CSR 2009/ / /2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 CSR Corporate Social Responsibility 2009/ / /2012 Bæredygtigheds redegørelse Kokbjerg Kolding Tlf: fax:

2 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 2 af 51 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord med Ledelsens beretning Stamoplysninger Præsentation af virksomheden Procesbeskrivelse Virksomhedens værdier og politikker... 8 Miljø Kortlægning af Miljø Anvendt regnskabspraksis Ressourceforbrug Råvarer og hjælpestoffer Elforbrug Naturgas Vand Brændstof Luftforurening Emissioner for elforbrug Emissioner for benzin Spildevand Affald Ekstern støj, vibrationer og lugt Risiko og driftsforstyrrelser Arbejdsmiljø Kortlægning af arbejdsmiljø Beskrivelse af sikkerhedsorganisationen Lovpligtig uddannelse og eftersyn Arbejdstilsynets tilsyn med virksomheden Arbejdsmiljøvejviser Væsentlige arbejdsmiljøforhold Status for arbejdsmiljøforhold Beskrivelse af de væsentlige Arbejdsmiljøforhold Fysiske forhold Kemiske forhold Støj og vibrationer Ergonomisk forhold

3 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 3 af Biologiske forhold Børn og Unge Risikoanalyse Ulykkeanalyse Sygefravær Psykisk arbejdsmiljø Leverandør Sociale engagement Kortlægning af socialt engagement med angivelse af indsatsområder Baggrundsoplysninger Antal medarbejder Medarbejdertilgang og -afgang Aldersfordeling Anciennitetsfordeling Kønsfordeling Bemandingsperioder Deltid Skiftehold Akkordarbejder Nathold Fædre på barsel Udvikling, uddannelse og læring Medarbejdersamtaler/møder Introduktion af nyansatte Fastholdelse Kort- og langtidssygdom Omplacering af medarbejdere internt pga. sygdom/nedslidning Senior Sociale aktiviteter Integration og ligestilling Skånejob Fleksjob Arbejdsprøvning/Virksomhedspraktik Ansættelse på specielle vilkår Medarbejders børn/unge under uddannelse Sundhedsfremme... 44

4 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 4 af Engagement i det omkringliggende samfund Opmærksomhed på globale udfordringer Vurdering Vurdering af miljø Vurdering af arbejdsmiljø Vurdering af sociale engagement Samlet vurdering og prioritering af de tre områder Mål og handlingsplan for hele redegørelsen Status handlingsplaner Handlingsplan og mål for Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Bilag Forord med Ledelsens beretning Hermed fremlægges den anden Bæredygtigheds Redegørelse for BC CATERING KOLDING A/S for regnskabsperioderne 1/ / til 1/ /9 2012, hvor vi har valgt, så vidt muligt, at vise udviklingen i en 6-årig periode. Redegørelsen er en opfølgning på nøgletal og forholdene i de foregående redegørelser. Inspirationen til udarbejdelse af redegørelsen har vi fået gennem vort medlemskab i Green Network, hvor vi i 2003, 2005 og 2008 har modtaget diplom for en ekstraordinær bæredygtighedsindsats inden for miljø og i 2008 modtog vi diplom inden for vores Sociale engagement. I 2010 modtog vi for første gang diplom indenfor Bæredygtigheds Redegørelse. De foregående redegørelser har medført en øget synliggørelse og øget engagement af vores medarbejdere indenfor miljø, arbejdsmiljø og sociale engagement. Det har været en aktiv markedsføring overfor offentlige og diverse private virksomhedskunder, samt vores samarbejdspartnere at synliggøre vores engagement og samfundsansvarlighed. Redegørelsen har endnu engang været et stort aktiv for virksomheden, idet vi har fået synliggjort vores nedskrevne politikker og procedurer i henholdsvis miljø, arbejdsmiljø og det sociale engagement dermed ikke ment, at vi ikke gør tingene, og som en samfundsansvarlig virksomhed, anser vi det som en hjælp og nødvendighed for de fremtidige udfordringer som vores virksomhed står overfor. Efter udvidelsen af vores frostlager med ca m 2, køl med ca. 350 m 2, samt tørvarelageret med ca. 800 m 2 i 2008, hvor vi ydermere fik implementeret vores friskvare sortiment, samt nye tiltag ude ved kunderne, fandt vi vores lejde. Udvidelsen har haft forskellige påvirkninger på vores nøgletal i denne redegørelse, både positivt og med større udfordringer i dagligdagen. Markedssituationen medførte i 2011/12 at Kløver/Inco blev en del af BC Catering Kolding, hvilket medførte spændende og nye større udfordringerne for hele teamet i vores virksomhed. Det kom til at påvirke hverdagen, både for medarbejdere, div. distributions-opgaver samt derved medfølgende omkostninger.

5 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 5 af 51 Vores omsætning og aktivitetsniveau steg i redegørelsesperioden, hvilket afspejler sig i redegørelsens nøgletal. I 2010 og i 2012 havde vi kontrolbesøg af Arbejdstilsynet, hvor huset og APV en blev gennemgået, uden anmærkninger, hvor vi fik en smiley. I de forløbende 3 år har vi fået opbygget vores eget HACCAP team, investeret og implementeret E-Smiley både på miljø samt egenkontrol og i 2011 er vi blevet re certificeret i ISO14001 samt i 2012 certificeret i ISO Det er BC Catering Kolding s mål at sikre et langsigtet team af kompetente medarbejdere, som er med til at vi er en attraktiv, miljøbevist og samfundsansvarlig samarbejdspartner for vores kunder, som bl.a. er storkøkkener, plejehjem, børnehaver, skoler, kantiner, hoteller og kroer. Vi vil med denne rapport redegøre for BC Catering Kolding s holdninger, lovmedholdighed, værdier og adfærd på miljø, arbejdsmiljø samt sociale område for dermed at illustrere vores rolle som en aktiv, lønsom, attraktiv, bevidst og sund virksomhed. Vi tror på, at virksomheden, sammen med vores aktive og engagerede medarbejdere, sammen påtager os et bevidst ansvar for den samfundsmæssige udvikling, og at det kan gøres inden for rammerne af sunde forretningsmæssige principper. 15/ Dato 15/ Dato 15/ Dato 15/ Dato Niels Schädler Dorte A. Thrane Carsten Larsen Anne Lise Kusk 2. Stamoplysninger Virksomheden: BC Catering Kolding A/S Kokbjerg Kolding Telefon: Fax:

6 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 6 af 51 Hjemmeside: CVR.nr.: Antal ansatte pr. 30/9 2012: 87 Ansvarlig ledelse: Ansvarlig for miljø redegørelse: Ansvarlig for arbejdsmiljø redegørelse: Ansvarlig for social redegørelse: Branchekode: Moderselskab: Niels Schädler, Afdelingsdirektør Dorte A. Thrane, Bogholder Carsten T. Larsen, Lagerchef/Sikkerhedsformand Anne Lise Kusk, Kontorass./Samarbejdsudvalg Engroshandel med kød og kødprodukter Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Regnskabsperiode: 1/10 30/9 Hovedaktivitet: Catering engrosvirksomhed med opbevaring og afsætning af kølede/frosne fødevarer, konservesvarer samt friskvarer til sygehuse, plejehjem, hoteller, restauranter, kantiner, fast food m.fl. 3. Præsentation af virksomheden BC Catering leverer et BREDT SORTIMENT af køl-, frost- og kolonialvarer til en bred målgruppe omhandlende blandt andet: institutioner, skoler, kantiner, restauranter og fastfood. Vi er en SYDJYSK CATERING GROSSIST og er et aktieselskab med domicil i trekantområdet i Kolding. I 2001 flyttede BC Catering Kolding A/S i nye lokaler i Kolding. Vi er på nuværende tidspunkt 84 ansatte i Kolding. Vores PRODUKTIONSKAPACITET omfatter 18 nyere lastbiler, med kombineret køl- og frostanlæg, som dækker Sydjylland. Vores 8 konsulenter opsøger vores kunder og inspirere og hjælpe med de daglige opgaver. Vores faciliteter i Kolding består af bygninger, opført i 2001, og udvidede i 2008, med køl-, frostog kolonialvarelager, egen slagterafdeling med produktion samt administration. (se bilag 1) At vi er en TOTALLEVERANDØR afspejles blandt andet ved, at vi arbejder en del med FRISKE PRODUKTER som mælk, frisk brød, fersk kød, frisk fisk samt friske grøntsager. Desuden udgør økologiske samt nøglehul varer en tiltagende del af vores sortiment. SERVICE og FLEKSIBILITET, har en stor betydning i vores virksomhed. Vi er parate til at hjælpe, hvis vores kunder kommer i en situation, hvor hurtig levering er nødvendig. Vores kunder er vores største aktiv, så vi tilstræber os på at vores KVALITET altid er tilpasset den aktuelle situation, både hvad angår sortiment og distribution. Det er et mål for os, at sørge for at vores kunderelationer bevares, da vi derved får bedre og bedre kendskab til kundens behov og krav til os.

7 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 7 af 51 LEVERINGSSIKKERHED og DISTRIBUTIONSSIKKERHED har vi opbygget med mere end 25 års erfaring med disponering og distribuering af cateringvarer til de ovennævnte kundegrupper. I tæt samarbejde med industrien deltager vi i disponering og planlægning af bl.a. sæsonproducerede varer for at sikre levering af disse varer hele året. Desuden medvirker vi i den kontinuerlige udvikling af produkterne, afstemt efter vores kunders behov. Hos os får alle kunder tilbudt KONSULENTASSISTANCE af branche- og produktkyndige medarbejdere. Vores konsulenter besøger typisk kunderne en gang om måneden eller en gang hver 14. dag efter behov. Bestilling af varer kan gøres via vores salgskontor samt Web-shop. MILJØET er med i vores overvejelser når der skal træffes beslutninger som også angår miljøet. Vore lastbiler er forsynet med EU /miljø-godkendelse. (se bilag 2) Emballage som bruges til distribution, som f.eks. kødkasser, paller samt grøntsagskasser, er genbrugsemballage. Vores affald bliver sorteret inden det bliver afhentet af renovationsfirmaet. Vi er medlem af miljøorganisationen GREEN NETWORK, hvilket blandt andet betyder, at vi har lavet en miljøredegørelse og social redegørelse for virksomheden, som er blevet godkendt og er gældende for en 2- årig periode. Vi har indført et miljøledelsessystem, som er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet BVQI Danmark A/S. Systemet er opbygget efter ISO standarden, hvor vi blev certificeret i oktober Vi blev i efteråret 2009 re-certificeret. (Se bilag 4) Vi har implementeret E-Smiley i virksomheden. Programmet skal medvirke til at sikre, at vi overholder de gældende værdier for temperaturer i forbindelse med såvel opbevaring samt distribution af fødevarer. I regnskabsåret2011 blev vi certificeret i ISO (Se bilag 4) BC Catering lægger stor vægt på, at enhver distribueret vare bliver leveret/distribueret med den fra producenten anbefalede opbevaringstemperatur. Vi distribuerer med egne biler og egne uddannet chauffører. Alle biler er af nyere art, og alle er udstyret med de mest moderne køl/fryse faciliteter, som er EU- miljø godkendt. (Se bilag 2) I de seneste 3 år er der sket en udvikling i vores indkøbs- og ordresystem. Dette har medført, at ca. 30% af vores indkomne salgsordrer foregår elektronisk og vi forventer at denne tendens er stigende i de kommende år.

8 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 8 af Procesbeskrivelse BC Catering Kolding A/S har siden 1999 været medlem af Green Network. I foråret 2003 modtog vi første gang diplom for miljø anden gang var i foråret I foråret 2008 modtog vi for første gang diplom i sociale engagement. BC Catering Kolding A/S besluttede at udvide med en arbejdsmiljø redegørelse i 2009, hvilket medførte til en bæredygtighedsredegørelse i 2010, som vi ønsker at blive re-certificeret i. I december 2012 blev der afholdt et møde i styregruppen, som består af Niels Schädler (direktør), Carsten Larsen (lagerchef og sikkerhedsformand), Dorte Thrane (Bogholder) og Anne Lise Kusk (Telesalg og samarbejdsudvalg), hvor der blev udarbejdet en plan for det videre forløb i udarbejdningen af bæredygtighedsredegørelsen for 2009/2010, 2010/2011 samt 2011/2012. I Januar 2013 startede vores kortlægning af hele projektet. Februar 2013 blev vurdering og prioritering samt handlingsplaner udarbejdet. BC Catering Kolding A/S vil med en bæredygtigheds redegørelse bidrage til større medarbejdertrivsel og ansvarsbeviste medarbejdere, så BC Catering også i fremtiden vil være en attraktiv og miljøbevist arbejdsplads, der udviser en samfundsmæssig ansvarlighed. Endvidere mener vi, at redegørelsen kan bidrage til større åbenhed om at skabe et trygt og motiverende arbejdsklima. Redegørelsen er udarbejdet af Anne Lise Kusk i tæt samarbejde med resten af styregruppen, samt selskabets direktør Niels Schädler. 5. Virksomhedens værdier og politikker BC Catering Kolding A/S primære formål er at være en sund, lønsom, bæredygtig og social engageret virksomhed, hvor der tages hensyn til kunder, leverandører, det omgivende samfund samt værner om hver enkelt medarbejder og deres familie. Miljøpolitik: BC Catering Kolding A/S s miljøpolitik er sammenfattet i følgende punkter: Optræde som en ansvarlig virksomhed, herunder som minimum at overholde gældende lovgivning samt andre bestemmelser som virksomheden har tilsluttet sig. Kontinuerlig forbedring af miljøforholdene og forebyggelse af forurening. Samarbejde med leverandører om, så vidt det er teknisk og økonomisk muligt, at erstatte skadelige og miljøbelastende indholdsstoffer Behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv atmosfære sammen med kunder, leverandører, myndigheder, organisationer, interessenter og lokalområdet. Påvirke medarbejderne gennem uddannelse og andre motivationer til at udvise en høj miljøbevidsthed og til at komme med forslag til miljøforbedrende foranstaltninger. Måle og registrere eventuelle miljøbelastninger for derefter at anvende resultatet til igangsættende af løbende forbedringer på miljøområdet, og derigennem bl.a. være med til at begrænse udslippet af CO 2. Gennem miljøpolitik og miljømålsætninger søge at informere alle relevante interessenter om virksomhedens miljørelaterede arbejde.

9 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 9 af 51 Arbejdsmiljøpolitik: BC Catering Kolding A/S s målsætning er, at alt arbejde udføres på en sikker- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som til enhver tid, som minimum, lever op til gældende lovgivning. På vores arbejdsplads skal der, så vidt det er muligt, være plads til alle uanset alder og arbejdsevne. For os går en sund sjæl og et sundt legeme samt glade og tilfredse medarbejdere hånd i hånd med et godt arbejdsliv. Vi ser sund livsstil og god trivsel som en naturlig del af vores hverdag. Vi vil i alle forhold medvirke til en åben dialog om arbejdsmiljøforhold vores medarbejdere imellem, for at sikre at såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø medvirker til at opbygge selvværd og selvtillid hos den enkelte medarbejder og i hele organisationen BC Catering Kolding vil derfor: Som en naturlig del af virksomhedens udvikling løbende forbedre arbejdsmiljøet. Sørge for at vores medarbejdere er uddannet til at varetage deres arbejdsopgaver på en sikker og forsvarlig vis. Holde øje med regler og lovgivning vedrørende arbejdsmiljøet inden for vores fag samt løbende tilpasse os myndighedskrav. Sociale engagement: I BC Catering involverede man alle medarbejder til at fastsætte virksomhedens værdiafklaring. Under udarbejdelse af værdierne, fik hver medarbejder udleveret en køreplan samt ark til værdier og begrundelser. Alle fik hver min til at finde, hvilke værdier man prioriterer i BC Catering. Det blev fortalt alle medarbejder, at det er alfa og omega, at alle giver deres mening omkring værdierne til kende, da det er hele BC Caterings værdigrundlag. Det blev indlysende at det foretrukne ord i værdiafklaringen var MEDARBEJDERTRIVSEL, og at det skulle være firmaets primære værdi. MEDARBEJDERTRIVSEL kan udtrykkes med følgende nøgleord, som også er BC Catering s værdier og begrundelse: Omgangstone o Hos BC Catering har vi en åben og uformel omgangstone kollegaer imellem. Respekt o Ved BC Catering er der gensidig respekt for hinandens faglige og personlige forskelligheder. Arbejdsglæde o Ved BC Catering er der generelt en positiv stemning overfor de enkelte arbejdsopgaver. Information o Ved BC Catering er det vigtigt med en god og fyldestgørende information for alle, for at undgå misforståelser. Tillid o Ved BC Catering forsøger vi at skabe tillid til hinanden, ved at udføre vores arbejdsopgaver bedst muligt. Vision for det sociale engagement: Det er intentionen, at værdierne skal opleves af den enkelte medarbejder og være med til at optimere medarbejdernes arbejdsvilkår. Holdningen er, at mål og handlingsplaner for BC Catering s sociale engagement skal bidrage til høj grad af engagement og størst mulig arbejdsglæde for alle medarbejdere

10 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 10 af 51 Miljø. 7. Kortlægning af Miljø 7.1 Anvendt regnskabspraksis Denne miljøredegørelse er udarbejdet, så den opfylder kravene i lov om grønne regnskaber med tilhørende bekendtgørelse. BC Catering Kolding A/S er ikke forpligtiget til at aflægge dette regnskab, men gør det frivilligt. Miljøregnskabet omfatter alle aktiviteter i BC Catering Kolding A/S. Vi har valgt at rapportere om ressourceforbrug i form af råvareforbrug, energi, vand og brændstof samt emissioner til luft fra elforbrug, naturgasforbrug samt brændstofforbrug. Registrering af de nødvendige data er en integreret del af vort miljøledelsessystem, som vi dagligt registrerer i E-smiley. Vi er ligeledes ISO miljø-certificeret. Produktsortiment og mængder Produktsortimentet hos BC Catering Kolding A/S kan procentvis fordeles i følgende hovedgrupper: Frostvarer Tørvarer Kølevarer Slagterprodukter Råvarer og hjælpestoffer Som grossistvirksomhed kan BC Catering Kolding A/S umiddelbart ikke redegøre for de indholdsstoffer der indgår i produkterne. Det er en opgave som ligger hos producenterne. Vi kan naturligvis til enhver tid fremvise produktdeklarationer for de produkter vi har i vort sortiment. Deklareringspligtige indholdsstoffer vil fremgå af disse deklarationer. Forbruget af råvarer og hjælpestoffer er begrænset. Slagterafdelingen står for det største forbrug, idet de anvender en række rengørings- og desinfektionsmidler. Alle midler er godkendt af Kolding Kommune. Mængden af disse er optaget i regnskabet på baggrund af købs registreringer.

11 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 11 af 51 Energi El- og naturgasforbruget opgøres på baggrund af egne aflæsninger samt afregning fra energiselskaberne. Elforbruget anvendes til nedkøling af fryser, køler m.m. mens naturgasforbruget anvendes til rumopvarmning. Der er ikke korrigeret for graddage. Vandforbrug/spildevand Forbrug af vand samt udledning af spildevand er opgjort på baggrund af egne aflæsninger samt afregninger fra forsyningsvirksomheden. Vandforbruget dækker det totale forbrug i virksomheden. Forbruget af vand anvendes til, slagterafdelingen, køkken, toiletter, bad samt bilvask. Transport Transport omfatter transport af varer til vore kunder som foregår med egne specialindrettede køle- og frostbiler samt i mindre omfang konsulentkørsel. Brændstofforbruget er opgjort på baggrund af chaufførernes registreringer ved tankning. Affald Affald kan opdeles i følgende fraktioner: Papaffald, afhentes af Marius Pedersen A/S Plastaffald, afhentes af Marius Pedersen A/S Blandet affald, afhentes af Marius Pedersen A/S Affald fra slagterafdelingen afhentes af DAKA a.m.b.a. Organiske restprodukter, afhentes af KomTek Miljø A/S Mængderne er opgjort på baggrund af oplysninger fra ovennævnte transportører. Arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker er opgjort på baggrund af registreringer af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet

12 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 12 af 51 Ressourceforbrug 7.2 Råvarer og hjælpestoffer De anvendte produkter indeholder ikke LAS, NP og NPE. Produkterne er let nedbrydelige i henhold til OECD s norm for bionedbrydelighed og er ikke bioakkumulerbare. BFG Special rens Biosale A/T Special Penitol Grov rent Surt skumrengøring Desinfektion Suredis VTI Skumrengøring Ultrafoam Skumrengøring Acidfoam Skumrengøring CIP Lugtfri klor Foam 135 cl 2011/ / / / / /2007 Foam 120 Sur klar Steritox Des. Skum QA Foam 140 power Forklaring: Forbruget af midler til rengøring i vores slagterafdeling ligger omtrent på samme niveau som de seneste år. Vi har foretaget nogle udskiftninger for at opnå den bedst mulige hygiejne-standard. Hver gang vi justerer i dette, giver vi besked til Miljøafdelingen i Kolding Kommune. De skal godkende de midler vi anvender. Diverse doseringsanordninger sikrer, at vi ikke har et overforbrug af rengøringsmidler. Løbende de seneste 5 år har vi skiftet rengøringsmidler for at være mere miljøbeviste. I 2011 gik vi over til et nyt, endnu mere miljøvenligt, rengøringsmiddel (Foam 140 power) i slagterafdelingen. Indsatsområde: Kemikaliestyring

13 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 13 af Elforbrug Elforbrug i kwh 2011/ / / / / / Elforbrug bidrager til udledning af CO 2 (kuldioxid), som er mistænkt for at være den væsentligste årsag til den globale opvarmning. BC Catering A/S har altid arbejdet med at reducere elforbruget. Som levnedsmiddel virksomhed er dette ikke en let opgave. Vi skal sørge for en konstant kølekæde på vores varer så de ikke forringes. Elforbruget kan fordeles på følgende anvendelsesområder: Belysning Kølerum Frostrum Køling af biler Slagter Adm/kantine Forklaring: Vi er i den heldige situation, at det hvert år lykkes os, at øge omsætningen væsentligt. I 2011 overtog vi Kløver Grossisten, som også medførte øget aktivitet. Det resulterer naturligvis i et større elforbrug, idet der kører mange flere varer igennem vores køler og fryser. Derudover bruges en del el på nedkøling af vores biler. De skal være nede på grader på køledelen og 18 0 på frostdelen, inden bilen kører af sted til første kunde. Den skærpende egenkontrol har også medført stigningen de seneste 5 år. Indsatsområde: Elforbrug

14 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 14 af Naturgas Naturgas er en ren og sikker energikilde og der er nok til de næste mange år. Vi anvender naturgas til rum opvarmning samt opvarmning af vand der hovedsageligt bruges til rengøring i slagterafdelingen og vask af lastbiler. 2011/ /2011 Naturgas i m / / / / Forklaring: Naturgasforbruget steg forholdsvis meget fra 2008/2009 til 2009/2010 pga. den lange kolde vinter, som endte med at være den trettende koldeste vinter. Vi havde en omsætningsstigning på ca. 10% samt en udvidelse af vores vognpark med 2 lastbiler i 2009/2010. Vask af lastbiler samt rengøring i slagter, som er en nødvendighed i varmt vand pga. vores egenkontrol. Forskydningerne i de sidste 3 perioder, er også påvirket af vores naturgas udbyder, som har årsafslutning midt i vores periode. 7.5 Vand Forbruget af vand kan fordeles på følgende områder: Slagterafdeling Bilvask ind- og udvendigt Toiletter Køkken Bad Rengøring er vigtig for at sikre fødevaresikkerheden, så den ikke udgør en risiko for forbrugerne. Rengøring og desinfektion skal sikre, at der ikke opstår risiko for vækst af bakterier. 2011/ / / / /2008 Vandforbrug i m3 2006/

15 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 15 af 51 Forklaring: Vandforbruget er steget væsentlig de seneste 4 år. Årsagen til denne stigning, er et skærpet krav fra levnedsmiddelkontrollen til vask af vores lastbiler samt en forøgelse af vores vognpark på 2 biler. Vi har fået egen vaskeplads, hvor bilerne bliver vasket indvendigt og udvendigt minimum en gang hver anden uge, dog er frekvensen hyppigere. Slagterafdelingen er ligeledes blevet udvidet til det dobbelte areal, hvilket bevirker større rengøringsflade. Der er indkøbt en kassevasker i medio 2008, som skulle bevirke en halvering af forbruget af vand til vask af kasser. 7.6 Brændstof Transport til vore kunder foregår med egne specialindrettede køleog frostbiler. Ruterne tilpasses vore kunder og deres behov. 2011/ / / / / /2007 Benzinforbrug i ltr Dieselforbrug i ltr Forklaring: Der var en stigning af dieselforbruget i 2011/2012. Årsagen til dette er overtagelsen af Inco/Kløver i 2011, hvor vi øgede vores vognpark med 4 lastbiler, som udelukkende kørte skolemælk til skolerne i vores område. Benzinforbruget faldt i 2011/2012 pga. én konsulentbil mindre. Igen i år har vi oplevet en omsætningsstigning det er vi naturligvis glade for og stolte af, men det har også sine omkostninger: Sæsonmæssigt et presset personale. Manglende optimering af distribution. Sortimentsforandring (friskvarer) medførte hyppigere besøgsfrekvens. På trods af travlheden har vi formået at holde dieselforbruget acceptabelt stabilt. Vi har i 2012 investeret i Dynafleet til 6 lastbiler. Dynafleet er et Brændstof og miljø program, hvor vi kan følge lastvognens og

16 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 16 af 51 chaufførens nøjagtige ydeevne og mulige besparelser på brændstof. Alle fremtidige lastbiler vil blive udstyret med Dynafleet. Kørte kilometer 2011/ / / / / /2007 Kørte km pr. liter 2011/ / / / / /2007 2,9 3 3,1 3,2 3,3 Indsatsområde: Focus på brændstofforbrug 7.7 Luftforurening Der er beregnet emissioner for elforbrug, naturgasforbrug og brændstofforbrug. Beregningerne er gennemført ved hjælp af nøgletal fra Green Network som er udarbejdet af, Industriens Miljøklub, Fyn. For BC Catering Kolding A/S er der ikke fastsat vilkår for stofmængder til luft.

17 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 17 af 51 Emissioner for elforbrug Emission: CO 2 i kilo , , , , ,00 Emission: SO 2 i kilo 150,00 100,00 50,00 0,00 Emission: NO X i kilo 1.000,00 500,00 0,00 Emissioner for naturgas Emission: CO 2 i kilo

18 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 18 af 51 Emission: SO 2 i kilo 0,2 0,1 0 Emission: NO X i kilo Emissioner for benzin Emission: CO 2 i kilo , , ,00 0,00 Emission: SO 2 i kilo 0,6 0,4 0,2 0

19 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 19 af 51 Emission: NO X i kilo Emissioner for dieselforbrug Emission: CO 2 i ton Emission: SO 2 i kilo Emission: NO X i kilo 3.000, , ,00 0,00 Udregningsgrundlaget for NOx er foretaget ved hjælp af itd beregningsskema. Vi har valgt at lave udregningen ud fra en gennemsnitslastbil (18t solo, 2 aksler; EURO ; last 4-5 t)

20 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 20 af Spildevand På baggrund af dialog mellem BC Catering Kolding A/S og Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning er det vurderet, at spildevandet ikke er til væsentlig skade for miljøet og kan udledes miljømæssigt forsvarligt. BC Catering Kolding A/S har derved modtaget tilladelse til, udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, 30, stk. 1, på fastlagte vilkår. BC Catering Kolding A/S har fedtudskiller og olieudskiller og fører driftsjournaler herfor. 7.9 Affald Affaldet hos BC Catering Kolding A/S kan opdeles i følgende hovedfraktioner: Papaffald, afhentes af Marius Pedersen A/S. Plastaffald, afhentes af Marius Pedersen A/S. Blandet brændbart, afhentes af Marius Pedersen. Affald fra slagteafdeling, afhentes af DAKA a.m.b.a. Organiske restprodukter, afhentes af KomTek Miljø A/S. Opstart september 2012, derfor ingen målbar statistik. Affaldet stammer hovedsagligt fra emballering af modtagne varer. Derfor kan stigningen af vores affaldsmængder tilskrives en øget omsætning. Pap- og plastaffald presses og sendes til genanvendelse. Organiske restprodukter bliver forvandlet til kvalitet vækstjord, organisk gødning og biobrændsel. Papaffald i ton

21 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 21 af 51 Plastaffald i ton Slagteraffald i kg Blandet brændbart i ton

22 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 22 af 51 Affaldsfordeling 2011/2012 Pap/pair Plast Slagteraffald Andet brændbart Forklaring: Blandet brændbart steg støt indtil 2011/2012, pga. den øgede omsætning samtidig med omlægning i disponeringen på køl og frost Ekstern støj, vibrationer og lugt BC Catering Kolding A/S har ikke modtaget klager, som har ført til, behov for at foretage drifts- eller indretningsmæssige ændringer i regnskabsåret Risiko og driftsforstyrrelser I det forgangne regnskabsår har vi ikke registreret driftsforstyrrelser.

23 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 23 af 51 Arbejdsmiljø. 8. Kortlægning af arbejdsmiljø. BC Catering Koldings kortlægning omfatter alle medarbejdere i firmaet. Vi har valgt at inddele firmaet i følgende afdelinger: Lager (lager dag og lager nat) Chauffør Slagter Administration (kontor, konsulenter) 8.1 Beskrivelse af sikkerhedsorganisationen Ledelsen i BC Catering Kolding A/S er ansvarlig for sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Arbejdsmiljøledelsessystemet varetages i Sikkerhedsudvalget. Gruppen mødes 4 gange årligt, hvor der bl.a. gennemgås registrerede arbejdsulykker, nærved-ulykker, sikkerhedsrunderingen, opfølgning af APV samt varetagelse af de ansattes sundhed. Information vedr. arbejdsmiljø formidles til alle medarbejder efter hvert møde i form af referat, som hænges op på info tavle. Relevante oplysninger fra sikkerhedsgruppen, bliver ligeledes formidlet ud til alle medarbejder, når der 3 gange årligt afholdes stormøde. Udvalget består af: Niels Schädler Direktør Carsten Larsen Lagerchef Bjarne Siersbæk Administration Jannick Sørensen Lager Jakob Sørensen Administration nat André Davidsen Chauffør

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R.

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. Sikkerhedsrundering /Arbejdsmiljøgennemgang hvad, hvorfor, hvornår og hvordan? Hvad En sikkerhedsrundering er en metode for sikkerhedsgruppen til at overvåge og kontrollere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Apotek Denne undersøgelse gennemføres for at give os et grundlag for det fortsatte arbejde med at udvikle apoteket som en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 STAMOPLYSNINGER. 2 FORORD. 3 1. PROCESBESKRIVELSE. 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS. 5 3. 6 4.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 STAMOPLYSNINGER. 2 FORORD. 3 1. PROCESBESKRIVELSE. 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS. 5 3. 6 4. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 STAMOPLYSNINGER... 2 FORORD... 3 1. PROCESBESKRIVELSE... 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS... 5 3. VÆRDIAFKLARING I FORHOLD TIL DEN

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere