Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring Bilag: Udbealingssikring Gradvis ilknyning af udbealingssikring Bilag: Omkosninger Service & Rådgivning Specifikke serviceydelser Opsparing Handler Adminisraion af udbealingssikring Forsikringsadminisraion Bealing il basiskapialen Provision il mægler Bilag: Priser på forsikringsdækninger og indbealingssikring Individuel beregne Grundpris Bilag: Beskrivelse af dækninger egne som livsforsikring Anvende funkioner Alder Modeller og Formler Beskrivelse af dækninger Forsikringsdækninger ved død Dækning 52: Livsforsikring løbende udbealing Dækning 53: Opsparingssikring af Livspensionsopsparing Dækning 54: Børnepension løbende, obligaorisk Dækning 55: Børnepension løbende, frivillig Dækning 56: Børnepension engangsbeløb, obligaorisk Dækning 57: Børnepension engangsbeløb, frivillig Opsparingsdækninger Side 1 af 26

47 Dækning 61: Kapialpension Dækning 62: Raepension Dækning 63: Livspension idsbegrænse Dækning 64: Livspension livsvarig Dækning 65: Opsa Livspension idsbegrænse Dækning 66: Opsa Livspension livsvarig Præmieakiver Dækning 91: Indbealingssikring ved ab af erhvervsevne, hel ved halv Dækning 92: Indbealingssikring ved ab af erhvervsevne, opfyldning Akiv 94: Præmieakiv med indbealingssikring ved ab af erhvervsevne, hel ved halv Akiv 95: Præmieakiv med indbealingssikring ved ab af erhvervsevne, opfyldning Akiv 97: Præmieakiv uden indbealingssikring Bilag: Saser vedrørende Omkosninger Saser vedrørende Service & Rådgivning Saser vedrørende Specifikke serviceydelser Saser vedrørende Opsparing Saser vedrørende Handler Saser vedrørende Adminisraion af udbealingssikring Saser vedrørende Forsikringsadminisraion Saser vedrørende Bealing il basiskapialen Bilag: Saser vedrørende Dækninger og generelle saser Saser vedrørende Dækninger Generelle saser Side 2 af 26

48 9 Bilag: Indbealingssikring Hvis indbealingssikringen er råd i kraf, vil opsparingen løbende blive ilfør e beløb svarende il indbealingen il opsparingen, jf. afsni 2.1 Håndering af indbealing, hvor pris for forsikringsdækninger vil være den pris, der umiddelbar forud for indbealingssikringen blev beal for forsikringsdækningerne. Side 3 af 26

49 1 Bilag: Udbealingssikring 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring Hvis udbealingssikringen ilknyes gradvis, kan dee ske fra idligs 1 år før den ønskede udbealingssar. Ved ilknyning af udbealingssikringen ilknyes der udbealingssikring for alle fremidige indbealinger il inveseringsprofil A eller B i PFA Inveserer. Hvis udbealingssikring ilknyes inden 1 år før den ønskede udbealingssar, vil der 9 år før den ønskede udbealingssar blive ilknye udbealingssikring svarende il 1/1 af opsparingens værdi i inveseringsprofil A eller B i PFA Inveserer. Hver eferfølgende år vil der blive ilknye udbealingssikring svarende il 1/(X+1) af den reserende opsparing uden udbealingssikring, hvor X er anal år før den ønskede udbealingssar. Hvis der er mindre end 1 år il den ønskede udbealingssar bliver der ilknye udbealingssikring svarende il (1-X)/1 af opsparingens værdi i inveseringsprofil A eller B i PFA Inveserer, hvor X er analle af hele år il den ønskede udbealingssar. Hver eferfølgende år vil der blive ilknye udbealingssikring svarende il 1/(X+1) af den reserende opsparing uden udbealingssikring. Vælger pensionskunden a overføre opsparing il inveseringsprofil A eller B i PFA Inveserer, efer a ilknyningen af udbealingssikring er påbegynd, vil der umiddelbar efer overførslen blive ilknye udbealingssikring svarende il (1-X)/1 af de overføre beløb. Hver eferfølgende år vil der blive ilknye udbealingssikring svarende il 1/(X+1) af den reserende del af de overføre beløb uden udbealingssikring. Side 4 af 26

50 11 Bilag: Omkosninger Omkosningerne er splie op i en række delelemener, og hver pensionsbevis vil være omfae af samlige delelemener Service & Rådgivning For hver af salgskanalerne direke bejene, mæglerbejene og arbejdsmarkedspensionsordninger er der definere en række service- og rådgivningsmoduler, der omfaer en obligaorisk servicepakke og nogle ilvalgsmoduler, som virksomhedskunden kan ilkøbe efer behov. Prisen for modulerne fassæes som udgangspunk én gang årlig og afhænger af en række krierier, jf. Sasbilag. Den enkele virksomhedskunde kan vælge mellem følgende opkrævningsmeoder: Pris som procen af indbealing Pris som procen af opsparing Pris som e fas månedlig kronebeløb En kombinaion af ovensående Virksomhedskunden kan vælge, om alle medarbejderne skal beale for alle virksomhedens moduler, eller kun for de moduler, den enkele medarbejder er omfae af. Der er mulighed for a omkosningsbelase forskellig på forskellige andele af indbealingen og/eller opsparingen i form af rinvis faldende omkosningssaser. For opkrævning som procen af opsparingen er der fassa en minimums- og en maksimumsprocen på de lavese opsparingsrin. For indbealingsfri pensionsordning, pensionskunder uden firmapensionsordning og pensionsordninger under udbealing er opkrævningsmeoderne besem, da der ingen valgfrihed er på opkrævningsmeode og rådgivningskoncep, jf. Sasbilag. Omregningen fra prislisen med priser pr. modul il priser i henhold il den valge opkrævningsform sker for hver virksomhedskunde/kundeype for sig. Mindre virksomhedskunder eller koncerner kan vælge a få fælles beregning af opkrævningspriser. Priserne genberegnes som udgangspunk årlig, men PFA Pension kan afale med den enkele virksomhedskunde, a priserne gælder for en længere periode end e kalenderår. Den opkrævede pris kan afales ændre i forhold il, hvad der beregnes ud fra lisepriserne Specifikke serviceydelser Der opkræves en konkre bealing i forbindelse med en række specifikke serviceydelser på en kundeafale. Side 5 af 26

51 I sasbilage findes de forskellige yper serviceydelser og priserne herfor. Priserne vurderes årlig og afhænger af en række krierier, jf. Sasbilag. En virksomhedskunde kan vælge solidarisk bealing for specifikke serviceydelser, hvorefer alle saser undagen Ændring af inveseringsprofil i PFA Inveserer, ikke opkræves ved udførelse af serviceydelserne. PFA kan afale med den enkele virksomhedskunde a priserne gælder for en længere periode end e kalenderår. Den opkrævede pris kan afales ændre i forhold il, hvad der fremgår af sasbilage Opsparing Bealing for adminisraion af opsparingen beregnes af sørrelsen af opsparingen, jf. Sasbilag Handler I forbindelse med køb og salg i inveseringskoncepe Du Inveserer vil der blive rukke kurage, jf. Sasbilag Adminisraion af udbealingssikring Prisen for adminisraion af udbealingssikring bliver beregne ud fra den del af opsparingen, hvoril der er knye udbealingssikring, jf. Sasbilag Forsikringsadminisraion Prisen for a adminisrere forsikringsdækningerne beales selvsændig for hver forsikringsdækning, der er på pensionskundens bevis, jf. Sasbilag Bealing il basiskapialen Bealing il basiskapialen beregnes af hele opsparingen, jf. Sasbilag Provision il mægler Regler for provision il mægler anmeldes inden de ages i brug. Side 6 af 26

52 12 Bilag: Priser på forsikringsdækninger og indbealingssikring Individuel beregne Grundpris Den beregnede Grundpris udgør 12 * månedlig pris, og prisen er konsan indil næse hovedforfaldsdao. Ved ændringer og nyegning på en dao, som ikke er pensionsordningens hovedforfaldsdao, beregnes prisen for 12 måneder per hovedforfaldsdaoen, og der beales for den relevane periode. De beregnede priser for forsikringsdækning og indbealingssikring på forsikringsdækningen korrigeres ud fra, a alle måneder har en længde på 31 dage. Forsikringsdækninger Grundprisen for forsikringsdækninger per én krone dækning på pensionsordningens hovedforfaldsdao for indbealing beregnes som Grundpris = Passiv/ Præmieakiv, hvor Passiv og Præmieakiv er de for den gældende dækning relevane beskrivelse af passiv og akiv. Indbealingssikring på forsikringsdækning Grundprisen for indbealingssikring per én krone dækning på pensionsbevises hovedforfaldsdao for indbealing beregnes som Grundpris hvor = Passiv med indbealingssikring / Præmieakiv med indbealingssikring - Passiv uden indbealingssikring / Præmieakiv uden indbealingssikring, Passiv uden indbealingssikring er de for den pågældende dækning relevane beskrivelse af passive beregne under forudsæning af, a der ikke er re il indbealingssikring Passiv med indbealingssikring er de for den pågældende dækning relevane beskrivelse af passive beregne under forudsæning af den afale indbealingssikring Præmieakiv uden indbealingssikring angiver præmieakiv i den siuaion hvor der ikke (længere) er re il indbealingssikring Præmieakiv med indbealingssikring er de for den afale indbealingssikring relevane beskrivelse af præmieakive Side 7 af 26

53 Indbealingssikring på opsparingsdækning Grundprisen for indbealingssikring per én krone indbealing il opsparing (før fradrag for denne pris) beregnes som Grundpris = Passiv for indbealingssikring / (Passiv for indbealingssikring + Præmieakiv med indbealingssikring), hvor Passiv for indbealingssikring er de relevane passiv svarende il den valge ab af erhvervsevne varian Præmieakiv med indbealingssikring er de relevane præmiebealingsakiv svarende il den valge ab af erhvervsevne varian Side 8 af 26

54 13 Bilag: Beskrivelse af dækninger egne som livsforsikring 13.1 Anvende funkioner Alder Aldersberegning ager udgangspunk i den ekniske fødselsdao. Den ekniske fødselsdao er idenisk med den rigige fødselsdao, hvis dagen i den rigige fødselsdao er den førse dag i en kalendermåned. Ellers er den ekniske fødselsdao lig med den førse dag i måneden efer den rigige fødselsdao: Alderen på en given dao dd.mm.yyyy for en person med eknisk fødselsdao DD.MM.YYYY beregnes som analle af dage mellem dd.mm.yyyy og DD.MM.YYYY del med 372, ide de forudsæes, a hver kalendermåned besår af 31 dage. For måneder, der ifølge en sædvanlig kalender har mindre end 31 dage, forudsæes de, a der indlægges eksra dage mellem den sidse dag i måneden og den førse dag i den næse måned. Der vil således være 4 dage fra 28. februar il 1. mars. Er de skudår, vil de 3 dage af de 4 dage ligge mellem 29. februar og 1. mars Modeller og Formler Lad x beegne pensionskundens alder. Simpel liv-død model Anvendes for dækninger uden indbealingssikring. I live μ d Død Inensieen for død er give ved: μ d x d d b 1 c x a 1. d Liv-død model med leveidsforbedringer Anvendes på opsparingsdækninger il beregning af udbealingssikring, hvor der ages højde for leveidsforbedringer. I live μ d Død Inensieen for den forvenede dødelighed il id er give ved: μ d, pen x, μ d, sik x, ( a d, sik 1 b d, sik 1 c d, sik x ) (1 h d, sik ), Side 9 af 26

55 Model med raskmelding Rask μ ai Invalid μ ia Raskmelding μ ad μ id Død Inensieen for død som rask er give ved: ad ad ad ad b 1 c x μ x a 1. Inensieen for invalidie som rask er give ved: μ ai x μ μ ai,hel x a ai,opfyldning x ai,hel a 1 ai,hel ai,hel b 1 c x ai,opfyldning 1 ai,opfyldning ai, opfyldning b 1 c x Inensieen for død som invalid efer v år som invalid er give ved: id id id id b v ( I ) 1 c v ( I ) x v ( i) v v( i 1, μ, for ) x, v av( i) 1 v beegner de i e varighedsinerval med v (1) og (n 1) hvor [ ( i), v( i 1)). v. Inensieen for raskmelding som invalid efer v år som invalid er give ved: ia ia ia ia b v ( i ) 1 c v ( i ) x v ( i) v v( i 1, μ, for ) x, v av( i) 1 v beegner de i e varighedsinerval med v (1) og (n 1) hvor [ ( i), v( i 1)) v. Sandsynligheden, for a en x-årig invalid sadig er invalid i alder x+ give, a den x-årige har være invalid i v år, er give ved: p p ii ii x v, x, x, x, v, ii px v, x, ii i 1 p e n min{ ; v ( i 1)} min{ ; v ( i )} ia x s, v ( i ) id x s, v ( i ) x, x,, hvor [ ( i), v( i 1)) ds v beegner de i e varighedsinerval med v (1) og (n 1) v. Sandsynligheden, for a en x-årig rask sadig er rask i alder x+ er give ved: ai s x ad s aa x ds x, x e. p Sandsynligheden, for a en x-årig rask bliver invalid i alder x+ er give ved: p ai aa ai ii x x px, x s x s px s, x, ds, μ. Side 1 af 26

56 Sandsynligheden, for a en x-årig sadig er i live i alder x+ er give ved: ds x, x e, p d s x pen x ds x, x e. p d, pen s De forvenede anal børn, som pensionskunden får mellem alder x-r og alder x er give ved: r obl bx, r c r xd fri fri obl b x, r k bx, r for frivillige dækninger, for obligaoriske dækninger, hvor cx er forældreskabsinensieen give ved: c x a 2 ( x b) c x d 1. Den anvende diskoneringsfakor er give ved P(, ) exp ( s) ds, hvor (s) er den insanane forward-rene på id s, svarende il renekurven i (), dvs. P (, ). (1 1 i( )) Som renekurve anvendes i ( ) ( ift ( ) i)*(1 PAL ), hvor i FT () er Finansilsynes renekurve, og i og PAL 13.3 Beskrivelse af dækninger fremgår af Bilag Forsikringsdækninger ved død Dækning 52: Livsforsikring løbende udbealing Dækningen udregnes som om, der er ale om e engangsbeløb, som skal udbeales ved død. Ved død omregnes engangsudbealingen il raer, som udbeales over den afale årrække. Passive for dødsfaldsdækning - engangsbeløb med risikoophør i alder x + n (min-ris-oph 52 x + n max-ris-oph 52 ) med re il indbealingssikring indil alder x + m ved ab erhvervsevne (min-pf-oph 52 x + m max-pf-oph 52 ) med re il indbealingssikring efer k[ae] * 12 måneders ab af erhvervsevne (ab af erhvervsevne-karens) i praksis anvendes k[ae] = 1. m n Side 11 af 26

57 er på en hovedforfaldsdao for indbealing fassa således: 1. hvis der er re il indbealingssikring ved invalidie: Bemærk, hvis m, anvendes formlerne for dækningen under 2. K a 52 ( x, k[ ae], n, m) min{1; m; n} e ( s) ds * p aa x, x * (µ ad x µ ai x * m e u ( s) ds * p ii x, x u, *µ id x u, u du) d min{1; n} min{1; m} e ( s) ds * p x, x *µ d x d min{1; m; n} e ( s) ds * p aa x, x * (µ ad x µ ai x * m e u ( s) ds * p ii x, x u, *µ id x u, u du) d I praksis beregnes der kun værdier for hele værdier af x, x + n og x + m og ilnærmelsen svarer derfor il den ønskede formel. 2. hvis der ikke er re il indbealingssikring: K a 52 min{1; n} ( s) ds ( x, n, m) e * px, x *µ d x d Dækning 53: Opsparingssikring af Livspensionsopsparing Dækningen svarer il dækning Dækning 54: Børnepension løbende, obligaorisk Dækningen udbeales løbende il pensionskundens børn, hvis pensionskunden dør. Udbealingen borfalder ved børneudløb eller ved barnes død. Passive for Børnepension løbende; obligaorisk indmeldelse med risikoophør i alder x + n (min-ris-oph 54 x + n max-ris-oph 54 ) børneudløb i alder b (min-b-udløb 54 b max-b-udløb 54 ) med re il indbealingssikring indil alder x + m ved ab erhvervsevne (min-pf-oph 54 x + m max-pf-oph 54 & m n) Side 12 af 26

58 med re il indbealingssikring efer k[ae] * 12 måneders ab af erhvervsevne (ab af erhvervsevne-karens) I praksis regnes værdi for k[ae] =1. årlig regulering af den akuelle udbealing på r % er på en hovedforfaldsdao for indbealing fassa således: 1. hvis der er re il indbealingssikring ved invalidie: Bemærk, hvis m, anvendes formlerne for dækningen under 2. K a 54 min{1; n} µ ( x, k[ ae], b, r, n, m) ai x * e m e ( s) ds u * p ( s) ds aa x, x * p ii x *(µ ad x, x u, * *µ b b id x u, u obl x, b u * u u b b * e 2. Hvis der ikke er re il indbealingssikring: u ( obl x u, b s ( s) ln(1 u * e r)) ds du s ( ( v) ln(1 u r)) dv dsdu) d min{1; n} ( s) ds a K54 ( x, b, r, n) e px, x µ d x b b obl x, b u e u ( ( s) ln(1 r)) ds dud Dækning 55: Børnepension løbende, frivillig Dækningen svarer il dækning 54 blo anvendes b, i sede for fri x r b,. obl x r Dækning 56: Børnepension engangsbeløb, obligaorisk Dækningen udbeales som e engangsbeløb il pensionskundens børn, hvis pensionskunden dør. Passive for Børnepension engangsbeløb; obligaorisk indmeldelse med risikoophør i alder x + n (min-ris-oph 56 x + n max-ris-oph 56 ) børneudløb i alder b (min-b-udløb 56 b max-b-udløb 56 ) med re il indbealingssikring indil alder x + m ved ab erhvervsevne (min-pf-oph 56 x + m max-pf-oph 56 & m n) med re il indbealingssikring efer k[ae] * 12 måneders ab af erhvervsevne (ab af erhvervsevne-karens) I praksis regnes værdi for k[ae] =1. er på en hovedforfaldsdao for indbealing fassa således: 1. Hvis der er re il indbealingssikring ved invalidie Bemærk, hvis m, anvendes formlerne for dækningen under 2. K a 56 ( x, k[ ae], b, n, m) min{1; n} e ( s) ds * p aa x, x *(µ ad x * b obl x, b µ ai x * m e u ( s) ds * p ii x, x u, *µ id x u, u * b obl x u, b du) d Side 13 af 26

59 2. Hvis der ikke er re il indbealingssikring: min{1; n} ( s) ds a d K56 ( x, b, n, m) e * px, x *µ x * b obl x, b d Hvor b x, r r c r x d Dækning 57: Børnepension engangsbeløb, frivillig Dækningen svarer il dækning 56 blo anvendes b, i sede for fri x r b,. obl x r Opsparingsdækninger Dækning 61: Kapialpension Dækningen udbeales som e engangsbeløb ved pensionering eller død. Passive for opsparing il kapialpension med udbealingsopsæelsesalder i alder x + c (min-udb.ops 61 x + c max-udb.ops 61 ) er fassa således: K ( x, c e 61 ) c ( s) ds Dækning 62: Raepension Dækningen udbeales i raer ved pensionering eller død. Passive for opsparing il raepension med udbealingsopsæelsesalder i alder x + c (min-udb.ops 62 x + c max-udb.ops 62 ) udbealingsperiode g (min-udb.periode 62 x + c + g min-udb.periode 62 & g) er fassa således: K ( s) ds 62 ( x, c, g) e * c g e c c ( s) ds d Dækning 63: Livspension idsbegrænse Dækningen udbeales løbende ved pensionering i en given periode eller il pensionskunden dør. Passive for idsbegrænse livspension med udbealingsophør ved alder x + q (min-udb-oph 63 x + q max-udb-oph 63 ) Side 14 af 26

60 er fassa således: q ( s) ds pen K63 ( k, x, q) e * px, x ( k) d Hvor p pen x, x ( k) er anvend il a markere, a dødsinensieen er afhængig af kalenderid Dækning 64: Livspension livsvarig Dækningen udbeales løbende ved pensionering indil pensionskunden dør. Passive for livsvarig livspension er fassa således: ( s) ds pen K64 ( k, x) e * px, x ( k) d Hvor p pen x, x ( k) er anvend il a markere, a dødsinensieen er afhængig af kalenderid Dækning 65: Opsa Livspension idsbegrænse Dækningen udbeales løbende ved pensionering i en på forhånd afal periode eller frem il pensionskundens død. Passive for idsbegrænse opsa livspension med udbealingsopsæelsesalder i alder x + c (min-udb.ops 65 x + c max-udb.ops 65 ) udbealingsophør ved alder x + q (min-udb.oph 65 x + q max-udb.oph 65 & c q & q) er fassa således: K 65 q ( s) ds ( k, x, q, c) e * px, max{; c} pen x ( k) d Hvor p pen x, x ( k) er anvend il a markere, a dødsinensieen er afhængig af kalenderid Dækning 66: Opsa Livspension livsvarig Dækningen udbeales løbende ved pensionering frem il pensionskundens død. Passive for Skaekode 1 opsparing, opsa livsvarig med udbealingsopsæelsesalder i alder x + c (min-udb.ops 66 x + c max-udb.ops 66 ) er fassa således: K 66 ( s) ds ( k, x, c) e * px, max{; c} pen x ( k) d Side 15 af 26

61 Hvor p pen x, x ( k) er anvend il a markere a dødsinensieen er afhængig af kalenderid Præmieakiver Dækning 91: Indbealingssikring ved ab af erhvervsevne, hel ved halv. Indbealingssikringen anvendes hvis pensionskunden oplever en lægelig/helbredsmæssig såvel som en økonomisk erhvervsevnenedsæelse på minds 5 %. Passive for indbealingssikring med indbealingssikringsophør i alder x + m (min-pf-oph 91 x + m max-pf-oph 91 ) påbegynd indbealingssikring efer k[ae] * 12 måneders ab af erhvervsevne (ab af erhvervsevne-karens). I praksis regnes værdi for k[ae] =1. besemmes på en hovedforfaldsdao for indbealing il K a 91 ( x, m, k[ ae]) min{1; m} e ( s) ds * p aa x, x *µ ai x * max{ m; k[ ae ] k[ ae ]} e u ( s) ds * p ii x, x u, dud Dækning 92: Indbealingssikring ved ab af erhvervsevne, opfyldning Indbealingssikringen anvendes hvis pensionskunden oplever en lægelig/helbredsmæssig erhvervsevnenedsæelse på minds 5 % sam en økonomisk erhvervsevnenedsæelse på minds 25 %. Passive for indbealingssikring med indbealingssikringsophør i alder x + m (min-pf-oph 92 x + m max-pf-oph 92 ) påbegynd indbealingssikring efer k[ae] * 12 måneders ab af erhvervsevne (ab af erhvervsevne-karens). I praksis regnes værdi for k[ae] =1. besemmes efer samme formel som dækning Akiv 94: Præmieakiv med indbealingssikring ved ab af erhvervsevne, hel ved halv Akive er e 1-årig præmieakiv, som anvendes hvis der er re il fuld indbealingssikring ved lægelig/helbredsmæssig såvel som økonomisk erhvervsevnenedsæelse på minds 5 %. Nuidsværdien af indbealingen med indbealingssikringsophør i alder x + m (min-pf-oph 94 x + m max-pf-oph 94 ) påbegynd indbealingssikring efer k[ae] * 12 måneders ab af erhvervsevne (ab af erhvervsevne-karens). I praksis anvendes k[ae] = 1. Side 16 af 26

62 besemmes på en hovedforfaldsdao for indbealing il K a 94 ( x, m, k[ ae]) min{1; m} e ( s) ds * p aa x, x *(1 µ ai x * min{ m; k[ ae ]} e u ( s) ds * p ii x, x u, du) d Akiv 95: Præmieakiv med indbealingssikring ved ab af erhvervsevne, opfyldning Akive er e 1-årig præmieakiv, som anvendes hvis der er re il fuld indbealingssikring ved lægelig/helbredsmæssig erhvervsevnenedsæelse på minds 5 % sam økonomisk erhvervsnedsæelse på minds 25 %. Nuidsværdien af indbealingen med indbealingssikringsophør i alder x + m (min-pf-oph 95 x + m max-pf-oph 95 ) påbegynd indbealingssikring efer k[ae] * 12 måneders ab af erhvervsevne (ab af erhvervsevne-karens). I praksis anvendes k[ae] = 1. besemmes efer samme formel som akiv Akiv 97: Præmieakiv uden indbealingssikring Akive er e 1-årig præmieakiv, som anvendes, hvis der ikke (længere) er re il indbealingssikring. Nuidsværdien af indbealingen med indbealingsophør i alder x + n (min-pf-oph 97 x + m max-pf-oph 97 ) besemmes på en hovedforfaldsdao for indbealing il min{1; n} ( s) ds a K97 ( x, n) e * p x, x d Side 17 af 26

63 14 Bilag: Saser vedrørende Omkosninger 14.1 Saser vedrørende Service & Rådgivning Årlig pris i kr. for Servicepakke Direke bejen Mægler bejen AMP ordning Koncern+kunde/Koncernkunde Sorkunde/kernekunde Samkunde/Servicekunde Pensionskunder uden firmapensionsordning Indbealingsfri pensionsordning Pensionsordning under udbealing Årlig pris i kr. for Personlig rådgivning il pensionskunder Direke bejen Mægler bejen AMP ordning Koncern+kunde/Koncernkunde Sorkunde/kernekunde Samkunde/Servicekunde Pensionskunder uden firmapensionsordning Indbealingsfri pensionsordning Pensionsordning under udbealing Side 18 af 26

64 Årlig pris i kr. for Telefonisk rådgivning il pensionskunder Direke bejen Mægler bejen AMP ordning Koncern+kunde/Koncernkunde Sorkunde/kernekunde Samkunde/Servicekunde Pensionskunder uden firmapensionsordning Indbealingsfri pensionsordning Pensionsordning under udbealing Årlig pris i kr. for Virksomhedsrådgivning il virksomhedskunder Direke bejen Mægler bejen AMP ordning Koncern+kunde/Koncernkunde Sorkunde/kernekunde Samkunde/Servicekunde Årlig pris i kr. for solidarisk bealing for Specifikke serviceydelser Direke bejen Mægler bejen AMP ordning Koncern+kunde/Koncernkunde Opkrævningsmeode for pensionskunder uden firmapensionsordning, indbealingsfri pensionsordning og pensionsordninger under udbealing (Fordelingsnøgle) Trækkes som fas beløb Trækkes som procen af opsparing Pensionskunder uden firmapensionsordning 1 % % Indbealingsfri pensionsordning 28,57 % 71,43 % Pensionsordning under udbealing* - - *Opkrævningsmeode for pensionsordning under udbealing anmeldes, når den ages i brug. Side 19 af 26

65 Minimum- og maksimumprocen pro anno af opsparingen på lavese rin Minimum Maksimum Lavese rin omkosninger,2, Saser vedrørende Specifikke serviceydelser Prisen for specifikke serviceydelser i kr. AMP ordninger Øvrige Selvbejening via PFA håndering Selvbejening via PFA håndering poral poral Indræden i ordning Udræden af ordning Ændring af inveseringsprofil i PFA Inveserer Ændring af udbealingssikring i PFA Inveserer Handel af opsparing i Du Inveserer Ændring af indbealingens fordeling i Du Inveserer Ændring af ønske udbealingssar Flyning af opsparing mellem konceper Ændring af indbealingens fordeling mellem konceper Til-/fravalg af KundeKapial Inern overførsel il PFA Plus inden for jobskifeafale Side 2 af 26

66 Inern overførsel il PFA Plus- uden for jobskifeafale Inern overførsel fra PFA Plus inden for jobskifeafale Inern overførsel fra PFA Plus- uden for jobskifeafale Eksern overførsel fra PFA Eksern overførsel il PFA Ophævelse af pensionsbevis Deling af pensionsbevis Samling af pensionsbeviser Ændring af forsikringsdækning Specialrådgivning il pensionskunde Kompleks beregning il pensionskunde Kompleks ændring af pensionsbevis Side 21 af 26

67 Pris i kr. for ransakionsbasere rådgivning Direke bejen AMP ordning Telefonisk rådgivning Personlig rådgivning Telefonisk rådgivning Personlig rådgivning Koncern+kunde/Koncernkunde Sorkunde/kernekunde Samkunde/Servicekunde Pensionskunder uden firmapensionsordning Indbealingsfri pensionsordning Pensionsordning under udbealing Saser vedrørende Opsparing Pro anno priser i procen af opsparingen ekskl. Individuel KundeKapial for opsparingsomkosninger Akier Obligaioner Pengemarked Garani PFA Inveserer,1,5,2,5 Du inveserer,,,, 14.4 Saser vedrørende Handler Handelsomkosninger ved køb og salg i Du Inveserer i procen af handelsværdien Kurage, 14.5 Saser vedrørende Adminisraion af udbealingssikring Pro anno pris i procen af opsparingen for adminisraion af udbealingssikring Adminisraion af udbealingssikring,1 Side 22 af 26

68 14.6 Saser vedrørende Forsikringsadminisraion Pris for adminisraion af forsikring i procen af prisen for forsikringsdækningen Koncern+kunde/ Sorkunde/ Samkunde/ Priva Indbealingsfri Koncernkunde kernekunde Servicekunde police pensionsordning Dækning ved nedsa erhvervsevne Indbealingssikring på opsparing Engangsudbealing ved nedsa erhvervsevne Engangsudbealing ved dødsfald Engangsudbealing il børn (ved død) Løbende udbealing il børn (ved død) Saser vedrørende Bealing il basiskapialen Pro anno pris i procen af opsparingen (ekskl. IKK) for bealing il basiskapial Bealing il basiskapial,1 Side 23 af 26

69 15 Bilag: Saser vedrørende Dækninger og generelle saser 15.1 Saser vedrørende Dækninger Udbealingsophør min-udb.oph 63 6 max-udb.oph 63 min-udb.oph 65 max-udb.oph 65 9 Udbealingsperiode min-udb.periode 62 7 max-udb.periode Indbealingsophør min-pb-oph 97 6 max-pb-oph 97 7 Udbealingsopsæelsesalder min-udb.ops 61 max-udb.ops min-udb.ops 62 max-udb.ops min-udb.ops 64 max-udb.ops min-udb.ops 64 max-udb.ops 64 Risikoophør min-ris-oph 52 max-ris-oph min-ris-oph 54 max-ris-oph Børneudløb min-b-udløb max-b-udløb 54 in-b-udløb 56 max-b-udløb 56 7 Side 24 af 26

70 Indbealingssikringsophør min-pf-oph 52 max-pf-oph 52 min-pf-oph 54 max-pf-oph 54 min-pf-oph 91 max-pf-oph 91 min-pf-oph 92 max-pf-oph 92 6 min-pf-oph 93 max-pf-oph 93 7 min-pf-oph 94 max-pf-oph 94 min-pf-oph 95 max-pf-oph 95 min-pf-oph 97 max-pf-oph 97 Inensieer il prisberegning a b c h v x d μ x,432 4, ,47196 μ,1368 4, ,4875,25 d, pen d, sik x, μ x, ad μ x,396 4, ,47196 x 7,432 4, ,47196 x>7 μ ai μ ai,hel x x 5, ,33636 μ ai μ ai,opfyldning x x 6, ,33636 μ id x, v( i) μ ia x, v( i),4521 6,737439,35795 v v(2) 2,236 7,23992,22186 v v(2) 2, , v v(2) 2, , v v(2) 2 Side 25 af 26

71 Forældreskabsinensie a b c d x c x x 15, x>15 Reneelemener i,5 pc. Ρ PAL, Generelle saser Generelle saser fri k 1,3 DødsdækningBeløb 1. kr. KompPar 6 Rene_A Rene_B IndbealingsfriPensionsordning_grænse IKK_MinimumReserve 1,8 % p.a. % p.a. Fassæes senere 5 kr. Side 26 af 26

Teknisk grundlag for PFA Plus

Teknisk grundlag for PFA Plus Teknisk grundlag for PFA Plus Dokumenlog Anmeldelsesdao Version Forfaer Ændring/bemærkning Link il anmeldelse 2.12.212 1 KAK Opdaere markedsværdigrundlag 2.12.212 2 THM/MJJ/P EI Anmeldelse af udbealingsprincipper..\.

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Teknisk grundlag Nykredit Livsforsikring A/S. Dato: Opdatering skal senest ske:

Teknisk grundlag Nykredit Livsforsikring A/S. Dato: Opdatering skal senest ske: Teknisk grundlag Nykredi Livsforsikring A/S Dao: 31.12 2015 Opdaering skal senes ske: 01.07 2017 (CVR NR. 25 70 71 84) Indhold 0. Indledning 1. Forsikringsformer 2. Grundlag for beregning af forsikringspræmier,

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer Dagens forelæsning Ingen-Arbirage princippe Claus Munk kap. 4 Nulkuponobligaioner Simpel og generel boosrapping Nulkuponrenesrukuren Forwardrener 2 Obligaionsprisfassæelse Arbirage Værdien af en obligaion

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

2.2.2 Generelle regler ved tilbagekøb Overførsel Fripolice Fripolice for forsikringer tegnet før

2.2.2 Generelle regler ved tilbagekøb Overførsel Fripolice Fripolice for forsikringer tegnet før Indhold Indhold... 1 1. Anvende grundformer... 6 1.1 Parameerdefiniioner... 6 1.2 Oversig over grundformer... 6 1.2.1 Neopassiver uden kollekive elemener og uden invalidiesydelser... 6 1.2.2 Neopassiver

Læs mere

Teknisk grundlag. Ændringslog Dato Ændring

Teknisk grundlag. Ændringslog Dato Ændring Teknisk grundlag 2016 Ændringslog ao Ændring 01-07-2011 G82, G93, U99, U02, U06, U07, U08 og G08 samle il é eknisk grundlag. Helbredsafsni opdaere og abel med illade grundformer indfør. 30-09-2011 Ny afsni

Læs mere

Teknisk grundlag. Ændringslog Dato Ændring

Teknisk grundlag. Ændringslog Dato Ændring Teknisk grundlag 2014 Ændringslog ao Ændring 01-07-2011 G82, G93, U99, U02, U06, U07, U08 og G08 samle il é eknisk grundlag. Helbredsafsni opdaere og abel med illade grundformer indfør. 30-09-2011 Ny afsni

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Efterspørgslen efter læger 2012-2035

Efterspørgslen efter læger 2012-2035 2013 5746 PS/HM Eferspørgslen efer læger 2012-2035 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Anal eferspurge læger i sundhedsudgifalernaive Anal eferspurge læger i finanskrisealernaive

Læs mere

Værdien af den traditionelle pensionskontrakt

Værdien af den traditionelle pensionskontrakt Handelshøjskolen i Århus Erhvervsøkonomisk Insiu Kandidaafhandling cand.merc. finansiering Værdien af den radiionelle pensionskonrak En opionsbasere synsvinkel Februar 2007 Opgaven er udarbejde af: Carsen

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0 Micrologic oversømsrelæer.0 og.0 Lær oversømsrelæe a kende Idenifikaion af oversømsrelæe Oversig over funkioner 4 Indsilling af oversømsrelæe 6 Indsillingsprocedure 6 Indsilling af Micrologic.0 oversømsrelæ

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller Lekion 1 Reakionshasigheder Epidemimodeller Simpel epidemimodel Kermack-McKendric epidemimodel Kemiske reakionshasigheder 1 Simpel epidemimodel I en populaion af N individer er I() inficerede og resen

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Hvor bliver pick-up et af på realkreditobligationer?

Hvor bliver pick-up et af på realkreditobligationer? Hvor bliver pick-up e af på realkrediobligaioner? Kvanmøde 2, Finansanalyikerforeningen 20. April 2004 Jesper Lund Quaniaive Research Plan for dee indlæg Realkredi OAS som mål for relaiv værdi Herunder:

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest

PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest Prospek PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Inves Ansvar for prospek Hedgeforeningen Jyske Inves er ansvarlig for prospekes indhold. Vi erklærer herved, a oplysningerne i prospeke os bekend er rigige og

Læs mere

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jakob Nielsen 27. november 2003 Claus Færch-Jensen Udkas pr. 27/11-2003 il: Equiy Premium Puzzle - den danske brik Resumé: Papire beskriver udviklingen på de danske

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger.

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger. CO2 beregning for Vejen Kommune. Vejen Kommunes CO2 beregning er inddel i 2008 2009 og 2009 osv. De skyldes a varmeværkerne afregner i Maj/Juni. Til gengæld afregner elværkerne i december, hvorfor a elforbruge

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbruges Byggeblade Love og vedæger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03 Beregning af ilsrækkelig opbevaringskapacie Udgive Mars 1993 Beregning af dyreenheder (DE) jf. bilag il bekendgørelsen om

Læs mere

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800 Navn: Klasse: 166 er % af 415 578 er % af 850 261 er % af 435 98 er % af 350 411 er % af 685 138 er % af 460 286 er % af 572 487 er % af 974 552 er % af 800 615 er % af 820 89 er % af 178 54 er % af 600

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

2 Separation af de variable. 4 Eksistens- og entydighed af løsninger. 5 Ligevægt og stabilitet. 6 En model for forrentning af kapital med udtræk

2 Separation af de variable. 4 Eksistens- og entydighed af løsninger. 5 Ligevægt og stabilitet. 6 En model for forrentning af kapital med udtræk Oversig Mes repeiion med fokus på de sværese emner Modul 3: Differenialligninger af. orden Maemaik og modeller 29 Thomas Vils Pedersen Insiu for Grundvidenskab og Miljø vils@life.ku.dk 3 simple yper differenialligninger

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen Appendisk. Formel beskrivelse af modellen I dee appendiks foreages en mere formel opsilning af den model, der er beskreve i ariklen. Generel: Renen og alle produenpriser - eksklusiv lønnen - er give fra

Læs mere

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner Logarime-, eksponenial- og poensfunkioner John Napier (550-67. Peer Haremoës Niels Brock July 27, 200 Indledning Eksponenial- og logarimefunkioner blev indfør på Ma C nivea uden en præcis definiion. Funkionerne

Læs mere

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner Logarime-, eksponenial- og poensfunkioner John Napier (550-67. Peer Haremoës Niels Brock April 7, 200 Indledning Eksponenial- og logarimefunkioner blev indfør på Ma C niveau, men dengang havde vi ikke

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Computer- og El-teknik Formelsamling

Computer- og El-teknik Formelsamling ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Estimation af markup i det danske erhvervsliv

Estimation af markup i det danske erhvervsliv d. 16.11.2005 JH Esimaion af markup i de danske erhvervsliv Baggrundsnoa vedrørende Dansk Økonomi, eferår 2005, kapiel II Noae præsenerer esimaioner af markup i forskellige danske erhverv. I esimaionerne

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Skriftlig Eksamen. Datastrukturer og Algoritmer (DM02) Institut for Matematik og Datalogi. Odense Universitet. Torsdag den 2. januar 1997, kl.

Skriftlig Eksamen. Datastrukturer og Algoritmer (DM02) Institut for Matematik og Datalogi. Odense Universitet. Torsdag den 2. januar 1997, kl. Skriflig Eksamen Daasrukurer og lgorimer (DM0) Insiu for Maemaik og Daalogi Odense Universie Torsdag den. januar 199, kl. 9{1 lle sdvanlige hjlpemidler (lrebger, noaer, ec.) sam brug af lommeregner er

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2016. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast FJERNVARME 2 Muffer og fiings af plas INDHOLDSFORTEGNELSE Muffer Lige muffer Side 4 Krympemuffer Side 5 Svejsemuffer Side 6 Skydemuffer Side 7 Redukionsmuffer Side 9 Ballonmuffer Side 4 Slumuffer Side

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

Talgildur samleiki. Undirskjal 2 Use Cases APRIL 2016

Talgildur samleiki. Undirskjal 2 Use Cases APRIL 2016 Undirskjal 2 Use Cases - APRIL Use Cases - Talgildur Samleiki ID Elemen ype Som en Hvem er jeg? Vil jeg Hvad vil jeg opnå? Så Hvorfor vil jeg opnå de? Vægning Dao Opree Ini. Noer 1 0 - Generel Slubruger

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDET - KURSUS FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

BIBLIOTEKARFORBUNDET - KURSUS FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER BIBLIOTEKARFORBUNDET - KURSUS FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER AGENDA GRUNDFORSTÅELSE 1. Historisk baggrund for AMP 2. Overenskomster 3. Bevægelser på det danske pensions-marked 4. Kort om PFA Pension PFA OG

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh. augus 006 Dynamik i effekiviesudvidede CES-nyefunkioner Resumé: I dee papir benyes effekiviesudvidede CES-nyefunkioner il a finde de relaive forbrug

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

Fremadrettede overenskomster i byggeriet

Fremadrettede overenskomster i byggeriet B A T k a r e l l e Nr. 2 april 2007 Mange unge i dag ved ikke, hvad fagforeningen sår for, og de er fagforeningens forpligigelse a videregive arven il de kommende generaioner. Side 4 Ny forskning fra

Læs mere

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri CS Klimaeknik ApS Tlf.: +45 38 88 7 7 DATA OG FAKTA Lufbehandlingsenhed MuliMAXX New Generaion... God luf il erhverv og indusri Enhedsbeskrivelse MuliMAXX Om dee kaalog Til vore kunder Med dee kaalog ønsker

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR oa. augus Sagsnr. Dok. nr. Udarbejde af: va-lil Tilføjelse i adminisraionsgrundlage for LR Erhvervsfirmaer i Svendborg kommune sam Svendborg kommune har forespurg, om de vil kunne lade sig gøre for erhverv

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved x- f Mar nr 6, G1 Hasseris Anme1der: Ilasseris kommune r 04085 Dek1araion vedrørende bebygge1se mv på 5 gnmde ved Sko1eve - 1 Underskrevne Hasseris komnjune som ejer a: ejendommen mr nr 6, Gl Hasseris,

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Benyttede bøger: Statistisk fysik 1, uredigerede noter, Per Hedegård, 2007.

Benyttede bøger: Statistisk fysik 1, uredigerede noter, Per Hedegård, 2007. Formelsamling Noter til Fysik 3 You can know the name of a bird in all the languages of the world, but when you re finished, you ll know absolutely nothing whatever about the bird... So let s look at the

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU maj 2015 07.05.15 1/7 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Søren Kold, Susanne Malle, Marie Fridberg,, Jakob Kli,, 1.0 Formalia a. Valg af dirigen

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage Dages forelæsig Ige-Arbirage pricippe Claus Muk kap. 4 Nulkupoobligaioer Simpel og geerel boosrappig Forwardreer Obligaiosprisfassæelse Arbirage Værdie af e obligaio Nuidsværdie af obligaioes fremidige

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Udbud 1 Februar 2015 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

ktion MTC 4 Varenr MTC4/1101-1

ktion MTC 4 Varenr MTC4/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 4 Varenr. 572185 MTC4/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4 Insiu for Maemaiske Fag Maemaisk Modellering 1 Aarhus Universie Eva B. Vedel Jensen 12. februar 2008 UGESEDDEL 4 OBS! Øvelseslokale for hold MM4 (Jonas Bæklunds hold) er ændre il Koll. G3 på IMF. Ændringen

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9 Vandløbsregulaiv for kommunevandløb nr. 9 l Ravnsborg kommune Sorsrøms am side 2 af 10 ndholdsforegnelse: 1. Grundlage for regulaive. 2. Beegnelse af vandløbe. 3. Vandløbes skikkelse og dimensioner. 4.

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Aleik Forbund Forbundsmappe - Afsni 06 Danmarksurneringen (DT) Sæson 2015 Dao Hvor Changes / Ændringer 09. okober 2010 Srib DAF Senior-konference Vedage ændringer 02. januar 2011 Glosrup (08-04-2011)

Læs mere

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST ENDOGEN VÆKST MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 7 Kapiel 8 Hans Jørgen Whia-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro I modeller med endogen væks er den langsigede væksrae i oupu pr. mand endogen besem.

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab Danmarks Sask Naonalregnskab 9. november 00 ædnng og sæsonkorrekon af de kvaralsvse naonalregnskab Med den revderede opgørelse af de kvaralsvse naonalregnskab 3. kvaral 007 6. januar 008 blev meoden l

Læs mere

78 er % af 100 132 er % af 600 94 er % af 200. 64 er % af 800 215 er % af 500 21 er % af 700. 54 er % af 200 424 er % af 800 546 er % af 600

78 er % af 100 132 er % af 600 94 er % af 200. 64 er % af 800 215 er % af 500 21 er % af 700. 54 er % af 200 424 er % af 800 546 er % af 600 Navn: Klasse: 78 er % af 100 132 er % af 600 94 er % af 200 64 er % af 800 215 er % af 500 21 er % af 700 54 er % af 200 424 er % af 800 546 er % af 600 270 er % af 300 9 er % af 300 74 er % af 200 396

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED

PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED MEDLEMMER OG FORENING KÆRE MEDLEMMER Sundhed, tryghed og frihed er temaerne for den pensions ordning, vi tilbyder medlemmerne. Vi tilstræber hele tiden at blive bedre

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2016

PFA ANBEFALINGER 2016 PFA ANBEFALINGER 2016 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en helhedsrådgivning fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

Fremrykket provenu ved pensionsloft

Fremrykket provenu ved pensionsloft Der har på det seneste været nogen debat om størrelsen af det fremrykkede provenu ved et samlet pensionsloft på 1. kr. Senest er Finansministeriet kommet med et nyt bud, der ikke afviger meget fra deres

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Drifsanvisning 51167631 09.13 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overenssemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere