SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE"

Transkript

1 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX

2 INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre beskæftigelsessystem Side 5 Myter fastholder seniorer som ledige Side 6 SE CV-katalog maskinrum og værktøj Side 8 Nyttige erfaringer fra Senior Erhverv Side 10 Virksomheders behov for arbejdskraft Side 12 Menneskeværdig behandling af ledige hos work4you i Viborg Side 14 Flere seniorer på arbejdsmarkedet Landskoordinator: Maja Krogh Thomsen, Grundtvigsvej 9, 9440 Aabybro tlf.: Mail: SE Magasinet udgives af Senior Erhverv for at orientere om foreningernes arbejde og udkommer lejlighedsvist. Oplag: eksemplarer, der distribueres til Senior Erhvervs medlemmer og samarbejdspartnere Redaktion: Birte H Jensen, Maja Krogh Thomsen, Ole Nørgaard Madsen Grafisk design: Keld Jørgensen Fotos: Keld Jørgensen/Lasertryk/forfatterne Trykt i samarbejde med:

3 Frivillig indsat Frivillig indsats og bedre beskæftigelsessystem og bedre beskæftigelsessystem Frivillig beskæftigelsesindsats er ikke omfattet af Leder Ole Nørgaard Madsen, medlem af Senior Erhverv Aarhus en ekspertgruppes udredning af indsats for forsikrede ledige. Alligevel er der god grund til at tage erfaringer fra frivillige Senior Erhverv- foreninger med i den politiske debat om et effektivt og meningsfuldt beskæftigelsessystem. Beskæftigelsesindsats er i Danmark primært et offentligt ansvar. Ikke desto mindre spiller frivilligt arbejde i pagt med dansk tradition en rolle. Det er Senior Erhverv et godt eksempel på med 24 foreninger fordelt over hele landet og med en snes år på bagen. En ekspertgruppe med Carsten Koch som formand har i februar fremlagt en udredning om det danske beskæftigelsessystem. Den frivillige beskæftigelsesindsats ligger uden for udredningens område. Ikke desto mindre fortjener den frivillige indsats en plads i den politiske debat om den reform af beskæftigelsessystemet, som følger op på ekspertgruppens anbefalinger. Se artiklen side 8 &9 af Bjarne Laustsen (S), medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Leder fortsætter på næste side Carsten Koch, Formand for Carsten Koch- Ekspertudvalget 3

4 Frivillig indsats og bedre beskæftigelsessystem Virksomhedskontakt Ekspertgruppen lægger vægt på, at systematisk opsøgende virksomhedskontakt er afgørende for en effektiv beskæftigelsesindsats. Senior Erhverv har med succes dyrket virksomhedskontakt. I 2013 gennemførte aktive medlemmer af Senior Erhverv virksomhedsbesøg. Og medlemmer er i Senior Erhverv dybt involveret i udvikling af nye kontaktformer mellem virksomheder og arbejdssøgende. Se artiklen side 10 om virksomheders behov for arbejdskraft med interview af John Becker, formand for Senior Erhverv Sønderjylland. Jobformidling gennem virksomheders stillingsopslag er på retur, mens arbejdssøgendes kompetenceopslag er stærkt på vej frem. Derfor har Senior Erhverv udviklet cv- databaser, hvor virksomhederne finder de kompetencer, de har brug. Og i Senior Erhverv henter ledige seniorer inspiration, vejledning og informationsgrundlag for jobsøgning gennem uopfordrede ansøgninger og netværk. Se artiklen side 6 om redskaber udviklet i Senior Erhverv til støtte for jobsøgning og formidling af arbejdskraft. Eget ansvar for jobsøgning Ekspertgruppen understreger vigtigheden af lediges ansvar for egen jobsøgning. Eftersom Senior Erhverv løbende tager imod nye medlemmer, kan der hele tiden leveres arbejdskraft til virksomhederne. Det er nemt at blive medlem af Senior Erhverv; men det er afgørende, at nye medlemmer føler sig velkomne og oplever, det giver mening at møde op i Senior Erhverv. Det kræver menneskekundskab, smil og interesse for coaching, - og at ville det nye medlem i erkendelse af, at det kan være svært for seniorer at genvinde troen på sig selv og at sælge sig selv på arbejdsmarkedet. Her hjælper sparring med jævnaldrende og ligestillede, som mødes i Senior Erhverv. Se artiklen side 12 om work4you- kursus Flere seniorer i arbejde Og Ekspertgruppen fremhæver, at der fortsat er potentiale for at øge beskæftigelsen blandt den ældre del af befolkningen. Det kan der i lyset af den demografiske udvikling blive behov for af hensyn til - med udredningens ord strukturel balance på statsfinanserne. Senior Erhverv mobiliserer seniorer, der kan og vil et arbejdsliv. Og seniorer, for hvem arbejdsliv er bidrag til livskvalitet. Se artiklen side 5 om myter, der begrænser seniorers beskæftigelse. Indsats fra frivillige hverken skal eller kan erstatte jobcentre og a- kasser. Men den frivillige indsats bør ikke overses i den politiske debat om et bedre beskæftigelsessystem. 4

5 Ole Nørgaard Madsen, medlem af Senior Erhverv Aarhus Myter fastholder seniorer som ledige Myter fastholder seniorer som ledige Seniorer er erfarne voksne, som normalt kan og vil et arbejdsliv. Og seniorer samles i Senior Erhverv til indsats mod at være dømt ude af arbejdsmarkedet. Afskaf alderdommen er titlen på en bog fra 2012 af Lone Kühlmann og Henning Kirk. Med undertitlen Bliv i de voksnes rækker slår de to forfattere fast, at voksenlivet ikke har en aldersbestemt udløbsalder, hvor alderdom starter og otium indledes. Vel kan ældre have sundhedsmæssige problemer og behov for plejehjem og hjemmehjælp; men mere end 80% af ældre i dagens Danmark har det glimrende. Ældre kan være ramt af sygdom, men behøver ikke at være ramt af alderdom. Tidlig tilbagetrækning som paradoksproblem Den gennemsnitlige alder for tilbagetrækning ligger omkring 63 år. I den alder har de færreste mistet arbejdsevnen. Og mange 60+ ere, der frivilligt har forladt arbejdsmarkedet, fortryder efter kort tid. Tilmed forsøger samfundet at forlænge arbejdslivet med gode tilbud til seniorer og med udskydelse af forsørgelse og pension. Ej heller virksomheder ser ud til at ønske seniorer væk fra arbejdsmarkedet. I hvert fald er seniorer aldersgruppen med krisens laveste ledighed. Ses bort fra, at efterløn og pension trækker seniorer ud af ledighedsstatistikken, begrænses seniorledighed af, at seniorer er stabil arbejdskraft, der kan og vil blive i deres job. Seniorer, man kender, opleves ikke som gamle. Men seniorer kan som alle andre rammes af fyringer. Og seniorer har i den situation sværere end alle andre ved at få et nyt job. Seniorer, man ikke kender, opleves som gamle. Seniorers ledighed kan udløse en alderdom. Senior Erhverv med på banen Gennem medlemskab af Senior Erhverv og gennem frivillig indsats i en af Senior Erhvervs 24 lokale foreninger forsøger aktive seniorer at få den dom omstødt. Og det lykkes i ganske mange tilfælde. Ledige seniorer kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ikke alene takket være Senior Erhverv. Seniorer har brug for lige så effektiv, målrettet, motiverende og individuel hjælp fra det offentlige beskæftigelsessystem og a-kasser som alle andre. Og det bør være et indiskutabelt krav til det politiske reformarbejde efter det udredningsarbejde om forbedret indsats for forsikrede ledige, som ekspertudvalget under Carsten Kochs ledelse har lagt på bordet. Frivilligt arbejde for beskæftigelse og ret til livskvalitet gennem arbejdsliv må gerne blive overflødigt. Men så længe alderdom kan ramme arbejdsduelige seniorer, er der brug for Senior Erhverv. Og beskæftigelsesområdet har måske som mange andre samfundsopgaver under alle omstændigheder gavn af et aktivt civilsamfund som frivilligt supplement til den offentlige sektors og det private markeds løsninger. 5

6 E CV-katalog SE CV-katalog askinrum g værktøj maskinrum og værktøj Ledig og 50+ eller på jagt efter kvalificerede medarbejdere? Hvad tænker man, hvad kan man, hvad gør man, hvem kan hjælpe og hvor går man hen? Spørgsmålene er mange, og frustrationerne er forståelige. Heldigvis er der hjælp at finde, og man er ikke alene. Et godt netværk i en svær situation som ledig over 50 år har vist sig at være vejen tilbage på arbejdsmarkedet for mange. Af Maja Krogh Thomsen, Landskoordinator Senior Erhverv Danmark Senior Erhverv kan være netop den mulighed, som giver svaret på de mange spørgsmål. Her tilbydes alle ledige over 50 år medlemskab af et netværk og et fællesskab, hvor selvaktivering og hjælp til selvhjælp er nøgleordene. I Senior Erhverv arbejdes målrettet med at synliggøre de enkelte medlemmers kompetencer over for potentielle nye arbejdsgivere. Det er afgørende at komme tilbage i jobs, hvor de mange kompetencer kommer i spil og udnyttes til gavn for alle interessenter. Hvad har Senior Erhverv konkret at byde på? Svaret for det ledige medlem er en CV- database med mulighed for at oprette et brutto- CV og yderligere op til fem miniprofiler, som enhver arbejdsgiver har adgang til på Det er her i maskinrummet, at de ledige 50+ ere, kan gøre sig synlige med deres kompetencer, og samtidig bliver database/cv- kataloget værktøjet, som arbejdsgiverne kan bruge ved rekruttering af nye medarbejdere. En meget vigtig detalje er, at det er omkostningsfrit at rekruttere medarbejdere via Senior Erhverv. Medlemmernes aktive indsats omkring virksomhedsbesøg er en anden vigtig del omkring netværkets synlighed. I 2013 besøgte Senior Erhverv ca virksomheder, og det gav mange konkrete jobåbninger. Virksomhedsbesøgene registreres i hver afdeling og giver mulighed for, at bl.a. medlemmerne efterfølgende kan få afdækket deres mulighed for job hos de virksomheder, som ønsker at modtage uopfordrede ansøgninger, eller hvor virksomhederne ved besøgene har oplyst om behov for nye medarbejdere inden for den nærmeste fremtid. Senior Erhverv gør hvert år en forskel for mange medlemmer, for hvem vejen til et nyt job til tider har set mørk ud. Konkret kom mere end 650 medlemmer i job i 2013, og det er en succesrate på 40%. Den frivillige indsats i netværket har virket, og Senior Erhverv er et alternativ i jobsøgningen, som må og skal vises respekt. 6

7 Gratis formidling af arbejdskraft? - Så er det Senior Erhverv! Senior Erhvervs medlemmer er efterspurgte medarbejdere inden for næsten alle brancher og jobkategorier, og flere og flere virksomheder satser stort på at ansætte seniorer. Med deres erfaring og menneskekundskab tilfører de enhver virksomhed både faglige og sociale styrker, og bidrager til et godt arbejdsklima. Enhver arbejdsgiver bør indse at et godt mix af yngre og ældre medarbejdere er en fordel for virksomhedens trivsel og vækst. Har du brug for en ny medarbejder? Her og nu: Nye medarbejdere med erfaring nemt, hurtigt og gratis gennem Senior Erhverv Senere: Tilbud om løbende information om kvalificeret arbejdskraft fra Senior Erhverv Formidling af arbejdskraft gennem Senior Erhverv er fuldstændig gratis. Billigere kan det ikke gøres. Og heller ikke bedre. Kontakt den nærmeste Senior Erhverv afdeling og abonnér på SE CV-kataloget, så får du hver måned en opdateret oversigt over ledige SENIORER I BEVÆGELSE, overskueligt fordelt på uddannelser og erhverv. Det er også gratis. Kontakt: En Senior Erhverv GOOD NEWS- historie Foreningens Virksomhedsgruppe gav mig tip om job efter virksomhedsbesøg en mandag, tirsdag besøgte jeg virksomheden, og torsdag var jeg ansat. Rikke 7

8 Nyttige Bjarne Laustsen Medlem (S) af Folketingets Beskæftigelsesudvalg Nyttige erfa fra Sen De ledige skal fremover behandles mere individuelt. Nogle skal blot have hjælp til at finde en anden virksomhed, andre skal have forbedret deres kvalifikationer. Men for alle skal det gælde, at det nuværende kontrolsystem skal stoppe. Det er i det lys, man må se forårets største politiske projekt, nemlig regeringens opfølgen på Carsten Kochudvalgets 39 anbefalinger. Nok er der ikke specielle tanker om seniorerne i udvalgets mange anbefalinger. Skellet er nemlig lagt mellem personer over og under 30 år på tværs af udvalgets anbefalinger. Så det kan jo ikke dreje sig om at give ledige seniorer efteruddannelse i særlig udstrækning, men om at finde et sted, hvor der er behov for erfaren og kompetent arbejdskraft, der har dokumenteret deres evner til fulde. Det er så også et felt, hvor alle med interesse kan byde ind men man skal være vaks ved havelågen. Jeg deltager meget gerne i at fokusere på emnet og bringe det i offentlighedens søgelys. Også en konkret indsats over for beskæftigelsesministeren vil jeg gerne deltage i. Men allerførst handler det om at se, hvad der allerede er formålet med reformen og som også kan understøtte de ældre lediges vej tilbage til arbejdsmarkedet. Her hedder et af instrumenterne i Koch- udvalgets værktøjskasse : Systematisk opsøgende virksomhedskontakt fra jobcentrene baseret på viden om arbejdsmarkedet. Sagt mere enkelt handler det om at formidle bedre kontakt mellem virksomheder og jobsøgende. Her vil seniormedarbejderne alt andet lige være attraktive, fordi de jo har vist deres kompetence. De skal heller ikke have nogen særbehandling, men kan glide direkte ind i et job nogenlunde mage til deres tidligere. De skubber ingen yngre arbejdsduelige til side, fordi de af indlysende grunde kun har få år tilbage på arbejdsmarkedet. En anden fremgangsmåde kan være, at kommunen holder et møde, hvor resursestærke personer fra den lediges netværk deltager. Der kan for eksempel komme et link til frivilligt arbejde, hvor den ledige kan komme ind i relationer sammen med andre mennesker i stedet for at tage udgangspunkt i lovens paragraffer. Endelig kan man tage udgangspunkt i og bygge videre på det, som borgeren tidligere har lavet. Har man haft en tilknytning til arbejdsmarkedet for en 5-8 år siden, hvor man var dygtig til sit fag? Og hvis man har kunnet noget tidligere, må man kunne bygge ovenpå senere. Det er meningen, at borgerne skal have indflydelse på deres eget forløb. 8

9 erfaringer ringer fra Senior Erhverv Af Bjarne Laustsen Medlem (S) af Folketingets Beskæftigelsesudvalg ior Erhverv. Jeg siger på ingen måde, at beskæftigelsesreformen automatisk vil være løsningen på seniormedarbejdernes vanskeligheder med at få job, men i takt med væksten i antal nye arbejdspladser må man kunne forudse bedre muligheder for de ældre medarbejderes jobskift. Efterspørgsel på erfaren arbejdskraft kan jobcentrene passende gøre til et adelsmærke, hvis der vel at mærke kommer de rette politiske signaler. Det vil være gavnligt, om alle med erfaringer med at sluse seniorledige i job ville samle disse erfaringer. Der er tydelige tegn på, at beskæftigelsen er ved at rette sig. Siden midten af 2013 er der sket et stemningsskifte, som også kan være til gavn for antallet af job til seniorer. Vi regner nu med, at beskæftigelsen i Danmark vil stige med personer både i år og næste år. Men hvis et stemningsskifte slår hårdere igennem på vores lyst til at forbruge og investere, kan der komme noget mere fut i den danske økonomi. Og det vil i sig selv få en positiv effekt på arbejdsmarkedet. Der bliver sat en vækstspiral i gang. Nu ser man flere indikatorer på, at det danske arbejdsmarked er i bedring. Gennem en række måneder er der bestandig dukket flere jobåbninger og færre joblukninger op. Også i udlandet går det så godt, at udsigterne for dansk eksport er positive. Hvis også den hjemlige efterspørgsel kommer i op takt, kan det betyde en vækst, som man normalt kalder et opsving. Hvis den drejning indtræder, kan vi se hen til en reel beskæftigelsesfremgang på mere end til og med næste år. Senior Erhverv har som projekt modtaget støtte gennem de årlige tildelinger fra satspuljen, og det har vundet frem som et godt og billigt projekt. Jeg har adskillige gange besøgt flere afdelinger af Senior Erhverv, som har både min og Socialdemokratiets fulde støtte. Det er meget betryggende, at der er en klar forbindelse mellem projektet og Beskæftigelsesministeriet, så samarbejdet kan blive så effektivt som muligt. Det vil være gavnligt, hvis alle med erfaringer med at sluse seniorledige tilbage i job ville samle disse erfaringer. Der er helt klart ikke tænkt på denne vinkel i Carsten Koch- udvalgets anbefalinger, men det lå også uden for udvalgets arbejdsfelt. Derfor efterlyser jeg gerne et eller flere samlede udspil til politikerne på området. Kort og godt en plus- minusliste over, hvad der er afprøvet, hvad der gav job, og hvad der ikke gav job. Det kunne være utroligt nyttigt at få disse erfaringer indsamlet, fordi de åbenbart ikke er tilstrækkeligt belyst. En Senior Erhverv GOOD NEWS- historie Jeg skrev på LinkedIn, at jeg søgte nye udfordringer, da mit gamle firma lukkede. Dér fandt en virksomhed mig og mine kvalifikationer, og nu er jeg ansat der. Virksomheden ligger 180 km fra min bopæl, og min arbejdsuge er delt mellem arbejde på virksomheden, hjemmearbejde og kundebesøg rundt i landet. Poul 9

10 Jeg har gennem 15 år dyrket en hobby. Den har kvalificeret mig til et job irksomheders ehov arbejdskraft for arbejdsraft Carsten Koch- Ekspertudvalgets udredning om forbedring af det offentlige beskæftigelsessystem peger på virksomhedskontakt. Alene Senior Erhverv Sønderjylland af de 24 Senior Erhverv- foreninger har i 2013 gennemført 783 virksomhedsbesøg. Erfaringerne viser, at virksomhedskontakt i sig selv skaber jobs. Og at godt samarbejde med virksomheder gavner beskæftigelse. Ole Nørgaard Madsen, medlem af Senior Erhverv Aarhus Virksomheders behov for Fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft er vigtig for en effektiv beskæftigelsesindsats. Og kendskab til jobmuligheder gennem opsøgende virksomhedskontakt spiller en afgørende rolle for bekæmpelse af ledighed. Det samme gælder godt kendskab til virksomheder og deres efterspørgsel efter arbejdskraft. Det er centrale budskaber i den udredning af den aktive beskæftigelsesindsats, som et ekspertudvalg under Carsten Kochs ledelse har afleveret til beskæftigelsesministeren. Se fx udredningen side 25, 86 og 184. I overensstemmelse med ekspertgruppens kommissorium er dens anbefalinger rettet til det offentlige beskæftigelsessystem og dets samarbejde med a- kasser. Virksomhedskontakt som praksis i Senior Erhverv Praktiske erfaringer gennem en længere årrække i Senior Erhverv bekræfter ekspertgruppens anbefalinger om virksomhedskontakt som centralt grundlag for match af ledige med virksomheders behov for arbejdskraft. En væsentlig del af det frivillige arbejde for at få medlemmerne af Senior Erhverv i beskæftigelse består i virksomhedsbesøg og bestræbelser for nem, hurtig og gratis arbejdsformidling. Som en af landets 24 Senior Erhverv- foreninger har Senior Erhverv Sønderjylland i 2013 gennemført 783 virksomhedsbesøg i foreningens lokalområde med det formål at sikre, at virksomhederne i området ikke har ubesatte jobs og med det formål at fortælle virksomheder om værdifulde kompetencer, som arbejdsmarkedet med fordel kan drage nytte af. Der gemmer sig job derude, som ikke er blevet slået op, fordi det er dyrt og besværligt lyder det fra John Becker, som er formand for Senior Erhverv Sønderjylland med kontor i Åbenrå. John Becker oplyser, at de mange virksomhedsbesøg er gennemført af en snes frivillige blandt de 380 medlemmer i Senior Erhverv Sønderjylland. Med løbende udskiftninger, når en aktiv kommer i job. Det sker ifølge John Becker, at et virksomhedsbesøg umiddelbart fører til match mellem et ledigt job og et ledigt medlem af Senior Erhverv. Det forekommer, at en virksomhed reagerer med et Jamen, vi kunne da godt bruge.... Og der har været held med at få et par skuffeprojekter i virksomheder frem i dagens lys med nye jobs. Artikel fortsætter på næste side En Senior Erhverv GOOD NEWS- historie i undervisning. Ganske vist kun få timer. Men det er arbejdsliv ved siden af pensionen. Preben 10

11 Virksomheders behov for behov arbejdskraft for arbejdskraft Troværdigt samarbejde Det er afgørende, at vi kan vise os som en god og interessant samarbejdspartner, når vi kontakter virksomheder understreger John Becker: Vi skal være troværdige og kunne holde, hvad vi tilbyder. Og virksomhederne skal opleve deres henvendelser til os taget alvorligt. God kemi i samtaler og kontakter har betydning. Desuden fremhæver John Becker betydningen af god service fra aktive medlemmer på foreningens kontor til virksomheder, der henvender sig om arbejdskraft. Virksomhedsbesøg følges op med skriftlig kvittering umiddelbart, og efterfølgende med periodisk nyhedsbrev. Senior Erhverv Sønderjylland har 1100 besøgte virksomheder i mailboks for virksomhedsudsendelser. Foreningens medlemmer har adgang til besøgsreferater til støtte for jobsøgning. De kan eksempelvis indeholde gode tips om uopfordret ansøgning. Senior Erhverv Sønderjylland har stor glæde af at være medlem af det lokale erhvervsråd. Og vi har et frugtbart samarbejde med Iværksætternes Hus her i Sønderjylland. Det er med til at bestyrke os i, at der er andre veje til et nyt arbejdsliv end formelt opslåede ledige jobs, slutter John Becker. En Senior Erhverv GOOD NEWS- historie Jeg fik et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job formidlet gennem den lokale Senior Erhverv-forening. Det passer mig fint, at ikke to dage er ens. Jeg trives med at bruge erfaringer fra et langt og broget arbejdsliv. Inge 11

12 enneskeværdig behandling af ledige hos ledige hos work4you i Viborg work4you i Viborg Menneskeværdig behandling af Birte H Jensen, formand for Senior Erhverv Skive-Viborg Mange instanser har fine hensigtserklæringer om at behandle ledige ordentligt. Det har work4you også, og her tager man de fine ord alvorligt og efterlever dem. Det har medlemmerne af Senior Erhverv Skive-Viborg nydt godt af og mærket på egen krop. Vi har fået en modtagelse og mærket en velvilje fra Jobcenter Viborgs underafdeling work4you, der har været helt fantastisk, og det har været så dejligt for os. Her bliver vi behandlet som fuldgyldige medlemmer af samfundet uden skelen til, at vi er ledige og gamle. Det er befordrende for vores gå på- mod og vores virketrang. Det motivationskursus, som centerleder Janni Retoft har udarbejdet specielt til os i SE Skive-Viborg har givet alle os kursister et et tiltrængt løft og ny inspiration. Læs Jannis egen kommentar herunder. Tilfredse kursister og undervisere Underviserne, Janni og Lisbeth, fra work4you Senior Erhverv Skive/Viborg har haft til huse i work4you s lokaler på Vestervangsvej siden work4you er en afdeling under arbejdsmarkedsafdelingen i Viborg kommune. Vi varetager en stor del af kommunens basistilbud til ledige og har herudover også enkelte mere specialiserede tilbud. Job og uddannelse er et åbent tilbud til alle ledige i Viborg - unge og gamle, uanset om man har været ledig i lang tid eller lige er blevet afskediget, så er man velkommen til at benytte sig af tilbuddet. Man kan besøge Jobcafeen for at få lidt sparring og en snak med andre ledige, eller man kan deltage i en eller flere af vores workshops - alt efter, hvilket behov man har. Vi hilser ethvert tiltag, der har til formål at hjælpe flere mennesker i arbejde, velkomment. Jo mere vi kan arbejde sammen om opgaven, jo større er chancen for, at det lykkes for os. Senior Erhverv er en god samarbejdspartner og med til at give de ledige et langt mere nuanceret tilbud, der blandt andet indeholder et frivilligt netværk, som rækker ud over de tilbud, kommunen i øvrigt kan stille til rådighed. Vi oplever, at medlemmerne tager et stort medansvar, hvorfor vi for nylig har afholdt en særlig workshop for seniorerne. Det har vi gjort dels for at kvittere for den frivillige indsats, som medlemmerne yder, men dels også for at vi sammen kan generere nye ideer i indsatsen. Læs hvad deltagerne mener på næste side 12

13 Den gode Den gode oplevelse oplevelse Jeg var med på kurset, som blev afholdt af work4you. Det var en god oplevelse at være med. Jeg blev bekræftet i, at man som ledig også er noget værd. Der blev brudt nogle personlige grænser, men som nok var et plus, at se på sig selv med andre øjne og høre andres mening om sit eget jeg. Alt i alt et godt kursus, som nye medlemmer vil nyde godt af at deltage i, hvis der bliver mulighed for det. Dorthe Kristiansen Denne 3 dages workshop, som Janni og hendes kollega Lisbeth havde udarbejdet specielt til os i Senior Erhverv i Viborg, har været en meget positiv oplevelse. Min oplevelse har været, at vores undervisere gerne ville tale med os om alle de udfordringer, vi har som aktivt jobsøgende på arbejdsmarkedet. Jeg oplevede en virkelig ægte interesse for hver enkelt af os. Vi fik kredit for det arbejdsliv og den indsats (for mit vedkommende 40 år), vi allerede har ydet på arbejdsmarkedet, indtil vi blev ledige. Men den enkelte deltager blev også hjulpet på vej til at foretage nogle konkrete beslutninger mht. til at tage nogle nye initiativer i forhold til at finde beskæftigelse igen. Så mange tak for indsatsen til Janni og Lisbeth. Poul-Erik Christensen Det var et rigtig godt kursus, som work4you havde fået lavet til os seniorer, der ikke er helt nye. Det var dejligt med noget ny inspiration, når man var ved at gå kold med jobsøgningen. Jeg fik så meget ud af det og fandt ud af, at man ikke er for gammel til stadig at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Stor tak til Janni og Lisbeth! Marianne Sloth Knudsen Jeg var glad, da work4you oprettede et 3-dages kursus kun for medlemmer af SE. Vi fik her nogle gode værktøjer til forbedring af vores fremtidige jobmuligheder. Vi lærte hinanden bedre at kende, forstår hinanden bedre, og jeg føler mig bedre rustet til at råde og vejlede andre i SE. Jeg fået en bedre forståelse af min egen situation i forhold til jobmuligheder, kompetencer, vilkår, netværk, mm. Jeg håber, at samarbejdet med work4you fortsætter, og at der bliver mulighed for flere kurser. Stor tak til alle som deltog, såvel undervisere og medlemmer af Senior Erhverv Skive-Viborg. Lars Vestergaard Jeg er Janni og kollegerne meget taknemmelig for, at de lavede det kursus for os. Det var ikke et kursus i at skrive ansøgninger og cv er, men et motivationskursus der skulle give os ny energi og tiltro til, at vi også er attraktive på arbejdsmarkedet og det lykkedes dem! Birte H Jensen 13

14 Flere Flere seniorer på på arbejdsmarkedet markedet Seniorer bidrager produktivt på arbejdsmarkedet. Og flere seniorer er parat til at lade deres kompetencer komme virksomheder til gavn som kvalificeret og stabil arbejdskraft. Ud over særlige seniorkompetencer i form af erfaring og læring i livets skole er der udviklingspotentiale i en voksende andel af seniorer. Det gælder i kraft af efteruddannelse. Og det gælder i kraft af uddannelse med sigte på sporskifte efter erhvervslivets behov for arbejdskraft. Ole Nørgaard Madsen, medlem af Senior Erhverv Aarhus Både samfundet og den enkelte har mange gode grunde til, at seniorer bliver på arbejdsmarkedet. Men afgørende for flere seniorer i beskæftigelse og højere tilbagetrækningsalder er, at seniorer bidrager produktivt som arbejdskraft. Seniorer er produktive. Og seniorer besidder kompetencer, erhvervslivet har brug for. Ellers ville ledigheden næppe være mindre for seniorer end for andre aldersgrupper. Flere seniorer på arbejdsmarkedet Men der er flere seniorer at gøre brug af på arbejdsmarkedet end dem, hvis kvalifikationer virksomheder allerede nyder godt af som kvalificeret og stabil arbejdskraft. Ledige seniorer må ofte kæmpe en hård kamp for at vende tilbage til arbejdslivet. Det er et paradoks, at seniorer som jobsøgere opleves som ældre og mindre stabile end seniorer som ansatte. Og den lavere ledighed blandt seniorer skyldes for en del, at efterløn eller pension kan være mere attraktivt end en arbejdsløshedskø. Der er fortsat potentiale for at øge beskæftigelsen blandt seniorer. Det konstaterer også ekspertgruppen under Carsten Kochs ledelse, der har fremlagt udredning om bedre indsats fra beskæftigelsessystemet. Med henvisning til markant stigning i aldersgruppen. Artikel fortsætter på næste side 14

15 Flere seniorer på arbejdsmarkedet Udvikling og sporskifte Erfaring og langvarig læring i livets skole er ekstraordinære seniorkompetencer. Men der kan være brug for uddannelse derudover. Udvikling kræver løbende efteruddannelse, og sporskifte efter behov for arbejdskraft kræver uddannelse. Sandsynlighed kan tale for, at en senior bliver længere i virksomheden end en yngre medarbejder. Stabile seniorers kvalifikationer er værd at investere i. Seniorer har deres naturlige plads i virksomhedernes efteruddannelsesprogrammer. Sporskifte kan være hensigtsmæssigt eller endog nødvendigt for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Men ofte kræver sporskifte vilje og energi som regulær mønsterbryder. Vejen til sporskifte kan sikkert gøres nemmere og mere farbar. Læring med viden og erfaring Lone Kühlmann og Henning Kirk slår i bogen Afskaf Alderdommen fast, at seniorer kan lære nyt. Men seniorer lærer på en anden måde end unge: Med alderen bruger vi i stigende grad netværk i hjernebarken i stedet for i hippocampus til at hente nyt stof ind i arkivet. (side 92). Viden og erfaring spiller en rolle for læring af nyt som senior. En mere farbar vej for sporskifte synes at være uddannelse tilrettelagt og målrettet seniorer. På en mere farbar vej kommer man både hurtigere og mere sikkert frem. Og seniorer vil nå frem som en endnu større gevinst for erhvervsliv, samfund og livskvalitet. En Senior Erhverv GOOD NEWS- historie Der er igen brug for mine kvalifikationer som teknisk tegner/ingeniør efter 16 måneders ledighed. Jobtilbuddet kom ind til Senior Erhverv Sjælland Øst, men gik videre til Senior Erhverv Vestegnen, hvor jeg var medlem. David 15

16 Vidste du det om Senior Erhverv? At Senior Erhverv er landsdækkende med 24 afdelinger At Senior Erhverv har mere end medlemmer At % af disse udskiftes hvert år, fordi de kommer i job igen At 651 medlemmer fra Senior Erhverv i 2013 fik nyt job At medlemmerne i Senior Erhverv hjælper sig selv og hinanden med motivation og kompetenceudvikling At hjælp til selvhjælp er et bærende element i Senior erhverv At Senior Erhverv via STAR drives for midler fra satspuljen - p.t. kr. 6.3 mio. om året At aktive seniorer i Senior Erhverv er jobsøgende på fuld tid At rekruttering af arbejdskraft gennem Senior Erhverv er gratis for virksomheder En Senior Erhverv GOOD NEWS- historie Aktivt medlemskab af Senior Erhverv medvirkede til, at jeg fik mit nye job. Arbejdsgiver anerkendte det som erhvervserfaring og så det som at holde sig i form. Jørgen En Senior Erhverv GOOD NEWS- historie Et tidligere medlem af Senior Erhverv anbefalede mig til sin arbejdsgiver. Vi er nu kolleger. Det kan jeg takke mit netværk i Senior Erhverv for. Thorkild

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Andel 60+ udenfor arbejdsmarkedet som godt kunne finde på at arbejde igen (mindst et år)

Andel 60+ udenfor arbejdsmarkedet som godt kunne finde på at arbejde igen (mindst et år) Politiske forslag der har til formål at øge arbejdsstyrken, sigter typisk på at få erhvervsaktive til at udskyde tidspunktet for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet til fordel for flere år i jobbet. Der

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk FOA: Jobsøgning F O A F A G O G A R B E J D E Er du kørt træt i dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere