Den dynamiske boldspilstrappe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den dynamiske boldspilstrappe"

Transkript

1 Den dynamiske boldspilstrappe Dette kapitel argumenterer for, at der i grundskoleregi skabes en undervisningsbalance og dynamik mellem konceptet Teaching Games for Understanding (TGfU) og den dynamiske boldspilstrappe. Den dynamiske boldspilstrappe præsenteres trin for trin med konkrete eksempler på undervisning. Trappen er tænkt som en overbliksmodel for underviseren, hvor man både kan gå op, ned, springe nogle trin over eller tage elevatoren direkte til eller fra niveauet med TGfU. Der er mange veje til Rom og til kvalitetsfyldt boldspilsundervisning. Den dynamiske boldtrappe kan i overført betydning fungere som en GPS, der fortæller, hvor man er, samt inspirere til ændringer i undervisningen. Det simple og komplekse Som beskrevet i første kapitel er boldspilstilegnelsen i den internationale idrætsundervisning via den engelske betegnelse TGfU gennem flere år gået i retning af, at der i højere grad undervises og tages udgangspunkt i spillenes helheder frem for i isolerede deløvelser, der først sættes sammen til sidst. Spørgsmålet er, i hvor stort et omfang og i hvor ren en form den tekniske tilgang med f.eks. parvis indersidespark og dribleture imellem kegler er blevet praktiseret, løsrevet fra den større spilsammenhæng. Formentligt er det meget forskelligt alt efter den enkelte undervisers holdning, idéer og traditioner. Trods TGfU-konceptet og den systemiske tilgang er det et stort ord, når der tales om et paradigmeskift i boldspilsundervisningen (Ronglan, 2009). Især for de undervisere, der i mange år har anvendt undervisningsmetoden»helhed del helhed«, hvor udgangspunktet tages i en funktionel kampsituation og ikke i en teknisk detalje løsrevet fra det øvrige spil. Forskel på formelle og funktionelle boldøvelser: Formelle boldøvelser: Øvelser der kæler for især tekniske momenter i en isoleret situation. Uden modstandere og uden tidspres. F.eks. parvise indersidespark med tæmninger. Formelle boldøvelser ligger på den dynamiske boldspilstrappens første tre trin. Funktionelle boldøvelser: Øvelser som er kampnære/spilrelevante. F.eks. en øvelse i håndbold, hvor tre angribere er i kontra mod to forsvarsspillere. De funktionelle boldøvelser befinder sig på boldspiltrappens sidste tre trin Erik Juul

2 Dette kapitel indtager det grundsynspunkt, at TGfUkonceptet i grundskolen bør balanceres med ordsproget,»man må krybe, før man kan gå«, da der er nogle grundlæggende færdigheder, der skal mestres, før man går til næste trin. Det kan sammenlignes med processen at lære at cykle. Som etårig sidder barnet på den stabile trehjulede cykel; som toårig skubber barnet sig frem på plasticscooteren; som treårig sættes der fart i løbecyklen; mens den firårige forsøger sig på en rigtig cykel uden støttehjul. Således opbygges mange færdigheder også i boldspillenes verden. Der er visse elementer i boldspil, der fra begyndelsen er god grund til at gøre sig erfaringer med, vedligeholde og udvikle. Der skal kastes, gribes, rammes, tæmmes, dribles, sparkes, løbes i position osv. For nogle elever kan det være at gøre dem en bjørnetjeneste at sætte dem uforberedt ind på banen, som teamboldtilgangen ellers lægger op til. Færdighedsmæssige, sociale eller psykologiske omstændigheder kan være mere bestemmende for eleven, end Figur 4.1 Den dynamiske boldspilstrappe man aner. Derfor bør formelle øvelser være en del af den samlede og varierede boldspilsundervisning, hvor der er en progression mod mere funktionelle øvelser og spil. Muligvis vil idrætsstuderende på universitetet, gymnasieelever og dedikerede klubspillende skoleelever i kraft af modenhed, erfaringer og refleksionsniveau kunne få mere gevinst, boldmæssig forståelse og spilleglæde ud af TGfU-tilgangen. Undervisere, især i grundskolen, bør gøre sig overvejelser om, hvordan undervisningen balanceres i spændvidden mellem det simple og isolerede og det komplekse og kampnære, så eleverne tilegner sig mest mulig kvalitet, mening og læring. Her er boldspilstrappen et godt didaktisk værktøj til underviseren. spilsundervisningens dynamiske udviklingstrappe spilstrappen kan bruges som en nem og overskuelig didaktisk model som pendant til Motoriktræet (Elbæk 2006). Her får planlægningen af elevernes tekniske færdigheder, taktiske spilforståelse og sociale læring i boldspilssammenhæng på sigt en progressiv pejling fra tilvænning til de mere komplekse og færdige spil. Selvom boldspilstrappen typografisk illustreres som at»gå opad«, er det ikke afgørende, at spil skal slutte på øverste trin som færdige spil. I stedet kan der fokuseres på elevernes alder, udviklingsniveau, ønsker, mål, lærerens idrætssyn, rammefaktorer osv. Tænk gerne i billeder som rulletrappe og elevator, men først og fremmest i fleksibilitet. Øvelser og spil, der justeres, gøres lettere eller sværere, vil umærkeligt glide op og ned ad trinnene, ligesom man kan springe nogle trin over. Langt de fleste boldspil vil i skoleregi stoppe trappevandringen med kampe og undervisning i kategorien: småspil og før-færdige spil. Dog vil deltagelse i skolestævner, idrætsdage med færdige spil eller elevønsker, især for udskolingen, kræve, at man går hele vejen til de færdige spil. I enhver skoleklasse kan man ved selvsyn konstatere, at bolduerfarne elever men også klubspillende elever på meget forskelligt niveau kan have nytte og glæde af støttende tilvænnings- og medspilsøvelser med meget plads og god tid. Der skal leges, eksperimenteres og øves færdigheder i en atmosfære, hvor man ikke konstant skal forholde sig til en modstander, der vil afskære pladsen, tackle og erobre bolden. Selv landsholdsspillere opholder sig jævnligt i dele af deres opvarmnings- og træningsmoduler på de allerførste trappetrin med rytmiske løb mellem kegler, tempotrip i agility stiger, sidehop og skubbelege. TGfU ligger, som det ses i modellen, på niveauerne modspilsøvelser, småspil/før-færdige spil og færdige spil. Med de tidligere nævnte forbehold in mente kan det støtte elevernes forståelse af helheden, spilmønstre, spillets kultur og traditioner. Eleverne skal som en tommelfingerregel mærke kampens puls i omtrent halvdelen af undervisningstiden. Der skal spilles, så det gnistrer, men med løbende vejledning og mindre spilstop undervejs. Den enkelte idrætstimes anvendelse af boldspilstrappen kan se ud som disse tre: Tilvænning modspilsøvelser småspil /før-færdige-spil Medspilsøvelser modspilsøvelser færdigt spil. Færdigt spil medspilsøvelser modspilsøvelser. Opvarmning, øvelser og klargøring bør ikke kun ske på boldtilvænnings- og medspilsøvelsesniveau, inden der spilles rigtig kamp. Mange elevers og især de uerfarnes boldspilstilegnelse vil få næring via modspilsøvelser, småspil og før-færdige-spil. Her skal den enkelte elev opfatte, analysere, beslutte og handle under pres, men i overskuelige enheder som f.eks. to mod to, fem mod fem eller i overtalssituationer som fire mod to. For idrætsunderviseren, der skal undervise i elevernes tekniske, taktiske og sociale udvikling, er det en god idé at have boldspilstrappen som værktøj, når forløbet tilrettelægges. For at planlægge og gennemføre undervisning, der som ambition har at flytte eleverne, kan lettere kvalificeres, når et helikopterperspektiv viser, hvor man befinder sig. I det følgende beskrives den dynamiske boldspilstrappe med inddragelse af, hvordan eleven stimuleres på de forskellige trin gennem konkrete øvelser. Færdige spil Kamp tilvænning Spiller + bold Motoriske grundbevægelser Spiller Teaching games for understanding Medspilsøvelser Spiller + bold + medspiller Småspil og før-færdige-spil Spiller + bold + med- og modspiller + spil Modspilsøvelser Spiller + bold + med- og modspiller Formel Funktionel 1. trin: Motoriske grundbevægelser Elevens motoriske grundlag, adræthed eller bevægelsesskoling kan stimuleres via opvarmning eller legeaktiviteter, hvor generelle bevægelser indgår som f.eks. gå, hoppe, løbe, ændre retning, lave krydsbevægelser, springe, klatre, balancere eller svinge ben og arme. En stor del foregår af sig selv i elevens almindelige færden, men kan også målrettes i skole-, SFO- eller fritidsregi. 2. trin: tilvænning tilvænning kan stimuleres ved f.eks. at benytte forskellige boldtyper i træningen. Eleverne eksperi-

3 menterer, afprøver forskellige muligheder eller modtager instruktioner. Det kan f.eks. være: at bolden sparkes eller kastes mod en kegle, så den vælter. at bolden transporteres med både hænder og fødder. at bolden sættes i spind. at der kastes eller sparkes bolde ind på en mur. at der kæles for små detaljer, en finte, boldrotation på toppen af en finger, eller at der jongleres. 3. trin: Medspilsøvelser Et eksempel på en medspiløvelse er at eleverne spiller sammen to og to eller i mindre grupper. Kampen består i at få samspillet til at lykkes. Få det til at flyde, have kontrol på krop og bold. Der er ingen modstander som tager bolden eller skærer banen af. Øvelsernes sværhedsgrad kan ved at skrue op og ned for tidspresset og de tekniske krav varieres alt efter elevernes niveau og læringsmål, f.eks. i enkle eller mere komplekse øvelser og spil. Man kan f.eks. lave følgende øvelser: Eleven øver sig i at modtage en trillende fodbold, tæmme den og bringe kroppen i position til en returaflevering til sin makker. Parvis kastes og gribes en tennisbold. To bordtennisspillere slår forhåndskontra til hinanden. En feeding øvelse hvor en elev modtager en stribe badmintonbolde fra en tilspiller for at øve et bestemt slag. For-finteløb med fodbold, efterfulgt af retningsbestemt brysttæmning inden resolut skud på mål. Tre mod tre i volleyball hvor det gælder om at øve sine slag, hvorfor de to hold forsøger at holde bolden i et aftalt spilmønster med tre berøringer. Hold A server, hold B spiller baggerslag, fingerslag og slår bolden over nettet til hold A, som modtager med baggerslag, fingerslag og slår retur til hold B osv. Succeskriteriet er, at bolden holdes i gang via de aftalte slag. 4. trin: Modspilsøvelser Ved modspilsøvelser skal eleven lære at håndtere modstand. Eleven presses på tid, rum, teknik og overblik, da en modstander vil afskære spillepladsen, bryde ind i boldens bane, tackle eller erobre bolden. Mange børn har til en begyndelse brug for modstand i mindre doser. På mindre baner med få spillere kan det erfares og øves, hvad man gør, når en spilsituation på kortest mulig tid skal opfattes, analyseres og udføres. I modspilsøvelser har eleverne mulighed for at erfare og lære om de nonverbale signaler, der indgår i spillet. Hvis uerfarne elever igen og igen mister bolden til modstandernes erfarne elever, kan en af årsagerne være de nonverbale øjen- og kropssignaler, som den uerfarne udsender. Et par sekunder inden en aflevering lægges, er de nonverbale øjen- og kropssignaler læst af modspilleren. Øjnene, kroppens position, boldens placering og den igangsatte bevægelse er en åben bog for den erfarne elev, der forudser, hvad der vil ske, og ikke reagerer før»release-sekundet«, hvilket gør det umuligt for den uerfarne at korrigere. Konsekvensen bliver, at bolden hurtigt mistes. En kort snak med eleverne om de nonverbale signaler og deres betydning kan følges op af en enkel øvelse kaldet»smørklat«

4 Smørklat Spillerne aftaler områdets afgrænsning. Én bold. To mod én (smørklatten). Kan senere udvides til flere spillere og flere smørklatter. Ingen. 5. trin: Småspil og før-færdige spil Dette trappetrin angives med spil ud fra tre forskellige vinkler: Småspil som kendetegnes ved at være orienteret mod spil frem for øvelse. Før-færdige spil som kendetegnes ved i højere grad at være orienteret mod det færdige spil. Spil som er tænkt lidt»ud af boksen«. Modificerede spil i skoleregi Småspil og før-færdige spil betyder, at spillene er modificeret i forhold til kendte, færdige spil. Bemærk, at småspil og før-færdige spil for eleverne sagtens kan opleves som et færdigt spil. De to spillere skal på et aftalt område aflevere til hinanden med hænder eller fødder.»smørklatten«skal forsøge at erobre bolden fra en position mellem de to spillere. Hvis det lykkes, bliver den spiller, hvis bold blev fanget, smørklatten, og øvelsen fortsætter. Småspil Småspil har sit fokus på den grundlæggende udvikling Det aftales, om bolden blot skal røres eller erobres af smørklatten. Hvis smørklatten ikke kan erobre Både småspil og de før-færdige-spil rummer masser af tekniske, taktiske og kommunikative færdig- bolden, må der reguleres via spilhjulet på spilleområdets størrelse, antal spillere, antal bolde, af spilrelevante bevægelser, krav om kommunikation, heder, samt spillenes kulturelle koder og mønstre. eller der kan appelleres til, at spillerne finder»legens ånd«eller efterhånden tager nogle chancer, så der kommer jævnlige skift. samarbejde, teknisk formåen og taktiske initiativer, der Eleverne styres ikke i så høj grad af forforståelser og har værdi i sig selv, men også kan relatere sig i retning traditioner fra f.eks. idrætsforeningen. Tværtimod forfølges af de færdige spil. Idéen er at spille med få og enkle det læringspotentiale, der åbner sig pga. den- regler på mindre baner med overskuelige holdstørrelser, ne frigjorthed. Fokus er at»lære at spille«frem for at og med bolde og udstyr tilpasset alder og niveau.»lære et spil«: På grund af disse særlige pædagogiske tiltag, herunder At lære at spille: Der arbejdes med generelle færdigheder; Håndbold tre mod tre differentiering, oplever eleverne gode mulig- heder for små succeser, mere jævnbyrdighed og godt tekniske, taktiske og sociale. Der er fokus på almen boldtilvænning, spiludvikling, Håndboldbane. spil. F.eks. skal afleveringer nu tænkes ind i helheden. kommunikation, bevægelse med og uden bold, En håndbold. Hvad er hensigtsmæssigt i forhold til med- og modspillernes temposkift, fairplay og lignende. Spillet tilpasses Tre angrebsspillere i kontraløb mod tre forsvarsspillere i bakkende returløb. positioner, kampens situation, holdets tak- deltagerne. Angribere: Gennembrud og scoring. Forsvar: Afværge scoring. tik og boldbesidderens teknik? Holdes bolden blot i At lære et spil: Der arbejdes med specifikke færdigheder og kundskaber indenfor bestemte spil f.eks. Afleveringernes hastighed, vinkler, præcision og timing udfordres af medspillernes løb og bevægelser, men især af modspillernes mulighed for at bryde ind og erobre bolden. fremad på banen? Går man efter at skabe en overtals- volleyball. Der undervises i serv, baggerslag, fin- egne rækker med grundspil? Skal der erobres meter 46 situation ved at finte, aflevere, løbe og gøre sig spilbar på ny? Eller forsøges et målgivende gennembrud via gerslag, smash, blokadespil, taktiske placeringer på banen, regler, pointtælling, dommertegn, kultur 47 den maskerede aflevering? og lignende. Deltagerne tilpasses spillet. Partibold Andre modspilsøvelser kan f.eks. være i fodbold, hvor bolden fra fløjen lægges ind foran mål, og hvor angriberen duellerer med målmanden og forsvarsspillere om at komme først på bolden. Eller i basketball, hvor skytten efter sit skud mod kurven skal kæmpe mod forsvarsspilleren om riposten, hvis skuddet ikke går i kurven. I net/væg- og slagspillene kan modspilsøvelsernes sværhedsgrad varieres via slagdueller, der starter i medspil, men efter aftale pludselig åbner op til modspil med skarpe vinkler, hastighedsændring og smash. Det kan f.eks. være i badminton, hvor to spillere clearer langt til hinanden. Når en af spillerne i stedet pludselig laver et drop, er spillet frit. Jo mere eleverne bliver fortrolige med forskellige spil, jo tættere kan modspilsøvelserne bringes på reelle kampsekvenser og tilmed blive små indbyrdes konkurrencer i sig selv. Der kan forholdsvist nemt differentieres mellem elever, der skal udfordres på højt niveau, og elever, der er i en begynderfase. Der stilles krav til begge, men der tages hensyn til den enkeltes forudsætninger. n tilpasses antallet af spillere. Håndbold. To hold med ens antal spillere. At holde bolden i egne rækker med et antal succesfulde afleveringer. Det ene hold kaster håndbolden til hinanden. Det gælder om at holde bolden i egne rækker. Det andet hold forsøger at erobre bolden. Hvis bolden tabes eller mistes, skifter bolden til det andet hold. Det kan også aftales, at bolden går til det andet hold, hver gang et hold opnår 25 succesfulde afleveringer. Der må ikke tackles.

5 Fodbold/håndbold Før-færdige spil De seneste 25 år er der blevet udviklet mere børneog ungdomsvenlige tilgange til de officielle færdige spil. Før-færdige spil indbyder til mere bevægelse, flere boldberøringer, har modificerede regler, mindre baner og tilpasset udstyr. De ligner de færdige spil, men er det ikke. Det giver eleverne mulighed for at udføre og overskue ting, de har svært ved i de færdige spil. Eksempler på før-færdige spil kan være: totalhåndbold, skumhåndbold, streethåndbold, easy-basket, 2-balls basket, kidsvolley, teenvolley, kanga-cricket og skolegolf. Ud af boksen-spil Ud af boksen-spil har udover det humørmæssige tilsnit og kreativiteten til hensigt at give bedre mulighed for at udvikle de tekniske, taktiske og sociale elementer hos eleverne. Eksempler på disse kan være: jorden rundt, grøftespil og kædefloorball. 6. trin: Færdige spil På det sidste trin spilles kampe. Her får eleverne mulighed for i helheden at forstå og tilegne sig spillets Afgrænset område i forhold til antal spillere. Et hold med en fodbold og et hold med en skumhåndbold. Eleverne er delt i to hold. At være fodboldbesiddende (Barcelona tiki-taka). Det ene hold spiller fodbolden rundt til hinanden. Det andet hold skal forsøge at ramme fodbolden med skumhåndbolden. Hvis fodbolden træffes, bytter de to hold bold og opgave. Eleverne på håndboldholdet, der er den jagende part, skal spille sammen og må kun tage tre skridt med bolden, inden der kastes. Hvis fodboldholdet spiller bolden udover arealets linjer, byttes der også bold. Håndbolddriblinger er ikke tilladt. Det er ikke tilladt for håndboldholdets elever bevidst at stille sig i vejen eller stoppe fodbolden med ben eller krop. idé, mønstre og traditioner. Færdige spil er primært de kendte spil f.eks. basketball, badminton, volleyball, fodbold, softball, ultimate, floorball og håndbold. Dog er spil som høvdingebold, M-bold og lignende i deres færdige form i princippet også færdige spil. Udover at eleverne formentlig er optaget af kampens intensitet, præstationerne og resultatet, skal de undervises. Der bør være løbende vejledninger, mens kampen foregår, under små spilstop, i timeouts, i pauser eller ved spillets afslutning. Der kan f.eks. sættes fokus på: Afleveringer og sammenspil Regler og dommertegn Kommunikation og signaler Forskellige spilmønstre Forsvarsformer Bestemte spilpladsers funktion. Det er en god idé at være opmærksom på den gode balance mellem, at eleverne skal mærke kampens puls og det faktum, at de befinder sig i en undervisningskontekst. Som underviser kan man med stor fordel drøfte dette med eleverne før der spilles, så de kender præmisserne. Arbejdsspørgsmål 1 Hvad tænker du om balancegangen mellem TGFU konceptet og boldspilstrappen, hvor»man må krybe, før man kan gå«? 2 Diskuter modspilsøvelsernes vigtighed for spiludviklingen. 3 Diskuter den generelle forskel på at undervise i og at organisere boldspil. 4 Nævn nogle eksempler på bevægelser eller signaler, der kan bruges i forskellige boldspil til at forvirre og finte modstanderne. Litteratur Elbæk, L.: Den akrobatiske krop i skoleidrætten eller redskabsgymnastikken (2006), TFI nr. 2 Grunnet, E. og Rasmussen, F.: spil for udskolingen (1997), Halling, A., Andersen, B., Worm, C. og Agergaard, C.: en i spil (2005), SDU forlag Juul, E.: Slagboldspil for mellemtrinnet (1999), Møller, J.: Legens væsen (1987), Idræt i skolen nr. 8 Pors, P Håndbold - mellem det maskuline og feminine Tidskrift for idræt nr. 5/92 Ravn, S.: Med kroppen som materiale (2001), SDU forlag Tauman, H.: spil for mellemtrinnet (2001), 48 49

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 2.- 3.klasse Boldbasis og Boldteknik Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER OG FRIVILLIGE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 4.- 6.klasse Spillet i centrum Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Angrebsspil og contra U-12

Angrebsspil og contra U-12 Angrebsspil og contra 11 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

totalhåndbold Del 1: Lege

totalhåndbold Del 1: Lege totalhåndbold Del 1: Lege 0-15 minutter Forklaring og instruktion til Ståtrold med bold Antal elever Udstyr Bane Beskrivelse og regler Variationer Eleverne deles i grupper á 15-25 elever Kegler/ markeringer-

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006 Forsvarstræning Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Bliv inspireret af Mik Hagenbo! 2006 Teori vedr. offensivt orienteret forsvarsspil

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016

Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016 Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016 Faglige mål: De faglige mål er opstillet i henhold til fællesmål for idræt 7. 9. klasse. - taktisk og teknisk færdigheder videreudvikles igennem den alsidige undervisning

Læs mere

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege Del 13: Lege Fang slangens hale: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Fang slangens hale. Eleverne deles i grupper á 4-5 elever. Kegler/markeringer. 5x5 meter. Hver gruppe får et areal markeret

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

8. Årgang. Alle deltager. Alle deltager. Eleverne kan udføre forlæns- og baglæns ruller. Eleverne kan lave håndstand med støtte.

8. Årgang. Alle deltager. Alle deltager. Eleverne kan udføre forlæns- og baglæns ruller. Eleverne kan lave håndstand med støtte. 8. Årgang Aktiviteter Mål Evaluering - Succeskriterier Opvarmning og leg deltage aktivt i lege med faste og sværere regler Forslag til indhold Fangelege Fantasilege Reaktionslege Gymnastik i og med redskaber

Læs mere

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers Nr.3493 Alder: 8-10 år - Tid: 12 min. Nr.3492 Alder: 8-10 år - Tid: 8 min. At gribe bolden De 2 spillere står overfor hinanden med ca. 2 og 2 sidelæns løb på et mål eller ca. 10-15 m før der skiftes retning.

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

Øvelseshæfte. 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet

Øvelseshæfte. 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet Øvelseshæfte 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Materialer Arbejdskraft Faciliteter Senest opdateret Basketball øvelses ABC Øvelser og beskrivelse af Fundamentals

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse Henrik Stougaard

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse Henrik Stougaard ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse 2012-2013 Henrik Stougaard PERIODE TEMA Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier Idrætstraditioner og -kulturer Indhold Organisering og arbejdsformer Evaluering Uge 33

Læs mere

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema Uge Emne Sted Ansvarlig Teori/Tema 33 Intro til faget faglige og praktiske forventninger Intro til atletik indledende øvelser. Løbe runden om Solhverv, Marie-høns, Hospitals-tagfat, Løb med ærteposer.

Læs mere

Den røde trå d. Långhøj KFUM

Den røde trå d. Långhøj KFUM Den røde trå d Långhøj KFUM Indledning: Den røde tråd i Langhøj KFUM er bygget på følgende grundlæggende principper som værende de helt centrale ved god håndbolduddannelse: Angrebsmæssigt: - at kunne kaste

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3. og 4. klasse 2011/12

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3. og 4. klasse 2011/12 ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3. og 4. klasse 2011/12 Gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner skal børnene opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege Del 1: Lege Transportbåndet: Start Mål 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Transportbåndet. Eleverne deles i grupper á 4-6 elever. 5-6 bolde i forskellige størrelser og materialer til hver gruppe.

Læs mere

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Undervisningsmateriale til idræt Boldbasis

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Undervisningsmateriale til idræt Boldbasis [Trivsel og Bevægelse i Skolen] Undervisningsmateriale til idræt Boldbasis 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 GRUNDLÆGGENDE PÆDAGOGISKE PRINCIPPER... 4 FOKUS PÅ TYDELIGE MÅL... 4 UNDERVISNINGENS ORGANISERING...

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (5-mands)

Silkeborg IF spillestil (5-mands) Silkeborg IF spillestil (5-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

2. Boldleg for begyndere

2. Boldleg for begyndere 2. Boldleg for begyndere Af Lene Terp Seminarielektor i Idræt og konsulent i Skoleidrættens Udviklingscenter, CVU Sønderjylland Cand. Scient i Idræt & Sundhed, SDU Elitetræner i fodbold Indledning At kunne

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

. 1 mod 1 angreb. A Boldholderen har front mod forsvareren B - Boldholderen har ryggen mod forsvareren A FORMÅL

. 1 mod 1 angreb. A Boldholderen har front mod forsvareren B - Boldholderen har ryggen mod forsvareren A FORMÅL 1 mod 1 angreb 1 . 1 mod 1 angreb oldholderen har front mod forsvareren - oldholderen har ryggen mod forsvareren ORMÅL t være i stand til af afdrible sin personlige modstander for at skabe en bedre situation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Teknikskole - Vendinger

Teknikskole - Vendinger Teknikskole - Vendinger 19.9.2011 Dette skrift er tænkt som inspirationsmateriale til klubbens trænere, med forslag til øvelser i hverdagens træning, der følger op weekendens teknikskole. Det første tema,

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning. Idrætsludo

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning. Idrætsludo Idrætsundervisning Idrætsludo Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

HÅNDBOLD I SKOLEN. Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball

HÅNDBOLD I SKOLEN. Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball HÅNDBOLD I SKOLEN Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball Kære idrætsundervisere og SFO pædagoger Dette hæfte har til formål at indføre dig i to let tilgængelige udgaver af håndbold, som er velegnet

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Den Røde og Sorte Tråd

Den Røde og Sorte Tråd Den Røde og Sorte Tråd Indholdsfortegnelse: Forord Side 2 U6-U7 Side 3 U8 Side 5 U9 Side 8 U10-U11 Side 12 U12-U13 Side 18 U14-U15 Side 26 U17-U19 Side 36 Eksempel på træningspas U6-U7 Side 45 Eksempel

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Peter Balmer Broholm

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Idræt C Mads Schulz Nyholm

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE

DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE Henvendelse om hæftet sker til ens kontaktperson (eller ved direkte kontakt til Lenia). Konstruktiv kritik, nye forslag eller ændringer modtages gerne løbende, så kan

Læs mere

Find vej gennem tunnelen

Find vej gennem tunnelen Grundmotorisk bevægelse: Krybe Find vej gennem tunnelen Træne motoriske færdigheder som at krybe og koordinere på en sjov måde. Skabe bevægelsesglæde gennem udfoldelse og leg uden fokus på konkurrence

Læs mere

IDRÆT I ELITESPORTSKLASSERNE 2014 2015

IDRÆT I ELITESPORTSKLASSERNE 2014 2015 IDRÆT I ELITESPORTSKLASSERNE 2014 2015 Tirsdagsidrætten er almen basal idrætsundervisning som varetages af skolen. Idrætsundervisningen afvikles primært i workshops, hvor eleverne i alderssvarende grupper

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

1. Når bolden er rund!

1. Når bolden er rund! 1. Når bolden er rund! Af Lene B. Terp Seminarielektor i Idræt og konsulent i Skoleidrættens Udviklingscenter, CVU Sønderjylland Cand. Scient i Idræt & Sundhed, SDU Elitetræner i fodbold Boldspil er noget

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Opvarmning og træningsøvelser

Opvarmning og træningsøvelser Opvarmning og træningsøvelser U-10 U-12 6 Opvarmning og træningsøvelser 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for

Læs mere

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6 Vildbjerg FS Træning 1 // U6 Opvarmning: 1. Kongeløber (ca. 8-10min.) a. 2 fangere på en opmærket keglebane. Resterende spillere skal fordeles på de 2 langsider b. Det gælder om at bevæge sig fra sidelinje

Læs mere

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Årsplan motion, kost og bevægelse for 1. klasse 2016/17

Årsplan motion, kost og bevægelse for 1. klasse 2016/17 Årsplan motion, kost og bevægelse for 1. klasse 2016/17 Emne Aktiviteter Delmål for idræt efter 2. klasse på Interskolen Lege (5 uger) (5 uger) Løb (3 uger) Lege (6 uger) Gamle lege: Eleverne skal lære

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1.

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. 2.3. Mest for børn Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. Spillerne er sammen i par. Hvert par tager opstilling langs midterlinjen, ryg mod ryg. Alle, som kigger den ene vej, er Chip, alle, som kigger

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for Idræt

Selam Friskole. Fagplan for Idræt Selam Friskole Fagplan for Idræt Formål Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

RANTZAUSMINDE SKOLE Orientering om idrætsundervisningens indhold på Rantzausminde Skole

RANTZAUSMINDE SKOLE Orientering om idrætsundervisningens indhold på Rantzausminde Skole RANTZAUSMINDE SKOLE Orientering om idrætsundervisningens indhold på Rantzausminde Skole Eks. Idræt.et fag med holdninger! Velkomst: Denne folder er blevet til i et samarbejde mellem, skolen, elever og

Læs mere

RANTZAUSMINDE SKOLE. Orientering om idrætsundervisningens indhold på Rantzausminde Skole. Eks. Idræt.et fag med holdninger!

RANTZAUSMINDE SKOLE. Orientering om idrætsundervisningens indhold på Rantzausminde Skole. Eks. Idræt.et fag med holdninger! RANTZAUSMINDE SKOLE Velkomst: Denne folder er blevet til i et samarbejde mellem, skolen, elever og forældre. Idræt i skoleregi er mere et procesorienteret end et produktorienteret forløb, hvor den enkelte

Læs mere