. deltager for ikke-medlemmer. Forplejning Kontakt fobu og hør nærmere omkring muligheder og pris. NB: priser er ekskl. moms.

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed 2015 2. halvår Nysgerrighed Samtale Kommunikation Involvering Innovation Læring Udvikling Kreativitet Fokusering Fællesskab Foretagsomhed Viden Civilsamfund Passion Engagement Risikovillighed Kompetent

Læs mere

20 1. h a l v å r 16

20 1. h a l v å r 16 2016 1. halvår Velkommen til fobu akademi Hensigten med fobu akademi er at fokusere på kerneopgaven i den selvejende og private institution. At folde kerneopgaven ud, understøtte og udvikle den med bidrag

Læs mere

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed 2017 1. halvår Nysgerrighed Samtale Kommunikation Involvering Innovation Læring Udvikling Kreativitet Fokusering Fællesskab Foretagsomhed Viden Civilsamfund Passion Engagement Risikovillighed Kompetent

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

MDI Akademi. Forår og sommer 2014. MDI Akademiets opbygning. Aktiviteter i 2014. Når måling og kvalitet går hånd i hånd

MDI Akademi. Forår og sommer 2014. MDI Akademiets opbygning. Aktiviteter i 2014. Når måling og kvalitet går hånd i hånd MDI Akademi Forår og sommer 2014 For dig der vil: Modvirke aflæring - Udvikle og udfordre - Forny og innovere MDI Akademi er et tiltag målrettet institutionsledere og medarbejdere. Her bliver du udfordret

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ SPROGLIG DIVERSITET OG UDFOLDELSE I BØRNEHAVEN ET PRAKSIS FORLØB Inspireret af Cooperative Learning Konference, Kolding 20. marts 14 Isabella Mørch, sprogvejleder, BUF, område

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Præsentation af Dorthe Filtenborg Sørensen

Præsentation af Dorthe Filtenborg Sørensen Præsentation af Dorthe Filtenborg Sørensen Dorthe Filtenborg Sørensen, f. 1968, uddannet pædagog. Har igennem en lang årrække arbejdet med Norditaliensk pædagogik overført til dansk pædagogisk praksis,

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

INTRODUKTION. Kære LOKE deltager

INTRODUKTION. Kære LOKE deltager INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE for de selvejende dagtilbudsledelser. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Datainformeret ledelse og kvalitetsudvikling. Ledelseskonference, Århus Kommune Nyborg Strand d

Datainformeret ledelse og kvalitetsudvikling. Ledelseskonference, Århus Kommune Nyborg Strand d Datainformeret ledelse og kvalitetsudvikling Ledelseskonference, Århus Kommune Nyborg Strand d. 11.10.16 Synlig Læring 0 18 år Dias nr. 2 Synlig Læring 0 18 år 1. Fokus på kerneopgaven Dias nr. 3 Synlig

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

SPROGKONFERENCE 2015

SPROGKONFERENCE 2015 SPROGKONFERENCE 2015 MULIGHEDER GENNEM SPROG TIVOLI HOTEL 16. JUNI 2015 PROGRAM 8:30 9:00 Morgenmad 9:00 9:15 Velkommen v/ konferencier Aydin Soei 9:15 9:25 Åbningstale v/ Børne- og Ungdomsborgmester Pia

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 ForandringsAkademiet Det første skridt til forandring Samtaler med børn 3-13 år Ønsker du en unik løsningsfokuseret værktøjskasse til at samtale med

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 MDI har haft sendt en kvalitetsmåling ud til alle administrerede institutioner i løbet af april og starten af maj. Ud af de 85 adspurgte institutioner, har

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag AU Anders Skriver Jensen, postdoc., ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Hvad ligger der i pipelinen? Dannelse og didaktik i vuggestue

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Hanne Bak Lumholt, afdelingschef, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 06-11-2015 1 En ny folkeskole

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Kompetenceudvikling Lærings- og mestringsprincippet

Kompetenceudvikling Lærings- og mestringsprincippet Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Forskning og Udvikling Sundhedsfremme og Forebyggelse Kompetenceudvikling Lærings- og mestringsprincippet Vest Klyngen Kompetenceudvikling for fagpersoner og Baggrund

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere