Computer- og El-teknik Formelsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computer- og El-teknik Formelsamling"

Transkript

1 ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX

2 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek og Energi i en ohmsk modsand..... Kirchoff's ove Modsandskombinaioner Spændings- og Srømdelere Ersaning spændingskilde med spændingsdeler Sjerne Trekan ransformaion Måling i kredsløb Måling af srøm og spænding Måling af modsand Samidig måling af srøm og spænding Vekselsrøm Definiioner på vekselsrømskurven Effek på sinuskurven Ensreere Enkel-ensrening Dobbel-ensrening ilrering Kondensaorer ved D Spændingsændring på en kondensaor Opladning af en kondensaor Afladning af en kondensaor Kondensaorer ved A led ved A Vekorer på kondensaoren led som højpas og lavpas-led Spoler ved A led ved A Vekorer på spolen led som højpas og lavpas-led Akive filre ordens lavpas ordens højpas Køling af halvledere Holsebro HTX Side af 9 Teknisk Gymnasium

3 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version.. orkorelser inden for srøm. Bogsav Beegnelse Enhed Enhed τ Tidskonsan s Sekunder Tidsrum s sekunder Spændings-ændring V Vol Kondensaor arad iler-kondensaor arad ade-kondensaor arad E Elekromoorisk kraf V Vol (Spændingskilde) E Energi J Joule f rekvens Hz Herz f o Overgangs-frekvens Hz Herz f ippel ippel-frekvens Hz Herz Srøm A Ampere D,Middel Diode-srøm middel A Ampere D D middelsrøm A Ampere eff Effekiv-srøm A Ampere Selvindukion (Spole) H Henry iler-spole H Henry P Effek W J/s Wa Modsand Ω Ohm bel Belasningsmodsand Ω Ohm iler-modsand Ω Ohm T Periodeid s sekunder Tid s sekunder d Opladeid s sekunder p Periodeid s sekunder Spænding V Vol Sarspænding V Vol u c Kondensaorspænding V Vol D Diode-spænding V Vol u eff Effekiv-spænding V Vol u in ndgangs-spænding V Vol u midd Middel-spænding V Vol Middel Middel-spænding V Vol Min Minimum-spænding V Vol p, Peak Spids-spænding V Vol u pp Spids il spids spænding V Vol ippel ippel-spænding (spids il spids) V Vol X, X eakans (vekselsrømsmodsand) Ω Ohm mpedans (vekselsrømsmodsand) Ω Ohm Holsebro HTX Side af 9 Teknisk Gymnasium

4 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version.. Modsande ved D.. Ohms ov. Sømmen der løber i en modsand er besem af modsandens sørrelse og spændingen over modsanden.. Effek og Energi i en ohmsk modsand. Effeken P der afsæes i en modsand er besem af srømmen der løber i modsanden og spændingen over modsanden. Ved de brændes energien E af i løbe af iden. Effek: P Energi: E P Sammen med Ohms lov kan der findes de følgende udryk for,, og P. P P P P P P P P P. Kirchoff's ove. Kirchoff's. lov siger a summen af de srømme der løber ind i e knudepunk er lig med summen af de srømme der løber ud fra knudepunke (der bliver ikke noge væk) Holsebro HTX Side af 9 Teknisk Gymnasium

5 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. Kirchoff's. lov siger a summen af de elekromooriske kræfer (spændingskilder) er lig med summen af spændingsfaldene i en maske (kreds). Simpel Kredsløb: Ba + Ba Ba + Komplicere kredløb: E E + + E + E.. Modsandskombinaioner. Modsande i Serie: Ved flere Modsande + S S S n Modsande i parallel: Ved flere Modsande + P P + eller P n.5. Spændings- og Srømdelere. n Ou Ou n To + To + Holsebro HTX Side af 9 Teknisk Gymnasium

6 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version..6 Ersaning spændingskilde med spændingsdeler. En spændingskilde E, hvor man rækker en spænding ud fra en spændingsdeler ( og ) kan ersaes med en mindre spændingskilde E E og en seriemodsand E. (Thevenin s generaoromskrivning) E E E E ølgende formler gælder for omregningen fra de førse kredløb il de ande. E E E E + + ( Parallelforbindelsen).7 Sjerne Trekan ransformaion. Tre modsande (impedanser), og, der sidder i en sjerneform, kan ersaes med re andre modsande (impedanser), og, der sidder i rekanform, således a man ikke udefra (punkerne, og ) kan se forskel. Transformaionen kan gøres begge veje ( + + ) ( + + ) ( + + ) Holsebro HTX Side 5 af 9 Teknisk Gymnasium

7 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version.. Måling i kredsløb.. Måling af srøm og spænding. Spændingen over måles ved a sæe Volmeere parallel over som vis. V Srømmen i måles ved a bryde ved og indsæe Amperemeere i serie med som vis. A Volmeeres indre modsand kan ændre sig med måleområde, og kan belase modsand kredsløbe, så der måles forker. forker. Amperemeeres indre modsand kan ændre sig med måleområde, og kan føje il i kredsløbe, så der måles. Måling af modsand. Modsanden måles ved a frigøre den ene ende af og måle med ohmmeere Ω som vis. Modsanden måles ved a der sendes en srøm gennem modsanden, og spændingen regisreres. Derfor må modsanden ikke have forbindelse med kredsløbe... Samidig måling af srøm og spænding. Ved måling af korrek Spænding på modsanden ilslues merene som vis. A V Ved måling af korrek srøm på modsanden ilslues merene som vis. A V or a sikre beds måling skal Volmeere have sor indre modsand. or a sikre beds måling skal Amperemeere have lille indre modsand. Holsebro HTX Side 6 af 9 Teknisk Gymnasium

8 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version.. Vekselsrøm. Når man regner på vekselsrøm kan man i nogen ilfælde regne som om de er D, speciel hvis der kun indgår modsande i kredsløbe, men generel skal man age højde for hvordan siuaionen ser ud, før man regner på vekselsrøm... Definiioner på vekselsrømskurven. u p u eff u u u u p p eff eff V u pp up u pp ueff T f T Middelværdi ved Dobbelensrening. V u u eff midd u midd ueff,9 Middelværdi ved Enkelensrening. u eff u V midd u midd ueff,5.. Effek på sinuskurven. Hvis srømmen og spændingen ikke ligger i fase, vil faseforskydningen φ være med il a besemme den afsae effek. Effeken kan god være nul, selvom der løber en srøm, og der er en spænding. Effek på sinuskurven. u i φ V P u i cos( φ ) eff eff Holsebro HTX Side 7 af 9 Teknisk Gymnasium

9 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. 5. Ensreere. 5.. Enkel-ensrening. u in S D D D + bel uin ueff Spændingen u in er en 5 Hz A mål som effekiv-værdi Sørrelse Teoreisk Normal Kriisk, Peak uin D u in u in, belase, ippel D ( - ) - p d D 6 D (peak o Peak) f ippel 5 Hz 5 Hz 5 Hz D ( p - d) - D 6 D ippel, Max ippel, Max ippel, Max Hvis man måler middelværdien på udgangen, uden ladekondensaor fås en spænding på. 5 u Middel in - - Peak D d p ippel Sørrelse Teoreisk Normal Kriisk D, Middel (Toal Average orward curren) eff D, Peak, ep (epeaive Peak orward urren) D D D D D p d p d, D D 7, D D D, Peak, Sar (Non-ep. Peak orward urren), Peak 5 D 5 D S D, everse u in,8 u in,5 u in adekondensaoren dimensioneres ud fra den maksimal illadelige rippel-spænding. Sikringen dimensioneres ud fra eff med lid eksra sikkerhed. Hvis S er med i opsillingen dimensioneres den, så opladeiden d bliver ca. ms. P S eff s (nomal udnyer man ransformaorens indre modsand) Holsebro HTX Side 8 af 9 Teknisk Gymnasium

10 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. 5.. Dobbel-ensrening. u in S D D + D bel uin ueff Spændingen u in er en 5 Hz A mål som effekiv-værdi Sørrelse Teoreisk Normal Kriisk, Peak uin D u in u in, ippel D ( - ) - p d D 8 D (peak o Peak) f ippel Hz Hz Hz D ( p - d) - D 8 D ippel, Max ippel, Max Hvis man måler middelværdien på udgangen, uden ladekondensaor fås en spænding på. 9 u Middel ippel, Max Sørrelse Teoreisk Normal Kriisk in - - Peak D Spænding uden adekondensaor ippel d p D, Middel (Toal Average orward curren) eff D, Peak, ep (epeaive Peak orward urren) D D D D D p d p d, D D 7, D D D, Peak, Sar (Non-ep. Peak orward urren), Peak 5 D 5 D S D, everse u in,8 u in,5 u in adekondensaoren dimensioneres ud fra den maksimal illadelige rippel-spænding. Sikringen dimensioneres ud fra eff med lid eksra sikkerhed. Hvis S er med i opsillingen dimensioneres den, så opladeiden d bliver ca. ms. P S eff s (nomal udnyer man ransformaorens indre modsand) Holsebro HTX Side 9 af 9 Teknisk Gymnasium

11 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. 5.. ilrering. D + + bel Sørrelse Enkel-Ensreer Dobbel-Ensreer ippel, ippel, ippel, π π Middel, ippel, Peak, Peak, Middel, Middel, D Min, ippel, Middel, Middel, ilerfakor π π ippel, Middel, D ippel, D + + bel Sørrelse Enkel-Ensreer Dobbel-Ensreer ippel, ippel, ippel, Middel, ippel, Peak, Peak, Middel, Middel, D cu, Min, ippel, Middel, Middel, ilerfakor ippel, Middel, D cu, ippel, Holsebro HTX Side af 9 Teknisk Gymnasium

12 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. 6. Kondensaorer ved D. 6.. Spændingsændring på en kondensaor. Når der løber en konsan srøm i en kondensaor, vil der i løbe af idsrumme ske en spændingsændring på kondensaoren. 6.. Opladning af en kondensaor. Når en kondensaor lades op af en spænding gennem en modsand, vil spændingen u c forløbe som vis: i u u Tiden mål i idskonsaner τ τ τ τ τ 5 τ τ Spændingen i % af 6, % 86,5 % 95, % 98, % 99, % 99,9955% τ Spændingen over kondensaoren u c og srømmen i c kan beregnes il ehver idspunk. (- ) τ u () (- e τ ) i () τ e (- ) 6.. Afladning af en kondensaor. Når en kondensaor er lade op il en spænding, og den aflades gennem en modsand, vil spændingen u c forløbe som vis: i u u Tiden mål i idskonsaner τ τ τ τ τ 5 τ τ Spændingen i % af 6,8 %,5 % 5, %,8 %,67 %,5% τ Spændingen over kondensaoren u c og srømmen i c kan beregnes il ehver idspunk. (- ) τ u () e τ i () τ e (- ) Holsebro HTX Side af 9 Teknisk Gymnasium

13 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. 7. Kondensaorer ved A. Kondensaorens vekselsrømsmodsand X (eakans) er afhængig af kondensaorens sørrelse og frekvensen. f X π f 7.. -led ved A. E serieled danne af en modsand og en kondensaor påvirkes med en A med en sinusforme frekvens på f og en sørrelse på u gen. Modsanden og kondensaoren danner ilsammen en impedans (vekselsrømsmodsand), så der løber srømmen i gen. i gen u + X gen u u +u i gen gen E parallelled danne af en modsand og en kondensaor påvirkes med en A med en sinusforme frekvens på f og en sørrelse på u gen. Modsanden og kondensaoren danner ilsammen en impedans (vekselsrømsmodsand), så der løber srømmen i gen. i gen X i i + X u gen i i +i u gen gen 7.. Vekorer på kondensaoren. Srømmen i c kommer 9 før spændingen u c i en kondensaor ved en sinusforme spænding med vilkårlig frekvens. roaionsrening ic u c Ved serie- og parallel-forbindelse af kondensaor og modsand, vil vekorerne se ud som følger: u u gen i i gen igen serieled u Parallelled u gen i Holsebro HTX Side af 9 Teknisk Gymnasium

14 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version led som højpas og lavpas-led. Ved a lave en serieforbindelse af en modsand og en kondensaor, og bruge dem som frekvens- afhængig spændingsdeler, og dermed danne enen højpas-led eller e lavpas-led. avpas-led db - ind ud -, fo fo fo Hz Højpas-led db - ind ud -, fo fo fo Hz Overgangsfrekvensen f o er den frekvens hvor X. Heraf kan udledes a: f o π -leddene har e fald på 6 db pr. okav (fordobling / halvering af frekvens) og db pr. dekade (frekvens gange / del med ). db udregnes ud fra forholde mellem indgang og udgang: db log( u ud u ) Der sker en fasedrejning mellem ind og udgang, afhængig af frekvensen. Den ser ud som følger: asedrejning 9 ind 5 Højpas-led, f f f Hz o o o -5 avpas-led -9 Holsebro HTX Side af 9 Teknisk Gymnasium

15 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. 8. Spoler ved A. Spolens vekselsrømsmodsand X (eakans) er afhængig af spolens sørrelse og frekvensen. f X π f 8.. -led ved A. E serieled danne af en modsand og en spole påvirkes med en A med en sinusforme frekvens på f og en sørrelse på u gen. Modsanden og spolen danner ilsammen en impedans (vekselsrømsmodsand), så der løber srømmen i gen. i gen u gen + X u u +u i gen gen E parallelled danne af en modsand og en spole påvirkes med en A med en sinusforme frekvens på f og en sørrelse på u gen. Modsanden og spolen danner ilsammen en impedans (vekselsrømsmodsand), så der løber srømmen i gen. i gen X i i + X u gen i i +i u gen gen 8.. Vekorer på spolen. Srømmen i kommer 9 efer spændingen u i en spole ved en sinusforme spænding med vilkårlig frekvens. roaionsrening u i Ved serie- og parallel-forbindelse af spole og modsand, vil vekorerne se ud som følger: u u i gen i gen Serieled igen u u gen Parallelled i Holsebro HTX Side af 9 Teknisk Gymnasium

16 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version led som højpas og lavpas-led. Ved a lave en serieforbindelse af en modsand og en spole, og bruge dem som frekvens- afhængig spændingsdeler, og dermed danne enen højpas-led eller e lavpas-led. avpas-led db - ind ud -, fo fo fo Hz Højpas-led db - ind ud -, fo fo fo Hz Overgangsfrekvensen f o er den frekvens hvor X. Heraf kan udledes a: f o π -leddene har e fald på 6 db pr. okav (fordobling / halvering af frekvens) og db pr. dekade (frekvens gange / del med ). db udregnes ud fra forholde mellem indgang og udgang: db log( u ud u ) Der sker en fasedrejning mellem ind og udgang, afhængig af frekvensen. Den ser ud som følger: asedrejning 9 ind 5 Højpas-led, f f f Hz o o o -5 avpas-led -9 Holsebro HTX Side 5 af 9 Teknisk Gymnasium

17 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. 9. Akive filre. Simple - og -led giver kun en afskæing i sop-bånde på db/dekade, de beegnes som. ordens led. or a få en skarpere afskæring skal der realiseres filre med en højere orden, f.x. vil e led med. orden skære 6 db/dekade. or a realisere filre med højere orden skal der kobles flere frekvensbesemmende led, så de kunne realiseres med -kombinaioner, beregningerne herpå bliver dog re komplicerede. En anden måde a realisere på er ved a indføje e akiv elemen - operaionsforsærkeren. Akive filre kan have mange forskellige udseender, men e relaiv simpel er. ordens mulipel ilbagekobling, der dimensioneres ud fra re sørrelser: H : orsærkningen i pasbånde. ω : Knækfrekvensen i rad/s (ω π f ) ζ : Dæmpningsfakoren db H o Pasbånde Sopbånde f o Knækfrekvens Hz H og ω er give ud fra figuren. Den sidse sørrelse ζ er dæmpningsfakoren, der besemmer forløbe omkring knækfrekvensen: < ζ <,5 : rekvensgangen får en op ved knækfrekvensen.,5 < ζ < : imelig pæn knæk ved knækfrekvensen (ζ,77 giver -db). ζ > : Mege udflade knæk. Holsebro HTX Side 6 af 9 Teknisk Gymnasium

18 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. Holsebro HTX Side 7 af 9 Teknisk Gymnasium 9... ordens lavpas. d fra de re sørrelser H, ω og ζ, sam e valg af kondensaor-værdi og en fakor K beregnes komponenværdierne. (K vælges så kvadrarodsegne bliver æ på ). K H K H K 5 ± + ζ ω ζ ω d fra komponenværdierne på e filer kan de grundlæggende ing omkring filere også beregnes som følger: H ω ζ

19 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version ordens højpas. d fra de re sørrelser H, ω og ζ, sam e valg af kondensaor-værdi beregnes komponenværdierne. 5 + ζ ω H ω ( H ) ζ + H d fra komponenværdierne på e filer kan de grundlæggende ing omkring filere også beregnes som følger: H ω ζ Holsebro HTX Side 8 af 9 Teknisk Gymnasium

20 ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version.. Køling af halvledere. En halvleder kan kun åle en besem emperaur i selve krysalle. Overskrider man denne, ændrer halvlederens daa sig, og den bliver evenuel ødelag. Varmen må borledes fra krysalle il huse, og igen il lufen eller e ande omgivende medium. Varmeafgivningen fra krysal il hus sker ved varmeledning, medens den videre kan ransporeres bor fra huse ved ledning eller sråling. Man aler om en hermisk modsand mellem krysal og hus, ligesom der vil være en hermisk modsand il omgivelserne. Ved a forsyne halvlederen med en køleplade kan den hermiske mosand fra hus og videre gøres mindre, medens kun fabrikanen råder for den hermiske modsand mellem krysal og hus. Tænker man sig en halvleder monere på en køleplade skal varmen passere re modsande, en mellem krysal og hus, en mellem hus og plade, og en mellem plade og luf. Der vil gælde følgende relaion (ohms lov for varmeranspor) T T h P hvor T - T er emperaurforskellen mellem krysal og luf. h er summen af de hermiske modsande mellem krysal og luf. P er den effek der afsæes i krysalle. Hvis de drejer sig om en ransisor uden køleplade er h lig med den af fabrikanen opgivne hermiske modsand for den pågældende ransisor, medens emperaurforskellen er omgivelsesemperauren rukke fra krysalles emperaur (her kan man anvende den maksimale krysalemperaur, eller hvad man ønsker skal være max arbejdsemperaur). Drejer de sig om en halvleder med køleplade adderes halvlederens h il hus med kølepladens h il lufen. Den følgende kurve kan anvendes il en køleplades nødvendige areal, hvis den fremsilles i mm aluminiums plade. EKSEMPE En ransisor med h,5 /W skal arbejde ved en omgivelsesemperaur på 5. Krysalle må blive 9. Der skal afsæes 7 W. Der findes: 9 5 h 5, 7 / W or kølepladen få s: 5,7 -,5, / W 7 Af kurven aflæses areale i rolig luf: A cm. Holsebro HTX Side 9 af 9 Teknisk Gymnasium

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Noter til Komplekse tal i elektronik. Eksempler på steder, hvor der bruges kondensatorer og spoler i elektronik: Equalizer Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Selektive forstærkere. Når der er

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus VUC AARHUS Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus Fysik B 2013 Indhold 1. Galileis faldlov... 3 2. Pendulbevægelse... 5 3. Batteri som spændingskilde... 10 4. Wheatstones bro og temperaturkoefficient...

Læs mere

John Iversen - 1 - Min eksterne hukommelse. Revideret 15. nov. 12

John Iversen - 1 - Min eksterne hukommelse. Revideret 15. nov. 12 Indholdsfortegnelse Begreber og enheder...2 Energi...2 Effekt...2 Måleenheder...3 Nyttevirkning....3 SI systemet...4 Kort om SI enhederne...5 Præfikser...5 Trykenheder...6 Usikkerhedsberegning...7 Om øvelser

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Byg med digitale kredse

Byg med digitale kredse clausen bøger Byg med digitale kredse NIELS DREIJER Niels Dreijer Byg med digitale kredse clausen bøger ASCHEHOUG KØBENHAVN 1978 ISBN 87-11-03624-9 Niels Dreijer: Byg med digitale kredse. Copyright 1978

Læs mere

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2...

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... Introduktion til kvantemekanik Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... 6 Hvordan må bølgefunktionen se ud...

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Overharmoniske strømme En praktisk undersøgelse af spændingskvalitets- og effekttabsmæssige

Overharmoniske strømme En praktisk undersøgelse af spændingskvalitets- og effekttabsmæssige Overharmoniske strømme En praktisk undersøgelse af spændingskvalitets- og effekttabsmæssige udfordringer ved harmoniske strømmes tilstedeværelse i lavspændingsinstallationer. Lasse Møller Sørensen Aarhus

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup.

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster med Yaesu FT-817 i baggrunden. Behovet. Med udbredelsen af Yaesus lille rejseradio FT-817 blandt EDR Ballerups medlemmer, opstod der samtidig

Læs mere

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II Hvordan ville en rendyrke dual indkomsskaemodel virke i Danmark? Simulering af en ensare ska på al kapialindkoms Arbejdspapir II Ændre opsparingsadfærd Skaeminiserie 2007 2007.II Arbejdspapir II - Ændre

Læs mere

Forord...1 Resumé...3 Liste Over Figurer...7 Kravspecifikation...9 Introduktion...10 Funktion beskrivelse af Parallel Fly-back topologi...

Forord...1 Resumé...3 Liste Over Figurer...7 Kravspecifikation...9 Introduktion...10 Funktion beskrivelse af Parallel Fly-back topologi... Forord Dette projekt indeholder dokumentation af min final eksamensprojekt Switch Mode Led Driver. Projektet er udført på Ørsted DTU institut. Danmark Teknisk Universitetet, i samarbejde med CB- Svendsen

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder:

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder: 19. december 2005 Titel: HiFi forstærker med minimeret effektforbrug Tema: Analog elektronik Projektperiode: P3 Projektgruppe: EE - gr.319 Deltagere: Michael Niss Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Nikolaj

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere