CSR 2009/ / /2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 CSR Corporate Social Responsibility 2009/ / /2012 Bæredygtigheds redegørelse Kokbjerg Kolding Tlf: fax:

2 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 2 af 51 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord med Ledelsens beretning Stamoplysninger Præsentation af virksomheden Procesbeskrivelse Virksomhedens værdier og politikker... 8 Miljø Kortlægning af Miljø Anvendt regnskabspraksis Ressourceforbrug Råvarer og hjælpestoffer Elforbrug Naturgas Vand Brændstof Luftforurening Emissioner for elforbrug Emissioner for benzin Spildevand Affald Ekstern støj, vibrationer og lugt Risiko og driftsforstyrrelser Arbejdsmiljø Kortlægning af arbejdsmiljø Beskrivelse af sikkerhedsorganisationen Lovpligtig uddannelse og eftersyn Arbejdstilsynets tilsyn med virksomheden Arbejdsmiljøvejviser Væsentlige arbejdsmiljøforhold Status for arbejdsmiljøforhold Beskrivelse af de væsentlige Arbejdsmiljøforhold Fysiske forhold Kemiske forhold Støj og vibrationer Ergonomisk forhold

3 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 3 af Biologiske forhold Børn og Unge Risikoanalyse Ulykkeanalyse Sygefravær Psykisk arbejdsmiljø Leverandør Sociale engagement Kortlægning af socialt engagement med angivelse af indsatsområder Baggrundsoplysninger Antal medarbejder Medarbejdertilgang og -afgang Aldersfordeling Anciennitetsfordeling Kønsfordeling Bemandingsperioder Deltid Skiftehold Akkordarbejder Nathold Fædre på barsel Udvikling, uddannelse og læring Medarbejdersamtaler/møder Introduktion af nyansatte Fastholdelse Kort- og langtidssygdom Omplacering af medarbejdere internt pga. sygdom/nedslidning Senior Sociale aktiviteter Integration og ligestilling Skånejob Fleksjob Arbejdsprøvning/Virksomhedspraktik Ansættelse på specielle vilkår Medarbejders børn/unge under uddannelse Sundhedsfremme... 44

4 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 4 af Engagement i det omkringliggende samfund Opmærksomhed på globale udfordringer Vurdering Vurdering af miljø Vurdering af arbejdsmiljø Vurdering af sociale engagement Samlet vurdering og prioritering af de tre områder Mål og handlingsplan for hele redegørelsen Status handlingsplaner Handlingsplan og mål for Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Bilag Forord med Ledelsens beretning Hermed fremlægges den anden Bæredygtigheds Redegørelse for BC CATERING KOLDING A/S for regnskabsperioderne 1/ / til 1/ /9 2012, hvor vi har valgt, så vidt muligt, at vise udviklingen i en 6-årig periode. Redegørelsen er en opfølgning på nøgletal og forholdene i de foregående redegørelser. Inspirationen til udarbejdelse af redegørelsen har vi fået gennem vort medlemskab i Green Network, hvor vi i 2003, 2005 og 2008 har modtaget diplom for en ekstraordinær bæredygtighedsindsats inden for miljø og i 2008 modtog vi diplom inden for vores Sociale engagement. I 2010 modtog vi for første gang diplom indenfor Bæredygtigheds Redegørelse. De foregående redegørelser har medført en øget synliggørelse og øget engagement af vores medarbejdere indenfor miljø, arbejdsmiljø og sociale engagement. Det har været en aktiv markedsføring overfor offentlige og diverse private virksomhedskunder, samt vores samarbejdspartnere at synliggøre vores engagement og samfundsansvarlighed. Redegørelsen har endnu engang været et stort aktiv for virksomheden, idet vi har fået synliggjort vores nedskrevne politikker og procedurer i henholdsvis miljø, arbejdsmiljø og det sociale engagement dermed ikke ment, at vi ikke gør tingene, og som en samfundsansvarlig virksomhed, anser vi det som en hjælp og nødvendighed for de fremtidige udfordringer som vores virksomhed står overfor. Efter udvidelsen af vores frostlager med ca m 2, køl med ca. 350 m 2, samt tørvarelageret med ca. 800 m 2 i 2008, hvor vi ydermere fik implementeret vores friskvare sortiment, samt nye tiltag ude ved kunderne, fandt vi vores lejde. Udvidelsen har haft forskellige påvirkninger på vores nøgletal i denne redegørelse, både positivt og med større udfordringer i dagligdagen. Markedssituationen medførte i 2011/12 at Kløver/Inco blev en del af BC Catering Kolding, hvilket medførte spændende og nye større udfordringerne for hele teamet i vores virksomhed. Det kom til at påvirke hverdagen, både for medarbejdere, div. distributions-opgaver samt derved medfølgende omkostninger.

5 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 5 af 51 Vores omsætning og aktivitetsniveau steg i redegørelsesperioden, hvilket afspejler sig i redegørelsens nøgletal. I 2010 og i 2012 havde vi kontrolbesøg af Arbejdstilsynet, hvor huset og APV en blev gennemgået, uden anmærkninger, hvor vi fik en smiley. I de forløbende 3 år har vi fået opbygget vores eget HACCAP team, investeret og implementeret E-Smiley både på miljø samt egenkontrol og i 2011 er vi blevet re certificeret i ISO14001 samt i 2012 certificeret i ISO Det er BC Catering Kolding s mål at sikre et langsigtet team af kompetente medarbejdere, som er med til at vi er en attraktiv, miljøbevist og samfundsansvarlig samarbejdspartner for vores kunder, som bl.a. er storkøkkener, plejehjem, børnehaver, skoler, kantiner, hoteller og kroer. Vi vil med denne rapport redegøre for BC Catering Kolding s holdninger, lovmedholdighed, værdier og adfærd på miljø, arbejdsmiljø samt sociale område for dermed at illustrere vores rolle som en aktiv, lønsom, attraktiv, bevidst og sund virksomhed. Vi tror på, at virksomheden, sammen med vores aktive og engagerede medarbejdere, sammen påtager os et bevidst ansvar for den samfundsmæssige udvikling, og at det kan gøres inden for rammerne af sunde forretningsmæssige principper. 15/ Dato 15/ Dato 15/ Dato 15/ Dato Niels Schädler Dorte A. Thrane Carsten Larsen Anne Lise Kusk 2. Stamoplysninger Virksomheden: BC Catering Kolding A/S Kokbjerg Kolding Telefon: Fax:

6 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 6 af 51 Hjemmeside: CVR.nr.: Antal ansatte pr. 30/9 2012: 87 Ansvarlig ledelse: Ansvarlig for miljø redegørelse: Ansvarlig for arbejdsmiljø redegørelse: Ansvarlig for social redegørelse: Branchekode: Moderselskab: Niels Schädler, Afdelingsdirektør Dorte A. Thrane, Bogholder Carsten T. Larsen, Lagerchef/Sikkerhedsformand Anne Lise Kusk, Kontorass./Samarbejdsudvalg Engroshandel med kød og kødprodukter Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Regnskabsperiode: 1/10 30/9 Hovedaktivitet: Catering engrosvirksomhed med opbevaring og afsætning af kølede/frosne fødevarer, konservesvarer samt friskvarer til sygehuse, plejehjem, hoteller, restauranter, kantiner, fast food m.fl. 3. Præsentation af virksomheden BC Catering leverer et BREDT SORTIMENT af køl-, frost- og kolonialvarer til en bred målgruppe omhandlende blandt andet: institutioner, skoler, kantiner, restauranter og fastfood. Vi er en SYDJYSK CATERING GROSSIST og er et aktieselskab med domicil i trekantområdet i Kolding. I 2001 flyttede BC Catering Kolding A/S i nye lokaler i Kolding. Vi er på nuværende tidspunkt 84 ansatte i Kolding. Vores PRODUKTIONSKAPACITET omfatter 18 nyere lastbiler, med kombineret køl- og frostanlæg, som dækker Sydjylland. Vores 8 konsulenter opsøger vores kunder og inspirere og hjælpe med de daglige opgaver. Vores faciliteter i Kolding består af bygninger, opført i 2001, og udvidede i 2008, med køl-, frostog kolonialvarelager, egen slagterafdeling med produktion samt administration. (se bilag 1) At vi er en TOTALLEVERANDØR afspejles blandt andet ved, at vi arbejder en del med FRISKE PRODUKTER som mælk, frisk brød, fersk kød, frisk fisk samt friske grøntsager. Desuden udgør økologiske samt nøglehul varer en tiltagende del af vores sortiment. SERVICE og FLEKSIBILITET, har en stor betydning i vores virksomhed. Vi er parate til at hjælpe, hvis vores kunder kommer i en situation, hvor hurtig levering er nødvendig. Vores kunder er vores største aktiv, så vi tilstræber os på at vores KVALITET altid er tilpasset den aktuelle situation, både hvad angår sortiment og distribution. Det er et mål for os, at sørge for at vores kunderelationer bevares, da vi derved får bedre og bedre kendskab til kundens behov og krav til os.

7 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 7 af 51 LEVERINGSSIKKERHED og DISTRIBUTIONSSIKKERHED har vi opbygget med mere end 25 års erfaring med disponering og distribuering af cateringvarer til de ovennævnte kundegrupper. I tæt samarbejde med industrien deltager vi i disponering og planlægning af bl.a. sæsonproducerede varer for at sikre levering af disse varer hele året. Desuden medvirker vi i den kontinuerlige udvikling af produkterne, afstemt efter vores kunders behov. Hos os får alle kunder tilbudt KONSULENTASSISTANCE af branche- og produktkyndige medarbejdere. Vores konsulenter besøger typisk kunderne en gang om måneden eller en gang hver 14. dag efter behov. Bestilling af varer kan gøres via vores salgskontor samt Web-shop. MILJØET er med i vores overvejelser når der skal træffes beslutninger som også angår miljøet. Vore lastbiler er forsynet med EU /miljø-godkendelse. (se bilag 2) Emballage som bruges til distribution, som f.eks. kødkasser, paller samt grøntsagskasser, er genbrugsemballage. Vores affald bliver sorteret inden det bliver afhentet af renovationsfirmaet. Vi er medlem af miljøorganisationen GREEN NETWORK, hvilket blandt andet betyder, at vi har lavet en miljøredegørelse og social redegørelse for virksomheden, som er blevet godkendt og er gældende for en 2- årig periode. Vi har indført et miljøledelsessystem, som er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet BVQI Danmark A/S. Systemet er opbygget efter ISO standarden, hvor vi blev certificeret i oktober Vi blev i efteråret 2009 re-certificeret. (Se bilag 4) Vi har implementeret E-Smiley i virksomheden. Programmet skal medvirke til at sikre, at vi overholder de gældende værdier for temperaturer i forbindelse med såvel opbevaring samt distribution af fødevarer. I regnskabsåret2011 blev vi certificeret i ISO (Se bilag 4) BC Catering lægger stor vægt på, at enhver distribueret vare bliver leveret/distribueret med den fra producenten anbefalede opbevaringstemperatur. Vi distribuerer med egne biler og egne uddannet chauffører. Alle biler er af nyere art, og alle er udstyret med de mest moderne køl/fryse faciliteter, som er EU- miljø godkendt. (Se bilag 2) I de seneste 3 år er der sket en udvikling i vores indkøbs- og ordresystem. Dette har medført, at ca. 30% af vores indkomne salgsordrer foregår elektronisk og vi forventer at denne tendens er stigende i de kommende år.

8 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 8 af Procesbeskrivelse BC Catering Kolding A/S har siden 1999 været medlem af Green Network. I foråret 2003 modtog vi første gang diplom for miljø anden gang var i foråret I foråret 2008 modtog vi for første gang diplom i sociale engagement. BC Catering Kolding A/S besluttede at udvide med en arbejdsmiljø redegørelse i 2009, hvilket medførte til en bæredygtighedsredegørelse i 2010, som vi ønsker at blive re-certificeret i. I december 2012 blev der afholdt et møde i styregruppen, som består af Niels Schädler (direktør), Carsten Larsen (lagerchef og sikkerhedsformand), Dorte Thrane (Bogholder) og Anne Lise Kusk (Telesalg og samarbejdsudvalg), hvor der blev udarbejdet en plan for det videre forløb i udarbejdningen af bæredygtighedsredegørelsen for 2009/2010, 2010/2011 samt 2011/2012. I Januar 2013 startede vores kortlægning af hele projektet. Februar 2013 blev vurdering og prioritering samt handlingsplaner udarbejdet. BC Catering Kolding A/S vil med en bæredygtigheds redegørelse bidrage til større medarbejdertrivsel og ansvarsbeviste medarbejdere, så BC Catering også i fremtiden vil være en attraktiv og miljøbevist arbejdsplads, der udviser en samfundsmæssig ansvarlighed. Endvidere mener vi, at redegørelsen kan bidrage til større åbenhed om at skabe et trygt og motiverende arbejdsklima. Redegørelsen er udarbejdet af Anne Lise Kusk i tæt samarbejde med resten af styregruppen, samt selskabets direktør Niels Schädler. 5. Virksomhedens værdier og politikker BC Catering Kolding A/S primære formål er at være en sund, lønsom, bæredygtig og social engageret virksomhed, hvor der tages hensyn til kunder, leverandører, det omgivende samfund samt værner om hver enkelt medarbejder og deres familie. Miljøpolitik: BC Catering Kolding A/S s miljøpolitik er sammenfattet i følgende punkter: Optræde som en ansvarlig virksomhed, herunder som minimum at overholde gældende lovgivning samt andre bestemmelser som virksomheden har tilsluttet sig. Kontinuerlig forbedring af miljøforholdene og forebyggelse af forurening. Samarbejde med leverandører om, så vidt det er teknisk og økonomisk muligt, at erstatte skadelige og miljøbelastende indholdsstoffer Behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv atmosfære sammen med kunder, leverandører, myndigheder, organisationer, interessenter og lokalområdet. Påvirke medarbejderne gennem uddannelse og andre motivationer til at udvise en høj miljøbevidsthed og til at komme med forslag til miljøforbedrende foranstaltninger. Måle og registrere eventuelle miljøbelastninger for derefter at anvende resultatet til igangsættende af løbende forbedringer på miljøområdet, og derigennem bl.a. være med til at begrænse udslippet af CO 2. Gennem miljøpolitik og miljømålsætninger søge at informere alle relevante interessenter om virksomhedens miljørelaterede arbejde.

9 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 9 af 51 Arbejdsmiljøpolitik: BC Catering Kolding A/S s målsætning er, at alt arbejde udføres på en sikker- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som til enhver tid, som minimum, lever op til gældende lovgivning. På vores arbejdsplads skal der, så vidt det er muligt, være plads til alle uanset alder og arbejdsevne. For os går en sund sjæl og et sundt legeme samt glade og tilfredse medarbejdere hånd i hånd med et godt arbejdsliv. Vi ser sund livsstil og god trivsel som en naturlig del af vores hverdag. Vi vil i alle forhold medvirke til en åben dialog om arbejdsmiljøforhold vores medarbejdere imellem, for at sikre at såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø medvirker til at opbygge selvværd og selvtillid hos den enkelte medarbejder og i hele organisationen BC Catering Kolding vil derfor: Som en naturlig del af virksomhedens udvikling løbende forbedre arbejdsmiljøet. Sørge for at vores medarbejdere er uddannet til at varetage deres arbejdsopgaver på en sikker og forsvarlig vis. Holde øje med regler og lovgivning vedrørende arbejdsmiljøet inden for vores fag samt løbende tilpasse os myndighedskrav. Sociale engagement: I BC Catering involverede man alle medarbejder til at fastsætte virksomhedens værdiafklaring. Under udarbejdelse af værdierne, fik hver medarbejder udleveret en køreplan samt ark til værdier og begrundelser. Alle fik hver min til at finde, hvilke værdier man prioriterer i BC Catering. Det blev fortalt alle medarbejder, at det er alfa og omega, at alle giver deres mening omkring værdierne til kende, da det er hele BC Caterings værdigrundlag. Det blev indlysende at det foretrukne ord i værdiafklaringen var MEDARBEJDERTRIVSEL, og at det skulle være firmaets primære værdi. MEDARBEJDERTRIVSEL kan udtrykkes med følgende nøgleord, som også er BC Catering s værdier og begrundelse: Omgangstone o Hos BC Catering har vi en åben og uformel omgangstone kollegaer imellem. Respekt o Ved BC Catering er der gensidig respekt for hinandens faglige og personlige forskelligheder. Arbejdsglæde o Ved BC Catering er der generelt en positiv stemning overfor de enkelte arbejdsopgaver. Information o Ved BC Catering er det vigtigt med en god og fyldestgørende information for alle, for at undgå misforståelser. Tillid o Ved BC Catering forsøger vi at skabe tillid til hinanden, ved at udføre vores arbejdsopgaver bedst muligt. Vision for det sociale engagement: Det er intentionen, at værdierne skal opleves af den enkelte medarbejder og være med til at optimere medarbejdernes arbejdsvilkår. Holdningen er, at mål og handlingsplaner for BC Catering s sociale engagement skal bidrage til høj grad af engagement og størst mulig arbejdsglæde for alle medarbejdere

10 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 10 af 51 Miljø. 7. Kortlægning af Miljø 7.1 Anvendt regnskabspraksis Denne miljøredegørelse er udarbejdet, så den opfylder kravene i lov om grønne regnskaber med tilhørende bekendtgørelse. BC Catering Kolding A/S er ikke forpligtiget til at aflægge dette regnskab, men gør det frivilligt. Miljøregnskabet omfatter alle aktiviteter i BC Catering Kolding A/S. Vi har valgt at rapportere om ressourceforbrug i form af råvareforbrug, energi, vand og brændstof samt emissioner til luft fra elforbrug, naturgasforbrug samt brændstofforbrug. Registrering af de nødvendige data er en integreret del af vort miljøledelsessystem, som vi dagligt registrerer i E-smiley. Vi er ligeledes ISO miljø-certificeret. Produktsortiment og mængder Produktsortimentet hos BC Catering Kolding A/S kan procentvis fordeles i følgende hovedgrupper: Frostvarer Tørvarer Kølevarer Slagterprodukter Råvarer og hjælpestoffer Som grossistvirksomhed kan BC Catering Kolding A/S umiddelbart ikke redegøre for de indholdsstoffer der indgår i produkterne. Det er en opgave som ligger hos producenterne. Vi kan naturligvis til enhver tid fremvise produktdeklarationer for de produkter vi har i vort sortiment. Deklareringspligtige indholdsstoffer vil fremgå af disse deklarationer. Forbruget af råvarer og hjælpestoffer er begrænset. Slagterafdelingen står for det største forbrug, idet de anvender en række rengørings- og desinfektionsmidler. Alle midler er godkendt af Kolding Kommune. Mængden af disse er optaget i regnskabet på baggrund af købs registreringer.

11 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 11 af 51 Energi El- og naturgasforbruget opgøres på baggrund af egne aflæsninger samt afregning fra energiselskaberne. Elforbruget anvendes til nedkøling af fryser, køler m.m. mens naturgasforbruget anvendes til rumopvarmning. Der er ikke korrigeret for graddage. Vandforbrug/spildevand Forbrug af vand samt udledning af spildevand er opgjort på baggrund af egne aflæsninger samt afregninger fra forsyningsvirksomheden. Vandforbruget dækker det totale forbrug i virksomheden. Forbruget af vand anvendes til, slagterafdelingen, køkken, toiletter, bad samt bilvask. Transport Transport omfatter transport af varer til vore kunder som foregår med egne specialindrettede køle- og frostbiler samt i mindre omfang konsulentkørsel. Brændstofforbruget er opgjort på baggrund af chaufførernes registreringer ved tankning. Affald Affald kan opdeles i følgende fraktioner: Papaffald, afhentes af Marius Pedersen A/S Plastaffald, afhentes af Marius Pedersen A/S Blandet affald, afhentes af Marius Pedersen A/S Affald fra slagterafdelingen afhentes af DAKA a.m.b.a. Organiske restprodukter, afhentes af KomTek Miljø A/S Mængderne er opgjort på baggrund af oplysninger fra ovennævnte transportører. Arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker er opgjort på baggrund af registreringer af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet

12 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 12 af 51 Ressourceforbrug 7.2 Råvarer og hjælpestoffer De anvendte produkter indeholder ikke LAS, NP og NPE. Produkterne er let nedbrydelige i henhold til OECD s norm for bionedbrydelighed og er ikke bioakkumulerbare. BFG Special rens Biosale A/T Special Penitol Grov rent Surt skumrengøring Desinfektion Suredis VTI Skumrengøring Ultrafoam Skumrengøring Acidfoam Skumrengøring CIP Lugtfri klor Foam 135 cl 2011/ / / / / /2007 Foam 120 Sur klar Steritox Des. Skum QA Foam 140 power Forklaring: Forbruget af midler til rengøring i vores slagterafdeling ligger omtrent på samme niveau som de seneste år. Vi har foretaget nogle udskiftninger for at opnå den bedst mulige hygiejne-standard. Hver gang vi justerer i dette, giver vi besked til Miljøafdelingen i Kolding Kommune. De skal godkende de midler vi anvender. Diverse doseringsanordninger sikrer, at vi ikke har et overforbrug af rengøringsmidler. Løbende de seneste 5 år har vi skiftet rengøringsmidler for at være mere miljøbeviste. I 2011 gik vi over til et nyt, endnu mere miljøvenligt, rengøringsmiddel (Foam 140 power) i slagterafdelingen. Indsatsområde: Kemikaliestyring

13 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 13 af Elforbrug Elforbrug i kwh 2011/ / / / / / Elforbrug bidrager til udledning af CO 2 (kuldioxid), som er mistænkt for at være den væsentligste årsag til den globale opvarmning. BC Catering A/S har altid arbejdet med at reducere elforbruget. Som levnedsmiddel virksomhed er dette ikke en let opgave. Vi skal sørge for en konstant kølekæde på vores varer så de ikke forringes. Elforbruget kan fordeles på følgende anvendelsesområder: Belysning Kølerum Frostrum Køling af biler Slagter Adm/kantine Forklaring: Vi er i den heldige situation, at det hvert år lykkes os, at øge omsætningen væsentligt. I 2011 overtog vi Kløver Grossisten, som også medførte øget aktivitet. Det resulterer naturligvis i et større elforbrug, idet der kører mange flere varer igennem vores køler og fryser. Derudover bruges en del el på nedkøling af vores biler. De skal være nede på grader på køledelen og 18 0 på frostdelen, inden bilen kører af sted til første kunde. Den skærpende egenkontrol har også medført stigningen de seneste 5 år. Indsatsområde: Elforbrug

14 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 14 af Naturgas Naturgas er en ren og sikker energikilde og der er nok til de næste mange år. Vi anvender naturgas til rum opvarmning samt opvarmning af vand der hovedsageligt bruges til rengøring i slagterafdelingen og vask af lastbiler. 2011/ /2011 Naturgas i m / / / / Forklaring: Naturgasforbruget steg forholdsvis meget fra 2008/2009 til 2009/2010 pga. den lange kolde vinter, som endte med at være den trettende koldeste vinter. Vi havde en omsætningsstigning på ca. 10% samt en udvidelse af vores vognpark med 2 lastbiler i 2009/2010. Vask af lastbiler samt rengøring i slagter, som er en nødvendighed i varmt vand pga. vores egenkontrol. Forskydningerne i de sidste 3 perioder, er også påvirket af vores naturgas udbyder, som har årsafslutning midt i vores periode. 7.5 Vand Forbruget af vand kan fordeles på følgende områder: Slagterafdeling Bilvask ind- og udvendigt Toiletter Køkken Bad Rengøring er vigtig for at sikre fødevaresikkerheden, så den ikke udgør en risiko for forbrugerne. Rengøring og desinfektion skal sikre, at der ikke opstår risiko for vækst af bakterier. 2011/ / / / /2008 Vandforbrug i m3 2006/

15 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 15 af 51 Forklaring: Vandforbruget er steget væsentlig de seneste 4 år. Årsagen til denne stigning, er et skærpet krav fra levnedsmiddelkontrollen til vask af vores lastbiler samt en forøgelse af vores vognpark på 2 biler. Vi har fået egen vaskeplads, hvor bilerne bliver vasket indvendigt og udvendigt minimum en gang hver anden uge, dog er frekvensen hyppigere. Slagterafdelingen er ligeledes blevet udvidet til det dobbelte areal, hvilket bevirker større rengøringsflade. Der er indkøbt en kassevasker i medio 2008, som skulle bevirke en halvering af forbruget af vand til vask af kasser. 7.6 Brændstof Transport til vore kunder foregår med egne specialindrettede køleog frostbiler. Ruterne tilpasses vore kunder og deres behov. 2011/ / / / / /2007 Benzinforbrug i ltr Dieselforbrug i ltr Forklaring: Der var en stigning af dieselforbruget i 2011/2012. Årsagen til dette er overtagelsen af Inco/Kløver i 2011, hvor vi øgede vores vognpark med 4 lastbiler, som udelukkende kørte skolemælk til skolerne i vores område. Benzinforbruget faldt i 2011/2012 pga. én konsulentbil mindre. Igen i år har vi oplevet en omsætningsstigning det er vi naturligvis glade for og stolte af, men det har også sine omkostninger: Sæsonmæssigt et presset personale. Manglende optimering af distribution. Sortimentsforandring (friskvarer) medførte hyppigere besøgsfrekvens. På trods af travlheden har vi formået at holde dieselforbruget acceptabelt stabilt. Vi har i 2012 investeret i Dynafleet til 6 lastbiler. Dynafleet er et Brændstof og miljø program, hvor vi kan følge lastvognens og

16 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 16 af 51 chaufførens nøjagtige ydeevne og mulige besparelser på brændstof. Alle fremtidige lastbiler vil blive udstyret med Dynafleet. Kørte kilometer 2011/ / / / / /2007 Kørte km pr. liter 2011/ / / / / /2007 2,9 3 3,1 3,2 3,3 Indsatsområde: Focus på brændstofforbrug 7.7 Luftforurening Der er beregnet emissioner for elforbrug, naturgasforbrug og brændstofforbrug. Beregningerne er gennemført ved hjælp af nøgletal fra Green Network som er udarbejdet af, Industriens Miljøklub, Fyn. For BC Catering Kolding A/S er der ikke fastsat vilkår for stofmængder til luft.

17 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 17 af 51 Emissioner for elforbrug Emission: CO 2 i kilo , , , , ,00 Emission: SO 2 i kilo 150,00 100,00 50,00 0,00 Emission: NO X i kilo 1.000,00 500,00 0,00 Emissioner for naturgas Emission: CO 2 i kilo

18 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 18 af 51 Emission: SO 2 i kilo 0,2 0,1 0 Emission: NO X i kilo Emissioner for benzin Emission: CO 2 i kilo , , ,00 0,00 Emission: SO 2 i kilo 0,6 0,4 0,2 0

19 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 19 af 51 Emission: NO X i kilo Emissioner for dieselforbrug Emission: CO 2 i ton Emission: SO 2 i kilo Emission: NO X i kilo 3.000, , ,00 0,00 Udregningsgrundlaget for NOx er foretaget ved hjælp af itd beregningsskema. Vi har valgt at lave udregningen ud fra en gennemsnitslastbil (18t solo, 2 aksler; EURO ; last 4-5 t)

20 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 20 af Spildevand På baggrund af dialog mellem BC Catering Kolding A/S og Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning er det vurderet, at spildevandet ikke er til væsentlig skade for miljøet og kan udledes miljømæssigt forsvarligt. BC Catering Kolding A/S har derved modtaget tilladelse til, udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, 30, stk. 1, på fastlagte vilkår. BC Catering Kolding A/S har fedtudskiller og olieudskiller og fører driftsjournaler herfor. 7.9 Affald Affaldet hos BC Catering Kolding A/S kan opdeles i følgende hovedfraktioner: Papaffald, afhentes af Marius Pedersen A/S. Plastaffald, afhentes af Marius Pedersen A/S. Blandet brændbart, afhentes af Marius Pedersen. Affald fra slagteafdeling, afhentes af DAKA a.m.b.a. Organiske restprodukter, afhentes af KomTek Miljø A/S. Opstart september 2012, derfor ingen målbar statistik. Affaldet stammer hovedsagligt fra emballering af modtagne varer. Derfor kan stigningen af vores affaldsmængder tilskrives en øget omsætning. Pap- og plastaffald presses og sendes til genanvendelse. Organiske restprodukter bliver forvandlet til kvalitet vækstjord, organisk gødning og biobrændsel. Papaffald i ton

21 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 21 af 51 Plastaffald i ton Slagteraffald i kg Blandet brændbart i ton

22 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 22 af 51 Affaldsfordeling 2011/2012 Pap/pair Plast Slagteraffald Andet brændbart Forklaring: Blandet brændbart steg støt indtil 2011/2012, pga. den øgede omsætning samtidig med omlægning i disponeringen på køl og frost Ekstern støj, vibrationer og lugt BC Catering Kolding A/S har ikke modtaget klager, som har ført til, behov for at foretage drifts- eller indretningsmæssige ændringer i regnskabsåret Risiko og driftsforstyrrelser I det forgangne regnskabsår har vi ikke registreret driftsforstyrrelser.

23 BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds redegørelse Side 23 af 51 Arbejdsmiljø. 8. Kortlægning af arbejdsmiljø. BC Catering Koldings kortlægning omfatter alle medarbejdere i firmaet. Vi har valgt at inddele firmaet i følgende afdelinger: Lager (lager dag og lager nat) Chauffør Slagter Administration (kontor, konsulenter) 8.1 Beskrivelse af sikkerhedsorganisationen Ledelsen i BC Catering Kolding A/S er ansvarlig for sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Arbejdsmiljøledelsessystemet varetages i Sikkerhedsudvalget. Gruppen mødes 4 gange årligt, hvor der bl.a. gennemgås registrerede arbejdsulykker, nærved-ulykker, sikkerhedsrunderingen, opfølgning af APV samt varetagelse af de ansattes sundhed. Information vedr. arbejdsmiljø formidles til alle medarbejder efter hvert møde i form af referat, som hænges op på info tavle. Relevante oplysninger fra sikkerhedsgruppen, bliver ligeledes formidlet ud til alle medarbejder, når der 3 gange årligt afholdes stormøde. Udvalget består af: Niels Schädler Direktør Carsten Larsen Lagerchef Bjarne Siersbæk Administration Jannick Sørensen Lager Jakob Sørensen Administration nat André Davidsen Chauffør

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S Arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros på lagre og vareterminaler 10 gode historier fra det virkelige liv Rigtig mange virksomheder, der har et lager eller en vareterminal, har

Læs mere

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 CSR-rapport 2014 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 CSR-rapport 2013 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere